Göteborgs universitetsbibliotek: Idun 1919

Idun 1919

1919:Innehåll Innehållsförteckning för 1919
1919:1 Ett tack vid fredens nyår. 1
Vid det nya årets port. Knut Barr 2
Nyårsny. Gunhild Palmaer 3
Iduns pristagarinna för året. Iduns kvinnliga akademi utser länsmejerskan fröken Anna Gustafson. 4
Porträtt till dagskrönikan. 4
Ivan Turgeniev. Ett vittert hundraårsminne. Olof Rabenius 5
Det nya året. Erik Lindorm 6
Sveriges första kvinnliga lektorer. 7
Den nya vägen. En omvändelses historia av Marjory Nilsson 8
Mälardrottningens pärla. Till några bilder från Stadshusbygget just nu. David Dahl 10
Köksalmanackan och Hjälpredan under ny regim. (Ida Norrby) 14
Litteratur. Marie Louise Gagner 15
Bondefred. Dramatisk skiss i en akt. Gustaf Ullman 16

1919:2 Från Nationalmuseums sjuttonhundratalssal. 21
Alfhild Agrell sjuttio år. 22
Klondykeaffären. En historia från Lappland. Alfhild Agrell 22
Ivan Turgeniev. Ett vittert hundraårsminne. (Forts. och slut) Olof Rabenius 23
Karin Stawelius in memoriam. 25
Livsfrågan. Novell av Karin Stawelius 25
Tyra Zanderholm. Helge Wahlgren 27
Selma Lagerlöfs "Jerusalem" på film. 28
Förgänglig. Pär Lagerkvist 28
En pastellmålarinna. 29
Bondefred. Dramatisk skiss i en akt. (Forts. och slut) Gustaf Ullman 30
Medan ridån är uppe. Ariel 33
Brevlåda. 34

1919:3 Jessie Wessel som Ofelia i "Hamlet" på Dramatiska teatern. (Fotografi) 37
Albatrosserna på Gutaön. Ragnar Båge 38
Tjänsteanden i Berlin. Harald Wägner 39
Nu dånar brasan i min spis...Ove Ekelund 40
Lyckan. Novell av Erik Juel 40
Tre dikter. Lisa Eurén-Björkbom 41
Carin Västberg. Ny ledamot av Iduns Kvinnliga Akademi. 42
Svensk-franska konstgalleriet. 43
I omstörtningstider förr och nu. 44
En färd genom urskogen i Celebes. Terese Kaudern 46
Carl Gummeson. 46
Kung Byxlös. Historisk skiss av Fredrik Nycander 47
Litteratur. E. H-n. 48
Medan ridån är uppe. Ariel 50

1919:4 "Kärlekens komedi" på Svenska teatern. Ariel 53
Det skymmer. Annie Åkerhielm 54
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 55
Lyckan. (Forts. och slut) Erik Juel 56
Fyra dikter av Erik Blomberg 57
Johannes Buchholtz. Hans person, hans liv och hans gärning. Hedvig Svedenborg 58
Från det nutida konstlivet i Lund. Lännart Ribbing 60
Moster Finas pengar. En arvshistoria. Gustaf Ullman 62
Ett nytt turisthotell i Åre. Harald Wägner 64
Litteratur. E. H-n., Ove Ekelund 65
Breflåda. 66

1919:5 Ett tack till solskensmannen från Sundborn. Carl Larsson, född den 28 maj 1853, död den 22 januari 1919. 69
Signe Hebbes memoarer. På grundvalen af konstnärinnans muntliga berättelser. Efterskörd. Hildur Dixelius-Brettner 71
Carl Larsson in memoriam. Fritz Sandqvist 73
Från Carl Larssons jordfästning. 73
Fru Birgit vaknar. Anna Law 74
Litteratur. 74
"För dessa minsta..." Från Svenska Fröbelförbundets årsmöte. Dagmar Waldner 75
Bland agitatorer, krigsfångar och befriade. 76
Två kulturhärdar i Östergötland. 78
Bland fransmän och italienare på Revinge hed. Toto 81
Svar. 82
Frågor. 82
Brevlåda. 82

1919:6 Anders de Wahl på scenen. Ernst Högman 85
Den eviga gåtan. Ebba Orstadius 86
En hälsning från Ellen Key till Anders de Wahl. 86
Signe Hebbes memoarer. På grundvalen af konstnärinnans muntliga berättelser. Efterskörd. Hildur Dixelius-Brettner 87
Richard Bergh in memoriam. 88
Sagan om den svenske hjälten vid Narva. Hedvig Svedenborg 89
Skymmer det? Eller vakna andarna? Till Annie Åkerhielm. Knut Barr 90
Anders de Wahl som människa och konstnär. Elsbeth Funch 91
Anders de Wahls jubileumsfond. 95
Fredrik Böök som litteraturhistoriker. Erik Norling 95
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 97
Frågor. 98

1919:7 Där Alma Maters söner äta. Malte Welin 101
Ensam vandrare. Ivar Lindh 102
Cyrano de Bergerac och kvinnorna. Till diktarens och duellhjältens 300-årsminne. Ture Nerman 103
Porträtt till dagskrönikan. 104
Vägskälet. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 105
Worms och dess hästar. Från krigets mödor till fredens. En flyktig återblick på en märklig händelse. Ragnar Båge 107
Hugo Alfvéns sommarhem i Tällberg. 108
"Skånes feriebarn" - ett beaktansvärt ideellt uppslag. Anders Jönsson 110
Medan ridån är uppe. Ariel, Eth. K. 111
In memoriam. Ane Randel 111
"Än kommer dag, än är ej allt förbi". Ett öppet brev till friherrinnan Annie Åkerhielm. Hélène Welinder 112
Iduns skönhetsinstitut. 115
Brevlåda. 115

1919:8 Finlands riksföreståndare i Stockholm. 117
Är prästämbetet ett kvinnokall? Några tankar inför en aktuell fråga. Siri Dahlquist 118
O, Du är vår. Siri Dahlquist 118
Till gagnet om icke till namnet. Eth. K. 119
En räddning. Novell av Teresia Eurén 120
Blott ett enda litet tack kan jag bringa...Johan Nordling 120
Från konstutställningarna. 121
Porträtt till dagskrönikan. 122
Bilder från Svenska Reklamveckan. 123
Porträtt och vyer för dagen. 124
Invalidernas fest. En bild från Tyskland. Vera Atmer 126
Fru Karin. Anders Loman 126
Modekrönika af Iris 127
Medan ridån är uppe. 128
Litteratur. E. H-n. 129
Mors dag. 130
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 130

1919:9 "Februari"-gruppen 1919. 131
Signe Hebbes memoarer. På grundvalen af konstnärinnans muntliga berättelser. Efterskörd. Hildur Dixelius-Brettner 133
Krig mot krigspriserna. Annie Åkerhielm 136
Soldatens hemlov. Fredrik Nycander 136
När de vända åter...Nil 137
En räddning. (Forts. och slut) Teresia Eurén 138
Dostojevskis översättarinna. 139
Gestalter ur Stockholms musikliv i nutid. Första serien. W. Seymer 140
Ett beriktigande. 142
Insamlingen för spanska sjukans offer. Slutredovisning av insamlade medel. Red. av Idun 142
Medan ridån är uppe. Ariel 143
En präktig svensk roman. Erik Norling 146
Svar. 147
Brevlåda. 147

1919:10 Bilder för dagen från Hälsingfors. 149
Bostadsfrågan. Stadsfullmäktigevalen och kvinnorna. Röstsedeln ett medel att skapa bättre hem med bättre bostäder. Ett allvarsord till kvinnorna av Emilia Broomé 150
Lillemor. Einar Malm 150
Gustaf Fredrikson om Oscar Baeckström. Eth. K. 151
Dammen. Novell av Nils Krok 152
In memoriam. (Siri Heyman, Mia Lagerholm) 153
Biblioteksstämning. Dikt av Vilhelm Sjögren 155
I Reims, det ödelagda. Skildring av Jane Gernandt-Claine 156
Spalten om böckerna. E. H-n. 159
Fiskdiet och husmödrar. 159
Trädgårdsskötsel - ett arbete för kvinnor. Ida Norrby 160
Madonnalegenden. Berättad av en rysk bonde och poet. Ruth Hellström 161
Från scenen och estraden. 162
Brevlåda. 162

1919:11 En sjuttioårig kvinnlig filantrop. (Louise Falkenberg) 165
Signe Hebbes memoarer. På grundvalen af konstnärinnans muntliga berättelser. Efterskörd. Hildur Dixelius-Brettner 166
Sång till Ensamheten. Harry Blomberg 167
Borgmästarinnan Anna Berggren 50 år. A. Sm. 168
In memoriam. (Anna Wikström, Rosa Arbman) 168
Det skymmer - skymmer det? Henrik Hildén 169
Ett bröllop i Peking. 169
En utdöende folkstam. Ett apropå med anledning av den förestående Kamtschatkaexpeditionen. Erhard Bäckström 170
Gestalter ur Stockholms musikliv i nutid. Andra serien. W. Seymer 172
Svenska folktyper i bild. 175
"Och susa, djupa mo". Margta Stare 176
Litteratur. E. H-n. 177
Röster från skilda håll. Köpman i vävnadsbranschen 178
Iduns skönhetsinstitut. 178

1919:12 Vår kronprinsessas syster gifter sig. 181
Signe Hebbes memoarer. På grundvalen af konstnärinnans muntliga berättelser. Efterskörd. Hildur Dixelius-Brettner 182
Den heliga jungfruns dag. Anteckningar till bebådelsefesten. C.L. 183
Plankbärare Grans död. Bertil Straahl 184
Porträtt till dagskrönikan. 185
Slöjan. Anders Eje 186
En kvinnlig donator. (Pauline Warburg) 187
Till Emil Hillbergs avsked från scenen. 188
Från scenen och estraden. Ariel 189
Bakom gallret. En monodialog om smärtan av Ane Randel 190
En uppseendeväckande bok. Roman av Lydia Wahlström. Daniel Malmbrink 191
En tragikomedi i ateljén. Ebba Orstadius 192
Var det människor? Ruth Hellström 193
Frågor. 194
Iduns skönhetsinstitut. 194
Brevlåda. 194

1919:13 Per Ekström. Solmålaren. 197
"Från boulevarden till enrisbacken". En vildmarkens diktare, som vildmarken tagit åter. Malte Welin 198
När isblommorna töade upp. Novell av Ulla Linder 200
Läkedomslandet. Gustaf Johansson 201
För Nationernas förbund. Sveriges och Norges representanter vid konferensen i Paris. 203
Författarinnan till Iduns kokbok - stadsfullmäktig? (Elisabeth Östman-Sundstrand) 203
Inom murarna av Stockholms högskola. I. Den naturvetenskapliga forskningens målsmän vid Stockholms högskola. Erhard Bäckström 204
Min sportprinsessa. Holger Lundberg 206
Från scenen och estraden. 206
Från det upproriska Berlin. 207
Tårar. Av drottning Maria av Rumänien 208
En vidräkning. Ruth Hellström 210
Frågor. 211
Brevlåda. 211

1919:14 De nyförlovade. Prins Axel av Danmark och prinsessan Margaretha av Sverige. (Fotografi) 213
Vår fana. Sven Rygaard 213
Signe Hebbes memoarer. På grundvalen af konstnärinnans muntliga berättelser. Efterskörd. Hildur Dixelius-Brettner 214
Porträtt till dagskrönikan. 216
En femtioåring. (Signe Bergman) 217
Det oskrivna bladet. Gustava Svanström 218
Om fostran och uppfostran. Hjalmar Alving 219
Budapest ett nytt bolsjevismens fäste. 220
I Musikhistoriska muséet. Georg Nordensvan 222
Medan ridån är uppe. 224
En basar för barnsköterskor. 225
Svar. 226
Brevlåda. 227

1919:15 Skånemålarnes vårbesök i Liljevalchs konsthall. 229
Blodsband. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 230
Palmsöndag. Ellen Kronberg 230
En ungturkisk kärleksroman. Artur Möller 231
Vår mest beresta kvinnliga journalist. (Eira Hellberg) 232
Frihet. Bengt Hillman 234
I Sönderjylland. Några intryck från ett bidande gränsland. Ellen Michelsen 235
Skånemålarnes vårbesök i Liljevalchs konsthall. 236
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 239
Storkyrkans S:t Göran utställes. 240
Medan ridån är uppe. 241
Svar. 242
Frågor. 242
Brevlåda. 243

1919:16 En klassisk vinterträdgård i Haga. 245
Gervid Lilles gång till Emaus. Påskskildring från Skånes medeltid. Elfkarlen 246
Signe Hebbes memoarer. På grundvalen af konstnärinnans muntliga berättelser. Efterskörd. Hildur Dixelius-Brettner 247
Teresia Eurén femtio år. G. von Rosen 249
J.A.G. Acke. Till konstnärens 60-årsdag. 250
E.N. Söderberg, hemmets sångare. Till femtioårsdagen. Ivar Norberg 251
Till E.N. Söderberg på 50-årsdagen den 15 april 1919. Fredrik Vetterlund 251
Gestalter ur Stockholms musikliv i nutid. Tredje serien. W. Seymer 252
Drömmen. Arild Björk 255
Modekrönika. Iris 256
Frågor. 258
Brevlåda. 258

1919:17 Dresden -"Tysklands Florens" i kulturfiendens våld. 261
Kvinnan, politiken och hemmet. K. W-tz. 262
Fiendens fönster. Erik Lindorm 262
Signe Hebbes memoarer. På grundvalen af konstnärinnans muntliga berättelser. Efterskörd. Hildur Dixelius-Brettner 263
Ett hypnotiskt fall? Hugo Öberg 265
Carl Strandberg. En vitterlekare av sångarsläkt. E.N. Söderberg 266
Ett uppdrag. Nils Selander 267
Lotten af Edholm 80 år. 267
Med två unga svenskor i den yttersta östern. 268
Viktor Rydbergs maka sjuttio år. 270
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 271
Ett bud från det vardande Europa. Eth. K. 272
Från scenen och estraden. Ariel 273
Frågor. 274
Iduns skönhetsinstitut. 274

1919:18 "För Sverige och kristen tro". 277
Civiliserade eller barbarer. Mathilde Serano 278
Till den svenska allmänheten. 278
"In vino..." Gustaf Ullman 279
Leonardo da Vinci. Ett 400-årsminne. Georg Nordensvan 280
I majblommans högkvarter i Stockholm. (Fotografi) 280
Ett uppdrag. Nils Selander 281
En människas vårhymn. Harry Blomberg 281
Frèdrique Runstedt. In memoriam. Ulla Linder 282
Porträtt till dagskrönikan. 283
Teaterliv i Kristiania. Kristian Elster 284
Ett ryskt mästerverk i svensk tolkning. Alfred Jensen 287
Från scenen och estraden. Ariel 288
Till far och mor i Sveriges landthem. 289
Iduns skönhetsinstitut. 290

1919:19 Till Gustaf Ankarcronas 50-årsdag. 293
Vårdkasen. Johan Nordling 296
Signe Hebbes memoarer. På grundvalen af konstnärinnans muntliga berättelser. Efterskörd. Hildur Dixelius-Brettner 297
I karolinernas fotspår. Elsa Brändström. Eth. K. 298
Hjalmar Höglund in memoriam. E.N. Söderberg 299
"För sent". Gunhild Palmaer 299
Studentliv, 1-majdemonstrationer och andra vårtecken. 300
Ett uppdrag. (Forts. och slut) Nils Selander 302
En prima ballerina, som lämnar scenen. (Victoria Strandin) 303
Spalten om böckerna. E. H-n. 304
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 306
Svar. 306
Brevlåda. 306

1919:20 Genom luften Berlin - Stockholm. 309
Bygget. Novell av Ellen Lundberg-Nyblom 310
När framtiden danas. Annie Åkerhielm 313
Stjärnorna. Greta Andersson 313
Teaterliv i Kristiania. Kristian Elster 314
De stora översvämningarna i Norrland. 316
Hur man anlägger mindre trädgårdar. Några råd av trädgårdsarkitekten Ester Claesson 319
Medan ridån är uppe. Ariel 321
Svar. 322

1919:21 Madame Vera Fokina. (Fotografi) 325
Två dikter av Pär Lagerkvist 325
Inga Nalbandian. Ellen Key 326
Moder. Ragnar Jändel 326
Signe Hebbes memoarer. På grundvalen af konstnärinnans muntliga berättelser. Efterskörd. Hildur Dixelius-Brettner 327
En profan. Henry Peter Mattson 328
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 329
Från skilda håll. Bilder för dagen. 330
Köpenhamn i vårskimmer. Ett kåseri av Artur Möller 332
Medan ridån är uppe. Ariel 336
Litteratur. E. H-n. 338
Upprop till hem på landet. 338

1919:22 Brud och brudgum. Prinsessan Margaretha av Sverige och prins Axel av Danmark. (Fotografi) 341
Nordamerika och en svensk romantiker. Fredrik Vetterlund 342
Liljevit. Ivar Petersén 342
Signe Hebbes memoarer. På grundvalen af konstnärinnans muntliga berättelser. Efterskörd. Hildur Dixelius-Brettner 344
Bilder till dagskrönikan. 346
Ett furstligt majbröllop i jubel och sol. 348
Ljugar-Jöddes storhetstid. Albin Widén 350
Ett gammalt dalaskåp. Nils-Magnus Folcke 351

1919:23 En stockholmsutställning hos Liljevalchs. 357
Signe Hebbes memoarer. På grundvalen af konstnärinnans muntliga berättelser. Efterskörd. Hildur Dixelius-Brettner 358
Ett hjärtas visor. Albert Henning 359
"Centralflickor". Hedvig Svedenborg 360
Minnesstod över Fredrika Bremer. 361
Borgerliga möbler på Nordiska Kompaniet. Elisabeth Thorman 362
En finländsk litterär kritiker. Erik Norling 363
Porträtt till dagskrönikan. 363
Bilder till dagskrönikan. 364
Den siste Åses envig med pingstanden. Mäle från Skånes hedendag av Elfkarlen 366
Kvinnornas taklagsfest. 367
Litteratur. E. H-n. 368
Medan ridån är uppe. E. H-n., Eth. K. 370

1919:24 Från Svenska kennelklubbens hundutställning. 373
Frödings vårdarinna. Syster Signe Trotzig. Några vädjanden och väckande ord av Helena Nyblom och Poul Bjerre 374
Signe Hebbes memoarer. På grundvalen af konstnärinnans muntliga berättelser. Efterskörd. Signe Hebbes konstnärliga testamente. Hildur Dixelius-Brettner 375
Ett lyckofynd. Richard Vallner 377
Några intryck från Genève, Nationernas Förbunds stad. Viva Bauer-Osterman 379
"Stockholm i bild" i Liljevalchs konsthall. 379
Ur sommarrevyerna. Ariel 382
Iduns kvinnliga akademi. 383
Kvinnan i statstjänst. K. W-TZ. 383
En bok om västkustens ryktbara författarinna. Maria Holmström: Emilie Flygare-Carlén. Beth Hennings 384
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 386
Svar. 386
Brevlåda. 386

1919:25 En midsommarbild. (Fotografi) 389
Den heliga handlingen. Fredrik Persson 389
När vi fått rösträtt. Lydia Wahlström 391
Svenska flaggans dag. 392
Villan i månljuset. Hans Dhejne 393
Hjälp åt en svensk utpost i Ryssland. Gammal-Svenskby lider bitter nöd. 394
Carl G. Laurins nya essaybok. Erik Norling 395
Guld med täljknivar. Eth. K. 395
Kvinnliga yrken. Eth. K. 295
Kring Stockholmspressen och dess ledande män. Harald Heyman 396
Sommarteatrarna inne och ute. Ariel 398
Svar. 402
Brevlåda. 402

1919:26 Lydia Wahlström 50 år. Hilma Borelius 405
Signe Hebbes memoarer. På grundvalen af konstnärinnans muntliga berättelser. Efterskörd. Anders de Wahl till Signe Hebbe på åttioårsdagen den 30 juli 1917. Hildur Dixelius-Brettner 406
Rosenbuketten. Henry Forslöf 406
Hjalmar Söderberg 50 år. Erik Norling 407
Den svåra stunden. Novell av Erhard Bäckström 409
Estlands apostel. Ett sjuhundraårsminne. A.B.N. 410
Dannebrogsjubiléet i Köpenhamn den 15 juni 1919. 411
Bilder till dagskrönikan. 412
Kring Stockholmspressen och dess ledande män. Harald Heyman 414
Sommarlektyr. 414
Edith Rickberg. 415
Litteratur. Ada Rydström 416
Riksförbundet för Sveriges husmodersföreningar. Aina Montell 417
Svenska barnmorskeförbundet. Anna Häggbom 418

1919:27 Verner von Heidenstam 60 år den 6 juli 1919. (Fotografi) 421
Verner von Heidenstam. Till 60-årsdagen. Olof Rabenius 422
Kring Stockholmspressen och dess ledande män. 424
Min längtans blå berg. Elsass 424
Några sommarbilder. 424
Maningsvisa. Gustaf Ullman 425
Världsarkivet. Skiss för Idun av Daga 427

1919:28 Generalmajor Viktor Balck. (Oljemålning) 429
Villorna mitt emot. Novell av Viva Bauer-Osterman 429
Längtan. Oswald Englundh 430
Karl-Heinrichs bröllop. M:lle sans peur 431
En sommarkoloni i "Smålands trädgård". Gunnar Sjöfors 432
Till Ernst Ahlgrens minne. Ellen Michelsen 434

1919:29 Barnet. J.-H. Rosny: Un autre monde. Algot Ruhe 437
Gammal skotsk levnadsvisdom. Till svenskan av Elisabeth Högström-Löfberg 438
Villorna mitt emot. (Forts. och slut) Viva Bauer-Osterman 438
Två dikter. Jenny Rieck-Müller 439
En samlare och hans hem. 440
Iduns kvinnliga akademi. 443

1919:30 Julidag. (Fotografi) 445
Det äkte. Karin Stawelius 446
Luntorna tala. Fredrik Nycander 447
"Den glada änkans" kompositör. Gunnar Berndtson 448

1919:31 Författaren och fru Hjalmar Söderberg. Holger Damgaard 453
Porträttet. Skiss av Per Edman 454
Vad kvinnorna förmå uträtta. Några intryck från England, sista krigsmånaderna och därefter av Eva Fröberg 455
Aftonord till ett barn. Gunnar Hede 455
The English school, Nysted, Danmark. 459

1919:32 Häftet ej paginerat!
Utsikt från Saltoluokta. (Fotografi)
Nya vägar över Stora Lulevattnet.
En dröm om ett folks själ. Skiss av Ruth Kjellén-Björkquist
Livets väg. Victor Myrén
Marie-Louise Lundström. Anna Thorn
På grund av typografstrejken. Redaktionen av Idun
Gottfried Keller som lyriker. Teresia Eurén
Adelsfröken som bondflicka. Novell av Alexander Pusjkin
Viktor Rydbergs arbetsrum sådant som det stod på Ekeliden. (Fotografi)

1919:33 Häftet ej paginerat!
En liten sjöjungfru. (Fotografi)
Sensommarkvällar. Gustaf Ullman
Venus stjärna. Skiss för Idun av Elin Wägner
Anna Shaw. (Nekrolog)
Skenäs, ett sörmländskt herresäte med traditioner. Ivar Nilsson
Adelsfröken som bondflicka. (Forts.) Alexander Pusjkin

1919:34 Häftet ej paginerat!
Anne-Marie (René Björling) och brukspatron Fristedt (Hedqvist) (Fotofrafi)
Selma Lagerlöfs "Dunungen" på film.
Allmänne åklagaren Dunker. Stefan Grossman
Adelsfröken som bondflicka. (Forts.) Alexander Pusjkin
Från den stora arbetarfesten på Skansen. (Fotografi)
Mrs. P.A. Shaw och den svenska slöjden i Boston. Jenny Richter Velander
Vårbarn, en liten kinesisk flickas historia. Ingeborg Wikander

1919:35 Dansparet systrarna Mariagraete. (Fotografi) 483
Rigas kvinnor under bolsjevikväldet. Ebba Schneider von Husen 484
Redaktionens brevlåda. 486
Ur sommarpensionatens krönika. Gunhild Palmaer 486
Tall och pors. Harry Blomberg 487
Iduns kvinnliga akademi. 487
Fabriksarbeterskan, Ida Elisabeth Lundgren 488
Anna Elgström. (Nekrolog) 488
Danske digtere i nutiden. Julius Clausen 489
Spalten om böckerna. E. H-n. 492
En essaysamling. Erik Norling 492
Köksalmanack. Redigerad av Ida Norrby 493
Adelsfröken som bondflicka. (Forts. och slut) Alexander Pusjkin 494

1919:36 September. (Fotografi) 499
Grammofonen. Skiss av Gunnar Hede 500
Till läsekretsen. Iduns redaktion 500
Danske digtere i nutiden. (Forts. och slut) Julius Clausen 502
Utländsk mat. E.W. 503
Märkliga hem i Stockholm under 1800-talet. E. Kuylenstierna-Wenster 504
Två dikter. Erik Lindorm 505
Sommarvila. Svenskt badortsliv. Erik Norling 505
Hemslöjd som blivit en storindustri. Anders Jönsson 506
Tapios älg. Fredrik Persson 508
Ridån går upp. 509
Litteratur. Eth. K. 510
Småttingarnas första hembygdsundervisning. 510
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 512
Frågor. 512

1919:37 "Plage du larvotto". Monte Carlos hälsokälla. Dolores Örn 515
Dagligt bröd. Skiss av Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 517
Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 50 år. E. Th. 519
Samtal med mina väninnor. 1. Gertrud Almqvist-Brogren 520
Porträtt till dagskrönikan. 520
Sommarkväll i Strängnäs. Ernst Högman 521
Bilder till dagskrönikan från stad och land. 522
Frun på Forneboda. (Alma Gauffin) Ester Nennes 524
Medan ridån är uppe. Ariel 525
Bland höstens kulisser. I. Kjellberg 525
Småttingarnas första hembygdsundervisning. (Forts. och slut) Viktor Petersson 526

1919:38 Brud och brudgum. 531
Löftets land. Berättelse av Hildur Dixelius-Brettner 532
Fru Mathilda Katarina Jolin. (Nekrolog) 534
Samtal med mina väninnor. 2. Gertrud Almqvist-Brogren 535
De kvinnliga kontoristernas rekreationshem. 536
Ödets allvarliga lek. X.C. 536
Septemberafton. Richard Agrell 537
Ett avskedstagande. 537
Selma Lagerlöf: Herr Arnes penningar på filmen. 538
Till Bergsskolans hundraårsjubileum. 539
Porträtt till dagskrönikan. 540
Iduns redaktionssekreterare. Iduns redaktion 540
Medan ridån är uppe. Ariel 541
Kandidat Modenius ovisa nit. Jöran Brume 544
En läxa. Karla Rönne 544

1919:39 Ett nytt "stjärnkikartempel" i Sverige. En amatörastronom, som upprättar ett ståtligt observatorium i Uppland. E. Th. 547
På åttiotalet. Första kapitlet ur en Stockholmsroman. Georg Nordensvan 548
Till Brita von Horn. Daniel Fallström 549
Flickornas nionde klass. C.L. 551
Lisa Hök - en av döden tidigt skördad. 553
Badsäsong vid Sundets pärla. Sommarintryck från Hornbaek. Holger Lundberg 553
Inom murarna av Stockholms högskola. II. Rättsvetenskap och humaniora vid Stockholms högskola. Erhard Bäckström 554
Något om en husfru och tvåtusen svin. Teoretica 556
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 557
Från barnens dag. 557
Medan ridån är uppe. 558
Spalten om böckerna. E. H-n. 558
Sommarkväll. Ruth Persson 559
Svar. 560
Brevlåda. 560

1919:40 Till en konstnär. På Bo Bergmans 50-årsdag. Henning Berger 563
Löftets land. (Forts.) Hildur Dixelius-Brettner 564
Maskspel. Bo Bergman 565
Ossian Elgström och hans resa bland lapparna. E. Th. 566
En varm vän till Sverige. Brev från Paris. Jane Gernandt-Claine 567
Ömma samveten. Gustaf Ullman 569
Ett lotteri med valfria vinster. 569
Ett upplöst konstnärshem. Från d:r och fru Frumeries villa vid Edsviken. 570
På lasarettet. Hanna Söderlund-Hammar 572
Litteratur. E. H-n. 574
Medan ridån är uppe. Ariel 575
Är det rätt? Historielärarinna 575
Slavinnor. Kaj 576
Brevlåda. 576

1919:41 Skandinaviska fotografiutställningen. 579
Konung Oidipous och dess religiösa livssyn. Olof Rabenius 580
En stormsång. Johan Nordling 581
Ett bröllop i ärkebiskopsgården. 582
D:r Alfred Jensen 60 år den 30 sept. 583
Onda tungors tal. Hedvig Svedenborg 583
Iduns kvinnliga akademi. 584
Skall konkurrensen hjälpa oss? Ett inlägg i tjänarinnefrågan. Gunhild Palmaer 584
Porträtt till dagskrönikan. 585
De två nyvalda i Svenska akademien. 585
Ur dagskrönikans bildgalleri. 586
Medan ridån är uppe. Ariel, E. Th. 588
Något om åttatimmarsdag och en filosofisk slägga. Teoretica 589
Stallmästargården - en hotad Stockholmsidyll. 589
Kvinnorna och kommunalarbetet. Stadsf.-mäktigekvinna i en småstad 590
Ägretten. Ernst Jotson 592
Nöjesliv och nöjeskultur. Herta Winlöv 592
Brevlåda. 593

1919:42 "Bodensee" hälsar Stockholm. E. H-n. 595
När "Bodensee" kom - som budbärare för en ny tid. En titt in i fartyget - och i framtidens resemöjligheter. E. Th. 596
Iduns kvinnliga akademi. 596
Stockholm - Berlin genom luften. Resebrev från Eira Hellberg 597
Ett extra brevkort. E. Hbg. 598
Mathilda Silow död. 599
Löftets land. (Forts.) Hildur Dixelius-Brettner 599
När få vi lufttrafik i Sverige? Ännu stå vi "utanför porten" men kanske till nästa vår. 600
Ur zeppelinarnas äventyrskrönika. Hur luftskeppet fullkomnats i kampen mot farorna. Eira Hellberg 602
Den trådlösa telefonens triumf. 605
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 608

1919:43 Jenny Hasselqvist. (Fotografi) 611
Två dikter. Bertil Malmberg 611
Herr Göranssons anteckningar. Erhard Baeckström 612
Helgeandshuset. Ode Balten 614
Pessimismen och tiden. E. Th. 615
Women's institutes. De svenska syföreningarnas anglosaxiska motsvarighet. Eva Fröberg 616
Herman Bergman 50 år. 616
Teater och film. Ariel 617
Bakom kulisserna. En skildring från vårt största affärshus. Hedvig Svedenborg 618
Modekrönika av Iris 620
Spalten om böckerna. E. H-n. 623
Svar. 624

1919:44 Höstfantasi. Adolf Nordgren 627
Tidstecken. Gunhild Palmaer 628
Arvet. Ove Ekelund 629
Syskonen. Greta Anderson 630
Doktorinnan Hilda Ahnfelt 75 år. Gwen 631
Om dockor och om nya svenska dockor. 632
Hans nåds testamente. Ida Buergel Goodwin 633
Hos Anders Österling, Svenska Akademiens yngste. Ett hem och en ny gärning. E. Th. 634
Löftets land. (Forts.) Hildur Dixelius-Brettner 636
Medan ridån är uppe. Ariel 639
Svar. 640
Brevlåda. 640

1919:45 Prins Bernadotte sextio år. 643
Kronprinsessan Margareta - en god kvinna. Vad hon genom sin "arbetsnämnd" gjort för en skara olyckliga. 644
Gudarnes frände. Gustaf Ullman 644
I soluppgången. Gustava Svanström 645
Den eldens flamma vårda väl! E.N. Söderberg 645
Porträtt till dagskrönikan. 646
Hertiginnan de Valentinois. Dolores Örn 647
Den kvinnliga idrotten i Sverige. Erik Pallin 648
Löftets land. (Forts.) Hildur Dixelius-Brettner 652
Ett nytt vilohem i Skuru. 654
Spalten om böckerna. Elin Wägner 654
Medan ridån är uppe. E. Th., Ariel 655
Frågor. 656

1919:46 Annie Åkerhielm femtio år. Ebba Theorin 659
Det förgångna. Ann Margret Holmgren 660
Så strimmar meteoren...Albert Henning 661
Avundens sociala betydelse. Annie Åkerhielm 662
Delsbostintan - en ung 50-åring. 663
En profetia om Nord-Slesvig. 663
De hemlösa kvinnlig studerande - en allvarlig fråga för många landsortens hem. 664
Dansk teater i nutid. Andreas Winding 665
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 668
Löftets land. (Forts.) Hildur Dixelius-Brettner 668
Medan ridån är uppe. Ariel 671
Frågor. 672
Brevlåda. 672

1919:47 Pärlor och pokaler på Nationalmuseum. 675
Samtal med mina väninnor. 3. Gertrud Almqvist-Brogren 676
Tre kvinnor, som hos oss infört den stora ryska litteraturen. Ebba T. 677
På Loholma gård. En berättelse vid brasan. Hedvig Billing 678
En nittioåring. (Mimi Ridderborg) Cecilia Schmidt 678
Gammal konst med nål och sax modern igen. I.B.G-n. 680
Medan ridån är uppe. Ariel 681
Ett privathem som konstsalong. "Salon Strindberg", den första i sitt slag i Sverige. E. Th. 682
Spalten om böckerna. E. H-n. 684
Dansk teater i nutid. (Forts.) Andreas Winding 685
Frågor. 688

1919:48 Ett populärt skådespelarepar "hemma hos sig". 691
De som räddade, när andra förstörde. Ett apropå till "Rädda barnen!" Anna Lenah Elgström 692
Rädda barnen! 693
I främmande land. Teres Kaudern 694
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 695
Löftets land. Berättelse av Hildur Dixelius-Brettner 696
Två Nobelpristagare. 697
Medan ridån är uppe. Ariel 698
Stockholm - de många broarnas stad. 699
En av den svenska flickskolans främsta död. (Eugenie Steinmetz) 703
Filippa Lundström. S.H. 703
Justinas kärlek. Skiss av Greta Anderson 704
Dansk teater i nutid. (Forts.) Andreas Winding 705
En storbank. 707
Svar. 708

1919:49 Ellen Key fyller 70 år den 11 december. (Fotografi) 711
Ellen Keys Wild. Första våren efter hans död 1917. Ett apropå till Ellen Keys födelsedag. Ada Rydström 712
Höstsång. Harry Blomberg 712
Minnen och gestalter från Lundagård. Otto Lundh 713
Dansk teater i nutid. (Forts. och slut) Andreas Winding 714
Inom murarna av Stockholms högskola. III. Ett besök å Stockholms högskolas studentkår. Erhard Bäckström 715
Att fånga en man. Olga Nilsson 716
"Krigets glans". Några synpunkter, såsom svar till historielärarinnans inlägg i Idun n:r 40. Elisabeth Högström-Löfberg 717
En roman i nio brev. Fjodor Dostojevski 719
Danska konstnärer i samlad trupp inför svensk publik. 720
Spalten om böckerna. 723
På vandring österut. Teres Kaudern 726
Svar. 728
Brevlåda. 728

1919:50 En diktarinna från lotusblommans land, på besök i Sverige. 731
Lucia ljusöga. Ljusets kamp mot mörkret. Hedvig Svedenborg 732
På vandring österut. (Forts. och slut) Teres Kaudern 734
Löftets land. (Forts.) Hildur Dixelius-Brettner 736
Stockholms damer stadsfullmäktige. Vad de intressera sig för och vad de uträttat. (Fotografier) E. Th. 737
Spalten om böckerna. E. H-n., Marie Louise Gagner 740
Brevlåda. 744

1919:51 I fåglarnas värld. Ur Bengt Bergs nya bok "Sällsynta fåglar". 747
För helga sju stjärnor och sankta Lucias lycka. Julskildring från gångna tiders Skåne. Elfkarlen 748
Romersk epistel. Harald Wägner 749
Hilma Borelius femtio år. Lydia Wahlström 750
Två gamla svensk-engelska systrar. Erik Boije 751
Spalten om böckerna. E. H-n., Marie Louise Gagner 752
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 752
Från Lejas mannekänguppvisning. 753
En bok ur mängden. Marika Stjernstedt 754
"English spoken". 754
Syster Mimmis osynliga julgåva. Skiss av Ann Margret Holmgren 755
Indisk dröm. G. Nordstrand 755
Teatern som vårt språks vårdarinna. Sommarkurser, där våra pedagoger "lära sig tala". E. Th. 756
Medan ridån är uppe. Ariel 762
E. Hults flickpension. 763
Brevlåda. 764

1919: Julnummer Innehåll
Jul. Fredrik Vetterlund 1
Nike segergudinnan. Ernst Didring 2
Två dikter av Hans Dhejne 6
Adolf. En historia om kärlek. Fanny Alving 7
Den gamla soffan. Ulla Linder 10
Sången om stora vattnet. Harry Blomberg 11
En konstig fantasi. Richard Wallner 12
Ellen Key stuttio år. Gurli Linder 14
Om kärleken. Ellen Key 18
Nordiska och tyska röster på Ellen Keys sjuttioårsdag. 19
Konfektpåsen. Hasse Z. 22
Den röda kransen. Skiss av Anna Wahlenberg 23
Fränderna. Adolf Johansson 26

1919:52 Sex vackra prinsessor. N.V.H. 767
En berättelse om två julnätter. Teresia Eurén 768
En blomstermålarinna. 770
Minnen och gestalter från Lundagård. Otto Lundh 771
Den enda. Ragnar Jändel 772
Löftets land. Hildur Dixelius-Brettner 773
Litet av varje ur dagskrönikan. 774
"Husfru och matmor". Gertrud Norden, Anmälaren 778
Vi kunna alltid försöka. 778
Medan ridån är uppe. Ariel 779
Brevlåda. 780

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen