Göteborgs universitetsbibliotek: Idun 1922

Idun 1922

1922:Innehåll Innehållsförteckning för 1922
1922:1 I drömmar. Fotografi) 1
Iduns pristagarinna för året. Iduns kvinnliga akademi utser författarinnan Helena Nyblom 2
Lokomotivets sång i nyårsnatten. Ernst Högman 2
Årsskiftet. Alf Ahlberg 3
Ungdomens oarter hos äldre folk. Vera von Kraemer 4
Den moderna ungdomen har sina försvarare. T. 4
Vår tjänande syster. E. Th. 5
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 6
Engelska porträttkarikatyrer. Något om tidens konst. August Brunius 8
Kapten. Novell av Marika Stjernstedt 11
Kan ni de gamla hederliga ordspråken? 13
Lucia. (Iduns följetong) Matilde de Serano 14
När Iduns julklappar nådde ödemarksbarnen. Reinh. Wester 15
Göte Ljungberg vår yngsta operastjärna. Ida B. Goodwin 16
Makaroni-beskrivningar. 18
Audiatur et altera pars. Ett litet inlägg med anledning av Gwens artikel i Idun för den 11 dec. "Råd till de nyfattiga". A.L. 24
Stockholm set med norske öine. Adele Vinle 25
Läsarinnornas spalt. 27
Frågor och svar. 28

1922:2 Den äldre damens skönhet. E. Th. 33
Min kusin. Ett sommarminne. Johannes Heüman 34
Misstaget. Anton Tjechov 35
I det otvättade Kantewoe. Teres Kaudern 36
Har den svenska kvinnan den man hon förtjänar? Elin Wägner 39
Sjukvård i hemmet. Olika sätt att lyfta en sjuk. 40
Hur barnet ser världen. 41
Konstens trotjänare och fanflyktingar. En meditation över scenens barn. Av Den Inbitne 42
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 42
Lucia. Matilde Serao 43
En uppoffrande verksamhet i det tysta. Sonja Haneson 43
Nyår på Stockholmsscenen. E. 44
Europeiska ansikten, målade av en med Sverige lierad tjeckoslovak. Vera von Kraemer 45
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 46
Läsarinnornas spalt. 52
Frågor och svar. 53
Den stora lyckan. Kerstin Uhrberg 54

1922:3 Excellensen Brantings nya hem. 57
De fem riksdagskvinnorna vid starten. S. H-n. 58
Hofalla kvinnor. Några verklighetsbilder från Långhedens bygder. Sven Friberger 59
Mot den nya tiden. Funderingar över ting som angår oss alla. Gwen 60
Vi själva och våra anor. Litet om hur även lekmannen kan ta reda på sina förfäder. E. Th. 61
Systrarna. Abdon Furuhage 62
"Fregattkaptenen" Kring Dramatens chefsfråga. 63Våra fotografier och - pietetskänslan. Tora Randal 64

Nordiska Kompaniets chef femtio år. 64
Kroppskultur i hemmet. 65
Två dikter. Gustav Åström 65
Lucia. Matilde Serao 66
Ännu en svensk storman död. 66
Det nyutrustade utrikesministerhotellet är en förnäm och hemtrevlig bostad. 68
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 70
När man sköter sitt hem utan jungfru. Av Fru Disa 71
Spalten om böckerna. 73
Kvällar på parkett. E. 75
Läsarinnornas spalt. 76
Frågor och svar. 76
Brevlåda. 77

1922:4 Riksdagskvinnornas entré. 81
"Trippels" nyårsvaka. Elisabeth Högström-Löfberg 82
En syl i vädret. Anonyma brev. Alma Söderhjelm 83
Lottsedeln. Josef Oliv 84
Ur en hundraårig patiencebok. 85
Jubileumsdagar för kvinnogymnastiken. S.H. 86
Att ovanligt affärsjubileum. 86
Kvinnor och bibliotek i Amerika. Ett förvärv i Washington av Hilda Lindstedt 87
Ordspråkstävlan löst. 87
Ludvig Karsten. En intervju med Pola Gauguin. Munken 87
Vem virkar den vackraste jumpern? 88
Kvällar på parkett. 89
Lucia. Matilde Serao 90
Pärlan. Gabriel Jönsson 91
Till Molière jubileet. 92
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 95
G.H. von Koch 50 år. 98
Läsarinnornas spalt. 100
Frågor och svar. 100
Iduns hemkonsulents brevlåda. 101

1922:5 Kvarnen på prins Eugens Valdemarsudde. (Fotografi) 105
Drachmann som hemmets diktare. Qvidam Qvidamsson 106
En kurs i barnavård. Arthur Fürstenberg 107
Lucia. Matilde Serao 108
Fata morgana. Skiss av Hedvig Billing 109
Affärskvinnor om sig själva och andra. Den kvinnliga kontoristens martyrium och triumf. Th. 111
Kaktusodlingen är tacksam. R. 112
Kvinnans överlägsenhet i Centralafrika. Marika Stjernstedt 113
Spalten om böckerna. E. H-n. 114
Ellida Sundblad. E-a. E-Tr. 115
Konstnärsprinsen och hans vackra Valdemarsudde. 116
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 119
Läsarinnornas spalt. 124

1922:6 Eleonora Duse rediviva. Ellen Lundberg-Nyblom 129
Jag är icke här…Anna Lenah Elgström 130
En kurs i barnavård. Arthur Fürstenberg 131
Den svarta slöjan. Märta Starnberg 132
Aladdin och Noureddin. En meditation över skaparen och verket. Den Inbitne 133
Lucia. Matilde Serao 134
Bygga och Bo. Våra husmödrar anmodas om praktiska idéer. 136
Med en utlännings ögon. T. 136
Omkring representationsplikterna. Ett apropå till värdinneskiftet i utrikesministerpalatset. Gwen 137
En finländsk Anna Maria Lenngren. 138
Ur Stephan Sindings verk. And. Ljung 139
Ur Stockholms vintersaga. 140
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 142
Kvällar på parkett. Ariel 144
Läsarinnornas spalt. 148
Frågor och svar. 148

1922:7 Intet åldersstreck inom sporten. 153
Benedictus XV - den mest älskade av påvar. Henrik Ullman 155
När påven fördes till det sista vilorummet. Ellen Lundberg-Nyblom 156
Det som gör alla människor till bröder. O. Henry 157
Förbud, tullpolitik och litet till. Bon Soir 158
Lucia. Matilde Serao 159
Signaren. Fredrik Nycander 160
Det var en gång. Ett genmäle om modern kvinnlighet. Elsa Wideblom 160
Där det sjunkna Atlantis låg. C.A.C. Lewenhaupt 161
Ett träd. Albert Henning 162
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 163
Från Nordiska spelen. 164
"Orfeus i underjorden". 165
Spalten om böckerna. E. H-n. 169
Läsarinnornas spalt. 172
Frågor och svar. 172
Iduns skönhetsinstitut. 173
Brevlåda. 174

1922:8 Hos Norges mest kända författarinna. (Sigrid Undset) Tage Aurell 177
En rad norska författarinnor och ett evigt problem. T. 178
Skimret. Bengt E. Nyström 179
Broderns skuld. Ella Byström 180
Du skall tukta dina föräldrar. Tora Randal 180
Vid Strindbergs grav. Adéle Vinje 181
Den nya giftermålsbalken och kvinnorna. Hur den nya äktenskapslagen verkat. E. Th. 183
Vita dukens folk - de nya furstarna. 184
Lill-Bjärka, Norrköpingsarbeterskornas sommarstuga. 184
"Kungens dansös" i verkligheten. 185
Lucia. Matilde Serao 186
En kurs i barnavård. Arthur Fürstenberg 187
Från Nordiska spelen. 188
Kalkutta, den indiska oroshärden just nu. Anders Eje 189
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 191
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 193
Kvällar på parkett. Ariel 195
Läsarinnornas spalt. 196
Frågor och svar. 196
Iduns skönhetsinstitut. 196
Brevlåda. 198

1922:9 Amerika och poesien. Några prov på amerikansk lyrik. I tolkning av Teresia Eurén 201
Kopparkrukor och "handmålade oljeärgstavlor". 203
Elf Norrbo sextio år. K.G. Ossiannilsson 204
Spalten om böckerna. 204
Våra krukväxter. D-a. 205
En svenska som "slagit igenom" i Amerika. (Elvira Hedlund) 205Skönhetens gudinna. Carl-August Bolander 206
Studentskor och studentskeliv i Göteborg. S. H-n. 208
Iduns teckningstävlan löst. 208
En syl i vädret. Varför resa ej svenskarna till Finland? Alma Söderhjelm 209
Terracina, fra Diavolos stad, i våra dagar. Frida Billberg 210
Porträtt till dagskrönikan. 210
Lucia. Matilde Serao 211
En dansk diktare i Stockholm. Adéle Vinje 211
Ur en stockholmskas dag. Midinette 212
Äldre och ny tysk konst i Stockholm. 213
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 214
Kvällar på parkett. Ariel 215
Bananer i matlagningen. 220
Läsarinnornas spalt. 221
Iduns skönhetsinstitut. 222
Brevlåda. 222

1922:10 Kvinnoyrken, yrkesprägel, arbetsglädje. 225
Wirsén och Bäckström. Några anteckningar ur otryckta brev. Fredrik Vetterlund 226
Agnes Branting 60 år. 227
En kusthistoria. Gustaf Ullman 228
Brahms, Bruckner och Mahler. Fritz Piersig 229
Plats i solen för våra svenska författare. Bon Soir 230
Vi få en svensk bokvecka. T. 230
Lucia. Matilde Serao 231
Sjukvård i hemmet. 232
Klipp ur resefilmen. Ove Ekelund 233
Kvällar på parkett. 234
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 235
Glimtar ur de självförsörjandes liv. Baba 236
Påvekröningen i Rom. Ellen Lundberg-Nyblom 237
Läsarinnornas spalt. 242
Frågor och svar. 242
Iduns skönhetsinstitut. 244
Brevlåda. 245

1922:11 "Englands dotter" gifter sig. 249
Amerikanaren. En gammal skvallerhistoria från en liten småstad. Einar von Strokirch 250
En kurs i barnavård. Arthur Fürstenberg 253
Morgonvandring. Den Inbitne 254
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 255
Tråkighetens apostlar. E. Th. 256
Snöfallsnätter. Barbro Mörne 256
Annonsen och de dåliga tiderna. 257
Wirsén och Bäckström. Några anteckningar ur otryckta brev. Fredrik Vetterlund 258
Lucia. Matilde Serao 259
När prinsessan Mary trädde i brudstol omströmmad av ett världsrikes hyllning. 260
Vägen till livet. Reflexioner över en diktare och filosof. (med anledning av Hans Larssons jubileum) 262
Kvällar på parkett. Ariel 263
Iduns skönhetsinstitut. 266
Läsarinnornas spalt. 267
Frågor och svar. 269
Brevlåda. 269

1922:12 Fiskarpojken som blev författare. Johan Bojer femtio år. Katherine Lie 273
Nissjers-Kari. Giovanni Lindeberg 274
Två blickar. John Galsworthy 274
Ester. (Iduns följetong) En nutidshistoria av Elisabeth Högström-Lövberg 276
Lucrezia Camera. En italiensk "soldatmoder". Celie Brunius 278
Från kontorsstolen till spiseln. Vad kvinnliga kontorister och andra kunna göra mot platslösheten. 280
Sjukvård i hemmet. 281
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 282
Människor i sysslor. Gustaf-Otto Adelborg 283
Porträttkonst i Nordiska bokhandeln. 284
Kameran och sanningen. 285
Kvällar på parkett. Ariel 286
Då mor är borta. 287
Hemträdgården i mars och april. 287
Läsarinnornas spalt. 290
Frågor och svar. 291
Brevlåda. 293
Lucia. Matilde Serao 296b

1922:13 På Tor Hedbergs sextioårsdag. Ernst Högman 297
"Mademoiselle de Mars". Gustaf Svensson 298
En kurs i barnavård. För Idun av Dr Arthur Fürstenberg 299
Tre skräddare. Gammal folksaga med bilder av Manne Östlund 300
En syl i vädret. Över språket: din väns vän skall ock du en vän vara. Alma Söderhjelm 301
Ädel sådd. Sven Jerring 302
Ester. (Iduns följetong) En nutidshistoria av Elisabeth Högström-Lövberg 303
Konfirmationsklänningar. 304
Fröken Anna Eklund 50 år. Anda Alm. 304
Sjukvård i hemmet. 305
Spalten om böckerna. E. H-n. 305
Café Olympia. Elisabeth Krey-Lange 306
Amerikanska kvinnan. Nils Widstrand 307
Roslagskrukor. 307
Vindvisa. Margit Ekegårdh 308
Franska böcker på franskt visit. E. Th. 309
Iduns hushållssida. I. H-dt. 310
Kvällar på parkett. Ariel 313
Läsarinnornas spalt. 314
Frågor och svar. 314
Brevlåda. 316
Den stora lyckan. Kerstin Uhrberg 317

1922:14 Fru Gerda Lundeqvist-Dahlström som Tora Parsberg. (Fotografi) 321
Mikael. Kerstin Hed 321
Ur ett gammalt familjearkiv. Karl August Hagberg 322
Beatrice Dickson sjuttio år. Sonja Haneson 323
En barnstudie. Valborg Goldschmidt 324
Luftslotter ur en småstadskrönika. Gustava Svanström 326
Vårmodet. Midinette 328
Barnpyjamas. 328
Hemutställning i Göteborg. S.H. 329
Från ryska hem till svenska. Baba 329
Iduns hushållssida. 330
I Sveriges konsthögskola. Georg Nordensvan 331
Ester. (Iduns följetong) En nutidshistoria av Elisabeth Högström-Lövberg 334
Kvällar på parkett. Ariel 335
Läsarinnornas spalt. 338
Frågor och svar. 338
Den stora lyckan. Kerstin Uhrberg 340

1922:15 Husmödrarna hålla riksdag. 345
Kärlekens hämnd. Ivar Thor Thunberg 346
Journalisten som blev kokkonstnär och litet annat om moderna herrars huslighet. E. Th. 347
Ur ett gammalt familjearkiv. Karl August Hagberg 348
Tre dikter av Erik Lindorm 349
De tre nya i Svenska akademien. 349
Sjukvård i hemmet. 350
"Bacchi safter" genom Linnés glasögon. En folkbok nyttig både för fanatiker och libertiner. Den Inbitne 351
Kobe - "Orientens Liverpool". Några dagboksblad. Holger Lundberg 352
Ester. (Iduns följetong) En nutidshistoria av Elisabeth Högström-Lövberg 354
Anna Maria Roos 60 år. 354
Iduns hushållssida. I. H-dt. 355
I Sveriges konsthögskola II. Georg Nordensvan 356
Kvällar på parkett. Ariel 358
Rosina Heikel 80 år. Volmar Lindman 359
Läsarinnornas spalt. 362
Frågor och svar. 362
Den stora lyckan. (Forts. och slut) Kerstin Uhrberg 364
Iduns skönhetsinstitut. 365
Brevlåda. 365

1922:16 "O, forna tiders kvinnor!" Två porträtt av kvinnor, som haft stor betydelse för danskt måleri. 369
Kvinnor i riksdagsdebatten. Elin Wägner 370
Hedvig Svedenborg femtio år. T. 370
Kalle Swing. Carl-August Bolander 371
Hur Stockholm får sina påskägg. T. 372
En kurs i barnavård. Arthur Fürstenberg 373
Långfredag. Henrik Ekstrand 374
Passionsvaka. Adolf Nordgren 375
Färger och rumsindelning. T. 376
Tre nya pyjamas. 376
Tävlingsjumpers. 377
Iduns hushållssida. I. H-dt. 378
Ester. (Iduns följetong) En nutidshistoria av Elisabeth Högström-Lövberg 379
Kvällar på parkett. Ariel 379
Ung svensk och gammal dansk konst i Stockholm. E. Th. 380
Iduns skönhetsinstitut. 386
Läsarinnornas spalt. 389

1922:17 Henning Berger femtio år. 393
Barnet. Historien om en mans kärlek. Gunnar Hede 394
Tre dikter med antika motiv. Olof Rabenius 395
Furste och vetenskapsman. Litet om furst Albert av Monaco. Herm. Seldener 396
Spalten om böckerna. E. H-n. 397
Sjukvård i hemmet. 398
En syl i vädret. Gåvor och gengåvor. Alma Söderhjelm 399
Borås 300 år. Den gamla "knallebygdens" centrum. Gustav Ewald 400
Kungarna. John Galsworthy 401
Ester. (Iduns följetong) En nutidshistoria av Elisabeth Högström-Lövberg 402
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 403
Rysk teaterkonst erövrar gamla och nya världen. 404
E.D. Morel - en fredskämpe. Karin Lilja Whyte 406
Inför Dramatens domstol. 406
Anna Kindblom. Ulla Linder 407
Tyllbroderier. 408
Läsarinnornas spalt. 410
Iduns skönhetsinstitut. 412
Brevlåda. 413

1922:18 Sagoberätterskan på Ekeliden. 417
Den osynliga drivkraften. Elin Wägner 418
Barnet. Historien om en mans kärlek. Gunnar Hede 419
Kvällar på parkett. Ariel 421
En kurs i barnavård. Arthur Fürstenberg 422
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 423
Vårhattar. Midinette 424
Från det politiska roulettespelet i Genua. 425
Vid stadsmuren. Artur Möller 426
Husmodersveckan i Stockholm. 427
Sagoberätterskan på Ekeliden. (Elsa Beskow) 428
Bud från blommornas folk. E. Th. 429
Läsarinnornas spalt. 434
Frågor och svar. 435
Iduns skönhetsinstitut. 436

1922:19 Bygge och Bo. Specialnummer I. 441
Hos några Bygge och Bo-män. R. 442
Kvalitet i hemmet. Gregor Paulsson 443
Litet om Albert Engström. Apropå det senaste akademivalet. Herm. Seldener 444
Ester. (Iduns följetong) En nutidshistoria av Elisabeth Högström-Lövberg 445
Till minne av stramalj och kruseduller. E. Th. 446
En förnäm bokbandsutställning. 446
Lek. Skiss av Lussie Fagg 447
Kvällar på parkett. Ariel 447
Trädgårdsstäder - ett uppslag för oss. 448
Kring Bygge och Bo. 448
Moderna svenska möbler. 449
Småflickklänningar. 450
Porträtt till dagskrönikan. 450
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 451
Bygge och Bo. En svensk kvalitetsutställning. R. 452
Iduns skönhetsinstitut. 458
Läsarinnornas spalt. 459
Frågor och svar. 459

1922:20 Bygge och Bo. Specialnummer II. 465
Det kvinnliga inslaget. R. 465
Från utställningens vinklar och vrår. R. 466
Hurudana golv böra vi ha i våra hem? T. 466
En flickpension i Stockholm för femtio år sedan. Gurli Linder 467
En vårsyn. Kerstin Hed 468
Barnet i trädgården. Leonard Merrick 469
Tuktade skalder. Ett apropå till en teaterhändelse för dagen. Den Inbitne 471
Kvällar på parkett. Ariel 471
På gränsen till idealköket. Ida Högstedt 472
Sjukvård i hemmet. 473
Kökets viktigaste möbel – spiseln. R. 474
Spalten om böckerna. E. H-n. 475
Hugo Alfvén 50 år. 475
Vardagsbrev från Paris. I. Ansiktet och masken. Alma Söderhjelm 476
Marianne Ekman 50 år. 476
Ester. (Iduns följetong) En nutidshistoria av Elisabeth Högström-Lövberg 477
Göteborgs kontoristförening 30 år. S. H. 478
Kring Bygge och Bo. I. H-dt. 478
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 479
Den ordnande handen. R. 480
Ljuva porträtt och elaka. 481
Goda adresser för dem , som sätta bo och bygga. 486
Litteraturlista för dem, som sätta bo och bygga. 487
Mamma och föreningslivet. Marthe 489
Läsarinnornas spalt. 490
Frågor och svar. 490
Iduns tidsfördriv. 493
Brevlåda. 493

1922:21 Tre generationer. 497
En flickpension i Stockholm för femtio år sedan. II. Gurli Linder 498
"Vinsten för mig, förlusten dela vi". Några ord med anledning av bankkrascherna. 499
En kurs i barnavård. Arthur Fürstenberg 500
Faderlösa. Erik Lindorm 500
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 501
I vilket kök vill ni helst arbeta? 502
Vardagsbrev från Paris. II. Kärlek och teater. Alma Söderhjelm 503
Spalten om böckerna. E. H-n. 503
Kronprinsessans gravsättning vid Haga. 504
Kvällar på parkett. E. H-n. 504
I vårsol genom Finnbygden. En hälsning till Iduns läsekrets från Norrbottens arbetsstugor genom Julia Svedelius 505
En gammal vårhatt. Skiss av Maria Olofsson 506
Bland Karlbergare. A.K. 507
Ester. (Iduns följetong) En nutidshistoria av Elisabeth Högström-Lövberg 513
Läsarinnornas spalt. 514
Frågor och svar. 515
Iduns skönhetsinstitut. 516

1922:22 Svensk balettsuccés. 521
De gamla kära böckerna. Vad våra föräldrar svärmade för. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 522
Invalidernas hus. Gunnemar Vandraren 523
En kurs i barnavård. Arthur Fürstenberg 525
Majsång. Sigrid Elmblad 525
Ester. (Iduns följetong) En nutidshistoria av Elisabeth Högström-Lövberg 526
Spalten om böckerna. E. H-n. 526
Den "sociala rättfärdigheten" och skolreformen. Hj. Alving 527
Från fröken Tamms Fogelstad som i sommar blir platsen för en samhällskurs för kvinnor. 528
Balettkonsten som modernt yrke för moderna kvinnor. T. 528
Bland snövulkaner och eucalyptus. C.A.C. Lewenhaupt 529
Kvällar på parkett. Ariel 530
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 531
Nordiska turistkonferensen i minnesrika nejder. 532
Clara Wallmark 75 år. I.X. 534
Läsarinnornas spalt. 538
Frågor och svar. 538
Brevlåda. 541

1922:23 Kronprinsessans barndomshem. Bilder från Bagshot Park av Ida och Henry B. Goodwin. Ida B. Goodwin 545
Vårdräkten. Ivan Thor Thunberg 546
Resultatet av pristävlingen Den korta skissen. 547
Sjukvård i hemmet. 548
Apropå kvinnornas motgång i riksdagen. E. Th. 549
Sveriges första kvinnliga arkitekt. Ingeborg Waern-Bugge 550
Jakten efter biförtjänster. E. Th. 550
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 551
En okänd, som blev berömd efter döden. T. 552
Narcissfest i Montreux. 552
Ett tjog billiga badorter. 553
Ester. (Iduns följetong) En nutidshistoria av Elisabeth Högström-Lövberg 554
Pingst. Stellan Arvidson 554
Litet personligt från Genua. T. 555
Bagshot Park. Kronprinsessans barndomshem. 556
Biedermeier på Skansen. 557
Balett och vårkonserter. Ariel 558
En ny utställning av hemalster i Göteborg. H. 558
Kvinnoklubben utställer sömnad. 559
Iduns skönhetsinstitut. 561
Läsarinnornas spalt. 562
Brevlåda. 563

1922:24 Scenisk sommar i Stockholm. 569
En flickpension i Stockholm för femtio år sedan. Gurli Linder 570
En riksdagskvinna om det första året. Fröken Bertha Wellin är nöjd med kamratskapet i kammaren. E. Th. 571
Läkemedlet. Richard Vallner 572
Ester. (Iduns följetong) En nutidshistoria av Elisabeth Högström-Lövberg 573
Flottaren. Paul Lundh 574
En kurs i barnavård. Arthur Fürstenberg 575
En praktpjäs på utställningen i Lund. 575
Sjuksköterskorna förhandla. T. 576
De döda kungarnas borg. 577
Kvinnoideal och kvinnoproblem. C. S. 578
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 579
Skånegården, ett skönhetens och fridens hem. Eric von Rosen 581
Kvällar på parkett. Ariel 583
Läsarinnornas spalt. 586
Iduns skönhetsinstitut. 587
Frågor och svar. 588
Brevlåda. 590

1922:25 Hennes hand. Theodor Storm. Erik Blomberg 593
Eget och andras arbete. Gwen 594
Ett problem. Novell av Paul Myrén 595
Ester. (Iduns följetong) En nutidshistoria av Elisabeth Högström-Lövberg 597
Sjukvård i hemmet. 598
Simple life and aluminium. Baba 600
Nya småflickklänningar. 600
Från Scalateatern i Köpenhamn. 601
Gurli Ulff. 601
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 602
Passionsskådespelen i Oberammergau. Ernst Didring 603
Världens största tragedi spelad av bayerska bönder. 604
Spalten om böckerna. E. H-n. 608
Läsarinnornas spalt. 610
Frågor och svar. 610
Brevlåda. 613

1922:26 Smålandsnummer. 616
Småland och världen. Elin Wägner 618
Vi, ofrälsta. En smålandsnovell av Ivar Ljungquist 619
En kurs i barnavård. Arthur Fürstenberg 620
"Gamle rääfen" i Ydre. 621
En ny Galsworthyroman som följetong i Idun. 622
En flickpension i Stockholm för femtio år sedan. Gurli Linder 623
Ester. (Iduns följetong) En nutidshistoria av Elisabeth Högström-Lövberg 623
Nässjöutställningens förgrundsfigurer. 624
Småland i helg och söcken. 625
Småland och smålänningarna. Några randanteckningar av En Dylik 626
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 627
Bland karga tegar och röda lingonbackar. 627
Söndagen i hemmet. Emma Grandin 634
Åter i livet. G. Litner 636

1922:27 Solvik - ett barnens paradis. 641
Midsommarblomster. Skiss av Carl-August Bolander 642
En barnens välgörarinna. Ellen Key 643
Vardagsbrev från Paris. Parisiskan. Alma Söderhjelm 644
Svenska kyrkan i Berlin invigd av Svea rikes ärkebiskop. 645
Spalten om böckerna. E. H-n. 645
Ester. (Iduns följetong) En nutidshistoria av Elisabeth Högström-Lövberg 646
Skapelsehymn. Abdon Furuhagen 647
Norrtälje firar trehundraårsjubileum. 648
Nässjöutställningen. 649
La festa della Santissima Trinità. 650
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 651
Bland glada Solviksbarn. Baba 652
Konst i Stockholm och Rom. 653
För badsäsongen. 654
Kvällar på parkett. Ariel 654
Kvinna på 30 år. Reflexioner av en förstföderska. 656
Kläderna och - min man. Kåseri av Fru Boj 658
Läsarinnornas spalt. 658
Inspiration. 659
Brevlåda. 661

1922:28 Nääs' slöjdseminarium fyller femtio år. Gustaf Ewald 665
Det svenskvänliga Åland i festjubel. 667
Porträtt till dagskrönikan. 667
Bara en hund. Uno Brander 668
Spalten om böckerna. E. H-n. 668
Ester. (Iduns följetong) En nutidshistoria av Elisabeth Högström-Lövberg 669
Den korta färden. Anton Tjechov 671
Hemkomst. Håkan Stare 671
Sjukvård i hemmet. 672
Hos Arne och Hulda Garborg. 673
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 675
Dr. Henry Leach, en svenskvänlig New-Yorkbo. Gurli Linder 676
Fru Oda Nielsen. "Danmarks Sara Bernhardt" Berättar om sig själv och sin visit i Sverige. Tora Randal 679
Iduns skönhetsinstitut. 682
Frågor och svar. 683

1922:29 Kring Walter Rathenaus minne. 689
En flickpension i Stockholm för femtio år sedan. Gurli Linder 690
"Sommarböcker". Ett kåseri av Lenah Elgström 691
Elfskogen. Ett idylliskt sommarhem i Södertörn. Gust. Stjernström 692
En förfalskare. Skiss av Gertrud Lilja 693
Trots allt. (Iduns följetong) Roman av John Galsworthy 694
Rumsinteriören. Några synpunkter. 696
Två dikter av E.N. Söderberg 698
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 699
Det antika Athen i nutiden. Hugo Wachtmeister 700
Läsarinnornas spalt. 706
Frågor och svar. 706
Iduns skönhetsinstitut. 707
Porträtt till dagskrönikan. 709
Spalten om böckerna. E. H-n. 710

1922:30 Fogelstadsommar. Kvinnor från hela Sverige lära samhällskunskap på fröken Elisabeth Tamms vackra Sörmlandsgods. 713
A.B. Thyra Grafström och Bikupan i nya lokaler. 714
Jubelfesten. En monodialog av Den Inbitne 715
Den döende slottsromantiken. E. Th. 716
Trots allt. (Iduns följetong) Roman av John Galsworthy 717
Herr David Utterbecks stora kärlek. 719
En praktisk skola i England. S.B. 720
Sjukvård i hemmet. 721
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 722
Teneriffas undergörande madonna. C.A.C. Lewenhaupt 723
I ett parisiskt konstnärscenakel. Hos Alexander Mercerau och hans vänner. Tage Aurell 725
Iduns skönhetsinstitut. 730
Spalten om böckerna. 734
Kvällar på parkett. Ariel 734

1922:31 Badgäster förr och nu. 737
Svenskarna och komedien. Varför skrivs det så få goda svenska komedier? Helge Wahlgren 738
Du månskensbleka flickan. Teresia Eurén 739
En kurs i barnavård. Arthur Fürstenberg 740
Trots allt. (Iduns följetong) Roman av John Galsworthy 741
En flickpension i Stockholm för femtio år sedan. VI. Fryxellska, Zanderska och Posseska flickpensionerna. Gurli Linder 743
Klosterro och arbetsnit i Sigtuna. 744
När telefonisterna strejkade i telefonens stad. T. 744
Bland riddarna av röda skynket. 745
Avguden. Skiss. M:lle Moutarde 746
Är du trött? Se här ett par botemedel. E. Th. 747
Lek och arbete i naturens gröna sal. 748
Storgatan. R. 749
En sommarsaga i Bie från början av 1860-talet. 750
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 751
Läsarinnornas spalt. 756
Frågor och svar. 757
Brevlåda. 757

1922:32 Drottningen sextio år. 761
Drottning Victoria den 7 augusti 1922. Clemens Åhfeldt 762
På sextioårsdagen. Ernst Högman 763
Drottningens "Solliden". En skapelse efter hennes eget sinne. Herm. Seldener 764
Trots allt. (Iduns följetong) Roman av John Galsworthy 765
Ett praktverk till drottningens sextioårsdag. Vox 767
Från prinsessan Victorias lyckliga ungdomsår i Karlsruhe och Mainau. 768
Kronprinsessan Victoria som lycklig mor och Tullgarns härskarinna. 770
Sveriges drottning och några av hennes kära i två länder. 772
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 774
Kring drottningen. 775
Tänkeboken, pieteten och kameran. Hur nutida människor gömma sina minnen. Baba 776
Den okände maken. Skiss för Idun av Ali Ed 777
Frågor och svar. 780
Brevlåda. 780

1922:33 Porträttet som konstverk. 785
En flickpension i Stockholm för femtio år sedan. VII. Hammarstedtska skolan i Brunkebergs hotell.Gurli Linder 786
Den nya tiden och kvinnorna. 787
En söndag i Bayerska alperna. Astrid Kjellberg-Juel 788
Trots allt. (Iduns följetong) Roman av John Galsworthy 789
En kurs i barnavård. Arthur Fürstenberg 791
Litet resebrev från Södertälje. E. Th. 792
Barnens sommarnöje. 792
Ett skördegille som för hundra år sedan. 793
De korta ärmarna. Leonard Merrick 794
När ärkebiskopen besökte Estlandssvenskarna. 795
Nichola Perscheid, en nydanare på den konstnärliga fotografiens område. 796
En vetenskapskvinna i krigstid. (Lele Müller) 798
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 799
Läsarinnornas spalt. 804
Frågor och svar. 804

1922:34 De kungliga på Solliden. 809
En flickpension i Stockholm för femtio år sedan. VII. Hammarstedtska skolan i Brunkebergs hotell. Gurli Linder 810
Ett tidstecken. En novell om ett tidslyte. Ruth Hellström 811
Trots allt. (Iduns följetong) Roman av John Galsworthy 813
Kvinnliga institutioner. Klok administration som åstadkommer mycket med små medel. E. Th. 815
När drottningen fyllde de sextio. 816
Blomsterkult i Japan. Ida Trotzig 817
Det pittoreska. Sommarfunderingar om svenska trädgårdar. Jarramas 819
Privata trädgårdsidyller i Stockholm och en "hela nationens trädgård" i Skåne. 820
En kurs i barnavård. Arthur Fürstenberg 822
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 823
I vilka yrken finnas de bästa äkta männen? 825
Noveller om det översinnliga. M. R-m. 826
Kombination för damer. 826
"Scoutskodon". En glädjande nyhet för slitvargar. R. 826
Iduns skönhetsinstitut. 828
Läsarinnornas spalt. 829
Frågor och svar. 829

1922:35 Ett silverbrudpar. 833
Prästen i Jockum. Skiss. Gunnemar Vandraren 834
"Att äta sig genom Europa". T. 835
Vårt sätt att umgås. Ett viktigt kapitel för "den nya tiden och kvinnorna". E. Th. 836
Trots allt. (Iduns följetong) Roman av John Galsworthy 837
Emma Bendz. En skåneförfattarinna. "Söder om landsvägen" och en debut vid sextio års ålder. 839
Gustaf III:s teater återuppstånden. 840
Kvinnohanden och yrket. 840
En flickpension i Stockholm för femtio år sedan. 3. Skisser från 1870-talets Stockholm. Gurli Linder 841
Kvinnorösträtten ett år gammal. Vad har den haft för verkningar, på kvinnorna själva? Elin Wägner 843
Kvinnor, som själva bruka sin jord och trivas med det. 845
Brevkort från Varberg. Baba 846
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 847
En familjeroman från södra Frankrike. Anna Levertin 848
De svenska feriekurserna i England och Frankrike. 851
Läsarinnornas spalt. 852
Frågor och svar. 852
Brevlåda. 853

1922:36 Förbudsomröstningen. 857
En flickpension i Stockholm för femtio år sedan. 4. Vatten, luft och gymnastik. Gurli Linder 858
Fuchian. Nathanael Cassén 859
Livets saga. En liten balettflicka i Stockholm, som blev engelsk världsdam. Tora Randal 860
Trots allt. (Iduns följetong) Roman av John Galsworthy 861
En kurs i barnavård. Arthur Fürstenberg 863
Mannen från skogen. Bo Bergman 864
En pariskrönika om apacher och apachediktare. Tage Aurell 865
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 867
Sommarminnen från Dalarne. 868
Inför holländska drottningens besök. T. 869
Kvällar på parkett. T. 871
Läsarinnornas spalt. 876
Brevlåda. 877

1922:37 Den nya teatersäsongen. 881
Kvinnor som frimurare. Ett tidens tecken: kvinnligt ordensliv inom sam-frimurarorden och andra samfund. Tora Randal 882
Om tjänare, förtal och uppfostran. Ett potpourri från "den nya tiden och kvinnorna". 883
Svenska allmogespetsar för moderna dräkter. Elisabeth Thorman 884
En svenskas karriär via amerikanska miljardärshem. T. 884
Trots allt. (Iduns följetong) Roman av John Galsworthy 885
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 887
"Vackrare vardagsvara" Döda förmak och andra hemmens skräckkammare. Jarramas 888
Vad gråter ni lättast för? 889
Sköldpaddskammen. Gustaf Ullman 890
En åttioåring. (Amalia Bergman) 891
De gröna veckorna på torget. 892
Björn Björnson och hans hem. Gunnar Hede 893
En kurs i barnavård. Arthur Fürstenberg 894
Läsarinnornas spalt. 900
Frågor och svar. 900
Brevlåda. 901

1922:38 Hollands drottning i Stockholm. 905
Restaurangkultur. Hemmens konkurrenter äro också underkastade förvandlingens lag. Gwen 906
En flickpension i Stockholm för femtio år sedan. 5. Gurli Linder 907
Nutida barnuppfostran. Husmodersförbundets kurs i uppfostringslära har börjat. T. 908
"Häxan". 908
Trots allt. (Iduns följetong) Roman av John Galsworthy 909
Modern och de fem döttrarna. En bild från världsstaden vid Seinen an Jane Gernandt-Claine 911
En världsomseglarbragd. 913
Min arabbrud. Skiss av Radscha 914
Svenska flickor som hantverkare. Vad hantverksutställningen i Liljevalchs konsthall kan lära en. T. 915
En vacker och instruktiv utställning till hantverkets ära. 916
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 918
Cecilia Nilson. G.L. 920
Minnen och gestalter från Lundagård. VIII. 921
Läsarinnornas spalt. 924
Frågor och svar. 925
Brevlåda. 925

1922:39 Flora och Pomona. Apelryd i Skåne blir den första fullständiga trädgårdsskolan för kvinnor i Norden. 929
En flickpension i Stockholm för femtio år sedan. 6. Gurli Linder 930
Apelryd. Elisabeth Quensel 930
Bristningen. E. Kuylenstierna-Wenster 932
Trots allt. (Iduns följetong) Roman av John Galsworthy 933
Porträtt till dagskrönikan. 934
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 935
Ett zoologiskt standardverk. S.E. 936
Det nya höstmodet. 937
Förundringar. En meditation av Den Inbitne 938
Det nya höstmodet. Midinette 938
Intelligensmätning och yrkesval. G.A. Jaederholm 939
Kvinnoskönheten och dräkten. 940
Bilder till dagskrönikan. 941
Kvällar på parkett. 943
En kurs i barnavård. Arthur Fürstenberg 944
En man som modist. T. 946
Läsarinnornas spalt. 948
Frågor och svar. 948
Brevlåda. 950

1922:40 Rococo. En graciös bild (pigmenttryck) från hovfotograf Flodins utställning. 953
En flickpension i Stockholm för femtio år sedan. 7. Gurli Linder 954
En publicistisk kvinnogärning. (Aurore Grandien) 955
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 956
Trots allt. (Iduns följetong) Roman av John Galsworthy 957
En dikt om längtan. Harry Blomberg 958
En kurs i barnavård. Arthur Fürstenberg 959
Djurhudar och patriotism. Reflexioner vid en svensk pälsvaruutställning. T. 960
Svenska arbetet i Samara. 960
Sport och äktenskap. Elsa Haeger-Carlberg 961
Ett bedrägeri i rosenrött. Ivar Thor Thunberg 962
På släktmöte. Marika Stjernstedt 964
Ett släktmöte på Johannishus. 965
Ett nytt porträttgallari över bemärkta svenska kvinnor. T. 966
Rullgardinskritik. Baba 970
Kvällar på parkett. 970
Läsarinnornas spalt. 972
Iduns skönhetsinstitut. 973

1922:41 Ett av de vackra porträtt, som Goodwin utställer i sin ateljé vid Bragevägen. 977
Edouard Du Puy. En Don Juan på scenen och i livet. Olof Rabenius 978
Dürer och vår tid. E. Th. 980
Trots allt. (Iduns följetong) Roman av John Galsworthy 981
En kvinnlig konstdoktor. 982
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 983
Aktuellt. 984
Inför sammetens säsong. Midinette 985
Kring det sovande slottet. Herman Glimstedt 985
Poste restante. Gertrud Lilja 986
Livets ögon. Bo Bergmans nya diktsamling 987
Svenska möbler i svenskamerikanska hem. Maja Alvin 987
Goodwin utställer anglosachsiska porträtt i Stockholm. 988
Svenska allmogespetsar för moderna dräkter. II. Elisabeth Thorman 990
Porträtt till dagskrönikan. 991
Kvällar på parkett. Ariel 993
Läsarinnornas spalt. 996
Frågor och svar. 997
Brevlåda. 998

1922:42 Från utställningsstaden. 1001
En flickpension i Stockholm för femtio år sedan. 8. Gurli Linder 1002
Ernst Didring åter hemma. Berättar om sina intryck från det sjuka Europa. Baba 1003
Chevreau och boxkalv. Några patriotiska reflexioner om skor. Baba 1004
Ett hus vid havet. Mary Nathhorst 1004
Trots allt. (Iduns följetong) Roman av John Galsworthy 1005
Spalten om böckerna. E. H-n. 1006
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 1007
Psalmodikon. Anders Österling 1008
"Falangen", Dardel och drömmen. 1008
Blekingefiskare och lotsar. Några typer från en stadsbos sommarö. Alma Falk 1009
Herkules och Afrodite. Leonard Merrick 1010
Ett kvinnligt arbetsområde. Fru Emma Brattström som trädgårdsodlare, bi- och hönsuppfödare. L. M-g. 1011
Hemutställningen i Malmö. 1012
Textilierna i Stockholms stadshus bjuda många uppslag även för privatpersoner. E. Th. 1013
Två de blindas dagar. 1016
Kvällar på parkett. Ariel 1017
Läsarinnornas spalt. 1018
Frågor och svar. 1019

1922:43 Drottninggatans höstmässa har blivit en glänsande succès. 1025
Einstein en stor mans utveckling genom trånga år till världsberömdhet. Gunnemar Vandraren 1026
Blyga funderingar av en viss anledning. Den Inbitne 1027
Miniatyrer och målarinnor. Några romantiska stänk från en gången tid och en nyhet i utställningsväg. E. Th. 1028
Kvällar på parkett. Ariel 1028
Trots allt. (Iduns följetong) Roman av John Galsworthy 1029
Porträtt till dagskrönikan. 1030
En kurs i barnavård. Arthur Fürstenberg 1031
Konsten att stå bakom disk. G.A. Jaederholm 1032
En flickpension i Stockholm för femtio år sedan. 8. Gurli Linder 1033
Spalten om böckerna. E. H-n. 1034
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 1035
Från Drottninggatans höstmässa. 1036
En dag med indiankvinnor. Ester Bolinder 1037
Läsarinnornas spalt. 1042
Frågor och svar. 1044
Iduns skönhetsinstitut. 1045

1922:44 Romantik i danska kungshuset. 1049
Årsringarna som ena och skilja. Gwen 1050
En natt i Panama. Berco 1051
Akademiskt bildade kvinnors förening. Astrid Sturzen-Becker 1052
Trots allt. (Iduns följetong) Roman av John Galsworthy 1053
Vilsegångna män. Harry Blomberg 1054
En kurs i barnavård. Arthur Fürstenberg 1055
Femtio år vid scenen. Thecla Åhlander, som nu lämnar teatern, berättar om förr och nu. T. 1056
Stockholms kosmopolitiska skola jubilerar. 1057
Forlana. Carl-August Bolander 1058
Där affärsfolket får sin utbildning. R. 1059
Senhöst över Skåneslätten. 1060
Livligt på Stockholmsscenerna. 1061
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 1062
Spalten om böckerna. E. H-n. 1063
Läsarinnornas spalt. 1066
Frågor och svar. 1066

1922:45 Premiärdansösen Ebon Strandin som vår operascens nyaste Carmen. (Fotografi) 1073
Käringön och dess hövding. Bohusländsk skildring av sjökapten Andrew Macfie 1074
Från lyxens och elegansens Stockholm. 1076
Trots allt. (Iduns följetong) Roman av John Galsworthy 1077
Gården vid slätten. Ehl Björne 1078
Frukt i stånd och fåglar i bur. 1079
En flickpension i Stockholm för femtio år sedan. 8. Gurli Linder 1080
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 1083
Kronprinsen blir fyrtio år. 1084
Vi nalkas Mårtensgåstiden. 1085
En skånsk bok. E. Th. 1086
Spalten om böckerna. E. H-n. 1086
Från lyxens och elegansens Stockholm. Midinette 1088
Till svenska husmödrar. Djurvän 1090
Frågor och svar. 1091
Brevlåda. 1093

1922:46 Fröken Mimmi Pollack…(Teckning) 1097
Har kvinnan mer intelligens än mannen? En djärv stridsfråga för våra läsare och läsarinnor. 1098
Ett drömmeri. Leonard Merrick 1099
När Kalle skall välja yrke. Den Enfaldige 1100
Thyra Grafström jubilerar. Textilateljén fyller 25 år. R. 1100
Trots allt. (Iduns följetong) Roman av John Galsworthy 1101
Silverringen. Bengt E. Nyström 1101
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 1102
En kurs i barnavård. Arthur Fürstenberg 1103
Operans dansande Carmen. 1104
Barnens kostymfest på Grand. 1105
Vad Rädda Barnens vecka i övrigt bjuder på. 1106
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 1107
Novemberutställningen: Carl Wilhelmson och Arosenius. E. Th. 1108
Cocktails. Litet historiskt och kulinariskt om en amerikansk delikatess. Baba 1110
Spalten om böckerna. E. H-n. 1112
Läsarinnornas spalt. 1114
Frågor och svar. 1114
Iduns skönhetsinstitut. 1114

1922:47 Från exkejsarens bröllop i Doorn. 1121
Först och främst…Celestin 1122
Vår första statsanställda forskare. En kvinna med en mera egenartad befattning. T. 1123
Fredspriset åt Ellen Key? 1123
Det bästa julreceptet. Idun anordnar en recepttävlan. 1124
Spalten om böckerna. 1124
Trots allt. (Iduns följetong) Roman av John Galsworthy 1125
Anna Bugge-Wicksell 60 år. 1125
Ur Stockholms sällskapsliv: Salongen. T. 1127
Axel Ebbe och hans senaste. E. Th. 1128
Grünewalds på Stockholmsvisit. 1128
Idun anordnar ungdomsföreställning på Kungliga Operan. 1129
Nobelpristagarne. 1129
En kurs i barnavård. Arthur Fürstenberg 1130
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 1131
Teater och huslighet. 1132
Lisa Steier, dansös och danspedagog. Ida B. Goodwin 1133
Ett sceniskt konstnärsjubileum. Ariel 1136
Läsarinnornas spalt. 1138
Iduns skönhetsinstitut. 1139
Frågor och svar. 1142

1922:48 Julklappsnummer. 1145
Först och främst...Celestin 1146
Mina julpengar. Julminnen berättade av Anna Branting... 1147
Konsten att ge julklappar. Vera von Kraemer 1148
"När min man fick Nobelpriset". Tora Randal 1148
Paradisfågeln. Selma Lagerlöf 1149
Till Thecla Åhlander vid hennes 50-årsjubileum. Anders de Wahl 1149
Spalten om böckerna. E. H-n. 1150
Julsäsongens nyheter. 1152
Julens nya leksaker. 1153
Vackra julklappar - hemgjorda och billiga. Disa 1154
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 1155
I händelsernas kaleidoskåp. 1156
Gamla tiders julseder som börja leva upp igen. 1157
Kvällar på parkett. Ariel 1159
Läsarinnornas spalt. 1162
Frågor och svar. 1163
Brevlåda. 1165

1922:49 När prinsessan Dagmar blev fru Castenskjold. 1169
Först och främst...Celestin 1170
Den moderna kvinnan och hennes hushåll. Har tiden skapat en ny, högt kvalificerad husmoderstyp? Alma Söderhjelm 1171
Ludvig XIV:s och Eugène Sues ättlingar vid Stockholmsteatrarna. 1172
Trots allt. (Iduns följetong) Roman av John Galsworthy 1173
Stockholmarna och den skånska karpen. 1173
Deras fruar. Carin Östberg, maka till stadshusets skapare. Floridor 1175
Ryskor i landsflykt. Ellen Rydelius 1175
De glömda konsterna. T. 1176
Idun anordnar kurs i inköpskonst. 1177
En kurs i barnavård. Arthur Fürstenberg 1178
Det eviga kretsloppet. 1178
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 1179
Skönhet i tre aspekter. 1180
Hört och sett. 1181
Kvällar på parkett. Ariel 1182
Porträtt till dagskrönikan. 1184
Käringön och dess hövdingar. Ett genmäle. Carl S. Lindblad 1186
Läsarinnornas spalt. 1187
Frågor och svar. 1188

1922:50 Boknummer.
Professor Fredrik Böök. (Fotografi) 1193
Först och främst...Celestin 1194
Familjeläsningen kommer tillbaka. Var, när och hur skall man läsa högt? Vera von Kraemer 1195
Deras fruar. Sigrid Engström, Albert Engströms maka. 1196
Vad böckerna varit för mig". Ett uttalande för Idun av Ellen Key 1196
Trots allt. (Iduns följetong) Roman av John Galsworthy 1197
Hur skall man ordna sina böcker? Maudlin 1198
Iduns ungdomsföreställning en succès. 1198
Kärleken i boken. E. Th. 1199
Varför skrev jag min bok? Uttalanden för Idun av julens författarinnor. 1200
Vill man utrota litteraturen i Sverige? 1203
Samtal med en ung herre som tänker bli författare. Hasse Z. 1205
När man lägger sorgen. Monolog i en scen av Jacinto Benavente 1206
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 1207
Bland bokvänner och boksamlare. Några bilder från svenska bibliotek. 1208
Kvällar på parkett. Ariel 1211
En blixtfärd bland julböckerna. E. H-n. 1212
Porträtt till dagskrönikan. 1216
Frågor och svar. 1217

1922:51 Fridtjof Nansen fredspristagare. 1225
Först och främst... Celestin 1226
Deras fruar. Gurli Forsell, maka till John Forsell. Floridor 1227
Varför spela inte fler kvinnor schack? Idun utdelar pris till de bästa nybörjarna. 1228
Trots allt. (Iduns följetong) Roman av John Galsworthy 1229
Två diktsamlingar. E. H-n. 1230
Litterär mosaik ur julböckerna. 1230
En kurs i barnavård. Arthur Fürstenberg 1231
Isens och solens barn i Stockholm. 1231
Lotta Svärd står upp igen. Ett och annat från Delsbostintans senaste erövringståg till Finland. 1232
Från den flyktiga musan till den beständigare. 1232
Ett stockholmshem med gamla traditioner. Hos doktor Gustaf Upmark. 1233
De nya landshövdingskorna. 1233
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 1234
Iduns första kurs i inköpskonst. En mängd nya saker, som deltagarna fingo lära sig. 1235
Hemgjorda julgranssaker kring aftonlampan. 1235
Ur varukännedomens mysterier. 1236
Från de sköna kvinnornas land. 1237
Kvällar på parkett. Ariel 1239
Porträtt till dagskrönikan. 1239
Spalten om böckerna. E. H-n. 1240
Frågor och svar. 1242
Läsarinnornas spalt. 1244
Iduns julnummer medföljer detta nummer

1922:Julnummer Innehåll. 1
Helgafton. Albert Henning 2
Sagolandet. K.G. Ossiannilsson 3
Mannen som inte ville bli avrättad. Ett sällsamt reseäventyr. Anders Eje 6
Madonnas skugga. Erik Juel 11
Prinsessan Maries andra liv. Waldemar Swahn 14
Idun börjar ny årgång med nya krafter. Idun blir större och innehållsrikare 1923. 19
Från en blivande utställningsstad. Strövtåg och studier i Göteborg. Ester Dalström 20
Ett glas vatten. Ellen Lundberg-Nyblom 24
Den svåra dagen. Richard Vallner 31
En novellett i strofer. Ernst Högman 34
En höglitterär ”minnesbok”. Fredrik Vetterlund 37

1922:52 Julaftonsnummer. 1249
Först och främst... Celestin 1250
Prinsessan Ingeborg på skolbänken. Henriette Skram 1251
Den verkliga julrosen. För Idun av trädgårdsarkitekt G. Reutersvärd 1252
Ett barn blev fött. En julhistoria av Ebba Theorin 1253
Idun börjar ny årgång med nya krafter. Idun blir större och innehållsrikare 1923. 1254
Julkalas förr och nu. 1255
Elefantsvanshår och onyx. Några glimtar från juvelerarnas julfönster. 1256
Ett julminne från Åland. 1257
Julottan - årets vackraste stämningsstund. Den gamle klockaren berättar om förr och nu. 1258
Litterär mosaik ur julböckerna. 1258
Spalten om böckerna. 1264
Frågor och svar. 1266
Läsarinnornas spalt. 1266 Iduns skönhetsinstitut. 1267
Brevlåda. 1268

1922:53 De nya "odödliga". 1273
Först och främst... Celestin 1274
Deras fruar. Emelie Österman, gift med professor Emil Österman. 1275
Är det alltid riktigast att vara modig? August Brunius om svenskens påstådda feghet. 1276
Trots allt. (Iduns följetong) Roman av John Galsworthy 1277
Sveriges främsta veckotidning. 1278
Kritiken under kritik. Rikard Lindström 1279
På världsturné med fredens budskap. Ett besök hos de tre delegerade från Haag under deras Stockholmsvisit. Baba 1279
Vad var det bästa året gav er? Uttalanden av kända män och kvinnor - en årskrönika för lite var. 1280
Film, flärd och fruar. 1281
En kurs i barnavård. Arthur Fürstenberg 1282
Ett tack och ett avsked. Ernst Högman 1282
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 1283
Vad vi upplevat 1922. En årskrönika i filmklipp. 1284
Spalten om böckerna. 1288
Frågor och svar. 1290
Läsarinnornas spalt. 1290
Illusion. Per Fectare 1292

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen