Göteborgs universitetsbibliotek: Idun 1923

Idun 1923

1923:Innehåll Innehållsförteckning för 1923
1923:1 Först och främst... några ord om Harald Hjärne och hans vän docenten som blev statschef. Celestin 2
Iduns pristagarinna för året. Iduns kvinnliga akademi utser fru Alice Bonthron, banbryterskan inom svensk vanförevård. Patrik Haglund 3
Vad vi be det nya året om. 4
Ett konstnärsjubileum. 6
Skepnaden vid sängen. Fanny Alving 7
Det gamla året i skämtets spegel. 8
Damernas diskussionsklubb. 9
Iduns porträttgalleri. 10
Idun anordnar kvinnlig sporttävlan. Ernst Killander 11
Mellan jul och nyår. 12
Nyårsglädje på Stockholmsteatrarna. 13
Champagne på svenska tegar. Gustel Groms 14
Ett litet missöde vid nyårsvisiten hos Branting. 15
De danska prinsarna som bli yrkesmän. 16
Svenska basaren i Paris. A. L-n. 17
Litteratur. 17
Läsarinnornas spalt. 18
Frågor och svar. 19
Brevlåda. 21

1923:2 Jenny Lind. (Fotografi) 25
Först och främst...några ord om Selma Lagerlöfs senaste drama och sedan 9
levnadsregler för operakritiker. Celestin 26
Skänk de obesuttne en flik av fosterlandet! Carl Lindhagen 27
Dostojevskij i svensk tolkning. Apropå den nya översättningen av "Brott och straff". Anton Karlgren 28
Deras fruar. Asta Riben, maka till operachefen. Floridor 29
Trevlig svartkonst. Prov ur Iduns silhuettpristävlan. 30
På tröskeln. August Strindberg 30
Iduns porträttgalleri. 31
Kuggarna i det stora operamaskineriet. 32
"om jag vore operachef"...33
Vad operaartisterna voro förut. E.Th. 33
Gestalter ur halvtannat sekels operakrönika. 34
Småttingarnas egen sida. 38
Två japanska dockor. 38
Huvudbry. 39
Karl Gerhards revy på Oscarsteatern. Recension av Lilli Ziedner 40
På väg mot idealköket. Gunillaskolan i Uppsala. En husmodersskola, ledd enligt kloka principer. Ida Högstedt 41
Läsarinnornas spalt. 44
Frågor och svar. 44
Brevlåda. 45

1923:3 Selma Lagerlöf. (Fotografi) 49
Först och främst...några ord om riksdagens högtidliga öppnande. Celestin 50
Riksdagskvinnan sådan farfar såg henne. Carl J. Hellberg 50
Umgängeslivets A och O. Något om den verklighet formen skall spegla. Gwen 51
Kritiken under kritik. En kvinnlig satir över "herrarna i magnifika huset". Mollie Faustman 52
Emy Ek, en av de få kvinnor, som behärska kritikens svåra konst. E. Th. 52
Idun anordnar sällskapsresa till Göteborgsutställningen. 53
"Folkets röst" om vår riksdag. 54
Operan skall vara lyftkran, ej dykarklocka. Kommendanten frih. Rosenblad som operachef. C. Rosenblad 56
Iduns orienteringslöpning vid Djursholmsspelen. Hederspris skänkt av Idun till tävlingen. 57
Berömd utlandssvenska på besök i hemlandet. 57
Damernas diskussionsklubb. Siri Otterström 58
Iduns porträttgalleri. 59
Riksdag och fred. 60
Fruar på forskningsresa. 61
Småttingarnas egen sida. 62
Lekar och lustigheter. 62
Läsarinnornas spalt. 68
Frågor och svar. 70
Brevlåda. 70

1923:4 Ebon Strandin. (Fotografi) 74
Först och främst...en framtidsblick över hur våra efterkommande bli försedda med böcker. Celestin 74
Iduns pris till den bästa arbeterskan. 75
Från när och fjärran. 75
Verklighetens hämnd. Elin Wägner 76
Hemma hos talmannen. 77
Stryk eller inte stryk? Uppfostrare och andra om sina egna erfarenheter av riset. 78
Juvelskrinet eller hans bättre hälft. Av August Strindberg. Ur "Blå böckerna". 78
Deras fruar. Alfrida Linders, jordbruksministerns maka. D. Fbg. 79
Ernst Josephson-utställningen. 80
Veckans händelser. 81
En mor. Ernst Lundquist 82
Sveriges kronprins bland järnålderns skatter. 82
Iduns porträttgalleri. 83
En ouvertyr till operans ståtliga hundrafemtioårsfest. 84
Småttingarnas egen sida. 86
Lekar och lustigheter. 87
Läsarinnornas spalt. 92
Brevlåda. 93

1923:5 Georg von Rosen. (Fotografi) 97
Vi och de våra. En teaterparallel. Av Prins Wilhelm 98
Svenska gods och gårdar. En ny och värdefull artikelserie i Idun. W. P.-g. 99
Ett jag anklagar! Konstnären Rikard Lindström angriper statskyrkan. 100
Små historier i bild. 100
Och ett jag försvarar! Men bemötes av pastor primarius dr. Nils Widner 101
Modenytt. 101
Fransk konst och svensk. 102
Barnens nöjesliv. Dr. Lydia Wahlström om ett av nutida föräldrars svåraste problem. 103
Kvinnor som diplomater. En snabb marsch på ett år. 103
Spanjorskan som blev stockholmska. 104
Att resa. Av August Strindberg. Ur "Blå böckerna". 104
Romarinnan och psalmböckerna. Erik Granqvist 105
Midsommarnattsdrömmen. Shakspere i ny tolkning av Per Hallström 105
Från flydda tider. Ett smålandshem av den gamla goda sorten. 106
Iduns porträttgalleri. 107
Ur Georg von Rosens, den åttioårige mästarens, livsverk. 108
Småttingarnas egen sida. 110
Frågor och svar. 116

1923:6 Mor och dotter. (Fotografi) 121
Först och främst...några ord om Brantings visit hos Poincaré. Celestin 122
Efter ridåfallet. Pewe 123
Idun öppnar insamling för de nödlidande i Ruhr. 123
Lyxskatten inför lyxhandlarna. Sakkunskapen ger sakkunskapen kritik. 124
En morakvinna av gamla stammen. Anna Lindhagen 124
Passar kvinnan som diplomat? Vad våra utländska diplomater säga om saken. Baba 125
D:r Valfrid Palmgren på Stockholmsbesök. 125
Forntid och nutid. 126
En ungdomsdröm för sju kronor. Av August Strindberg. Ur "Blå böckerna". 126
Barnkammaren för barnen! 127
Två sonetter ur Romeo och Julia. I ny svensk tolkning av Per Hallström 127
Umgängetslivets A och O. Det talade ordet. Gwen 128
Ökenbild. Albert Henning 128
Från Alice Nordins skulpturutställning. 128
Hur serverar ni en kopp te? Goda råd om hur man bör anordna större och mindra tebjudningar. Ida Högstedt 129
Damernas diskussionsklubb. Else Malm 130
Svenska gods och gårdar. Sjöholm i Blekinge. Erik Åkerhielm 130
Iduns porträttgalleri. 131
Aktuellt från öster och väster. 132
Handarbetande herrar. E. Th. 133
Småttingarnas egen sida. 134
Iduns skönhetsinstitut. 139
Brevlåda. 141

1923:7 Elinor Glyn. (Fotografi) 145
Först och främst...om det märkliga fynd som år 5923 gjorts från Ko-Nang-Gi-Stap V:s period och som i betydelse överträffar fyndet av Tu-Tan-Kha-Men 1923. Celestin 146
Vintersyn. Gustaf Ullman 146
Stramaljen åter till heders. Idun inbjuder till en utställning av gamla korsstygnsbroderier. 147
Vem vill bli flickscout? Ebbe Lieberath 148
Hos bergakungens kostymartist. 149
Vinterns stora idrottsmöte. Några bilder från de senaste tävlingarna. 151
Vem skall ha mamma? Frigga Carlberg 150
Kindpusten. Av August Strindberg. Ur "Blå böckerna". 151
Deras fruar. Fru Lisa Bratt, maka till doktor Ivan Bratt. 152
De fyra hundarna. En liten historia från Rhen. Elin Wägner 152
Damernas diskussionsklubb. 153
Från flydda tider. Danviks gamla prästgård och dess herde. Gurli Linder 154
Iduns porträttgalleri. 155
Veckans händelser. 156
Svensk sagovärld på operascenen. 157
Småttingarnas egen sida. 158
Läsarinnornas spalt. 162
Frågor och svar. 164
Brevlåda. 165

1923:8 I moderlighetens tecken. (Fotografi) 169
På nytt nittonhundrafjorton. En kvinnas tanke om vad som bör göras för att förhindra en ny världsbrand. Elin Wägner 170
Kring rollhäftet och paletten. 171
Vilket sekel vill ni helst leva i? 172
Parisbrev om vårmodet. Dénise 173
Umgängeslivets A och O. Fraserna. Gwen 173
Efter ridåfallet. Pewe 174
Duktiga damer. 175
Hembiträdena skola utbildas i hemmen, enligt lag och avtal. 175
Går folk, som har bråttom på teatern? Två författarinnor om filmens tävlan med teatern. Marika Stjernstedt, Frida Stéenhoff 176
Konstnären i barnkammaren. 177
Från flydda tider. Danviks gamla prästgård och dess herde. Gurli Linder 178
Fru Mina Gelhaar-Wallensteen död. 178
Iduns porträttgalleri. 179
Riket, där Svennberg är kung. 180
Glimtar från Dramatens vardagsliv. 181
Småttingarnas egen sida. 182
Kyrkan och sjömännen. Ett genmäle till pastor primarius. Rikard Lindström 183
Modern armatur. 185
Iduns skönhetsinstitut. 186
Läsarinnornas spalt. 188
Frågor och svar. 189
Brevlåda. 189

1923:9 Nationalmonumentet numro 2. (Fotografi) 193
Först och främst...några ord om Göteborg och dess utställning. Celestin 194
Deras fruar. Stina Hedberg, maka åt författaren Tor Hedberg. Floridor 195
Vår herres blomstergård. Posthum novell av Dan Andersson 196
Hunden som är ensamjungfru. 197
Konsten att duka ett vackert bord. Idun gör en utställning på Bygge och Bo. 198
Damernas diskussionsklubb. 199
Efter ridåfallet. Pewe 200
Vad skulle jag predika, om jag stode i predikstolen? Några kvinnliga teologers vittnesmål med anledning av förslaget om kvinnor
som präster. 201
Om jag vore operachef. Wilhelm Peterson-Berger 202
Iduns porträttgalleri. 203
Yrke och äktenskap. Nio äkta par med originella yrkeskombinationer. E. Th. 204
Småttingarnas egen sida. 206
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 210
Läsarinnornas spalt. 211

1923:10 Bygge och Bo-nummer.
Först och främst...några ord om hur vi bygga och bo. Celestin 218
Bör stockholmaren bo i villa? Tre uttalanden apropå Bygge och bo. 219
Tvåhundra år i korsstygn. Iduns utställning av stramaljbroderier en stor succès. Baba 220
Idun anordnar pristävlan i husflit. 221
Vid Iduns dukade bord. Mary T. Nathorst 222
Kvinnor uppåt väggarna...Kyrkomålarinnor och mera profana Bygge och bo-målarinnor. 223
Hemma hos en kvinnlig samlare. 224
En biroll på den stora scenen. Anna Lenah Elgström 225
Efter ridåfallet. Pewe 226
Damernas diskussionsklubb. 227
Dockornas Bygge och bo. 228
Umgängeslivets A och O. Bjuden och objuden. Gwen 228
Iduns porträttgalleri. 229
Några glimtar från Bygge och bos vackra utställning. 230
Läsarinnornas spalt. 238
Frågor och svar. 240
Brevlåda. 241

1923:11 Prinsessan Ingrid. (Fotografi) 245
Först och främst...några ord om stämningen på Operan. Celestin 246
Bland brudmattor och sybaroner. Ebba Salvén 247
Helg och fastlag vid Iduns bord. Iduns Bygge och bo-inslag ett av de stora publikgreppen. 248
Det heliga landet, det äkta...Algot Ruhe 249
Roliga uppslag och goda lärdomar på årets Bygge och bo. 250
Är nöjet till nytta? 252
Bort med gatans hyenor! Dr. Goodwin uttalar sig mot de förvildade gathundarna och för de väluppfostrade familjehundarna. 253
Vad är emancipation? Alma Söderhjelm 253
En skånsk slottsfru. Grevinnan Anna von Haffner-Piper, härskarinna på vårt största fidelkommis. 254
Iduns porträttgalleri. 255
Där sommarstaden växer upp. Några av de platser, där vi mötas om ett par månader. 256
Rundblick kring Bygge och Bo. 258
Kring Bygge och Bo. 260
Frågor och svar. 262
Läsarinnornas spalt. 263
Brevlåda. 265

1923:12 Fru Östman-Sundstrand. (Fotografi) 269
Först och främst...några ord om tre läsvärda böcker. Celestin 270
Kvinnor på Bygge och bo. 271
Vem vill åtaga sig ett Iduns fadderbarn? 271
En sextiosjuårig bonde som författare. En debutbok om äventyr i Medelpad och annat. 272
Öarnas land. En dikt av Ålands avlidne folkskald. Erik Ramsdahl 272
Deras fruar. Fru Märta Key, maka till chefredaktören, dr. Helmer Key. Floridor 273
Efter ridåfallet. Pewe 274
N.K:s bord duka dig! 275
Tala väl tala illa. Av August Strindberg. Ur "Blå böckerna". 275
Trolöshet. Evgeni Tjirikov 276
En släktforskningens guldgrävare. Johan August Wallensteen, en förnämlig kulturpersonlighet. Lage Staël von Holstein 277
Från flydda tider. Hur man lärde sig franska för livet i Hammarstedtska flickpensionen. Gurli Linder 278
Iduns porträttgalleri. 279
Kring den nutida husliga härden. Nya uppslag på Bygge och bo. 280
Antik dräkt går igen i dagens mode. Alice Nordin 281
Ur husmoderns önskelista. Några intryck från Bygge och bo. 282
Korsstygnsbroderierna, som blevo Iduns succèutställning. 285
Frågor och svar. 286
Iduns skönhetsinstitut.288
Brevlåda. 291

1923:13 Glad påsk!(Fotografi) 293
Först och främst...Celestin 294
En påskfantasi. Thorgny Wallbeck-Hallgren 294
En ministerfrus avsked. Mrs Ira Morris om Sverige och svenskarna. 295
Umgängeslivets A och O. Att komma. Gwen 295
När påskbordet dukas. 296
Ny jord och nya tankar. Alma Söderhjelm 296
Påsk i det nya Ryssland. P.E. Brusewitz 297
Efter ridåfallet. Pewe 298
Sina bästa känslor. Av August Strindberg. Ur "Blå böckerna". 298
I påskliljans tecken. 299
Bland kasjmirsjalar och Jenny Lind-kragar. Midinette 300
Så måste solen dansa! En påskhistoria av Frida Åslund 301
Prins Bernadotte i predikstolen. 302
Iduns porträttgalleri. 303
Kring påskens heliga platser. 304
Påskäggets roman. 306
Läsarinnornas spalt. 310
Frågor och svar. 315

1923:14 Prinsessan Astrid. (Fotografi) 317
Krönika. Celestin 318
Som konfirmand...Ett minne berättat för Idun av ärkebiskopinnan Anna Söderblom. 319
När furstebarnen "gingo fram". 320
Med Sarah Bernhardt i Malmö. Ett litet personligt minne från ett smörgåsbord och en matiné. M.le Vieux 321
Medeas problem och Hedda Gablers. Frida Stéenhoff 321
Kämpa eller icke kämpa? Olika kvinnoröster om försvaret: en av dem för kvinnlig exercis. 322
Fem roller ur de tusen. 323
Vårhatten. Midinette 324
Från flydda tider. Allvar och nöjen vid Hammarstedtska flickpensionen. Gurli Linder 325
Lögnen. Holloway Horn 326
Iduns porträttgalleri. 327
Okända konstverk av Georg von Rosen. Lennart Nyblom 328
Norges "hjemmenes vel" har haft jubileum med svenska gäster. Ida Högstedt 330
Feriekurser i England och Frankrike. 332
Boknytt. 333
Läsarinnornas spalt. 334
Iduns skönhetsinstitut. 336
Brevlåda. 337
Frågor och svar. 338

1923:15 Fru Laura Ekman. (Fotografi) 341
Krönika. Celestin 342
"Efterlämnar hustru och 18 barn". Ett mönster för svenska husmödrar som förtjänar uppmuntran i sin fostrargärning. 343
Emil Hannover - en av Nordens äldsta kulturpersonligheter. Carl G. Laurin 344
Kvinnan i karrikatyren. 345
Umgängeslivets A och O. Adjö! Gwen 346
Småttingarnas egen sida. 347
Ett läsbarn i Rackebyn. D:r Lydia Wahlström om sina konfirmationsminnen. Lydia Wahlström 348
Porslinsservisen. Tora Randal 349
Från Hasselbacken till skyskraparen. 350
Facit av Iduns dukade-bord-utställning. Mary T. Nathorst 350
Iduns porträttgalleri. 351
Engelsk kamerakonst. 352
I hemmets rampsken. Några bilder från artistkolonin vid Äppelviken. 353
Läsarinnornas spalt. 358
Frågor och svar. 359
Brevlåda. 361

1923:16 Vårnummer. I ungdomens vår. (Fotografi) 366
Krönika. Celestin 366
En gammal vårvisa. Karl-Erik Forsslund 366
Våren själv har ordet. Tonåringarna svara på frågan: göres det tillräckligt för er? 367
En vårpresent. Richmal Crompton 368
Vad drömde ni om vid sjutton år? 369
En liten festmiddag om våren. I. H-dt. 370
Frida i vårstädningen. Ur Fridas bok av Birger Sjöberg 370
Våren och den gamle. Erik Zetterström 371
Efter ridåfallet. 372
Två teaterpremiärer. Pewe 373
Vår i modets huvudstad. Denise 374
Iduns porträttgalleri. 375
Två generationer. 376
Tre gäster på estrad och tribun. 377
Damernas diskussionsklubb. 381
Läsarinnornas spalt. 382
Frågor och svar. 384
Brevlåda. 386

1923:17 Den nya utrikesexcelensens maka, fru Augusta Hederstierna. (Fotografi) 389
Krönika. Öppet brev till Hans Excellens Statsministern. Celestin 390
Mormor. Av Prins Wilhelm 390
Efter ridåfallet. Pewe 391
De två nya excellensfruarna. Statsrådinnorna Signe Trygger och Augusta Hederstierna. E. Th. 392
Den nya regeringens fruar. Tio statsrådinnor. 393
Hustrur. Gustaf Ullman 394
Prins Bernadottes dotter som religiös talarinna. 394
En sommardräkt för svenskorna. Olga Raphael-Linden 395
Vart skall jag resa? Goda råd och vinkar, lämnade av en resebyrå och flera erfarna resenärer. 396
Till Göteborg! Operasångaren Stiebel blir färdledare vid Iduns sällskapsresa. 396
Vill ni ha ressällskap? Idun förmedlar bekantskap mellan reslystna. 397
Småttingarnas sida. 398
Damernas diskussionsklubb. 398
Iduns porträttgalleri. 399
Hemma hos den nye statsministern. 400
Hemma hos den nye utrikesministern. 401
Iduns husflittävlan. 405
Läsarinnornas spalt. 406
Frågor och svar. 408

1923:18 Tre generationer. (Fotografi) 413
Krönika. Öppet brev till Operachefen, häradshövding Riben. 414
Själv mitt öde. Nils Wohlin 414
Konung Gustaf i Nizza. Eira Hellberg 415
Drottningen utan krona. Hjältinnan från Gaeta och de rödas revolutionsskaror. 416
Silkesstrumpans lov. Alma Söderhjelm 417
Fyra vackra sommartoaletter för endast 172 kronor. Idun lämnar mönster till franska originalmodeller åt sina sykunniga läsarinnor. 418
Damernas diskussionsklubb. 419
Ungdomens Röda Kors. Daga Ydström 420
Småttingarnas egen sida. 421
Otack är världens lön. 421
Lyckans stjärna. Ernst Blom 422
Iduns porträttgalleri. 423
Där man tillber främmande gudar. 424
Till ädel furstinnas minne. 425
Läsarinnornas spalt. 430
Frågor och svar. 432
Brevlåda. 434

1923:19 Göteborgsnummer.
Till 300-årsminnet. (Fotografi) 437
Krönika. Öppet brev till Göteborgaren med stort G. Celestin 438
Hamnen. Göteborgsdikt av Carl Arnold Bratt 439
Göteborg inför göteborgarnas egen domstol. Män och kvinnor i representativ ställning belysa olika sidor av stadens liv och karaktär. 440
Donatorernas stad. Göteborgare, som handlat efter ordet "framgång förpliktigar". 442
Utställningens historia. Göteborgs stadsfullmäktiges ordförande ger en kort överblick. 443
"Vi följas åt". Leonard Merrick 444
Iduns porträttgalleri. 445
Göteborg just nu, några av dess främsta män. Bilder av ett antal ledande personligheter på den andliga och materiella odlingens område. 446
Det kvinnliga Göteborg. Kring den husliga härden. 448
Göteborg, sett från min predikstol. Kyrkoherde Per Pehrsson om en av göteborgslivets mest framträdande sidor. 450
Göteborgskan hemma och borta. Fritz Schéel 451
Iduns skönhetsinstitut. 454
Läsarinnornas spalt. 457
Frågor och svar. 458
Bevlåda. 459

1923:20 Från Göteborgsutställningen. (Fotografi) 461
Krönika. Öppet brev till Göteborgsutställningens generalkommissarie Harald Adelsohn. Celestin 462
Älven och staden. Amalia Björk 462
Vad nytt på utställningen? En avdelning, dit fruarna hitta. 463
Två som gästa oss, och en som reser. 464
Svenskan gör sig inte vacker nog tycker den amerikanska skönhet vars porträtt synes här brevid. 464
Knut Wallenberg sjuttio år. 465
Damernas diskussionsklubb. 465
Gamla familjesmycken. 466
Umgängeslivets A och O. Tillrättavisning. Gwen 466
Hos undergöraren Coué. En svenskas besök hos samtidens mest omtalade läkare. 467
Ackis matsalsmöbel. Tyra Hagstrand 468
Iduns porträttgalleri. 469
Kors och tvärs på utställningen. 470
Tusen och en natt på utställningen. 471
Bland hallar och minareter i tresekelminnets namn. 472
Husmodersföreningarnas Riksförbund på landsmöte i Göteborg. 474
Det glada Göteborg. 475
Svenskt-engelskt i Göteborg. 476
"Efterlämnar hustru och 18 barn". 477
Ressällskap. 478
Läsarinnornas spalt. 480
Brevlåda. 482
Frågor och svar. 483

1923:21 Mors nummer. Utgivet till mors dag.
Prinsessan Margareta. (Fotografi) 485
Vad är det första ni minns av er mor? Bekant folk om den, som ledde deras första steg i livet. 486
Templet. Hasse Z. 488
I mors ställe. Péra 489
Mamma och barn. Damsel 490
Svensk mor och utländsk. Några jämförelser i fråga om uppfostran. Vera von Kraemer 491
Hans mors ordspråk. Frida Stéenhoff 492
Om åtminstone en grav...Gerhard Magnusson 492
Två mödrar. Helge Söderblom, Henry von Kraemer 493
Modernt svenskt silver. Ansatser på Göteborgsutställningen i den rätta riktningen. 494
Iduns porträttgalleri. 495
Mödrar jorden runt. 496
Mor och barn inför kameran. 497
En den gamla goda tidens moder. 499
Där 60 vävstolar dunka. 500
Ressällskap. 502
Frågor och svar. 502
Läsarinnornas spalt. 504
Brevlåda. 505

1923:22 Till 400-årsminnet. 509
Krönika. Om Ebon Strandin på Dramaten och diplomatiska förvecklingar på Göteborgsutställningen. Celestin 510
Studera mänskor. Av August Strindberg. Ur "Blå böckerna". 510
Deras fruar. Mary von Sydow, maka till landshövding Oscar von Sydow. E. Th. 511
"En stor, en förfärligt stor stad". Några intryck från London. Tor Hedberg 512
Rom, kvinnornas stad. Några intryck från den stora internationella kvinnokongressen. Ellen Hagen 513
Vad nytt i möbler på utställningen? E. Th. 514
Hur ordna utställningsbesöket? Råd och vägledning för dem som planera en göteborgsresa. I.H. 515
Iduns sällskapsresa till Göteborg. 515
Småttingarnas egen sida. 516
Damernas diskussionsklubb. 517
Iduns korrespondensklubb. 517
Under duschen. Elisabeth Högström-Löfberg 518
Iduns porträttgalleri. 519
Kvinnoporträtt på Göteborgsutställningen. 520
Ressällskap. 526
Läsarinnornas spalt. 526
Frågor och svar. 529
Brevlåda. 529

1923:23 Sagan själv på Göteborgsutställningen. (Fotografi) 533
Krönika. Brev till min vän, som flyttat ut på landet. Celestin 534
Tor Hedberg medarbetare i Idun. 534
Från Santa Margherita Ligure. Resebrev till Idun av prins Wilhelm. Pewe 535
"Hellre vulgär än fornnordisk!" Den moderna, överdrivet estetiska smaken under kritik. Hakon Hedemann-Gade 536
Där man skrattar åt händelserna. Några bilder från sommarens revyer. 537
Umgängeslivets A och O. Bordsskick. Gwen 537
Från Leksandskulla till italiensk markisinna. 538
Deras fruar. Hedvig Carlander, maka till grosshandlare Axel Carlander. E. Th. 539
Småttingarnas egen sida. 540
Damernas diskussionsklubb. 541
Undret. Anna Björkman 542
Uppasserskan och Beethoven. Ett litet minne från Lofoten. 542
Iduns porträttgalleri. 543
Kinaliv i våra dagar. 544
Mellan Ceylon och Stadion. Bilder till veckokrönikan. 545
Vårdikttävlingen avgjord. 547
Handarbetet och nutidskvinnan. 548
Iduns korrespondensklubb. 550
Ressällskap. 550
Frågor och svar. 552
Brevlåda. 553

1923:24 Svenska flaggan från kungens hand. 557
Krönika. Celestin 558
Hemmet. Nils Ekman 558
Iduns pris till bästa arbeterskan. 559
Pietetslöshet och historia. Alma Söderhjelm 559
Svensk-amerikas grand old lady, gästar Sverige och välkomnas av svenska kvinnor. Jenny Richter Velander 560
Bland eldflugor och landtärnor. Resebrev till Idun av Prins Wilhelm. Pewe 561
Måsar över land. Viggo Loos 561
Sveriges fruar och flickscouterna. 562
Damernas diskussionsklubb. 562
Husmorsstudier bland Göteborgsmöblerna. Praktiska gardiner och roliga färgställningar i Konstindustrihallens interiörer. 563
Dockan Johansson. Eva Årads 564
Småttingarnas egen sida. 566
Iduns porträttgalleri. 567
I vår fanas tecken. När svenska rikets grundläggare firades på svenska flaggans dag. 568
Mälardrottningens nya palats. Stadshuset - vår tids konstnärliga minnesmärke. 569
Göteborgskvädet färdigt. 570
Turgenieffs hårlock. 571
En ny Caruso? G.H.C. 572
Bokrevy. 573
Ressällskap. 574
Läsarinnornas spalt. 574
Iduns korrespondensklubb. 576
Frågor och svar. 577

1923:25 Midsommarnummer. 581
Krönika. Som börjar vid Stadshuset och förövrigt handlar om midsommar och annat med. Celestin 582
Ett kättarbrev från Lago di Como. Resebrev till Idun av Prins Wilhelm. Pewe 583
Midsommarblomster och annat trolltyg. Blommor för bot och sot, för kärlek och brännevin. T. G-m. 584
På andra sidan galleriet, också en resestudie av Alma Söderhjelm 585
När badsäsongen börjar. En badrock, som vem som helst kan sy själv, och några trevliga baddräkter. Damsel 586
Idun anordnar en handarbetstävlan. Ett sommarnöje för våra läsarinnor. 586
Frida och jag. 587
Blånande berg. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 588
Milles Rudbeckiusstaty. 589
Småttingarnas egen sida. 590
Iduns porträttgalleri. 591
"Den blomstertid nu kommen är..." 592
Junikväll. Albert Henning 592
Det nya slottet vid Mälarvåg. 593
Damernas diskussionsklubb. 594
Bokrevy. 596
Iduns fadderbarn. 597
Ressällskap. 598
Iduns korrespondensklubb. 598
Sjuksköterskornas ålderdomshem. 598
Läsarinnornas spalt. 598

1923:26 Svensk-amerikanskt nummer. 605
Krönika. Som är en hälsning till våra svensk-amerikaner. Celestin 606
Svensk-amerikanska toner. 606
Bland turister i Villa Carlotta. Resebrev för Idun av Prins Wilhelm. Pewe 607
Vad tycker ni om U.S.A. Vittnesmål av svenskar som varit där. Carl A. Eck 608
Ett svenskt-amerikanskt hem. 610
En ädel kvinnas livsöde. (Charlie Garrigue Masaryk) 611
"Farmor vill det". Gustaf Ullman 612
Varför jag är katolik? Ett vittnesmål av konstnären Lennart Nyblom 613
Abborrar och smultron, svensk sommarmat långt före gamle Kung Göstas dagar. I.H-dt. 613
Småttingarnas egen sida. 614
Iduns porträttgalleri. 615
Gäster men ej främlingar. 616
Stockholms nyaste smycke. 617
Damernas diskussionsklubb. 618
För stranden och verandan. 620
Bokrevy. 620
Ressällskap. 622
Läsarinnornas spalt. 622
Frågor och svar. 624

1923:27 Sveriges blivande kronprinsessa. (Fotografi) 629
Krönika. Celestin 630
Den heliga kalkens regemente. "Kungl. Västmanlands" fyller tre hundra år. G-d. O-g. 631
Den första kvinnliga studentfabriken. Några studieminnen från femtio år tillbaka. Maria Cederschiöld 632
Dödsmuren från Etna. Bilder från vulkanutbrottet på Sicilien. 634
Umgängeslivets A och O. Tack! Gwen 634
Glimtar från europeiska butiksfönster. Baba 635
Gamla familjesmycken. 635
Diktaren K. Andersson. Novell av Eva Årads 636
Koncentrera er! manar Milles. Carl Milles 636
Iduns pristävlan i husflit avgjord. 637
Ungdomens egen sida. 638
Iduns porträttgalleri. 639
Hemmet, som vann Iduns husflittävlan. 640
Vackra möbler i stadshuset. 641
Vad tilltalar er mest på Göteborgsutställningen? Fruarna berätta. 642
Damernas diskussionsklubb. 645
Ressällskap. 646
Iduns korrespondensklubb. 646
Iduns skönhetsinstitut. 646
Läsarinnornas spalt. 649
Frågor och svar. 650

1923:28 Kontoristnummer. Utgivet till första Svenska Kontoristkongressen i Göteborg. 653
Krönika. Som väcker tanken på en de svenska kvinnornas hedersgåva till vår nya kronprinsessa. Celestin 654
Legohjon och kontorskvinna. Av advokaten Mathilda Staël v. Holstein 655
Hur kommer det sig att kvinnor sällan blir chefer? Några uttalanden av arbetsgivare med stor erfarenhet om kvinnlig arbetskraft. 656
På kontorsstolen. Miggs 657
Maskinskriverskan. Märta Magnusson 657
Varför bör kontoristen tillhöra sin förening? Fröken Edith Lindblom, K.K. & E.F:s ordf. ger svar på frågan. 658
10 bud för kontoristen. 658
Göteborgskan som kontorist. Sonja Haneson 659
Två samlingsdagar i Göteborg. Sveriges alla kontoristföreningar till kongressen. 659
10 bud för chefen. 659
Ann-Marie och Marianne. Elin Wägner 660
Från skrivmaskinen till trädgårdslandet. 661
Första gången på svensk botten. 662
Iduns porträttgalleri. 663
När kontoret är stängt. 664
Prinsessan Louise bland nya landsmän. 665
Vem duger till kontorsflicka? Gerda Busck 666
Isabella Malmberg in memoriam. Sigrid Elmblad 667
Studenternas "hedersgumma". (Charlotte Svensson) 668
Handarbete. 671
Iduns skönhetsinstitut. 672
Läsarinnornas spalt. 672
Frågor och svar. 674
Brevlåda. 674

1923:29 Herrgårdsnummer. En herrgårdsros. (Fotografi) 677
Krönika. Litet om det moderna herrgårdslivet. Axel Klinckowström 678
Herrgårdar i filmen. 679
Den yngsta Birgittanunnan. Hildur Dixelius-Brettner 679
Där gästfriheten var högsta dygd. Några minnen från en gammal herrgård. Ada Rydström 680
En syn i månskenet. Ebba von Seth 680
Spökhistorier. Birger Mörner 681
"Dem Gud förenat...." Iduns nya följetong av Arnold Bennett 682
När mormorsmor gick i rosengården...Gamla herrgårdsrecept på rosenbröd och potpourri. Britt-Marie 682
Hemma hos grevinnan Elvira de la Gardie. D. F-g. 683
Pirre Grubbs möjligheter. (Veckans novell) Mari Mihi 684
Andra priset i Iduns husflitstävlan utdelat. 685
Ungdomens egen sida. 686
Iduns porträttgalleri. 687
Gamla svenska herrgårdar kringspunna av saga och sägen. 688
Svenska ungdomar på finlandsfärd. 690
För dagens varma timmar. 690
Iduns förmedlingsbyrå utvidgas. (Elisabeth Ekedahl) 691
Abborrar och smultron på julimatsedeln. 692
Göteborgs historia på ett brevkort. K. K-g. 694
Ressällskap. 694
Iduns korrespondensklubb. 694
Frågor och svar. 694
Läsarinnornas spalt. 695
Frågor och svar. 695

1923:30 Prinsessan Louise som 13-åring. (Målning) 701
Krönika. Som handlar om prinsessan Louise, Birgitta och Bellman. Alma Söderhjelm 702
Deras fruar. Helga Stenhammar, dr Wilhelm Stenhammars maka. E. Th. 703
En flicka vid grinden. Carl Larsson i By 703
Språkets lösdrivare. Axel Klinckowström vill ge dem hemortsrätt i svenskan. A. Klinckowström 704
Exotiska hörn i Stockholm. Tio steg från Kina till Venedig. 705
"Über allen gripfeln..." Några reflexioner apropå Anna Lenah Elgströms nya bok. Lydia Wahlström 706
Byxkvinnor och köksdamer. Nya praktiska arbetsdräkter för kök och verkstad. 50,000 uniformerade finska kvinnor. 707
Låt mig känna er på pulsen. (Veckans novell) En sommarhistoria av O. Henry 708
Kosmopolitiskt och baptistiskt. Originella typer ur Stockholms gatuliv just nu. R. 709
Umgängeslivets A och O. Telefonen. Gwen 709
Ungdomens egen sida. 710
Iduns porträttgalleri. 711
Ur händelsernas film. 712
Tre faser ur prinsessan Louises liv. 713
Damernas diskussionsklubb. 714
Tredje priset i Iduns husflitstävlan utdelat. 714
På feriekurs på ett danskt slott. I. H-dt. 715
Den moderna kokarden. 719
Ressällskap. 720
Frågor och svar. 720
Brevlåda. 721
Läsarinnornas spalt. 722

1923:31 Majorskan på Ekeby som filmfigur. (Fotografi) 725
Krönika. Som handlar om en telefoncentral, mödrar och sommarnöjen. Alma Söderhjelm 726
Ellen Key om utställningen. Några stämningsbilder från Göteborg, - om nutid och forntid. Ellen Key 727
Skoarbeterskan, som blev byråchef. Miss Mary Andersson på besök i hemlandet efter 35 års frånvaro. R. 728
Bli svenskorna fetare? 729
"Kvinnornas röst" eller ej? Alma Söderhjelm om Elin Wägners nya bok "Från Seine, Rhen och Ruhr". 730
Den dekorativa parasollen. 731
Familjespöket. (Veckans novell) Katherine Lie 732
Oakhills nya värdinna? 732
Ett komiskt kvinnogalleri. Hur Lili Ziedner formar sina typer, från kaféuppasserska till lärarinna. Arvid Petersen 733
Franzensbad - ett kvinnornas Lourdes. Baba 733
Ungdomens egen sida. 734
Iduns porträttgalleri. 735
Barnet som dockmamma. Iduns lyckade fotografitävlan avgjord. 736
Svenskt och allsvenskt. 737
På kontorsstolen. II. Feladressering. Miggs 738
Damernas diskussionsklubb. 738
Hjälp dig själv och lita inte för mycket på andra! Nils Fredriksson 740
Iduns korrespondensklubb. 744
Läsarinnornas spalt. 744
Frågor och svar. 746
Brevlåda. 746

1923:32 Ett nyförlovat par. 749
Krönika. Som berättar om en häxprocess i Dalarne och ett Strindbergsminne i skärgården. Celestin 750
Romersk elegi. Sven Söderman 750
Till strids mot boxningen. Harald Sohlman 751
Hemma hos Charlotte Mannheimer. E. Th. 752
Göteborg. Årstiderna. Carl Arnold Bratt 752
Ellen Key dömer om Göteborgsutställningen, sådan den verkar för nutid och framtid. Ellen Key 753
Äreskänken. (Veckans novell) Fanny Alving 754
Sommardagarnas händelser. 755
En svensk hjältinna i finska frihetskampen och de svenska idealens tjänst. Alma Söderhjelm 756
En siare i Stockholm. Sigrid Elmblad 757
Ungdomens egen sida. 758
Iduns porträttgalleri. 759
Filmäventyrens månad. En piga bland pigor, Anna-Clara, Mälarpirater m. fl. dom den vita dukens nya hjältinnor och hjältar. 760
Dalkullan som blev abbedissa. 761
Fridhems folkhögskola femtio år. 762
Damernas diskussionsklubb. 763
Något om kräftsupéer. I. H-dt. 767
Ressällskap. 768
Läsarinnornas spalt. 768
Iduns skönhetsinstitut. 769
Frågor och svar. 770
Brevlåda. 770

1923:33 Elsa Brändström. (Fotografi) 773
Krönika. Som handlar om den katolska kardinalen, de skottska musikanterna och en spökhistoria. Celestin 774
Nocturne. Carl Sam Åsberg 774
Sancta Birgitta och Julius Caesar. För Idun av f. ministern i Rom friherre Carl Bildt 775
Förtal. Anna Lenah Elgström 776
En gentleman bör kunna boxas. 777
Farliga kortsibyllor. T. 778
De första hösthattarna. 779
Damernas diskussionsklubb. 779
Sockerbiten. En bohêmehistoria. Leonard Merrick 780
Tre kronor, ett konstnärligt rum. 781
Ungdomens egen sida. 782
Iduns porträttgalleri. 783
Kamning och karaktär. Vad Tituslockar, Victorialugg och valk röja eller dölja av kvinnans egenskaper. 784
Vår blivande kronprinsessas familj. En blick på en samling intressanta gamla släktporträtt. 785
En skönhetssyn i glas. E. Th. 786
På kontorsstolen. III. Kvinnor i statstjänst. Miggs 786
Hem att bo i eller att se på? Vagabonde 787
Ordning och avtal med hembiträdena. Advokat Hilma Söderqvist om kontraktsfrågan. 787
Ressällskap. 791
Iduns skönhetsinstitut. 791
Läsarinnornas spalt. 791
Frågor och svar. 791
Brevlåda. 794

1923:34 Närke-nummer.
Ett Närke-par i gamla stilen. (Fotografi) 797
Krönika som handlar om Närkingarna och närkingarna. Celestin 798
Hemma hos landshövdingskan. Fru Fanny Bergström på Örebro slott. E. Th. 799
Lyckliga Örebro. 800
Kända ansikten i Örebro. Teckningar för Idun av Örebro - artisten Gustav Andrésen 801
Den tanklösa flickan. Jeremias i Tröstlösa 801
Närke i minnet och dikten. Från Lars Wivallius till Verner von Heidenstam 802
Europeiskan i turban. Emma Meissner om storstädernas dampubliks kläder och vanor. Emma Meissner 803
Inför äventyret. (Veckans novell) Jane Gernandt-Claine 804
Boxningen och tjurarna på Java. Bon Soir 805
Ungdomens egen sida. 806
Iduns porträttgalleri. 807
Närkelandet. I minnenas ljus och nuets. 808
Närkes huvudstad. 809
Ressällskap. 814
Läsarinnornas spalt. 814
Frågor och svar. 814
Brevlåda. 818

1923:35 Exkejsarinnan Hermine. (Fotografi) 821
Krönika. Som handlar om den vackra dalkullan i Stockholm och hennes levnadsöden. Celestin 822
Teater. För Idun av Prins Wilhelm 823
Umgängeslivets A och O. Tillgjordhet. Gwen 823
Exkejsarinnan Hermine, en ensam mans hustru. Ett samtal med den landsflyktige Hohenzollerns trogna ledsagerska Eira Hellberg 824
Deras fruar. Augusta Segerstedt, gift med professorn redaktör Torgny Segerstedt. E. Th. 826
Skruvstolens folk. Vincent Granfelt 827
Iduns abborrar. Resultatet av Iduns sommartävlan meddelas här. 828
Damernas diskussionsklubb. 829
Ungdomens egen sida. 830
Iduns porträttgalleri. 831
Ett kejsarpar i landsflykt. 832
Ryska ansikten i Stockholm. 833
Kvinnan som motorcyklist. John Gear 835
Ett par prisbelönta recept. 837
Iduns korrespondensklubb. 838
Ressällskap. 838
Läsarinnornas spalt. 838
Frågor och svar. 838
Brevlåda. 842

1923:36 Höstnummer. Idun med ungdomsäpplet. (Fotografi) 845
Krönika. Som handlar om när Albert Ranft skulle bli apotekare. Celestin 846
Efter ridåfallet. Pewe 847
Ett höstlandskap. Elna Dahrlin 847
Mussolini sådan jag sett honom. Frida Stéenhoff berättar om italiens härskare som är gift med en strykerska. Frida Stéenhoff 848
När det blir höst. Alma Söderhjelm 848
Hattarnas språk - sådant Paris tolkar det. 849
Pälsverkets alla nyanser bli höstens modefärger. 849
I månskenet. (Veckans novell) Marcelle 850
I september. Tullia Ljungh 850
För höstens kaffebord. ett vackert och praktiskt handarbete. Ida Högstedt 851
Höstens nyheter för hemmet. Svenska träslag och svenska stoffer på gjädjande frammarsch. 852
Hur ett hem blir till. J. Gate 853
Ungdomens egen sida. 854
Iduns porträttgalleri. 855
Hösten tänder ramperna. 856
I den gyllenföda september. 857
Hemmets blommor om hösten. I.H. 858
Damernas diskussionsklubb. 858
Iduns skönhetsinstitut. 862
Läsarinnornas spalt. 863
Frågor och svar. 865
Brevlåda. 866

1923:37 Skolnummer. Krönika vari Rosa Grünberg berättar om när hon för 25 år sedan debuterade på Svenska Teatern. Rosa Grünberg-Sjöstedt 870
Vill ni ha er flicka i gosskola? En sida av den aktuella frågan: privatskola eller statsläroverk? 871
"Då allt utom min läxa jag lätt och lustigt fann". Några kända personligheter berätta sina minnen från skolbänkens dagar. 872
Ett flickgymnasium på åttiotalet. Lydia Wahlström 874
Ungdomens egen sida. 875
Den bästa skolhistorien. 876
Dockan och löjtnanten. (Veckans novell) Ruth Holm 877
Engelska eller tyska? Vilket är det bästa begynnelsespråket? Carl O. Koch 878
Damernas diskussionsklubb. 878
Iduns porträttgalleri. 879
Iduns utställning av barnteckningar. 880
Iduns korrespondensklubb. 886
Frågor och svar. 886
Läsarinnornas spalt. 888

1923:38 Japannummer.
Mamma och barn. (Fotografi) 893
Krönika som handlar om jiu-jitsu, Ringvall, ordensregnet och annan trevlighet. Celestin 894
Iduns utställning av barnkonst. 895
Om jag finge välja vad toge jag då hem från Japan? Vera von Kraemer 896
Hur Kinu återvände från graven. (Veckans novell) 898
Iduns handarbetssida. 900
Barnens dag - och flickornas. 900
Höstmodets pionjärer. Midinette 901
Ungdomens egen sida. 902
Iduns porträttgalleri. 903
Där körsbärsblomma och chrysantemum bära vardagens börda. 904
Damernas diskussionsklubb. 906
Iduns korrespondensklubb. 910
Ressällskap. 910
Boknytt. 910
Läsarinnornas spalt. 912
Brevlåda. 914

1923:39 Omkring 1:e oktober. 917
Krönika. Celestin 918
Höstjakt. Viktor Myrén 918
Prinsessan Louise hos Londonsvenskarna. 919
Thea Kellgren - ett livsöde. Elin Wägner 920
Kvinnornas hus måste bli verklighet! 921
Katja. (Veckans novell) Savvatij 922
Vem syr den bästa arbetsdräkten? Idun utlyser en tävlan för hembiträden. 923
Det vackraste sommarminnet. Gyrid 923
Damernas diskussionsklubb. 924
Pälsverk och praktkläder. Midinette 924
Iduns handarbetssida. Olga Nyblom 925
Ungdomens egen sida. 926
Iduns porträttgalleri. 927
När tältpinnarnas flyttas. Gamla stockholmshem i ny omgivning. 928
Romantik och personhistoria i kuddform. Thyra Grafström 929
Iduns korrespondensklubb. 934
Frågor och svar. 934
Boknytt. 938
Brevlåda. 938

1923:40 Vår blivande kronprinsessa och hennes trolovade. (Fotografi) 941
Krönika. Celestin 942
Ett Iduns hedersgalleri. 18 kvinnor, som under åren 1906-1923 fått Iduns stora pris för förtjänstfull kvinnlig gärning. 943
En förverkligad drottningtanke. Herm. Seldner 944
Den bästa skolhistorien. 945
Herden från bergen. En renässanshistoria från Italien. (Veckans novell) Alice Berend 946
Hur man syr en arbetsdräkt. En handledning för deltagarne i Iduns tävlan för hembiträden. Olga Nyblom 947
Damernas diskussionsklubb. 747
Ungdomens egen sida. 948
Tennets renässans. Förnämliga och billiga alster av svenskt konsthantverk. T. 949
Hur man syr ett amerikanskt örngått. Brita Lidbäck 949
Skall damen hälsa först? Några inlägg och snärtar i en aktuell etikettsfråga. 950
Det vackraste sommarminnet. 950
Iduns porträttgalleri. 951
Intim konst av en stor målarinna. 952
Vem skapar den svenska karaktärsdockan? Idun utlyser två tävlingar om den bästa dockan. 953
Kökets kejsare i Köpenhamn. 955
Iduns korrespondensklubb. 958
Boknytt. 958
Frågor och svar. 960
Brevlåda. 962

1923:41 Prinsessan Ebba Bernadotte. (Fotografi) 965
Krönika. Som handlar om när jag blev mångmiljonär och Sverige fick en ny kung. Celestin 966
Prinsessan Louise sedd på nära håll. "Den bästa prinsessan i världen" säger en engelsk amiral, som är mångårig god vän i familjen. Mark Kerr 967
Efter ridåfallet. Pewe 968
Prinsessan Bernadotte vid en ny milstolpe. 969
Umgängeslivets A och O. Damen som reser. Gwen 969
Starka, starka barnaarmar. (Veckans novell) Gunnar Thorstensson 970
Ny redaktör för Iduns hushållssida. (Anna Schenström) 970
Iduns handarbetssida. Olga Nyblom 971
Den bästa skolhistorien. 972
Iduns porträttgalleri. 973
Ungdomens egen sida. 974
På Ellen Keys Strand. Där minnen av det gångna knytas samman med framtidstankar. 975
Hos Ellen Key sierskan på Strand. 976
Damernas diskussionsklubb. 979
Iduns korrespondensklubb. 982
Frågor och svar. 982
Iduns skönhetsinstitut. 983
Brevlåda. 986

1923:42 Nordiska museet. Jubileumsnummer. 989
Krönika som handlar om Nordiska Museet samt den svenska parisaren Monsieur Carlson. Celestin 990
När Hazelius mognade för sitt verk. En skildring från hans ungdomsår av professor Fredrik Böök 991
Ögonen. (Veckans novell) Ruth Holm 992
Efter ridåfallet. Pewe 993
En bukett till Nordiska museet. Med även några törnen bland rosorna. 994
Hedendom, som glömt sig kvar. Fröken Louise Hagberg berättar kuriösa erfarenheter utifrån bygderna. E. Th. 995
Brunius som vägledare i engelsk litteratur. Tor Hedberg 996
Senhöst. Anna Lenah Elgström 996
Iduns handarbetssida. B.L. 997
Damernas diskussionsklubb. 997
Ungdomens egen sida. 998
Jack, jättarnas besegrare. 998
Iduns porträttgalleri. 999
Länkar mellan gammalt och nytt. 1000
Hur våra förfäder levde. 1001
Iduns korrespondensklubb. 1006
Iduns skönhetsinstitut. 1007
Frågor och svar. 1008

1923:43 Vår nya kronprinsessa. (Fotografi) 1013
Krönika. Celestin 1014
Framstående indiska på besök i Sverige. Fia Öhman 1014
Prinsessan Louises första besök i Sverige. Kronprinsessans svenska lärarinna berättar ett krigsminne från 1914. Elsa Djurklou 1015
Prinsessan Louisa som sjuksköterska. Elsa Djurklou 1015
Flickornas yrkesval. Emess 1016
Efter ridåfallet. Pewe 1017
Ny era för Hälsingborgs stadsteater. 1017
Ögonblickets man. (Veckans novell) Stephen Vincent 1018
En engelsk diplomatfru som lämnar oss. 1018
Var är den skickligaste docksömmerskan? Olga Nyblom 1019
Damernas diskussionsklubb. 1020
Det vackraste sommarminnet. Marianne 1020
Medelklassen skapar kulturen. Martin Olsson 1021
På kontorsstolen. Miggs 1021
Ungdomens egen sida. 1022
Iduns porträttgalleri. 1023
Svenska och engelska ansikten i bröllopsgården. 1024
Vilka böcker skola vi läsa? E. Th. 1027
Ett trevligt "pappersmod". 1028
Ressällskap. 1030
Iduns korrespondensklubb. 1030
Iduns skönhetsinstitut. 1030
Frågor och svar. 1032
Brevlåda. 1034

1923:44 Bröllopsnummer.
Kronprinsessan Louise. (Fotografi) 1037
Krönika. Celestin 1038
Svenska kvinnor hälsa kronprinsessan. En hyllning och ett knippe önskningar framförda genom Idun. 1039
Gången till altaret och bilfärden till borgmästaren. Vera von Kraemer 1040
Brudstrumpeband och äktenskapsboja. Små prydliga minnen av en galant bröllopssed i förra seklet. E. Th. 1041
Villa Madone. (Veckans novell) Anna Lenah Elgström 1042
Där bröllopet firas i dagarna tre. Minnen från lantliga bröllop i rika och frodiga svenska provinser. D. Fbg. 1043
Efter ridåfallet. Pewe 1044
Den betydelsefullast av slöjor. Olga Nyblom 1045
Ungdomens egen sida. 1046
Iduns porträttgalleri. 1047
Ur bröllopsgåvornas mängd. 1048
Kring ceremonien i St. James'. 1049
Iduns korrespondensklubb. 1054
Frågor och svar. 1054
Läsarinnornas spalt. 1057
Brevlåda. 1058

1923:45 Förmälningsnummer.
Kronprinsen och kronprinsessan. (Fotografi) 1061
När Sverige fick en ny kronprinsessa. 1062
Bröllopsbilder från London. 1064
Damernas diskussionsklubb. 1065
Villa Madone. Andra brevet. Vad som hände min tant i villan. (Veckans novell) Anna Lenah Elgström 1066
Den bästa skolhistorien. 1067
Grönskande boningar. Tor Hedberg 1068
Tio kronor för ett Iduns fadderbarn. 1068
Iduns handarbetssida. 1069
Källarmästarnas favoritmat. 1069
Ungdomens egen sida. 1070
Iduns porträttgalleri. 1071
Mattknytning - det nyaste julklappsarbetet. 1072
Ellen Roosvals utställning. 1073
Svenska kvinnor hälsa kronprinsessan. 1073
Hur det gått för Iduns fadderbarn. 1074
Vilka böcker skola vi läsa? 1075
Ressällskap. 1078
Iduns korrespondensklubb. 1078
Frågor och svar. 1080
Brevlåda. 1082

1923:46 Ur Gösta Berlings saga. (Fotografi) 1086
Krönika. Som bl.a. handlar om olämplig fotografering av kronprinessan Louise. Celestin 1086
Ett ögonvittne om Londonbröllopet. M. 1087
Kvinnan som präst. Hur stridsfrågan står just nu. Lydia Wahlström 1088
Svenska kvinnor hälsa kronprinsessan. Ännu en rad hyllningar och önskningar genom Idun. 1089
Villa Madone. Andra brevet. (Veckans novell) Anna Lenah Elgström 1090
Kvinnan och bilen. Wladimir Voness 1091
Från höstmodets estrad. Short-cut 1092
Damernas diskussionsklubb. 1092
Iduns porträttgalleri. 1093
Ungdomens egen sida. 1094
Broderade tavlor. En gammmal fin kvinnlig konstart som levat upp igen. E. Th. 1095
Silkessöm och konstnärsdröm. 1096
Gösta Berlings saga på film. 1097
Vackra konstglas. 1100
Iduns korrespondensklubb. 1102
Iduns skönhetsinstitut. 1102
Frågor och svar. 1105
Brevlåda. 1106

1923:47 En nobelpristagares hustru. (Fotografi) 1109
Krönika. Celestin 1110
I audiens hos kejsarinnan Zita. 1111
Efter ridåfallet. Pewe 1112
Deras fruar. Olga Marks von Würtemberg, den nya utrikesministerns maka. -IE. 1113
Jungfruns julklapp förr i världen. Glimtar från en tid, då "jungfru" var en hederstitel. 1114
En tysk nobelpristagares hustru och arbetskamrat. 1114
Salta pro nobis. (Veckans novell) John Galsworthy 1115
Svenska kvinnor hälsa kronprinsessan. 1116
Iduns handarbetssida. 1117
Ungdomens egen sida. 1118
Iduns porträttgalleri. 1119
Ur Iduns julklappskorg. 1120
Hos sagoförtäljerskan på Mårbacka. 1121
Damernas diskussionsklubb. 1122
En litterär skvallerkrönika. T. 1123
Våra julgäster - blommorna. Simila 1124
Iduns korrespondensklubb. 1126
Frågor och svar. 1126
Brevlåda. 1129
Boknytt. 1130

1923:48 Matilda Jungstedt. (Fotografi) 1133
Hos det olyckligaste av alla folk. Marika Stjernstedt 1134
Signe Hebbe om Matilda Jungstedt. Miggs 1135
En originell julklapp i Iduns julnummer. 1135
Galsworthy om livets ironi. En Forsytes Brittsommar, anmäld av Tor Hedberg 1136
Två dikter av Magda Bergquist 1136
Hemma hos Helena Nyblom. 1137
Den svenska sångerskan som tog norrmännens hjärtan. 1137
Korstecknet uppstår igen. Luther anbefallde det, säger pastor Schröderheim. Elis Schröderheim 1138
Umgängeslivets A och O. Den viktigaste kunskapen. Gwen 1138
Damernas diskussionsklubb. 1139
Ett brev om äktenskapet. (Veckans novell) Jacinto Benavente 1140
Den bästa skolhistorien. 1141
Ungdomens egen sida. 1142
Iduns porträttgalleri. 1143
Vem vill ha Iduns fadderbarn? 1143
Ur händelsernas film. 1144
Från Nizza till Stockholm. 1145
Iduns korrespondensklubb. 1150
Läsarinnornas spalt. 1150
Frågor och svar. 1150
Boknytt. 1153
Brevlåda. 1154

1923:49 Boknummer.
Prins Wilhelm. (Fotografi) 1157
Krönika. Celestin 1158
Moderna kvinnor sådana de speglas i den samtida litteraturen. 1159
Guldsand vaskad ur julens bokflod. 1160
Manliga författare, som kallat den moderna kvinnan tidens största andliga kraft. Frida Stéenhoff 1160
Tidslitteraturen speglar de verkliga tidstyperna. E. Th. 1160
Deras fruar. Professor Fredrik Bööks maka Tora Böök. Celestin 1161
En roman om eld och aska. Zeromskis stora skildring från en omvälvningstid, anmäld av Tor Hedberg 1162
Roligt resultat av Iduns docktävlan. 1163
Vilken bok är den bästa ni läst? 1164
Den moderne Ikaros och något om luftmotståndet. För Idun av Prins Wilhelm. Pewe 1165
Vill man tysta diktens röst. K.G. Ossiannilsson 1165
När pennan går i arv. Ebba Theorin 1166
Kvinnorna hålla idrottsriksdag. Idun inbjuder till bildandet av ett kvinnligt idrottsförbund. 1167
Det obegripliga. (Veckans novell) Ernst Didring 1168
Fem skalder om hemmet. 1169
Ungdomens egen sida. 1170
Iduns porträttgalleri. 1171
Litterära dynastier. 1172
Hemma hos Prins Wilhelm. 1173
Barn- och ungdomslitteratur. Marie Louise Gagner 1174
Fyra kvinnogestalter. 1175
En blixtrond bland julböckerna. 1175
Ressällskap. 1180
Iduns korrespondensklubb. 1180
Boknytt. 1180
Frågor och svar. 1184
Brevlåda. 1186

1923:50 Kronprinsparet strax efter ankomsten till Stockholm. (Fotografi) 1189
Krönika. Celestin 1190
Kronprinsparets ankomst till Sverige. 1191
Kronprinsessan i sitt nya fosterland. 1192
Furstebruden tågar in...Hur Sverige förut mottagit och hyllat sina kronprinsessor. 1193
En smakbit ur Iduns nya följetong. Miljön i Elin Wägners "Silverforsen". Elin Wägner 1194
Den moderne Ikaros och något om "luftmotståndet". För Idun av Prins Wilhelm. Pewe 1195
Efter ridåfallet. Av Prins Wilhelm 1196
Det obegripliga. (Veckans novell) Ernst Didring 1197
Småttingarnas egen sida. 1198
Gröna lingonkransar och röda julstjärnor. Hur man klär hemmet i julens båda färger. Myx 1199
Tedockan en näpen julklapp. Heia 1199
Iduns porträttgalleri. 1200
Hembiträdena prisbelönas. 1201
Ester Svalling 50 år. K.K. 1203
Alma Söderhjelms nya roman. E. Th. 1203
Barn- och ungdomslitteratur. Marie Louise Gagner 1204
Boken om 1002 nätter. Marabou 1206
Nya textilier för hemmet av Thyra Grafström. X. 1206
Iduns korrespondensklubb. 1208
Boknytt. 1208
Frågor och svar. 1208
Brevlåda. 1210

1923:51 Julaftonsnummer.
Prinsessan Ingrid lackar in julklappar. (Fotografi) 1213
Krönika. Celestin 1214
Psalmen i nutidsbelysning. Två moderna kvinnliga lyriker om vad psalmen ger oss människor av i dag. 1215
Julbesöket. Hjalmar Wallander 1215
Kvinnornas idrottsförbund är nödvändigt. 1216
Från en döende skönhetsvärld. Birger Mörner 1216
Lyx och lustighet i skyltfönstren. 1217
Fotografiet. En julhistoria. (Veckans novell) Nathanael Cassén 1218
Iduns kvinnoklubb. En klubb för alla. Startar den 9 januari. 1218
Efter ridåfallet. För Idun av Prins Wilhelm. Pewe 1219
Min jultidning sådan jag vill ha den. 1220
Damernas diskussionsklubb. 1221
Madonnan. En julminiatyr av Oskar Busch 1221
Ungdomens egen sida. Himmelsbrevet. Julsaga av Sophie Reinheimer 1222
Iduns porträttgalleri. 1223
Den juletid nu kommer...1224
Galaföreställning på Operan. 1225
Barn- och ungdomsböcker. Marie Louise Gagner 1229
Iduns korrespondensklubb. 1232
Boknytt. 1232
Frågor och svar. 1234
Brevlåda. 1235

1923:Julnummer Iduns julnummer 1923.
Innehåll. 1
Fädernas kyrka. Ebba von Seth 2
Mina julminnen. Ellen Key 3
Skorna. Prins Wilhelm 4
Diplomatens julminne. Vladimir Radimsky 9
Naturlig förklaring. Ur "Fridas sånger" av Birger Sjöberg 10
Två furstinnor. Den gamla hovdamens julminnen. 11
Skojarbaronen. Selma Lagerlöf 12
En visa. Karl-Erik Forsslund 14
Ett julminne från Sverige. Werner Söderhjelm 17
Ny jord. Hasse Z. 18
Den moderna sagan om Idun. 19
Kryddorna till julens stora högtid göras i ordning långt i förväg. 20
Kärlekens äventyr. Elin Wägner 22
Skalder bland julgransgrenarna. 24
När elaka herrar voro snälla gossar. 27
Drottning Kristinas sångerska. Carl Bildt 28
De osynliga vid julbordet. Litet om gammaldags julskrock som delvis lever kvar ännu. 30
Prinsessan och trollen. Sagospel i två akter. Margit Ekegårdh 32
Moster Margret. Albert Engström 36
Julsol. Fredrik Nycander 38

1923:52 Den nya operachefen. (Fotografi) 1237
Krönika. Celestin 1238
Vad året gett kvinnan. 1239
Vad kvinnornas idrottsriksdag bjuder på. 1240
Från Forum Romanum och annat forum. 1241
Den moderna sagan om Idun. 1242
England missnöjt med Nobelpriset. Korax 1243
Nytt år. Elisabeth Högström-Löfberg 1243
Comtessan och tofflorna. (Veckans novell) Osvald Kuylenstierna 1244
Landshövdingsparets farväl. Nobody 1245
Diktarens bokslut med året. 1245
Ungdomens egen sida. 1246
Iduns porträttgalleri. 1247
Nationernas gata i dockvärlden. 1248
Ömma presenter förr i världen. E. Th. 1249
Damernas diskussionsklubb. 1252
Boknytt. 1254
Läsarinnornas spalt. 1254
Frågor och svar. 1254

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen