Göteborgs universitetsbibliotek: "Darling" läggs ned

"Darling" läggs ned

Förra hösten köpte Egmont-koncernen tidskriften Darling. Man sade då att det var en långsiktig investering och att man inte förväntade sig några snabba vinster. I veckan kom beskedet att Darling läggs ned.

Hösten 1996 startade ett tiotal personer nättidskriften Darling. Syftet var att göra en tidning som de själva ville läsa, som stärkte unga flickors självförtroende i stället för att säga till dem att de inte duger som de är. Efter ett halvår började tidningen också komma ut i en pappersversion. Upplagan blev aldrig särskilt stor, ca 15 000 ex, men tidningen fick ändå stort genomslag. Man hade ett genusperspektiv på de ämnen man tog upp, t ex pornografi, sexualitet och karriär. Linda Skugge menar att det var Darlings förtjänst att boken Fittstimm kom till. "Tillsammans har Darling, Fittstimm och Linna Johanssons tidning Bleck gjort att alla 14-åringar kallar sig feminister idag", sade hon i en artikel i DN 22 augusti.

Det sista tryckta numret av Darling kommer ut i september men webbsajten Darling kommer att drivas vidare. Länkar till andra feministiska tidskrifter och fanzines finns på webbplatsen till utställningen Kärlek, makt och systerskap under rubriken Uppror pågår.

Åter

2002-08-23

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen