Göteborgs universitetsbibliotek: Kvinnor på gränsen till genombrott

Kvinnor på gränsen till genombrott

I sin nya bok "Kvinnor på gränsen till genombrott : grupporträtt av Tidevarvets kvinnor" berättar kulturjournalisten Ulrika Knutson om kretsen kring Kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad och den radikala veckotidningen Tidevarvet. Kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad var en unik folkhögskola för kvinnor, som drevs mellan 1925 och 1954. En av skolans grundtankar var att kvinnor från alla samhällsklasser skulle lära av varandra för att på bästa sätt kunna utöva sitt nyvunna medborgerliga inflytande, kvinnorna hade ju fått rösträtt 1921.

I gruppen kring skolan och tidskriften ingick flera kända namn som Elin Wägner, Kerstin Hesselgren, Emilia Fogelklou och Siri Derkert, men också kvinnor som orättvist glömts bort t.ex. Elisabeth Tamm, Honorine Hermelin och Ada Nilsson. Alla var de färgstarka och originella personligheter som med entusiasm tog del av den livliga idédebatten under 1920-talet.

Ulrika Knutsons bok "är ett resolut försök att råda bot på den glömska dit dessa kvinnor mot all "historisk anständighet" har förpassats" skriver Madeleine Gustafsson i sin recension i DN den 27 augusti.

Kulturföreningen Fogelstad bildades 1995 och "vill rikta uppmärksamheten på det unika kulturarvet från Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad och fortlöpande utveckla fogelstadinspirerad verksamhet".

I vår databas KVINNSAM kan man söka litteratur om Kvinnliga medborgarskolan, de enskilda kvinnorna och tidskriften Tidevarvet. Det går också att söka artiklar i Tidevarvet.

Material om Kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad finns i Kvinnohistoriska samlingarnas arkiv.

Åter.

2004-08-30

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen