Göteborgs universitetsbibliotek: Idun 1921

Idun 1921

1921:Innehåll Innehållsförteckning för 1921
1921:1 Fröken Elsa Brändström. Iduns pristagarinna för året. 1
En barmhärtighetens hjältinna. Erik Nyblom 2
Nyårsvaka. Karin Fagerholm-Petre 2
Lyckan. Novell av Ebba Theorin 3
Dagbokens fröjder. Elin Wägner 4
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 4
Selma Lagerlöfs "Körkarlen" på film. 6
En otryckt dikt av Atterbom. Fredrik Vetterlund 7
1 jan. den gifta kvinnans myndighetsdag. 7
Lucia. Matilde Serao 8
Dans, livslust och illusion. Gwen 9
Iduns kvinnliga akademi. 9
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 10
Varför föraktar mannen kvinnan? E. Th., Signel Berm 12
Bland lättjefulla och arbetsamma. En skildring från glasblåsarnas förlovade land. Gregor Paulsson 13
Levnadskonst och nyårslöfte. Vera von Kraemer 14
Den verklige studenten och den icke verklige. Någraord om Ragnar Josephsons imperfectum. Olle Hedberg 15
"Svenska generalkonsuln". 15
Moderna solfjädrar och modern kvinnoskönhet. Eugenie Hoffmann 16
Kvällar på parkett. Ariel 20
Spalten om böckerna. Marie Louise Gagner 21
"Julbröd, julbockar och Staffanssång". Hedvig Svedenborg 22
Köksalmanack. Redigerad av Ida Norrby 24
Frågor och svar. 25

1921:2 Kroppskultur som skapar skönhet. Ida Buergel Goodwin 33
Goethes "Stella"- och Reinhardts. Oswald Kuylenstierna 35
Vandraren. Fredrik Vetterlund 35
I en långt avlägsen värld. Ur "Drömmar" av Olive Schreiner 36
Sonen till modern. Harry Blomberg 36
Maskerad i barnkammaren. En artikel för händiga mammor i julbjudningstider. Midinette 37
Lucia. Matilde Serao (Forts.) 38
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 40
Geishan - sådan hon verkligen är. 41
Prins Wilhelm i äventyrsland. Bland indianer och revolutionsmän. 42
Hennes kamp för tillvaron. En artikelserie från ett land där utvecklingen gått snabbare än hos oss. Sari Ivarson 46
Kvällar på parkett. Ariel 48
Spalten om böckerna. E. H-n. 49
En ny billig, praktisk kylmaskin. 49
Köksalmanack. Redigerad av Ida Norrby 50
Frågor och svar. 51
Iduns tidsfördriv. 54

1921:3 En ny svensk operasångerska. Fru Gertrud Rydbech-Olson, som nyligen med framgång uppträdde som Lakmé på K. teatern. 57
Familjeflickorna och yrkesutbildningen. Några oförblommerade tankar i ett viktigt ämne. Gwen 58
Borgmästaren i Rotuna. Ellen Lundberg-Nyblom 59
Heliga motiv. Hilding Wibling 62
Kvinnor och studier. En polemik. Professor Edv. Lehmann kontra Elin Wägner. Elin Wägner 63
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 64
Lucia. Matilde Serao (Forts.) 66
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 67
Svenskorna börja tycka om ridsport. 68
Sceniskt nyår. Från sagospel till revy. 69
Kvällar på parkett. Ariel 70
Iduns skönhetsinstitut. 74
Köksalmanack. Redigerad av Ida Norrby 77

1921:4 Den vackra drömmen. Stefan Johansson 81
Två släta ringar. Äro de omoderna? Elin Wägner 82
Stjärnan Alcor. Carl-August Bolander 83
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 84
Svenskt glas och svensk smak. E. Th. 85
Lydia Wahlströms nya roman. Gertrud Almqvist-Brogren 86
Den moderna studentskan är mondän. Lydia Wahlström om förr och nu. Ett apropå till hennes bok. 87
Kvällar på parkett. Ariel 87
Minnen och gestalter från Lundagård. VI. Otto Lundh 88
Lucia. Matilde Serao (Forts.) 89
Gustaf Hellström om den fria kvinnan. E. Th. 89
En de ungas fostrarinna. (Charloth Berg) 90
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 91
Bönen. Elsa Dahlén 91
Till 400-årsminnet av Gustaf Vasas befrielseverk. 92
Söderns blomdoft i nordisk vinter. E. Th. 93
Hemmens kamp för tillvaron. III. Sari Ivasson 95
Frågor och svar. 98
Köksalmanack. Redigerad av Ida Norrby 101
Iduns tidsfördriv. 102
Brevlåda. 102

1921:5 Ett barnporträtt av Goodwin. 105
"Une grande femme dé bien". Marika Stjernstedt 106
Varför mannen föraktar kvinnan. 107
Ernst Lundquist 70 år. E. H-n. 108
Människor emellan. Skisser av Ernst Högman 109
Hypnos och olycklig kärlek. E. Th. 111
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 112
I Smärtornas hus. Maj Hirdman 112
En djurskyddsvän. (Vendela Runqvist) 113
Lucia. Matilde Serao (Forts.) 114
Spalten om böckerna. E. H-n. 114
De kära små inför kameran. 115
Iduns hjälpreda. 118
Läsarinnornas spalt. 122
Frågor och svar. 123
Köksalmanack. Redigerad av Ida Norrby 125
Brevlåda. 126

1921:6 Gestalter ur "Simson och Delila" på Kungl. Teatern. 129
Där man läser 350 tidningar om dagen. En liten titt på hur Telegrambyråns urklippsavdelning arbetar. Marquis 130
Vår fru som vaktar. Anna-Lenah Elgström 131
Dalsland. Albert Henning 131
Den unga kvinnan och den något äldre. Ebba Theorin 132
Porträtt till dagskrönikan. 132
Beethovens brev. Olof Rabenius 133
Utflykten. En barnhistoria. Ernst von Wildenbruch 134
Borddukning. 137
Moder Sveas döttrar i Riksdagen. Elin Wägner 138
Kaffet - vår ofta misshandlade vän. E. Th. 138
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 139
Skygga gäster. En pristävlan. 139
Färgspel och andra spel på Stockholms teatrar. 140
Kragskyddare och dansöser. E. Th. 140
Kvällar på parkett. Ariel 141
Läsarinnornas spalt. 146
Frågor och svar. 148
Köksalmanack. Redigerad av Ida Norrby 149
Iduns tidsfördriv. 150

1921:7 Gåsflicken. Oljemålning av Ernst Josephson. 153
Dagbokens förfall. Matts A. Stenström 154
Moderna brev och eviga brev. E. Th. 155
Hemlig ångest. Torsten Rehnström 155
Drottning Pettersson. Elin Wägner 156
Lucia. Matilde Serao (Forts.) 158
Expressionism i film och kläder. 159
Där ishavets fåglar häcka. Albert Viksten 160
Karnevalsstämning. 161
Nervositet och strumpstickor. Vera von Kraemer 162
En stofil på resa. Ett reseminne. Nils Wilhelm Lundh 163
Kvinnor vid ratten. E. Th. 164
Äldre svensk konst till heders. E. Th. 165
Röster från skilda håll. En yrkesutbildad familjeflickas reflektioner med anledning av Gwens artikel. I.I.A. 169
Läsarinnornas spalt. 170
Köksalmanack. Redigerad av Ida Norrby 173

1921:8 Prinsessan Ingrid. 177
Kvarnen. En historia från Roxenslätten. Gunnar Hede 178
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 180
Fru Randi Blehr sjuttio år. Ann Margret Holmgren 182
Bombastus. Carl-August Bolander 182
"Sveas döttrar i Riksdagen. Några radanmärkningar till Elin Wägners artikel. Gurli Linder 183
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 183
Frödingsminnet. 184
Till Gustaf Frödings minne. Helena Nyblom 184
Vad blir det av den unga talangen? 185
Tyskor i Sverige. 185
Lucia. Matilde Serao (Forts.) 186
Med skidor och utan i höga Norden. 187
Bland turister och bygdens egna i Sveriges hjärta. Giovanni Lindeberg 188
Kvällar på parkett. Ariel 190
Bananer till fest och vardag. Alexandra 192
Iduns skönhetsinstitut. 194
Frågor och svar. 196
Köksalmanack. Redigerad av Ida Norrby 197
Läsarinnornas spalt. 198
Iduns tidsfördriv. 198
Brevlåda. 198

1921:9 Våraning. 201
Puckelryggen. Skiss av Gertrud Lilja 202
Kvinnornas Via dolorosa. En replik från Elin Wägner till Gurli Linder 202
Tre Skebergsdikter. Johan Nordling 203
Muriel MacSwiney. En kvinna som led för sin kärlek. Axel Lundegård 204
Hemmets elektrifiering. Iduns enquête i en för husmödrarna viktig fråga. 205
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 206
Nya tailleurer för vårpromenaden. Midinette 208
"Sista valsen". Ariel 209
Hur läser ni tidningen, min fru? E. Th. 210
Porträtt till dagskrönikan. 210
Seved Ribbing. Fredrik Vetterlund 211
Många eller få barn - vilket är bättre? Några statistiska kuriositer. 211
Manliga skönhetsideal i våra ögon och mormödrarnas. 212
Spalten om böckerna. 214
Sött och surt om Eva. Baba 215
Musik. 217
Läsarinnornas spalt. 218
Köksalmanack. Redigerad av Ida Norrby 221
Frågor och svar. 221
Brevlåda. 222

1921:10 "Resan till le Hâvre". Dramatiska teaterns senast nyhet. 225
John Keats. Ett hundraårsminne. Olof Rabenius 226
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 228
Två dikter. Segerkransen. Kärleksorden. Bo Bergman 229
Iduns lustresa till sagolandet. 229
Kamma Rahbek och Thomasine Gyllembourg. Tvänne märkeskvinnor i danskt kulturliv. Maria Holmström 230
Lustresa till sagolandet. Häxan och solsystern. Rysk saga. 232
Gamle "patron på Altuna" död. A.L. 233
Kråkan och kräftan. En liten djurfabel. 233
Den gode vännen. Abdon Furuhage 234
Lucia. Matilde Serao (Forts.) 234
Blåmärken - stockholmarnas favoritkonst. 235
Ett svenskt konstnärshem i Florens. Ellen Rydelius 236
Iduns hjälpreda. 238
Läsarinnornas spalt. 242
Frågor och svar. 242
Köksalmanack. Redigerad av Ida Norrby 245
Iduns tidsfördriv. 246

1921:11 Den nya spanska silhuetten. 249
Modehandlarens tal. Sören Kirkegaards satir över modet och modekvinnan i In vino veritas. 250
Kamma Rahbek och Thomasine Gyllembourg. Tvänne märkeskvinnor i danskt kulturliv. Maria Holmström 251
Att gå i bodar - kvinnans nöje och konst. E. Th. 252
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 253
Spelar min lind? Harald Wägner 255
Då John Forsell tog avsked. E. H-n. 256
Märtha Ohlsson, den idealiska ackompanjatrisen. Ett apropå till John Forsells avsked från tribunen. Baba 257
Lucia. Matilde Serao (Forts.) 258
Hemmens elektrifiering. Ytterligare ett par intressanta svar på Iduns enquête. 264
Skygga gäster. Vår tävlan avgjord. 259
Kvällar på parkett. Ariel 259
Professor Mittag-Lefflers 75-årsdag. Ett besök å Tällgården. 260
Rosenthal. Joel Bernholm 262
Hemmens eletrifiering. 264
Porträtt till dagskrönikan. 265
Iduns skönhetsinstitut. 266
Brevlåda. 268
Köksalmanack. Redigerad av Ida Norrby 269

1921:12 Kamerabild av Goodwin. 273
Att skriva dagbok. Ludvig Nordström 274
En kvinna utan hjärta. Ebba Theorin 275
Påskmysterier och påskmarsipan. E. Th. 276
En bok om påsken. 276
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 277
Bebådelsen. Otto Lundh 278
En påsksyn. Erik Lindorm 279
Mannen som blev Frej. 280
Lustresa genom sagolandet. Sagan om draken. Berättad av Putte 281
I Tekniska högskolans lärosalar. 282
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 287
Feriekurser i England också för flickor. 288
Kvällar på parkett. Ariel 288
Barnlösa hem - hemlösa barn. 289
Iduns skönhetsinstitut. 290
Läsarinnornas spalt. 290
Köksalmanack. Redigerad av Ida Norrby 293
Iduns tidsfördriv. 294

1921:13 Göteborgsnummer
En representant för det kvinnliga Göteborg. Statsministerns fru, landshövdingskan Mary von Sydow, f. Wijk. (Fotografi) 297
Göteborgaren och främlingen. Ebba Theorin 298
Gäster och värdfolk. Vera von Kraemer 300
Lucia. Matilde Serao (Forts.) 301
Sveriges mest omtalade teater. (Lorensbergsteatern). E. Th. 302
Dä kvettar. Skiss av Axel Olsson 303
Modern smak och gammaldags trevnad i göteborgska patricierhem. 304
"Lilla London". Göteborgs rimkrönika för Idun av Axel Engdahl 306
Göteborg - vårt fönster mot väster. 307
En mars-strof. Viktor Myrén 310
Kvällar på parkett. Ariel 312
Läsarinnornas spalt. 314
Frågor och svar. 316
Köksalmanack. Redigerad av Ida Norrby 317

1921:14 I brons och marmor. 321
Genom Frankrike under fredskriget. Nils Wilhelm Lundh 322
Geografi. Skiss av Ove Ekelund 325
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 326
Lucia. Matilde Serao (Forts.) 328
Lustresa till sagolandet. Lyckoringen. En saga från Tyrolen. 330
I vilket yrke är kvinnan lyckligast. Elsa Nyblom 331
När de första vårblommorna slå ut. 332
En Heine-dikt på den vita duken. 333
Kvällar på parkett. Ariel 334
Iduns hjälpreda. Mars. 335
Läsarinnornas spalt. 338
Frågor och svar. 338
Köksalmanack. Redigerad av Ida Norrby 341
Brevlåda. 342

1921:15 En tjuguårig prinsessa. 345
Knut Kjellberg. Gurli Linder 346
Herman Bang och Sverige. Ett tal, som aldrig blev hållet. 347
Anettes fågel. Skiss av Erik Juel 348
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 349
Kring Eros' tempel. Carl Sam Åsberg 350
Georges Duhamel - namnet för dagen i Genève. Viva Bauer-Ostermann 351
Eva Fröberg 50 år. 351
40 år i Operans tjänst. 351
Kamma Rahbek och Thomasine Gyllembourg. Tvänne märkeskvinnor i danskt kulturliv. Maria Holmström 352
Klädernas psykologi. 354
Flydda vårar. Skiss av Hj. Lundgren 355
Två visor. Harald Johnsson 355
Sägnens Lappland och verklighetsens. 356
Mandom, mod och matlagning. 357
F.K.P.R:s segerdag: F.K.P.R. finns ej mer. 357
I vilket yrke är kvinnan lyckligast. En liten protest mot ett obefogat antagande. Elsa Wideblom 358
Nordens första husmoderskongress. 358
Iduns hjälpreda. Mars. (Forts. och slut) 359
Edwin Bowallius. (Nekrolog) B.B. 361
Läsarinnornas spalt. 362
Frågor och svar. 364
Köksalmanack. Redigerad av Ida Norrby 365
Iduns tidsfördriv. 366
Brevlåda. 366

1921:16 Carl Wilhelmson: Badgäster. 369
Löftesringen. Novell av Henrik Ullman 369
Två dikter. Pär Lagerkvist 371
Skuld. Manne Malm 373
Två litterära exotiska mästerverk. Erik Norling 375
Äktenskapsmarknaden förr och nu. E.N. 375
Vårens flora i modisternas fönster. Midinette 376
De unga i svensk diktning. E. Th. 377
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 379
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 379
Förr och nu på tapeten. Midinette 380
Fem tyska skulptriser. Beatrice Zade 381
Lustresa till sagolandet. Flaxen, min bästa vän bland djuren. Pipun 382
Iduns skönhetsinstitut. 386
Köksalmanack. Redigerad av Ida Norrby 389

1921:17 Två furstebarn. 393
En bok om Frödings Gralsökardiktning. Algot Werin 394
Den tystaste av timmar. Ur dikten om Maria Magdalena av Jane Gernandt-Claine 394
Wiens Eugenie Schwarzwald. Några ord om en av Donaustadens främsta välgörarinnor. D. Möllerström 395
Korsvirkeshuset. Fredrik Vetterlund 396
Kamma Rahbek och Thomasine Gyllembourg. Tvänne märkeskvinnor i danskt kulturliv. Maria Holmström 397
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 399
Ett kejsarinneöde. 400
Kvinnokonst. E. Th. 401
I vilket yrke är kvinnan lyckligast? E. Th. 402
Lathyrus: Fönsterträdgårdens majblomma. Mininette 403
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 403
New York i beundran för D:r Goodwins kamerakonst och modeller. 404
Kvällar på parkett. Ariel 406
Lucia. Matilde Serao (Forts.) 408
Spirella - den nyaste korsetten. 409
Läsarinnornas spalt. 410
Makaroni-beskrivningar. (Recept) 411
Köksalmanack. Redigerad av Ida Norrby 413

1921:18 Herr de Wahl och fru Brunius. 417
Pär Lagerkvists diktning. Alf Ahlberg 418
En svartsjuk herre. Elisabeth Högström-Löfberg 419
Maskrossallad - kärleksörttimbal. Midinette 420
Små motigheter. En flickvisa för Iduns barnsida av Felix Körling 421
Kvällar på parkett. E. 422
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 423
Tatjanas rosenkrans. Anna Lenah Elgström 423
Timmerflottare och modedamer. E. Th. 424
Flygeln på Nääs. Sophie Elkans sommarhem 425
Lucia. Matilde Serao (Forts.) 426
Finnes arbetsglädje på kontorsstolen? H. Leikel 427
Gerda Sprinchorn 50 år. Hanna Wijnbladh 427
Från höger till vänster i göteborgspressen. E. Th. 428
Korsettidealet Spirella. 430
Hemmens elektrifiering. 431
Allt med elektricitet! Elektra 433
Läsarinnornas spalt. 434
Frågor och svar. 436
Köksalmanack. Redigerad av Ida Norrby 437

1921:19 I vårens vackra månad maj. 441
Husets unga dotter reser utrikes. Marika Stjernstedt 442
Tre dikter. Johan Nordling 442
Tvillingskapets faror. Leonard Merrick 444
Kamma Rahbek och Thomasine Gyllembourg. Tvänne märkeskvinnor i danskt kulturliv. Maria Holmström 446
Musernas nyaste Stockholmsfilial. Baba 448
Pyaman - lekkostym och modesak. Midinette 449
Vem skall hälsa först - han eller hon? Onkel 450
"Innan vi började" - ett apropå. 451
Julien Lemordant - ett tragiskt konstnärsöde. 451
Landet som ej vet vart det hör. 452
Kvällar på parkett. Ariel 453
Iduns hjälpreda. April. 454
Iduns skönhetsinstitut. 458
Läsarinnornas spalt. 460
Köksalmanack. Redigerad av Ida Norrby 461
Iduns tidsfördriv. 462

1921:20 I blomnings- och såningstider. 465
Otto Braun - ett ynglingaöde. Ivan Oljelund 466
Gläntan. Osvald Lindsten 467
Madonnans rosor. Ellen Lundberg-Nyblom 468
Lustresa till sagolandet. Barnens gåttävlan löst. Mammas syskrin. 470
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 471
Bud från heliga landets svenskar. 472
Idealkök för staden och landet. 473
I vårens tid...Skiss av Melcher Ljung 474
Tio år som teaterdirektör - Gustaf Collijn berättar. 476
Spalten om böckerna. E. H-n. 478
Kvällar på parkett. 478
Lucia. Matilde Serao (Forts.) 479
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 481
Läsarinnornas spalt. 482
Frågor och svar. 483
Köksalmanack. Redigerad av Ida Norrby 483

1921:21 En mondän skönhet med sin fyrbenta favorit. 489
Nej! En finländsk novell från det röda året. Arvid Mörne 490
Modets tyranner. Matts A. Stenström 492
Kamma Rahbek och Thomasine Gyllembourg. Tvänne märkeskvinnor i danskt kulturliv. Maria Holmström 493
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 495
Tåg söderut! Paris - Rivieran - Italien. 496
Ensamma själar. Greta Bergholmen 496
Kvällar på parkett. 497
Bland brieost, svalbon och sniglar. Interiör från Paris hallar. Astrid Kjellberg-Juel 498
"Bord duka dig" i modernaste form. Baba 499
Troll och Tott ochandra fyrbenta vänner. Ida Burgel Goodwin 500
Frågor och svar. 502
Köksalmanack. Redigerad av Ida Norrby 509
Läsarinnornas spalt. 510

1921:22 Strindberg i Blå tornet. Fanny Falkners bok om diktaren. Erik Norling 513
På en majdag. Hans Dhejne 514
Gustaf III och hans hjärtas dam, samt några blad ur deras brevväxling. Oswald Kuylenstierna 515
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 517
Två svenska märkeskvinnor. (Naima Sahlbom, Valborg Olander) 518
Häxan och trollkatten. Rysk saga. 519
I Stockholms gröna barnkammare. 520
Sommarkläder. 521
Röda Korsveckans nöjesliv. 522
Manhattancocktail och maskrosvin. Baba 523
Lucia. Matilde Serao (Forts.) 523
Furstar och gycklare inom manègens brokiga rike. Baba 524
Porträtt till dagskrönikan. 529
Läsarinnornas spalt. 530
Köksalmanack. Redigerad av Ida Norrby 531
Brevlåda. 532

1921:23 Den indiske diktaren och nobelpristagaren Tagores ankomst till Stockholm. 537
Meningen. Skiss av Erhard Bäckström 538
Tagore. 538
Fursten och barnet, Axel Ahlman 539
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 540
Vackra möbler för svenska hem. 541
Lucia. Matilde Serao (Forts.) 542
Idun anordnar amatörfototävlan. 542
I vilket yrke är mannen manligast? En pendant till debatten om kvinnoyrkena. Elisabeth Högström-Löfberg 543
Idun sänder matexpert till Paris. (Sara Olsson) 543
Vårt vackra Sverige. 544
Dagshändelser i sommartid. E. N-g. 545
Iduns hjälpreda för maj. 546
Borgen vid Edsviken. En ny hushållsskola. 546
Lyckan. A. Kuprin 547
En dekorerad 70-åring. (Coralie Elliot) 547
Sällskapslivets glosor. Ett kåseri av Vera von Kraemer 547
Berömt folk på ömse sidor Atlanten. 548
Modeparad på Cecil's. Midinette 549
Ett säreget monument. 552
Kvällar på parkett. Ariel 553
Läsarinnornas spalt. 554
Frågor och svar. 555
Brevlåda. 556
Köksalmanack. Redigerad av Ida Norrby 557

1921:24 Folkteaterns exentriska hov. 561
Kvinnliga präster. Lydia Wahlström 562
Den elake herrn i trappan. Erik Palm 563
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 564
Två dikter. Artur Möller 565
Kall och svalkande mat för varma sommardagar. Baba 566
Bland Kennelklubbens rashundar. 566
Lucia. Matilde Serao (Forts.) 567
Iduns barnsida: Apropå skolavslutningen. Hur skolbarnen ha det i andra länder. 568
Scenens barn tävla på sportens arena. 569
Pilträdets ande. Japansk legend. För Iduns barnsida. 569
Stockholmskan sedd från landsorten. "M:lle Moutarde" 570
Sommarteater. Ariel 570
Operapremiären. Elly Gate 571
Konstnärliga kläder. 571
Sommarrevyerna hålla sitt intåg. 572
Jack London och Hawaji. Baba 573
En konstnärsmonografi och en kvinnosaksbok. 574
Vem vill öka "Lilla Toras minnesfond"? 577
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. (Mia Westerberg) 577
Frågor och svar. 578
Läsarinnornas spalt. 579
Köksalmanack. Redigerad av Ida Norrby 581

1921:25 May Sinclair - en berömd engelsk författarinna. Henry B. Goodwin 585
Den gamla pendylen. Lisa Eurén-Björkbom 586
En syl i vädret. Alma Söderhjelm 587
Konstnärshustru och världesdam. 588
Blomsterfonden. Ellen Key 589
Gustaf III och hans hjärtas dam, samt några blad ur deras brevväxling. (Forts.) Oswald Kuylenstierna 590
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 591
Schloss Elmau. Dr Müllers fristad för människor. Teresia Eurén 592
Sommarnöjet på Intima teatern. Det sköna i Rolfs revy. 593
Blinda gasten. Fredrik Nycander 595
Två dagar i fosterländsk festivitas. 596
Malmö i fest: Svenska kulturmässan. 597
Lucia. Matilde Serao (Forts.) 598
Kärlekens attribut. Skiss av Phyllis 602
Köksalmanack. Redigerad av Ida Norrby 603
Iduns skönhetsinstitut. 604
Läsarinnornas spalt. 606

1921:26 Anna Q. Nilsson, filmen och lyckan. E. Th. 609
Semestermöjligheterna. Gwen 610
Hertigens bröllop. Beatrice Zade 611
Fredrik Bööks nya arbeten. Erik Norling 612
Vad hälsad och välkommen! Dikt av Johan Nordling 613
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 615
En midsommarslinga. Några prosadikter. Fredrik Vetterlund 616
Lite franskt i Frankrike. "XYZ" 617
Gullebarns dröm. Saga av Ulla Gulla Holmström, Säter 619
Från de lyckliga år, då då arbete och lek äro ett. 620
I vilket yrke är mannen manligast? En replik till Elisabeth Högström-Löfberg. Måns 622
Frågor och svar. 626
Köksalmanack. Redigerad av Ida Norrby 627
Läsarinnornas spalt. 628

1921:27 "Jag badar, jag badar...633
Florens därbortom en resdag. Nils Wilhelm Lundh 634
Två dikter. Kerstin Hed 637
Mannen, som hon tog sig. Elisabeth Högström-Löfberg 638
Gustaf III och hans hjärtas dam, samt några blad ur deras brevväxling. (Forts. och slut) Oswald Kuylenstierna 639
Eskimåernas trollpoesi. Qvidam Qvidamsson 640
Lucia. Matilde Serao (Forts.) 642
Luleå bjuder till jubileumsfest. 644
En handfull av Iduns tävlingsfotos. 645
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 646
Spalten om böckerna. 648
Iduns hjälpreda. Juni. 650
Frågor och svar. 652
Läsarinnornas spalt. 652
Köksalmanack. Redigerad av Ida Norrby 653
Brevlåda. 654

1921:28 Den nyaste rollen. 657
Den nya skådespelerskan. Stephan Grossmann 658
Fred och frid. Fredrik Vetterlund 658
Sommarnöjet. E. Walter Hülphers 659
Kärlek skänks ej efter förtjänst. 659
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 660
Lustresa till sagolandet. Nalle Bruns äventyr. 662
Som liljorna på marken. Edelweiss. Hedvig Svedenborg 663
Ljungarn - ett Gotländskt sommarparadis. Erik Åkerhielm 664
En syl i vädret. Alma Söderhjelm 664b
Ännu en otryckt dikt av Atterbom. Fredrik Vetterlund 664c
Spalten om böckerna. E. H-n. 664d
Porträtt till dagskrönikan. 664d
Reseminiatyrr. Ebba Theorin 664e
Manligheten om igen. Elisabeth Högström-Löfberg 665a
Raskolnikov. Maj Hirdman 665a
Iduns hjälpreda. 665c
Iduns amatörfototävlan. 665d
Köksalmanack. Redigerad av Ida Norrby 670
Instrumentet. Berättelse av R.T. 671

1921:29 Mary Pickford. Världens mest fotograferade kvinna. 673
Miss Mary Anderson. En svensk märkeskvinna. Chef för kvinnornas byrå i U.S.A:s Labor Department. Jenny Richter Velander 674
Ett sommarrus. Richard Vallner 675
En ensam, ung mor. Elisabeth Högström-Löfberg 676
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 677
Dödsängeln i Celebes. Teres Kaudern 679
Brokiga bilder ur etnografiens stora modejournal. 680
Bakom kulisserna i ett franskt kök. Sara Olsson 680b
Gorkis fru: kvinnan bakom verket. E. Th. 680c
Bortom havet och vardagen. E. Th. 680c
Sanningen och samvaron. Vera von Kraemer 680d
För dem som sätta bo. 680d
Den ljusa sidan. Ungdom och sommar i Sörmland. Gwen 680e
Lucia. Matilde Serao (Forts.) 683
Köksalmanack. Redigerad av Ida Norrby 686
Instrumentet. (Forts.) R.T. 687

1921:30 Spelmannen. Carl-August Bolander 689
Den svenska kvinnans klosterliv. Baba 692
Till min dotterson, då han reste till Amerika. Helena Nyblom 693
Minnen och gestalter från Lundagård. VII. Herde och titan. Otto Lundh 694
Kvinnogunstens martyrer. Matts A. Stenström 695
De obegränsade möjligheternas kort. 696
Glädjens sundhet och sorgens sot. Den nervösa hustrun. E. Th. 697a
Film, fantasi och författare. E. 697b
Sommarteater. E. 698a
Karl Wåhlin 60 år. 698a
Röda, röda rosor...E. Th. 698b
En böckernas revolution. Tage Aurell 699a Även Sverige har en liten Clartéavläggare. E. 700a
Några smakprov på vad ett "vy" kan ge. Baba 701
Lucia. Matilde Serao (Forts.) 703
Köksalmanack. Redigerad av Ida Norrby 706
Instrumentet. (Forts. och slut) R.T. 707

1921:31 Skånenummer.
En skånevisa. Alfred Fjelner 709
Kvinnan, matan och naturen. Några rader om Skåne. Abbé Coignard 710
Bredvid vägarna. Gwen 711
Skånevers och annat vackert skånskt. E. Th. 712
Rörhönan in på livet. En upplevelse i en skånsk vildmarksvärld. Paul Rosenius 713
Rysk kulturverksamhet i Stockholm. E. Th. 714
Kalifen och hattputsaren. O. Henry 715
Statistikens små livslinjer. E. Th. 716
Skånskt tungomål. E. 717a
Våra egna krigsbarn och andras. Vera von Kraemer 717b
Slättens och städernas Skåne. 718a
Malmö inför Skånemässan. 719b
Den svenska kvinnofoten, dess vård och vårdare. E. 719b
Några sommarefterrätter. K-n. 720a
Veckans matsedel. 720b
Frågor och svar. 722
Läsarinnornas spalt. 722
Iduns tidsfördriv. 724
Bakrecept. 725

1921:32 Ellen Ammann, född Sundström. En svensk märkeskvinna i utlandet. Lydia Wahlström 730
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 731
De invigdes visdom. Ruth Milles 732
Hofalla-kvinnor. Några verklighetsstudier från Långhedens bygder. Sven Friberger 733
Våra målare om svenskan som modell. Hur det är att vara kvinnomålare. E. Th. 734
Lucia. Matilde Serao (Forts.) 736
Lätt litterärt i sommarvärmen. Apropå ett rimlexikon. Hur en novell göres. E. Sommarböcker. E. 737a
Ett uppslag för dem som kunna väva. Fru Grobelaar 737b
Tapet-ideér. E. 737b
Revolutionsfasor och barnögon. Cajus 738a
Kvinnor och stjärnor. E. Th. 738b
Det blå strecket. Elin Wägner 739a
Iduns hushållssida. A-g-s. 741
Hans vackraste minne. Sven Deregård 743
Iduns skönhetsinstitut. 746

1921:33 Idyll på badstranden. 749
Till ett solskensbarn. E.N. Söderberg 749
Röstar ni som er man? 750
Hos en modern undergörare. En norsk naturläkare, som kan väntas till Stockholm. (Marcello Haugen) Albert Henning 751
Svensk läkarvetenskap om Marcello Haugen. E. 752
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 753
Den nya Margaretaklockan. 754
Hans födelsedag. Agnes von Krusenstjerna 755
Frigga Carlberg 70 år. 755
Den stilla staden. Elin Wägner 756
Kvinnohanden och dess skönhet 757
Idun hushållssida. 758
Till sommarsolen. Alma Söderhjelm 758
Hur man skall bereda sin glace. S.O. 759
Sommardar och sommarsinne. 760
Husets fru och hennes viloläger. Ett anförande till sängens försvar. Vera von Kraemer 761
Svensk ungdom i England. 762
Två hembygdsböcker. Ann Margret Holmgren 763
Husmödrarne och sommarhushållet. -a. 763
Matsäck för en utfärd. K-n. 764
Konservering av bär. 766
Förslag till matordning för veckan. 766
Frågor och svar. 768
Läsarinnornas spalt. 768

1921:34 Nytt liv på härjade fält. Elsa Wilkens 773
Spanskt. Märta af Sillén 776
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 777
Iduns hushållssida. A-g-s. 779
En syl i vädret. Vardagslivets mördare och tjuvar. Alma Söderhjelm 780
En liten omväg. Alice Berend 781
Innanför murarna. Sovjet-Ryssland just nu. Gwen 784
Coraly Zethraeus in memoriam. Calla Curman 786
Auction-bridge på tu man hand. 789
Lucia. Matilde Serao (Forts.) 790
Läsarinnornas spalt. 792

1921:35 Ett gammaldags bondbröllop i Gällersta i Nerike. 797
Ett nytt storverk av Georg Brandes. "Michelangelo Buonarotti". Qvidam Qvidamsson 798
Hundrakronan. Ellen Lundberg-Nyblom 800
Kamma Rahbek och Thomasine Gyllembourg. Tvänne märkeskvinnor i danskt kulturliv. Maria Holmström 802
Åsikter och kärlek. Vera von Kraemer 804
Iduns hushållssida. Le marmiton 805
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 806
På verandan en sensommarkväll. Fritz Sandqvist 807
Iduns amatörfototävlan, ett lysande resultat. 808
Staten och Fortuna. De nya premieobligationerna: några kuriositeter. E. 810
Litteratur. E. Th. 812
Kvällar på parkett. Ariel 812
Lucia. Matilde Serao (Forts.) 813
Frågor och svar. 817
Brevlåda. 818

1921:36 Stillhet. Ragnar Jändel 821
Dante och Beatrice. Olof Rabenius 822
Anna Hierta-Retzius 80 år. 823
Den nästan allsmäktige. Ebba Theorin 824
Människor. Elin Wägner 824
Kamma Rahbek och Thomasine Gyllembourg. Tvänne märkeskvinnor i danskt kulturliv. Maria Holmström 826
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 827
Vår tids diktning blir historia. E. Th., Elin Wägner 830
Ek, björk och jakaranda som armatur. Baba 831
Sundsvalls trehundra-års-jubileum. 832
Barn och sommar inför kameran. 833
Lustresa till sagolandet. Den sjungande bullen, ett ryskt äventyr. 834
Iduns hushållssida. Claudine 835
Små hushållsnyheter. 837
Iduns fotoutställning - en stor succés. 838
Porträtt till dagskrönikan. 838
Sveriges kvinnor och valen till Andra Kammaren. Fredrika-Bremer-förbundet 839
Läsarinnornas spalt. 840

1921:37 Historien om mannen som blev utbytt. Erhard Bäckström 845
Kärleken och det sköna. Ivan Oljelund 848
Poeten och glömskan. Erik Lindorm 848
Kamma Rahbek och Thomasine Gyllembourg. Tvänne märkeskvinnor i danskt kulturliv. Maria Holmström 849
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 850
Meransommar i stekande sol. Sven Nyblom 851
Danmark dansar. Ove Ekelund 852
En svensk dramatiker och "svenskt folk". E. Th. 854
Nyheter inom Iduns hushållsavdelning. 855
Kräftsexor och bridgesupéer. Klövernio 855
Ur en berömd etsares verk. 856
En julklapp till Norrbottens barn. 857
Iduns hushållssida. 858
Porträtt till dagskrönikan. 859
Kvällar på parkett. 862
H.M. Drottningens Centralkommitté. 863
Läsarinnornas spalt. 864
Frågor och svar. 866

1921:38 Iduns barnavårdsvecka 6-13 oktober. 869
Sébastien Voirol - en fransk diktare, som är svensk. En presentation för Idun av Marika Stjernstedt 870
On revient toujours...Einar Erix 872
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 875
Den första kvinnan, som valts in i Sveriges riksdag. (Kerstin Hesselgren) 875
Västerhavsvyer. Ett sommarbrev till Idun. Qvidam Qvidamsson 876
Alt Heidelberg, du feine...Några intryck och stämningar. Ragnar Båge 877
Patriotism. Erik Norling 878
Rumänska skaldinnor tolkade av Göran Björkman 879
"Morgondagens kvinnotyp" 880
Septembers teater. Ariel 881
Iduns hushållssida. Fru Disa 882
Att vara förälskad på amerikanska och på svenska. 884
Lucia. Matilde Serao (Forts.) 886
Läsarinnornas spalt. 888
Iduns skönhetsinstitut. 888
Brevlåda. 890

1921:39 Ett besök hos Jeppe Aakjaer, samt några orienterande ord om hans diktning. Maj Hirdman 894
Livet är en pjäs! O. Henry 896
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 898
På Kerstin Schmidts 50-årsdag den 21 september 1921. C.R. 899
Rollen. En meditation över livskomedien. Den inbitne 901
Kamma Rahbek och Thomasine Gyllembourg. Tvänne märkeskvinnor i danskt kulturliv. Maria Holmström 902
Iduns hushållssida. 903
Det nya höstmodet defilerar förbi. Midinette 904
Folkhögskolemötet i Molkom. 905
Den första julklappen. 906
Iduns barnavårdsvecka. 906
Ett beriktigande. George Brandes 909
Lucia. Matilde Serao (Forts.) 909
Richars Lindströms utställning. 911
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 912
Frågor och svar. 913

1921:40 Danskonstnärinnan Ronny Johansson i sitt sommaride på Utö. (Fotografi) 917
Mödrarnas skola. Jane Gernandt-Claine 918
Ensamhet. Nils-Magnus Folcke 918
Brev till en vän. Hugo Öberg 919
Hos landsflyktiga ryssar i Paris. Tage Aurell 920
De första kvinnorna i andra kammaren. Elin Wägner, Agda Östlund 921
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 922
Sanningen som jämt behöver upprepas. Rädda Barnen måste bestå som permanent - ett lösenord från kongressen. E. Th. 924
Iduns barnavårdsvecka. 925
Julklappar till Norrbottens barn. 925
Vackra gravvårdar. 925
Kamma Rahbek och Thomasine Gyllembourg. Tvänne märkeskvinnor i danskt kulturliv. Maria Holmström 926
Iduns hushållssida. Ida Högstedt 927
Ronny Johanssons sommaride på Utö. Ida B. Goodvin 928
Kvällar på parkett. Ariel 932
Lucia. Matilde Serao (Forts.) 933
Iduns skönhetsinstitut. 936
Frågor och svar. 937
Läsarinnornas spalt. 938
Brevlåda. 938

1921:41 Iduns barnavårdsvecka. Specialnummer. 941
Iduns barnavårdsvecka öppnad. En översikt över vad den bjuder. 942
Firenze i Dantefeber. Brev till Idun av Ernst Didring 943
Högre ärenden. En traktat över svenskarnas kynne. Den Inbitne 944
Jungfrun i Svanehamn. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 945
Iduns provkök invigt av pressen. 946
Världens modernaste mejeri. 947
Från Iduns barnavårdsutställning. Ur en samling kamerabilder av Goodwin 948
En syl i vädert. Våningar och vilorum. Alma Söderhjelm 950
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 951
Chefsombyte vid Dramatiska teatern. 951
Iduns hushållssida. En oktobermiddag. 952
Kameran och barnkaraktären. 953
Vem bakar det bästa småbrödet? 954
Den nya svenska filmen. 954
Bilens segertåg på landet. E. 955
"Hjälp dig själv". 955
Från Iduns rundturer och barnavårdsutställning. 956
Kvällar på parkett. Ariel 962
Semesterfröjd och semesterdårskap. E. 966
Läsarinnornas spalt. 968
Frågor och svar. 968

1921:42 Utställningsnummer. 973
En österns blomma i Genève. Mrs Wellington Koo - den kinesiska delegatens maka. Vera von Kraemer 974
Roliga broderier. 974
Där skon klämmer. Ogenerade funderingar av en viss anledning. Den Inbitne 975
Barnet i siffror. 975
Flickan som ville bli en personlighet. Elsa Nyblom 976
Höstvers från hemåsen. Elisabeth Högström-Löfberg 976
"Hemmet och världen". Knut Barr 977
Fredrik von Essen död. 977
Iduns första rundtursdag. 978
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 979
Prins Wilhelm i Betlehem. 980
Stockholm i höstsol. 981
Två märkeskvinnor inom svenskt undervisningsväsende. Gurli Linder 982
Iduns hushållssida. 983
Iduns barnavårdsutställning - en lysande succès. 984
Kvällar på parkett. 986
Lucia. Matilde Serao (Forts.) 989
Frågor och svar. 992
Iduns skönhetsinstitut. 993

1921:43 Två märkliga premiärer. 997
Barnavårdsveckans kärna. De sex läkarnas föredrag. 998
Den nya ministären. 1000
Kamma Rahbek och Thomasine Gyllembourg. Tvänne märkeskvinnor i danskt kulturliv. Maria Holmström 1001
Reliker. Guy Chantepleure 1002
En populär historiker. Erik Norling 1003
Elisabeth Förster-Nietzsche. Den första kvinnliga hedersdoktorn vid universitetet i Jena. Beatrica Zade 1004
Nytt från kvinnovärlden. 1005
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 1006
Två höstdikter av Alf Ahlberg 1006
Professor Julius Kronberg död. 1007
Höstutställningen på Liljevalchs konsthall. Erik Blomberg 1008
Iduns hushållssida. Glimtar från Iduns provkök. Ida Högstedt 1010
Kvällar på parkett. Ariel 1012
Lucia. Matilde Serao (Forts.) 1013
Läsarinnornas spalt. 1016
Frågor och svar. 1016
Iduns skönhetsinstitut. 1017

1921:44 Carl XV:s dotter 70 år. 1021
Solämne och nervämne. Några ord om vitaminerna. Axel Höjer 1022
Land i sikte? Inför Washington. Elin Wägner 1023
Far och dotter. Elisabeth Högström-Löfberg 1024
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 1027
Sveriges första kvinnliga veterinär. (Waldy Bergegren) 1026
Två dikter. Fredrik Vetterlund 1027
Den nervöse äkta mannen. Kan hustrun bota honom? E. Th. 1028
Den outrotliga idyllen. Hugo Öberg 1029
Boudoirmössa i holländsk stil. Penelope 1030
Ett praktiskt hushållsförkläde. 1030
Aktualiteten och dess makt. Th. 1031
Stockholmskt sällskapsliv: "Salongen": 1031
Film i stället för fotografialbum. Th. 1032
Prins Wilhelms afrikanska äventyr. 1033
Iduns hushållssida. 1034
Kvällar på parkett. 1035
Lucia. Matilde Serao (Forts.) 1038
Iduns skönhetsinstitut. 1040
Brevlåda. 1042

1921:45 Två bekanta författarinnor som bokhandelsbiträden. (Elin Wägner och Marika Stjernstedt) E. Th. 1045
Till minnet av Edla Nobel. V-g. 1046
Kungsträdgården, vad den varit och kan bliva. Oswald Kuylenstierna 1047
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 1048
Dikter av perserskalden Hafis. 1050
Romeo. Jane Gernandt-Claine 1051
Henriette Söderberg 1051
Julklappen till Norrbottensbarnen. 1052
"Ett drömspel" på Dramatiska teatern. Ariel 1053
Amélie Wikström in memoriam. Gurli Linder 1054
Skagens skuggor. Qvidam Qvidamsson 1055
"Värmlänningarna" som filmskådespel. 1056
Konung Gustaf på jaktstigen. Gunnar Berndtson 1057
Iduns hushållssida. Vad husmodern bör hinna med i november. Ida Högstedt 1058
Kamma Rahbek och Thomasine Gyllembourg. Tvänne märkeskvinnor i danskt kulturliv. Maria Holmström 1062
Läsarinnornas spalt. 1064
Brevlåda. 1064
Frågor och svar. 1065

1921:46 Affärskvinnor om sig själva och andra. Maja Alvin, en kvinnlig verkställande direktör. E. Th. 1070
Gudinnan med facklan. Historiett av Elsa Nyblom 1071
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 1072
Oscar Montelius. Gurli Linder 1074
Iduns hushållssidor. Glimtar från Iduns provkök. Ida Högstedt 1075
"Elden är lös". Vad folk gör och borde göra, när det ropet ljuder. Th. 1076
Sjukvård i hemmet belyses av Röda Korset för Iduns läsare. 1077
Fåfängarns marknad. Den Inbitne 1078
Konst och fest. 1078
En trevlig flickklänning. Penelope 1079
Applikation på barnkläder. Fru Groobelaar 1079
Även diplomaterna förändras. "Den leende världen" har fått en allvarligare prägel. Th. 1080
Kring Gustaf Fredrikson. Ett och annat om den bortgångne skådespelaren. Herm. Seldener 1081
Spalten om böckerna. E. H-n. 1085
Kvällar på parkett. Ariel 1086
Kamma Rahbek och Thomasine Gyllembourg. Tvänne märkeskvinnor i danskt kulturliv. Maria Holmström 1086
Frågor och svar. 1088
Brevlåda. 1089

1921:47 Gerda Ekman sextio år. A.G. 1093
En syl i vädret. Den svenska affärskvinnan. Alma Söderhjelm 1094
Årets Nobelpristagare. 1095
Resan till Tahiti. Carl-August Bolander 1096
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 1098
En gammal milsten. Dikt av Karl-Erik Forsslund 1100
Iduns hushållssida. Iduns småbrödstävlan - prisbedömningen avslutad. 1101
Henri Bergson i svensk tolkning. Alf Ahlberg 1103
Moderna tyska målarinnor. Beatrice Zade 1104
Rapallo - Portofino. Resedagar. Nils Wilhelm Lundh 1105
Donaumonarkiens siste kejsare. Gunnar Berndtson 1110
Spalten om böckerna. Erik Norling 1111
Kvällar på parkett. Ariel 1111
Läsarinnornas spalt. 1112
Frågor och svar. 1113
Iduns skönhetsinstitut. 1113
Brevlåda. 1113

1921:48 Christina Nilsson död. 1117
O. Henry, "New Yorks upptäckare". En berömd amerikansk novellist, vars liv är en roman. Thure Dahlin 1118
Utflykten. Ebba Theorin 1120
1010 julklappar till Norrbottensbarnen. 1121
Iduns hushållssida. 1122
Spalten om böckerna. E. H-n. 1123
De händigas julklappar. Penelope 1124
Sångarens skola. En sånglärare om röster och karaktärer. E. Th. 1125
Svenskt smörgåsbord och dansk "smörrebröd". T. 1126
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 1127
Kvällar på parkett. Ariel 1131
Svenska konstglas och möbeltyg. R. 1132
Konstnären och verket. Ossian Elgström som bärare av en ny princip. Ludvig Nordström 1133
Lucia. Matilde Serao (Forts.) 1134
Iduns skönhetsinstitut. 1144
Brevlåda. 1146


1921:49 Spår i snön. (Fotografi) 1149
Vergilius och Aeneiden. Olof Rabenius 1150
Lillans sista upptåg. Ernst Lundquist 1151
Kamma Rahbek och Thomasine Gyllembourg. Tvänne märkeskvinnor i danskt kulturliv. Maria Holmström 1153
"Den stora vreden" i ny upplaga. Maria Rieck-Müller 1154
Advent. Otto Hellkvist 1155
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 1156
Iduns insamling. En 13:de arbetsstuga? 1157
En praktisk sportdräkt. 1158
Iduns hushållssida. 1159
Omkring Christina Nilsson. 1160
Julens leksaker. 1161
Vita Husets härskarinna. Nils Widstrand 1162
Spalten om böckerna. E. H-n. 1163
Lucia. Matilde Serao (Forts.) 1165
Iduns skönhetsinstitut. 1168
Brevlåda. 1168
Bakrecept. 1169

1921:50 Christina Nilssons sista färd. 1173
Tag konsekvenserna. Råd till de nyfattiga. Gwen 1174
Mästerkocken. August Ullman 1175
Trettiosex år i böckernas värld. Nordiska museets bibliotekarie fröken Visen Lewin 60 år. E. K-n. 1176
Lucia. Matilde Serao (Forts.) 1177
Barnavårdsveckan en donation. 1177
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 1178
Lättsydda och billiga julklappar. Penelope 1180
En trevlig julberättelse. Statsslöseriet och nöden. Bon Soir 1181
Berömda namn på en solfjäder. Ett litet samtal med Alexander Kiellands maka på 70-årsdagen. Wanda 1181
Spalten om böckerna. 1182
Kvällar på parkett. Ariel 1182
Iduns hushållssida. 1183
Spetsar som ett led i utvecklingen. En ny bok för spetsentusiaster. Vera von Kraemer 1184
Åter till det heliga landet! 1185
Ett angenämt tidsfördriv och ett barmhärtighetsverk. Anna Sahlin 1190
Läsarinnornas spalt. 1191
Frågor och svar. 1191

1921: Julnummer Iduns julnummer 1921
Julhälsningen. Gustaf Ullman 4
Vildbina. Carl-August Bolander 5
Lekkamraterna. Saga för stora och små. Helena Nyblom 8
Jättarna. Bo Bergman 15
Gäldenären. Ernst Högman 16
Den osynliga cirkeln. Elin Wägner 17
Bevarade småstadsidyller i modern tid. 20
Elysium. Ebba Theorin 22
Tre miniatyrer. Anders Österling 23
Fru Jarmsteds julereise. Anders J. Eriksholm 24
Träsnittet i Iduns julnummer. John Dunge 26
Ett mysterium. Richard Vallner 27
Det första hemmet. Ragnar Jändel 29
En sentimental pensionsinteriör. Ellen Lundberg-Nyblom 30
Trollkarlen. Skiss av Anna Wahlenberg 34
Innehåll. 37

1921:51 Anatole France och hans hustru. Eth. K. 1197
"Det dumma kvartalet". Axel Höjer 1198
En syl i vädret. Arv och testamente. Alma Söderhjelm 1199
Kläder för 50,000 kr. till ödemarksbarnen! 1200
Ett teförkläde. 1200
Konsthantverk. 1200
Stamfaderns sjunde bröllopsljus. Julskildring från Skåne fordom. Elfkarlen 1201
Sjukvård i hemmet. 1204
De nya pälsmoderna. 1205
Spalten om böckerna. 1206
Julpublikationer för barn. 1207
Kvällar på parkett. 1207
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 1209
Hola folkhögskola fyller tjugofem år. V. B-n. 1210
Mina levnadsminnen. Helena Nyblom 1211
Vinterafton. Albert Henning 1211
Vackrare armar. Litet kroppskulturkritik av Henry B. Goodwin 1212
Läsarinnornas spalt. 1218
Frågor och svar. 1218
Iduns skönhetsinstitut. 1222

1921:52 Gammaldags jul i storstadens hjärta. 1229
Sverige i Goethes liv och skrifter. Ellen Key 1230
Julbön. Sigrid Elmblad 1231
Rösten i grammofonen. L. Andro 1232
En elegant modesalong i Stockholm. 1233
Musikaliska akademien jubilerar. Den svenska tonkonstens hem under 150 år. 1234
Renässansen på film. 1236
Det var en gång...Tora Randal 1237
Ett svenskt standardverk. 1237
Lucia. Matilde Serao (Forts.) 1238
Spalten om böckerna. 1239
En svensk målare i ett italienskt kloster. Hugo Gehlin berättar om sina upplevelser. Herman Seldener 1241
I fru Dimanders fotspår. Ett svenskt, mycket svenskt kapitel. Den Inbitne 1242
Ett lättsytt linne. 1242
Iduns hushållssida. Redigerad av Ida Högstedt 1243
Svenska folkdräkter åter till heders. 1244
Verkliga motiv i julböckernas fabler? 1245
Spökslottet. En folksaga. Sago-Greta 1246
Två böcker för husmödrar. 1247
Iduns skönhetsinstitut. 1252
Frågor och svar. 1254
Iduns tidsfördriv. 1258

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen