Göteborgs universitetsbibliotek: Tidevarvet 1923

Tidevarvet 1923

1923:1 Tidevarvet. 1
Vår politiska väg. Ansvaret. Elisabeth Tamm 1
Idéernas vandring. Elin Wägner 1
Stridsfrågan. 2
Tullstriden i England. Liber 2
Rationell eller irrationell lönepolitik. 2
Farmors predikan. Selma Lagerlöf 3
Ett minne och en förhoppning. Hjalmar Öhrvall 3
Tidevarvet inför in- och utlandet. Hälsningar och uttalanden av framstående personligheter. 4
Prinsessan de Clèves. En gammal kärleksroman i nutidsbelysning. Frida Stéenhoff 4
Anmärkningar av K.J. Den sista damsadeln. Klara Johanson 6
Vägen västerut. Signe Bergman 7
Mötesplatsen. 7
Tystnaden kring fredsidén. Anna Lenah Elgström 8
Försumliga barnafäder skola hållas efter. 9
Tysklands inrikesminister mot spritbruket och lyxen i Berlin. 9
Vänner. Frank Crane 9
En värld utan krig. Julia Ellsworth Ford 9 SIDAN SAKNAS
Hedersgåvan. Frigga Carlberg 10 SIDAN SAKNAS

1923:2 Tidevarvet. 1
Vår politiska väg. Uppgiften. Elisabeth Tamm 1
Liv eller död. Elin Wägner 1
Tidevarvet inför pressen. 2
De engelska liberalisterna och Europa. Liber 2
Söker man återinföra reglementeringen. 2
Rationella eller irrationell lönepolitik. 3
Anmärkningar av K.J. En förkommen saga. Klara Johanson 4
Några ord om mödrahem. Agnes Ingelman 4
Marianne Hainisch. Elsa Björkman-Goldschmidt 5
Parlamentskandidater. 5
Tidssjukdomen. Emilia Fogelklou 5
Litteratur. 6
Konst och perspektiv. Folkunge 6
Saliga äro de saktmodiga. Mary Webb 7
Ur en fattigvårdares minnen. Elsas historia. 8

1923:3 Tidevarvet. 1
En negerstat i staten. Elin Wägner 1
Från Washington till Génève. Kerstin Hesselgren 1
Söndringens anda. Liber 2
Rationella eller irrationell lönepolitik. 2
Tidevarvet inför pressen. 3
Vår närmaste uppgift. 3
Anmärkningar av K.J. Kandidatexamen. Klara Johanson 4
Frankrikes rätta ansikte. Mia Leche 4
Mötesplatsen. 6

1923:4 Englands kvinnor avgjorde valet. 1
England avvisar tullarna. Liber 2
"Pacifistiska drömmar". 2
Statsministern. 3
Den svenska pensionsförsäkringen. Efter tio år. Anna Åbergsson 3
Anmärkningar av K.J. Medeltidens magi. Klara Johanson 4
En italiensk antifeminist. Gunhild Bergh 4
Tankar i Rom om kvinnan och kulturen. Frida Stéenhoff 5
Ett illa lönar "yrke". Vagabond 5
Handslag mellan Tyskland och Frankrike. Elin Wägner 6
Teater. 7 Litteratur. 7 Mötesplatsen. 8
1923:5 "Staffan stalledräng. Emilia Fogelklou 1
Upplösningstecken. Liber 2
Om jullånen. Devinez 2
Statstjänsten och den nya löneregleringen. 3
Drakdödare. Rosa Mayreder 4
Mötesplaten. 5
Anmärkningar av K.J. Istället för blommor. Klara Johanson 6
Människoöden. Ada Nilsson 6
Bättre fysisk fostran. 5
I gamla tider. Ann Margret Holmgren 7
Litteratur. 7
En ångmaskin och en munnegiga. En liten julhistoria. Frigga Carlberg 8

1923:6 Tidevarvet. 1
Valåret 1924. 1
Politikens Nemesis Divina. Jenny Richter Velander 2
På andra sidan "Negerstaten". E.F. 2
Litteratur. 2
Det rätta barnaskapet. Eva Andén 3
Anmärkningar av K.J. Den röda mattan. Klara Johanson 4
Svenskt konsthantverk i London. L. C-n. 4
En kopp te. Katharine Mansfield 4
Människa och penningen. Reflexioner omkring tre böcker. Elin Wägner 5
Litteratur. 6
Statstjänstemännen uttala sig mot behovsprincipen. 6

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen