Göteborgs universitetsbibliotek: Idun 1928

Idun 1928

1928:Innehåll Innehållsförteckning för 1928
1928:1 Turandot i Ruth Althéns gestalt på Operan. (Omslag) 1
Krönika. Ebe 2
Iduns pristagarinna 1928. Iduns kvinnliga akademi ger denna gång priset åt Dagny Thorvall för hennes sociala arbete. Ebba Pauli 3
Två frågerskor. Det unga Amerika på Fredrika Bremers tid och U.S.A. i Anna Lenah Elgströms ögon Eth. K. 4
Skall hon fria i år? En skottårsfråga som ger olika svar, men mest tycker man nog att han bör fria. Péra 5
”Vildmarken skall blomma som en ros”. Flygambulansen uträttar hjältedåd i Norrlands ödemarker. Elisabeth Krey-Lange 7
Den välklädda sporten. Modenytt i sportdräkter. 8
En mångskiftande hydra. Man förkyler sig inte så lätt som man tror, influensasjukdomarna äro många, huskurer kunna vara lämpliga. Några råd i influensatider av D:r M. Simon 9
Räkneskapens timme. Nyårstankar om hjärtat och dess dilettantism. Alma Söderhjelm 10
En möbel som försvinner? Sybordet försummas ofta nu för tiden men borde ha en hedersplats i husmoderns hemvrå. Thuja 11
Årets hjul vänder sig. Vera von Kraemer 12
Bergslagsmor 50 år. [Lydia Hedberg] 12
Damernas diskussionsklubb. 12
Mormors porträtt. Släktkänslan får inte dö, då är det slut med friden på jorden. Åsikter i Iduns månadstävlan. 13
Iduns porträttgalleri. 14
Harriets tjugotusen. (Veckans novell) Hertha Odeman 15
Den sista av Sessans tärnor. Th. K-e. 16
Också en scenens veteran. 20
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 24
Scen och film. 26
Finngubbens hämnd. Astrid Forsberg 27
”Vänskap”. Rosa Fitinghoff 29
Frågor och svar. 30
1928:2 Vinterstämning. (Omslag) 33
Beyron Carlsson. (Nekrolog) Thore Blanche 34
Kungastaty skapad av en kvinna. Ett uppmärksammat konstverk i Köpenhamn. V.S. 35
Ett liljeprytt pennskaft. När bomben exploderade och Annie Åkerhielm blev upptäckt genom Iduns romanpristävling. Annie Åkerhielm 36
Vårt dagliga bröd på tåget. Hur ett restauranghushåll skötes i en kokvrå. Thuja 37
Eros i Nippon. Rikard Lindström 38
Länkar mellan förr och nu. Berätta för era barn om gångna släktled och ge dem goda exempel. Rani 39
Mellan sju och tolv. Den välklädda damens morgontoalett och hemmadräkt. 40
En stor drottning. Drottning Viktoria av England. Oswald Kuylenstierna 41
Provet. (Veckans novell) W. Pett Ridge 42
Hemmets dröm och verklighet. Arkitekt Carl Malmsten är en mångsidigt verksam man, som ritar möbler och reformerar skolslöjden. Eth. K. 43
Möbelkonst av idag. 44
S:t Moritz i Sverige. 45
Iduns porträttgalleri. 46
Att falla mjukt. Den mycket stora trösten i bedrövelsen. Vera von Kraemer 47
I barndomspoesiens land. 47
Tidens signaler. Lydia Wahlström 50
Juridiska råd. 52
Hemtrevnadsråd. 52
Scen och film. 52
Boknytt. 54
Frågor och svar. 54

1928:3 Prinsessan Ingrid debuterar i hovgala vid Riksdagens öppnande. (Omslag) 57
Min blå längtans land. Alma Söderhjelm 58
I samma båt. Det behövs fred mellan jordens raser och inte krig. Elin Wägner 59
Kvinnan och kärlekens väsen. Om kvinnogestalter och kvinnoöden i Thomas Hardys diktning. Elisabeth Krey-Lange 60
Pojkarnas paradis. Hur inreder man det idealiska pojkrummet? Th. K. 61
Ett förverkat paradis. Vera von Kraemer 62
Idunpristagarinnan i Idunklubben. [Dagny Thorvall] 62
Damernas diskussionsklubb. 62
Väljer er man er toalett? Åtta damer tala om för Idun huruvida de klä sig efter egen smak eller sin mans. 63
En vitter dam ritar och berättar. ”I solnedgångens” författarinna, Anna Hamilton Geete, Som brevskrivarinna. Författarinnan hanterar också ritstiftet med skicklighet. 64
Belysningen, rummets själ. Hemslöjdsarmatur på Malmstensutställningen hos Liljevalchs. Eth. K. 66
Löjtnant Lincoln. (Veckans novell) Margit Palmaer 67
När det dansas på slottet. 68
Iduns porträttgalleri. 70
Greklands Fredrika Bremer. Den grekiska kvinnans uppvaknande. Victoria Mirea-Persson 71
Franska hem äro inte alltid fula. En visit i ett vackert franskt kulturhem. Anna Levertin 72
Potpourri. Birger Mörner 73
Det lilla paradiset. Ingeborg Vollquartz?? 76
Scen och film. 78
Frågor och svar. 79
Brevlåda. 79

1928:4 Kronprins Fredrik av Danmark gästar Stockholm under Danska veckan. (Omslag) 81
Krönika. Om jag vore Värner Rydén…Vagabonde 83
En kvinnas dagbok. Katherine Mansfield om sitt liv, sitt arbete och sitt äktenskap. S. Th. O. 84
Kulisser eller skådespelare? Några allvarsord om en rolig sak, vår svenska teater. Daniel Fallström 85
Den stora gärningen i det tysta. Om hjältar och hjältebragder som äro okända för den stora världen. 86
Hon som bor i dragarbrunn. Studentskan genom studentmammans ögon. Hur studentskan bor och äter vid Fyris. Eth. K. 88
Varför har ni hund? Vad hunden betyder som vän och skydd för husse och matte. Några hundägare berätta. 89
Den välklädda. Dagens olika toaletter. 90
Episod. (Veckans novell) Sanja Grosch 91
Marmorpalatset vid Djurgårdsbrunnsvikens strand. Th. K-e. 92
Iduns porträttgalleri. 94
En skön stund som mollusk. Vera von Kraemer 95
Damernas diskussionsklubb. 95
En stor målares hustru. Skönheten som hade friare t.o.m. på sitt bröllop. X. 96
Scen och film. 100
Läsarinnornas spalt. 101
Sprid inte smitta! Disa 101
Frågor och svar. 102

1928:5 Grevinnan Marianne Bernadotte af Wisborg, ceremonimästare på amarantbalen. (Omslag) 105
Krönika, om vägen till ryktbarhet. Vagabonde 106
Kvinnan med ynde. Danskorna få beröm för sitt soliga humör, sin vackra sång, sin konversation och mycket annat. 107
En roman om själar i landsflykt. Marie le Franc, en ny fransk författarinna, och hennes bok. Anna Levertin 108
Vill ni ge en middag? Läs några goda råd, som ges av middagsleverantörer och lyckliga värdinnor. Eth. K. 109
När solen går i moln. Varför och när en änka skall betala mannens skatter. Eth. K. 110
Danskt i Stockholm. 110
Liv och levene i Delsbo. Anna Hamilton Geete upplever Norrland. 111
Regissören skall vara osynlig. Några teser om teater. Ragnar Hyltén-Cavallius 112
En kärnkvinna. Studentskornas donator, som ”gick trygg i styrkan av ädel vilja”. S.B. 113
En titt i löftets land. Vera von Kraemer 113
Småstaden saknar humor, men den har sin frid och skapar de helaste karaktärerna. Alma Söderhjelm 114
Kunglig bal och kunglighet på bal. Kronprins Fredrik, danska veckans gäst. Amarantbalen, säsongens stora händelse. –e. 115
På Amarantbalen. Toalettelegans på den lysande festen på Royal. 116
Kvinnor med slöja och utan. Persiskan av igår och idag. 117
Iduns porträttgalleri. 118
Ett gammalt värdshus kan vara bra. Kåre Johansson 119
Juridiska råd. 124
Scen och film. 125

1928:6 Krönika. Vagabonde 130
På fest hos kungen. En lysande musikalisk soaré i rikssalen. –e. 131
Från den gamla goda tiden. Några författare som blicka tillbaka. Gurli Hertzman-Ericson 132
Hugo Hamilton och de unga. Barnen hade i den avlidne stormannen en särskilt god vän. Adolf von Krusenstierna 133
Vill nutidsmänniskan bikta sig? Prästen vill gärna vara själasörjare, men allmänheten är blyg. Vad präster och läkare ha att förtälja. P. 134
Obygden blir kulturbygd. Något om en fjällsockens utveckling. Julia Svedelius 135
Hur mycket är en hustru värd? Om man skulle uppskatta hustruns arbete i hemmet i pengar. Elisabeth Krey-Lange 136
Vilken maskeraddräkt väljer Ni? 136
Hemmets kvinna, samhällets pelare. ”Tiden ropa efter hemmets ro och slutenhet”. 137
Lite tapperhet i äktenskapet. Vera von Kraemer 138
Damernas diskussionsklubb. 138
Skuggorna. (Veckans novell) Jane Gernandt-Claine 139
På resa till Rivieran. 140
Söder om landsvägen. Th. E. 141
Iduns porträttgalleri. 142
Helga Fick. (Nekrolog) G.U. 143
Ett damernas jubileum. Ida von Plomgren 143
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 148
Hemtrevnadsråd. 148
Scen och film. 149
Frågor och svar. 150

1928:7 En kunglig rekordtagare. Prins Bertil deltager i skolungdomens tävlingar. (Omslag) 153
Krönika. Vagabonde 154
Hos drottningen i Rom. Villa Suecia där Sveriges drottning nyligen flyttat in. Ett besök i den vackra nyinreda villan. D.A.H. 155
En besk huskur. Reformera inte tiden, reformera dig själv först. Brita Juhlin Dannfelt 156
Hjältar i det tysta. Karin Juel 157
Studentskan på luffarstråt. En pigg flicka som vandrat från Ystad till Haparanda. K.P. 158
Skolbarn av idag. 158
Flickor som vilja leva fritt och två franska författarinnor med framgång. Victor Vinde 159
Lönar det sig att vara trotjänarinna? Vad trotjänarinnan har att räkna med som uppmuntran och understöd på gamla dar. Elisabeth Krey-Lange 160
Vårvindar från Seinen. Partout 161
En nutidskvinna och femtioåring. På visit hos Vera von Kraemer. E.N. 162
Inkasseraren. (Veckans novell) Maurice Level 163
Optimistiskt på Djurgården. Utställning på Liljevalchs konsthall. 164
Honom till ena hjälp…Bekanta fruar om sina mäns sekreterare. 165
Iduns porträttgalleri. 166
Damernas diskussionsklubb. 167
Honom till ena hjälp…P. 167
Kulisser eller skådespelare? Två diskussionsinlägg. 169
En vägvisare att hålla i handen. Eth. K. 170
Scen och film. 173
Frågor och svar. 174
Läsarinnornas spalt. 175

1928:8 Niggerdans på basaren för De dövas väl. (Omslag) 177
Krönika. Vagabonde 178
Får en fru ha manliga vänner? Vad några damer och herrar säga i en nutidsfråga. 179
Kvinnan av idag. Intressanta artiklar i Idun. 179
Då Västergötland hette ”La vestrogotie”. En författarinna från själfullhetens och de ädla romanhjältarnas tid. Elisabeth Krey-Lange 180
En plantskola för svensk teater. I Finland har många av våra scenartister tagit sina första steg på tiljan. Alma Söderhjelm 181
Är hemmet i upplösning? Två husmödrar från grannländerna på hemmets vecka uttala sig. 182
En bit av Sverige i U.S.A. Siri Th. Olin 182
Våra nerver äro i olag. Alltför många duka under i kampen mot vår hetsiga tid, men uppfostra era nerver. Julia Svedelius 183
Damens hatt och flapperns. Man börjar tänka på vårhattar. –e. 184
Den vackraste märkningen. Iduns monogramtävlan avgjord. Ett vackert resultat. Elisabeth Thorman 185
Han har givit oss bättre skördar. Hemma hos professor Herman Nilsson-Ehle på Svalöv. D. Fbg. 186
Apelsinen. En karnevalshistoria, (Veckans novell) Sanja Grosch 187
Fru Karin i Sundborn. En återblick på ett lyckligt hemliv och en lycklig familj. 188
Iduns porträttgalleri. 190
För femtio år sedan. Interiörer från den gamla goda tiden. Vera von Kraemer 191
Scen och film. 196
Hemtrevnadsråd. 197
Frågor och svar. 198

1928:9 När mormor var flicka…(Omslag) 201
Krönika. Vagabonde 202
Önskemynt. Brunnen där man förnimmer slagen av den eviga stadens hjärta. Pewe 203
Varför äro vi nervösa? Vad två läkare säga. Gunnar Kahlmeter, Hanna Bernhagen 204
Ibsen och kvinnorna. Skeptikern som trodde på kvinnorna och ville se friare kvinnor. Frida Stéenhoff 205
Ibsengestalter på scenen. 206
När Ibsenfebern härjade. Några minnen berättade av dem som var med. Ann Margret Holmgren, Rosa Fitinghoff 207
En förlust för Sverige. Till Anna Bugge-Wicksells minne. Gurli Hertzman-Ericson 208
Ett litet problem med posten. Vera von Kraemer 208
Vad kostar der skönhet? Varje nutidskvinna vill vara skön men skönhetsvården växlar i omfattning och pris. 209
En manlig husassistent. Kalfaktorn har en syssla med gamla anor och mycket bestyr. Th. E. 210
Klas och Inga. (Veckans novell) Elisabetrh Högström-Löfberg 211
En sörmlandsgård där gammal hemflit odlas. Hos greven och grevinnan Claës Lewenhaupt på det ståtliga Claëstorp. 212
Iduns porträttgalleri. 214
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 220
Juridiska råd. 222
Frågor och svar. 223

1928:10 En kunglig försäljerska. Kronprinsessan Louise i sitt stånd på Bikupans basar. (Omslag) 225
Krönika. Vagabonde 226
En tavla på Nationalmuseum. Ett gammalt uppsatsämne som kanske ställer sig svårare för skolflickorna sedan nutidskonsten gjort sitt inträde. Grünewald, Dardel och Linnqvist i skolflickornas ögon. 227
Hon som var lik Hilde. Fru Hanna Palme berättar några Ibsenminnen. 228
En dam av gamla stammen. Till fru Sigrid Dicksons minne. 228
Ett patricierhus i rikets andra stad. Hemma hos dispaschör och fru Conrad Pineus i Göteborg. Th. E. 229
Kvinnan av igår och hennes problem. Hon känner sig ofta arbetslös men kan finna en stor uppgift att fylla. Anna Lenah Elgström 230
Den självförsörjande i vardags. Hur hon skall klä sig och inte klä sig. –e. 232
Är ni gentleman, herr docent? I akademiska befordringsfrågor upphöjer man sig själv och förnedrar medtävlanden. En märklig kutym som ”andens utkorade” äro ensamma om på arbetsmarknaden. Alma Söderhjelm 233
Maj i by. Iduns nya roman. 233
Säg det med kuddar! Kudden är modern och har sin romantik. Några råd för damernas val. Trådlös 234
Gästen från mörkret. (Veckans novell) Kåre Johansson 235
Kungligt och kvinnligt. 236
Husdjur som är på modet igen. Papegojan gör entré även i nutidshemmen och är mycket uppskattad. 237
Iduns porträttgalleri. 238
Juridiska råd. 244
Scen och film. 245
Frågor och svar. 246

1928:11 Sigrid den fagra. Signe Kolthoff i Bröllopet på Ulfåsa. (Omslag) 249
Krönika. Vagabonde 251
Hurudan är svensken som äkta man? En fråga till några utländska damer, gifta med svenskar. A. O-e. 253
En som drog sig undan världen. Till Emil Sjögrens minne. Henning von Melstedt 254
När det står stilla. Vera von Kraemer 254
Av alla färgerna det blå…Madame Lanvin gör svenska klädningar till minne av sitt Sverigebesök. Partout 255
Kvinnan av idag och hennes revolt. Friheten har hon men förvaltar hon den rätt? Anna Lenah Elgström 256
Nutidsmänniskan vill gå i kloster? Romantiken vaggar nerverna till ro och ger arbetsstimulans. Sigtunastiftelsens gästhem, en framgång. Gustaf Näsström 258
Evas äpplen. (Veckans novell) Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 259
En läkare och sportkvinna. Hemma hos doktor Martha P:son Henning i Uppsala. Eth. K. 260
Skolbarnens parad. 261
Iduns porträttgalleri. 262
Tro på ungdomen! Wilh. Wernstedt 263
Damernas diskussionsklubb. 267
Brevlåda. 270

1928:12 En vårflicka från Franska skolans fastlagsfest. (Omslag) 273
Krönika. Vagabonde 274
En hjälte. Från skyttegravar och slagfält. Pewe 275
De gifta ungkarlarnas hur. Vart leda de moderna kamratäktenskapen? Anders E. Strandberg 276
Hon vill resa utomlands. Det är inte lätt för svenska flickor att få plats utomlands. Eth. K. 277
Förklädet som blivit arbetsrock. Det finns många trevliga och nya modeller att välja på. 278
När ”gamla mormor” kom på visit. En sirlig och ceremoniell dam på vardagsmiddag i det gamla Stockholm. Gerda Meyerson 279
I släkt med vår allmogekonst. I Karpaterna blomstrar en okänd konstindustri som Sverige har särskilt intresse av. Gustaf Bolinder 280
Kvinnan av i morgon är befriad från den gamla bitterheten, underlägsenheten och grämelsen. Anna Lenah Elgström 281
Det sköna och det orimliga. Vera von Kraemer 282
Den tyska kvinnan. Nästa föredrag i Idunklubben. 282
En bortgången märkeskvinna. [Alice Bonthron] 282
Pastorskans skator. (Veckans novell) Gustava Svanström 283
Händelser i veckan. 284
De sköna konsterna. Utställningar av målning och skulptur i huvudstaden. 285
Iduns porträttgalleri. 286
Iduns korrespondensklubb. 292
Scen och film. 292
Frågor och svar. 295

1928:13
Vårnummer
Vårnummer. (Omslag) 295
Fru Margit Silfverswärd. (Fotografi) 297
Våren. Nils Magnus Folche 299
Den första kärleken. Novell av Gurli Hertzman-Ericson 300
Ett rosenrött förflutet. När hela Stockholm hälsade våren och möttes på Hasselbacken. Daniel Fallström 303
Det är vår och villastaden har fått nytt liv. Vera von Kraemer 304
Ett konstnärshem på Söderhöjden. Hos Nils Kreuger, som målar Stockholm från sina fönster. 305
Sportprinsen i kungahuset. Prins Bertil som har många nutidsintressen och är en populär Lundsbergare. Fleur 306
Händelser om våren. Då man reser och blir kär och barnen gör frågor. Vagabonde 308
När brudparet bröt benet av sig och fick "käpp och krycka" i lysningspresent. Louise Hagberg 309
Var och en sitt eget flygplan. Den första kvinnan vid Stockholms flygskola. [Maggie Florman] 310
Får man vara lite dåraktig? Ja, dårskaper hör ungdomstiden till, gör bara inga dumheter. Några råd från förståndigt folk. P. 310
Mannen som aldrig blir nöjd. En kvinnas syn på "de gifta ungkarlarnas hus". Fru Nöjdman 311
Vårbruden och hennes utstyrsel. Bruddräkten som är modern just nu och en titt på vårmodet. 312
Iduns porträttgalleri. 314
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 321
Scen och film. 323
Juridiska råd. 325
Frågor och svar. 326

1928:14 Prinsessan Ingrid som nyligen fyllt 18 år. (Omslag) 329
Krönika. Vagabonde 330
Lär ungdomen tala och uppträda! Diskussioner i gymnasistföreningar ge vana, men måste skötas med förstånd, säga några lärare. Våra kvinnor äro alltför blyga, redan i skolan behövs övning i offentligt uppträdande, anse damerna. 331
Ensam eller i sällskap? ”Den kortaste vägen till det egna jaget går genom hela världen”. Alma Söderhjelm 332
Påskseder att behålla och förkasta. Påskfirandet försvinner alltmer och Blåkullagummorna sakna vi inte. Eth. K. 333
Idun på Bygge och Bo. En utställning av dukade bord. 333
Familjen Pollonius på Italia resa. Glada konstnärsdagar bland skandinaver i Rom vid sekelskiftet. Eva Topelius-Acke berättar ungdomsminnen. 334
En stor konstnärs kvinnoideal. A propos 400-årsminnet av Albrecht Dürers död, som den 6 april firats över Europa. Fleur 336
Hemtrevnaden är litet klen. Vera von Kraemer 337
”Men mera hedras ändå”. On Nina Bang, Nordens första kvinnliga minister. V.S. 337
Iduns porträttgalleri. 338
Honni soit qui mal y pense…(Veckans novell) Skiss av Alma Falk 339
Rokoko i renässans. 340
Mälardrottningens vårdräkt. Vårmodet passerar revy. 341
Vårmodet presenterar sig. 342
Idunklubben genom Göta kanal. 343
Hemtrevnadsråd. 346
Scen och film. 346
Frågor och svar. 347

1928:15 Den danska danskonstnärinnan Ulla Poulsen som gör succès i ”Skandalskolan” på Oscarsteatern. (Omslag) 353
Krönika. Vagabonde 354
En liten glädjespriderska. Om hembiträdet Marie och hennes bedrifter under Rivierans sol. Pewe 355
Litterära primörer. Tre böcker i släkt med vårvinden. Gurli Hertzman-Ericson 356
Också ett elektriskt hembiträde. Gör ni era hushållsinköp per telefon? Eth. K. 357
Sorgernas kvinna, stridens hjältinna. Josephine Butler, som stred för att hjälpa de fallna kvinnorna. Ett hundraårsminne. Laura Petri 358
Rosenvillan i professorsstaden. Hemma hos professor och fru Ivar Broman i Lund. D. Fbg. 359
Pollonius gästar medeltiden. Påsken firas i en liten italiensk stad. Eva Topelius-Acke berättar ungdomsminnen. 360
När våren är här skaffar man sig en ny vårhatt. –e. 361
För barn mellan fem och nittio år. Den berömda italienska marionetteatern som kommer till Sverige. Astrid Ahnfelt 362
Flykten. (Veckans novell) Gustaf Ullman 363
I de hundratusen böckernas hus. Stockholms stadsbibliotek har öppnat sina portar. 364
Iduns dukade bord. En lyckad utställning på Bygge och Bo. 365
Iduns porträttgalleri. 366
Påskkyssen. André Theuriet 372
Boknytt. 373
Läsarinnornas spalt. 373
Frågor och svar. 374

1928:16 ”Det dansande Wien” (Omslag) 377
Krönika. Vagabonde 379
Ödebygden behöver alltid hjälpare. Giv oss flygplan för sjuktransport, en vädjan till svenska kvinnor. 380
Välj ett yrke! Hemmadöttrarna och yrkesutbildningen. Elisabeth Krey-Lange 381
Cirkeln och linjen. Känner ni vägen ni vandrat? Syn. 382
De nya formerna. Den nya tidens riktlinjer peka nedåt. Annie Åkerhielm 383
En stor statsmans hustru och ett resonemangsparti som blev lyckligt. Oswald Kuylenstierna 384
Smäda icke ditt barndomshem. Tankar på Bygge och Bo. Vera von Kraemer 385
Ett kammarspel. (Veckans novell) Elisabeth Högström-Löfberg 386
Konsten och vardagsgärningen. Johan Skjoldborg, Danmarks mest älskade diktare. 387
Diktaren Johan Skjoldberg på Jylland och i Lund. Gunnar Furuland 388
Hur tidens tand hejdas. Péra 389
Iduns porträttgalleri. 390
Scen och film. 397
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 398

1928:17 Fursten och furstinnan Bismarck på kyrktrappan efter vigseln. (Omslag) 401
Krönika. Vagabonde 402
Ett ofelbart vårtecken. Damerna prova hattar med eller utan psykologi. Trådlös 403
Fyra författare. Bra böcker och mindre bra. Gurli Hertzman-Ericson 404
Varför inte en självförsörjande fru? Man behöver inte vara pessemistisk om ”de gifta ungkarlarnas hus”, anser Frida Stéenhoff 405
Ett svärmeri i solnedgången. När Malla Silverstolpe ägnade den sköne och melankoliske skalden Böttinger sin vänskap. Paul Fröberg 406
En allvarlig fråga som våra kvinnor böra beakta och göra klar för sig. 408
När S:t Jacobs klockorna dåna. Vid konfirmation. Vera von Kraemer 409
Vårsoaré i Idunklubben. Deklamation, läsning, sång, musik. 409
Hilda Huldt 60 år. 409
Den gröna elefanten. (Veckans novell) Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 410
En saga i verkligheten. När Ann-Mari Tengbom blev furstinna von Bismarck 411
Furstinnebröllopet i Berlin. E.N. 412
Iduns porträttgalleri. 415
Juridiska råd. 420
Hemtrevnadsråd. 420
Läsarinnornas spalt. 421
Frågor och svar. 423

1928:18 Första vårpromenaden. (Omslag) 425
Krönika. Vagabonde 426
Hela trädgården i fönstret. Varför försvinner blommorna i hemmen? Eth. K. 427
Att vara och uppfostra enda barnet. Egoistiska, blyga i sin ensamhet med de vuxna? Fyra författarinnor med erfarenhet i ämnet uttala sig för Idun. 428
När Hin blir gammal. ”Vanvördiga” reflektioner med anledning av Faust. Vera von Kraemer 430
Soligt och sjölikt. 430
Hennes sista ungdomsdröm. Om Malla Silverstolpes svärmeri i solnedgången. Avskedet och upplösningen. Paul Fröberg 431
Att gömma kärleksbrev. Ett bruk som har både sina förespråkare och motståndare. 432
Hur ordna ett ”eget hem”? En praktisk villa och ett vackert hem i förstaden. Maj Sterner 433
Iduns porträttgalleri. 434
Vårvinter. (Veckans novell) Astrid Väring 435
Händelser i veckan. 436
Det gamla Kina på Nationalmuseum. En märklig utställning av Österns konst och konsthantverk. 437
Hemtrevnadsråd. 444
Iduns skönhetsinstitut. 444
Scen och film. 445
Frågor och svar. 446

1928:19 Inga Tidblad i ”Broadway” på Oscarsteatern. (Omslag) 449
Krönika. Vagabonde 450
Vill ni möblera om Stockholm? Några förslag av damer och herrar arkitekter och konstnärer. 451
”Samhällsbarnen” i mönsterlandet. De privata hemmen för obemärkta måste kontrolleras. Anna Lenah Elgström 452
”Morbror Augusts” ungdomsmiddag. Ett idylliskt Strindbergsminne, då ungdomarna sutto i högsätet. Märta Fröding 453
Då Désirée Clary var Napoleons fästmö. Ett halvförgätet minne från drottning Desiderias ungdomshistoria. Oswald Kuylenstierna 454
Författarinnan som var ingenting. Anna Wahlenberg hyllar den nya tiden och den moderna ungdomen till 70-årsdagen. Eth. K. 455
”Bästa du” och ”kära du”. Vera von Kraemer 456
Hårda ord och goda om enda barnet. Själasörjaren, pedagogen, läkaren och ett vittne uttala sig. Lilly Hellström 457
Damernas diskussionsklubb. 458
En kvinnopionjär. D:r Malin Wester-Hallberg in memoriam. 458
Porträttet. (Veckans novell) Vladimir Semitjov 459
En Djurgårdsvilla som rymmer ett historiskt slott. Hemma hos grevinnan Siri Oxenstierna på Sirishov. Eth. K. 460
Iduns porträttgalleri. 462
Scen och film. 468
Sonja Berles skald. Folke Lindholm 468

1928:20 Markisinnan d'Orvilliers, porträtt av David från franska utställningen på Nationalmuseum. (Omslag) 473
Könika. Vagabonde 474
Skyskrapan som damhotell. ”The Barbizon” sista skriket i New Yorks kvinnliga klubbvärld. Ellen Lundberg-Nyblom 475
Biedermeier dricker brunn. En melankolisk kärlekssaga från 1830-talets Medevi. Gustaf Näsström 476
Stockholm trevnad och skönhet. Ingen ommöblering, men bevara naturen i staden. Anna Lindhagen 478
Stockholmsk societetsskönhet, spansk svärmor. 478
Hemmets diktare på franska. Madame Henriette Charasson, som besjunger moderskärleken. Victor Vinde 479
Ogillar mannen kvinnan? Ett paradoxalt försvar för kvinnans underkastelse. Alma Söderhjelm 480
Hos landshövdingens utan residens. Där man ser sju kyrktorn och solnedgångarna över Mälaren. 481
Iduns porträttgalleri. 482
Johannas trädgård. (Veckans novell) Jane Gernandt-Claine 483
Hyllningar och händelser. 484
Pärlor från Louvren i Stockholm. 485
Juridiska råd. 490
Hemtrevnadsråd. 490
Scen och film. 491
Frågor och svar. 491
Tant Malla. Stina Kaisa Eldh 494

1928:21 Från Röda Korsfesten på Stadshuset. Ur den klassiska dansen. Fröknarna Marianne Sörensen och Barbely Lardy. (Omslag) 497
Krönika. Vagabonde 499
Översättningar, på gott och ont. Gurli Hertzman-Ericson 500
En stor trädgårdsman. Karlfeldt, de svenska blommornas och den svenska trädgårdens skald. Henry B. Goodwin 501
”Frihet, jämlikhet”, med Bernadotte i Wien. När sedermera Karl XIV Johan ställde till upplopp. Alma Söderhjelm 502
Den moderna skolteatern. Solidaritet, behagligt sätt, god diktion skoldramatikens vinster. 504
Där gammaldags gästfrihet rår. På Lilla Främsbacka, en återuppstånden Bergsmansgård. Ebba Salwén 505
Tolerans och inre revolt. Vera von Kraemer 506
Härligt majsol ler… 506
Pingstliljorna. (Veckans novell) Eva Schmidt 507
Väskparad från Iduns tävlan. Några prover på vackra väskor, insända som tävlingsobjekt. 508
Ur veckans revy. Två revypremiärer och en annan premiär. 509
Iduns porträttgalleri. 510
Svensk konst i 80 fot hög flaska. Till 40-årsminnet av Nordiska utställningen i Köpenhamn 1888. V.S. 511
Lilli Zickerman sjuttio år. Elisabeth Thorman 511
Frågor och svar. 516
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 517
Scen och film. 518
Brevlåda. 519

1928:22 Fröken Britta Werner i Karl-Gerhards revy på Folkteatern. (Omslag) 521
Krönika. Vagabonde 522
Sommarnöjet, husmors plåga. Hur man skall flytta till landet. 523
Skall H.M. kvinnan hälsa först? Om mer eller mindre taktfullt hälsningssätt. Madame Lucie 524
Kvinnan från slavernas urhem. Bland primitiva stammar i Karpaterna. Gustaf Bolinder 525
Kvinnornas hus i Paris. Ett jättepalats som de obemedlades fristad. Oscar Janson 526
Det opassande och det outhärdliga. Vera von Kraemer 526
Talangernas prinsessa. Prinsessan Mathildes levnadssaga. Anna Levertin 527
Yrken där det finns plats. Fält att odla på sidan om allfarvägen. E.M. 528
Svenska toner vid Seinen. En svensk aristokrat, resenär, konstsamlare och kompositör i sitt Parishem. A. L-n. 528
Djurvän, jägare och kennelman. På Stavsborg, hos tandläkare Sten Häger, Kennelklubbens ordförande. Fleur 529
När sommaren nalkas gå våra kläder i blommighetens tecken. 530
Lallas intressen. En historia från det nya Ryssland. (Veckans novell) Vera Inber 531
Festligt och sportsligt i vårsolens glans. 532
Iduns porträttgalleri. 534
Juridiska råd. 540
Hemtrevnadsråd. 540
Scen och film. 540
Tant Malla. Stina Kaisa Eldh 540
Frågor och svar. 542

1928:23 Ingalill Söderman som Anette i operetten ”Tre små flickor” på Djurgårdsteatern. (Omslag) 545
Krönika. Vagabonde 546
Leka främmande i Stockholm. Vad säga konstens, teaterns och pennans människor om att vara turister i sin egen stad? 547
Kräftsjukdomens svårlösta gåta. Forskningens resultat ännu ovissa, cellmekanismen så svårtillgänglig. O. Reuterwall 548
Norrtullsligans folk jubilera. Stockholms kvinnliga kontoristförening 25 år. Eth. K. 549
I de ljusa färgernas tecken. Eleganta skor till sommaren, som dröjer. 550
Skall hon få sitta eller ej? En viktigare fråga än man tror för kvinnorna bakom disken. 550
En brännande fråga i Australien. Hem, husmor och tjänarinna på andra sidan jordklotet. Vera Fridner 551
Det orimliga, som dövar. Vera von Kraemer 552
En världsdam och en konstnärinna. Livets växlingar sådan en beröms fransyska sett dem. Anna Levertin 552
Det svenska hemmet på Birkebakken. Till professor Karlgrens hem kan varje barn i Holte visa vägen. V.S. 553
En hjältinna i det tysta. Gamla Mathilda, som vill ha nå’t att ta i. R.S. 554
Damernas diskussionsklubb. 554
Bryggan. (Veckans novell) Hertha Odeman 555
Ett stycke England i Stockholm. Sticklinge på Lidingön, där det spelas golf med passion. A.O. 556
Fjärran från vimlets yra. Hos de vita systrarna, som bott i Brügge sen 1200-talet. 557
Iduns porträttgalleri. 558
Ensam i vida världen. Rosa Fitinghoff 564
Scen och film. 565
Frågor och svar. 565

1928:24
Jubileums-
nummer
Till konung Gustafs 70-årsdag. (Omslag) 569
Gustaf V. och drottning Victoria. [Fotografi] 572
Konung Gustaf V 70 år. 573
Skola och lek i kungens slott. Kung Gustaf som skolpojke och några hågkomster från kungens barndomstid. Carl Svedelius 574
”Prinsens droppa” sjunger och dansar vid Fyris. När kung Gustaf var student i Uppsala. Knut Nyblom 576
Konungsliga plikter. 578
”Våran kung” som tycker om att man är naturlig. Anna Branting 579
Sportens konung. Kung Gustaf som jägare skildrad av sin jaktkamrat greve Claes Lewenhaupt. Kung Gustaf som tennisspelare skildrad av sin tennispartner med. D:r C.O. Nylén. 580
En förbrödringens gärning. Vera von Kraemer 581
Kungen sportar. 582
Svenska kvinnor till kung Gustaf. Hyllningar och erinringar på 70-årsdagen. 583
Hemma hos kung Gustaf. Hur kungen bor på Stockholms slott och ordnar sitt privata rike. E.N. 586
Konung Gustaf bland de sina. 588
Skrattets gåva. (Veckans novell) Elisabeth Högström-Löfberg 590
Iduns porträttgalleri. 591
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 601
Barnuppfostran. Den Hårfagre 603
Semester. Marthe 603
Boknytt. 604
Prosten Fryxell och 1809 års revolution. 605
Frågor och svar. 606
Iduns hushållssida. Redigerad av Anna Schenström, Gunillaskolan, Uppsala. 608

1928:25 Kung Gustaf tar emot medborgarnas födelsedagshyllning på Borggården. (Omslag) 609
Krönika. Vagabonde 610
Respekt för semestern! Få människor förstå att göra sin semester givande, säger professor Alma Söderhjelm 611
Poeter av igår och idag. Nils-Magnus Folcke och Artur Lundkvist. Gustaf Näsström 612
Pappa till byxkjol och kokbok. Nya utslag av Poul Poirets livliga intellekt. Partout 613
En bit av Sverige i London. På visit hos svenska ministerparet, baron och friherrinnan E. Palmstierna, i Svenska Londonlegationen. E.N. 614
Då äppleträden blomma…Moderna studier för moderna trädgårdar. Vetenskapskvinnan som trädgårdsmästare. Eth. K. 616
Felet med pensionaten. Det finns ingen plats för dem, som vill vara i fred. Vera von Kraemer 617
Kvinnorna ute i världen. Gurli Hertzman-Ericson 618
Jubileumsdagen. (Veckans novell) Hertha Odeman 619
Kungens födelsedag festligt firad. Bilder från den stora dagen i Stockholm. 620
Iduns porträttgalleri. 622
Juridiska råd. 626
Scen och film. 628
Nytt och nyttligt. 628
Läsarinnornas spalt. 630
Frågor och svar. 630

1928:26 Tre värmlandstöser i Stockholm på skolresa. (Omslag) 633
Krönika. Vagabonde 634
En svart karl till hembiträde. Ensamjungfrun Ali, en verklig skatt. Welam 635
Allvarligt och mindre allvarligt. Ett pionjärsöde, en manlig roman, en gossehistoria och en småstadskrönika. Gurli Hertzman-Ericson 636
Höger och vänster bör tacka. Ett ord av folkskollärarinnan, med anledning av ett kårmöte. En deltagarinna 637
Ett konstnärshem i Småland. Hos Orreforsglasens pappa, Simon Gate, i hans vackra hem. Eva Ahlman 638
Hur ser hon ut i London? Hon tycker om hög midja, svajande kjolar, mellanblå promenaddräkter, cigaretter, och herrar med snurrade mustascher. Ebe. 639
Hur länge skall det fortgå? Att sinnesslöa skola få sätta barn till världen. Ett allvarsord om kommande generationers börda. 640
En pionjär. [Andrea Eneroth] 640
En svanesång i Marstrand. När Trebelli sjöng och kung Oscar lämnade salen mitt i ett nummer. Ett pojkminne av Waldemar Swahn 641
”Stora damen” på femton år eller en ungherres trista erfarenhet i sommarens fagra tid. Erik Zetterström 642
Maskeraden. (Veckans novell) Gertrud Lilja 643
Spänstiga sportflickor. Många nya damrekord härhemma och ute. 644
Prydnader i trädgården. Någonting att tänka på för landstället. 645
Iduns porträttgalleri. 646
En ädel kvinnas verk. Samariterhemmet i Uppsala och dess utveckling, apropos en nybyggnad. 647
Med ett nytt tonfall. Vera von Kraemer 648
Hemtrevnadsråd. 650
Bébé är en åsna. Rosa Fittinghoff 651
Bara en tvättkäring. Gunnar Waldemar 652
Ester. Anna Roslund 653
Frågor och svar. 654

1928:27 Prinsessan Margaretha av Danmark på visit i Sverige. (Omslag) 657
Krönika. Vagabonde 658
Också ett konstgalleri. Hur man tackar madonnan i laghet. Pewe 659
Se Ekumenien eller umgås med kameler? Man har olika drömmar om sommarledigheten. 661
Ett trevligt ugglenäste. På Säbyholm ett herresäte i Närke med anor och sevärda skatter. A. F-k. 662
Postmästarfrun som blev Ernst Ahlgren. Nya dokument i Victoria Benedictssons själshistoria. Ett litterärt kamratskap i 80-talets anda. Elisabeth Krey-Lange 664
Kan kvinnan inte tänka? Nej, inte på samma sätt som hon spelar piano och broderar och däri ligger felet. Hon behöver lektioner i tänkandets konst, säger professor Alma Söderhjelm 665
I vått och torrt. Hur klär man sig på badstranden? 666
En sommarsaga. (Veckans novell) Eva Schmidt 667
Stockholmslyrik på Söders höjder. Kakar och täppor där folk trivs. 668
Kungliga presenter. Kung Gustafs silversamling har ökats efter födelsedagen. 669
Iduns porträttgalleri. 670
Grand Hotell Babylon i Stockholm. Trådlös 671
Inför det sentimentala. Vera von Kraemer 671
Sjömännens vän. En stor livsgärning som avslutats. [Agnes Welin] E.N. 672
Trogen tjänst. [Georgina Klintberg] 672
”Camping”. En tävlan för amatörfotograferna. 672
En nittiofemåring. [Hulda Sohlman] 672
Juridiska råd. 678
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 678
Nytt och nyttigt. 678
Frågor och svar. 678

1928:28 ”Blåsut”. (Omslag) 681
Krönika. Vagabonde 682
Lägerlivet är så härligt. Några ord om scoutveckan på Häringe. Eth. K. 683
En hövding i filosofernas rike. Harald Höffding, Danmarks store tänkare berättar om sitt livs minnen. Qvidam Qvidamsson 684
Lär man av sina barn? Barnens uppfostran blir ens egen uppfostran, säger Annie Åkerhielm. Att besvara barnens frågor är en svår men viktig konst. 685
”Framåt, framår skall det gå”, även Närkesdamernas lösen. En titt på damerna och deras insats i Örebroutställningen. E.N. 686
Ack, som ett fjun så lätt…Återvänder den s.k. kvinnligheten? Våra kläder bli fladdrande, vårt hår lockigt. 688
En kanalresa för åttio år se’n. De små knösarna på sommarnöje hos ”ädla och lyckliga” släktingar. Brevskrivning på den gamla, goda tiden. J.O. 689
Första priset i elegans. Modehuset Jenny vann återigen modepris i Paris. Partout 690
Lycklig den som reser…Vera von Kraemer 690
Pensionat Furuvrå. (Veckans novell) Elisabeth Högström-Löfberg 691
Sommarpotpourri hemifrån och utifrån. Furstinnor, camping, film, konst och utländska besök. 692
Iduns porträttgalleri. 694
En kvinnlig teolog. Emilia Fogelklou fyller 50 år. 695
”Fröken Uggla”. [Anna Uggla] F.d. elev 695
Iduns handarbetssida. Missbrukad kvinnokraft och korsstygnens renässans. Ebba Salwén 696
Damernas diskussionsklubb. 696
Är Ni uppbränd? Då behöver Ni några bra medel för solbränna. 697
En social 70-åring. [Clara Wahlström] 697
Elisabeth Frykholm. [Nekrolog] Elisabeth Thorman 697
Nytt och nyttigt. 701
Läsarinnornas spalt. 701
Pappa. Brita Ek 702
Frågor och svar. 703
Boknytt. 703

1928:29 Öst och väst mötas, som rivaler! (Omslag) 705
Krönika. Vagabonde 708
Två som vi tänka på. De svenska polarhjältarnas kvinnor. Annie Åkerhielm 709
Dom säger att…Tre små ord med stora verkningar. Julia Svedelius 710
En svenskas verk i Ungern. Startar en nationalförening mot tuberkulos. Brage Engedahl 711
På utställning i landet mellan älvarna. Automobiler och norrlandslin, kvinnligt initiativ och K. Postverkets snöplog. Eth. K. 712
Ett svenskt konstnärshem i England. Där Einar Nerman slagit ner sina bopålar. E.N. 714
Den gamla legenden. (Veckans novell) Ulla Linder 715
Kuttersmycken och strandelegans i Sandhamn. Några glimtar från de stora seglingsdagarna. 716
Iduns porträttgalleri. 718
Scenerier och drömmerier. Två böcker om kollektivismen, den modärna filosofien. E.N. 719
Ett äktenskap går i stöpet. Vera von Kraemer 720
Hon går på sommarmiddag. 720
Kuttersmycken i Sandhamn. Skönhet, elegans och segling. Bang 721
Damernas diskussionsklubb. 721
Jubilernade Kristianstadsdam. [Anna Lundquist] 722
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 724
Hemtrevnadsråd. 724
Läsarinnornas spalt. 726
Boknytt. 726

1928:30 Prinsessan Ingeborg fyller 50 år. (Omslag) 729
Krönika. Vagabonde 730
När olympiaflickorna inte idrotta. De svenska damhoppen i ”Adam” äro duktiga arbetsmyror vid pulpet och spis. Bang 731
Sensualism och intellekt. Två intressanta författare, Sherwood Anderson och Paul Morand. Gurli Hertzman-Ericson 732
Varför inte äta sallader? En sommarrätt som svenska husmödrar borde använda mera. Vita och svarta damers favoritrecept. 733
Stinsen som blev byggmästare. Två hus och en trädgård mellan tågen. E.N. 734
O, smålänningar…Eth. K. 735
Kvinna och man se olika. Vera von Kraemer 736
Damernas diskussionsklubb. 736
Prinsessan som skulle lära sig svenska. Några minnen från prinsessan Ingeborgs fästmötid berättade av hennes lärarinna. Sigrid Leijonhufvud 737
En konstnärinna med nålen. Prinsessan Ingeborg är en skicklig brodös. 737
I ungdomens vår…När prinsessan Ingeborg var sessa i Danmark och när hon giftes bort. 738
Prinsessan med det soliga humöret. 739
Prinsessan Ingeborg i sitt sommarhem. Bilder tagna på Fridhem speciellt för Idun till prinsessans födelsedag. 740
Iduns porträttgalleri. 742
Spelet. (Veckans novell) Astrid Väring 743
Iduns handarbetssida. 744
En sångpedagog. [Wilma Enequist] A. F-k. 744
Svenska på engelska. Svensk författarinna debuterar med en engelsk essaysamling. Ida B. Goodwin 745
De blindas vän. 745
Juridiska råd. 749
Frågor och svar. 749
Blicken. Meg 750

1928:31 En farlig och skön konkurrent i A’dam. Den polska diskuskasterskan Konopacka. (Omslag) 753
Krönika. Vagabonde 754
Hur hålla sig i form? Nutidsmänniskan behöver vapen mot tidens hets. Kvinnliga radiologer ge tre gyllene hälsoregler. 755
Mannen i barnsäng. En kuriös uppfinning och sed hos exotiska folk. Gustaf Bolinder 756
Lyxblommor, som roa sig. Baler i pyamas och baddräkt är det senaste påhittet i storstadens nöjesliv. Eskil Sundström 757
På upptäcktsfärd efter bildning. Vad våra folkhögskolor betyder för svensk ungdom. En personlig skildring i ett aktuellt ämne. Maj Hirdman 758
En prydnad i rummet. Om nyheter i speglar och toalettbord. 760
En flicka for till badort…För att träffa folk och roa sig. Julia Svedelius 761
Tyko Brahes fädernesborg. Bland kulturminnen och fullblod på Knutstorp. A. F-k. 762
Den misslyckade skönheten. Vad gör hon för misstag och hur kan hon undvika dem? 763
Deras fruar på sommarnöje. Där stadsbon leker lantliv. 764
Fiske, filosofi och fruntimmer. Damerna som fiska äro få men utvalda. Péra 765
Iduns porträttgalleri. 766
Det oskattbara brevet. (Veckans novell) Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 767
En man är två gånger pojke. Vera von Kraemer 768
Bianca Capello och Medicis ros. 769
Damernas diskussionsklubb. 772
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 773
Kniv-Joels madonna. Nathanael Cassén 773
Frågor och svar. 775

1928:32 Folke Bernadottes fästmö, Estelle Manville. (Omslag) 777
Krönika. Vagabonde 778
Äter den ”självförsörjande” slarvigt? Bort med smörgåsdieten och fram med trevliga matställen, säger sakkunskapen. Bang 779
Tre skaldinnor. Gustaf Näsström 780
Slottsherrn och daglönarn hand i hand. Ett tyskt familjegods, där gammal patriarkalisk anda lever ostörd kvar. Marg. Von Schewerin 781
Den sötaste av prinsessor…Kronprinsessan Astrid på Eriksgata genom Belgien. Curt Munthe 782
En upphöjd dam. Fru Fröberg, Åreturisternas goda hustomte under 35 år. Rosa Fittinghoff 783
Hos Frankrikes nye Rodin. Bourdelle som människa och lärare och ett besök i hans atelje. T. Aurell 784
Drömmen i verklighet. Vera von Kraemer 785
Lite sol i regnet! -e. 876
Det fina arbetets renässans. Även vår tid har sina klosterarbeten och skickliga brodöser. En inbjudan till läsarinnorna. B.A. 787

Moderna klosterarbeten. 788 Thalia i bil. Hösttecken i huvudstaden. 789 Iduns porträttgalleri. 790
Den lille fripassageraren. (Veckans novell) Georges Weston 791
Kvinnorna ute i världen. Suffragetternas ”gran old lady”. En hyllning och en seger. Gurli Hertzman-Ericson 792
Damernas diskussionsklubb. 793
Frågor och svar. 796
Nytt och nyttigt. 798
Skönhetsråd. 798
Den osynliga muren. Jane Gernandt-Claine 799

1928:33 Vår svenska tennismästarinna. Fru S. Fick i tävlan på Saltsjöbaden. (Omslag) 801
Krönika. Vagabonde 803
Gubben Fradin och hans fynd. Ett besök i det ryktbara Glozel. Marika Stjernstedt 804
Försvinner den gamle husläkaren? S. B. 806
Fru Mary von Sydow. [Fotografi] 806
Vad kostar Karl XII:s sarkofag? En stockholmsguide om amerikanska turister. Bang 807
Där sjuttonhundratalet lever ”för evärdeliga tider”. En sällsynt herrgårdsidyll. Olivehult i Östergötland. A. F-k. 808
A’damflickor på hemväg. Glimtar från A’dam. Bride Adams-Ray 810
En hatt. (Veckans novell) Ella Byström 811
Sommarskörd i filmland. Nyheter som vi snart få se. 812
Sommar och semester. Bekanta svenskar på badort. 813
Iduns porträttgalleri. 814
Damernas diskussionsklubb. 815
Elisabeth Waern-Bugge 60 år. 815
Kusiner, förenen er. Vera von Kraemer 816
Maria Norell 80 år. 816
En trotjänarinna. [Cecilia Månsson] 816
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 820
Nytt och nyttigt. 820
Läsarinnornas spalt. 820
De två makterna. Ett sommarkåseri från skärgården. Azouras 821
Frågor och svar. 821
Burfågeln. En historia från Sydafrika. 822

1928:34 En film som kommer. Gösta Ekman i ”Ett revolutionsbröllop”. (Omslag) 825
Krönika. Vagabonde 827
Länder som ville uppåt. Estland och dess hem i Stockholm. B.A. 828
Hon som alltid väntar…En kvinnlig svaghet att arbeta bort. Alma Söderhjelm 829
Jag vill inte vara baderska…om gyttjebad och tålamod i Italien. Eth. K. 830
En författarinna i Åsa-Hannas trakt. Hos Elin Wägner i hennes Smålandshem. G.M. 831
Denna världens ondska. En predikares nya bok. Gustaf Näsström 832
Varför alltid semester på sommaren? Billigare sommarvistelse borde kunna ordnas vår och höst. Jenny Richter Velander 833
Man börjar bli romantisk. På de första höstmodevisningarna i Paris. Partout 834
Mödrar. Novell av Rudolf Värnlund 835
Camping. Iduns sommarfototävlan avgjord. 836
Pewe fiskar. 837
Iduns porträttgalleri. 838
Prat om mat. Vera von Kraemer 839
”Den svenska vegetarianismens moder” och ett jubileum. [Anna Saxon] J.K. 839
Damernas diskussionsklubb. 840
Vem behöver ”behandlas?” Och felen med pensionaten. Annie Åkerhielm 840
Hemtrevnadsråd. 845
Scen och film. 845
Nytt och nyttigt. 846
Skönhetsråd. 846
Frågor och svar. 846

1928:35 Prinsen som trädgårdsmästare. Höstskörd hos prins Wilhelm på Stenhammar. (Omslag) 849
Krönika. Vagabonde 851
Vad väljer ni i valtid? Damerna deklarera. 852
”Min dotter ska utomlands för språket”. Äro de svenska flickorna bortskämda? Några råd för höstens utlandsresor. 853
Två kvinnor i Leo Tolstoys liv. Faster Tanetsjka ett föredöme i godhet. Eth. K. Tolstoys hustru, en misskänd kvinna. B.A. 854
En oförlovad på parkpromenad. Hur ska ensam dam bete sig för att slippa sällskap? BI. 856
Massnöje och andakt. Vera von Kraemer 856
En stjärna som lyser. Göta Ljungberg i Berlin. 857
Fru Mariannes skilsmässa. Novell av Hedvig Gihlner 858
Ett ”hem i den nya världen”. Hi-Esmaro, där Estelle Manville bor utanför New York. 859
Damernas diskussionsklubb. 859
Fästmöns amerikanska hem. Hos miss Manville i New York. 860
Spetsklädningen är på modet. Höstens alla modeller. 861
Iduns porträttgalleri. 862
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 868
Scen och film. 868
Frågor och svar. 868
Burfågeln. En historia från Sydafrika. Francis Brett Young 869
Boknytt. 871

1928:36 Fiorella, Karin Rydqvist-Alfheim i ”Frihetsbröderna” på Operan. 873
Skall han eller hon ha barnet? Moderna offerlamm i det stora äktenskapsgrälet. Vi behöva nya lagar säga advokaterna. 875
Varför tråkigt på landsbygden? En författarinna som började som ”piga bland pigor” skildrar lantlivets fröjder. Ett hälsosamt ord till våra ungdomar. Maj Hirdman 876
Svarta Svärmor. En visit på Cypern, där den 25-åriga kvinnan är gumma. Rosa Lindros 877
En olycklig kvinna och en lycklig. Mor och dotter berätta sina livsöden för kommande släkten, en romantisk brevbunt. Louise Lagerbring von Krusenstierna 878
Baklänges till lyckan. Ett framtidsvarsel. Vera von Kraemer 880
Aldrig mera krig! Ett historiskt ögonblick i Paris. 880
Husmoderns tolv-timmarsdag. En liten lagbok om hur den skall undvikas. Bang 881
Hasse. Novell av Gertrud Lilja 882
Hon går på kapplöpning. Nyheter och råd om höstelegansen. B.A. 883
Ljuset i vår tjänst. Säsongens första utställning i Liljevalchs konsthall. 884
Hovet i Spanien. Kung Alfonso och hans familj. 885
Iduns porträttgalleri. 886
På cykel genom Europa. En semesterfärd som två stockholmare tillryggalagt i sommar. 887
Vårt Deauville. Saltsjöbaden firar jubileum. B.A. 888
Damernas diskussionsklubb. 889
Gertrud Adelborg 75 år. 889
Julia Håkansson 75 år. 889
Skönhetsråd. Om ådernät. 893
Nytt och nyttigt. 893
Scen och film. 893
Frågor och svar. 894

1928:37 Den äldsta och den yngsta…Från Höstsols 10-års jubileum. (Omslag) 897
Krönika. Vagabonde 898
Prinsessan med sagorna. Hildegard av Bayern gör visit hos våra litterära storheter. Viktor Björkman 899
Ärans och bragdernas skald. Bertel Gripenberg ett skaldejubileum och en 50-årsdag. Gustaf Näsström 900
Fest eller vacker vardagsvara? Elegans i salongen eller bara på scenen? En rundfråga vid teatersäsongens början. 901
Humanisten och konstälskaren som ”ser livet i ton”. Till Carl G. Laurins sextioårsdag, en elev har ordet. Ebba Montén 902
Vara eller inte vara, fruntimmer? Den gammaldags kvinnan i ropet, men ej populär. Alma Söderhjelm 904
En populär presidentgemål. Fru Signe Relander, högsta damen i republiken Finland. Ernst von Wendt 905
Två höstbrudar. Trettonde seklets linjer på tjugonde seklets brud. B.A. 906
Är ni rationellt belyst? Ljuset, ännu inte i människans tjänst. Eth. K. 907
Kärleken till nästan och makar emellan. Två genmälen. 907
Vackra mödrar med vackra barn. 908
Estlands statschef i Stockholm. Ett kärt besök från våra grannar och stamfränder. 909
Iduns porträttgalleri. 910
Vilhelm Erövraren. Gustava Svanström 911
Skönhetsråd. 916
Scen och film. 917
Hemtrevnadsråd. 918
Frågor och svar. 919

1928:38 Barnen på Barnens dag sola sig i kungaglansen. (Omslag) 921
Krönika. Vagabonde 923
Akta er för ”pulverismen”. Pulverätandet skadar både kropp och själ. Känner ni igen er själv? 925
Ett dubbelbröllop i Madrid. Ödets och drottningars underliga lek med en kunglig intrigör. Till Alfons XIII:s förhistoria. Ebba Salwén 926
Kommer turnyren igen? Upptäckter i höstens skörd från Paris. Bang 928
Brygghuset som blev herrgård. Axel Oxenstiernas återuppståndna residens. A. F-k. 929
Skolan behöver kristendomen. Kristendomen ger barnen religion och bildning att bygga på. Annie Åkerhielm 930
Grekisk prinsessa på Sverigebesök. Prinsessan Alice, vår kronprinsessas syster, har affärer i Paris för grekiska flyktingar. 931
Kungligt och festligt i stan’n. När Spaniens konung besökte Sveriges huvudstad. 932
Tildys snöpliga debut. O. Henry 936
Kravet som aldrig upphör. En fråga i ett aktuellt fall. Vera von Kraemer 937
M.L.D. och hennes kineseri. 938
Damernas diskussionsklubb. 938
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 941
Scen och film. 941
Frågor och svar. 942
Nytt och nyttigt. 943

1928:39
Höstnummer
Höstnummer. (Omslag) 943
Kronprinsessan Louise och hennes syster prinsessan Alice av Grekland på Ulriksdal. 945
Frost. Eva Årads 947
Lohengrin och taggtråden. Elin Wägner 948
Thalias gåta. Ett försök till förklaring. Ernst Didring 950
En höstflyttning för 60 år se’n. När det tog åtta dagar att fara från Huddiksvall till Skellefteå. Adolf von Krusenstierna 951
Sällskap där man har tråkigt. En lektion i sällskapslivets underliga lagar. Anna Branting 952
Ett hem på böljan blå. Skutan som är konstnärens alteljé och familjens sommarnöje. 953
Den kungliga jakten. 954
Damernas diskussionsklubb. 954
Vad ser han först hos henne? Karl-Gerhard tycker mest om leendet och andra herrar har andra tycken. 955
Hur ska vi klä oss i vinter? Höstens moderevy ger svar på brännande frågor. –e. 956
Höstpremiär i konsten. Nya konstsalonger och ny konst. 958
Kvinnorna ute i världen. Tvenne märkeskvinnor på skilda verksamhetsområden i U.S.A. Gurli Hertzman-Ericson 959
Anna Norrie i Idunklubben, håller föredrag. 959
Hemma hos två ”tyranner”. 960
Iduns porträttgalleri. 962
Den varaktiga söndringen. Vera von Kraemer 963
Iduns handarbetsavdelning. 963
In memoriam. [Axianne Richter] A.L. 964
Frågor och svar. 971
Scen och film. 972
Skönhetsråd. 973
Höst. Sven Sjölund 973
Den gamla grinden. Skiss av ”Toujours” . 974

1928:40 Ett lyckat hopp. Fröken U. Wachtmeister en av segrarinnorna i höstens terrängridning.(Omslag) 977
Krönika. Vagabonde. 978
Styvbarnet i skolan. Varför få inte våra gymnasister undervisning i konsthistoria? En brist som bör fyllas och ett förslag. 979
Brevet som aldrig kommer…En suck över ett nutidslyte. Eskil Sundström 980
Mia Leche-Löfgren 50 år. 980
Hans goda genius. H.G. Wells tecknar sin hustrus bild och och skildrar sitt lyckliga äktenskap. Fanny Wilamowitz-Moellendorff 981
Skiljas utan gräl. Vera von Kraemer 982
En firad jubilar. [Ingeborg Wallin] Ann Margret Holmgren 982
Varje skola sin friluftsstuga. Ett exempel som manar till efterföljd. B.E. Littorin 983
75 år. [Anna Gardell-Ericson] 983
Er hatt madame! Ni har mycket att välja på. 984
Variation och tradition. Det stora problemet i heminredningen. Elisabeth Waern-Bugge 985
Morgondagens rum med få möbler men fulla av sol. Alltings ändamålsenlighet. Den nya estetiken i heminredningen. 986
När luktflaskan bjöds runt i kyrkbänken. Prästgårdsbestyr och kyrkseder förr i världen. Una 988
Tavelbarbari eller tavelkultur? Lugna väggar med få tavlor i stället för oroliga grupper i symmetri. Eth. K. 989
Rummets ögon. Hur se våra gardiner ut? Ebba Salwén 990
De självförsörjandes hem. Vem har det vackraste, mest praktiska? En tävlan för Iduns läsarinnor. 991
Min käraste möbel, döda ting som tala. Några bekanta damer berätta. Bang 992
Iduns porträttgalleri. 994
På linjen. Eva Årads 995
Damernas diskussionsklubb. 996
En ”effektiv” dam. [Almida Peterson] 996
Hulda Sohlman död. 996
Iduns handarbetssida. 997
Scen och film. 1002
Skönhetsråd. 1002
Frågor och svar. 1003
Boknytt. 1004
Läsarinnornas spalt. 1006
Väntan på bussen. Londonbild. Jatto 1006
Livets krona. Gunnar Müller 1006
Nytt och nyttigt. 1007

1928:41 Clothilde Sakharoff, den ryska dansösen som lagt svenska publiken för sina fötter. (Omslag) 1009
Krönika. Vagabonde 1012
En gäst hos verkligheten. Författaren för dagen, Pär Lagerkvist. Eth. K. 1013
En drottnings handskar. När Axel Fersen beställde tre dussin ”oerhört fina” skånska handskar. Alma Söderhjelm 1014
Hon är en fläkt av poesi…Damerna som arbetskamrater betygsättas av sina kolleger, både damer och herrar. A.O. 1015
Finns det stora kvinnor? Emil Ludwig ger ett interssant svar i ämnet. ”De stora männen förbli alltid barn, de stora kvinnorna mödrar”. Jenny Velander 1016
Där hela världen träffas. Bofors, ett kosmopolitiskt hörn av Sverige och ett gästfritt hem. H.F. 1017
En ungersk visit. En stor konstutställning och en mindre. 1018
Små bönder i början. Hur lantbarnen läras till duktiga jordbrukare. Märta Tamm-Götlind 1019
Stockholmsflickan som mannekäng. Det är ingen sinekur att visa eleganta kläder i modets huvudstad. Fröken Greta Hamilton berättar. Bang 1020
Idunklubben i dollarlandet. 1020
Den rätta tonen. Astrid Väring 1021
Den nya ministärens ”bättre hälft”. 1022
Iduns porträttgalleri. 1024
Sex kring en bordsrund. Vera von Kraemer 1026
Iduns handarbetsavdelning. 1026
Skönhetsråd. 1032
Scen och film. 1033
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 1033
Frågor och svar. 1034
Boknytt. 1034
Nytt och nyttigt. 1035

1928:42 Prinsessan Ebba Bernadotte 70 år. (Omslag) 1037
Krönika. Vagabonde 1039
Prinsessan Bernadotte 70 år. En jubilar med ungt sinne och varmt hjärta. 1040
Vill ni leva om ert liv? En aktuell samvetsfråga med mest nej till svar. 1041
Ät sallad! Vi ha krånglat till vår föda för mycket. De råa kosten är nyttig. Andrea Andréen-Svedberg 1042
Mattan, som ingen fick gå på. Erik Zetterström 1042 En nutida Norrlandsapostel. Vandringsprästen David Petander och hans hem där alla blevo hulpna. Sigge Svensson 1043
En kvinnlig historiker. Lydia Wahlströms skildring av franska revolutionen. Anna Lenah Elgström 1044
Pappas bröllop. En händelse i Lillemors liv. Maj Hirdman 1045
Ett ”herrans under” i havsbandet. Höstbilder från Arholma som byggt sin kyrka på hälleberget. B.A. 1046
Flärden som inte syns. Varma nyheter och luftiga plagg. Bang 1048
Byrån. Hertha Odeman 1049
Kungliga trädgårdar på Londonvisit. En internationell trädgårdsutställning där Sverige är ståtligt representerat. 1050
Iduns porträttgalleri. 1052
En bröllopsvecka. 1053
Filosofi om lättjan. Vera von Kraemer 1054
Damernas diskussionsklubb. 1054
Till visit och té. Två lämpliga klädningar. 1055
Scen och film. 1060
Skönhetsråd. 1060
Frågor och svar. 1061
Boknytt. 1062
Hur självständig får hon vara? P. 1062
Att ha bråttom. Marthe 1062
Nytt och nyttigt. 1063

1928:43 En norsk pike på internationella fotoutställningen i Stockholm. (Omslag) 1065
Krönika. Vagabonde 1067
Moderna döttrar av Mittens rike. En diplomat, en annan officer. Båda göra lycka i Paris. Anna Levertin 1068
”Långa örnen” flyger över staterna. Prins Wilhelms nya bok. Carl G. Laurin 1069
Damerna om damernas skald. En hyllningsbukett till Daniel Fallström på hans sjuttio-årsdag. Ester Roeck Hansen 1070
En maskin att bo i. Funktionalism och personlighet i hem och heminredning. Elisabeth Waern-Bugge 1072
En höstresa. Maja X. 1073
Ett patricierhem på Djurgården. Hos generallöjtnant och fru Åkerman, Mariehill. 1074
Er päls, madame! Bang 1076
Hennes öde. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 1077
Vår stora Wagnersångerska. Nanny Larsén-Todsen och hennes glansroller. 1078
En kungadotters levnadssaga. Rysslands kejsarinna som fick sluta sina dagar som flykting i sitt barndomshem. 1079
Iduns porträttgalleri. 1080
Det viner om våra öron. Vera von Kraemer 1082
Scen och film. 1086
Iduns skönhetsinstitut. 1087
Frågor och svar. 1088
Boknytt. 1088
Iduns hushållssida. Redigerad av Anna Schenström, Gunillaskolan, Uppsala. 1089
Nytt och nyttigt. 1091

1928:44 Iphigenia i Aulis. Brita Hertzberg på Operan. (Omslag) 1093
Krönika. Vagabonde 1095
”Fåglarnas” kusiner. Studentspex på väg mot odödligheten. Yen-Loh 1096
Månadshyran. Eller finns det några ”familjeflickor” som känna sig träffade? Julia Svedelius 1097
Läsa läxor på tid. Äro skolornas läxuppgifter ett onödigt påbud? B.A. 1098
”Ädla gestalter och roliga original”. En bok om skånskt herrgårdsliv på 1800-talet. Ellen Hagen 1099
Kvinnorna ute i världen. Den panamerikanska rörelsen. Jenny Velander 1100
Sex vita dörrar i vindskupan. En självförsörjande om sitt hem. Håel 1101
Hur ordna sitt bokrum och sina böcker. Eth. K. 1102
Den välklädda damen som förstår elegansens hemligheter. Marg. von Schwerin 1104
Armringen. Ebba Segerstråle 1105
Fest i musikens värld, ode till O.D. 1106
Iduns porträttgalleri. 1108
Hjärtliga eller välska seder. Vera von Kraemer 1109
En duktig kvinna. [Wilhelmina Borgström] 1110
Femina utställer. 1111
Scen och film. 1114
Frågor och svar. 1115
Boknytt. 1116
Iduns hushållssida. Redigerad av Anna Schenström, Gunillaskolan, Uppsala. 1117

1928:45 Zeppelinarens kvinnliga passagerare över Atlanten. Lady Drummond-Hay. (Omslag) 1121
Krönika. Vagabonde 1122
Vår fredslängtan. På 10-årsdagen av världskrigets slut. Ett moget folk står inte till svars med avrustning. Lydia Wahlström. Vi måste lägga ner vapnen, säger Elin Wägner 1123
Hovdamen som skrev en bok. Genjis roman, Japans klassiska mästerverk på svenska. Ida Trotzig 1124
Lyxblommor i trädgården. Hos orkidéer och orkidéodlare i Flandern. Curt Munthe 1125
En prinsessa som kommer hit. Ileana av Rumänien en sympatisk ung dam med sociala intressen. Victoria A.W. Persson Mirea 1126
Ett furstedöme i Norrland. Kubikenborg, konsul E.A. Enhörnings ståtliga hem. 1128
En film med pretention, bara ett exempel bland många. 1129
Fester, som borde bli enklare. De svensk middagarna, mordförsök eller trevnadsspridare? 1130
Fracken kunde vara vit. En idé hämtad från O.D. Brita Juhlin-Dannfelt 1132
Damernas diskussionsklubb. 1132
Sekretären som gav sömnlösa nätter. En självförsörjande om sitt hem. Annika 1133
Ansikten över tid och rum. Vera von Kraemer 1133
Frisyren som är modern. Det permanentade håret är shingelns senaste triumf. Bang 1134
La bella Ritta. Astrid Kähr 1135
Kvinnligt på konstföreningen. 1136
Amerikanskt. När man väljer president i U.S.A. 1137
Iduns porträttgalleri. 1138
Vill Ni leva om edert liv? Gustav Åsbrink 1139
Scen och film. 1144
Iduns skönhetsinstitut. 1144
Frågor och svar. 1145
Boknytt. 1146
Iduns hushållssida. Redigerad av Anna Schenström, Gunillaskolan, Uppsala. 1147

1928:46 Selma Lagerlöf fyller 70 år den 20 nov. och ses här (stående) vid åtta års ålder med en liten kusin. (Omslag) 1151
Krönika. Vagabonde 1153
Den stora sagodikterskan. Till Selma Lagerlöfs sjuttioårsdag. Elin Wägner 1155
I Gösta Berlings land. En tecknares besök i Selma Lagerlöfs sagovärld. Einar Nerman 1158
Det var en gång…Den lilla flickan och den stora författarinnan i bilder. 1160
Hur står det till? Vi tala alldeles för mycket om sjukdomar i Sverige. Ellen Lundberg 1161
De skriva så fult…Vart tar den vårdade handstilen vägen? 1162
Brudskorna. Elisabeth Högström-Löfberg 1163
Elegant mellanspel. 1164
Diana av idag. 1165
Iduns porträttgalleri. 1166
Den eleganta drömstaden. Vera von Kraemer 1167
Småbarnens elegans. Ida Sellmann 1168
Ett missförstånd. Vagabonde 1168
En textilkonstnärinna. 1169
Scen och film. 1173
Skönhetsråd. 1174
Hemtrevnadsråd. 1175
Frågor och svar. 1176
Boknytt. 1177

1928:47 Sigrid Undset årets Nobelpristagare i litteratur. (Omslag) 1179
Krönika. Vagabonde 1181
Hon som fick Nobelpriset. Sigrid Undset sådan hon är för sina vänner och de sina. Teresia Eurén 1182
En omstridd konstnär. Axel Wallert och hans utställning. Carl G. Laurin 1184
Vem svimmar först? Examensmodet också ett kvinnligt mod. Alma Söderhjelm 1185
Tre författare och tre generationer. Nya böcker i julfloden. Gurli Hertzman-Ericson 1186
Låt oss få kunniga husassistenter! Den nya tiden kräver en ny typ av hemhjälp. En maning till husmödrar och husassistenter. Anna Bergstrand 1187
Från spegeln till egna hemmet. Nickans erfarenheter som självförsörjande. 1188
”Bröllopsbesvär ihugkommelse”. De svenska damernas toalettbestyr för det Bernadotteska bröllopet. Bang 1189
I bröllopskofferten. 1190
Vänskap. Hedvig Svendenborg 1191
"Glasmänniskorna" i värmlandsskogen. Ett besök hos disponentfamiljen på Eda glasbruk, ett centrum för svensk konstindusti. 1192
Iduns porträttgalleri. 1194
Nordisk basargata. En realiserbar fantasi om en ny sevärdhet i Stockholm. Vera von Kraemer 1195
Damernas diskussionsklubb. 1195
Viktor Rydbergsminnet i Idunklubben. 1196
Scen och film. 1200
Frågor och svar. 1201
Skönhetsråd. 1201
Boknytt. 1202
Iduns hushållssida. Redigerad av Anna Schenström, Gunillaskolan, Uppsala. 1203

1928:48 Dagens brud, miss Manville. (Omslag) 1207
Krönika. Vagabonde 1208
En gumma i byn. Mère Catherine och hennes livsöde. Pewe 1209
Villkorlig dom. Är denna form av straff lämplig? Fanny Alving 1210
Hur samarbeta husmödrar och hembiträden? Den nya tiden kräver också nya husmödrar. Vad några initierade damer säga. Elisif Théel 1211
Tre författarinnor. Selma Lagerlöfs nya bok och två till. Gurli Hertzman-Ericson 1212
Den som skvallrar bojkottas. Ett samtal om Amerika, där dollarlandet får mycket beröm. Bang 1213
En jungfrukula i Lappmarken. Hur den självförsörjande ordnar sitt hem i Norden. Flammula 1214
Damernas diskussionsklubb. 1214
När mannen är borta…Då gäller det för frun att inte tappa humöret i ensamheten. Några damer ge goda råd. A.O. 1215
”En riktig modedocka”. Tidsepoker sedda genom modejournalen. Olga Raphael-Linden 1216
Hur hon smyckar sig. De stora glasbitarna har efterträtt pärlorna. Bang 1218
Där 5-rumsvåningen kostar 27,000 kr.! Londons nyaste bostadsväg, ett intressant försök. Eskil Sundström 1219
Varför bara gott om de döda? Hälsa motståndaren även när han lever. Vera von Kraemer 1220
Mera hjärta, mindre schablon. Fester, där personligheten leder. Rosa Fitinghoff 1220
Primadonnan. Skiss av Kåre Skredsvik 1221
En diktarfest. Selma Lagerlöf och hennes kavaljerer. 1222
Nygifta hem. Hur den unga frun inreder sitt hem. 1223
Iduns porträttgalleri. 1224
Ett jubileum i Malmö. En gymnasternas skola. 1225
Scen och film. 1230
Iduns skönhetsinstitut. 1231
Frågor och svar. 1232
Nytt och nyttigt. 1232
Iduns hushållssida. Redigerad av Anna Schenström, Gunillaskolan, Uppsala. 1233

1928:49 Landshövdingskan i Göteborg, Mary von Sydow. (Omslag) 1237
Krönika. Vagabonde 1238
Vilka äro stans behag och obehag? Folkets röst om Göteborg. 1239
Sjukhuset som fått världsrykte. Den Carlanderska familjens ståtliga gåva till sin stad. E.N. 1240
Det Göteborg som går…Fröken Mathilda och andra minnen från flydda da’r. Gurli Hertzman-Ericson 1241
Göteborgskan vid ratten. Bekanta damer på bilpromenad. 1242
Fru och fröken Göteborg. Vad herr Stockholm säger. Kar de Mumma 1243
Har kvinnan inte någon ålder? En fråga med förklaringar. Alma Söderhjelm 1244
Två resande damer. Genom Indien i Anna Bobergs följe och till Egypten med Elsbeth Funch. Pewe 1245
Ett undervattensgrund. Novell av Gertrud Lilja 1246
Iduns porträttgalleri. 1248
Föräldrar i halsjärnet. Vera von Kraemer 1249
Damernas diskussionklubb. 1249
Idun 1929. Ett gott år i gott sällskap. 1250
Julklappar som man kan göra själv. Några trevliga förslag. 1251
Julfest i Idunklubben. 1251
Det stora sjöfartshemmet i sjöstaden. Hos fru Ann-Ida Broström i hennes ståtliga Göteborgshus. E.N. 1252
När svenskan blir amerikanska. B. 1256
Hermods jubilerar. 1258
Frågor och svar. 1250
Scen och film. 1260
Läsarinnornas spalt. 1260
Hemtrevnadsråd. 1260
Boknytt. 1261
Iduns hushållssida. Redigerad av Anna Schenström, Gunillaskolan, Uppsala. 1263

1928:50 Mormor med lilla prinsessan Joséphine-Charlotte. (Omslag) 1269
Krönika. Vagabonde 1270
En andlig ledare. Till minne av Viktor Rydberg. Lydia Wahlström 1271
Gosselynnet i brons. Viktor Rydbergsmonumentet och dess skulptris. 1272
Om ni vore arbetslös…Hur några moderna yrkesdamer se på ett modernt problem. Tollie Zellman ville bli slumsyster, Eva Andén barnjungfru och andra damer ha andra uppslag. 1273
En bukett noveller. Nya böcker till julbordet. Gurli Hertzman-Ericson 1274
En jungfrubur för 500 kronor. Intressant resultat av Iduns tävlan om de självförsörjandes hem. Hemkär 1275
Hem till jul. Nina Arkina 1276
Fest med frukt och färg. Hur skall julbordet bli vackert? 1277
Julklappar som man kan göra själv. 1278
Blot-Sven går igen. Vera von Kraemer 1278
Julklappar i modets värld. Några nya trevliga idéer. 1279
Deras julklappar. En glimt ur julmarknaden. 1280
Det stora bröllopet. Folke Bernadotte och hans brus i New York. 1281
Iduns porträttgalleri. 1282
Flickböcker. En rundvandring i bokhandeln. Marie Louise Gagner 1283
Med Idun till Medelhavet. En trevlig sällskapsresa. 1284
Scen och film. 1288
Hemtrevnadsråd. 1288
Skönhetsråd. 1288
Frågor och svar. 1289
Läsarinnornas spalt. 1290
Boknytt. 1290

1928:
Julnummer
Iduns julnummer 1928
Innehåll. 1
Man skall aldrig tänka. Selma Lagerlöf 2
Höststämning. Prins Wilhelm 5
De nöjdas jul. Anna Branting 6
Min barndoms skola. 9
Den förfuskade julen. Vagabonde 14
Den lärda krokodilen. Ernst Didring 17
Den allvarliga svenskans målare. Carl Wilhelmson och hans verk. Carl G. Laurin 19
De allvarliga svensk kvinnorna. Ett urval ur Carl Wilhelms konst. 20
Harpspelet i graven. Marika Stjernstedt 22
Tre dikter av Bo Bergman 27
Vem är vem bland jubilarer? En pristävlan. 27
Svunnen tid som går igen. De nyaste fynden i Vadstena berättar om Birgittas hela klosterorganisation. Bertil Bertelson 28
Salen med nio fönster. Berit Spong 30
Idun 1929. Ett år i gott sällskap. 35
Impromptu till Sven Tröst. En hittills otryckt dikt av Oscar II. 36

1928:51 Hem till jul! Greta Garbo. (Omslag) 1293
Krönika. Vagabonde 1295
Julen som är fjärran med nära. Hur man firar jul i Polen. Letta Rudnicka Jaroszynska 1297
Svensk bygd, svenskt folk. En konstnärinna om festdagar i Småland. Carl G. Laurin 1298
Och en svensk storman. Albert Engströms bok om Anders Zorn. Pewe 1299
De tre skotten i släktsagan. En familjehistoria med glada öden och tunga dagar. 1300
Fest och gala. Hur man klär sig i sällskapssäsongen. 1302
Vittra damer i rampljuset. Glada kvällar i huvudstadens damvärld. Th. K. 1303
Våren till mötes. Iduns sällskapsresa i mars. 1304
När man lägger på kistbotten. En pristagarinna från tävlan om de självförsörjandes hem. Skolkökslärarinna 1305
Iduns handarbetsavdelning. 1305
Moster Elsas julmiddag. En tävling för juldagarna. Vem gör den rätta placeringen? 1306
En människa har talat. Vera von Kraemer 1306
Julfemman. Rosa Fitinghoff 1307
Det Bernadotteska bröllopet i U.S.A. När miss Manville blev grevinnan Bernadotte. 1308
Iduns porträttgalleri. 1310
Barnens julböcker. Marie Louise Gagner 1312
”Fäbojäntan”. En hjältinna i det tysta. Gustava Svanström 1315
Karin Janse. (Nekrolog) Å. 1315
Iduns skönhetsinstitut. 1316
Scen och film. 1317
Utställt. Hemslöjd. 1318
Frågor och svar. 1318
Nytt och nyttigt. 1319
Iduns hushållssida. Redigerad av Anna Schenström, Gunillaskolan, Uppsala. 1321
Boknytt. 1323

1928:52 Stöpa bly på nyårsnatten och se sitt framtida öde. (Omslag) 1325
Krönika. Vagabonde 1326
Inte för att jag tror på det…Gammalt skrock, som vi öva vid nyårstid. 1327
Kvinnornas stora krig och segerns år. En intressant engelsk tillbakablick på kvinnorörelsens genombrott. Eskil Sundström 1328
Två skaldinnor. Från Siljan till Moskva. Gustaf Näsström 1330
Fridens bio. Nyårstankar på Stureplan. Fanny Alving 1331
Einar Nerman. 1331
Hennes bedrifter 1928. 1332
En mö vid världens ände. Hur en självförsörjande ordnar sitt eget hem. Lillemor 1333
En människa går förbi. Vera von Kraemer 1333
Elegant aftonspel. Numera hör en innekappa till galatoaletten. Bang 1334
Onkel Jakob. Elisabeth Högström-Löfberg 1335
Julrosornas herrgårdsfru på Vilbolandet. Hemma hos kammarherre Wernstedts på Näs. Eth. K. 1336
Iduns porträttgalleri. 1338
Frågor och svar. 1342
En billig julgran. Sven Sjölund 1343
Boknytt. 1343
Iduns hushållssida. Redigerad av Anna Schenström, Gunillaskolan, Uppsala. 1345

Hushålls
-sidor
Iduns hushållssidor 1928

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen