Göteborgs universitetsbibliotek: Kvinnornas tidning

Kvinnornas tidning

Innehållsförteckning
1921
1922
1923
1924
1925

Om Kvinnornas tidning

Kvinnornas tidning utkom i Göteborg mellan åren 1921-1925. Utgivare och redaktör var Ingeborg Dahllöf.
Tidningen var politiskt obunden. Syftet var att ”appellera till den kvinnliga samhällskänslan, för att resa en därpå grundad rörelse”. Rösträttsreformens genomförande var den direkta anledningen till att tidningen startades.

Portalen Äldre svenska kvinnotidskrifter

I portalen Äldre svenska kvinnotidskrifter kan du läsa mer om framväxten av kvinnotidskrifter i Europa och Sverige.

Till portalen Äldre svenska kvinnotidskrifter

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen