Göteborgs universitetsbibliotek: Idun 1925

Idun 1925

1925:Innehåll Innehållsförteckning för 1925
1925:1 Gott nytt år! (Fotografi) 1
Krönika. Celestin 2
Iduns tio punkter för 1925. 2
Iduns pristagarinna för året. Iduns kvinnliga akademi utser Ellen Key, "sierskan på Strand". 3
London i sjuttio timmars dimma. Den romantiska och farliga "London particular". Londonbrev till Idun. Korax 4
Gustaf Frödings sista nyårsdag. Märta Fröding f. von Philip 5
Deras fruar. Maja Sandler, statsrådet Richard Sandlers maka. A.Q. 6
Det heliga året. 1925 ett klang och jubelår för alla katoliker. J.W.B. 7
De franska julblommorna i de svenska fönstren. Gabrielle Réval 7
Anna Hierta-Retzius. Ebba Montén 8
Damernas diskussionsklubb. 8
Stockholms nya museum. Thielska galleriet tillgängligt för allmänheten. Fleur 9
Jorden runt mellan jul och nyår. Anna Lenah Elgström 10
När det gamla året avpolleteras. 11
Bort med jazzflickan! Jazzflickan, det är inte vi säga ungdomarna själva. 11
Resa genom ett författarskap. En blick på Marika Stjernstedts litterära gärning. Elin Wägner 12
Hos Marika Stjernstedt. Gammaldags förfining och moderna intressen prägla Marika Stjernstedts hem. Eva Nyblom 13
Iduns porträttgalleri. 14
Det evigt kvinnliga. (Veckans novell) Mea Tillberg 15
Nytt på vita duken. 16
Jul över S kåneland. 17
En avliden textilkonstnärinna. (Märtha Christerson)18
Iduns skönhetsinstitut. 24
Iduns hushållssida. Redigerad av Anna Schenström, Gunillaskolan, Uppsala, 25
Frågor och svar. 27
Läsarinnornas spalt. 28
Boknytt. 28
Brevlåda. 30

1925:2 Mona Mårtensson. (Fotografi) 33
Krönika. Celestin 34
En fransysk visit på Valdemarsudde innan portarna slås upp för prins Eugens utställning. Annie Quensel 35
En verksam Malmödam. Hos fru Marie-Louise Donnér, ledarinna för Iduns kvinnoklubb i Malmö. Fleur 36
Nyårsbikt. Sigrid Elmblad 36
Efter ridåfallet. Pewe 37
Våra grannar och vi. Ros och ris i Carl Laurins nya bok "Stamfränder". Ebba Montén 38
Damernas diskussionsklubb. 38
Fru Musicas tjänarinnor. De kvinnliga stämmorna i Stockholms tongivande orkestrar. -e. 39
I det sociala arbetets barndom. När Agnes Ingelman blev utkastad av fabriksflickorna. 40
Vårsäsongen i Iduns kvinnoklubb. Första gången: föredrag om kroppskultur. 40
Baronessan och lutfisken. En svensk människovän i Londons sjömanskvarter. A. Ch. S. 41
Polsk skönhet i en polskas pensel. Målarinnan hos vilken de polska grevinnorna stå i kö. 42
Kvinnorna ute i världen. Ann Margret Holmgren 42
Saga och verklighet. Parisiska uppslag till barnens kostymjulfester. 43
Ett danskt hem med svenska minnen. På besök hos professorskan Helga Matzen, en dam med rika intressen. V.S. 44
Kring dagens bibelord. 44
Iduns julklappstävlan. 45
Iduns mönster för hemsömmerskan. 45
Iduns handarbetssida. 46
Den eviga lågan. (Veckans novell) Magda Bergquist 47
1925 går in i glädjens tecken. 48
Förskona oss för kontorsstolen! 49
Iduns porträttgalleri. 50
Frågor och svar. 56
Iduns hushållssida. Redigerad av Anna Schenström, Gunillaskolan, Uppsala, 57
Läsarinnornas spalt. 59
Boknytt. 62

1925:3 Idrottsnummer.
Käck ryttarinna. (Fotografi) 65
Krönika. Celestin 66
Fridas skald intime. Ett besök hos Birger Sjöberg i han hem i Ramlösa. Madame Caprice 67
Vad skulle ni hälst vilja göra 1925? Uttalanden av konstnärer och vetenskapsmän m. fl. 68
Kröning och hovliv för 50 år sedan. Några ögonblicksbilder ur en ung hovfrökens brev. Henrika Scheffer 69
Förgånget och aktuellt. Några utländska böcker i svensk översättning. Marika Stjernstedt 70
Efter ridåfallet. Pewe 71
Damernas diskussionsklubb. 71
Den moderna pärlklänningen kan med lätthet sys hemma med mönster från Idun, komp. av grevinnan Margareta von Schwerin 72
Att rätt äta en god middag är konst. Gustaf Steinwall 73
För kvinnan. Ett middagstal på klingande vers och ett mönster i middagssäsongen Hugo Duhs 73
Två kamrater. (Veckans novell) Guy de Maupas sant 74
Vad är fysisk kultur? Karolina Widerström 75
Malmödamerna vilja ha egen idrottsstuga. Lyckade insamlingar. 75
Min värsta idrottsstrapats. Kvinnliga idrottsröster från olika idrottsområden. 76
Hygieniska underkläder. 76
Läkaren i näsan. Andningen - ett viktigt led i fysisk kultur. Ingrid Samzelius-Lejdström 77
Vad som hände på "idrottsriksdagen". Viktiga frågor och uppslag på svenska kvinnors centralförbunds för fysisk kultur riksmöte. 78
Iduns porträttgalleri. 79
Kring idrottsriksdagen. 80
Vi behöva motion! 81
Vita korsets sjukhem. Fleur 86
Läsarinnornas spalt. 88
Iduns skönhetsinstitut. 88
Brevlåda. 88
Iduns hushållssida. Redigerad av Anna Schenström, Gunillaskolan, Uppsala, 89
Kupévagnen. Elin Lörgren 91
Boknytt. 94

1925:4 Kronprinsessan vid Riksdagens högtidliga öppnande. (Fotografi) 97
Krönika. Celestin 98
Romanen från finska kriget. Iduns nya följetong av doktor Alma Söderhjelm 99
En andens storman död. Bengt Aurelius 100
Nya Idun fyrtio år. 100
Deras fruar. Madame Armand Bernard, den charmanta värdinnan i det franska ministerhotellet. A.Q. 101
Svenska kvinnors hjältedåd i Urga. Ett barmhärtighetsverk som bolsjevikerna raserat. 102
Kameliadamen på scenen igen. Marguerite Gautier på teatern och i verkligheten. Brev från Iduns Pariskorrespondent. Anna Levertin 103
Amerikanskt skämtlynne och svenska barn. Fyra pedagogers protest mot de förflackade skämtserierna. 104
Jag - den moderna flickan. 104
Efter ridåfallet. Pewe 105
Värdinnan till Hagaberg. Elin Rösiö 60 år - en ädel kvinnas stora livsgärning. Gustaf Anckarcrona 105
En av våra första studentskor. Några flickminnen av professorskan Alma Cleve, som den 15 januari fyllde 80 år. 106
Damernas diskussionsklubb. 106
Det moderna toalettbordet. 107
Ingen scharlakansfeber mer. V.S. 107
Den psykiska slumpen. (Veckans novell) Clarence Budington Kelland 108
Vem gör den vackraste trasmattan? Idun anordnar stor pristävling. Elisabeth Thorman 109
Iduns handarbetssida. 110
Elin Wägner i Iduns kvinnoklubb. Vårsäsongen gör en lyckad start. 111
Den bästa stunden på dagen. 112
Kung Karl den unge hjälte...113
Iduns porträttgalleri. 114
Iduns skönhetsinstitut. 120
Frågor och svar. 120
Iduns hushållssida. Redigerad av Anna Schenström, Gunillaskolan, Uppsala, 121
Läsarinnornas spalt. 123
Glöd under askan. Vladimir Semitjov 124
Boknytt. 126
Brevlåda. 126

1925:5 Tora Teje. (Fotografi) 129
Krönika. Celestin 130
Efter ridåfallet. Pewe 131
I Linköpings biskopsgård. 132
Äro vi för allmänbildade? Ebe 133
En hjälte roll. V.S. 134
Marie Zethelius in memoriam. E.M. 134
Gossen förhör sin mammas läxor. A.Q. 135
"Fröken" förr och nu. Typer ur de självförsörjandes led. Fleur 136
Det ena först, det andra sedan! Ave 137
Damernas diskussionsklubb. Amatörpedagog 137
En ny möbelstil. 138
Från Sigismund till Gustaf V. Skånsk gård som gått från far till son i flera århundraden. 139
En kunglig tid hos en prinsessa. Fru Ellen Hagen tillbragte lyckliga barnaår på prinsessan Eugenies Fridhem. 139
Aviga och räta. Några moderna klänningar för hemsömmerskan. 140
Där alla nationer mötas. Internationella klubben i Stockholm startar. 141
En märklig kvinnas eftermäle. Några minnesord till Ester Hammarstedt. Gurli Linder 141
Kamelian. (Veckans novell) Eva Årads 142
Hovnigningar och hjärtklappning. Hur det känns att bli presenterad vid hovet. Ebba Salwén 143
Åtta länders keramik i tävlan. 144
Till flydda tider återgå...Ur Hasse Z:s amatöralbum. 145
Iduns porträttgalleri. 146
Frågor och svar. 152
Läsarinnornas spalt. 152
Iduns hushållssida. Redigerad av Anna Schenström, Gunillaskolan, Uppsala, 153
Glöd under askan. (Slut fr. föreg. n:r.) 155
Solidaritet mellan husmödrar. Marthe 157
Hemtrevnad i hemmet. Doris Cox 157
Brevlåda. 158

1925:6 Alma Söderhjelm. (Fotografi) 161
Krönika. Celestin 162
Vår kvinnorörelses grand old lady. Ann Margret Holmgren fyller 75 år. Marika Stjernstedt 163
Minnen från Odinslund. Studentens ankomst till staden vid Fyris. Bengt Aurelius 164
Fastrarna i Arvika som äro systrar till G. Fjaestad och ha en vävskola i den idylliska värmlandsstaden. 165
Iduns flickscouter inför "erinran". 165
Iduns romanförfattarinna intime. Några rader till bilden av Alma Söderhjelm. Ebe 166
Efter ridåfallet. Pewe 167
Den moderna blåstrumpan. Typer ur de självförsörjandes led. Fleur 168
Strindberg och den ockulta gumman. Belysande drag till Strindbergs bisarra personlighet. A. Walleen 169
Indiansk textilkonst. Etnografiska museets senaste förvärv. -r. 170
"Bara en bagerska". Alma Söderhjelm 170
Årets första syafton väntar Iduns kvinnoklubb nästa gång med Alma Söderhjelm som gäst. 171
Damernas diskussionsklubb. 171
Skolan vill ge karaktärsfostran. Maria Brusewitz 172
Två kappor. Iduns mönster för hemsömerskan. 172
Kring operamaskeraden. När farfar dansade fransäs på Operans parkett. Floridor 173
Ett nyfött barn bortgives...(Veckans novell) Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 174
Iduns handarbetssida. 175
Kring vår rösträttsveteran. Ur Ann Margret Holmgrens amatöralbum. 176
Svenska drottningar i rampljuset. 177
Iduns porträttgalleri. 178
Iduns skönhetsinstitut. 184
Iduns hushållssida. Redigerad av Anna Schenström, Gunillaskolan, Uppsala, 185
Frågor och svar. 187
Läsarinnornas spalt. 187
När hösten blev vår. Margit Vide 188
Boknytt. 190

1925:7 Inga Tidblad. (Fotografi) 193
Krönika. Celestin 194
Hos sångaren på Luthagen. I ett musikaliskt hem bland glada människor hos Sven Scholander. Fleur 195
Mitt yrkes stötestenar. Allmänheten är den besvärligaste stötestenen på yrkesvägen. 196
Deras fruar. Madame Suye Nagai, japanske ministerns i Stockholm maka. E.M. 197
Hembakat eller köpebröd? Idun står för dörren och rannsakar stockholmskan. 197
Operettens drottning. Hos den svenska stjärnan i den danska huvudstaden. (Anna Norrie) V.S. 198
Iduns sällskapsresa till Paris, Schweiz och Italien. 198
Den "ekvilibristiska praktkvinnan. Typer ur de självförsörjandes led. Fleur 199
Vi ä' bra! Säga de unga. Pristävlingen om den moderna unga flickan har givit rikligt resultat. Ebe 200
Dalkullan som blev markisinna. Emil Hellenius 201
Säg det med blommor - jorden runt. 201
Kring några böcker från flydda dar. Marika Stjernstedt 202
Hon som inte ville lära sig skriva. Julia Svedelius berättar om glada och rika flickminnen. 203
Från den gamla goda tiden. Rudolf Tornérhjelm. Jorddrott, hovman, finansier. Dan Åkerhielm 204
Varsel, dubbelgångare och spöken. Apropos en märklig bok. O.K. 205
Damernas diskussionsklubb. 205
Ett omdiskuterat plagg. Två trevliga och hovsamma pyjamasmodeller. 206
Myrorna. (Veckans novell) James Hopper 207
Vid brasans sken. 208
Vårmodets preludier. Partout 209
Iduns porträttgalleri. 210
Läsarinnornas spalt. 216
Iduns hushållssida. Redigerad av Anna Schenström, Gunillaskolan, Uppsala, 217
Frågor och svar. 219
Boknytt. 222
Brevlåda. 222

1925:8 Prinsessan Margaretha. (Fotografi) 225
Signe Hebbe och hennes samtid. Hennes sista lektion. 226
Sven Hedin och kvinnorna. Svenskan är bäst! säger den vittbereste forskaren. Fleur 228
En exotisk hälsning. Idilia de Castro, maka till Uruguays chargè d'affaires señor Alfredo de Castro. A.Q. 229
Dollarprinsessan i "gula palatset". Prinsessan från 5:th Avenue har fått ord om sig att vara en mönstergill borgerlig prinsessa. V.S. 230
Den bästa översättningen. 230
Flickan som förgyllde Carl XV:s cigarrstump. Ebe 231
Kvinnan med penseln. Typer ur de självförsörjandes led. Fleur 232
På innocence bal. Där man fick se kungligheter, societet, toalettprakt och jazz. Babs 233
Iduns sällskapsresa till Paris, Schweiz och Italien. 233
Minnen från Odinslund. En rundvandring genom gamla gator och bland gamla figurer i Uppsala. Bengt Aurelius 234
Ingen karamellsöt mamsell Fredrika. E.M. 235
När är kvinnan som bäst? 235
Tant Emma. Några minnesord om den 87-åriga konstärinnan Emma Ekwall. X. 236
Från gymnastik- och idrottsfältet. 236
En diskussionsafton i Iduns kvinnoklubb. Författarinnan Annie Åkerhielm blir klubbens gäst nästa gång. 237
Damernas diskussionsklubb. 237
Myrorna. (Veckans novell) James Hopper 238
Iduns handarbetssida. 239
Fem länders spetsar i tävlan. 240
Om damerna dricka té. 241
Iduns porträttgalleri. 242
Läsarinnornas spalt. 248
Frågor och svar. 248
Iduns hushållssida. Redigerad av Anna Schenström, Gunillaskolan, Uppsala, 249
Vageln. Skiss från Västindien. Ingeborg Vollquarts 252
Kulturhistoriska småbilder. Josefina Deland - en kvinnosakskvinna i mitten av 1800-talet. 254
Brevlåda. 254

1925:9 Bygge- och Bo-nummer.
Som en dans. (Fotografi) 257
Krönika. Celestin 258
Kronprinsparet bo på Ulriksdal. 259
Efter ridåfallet. Pewe 260
Vad kvinnan vill... 260
Ett monument över vår tid. Den sjudande rörelsen för stil och smak bär frukter. Elisabeth Thorman 261
Bort med jungfrualkoven! En ohygienisk och olämplig anordning i de moderna våningarna. Ebe 262
Kvinnorna ute i världen. Ann Margret Holmgren 262
Svenskt bo genom utländska ögon. -r. 263
Elektriciteten som husjungfru och köksa. Framtidens kök på sin erövringsfärd. 264
Damernas diskussionsklubb. 265
Gamla tapeter och nya. I. B-d. 266
Deras fruar. Ett besök hos fru Anna Thorsson, finansministerns maka. 267
När barn inte fick läsa "musketörerna". Överstinnan Ada Juhlin-Dannfelt berättar om forna tiders uppfostran och några flickminnen. 268
Minnen om Signe Hebbe. Anna Norrie berättar 268
Enkelhetens triumf. Klädningar i ett stycke. Marg. v. Schwerin 269
Blåmärkena. (Veckans novell) Hilma Hansson Söderqvist 270
Iduns porträttgalleri. 271
Några glimtar från Bygge och Bos utställning. 272
En trotjänarinna. (Mathilda Johansson) 275
Iduns skönhetsinstitut. 280
Brevlåda. 280
Iduns hushållssida. Redigerad av Anna Schenström, Gunillaskolan, Uppsala, 281
Frågor och svar. 283
Kulturhistoriska småbilder. Eva Jakobina Hastfer - en skaldens maka. 286

1925:10 Prinsessan Ingrid. (Fotografi) 289
Krönika. Celestin 290
En angenäm semesterresa. 290
Svenska kvinnoröster om Branting. 291
Den store hövdingens jordafärd. 292
Hemma hos Tyra Zanderholm. 293
I fängelsets hårda skola. Ett besök i Sveriges enda kvinnofängelse. Alma Falk 294
Efter ridåfallet. Pewe 295
Vid gryta och vävstol. Typer ur de självförsörjandes led. Fleur 296
Små fötter trippa vintertid...297
Damernas diskussionsklubb. 297
Iduns handarbetssida. 298
Signe Hebbe - ett strålande minne. Jane Gernandt-Claine 299
En uppfostrargärning. G. v. S-w. 299
En rundvandring på Bygge och Bo. 300
Husmödrarnas husmoder. Agnes Ingelman talar i Idunklubben nästa gång. 301
Chokladhjärtat. (Veckans novell) Eva Colliander-Ahlman 302
Iduns porträttgalleri. 303
Storasyster i kronprinsfamiljen fyller år. Fleur 304
Premiär. Rosa Grünberg-Sjöstedt 307
Frågor och svar. 314
Skolkamrater. Viktor Myrén 315
Boknytt. 317
Läsarinnornas spalt. 318
Brevlåda. 318

1925:11 Finlands nya presidentska. (Fotografi) 321
Stockholmarnas bröllopsgåva till kronprinsparet nu färdig. 322
Kvinnor och kvinnogärning i Finland. Ernst von Wendt 323
Finländskor i svensk hem. Några av den finska kolonins damer i Stockholm. 324
Hur hedras Fredrika Bremers minne? Eva Nyblom 325
Vem håller det bästa talet för kvinnan? 325
Deras fruar. Marie Wysocka, polske ministerns maka. A.Q. 326
Efter ridåfallet. Pewe 327
Missförhållanden på sjukhusen. 327
Blandat från bokvärlden. Marika Stjernstedt 328
"Aida" i ny gestalt. 329
Där Hjalmar Branting bodde i Paris. Anna Levertin 329
Lillians klädning. 330
Den finska prinsessan. Fleur 331
"Jungfru isberg", döderhultarens föregångerska. 331
Där skaldeminnena leva. Ett besök i fru Olga Dan-Anderssons trevna hem. 332
Iduns sällskapsresa till Paris, Schweiz och Italien. 332
Biskopsgården i Västerås. Hemma hos biskop Einar Billing. Klerk 333
Damernas diskussionsklubb. 333
Bara på lek. En historia om Noaks ark och djuren. (Veckans novell) Jane Gernandt Claine 334
Iduns porträttgallei. 335
Svenskt att se i Paris. 336
Sin egen hushållerska. Hur några bekanta yrkeskvinnor laga sin egen mat. 337
Iduns skönhetsinstitut. 344
Frågor och svar. 344
Brevlåda. 346
Iduns hushållssida. Redigerad av Anna Schenström, Gunillaskolan, Uppsala, 347
En gammal prästgård. Agnes Ekström 349
Läsarinnornas spalt. 350

1925:12 Gösta Berling. (Fotografi) 353
Krönika. Floridor 354
Lår dem tävla om Fredrika Bremer! 355
Efter ridåfallet. Pewe 356
I diktarhemmet på Ekeliden. Hemma hos Natanael och Elsa Beskow 357
Solstrålen vid sjukbädden. Typer ur de självförsörjandes led. Fleur 358
Döderhultarens debut i skolan. Om en bortgången konstnär och hans konst. Herman Seldener 359
Sörmländska herrgårdsfruar i svunnen tid. Eva Fröberg håller föredrag i Iduns kvinnoklubb. 360
Damernas diskussionsklubb. 360
Den tionde frun i Tulkington. (Veckans novell) Ellis Parker Butler 361
Iduns porträttgalleri. 362
Iduns handarbetssida. 363
Gösta Berling på italienska. 364
Prästerskapet hos adeln. 365
Kvinnorna ute i världen. Ann Margret Holmgren 366
Frågor och svar. 370
Undret. Annie Löfvenmark 372
Läsarinnornas spalt. 373
Boknytt. 374

1925:13 I vårdrömmar. (Fotografi) 377
Krönika. Celestin 378
Sångerska och husfru. Hemma hos professor och fru Olof Kinberg. Fleur 379
Ingen diktning utan kvinnan. -r. 379
Efter ridåfallet. Pewe 380
Skatt och giftas. Underliga skattelagar för äkta makar. Ebe 380
En svensk Mariza i Köpenhamn. Margit Rosengren gör lycka hos danskarna. V.S. 381
Vem håller det bästa talet för kvinnan? 381
Ridån går upp. Paris visar vårmodet i all sin glans. Partout 382
En slottsfru. Mathilde Sparre, in memoriam. Loulou Eklund 383
Minnen från Odinslund. Bengt Aurelius 384
Den tionde frun i Tulkington. (Veckans novell) Ellis Parker Butler 385
Våra judar. Marika Stjernstedt 386
Pojkaktigt åt pojkarna. En kinkig fråga och några förslag. 387
Damernas diskussionsklubb. 387
Kvinnor och kvinnokonst. Fyra konstnärinnor utställa i Stockholm. 388
Kan kvinnan försvara sig? I. B-d. 389
Läsarinnornas spalt. 394
Brev, som korsa varandra. 394
Frågor och svar. 396
Boknytt. 398
Brevlåda. 398

1925:14 Fru Emma Zorn. (Fotografi) 401
Å ena sida - å den andra. För och emot i den stora frågan för dagen. Celestin 402
Premiären på "Hassan". Alma Söderhjelm 403
Svensk allmogekonst i Paris. Fleur 404
Nitton nationer mot Idun. Esperantister Europa runt bombardera oss med vykort! 404
Bäckahästen livs levande. Fru Gernandt berättar sina flickminnen. -r. 405
Iduns flickscoutkår erinras. I. B-d. 405
Tårar och jämlikhet. En kavat självförsörjandes tårdränkta bidrag till den feministiska filosofien. Ebe 406
Den bästa trasmattan. 406
Deras fruar. Sophie Radimska, maka till tjeckoslovakiske ministern i Stockholm. A.Q. 407
Damernas diskussionsklubb. Sjuksköterskefrågan ventileras. 408
Om freden och fredsidén. Matilda Widegren talar nästa gång i Iduns kvinnoklubb. 408
Det lyckligaste paret i stan. (Veckans novell) Courtney Ryley Cooper 409
Från den gamla goda tiden. Två franska stormän. Dan Åkerhielm 410
Iduns handarbetssida. 411
Emma Zorn berättar fyrtioåriga minnen. 412
Iduns skönhetsinstitut. 420
Frågor och svar. 420
Brevlåda. 422

1925:
Vårnummer
Vårnummer
En vårnatt. Gunnar Mascoll Silfverstolpe 1
Var hon vackrare när jag var ung? 2
Var han vackrare när jag var ung? 3
Brudklänningen. Anna Lenah Elgström 4
Djingis-Kan. Albert Engström 6
Våren i kungaborgen. 7
Den märkta servisen. Kar de Mumma 10
Karna och Kunti. Rabindranath Tagore 11
Den nya sommarhatten. Ett 1:a majminne från Kungsträdgården. Ellen Cederström 12
Den ljuva, besvärliga våren. Då man skall ha en ny vårtoalett. 13
Kvinnan i krig. En blick på historiens amazoner. -r. 14
Våren i konsten. 15
En historia i tre brev. Jacinto Benavente 16

1925:15 Påsknummer.
Glad påsk! (Fotografi) 225
Å ena sidan - å den andra. För och emot i kvinnofrågan. Celestin 426
Vi behöva en ny skola. Agnes Palmstierna-Ingelman 427
Naima Wifstrands debut. Alma Söderhjelm 427
Idun anordnar hushållskurs per radio. 428
Sfinxens olösta gåta. Alltjämt tystnad och gåtfullhet kring Fredrika Bremerstatyn. 429
En orättvisa mot parisiskorna. Att klä sig promenadkorrekt och vardagsdiskret - en konst som parisiskan förstår. Ave 430
Arnarulunguaq, den modiga grönländskan. En kvinnas bragd under Rassmussens polarexpedition. E.A. 431
Påsken i dikten. Fleur 432
Damernas diskussionsklubb. 432
Deras fruar. Grevinnan De San Esteban de Cañongo, född furstinna Sturdza från Rumänien - spanska ministerns maka. A.Q. 433
Sista kvartetten. Rolf Hillman 434
Vilka äro männens värsta fel? En gemen hämnd med lite svar på tal. 435
En livsgärning i folkskolans tjänst. Rektor Anna Sörensen 50 år den 11 april. E.M. 436
Vårblusen. Två trevliga modeller att sy hemma. 436
Påsk. Bengt Aurelius 437
Kvinnorna ute i världen. 437
Iduns porträttgalleri. 438
Det lyckligaste paret i stan. (Veckans novell) Courtney Ryley Cooper 439
Scenens barn i barndomens da'r. 440
Iduns översättningstävlan. 442
Iduns skönhetsinstitut. 448
Frågor och svar. 448
Kusiner. H. Rönnblom 450
Läsarinnornas spalt. 451
Boknytt. 453

1925:16 I konfirmationstid. (Fotografi) 457
Å ena sidan - å den andra. Om Fredrika Bremers staty. Celestin 458
En drottning och landsmoder. Danmarks drottning är varmt avhållen för sin sympatiska person och sin välgörenhet. V.S. 459
Herr Andersson och mr Pim titta in. Alma Söderhjelm 460
Lider hemmet av att hustrun är självförsörjande? 461
Scenens avgudade stjärnor. Typer ur de självförsörjandes led. Fleur 462
Hemma hos Thorsten Laurin. Ebba Montén 463
Minnen från Odinslund. Anton Niklas Sundberg, en kyrkofurste i det gamla Uppsala. Bengt Aurelius 464
En fransk poetprinsessa. Ett besök hos Frankrikes berömda skaldinna, comtesse de Noailles. Anna Levertin 465
Vårfest i Iduns kvinnoklubb. 466
Damernas diskussionsklubb. 466
Vårhattarna äro här. -e. 467
Kyrklig konst genom tiderna. Kring professor Hjortzbergs tavlor i Matteuskyrkan. -r. 468
Tre damer i en liten stad... P.A. Molin 468
Nejlikorna. (Veckans novell) Ellen Lundberg-Nyblom 469
Iduns porträttgalleri. 470
Iduns handarbetssida. 471
Vårblommor på vårpromenad. 472
En stor konstnärinna. 473
Frågor och svar. 478
Iduns hushållssida. Redigerad av Anna Schenström, Gunillaskolan, Uppsala, 479
Lyckans landsväg. Ingeborg Vollquartz 484
Läsarinnornas spalt. 485
Boknytt. 486
Brevlåda. 486

1925:17 De unga tu. (Fotografi) 489
Å ena sidan - å den andra. För och emot i målet mellan hr Svensson och direktör Penninggrüs. Celestin 490
Deras fruar. Vid en kopp té tillsammans med mrs. Robert Woods-Bliss, amerikanske ministerns maka. A.Q. 491
Tecla Åhlander in memoriam. Ellen Cederström 492
Vårliga dagar jag minns...Hans Larsson 492
En svensk kvinnas stordåd. Till hågkomsten av Thyra Grafströms livsgärning. Elisabeth Thorman 493
I trötthetens tecken. "Lilla Dorrit" på Svenska Teatern. Alma Söderhjelm 493
Våra damers sätt att klä sig. Av en ung man Erik Zetterström 494
- och våra herrars. Av en ung kvinna. 494
Sagans prakt i verkligheten. Om en musikfest i ett svenskt hem i den eviga staden. Ellen Lundberg-Nyblom 495
Det senaste skriket. Klädning och kasack att bäras under vårkappan. 496
Kvinnorna ute i världen. Ann Margret Holmgren 496
Vår och ungdom i Idunklubben. 497
Damernas diskussionsklubb. 497
Där kyrkorna blivit arkiv. Brev från ett revolutionsland. 498
Skålen för damerna. Tävlingen om det bästa talet för kvinnan avgjord. 498
Färgen. (Veckans novell) Hedvig Svedenborg 499
Vardagsglimtar i kameran. Några snapshots av känt folk. 500
Att bli en god medborgare. Vad den nya Medborgarskolan vill lära svenska kvinnor. Elin Wägner 501
Iduns skönhetsinstitut. 506
Frågor och svar. 506
Läsarinnornas spalt. 509

1925:18 Drottning Viktoria. (Fotografi) 513
Å ena sidan - å den andra. Samtal mellan Karl Arierkvist och Moses Isaksheim. Celestin 514
Vem har rätt? Några ord kring Fredrika Bremer. Alma Söderhjelm 515
Ett eget timrat konstnärsbo. Hos en svensk konstnärinna från Småland i hennes danska hem. Anna Lenah Elgström 516
Konstnärliga hattar och konstiga. 517
Romantik på scenen. Rostands pjäs på Dramaten. Alma Söderhjelm 518
Ett tal av "henne" för "honom". 518
Rosen får priset som favoritblomma. 519
Från skogarna till hovsalarna. En anmälan av John Landquists Geijerbok. Hilma Borelius 520
En naturentusiastisk pojkbyting. Författaren Axel Klinkowström tyckte bäst om djur, då han var liten. Axel Klinkowström 521
Iduns porträttgalleri. 522
Valuta bekommen. (Veckans novell) Edith Barnard Delane 523
Två skånska kulturhem som man nu talar om. Ingeborg Björklund 524
Damerna spela schack. 526
Karin Laveson. (Nekrolog) 527
Stockholm ligger i Småland. 529
Frågor och svar. 530
Läsarinnornas spalt. 532
En gammal ödegård. Rudo 533
Den gryende våren. Ebon 534
Boknytt. 535
Brevlåda. 535

1925:19 Prinsessan Ingrid. (Fotografi) 537
Å ena sidan - å den andra. Samtal mellan assessor Gammelman och hans brorson sportjycken Gurra. Celestin 538
Skisser från kontinenten. Ryskt i Monte. Pewe 539
Till livslängden. Två glada pjäser på Svenska Teatern och Blanche. Alma Söderhjelm 540
En lyckad vårfest i Iduns kvinnoklubb. 540
Den dystre Arnkel och hans glada syster. Strindbergs syster berättar om sin bror och ger en intim bild av hans person i vardagslivet. Abe 541
Hos fru Hildegard Thorell. En framstående konstnärinna, hennes hem och verksamhet. Fleur 542
Sverige hedrar sig i Paris. En blick på den internationella utställningen i Paris och ett besök i Sveriges paviljong. Partout 543
Figurer som försvinna. Ett litet ode till "torggummorna". -e. 544
Valuta Bekommen. (Veckans novell) Edith Barnard Delane 545
Iduns porträttgalleri. 546
Sommarglatt och sommarenkelt. Några trevliga bomullsklänningar, som äro lätta att sy. 547
Kvinnorna ute i världen. Ann Margret Holmgren 547
När societeten spelar gengångare på Stockholms slott. 548
Iduns skönhetsinstitut. 554
Frågor och svar. 557
Brevlåda. 558

1925:20 Sjung om studentens...Prins Gustaf Adolf som nybliven student. (Fotografi) 562
Å ena sidan - å den andra. Samtal mellan hr Tungusius Vinter och fröken Hippa Vårkant. Celestin 562
Skisser från kontinenten. Gaston och Lucille. Pewe 563
Är kvinnan oftare sjuk än mannen? Några kvinnosvar på en beskyllning mot kvinnorna, som nyligen gjorts aktuell. 564
Lisa Scholander död. 564
Tysklands tyste president. Hindenburg för som privatman en pensionärs lugna och tillbakadragna liv. H.H. 565
Milt i luften. Spansk vår och svensk sommar i veckans teaterpremiärer. Alma Söderhjelm 566
Studentskemössan - vara eller icke vara. 566
En modern Portia. Om hertiginnan av Hamiltons och fröken Lind av Hagebys sociala arbete i England. Anna Lenah Elgström 567
Det fladdrande modet. Luftiga linjer och tunna tyger i sommar. 568
Tvåbarnssystemet - början till slutet för ett land. Herman Lundborg 568
De hundrades klubb. Ett originellt franskt sällskap, som främjar turistväsen och kokkonst. Georgette Varenne 569
Damernas diskussionsklubb. 569
Minnen från Odinslund. Bland landsmän på Östgöta nation. Bengt Aurelius 570
Tentamenspreludier. (Veckans novell) Henrik Ekstrand 571
På vårpromenad. 572
Kronprinsens trädgård på Ulriksdal. 573
Frågor och svar. 578
Något om trådknappars förfärdigande. Ebon 580
Läsarinnornas spalt. 580
Boknytt. 582
Brevlåda. 582

1925:21 Två rokokoprinsessor. (Fotografi) 585
Krönika. Bengt Aurelius 586
Aktrisen, som blev markisinna. Ett svenskt kvinnoöde, en saga i verkligheten. Herm. Seldener 587
Vad det unga Frankrike skriver. Marika Stjernstedt 588
Herrgårdsromantik i vår tid. En skånsk slottsfru och ett besök på Börringe kloster. Ingeborg Björklund 589
Nordens husmödrar i Köpenhamn. Ett möte i pedagogikens tecken. V.S. 590
Om cross-word. Erik Zetterström 590
När studenten räckte arbetaren handen. Minnen från en svunnen tid med anledning av dagens diskussionsämne. Vivi Laurent 591
Svenska konstnärinnor i Rom. En rond genom den eviga stadens ateljékvarter. Brage Engedahl 592
En skaldegrav som bör räddas. Idun tar initiativet till bevarandet av Ingelmans gravvård. 593
Damernas diskussionsklubb. 593
Iduns porträttgalleri. 594
Den försvunna Colombine. (Veckans novell) Julian Street 595
Hänt och händigt. Från Rödakorsvecka till en mattutställning. 596
I vårens tid. Nu är bröllopssäsongen inne. Parisbrev till Idun. Partout 597
Studentskan vill ha sin egen mössa. Badinage 598
Frågor och svar. 602
Iduns skönhetsinstitut. 603
Minnet. Birgit Kron 604
Läsarinnornas spalt. 605

1925:22 Pingstnummer. 609
Skansens vårfest. (Fotografi) 609
Krönika. Celestin 610
Fram med teaterterror. En vädjan mot dålig dramatik till förmån för den svenska. Alma Söderhjelm 611
Moderskapskärleken. Mödrar och moderlighet i olika länder. Fleur 612
Lilla mor på Axvall. En visit hos Märta Österdahl i Skaraborgs läns folkhögskola. Annie Quensel 613
"Vad skall jag bli?" En rundfråga till Stockholms nybakade studentskor. I. B-d. 614
Äro misslyckade monument ett nödvändigt ont? 614
Deras fruar. Doktorinnan Gunhild Hübbinette. Fleur 615
Himlen är ljusblå ändå! 615
Iduns handarbetssida. 616
En affärsdam av gamla stammen. A.Q. 616
Mor som fästmö. Ur gamla brev till Atterbom från hans fästmö. -ur. 617
Det blommiga modet. Créton användes i år i klädningar. 617
Den försvunna Colombine. (Veckans novell) Julian Street 618
Iduns porträttgalleri. 619
De bästa trasmattorna. Iduns trasmattetävlan avgjord. Utställning på N.K. 620
Kungliga mödrar. 621
Kvinnorna ute i världen. Ann Margret Holmgren 622
Frågor och svar. 626
Svartsjukan. Ingeborg Vollquartz 628
Läsarinnornas spalt. 631

1925:23 Elsa Bernadotte. (Fotografi) 633
Krönika. Celestin 634
Elsa Bernadotte reser jorden runt. Hemma igen efter givande studiesbesök i två världsdelar. 635
Behöver vår press mera humor? 635
Strindbergs första hustru. En hustrus försvarstal sympatiskt framfört av Siri von Essens dotter, författarinnan Karin Smirnoff 636
Är kvinnan konventionell? Hon vågar icke vara originell i sin smak, säga männen. 637
Iduns tävlingsmattor utställas. En lyckad utställning på N.K. 637
Dans - men inte kring guldkalven. Varje kvinna bör lära sig dansa, säger fru Fokin. Fleur 638
Kvinnora ute i världen. Ann Margret Holmgren 638
Ett parisiskt hem. Georgette Varenne 639
En ung herre på kapplöpning. Kar de Mumma 639
Om våren. Nyare svensk litteratur. Marika Stjernstedt 640
Svenska skolor sämre än Amerikas? Några iakttagelser av en som själv prövat på Amerikas skolliv. Brita Eldh 641
Damernas diskussionsklubb. 641
Iduns porträttgalleri. 642
Flickan som plockade solen. En sannsaga. (Veckans novell) Jane Gernendt-Claine 643
Från Gustav III:s tid. C.D. Moselius 644
En herrgårdsidyll på Lidingö. Bland blommande fruktträd på Hersbyholm. Ett besök hos fru Ethel von Heidenstam. A.Q. 645
Genom rymden. Ebon 650
Frågor och svar. 650
Läsarinnornas spalt. 652
Skvaller. Ingeborg Vollquartz 653
I livets strid. Ebon 654
Boknytt. 655
Brevlåda. 655

1925:24 De 3000 sånggästerna. (Fotografi) 657
Krönika. Celestin 658
Skisser från kontinenten. Mont Agel och den lömska gummibollen. Pewe 659
En svensk märkeskvinna. (Emilia Broomé) Minnesruna tecknad av hennes vän och stridskamrat, professorskan Ann Margret Holmgren 660
Kunna inte svenskarna roa sig och umgås? De stora svenska middagarna utdömas i samtliga svar, som olika kända personer givit. 661
Sommarströvtåg. En titt på Thalia i sommarkvällen. Två premiärer. Alma Söderhjelm 662
Den svenska skulpturens mästare. Hos Carl Milles i hans vackra hem. Ebba Montén 663
En idyll i Marstrand. Bland minnen av Geijer och Viktor Rydberg. Vivi Horn 664
Damernas diskussionsklubb. 664
På barnbjudning hos prinsessan Eugenia. Målarinnan Elin Molin berättar flickminnen. -n. 665
Iduns porträttgalleri. 666
Vad korten spådde. (Veckans novell) Ethel Colburn Mayne 667
Husmödrar värda dubbel honnör. Hur de blinda kvinnorna sköta sina hem och beundransvärt inrätta sin tillvaro. Ebe 668
Var och en sitt eget sommarnöje. 669
Iduns skönhetsinstitut. 674
Frågor och svar. 674
Läsarinnornas spalt. 675
Vägarna i livet. Ebon 676
Boknytt. 676
Askungen. Ebon 678
Trofasthet. Ingeborg Vollquartz 678
En historia om Topsy. Anna-Tora 679
Till ett annat folk. Eva S. 679

1925:25 Reveljen går. (Fotografi) 681
Krönika. Celestin 682
Skisser från kontinenten. Cypresser. Pewe 683
Kvinnorna på en front. En ny rörelse i Norge. Vad säga de svenska kvinnorna? 684
Hemma hos historieförfattaren. Doktor Carl Grimberg och hans maka i deras lantligt idylliska hem. Fleur 685
Ellen Keys bästa vän. Lisa Hultin, en märklig kvinna som gått ur tiden. Harald Schiller 686
Sommarströvtåg. Alma Söderhjelm 687
Notvarp och skyldighetsmiddag. Vårt sällskapsliv vilar på pliktkänsla. E.M. 688
När Västergötland flög till Danmark och om ett brudpar som vigdes i luften. 688
Den nya Lotta Svärd. -r. 689
Damernas diskussionsklubb. 689
Iduns porträttgalleri. 690
Vad korten spådde. (Veckans novell) Ethel Colburn Mayne 691
Sommarsol över vinternöjen. 692
Republikens drottning. Den finska presidentgemålen. En intagande och populär dam. 693
Frågor och svar. 698
Till ett annat folk. Eva S. 699
Brevlåda. 703
(Sommarnummer bifogas detta nummer.)

1925:
Midsommar-
nummer
Midsommarnummer 1925
Sommarvers. Karl Asplund 1
Mitt käraste plagg. En titt i känt folks garderober. 2
Från lyckans galoscher till arbetsskjortan. Ellen Cederström och andra bekanta damer bikta om sina älsklingskläder. 3
Herr Coyet. Hasse Z 5
Ett sommarminne. Strindberg på Furusund. Märta Fröding 6
Ett rek. Alma Söderhjelm 7
Känner Ni igen de svenska barnen till skillnad från de norska och danska? 8
Länsmans Johanna. Frida Åslund 10
Stora män i små stugor. 12
Senromantik. Sigrid Elmblad 13
I herrens hand. Concha Espina 14
Sergel som skämttecknare. 15

1925:26 Sommarbadet har börjat. (Fotografi) 705
Krönika. Celestin 706
Skisser från kontinenten. Örnboet. Pewe 707
Tio kameror i pris för bästa bilderna. 708
Kvinnan har det bättre än mannen. Sonja Kovalevsky j:r om den ryska kvinnan av i dag och förhållandena i Ryssland. M.W. 709
Minnen från Odinslund. Waldemar Rudin. Bengt Aurelius 710
Ett skånskt Versailles. Hos friherrinnan Fanny Ramel på Övedskloster. I. B-d. 711
Skomakarpojken som blev sagodiktare. Till femtio-årsminnet av H.C. Andersens död. Fleur 712
Vit ylle sommarens mode. Två trevliga tennis- och sportklädningar. 713
Damernas diskussionsklubb. 713
Fjärilen. (Veckans novell) Fride H. Kraqe 714
Iduns porträttgalleri. 715
Sommarsvalt och sommarnytt. 716
Damerna på Baltiska mässan. Elisabeth Thorman 717
Frågor och svar. 722
Läsarinnornas spalt. 722
Iduns hushållssida. Redigerad av Anna Schenström, Gunillaskolan, Uppsala, 723

1925:27 Franskt utställningsnummer. 729
Krönika. Celestin 730
Vad vi ha att lära av Frankrike. 731
Radikalt eller klassiskt. Om fransk konst och dess olika yttringar på världsutställningen. Tor Hedberg 732
Den mångbesjungna. Franska kvinnotyper i dikt och konst. Fleur 733
Ett missbrukat pund. Frankrikes stolta, ärevördiga textilkonst har gått tillbaka? Elisabeth Thorman 734
Svensk skulptris som gör succés i Paris. -r. 734
Från Paris i flygmaskin till mässan. En fransman som berättar vad han tycker om Parisutställningen. 735
Nordens störste juvelerarverkstad. 735
Modekungar vid Seine. Ave 736
Iduns porträttgalleri. 737
Masken. (Veckans novell) Guy de Maupassant 738
Prins Wilhelm om utställningen. 739
Alla länder mötas i Paris. Ord och bild från utställningen. Pewe 740
Iduns skönhetsinstitut. 746
Frågor och svar. 746
Iduns hushållssida. Redigerad av Anna Schenström, Gunillaskolan, Uppsala, 747
Boknytt. 749

1925:28 Svensk-norsk allians. (Fotografi) 753
Krönika. Varför har den svenska kvinnan tråkigt? Alma Söderhjelm 754
Där vi misslyckats i Paris. En kritik över nutida svensk keramik. Elisabeth Thorman 755
Damernas diskussionsklubb. 755
Iduns porträttgalleri. 756
Svenskan som rensade London. Om fru Agnes Welin, hennes sjömanshem och veksamhet i London. Korax 757
Vår tids Hebe. Typer ur de självförsörjandes led. Fleur 758
Flickan i grönrutig klädning. Anna Sandström berättar några minnen från flickåren. -r. 758
Från Sibirien till vigselpallen. Ett lysande societetsbröllop i republiken Ungern. Oswald Kuylenstierna 759
Tjänarinnans lott. En bok för kvinnor om kvinnor. Frigga Carlberg 760
Deras fruar. Lady Kathleen Grant-Duff, engelske ministerns maka. A.Q. 761
Kvinnornas paradnummer i Österrike. Dr Marianne Beth är Österrikes första kvinnliga advokat och sina landsmaninnors stolthet. A.Q. 762
För husets herrar. Två lättsydda skjortmodeller. 762
Gammal kärlek...(Veckans novell) Agneta Berg 763
Den gamla slottsfrun på Svaneholm. I. B-d. 764
Från harpan till skrivmaskinen. Kvinnliga attribut genom tiderna. Fleur 765
Iduns hushållssida. Redigerad av Anna Schenström, Gunillaskolan, Uppsala, 769
Kvinnans bästa ålder. (Tillägnat en uti Idun porträtterad 65-årig dam) 771
Tänk om solen skulle tröttna att lysa...Ebon 772
Frågor och svar. 773
Läsarinnornas spalt. 774
Brevlåda. 775
Boknytt. 775

1925:29 Martha Norelius. (Fotografi) 777
Krönika. Alma Söderhjelm 777 1/2
En drottnings verk. På Borgholms kungsgård, där drottning Victorias vilohem residerar. Alma Falk 778
Selma Lagerlöf och några till. Ur sommarens bokskörd. Marika Stjernstedt 778 1/2
En mor. Sven Hedin och hans syskon berätta om sin mor. E.M. 779
Damernas diskussionsklubb. 779 1/2
Initialer och karaktärstydare. 779 1/2
Äkta eller oäkta - det är frågan! Moralisk tankedialog i ett aktuellt modeproblem. Ave 780
Iduns fadderbarn. 780
General och generalska. Mrs Booth berättar om sina första steg i Frälsningsarmén och andra minnen. Fleur 780 1/2
Iduns handarbetsavdelning. B.L. 780 1/2
Sverige i Rom. Ett besök hos svenska ministen i den eviga staden. Ellen Lundberg-Nyblom 781
Revolutionens idyller. Stora mäns och stora tiders vardagliga attribut. Anna Lenah Elgström 782
Hemma hos överståthållaren. Ett hem rikt på konstskatter och kulturella intressen. E.M. 783
Från den gamla goda tiden. En ärkebiskop. Dan Åkerhielm 784
Ett Markus Larsson-porträtt. Knut Jern 784
Fursten som är läkare. En svenskas sympatiska skildring av den bayerska prinsen-doktorn. B.T.B. 785
En hemslöjdens egen högskola. Anna Wettergren Behm 785
En svensk sångerska från Wilhelm I:s tid. Fru Julie Montgomery om sina minnen från studietiden i Tyskland. -n. 786
Lillen vill leka och rasa. Nyanskaffning till rustibussarna på sommarnöje. 786
Det försvunna guldhjärtat. Natanael Cassén 787
En trotjänarinna av den gamla stammen. (Anna Myhrman) Ingeborg Hegardt 787
Iduns porträttgalleri. 788
Badortselegans. 789
Iduns hushållssida. Redigerad av Anna Schenström, Gunillaskolan, Uppsala, 793
Frågor och svar. 797
Ett ögonblick! Iduns stora amatörfototävlan. 2,000 kronor till segervinnarna. 797 1/2
Läsarinnornas spalt. 799 1/2
Boknytt. 800
Brevlåda. 800

1925:30 Pigga "strejkbrytare". (Fotografi) 801
Krönika. Herrn utan anor 802
En kunglig konfirmand. Afa 803
När solen gassar..Parasollen är aktuell. 804
In memoriam. Märtha Linder född Cederström. Knut Nyblom 804
Gåva och skuld. Äro kvinnorna ansvarslösa kreditägare? Alma Söderhjelm 805
August Strindberg. Från min barndoms- och ungdomstid. 806
Sådan jag minns honom. Märta Fröding född von Philip 807
Med kam och tång. Typer ur de självförsörjandes led. Fleur 808
En norsk märkeskvinna. Seraggio 808
Hemma hos Elis Schröderheim. Ett gästfritt prästhem i huvudstaden. Klerk 809
Italienska mammor. Erik Granqvist 809
Iduns handarbetssida. B.L. 810
Johan utan namn. (Veckans novell) Alma Falk 811
"Skånske kungens" slott. På Skabergsjö hos greven och grevinnan Otto Thott. I.B. 812
Jag vet ett land...Bland kullor och masar i Dalarna. 813
Iduns hushållssida. Redigerad av Anna Schenström, Gunillaskolan, Uppsala, 817
Se med egna ögon! Ebon 819
Iduns skönhetsinstitut. 822
Brevlåda. 823

1925:31 Prins Eugen. (Fotografi) 825
Krönika. Alma Söderhjelm 826
En verksam slottsfru. Hos friherrinan Anna Trolle på det stolta Skåneslottet Trollenäs. 827
Ett konsnärspar. E.N. 828
Världsdam och konstnärinna. En intagande parisiska. (Madame de Courpon) Jane Gernandt-Claine 829
August Strindberg. Från min barndoms- och ungdomstid. 830
Sådan jag minns honom. Märta Fröding född von Philip 831
Tuttelidu eller barnspråket. Alma Söderhjelm 832
Borgmästarinnan Janson från Tyskland. Fleur 832
Lundafigurer och Lundaumgänge. Ett besök hos professorskan Emma Bendz, som berättar om gångna tider och nu. I.B. 833
Iduns porträttgalleri. 834
Barn. (Veckans novell) Arkadij Avertjenko 835
En ättartavla. 836
Anna Hierta-Retzius som målarinna. 837
64 år i samma familj. (Charlotte Haquinius) 838
För de glömda. Eva Schmidt 840
Iduns hushållssida. Redigerad av Anna Schenström, Gunillaskolan, Uppsala, 841
Läsarinnornas spalt. 846
Frågor och svar. 846

1925:32 Selma Lagerlöfs Jerusalem. (Fotografi) 849
Sarah Bernhardts bästa vän. Louise Abbema - själv en berömd konstnärinna - berättar om "den gudomliga" och andra ryktbarheter. Anna Levertin 850
Vad svenskorna ha att lära av kinesiskorna. Fleur 851
En hurtig prins. Prins Lennart, som konfirmeras i dagarna. Fleur 852
Flickan i ämbetsverken. Typer ur de självförsörjandes led. Fleur 853
När Sverige var Rysslands sjuksyster. Ada Rydström 854
En skånsk borgfru. Hos friherrinnan Henriette Coyet på Torups ståtliga slott. I. B-d. 855
En modern viking i södern. Reseminnen från soliga länder. I. Barcelona. 856
Chase - en svensk-engelsk härd. Hos en känd svensk i London, John Eberstein, och hans engelska maka. Korax 857
Jenny Linds släkting har skola vid Rivieran. Ett hem även för svenska barn. A.W. 858
Om man inte är slank...Två lämpliga modeller för korpulenta damer. 858
Äventyret. (Veckans novell) Bror Centerwall 859
Allmogens kvinnor. 860
Kvinnoideal i marmor och målning. Fleur 861
Iduns hushållssida. Redigerad av Anna Schenström, Gunillaskolan, Uppsala, 865
Frågor och svar. 870
Brevlåda. 870

1925:33 Japansk prinsessa på besök. (Fotografi) 873
Krönika, som handlar om göteborgskan i våra dagar. SIAL 874
Idun håller fest för ekumeniska mötets damer. 874
Vad är ekumeniska mötet? Av ärkebiskop Nathan Söderblom 875
Fursten och hans kock. En historia om två gravar på Solna kyrkogård. Knut Reutersvärd 876
Till nytta och nöje. -r. 876
En röst från ekumeniska mötet. 877
Helsingfors inför kungabesöket. Alma Söderhjelm 878
Hösthattar från Paris. Parisienne 879
Finns det en klick? Ett märkligt uttalande av konstnären Gabrial Burmeister 880
Blomsterutställningen i Landskrona. S.A. 880
Varför har den svenska mannen tråkigt? Vetenskapsman 881
Damernas diskussionsklubb. 881
Iduns porträttgalleri. 882
Äventyret. (Veckans novell) Bror Centerwall 883
Stockholms nyaste sevärdhet. 884
Det omstridda Rönneberga. Svriges husmodersförbunds rekreationshem. -r. 885
Iduns handarbetsavdelning. 888
10 kameror värda 1,500 kr. till skänks. Prisen i Iduns stora fotografiska tävlan. 890
Iduns skönhetsinstitut. 891
Frågor och svar. 892
Hur gammal får en kvinna vara? 894
Kvittot. Ebon 894
Läsarinnornas spalt. 895

1925:34 Från Dalarne till Stadshuset. (Fotografi) 897
Krönika. Celestin 898
Ekumeniska mötets damer. Iduns fest på Haselbacken. Helen Gilman Brown 899
Minnen från Odinslund som "teologico filare". Bengt Aurelius 900
Kungadöttrarnas saga. V.S. 901
Ett gammalt solur. Ebba von Seth 901
Ned borr och tång. Typer ur de självförsörjandes led. Fleur 902
Damernas diskussionsklubb. 902
Mors skrivbord. Ellen Keys syster berättar. Hedda Key Rasmussen 903
Italiens främsta skaldinna. (Ada Negri) Astrid Ahnfelt 904
Måste hus se ut som hus? Nej, säger Frida Stéenhoff som prisar Parisutställningens massor av nya uppslag. Frida Stéenhoff 905
Iduns porträttgalleri. 906
Prästfruns sommargäster. (Veckans novell) Julia Svedelius 907
Bellman på film. 908
Siesta på Stenhammar. 909
Kvinnorna ute i världen. Ann Margret Holmgren 910
Iduns översättningstävlan. 913
Semester åt mor. A.E. 914
Fru Ingrids ring. Ester Julin 914
Frågor och svar. 916
Läsarinnornas spalt. 918
Boknytt. 919
Den stora vinsten. Skiss av Ingeborg Platou 919
Brevlåda. 919

1925:35 En glad trio. (Fotografi) 921
Krönika. Celestin 922
Klick eller inte? Två uttalanden om kotteriväsendet inom konsthantverket. Erik Wettergren 922
Synen i Storkyrkan. Ett uttalende av ärkebiskopinnan Anna Söderblom 923
Skolan och den religiösa känslan. Uttalande av biskopinnan av Winchester. Fleur 923
Idyllen vid Trälhavet. Hos ett ungt par på Margretelund. I. B-d. 924
Vinterns nyheter i modeväg. Midjan åter på rätt plats. Parisienne 925
Bättre och bättre dag för dag. Ett besök hos undergöraren Coué. Erika Jonn. 926
Bångsbo - en sagogård. Ellen Keys syster berättar. 927
En svenska bland negrerna. Skildrar deras ställning under de vitas herravälde. 928
Kemisten som studerat kökskemi. D. Fbg. 929
Damernas diskussionsklubb. 929
Iduns porträttgalleri. 930
Fröken Evas sommaräventyr. (Veckans novell) Margit Waldén 931
Kungsbesöket i Helsingfors. 932
Iduns fest för ekumeniska mötets damer. 933
Ett besök i filmens Eldorado. Kej 935
Iduns skönhetsinstitut. 938
Frågor och svar. 938
Läsarinnornas spalt. 940
Vårdtecknet. Tora Johansson 940
Brevlåda. 942
Skryt ej över barnen! Marethe 943
Boknytt. 943

1925:36 Teatersäsongen har börjat. (Fotografi) 945
Krönika. Celestin 946
Usla nöjen och sunda nöjen. Fem utländskor uttala sig för Idun om tidens nöjesliv. 947
England erövrar våra möbler. 948
Preludier till höstmodet. Partout 949
Leo Tolstojs dotter i Paris berättar om sina föräldrars äktenskap och skilsmässa. Anna Levertin 950
En Lotta Svärd-kedja landet runt. Exempel från Finland som mana till efterföljd. 951
Var och en sin egen byggherre. Arkitekternas allra sista idéer visas på nya Bygge och Bo. Elisabeth Thorman 952
Damernas diskussionsklubb. 952
Mannen med lavendeln. (Veckans novell) Ethel Colburn Mayne 953
Iduns porträttgalleri. 954
Drottninghemmet på drottningens ö. Spridda intryck från Öland. Sigrid Elmblad 955
Det vackra Solliden. 956
På Boströms Östanå. Ingeborg Björklund 957
K.F.U.K.-konferensen i Norrköping. 961
Frågor och svar. 962
Läsarinnornas spalt. 962
När något tråkigt och förargligt händer. Ebon 964
Driv aldrig någonting till sin spets. Ebon 964
En konstnär. I. B-d. 965
Kamrater, minns, att enighet ger styrka...L.G. 966
Boknytt. 967
Ett minne blott. J.O.J. 967
Brevlåda. 967

1925:37 Ellen Key. (Fotografi) 969
Krönika. Alma Söderhjelm 970
Märkes-människor. Ellen Key 971
Damerna på Gullranda. Finlands presidentgemål och dotter på sitt sommarslott. 972
Flickan som tuggar. Chew 972
Efter ridåfallet. Pewe 973
Varför gå de unga ej i kyrkan? Marianne de Maré 974
Minnen från Odinslund. Ädla skuggor vördade fäder. Bengt Aurelius 975
Hemslöjdsupptäckter på Gotland. Ett vackert arbete av Visby husmodersförening. Neta 976
Damernas diskussionsklubb. 976
Mannen med lavendeln. (Veckans novell) Ethel Colburn Mayne 977
Iduns porträttgalleri. 978
Personalkonsulten. Ett nytt kvinnligt arbetsfält. Fleur 979
Vad svenska landsorten läser. Från en postfrökens synpunkt. Ullavi 979
Arbeterskor i arbete och vila. 980
En herrgårdsidyll i Göteborg. A.Q. 981
En liten italienares hälsning till Sverige. Silvano Attico Ahnfelt 982
"Och i skogen går den slående björnen..." Märta Sjöstrand 986
Sol. Skiss av Ingeborg Platou 987
Frågor och svar. 988
Läsarinnornas spalt. 990
Brevlåda. 990

1925:38 Kvinnan och framåtskridandet. (Fotografi) 993
Krönika. Celestin 994
På grevinnan Danners Elleholm. Den minnesrika platsen där en konungs maka residerat. Alma Falk 995
Erinringar från klostret. Gabrielle Ringertz berättar flickminnen. -n. 996 Fröken jordbrukare. Som 996
Efter ridåfallet. Pewe 997
A och O i uppfostran. Huru vi vilja ha våra barn - några föräldrar svara. 998
Klassiskt och modernt. Några nyutkomna böcker. Marika Stjernstedt 999
Vinterns modeelegans. Två aftontoaletter av senaste snitt. 1000
Iduns kvinnoklubbar börja. 1000
Prostinnan och hennes arbetsmyror. Vad flitiga kvinnohänder kunna utträtta. Ann Margret Holmgren 1001
Iduns porträttgalleri. 1002
Porträttet på väggen. (Veckans novell) Ebba Salwén 1003
Engelska damer tävla med svenska. 1004
Det nya modet. 1005
Iduns skönhetsinstitut. 1010
Frågor och svar. 1010
Läsarinnornas spalt. 1012
Boknytt. 1014
Brevlåda. 1014

1925:39 En svenska som gjort succès i Paris. (Fotografi) 1017
Krönika. Elisabeth Högström-Lövberg 1018
Märkes-människor. Ellen Key 1019
Ett stockholmshem - av vår tid. Hemma hos konserthusets skapare Ivan Tengbom och hans fru. E.N. 1020
"Den stora vredens" författare 70 år. En kamrats betraktelser och hågkomster. Maria Rieck-Müller 1021
Han som inte kommer hit - ännu. På besök hos Ekebykavaljerernas kompositör maestro Zandonai. Brage Engedahl 1022
Reumatismens Mecka. Dit hela världen reser för att bli botad från sina krämpor. Thore Blanche 1023
Efter ridåfallet. Pewe 1024
Damernas diskussionsklubb. 1024
Svenskan som gör lycka i Paris. 1025
A och O i uppfostran. Huru vi vilja ha våra barn - några föräldrar svara. 1025
Iduns porträttgalleri. 1026
Sabbatasbrottet. (Veckans novell) I. Zangwill 1027
Den idealiska småstaden. 1028
Barnens dag från kung Oscars dagar. 1029
Iduns översättningstävlan. 1030
Frågor och svar. 1034
Den gamla grinden. Agnes Ekström 1035
Läsarinnornas spalt. 1037
Brevlåda. 1038

1925:
Höstnummer
Iduns höstnummer
Höst. Magda Bergquist 1
Vilka egenskaper sätter Ni högst? Hos kvinnan? Hos mannen? 2
Skiljas. E.W. Olson 4
Dröm och verklighet. Vad höstens nya moder ha att förtälja. Ave 6
Sagoförtäljerskan om sagokungen. Till 50-årsminnet av H.C. Andersens död. Elsa Beskow 7
Höst och skördedagar i Dalom. 8
EN hundrakrona. Ellen Lundberg-Nyblom 10
Efterföljerskor till Columbus. Tre kvinnor i Amerikas upptäcktshistoria. Gustav Bolinder 12
Studentskan. Erik Zetterström 13
Till vår drottning. Sigrid Elmblad 13
Bordets nöjen. Fleur 14

1925:40 Prinsessan Astrid. (Fotografi) 1041
Krönika. Celestin 1042
Kronprins Olav av Norge. Norrman och idrottsman med liv och själ. 1043
Sveriges barnrikaste familj? 1043
I gamle kungens tid...E.N. 1044
Hemma hos fru Eva Acke. Akleja - ett vackert och stämningsfullt konstnärshem. Fleur 1045
Bland gamla minnen på Strand. Gurli Linder 1046
Sverige i Norge. På besök hos Sveriges ministerpar i Oslo, dr. och fru T. Höjer. 1047
I hemmets lugna vrå. Två trevliga hemmaklädningar för vintern. 1048
En litterär förgrundsfigur. Några ord till Gurli Linders sextioårsdag. Sigrid Elmblad 1049
Iduns porträttgalleri. 1050
"Suckarnes gång". En gammal akvarell. (Veckans novell) Nathanael Cassén 1051
Norges en gång blivande konung. 1052
Bilder från broderlandet. 1053
Den bästa kombinationen. Vår tävlan avgjord. 1054
Iduns kvinnoklubb. 1055
Hur ser svenskan 1925 ut? Damerna inbjudas att teckna hennes bild. 1056
Iduns skönhetsinstitut. 1058
Kärlek och potatis. Agnes Ekström 1058
Frågor och svar. 1060
Läsarinnornas spalt. 1062
Brevlåda. 1063

1925:41 Jenny Lind. (Fotografi) 1065
Krönika. Celestin 1066
Kan en kristen gå på teatern? Det är vår plikt att omhulda konsten, säger en pastor i Svedenborgska församlingen. 1067
Till främmande hamn. Resebrev från en svenska som farit som lärarinna till Egypten. 1068
Hur ser svenskan 1925 ut? 1068
Hos Christian Sinding och hans fru. Ett minnesvärt besök och en "morsam" bekantskap i Norges huvudstad. Eva Nyblom 1069
Nya ramer och nya böcker. Birger Mörner 1070
Efter ridåfallet. Pewe 1071
En förlust för Sveriges kvinnor. (Frigga Carlberg) Ann Margret Holmgren 1071
Damernas diskussionsklubb. 1072
Den "farliga" moralen. Senaste importen från Amerika. Ebe 1073
Iduns porträttgalleri. 1074
Ny tid. En äktenskapskomedi. (Veckans novell) Hedvig Svedenborg 1075
På Blekinge enda slott. Det Wachtmeisterska fideikommisset Johannishus. 1076
I flyttningstider. Några bilder till 1:sta oktober. Alma Falk 1077
Frågor och svar. 1082
Läsarinnornas spalt. 1082
Öst och väst. Gösta Bäckman 1085
Boknytt. 1086
Brevlåda. 1086

1925:42 Margit Rosengren. (Fotografi) 1089
Krönika däri Selma Lagerlöfs väninna berättar om hur underrättelsen om Nobelpriset kom till Mårbacka. V. O-r. 1090
Egyptiska tullen håller tal för svenskorna. De svenska lärarinnorna skildra sina intryck från faraonernas land. 1091
Kvinnor och pulver. Läkare och apotekare göra uttalanden om det moderna botemedlet. 1092
Vi borde lära oss franska. E. Staaff 1092
Efter ridåfallet. Pewe 1093
Arbeterskan som husmor. När förvärvsarbete och hemarbete förenas. Fleur 1094
Deras fruar. Luise von Rosenberg, tyska ministerns maka. A.Q. 1095
Hur Strindberg erövrar Italien. En stor kvinnogärning i det tysta. Brage Engedahl 1096
En jubilerande Stockholmsskola. Lyceum för flickor femtio år. Eva Nyblom 1096
Kort eller långt? Partout 1097
Iduns porträttgalleri. 1098
Vinterkappan. (Veckans novell) Per Vilh. Enström 1099
När vintern kommer. 1100
Det evigt kvinnliga på utställning. 1101
Kring den nya äktenskapslagen. Nästa föredrag i Iduns kvinnoklubb av advokaten Rut Stjernstedt 1102
Kan en kristen gå på teatern? O.V. Karlsson 1103
Kvinnorna ute i världen. Ann Margret Holmgren 1104
Frågor och svar. 1108
Läsarinnornas spalt. 1108
Tacksamhet. E.G.A. 1109
Boknytt. 1110

1925:43 Vintersporten har redan börjat. (Fotografi) 1113
Krönika. Celestin 1114
Flickorna vilja helst gifta sig! Ebe 1115
Ett bad med haremsdamer. Den svenska lärarinnans skildring från ett egyptiskt dambad. Aida 1116
De som segrade. De svenska kvinnornas insats och segrar på Parisutställningen. Elisabeth Thorman 1117
Blommor för de blomlika. 1117
Får man tala politik i predikstolen? Representanter för vårt prästerskap uttala sig i en aktuell fråga. 1118
Pulver eller icke pulver? Alma Söderhjelm anser att det är bäst att låta bli. 1119
Vår enda färöiska. 1120
Inte som vidjan smal. Två modeller för korpulenta damer. 1120
Efter ridåfallet. Pewe 1121
Damernas diskussionsklubb. 1121
Med Sven Hedin på middag i lekstugan. Oscar Baeckströms maka, fru Maria Baeckström, berättar några glada flickminnen. -n. 1122
Guvernanternas förening. Iduns initiativ får resultet. En guvernantförening bildad. 1122
"Kvällsol" - ett lärarinnornas stöd. Behjärtansvärt företag till gamla lärarinnors hjälp. E.M. 1123
Boken om Tahiti-flickan. Birger Mörner 1123
En besynnerlig historia. (Veckans novell) John Galsworthy 1124
Iduns porträttgalleri. 1126
En medeltidsborg. Hos hovstallmästaren Carl Bonde och hans grevinna på Hörningsholms slott. Annie Quensel 1127
Det praktfulla Hörningsholm. 1128
Handväskans anor. 1129
Nattens öga. Karl Wiedemann 1130
Malmöklubbens första afton för säsongen. 1133
Från idrottsfältet. 1133
Iduns skönhetsinstitut. 1136
Frågor och svar. 1136
Läsarinnornas spalt. 1139
Pärlväskan. Tori Winge 1139
Boknytt. 1141
Brevlåda. 1143

1925:44 Ebon Strandin i Oberon. (Fotografi) 1145
Krönika. Ebe 1146
Kvinnorna ute i världen. Ann Margret Holmgren 1146
Märkes-människor. Ellen Key 1147
Iduns stora litterära pristävlan. Tiotusen (10,000) kronor utdelas i pris för de bästa romanerna. 1148
Skaldehemmet i Thielska galleriet. Hos Stina och Tor Hedberg i deras nya hem. E.N. 1149
När jag första gången spelade teater. Ellen Cederström berättar sina flickminnen för Idun. 1150
Efter ridåfallet. Pewe 1151
En värdinna i det gamla Stockholm. Till professorskan Calla Curmans 75-årsdag den 11 november. Cecilia Milow 1152
Till New-York med fru Goodwin! Dr. och fru Goodwin gästa Idunklubben nästa gång. 1152
Små trippande fötter...1153
Iduns porträttgalleri. 1154
De tusen klädningarnas hus. (Veckans novell) Ellen Rydelius 1155
Sådan är svenskan 1925. Enligt damernas egen åsikt. 1156
Grünewaldsprakt på Operan. En gammal opera i modern skrud. 1157
Iduns översättningstävlan. 1158
Advokaten Märta Björnbom. 1158
En lyckad husmodersutställning. E.M. 1159
Damernas diskussionsklubb. Långa eller korta förlovningar? 1159
Frågor och svar. 1164
Tre samtal. Eskil Edén 1165
Brevlåda. 1167

1925:45 Finlandsnummer.
Det nya Helsingfors. (Fotografi) 1169
Krönika. Celestin 1170
Där Finlands hjälte bor. Ett besök på Mannerheims Hangö-ö. Ebba de la Garde 1171
Minnenas jakt. Bertel Gripenberg 1171
Finlands president uttalar sig. 1172
Prins Wilhelm om Sverige-Finland. 1173
Kvinnan från Finland. Alma Söderhjelm 1174
Hemma hos president Relander. Ernst v. Wendt 1175
Den svenska folkvisan och målaren. En okänd tavla av Albert Edelfeldt 1176
Några råd till Finlandsresande. 1176
Efter ridåfallet. Pewe 1177
Ur böckernas värld. Birger Mörner 1177
Finländskans nummer ett. A.S. 1178
I jazzens virvlar. 1178
Norges litterära änkedrottning fyller nittio år. Laroline Björnson skildrad av hennes väninna Ann Margret Holmgren 1179
Skönhet och anor i Finland. 1180
Smycket. (Veckans novell) Natanael Cassén 1181
Iduns porträttgalleri. 1182
Inhemskt och utländskt i Finlands moderna konst. Erik Wettergren 1183
Modern finländsk konst. 1184
Finlands president intime. 1185
Mor Metta berättar. Nästa möte i Iduns kvinnoklubb i Malmö. 1188
Finländska hårgarnsmattor. 1190
Iduns skönhetsinstitut. 1191
Frågor och svar. 1192
Läsarinnornas spalt. 1193
Mor berättat. Agnes Ekström 1195
Boknytt. 1196
Brevlåda. 1199

1925:46 Två skänkta tusenkronor. (Fotografi) 1201
Krönika. Celestin 1202
Bort från kontorsstolen! Ebe 1203
När de två träffades. Ett födelsedagsbesök hos Anna Branting och en blick på svunna år. E.N. 1204
Efter ridåfallet. Pewe 1205
Den andra tusenlappen till Iduns barnhem. 1205
En elegant och intelligent fransyska. Madame Jules Romain berättar om sina intressen och prisar den ryska konsten. -r. 1206
Damernas diskussionsklubb. 1206
Kvinnlig landsmatch Sverige-Tyskland nästa år? 1207
Ett dödsbud från Finland. Doktorinnan Heinricius, en framstående kvinnlig publicist avliden. Anna Levertin 1207
Att göra tablåer. En rolig sysselsättning för barnen. Alice Jeansson 1208
Elin Wägner i Iduns kvinnoklubb. 1208
"Ett nödvändigt gott". Den kvinnliga läkaren är en beundrad och beundransvärd typ i de självförsörjandes led. Fleur 1209
Iduns porträttgalleri. 1210
Kärlekskuren. (Veckans novell) Mea Tillberg 1211
Hjältedramats sista akt. 1212
Sörmlands största gods. Ett besök på ståtliga Ericsberg. E.M. 1213
Ett föredrag om Parisutställningen. 1214
Juridiska frågor och svar. 1218
Frågor och svar. 1218
Ett minne från sommaren. 1221
Brevlåda. 1223

1925:47 Karl XII i Gösta Ekmans filmgestalt. (Fotografi) 1225
Krönika. Celestin 1226
Hemma hos nobelpristagaren professor Siegbahn ämnade bli officer och hans fru drömde om tandläkaryrket. Ebe 1227
Efter ridåfallet. Pewe 1228
Kjolarne bli längre, säger Poiret. Modekungen från Paris intervjuad av Idun. 1229
Skuggor från fordom. Birger Mörner 1230
Nutidens ungdom bättre än sitt rykte. 1231
Sveriges största K.F.U.K. jubilerar. En återblick och några framtidstankar. 1232
Ont om arbete överallt. Idun förfrågar sig om de unga flickornas framtidsutsikter på de praktiska yrkesbanorna. 1232
Åttiosju år vid knyppeldynan. 1233
Damernas diskussionsklubb. 1233
Iduns porträttgalleri. 1234
Konstverket. (Veckans novell) Ulla Linder 1235
När man kysste Björnsons päls. Friherrinnan Anna Rappe berättar några minnen från sin glada och rika flicktid. -r. 1236
Den moderna sportkvinnan. 1237
Scen och film. 1240
Iduns skönhetsinstitut. 1244
Ett minne från sommaren. (Forts. från föregående nr) Birgitte 1245
Läsarinnornas spalt. 1247

1925:48 Boknummer. (Fotografi) 1249
Krönika. Celestin 1250
Deras favoritböcker. Vilken bok läser ni om och om igen? En fråga till skandinaviska kulturpersonligheter. 1251
Författare och läsekretsen. Marika Stjernstedt 1252
Hemma hos Arafi. Ett besök hos Birger Mörner och hans grevinna på Magnusgården. Ernst Malmberg 1253
Bland konstnärer och författare. F.U. Wrangels nya minnen. Birger Mörner 1254
Min hustru - min bästa kritiker. Några författare berätta om sina hustrurs roll i deras författarskap. 1255
Kvinnan i bokhandeln. En kvinnlig bokhandelschef och en debuterande författarinna som bokhandelsbiträde. 1256
Prosan i poesin. Fleur 1256
De tysta rummens hemlighet. En blick in i biblioteken hemma och ute. Alma Söderhjelm 1257
Fem författarinnor - - . Om några nya böcker av kvinnliga pennor. E.N. 1258
- - - och en till. Lydia Wahlströms "Vardagens religion". Annie Åkerhielm 1258
Hon som alltid var "den unga prinsessan". Alexandra av England - en vacker och älskad landsmoder. Waldemar Swahn 1259
Kvinnorörelsens "grand old" i kvinnoklubben. 1260
Lyx och hemsytt. 1260
Hemflit. Att göra äkta batik. 1261
Iduns porträttgalleri. 1262
Den behagsjuka Malika. (Veckans novell) 1263
Svenska Akademiens ""bättre hälft". 1264
Frågor och svar. 1272
Boknytt. 1273
Läsarinnornas spalt. 1279

1925:49 Sankta Johanna, spelad av Tora Teje. (Fotografi) 1281
Krönika. Emil Norlander 1282
Vad skall man ge i julklapp? -e. 1283
En kvinnoseger. Vår första kvinnliga överläkare utnämnd. (Gerda Muhl) -r. 1283
Idun på Bygge och Bo. Alla ägare av dockskåp och dockskåpstillbehör inbjudas, stor pristävlan med 600 kr. i pris. 1284
Idunklubbens julfest på Grand. 1284
Efter ridåfallet. Pewe 1285
En drottnings saga. 1286
Faster Alexandra. Prinsessan Ingeborg berättar om drottning Alexandra. Annie Quensel 1287
Paris var värt en mässa. K.G. Ossiannilsson och några kända danska författare berätta om sina hustrurs roll i deras författarskap. 1288
Hemma hos Paul U. Bergström. Fleur 1289
"Den lata och den slarviga". Anna Norrie berättar några flickminnen. Ebe 1290
Damernas diskussionsklubb. 1290
Barnens konstnärinna och Gagnefs. En hyllning till Ottilia Adelborgs 70-årsdag. Anna Wettergren Behm 1291
Sigrid Undsets nya bok. Annie Åkerhjelm 1292
Julklappar som man gör själv. Några förslag till de händiga. 1293
Iduns porträttgalleri. 1294
Mikika på taket. (Veckans novell) Ada Negri 1295
Nytt, nyttigheter och lyx i julmarknaden. 1296
Iduns skönhetsinstitut. 1304
Frågor och svar. 1304
Marknadsgåvan. Signe Sandberg 1305
Boknytt. 1308
Brevlåda. 1311

1925:50 Lucia! (Fotografi) 1313
Krönika. Celestin 1314
Märkes-människor. Ellen Key 1315
Hur jag blev upptäckt. Wilhelm Peterson-Berger berättar. -r. 1315
När drottning Alexandra jordfästes. Londonbrev till Idun. Korax 1316
Modershjärtat och skolstrejkerna. Clementine 1316
Efter ridfallet. Pewe 1317
Ellen Keys vännina. Ett minnesord över Malin Blomsterberg. Anna Levertin 1318
De lyckliga pristagarna. Iduns amatörfototävlan är avgjord. 1318
Stora syster. Några barndomserinringar till Frida Stéenhoffs 60-årsdag av hennes syster, Ellen Hagen. Ellen Hagen 1319
Damernas diskussionsklubb. 1320
Våra dagars svnska sådan damerna själva se henne. 1320
En diktares äktenskap. Holger Drachmann sådan han skildras av sin hustru. Qvidam Qvidamsson 1321
Iduns porträttgalleri. 1322
Mikika på taket. (Veckans novell) Ada Negri 1323
Vilken kaffekopp faller er mest i smaken? 1324
På Chapmans minnesrika skärva. Den store byggmästarens originella skapelse. Alma Falk 1325
En förtjusande kväll. 1326
Juridiska frågor och svar. 1330
Frågor och svar. 1330
Läsarinnornas spalt. 1335

1925:
Julnummer
Julnummer 1925
Innehåll. 1
Snökväll. Bertel Gripenberg 2
Överstinnan. Selma Lagerlöf 3
Julbordet i andra länder. Vad man äter och dricker i juletider hos olika folk. Qu'el 6
Mitt barndomshem. 9
Familjen gör en matta. Kar de Mumma 14
Varningsbrevet. Novell. Alma Söderhjelm 17
Amatörfotografernas skörd. Prisbelönade och andra bilder från Iduns fotografitävlan 1925. 19
Land och folk sedda genom amatörfotografens kamera. 20
Järnholmarn. Hasse Z. 23
Poeten och fiskaren. Dikt av Prins Wilhelm 27
Den kloka Elsa. Anna Lenah Elgström 28
Vad har hänt 1925? En revy i bilder. 30
Idun 1926. 32
Ärkefiendens omvändelse. Elin Wägner 35

1925:51 Skansens julmarknad. (Fotografi) 1337
Krönika. Celestin 1338
Den första "riktiga" julklappen. Några bekanta damer berätta öden och äventyr kring sina första handarbetade julklappar. 1339
När Karl XV fiskade sotare. "Mamselle Westin" berättar sina flickminnen. 1340
Hemma hos postgeneralen. Idyllisk Stockholmsgård pietetsfullt bevarad från gamla tider. A.Q. 1341
En polsk grande dame - - (Letta Rudnicka Jaroszynska). Två bidrag till memoarlitteraturen. Birger M-r. 1342
- - och en finsk diva. (Aino Ackté) Eva Nyblom 1342
Julen på ett skånskt gods. Ellen Cederström 1343
Damernas diskussionsklubb. 1344
Rimdiktning och damernas shingling. Tävlingen och rimdikten avgjord. 1344
Fröken med luren. En förkättad typ ur de självförsörjandes led. Fleur 1345
Arafi skrifver sina minnen. Den svenske Odyssevs och hans roliga bok. Vilhelm Sjögren 1346
Kvinnorna ute i världen. Ann Margret Holmgren 1346
Syjuntan, den idealiska och den förödande. Några synpunkter av Vera v. Kraemer 1347
Svenskt konsthantverk i ord och bild. Elisabeth Thorman 1347
Idun 1926. 1348
Bland Lunds studentskor. Några minnesord med anledning av ett jubileum. Signe Nilsson 1349
Iduns porträttgalleri. 1350
Hårt väder. (Veckans novell) Elisabeth Högström-Löfberg 1351
Fänriks Ståls sägner i bild. 1352
Unga mödrar. 1353
Julens flod av barnböcker. Marie Louise Gagner 1358
Iduns skönhetsinstitut. 1360
Frågor och svar. 1360
Läsarinnornas spalt. 1362
Pepparkakshjärtat. C.B. 1362
Du underbara liv...du Guds vackra värld...Tankar av Ebon 1363
Vad svenska folket läser. 1363
Boknytt. 1364
Brevlåda. 1367

1925:52 God jul! (Fotografi) 1369
Krönika. 1370
Sveriges första studentska. Idun tar initiativ till insamling. Anna Lybecker 1371
Nordens första kvinnliga minister. En kvart med fru Nina Bang på hennes arbetsrum. Ellen Rydelius 1372
Sylversternatt. Ebba von Seth 1372
Som fru av stånd. En dag på julmarknaden och en fläkt av gamla tider i julhandeln. 1373
Två berömda värmländskor. Hyllningar för Selma Lagerlöf och Marie Sundelius vid värmländska sällskapets luciafest. 1374
Hemma hos universitetskanslern. En pratstund med fru Dagmar Swartz - maka till universitetskanslern Carl Swartz - i deras vackra hem. A.Q. 1375
Skola barnen bli lexika? Föräldrar protestera mot de påfrestande skolläxorna. 1376
Stickprov ur bokfloden. Birger Mörner 1377
Iduns porträttgalleri. 1378
Moster Mathusalem. (Veckans novell) Sigfrid Lindström 1379
Selma Lagerlöfs nya film svenskarna i Jerusalem. 1380
Mina blommor. C-y. R-m. 1386
Hjalle. Jane Gernandt-Claine 1387
Frågor och svar. 1389
Läsarinnornas spalt. 1390
Brevlåda. 1391

Hushålls
-sidor
Iduns hushållssidor 1925

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen