Göteborgs universitetsbibliotek: EIGE Gender Equality - europeisk databas

EIGE Gender Equality - europeisk databas

Databasen innehåller mer än 240.000 poster om könsrelaterat våld, genus och media, genus och klimat, män och jämställdhet, jämställdhetsintegrering och möjlighet att förena arbete och privatliv. Här finner man hänvisningar till böcker, artiklar och kapitel.  En mindre del av materialet utgörs av elektroniska texter. 

Materialet är hämtat från fjorton europeiska bibliotek och dokumentationscentra. Den här gemensamma databasen är resultatet av ett projekt, som letts av European Institute for Gender Equality, EIGE, i Litauen.

Sök i databasen

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen