Göteborgs universitetsbibliotek: Tidevarvet 1935

Tidevarvet 1935

1935:1 Vad har hänt! Veckovakten 1
Bödeln - ett tidsdrama. 1
Situationen i Sovjet just nu. 1
En världsvid förlikningskampanj. Frälsningsgeneralen och världsfreden. 1
Den nya politiken. 2
Varför fattiga och rika? C.H. 2
En affärsrörelse i välgörenhetens tjänst. 2
Diktaturen i Österrike. Fastän koncentrationslägren äro väl befolkade äro de dock humanare än Tysklands. Alex v. Muralt 3 SIDAN SAKNAS
Ett nyårsbrev från Island om jordbrukshjälp och abortlagstiftning. Estrid Falberg-Breekan 3 SIDAN SAKNAS
Svensk novellkonst. E.B.G. 3 SIDAN SAKNAS
Dominerande scenkonst. Sven Stål 4
En bok om den starka kärleken. Elsa Björkman-Goldschmidt 4
Ännu en Traven. Herbert Lindberg 4
Två böcker om djur. Eugenie B. 4
Diktaturen i Österrike. Fastän koncentrationslägren äro väl befolkade äro de dock humanare än Tysklands. Alex v. Muralt 5
Ett nyårsbrev från Island om jordbrukshjälp och abortlagstiftning. Estrid Falberg-Breekan 5
Svensk novellkonst. E.B.G. 5
Erasmus av Rotterdam. Sigrid Åkerhielm 6
Hur uppskattas kvinnors intelligens? 6

1935:2 Vad har hänt! Veckovakten 1
Arbetsfreden och samhället. En överraskande utredning. 1
Bara inte bli för klok! Nationalsocialistisk skolpolitik i Tyskland. Irene Reele 1
Kring förslaget till ny preventivlag. 1
Legitimiströrelsen i Österrike. Alex von Muralt 1
Vägar och genvägar. Elisabeth Tamm 2
Svenska romaner. Johan Falck 3
Sovjet avskaffar brödkortet. 3
Bödeln - text av Pär Lagerkvist, regi av Per Lindberg. Sven Stål 3
Människor och möbler. 4
Fem generationers kvinnoöden. Estrid Falberg-Breekan 4

1935:3 Vad har hänt! Veckovakten 1
Avgörandet i Saar. 1
Den nya budgeten. 1
Det stora om-avtalet. En hopsummering. Pier Gudro 1
Högerförslag till en positiv befolkningspolitik. 1
I bondeförbundets tecken. 2
Hur vi arbeta i Värmlands län för blindvårdens ordnande. Sandra Unger 2
Abortkommitténs förslag på remiss till kvinnoorganisationer. 2
Kvinnorna och befolkningspolitiken. 2
Göteborgskonst. Sven Stål 3
Om inte - varför då? 3
Inlägg i diskussionen om moderskapet och dess evolution i framtiden. E. Gadolin-Lagerwall 3
Kvinnornas fredskamp i Ringerike. Ester Röhl 3
Omvärdering av föräldraskapet. C.H. 4

1935:4 Vad har hänt! Veckovakten 1
Medborgarskolan i partifjättrar - och tidens rovdrift på ungdomen. Honorine Hermelin 1
Uppgifter för svensk kvinnorörelse. Några reflexioner med anledning av den aktuella situationen. Karin Kock 1
En protest mot lösdrivarlagen. 1
Giv ett handtag - ej ett ungdomsfängelse! Anna Pzl. Hedén 1
Den utsuddade gränslinjen. 2
Ett svar från justitieministern och replik av fröken Tamm. 2
Från riksdagsläktaren. Elsa Svartengren 2
Gör moderskapet skyddat och aborterna försvinna! C.H. 3

1935:5 Vad har hänt! Veckovakten 1
Vidtag positiva åtgärder mot ekonomiskt nödläge. Lägg abortfrågan i läkarkårens händer. 1
En ny bostadspolitik. 1
Kriget om det sköna Abessinien. 1
Olika värden. C.H. 1
Vad är Svenska Kvinnors Vänsterförbund? 2
Regeringens proposition om tredje mans rätt. 2
Till Hilda Sachs minne. Ada Nilsson 2
Kvinnliga riksdagsledamöter kräva förbättring av samhällets moderskapshjälp. 3
Barnafödselkrisen är germansk, ej speciellt svensk - säger professor Brisman i G.H.T. Nils Simonsson 3
André Derain i svensk-franska konstgalleriet. Gina Leffler 4
Göteborgskonst. II. Sven Stål 4
Filmen om vårt dagliga bröd. Mix 4
Blindvården i Kopparbergs län. E.B. 4
En modig gärning i konstens tjänst. Karin Schultz 5
"Avfolka fängelserna" och förslaget till nytt ungdomsfängelse. 5
Eldbegängelsen vinner mark. 5
Vår största skyldighet och vår största rätt. Kajsas Mamma 6

1935:6 Vad har hänt! Veckovakten 1
Skolaga - en farlig utväg. Märkligt uttalande i Svenska Läkarsällskapet. 1
Barnaföderskorna skola hedras. 1
Folkomröstning i Österrike? Alex von Muralt 1
Kultur och historia eller historieplugg? Johan Falck 1
Freden är en och odelad. 2
Landsbygdens skolbarn få ej glömmas bort när det gäller rationell hälsovård. 2
Yrkesutbildning för kvinnliga ladugårdsskötare. 2
Varför ingen kvinna i Skolöverstyrelsen? 2
Moa Martinsons bok om Sallys söner. Elsa Björkman-Goldschmidt 3
Nytt hem för ensamstående mödrar i Stockholm. W-m. 3
Från riksdagsläkteren. Elsa Svartengren 3
Radikal studerande ungdom på krigsstigen. Gustav Klackenberg 3
Ett märkligt uttalande. 3
"Gift kvinnas nationalitet" i dyster verklighet. 3
"De blindas vänner" i Halland. Synpunkter och utdrag ur dess verksamhet. Stina Mörner 4
"Brand" i Radioteatern. Karin Schultz 4

1935:7 Vad har hänt! Veckovakten 1
Abortfrågan i Bibelns belysning. Ada Nilsson 1
Strömbadet - en primitiv anordning. 1
Om dåliga bostadsförhållanden och hur de förbättras. Elsa Flodin 1
"En målmedveten befolkningspolitik - grunden för all samhällsvård". C.H. 1
Från ståndpunkt till handling. 2
Mötesplatsen. 2
Positiva åtgärder till abortfrågans lösning. Resolution. 3
Arabia Felix och propagandan från Tredje Riket. Pier Gudro 3
Vart bär det med den unge brottslingen? Anna Pzl. Hedén 3
För den som vill läsa riksdagsmotioner. 4
Svensk natur i svensk konst. Svenska turistföreningens jubileumsutställning. 4

1935:8 Vad har hänt! Veckovakten 1
En glädjande endräkt. Fram för positiva åtgärder! 1
Italiens planer mot Abessinien. Pier Gudro 1
Äktenskapets anseende upprättas. 1
Sovjet utformar sin demokrati. 1
Vår urgamla frihet. 2
Flera förslag om tredje mans rätt. 2
Universitetsfrågan och tanken på Stor-Finland. Ragna Ljungdell 3
Onkel, giv oss bröd! Elna Salomonsen 3
Teaterungdom tar saken i egen hand! Karin Schultz 3
Amerikansk vardag. Jan-Erik Holm 4

1935:9 Vad har hänt! Veckovakten 1
En domares ord. Många fördomar måste vandra all världens väg. Men världen blir icke sämre för det. M. Hasselrot 1
Avskaffa orättvisorna omkring moderskapet. 1
Vart går Schweiz? Alex von Muralt 1
Inför en högtidsdag. 2
En tredje utväg gives knappast. Ur yttrandena över Abortkommitténs förslag. 2
Lekmannadansen. Modern kroppskultur och danskonst. Kurt Fröderström 3
Henrik IV på Dramaten. Karin Schultz 3
Från riksdagsläktaren. E.S. 3
Gifta kvinnliga läkare få lämna sjukkassorna. 4

1935:10 Vad har hänt! Veckovakten 1
Tysklands religiösa fråga i den nazistiska stöpsleven. Lydia Wahlström 1
Må kvinnorna veta att välja. 1
Svensk natur i svensk konst. Gina Leffler 1
Asylrätten - ett olösligt problem? 2
Otto von Zweigbergk. Ada Nilsson 2
Personlig frigörelse genom gemenskap. En appell från den franska ungdomen. Signhild Hellhagen 3
En blinds synpunkter på blindvårdssaken. 3
En efterkrigskomedi på Blancheteatern. Karin Schultz 4

1935:11 Vad har hänt! Veckovakten 1
Italiens krigsuppfostran. Pier Gudro 1
Front mot reaktionen!Veckans intryck från Oslo. Carin Hermelin 1
Den korta riksdagsdebatten. Elsa Svartengren 1
En ofrånkomlig uppgift. 2
Maria Aspman, 70 år. Gertie Söderberg 2
Amerikansk lyrik och romantik. Johan Falck 3
Respekt för livet. Erik Dahlqvist 3
Tankelivets frigörelse. Jan-Erik Holm 3
Det stora problemet. Eva H. 4
Brev från Reykjavik - som besvarar frågor från Sverige. Estrid Falberg-Breekan 4
Nordiska studieveckan förlägges till Finland. 4

1935:12 Vad har hänt! Veckovakten 1
Tyskland erkänner sin upprustning. 1
För andra gången. Arbetarregering i Norge. C.H. 1
Jordbrukets skuldbörda och regeringsförslaget till dess avhjälpande. 1
Vid skiljovägen. 2
Det nya kriget förberedes. Besök i ett nationalsocialistiskt "krigsmuseum". Gustav Klackenberg 2
Vad vill ni göra för kvinnor och barn? Tidevarvet intervjuar de sex nyvalda kvinnorna i Stockholms stadsfullmäktige. 3
Emigrantbåten - ett framtidsperspektiv. Smith 3
De turkiska kvinnornas segerdag. Ur ett brev från en turkisk vän. Mübeccel Argun 3
Äventyraren från Kreta. 4
Ogift moder. Estrid Falberg-Breekan 4
Mötesplatsen. 4

1935:13 Vad har hänt! Veckovakten 1
Medborgarskolan vid Fogelstad 10 år. 1
Grekland - de kämpande klanmännens land. Pier Gudro 1
Den blå kusten. Devinez 1
Årets bostadsreformer. 2
Måste sjukhusbokhållaren vara man? 2
Mötesplatsen. 2
Sköterskan som skall allting bestyra. Dr. Sam. Clason 3
Marknad i radio. A. B-n. 4

1935:14 Vad har hänt! 1
Ofrånkomlig kvalitetsvård av den nya generationen. 1
Plantering av en vingård. Devinez 1
"Så kvavt det känns kring himmelens hörn". 1
Ett farligt spel. 2
Agda Östlund, 65 år. C-n. 2
Bilder ur verkligheten. Ada Nilsson 2
Kontinentalt på tre fronter. Sven Stål 3
Spredte bemaerkninger i anledning af abortkommiteens betaenkning. Estrid Hein 3

1935:15 Vad har hänt! Veckovakten 1
Två principer för trygghet. 1
Omedelbar mödrahjälp i förväntan på den statliga utredningen. 1
Kontrollen över rustningsindustrin. Elsa Svartengren 1
Randanmärkningar vid protokollet. Devinez 1
I handlingens allvarsstund. 2
Distriktssköterska eller barnmorska? 2
Charlotte Bühler till Siljansskolan. 2
Befolkningsfrågan inför riksdagen. 2
Det stora misstaget. Dewe. 3
Kollektivhuset. Elias Svedberg 3
De önskvärda föräldrarnas synpunkter. C. 3
Cyklisten och vägarna. -n. 3
Varför inga kvinnliga telegrafassistenter i Sverige? Frågar chefen för norska Telegrafverkets undervisningsanstalter. C.H. 4
Tyska bekännelsekyrkans präster fyllda av stridslust och hopp. M. T.-G. 4
Swedenhielms. Gustav Klackenberg 4
Mötesplatsen. 4
Ett utrivet blad ur min dagbok från min resa i Italien 1921. Signe Taube f. Wennerberg 5
Viskadalens folkhögskola. 5
Den okände soldatens grav. N.H. Vikberg 6

1935:16 Vad har hänt! Veckovakten 1
Fred och frihet. Elin Wägner 1
Tredje mans rätt. 1
Italien och Jugoslavien. Pier Gudro 1
"Aktivisering av kvinnorna" 2
Ryskt ännu en gång. 3
Gör en konstruktiv plan för freden! C.H. 3
Högsta vinsten och Cenodoxus. Tvänne morality plays. Sven Stål 3
Kristus - Paulus och lekmannen. Moa Martinson 4
Mötesplatsen. 4

1935:17 Vad har hänt! Veckovakten 1
Civilbefolkningens skydd är en del av vår militärfråga - icke en privatsak. Resolution antagen av Svenska sektionens av I.K.F.F. årsmöte. 1
Sverige och Tyskland. 1
Boken om Sverige. 1
Ett spörsmål. Kanske lämna arbetsförhållandena vid jordbruket något övrigt att önska? 2
Alfred Adler åter till Sverige. 2
Apropos Moa Martinsons Paulus. E.F.N. 2
Sigrid Undsets minnen. Ellen Michelsen 3
Teatern utan mål. Sven Stål 3
Mötesplatsen. 3
Barnets naturliga samhörighet med båda föräldrarna måste fastslås. Det danska lagförslaget om utanför äktenskapet födda barns ställning. Stella Kornerup 3
Vetenskapen helgd. A. Pzl. H. 4

1935:18 Vad har hänt! Veckovakten 1
Skolbarnens hälsovård. 1
Publiken uttalar sig om riksteatern. Karin Schultz 1
Flyktingar. Hos kväkarnas hjälpcentral i London. Naima Sahlbom 1
Statsministerns filosofi. 2
Reaktion eller framstegspolitik? Internationella rösträttsalliansens kongress i Istanbul. 2
Kvinnor utan rösträtt. Elisabeth Janstein 3
Individen och naturen. Två vittnesbörd om österländskt betraktelsesätt. Signild Hellhagen 3
Misstaget måste rättas. Numenius 4
Smakparaden. C. 4

1935:19 Vad har hänt! Veckovakten 1
En stark kvinnoopinion bakom kravet på omedelbart förbättrad moderskapsvård. 1
Riksmandat och tilläggsmandat. Elsa Svartengren 1
Skolteater och teaterskola. Sven Stål 1
Faran av en vapenexport. 2
Varför ett kvinnoparti? 2
Abortkommitténs förslag. 2
Den moderna ungdomen en glädje att samarbeta med, säger rektor Anna Sörensen. C.H. 3
Vad anser publiken om Riksteatern? Karin Schultz 3
Hjälp flyktingarna! 3
I koncentrationsläger. Sven Nyström 4

1935:20 Vad har hänt! Veckovakten 1
Ungdomens själsliv. Emilia Fogelklou Norlind 1
Den samhälleliga hjälpverksamhetens organisation och innehåll. 1
Utställningen i kollektivhuset. Personliga hem och individualistisk barnkammare. Elias Svedberg 1
Ett nytt system för samhällets skyddsuppfostran. 2
Ett kvinnoparti. E.T. 2
Barnmorskevård och moderskapsunderstöd. Greta Olsson 2
Riksteatern inför publiken. Karin Schultz 3
"Ledaren". Sven Stål 3
Mötesplatsen. 4

1935:21 Vad har hänt! Veckovakten 1
Vilhelm Grönbech. Anton Fridrichen 1
Ett steg närmare. 1
Tysk film just nu. Något om dess psykologi, metod och ståndpunkt. Johan Falck 1
Ännu ingen demokrati. 2
Veteranerna och bonus-lagen. 2
Från riksdagen. 2
Distriktsköterskans arbete och landsbygdens hälsovård. Märta Tamm-Götlind 3
Konglig dansk teater. Sven Stål 3

1935:22 Vad har hänt! Veckovakten 1
Det går igen. Allianssystemet i Europa. Pier Gudro 1
Med 375 män och 5 kvinnor på Helgeandsholmen. Elsa Svartengren 1
En kristen världsrevolution. Elin Wägner 1
1936 års val? 2
Open Doors kongress. 2
Mötesplatsen. 2
Från riksdagen. 2
Mödrar förr och nu - i Tsar-Ryssland och Sovjet-Unionen. C.H. 3
Om och av Hjalmar Bergman. Sten af Geijerstam 3
En röst ur de djupa leden. Kajsa Persdotter 4

1935:23 Vad har hänt! Veckovakten 1
Rätt att leva, växa och blomstra som människor. C.H. 1
Behöver Amerika ett nytt parti? 1
Östafrikanska problem. Pier Gudro 1
År 2435. 2
Från riksdagen. 2
Det gäller att lägga om en kurs. 2
En kristen världsrevolution. II. Elin Wägner 3
Romantiska böcker. Johan Falck 3
Kungl. Tekniska Högskolan. 3
Svenska Berlin-barn till Sverige. 4

1935:24 Vad har hänt! Veckovakten 1
Befolkningskommissionens arbete. Ada Nilsson 1
Skapande arbete i skyddsuppfostrans tjänst. C.H. 1
Heroism och fred. Emilia Fogelklou Norlind 1
Kampen för tillvaron. E.T. 2
Förbundet för kristet samhällsliv. 2
Emilia Fogelklou till Stockholms högskola. 2
Tjugofemårsjubileum på Harfva - självförsörjande kvinnors egen gård. Casan 3
Antisemitismen. Sten af Geijerstam 3

1935:25 Vad har hänt! Veckovakten 1
Spelet om krig och fred. 1
Till kulturens skydd. 1
Ett enat Norden. 1
Ett glädjande framsteg. 2
Hilma Holmström. Ada Nilsson 2
En ny samling. E.W. 2
Kvinnorörelsens nya skede. Sofie Lazarsfeld 3
Låt oss erkänna musiken som ett värde i uppfostran! Karin Schultz 3
Likriktad Fallada. Jan-Erik Holm 4
Jorden runt. J.E.H. 4

1935:26 Vad har hänt! Veckovakten 1
Upp till kamp! Brev till Tidevarvet från Amalie Posse-Brázdová 1
I väntan på kriget. Elin Wägner 1
Reastaurangpersonalen och det nya kollektivavtalet. Karin Schultz 1
Strike again! C.H. 1
Ett slag i luften. 2
Givetvis, man - Skolöverstyrelsens förslag till undervisning i fortplantningsläran. Ada Nilsson 2
Skyddshemsprocessen. 3
Marthas del. Sten af Geijerstam 4
Böcker. Johan Falck 4

1935:27 Vad har hänt! Veckovakten 1
Vi svära - åt mänskligheten den stora freden. 1
Om ära. Devinez 1
Idrott för alla. En sportfest i Moskva. Casan 1
Upp till fred. 2
Den nordiska insatsen. 2
Ungdomsstämma i Köpenhamn. 2
Nordisk kvinnogymnastik i Sigtuna. -n. 3
Litteraturen måste stå fri. C.H. 3
Barnavårdskurser i kollektivhuset. 3
En psykoanalytisk kvinnostudie. Elin Wägner 3
Befolkningsfrågan och arbetslösheten. 4

1935:28 Vad har hänt! Veckovakten 1
Kvinnornas vapenlösa uppror mot kriget. 1
Efter lag och laga stadgar. 1
Hjälpen till Abessinien. 1
Gift kvinnas förvärvsarbete. Andrea Andreen-Svedberg 2
Italiens syn på Abessinien. 2
Gasmasker åt vem? 2
Röster ur det fördolda. E.B. 3
Restaurangpersonalens kollektivhem. Karin Schultz 3
Slentrianen och syndabockar. Anna Nordenstedt 3
Fannina Halle. Anna T. Nilsson 4
83 procent av en man? Red. 4

1935:29 Vad har hänt! 1
Fredskampanjen går vidare. 1
Skolarbetets nydaning. Läraremötet i Stockholm. Armida Zetterlund 1
Afrika och Europa. 1
Handen till plogen. 2
Fredsarbetet - en nödvändig grundval för kvinnornas insatser. Casan 2
Om eftertanke. Pier Gudro 3
Två européer. Sten af Geijerstam 3
En ljuddämpande utställning. Anna Pallin 4
Barnavårdens och fattigvårdens funktionärer överlägga. 4

1935:30 Vad har hänt! Veckovakten 1
Vad vi offra. Elin Wägner 1
Seminiarierna och skolorganisationen. Seminariesakkunnigas betänkande. Anna Sörensen 1
Kvinnornas resning mot kriget. C.H. 1
En hemsk värld. 2
Kunna kvinnorna bojkotta Italien? 2
Barnen i kollektivhuset. Casan 3
Kvinnorna stabila i fackföreningsrörelsen. C.H. 3
Örlogsdagen. Alfhild Nordberg 3
Slut upp kring representantmötet den första september! 4

1935:31 Vad har hänt! Veckovakten 1
Realiteter. Elin Wägner 1
Kvinnornas representantmöte: Ned med vapnen i alla länder. C.H. 1
"Att lyckligt genomföra ett krig". Greta Wavrinsky 1
Två européer. II. Romain Rolland Sten af Geijerstam 1
I förbigående. 2
Spänningen i Frankrike. Elisabeth Janstein 3
"Vi vilja dö för il Duce"! 3

1935:32 Vad har hänt! Veckovakten 1
Få vi gasmasker gratis? - Nej! 1
Från Göteborg: Lavinen har börjat röra på sig. Julia Gustafson 1
Svensk upprustning. Från 119 till 148 miljoner. 1
Slutspurten. 1
Svar. 2
Patroitismen som religion. Signild Hellhagen 3
Skyddsåtgärder mot gaskrig. E. Gadolin Lagerwall 3
Svenska premiärer på Dramaten. 3
Vi protestera mot examenstvånget. Anna Nordenstedt 4
Vi skola aldrig rädas striden. Georg Asp 4

1935:33 Vad har hänt! Veckovakten 1
Representantmötets resolution. 1
Nationernas förbund och vi. Kerstin Hesselgren 1
"Ned med vapnen i alla länder!" 2
Open Door i Köpenhamn. Karin Karling 2
Representanterna för 20.000 kvinnor i arbete. C.H. 3
Vad tänker du, mänsklighet? Elin Wägner 3
Ljuva ungdomstid. Sven Stål 4
Kriget - Naima Sahlbom 5

1935:34 Vad har hänt! Veckovakten 1
Från första septembermötet i Genève. "La révolte des femmes est en marche". Våra öden och äventyr. Elin Wägner 1
Striden om Abessinien. 2
Ett handslag. 2
Mödrarnas världsuppror. Signe Höjer 3
Revolten sprider sig. Elisabeth Waern-Bugge 3

1935:35 Vad har hänt! Veckovakten 1
En plattform i Genève. Carin Hermelin 1
Diktatorn och ödet. 1
Miraklet. Devinez 1
En ledare. E.W. 1
Flyktingarna. 2
Slut på tålamodet. Elin Wägner 2
Kvinnornas revolt. Mimi Sverdrup Lunden 3
Ras och politik. Jan-Erik Holm 3
Nationernas förbund och kvinnornas rättigheter. C.H. 3
Ada Nilssons tal. 3
Civilbefolkningen mot civilskyddet. 4
Blå månen. Sten af Geijerstam 4

1935:36 Vad har hänt! Veckovakten 1
Dramat i Första kommissionen. Likarättsresolutionen och demokratin. C.H. 1
Alltför allvarligt för dåligt skämt. Mia Leche 1
Vuxna män leka. Ria Wägner 1
Kapplöpningen mellan angrepp och försvar. 2
Från Fredsfronten. B.O. 2
Ett instrument för freden. Gertrud Baer 2
Stadens barnkammare. Karin Schultz 3
Professor Pierre Ceresole. 4

1935:37 Vad har hänt! Veckovakten 1
Kriget visar sitt ansikte. 1
Fred, frihet, rättfärdighet. 1
Sverige och den nye fienden. 1
"Aktning för moderskapet". 1
Den internationella jordfrågan. E.T. 2
Kampen mot kriget. S.A. 2
Tro ej allt. Pier Gudro 3
Var finns skyddet? Ada Nilsson 3
Jublierande bokförlag. C.H. 4
Konstruktivt fredsarbete. 4

1935:38 Vad har hänt! Veckovakten 1
En människa bakom orden. A.V. 1
Vänsterpartiernas enhetsfront. 1
"Vi vilja ett rättssystem som tryggar freden". Thyra von Beetzen-Östman 1
Våra barn äro hjältar - i fredligt värnande om fosterlandet. 1
Slut på den nationella självhärligheten. 2
Giv råvarutillgångarna fria. 2
Flyktingsspörsmålet i Genève. Lise Lindbäk 3
Kulturarbete i Norrköping. Mauritz Erlandsson 3
Vi tvivla på John Finkelman. Karin Schultz 4

1935:39 Vad har hänt! Veckovakten 1
En moders nödrop. Nanny Johansson 1
Engelsk idealism. Lise Lindbäk 1
Vi vilja icke familjens upplösning. C.H. 1
De lyckliga filbunkarna. 2
Civilskyddet diskuteras i Göteborg. Ingrid Andersson 2
De fyrtio dagarna på Musa Dagh. Sten af Geijerstam 3
Bertrand Russell i Fritt Forum. Beth Crafoord Lundström 3
"Barn, föda och hälsa. 3
Fogelstadförbundare! 4

1935:40 Vad har hänt! Veckovakten 1
Stauning eller kaos. Lis Torsleff 1
Vi önska icke krig! Europas kvinnor protestera. 1
En bok om undret. Elin Wägner: Vändkorset. Karin Boye 1
Kvinnorna och medborgarskapet. C.H. 1
Sanktioner eller krig. 2
Svenska Missionsförbundet tackar Sovjet. Casan 3
Ett drömspel. Karin Schultz 3
De vanföras arbetsförsäljning. Eva Schmidt 4

1935:41 Vad har hänt! Veckovakten 1
Folkens krav till regeringarna. 1
Kejsarens nya kläder. 1
Finlands kvinnor protesterar mot kriget. 1
Här finns bara "vi". C.H. 1
Det kollektiva rättsmedvetandet. 2
Debatten om krig och fred. 2
Vad kostar en människa? Karin Kihlman 3
Erez Israel. Sten af Geijerstam 3
En ny Noak. Karin Schultz 4
Europeisk orientering. Olle Wedholm 4
Giv ett stöd åt hemhjälpen! Anna Pzl. Hedén 4

1935:42 Vad har hänt! Veckovakten 1
Valen i England. 1
Sverige 4:a som vapenexportland. Nils Simonsson 1
Vad är meningen med rationaliseringen? C.H. 1
Fru Gillners vantrevnad. E.T. 1
Bjudningar. 2
B. Traven och landet som bidar sin tid. Harry Martinson 3
Fängslande prisroman. Hagar Olsson 3
Vår gemensamma strävan. Siri Leander 3
Kristendom och kooperation. Signild Hellhagen 4
Lyckorecept. Beth Crafoord Lundström 4

1935:43 Vad har hänt! Veckovakten 1
Bättre folknäring - ett världsproblem som kommer gränserna att vittra ner. 1
Tolstojs minne firas i Sovjet-Unionen. 1
Sanktionsvägen beträdd. 1
Barnafödandet är icke en brist hos den kvinnliga arbetskraften. 2
Kriget och de kristna. 2
Människan vid maskinen. 3
Småskollärarinnorna och förtidspensioneringen. Elsa Nylin 3
Kvinnan och kulturarbetet. 3
I tjänst hos morgondagen. Hagar Olsson: Arbetare i natten. Karin Boye 4
Kosmisk gubbe. Hagar Olsson 4
Det afrikanska krigets återsken i Österrike. Alex von Muralt 5
Endast för germaner! Nationalsocialismen som världsåskådning. Ry. 5
Avskriv krigskristendomen. Gösta Bohm. 5
Två böcker om unga människor. Jan-Erik Holm 6
Lindblads prisromaner. Anna Björkman 6

1935:44 Vad har hänt! Veckovakten 1
Upptakten till högerns valkampanj. Vi förundra oss och fordra - Redaktionen 1
Ny tid födes. En bok om samvete och stat. Honorine Hermelin 1
Rashat, ett farligt gift. Positiva insatser till dess bekämpande. C.H. 1
En tigande mänsklighet. 2
Tvenne fronter. Pier Gudro 3
Två böcker om barn. Sten af Geijerstam 3
En röst utanför kaos. Signild Hellhagen 3
Tre svenska böcker. Johan Falck 4
Krigare hälsa oss med vänliga ord. 4

1935:45 Vad har hänt! Veckovakten 1
Priset för livet. Tyskland och Östeuropa. 1
Generalskan Hegardts ursäkt har kommit. 1
Bostadsfrågan i aktuell belysning. C.H. 1
Tråkigt väder! 2
Mötesplatsen. 2
Dikter av Karin Boye. Hagar Olsson 3
Jordens plöjare. Elsa Björkman-Goldschmidt 3
Två äktenskapsböcker. Sten af Geijerstam 4
Jag har väntat på dig. E.B.G. 4
Över kontinenter och hav. Fia Öhmans nya resebok. Frida Stéenhoff 4

1935:46 Vad har hänt! Veckovakten 1
Vi vilja ha Kentauren på Observationskullen. 1
Tidevarvet inför 1936. 1
Mindrevärdeskänslans förbannelse. Elin Wägner 1
Irène Curie och demokratin. C.H. 1
Den goda viljan. 2
Sanktionerna och imperialismen. 2
En bok om Frida Stéenhoff utgiven på hennes 70-årsdag. Elin Wägner 3
Ett amerikansk yrkesprogram. Casan 3
Ny förening "Rädda Barnen" efterlyses. Astrid Lundberg 3
I Napoleons skugga. Hagar Olsson 4
Rymd över nässlorna. Jan-Erik Holm 4
Hågkomster och livsintryck. Anna Björkman 4
Barnböcker. E. H-r. 5
Tre svenska författare. Sten af Geijerstam 5

1935:47 Vad har hänt! Veckovakten 1
Arbetsfördelning istället för bojkott. En annan utväg än fredsförslaget. 1
En bok om Sibelius. Honorine Hermelin 1
Jätteförsöket - till vad? Växlande spår i Italien och Sovjet-Ryssland. Pier Gudro 1
Promenad med en lykta. Devinez 1
Judehatet. 2
Mannens främsta uppgift är faderskapet. 2
Irene Harands intryck av Norden. 2
Nazistisk läkekonst och judehets. 2
Ett barn - ett under. Elsa Björkman-Goldschmidt 3

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen