Göteborgs universitetsbibliotek: En svensk Wallraff

En svensk Wallraff

Ester Blenda Nordström, (1891-1948), var en av de mest uppmärksammade svenska journalisterna i början av 1900-talet. Hon blev känd över hela landet när hon 1914 tog anställning som piga och sedan skildrade sina upplevelser i reportageserien "En månad som tjänsteflicka på en bondgård i Södermanland" i Svenska Dagbladet. Detta kan man läsa om i Margareta Ståls avhandling Signaturen Bansai : Ester Blenda Nordström : pennskaft och reporter i det tidiga 1900-talet, som lades fram vid Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet 8 maj.

Vid 1900-talets början hade många kvinnor börjat arbeta som journalister. Margareta Stål beskriver deras arbetsvillkor i en mansdominerad värld. För att stödja varandra bildade de t ex nätverket "Ligan", där bl a Elin Wägner ingick.

Uppmärksamheten kring Ester Blenda Nordström gjorde att hon lämnade Stockholm och började arbeta som lärare för samiska barn. Även detta blev 1915-16 en reportageserie, "Kåtornas folk". Hon gjorde också en reportageresa till USA innan hon drog sig tillbaka och övergick till att skriva noveller och flickböcker.

Mer om Ester Blenda Nordström kan man hitta i vår databas KVINNSAM.

Åter

2002-05-14

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen