Göteborgs universitetsbibliotek: Frågor och svar

Frågor och svar

Varför firas Internationella kvinnodagen just 8 mars, när firades den första gången och varför?

Internationella kvinnodagen instiftades i Köpenhamn i augusti 1910, på initiativ av Clara Zetkin. Motiveringen i resolutionen är:
"I samförstånd med proletariatets klassmedvetna, politiska och fackliga organisationer föranstalta de socialistiska kvinnor i varje land en kvinnodag, som i första hand tjänar till agitation för kvinnorösträtten. Denna fordran må belysas ur socialistiska synpunkter och i sitt sammanhang med hela kvinnofrågan. Kvinnodagen må givas internationell karaktär och förberedas väl."

I Sverige firades dagen 1911 1 maj men i Tyskland och Österrike 19 mars. De närmast följande åren firades dagen vid olika datum på våren, alltid på söndagar eftersom det var den enda dagen då arbetarna kunde demonstrera.

1914 förlades dagen till söndagen 8 mars, vilket är den första kända kopplingen till detta datum enligt Clayhills. På Kominterns andra internationella kvinnokonferens i Moskva i juli 1921 fattades, efter förslag från de bulgariska kvinnorna, ett beslut om att förlägga Kvinnodagen till ett bestämt datum, 8 mars, "till de ryska kamraternas ära, vilkas tradition var knuten till detta datum".
(Källa: Harriet Clayhills, Kvinnohistorisk uppslagsbok, 1991, och Historien om internationella kvinnodagen: en historisk översikt, 1979.)

 

Hur bokstaverar man med kvinnonamn?

Vad betyder genus?

Varför talar man nu oftare om genusforskning än om kvinnoforskning?

Var kan man hitta viktiga årtal för kvinnors rättigheter och för jämställdheten?

Får man använda fotografierna i KvinnSam:s bilddatabas?

Var hittar man litteratur om kvinno-, mans- och genusforskning?

Var hittar man svenska genusforskare inom olika områden?

Var kan man hitta information om jämställdhet och jämställdhetsintegrering?

Var hittar man konferenser och andra arrangemang som har med genusforskning att göra?

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen