Göteborgs universitetsbibliotek: Idun 1917

Idun 1917

1917:Innehåll Innehållsförteckning för 1917
1917:1 Kronprinsessan Margareta med sin yngste son, prins Carl Johan, hertig af Dalarne. (Fotografi) 1
En glimt genom världsmörkret. Lydia Wahlström 2
Leksaken. Henning Berger 3
Iduns pristagarinna för året. Iduns kvinnliga akademi utser fröken Signe Hebbe. Den framstående lärarinnan i scenisk akrion, sång och plastik. Ernst Högman 6
Salomos dom. Ester Hagberg-Erling 7
Så var då hälsadt, nya år...Henrik Ullman 7
Ur Iduns medarbetargalleri 1916-1917. 8
Hos amerikanske ministern i Stockholm. Elisabeth Krey 10
Porträtt till dagskrönikan. 11
Vår svenska Pavlowa. Eth. K. 12
Svenska Dagbladet i nya lokaler. 14
Konstnärsklubbens 60-årsdag. 15
Från scenen och estraden. Ariel 16
Maria Aspman. Ny ledamot av Iduns kvinnliga akademi. 16
"Kvinnan på trettio år" - Idun vid trettio år. 17
Davida Afzelius-Bohlin 50 år. 17
En nyårshälsning till sjuksystrarna. Knut Nyblom 17
Iduns tidsfördrif. 18
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 19
Frågor. 20
Breflåda. 21

1917:2 Minnesutställningen öfver Pelle Molin. 25
Örlogsvakt. E. Walter Hülphers 26
Trettondagsafton. Skiss af Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 26
Stor novellpristäfling för Iduns 30:e årgång. Red. af Idun 27
En 70-årig musiker. (Andréas Hallén) 28
I bistra tider. Artur Möller 29
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 29
Från Sameland. Erik Fahlman 30
Fru Sophie Whitlock, 90 år den 8 januari. Eth. K. 31
Sveriges två yngsta städer. 32
Salomos dom. (forts. och slut) Ester Hagberg-Erling 34
Bilder från Budapest, där Ungerns nye konung kröntes den 30 december 1916. 34
Från Iduns läsekrets. 35
Några orientaliska nationalrätter. R. K-E. 35
En ateljéfest i Liljewalchs konsthall. 35
Litteratur. E. H-n. 35
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 36
Frågor. 36

1917:3 Januaridag på Djurgården. 41
En aktris. Teresia Eurén 42
Den tunga resan. Theodor Tufvesson 42
Martyrer i det tysta. Landets kvinnoföreningar begära skydd för ensamboende lärarinnor. Elin Wägner 42
Afviga och räta. Sy-Linas intryck af svenskt nutidslif i familjekretsar och annorstädes. XV. 42
Louise Swartz. (Nekrolog) Elisabeth Thorman 44
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 45
En löjtnant som målar taflor. 46
En duktig pojke. Arkadi Avertjenko 47
Vid nyårstid i Stockholm. 48
Vid nyårstid i Åre. 49
Kvinnor. Rolf Mörke 50
Från scenen och estraden. Ariel 50
Älskvärdt och näsvist kring dagens "on dit". Dyrtidskongressen och kvinnorna. Livia 51
Litteratur. E. H-n. 51
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 52
Iduns skönhetsinstitut. 53

1917:4 Bröllopet på Kulla Gunnarstorp. 57
Världskriget, staten och kvinnorna. Lydia Wahlström 58
Fröken Axeline. En blyertsskiss af Hildur Dixelius-Brettner 60
En kvinnoriksdag i förväntans tecken. 61
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 62
Ett ödersdigert äfventyr. Märta Starnberg 62
Olaf Poulsen, Danmarks främste Holbergstolkare lämnar den danska nationalscenen. 62
"Det lysande landet". Skildringar från Ceylon. Fia Öhman 64
Thérèse Boon, f. Clemens. Algot Ruhe 67
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 68
Svar, forts. fr. B-numret. 68
Breflåda. 70

1917:5 Från scenen och estraden. Ariel 73
Vintersol. Kerstin Hed 74
Åska. Annie Åkerhielm 75
Tre societetsbröllop. 76
Vårt dagliga bröd. Hur skola vi handhafva brödkorten? 77
Afviga och räta. Sy-Linas intryck af svenskt nutidslif i familjekretsar och annorstädes. XVI. Hedvig Svedenborg 78
Mognaden. Gustaf Ullman 79
En kvinnornas konstutställning. 80
Leonard. Skiss af Anna Levertin 82
Sten Granlund. 82
Fröken Axeline. (Forts.) Hildur Dixelius-Brettner 83
Japanskt på N.K. 83
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 84
Svar. 84
Trådarna. (Forts.) 86

1917:6 Krigsfångarnas furstinna. 89
Statsrådet Folkeson. Novell af Harald Wägner 90
En svensk operettförfattare. Anders Eje, som skrifvit "Kessers generalkupp". Elisabeth Krey 93
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 93
Fröken Axeline. (Forts.) Hildur Dixelius-Brettner 94
Dityramb till den svenska fattigdomen. Torsten Wilner 94
Ett societetsbröllop. 95
Våra damer på skidor. Erik Pallin 96
Anna Nordgren. Några minnesord. Hilda Sachs 99
En ny helpension för unga flickor. 99
En liten konstutställning på Konstföreningen. 99
Från scenen och estraden. Ariel 100
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 101
Frågor. 101


1917:7 Nordiska spelen. 105
Hur drömde Ni i 17-årsåldern att Eder framtid skulle gestalta sig? Hjalmar Söderberg, Ellen Key, Erland Nordenskiöld, Frigga Carlberg, Carl Larsson, Carl Romanus, Alice Nordin, Karl Starbäck 106
Till en vapenlös valkyria. Otto Lundh 109
"Hon kom aldrig mer igen...Novell af Nanna Lundh-Eriksson 110
Augusta Landberg, 100 år den 6 februari. 110
Carolina rediviva i förnyad gestalt och den nya zoologiska institutionen i Uppsala. 111
Skyddsskvadronen i Lappträsk. 112
Konung Gustafs Köpenhamnsbesök. 115
Porträtt till dagskrönikan. 116
Ett skidspår i skogen. Artur Möller 116
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 117
Trådarna. (Forts.) 117
Breflåda. 118

1917:8 Tre svensk Röda Kors-systrar. 121
Expresståget Wien-Nizza. Theodor Heinrich Norling 121
En mor. Ella Ranvik 122
Marstrand om vintern. 124
Bord, duka dig! Några moderna bordsdekorationer. 125
Om kvinnorna sutte i årets riksdag...En socialpolitisk motion, som de skulle instämt i. Elisabeth Krey 125
Hos Jane Gernandt-Claine. Eth. K. 126
Fröken Axeline. (Forts.) Hildur Dixelius-Brettner 126
Kvinnornas kök. 127
Typer och situationer. från Nordiska spelen. 128
Från scenen och estraden. Ariel 131
Återbud. Una 131
Ett viddernas barn. Julia Svedelius 132
Jättegrytorna i vårt land. 132
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 133
Svar. 133
Breflåda. 134

1917:9 Nordiska spelen. 137
Samefolkets landsmöte. Samekvinnors verk. Valdemar Lindholm 138
Gåtan. Skiss af Linda Öberg 139
Otto Ehrngren. 140
Fru Vilma Moeller. 140
Fröken Axeline. (Forts. och slut) Hildur Dixelius-Brettner 141
En blindfilantrop. Direktör Alrik Lundberg 50 år. 142
Var tyst, var tyst, stör icke nattens frid! Reinhold Winter 142
Nordiska spelen. 143
Litteratur. E. H-n., E.W. 146
Med revolvern som skydd. Märta Svensson 147
Ett societetsbröllop. 147
Hembakat bröd. Gertrud Norden 148
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 149
Svar. 149
Breflåda. 150

1917:10 Den bedragna. G.P. Quist 153
Fru Karin Molander. (Fotografi) 153
En människa af eld och tro. Cecilia Bååth-Holmberg 60 år. Brita Gentele-Sillén 154
Två unga, som döden skördat. (Ewy Malmros, Hildur Reutermark) N. Hbg. 156
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 156
Hur drömde Ni i 17-årsåldern att Eder framtid skulle gestalta sig? Gustaf Berg, Henning Berger, Johan Bergman, Anna Lindhagen, Fredrik Vetterlund, Hasse Z., Anders Österling 157
Ett societetsbröllop. 159
Lysningsstipendier. Ett förslag med anledning af red. v. Kochs motion. August Öster 159
Sparsamhetskommittén. 160
En kvinnlig örtagårdsmästare. (Katy Wikander) Ada Damm 161
Lillan. Jane Gernandt-Claine 162
Spökeriet i Filosofiska afdelningen. G-E. 163
Från scenen och estraden. Ariel 164
Lifsmedelsnämndens sparsamhetskommitté. 164
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 164
Köksträdgården. Några ovanligare matnyttiga växter, värda att odla. 165
Breflåda. 165

1917:11 "Hon skänkte världen sina sånger blott". Till sekelminnet af Anna Maria Lenngrens död, den 8 mars 1817. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 169
Några bilder från Vera Cruz och Cordoba. 171
Polens nationalskald Adam Mickiewicz. Några erinringar af Marika Stjernstedt 172
Wilhelm Peterson-Berger, 50 år den 27 februari. Ariel 174
En hvardagslifvets tragedi. Viva Bauer-Ostermann 175
Kvinnan mannens hjälp. Några kvinnoyrken i krigstid. O. S-d. 176
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 178
Ett tryckfrihetsåtal mot Idun. 179
Norrbottens arbetsstugors vykortsförsäljning. Julia Svedelius 179
Hembakt bröd. Gertrud Norden 179
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 181
Frågor. 181
Breflåda. 182

1917:12 Under krigets bann. Hemvändande invalider. Scen från järnvägsstation i Frankrike. 185
"Språkets makt öfver tanken". Ett litet kåseri öfver modern mammonism. Gurli Linder 186
En dyrtidsmiddag. Skiss af Eva Schmidt 187
Tre dikter. Anders Österling 188
Pojkvår. Skiss af Hugo Öberg 189
Polens nationalskald Adam Mickiewicz. (Forts. och slut) Marika Stjernstedt 190
Två societetsbröllop. 191
Från det gamla Dalsland. Helena Nyblom 192
Uppsala hemskola. 194
Ett socialt experiment. 194
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 194
Iduns novellpristäfling. Ett lysande resultat. Red. af Idun 194
En vårutställning på Birgittaskolan. 195
Från scenen och estraden. Ariel 195
Litteratur. 196
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 197
Köksträdgården. 198
Breflåda. 198

1917:13 Författarinnan fru Fanny Alving som eröfrat första priset i Iduns novellpristäfling. Elisabeth Krey 201
Brittungen. Ernst Högman 202
De tre stugorna. Novell belönad med förstapriset. Fanny Alving 203
Elin Almblad. (Nekrolog) 207
Ett societetsbröllop. 207
Från det gamla Dalsland. (Forts. och slut) Helena Nyblom 207
Några bilder från revolutionens Ryssland. 208
Hos höfdingen på Örebro slott. Ch. A. 211
Örebro läns hemslöjdsutställning. 212
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 213
Svar. 214
Breflåda. 214

1917:14 Fransk konst på Nationalmuseum. E. H-n. 217
Gnistor från världsbranden. Några dikter af Alfred Jensen 218
Gammalt och nytt från Drachmanns kro i Köpenhamn. Hedvig Svedenborg 219
Den dödes stol. Novell af Otto Lundh 221
Den nygifta. Peter Norden 223
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 223
Fransk konst på Nationalmuseum. 224
Nya linjer för vår grönsaksodling. Essed 227
Litteratur. 227
Från scenen och estraden. Ariel 228
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 229
Svar. 230

1917:15 Selma Lagerlöf. (Fotografi) 233
Hur drömde Ni i 17-årsåldern att Eder framtid skulle gestalta sig? Anna-Lenah Elgström, Edw. Lindahl, Richard Gustafsson, Caroline Östberg 234
Långfredag 1917. Amalia Björck 235
Påsksång. Hjalmar Wallander 235
Hunnerna i Stockholm! Erik Norling 236
Karriär. Skiss af Gustaf Collijn 237
Konstnärsporträtt. 238
Den nya regeringen. 239
Norsk konst i Stockholm 240
Älskvärdt och näsvist kring dagens "on dit". Flickor och kurser. Blek af Nosen 242
"Lysningsstipendier". Ett positivt förslag efterlyses. 242
Från scenen och estraden. 243
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 244
Frågor. 245
Breflåda. 246

1917:16 Ett nyförlofvadt konstnärspar. Författaren Bertil Malmberg och fröken Gabie Bürger-Mariagraëbe. 249
En gammal stambok. Hj. Lundgren 250
Mer än kärlek...Skiss af Algot Ruhe 252
En gammal man till Lifvet. Henrik Forsberg 253
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 253
Carola Eneroth 50 år. S.B. 254
Två societetsbröllop. 254
Det lysande landet. II. Skildringar från Ceylon af Fia Öhman 255
Vägen till de eviga stjärnorna. Novell af Henrik Ullman 258
Selma Envall. Ellen von Platen 259
Två lotterier med behjärtansvärdt ändamål. "Harfva" och "De ungas beskydd". 260
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 260
Frågor. 261
Unga hjärtan. Mimi 262
Breflåda. 262

1917:17 Kronprinsessan Margareta med prinsarne Gustaf Adolf, Sigvard, Bertil och Carl Johan samt prinsessan Ingrid. (Fotografi) 265
Sveriges populäraste folkupplysare. 266
Rätt och orätt. V.H. 266
Hur drömde Ni i 17-årsåldern att Eder framtid skulle gestalta sig? K.O. Bonnier 267
Oscar Montelius i Svenska akademien. F.V. 270
Ett societetsbröllop. 270
Där våra järnmynt präglas. 271
Schweiz' gränsvakt i högalperna. 272
Nederlaget. Skiss af Gustava Svanström 274
En skyltutställning. 274
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 275
Vägen till de eviga stjärnorna. Novell af Henrik Ullman 276
Från Iduns läsekrets. 276
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 277
Svar. 277
Breflåda. 278

1917:18 Richard Wagners "Parsifal" på Kungliga teatern. Ariel 281
Gif oss bröd! Johan Nordling 284
Sångaren. En vårhistoria af Per Edman 284
På Vikens gods. Ny följetong. 286
Vägen till de eviga stjärnorna. (Forts. och slut) Henrik Ullman 286
Anna Wrangels utställning hos Gummesons. Eth K. 287
Ett kvartssekel hos Alma Mater. Uppsala kvinnliga studentförenings 25-årsjubileum. Några erinringar af Gurli Westgren 288
Meddelande från Iduns kvinnliga akademi. 290
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 291
Litteratur. 291
Kvinnornas fredskedja. 291
De svensk-belgiska barnen i Schweiz. 292
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 292
Bränslebesparing vid kakelugnseldning. 293
Svar. 294
Breflåda. 294

1917:19 Från den populäre konstnärens utställning, Einar Nerman 297
Sen vår. Gunnar Hede 297
Prima vera. Novell af Axel Ahlman 298
Tempelträdet. Fredrik Nycander 301
De stora hungerdemonstrationerna i Stockholm och Göteborg. (Fotografier) 302
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 303
Den nya skogshögskolan. 304
I lifvets senhöst. Några bilder från diakonissornas Ersta. Ester Nilsson 305
Ett kapitel för husmödrar. Smålandsfrun 306
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 309
Svar. 309
Frågor. 310
Breflåda. 310

1917:20 Till grefve Clarence von Rosens 50-årsdag. 313
I spegeln. Novell af Erik Norling 314
I min ateljé. En jättemålning af professor Emil Österman. 315
Uppsalastudentskornas poetissa. (Märta Lindqvist) 317
Spalten om böckerna. E. H-n. 318
Köttet dagen efter. Gertrud Norden 319
Det stora allvarets vårdag. 320
Från scenen och estraden. 322
Från Iduns läsekrets. 323
Hjärtat. Axel Johansson 324
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 324
Breflåda. 325

1917:21 En svensk humorist. Hasse Zetterström 329
Bohême. Sven Rygaard 330
Författarefåfänga. Skiss af Michel Provins 331
Kvinnornas rösträtt och riksdagen 1917. 332
Två societetsbröllop. 332
Den svenska Röda Stjärnan. Dagmar Waldner 333
Köttet dagen efter. III. Malda köttrester. Gertrud Norden 334
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 335
Det lysande landet. Skildringar från Ceylon III. Om pärlor och pärlfiske. Fia Öhman 336
Från scenen och estraden. Ariel 340
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 341
Frågor. 341
Breflåda. 342

1917:22 En vårutställning i Liljevalchs konsthall. 345
Det var en gång en första maj...Dikt af Sigfrid Siwertz 346
En stockholmska. En pingsthistoria af Hildur Dixelius-Brettner 347
Kvinnans frigörelse i Frankrike. Skall hemgiften afskaffas? Wentzel Hagelstam 349
Lifvets nödtorft förr och nu. S. Olof Valentin 350
Pingsten 1917. Henrik Ullman 350
Bref om lifvets mångahanda - till lektor Bengt Thoreus i Småköping från hans kusin, fru Barbro Vinge i Stockholm. 351
Bland etnografica på Riksmuséet. 354
Lisbeth Juel, en 13-årig konstnärinna. 356
Från scenen och estraden. Ariel, Eth. K. 356
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 356
Frågor. 357

1917:23 Studentskornas dag i Djursholm. 361
En sparsamhetsutställning för husmödrar anordnar i Köpenhamn maj 1917. E. K.-W. 362
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 363
I många former...Nordiska Muséet utställer kvinnodräkter. 364
Eviga Stjärnor. Elsa Dahlén 364
Pröfvade. Skiss af Gustaf Ullman 365
Lifvet på landet. Trefnad i den egna villan likaväl som i den hyrda stugan. 366
Hos Sätersdöler och jäntor. Minnen från Norges Sätersdal af Helge Sandberg 368
Ett societetsbröllop. 371
De unga gossarnes och de gamla kvinnornas ort. Ellen Wester 371
I vårblänket. Skiss af Erik Berje 372
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 373
Svar. Forts. från B-numret. 373
Bara ett vykort. 374
Breflåda. 374

1917:24 Jenny Nyström fyller femtio år. Elisabeth Krey 377
Vårdag på Ölands Allvar. Dikt af Albert Henning 378
Vildmarksfolk. Novell af Maria Rieck-Müller 379
Älskvärdt och näsvist kring dagens "on dit". Bronskonungen. Algot Ruhe 381
På Skebergsstugan. Johan Nordling 382
Spalten om böckerna. E. H-n., Eth. K. 383
Ett societetsbröllop. 383
Där inbördeskriget hotar. Bilder från dagens Kina. 384
Från Iduns läsekrets. 386
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 386
Linets och spånadens renässans. Elisabeth Thorman 387
Från scenen och estraden. Ariel 388
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 388
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 389
Breflåda. 390

1917:25 En fransk skaldinna på 1500-talet. Edit Almén 393
Kransar. Oscar Stjerne 395
"Maja på Statt". Författarinna - hotellstäderska. Maria Rieck-Müller 396
Parksoffan. Fanny Alving 397
I festliga och stormiga junidagar. 400
Hulda Lundin 70 år. 402
Ett kapitel för husmödrar. Smålandsfrun 402
Ett societetsbröllop. 403
Från scenen och estraden. Ariel 403
Iduns pristäfling. 404
Iduns tidsfördrif. 404
Logogryf. Lea 404
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 405
Frågor. 406
Bara ett vykort. (forts.) 406
Breflåda. 406

1917:26 Sörmländsk midsommarfägring. 409
I juni den ljusaste natten...Midsommarbild af Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 410
En midsommarlåt. Ernst Högman 411
Bland fredsfrågans svårigheter. Lydia Wahlström 412
Regentskiftet i Grekland. 413
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 414
Tobias Topelius och hans fru. Novell af Einar Mark 415
Två societetsbröllop. 415
Pansarbåten "Sverige" på Stockholms ström. 416
Hos en skånsk bondehöfding. Osvald 418
Rättelse. 419
Fruns fattiga själ. 420
Hemmet och dyrtiden. 420
Breflåda. 420
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 421
Bara ett vykort. (Forts.) Barbro Wide 422

1917:27 Omkring Per Hasselberg. William Anderson 425
En vespersång. Carl Sam Åsberg 426
Det odödliga. Nils Lago-Lengquist 427
Det snöda guldet. Skiss af Erik-Wilhelm Olson 428
Ett kapitel för husmödrar. (Forts. och slut) 429
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 430
Spalten om böckerna. E. H-n. 431
Sed lysande landet. Skildringar från Ceylon. IV. Fia Öhman 432
Iduns pristäfling. 436
Iduns tidsfördrif. 436
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 437
Svar. 438
Breflåda. 438

1917:28 Hos Sätersdöler och jäntor. Minnen från Norges Sätersdal af Helge Sandberg 441
"Så gråt hos mej - " Nils-Magnus Folcke 445
Revanche. Skiss af Per Edman 446
En bok om Rosika Schwimmer. Hilda Sachs 447
En glad vandring genom Värmland. Skildrad af en af vandrerskorna. Anna W-m. 448
Från scenen och estraden. Ariel 451
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 452
Breflåda. 452
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 453
Svar. 454
Jons hemkomst. Verklighetsskildring från Bullaren. Elsass 454

1917:29 Jerômes dotter. Kulturskiss från år 1830 af Beatrice Zade 457
Två energiska damer. (Ruth Bergman, Margit Stroehm) 460
Röster från skilda håll. 461
Kvinnan och kontorsarbetet. Ester Mejdell
"Hemlif och kontorslif" än en gång. Nolla
Må kvinnorna vänta! Rösträttskvinna
Tobias Topelius och hans hustru. Novell af Einar Mark 462
Ett guldbröllopspar. -H-N. 462
En fosterländsk kvinnogärning. 463
Hushållslära och sommarglädje. Th. El-f. 464
De bildade flickorna och nålen. Elisabeth Krey-Lange 465
Årstiderna. E. Walter Hülphers 466
Spalten om böckerna. E. H-n. 467
Från storhetstidens Stockholm. 467
Iduns pristäfling. 468
Iduns tidsfördrif 468
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 469
Frågor. 470
Breflåda. 470

1917:30 Det lysande landet. V. Ceylons eden - Newara Elyia. Fia Öhman 473
Den afundsvärde. Frida Landsort 475
Kung Salomos ättling. Hjalmar söderberg 476
Amerikas store romantiker. En märklig Poe-monografi. Marie Louise Gagner 478
Isono. Emmy Gustaf-Janson 478
Ur somarens dagskrönika. 480
Ferier. En högsommarstämning från Lunds domkyrka. I. Kandidaternas bröllopsresa. Hedvig Svedenborg 482
En fest i Röda Korsets hufvudstad. Viva Bauer-Ostermann 483
"Nu är det sommar...Sten 484
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 485
"Broderns skuld". Lenie Hall 486
Skulden till Anders i Lund. Yngve Hultén 486
Breflåda. 486

1917:31 Sommardagar på de tusen barnens ö. 489
Sommarflyttningsdagen. (Iduns prisbelönta noveller. Belönad med andra priset) Novell af Arild Björk 490
Till Ellen Klemans femtioårsdag. Elisabeth Krey-Lange 491
Värmlands Eda. En badort styrd af kvinnor. 492
Kornet blommar. Nils August Flodén 494
Från sägnernas och verklighetens Bohuslän. Ester Edquist 495
De tusen barnens ö. De fattiga Stockholmsbarnens paradis. 496
Röster från skilda håll. 499
Ett societetsbröllop. 499
Iduns pristäfling. 500
Iduns tidsfördrif. 500
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 501
Svar. 501
Breflåda. 502

1917:32 Stockholms sommar. 505
Paviljong Sévigné. Ett minne från Vichy. Jane Gernandt-Claine 506
Tag vara på våra medicinalväxter! 507
Sommarteater. Ariel 507
Lydnad på narri. Skiss af Gustaf Ullman 508
Vi reste - vi resa... 1900-1917. Ett sommarkåseri af Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 509
Punkt. Frida Landsort 509
Tobias Topelius och hans hustru. (Forts.) Einar Mark 510
Helg vid hafvet. Stämningar från det väna Kristianopel. William Anderson 512
Ett kapitel för husmödrar. Smålandsfrun 514
Spalten om böckerna. E. H-n. 515
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 516
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 517
Frågor. 517
Breflåda. 518

1917:33 Intermezzo. Skiss af Runar Schildt 524
En bortgången märkeskvinna. [Hedvig Borelius] 525
Ur Gottfried Kellers kvinnogalleri: Kring” Gröne Henrik”. Teresia Eurén 526
Tobias Topelius och hans hustru. Novell av Einar Mark 527
Ur sommarens dagskrönika. 528
Iduns tidsfördrif. 532
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 533
Frågor. 534
En äktenskapshistoria. Per Vilh. Enström 534

1917:34 Sandhamnsregattan. 537
Barnkammaren. Skiss af Sigrid Siwertz 538
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 540
Den gamla stad. Hj. Lundgren 541
Ett kapitel för husmödrar. Hemmets hälsovårdspolis i rötmånaden. Smålandsfrun 542
Ett societetsbröllop. 543
Högsäsong i Falsterbohus. Alfred B. Nilson 544
Röster från skilda håll. "Må kvinnorna vänta". 546
Ett stycke Frankrike i Sverige. Statens första franska feriekurs. En kursdeltagare 547
Till Iduns läsare - amatörfotografer. 547
Svar. 548
Iduns hjälpreda. 548
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 549
En äktenskapshistoria. Per Vilh. Enström 550
Breflåda. 550

1917:35 "Det lysande landet". 553
Misserna Rankley. Ett reseminne af Mut Resta 554
Porträtt till dagskrönikan. 556
Ett societetsbröllop. 556
Strandmorgon. Gustaf Ullamn 557
Sallader. Gertrud Norden 558
Det lysande landet. Skildringar från Ceylon. VI. Fia Öhman 559
Från scenen och estraden. Eth. K. 562
En ny textilskola. 563
Svar. 564
Iduns pristäfling. 564
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 565

1917:36 Den röda stjärnan på Ulfhäll. 569
Blad ur min dagbok. Eira Hellberg 570
Två dikter. E.N. Söderberg 572
Kärlek och åskväder. Emma Bendz 573
Porträtt till dagskrönikan. 575
Sveriges första solkoloni. 576
Sallader. Gertrud Norden 578
Frågor. 580
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 581
En äktenskapshistoria. Per Vilh. Enström 582

1917:37 Höstens första premiärer. 585
Wille Jonsson, feriebarn. Skiss af Anna Wahlenberg 586
Ett societetsbröllop. 587
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 588
Välkommen. Viktor Myrén 588
De tre soldaterna. Maria Ogranowitsch 589
Från mörka år. Novell af Mildred Thorburn-Busck 590
”Alexander den Store” på film. Kamé 592
Ferier II. Hedvig Svedenborg 594
En 75-årig banbryterska och en försvunnen idyll. Ezaline Boheman 595
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 596
Iduns skönhetsinstitut. 597

1917:38 Fru Pauline Brunius. (Fotografi) 601
Amerikas favoritsångerska för närvarande. Vår landsmaninna fru Julia Claussen. Gustave Thalberg 602
Från mörka år. (Forts.) Mildred Thorburn-Busck 603
"De gamlas dags" sommarhem. 605
Kvinnor och svamp. Några rön från Svenska Dagbladets svamputställning. 606
De släckta små lamporna. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 606
Ett konstnärs- och blomsterhem på Lidingön. Fröken Siri Schotte och hennes villa Schottegården. 608
Hos blåbärsflickorna i Ångermanland. E.E. 610
Det förgyllda päronet. Svea Kjellman 610
Från scenen och estraden. H.S. 612
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 613
Svar. 613
Framåt. Svensk-amerikansk lifsbild af Ernst Lindblom 614

1917:39 Pansarbåten "Drottning Victorias" sjösättning i Göteborg. 617
Hemmets traditioner. Hildur Brolin 618
Ung konstnär. Fredrik Vetterlund 619
Kopparämbaret. Signe Engström 620
Drömmen om villan. Midinette 622
Porträtt till dagskrönikan. 623
Ett societetsbröllop. 623
Åmål - staden som är "ändå något". Siccio 623
Från mörka år. (Forts. och slut) Mildred Thorburn-Busck 626
Kvinnodräktens festligaste plagg. Några broderade moderna brudslöjot. Elisabeth Thorman 628
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 629
Framåt. Svensk-amerikansk lifsbild. (Forts.) Ernst Lindblom 630
En själfförsörjande. Maiken Wide 630

1917:40 Genom amatörkameran. 633
Gulli Petrini. En polemisk artikel till 50-årsdagen. Elin Wägner 634
Jätteeken vid Hörningsholm. Giovanni Lindeberg 634
Sex år. Också en liten historia. Hildur Dixelius-Brettner 635
En räkenskapsbok. Ett Wennerbergsminne. Signe Taube 636
Bröllopet på Djupadal. 637
"In i natten". En danska för Armeniens sak. Inga Nalbandian 638
Gamla latinare. En pojkhistoria. Gustaf Ullman 638
Squaw-mannen. Robert W. Service 639
Till 100-årsminnet af Gunnar Wennerbergs födelse. 640
"Tösen från Stormyrtorpet" af Selma Lagerlöf på film. Kamé 641
Ett monumentalverk öfver Sveriges högre andliga odling. Fredrik Vetterlund 642
Det hatade ogräset - det bästa kaffesurrogatet. Ida Högstedt 643
Barnens dag. 644
Från scenen och estraden. Ariel 644
En vädjan. 644
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 645
En själfförsörjande. (Forts.) Maiken Wide 646
Femte hjulet. Skiss af Gustaf Svensson 646

1917:41 Georg Desmarées: Lutspelerskan. Oljemålning. 649
Hur drömde Ni i 17-årsåldern att Eder framtid skulle gestalta sig? Hugo Alfvén, Gustaf Collijn, Hj. Lundgren, Ernst Norlind, Algot Ruhe, Sven Söderman, Signe Bergman, Hildur Dixelius-Brettner 650
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 652
Mammon. (Iduns prisbelönta noveller. Belönad med fjärde priset) Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 653
Ungdomsekon. E.N. Söderberg 654
Som man är klädd...655
Från höstens konstutställningar. 656
Sex år. Också en liten historia. (Forts.) Hildur Dixelius-Brettner 658
Ett societetsbröllop. 658
Litteratur. 659
Från scenen och estraden. Ariel 659
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 660
Frågor. 661

1917:42 Från Stockholms förnämaste stadsdel. 665
Förädling. Knud Hjortö 666
Ett societetsbröllop. 667
Aftäckningen af C.J. Eldhs Wennerbergsbyst i Lidköping. (Fotografi) 668
Det sjungande barnet. Abdon Jansson-Furuhage 668
Inför Slöjdföreningens hemutställning. För de små hemmen och för dem som sätta bo i krigstid. 669
Ett kapitel för husmödrar. I konserveringssäsongens elfte timme. Smålandsfrun 670
Det lysande landet. Skildringar från Ceylon. VII. Fia Öhman 672
Sex år. Också en liten historia. (Forts.) Hildur Dixelius-Brettner 675
Hemlösa barn och barnlösa hem. 675
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 676
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 676
Femte hjulet. (Forts.) Gustaf Svensson 677

1917:43 Från höstmanövrerna. 681
Ett besök i frih. G. Lagerbrings hem. Med anledning af hans 70-årsdag den 9 oktober. Miggs 683
Det afgörande. Skiss af Teresia Eurén 684
Le gentilhomme. Artur Möller 686
Ett societetsbröllop. 686
John Bauers "Freja" i Karlskrona läroverk för flickor. 687
Tekniska högskolan i gammal och ny gestalt. 688
Porträtt till dagskrönikan. 690
Från scenen och estraden. Ariel 691
Tesurrogat ännu i senhösten. Ida Högstedt 691
Meddelande från Iduns kvinnliga akademi. 691
Sex år. Också en liten historia. (Forts. och slut) Hildur Dixelius-Brettner 692
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 693
Svar. 694
Breflåda. 694

1917:44 "Maria Magdalena" på Svenska teatern. Ariel 697
Bondesonen, som blef den store reformatorn. Några erinringar till Lutherminnet den 31 okt. 698
Åren rinna liksom vatten...Daniel Fallström 700
Vreta och Vadstena kloster. Med anledning af ett fullbordadt nydaningsarbete. Anna Lindhagen 700
Aagot Gjems-Selmer 60 år. En hemmets renässanskvinna. Vera v. Kraemer 702
Den nya ministären. 703
De små hemmens konstutställning i Konsthallen. 703
Spelmannen. Richard Gustafsson 706
Litteratur. E. H-n. 708
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 709
Svar. 709
Femte hjulet. (Forts.) Gustaf Svensson 710

1917:45 Hos sångardoktorn Samuel Hybbinette. Eth. K. 713
Talismanen. Gurli Hertzman-Ericson 714
Vid den första brasan. Otto Lundh 714
Är Luther tråkig? Amalia Björck 716
Norrländska folkskolebarn på lafinsamling. M. R-m. 717
Mäster Sigfrid. Valdemar Lindholm 718
Boklundsutställningen i Malmö. H. H-g. 718
"Hem och kök", en utställning i dyrtid. 719
Människokvarnen. Ludvig Nordström 720
Johan Nordlings skaldestycken. E. H-n. 723
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 725
Frågor. 725
Tjugufem år. Hélène Josephsson 726
Breflåda. 726

1917:46 Brita von Horn, "kring drottningens" författarinna. Eth. K. 729
Till Algot Ruhes femtioårsdag. John Landquist 730
Min visa till dig. Frida Landsort 730
Spalten om böckerna. E. H-n. 731
Stundens glädje. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 732
"Postmästarn". Gustaf Ullman 733
Porträtt till dagskrönikan. 734
Som fru i U.S.A. Mrs. -W. 735
Genom amatörkameran. 736
Konstnärsringen utställer. 737
Från scenen och estraden. Ariel 738
Mäster Sigfrid. (Forts.) Valdemar Lindholm 739
"Rösträtten" i nya lokaler. 739
Från Iduns läsekrets. 739
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 740
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 740
Tjugufem år. (Forts.) Hélène Josephsson 742
Breflåda. 742

1917:47 Kronprinsessan Margareta med prinsessan Ingrid och prins Carl Johan. (Fotografi) 745
En moders seger. Skiss af Einar Erix 746
Två danska författare, årets litterära Nobelpristagare. 747
En lysande medarbetarstab i Idun nästa år. 747
Ferier. III. Hedvig Svedenborg 748
En storartad kulturgärning. Nio donatorer skänka 1,400,000 kronor till ett konserthus i hufudstaden. 749
Potatisen. Vårt stöd i nödens stund. Ida Högstedt 750
Barnet. Ester Mejdell 751
Ett societetsbröllop. 751
Från scenen och estraden. Ariel 753
Litteratur. 754
Mäster Sigfrid. (Forts.) Valdemar Lindholm 755
En hedrad gärning. En af de många 755
Endast några rader. Ögat 755
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 756
Svar. 757
Tjugufem år. (Forts.) Hélène Josephsson 758
Breflåda. 758

1917:48 J.P. Södermark: Ung dam. Oljemålning 761
"Fredrika Bremer och erotiken". En replik till doktor Lydia Wahlström från docent Johan Mortensen 762
Landsförvisad. Skiss af Helfrid Bergman 765
Vid en milstolpe på lefnadsvägen. Leon Ljunglund 766
"Sin egen tjänare". Fru Celie Brunius praktiska husmorsfilosofi. 767
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 767
Glimtar från det gamla och det nya Kina. 768
Spalten om böckerna. 770
Mäster Sigfrid. (Forts. och slut) Valdemar Lindholm 771
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 772 Tjugufem år. (Forts.) Hélène Josephsson 773
På kunglig giljarefärd. Eric Sundelius 774
Breflåda. 774

1917:49 Kyssen af Auguste Rodin. 777
När Karl XII höll hof i Lund. Ett 200-årsminne. Otto Lundh 778
En orgelns konstnär. (Gustaf Hägg) 780
"Toge du morgonrodnaden till vingar...Carl W. Andeer 781
Nordens tre konungar i yngsta och unga dagar. 782
Auguste Rodin in memoriam. Knut Barr 784
Venedig och Moskwa. Inom zonen för krig och revolt. 786
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 787
Rimforsaskolan 10 år. G.A. 788
Röster från skilda håll. 788
Ensamhet. G.P. Quist 788
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 789
Frågor. 789
På kunglig giljarefärd. (Forts.) Eric Sundelius 790
Breflåda. 790

1917:50 Det nordiska regentmötet i Kristiania. Nordens tre konungar Gustaf, Haakon och Kristian å Kristiania slott den 28 november. (Fotografi) 793
Idun 1918. 794
"Djäfvulsdrillen". Carl Svenson-Graner 795
En lustresa ofvan molnen. Quelqu'une 796
Spalten om böckerna. 798
"Hängifvenhetens armé". Jane Gernandt-Claine 800
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 802
Från scenen och estraden. Ariel 803
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 804
Breflåda. 806

1917:51 Ett musikerpar. (Clary och Olallo Morales) Eth. K. 809
Hvitliljorna. Sigurd Dahllöf 810
En julhistoria. Fanny Alving 811
Boulevardier och viking. Fredrik Nycander 812
Ett märkligt dalatempel. 813
Julgåfvor till flottans gossar. 813
I Guanchernas grottor. Rosa Nordenskjöld 814
Vårt julbak. Ida Högstedt 814
För trettio silfverpenningar. Annie Åkerhielm 815
En vacker utställning hos Hemslöjden. 815
En svensk konstnärinna på Teneriffa. Hemlängtan af Rosa Nordensköld 816
Spalten om böckerna. 818
Barn och ungdomslitteratur. Marie Louise Gagner 819
Röster från skilda håll. "Hur skall man få det i jul?" Clara Romdahl 819
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 820
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 820
Svar. 821
Iduns pristäfling. 822

1917: Julnummer Iduns julnummer 1917.
Innehåll.
December. Fredrik Vetterlund 1
Vägen till ära. Novell af Ernst Lundquist 2
Tre dikter af Pär Lagerkvist 6
Tre dikter af Bo Bergman 8
Min broder. Marika Stjernstedt 10
Ett sekel på Sveriges tron. Till 100-årsminnet af tronbestigningen. En återblick på ätten Bernadotte. Carl Forsstrand 13
Donna Inqvieta. Ludvig Nordström 22
Farmors stora synd. Skiss af Anna Wahlenberg 25
Idun 1918. 28
Kristallen den fina. Inledning till ett lifsäfventyr. Teresia Eurén 29
När tempelmurarna rasa. Anders Eje 30

1917:52 Efter en originallitografi af Gabriel Burmeister, med motiv ur Verner v. Heidenstams dikt "Sverige". 825
Två vandrerskor. Monolog af Helge Wahlgren. Tillägnad Maria Schildknecht 826
Vid juletid. Thérèse Bergquist 826
En julhistoria. (Forts. och slut) Fanny Alving 827
Hem från de lyckliga öarna. Carl Skottsberg 828
Som fru i U.S.A. II. En lunch. Mrs. -W. 829
Spalten om böckerna. 830
Idun 1918. 831
Ur "Julkvällen" af J.L. Runeberg, silhuetter af Johan Leksell 832
Porträtt till dagskrönikan. 834
Offervilja. 835
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 836
Svar. 836

1917:53 Vinterstämning från Solna kyrka. (Fotografi) 841
Sigrid Nordlund - Snorre - vid 70 år. Sigrid Elmblad 842
Bromsstinget. Stefan Grossman 843
Idun 1918. 844
Ann-Maries tyllklänning. Anna Wall 844
Ellen Tretow. 845
En korsriddares sång. Albert Henning 846
Ett kapitel för husmödrar. Våra vinterförråd och deras förvaring. Smålandsfrun 846
Från det revolterande Portugal. 848
Från scenen och estraden. Ariel 849
Stenografien o. kvinnorna. Dagmar Waldner 850
Från en gammal till de gamla. Snorre 850
Löftet. Guido Valentin 851
Iduns pristäfling. 851
Svar. 852
Breflåda. 852
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 852
En kunglig giljarefärd. (Forts.) Eric Sundelius 853

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen