Göteborgs universitetsbibliotek: Idun 1926

Idun 1926

1926:Innehåll Innehållsförteckning för 1926
1926:1 Krönika. Celestin 2
Från revypremiärerna i Stockholm. 2
Iduns pristagarinna 1926. Iduns kvinnliga akademi ger denna gången priset till Ottilia Adelborg, Gagnefs och barnens konstnärinna. Lydia Wahlström 3
Mor och dotter emellan. Brev om barn och moderskap. Anna Lenah Elgström 4
Vad önska vi av 1926? Erland Nordlund 5
Hälsofarligt med korta kjolar? Två läkare uttala sig om modets verkningar på kvinnokroppen. 6
Östergötlands lilla mamma. Hos slottsfrun på Linköpings slott, residens för landshövding Eric Trolle och hans grevinna. E.N. 7
Läxornas vara eller icke vara? Ett försvar för läxorna från lektor Enar Sahlin 8
Bygge och Bo i London. Hur den nya tiden stöpt om det gamla engelska hemmet. Eskil Sundström 9
Profetia för 1926. Ossian Elgström 10
Adolf Hedins syster Louise Hedin. En föregångskvinna och sin brors lekkamrat och hjälpreda. Valfrid Spångberg 11
Idun 1926. [Medarbetare i Idun 1926, med porträtt]12
Damernas diskussionsklubb. 13
Vilken kaffekopp är vackrast? 13
Iduns porträttgalleri. 14
Ett kvinnohjärta. (Veckans novell) C.A. Dawson Scott 15
Hemma hos Iduns akademi. På besök hos de nio ledamöterna.16
Frågor och svar. 24
Hur Lovisa Ulrika blev Sveriges drottning. 24
Läsarinnornas spalt. 29
Boknytt. 31
1926:2 Elsa Brändström och hennes tyska skyddslingar. (Foto omslag) 33
Krönika. Celestin 34
Syster Elsa i Tyskland. Lotten Rignell 35
Mor och dotter emellan. Brev om barn och moderskap. Anna Lenah Elgström 36
Törneman om svensk konst. Fleur 37
Vacker vardagsvara från Spanien. 37
Vad önskar ni av 1926? 38
Damernas diskussionsklubb. 38
En tävlan med brodérnålen. Idun inbjuda damerna till en handarbetstävlan. Elisabeth Thorman 39
En ung man och en ung kvinna och deras syn på varandra. 40
Den modiga slottsfrun. När Gustava Gyllenstierna överlistade ryssarna. Ebba von Seth 41
Iduns porträttgalleri. 42
Leendet.(Veckans novell) Alma Söderhjelm 43
En konstnärs blick på kvinnan. Några porträtt av Axel Törnemans hand. 44
Kvinnliga riddare. Th. K. 45
Iduns skönhetsinstitut. 52
Frågor och svar. 52
En katthistoria. V.S. 53
Läsarinnornas spalt. 54
Boknytt. 55

1926:3 Svanevit i Inga Tidblads gestalt. (Fotografi, omslag) 57
Krönika. Celestin 58
En märkeskvinna ur tiden. Sofia Gisberg. Elisabeth Thorman 58
Fyra årstider på fyra dagar. Ett reseintryck. Alma Söderhjelm 59
Där man lagar mat i dockskåp. Hur kriget förändrat det engelska hemmet. Eskil Sundström 60
Hemma hos den nye riksdagsmannen Leon Ljunglund. E.N. 61
Ellen Cederström teaterkritiker i Idun. 61
På kejsarbal i Tuilerierna 1867. Calla Curman berättar sina flickminnen. Th. K. 62
Damernas diskussionsklubb. 62
Strindberg på Vasateatern. E.C. 63
Prins Wilhelm berömd i Tyskland. 63
Ett tack från Ottilia Adelborg. 63
En ung man och en ung kvinna och deras syn på varandra. Nej Li Ka 64
Amerikansk skådespelerska om damsporten. 64
Mamsell Fredrika och kärleken. En Fredrika Bremer-studie av amanuensen Sven Stolpe 65
Iduns porträttgalleri. 66
Kvinnorna vilja fred. En talrikt besökt fredskongress är veckans största kvinnohändelse i Stockholm. Ann Margret Holmgren 67
Vilket glas tycker ni har vackraste formen? 67
I fredsvimlet. 68
Matte och hennes vovve. 69
En fjärilhistoria. L.A. 70
Läsarinnornas spalt. 74
Frågor och svar. 74
Ett speciellt fall. Anna Björkman 74
Boknytt. 79

1926:4 Tvätterskan av Greuze. En bland pärlorna på franska utställningen i Stockholm. (Omslag) 81
Krönika. Celestin 82
Iduns rundtur 1926. 82
Vill ni bilda läsecirkel? Frida Stéenhoff 83
Konsten att hålla sig frisk. Alfred Bramsen 84
Om Japans kvinnor. Nästa föredrag i Idunklubben. 84
Förstå kvinnorna världens gång? De böra lära sig samarbeta mera med männen säger Marika Stjernstedt 85
Stickprov ur bokfloden. Birger Mörner 85
”Den goda ängeln i månget svenskt hem”. Otryckta brev av Jenny Lind visade hennes kärlek till Sverige och för de fattiga. Curt Munthe 86
Kvinnorna vilja ha fred…Några intryck från två stora kvinnokongresser. Ann Margret Holmgren 87
…och fysisk fostran. –e. 87
Regementets dotter. Överstinnan Thérèse Swedenborg berättar glada och pigga flickminnen. Th. K. 88
Svenska folket skriver julklappsrim. 88
Historien om ett porträtt. (Veckans novell) Margit Waldén 89
Iduns porträttgalleri. 90
Ett patricierhem i Göteborg. Hemma hos kabinettskammarherre James Keiller och hans fru. E.N. 91
Damernas diskussionsklubb. 91
Svenskt och kinesiskt. 92
Kunglig ståt i riksdagen. Från Riksdagens högtidliga öppnande i rikssalen. 93
Iduns skönhetsinstitut. 98
Juridiska frågor och svar. 98
Möblerna. J.J. 99
Frågor och svar. 100
Läsarinnornas spalt. 102
Brevlåda. 103

1926:5 Carina Ari den utmärkta svenska danserskan. (Omslag) 105
Krönika. Celestin 106
Förstå kvinnorna världens gång? Rom byggdes icke på en dag, kontentan av svaren. Matilda Holmgren 107
Den första läsecirkeln bildad. 107
Dien Logeman, min holländska vän. Ett minnesord av Ellen Key. 108
Hos den nye nationalmuseichefen. Ett vackert hem i en lugn vrå av storstaden. –e. 109
Barnen överansträngas, med nöjen! Låt inte barnen få för mycker bio och radio säger Julia Svedelius. 110
En vacker kvinnogärning. Några ord till Julia von Bahrs 60-årsdag. Signe Bergman 110
Två teaterpremiärer. För Idun av Ellen Cederström. E.C. 111
Hälsans tio bud. Goda råd av en norsk och en finsk läkare till svensk publik. A. Ylppö 111
Mor och dotter emellan. Magnhild, Lillan och det röda trollet. Anna Lenah Elgström 112
Där ”hemmets härd” verkligen finns. Den engelska eldstaden hela familjens samlingspunkt. Eskil Sundström 113
Iduns porträttgalleri. 114
Flätan. En berättelse. (Veckans novell) Celestin 115
Gustaf Fedrikssons konstskatter som bortlottas till förmån för höstsol. 116
Schalen är modern. 117
Frågor och svar. 122
Läsarinnornas spalt. 122
Oaser i livets öken. Ellen Jolin 124
Boknytt. 127

1926:6 Selma Lagerlöf i radio. Se bilderna från Mårbacka inuti numret. (Omslag). 129
Krönika. Hurudan är göteborgskan? En fråga med svar av Karl Gerhard 130
Självporträtt. Albert Engström. 130
På bal hos franska presidenten. Minnen från Paris av kommendanten Carl Rosenblad 131
Två teaterpremiärer. Ellen Cederström 132
En sympatisk diplomatfamilj. Fleur 132
Konsten att inte bli förargad. Bekant folk ge goda råd. 133
Iduns hemtrevnadsråd meddelade av arkitekt D. Blomberg 133
Var ska vi ta’t. Kvinnan, mannen och det offentliga livet i småstaden. Hedvig Svedenborg 134
Damernas diskussionsklubb. 134
Hos komminister Josef Rosenius. Klerk 135
Nytt i Iduns kvinnoklubbar. Malmöklubben får Stockholmsfrämmande. 135
Det dansas. Balsäsongen är livlig i Paris som i Stockholm. Partout 136
Mikrokosmos och makrokosmos. Ett sollkåseri på en solterass. Alma Söderhjelm 137
Iduns porträttgalleri. 138
En flicka i ledet. (Veckans novell) Erik Zetterström 139
Scenens nyhetsrevy. 140
Selma Lagerlöf inför engelsk publik. 141
Scen och film. 144
Iduns skönhetsinstitut. 146 Juridiska frågor och svar. 146
Frågor och svar. 147
Läsarinnornas spalt. 148
Det närmare och det fjärran. Ebon 149
Boknytt. 150
Brevlåda. 150

1926:7 Nordiska spelens nummer.
Prinsessan Ingrid åker skidor vid Ulriksdal. (Omslag) 153
Krönika. Om sportwomenship bland idrottsflickorna. Ragnvi Torslow 154
Dansösen som brodör. 154
Vilken vintersport är bäst? Skidåkningen få de flesta rösterna av bekanta damer. 155
”Vackrare vardagsvaror”. Hur skola vi arbeta, hur skola vi vila, hur skola vi kläda oss? Ada Nilsson 156
Norskan och finskan om svenskan. Ros och ris, mest ros, åt den svenska idrottskvinnan. Lizzie Nyström 156
Damerna i Nordiska Spelen 1926. 157
Nordiska Spelen 25 år, damerna 20. Ett dubbeljubileum. Kasack 158
Kvinnorna spela för lite bandy. Vi ha för få kvinnlig bandylag. K. 158
Franskt och svenskt på scenen. Gerda Lundeqvist hälsas välkommen till nationalscenen. E.C. 159
Den moderna sportdräkten. Fleur 159
En fest på Stockholms slott. Så lysande som knappt någon annanstans i världen, säger en utländsk deltagare. O.K. 160
En populär läkare firas. Anders de Wahl som visförfattare. 160
Ett sjömanshem. Hos kapten Bror Banck och hans grevinna på Bredsjö. G.T. 161
Mor och dotter emellan. Barnahjärtat och rättvisans problem. Anna Lenah Elgström 162
Varför användes inte förkläde? En skoldräkt som lärarinnorna gärna skulle vilja se igen. Ave 162
Konsten att inte bli förargad. 162
En vissnad ros. (Veckans novell) Concha Espina 165
Iduns porträttgalleri. 166
På amaranterbal. En strålande fest i elegant trängsel. Madame Christine 167
”Amarantersystrarnas” toalettprakt. 168
Iduns läsecirklar. 176
Frågor och svar. 176
Ett minne. Tea Tillberg 178
Läsarinnornas spalt. 180
Boknytt. 182
Brevlåda. 183

1926:8 Prinsessan Märtha som rest till drottningen i Italien. (Omslag) 185
Krönika. Celestine 186
Iduns nya följetong: Agathas frestelse. 186
Kompositören som kunde blivit kock. Några drag till August Södermans personlighet. En som var med 187
Axel von Fersen på nära håll. ”En sparsamt begåvad snobbs” dagbok granskad av Birger Mörner. 188
Hemma hos Ellen Cerderström. Ett vackert konstnärshem och en mångintresserad värdinna. Fleur 189
Konsten att hålla sig frisk. Av livmedikus Gottfrid Rystedt 190
Folket i Furnäsdalen. ”Sveriges överste präst” ber om hjälp för sin församling. 190
I Skansens barnaår. Fru Sigrid Behm berättar flickminnen om personer och händelser på Hazelii tid. Th. K. 191
Den svenska prästgården i ord och bild. 191
En liten duell. Fru Stjernstedt, ”Kvinnornas tidning” och kvinnornas samhällsintresse. M. Stjernstedt 192
Två succèspjäser på Vasateatern. Ellen Cederström 193
Damernas diskussionsklubb. 193
Iduns porträttgalleri. 194
En vissnad ros. (Veckans novell) (Forts.) Concha Espina 195
Hurudana bli vårmoderna? Partout 196
Hemslöjd som är moden igen. Vävstolarna börja komma till heders även i stadshemmen. 197
Marika Stjernstedt håller föredrag. 198
Iduns läsecirklar. 202
Iduns hemtrevnadsråd. 202
Iduns skönhetsinstitut 202
Frågor och svar. 204
Läsarinnornas spalt. 206

1926:9 Fröken Thésy d’Otrante i sin farmors dräkt som visats å Stadshusets kulturhistoriska dräktvisning. (Omslag) 209
Krönika. Celestine 210
Eva och ormen. Betraktelser av Carl Rosenblad 211
”Man kan allt vad man vill”. Något om vilja och viljeproblem. Annie Åkerhielm 212
Vi äta för mycket kött. Georg von Wendt 212
Mozart erövrar Paris. En förtjusande musikkomedi på Sacha Guitrys teater. Anna Levertin 213
Två premiärer på Stockholmsscenerna. E.C. 213
Teaterkulisser bland skolbänkar. 214
Damernas diskussionsklubb. 214
Den nya kvinnan , en uppkomlingstyp. Några radanteckningar i ett diskussionsämne. Alma Söderhjelm 215
Nittioårings studentminnen. Fröken Carin Hammarsköld berättar om 1850-talets Uppsala. G.T. 216
Håller artigheten på att försvinna? Både ja och nej bli svaren från bekant folk på Iduns fråga. 217
Iduns porträttgalleri. 218
Tjuguett och tjugutvå. Hedvig Svedenborg 219
Hemma hos en Sergelättling. Ett ungdomligt hem med konstnärliga anor och intressen. Fleur 220
I den gamla goda tiden. 221
Rimdikt om vintersport. 223
Fru Maja Hägg. –c. 224
Fru Alma Bergman. S.L. 224
Iduns läsecirklar. 228
Boknytt. 228
Juridiska frågor och svar. 228
Frågor och svar. 229
Läsarinnornas spalt. 230

1926:10 Kronprinsparet på slädfärd i Dalarne. (Omslag) 233
Skisser från kontinenten. Vägkultur. Pewe 234
”Damernas egen” utställning. Stor utställning arrangerad av Idun å Konstakademien i Stockholm. 235
En ungdomens vän. Till Cecilia Milows 70-årsdag. Ebba von Eckermann 235
Liber Amicorum Romain Rolland, till författarens 60-årsdag. Ellen Key 236
Skaldinna från Jerusalem. En österlandets dotter i fransk litteratur. Georgette Varenne 237
Mor och dotter emellan. Utsikter. Anna Lenah Elgström 238
Den första i sitt kall. Dr. Karolina Widerström berättar flickminnen. Th. K. 239
Idun tar initiativet till ridklubbar. 239
Kvinnan i böckernas stad. Den kvinnliga bibliotekarien, en typ ur de självförsörjandes led. Fleur 240
”Vackrare vardagsvaror” i Idunklubben. 240
1926 tycker bäst om 1826. 241
Iduns porträttgalleri. 242
Den blå gården. (Veckans novell) Santiago Rusiñol 243
Vårsalongens konstgallerier. 244
Farbror Frans filmar. Blicher-Claussens verk på den vita duken. 245
Damernas diskussionsklubb. 246
Iduns läsecirklar. 250
Juridiska frågor och svar. 250
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 250
Gårdsspelare. Ingrid Lindqvist 252
Frågor och svar. 253
Läsarinnornas spalt. 254

1926:11 Fru Sigrid Brändström som Svea i försvarsfesten på Operan. (Omslag) 257
Krönika. Celestin 258
En moders tankar. Maja Hellström 258
Skisser från kontinenten. Efter ridåfallet. Pewe 259
Blåstrumpan finns inte längra. Den nya kvinnan är ingen uppkomlingstyp säger Mathilda Staël von Holstein. Alma Söderhjelm 260
”Damernas egen” utställning. Intressanta föredrag och mannekänguppvisningar samtidigt med expositionen. 261
”Får jag föreställa!” Målarinnan Edith Fischerström. Maja X. 261
Svenska hjältinnor på amerikanska. Hur en amerikansk författarinna ser på svenskan i Amerika. Oswald Kuylenstierna 262
Håller artigheten på att försvinna? Alfred Mohn 262
Dostojevskis dotter räknar svenska anor. Ett samtal med den ryktbare författarens ättling som hör till de fosterlandslösa. Oscar Janson 263
Damernas diskussionsklubb. 263
När våren kommer. Vad Paris säger om vårhatten. 264
Trolldom. En liten historia om ättlingar till häxor. (Veckans novell) Jane Gernandt-Claine 265
Iduns porträttgalleri. 266
Ett gammalt sörmlandsgods. På besök hos Eric von Rosen och hans grevinna på det ståtliga Rockelstad. Ebba Montén 267
På Rockelstad. Några interiörer från det vackra Rosenska hemmet. 268
Veckans revy. Bilder till aktuella händelser. 269
Iduns läsecirklar. 274
Iduns hemtrevnadsråd. 274
Frågor och svar. 275
Läsarinnornas spalt. 279

1926:12 Bygge och Bo-nummer
Ett kök i Iduns dockskåpsutställning hos Liljevalchs. (Omslag) 281
Krönika. Om fred, kvinnor, Bygge och Bo och fruntimmer. Ebe 282
”Madame har jour”. Varför ha svenskorna inga mottagningar? Uttalanden av utländska damer i Stockholm. 283
Är mannen modets slav? Nej då, svarar Hasse Z. 284
Hemma hos greven på Aske. Ett herrgårdshem med gamla traditioner och rika personligheter. E.N. 285
Behöva vi matsalen? Några reflektioner och egna erfarenheter i ett aktuellt ämne. Henry B. Goodwin 286
Bygge och Bo i ateljé. Hur värdinnorna i ateljéerna med små medel ordna byggnadsfrågan och hushållsbestyren. K-e. 287
Var Axel von Fersen feg? En het debatt med anledning av Birger Mörners recension i Idun av Fersens dagbok. Birger Mörner 288
Tébordets renässans. Historia och modenytt om tébordet. G.T. 289
Sjuttiofem vårskalder vaknade ur vinteridet. 289
Hur man får is av värme. Elektroluxs kylskåp, den senaste stora uppfinningen för hushållet. 290
”Får jag föreställa!” Ida von Plomgren. Maja X. 290
Det moderna badrummet. En viktig detalj i Bygge och Bo. 291
När idealister härjade i Paris. Roliga och intressanta flickminnen av Berta Wilhelmsson 292
”Tante Dagmar”. En populär skolföreståndarinna. [Dagmar Backström] 292
Societetsliv i Idunklubben. Ett lockande program för nästa sammanträde. 293
Damernas diskussionsklubb. Fru Carola 293
Iduns porträttgalleri. 294
Lill-Anders och hans far. En tendensberättelse i ett aktuellt ämne. (Veckans novell) Hilma Hansson Söderqvist 295
Bygge och Bo i miniatyr. Iduns dockskåpstävlan, vars resultat nu utställes på Liljevalchs konsthall. 296
Glimtar från Bygge och Bo. I utställningsvimlet hos Liljevalchs. 297
Iduns läsecirklar. 304
Iduns skönhetsinstitut. 304
Iduns hushållssida. Redigerad av Anna Schenström, Gunillaskolan, Uppsala. 305
Frågor och svar. 308

1926:13 Den modärna Hamlet. De Wahl som Henrik IV i Pirandellos nya pjäs. (Omslag) 313
Krönika. Från kackerlackor till negerkyssar mellan en utställnings montrer. Celestin 314
Är frossande i sensation farligt? Ja säger en kvinnlig läkare, farligare sensationer finnas säger en annan. 315
Pirandello på Dramatiska teatern. E.C. 315
Vårt nyaste statsmuseum. Thielska galleriet är ingen lyxsak, säger friherre Carl Rosenblad 316
Den äldsta i sitt yrke. [Sofie Setterberg] 316
Skisser från kontinenten. Italienska småstäder och sydfranska. Pewe 317
Vardagsrum istället för lyxrum. Den nya tidens krav på hemmens förenkling. 318
”Får jag föreställa!” Lillemor Montelius. Maja X. 318
Österrikes hem i Sverige. Hos dr. Carl Buchberger och hans svenskfödda maka. A.Q. 319
Sängen, en försummad möbel. Några erinringar med anledning av en bok. Elisabeth Thorman 320
Dockornas Bygge och Bo. Iduns dockskåpstävlan avgjord. De lyckliga pristagarna. 321
Rosenknoppen. (Veckans novell) Concha Espina 321
Iduns porträttgalleri. 322
Flanören på Bygge och Bo. Intryck från en rundvandring på utställningen. 323
Vackert, nytt och nyttigt. Bilder från Bygge och Bo. 324
Ungdom och skönhet i Göteborg. 325
Iduns läsecirklar. 330
Iduns hemtrevnadsråd. 331
Juridiska frågor och svar. 333
Frågor och svar. 334

1926:14
Vårnummer
Vårvisa. Nathan Söderblom 337
Källossning. Elisabeth Högström-Löfberg ?????338
Småstadsvår. Margit Waldén 339
Två folkhjältar. Ett vårminne från Rom. Julia Svedelius 340
Är tiden ur led? Vår tid är mekaniserad säger Annie Åkerhielm. Vår tids sedliga kultur är lag, säger Teodor Holmberg 341??
Ett jägarhem i Smålands skogar. A. F-k. 344
En förlovning. Erik Zetterström 345
Får jag föreställa!” Harriet Sundström, målarinna. Maja X. 345
När Sessan var ung. Drottning Lovisas minne. Svenska och danska röster om den avlidna danska änkedrottningen. Viggo Schiörring 346
Vårvindar i modets värld. Hur vårtoaletten skall se ut. 348
Amor i smink och Othello på parkett. Hur känns det att se sin älskade i en annans armar på scenen? 349
Iduns porträttgalleri. 350
En hustyrann för många elever. Två teaterföreställningar. 351
Kronprinsen far till Amerika. Ett unikt bildgalleri. 352
Det röda Ryssland. 354
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 362
Iduns läsecirklar. 362
Frågor och svar. 364
Boknytt. 368

1926:15 Kronprinsessan Louise. Efter en i dagarna för Amerikaresan tagen bild. (Omslag) 369
Krönika. Celestin 370
Självporträtt: Fredrik Böök. –r. 370
Vad tycker ni om Fredrika Bremer? Ros och ris om Sigrid Fridmans Fredrika Bremerstaty av stadsfullmäktiges damer. –e. 371
Barnets idé. En önskelistan för barnavårdsarbetet. Anna Lenah Elgström 372
Skisser från kontinenten. St. Paul. Pewe 373
Vad är Marsjödramat? Albert Engström 374
Parisiskan just nu. Om den skandinaviserade parisungdomen, nya seder och en ny kvinna. Alma Söderhjelm 375
Var Axel von Fersen feg? Nej, säger en göteborgska som protesterar mot den nedsättande karaktäristiken. Birger Mörner 376
Teaterns framtid. Skall Thalia dräpas av film och radio? 376
Prinsessan i bokhandeln. Andra tider andra seder. Anna Levertin 377
Damerna i ”Damernas egen”. 377
Iduns porträttgalleri. 378
Sparbössan. (Veckans novell) Jane Gernandt-Claine 379
Sessans sista färd. 380
Fru Musicas nya bostad. 381
Läsecirklarna. 386
Frågor och svar. 386

1926:16 Konfirmanden. Studie av H.P. Persson, Djura, Dalarna. (Omslag) 393
Krönika. Folkets röst om Konserthuset. Celestin 394
Min första vårdikt. Sju skalder berätta hur de blevo inspirerade till sitt första vårkväde. 395
”Får jag föreställa?” Ragnhild Nordensten, målarinna. Maja X. 396
Vid hemmets härd i Örebro slott. M.W. 397
Vår drottnings ö. Oscar Jansson 398
En prydnad i vår blomstergård. Några ord om Alma Hedin vid hennes 50-årsdag. Märta Wetterlind 399
Vårelegans och modenytt. Mannekängparad hos P.U.B. 400
Mälardrottningen har haft otur. Några statyfunderingar. Carl Rosenblad 401
En självplågare på scenen. E.C. 401
Iduns porträttgalleri. 402
En konstnärsdröm om våren. (Veckans novell) Margit Waldén 403
De yngsta i diplomatiska kåren. 404
Nero på Operan. 405
Läsecirklarna. 410
Iduns skönhetsinstitut. 412
Frågor och svar. 414

1926:17 Drottning Kristina framställd av Tora Teje. (Omslag) 417
Krönika. Celestin 418
Skisser från kontinenten. Staden vid Vargsprånget. Pewe 419
Barnets idé på marsch. Prof. I. Jundell, d:r Stéenhoff och fru Ingelman uttala sig om barnavårdsönskemål. 420
Hur man umgås i London. ”At home”, en engelsk sällskapsform som har sina fördelar och nackdelar. Eskil Sundström 421
Nero på operan. En framgång för vår operascen. E.C. 421
Småbarn och sidentoaletter. Bort med de mannekängstyrda småttingarna! Xtian 422
Lotten Dahlgren och kometen. Den bekanta författarinnan som i dagarna fyller 75 år berättar ungdomsminnen. Julia Svedelius 423
”Får jag föreställa!” Delsbostintan. Maja X. 424
Oscar Levertin och Georg Brandes bryllingar. Henrik Koppel 424
Tre åsnor på vandring. (Veckans novell) R.D. Gabrielli 425
Iduns porträttgalleri. 426
Studentskor, shingel och ”skutt”. Uppsalas kvinnliga kandidater i vinteride och vårkänslor. E.N. 427
Studentskans liv och leverne. 428
Sägner och minnen. Ett besök hos greven och grevinnan Ragnar Barnekow på Sörbytorps slott. A. F-k. 429
Läsecirklarna. 434
Juridiska råd. 434
Frågor och svar. 435
Läsarinnornas spalt. 438
Boknytt. 438
Brevlåda. 439

1926:18 Ellen Key. (Omslag) 441
Till Ellen Keys minne. Ann Margret Holmgren 442
Barnarätt och föräldraansvar. Fel och förtjänster i de nya barnavårdslagarna. Anna Lindhagen 443
Ett svenskt skådespel. Messeniernas fall av August Brunius på Dramaten. E.C. 443
Ett kapitel om dumhet. Kvickt folk som bikta de dumheter de begått. 444
Skisser från kontinenten. Staden vid Vargsprånget. Pewe 445
Five o’clock tea. När lilla Marianne gjorde de mondäna skvallertanterna generade. Julia Svedelius 446
Ett gods med gamla anor. På Sinclairsholm i Skåne. A. F-k. 447
Fruar i statstjänst. Om vi inte stannar i tjänsten, så kunde vi inte gifta oss, säga fruarna själva. 448
Skaldinnor och poetissor. Lite Uppsalavers och studentlyrik. 449
Iduns porträttgalleri. 450
Tre åsnor på vandring. (Veckans novell) R.D. Gabrielli 451
Sierskan på ">Strand. Några bilder av Ellen Key. 452
Läsecirklarna. 458
Iduns skönhetsinstitut. 458
Frågor och svar. 459
Läsarinnornas spalt. 460
Boknytt. 462


1926:19 Flickan i det gröna. Bild från blomsterutställningen i stadshuset. (Omslag) 465
Krönika om Ellen Key och pressen. Celestin 466
Skisser från kontinenten. Carros. Pewe 467
Ellen Key, vår tids hjärta. Två författarinnor hylla Ellen Keys minne. Anna Lenah Elgström, Alma Söderhjelm 468
Nervösa barn. En orientering och några goda råd i en modern sjukdom. Dr. Jakob Billström 470
Vara eller icke vara? Har operetten alltjämt sitt berättigande? Några experter ha ordet. 471
Lilla Karin och en söndag. Erik Zetterström 472
En lycklig segrarinna och mr. G. som tennispartner. 472
Gamla prästgårdsminnen. En prästgård med anor upp till 1300-talet. R. L-g. 473
Iduns porträttgalleri. 474
Eldsvådan. (Veckans novell) Ebba von Seth 475
Skandinaviskt i Stockholm. Nordiska fotografer utställa sina bästa bilder. 476
Gustavianskt. Ur våra vackra samlingar på Nordiska museet. 477
Läsecirklarna. 482
Frågor och svar. 483
Läsarinnornas spalt. 485

1926:20 Den svenska studentskan. (Omslag) 489
Krönika om rosorna över Konserthuset. 490
Vart reser man i sommar? Det finns många platser att välja på. Auktoriteter ge olika råd. 491
Mödrarnas värnplikt. Större fasthet kräves i barnens uppfostran säger Cecilia Milow. 492
Berömd danska. Anna Levertin 492
Vår tids kvinna. André Maurois om europeiska kvinnotyper. Fleur 493
Rosen är alltjämt favoritblomman. Publikens omröstning på blomsterutställningen. 493
Kvinnorna, stuvarna och kärleken. Alma Söderhjelm 494
Sköna Helena på Operan. Ellen Cederström berättar några teaterminnen. 495
Dansk scenisk konst gästar svensk. Poul Reumert på Dramatiska teatern. Ellen Cederström 496
”Glädjens blomster” en förtjusande litterär bekantskap. Birger Mörner 496
Hos Rembrandt på Wanås. Skåneslottet som rymmer Nordens förnämligaste privata konstsamling. A. F-k. 497
Iduns porträttgalleri. 498
Resväskan. (Veckans novell) Lisson 499
Ellen Keys sista färd. 500

Svenskt från topp till tå. 501
Läsecirklarna. 506
Hemtrevnadsråd. 506
Frågor och svar. 508
-bättre sent än aldrig. Mea Tillberg 509

1926:21 Göta Ljungberg som Sköna Helena på Operan. (Omslag) 513
Krönika, om den nya människan. Hasse Z. 514
Mitt självporträtt. Carl G. Laurin 514
Prästen i stridsvimlet. Böra kyrkans män ta del i samhällsklassernas dragkamp? 515
Ellen Keys testamente. Ett vackert minne av det sista sammanträffandet. Margarete Schurgast 516
Danskt och grekiskt på scenen. Poul Reumerts gästspel i ”Föräldrar” och ”Sköna Helena” på Operan. Ellen Cederström 516
Carmen shinglar sig. En bekant stockholmsdam berättar några intryck från en resa i Spanien. Ebe 517
Hemma hos Svenska veckans chef. I ett vackert och traditionstroget stockholmshem. Fleur 518
Vackert sänglinne. Iduns stora tävlan avgjord. Vackra prov från gamla och nya arbeten. Elisabeth Thorman 519
Damernas diskussionsklubb. 520
Den äldsta Sophiasystern. 520
Att vara väl skodd. Många frestande nyheter i vårens skomarknad. –e. 521
Iduns porträttgalleri. 522
En historia från svunna tider. (Veckans novell) John Galsworthy 523
Två glada premiärer. Bilder från Sköna Helena på Operan och Karl-Gerhards sommarrevy. 524
Strängaspel som tystnat. I nya tiders jazzorkestrar och musikunderhållning. Th. K. 525
Läsecirklarna. 530
Sommaren åt Solnabarnen. 530
Bättre sent än aldrig. Mea Tillberg 531
Frågor och svar. 533

1926:22 Mors nummer. (Omslag) 537
Krönika om den stora mannen och hans lilla mamma. Celestin 538
Både far och mor. När hustrun får bära hela föräldraansvaret – ett kapitel om änkernas hjältedåd. Eba 539
Vad skattar Ni högst hos er mor? Anna Branting, Eric von Rosen, Harald Sohlman, Oswald Kuylenstierna och Waldemar Swahn skildra sina mödrar. 540
Den blinde studentens mor. Th. K. 542
Revolutionsnoveller. Anna Lenah Elgströms nya bok granskad av Frida Stéenhoff 542
Den eviga omsorgen. Hasse Z. 543
En landsortsflicka kon till Stockholm…Till Mathilda von Holsteins 50-årsdag. 543
En moders tragedi. Familjelyckan som byttes i tragedi i Mediceernas palats. 544
”Får jag föreställa” fru Gertrud Törnell. Maja X. 544
Grevinnan som bokbindare. Ett besök på Ljungby Horns historiska slott. Alma Falk 545
Iduns porträttgalleri. 546
Brudens mor. (Veckans novell) Elisabeth Högström-Löfberg 547
Unga mödrar. Några vackra illustrationer till den yngsta moderligheten. 548
Mor och dotter i vita mössan. 549
Läsecirklarna. 554
Iduns skönhetsinstitut. 556
Frågor och svar. 558

1926:23 Han och hon. Från Skansens vårmarknad. (Omslag) 561
Krönika om Ellen Key av Carl Rosenblad 562
Mitt första teaterbesök. Några bekanta personer berätta om sina första blickar på scenens värld. Maja X. 563
Fall på knä! Manar ärkebiskopen. Nathan Söderblom 564
En ljusgestalt. Till Sigrid Elmblads minne. Sigrid Leijonhufvud 566
Turkisk utställning hit i sommar. Fleur 566
Skolan där man bor. Den engelska inackorderingsskolan är omtyckt av barnen. Eskil Sundström 567
Sista dramat för säsongen. 567
Mors egenskaper. Vad skattar ni högst hos er mor? 568
Har katten förstånd? E.B. 569
Iduns porträttgalleri. 570
Pärlhalsbandet. (Veckans novell) Holloway Horn 571
Sommarelegans. När den välklädda damen sommarrekreerar sig. 572
Svensk kvinnoskönhet genom sekler. Idun anordnar konstutställning i samband med ”damernas egen” i höst. 573
En femtioåring. [Emy Thulin] Elin Wägner 574
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn578
Frågor och svar. 579

1926:24 Laura Ekman. Den nya statsministerfrun. (Omslag) 586
Krönika. Brev från javanesiskan Lamonga till hennes syster i Batavia. Floridor 586
Lotta Svärd i silkesstrumpor. Trevliga och duktiga kvinnor i en nyttig nutidsrörelse. Alma Söderhjelm 587
En otidsenlig dygd. Några ord om sparsamhet. Annie Åkerhielm 588
Rikets nya första fru. Fru Laura Ekman, en hemmets kvinna med rika kulturella intressen. E.N. 589
Öst och väst mötas i Paris. 590
En herrgårdsfru. Hos friherrinnan Brita Wrede på Djupadals herrgård. A. F-k. 591
Mor och dotter emellan. Barnhistorier. Anna Lenah Elgström 592
När blåstrumpan blev för röd. Borgmästarinnan som varit med om ”tåget över Bält” berättar sina flickminnen. Th. K. 593
Amerikanskan av idag. Erik Högberg 593
Iduns porträttgalleri. 594
Den tvåbenta bandhunden. (Veckans novell) T.R. 595
Italienska i Sverige. Prins Lennarts Oakhill blir italienskt legationspalats. 596
Hund och katt. Fastän på fridsamma utställningar. 597
Hemtrevnadsråd. 602
Frågor och svar. 602
Läsarinnornas spalt. 604
Boknytt. 606

1926:25 ”Welcome to America!” Kronprinsparet hyllas i U.S.A. (Omslag) 609
Krönika om sommarnöjen, sommarbåtar m.m. dylikt. Celestin 610
Där kvinnan är en åsna! Hur beduinerna se på kvinnan, och ett besök i det heliga landet. –e. 611
Statsrådinnor på husförhör. Yppa litet för Idun om sin personliga smak. 612
Sista kapitlet i älskarens roman. Oscar Janson 613
Damen med hattarna. Vera von Kraemer 614
Glunten är ingen bracka! En protest av Knut Nyblom 614
Orienten i Stockholm. En titt på Österns sagoprakt i nordlig miljö. G.T. 615
Mitt första teaterbesök. Othello genom barnablickar på gamla Operan. Ejnar Smith 616
”Får jag föreställa!” Quelqu’une. Maja X. 616
Bokmarknadens sommarflora. Svenska och utländska boknyheter. Birger Mörner 617
Svensk skönhet i svensk konst. Damernas egen utställning i höst förberedes. 617
Iduns porträttgalleri. 618
Efter tjugo år. (Veckans novell) Geoffrey Williamson 619
U.S.A. hälsar Sweden. Kronprinsparets mottagande i Amerika. 620
De nya statsrådinnorna. 621
Prins Carl som damernas riddare. Friherrinnan Fleetwood berättar flickminnen. 622
Damernas diskussionsklubb. 622
Juridiska råd. 626
Frågor och svar. 626
Läsarinnornas spalt. 627
Ur gamla papper. En stukad f.d. krigskommisarie 629
Boknytt. 630

1926:26
Sommarnummer
Stin ska dansa. Berit Spong 633
Hustrun som bytte man. Sven Haglund 634
Att göra vintern till sommar. Man borde ha sällskapssäsong på sommaren. Alma Söderhjelm 636
Vid faraos hov. En sammansvärjning i Ramses II:s harem. Carl Grimberg 637
Skickelsen. Frida Stéenhoff 638
Blås Kajsa…Skildringar av Sigfrid Siwertz. Patrik Haglund 640
Segelfolk och segeläventyr. Artur Bianchini, Axel Sjöberg och ”Glas-Kalle”. 641
De våra i Paris. Svenska damernas insats på Pariskongressen. Ellen Hagen 643
Polskt i Stockholm. 643
I havets bölja. 644
En kyss av Emilie Flygare-Carlén! Leas dotter berättar några flickminnen. Th. K. 645
Iduns porträttgalleri. 646
En samlerska av rang. Grevinnan W. von Hallwyl samlare- och forskargärning en bragd som kommande generationer skola tacksamt erkänna. 647
Sol och sommardagar. Bekanta svenskar på sommarnöje. 648
Strindberg i Italien. Italiens Harriet Bosse spelar i höst ett antal Strindbergsdramer. 653
Den äldsta i sitt yrke. [Gunhild Rosén] 654
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 658
Frågor och svar. 658
Historiekrönikan i matsedlarna. M. Posardin 659
Kisse-katten. Bo Werner 659
Ur gamla papper. 661
Boknytt. 661

1926:27 Anna i Värmlänningarna som nu återigen gör lycka på Skansen i Stockholm. (Omslag) 665
Krönika. Celestin 666
Prinsessan Colonna. Vår nyaste ministerfru. Astrid Ahnfelt 667
Med kronprinsparet i U.S.A. X. 668
Prinsessan Maria i London. Utställer hemtextilier på Alpine Club tillsammans med nya porträtt av Einar Nerman. –ax. 670
Den blommande staden. En sommarstudie. Alma Söderhjelm 671
Prins Gustaf Adolfs jungfrutal. De svenska prinsarna och prinsessan Ingrid utomordentligt populära i London. 672
Vad ”damernas egen” låter oss se. De första utställningsföremålen har kommit. 672
Hertiginnan som jagar varg. 673
"Der Herr Pfarrer". Ett minne från Kärnten. Thecla Wrangel 673
Ungdomsdrömmar och barndomsminnen. 674
Sista akten. (Veckans novell) Margit Waldén 675
Iduns porträttgalleri. 676
I sol och sommardagar. 677
Juridiska råd. 682
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 682
Frågor och svar. 683
Läsarinnornas spalt. 683
Midsommar. Sigrid Ahlgren 683

1926:28 Högsommar studie från Dalarna. (Omslag) 689
Krönika. Celestin 690
Mitt första sommarnöje. Några erinringar från bekant folks sommarvistelse. 691
Skisser från kontinenten. 692
Aix, den goda smakens hemvist. Pewe 693
Kalven som betade på rumsmattan och ett hemskt sommarminne. Ivar Callmander 693
N.K. i Argentina. Astrid Södersteen-Kleyn 694
Far och dotter. Vera von Kraemer 694
Sextiosju mil vid ratten. Kvinnlig energi gör succès vid första kvinnliga motortävlingen. 695
Kvinnliga Oympiska spel i Göteborg. De största internationella damtävlingar som någonsin hållits. 695
Min faders vålnad. En sällsam upplevelse antecknad av Wilhelmina Skogh 696
Damernas diskussionsklubb. 696
Guds ord i Kina. Svenska missionärer i revolutionens stormar. J. Holmgren 697
Ungdomsdrömmar och barndomsminnen. 698
De båda schalarna. En skildring om två konstnärinnor, bygd på memoarlitteratur. (Veckans novell) Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 699
Ungt folk på en gammal gård. A. F-k. 700
Iduns porträttgalleri. 701
Frågor och svar. 706
Läsarinnornas spalt. 706
Boknytt. 708

1926:29 Idyll. (Omslag) 713
Krönika. Celestin 714
Vårt eget Österrike. Oförgätliga vänskapsband som i dagarna knutits allt fastare. Anna Lenah Elgström 715
Skärgårdsminnen. Tor Hedberg 716
En kvinnlig svältkonstnär. [Maria Ekman] 717
Sånggudinnan vid badstranden. 718
En förmedlande länk i utrikesdepartementet, har skrivit till och åt kungar. G.C. 718
Beethoven i hönsgården. Två glada ”hönsgummor” och deras storartade anläggning. A. F-k. 719
Den största dumheten jag begått. 719
Det äkta paret, som miste sina pengar. Vera von Kraemer 720
Damernas diskussionsklubb. 720
Husse och matte. Alma Söderhjelm 721
I skola hos operachefens faster. En underbar lärarinna som undervisade tre klasser på en gång. 722
De båda schalarna. En skildring om två konstnärinnor, byggd på memoarlitteratur. (Veckans novell) Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 723
Iduns porträttgalleri. 724
Vårt svenska Trouville. 725
Läkekonst på landet förr och nu. Ullavi 726
Hemtrevnadsråd. 730
Frågor och svar. 730
En gåtfull kvinna. Gambettas och Leonie Léon’s kärlekshistoria. 732
Gatans madonna. Skildring från London av V.H. Morton 733
Läsarinnornas spalt. 735

1926:30 En kvinnlig Lemming. Utländsk deltagarinna vid kvinnliga Olympiaden i Göteborg. (Omslag) 737
Krönika. Samtida gestalter: Carl Rosenblad. Celestin 738
Till Jerusalem för att få brud. Hemma hos professor Erik Aurelius i Lund. Dea Forsberg 739
Åttiotre Sverigevänner. Finland på Sverigebesök. Alma Söderhjelm 740
Västkusten i öster och en lovsång till svenskt badortsliv. Eva Nyblom 741
Skärgårdsminnen. Hos farbror Lars i den gamla kvarnen. Tor Hedberg 742
När herrarna dricka te. Ett roande skämt med damerna i en Stockholmsrevy. 742
Fem duktiga svenskor som skola bjuda utländskorna spetsen vid Olympiska Spelen i Göteborg. 743
Parisiskan som sportar. Sharp 743
Gott humör A och O på semestern. Prisskrivelse i Iduns tävlan om vad som bäst behöves på en semesterresa. Rado 744
Prinsessan Maria i London. Kritiken om hennes utställning. –Ax. 745
Iduns porträttgalleri. 746
Greven ger middag. (Veckans novell) Sigfrid Fjellander 747
Livet på landet i sjön på badort och sommarnöje. 748
En vacker diktsamling. Offerskålen. Diktsamling av Lily Kjellén 753
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 754
Frågor och svar. 754
Iduns hushållssida. Redigerad av Anna Schenström, Gunillaskolan, Uppsala. 755
Ur gamla papper. Svårkonserverad ätt. 757
Doktor Honung. G. S-r. 758
Barnhusbarn. A. C-n. 758

1926:31 Ingalill Söderman är en käck trumslagarpojke i Lilla helgonet. (Omslag) 761
Krönika. Celestin 762
Min karriär eller mitt barn? Irene Castle, Neysa Mc Mein 763
“Redan som pojke…” Barndomsintryck som lett till valet av levnadsbana. 764
Fridag i svenska högkvarteret. När kronprinsparet gästade Minneapolis. Xy 765
Den svenska värdinnan i Wien. En som haft bråda dagar i sommar. Thyra Freding 766
Har ni hört? Hedvig Svedenborg 766
Från Bosporen till Mälarstrand. Turkiets flytande utställning som gästat vår huvudstad. 767
Martha och Maria. Vera von Kraemer 768
Holgen Drachman och fru Daniel. Minnen vid livets milstolpar. Anna Fallström, Aina Bäärnhielm 769
Iduns porträttgalleri. 770
Gyllene ringens systrar. (Veckans novell) O. Henry 771
”Solparasollen”. 772
Ett vackert sommarhem. Hemma hos fru Mathilda Wikström på Listonhill, Djurgården. E.N. 773
Frågor och svar. 778
Ur en drottnings brev. 779
Ur gamla papper. 781
Boknytt. 781
Läsarinnornas spalt. 782

1926:32 Frankrikes seglardrottning M:me Virginie Heriot har med sin yacht besökt Sverige. (Omslag) 785
Krönika. Birger Mörner 786
Höstens Stockholmsutställning. En titt bakom kulisserna i Konstakademien som damerna lagt beslag på. 787
En sommarsöndag på Stenhammar. Med kungliga gäster och litterära hos prins Wilhelm. Alma Söderhjelm 788
Bord duka dig! Hemlagad middag eller beställd? En aktuell fråga. –Me. 790
”Den vite hövdingen” hälsas. Kronprinsen får lära sig lassokastning av vilda västerns cowboys. Xy 791
Skärgårdsminnen. Vilda jordgubbar, ormar och diktarfantasier. Tor Hedberg 792
Vilken sko är vackrast? 792
Henning Berger på hebreiska. Syndafloden spelas i Paris av ett judiskt teatersällskap. Anna Levertin 793
Flickan som förlorade rösten. Till Anna Behles 50-årsdag. 793
Iduns porträttgalleri. 794
Det förflutna. (Veckans novell) Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 795
”Luftens gröda”. Trädgårdar på storstadens tak. 796
Filmnamn och filmnytt. Nya svenska filmer som vi få se i vinter. 797
Frågor och svar. 802
Napoleon i anekdoternas ljus. 802
Kontorsfröken eller chefens fru. 804
Läsarinnornas spalt. 806

1926:33 ”Sådan var min stil…” (Omslag) 809
Krönika. Ebe 810
Konsten att vara frisk. Några råd av våra läkargäster. 811
Det evigt manliga. Han och hon och små äktenskapsfnurror. Vera von Kraemer 812
Herr och fru kruka. Landet där andarna bo i krukor olika stora alltefter deras kön. Eric Mjöberg 813
De sjukas vänner. Bland systrar, läkare och läkarfruar. 814
De tusen systrarna. ”Jag vill hylla er med sköna ord, som inte kunna fogas ihop av min pennas fattiga alfabet”. Alma Söderhjelm 815
Vad är en telefon? En kuggfråga i allmänbildning. 815
På svensk landsbygd i U.S.A.. Svenska ängsblommor och svenskt björklöv smycka kronprinsparets färd Xy 816
Skärgårdsminnen. På fiskafänge under löjleken. Tor Hedberg 817
Iduns porträttgalleri. 818
Joa Marias salvor. (Veckans novell) Hilma Hansson Söderqvist 819
Thalia hemma hos sig. Intendent Nils Personnes vackra hem på Djurgården och en visit i Hilda Borgströms jämtländska sommarstuga. Th. K. , M.H. 820
Lissie Möller in memoriam. Elisabeth Thorman 824
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 826
Frågor och svar. 826
Käringhatten. Viran Norling 827
Historien om dyrgripar. 828
”Charleston”. Nathanael Cassén 829
Tacksamhet och otacksamhet. Ebon 830
Läsarinnornas spalt. 831

1926:34 Svenska skönheter i svensk konst. Självporträtt från 1849 av Sophie Adlersparre. (Omslag) 833
Krönika. Om utställningar i allmänhet och Iduns i synnerhet. Celestin 834
Vad är livets mening? 835
Prinsessan som inte går i silkeslena strumpor. Hur det är att vara en modern Balkanprinsessa och ”drottning" av Bulgarien. Britta Berner 836
Pudrad eller icke pudrad? 836
En idyll från svunnen tid. Erstaviks slott utanför Stockholm. Fleur 837
Idunas nya äpple. 838
Sverige i Jerusalem. Den svenska skolan växer men har svårigheter att kämpa emot. Signe Ekblad 839
Doktorns pojkar blevo hurtiga flickor. 840
Familjen är en dödsdömd institution. Revolutionära ord av Rysslands kvinnliga diplomat. Nina Arckina a 841
Svensk målare i Tjeckoslovakiet. 841
Iduns porträttgalleri. 842
Det svåra valet. (Veckans novell) Elisabeth Högström-Löfberg 843
Hög hatt, madame! Hur höstsäsongens nya hattar se ut. Partout 844
Konstnärinnor uppår väggarna. Duktiga unga damer i ett nytt kvinnligt arbete. 845
Frågor och svar. 850
Furstars dubbelgångare. 850
Karl XII och pagen. 851
Skandalklockan. Alla skvallermånsar tillägnad. Erik Blom 853
Mors byrå. Agnes Ekström 854

1926:35 ”Vår nyaste teaterdirektris fru Pauline Brunius. 857
Krönika. Där vår nyaste teaterdirektris berättar litet om sig själv. Celestin 858
Fru eller fröken eller vad? Ett tilltalsord för damer efterlyses och några kända personer ge förslag. 859
Glimtar ur österrikiskt kvinnoliv. Medelklasskvinnorna utföra hjältedåd i det tysta. 860
Smakbitar på efterkrav! Ett hörn av den estetiska kvasten borde sopa rent. –e. 861
Stora veckan i Paris. Höstens nya mode passera revy i modets huvudstad. Partout 862
En ros bakom örat. Om hyggliga fruars små dumma poser. Vera von Kraemer 863
Den svenska prinsessans smycken. Ett ståtligt arv efter drottning Louise. V.S. 863
Skärgårdsminnen. Skärgården förr och nu. Tor Hedberg 864
Jungfruburen av i går och i dag. Hur det moderna flickrummet ser ut och inredes. Th. K. 865
Iduns porträttgalleri. 866
En våldgästning på modet. (Veckans novell) Jane Gernandt-Claine 867
Ett skaldehem vid Vättern. Hos Verner von Heidenstam som åter slagit ner sina bopålar i fosterlandet. Fleur 868
Hos Frödings i Värmland. Släkten där man är sin egen mormor. Siri Fröding-Torgny 870
”Damernas egen”. Konstakademien i ny dräkt. 871
Barnens redaktör fyller 60 år. –e. 872
Hemtrevnadsråd. 876
Under vägen. Bo Werner 876
Tråkigheter, dess uppkomst och dess eventuella botemedel. 877
Frågor och svar. 878
Boknytt. 878

1926:36 Den moderna Eva på ”Damernas egen” i Konstakademien. (Omslag) 881
Krönika som handlar om Damernas egen utställning. Celestin 882
Kungligt på ”Damernas egen”. Konungen lånar ut slottets porträtt av drottningar och prinsessor. 883
Damernas egen. Hyllningsdikt till Iduns utställning i Konstakademien 1-25 september. Guido Valentin 883
Den goda damen från Nohant. George Sand, ett femtioårsminnen. Fleur 884
En kulla ser på stan. Vad Hag-Anna tyckte om Stockholm när hon första gången var här. 885
Drottning, operettförfattarinna. Rumäniens livaktiga drottning debuterar offentligt på Operascenen. Britta Berner 886
Damerna i Olympisk lek. Idrottskvinnor från Europas alla hörn tävla i Göteborg. 887
Hur står det till, Louise! En glad hyllningsfäst på kronprinsessans födelsedag i Arizonas öken. 888
Herrarna först! Säga grekinnorna. Svensk presentation av medhjälperskorna vid grävningsarbetet i Asine. Alfiro 889
Modet från urtiden. Om pälsar, körsnärsyrket och vinterns pälsmod. Th. K. 890
Shingel och skönhet. Damernas egen ger råd och rön i modern skönhetsvård. 891
Rosor och blommor. Alma Söderhjelm 892
Hos Linnés ättling. Pelle Ödmans dotter, målarinnan Anna Ödman, femtio år. J.S. 893
Iduns porträttgalleri. 894
Fröken Tyrmans donationer. (Veckans novell) Julia Svedelius 895
Damernas mötesplats bland modets moderniteter och antikviteter. Några glimtar från Iduns utställning i Konstakademien. 896
Egyptens plågor i mangelboden. Ella Beskow 898
Hemtrevnadsråd. 904
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 904
En pratstund vid eftermiddagstéet. I know 904
Aldrig krig mera. En mor i krigets land. Vera Smigelski 905
Kvinnans plikt mot make och barn. 907
Läsarinnornas spalt. 909
Boknytt. 911

1926:37 ”Damernas Egen”. Entrén till utställningen i Konstakademien. (Omslag) 913
Krönika. Vad tycker Ni om Damernas egen? 914
Det vackra och det nyttiga. Två världar som mötas på Damernas egen. 915
De skönas porträtt. I konstavdelningen på Damernas egen. Marcelle 916
Grosshandlaren i spetsmössa. Bland kuriositeter och souvenirer från gamla tider på Damernas egen. Th. K. 917
En skön själ i sköna kläder. Den moderna kvinnans paroll som illustreras på Damernas egen. –e. 918
Forntid och nutid mötas…922
Efter ridåfallet. Hjalmar Bergmans ”Dollar” på den nya Oscarsteatern. Pewe 923
Ett doftande paradis. Om parfymer och skönhetsmedel i Damernas egen parfymrotunda. G.T. 924
Den moderna undergöraren. Fransmannen som gör damerna yngre och skönare. 925
Förfriskningar på Damernas egen. Där man vilar sig i pauserna. 925
Iduns porträttgalleri. 926
Kurerad. (Veckans novell) Annie Berckenhoff 927
”Hela Stockholm” på Dagernas egen utställning. Utanför Konstakademien då Iduns utställning öppnades. 928
Hemtrevnadsråd. 934
Frågor och svar. 934
Iduns hushållssida. Redigerad av Anna Schenström, Gunillaskolan, Uppsala. 935
Kvinnooffer. Sigrid Ahlgren 937
Boknytt. 940

1926:38 Tora Teje i Societet. (Omslag) 945
Krönika om folkets röst på Damernas egen. Celestin 946
Kommer familjen att upplösas? U. Troubridge, Frances Balfour 947
Napoleons sista näsduk. En relik, som utställes på Damernas egen. Birger Mörner 948
Efter ridåfallet. ”Societet” är inte så värst rolig. Pewe 949
Korpralskans överstinna. När drottning Victoria var korpralska. Th. K. 949
Konsten att sko sig. De moderna skorna utstyras med stor fantasi. –e. 950
På gymnastikté. Fruar och fröknar gymnaster träffas. K.K. 951
Ute i öknen. Från kronprinsparets resa i Amerika. Xy 952
Ett slott vid sundet. Kulla Gunnarstorp, residens för släkten Wachtmeister. A. F-k. 953
Iduns porträttgalleri. 954
De rubbade cirklarna. (Veckans novell) Gertrud Lilja 955
Hattar genom seklen. Rörande och löjliga glimtar av svunna moder. 956
Vår toalett i höst. 957
Frågor och svar. 962
Från sitt ursprung kommer ingen. Ebon 963
Juana Maria. 964
Läsarinnornas spalt. 965
Impertinent skönhet. 965
Boknytt. 965

1926:39 Prinsessan Astrid. (Omslag) 969
Krönika. Celestin 970
Hur mycket kostar det att klä sig? Några bekanta damer av olika yrken och stånd ge svar. 971
Ungdomen och känslan för evigheten. Om rationalismen hos en ung ingenjör och hans syn på evigheten. Frida Stéenhoff 972
Nemesis och skolkökslärarinnan. Om Kerstin Hesselgren intime, hennes ungdom och levnadsbana. Th. K. 973
I många former…Skönheterna i skulptur och miniatyr på Damernas egen. Marcelle 974
Från teaterpremiärerna. Shakspere på Konserthuset och Niniche på Vasateatern. Celestin 975
Hos mormonerna. Kronprinsparet hyllas i Salt Lake City. Xy 976
Fru Svenssons privatimport. ”Jag får mina kläder direkt från Paris”. Ebe 977
Iduns kvinnoklubb börjar. 977
Iduns porträttgalleri. 978
Kaktusen. (Veckans novell) O. Henry 979
En svensk prinsessa blir Belgiens drottning. De unga tu. 980
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 986
Frågor och svar. 986
Läsarinnornas spalt. 989
Boknytt. 989
Brevlåda. 990

1926:40
Höstnummer
Djurgårdshöst. Guido Valentin 993
A och O i äktenskapets hamn. Hur är man lyckligt gift? Några bekanta damer och herrar svara. 994
Sådan är kvinnan! Ellen Lundberg-Nyblom 996
Kakelugnen till heders? Ebba Salwén 998
Den magra Gotami. En Buddhalegend. Hildur Dixelius Brettner 999
Att åldras med behag. Om några kvinnor berömda för sin skönhet in i ålderns höst. Fleur 1000
Engelskt på våra scener. Galsworthy på Komediteatern och Barrie på Oscarsteatern. Alma Söderhjelm 1001
Det är serverat! Få nyheter i vinterns förnuftiga mod. –e. 1002
Högläsning kring aftonlampan. Omodernt som borde bli modernt. Frida Stéenhoff 1003
Jakob. Kar de Mumma 1004
Vackert och nyttigt. 1004
En herrgårdsfru från Petersburg. E.M. 1005
Iduns porträttgalleri. 1006
Glimtar ur österrikiskt kvinnoliv. Medelklasskvinnorna utföra hjältedåd i det tysta. 1007
Den furstliga förlovningen, veckans stora händelse. Nytagna blider av kronprins Leopold och prinsessan Astrid efter eklateringen. 1008
Nyval i Iduns kvinnliga akademi. Iduns läsekrets inbjudes att inkomma med förslag på två nya kandidater. 1010
Damernas diskussionsklubb. 1010
Min kära Betty av år 1926. Vera von Kraemer 1011
Rimtävlan om Iduns utställning. 1011
Min tyska student. Albertina Lagergren 1013
Scen och film. 1015
Hemtrevnadsråd. 1018
Frågor och svar. 1018
Läsarinnornas spalt 1019
Gönsaker äro utmärkta fast besvärliga. 1020
Boknytt. 1021
En kaffeanekdot. 1023

1926:41 Fästman i kolt. Kronprins Leopold med sin mor, drottningen av Belgien. (Omslag) 1025
Krönika. 1026
En aktuell författarinna. [Frida Stéenhoff] 1026
Damernas egen säger farväl. Iduns utställning en succès. Ellen Hagen 1027
Iduns kvinnliga akademi. Två vakanser att fylla. 1027
En idyllisk prästgård. Ann Margret Holmgren 1028
Hallå! Din vikt! Att magra efter amerikanskt recept. –e. 1029
En syn på ett torg. Vera von Kraemer 1030
Rimdikten om Finland. 1030
Lycka, ära, dygd och Bennetar. En solskensdag på Rosendal. A. F-k. 1031
Två historiska skådespel. ”Den svenska sprätthöken” och Lejonets unge”. Alma Söderhjelm 1032
Bland bufflar och björnar. Kronprinsparets besök i Amerikas nationalparker. 1033
Flickor och lantbruk. Ett friskt kvinnligt yrke. 1034
Den gråsvarta epoken. Ungdomsminnen från den gamla, goda tiden. Signe Wester 1035
Iduns handarbetssida. B.L. 1036
Skolklädd. Två trevliga klänningar för skolflickor. 1036
Damernas diskussionsklubb. 1037
Det bästa sommarhandarbetet. 1037
Det förlorade pärlhalsbandet. (Veckans novell) Jane Gernandt-Claine 1038
Det evigt kvinnliga. Om amuletter, smycken och ädla stenar i modets huvudstad. Georgette Varenne 1039
Ett nytt konstnärsnamn. Från Uppsalagruppens utställning i Liljewalchs konsthall. [Robert Högfeldt] 1040
När han var liten. Bilder från kronprins Leopolds barndom. 1041
Iduns porträttgalleri. 1042
Hemtrevnadsråd. 1047
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 1047
Frågor och svar. 1048
Iduns hushållssida. Redigerad av Anna Schenström, Gunillaskolan, Uppsala. 1049
Boknytt. Celestin 1054

1926:42 Margit Rosengren i ”Cirkusprinsessan”, Vasa-teaterns nya operett. (Omslag) 1057
Krönika. En rolig bok beträffande kvacksalveri. Celestin 1058
”Jag anklagar – skolan!” En moder, En lärare 1059
Cirkusprinsessans klädlyx. Margit Rosengren gör även klädsuccès. 1060
Lejonets unges moral. Frida Stéenhoff och Alma Söderhjelm tvista om moral och ideal. Alma Söderhjelm 1060
En slottsidyll inpå storstaden. Hos friherre Reinhold Rudbeck och hans friherrinna på Edsberg. 1061
Romanhjältinnans dotter, ett tragiskt livsöde. Emile Flygare –Carlèns dotter och ”Bröllopet i Brännas” författarinna skildrad av Jetta Lundgren 1062
Den nordiska treklövern. Det kvinnliga inslaget i Nationernas Förbund. Britta Berner 1064
Sagoförtäljerskan och diktarinnan. Till Helena Nybloms minne. Tor Hedberg 1065
En målarkonstens sagoprins. Intryck från minnesutställningen över Ivar Arosenius. Evert Taube 1066
De sjuka själarnas kloster. En fördom som blev botad. Vera von Kraemer 1067
Vinterns nya hattar. 1068
Kräftorna i underkjolen. Ett minne ur forna dagars kräftfångst. Elisabeth Stjernstedt 1069
En poesiafton. 1069
Damernas diskussionsklubb. 1070
Den nya linjen. Två vackra mellanklänningar. 1070
Ekot. (Veckans novell) Vladimir Semitjov 1071
Kungliga studenter och gluntar i staden vid Fyris. Prins Sigvard har nyligen flyttat in i sin studentdubblett i Uppsala. 1072
Iduns porträttgalleri. 1074
Frågor och svar. 1078
Offret. Signe Fjellander 1080
Iduns hushållssida. Redigerad av Anna Schenström, Gunillaskolan, Uppsala. 1081
Ett äventyr. Tell 1084
Boknytt. 1085

1926:43 3 tusenlappar till Iduns barnhem. (Omslag) 1089
Krönika. Celestin 1090
Är den svenske mannen ”sig selv nok”? 1091
En nobelpristagarinna? Ett besök hos spaniens främsta nu levande författarinna, Concha Espina. Annie Quensel 1092
Långa kjolar och korta. Reflektioner kring klädedräktens revolution. Annie Åkerhielm 1093
När mor och svärmor stodo brud. Kungliga brudar och bröllopstraditioner i prinsessan Astrids familj. 1094
Drottningen bland Belgiens kvinnor. –èn. 1096
Jenny Wallroth 70 år. S.A. 1096
Efter ridåfallet. August Strindbergs ”Till Damaskus” på Konsterhusteatern. Pewe 1097
Hampes pappa som säljer järnvägsbiljetter och är även vår förnämsta tecknare. Fleur 1098
När tionde lämnades. Ett prästgårdsminne från Skåne. Elsa M. Werner 1099
Livet på landet. Två födelsedagsskildringar för Idun. Hulda Westman 1100
Jerusalem på danska. Selma Lagerlöfs verk på dansk teater. V.S. 1101
Prosatävlingens resultat. 1101
Damernas diskussionsklubb. 1102
Iduns handarbetssida. 1101
Gudinnan Turans hämnd. Celestin 1103
Stort och smått. Mormors stora möbler och våra små. 1104
Barnen framför kameran. 1105
Iduns porträttgalleri. 1106
Hemtrevnadsråd. 1111
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 1111
Frågor och svar. 1112
Iduns hushållssida. Redigerad av Anna Schenström, Gunillaskolan, Uppsala. 1113
Boknytt. 1115
Brevlåda. 1118

1926:44 En kunglig tärna. Prinsessan Marie-José med sin bror kronprins Leopold av Belgien. (Omslag) 1121
Krönika. Om Milles nya staty "Solosångaren" och dess invigning. Celestin 1122
Det stundar till bröllop. Bröllopsståt och brudklädsel vid prinsessan Astrida förmälning. 1123 En konfirmandernas borgarfest i stadshuset. Ett intressant förslag med exempel från Danmark. Märta Karlgren 1124
Ett porträtt. Ann Margret Holmgrens minnen. Marika Stjernstedt 1126
Gösta Ekman här igen. Nytt på Oscarsteatern och Komediteatern. Pewe 1127
En gammaldags idyll. Hos borgfrun på Kulla Gunnarstorp. A. F-k. 1128
Hembiträdet kräver sin rätt! Ett hembiträde, En matmor 1129
Modets gester. Mister X. 1130
I sjuglasvagn och paradlandå. När prinsessan Astrid åker i bröllopskortège. 1131
Ett barndomsminne av Karl XIV. 90-åringen berättar om gamla tiders Stockholmsfester. M. Billbergh 1132
Musikern som tycker om boxning. Hugo Alfvén tecknar sitt självporträtt 1133
Hos grottmänniskorna. 1133
I Strindbergs knä. Då Per Lindberg var pojke och träffade Strindberg. A.U. 1132
Musikern som tycker om boxning. Hugo Alfvén tecknar sitt självporträtt 1133
Hos grottmänniskorna. 1133
Damernas diskussionklubb. 1134
Hemflit. Den moderna scarfen. Celina Runeborg
Salomos dom. (Veckans novell) Jane Gernandt-Claine 1135
I gala och fest. En lyxkappa hör till aftontoaletten. 1136
Fänrik Stål på film. 1137
Iduns porträttgalleri. 1138
Frågor och svar. 1144
Iduns hushållssida. Redigerad av Anna Schenström, Gunillaskolan, Uppsala. 1145
Läsarinnornas spalt. 1148
Boknytt. 1150

1926:45 Bruden. Foto av prinsessan Astrid i hennes föräldrahem. (Omslag) 1153
Krönika. Ebe 1154
Rimdikt om Astrid och Leopold. 1154
Min hjälte och mitt ideal. Hjälten jag beundrade i min barndom. Några bekanta personer uttala sig. 1155
Prinsessans bröllop i kungens slott. Våningen där belgiska kungaparet skall bo är väl rustad. 1157
Fru och fröken konstapeln. Behövs det kvinnlig polis på våra gator? 1158
John Forsell firar silverbröllop. 1159
Flickan med de röda skorna. Vera von Kraemer 1160
Tegnér om Tegnér. Skalden sonsonsson uttalar sig om statyn ”Solosångaren”. Torsten Tegnér 1160
En gammal prästgårdsträdgård. Ebba Lundgren 1161
Kronprinsessan Margareta och de blinda. Julia Burén 1162
Kungligheten på nära håll. Iduns läsekrets ombedes insända erinringar om furstliga personer. 1162
Poesi som blev till prosa. Att skriva brev förr och nu. Th. K. 1163
Damernas diskussionsklubb. 1164
Gurli Aréhn 80 år. 1164
Efter ridåfallet. En svensk premiär på Dramaten. Pewe 1165
Den tredje Gracen. (Veckans novell) Margit Waldén 1166
Nordisk kvinnoslöjd i kongens by. En utställning som gör lycka. M.K. 1167
Trotjänarinna och egendomsägare. –Me. 1167
Skandinaviens kvinnor utställa. Från konstflitutställningen i Köpenhamn. 1168
Ryktbarhet i vardagslag. Deras yrken bakom offentligheten. 1169
Iduns porträttgalleri. 1170
Frågor och svar. 1176
Iduns hushållssida. Redigerad av Anna Schenström, Gunillaskolan, Uppsala. 1177
Boknytt. 1180
Brevlåda. 1182

1926:46 Kronprinsessan Astrid. (Omslag) 1185
Krönika. Celestin 1186
I bröllopskläder. En liten titt på toalettprakten vid prinsessan Astrids bröllop. 1187
Prinsessans nya hemstad. Intryck från Bryssel. Anna Levertin 1188
Landsmaninnor i Belgiens huvudstad. Några svenska porträtt. A.L. 1189
Sverige i Belgien. På besök hos svenska ministerparet i Bryssel. A.L. 1190
Prins Wilhelms resebrev. 1190
Kungar, drottningar och kungligt. 1191
En gammal prästgårdsträdgård. Ebba Lundgren 1192
Bröllopsmat och ståt förr och nu. Gustav Vasas bröllopsuppvaktning, 365 personer. Prinsessan Astrid har en kammarjungfru. Una 1193
När det lyser. Svenska kvinnors gåva till prinsessan Astrid: en Liljeforstavla. 1194
Det personliga. Vera von Kraemer 1195
Min hjälte och mitt ideal. Hjälten jag beundrade i min barndom. Några bekanta personer uttala sig. 1196
Brudens hattar. 1196
Skolan under kritik. Gösta Setterberg 1197
Damernas diskussionsklubb. 1197
En nittiofemåring. [Henriette Söderberg] 1197
Den klokes seger. Elisabeth Högström-Löfberg 1198
Den kungliga vigseln. Den stolta tavlan i rikssalen. 1199
Bröllopsdagar och kungabesök. 1200
Iduns porträttgalleri. 1202
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 1209
Läsarinnornas spalt. 1210
Frågor och svar. 1211

1926:47 Förmälningsnummer II. (Omslag) 1217
Krönika. Efter bröllopet. Annie Åkerlund 1218
Ebon fyller 70 år. [Ebba Larsson] 1218
”Petite Astrid” i Belgien. De belgiska bröllopsdagarnas ståt. M.S. , A.L. 1219
Med prins Wilhelm ombord. Pewes nya pjäs gör succés i Helsingfors. 1220
En kvinnlig lantbrukare. Vår femte kvinnliga agronom. [Signe Pipon] 1220
Belgiens Ellen Key. Belgiskan i det sociala arbetet. A.L. 1221
Blond eller mörk? Herrar föredra blondiner! Blondiner föredra…? 1222
Prinsessan Astrid gör entré. Antwerpens entusiastiska mottagande. 1223
Några nya böcker. Marika Stjernstedt 1224
Fursteminnen. E-r F-r. 1225
De nygiftas hem. Där prinsessan Astrid skall bo. 1226
Nobelpristagaren beundrar kvinnan. Bernhard Shaw har givit oss en modern kvinnotyp i sina verk. Vera von Kraemer 1227
Krigsminne som varar än i dag. Kvinnornas uppbåd, en förening som överlevat kristiden. Ebba Hultqvist 1228
En hjälp åt änkorna. Ann Margret Holmgren 1228
Damernas diskussionsklubb. 1229
En Norrlandsafton. Långväga gäst på Idunklubben nästa gång. [Gustava Svanström] 1229
Hemflit och handarbete. 1230
För husets döttrar. 1230
En lycklig människa. Hedvig Svedenborg 1231
Bröllopsståt i Bryssel. 1232
Iduns porträttgalleri. 1234
Frågor och svar. 1242
Vackra eller fula tapeter. Inez Leander 1243
Hatten. Ebon 1244
Boknytt. 1245

1926:48 Fatma Mirza. Persiske ministerns dotter som persisk prins. (Omslag) 1249
Krönika. Celestin 1250
Kunna man och kvinna vara vänner? De kvinnliga studenternas konservativa svar. En överraskande, kanske farlig upptäckt. –e. 1251
Min mor, en söndagsbild. Prinsessan Mirza Riza Kahn tecknar sin mors minne. 1252
Besök i kritikens parnass. Marika Stjernstedt 1254
Där bröllopet på Ulfåsa stod. På besök i den heliga Birgittas borg. A.E. 1255
En fredsapostel. Chansonettens mästarinna Yvette Guilbert åter på krigsstigen och på Köpenhamnsbesök. V.S. 1256
Prinsessan Astrid och tvätterskan. Vad folk sa…Anna Levertin 1256
En äldre dam i blå sammet. Vera von Kraemer 1257
Fursteminnen. Rudo 1258
Om heminredning. Nästa program på Idunklubben. 1258
Bror Sven och syster Alma. Hedin sedd i ljuset från hemmets härd. 1259
Oldfröken i Jönköping. Julie Ulfsparre nittioåtta år. E.H. 1260
Damernas diskussionsklubb. 1260
365 lyckliga dagar om året. En nyårsönskan från Selma Lagerlöf som slagit in. 1261
Vinterns gala. Tre aftontoaletter från förnäma Parisfirmor. 1262
Hemflit. Handtryckt och brokadmålad chiffon. Celina Runeborg 1262
Silkesstrumporna. (Veckans novell) B.J. Bentley 1263
Barnens paradis. Nya leksaker till julen. 1264
Kvinnokonst. Damerna i Liljevalchs konsthall. 1265
Iduns porträttgalleri. 1266
Kronprinsessan Astrids monogram. 1268
Chefsskifte vid Änkhuset. Maj Sterner 1269
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 1272
Frågor och svar. 1272
Läsarinnornas spalt. 1275
Boknytt. 1276

1926:49 Julförberedelser. (Omslag) 1281
Krönika, om ett besök hos Selma Lagerlöf. Celestin 1282
Försvinner skalden? Poesin i den nya tidens prosa. 1283
En författares post. Anna Lenah Elgström 1284
Hos Sherlock Holmes vid Baker street. Hasse Z. 1285
Bernhard Shaw hemma hos sig. Ebba Low 1286
Det tredubbla äktenskapet. Poul Bjerre 1287
Prisbelönt och prisvärt. Marika Stjernstedt 1288
När skall man gräla? Interiör från ett modernt hem. Vera von Kraemer 1289
Skall jag taga vara på min syster? Ett maningsord till dem ”som ha någon stund över”. 1289
Iduns porträttgalleri. 1290
En i ledet. (Veckans novell) Louise Heilgers 1291
Vår drottning i Rom. Hennes nya bostad. –a. 1292
Skådespelaren och författaren. Skaldetyper på scen och film. 1293
Barnens julböcker. Marie Louise Gagner 1295
Boknytt. 1298
Frågor och svar. 1301

1926:50 Jullovet står för dörren. (Omslag) 1305
Krönika. Celestin 1306
Konstnärinnan som upptäckte Småland. [Elisabeth Bergstrand-Poulsen] 1306
Äro inte kvinnorna solidariska? En fråga till några bekanta damer. 1307
Några bland böckerna. Marika Stjernstedt 1308
Betjänten försvinner? Ett förnämt yrke förr och nu. Thuja 1309
Sportelegans när vintern kommer. 1310
Damernas diskussionsklubb. 1310
Den första i sitt kall. Ett födelsedagssamtal i tidsfrågor med Karolina Widerström. Ebe. 1311
Våra julklappar. Trevliga förslag som kunna förverkligas hemma. 1312
Damen med det behagliga sättet. Rosor och blader oss människor emellan. Vera von Kraemer 1313
En ståtlig julfest. 1313
Iduns porträttgalleri. 1314
Svärmor i huset. (Veckans novell) Hedvig Svedenborg 1315
En herrgård i stan. Rådman Allan Cederborgs vackra hem på Söders höjder. Th. K. 1316
I Sveriges Hollywood. 1317
Barnens julböcker II. Marie Louise Gagner 1318
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 1322
Boknytt. 1323
Frågor och svar. 1326

1926:
Julnummer
Innehåll. 1
Anna Svärd. Ett kapitel ur en under arbete varande roman av Selma Lagerlöf 2
Spånor och bagateller. Plock ur portfölj och skissbok. 5
En karolin. Kring ett gammalt Tidöporträtt. Laetitia 6
Stjärnan som blänker. Vera von Kraemer 9
Kappan, brödkorgen och apan. Tre julberättelser av Eugenie Schwarzwald 10
Kvinnan i karikatyren. 12
Jul i Funäsdalen. Rosa Fitinghoff 14
Jubileumsåret 1927. Idun fyller 40 år och utger en praktpublikation. 17
Mist. Alma Söderhjelm 18
En gammal lantkyrka. Ebba von Seth 19
Kvinnoskönhet förr och nu. 20
Barndomsminnen från prästgården. Nanny Sandblad 22
Hunna händerna tala? 27
Högne Grimssons skogsvandring. Annie Åkerhielm 28
Vad spegeln speglat genom sekler. Gamla toaletter och vad de förtälja Olga Raphael-Linden 30
Vid julkrubban i Rom. Ett julminne. Hildegard Berencreutz 35
Vem är tomtefar och tomtemor? Iduns pristävlan som vi alla kunna deltaga i. 36

1926:51 Prinsessan Ingrid. (Omslag) 1329
Krönika. Celestin 1330
Bör mannen hjälpa till i hushållet? En jämlikhet som blir allt mera vanlig. Vad damerna säga. 1331
En julnatt i öknen. Bland negrer och vilda djur i Afrika. Gösta Moberg 1332
Märkligt svenskt tidskriftsjubileum. Idun fyller 1927 fyrtio år och hugfäster minnet med en praktpublikation. 1334
Sällskapslivets elegans. Hur madame bör vara klädd enligt Paris. 1335
Vad vill du ha och vad vill du ge? Råd för julklappsköpare. Vera von Kraemer 1335
”Det ljusnar över vägen”. Håller gudsförnekelsen på att bytas mot längtan efter tro i vänsterns led? Marie Louise Gagner 1336
Ett skånskt slott. Hamiltonska släktens fideikomissegendom. A. F-k. 1337
Det är serverat! Originella nyheter för bordsdekorering. 1338
Syskonen Frödelius. En roman av Ernst Högman. Marika Stjernstedt 1338
Jag köper en yllekofta. En besvärlig expedition. Alma Söderhjelm 1339
På julklappslistan. Några trevliga hemmagjorda julklappar. 1340
Sista oldfrun på Karlberg. [Helga Petersson] 1340
Kunna man och kvinna vara vänner? 1341
Finsk sisu. En finska med egen resebyrå. [Nina Strandberg] Ann Margret Holmgren 1341
Iduns porträttgalleri. 1342
Muguet. (Veckans novell) Louise Heilgers 1343
Julklappar i den stora julmarknaden. 1344
Vi och vårt hem. Om en lyckad kväll i Malmö Idunklubb. 1346
Frågor och svar. 1352
Läsarinnornas spalt. 1354
Boknytt. 1357

1926:52 Nu är det jul igen…(Omslag) 1361
Krönika. Celestin 1362
Barnens paradis i Paris. Den moderna julmarknaden i världsstaden. Anna Levertin 1363
I böckernas och ödenas marginal. Marika Stjernstedt 1364
Tjänsteflickan som blev statsråd. En presentation av Finlands första kvinnliga minister. [Miina Sillanpää] Hjalmar Dahl 1365
Låst port för damerna. Klubbar där tillträde är förbjudet för kvinnliga medlemmar och andra där de äro välkomna. Th. K. 1366
10,000 kronor i pris för en roman i Idun. 1366
Ett märkligt Strindbergsdokument. Birger Mörner 1367
Nya pennor i Idun. 1368
Jag tål’et inte! Om konsten att ljuga. Vera von Kraemer 1368
”Våran kronprins”. Två fursteminnen skildrade för Idun. E.D. 1369
Damernas diskussionsklubb. 1369
Iduns porträttgalleri. 1370
Julklappskronan. (Veckans novell) Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 1371
På bio i jul. 1372
Julen är här. Julmarknad i Stockholm. 1373
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 1378
Frågor och svar. 1378
Boknytt. 1383

Hushålls
-sidor
Iduns hushållssidor 1926

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen