Göteborgs universitetsbibliotek: Idun 1927

Idun 1927

Innehåll Innehållsförteckning för 1927
1927:1 Nyårsnummer. (Omslag) 1
Krönika. Celestin 2
Iduns pristagarinna 1927. Emilia Fogelklou, vår första kvinnliga teolog, framstående religiös författarinna. Natanael Beskow 3
Jenny Lind och hennes dotter. En bok om Jenny Lind på engelska. Eskil Sundström 4
Iduns jubileumsartiklar. Hemmet i dag och i går. För fyrtio år sedan och nu. Annie Åkerhielm 5
Postgiro. En ny uppfinning som kan bli farlig för äktenskapet. Hasse Z. 6
Vad önskar ni av 1927? Svenska kvinnor inför det nya året. 7
På familjebal. 8
Tegnér och prästfrun i Bergunda. B. Låftman 9
Allt reder sig! En nyårspredikan om kaos vid slussen. Vera von Kraemer 10
Kamratkvinnan är nog bra men…Ett självporträtt av Manfred Björkquist 10
Herrskapet Losange i Paris. Kunglig smekmånad. A. L-n. 11
Böra damerna sporta i regnväder? Sharp 11
Nya pennor i Idun. 12
Svenska kvinnor om Idun. 12
En hemslöjdens vårdarinna. Betydelsefullt arbete för vår folkkonst. Elisabeth Thorman 13
Damernas diskussionsklubb. 13
Iduns porträttgalleri. 14
Trädet. (Veckans novell) Ruth Hellström 15
Hela Stockholms grevinna. [Stephanie von Wedel] Th. K. 16
Henriette Ehrensvärd 60 år. 20
Hemtrevnadsråd. 22
Frågor och svar. 22
Hemmets rosenträdgård. M-e. 22
En historia från fäbovallen. Birgit Magnusdotter Hedström 22
Lille bror. En verklighetsskildring från det röda upproret i Finland. Marga Nygren 23
Boknytt. 25
Läsarinnornas spalt. 28
1927:2 Fausts Margareta. Karin Gardtman i Karl-Gerhards nyårsrevy 1927. (Omslag) 33
Krönika. Celestin 34
Hur skulle ni uppfostra er dotter? En dotter, En mor 35
En spansk hertiginna. Annie Quense 36
Iduns jubileumsartiklar. ”jag lovar”…Några reflexioner vid årsskiftet. Julia Svedelius 37
Filmelegans. Lil Dagovers svenska toaletter. –e. 38
När Kristina vill bli Neapels drottning. Ett apropå till 300-årsminnet av drottningens födelse. Brage Engedahl 39
Jul med kungligheter. 40
En tavla på avbetalning. Vera von Kraemer 41
Damernas diskussionsklubb. 41
Iduns porträttgalleri. 42
Äpplen i Eden. (Veckans novell) Louise Heilgers 43
Där alla barn äro lydiga och snälla. Barndop, bröllop och begravning på Borneo. Eric Mjöberg 44
Helgonförklaringen. Agda Engström, 46
En pigg nittioåring. [Louise Wallmo] H-a l-e. 46
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 50
Frågor och svar. 50
Boknytt. 52

1927:3 Ateljébesök. Tavla i norsk ägo av Aug. Jernberg, vars minnesutställning öppnas i februari i Stockholm. (Omslag) 57
Krönika. Om kvinnornas hus och äktenskap. Ebe. 58
Areopagen och författarne. Hur skulle ni vilja ha Svenska Akademien? Våra författare har ordet. 59
Köp svenska varor! Vårt ansvar om vårt svenska konsthantverk. Elisabeth Thorman 60
En uppgörelse. Nyårskapitel om kroppsaga. Vera von Kraemer 60
Iduns jubileumsartiklar. Skriva romaner. Marika Stjernstedt 61
En vinterseglats. Strapatser i skärgården. Rikard Lindström 62
Låt oss få en skoldräkt! Ett botemedel mot klädlyx och modetävlan bland skolflickorna. –e. 63
En prästgårdsidyll på Gotland. Wendela Gradelius 64
Konst på avbetalning. Konstnärerna äro entusiastiska för idén. 65
Damernas diskussionsklubb. 65
Iduns porträttgalleri. 66
Tidens ansikten. (Veckans novell) Elisabeth Högström-Löfberg 67
Goda vänner. Barn och djur. 68
Scenens revy. Från nya årets premiärer. 69
Scen och film. Ebe. 70
Frågor och svar. 74
Livets maskerad. Nitouche 74
Läsarinnornas spalt. 77
Boknytt. 78

1927:4 Tora Teje som kinesiska i ”Kritcirkeln” på Dramaten. (Omslag) 81
Krönika. Alma Söderhjelm 82
Sverige i Kalifornien. En hälsning från två svenskor i idyllisk förskingring. Herm. Seldener 83
Ödmjuk honnör för vilden. De exotiska textilierna hos Liljevalchs väcka sensation. Elisabeth Thorman 84
Iduns jubileumsartiklar. En lag som kräves.Brita Juhlin-Dannfelt 85
Skriva romaner (Forts.) Marika Stjernstedt 85
Hos de sista av sin ätt. A. f-k. 86
Vilken är mannens största svaghet? Kvinnan och fåfängan svarar de flesta. 87
…och kvinnans? Herrarna tro att de själva och kläder äro kvinnans största svaghet. 87
När farmor övade gymnastique. Från en pension för hundra år sedan. 88
Husmoderns stolthet i går och i dag. Det ”hederliga” linneskåpet börjar försvinna. Th. K. 89
Har kostat 30 kr., nu 19:90 kr. Frestelsernas gata och försakelsens spänning. Vera von Kraemer 90
Damernas diskussionsklubb. 90
Sobelkragen. Parisbilder från tvenne världar. (Veckans novell) Jane Gernandt-Claine 91
Stockholmskan och aftonkappan, ett lyxplagg som slagit igenom. –e. 92
Hela världen i Stockholm. Nyttigheter och roligheter på den etnografiska utställningen i Liljevalchs konsthall. 93
Iduns porträttgalleri. 94
Frågor och svar. 100
På julkalas. Agnes Ekström 100
Nobels fallskärm. 102
Läsarinnornas spalt. 103

1927:5 Ebon Strandin som Anitra i ”Per Gynt”. (Omslag) 105
Krönika. Celestin 106
Hemma hos Per Lindberg. Ett modernt hem och en modern fru. Th. K. 107
Sagodiktaren och Sverige. Ett besök i H.C. Andersens relikfyllda hem i Odense. V.S. 108
Iduns jubileumsartiklar. Kvinnorna och freden. Ann Margret Holmgren 109
En tävlan om duktyg. Idun efterlyser damast och dräll från gamla tider och nu. Över 200 kronor i pris. Elisabeth Thorman 110
Strövtåg i Rom. Idunklubbens nästa program. 110
Saknar Stockholmskan butikskultur? Varuhus och modeateljéer ha många underliga snyltgäster. Thuja 111
Damer man talar om. 112
Yrket att vara hustru. En svår uppgift. Vera von Kraemer 113
Damernas diskussionsklubb. 113
Hurudan skolklädning vill ni ha? Några förslag gjorda för Idun. –e. 114
Några pepparkorn. Henning von Melsted 114
Barnens tankar. (Veckans novell) Nina Arkina 115
Svenska damer med samlarhobby. –me. 116 (KOLLA HUR DETTA UPPSLAG BLEV SKANNAT; HÅRT BUNDET=
Iduns porträttgalleri. 118
Nadine Topelius. [Nekrolog] Ellen Hagen 119
Hemtrevnadsråd. 122
Iduns skönhetsinstitut. 122
Juridiska råd. 123
Frågor och svar. 124

1927:6 Grevinnan Elsa Bernadotte. (Omslag) 129
Krönika. Celestin 130
Goda råd i influensatider. 130
Är svenskan slav under modet? 131
”I en lund på berget Ida…” tysta och förtryckta kvinnor verka nu där Sköna Helena strålade och härskade. Alfiros 132
Iduns jubileumsartiklar. Landsbygdens kvinnor och stadens. Elisabeth Högström-Löfberg 133
”Vår tids flickor”. Äkta amerikanskt. –e. 134
Maskerad. Hårprydnaden är viktig i maskeradtider. 135
Damernas diskussionsklubb. 135
Släkten är värst. Släktbjudningarna äro inga roliga tillställningar. Ett bidrag till Iduns månadstävlan. Kerstin Udd 136
”Allas vår syster…” Till Alma Petris minne av hennes syster. Laura Petri 137
…och en författarinna. Till Hilma Angered Strandbergs minne. 137
Röda pelagonior. (Veckans novell) Louise Heilgers 138
De sjuka ha skyldigheter. Råd i influensatider. Vera von Kraemer 139
Bland landsmän i Kina just nu. Förföljelse mot de kristna och de ”utländska hundarna” bedrives med alla medel. 139
Svenskt i Kina. 140
En konstnärsborg. Borgeby där Ernst Norlind målar. A. F-k. 141
Iduns porträttgalleri. 142
Hemtrevnadsråd. 146
Frågor och svar. 146
Vänner i huset. 148
Garibaldis äktenskap med markisinnan di Raimondi, som varade knappt en dag. 150

1927:7 Välkomna hem igen! Flickscouter vid kronprinsparets mottagning. (Omslag) 153
Krönika. Celestin 154
En inbiten matskald. På visit hos en just nu mycket omtalad man, Ane den gamle. Th. K. 155
Järnkanslerns maka. Johanna von Bismarck var en högt begåvad och kraftfull kvinna. Oswald Kuylenstierna 156
Iduns jubileumsartiklar. Modern helgondyrkan. Eva Fröberg 157
Midjan på sin rätta plats. De första modeprofetiorna från Paris. Partout 158
I Fredrika Bremers knä. En grand dame som fyller 100 år, fru Ebba Lindman. Th. K. 159
Elsa Bernadotte i Iduns kvinnoklubb. Talar om Kina. 159
Namnsdagskafferep eller inte? Med anledning av missnöje med almanackans namnsdagar. Vad damerna säga. 160
Sällskap där man har tråkigt. De svenska damerna kunna inte konversera. Ett inlägg om familjebjudningar. Högreståndsfru 161
Fru Freja och styvdöttrarna. (Veckans novell) Jane Gernandt-Claine 162
Ett demokratiskt kungahus. V.S. 163
Vår privata lilla galenskap. Vera von Kraemer 163
Kungligt i Kongens by. Några porträtt av de populära unga. 164
Unionalen. Från den senaste utställningen i Liljevalchs konsthall. 165
Iduns porträttgalleri. 166
Är svenskan slav under modet? 169
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 170
Läsarinnornas spalt. 170
Hemtrevnadsråd. 170
Damen i gult. 170
Frågor och svar. 173

1927:8 Efter hemkomsten. Foto av kronprinsparet, nu hemma i Stockholm. (Omslag) 177
Krönika. Celestin 178
En elegi över snuvan. 178
Vilken sport föredrar ni? Lämpliga och olämpliga idrotter för damer. Några bekanta damer uttala sig. 179
Ellen Key och Hilma Angered-Strandberg. Några personliga minnen. Harald Schiller 180
Iduns jubileumsartiklar. Kvinnan och idrotten. Andrea Andréen-Svedberg 181
I borgmästargården. Hemma hos Carl Lindhagen och hans fru i Äppelviken. Th. K. 182
Andlig gymnastik. Inte bara kroppen behöver motion. Alma Söderhjelm 183
Stilbal. Senaste maskerad mod. Paris är maskeradernas paradis. Partout 184
Mormors lysningspresent och vår. Lysningspresenten har undergått en behaglig förvandling från förr och till nu. –me. 185
Ge och ta emot. Utan att blinka utan att knota. Vera von Kraemer 186
Damernas diskussionsklubb. 186
Jämlikhet. (Veckans novell) Louise Heilgers 187
O, tider, o, moder! I damsportens ungdom. 188
Välkomna hem igen! När kronprinsparet kom hem. 189
Iduns porträttgalleri. 190
En kvinnosaksveteran ur tiden. [Jutta Bojsen-Möller] V.S. 191
Ellen Keys Strand öppnas. Stina Pyk 193
Hemtrevnadsråd. 194
Vak. Novice 194
I snösmältningstider. Aina 195
Lappsjuka. Salix 196
Frågor och svar. 197
Läsarinnornas spalt. 199

1927:9 Prestaver vid Innocencebalen. (Omslag) 201
Krönika. Ebe 202
Ljuvt åt den ljuva. Eller är det okvinnligt att röka? Olika meningar bland damerna. 203
Marie Antoinettes dotter. 204
Iduns jubileumsartiklar. Georg Brandes och kvinnorna. Frida Stéenhoff 205
Evas skönaste prydnad. Frisyrer från förra århundradet. 206
Middag à la Mikadon. 207
Sol- och vårmannen. Den allra innersta drömmen. Vera von Kraemer 208
Det senaste i regn. Eleganta parisnyheter. 208
Prästgårdsliv i Sörmland. Minnen från den gamla goda tiden. H.S. 209
Iduns porträttgalleri. 210
Bara glömska. (Veckans novell) Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 211
En herrgårdsidyll i Haga. Hemma hos flygargeneralen på Stora Frösunda. Th. K. 212
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 218
Hemtrevnadsråd. 219
Mors plikt. Marthe 219
En dröm om vildbin. Olive Schreiner 220
När en människa tror att hennes lycka är i fara. Ebon 221
Frågor och svar. 221
Läsarinnornas spalt. 222
Boknytt. 222
Brevlåda. 222

1927:10 Prinsessan Märtha. (Omslag) 225
Krönika. Celestin 226
En visit i prinsessan Astrids stad. Resa till Bryssel i sommar. Idun anordnar turistfärd. 226
All vår början bliver svår…De första stötestenarna i matlagningens svåra konst. Några fruar berätta om sina första erfarenheter. 227
Kinesens lyckliga öde. Om kinesisk gudsförtröstan. Poul Bjerre 228
Damfotografier på utställning. Idun exponerar porträtt visande olika årtiondens dammoder. 228
Iduns jubileumsartiklar. Äktenskapets största fara. Ellen Reumert 229
Hur ordna en familjebjudning? Förslag och idéer bland Iduns tävlingsskrifter. Andlig spis och lekamlig. 230
Ett Törnrosaslott i Skåne. På det ståtliga och intagande Bällinga. A. F-k. 231
Gifta sig och mista platsen. Vera von Kraemer 232
Societetsliv på 1700-talet eller nu? En rolig dagbok som är värd uppmärksamhet. 233
Gula tulpaner. (Veckans novell) Louise Heilgers 234
På innocencebal. Balsäsongens stora händelse. –e. 235
I fest och vardags. Moder från fordomdags. 236
Toalettelegans på innocencen. Ur balvimlet. 237
Iduns porträttgalleri. 238
En liten tös. E.E. 242
Krinolinen. Unus 243
Frågor och svar. 244
Brevlåda. 246

1927:11 Grevinnan Brita Bjelke f. Sparre som Mistinguette. (Omslag) 250
Krönika. Celestin 250
Faraos döttrar få svensk undervisning. Egyptiska skolbarn hälsa till Sverige. 251
I Fänrik Ståls dagar. De tappra bröderna Ramsay. Laetitia 252
Iduns jubileumsartiklar. Förändringar i det svenska hemmet. David Blomberg 253
Lärare och lärjungar. Lärarna bör vara personligheter. Idealskolans viktigaste krav. Te-de 254
Stora vinster och små paketpinnar. Det stoff, som våra drömmar äro gjorda av. Vera von Kraemer 255
När man blir stora damen. Konfirmationsklänningarna bli aktuella. 256
Damernas diskussionsklubb. 256
Fest vid Fyris. Från den stora kårbalen i Uppsala. 257
Iduns porträttgalleri. 258
Ett liv i en barnhand. (Veckans novell) Helge Kjellin 259
Slottsherrskap i smått. Forntid och framtid mötas på det anrika Sturehov. Thuja 260
På väg mot våren. Några övergångshattar från Paris. 261
Hemtrevnadsråd. 266
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 266
Juridiska råd. 266
Frågor och svar. 267
Boknytt. 269
Läsarinnornas spalt. 269
Brevlåda. 270

1927:12 Fröken D. Brosch, en bemärkt österrikisk deltagarinna i den kvinnliga fäktmästerskapsveckan i Stockholm. (Omslag) 273
Krönika. Celestin 274
Gör familjebjudningen gemytligare! Formerna mindre stela i utlandet. Vad några legationsdamer i Stockholm säga. 275
Pressen, tidens spegel. Låt oss slippa den överdrivna mängden brottmålshistorier. Julia Svedelius 276
Iduns jubileumsartiklar. Familjevänlig politik och mödrapension. Olga Thinn 277
Jorden runt på 280 dar…Glimtar och äventyr från en minnesvärd lustresa. –me. 278
Den skära diamantens slott. Chantilly en aktuell sevärdhet. Anna Levertin 279
Koketteri och konvalescens. Nätta och läckra plagg för konvalescenter. 280
Fadäser jag sagt. Vera von Kraemer 281
Med Idun till prinsessan Astrids land. En lockande sällskapsresa. 281
Iduns porträttgalleri. 282
Brevet. (Veckans novell) Louise Heilgers 283
Kvinnliga tyranner. Huvudstaden i valtider. 284
Norsk storkonst i Sverige. Från Werenskioldutställningen. 285
När prinsessan Ingeborg var nygift. Ett fursteminne. E. L-g. 289
Hemtrevnadsråd. 290
Juridiska råd. 290
Frågor och svar. 291
Brevlåda. 294

1927:13
Vårnummer
Vårnummer Grevinnan Mary von Rosen. (Fotografi) 297
Vårvinden. Ebba von Seth 299
Grannlåt. Susan Ertz 300
Prins Lennart inför den vita mössan. Prins Wilhelms son går i faderns fotspår med litterära intressen och demokratisk enkelhet. 302
Kvinnor och pärlor. Fåfängans marknad på Borneo. Eric Mjöberg 304
Iduns jubileumsartiklar. Lagens alltför korta arm. Anna Wahlenberg 305
Fröken Backfisch i mormons tid och nu. Våra dagars unga flicka svärmar också i konst och kultur, fastän hon jazzar och går på bio. Thuija 306
I vårens lätta dräkt…Man klär sig åter i smoking på vårpromenaden. –e. 308
Barn och teater. Vera von Kraemer 309
Kultur kontra sensation. Känd stockholmare påyrkar en pressens reformering. Gunnar Danielson 309
Svensk skulptris i Paris. 309
Iduns porträttgalleri. 310
Äro herrarna tråkigt klädda? Förslag om knäbyxor, gladare färger och lättare tyger. Vad damerna säga. 311
Han och hon i ungdomens fagra vår. 312
En bok om allvarliga ting. Poul Bjerres ”Död och förnyelse”. Anna Lindhagen 315
En Idunutställning. Elisabeth Thorman 317
Ett fursteminne. Kung Gustav som treårig resenär. A.B. 320
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 322
Juridiska råd. 322
Lennart. En historia från slätten. 322
Frågor och svar. 325

1927:14 Margit Rosengren i ”Alexandra”, operetsuccès på Vasateatern. (Omslag) 329
Krönika. Celestin 330
Ska man köpa på avbetalning? 331
Nya tider, nya skolor. Mindre plugg och mera bildning tidens krav. Iduns tävlan ger förslag till idealskolan. 332
Iduns jubileumsartiklar. Saknar tiden helighetsideal? Poul Bjerre 333
Doppa edra pennor i rent bläck? 334
Vackert i vardags. 334
Beethoven och kvinnorna. Han var ständigt kär men blev aldrig gift. Gerda Marcus 335
Den moderna drömtydaren. En ny vetenskap. Vera von Kraemer 336
Klär sig stockholmskan för diskret? Hon är rädd att synas, säger en fransyska. Madame Alex 336
”Kvinnohatarens” ideal. En pratstund med Harriet Bosse om Strindberg… 337
Iduns porträttgalleri. 338
En ungdomsdröm. (Veckans novell) Maria Rieck-Müller 339
Ett söderns furstepar i sitt svenska hem. Hos prinsen och prinsessan Colonna på Oak Hill. Th. K. 340
Anna Jönsson. [Nekrolog] –me. 342
Hemtrevnadsråd. 346
Lennart. (Forts. från föreg. nr.) Ambjörn 347
Frågor och svar. 349
Brevlåda. 350

1927:15 En av pärlorna på Grafiska utställningen i Stockholm. (Omslag) 354
Krönika. Celestin 354
Sporta damerna för lite? Vad man säger i Iduns marstävlan. Anna-Maria 355
Våra kungliga i Rom. ”Primaverabrev” från den eviga staden. Oscar Janson 356
Iduns jubileumsartiklar. Förenta Staternas Akademi. Anna Maria Roos 357
Carmen är konservativ. –c. 358
Spanskt i Spanien. Om den gudomlige toreadoren som stupade. Evert Taube 359
Damernas diskussionsklubb. 359
Falska spanjorer. Scenens spanjorer berätta episoder och annekdoter ur sina spanska liv. Thuja 360
Vi ha inte tråkigt, med anledning av ett tandläkarbesök. Vera von Kraemer 361
Prickigt och fläckigt. Vårmodets sensationer. 361
Iduns porträttgalleri. 362
En ungdomsdröm. (Veckans novell) Maria Rieck-Müller 363
Ett dyrbart hem. Hos baron Carl Åkerhielm. En av våra förnämsta samlare av konst- och kulturminnen. Th. K. 364
Kungligt i Spanien. 365
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 370
Frågor och svar. 371

1927:16 Kristus och Magdalena i passionsspelet ”Judas” på Konserthusteatern. (Omslag) 377
Påskliljor. Margit Waldén 381
Krönika. Celestin et comp. 382
Iduns jubileumsartiklar. Blåstrumpor. Marcelle Tinayre 383
Hurudan blir flickornas nya skola? Våra flickors skolgång enligt det nya skolförslaget. Gulli Petrini 384
Tyrannernas nya tyrann. Hemma hos Knut Tengdahl. Th. K. 385
Han och hon av i går och i dag. En ung mans syn på saken. Erik Zetterström 386
Spansk påsk. Helg med kyrkofester och tjurfäktningar. Ett reseminne. –me. 388
Press om pressens sensationer. Elin Brandell 389
En lärarinna i lärdomsstaden..Hyllad för en storartad forskargärning. [Carola Eneroth] 390
…och en sång. En svensk sångerskas minnen. Nanny Varenius 390
Att vara eller icke vara. Kammarjungfrun hade förr en viktig post i huset, nu står hon på avskrivning. Vad hennes matmor säger om henne. Thuja391
Kvinna eller man? Vårmodets motsatser och nyheter. -e. Kulinarisk påskutflykt. Ryska påskägg och påskrätter. Något för husmödrarna. Ginette 393
En sparsam präst. Minnen från en prästgård i Roslagen. 394
Är det fint att slösa? En samvetsfråga. Vera von Kraemer 394
”Uppriktigt sagt min vän…” Skiss av Ernst Högman 395
Matte och hennes favorit. Trevliga bilder till Iduns tävlan. 396
Konst i stan. England, Polen och Sverige bidraga. 397
Iduns porträttgalleri. 398
Iduns handarbetssida. B.L. 399
Händigt. En kudde i frack. 399
Hofors ett mönstersamhälle. Eva Hjorth 402
Bland konstnärer på 80-talet. Anna Krumlinde-Rasmussen 403
Frågor och svar. 406
Läsarinnornas spalt. 408
Scen och film. 409
Hemtrevnadsråd. 410
Iduns hushållssida. Redigerad av Anna Schenström, Gunillaskolan, Uppsala. 411

1927:17 Vårdagar. En konfirmand i Leksand. (Omslag) 417
Krönika. Celestin 418
Gammal eller ung? Hur det känns att åldras, hur det känns att vara ung. 419
Damerna måste härda sig och sporta. Vår tid kräver stark fysik. ”Bon Sens” 420
Iduns jubileumsartiklar. Skapa kvinnorna en ny samhällsordning? Adele Schreiber 421
Ett konstnärshem. Hemma hos konstföreningens intendent, Sigge Bergström. 422
Min vän från undre världen. En livshistoria av Laura Petri 423
En mor under toffeln har ordet. Om föräldrarnas förhållande till barnen. Vera von Kraemer 424
Iduns villa å Bygge och Bo. 424
Iduns porträttgalleri. 425
”Uppriktigt sagt min vän…” Skiss av Ernst Högström 426
Svensk konst om Spanien. Axel Sjöblom 427
Spanska bilder. Hur svenska konstnärer sett på Carmens land. 428
En egen härd. Från den lyckade utställningen ”Stockholmshem”. 429
Juridiska råd. 434
Frågor och svar. 434
Till minnet av Ellen Key. M.E.J. 435
Scen och film. 436
I skottlinjen. 436
Barnfrågan förr och nu. M.N. 437

1927:18 Kung Gustaf i Madrid hälsar spanjorerna. (Omslag) 441
Krönika. Celestin 442
Mannen med kvinnogöra. ”Hela hans liv en lovsång till arbetet”, säges om den 83-åriga Nils Andersson. D. Fbg. 443
Många middagars minne. Gamla matsedlar ur den Svanfeldtska samlingen i Uppsala. N.M. 444
Iduns jubileumsartiklar. Kvinnan av idag och igår. Maja Alvin 445
Svenska namn i svenska almanackan! Erik Tretow 445
Ett gammalt borgarhem. Konstskatter och minnesföremål i det Ottergrenska hemmet. Th. K. 446
Vem har ”det”? En obeskrivbar och beundransvärd egenskap. 447
Ett omodernt ord. Vad menas i denna dag med en feminist? Vera von Kraemer 448
Hjälpa våren! En barnskildring av Zacharias Topelius dotter. E.T.A. 448
Guldkorset som blivit elefanthår. Konfirmanden och hennes presenter förr och nu. Thuja 449
Iduns porträttgalleri. 450
Någon mera i land? (Veckans novell) Louise Heilgers 451
Vår vårstass. Senaste modenytt. 452
Svenska dagar i Spanien. 453
Idunklubbens vårfarväl. Föredrag av grevinnan Fanny von Wilamowitz-Moellendorff 454
Trotjänarinna av den gamla stammen. [Karolina Nilsson] Ingrid Edling 455
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 458
Hemtrevnadsråd. 460
Iskottlinjen. 460
Läsarinnornas spalt. 462
Brevlåda. 462

1927:19 Anna Pavlova den firade ryska danserskan som gästuppträder i Stockholm. (Omslag) 465
Krönika. Gammal diplomat 469
Landsvägsriddare på cykel. Hur man tillbringar en trevlig semester. Råd i Iduns apriltävlan. Kaia 470
En ny roman. Annie Åkerhjelm skriver Iduns följetong. 470
Iduns jubileumsartiklar. Antika möbler eller moderna? Elisabeth Waern-Bugge 471
En Linnéättling i länsresidenset. Hos landshövdingskan Ingegerd Beskow i hennes vackra hem i Växjö. M-a Sj-nd. 472
Det bästa i hemmet. Vad sätter ni mest värde på i er våning? Brasan och moderna bekvämligheter dyrkas mest. 473
Karin Månsdotter som staty. Låt oss få ett monument som folket kunde älska! Birger Mörner 474
Äkta spetsar. En lyckad utställning. Elisabeth Thorman 474
Vindskupan i fantasi och verklighet. Bohémens kula numera en elegant våning. Modern romantik. 475
Minnen och händelser. Fyra damer som fira födelsedag. 476
Damernas diskussionsklubb. 477
En vårklädning. Mönster för hemsömmerskan. 477
Ivans grav. Från ryska revolutionen. (Veckans novell) Maj Hirdman 478
Bygge och Bo hos de svarta. Praktiska anordningar i svarta och röda hushåll. Gustaf Bolinder 479
Man snickrar en bit himmelrike. Vera von Kraemer 479
I de svartas hushåll. Bohag och hushållsattiraljer. 480
Nyttiga nyheter. Från Bygge och Boutställningen i Liljevalchs konsthall. 481
Iduns porträttgalleri. 482
Rimtävlingen om flyttningens vedermödor. 484
Frågor och svar. 486
Iduns hushållssida. Redigerad av Anna Schenström, Gunillaskolan, Uppsala. 489
Scen och film. 492

1927:20 Karl XV med familj. (Omslag) Krönika. Celestin 498
Saknar kvinnan humor? Den vanliga beskyllningen är inte helt rättvis. Vad herrarna säga. 499
Anna Norrie stickar strumpor. Ett besök hos vår berömda sångerska vid Rivieran. Magda Bergquist 500
Iduns jubileumsartiklar. Plats för sakkunskapen! Elisabeth Östman-Sundstrand 501
Forntid och nutid. Glada ungdomar på en gammal borg, Sövdeborgs slott i Skåne. A. F-k. 502
Gorm och andra kungliga favoriter. ”Hundliv” i slottet. –me. 503
Blåsippor och Valborgseldar. Vera von Kraemer 504
Även 80-talet har sina ljusglimtar. Nils Lindgren 504
Vandra på er semester. En fjällvandrares lovsång till den billigaste semestern. Råd i Iduns apriltävlan. Quo vadis 505
Iduns porträttgalleri. 506
En legend. (Veckans novell) Nini Roll Anker 507
Vem är hon? En pristävlan att öva sitt skarpsinne och sin blick på. 508
O, sena tiders uppfinningar…Vad man får se på Bygge och Bo. 509
Man trycker på en knapp! Från Bygge och Bos utställning. –e. 510
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 514
I skottlinjen. 514

1927:21 Prins Lennart som student. (Omslag) 521
Krönika. Celestin 525
Skall släkten hålla ihop? Annie Åkerhielm , Maj Hirdman 526
Iduns jubileumsartiklar. ”Kvinnor i alla länder förenen eder”. Mathilda Staël von Holstein 527
Prinsessan, som skulle blivit pojke. Exkejsarinnan Hermine berättar sina minnen. Barndomstiden vid ett litet tyskt furstehov, flickdrömmar och studiedagar. 528
Jenny Linds och Fredrika Bremers passopp. Lovisa, som varit med i fem konungars tid, ha de båda stora svenska kvinnorna i gott minne. En intervju med den pigga 90-åringen. Laura Petri 530
Försvinner folkdräkten? I helg behåller man den gärna, i vardags anses den opraktisk. Vad några dalapräster säga. 531
Hattens historia. 532
Vårglatt i sta’n. 533
Det spricker ut studenter. Vera von Kraemer 534
Har svenskan negersmak? Madame Alex 534
Ett lyckligt slut. (Veckans novell) Louise Heilgers 535
Iduns porträttgalleri. 536
Juridiska råd. 540
I skottlinjen. 540
Frågor och svar. 541

1927:22 En kunglig farmor. Drottning Mary av England med sin sondotter Elizabeth. (Omslag) 545
Krönika. Celestin 546
Vad önskar ni av edra barn? Drömmar och förhoppningar uttalade av några mödrar. 547
Söndagsfrid och vardagsliv i en skånsk prästgård. Glada och vackra barndomsminnen. L’enfant de ville 548
Iduns jubileumsartiklar. Vill nutidens kvinna inte bli mor? Wilh. Wernstedt 549
I mors ställe. En honnör för de hemlösa barnens mor. Th. K. 550
En landsmoder. Drottning Mary av England är en mångintresserad kvinna och utpräglad personlighet. 551
En utställning för finsmakare. Iduns duktävlan gav ett storartat resultat. Elisabeth Thorman 552
Den nya helgen vi tittat på. Vera von Kraemer 552
Nationernas förbund på skolbänken? Franska som sitt modersmål. 553
Damernas diskussionsklubb. 553
Iduns porträttgalleri. 554
Mors dag. (Veckans novell) Elisabeth Kuylenstierna Wenster 555
Mor och barn. 556
Det som gör susen. 557
Scen och film. 562
Frågor och svar. 562
Boknytt. 565
Läsarinnornas spalt. 567

1927:23 Kronprinsessans moder på Stockholmsbesök. (Omslag) 569
Krönika. Celestin 570
Samskola eller inte samskola? Nils Lundqvist , Signe Almquist 571
Gullvivorna på torget. Statyförslag, vårpoesi och hemlängtan. Maj Hirdman 572
Iduns jubileumsartiklar. Framtidens tyranni. Prinsessan Bibesco 573
”Tant Anna” fyller år. En pratstund med fröken Anna Whitlock om gångna tider och kommande. E.N. 574
Pavlova som modell. Ingeborg Andréasen-Lindborg 574
Tråka inte ut era män! Fruarna äro alltför husliga och präktiga. Om den äkta mannen och utelivet. Den finurliga frun 575
Prinsessan som gärna syr. En ny sömnadsskola. Prinsessan Märtha ger skolan sitt intresse. 576
Bad och röka. När damer visa sin sämsta sida. Vera von Kraemer 576
Bygge och Bo i kappsäck. ”Hemma hos”, Kajsa och Einar Nerman i Menton. Ida B. Goodwin 577
Iduns porträttgalleri. 578
Gamle majorens likfärd. Skiss från en finländsk småstad. (Veckans novell) Elsa Brunberg 579
Mattes favorit. Bilder till Iduns tävlan och tävlingsresultaten. 580
Ut till landet…Bygge och Bo på Äppelviken. 581
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 586
I skottlinjen. 586

1927:24 Fredrika Bremer-statyn i dagarna avtäckt i Humlegården. (Omslag) 593
Krönika. Ebe. 594
Folkdräktens vara eller icke vara? Klargörande skäl för och emot i en kulturbetydande fråga. 595
Det eviga sökandets krets. Eller hur vi började en studiecirkel i Västerås. Maj Hirdman 596
Iduns jubileumsartiklar. Kvinnor och nerver. Huru kan en kvinna undgå att känna av sina nerver? Jacob Billström 597
Välgörenhet och mannekänger. Parisisk modereklam. 598
Ett medeltidsslott. Hemma hos landshövning och fru Murray i Västerås. E.N. 599
Exkejsarinnan Hermine som prinsessa och ung fru. Fortsättning på exkejsarinnan Hermines memoarer. 600
Den moderna Venus som snart kommer till Stockholm. V.S. 601
När vi hade getingmidja. Snörlivssömmerskan berättar om sitt yrke förr och nu. –me. 602
Pierrots hustru. (Veckans novell) Louise Heilgers 603
Där gammalt och nytt mötas. Bilder från Mälarstaden som jubilerar. 604
Hos några ”Arossystrar”. Bekanta damer i Västerås. 605
Iduns porträttgalleri. 606
Efter sju kritiska år. Några äktenskapliga funderingar innehåller veckans kåseri av Vera von Kraemer 607
Juridiska råd. 610
Scen och film. 610
Boknytt. 611
Läsarinnornas spalt. 613
Frågor och svar. 613

1927:25 Brita Werner som Gustav III i Karl-Gerhards sommarrevy. (Omslag) 617
Krönika. Celestin 618
Vårt kungapar på sommarnöje. Oscar Janson 619
Det nordiska sinnet. Naturliga band som binda nordens folk samman. Låt skandinavismen få en renässans! Agnes Slott-Möller 620
Iduns jubileumsartiklar. Faust i vår tid. Hildur Dixelius 621
Äktenskapets eld behöver bränsle. Hur Monika har gjort sitt hem och de sina lyckliga. Om männens uteliv. Marianne 622
Att få doktorskransen. Hur det känns att promoveras. Augusta Björling 623
Mor och barn. Exkejsarinnan Hermine berättar. 624
Att åldras med behag. Vera von Kraemer 625
Biografen vid hemmets härd. Familjefilmen håller på att bli modern. 626
Damernas diskussionsklubb. 626
Tre pärlor. (Veckans novell) Elisabeth Högström-Löfberg 627
När sommaren kommer. Badortselegans. 628
Kungliga souvenirer. Två uppmärksammade utställningar i Stockholm. 629
Iduns porträttgalleri. 630
Frågor och svar. 634
Boknytt. 635
I skottlinjen. 636

1927:26
Sommarnummer
Sommarnummer Prinsessan Märtha. (Fotografi) 641
Trädgården. 643
När dörren öppnades. Ett Brandesminne. Selma Lagerlöf 644
Sommarstycke. Margit Palmaer 646
En idyll i bokskogen. Det gamla Valje. A. F-k. 648
Iduns jubileumsartiklar. Medborgarinnor. Våra systrar i öster jubilera. Ellen Hagen 649
En myndig slottsfru och en kvinna av sin tid. Då prinsessan Hermine blev änka och stod ensam i ett omvälvt Tyskland. Exkejsar Wilhelm förklarar sin flykt för Hermine. 650
Vart far ni i sommar? Några olika råd ges i Iduns tävlan. 652
Sköna chaufförer. Våra kvinnliga bilister i tävlingsstrapatser. Thuja 653
Svenska toner vid Seine. Hos fru Bertha Sjögren, Emil Sjögrens maka i hennes Parishem. A. Berndtson 654
Svensk sommar. En söndag som en månad lång. Vera von Kraemer 654
Scen och verklighet. Även i andra länder försvinna folkdräkterna. Vad några utländska damer säga. 655
Känner du väl det land…? 656
Iduns porträttgalleri. 658
Om tusen år. En roande pristävlan. 660
Damernas diskussionsklubb. 660
Prästen som handlade med mjöl. Sara Lindblad 662
Juridiska råd. 666
Iduns skönhetsinstitut. 666
I skottlinjen. 666
Boknytt. 667
Frågor och svar. 670

1927:27 Studie från Elin Wägners nya filmpjäs Ungdom. (Omslag) 673
Krönika. Celestin 674
Sommarvillan och sommarvilan. Det idealiska sommarnöjet förr och nu. 675
”Less inte!” Manade gamla friherrinnan. En herrgårdsfru i flydda da’r. Eva Fröberg 676
Iduns jubileumsartiklar. Balzac och kvinnorna. Birger Mörner 677
Varför går mannen ut på vift? Orsakerna äro många. Iduns tävlan ger svar. 678
Madonnan i Afrika. Ernst Manke 679
Kejsarinnan tecknad av kejsarinnan. Hermine beskriver Augusta Victorias personlighet. 680
Ungdom på film och i verkligheten. 682
Barometern. (Veckans novell) Douglas Goldring 683
Sol över Karlstad. Fest i Falun. Glimtar från sommarens två utställningar. Varav den ena är en ”damernas egen”. E.N. 684
Iduns porträttgalleri. 686
Varför heter han Lotta? Thuja 687
Skratta, fröken, skratta…Jane Gernandt-Claine 692
Den första tvisten. Ina 692
Pyllan och hennes himmel. A. L-k. 693
Frågor och svar. 694

1927:28 Skön rumänska på världskongressen. (Omslag) 697
Krönika. Celestin 698
Grisarna Doug och Mary. Små bekännelser av två bortskämda flickor som slagit sig på jordbruk. ”Gunilla Maria” 699
Bör Sverige undvara turister? Nej, svara både Norge och Schweiz. 700
Iduns jubileumsartiklar. Konsten att hålla fest. Ann Margret Holmgren 701
En mönstergård i Skåne. Hos Kinchs på Bälteberga. A. F-k. 702
Hemma hos Holmens herr. En herrgårdsidyll mitt i Stockholm. Th. K. 703
Kejsarinnan och hennes lilla son. 704
Hur skall idealstaden se ut? 705
Mormorsmors ärmar och våra. Hur moderna försvinna och komma tillbaka igen. Regina 706
I gamle kungens dagar. Några minnen från konung Oscars sommarfärder till Marstrand. 707
Vi svenskar om sommaren. Vera von Kraemer 707
Sommarsol över Marstrand. I gamle kungens dagar. 707
Det evigt kvinnliga på kongress. T.K. 709
Iduns porträttgalleri. 710
Den rätta. (Veckans novell) Louise Heilgers 711
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 716
Hemtrevnadsråd. 716
I skottlinjen. 716
Frågor och svar. 717
Boknytt. 718

1927:29 I sommarsol på Barnens ö. (Omslag) 721
Krönika. Celestin 722
Den modärna unga flickan. Av grevinnan av Oxford och Asquith 723
Sömmerskan som vann 50,000. Modebrev från vår Pariskorrespondent. Partout 724
Iduns jubileumsartiklar. Minnen av Dalarnes allmoge. Calla Curman 725
Fyra små prinsar i småbarnsskolan. 726
Herrn och frun äro skilda. Bara på semestern, som väl är. Vera von Kraemer 726
Thorvaldsens kärlekssaga i Rom. Portvaktsdottern som blev det påvliga sändebudets maka och bildhuggarens älskarinna. Qvidam Qvidansson 727
När kejsar Wilhelm friade, kejsarinnan Hermine berättar. När Hermines flickdrömmar togo verklighetens gestalt och kejsar Wilhelm var nära att få korgen. 728
Jordbruk och kyssar. Ett litet kåseri om kvinnan och jordens växtlighet. Alma Söderhjelm 730
Är Ni allmänbildad? Idun prövar läsekretsens kunskaper. 730
Vi ha en kassakista i lungorna. Blixtintervju med cirkusrevyns nyaste stjärna. –me. 731
Napoleon och Gustaf III på Almare Stäket. Hos den 80-årige greve Björnstjerna på hans minnesrika slott. Th. K. 732
Glada sommardagar på Barnens ö. 733
Iduns porträttgalleri. 734
Den objudna gästen. (Veckans novell) Louise Heilgers 735
Landsortskrönika. Ullavi 736
Juridiska råd. 740
När kärleken bygger bo. Huguette Garnier 740
Semestern. Ebon 740
Frågor och svar. 741
Det sista brevet. A.M.L. 741
Läsarinnornas spalt. 742

1927:30 På vakt i svenska skogen…745
Krönika. Celestin 746
Hembygdsdräkten till liv igen. Tre landshövdingskor uttala om svårigheterna att låta avlagda dräkttyper uppstå igen. 747
Sjung kvinnornas lov, i U.S.A. ”De svenskes” sångkör och dess triumffärd tvärs igenom Amerika. Ivar Afzelius 748
Iduns jubileumsartiklar. Tvång eller frihet? Arthur Fürstenberg 749
Är kvinnans plats bakom plogen? L. L-n. 750
Tvivlets frö i blomkrukan. Några lustiga och näpna skolminnen från en improviserad kindergarten på 60-talet. Majken Moberg 751
Kejsar Wilhelm sedd av sin maka talar om hans verkliga karaktär. 752
Världsberömd polska hitkommer. Hänfört Tolstoi och andra ryktbarheter med sin konst. Anna Levertin 754
Ha våra små flickor dåliga affärer? Man viggar och trasslar vilt bland ”affärsanställda”. Vera von Kraemer 754
Gast på sin pappas båt. Käck svensk seglarflicka Kielerregattan hyllad av tyskarna. Lisa Bianchini 755
När prins Eugen kastade ”snöbollar”. 755
Hemma hos långväga scoutpappors värdfolk. Th. K. 756
Iduns porträttgalleri. 758
N:o 38. (Veckans novell) Elisabeth Högström-Löfberg 759
Rått och gott. När man tar middagen direkt från trädgårdslandet till tallriken. Elisabeth Östman-Sundstrand 760
Är Ni allmänbildad? Nya kuggfrågor och nytt pris. 760
Damernas diskussionsklubb. 761
Det sista brevet. (Forts.) A.M.L. 764
I skottlinjen. 764
Läsarinnornas spalt. 765

1927:31 Drottning Victoria på Mainau. (Omslag) 769
Krönika. Celestin 770
En sagoö med svenskt inslag. Prins Wilhelm beskriver Mainau den underbara trakt i Bodensjön där drottning Victoria nu söker återvinna sina krafter. 771
Är den långa kjolen i antågande? 774
Iduns jubileumsartiklar. Amerikanskan. Anna Lenah Elgström 775
Kejsarinnan skildrar bröllopet på Doorn. 776
Den afrikanska hövdingens bröllopsgåva. 777
Pikanteri och menageri. Nyheter i högsommarmodet. Pourquoi-pas 778
Med kronprinsen genom Sverige. Ida Malmström 779
Mönsterjordbruk och gammaltida herrgårdsidyll under samma spira. Th. K. 780
Iduns porträttgalleri. 782
Den eviga bojan. (Veckans novell) Louise Heilgers 783
Damernas diskussionsklubb. 785
Hemtrevnadsråd. 788
Juridiska råd. 788
Det sista brevet. Novell av A.M.L. 788
Boknytt. 789
Läsarinnornas spalt. 790
Frågor och svar. 791

1927:32 Lillebil dansar åter i Stockholm. (Omslag) 793
Krönika. Celestin 794
Drottningen med det vackra leendet. När jag träffade drottningen första gången. Daniel Fallström 795
Kvinnor om kvinnlig värnplikt. Värdefulla inlägg av en lekman och en läkare. Karin Tham 796
Iduns jubileumsartiklar. Är en kvinna en gentleman? Alma Söderhjelm 797
Återvändom till jorden. Jordbruk prisas allmänt som ett lämpligt yrke för kvinnan. Inlägg i Iduns tävlan. 798
Den ryska Eva. Hur de landsflyktiga ryska kvinnorna finna sig tillrätta i ny omgivning. Ellen Rydelius 799
Hemliv och sällskapsliv hos exkejsarparet på Doorn. 800
”Det” är mörkblått. Men korta kjolar är inte ”det” i Paris. Ebe. 802
Borta bra, hemma bäst. Vid havet där Johan-August har sitt paradis. Ann Margret Holmgren 803
När stadsborna bli naturdyrkare. Bilder från strandbad och brunnsparker. 804
Ett värmlandshem. Hemma hos landshövdingparet i den lyckliga utställningsstaden vid Klarälven. –e. 805
Iduns porträttgalleri. 806
Den eviga bojan. (Veckans novell) Louise Heilgers 807
Ett namn på en sten. Vera von Kraemer 807
Gertrud af Klintberg. [Nekrolog] 808
I skottlinjen. 812
Boknytt. 812
Läsarinnornas spalt. 814
Brevlåda. 814

1927:33 En ny Branting. Fru Anna Branting med sin nyfödde sonson. (Omslag) 817
Krönika. Celestin 818
Hon som inte ville ”bli gift”. Existerar den kvinnliga ungkarlen? Annie Åkerhielm 819
Sångerskan som blev skådespelerska. Minnen och personer från 80-talets Stockholm. Ett födelsedagsbesök hos Olga Björkegren-Fåhreus. –e. 820
Iduns jubileumsartiklar. Barnets etiska fostran. Anna Sörensen 821
Geometriska möbler. E.N. 822
Saknar kvinnan arbetsglädje? Hon är bara en pålitlig arbetsmaskin utan initiativ och ansvar. Vad man säger i Iduns julitävlan. Uppriktig 823
Maken sedd av makan, Hermines porträtt av kejsaren. 824
Iduns porträttgalleri. 826
Ödet. (Veckans novell) Maj Hirdman 827
Ett stycke Rom i svensk miljö. Hemma hos markisen och markisinnan Lagergren på Tyresö. Th. K. 828
Det kom ingen länsman. Vera von Kraemer 830
Hemtrevnadsråd. 836
Iduns skönhetsinstitut. 836
Frågor och svar. 837

1927:34 Mona Mårtenson som nunna i en ny svensk film som får sin premiär i höst. (Omslag) 841
Krönika. Ebe. 842
Åttatimmarsdag för husmodern. 842
Tant Maria och farbror Theodor. Italienresa i fantasi och verklighet. För Idun av prinsessan Mirza Riza Khan Arfa 843
Drottningen i bikupan. Om drottning Victorias vänlighet mot samhällets små. Hur de blinda fick ”se” drottningen. 844
Iduns jubileumsartiklar. Gift eller självförsörjande? Elisif Théel 845
Villan på havet. Ett originellt sommarnöje och hur man inrättar det. Th. K. 846
Att vara sällskapsmänniska. Om konsten att vara underhållande och spirituell berättar grevinnan av Oxford och Asquith 847
Redan tankar på vintern. Modenyheterna visas i Paris. Partout 848
När Kajsa blåser…Med seglardamer på seglaräventyr. 849
Exotiskt i Stockholm. –me. 850
Åtta minuter som karl. Vera von Kraemer 850
Kvinnan bakom plogen. En duktig kvinnlig jordbrukare. D. Fbg. 851
Klostret som blev slott. Hos greven och grevinnan Philip Bonde på Bosjökloster. A. F-k. 852
Den älskades bild. Pourquois-pas 853
Iduns porträttgalleri. 854
En liten filmstjärna. (Veckans novell) Vladimir Semitjov 855
Hemtrevnadsråd. 860
I skottlinjen. 860
I havsbandet. Folke Leon Grane 860
Frågor och svar. 863

1927:35 De svensk-danska småprinsarna Georg och Fleming söner till prins Alex av Danmark och prinsessan Margaretha. (Omslag) 865
Krönika. Celestin 866
Saknar ungdomen religiöst intresse? Det finns för mycket stela religionsformer, som inte kunna entusiasmera ungdomen. 867
Var är den kvinnliga prästen och gästgivaren? Nya landvinningar för kvinnorna. Vad man säger i Iduns tävlan. 868
Iduns jubileumsartiklar. Umgängeskonst. Fanny von Wilamowitz-Moellendorff 869
Politik och kärlek. En fransk prinsessa skriver om Katarina II:s kärleksäventyr. Boken för dagen i Paris. Anna Levertin 870
Nunna för en dag. Ett medeltidskloster som inte är främmande för nya tider och nya seder. Men nunnorna föra ett strängt liv som förr. Laura Petri 871
Mannen som inte passade att vara gift. Chaplins första fru skildrar den store humoristen som äkta man. Arbete och dystert grubbel gör hemlivet omöjligt för Chaplin och hans fru. Mildred Harris 873
En svensk storpolitikers hustru. Händelser och gestalter ur Stockholms 80-tal. –me. 874
Ungen flyger ur boet. Men låt henne flyga, så att hon kommer tillbaks. Vera von Kraemer 874
Den öppna buren. (Veckans novell) Carola Prosperi 875
Där hjältekonungen sov den sista sömnen. Th. K. 876
Iduns porträttgalleri. 878
Hemtrevnadsråd. 884
I skottlinjen. 884
Frågor och svar. 885
Boknytt. 885
Läsarinnornas spalt. 886

1927:36 4 tusenlappar till Iduns barnhem. (Omslag) 889
Krönika. Celestin 890
Vårt tidevarvs storhet! Maj Hirdman 890
Ut till landet, utan mamma. Mor och barn må gott av att vara åtskils på sommarsemestern. En aktuell återblick. 891
Fädernas arv bör inte förtrampas! Och kyrkan kan inte vända kappan efter varje tidsvind. Kyrkoherde E. Andrae om ungdomen och religionen. 892
Iduns tävlan för september. Tre råd till min dotter om jag hade någon. 892
Iduns jubileumsartiklar. Hemliv förr och nu. Ellen Lundberg-Nyblom 893
Mälardrottningen genom amerikanska googles. Att vara amerikansk turist i sin egen stad, där man blir utvisad från kafét. Annars tar sig en utländska ganska bra fram i vår vänliga huvudstad. Ida B. Goodwin 895
Tennisstjärnan och hennes kavaljerer. 896
Sov inte bort söndagen! Friliftsliv och hemliv hör söndagen till. Söndagsnisse 897
När vågorna gå höga. Och åsikterna i sär. Vera von Kraemer 897
Låt oss slippa vara gentlemän! Herrarna äro inte alltid gentlemän, säger fru Anna Branting och belyser med exempel. Vi skall låta männen vara gentlemän och själva vara ”gentlekvinnor” – ett annat inlägg. Ragnhild Modin Ringström 898
I sommarens tecken. (Veckans novell) Elisabeth Högström-Löfberg 899
Storfruns berömda dalabruk. Hos kapten och fru Nisser på Grycksbo. Ebba Salwén 900
Skönheter i kungaborgen. 901
Iduns porträttgalleri. 902
Mamsellen som blev fröken. Målarinnan fru Minna Carlson-Bredberg berättar flickminnen. –r. 906
Juridiska råd. 908
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 908
I skottlinjen. 908
En vit hårslinga. Jane Gernandt-Claine 909
Frågor och svar. 910

1927:37 Lagens öga i rampljuset. Fru Brunius som advokat Bolbec. (Omslag) 913
Krönika. Celestin 914
”Vor tids bolig”. En Nordisk hemutställning som gjort succès. V.S. 915
Vad våra farmödrar läste. När Werthers lidande och Gretchens kärlekssaga sysselsatte sinnena. Oswald Kuylenstierna 916
Iduns jubileumsartiklar. Kvinnan och nålen. Elisabeth Thorman 917
Den kvinnliga ungkarlens söndag. Ensam behöver inte vara ensam om hon har sin egen kula. Anna Boman 918
Tre små flickor i Pavia. För Idun av prinsessan Mirza Riza Khan Arfa 919
En piga bland pigor i Amerika. En svensk lärarinnas öden och äventyr i amerikanska hem. Som provryttare och ensamjungfru i Hollywood. Vera Fridner 920
Ett äktsvenskt hem och dess värdinna, som bär ett av vår hemslöjds vägande namn. Dea Forsberg 922
Kronans kaka och kronans rock. Hushållsbestyr i gardeskasernen. Th. K. 923
Efter Lindberghsepidemien. Hösthattarna komma med efterlängtad och behaglig rekonvalescens. 924
Den moderna Diana. 925
Iduns porträttgalleri. 926
I vällukternas förgård. Hur vi få våra parfymer och skönhetsmedel. –e. 927
Rött, vitt och brunt. (Veckans novell) Louise Heilgers 928
Hemtrevnadsråd. 932
Scen och film. 932
Frågor och svar. 932

1927:38 Tora Teje i ”Markisinnan”. (Omslag) 937
Krönika Celestin 939
När sultanens älsklingshustu blev adelsdam. Exotisk fursteprakt vid en festdag på Borneo. Valborg Mjöberg 940
Äro barn inte längre landets välsignelse? Barnbegränsningen är berättigad anse många. 941
Höstskörd i andens rike. Vad våra författarinnor och konstnärinnor bjuda efter sommarens arbete. 942
Iduns jubileumsartiklar. Böcker och läsning. Gurli Hertzman-Ericson 943
En modedrottning. 944
Ingen söndag i köket. Hemmets vilodag blir hembiträdets värsta arbetsdag. Hembiträde 945
Ett berg av sandkorn. Mer och mindre ”passande” sätt att stjäla. Vera von Kraemer 946
Brudbuketten. (Veckans novell) Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 947
Ett anrikt slott i Östergyllen. Hos greven och grevinnan Thure-Gabriel Bielke på Sturefors. Th. K. 948
Iduns porträttgalleri. 950
I skottlinjen. 956
Scen och film. 956
Juridiska råd. 956
Frågor och svar. 956

1927:39 Rumänernas nye konung. (Omslag) 961
Krönika. Celestin 962
Rumäniens kungahus gymnastiserar svenskt. En kvinnlig svensk gymnast och hennes duktiga arbete i Rumänien. [Vera Asker-Mavrichi] Victoria Mirea Persson 963
Två mödrar som sett sina döttrar bli stora drottningar. Ebba Salwén 964
Iduns jubileumsartiklar. Ett ”textilsjukhus”. Om vården av vår textila kyrkoskrud. Agnes Branting 965
Moderslängtan känner varje kvinna. Brita Juhlin-Dannfelt 965
Husassistenten på gamla da’r. Hur ordna ålderdomsförsörjningen för hemmets arbetskår? E.N. 966
Tre råd till min dotter. Förståelse, självständighet och sanningskärlek. Fru Isabella 967
En piga bland pigor i Amerika. Ensamjungfruns mödor hos en söt fru med barn. Även barnjungfruns job prövas av den svensk lärarinnan. Vera Fridner 969
Takt och ton. Vera von Kraemer 969
Iduns porträttgalleri. 970
Illusion. (Veckans novell) Mea Tillberg 971
Sommararbeten från sommarvilan. Lyckat resultat av Iduns handarbetstävlan. 972
Den eviga ungdomen 450 år. Fest över staden vid Fyris. 973
Den blinda sångerskan. Två duktiga kvinnors gärning. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 974
Drottningens bukett. S.B. 978
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 980
Scen och film. 980
Hemtrevnadsråd. 981
Frågor och svar. 981


1927:40
Höstnummer
Mrs Anne Harrison. (Fotografi) 985
Höstlycka. Gustaf Ullman 987
Seved Windelkrantz kärlek. Waldemar Swahn 988
Två små ”russlandsmamseller” på Stockholmsvisit. När Zakarias Topelius döttrar bedrevo bokliga studier och sällskapliga i 70-talets Stockholm. Eva Topelius-Acke 990
Iduns jubileumsartiklar. Den teaterbitna. Olga Raphael-Linden 993
Den unga damen av idag. Sådan hon presenteras i två nyutkomna böcker. Gurli Hertzman-Ericson 994
Där en perfekt lady utkläcktes. Englands förnämsta flickskola där även svenska unga damer få lära sig fina manér. Johan Mortensen 995
Boxning och det evigt kvinnliga. ”Att vara begravningshyena är nästan bättre än att vara boxningshyena”. Alma Söderhjelm 996
Spelar hon inte längre piano? Pianolan och grammofonen göra musiken i de moderna hemmen. –me. 997
”Pigan” blir lärarinna igen och lär ut svensk gymnastik på Nya Zeeland. Vera Fridner 998
”Samaras ängel” som blev hedersdoktor. [Anna Linder] Julia Svedelius 999
Amerika i Stockholm. Hemma hos det nya amerikanska ministerparet på Djurgården. Th. K. 1000
Vilken kommer varifrån? Våra läsarinnors klädkunskaper sättas på prov i en modetävlan. 1001
Iduns porträttgalleri. 1002
Parisluft. Idunklubben börjar säsongen. 1004
Det vackraste. Från Uppsala universitets 450-årsjubileum. Eva Schmidt 1007
Munken och Eros. Laetitia 1008
Juridiska råd. 1010
Scen och film. 1010
I skottlinjen. 1011
Frågor och svar. 1012
Boknytt. 1014

1927:41 I pappas fotspår…Kronprinsen spelar gärna tennis. (Omslag) 1017
Krönika. Celestin 1018
Får er son boxas? Vad föräldrarna säga. 1019
Strid för allt vad kärt du får! Var nyttig, sätt dig inte i skuld och glöm dig själv. Tre råd till min dotter i Iduns månadstävlan. Mamma S. 1020
Iduns jubileumsartiklar. Äktenskapets helighet. Vera von Kraemer 1021
När man flyttar…Flyttningen ger anledning till melankoliska reflektioner. Alma Söderhjelm 1022
Det sjätte budet. Frankrikes mest lästa författarinna, som skrivit en bok om kärlekens mysterier och en om moderskapet. Anna Levertin 1023
Föredragshållerska. [Anna Levertin] 1023
Omodern våning trollas bort. Modern våning med nutida bekvämligheter kommer i stället. Maj Sterner 1024
Gösta Berling presenteras. När Selma Lagerlöf diktade och var lärarinna i Landskrona. Minnen ur ett verksamt liv. Dagmar Lauritzen 1025
Iduns porträttgalleri. 1026
Toras förlovning. (Veckans novell) Jane Gernandt-Claine 1027
Ett paradis för de sjuka. Vad ett modernt sjukhus kan bjuda i komfort. –e. 1028
Makalösa furstar. Tronföljare som man vill se gifta. 1029
Hembiträdet på gamla dar. Vad man gör i Tyskland för hembiträdenas ålderdomsförsörjning. Tyska i Sverige 1030
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 1036
Ett mammornas Damoklessvärd. Heddis 1036
Boknytt. 1037
Läsarinnornas spalt. 1037
Scen och film. 1037

1927:42 Familjeidyll av den österrikiske stormålaren Ferd. Waldmüller. (Omslag) 1041
Krönika. Ebe. 1042
En sällskapstalang som försvinner. När man läste poesi högt vid aftonlampan. 1043
Kejsarinnan, martyren. Ett porträtt av Rysslands sista kejsarinna. Oswald Kuylenstierna 1044
Iduns jubileumsartiklar. Talets lättja och olater. Anna Branting 1045
Hjälp dig själv! Råd till min dotter i Iduns månadstävlan. M.H. 1046
Iduns kvinnoklubb. 1046
Inga okunniga hembiträden mer. Köpenhamn har fått Europas första fackskola för hembiträden. V. S. 1047
Slottet med den berömda parken. Hos landshövding och fru Tornerhjelm på Wrams Gunnarstorp. 1048
Samhällsskolor för kvinnorna? 1049
Svensk skräddardotter på Parisoperan. Anna Johnson som är den stora balettstjärnan i Paris. A.L. 1049
Iduns porträttgalleri. 1050
Spådomen. (Veckans novell) Ebba von Seth 1051
Paris i Stockholm. Från m:me Lanvins mannekänguppvisning. 1052
En konstsamlare av stora mått. Thorsten Laurins samling utställes i Konstakademien. 1053
Charity begins at home. Vera von Kraemer 1055
Scen och film. 1058
Läsarinnornas spalt. 1058
Juridiska råd. 1059
Hemtrevnadsråd. 1059
Mannen med otur. Novell av Azorin 1059
Frågor och svar. 1061

1927:43 Sista penseldraget innan ”svenska konstnärinnor” öppna sin utställning i Liljevalchs konsthall. (Omslag) 1065
Krönika. Ebe. 1066
Anders Österling litterär bedömare i Idun. 1066
När den lilla prinsessan kom. Hela Belgien deltar i kronprinsessans lycka. S.M. 1067
Tre råd till min dotter. Mödraord i Iduns månadstävlan. Lisa-Mor 1068
Iduns jubileumsartiklar. En ”gentlewoman”. Ida B. Goodwin 1069
Ett modernt helgon. [Thérèsia av Lisieux] Laura Petri 1070
Giftas med eller utan föräldravälsignelse? 1071
Sätt inte den omusikaliska vid pianot. Pianospelning anses numera inte obligatoriskt i en ung dams uppfostran. 1072
Var är hembiträdenas mecenat? Stora summor doneras men aldrig till hemmens arbetskår. E.R. 1072
Den ensamma till den ensamma. Fröken Rosalie Sjöberg som gav hela sin förmögenhet åt sina fattiga medsystrar. –me. 1073
Iduns porträttgalleri. 1074
Lapplådan. (Veckans novell) Elsa Hästesko 1075
Ett köpmanshus i gamla Adolf Fredrik. Ett hem som står kvar som ett vackert monument över det förkättrade 80-talet. Hos grosshandlare och fru Robert Ljunglöf. 1076
Nativitet och rashygien i Tidevarvet. Brita Juhlin-Dannfelt 1078
En rest att rensa ut. Vera von Kraemer 1079
En sällskapstalang som försvinner. 1083
Hemtrevnadsråd. 1084
Iduns skönhetsinstitut. 1084
Boknytt. 1084
Scen och film. 1085
Frågor och svar. 1086

1927:44 Jenny Linds dotter. (Omslag) 1089
Krönika. Ebe. 1090
Vem skall bestämma bröllopet? Ungdomen väljer i allmänhet sin make med förstånd. 1091
Stora händelser och små. Många känna sig kallade till novellförfattare men få äro utvalda. Gurli Hertzman-Ericson 1092
Iduns jubileumsartiklar. Svenskan saknar klubbanda. Ida von Plomgren 1093
Balklänningen som Jenny Lind sydde. Fanny Wilaamowitz-Moellendorff 1094
En som inte predikar för tom kyrka. Hemma hos de nye Strängnäsbiskopen Sam Stadener. D. Fbg. 1095
Hur bygga upp sitt hem? Man bör välja bohagsting med försiktighet i den stora marknaden. Maja Alvin 1096
Hundra varv på golvet. Vera von Kraemer 1096
Fönstret. (Veckans novell) G.A. Borgese 1097
Iduns porträttgalleri. 1098
Penselns damer utställa. Damernas egen utställning på Liljevalchs konsthall. En händelse värd uppmärksamhet. Marcelle 1099
Kvinnokonst för dagen. Från Damernas egen utställning i Liljevalchs konsthall. 1100
När vintern kommer. Pälsen har många variationer. –e. 1101
Hemtrevnadsråd. 1106
Scen och film. 1106
Romantik och realism. Hjalmar Wallander 1106
Två konstnärer. D. Ormet 1108
Frågor och svar 1110
SIDORNA 1111-1112 SAKNAS I MAGEX

1927:45 Far och dotter. Den nyfödda belgiska prinsessan. (Omslag) 1113
Krönika. Ebe. 1114
Silverbröllop i silverbok. Då 1800-talets litterära Sverige samlades till silverbröllop på Uppsala slott och gjorde hyllningsvers. En dyrbar familjerelik. –me. 1115
Vad våra drömmar vävas av. Freud förklarar och uppenbarar det fördolda. 1116
Iduns jubileumsartiklar. Att skiljas. Sonja Branting-Westerståhl 1117
Varför föraktar man pengar? Alla tycka om pengar men ingen vill erkänna det. Alma Söderhjelm 1118
Röda rummet. Hur två ungdomar tappert byggde sitt första hem. M. och G. 1119
Svea hos fru Marianne. Något för svenska flickor som skola studera i Frankrike. G. I-s. 1120
Tre råd till min mamma. Eller upp- och nedvända världen. Britt-Olga (15 år) 1120
Kvinnor som avskuddat männens ok. Hur indiankvinnornas blevo amazoner och gåvo namn åt världens största flod. Gustaf Bolinder 1121
Om Ellen Key. Iduns damklubb nästa gång. 1121
Iduns porträttgalleri. 1122
Fotografiet. En storstadsbild. (Veckans novell) Maj Hirdman 1123
”De första av damerna”. Ur händelsernas film. 1124
Palatset vid Hamngatan. Ett patricierhus i gamla Stockholm. Th. K. 1125
Juridiska råd. 1130
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 1130
Scen och film. 1131
Boknytt. 1134

1927:46 Anders de Wahl i ”Livet är en dröm”. (Omslag) 1137
Krönika. Ebe. 1138
Är hon lyckligare nu än förr? Den oberoende kvinnan av idag och hennes osjälvständiga syster av igår. Friheten kan nog vara bra men är farlig anse damerna själva. Péra 1139
Kvinnan som ordensbror. När skola damerna hälsas välkomna som frimurare? Fanny Wilamowitz-Moellendorff 1140
Iduns jubileumsartiklar. Kyrkan och radion. Eskil Andrae 1141
Skalden och hembygden. Hemmet, födelsebygden och släktkänslan. Inspirationskällor för den Karlfeldtska dikten. Karl Trotzig 1142
Sagan om salongen. Salongskulturen är ingenting för vardagarnas prosa. Nona 1144
Lär er säga nej! Vera von Kraemer 1145
Konstens hemlighet. Fleur 1145
Iduns porträttgalleri. 1146
Gåten. (Veckans novell) Carola Prosperi 1147
De nya linjen. Säsongen för de stora sällskapstoaletterna är här. 1148
I Karoliners skugga. Bland stolta minnen, dyrbarheter och kuriosa på Sandemar. Th. K. 1149
En poesiafton. Idunklubbens nästa program. 1150
Scen och film. 1154
Hemtrevnadsråd. 1154
Boknytt. 1154
Två brev. Margareta Lindvall 1156
Läsarinnornas spalt. 1159
Frågor och svar. 1159

1927:47 En kunglig barnsköterska. Prinsessan Märtha genomgår en kurs på Barnavård just nu. (Omslag) 1161
Krönika. Hasse Z. 1162
Förtig det icke! Vera von Kraemer 1162
”Vildinnan” som blev nobelpristagare. Grazia Deledda, hennes person, hennes hem och hennes trädgård. K.A.H. 1163
Tre författarinnor. En debutant och två bekanta. Gurli Hertzman-Ericson 1164
Iduns jubileumsartiklar. Efter fyrtio. En blick tillbaka och framöver. Elna Tenow 1165
Två kvinnor, två hjärtan. En samhällets tjänarinna och en kärlekens. [Maikki Friberg och Ida Molard] Alma Söderhjelm 1166
Butiksråttor också ett storstadstecken som har sin psykologi. Eth. K. 1167
Var är mannen bäst? I Italien är han kavaljer, i Ryssland charmör, i England gentleman och i Frankrike bär han sin bébé på armen. Nedda 1168
Göres för mycket för skolbarnen? Skolteatrar, skolkonserter, skolresor, scoutövningar och bazarer jäkta ut barnen anse många. 1169
Den vackraste märkningen. En intressant tävlan för våra damer, 100 kronor i pris. Elisabeth Thorman 1169
Iduns porträttgalleri. 1170
Drama. (Veckans novell) Grazia Deledda 1171
Levande tavlor. Velasques kungliga damer komma oss till mötes på Dramaten. 1172
”Tante Dagmar”. Ärkekejsarinnan Dagmar av Ryssland, den ensamma furstinnan på Hvidöre fyller 80 år. V.S. 1173
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 1178
Scen och film. 1178
SIDORNA 1183-1184 SAKNAS

1927:48 En prinsessa från körsbärsblommornas land på Stockholmsvisit. Prinsessan Ri Gin från Korea. (Omslag) 1185
Krönika. Ebe. 1186
Pryder ni ert hem med konstverk? Nutidshemmen äro rädda för konst och i synnerhet modern konst. Eth. K. 1187
Familjekrönikor från Småland, Norrland och Norge. Gurli Hertzman-Ericson 1188
Iduns jubileumsartiklar. Äktenskapet i siffror. Eva Andén 1189
De små gröna papegojorna. En skymt ur deras hemliv. Anna Branting 1190
Nobelpristagaren på Österbro. Professor Johannes Fibiger och hans fru. V.S. 1191
En ny vallfartsort. Ellen Keys Strand från dess första säsong som arbeterskornas semesterhem. A.H. 1192
Yrkets avigsidor. Visa mig ditt sovrum och jag skall säga dig…Vera von Kraemer 1193
Var inte så modern! En god regel för fortsättningshemmet. ABC. 1193
Iduns porträttgalleri. 1194
En kunglig amour. (Veckans novell) Ebba von Seth 1195
En yngling, en tjugoårig…1196
Kronprinsessan som arkeolog. Nya värdefulla fynd till de svenska samlingarna. 1197
Om Jenny Lind. Författarinnan Lotten Dahlgren i Idunklubben. 1198
Så många böcker för barnen! Marie Louise Gagner 1200
Scen och film. 1202
Boknytt. 1203

1927:49 Idag för 40 år sedan kom Iduns första nummer till Sveriges damer. (Omslag) 1209
Krönika. Ebe. 1210
Vad vi drömde om för 40 år se’n. Framtidsdrömmar svika inte alltid, arbete för fram till målet. Kända personer uttala sig. 1211
Norskt och svenskt. Fyra författarinnors nya böcker. Gurli Hertzman-Ericson 1212
Iduns jubileumsartiklar. Ett möte mellan två damer. Elin Wägner 1213
När ”stora världen” gjorde sitt inträde i pressen. Marika Stjernstedt berättar Idunminnen från olika epoker. Författarinnan om journalistens vedermödor. 1214
En sannsaga om den unge poeten som blev journalist. Ernst Högman 1216
Myggor kring julgranen. Ett italienminne av Johan Nordling 1217
A och O i umgängeslivet. Man skall ikläda sig helgdagshumöret. Barnbarnsbarnet 1218
En natt i ormens tecken. Till ett apotek har folk många och olika ärenden om natten. Thuja 1219
Iduns jubileumsskrift. 1219
Den svenska kvinnans dag. Eller ”lilla julafton”, då hela Sverige går på namnsdagskafferep till Anna. Eth. K. 1220
Damernas diskussionsklubb. 1220
Forsbergs Elvira. (Veckans novell) Elisabeth Högström-Löfberg 1221
Iduns porträttgalleri. 1222
Herrarnes arbete och fruns. En suck ur hjärtats djup från den ”självförsörjande”. Vera von Kraemer 1223
Bal på slottet. Kronprinsen ger bal för sina barn och deras umgänge. 1223
Unga societetsdamer på slottsbal och dräktparad. En fotografisk titt på söta ungdomar och vackra klädningar. 1224
En utmärkelse. [Ida von Schulzenheim] E. H-n. 1226
Böcker för barn och ungdom. Marie Louise Gagner 1229
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 1232
Scen och film. 1232
Boknytt. 1233
Läsarinnornas spalt. 1236
Frågor och svar. 1236

1927:
Jubileumsnummer
Innehåll. 17
Idun 40 år. 21
När Idun började. Minnen från första decenniet. Gurli Linder 22
Den blinda. Per Hallström 25
Farväl till sommaren. Helena Nyblom 28
Skaldinnan på skolbänken. När Selma Lagerlöf studerade vid Högre Lärarinneseminariet i Stockholm 1882-85. Minnen från gemensamma skoldagar. Anna Lagerlöf 29
När var och en sin syssla sköter….Om privatlivets helgd. Pewe 34
Palettens damer. Konstnärinnor i ”frumtimmersskolan” och andra som jag känt och mött under fyra decennier. Georg Pauli 36
Glada dagar med Frithiof Hellberg. Några erinringar från Idunsåren. 45
När Idun var Anna Brantings barndomshem. Anna Branting 47
Vår svenska syster. Danmark om den manförtryckta okända systern. Norge prisar den stolta och praktiska svenskan. Finland beundrar svenskans blygsamhet och duglighet. 50
En karaktärsskådespelerska. Hasse Z. 53
”Jag kom, jag såg, jag segrade”. Kvinnorösträttens förkämpe Ann Margret Holmgren skildrar de fyra årtiondenas strider och erövringar. 54
Från den idylliska småstaden till den rastlösa storstaden. Fyra decennier av Stockholms utveckling. Där kåkar stått stånda skyskrapor. 56
Sockenskolan. Motiv från Östergötland. Berit Spong 63
De två ljusen. Anna Wahlenberg 64
Blåstrumpan av i går och i dag. 67
Förr och nu i svenska hemmet. Var tid har sin stil och alla äro de bra för sig. Elisabeth Waern-Bugge 68
Damernas eget jubileumsår. Hur Idun har firat sina 40. Kvinnornas tidning förr och nu. Annie Furuhjelm 70

1927:50 På juluppköp. (Omslag) 1241
Krönika. Alma Söderhjelm 1242
Svensk huslighet gästspelar hos Mussolini. Glimtar från den stora hushållskongressen i Rom. Anna Schenström 1243
Man måste uppfostra sig till umgänge. Umgängeslivets stötestenar äro många, känner Ni igen dem? Fru Syrach 1244
Iduns jubileumsartiklar. Ungdom och religion. Lydia Wahlström 1245
Jenny Lind och hennes föräldrar. Lotten Dahlgren 1246
Livsproblem och verklighetsskildring. Fyra svenska författare. Gurli Hertzman-Ericson 1248
Shingel är opraktiskt, på syster. Varför klippa inte sjuksköterskorna sitt hår? Eth. K. 1249
Julkrubban. Vera von Kraemer 1250
Med böcker på äventyr. Birger Mörner 1250
Svensk jul eller utländsk? Juldekorationerna börja gå i dekadensens tecken. Vic. 1251
På julklappslistan. Någonting för händiga fingrar att syssla med i jultider. 1252
Originellt så det förslår. En bisarr konstnärinna, som är det senaste skriket i Paris. Madame Alex. 1253
Julfest på Skansen. Idunklubben firar jul med en fest den 12 dec. 1253
Iduns porträttgalleri. 1254
Hans julgåva. (Veckans novell) Annie Berckenhoff?? 1255
Vad skall man ge i julklapp? 1256
Barn- och ungdomslitteratur. Marie Louise Gagner 1258
Boknytt. 1263
Frågor och svar. 1268

1927:51 Emelie Högqvist tjusar åter publiken i Inga Tidblads gestalt. (Omslag) 1273
Krönika. Hasse Z. 1274
Ett slarvigt hus eller ombytta roller. Vera von Kraemer 1274
Den sardiska flickan i sagolandet. Grazia Deledda, ”den tystlåtna”, talar och ger en bild av sig själv. Elisabeth Krey-Lange 1275
I lyrikens blomstergård. Julens nya diktböcker. Gustaf Ullman 1276
Iduns jubileumsartiklar. Varför måste vi åldras? J. Tillgren 1277
Eva. En moderskapets höga visa. 1277
Juldagarna på Mårbacka. Gamla herrgårdstraditioner och värmländsk gästfrihet hos Selma Lagerlöf. Valborg Olander 1279
Takt i umgänget en viktig egenskap. Madame Lucie 1280
Ryskt och akademiskt. 1280
Har hon inte ansikte? Konstnärinnorna anse att nutidskvinnan tvärtom har ett intressant ansikte tacksamt för konsten. 1281
Iduns porträttgalleri. 1282
Julfrid. (Veckans novell) Ellen Reumert 1283
En drottning och femhundra konfirmanders prästgård. Hemma hos kontraktsprosten och fru G. Bruncrona på Loftö. Th. K.-e. 1284
Religiösa böcker. Marie Louise Gagner 1288
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 1290
Juridiska råd. 1290

1927:52 Julaftonsnummer
Julen är här. (Omslag) 1297
Krönika. Ebe. 1298
Är hon parasit? En självrannsakan vid juletid. Fru Dagmar 1299
Norrlandsskildringar. Några böcker till julbordet. 1300
Iduns jubileumsartiklar. Hemmen, barnen och musiken. Alice Tegnér 1301
Vägen till hjärtats kammare. De goda syndare och publikaner erövra hjärtat lättare än fariséerna. 1302
Visby – Västergötland fem dygn. En julresa för sextio år sedan skildrad av en som var med. Lisen Gyllenram 1303
Damernas eget jubileumsår. Hur Idun har firat sina 40. Kvinnornas tidning förr och nu. 1304
Tyck om människorna! En regel för umgängets svåra konst. Vad man säger i Iduns månadstävlan. ”Samvaro” 1305
Iduns romantävlan. 1305
Iduns porträttgalleri. 1306
Marie Knapp. (Veckans novell) Anna Lenah Elgström 1307
Den moderna blomman. Bär gärna blommor men bär dem rätt. 1308
De svenska hemmens krönika. Gamla Uppsalahem samlade i bilder. 1309
Barn och ungdomslitteratur. Marie Louise Gagner 1310
Barn och julklappar. Marthe 1314
Boknytt. 1315
Ur bokfloden. Gurli Hertzman-Ericson 1316

1927:53 Nyårsvaka. (Omslag) 1321
Krönika. 1322
En nordisk flicka, fastän hon ser ut som en helsida i Vogue. Vera von Kraemer 1323
Det roligaste och det tråkigaste. Vad tycker Ni om händelserna under 1927? 1323
Vill Ni ha en ordnad ekonomi? Att göra upp hushållsbudget har varit många en god hjälp till bättre ekonomi. Eth. K. 1324
Iduns jubileumsartiklar. Ungdomen och biograferna. Marie Louise Gagner 1325
En godsfru när seklet var ungt. Den firade och vackra stadsflickan som blev ”klockarfar” för en hel landsbygd. Caroline Arfwedson 1326
Låt släkten mötas! Släktens damer böra ta initiativet. –gr- 1328
En operettens drottning. Som nu är en nöjd och lycklig hemkvinna. 1329
Två konstnärer. Birger Mörner 1329
Iduns porträttgalleri. 1330
Fickorna. (Veckans novell) Leon Frapié 1331
Hemma hos vem? En pristävlan för våra damer att pröva sina kunskaper på. 1332
Filmnytt i nyår. Helgens premiärer. 1333
Scen och film. 1338
Boknytt. 1339
Frågor och svar. 1340
Läsarinnornas spalt. 1342

Hushålls
-sidor
Iduns hushållssidor 1927

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen