Göteborgs universitetsbibliotek: Idun 1918

Idun 1918

1918:Innehåll Innehållsförteckning för 1918
1918:1 Prinsessan Ingrid och prins Bertil komma det nya året i möte. (Fotografi) 1
Den svenska kyrkans primas i sitt hem. 2
Nyåret 1918. Annie Åkerhielm 4
Idun 1918. 5
Signe Hebbes memoarer. På grundvalen af konstnärinnans muntliga berättelser nedskrifna af Hildur Dixelius-Brettner 6
Inför det kommande året...Ernst Högman 8
Iduns pristagarinna för året. Iduns kvinnliga akademi utser Anna Lindhagen. Hemmets och hembygdens hängifna vårdarinna. Elisabeth Krey-Lange 9
Svenska akademiens nye medlem och dess pristagare. 9
Ett lysande författargalleri. Iduns medarbetarstab 1918. (Fotografier) 10
Vårt yngsta furstehus i lek och arbete. 12
Marie Louise Gagner femtio år. Julia Svedelius 14
En nyårsnatt. Gunhild Palmaer 15
Ny medlem af Iduns kvinnliga akademi. (Hanna Pauli) 15
Familjens hvardagssoppa. Gertrud Norden 17
"Berg-Ejvind och hans hustru" på den hvita duken. 18
Iduns pristäfling n:r 1. 20
Iduns tidsfördrif. 20
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 21
Frågor. 21
Breflåda. 22

1918:2 Zacharias Topelius. 25
Zacharias Topelius afsked från sin hembygd och sitt forna sommarhem Majniemi. Gånge Rolf (V.K.F. Wichmann) 26
Carl Grabow sjuttio år. 30
Mot bottnen. Skiss af Hugo Öberg 31
Fru Stina Rodenstam 50 år. 31
Gestalter och vyer ur dagskrönikan. 32
Ett bröllopspar. 34
En pressens gentleman. 34
Fredens nyår. Uno Brander 35
Från scenen och estraden. Ariel 35
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 36
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 37
Frågor. 38
Breflåda. 38
Iduns schackspalt. 38

1918:3 En moder. Oljemålning af Gerda Tirén. 41
Det fria Finland. John Landquist 42
Okynnesgiftet. Gustaf Ullman 43
För det hungrande Finland. 43
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 44
Tre dikter. Erik Lindorm 45
En vädjan till Sveriges Landthem. Landtfru 45
Paula Lizell. Tjugufem år i den dramatiska sångens tjänst. -E- 46
Lifvets mosaik. Fredrik Vetterlund 47
C.V.A. Strandberg, ett skaldeminne. 47
Polarvinter i Stockholm. 48
Där världsfreden gryr. 49
En Meissensamling till Sverige. O.V.B. 50
En bok om krigets förbannelse. Marika Stjernstedt: En officershistoria. Thea Kjellgren 51
Iduns pristäfling n:r 2. 52
Iduns tidsfördrif. 52
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 53
Svar. 54
Breflåda. 54

1918:4 En sjuttiofemårig forskare. (Esaias Tegnér) 57
Signe Hebbes memoarer. På grundvalen af konstnärinnans muntliga berättelser. (Forts.) Hildur Dixelius-Brettner 59
Snöstorm. Nils-Magnus Folcke 60
Vår nya följetong och dess författare. 60
Äktenskaps-Hulda. Knud Hjortö 61
Ett och annat ur dagskrönikan. 64
Endast några rader. Ögat 66
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 66
Från scenen och estraden. Ariel 66
Som fru i U.S.A. III. Skick och sed. Mrs. -W. 67
Svar. 68
En kunglig giljarefärd. (Forts.) Eric Sundelius 68
Fru Oumbärlig. Karla Rönne 68
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 69
Iduns schackspalt. 70

1918:5 Textilkonsten i saga och sägen. Maria Collin 73
De sorgliga författarne. Algot Ruhe 76
Böckerna på sybordet. Johan Nordling 76
Harald Sohlman. 77
En af dessa minsta mina bröder... Ada Eriksson 78
Greta Poignant. (Nekrolog) 78
Emma Ekwall. En åttioårig konstnärinna. Edit Kindvall 79
I vinterdagar. 80
Veckans konst. 81
Familjens hvardagssoppa. Gertrud Norden 82
Modekrönika af Iris 83
Fru Oumbärlig. (Forts.) Karla Rönne 84
Breflåda. 84
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 85
Två strejker. Mac 86

1918:6 Georg von Rosen. Till konstnärens 75-årsdag. Georg Nordensvan 89
En far. E. Walter Hülphers 90
Signe Hebbes memoarer. På grundvalen af konstnärinnans muntliga berättelser. (Forts.) Hildur Dixelius-Brettner 91
Ett societetsbröllop. 92
Minnesplakett öfver hofsångaren Arvid Ödmann. 93
På badstranden. Skiss af Anna Levertin 94
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 95
Danskt konsthandtverk hos Liljewalchs. 95
Spalten om böckerna. E. H-n. 98
N.K:s nya upplysningsafdelning. 99
Från scenen och estraden. Ariel 99
Familjens hvardagssoppa. Gertrud Norden 99
Två strejker. (Forts.) Mac 101
Kvinnospel. Hetty Oroner 101
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 102
Breflåda. 103

1918:7 Tre danskonstens prästinnor. 105
Axel Ahlman. Hafvets diktare. Helge Kjellin 106
Det röda våldet. Ernst Högman 107
Soria Moria. Novell af Axel Ahlman 108
Ett dietetiskt pensionat. 111
Här och hvar i det våldförda Finland. 112
Porträtt till dagskrönikan. 113
Familjens hvardagssoppa. (Forts.) Gertrud Norden 115
Textilkonsten i saga och sägen. (Forts.) Maria Collin 116
Svar. 117
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 118

1918:8 Stockholms nye underståthållare. 121
Signe Hebbes memoarer. På grundvalen af konstnärinnans muntliga berättelser. (Forts.) Hildur Dixelius-Brettner 122
Blott ett färgspel. Dagmar Ljunggren 123
Marion d'Alvares kärlekssaga. Dolorès Örn 124
Vinter i Åre. Elisabeth Krey-Lange 127
Lapparnas ting i Östersund 130
Ett par blad ur Iduns notisbok. 130
Från scenen och estraden. Ariel 131
Ivermans åsikter. Skiss af Gustaf Ullman 132
Bilder från Åland. 132
Kvinnospel. (Forts.) Hetty Oroner 133
Fru Elsas Stockholmsresa. Fru Vivika 133
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 134
Breflåda. 135

1918:9 En Zornutställning till förmån för Svenska Röda stjärnan. 137
Eva Margaretas läderkängor. Hildur Dixelius-Brettner 138
Tre dikter af Ture Nerman 140
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 141
Rationell hushållning och film. Den nyaste kristidsundervisningen. 142
Finlandsstridens norra utposter. 143
Zornutställningen till förmån för Svenska Röda stjärnan. 144
Det klarnar. Ett kåseri af Den inbitne 146
Mitt hem. Dikt af Nils-Magnus Folcke 146
Ett rop från det brinnande Finland. En österbottniska 147
Familjens hvardagssoppa. Gertrud Norden 148
Iduns pristäfling n:o 5. 149
Iduns tidsfördrif. 149
Iduns skönhetsinstitut. 149
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 150
Breflåda. 151

1918:10 Tore Svennberg sextio år. Eth. K. 153
Hur barnen "gå på bio". Deras egna uttalanden i en brännande fråga. Erhard Bäckström 154
Signe Hebbes memoarer. På grundvalen af konstnärinnans muntliga berättelser. (Forts.) Hildur Dixelius-Brettner 156
Skaldegrafven i Maria. E.N. Söderberg 157
Emil Sjögren. 158
Torpare hos en bonde. Skiss af Albin Widén 159
Från Finlands ödeskamp. 160
Från scenen och estraden. Ariel 161
"Höstsols" ålderdomshem i Täby. 161
Porträtt till dagskrönikan. 162
Textilkonsten i saga och sägen. (Forts.) Maria Collin 163
Iduns skönhetsinstitut. 164
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 165
Sultanens klocka. En trollerihistoria. Chicot 166
Breflåda. 166

1918:11 Sancta Birgitta rediviva. 169
Utlandssvensken som romanfigur. August Brunius 170
Vid ett middagsbord. Bo Bergman 171
En gammal prästgård. Den inbitne 172
Som fru i U.S.A. IV. Amerikansk religiositet. Mrs. -W. 173
En tripp till Vilhelmina. Några intryck från det nordliga Sverige just nu. Agneta Barr 174
Rosa rorans boniyatem...Teresia Eurén 174
När gamle patron gick till hvila, verklighetsbild från 1918. Gunhild Palmaer 175
Den märkliga Birgittautställningen. 176
På bröllopsresa till indianerna. Ester Bolinder 177
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 178
Röster från skilda håll. Betungad fröken von X 178
Modekrönika af Iris 179
Sultanens klocka. En trollerihistoria. (Forts.) Chicot 180
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 181

1918:12 Finska hjältar. 185
På bröllopsresa i Rothenburg. Bertil Malmberg 186
Gif åt det svältande Finland! 186
Två föregångskvinnor i kriget mot kriget. I. Florence Nightingale. Ellen Key 187
Sång till natten. Kerstin Hed 189
Hemkomsten. Skiss af Teresia Eurén 190
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 191
Allt för Finland! 192
Kolarbruden. En historia från ett nödår. Thorsten Ljungmark 194
Textilkonsten i saga och sägen. (Forts. och slut) Maria Collin 196
Vägarna. Giovanni 197
Breflåda. 197
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 197

1918:13 Prinsessan Märtha. (Fotografi) 201
Signe Hebbes memoarer. På grundvalen af konstnärinnans muntliga berättelser. (Forts.) Hildur Dixelius-Brettner 202
Det nya Golgata. Fredrik Nycander 203
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 204
Två föregångskvinnor i kriget mot kriget. II. Bertha von Suttner. Ellen Key 205
De tolf herrar af Lorne. Skildring från Skånes medeltid. Elfkarlen 206
På sjöfågelsjakt i hafsbandet. Gösta Grönberg 208
Från scenen och estraden. Ariel 211
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 212
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 213

1918:14 Några penselns mästare. En utställning i Nationalmuseum af äldre främmande konst. 217
Kvinnlig värnplikt i Finland. E. Walter Hülphers 218
Med knäppta händer. Nils-Magnus Folcke 218
Två föregångskvinnor i kriget mot kriget. II. Bertha von Suttner. (Forts.) Ellen Key 219
Själfrannsakan. Walter Fevrell 220
Två konstnärer som fyllt 60 år. Eth. K., Yngve von Schmidten 221
Lefve lögnen! Anders Eje 222
Staden som är vinterlandets hjärta. 224
Spalten om böckerna. E. H-n. 226
Religiös litteratur. Marie Louise Gagner 227
Kolarbruden. En historia från ett nödår. (Forts.) Thorsten Ljungmark 227
Frågor. 229
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 230
Breflåda. 230

1918:15 Fru Tora Teje som Signora Cavallin. (Fotografi) 233
Makarna Wallenbergs biblioteksgåfva. Algot Ruhe 234
Kuponginsamlingen för Finland. 234
Det blixtrar...Skiss af Albert Eklundh 235
Porträtt till dagskrönikan. 237
Två föregångskvinnor i kriget mot kriget. II. Bertha von Suttner. (Forts. och slut) Ellen Key 238
Två dikter. Erik Lindorm 238
Signe Hebbes memoarer. På grundvalen af konstnärinnans muntliga berättelser. (Forts.) Hildur Dixelius-Brettner 239
Bland bortgångna och lefvande. 240
Familjen på Öresten. G.B. 241
Litteratur. E. H-n. 243
Från scenen och estraden. Ariel 243
Iduns pristäfling n:r 8. 244
Iduns tidsfördrif. 244
Frågor. 244
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 245
Breflåda. 245

1918:16 Georg von Rosen-utställning. En lång konstnärsbana och många mästerverk. 249
Rötterna till våra partiåsikter. Lydia Wahlström 250
Penningholm. Ernst Högman 251
Elisabeth Wachtmeister, född von Platen. In memoriam. Ellen von Platen 252
Signe Hebbes memoarer. På grundvalen af konstnärinnans muntliga berättelser. (Forts.) Hildur Dixelius-Brettner 253
Kaj. Jane Gernandt-Claine 255
Porträtt till dagskrönikan. 255
Från Georg von Rosens utställning. 256
Nils Dardel och hans konst. Pär Lagerkvist 258
Kolarbruden. En historia från ett nödår. (Forts. och slut) Thorsten Ljungmark 259
Före striden. Kangasala den 28 mars. E. Walters Hülphers 260
Skuggbilder. L'ombre 261
Breflåda. 261
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 261
Iduns schackspalt. 262

1918:17 Selma Lagerlöfs hem i Falun. 265
Prometeus. Carl-August Bolander 266
Kärlek skördar hon i skördens gull. Matts Magni Granström 267
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 268
En liten historia. Om Kalle Stollen och tre damer i blått. Bertha Hübner 269
Exit reglementeringen. Elin Wägner 271
Ett stockholmshushåll för 30.000 personer. 271
Några bilder för dagen. 272
Från scenen och estraden. Ariel 273
Spalten om böckerna. E. H-n. 274
Röster från skilda håll. En finsk kvinnas ord. Adi Sevin 275
En pristäfling för husmödrar. 275
Hemmet och den bättre ungkarlen. Blek af Nosen 275
Iduns pristäfling n:r 9. 276
Iduns tidsfördrif. 276
Svar. 276
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 277
Breflåda. 277

1918:18 De i Finland stupade svenskarnas likfärd. 281
En storman. Skiss af Fanny Alving 282
Signe Hebbes memoarer. På grundvalen af konstnärinnans muntliga berättelser. (Forts.) Hildur Dixelius-Brettner 284
Den kvinnliga rösträttens segertåg. Hilma Borelius 287
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 287
Svenska och finska bilder för dagen. 288
Den röda syndafloden. Till Anna Lenah Elgström. Knut Barr 290
Därute är tidig vår. Nils-Magnus Folcke 290
Riksdag efter riksdag...Eth. K. 291
Svar. 292
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 293
Iduns schackspalt. 294
Breflåda. 294

1918:19 Dansk konst på Nationalmuseum. 297
Studier ur den moderna skönlitteraturen. Sex tyska författarinnor. V. Enrica v. Handel-Mazzetti. Beatrice Zade 298
Marias sista samtal med Jesse. Ur "Jesse und Maria". Enrica von Handel-Mazzetti 299
En mansålder i tonkonstens tjänst. E. H-n. 300
Finska kvinnor i kriget. E. Walter Hülphers 301
Akvarellerna. Ett studentminne. Gustaf Ullman 301
Arrangemang i gult. Sam Philip 303
Dansk målarkonst på Nationalmuseum. 304
Från scenen och estraden. Ariel, Eth. K. 306
De blindas bibliotek fyller 25 år. 306
Modekrönika af Iris 307
Iduns pristäfling n:r 10. 308
Iduns tidsfördrif. 308
Frågor. 308
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 309
Breflåda. 310

1918:20 Danskonstnärinnan fröken Gabo Falk. (Fotografi) 313
Friskytten och hans öfverman. Pingstsägen från Kullaberg. Elfkarlen 314
En pristäfling för husmödrar. 314
Till barnet. Dikt af Harry Blomberg 315
Ideal - och ett stycke verklighet. Apropos elementarlärarinnornas lönefråga. Rosa Stern 316
"Den röda syndafloden". Några ord till D:r Knut Barr. Anna Lenah Elgström 316
De gamlas första sommardag. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 317
Porträtt till dagskrönikan. 317
Det ondas blommor. Den Inbitne 319
I vårens soldagar och knoppningsstunder. 320
Nål och slef i stället för slamrande maskin. Hvad Norrköpings stad gör för fabriksarbeterskorna. Anna Elg 322
Röster från skilda håll. 322
Når sagan är i gång. Fritz Sandqvist 323
Från scenen och estraden. Ariel 323
Spalten om böckerna. E. H-n. 323
Iduns schackspel. 324
Iduns skönhetsinstitut. 324
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 325

1918:21 Rikedom. Inga Berge 329
Signe Hebbes memoarer. På grundvalen af konstnärinnans muntliga berättelser. (Forts.) Hildur Dixelius-Brettner 330
Som fru i U.S.A.. V. Om skyskrapor, butiksfröknar och festbanketter. Mrs. -W. 332
Svenska Dagbladets sykurser. 332
Författarinnan Anna Wahlenberg sextio år. 334
Sagan som aldrig blef skrifven. Folke Rudelius 335
Ett högförnämt bröllop och andra dagsbilder. 336
Från främmande lyror. 339
Iduns pristäfling n:r 11. 340
Iduns tidsfördrif. 340
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 340
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 341
Breflåda. 341
Frågor. 342

1918:22 Skansens första vårfest 1893. Ett tjugufemårsminne. Gurli Linder 345
Fasornas bro. Novell af Hillewi Paulin-Montelin 348
Visa om wårens och sommarens Herrlighet på Skansen. Frithiof Östgöte 349
"Tusen och en natt och andra essayer" af Elsie Nordensvan. E. H-n. 350
Lilli Zickerman sextio år. 351
Porträtt till dagskrönikan. 351
Hos landshöfding och fru Widén i Östersund. 352
Den första kvinnan. Elin Wägner 354
Min kära om våren. Ove Ekelund 356
Från scenen och estraden. Ariel 356
Svar. 357
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 358
Iduns schackspalt. 359
Breflåda. 359

1918:23 Konung Gustaf V fyller 60 år den 16 juni 1918. (Fotografi) 361
Inför monarkens sextioårsdag. Ernst Högman 362
Thorild Wulff. En vetenskapens hjälte. Några minnesord af D:r Harald Svanberg 362
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 363
Ragnfrid. Medeltidsberättelse från Bohuslän. Fredrik Nycander 364
Riksdagen och det husliga arbetet. Greta Tholander 365
Ett societetsbröllop. 365
Den första kvinnan. (Forts.) Elin Wägner 365
Svenska brigadens hemkomst. 367
På Gustaf V:s 60-årsdag. En återblick i bild. 368
Maj-minnen. A. 371
Ett societetsbröllop. 371
Iduns pristäfling n:r 12. 372
Iduns tidsfördrif. 372
Breflåda. 372
Svar. 372
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 373

1918:24 Signe Hebbes memoarer. På grundvalen af konstnärinnans muntliga berättelser. (Forts.) Hildur Dixelius-Brettner 377
Hvadan och hvarthän? Några intryck från en skolafslutning. E. Kuylenstierna-Wenster 381
Den första kvinnan. (Forts. och slut) Elin Wägner 382
Skansens vårfest och Svenska flaggans dag. 384
"De blifvit män i staten..." Ett fyrtioårsjubileum som student. 386
Spalten om böckerna. E. H-n. 387
Hur ofta står du ej inför mitt minne...Helge Kjellin 387
Iduns kvinnliga akademi. 387
Moderskärlek. Teresia Eurén 388
Stockholm hälsar våren. 388
Sommarrevyerna. 388
Svar. 389
Iduns skönhetsinstitut. 389
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 390
Iduns schackspalt. 391

1918:25 Författarparet August och Célie Brunius. Ett litterärt hem på Lidingön. C.J. Engström 393
Nordisk sommar. En improvisation af Otto Lundh 395
Ön. Skiss af Fredrik Vetterlund 396
När Snorre var ung. Bengt Gyllander 398
I Göta gardes park - med utsikt öfver Djurgårdsbrunnsviken. Daniel Fallström 399
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 399
"Bellman"i Stadion. Bröllopet på Skansen. 400
Frun på Ekebyholm. Novell af Ernst Högman 402
Sommarteater. Ariel 404
Iduns skönhetsinstitut. 405
Iduns pristäfling n:r 13. 405
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 406
Breflåda. 406

1918:26 En framstående Malmöläkare. D:r Thure Petrén 60 år. E. Kuylenstierna-Wenster 409
Hjärtats midsommar. Gustaf Ullman 410
Tänder och diamanter. Infall och betraktelser af Algot Ruhe 411
Achilles, mördaren. Novell af Harald Wägner 412
"Naturblad ur poesiens värld". Ur en gammal värmländsk bygdepoets diktböcker. Helge Kjellin 413
Små och stora. Lite barnpsykologi af Gunhild Palmaer 415
Porträtt till dagskrönikan. 415
Konungens födelsedag på Tullgarn. 416
Ett societetsbröllop. 416
Frun på Ekebyholm. (Forts.) Ernst Högman 418
Modekrönika af Iris 420
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 421
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 422
Iduns schackspalt. 423

1918:27 En vildmarkens borne diktare. Adolf Johansson och hans bok "De röda hufvudena". Gustaf Erlandsson 425
Riddare Ulfs löfte. Adolf Johansson 426
Tyska kvinnor i krigets tjänst. Från ammunitionsarbeterska till fronthemssyster. Ellen Rydelius 427
Helena Pegel. Ett framsteg eller en återgång i kvinnofrågan. Ellen Key 428
Porträtt till dagskrönikan. 428
Enarna. Skiss af Ove Ekelund 429
Frun på Ekebyholm. (Forts. och slut) Ernst Högman 430
En ny polarexpedition. Figurer och handelser. 432
Spalten om böckerna. E.H. 434
"Naturblad ur poesiens värld". Ur en gammal värmländsk bygdepoets diktböcker. (Forts.) Helge Kjellin 435
Sommarteater. Ariel 435
Iduns pristäfling n:r 14. 436
Iduns tidsfördrif. 436
Frågor. 436
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 437
Breflåda. 437

1918:28 Fru Anna Kramer - Sveriges äldsta hotellvärdinna. E. Kuylenstierna-Wenster 441
Som fru i U.S.A. VI. Den heta staden och de paradisiska bergen. Mrs. -W. 442
Jenny Linds minne. Fredric Nycander 444
Små och stora. Lite barnpsykologi. Gunhild Palmaer 444
Fru Maria Hellberg 60 år. 445
Porträtt till dagskrönikan. 446
Arfvet. Elsa Folcke-Ruuth 446
Vårt svenska kol på Spetsbergen. 447
En norrländsk skulptör. 448
Bilder ur dagens lif. 449
Den onde anden. Novell af Sigurd Dahllöf 450
Svensk gymnastik i Wien. 451
"Naturblad ur poesiens värld". Ur en gammal värmländsk bygdepoets diktböcker. (Forts. och slut) Helge Kjellin 452
Iduns schackspalt. 453
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 454
Breflåda. 454

1918:29 Från Östersjöregattan. 457
Kajsas födelsedag. En sommarhistoria. Erhard Bäckström 458
Spanska sjukan - en gammal bekant. Hur man bör behandla den ovälkomne gästen. En läkare 459
Älskad af gudarna. Ivan Terjo 459
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 460
Ett societetsbröllop. 461
En glimt. Fredrik Vetterlund 462
"Jerusalem" filmas i Rättvik. 463
Svenska mässan. Ett vackert tvärsnitt genom svensk industri. 464
"Wieslandadöttrarnas" släkttraditioner. Lamech Rydeman 466
Litteratur. 467
Lyckostenen. Amanda Kerfstedt 468
Ett utmärkt sätt att modernisera våra klockkjolar. 468
Islandslaven. I bröd, i sylt och i hvarjehanda. 468
Iduns pristäfling n:o 15. 469
Iduns tidsfördrif. 469
Svar. 469
Breflåda. 469
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 470

1918:30 Gustaf Fredrikson på film. Jessica 473
En bortglömd konst och några ord om densamma. Elisabeth Thorman 474
Två sånger vid hafvet. Otto Lundh 474
Maanedsrosen. Valdemar Rördam 475
Fädernas arf. Ett släktproblem. Ragnar Båge 477
Signe Hebbes memoarer. På grundvalen af konstnärinnans muntliga berättelser. (Forts.) Hildur Dixelius-Brettner 479
Från friherre Cederströms begrafning. Ur sommarens krönika. 480
Porträtt till dagskrönikan. 483
Ellen Key och "Helena Pegel". Hilda Sachs 483
En gammal örninna. Elin Wägner 484
Svar. 484
Frågor. 485
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 486
Iduns schackspalt. 486

1918:31 Madame Jeanne Tramcourt. (Fotografi) 489
Grete Meisel-Hess. En monogamiens förkämpe. Beatrice Zade 490
De låga stugorna, de stilla åren. Till Johan Nordling. Nils-Magnus Folcke 491
Dryaden. Skiss af Bo Bergman 492
Några Topeliusbref. 493
En ny bok af Ottilia Adelborg. Beth Hennings 495
Hos kamerans konstnär d:r Buergel Goodwin. 496
Missödet. Artur Möller 498
Fädernas arf. Ett släktproblem. (Forts.) Ragnar Båge 499
Frågor. 500
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 501
Iduns pristäfling n:o 16. 501
Breflåda. 502

1918:32 Professor Frans von Schéele. G.A. 505
"Europas hjärta". Röda Korsets internationella hjälpbyrå i Genève. 506
Fältropet. Skiss af Erik Juel 507
Augustikväll. Per Spectio 508
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 509
Guld och gröna skogar. Bref från Celebes till Idun. Teresa Kaudern 510
Medaljonger och skisser. Hj. Lundgren 511
Till prinsessan Ingeborgs 40-årsdag. 512
Under kvinnornas hägn. Bref från Paris af Jane Gernandt Claine 513
En ung konstnär som slagit igenom. 514
Fädernas arf. Ett släktproblem. (Forts.) Ragnar Båge 515
Modekrönika af Iris 516
Iduns schackspalt. 517
Breflåda. 517
Iduns skönhetsinstitut. 517
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 518

1918:33 Grefvinnan d'Egmont och vår folknäring. H.S. 521
Sensitiva. Fritz Sandqvist 522
S:t Botvids Skola. En fortsättningsskola af nytt slag. 523
Riddar Blåskägg. En sommarhistoria. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 524
Medaljonger och skisser. (Forts.) Hj. Lundgren 525
Grafurna af Carl Milles. 526
Fru Hulda Mellgren. A.L. 527
Hos grefve Erik von Rosen på Rockelstad. 528
Signe Hebbes memoarer. På grundvalen af konstnärinnans muntliga berättelser. (Forts.) Hildur Dixelius-Brettner 530
Iduns pristäfling n:o 17. 532
Iduns tidsfördrif. 532
Breflåda. 532
Iduns skönhetsinstitut. 532
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 533

1918:34 Sommarafton. (Fotografi) 537
Barnens intryck af filmen. Erhard Bäckström 538
Sommarfrid. Erik Lindorm 539
Skyddsängeln. Skiss af Anna Wahlenberg 540
Den tyske hertigen. En interiör af Paul Schreckenbach 542
Svenskan i det danska slottet. 543
Sigtunastiftelsen - ett hem för kristen bildning. 544
Bergtagen. Efter en gammal handskrift i Skoklosters arkiv. Maria Rieck-Müller 546
Porträtt till dagskrönikan. 547
Johannes Svanberg. (Nekrolog) 547
Fädernas arf. Ett släktproblem. (Forts.) Ragnar Båge 548
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 549
Svar. 549
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 550
Breflåda. 550

1918:35 Frigörelseverket och marketenterihemmen. Jane Gernandt-Claine 553
En hvardagshistoria. Richard Vallner 555
En målarinna i Arild. (Sophie Stjernstedt) Jenny Richter Velander 558
Litteratur. Marie Louise Gagner 559
Den falske vännen. Erik Kruuse 559
Hembygdan och hafvet. Adolf Nordgren 559
Gustaf IV Adolfs dotterson - ungersk slottsherre. Fia Öhman 560
Fädernas arf. Ett släktproblem. (Forts. och slut) Ragnar Båge 562
Albert Engström och "vinstockens ande". 563
Iduns pristäfling n:o 18. 564
Iduns tidsfördrif. 564
Svar. 564
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 565

1918:36 En rolig lektyr. (Fotografi) 569
Husmödrarnas vän i nöden. (Gertrud Bergström) Eth. K. 570
Sista sången. Dikt af Gunnemar Vandraren 570
Signe Hebbes memoarer. På grundvalen af konstnärinnans muntliga berättelser. (Forts.) Hildur Dixelius-Brettner 571
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 573
Femton år. Novell af Elsie Nordensvan 574
Sveriges yngsta kvinnliga simmagister. 574
Svenska sommarbilder. 576
Den koleriske bonden. Erhard Bäckström 578
Hvad skola vi skyla oss med i vinter? Knyst 578
Teatrarna börja. 579
Tre brudpar. 579
Iduns schackspalt. 580
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 581
Frågor. 581

1918:37 Carl G. Laurin och kvinnorna. Till en femtioårings karaktäristik. Algot Ruhe 585
Professor Oscar Montelius. 587
Femton år. (Forts.) Elsie Nordensvan 588
Frälsningsarméns banbryterska i Sverige. (Hanna Ouchterlony) Alma Petri 589
Från Smålandsbygd. Skisser af Hedvig Svedenborg 590
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 591
Våra kungliga norska gäster. Skildrade af norrmän. 592
Stora orons män. Till Thorild Wulffs minne. Harry Blomberg 594
Två lif. Ellen Mickelsen 594
Kaninen kommer till heders. 595
Iduns pristäfling n:o 19. 596
Iduns tidsfördrif. 596
Breflåda. 596
Frågor. 596
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 597
Iduns skönhetsinstitut. 598

1918:38 Från konung Haakons ankomst till Stockholm. 601
En dag hos Karl Johan och Desideria. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 602
Bön. Hans-Gösta Törnell 603
Finlands blifvande konung och drottning. 603
Folkhögskolan Hvilans femtioårsdag. E. K.-W. 604
Från Smålandsbygd. Skisser af Hedvig Svedenborg 605
Femton år. (Forts. och slut) Elsie Nordensvan 606
Röster från skilda håll. Helge Kjellin 607
Ingeborg Walin 50 år. E.A. 607
Lunds universitet fyller 250 år. Ur en akademis öden. Några tablåer af Otto Lundh 608
Septemberhimmel. Albert Henning 611
Iduns skönhetsinstitut. 612
Iduns schackspalt. 612
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 613

1918:39 Prins Eric, hertig af Västmanland afled å Drottningholms slott fredagen den 20 september 1918. (Fotografi) 617
Signe Hebbes memoarer. På grundvalen af konstnärinnans muntliga berättelser. (Forts.) Hildur Dixelius-Brettner 618
Karl Warburg. Fredrik Vetterlund 620
"Hvad skola vi skyla oss med i vinter". Ett svar till "Knyst" från "Tala-ut". 621
En man och en småsak. Skiss af Frida Stéenhoff 622
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 623
"Nationens födelse" - ett amerikanskt filmmästerverk. 624
Barnens dag i Stockholm. 626
Från scenen och estraden. Eth. K. 626
Från Smålandsbygd. Skisser af Hedvig Svedenborg 627
En bok om Gustaf Fröding. E. H-n. 627
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 628
Svar. 628
Iduns pristäfling n:o 20. 628
Iduns tidsfördrif. 628
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 629
Breflåda. 630

1918:40 En böckernas man. E. H-n. 633
Plaketten. Novell af Henning Berger 634
Hjalmar Lundberg in memoriam. Anna Lindhagen 636
Två dikter. Hans Dhejne 637
Ett "damernas paradis" som fyller hundra år. Firman John V. Löfgren. Grundad 5 oktober 1818. Eth. K. 638
Mogen frukt. En herrgårdsinteriör. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 639
Ebba Ramsay 90 år. 639
Prins Erics jordafärd. 640
Ett societetsbröllop. 642
Signe Hebbes memoarer. På grundvalen af konstnärinnans muntliga berättelser. (Forts.) Hildur Dixelius-Brettner 642
Inför ny tid. Greta Tholander 643
Svar. 644
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 645
Iduns schackspalt. 647

1918:41 Masurenland - ett turistland efter kriget. Erik Hagberg 649
Människorna leker. Ur Sargits kärleksöden. Algot Ruhe 651
De klena barnens skola. Linda Öberg-Ruckman 653
Bismarcks äktenskap. Belyst af hans bref till sin hustru. 654
Järnvägsolyckan vid Getå. 655
Konstverk af Axel Sjöberg och Axel Törneman. Beth Hennings 656
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 658
Från scenen och estraden. Ariel, Eth. K. 658
Litteratur. 659
Modekrönika af Iris 659
Iduns pristäfling n:o 21. 660
Iduns tidsfördrif. 660
Breflåda. 660
Frågor. 660
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 661

1918:42 Ernst Didring. Till en dramatikers 50-årsdag. Algot Ruhe 665
Hjärtan och njurar. Skiss af Gustava Svanström 666
Richard Gustafsson. Ernst Högman 667
Orientaliska handarbeten. Lucie Lagerbielke (Vitus) 669
De okända döda från Getåolyckan jordfästas i Norrköping. 669
När det brister. Gunhild Carlström 670
I Stur-härbret vid Skebergsstugan. Johan Nordling 671
Kokbok i dyrtiden utgifven af Svenska Dagbladet. 671
Hos Johan Nordling Skeberg. Karl-Erik Forsslund 672
Svarte Matts. Ett reseminne. Arv. Salvén 675
Frågor. 676
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 677
Iduns schackspalt. 678

1918:43 Ett svenskt stadsjubileum. Staden Karlshamn firade den 20 oktober i år 250-årsdagen af sina stadsprivilegiers utfärdande. Ragnar Båge 681
Iduns kvinnliga akademi. 682
En skeptiker. Hildur Dixelius-Brettner 683
Daniel Fallström 60 år. 684
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 685
Maria Bergmark. Ebba Key-Åberg 686
På politikens tröskel. De kvinnliga M.F. och M.L. i Danmark. Elin Wägner 686
Natt. Ragnar Jändel 687
Ett hem för hemlösa. Krigsbild från Paris. Jane Gernandt-Claine 688
Från Smålandsbygd. V. Hos byhandelsman. Skisser af Hedvig Svedenborg 691
Mönster till fellahdräkten. 691
Från scenen och estraden. Ariel, Eth. K. 691
Iduns pristäfling n:o 22. 692
Iduns tidsfördrif. 692
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 693
Frågor. 694
Breflåda. 694

1918:44 Hos härskarinnan till Torup och Rönneholm. Anders Jönsson 697
Hjälp-Fina. Richard Vallner 699
Ett brudpar. 700
Alla själars dag. Adolf Nordgren 701
Främmande. En scen. Ode Balten 702
Idun vädjar till de svenska hemmen. Hjälp de nödställda offren för spanska sjukan! 703
John Forsell. Halfsekelmannen för dagen. Några ord till lifsjubiléet. Sigrid Elmblad 704
En pratstund med John Forsell. Eth. K. 707
Iduns skönhetsinstitut. 708
Iduns schackspalt. 708
Breflåda. 708
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 708

1918:45 En bok om Jenny Hasselqvist. 713
Signe Hebbes memoarer. På grundvalen af konstnärinnans muntliga berättelser. (Forts.) Hildur Dixelius-Brettner 714
Norrsken öfver staden. Harry Blomberg 717
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 717
En tysk mor. Margaretha Schurgast 718
De många grafvarna. Gunhild Palmaer 718
Ninas risbastu. Anna Law 719
En svensk modeuppvisning. Iris 719
Våra vinterbrasors färd från skogen till storstaden. 720
Från scenen och estraden. Ariel 722
Spalten om böckerna. E. H-n. 723
Porslinsägget. En barnslig historia om döden. Henrik Ullman 723
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 725
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 725
Svar. 726
Iduns pristäfling n:o 23. 726
Iduns tidsfördrif. 726

1918:46 Professorskan Anna Poulsen. Oljemålning. 729
Den glömda tonen. E.N. Söderberg 729
Studier ur den moderna skönlitteraturen. Sex tyska författarinnor. VI. Ricarda Huch. Beatrice Zade 730
Från Bimbos själavandringar. Fragment ur "Seifenblasen". Ricarda Huch 731
Kvinnan och den fysiska fostran. Carola Nyström 733
En 85-åring från Paul och Virginies ö. (Caroline Salomon) 733
Den gamla släkten. F. Bojan 734
Från höstens konstutställningar. 736
Tant ä' snäll. Maj 738
Porslinsägget. En barnslig historia om döden. (Forts.) Henrik Ullman 738
Iduns insamling för spanska sjukans offer. Tänk på de många sköflade hemmen! 739
Musikaftnar. Ariel 740
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 741
Svar. 742
Iduns schackspalt. 742

1918:47 Albert Ranft sextio år. Ernst Högman 745
Signe Hebbes memoarer. På grundvalen af konstnärinnans muntliga berättelser. (Forts.) Hildur Dixelius-Brettner 746
Höstmelodi. Dan Andersson 747
Några minnesblad från Selma Lagerlöfs ungdomstid. 748
Barken Luffra. Otto Lundh 750
Ett par Linnéättlingar och deras minnen. (Anna och Gerda Ödman) 751
Det gamla skåpet. Gerda Ödman 751
Europeiska regentfamiljer utan tron och krona. 752
Om Iduns insamling för spanska sjukans offer erinras vördsamt. 754
Porträtt till dagskrönikan. E.S. 754
En diktarbragd. Uno Brander 755
Porslinsägget. En barnslig historia om döden. (Forts.) Henrik Ullman 755
Från Göteborgs horisont. G.P. 756
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 757
Svar. 757
Breflåda. 758
Iduns pristäfling n:o 24. 758

1918:48 Hos vår svenska universitetslektor i Danmark. (Valfrid Palmgren Munch-Petersen) Eth. K. 761
Kapellmästaren och hans kapell. Ett inlägg i en religionsdebatt. Knut Barr 762
Vår nya ministerfru i Paris. (Marna Ehrensvärd) Elin Wägner 764
Den omstridde landsfiskalen. Skiss af Erhard Bäckström 765
Per Hallströms konungadramer. Karl den elfte - Gustaf den tredje. Georg Nordensvan 766
Gerda Lejla Lindfors 60 år. Heloise 767
Kvinnliga medicine doktorer. 767
Fellahdräkten, dess fördelar och användning. Lucie Lagerbielke (Vitus) 767
Karl XII. Till 200-årsminnet den 30 november 1918. E.N. Söderberg 768
Spalten om böckerna. 770
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 772
Svar. 772
Iduns schackspalt. 774
Frågor. 774

1918:49 Helena Nyblom 75 år. Olof Rabenius 777
"Professorn". Guido Valentin 778
Kvinnornas enhälliga opinion för fred. Hur de svenska kvinnornas fredsvilja organiseras. Eth. K. 781
Meditation. Albert Henning 781
Vid en väns bår. John Bauer in memoriam. Ove Ekelund 782
Porslinsägget. En barnslig historia om döden. (Forts. och slut) Henrik Ullman 782
Maria Åkerblom. In memoriam. H.B. 782
Från revolutionsdagarna i Berlin. 783
Från scenen och estraden. Ariel 784
Modekrönika af Iris 787
Litteratur. E. H-n. 788
En utställning i S:t Birgittaskolan. Iris 788
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 789
Frågor. 789
Breflåda. 790

1918:50 En diplomatfru som tänker på Stockholms fattiga. (Anna Maria Tommasini) Eth. K. 793
Signe Hebbes memoarer. På grundvalen af konstnärinnans muntliga berättelser. (Forts.) Hildur Dixelius-Brettner 794
När jungfru Ulfeld gäldade skuldebrefvet. Julskildring från Skånes medeltid. Elfkarlen 796
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 799
Åter under trikoloren. Några skisser från 1860-talets Elsass. K- 800
Litteratur. 802
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 804
Frågor. 805
Svar. 806

1918:51 Svensk midvinterstämning. (Fotografi) 809
Signe Hebbes memoarer. På grundvalen af konstnärinnans muntliga berättelser. (Forts.) Hildur Dixelius-Brettner 810
När farmor stöpte ljus. En sägen medan juleljusen tändas. Victor Myrén 813
När jungfru Ulfeld gäldade skuldebrefvet. Julskildring från Skånes medeltid. (Forts. och slut) Elfkarlen 813
Fåvitske männens tåg. Harry Blomberg 814
Spalten om böckerna. 815
Porträtt till dagskrönikan. 815
Fornvallen Jamtli - en bilderbok i gammal jämtsk kultur. Eth. K. 816
Den nya operan i Kristiania. 818
Från scenen och estraden. 819
En intervju med Iduns redaktör. Ernst Högman 820

1918: Julnummer Iduns julnummer 1918
Innehåll
En tidens juldikt. Nils-Magnus Folcke 1
August Blanche och hans malmgård. Thore Blanche 2
August Blanche. E.N. Söderberg 9
Stämningar från krigsåren. Den lille sjömannen. Selma Lagerlöf 10
Fallet Gusten. Novell af Ulla Linder 12
Skissboksbladet. Henrik Ullman 13
Fru Lillys fråga. Hasse Z. 15
Agnes Meding. Skiss af Bo Bergman 16
I rymden stäfvar örnen. Motiv från Dalarne. Matts Magni Granström 18
Den stora hemligheten. Skiss af Anna Wahlenberg 20
När magister Abel studerade grävlingen i naturen. Skiss av Adolf Johansson 23
Två dikter af Sigfrid Siwertz 25
Stjärnan. Legend om Staffan Stalledräng. Synnöve Carlbom 26
Döden. Arild Björk 29
En intervju med Iduns redaktör. Ernst Högman 30

1918:52 Richard Bergh sextio år. Georg Nordensvan 825
Fru Simonsen. Skiss af Per Edman 826
Den allmänna rösträttens genombrott. 827
En skånsk prästgårdsidyll som är dömd att försvinna. Pehr Johnsson 828
Hemkomsten. Fredrik Persson 829
En gammal vän som lämnar oss. (Elisabeth Östman-Sundstrand) 829
Dan Andersson. En mörkrets och hemlöshetens sångare. Waldemar Bernhard 831
Amerikanska Röda korset. Dess barmhärtighetsgärning i det blödande Europa. Jane Gernandt-Claine 832
Litteratur. 835
"Spanska sjukans offer". Redovisning för insamlade medel. Iduns redaktion 836

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen