Göteborgs universitetsbibliotek: Idun 1916

Idun 1916

1916:Innehåll Innehållsförteckning för 1916
1916:1 Julen på Naddö. (Fotografi) 1
Vid juletid hos Ellen Key. 2
Vi utomstående. Elin Wägner 3
Inför det kommande året. Bertil Malmberg 3
Under Indiens himmel. Intryck från en resa i Tagores land. Fia Öhman 4
Mellanhänder. Också en krigshistoria. Einar Mark 8
Första brefvet. Iduns redaktion 8
Iduns fria val. Red. af Idun 8
Tiden och fången. En nyårsfantasi af Viva Bauer 9
Andra brefvet. Iduns redaktion 9
Iduns pristagarinna för året. Elin Falk. Karolina Widerström 10
Ur mörkret. Gösta af Geijerstam 11
Ina Almén. Den nya medlemmen i Iduns kvinnliga akademi. 11
Kvinnofägring på Stockholmsscenen 1915. 12
Spridda blad. 14
Ur krigskrönikan. 15
Afviga och räta. Sy-Linas intryck af svenskt nutidslif i familjekretsar och annorstädes. 16
Slaget vid Marathon. Herczeg Ferencz 17
Tredje brefvet. Iduns redaktion 17
Fjärde brefvet. Iduns redaktion 17
Komedianter i dimman. Elisabeth Krey 18
Femte brefvet. Iduns redaktion 19
Sjätte brefvet. Iduns redaktion 19
Veckans pristäfling. 19
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 20
Frågor. 21

1916:2 Nyårsvakan 1915-1916. Lydia Wahlström 25
Fredskorståget. Elin Wägner 26
Snöstormen. Torsten Boberg 27
Vid döda sjön. In memoriam! Ruben G:son Berg 28
Blodets oro. Ove Ekelund 29
En bortgången konstnärinna, Elisabeth Warling. 30
Komedianter i dimman. (Forts. och slut) Elisabeth Krey 30
Det stora fredskorståget. Alice Lawton 33
"Lars syster". 34
Älskvärdt och nästvist kring dagens "on dit". 34
En kavaljer. Ett minne från Finland. Axel Ahlman 36
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 37
Farmor. 38
Breflåda. 38

1916:3 Den flyende serbiska armén. 41
Under Indiens himmel. II. Fia Öhman 42
Också en eventualitet. En nyårshistoria af Hildur Brettner 44
En kavaljer. Ett minne från Finland. Axel Ahlman 46
L.K.P.R:s centralstyrelsemöte. 46
Staden Trollhättan. 47
Från pyramidernas hotade land. 48
Älskvärdt och näsvist kring dagens "on dit". Bazil 50
En "Fru Doktors" tack till Mogens Lang. Thora Wigardh 50
Lär barnen att lyda. Peter Norden 51
Iduns fria val. 51
Från scenen och estraden. Ariel 52
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 53
Farmor. (Forts.) 54

1916:4 Olof Arborelius' minnesutställning. 57
Silfverstaken. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 58
Emilia Broomé 50 år. E.W. 60
Den hemliga nationen. 61
Fröken Mathilda Silow tilldelas "Illis quorum". 62
En kavaljer. Ett minne från Finland. (Forts.) Axel Ahlman 62
Det brunna bergen. 63
Vintern rasar nu bland våra fjällar. 64
"De nios" utdelningsprinciper. Erik Hedén 67
Ur husmoderns önskelista. I. Midinette 68
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 69
Svar. 70
Breflåda. 70

1916:5 Författaren Algot Ruhe. Några ord om diktaren och människan. Erik Norling 73
De gamla om våren. Pär Lagerkvist 75
Afviga och räta. Sy-Linas intryck af svenskt nutidslif i familjekretsar och annorstädes. II. 76
Iduns fria val. 77
Hvad jag minns om Anders Fryxell. Några erinringar af dr Gustaf Meyer 78
Giftas. Första, andra och tredje varningsordet. Den inbitne 79
Från världskrigets skådeplatser. 80
Från scenen och estraden. Ariel 83
En kavaljer. Ett minne från Finland. (Forts.) Axel Ahlman 84
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 85
Svar. 86
Farmor. (Forts.) 86

1916:6 Bröllopet på Leufsta. 89
För världsfreden. 91
Brefven. Artur Möller 91
I karnevalstider. Midinette 93
En kavaljer. Ett minne från Finland. (Forts. och slut) Axel Ahlman 94
Nyckeln till Fredrika Bremer. Elin Wägner 95
Ett album för spetssöm. 95
Med en svala. Birger Mörner 95
Hemlösa barn och barnlösa hem. 95
Det gamla spelet om "Enhvar" och "Gustaf III". Ariel 96
Vår fru af snö. Efter R.L. Stevenson. Anders Österling 98
Landet under vatten. 99
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 100
Frågor. 101
Farmor. (Forts.) 102
Breflåda. 102

1916:7 Drottningen af ett hemsökt land. Drottning Wilhelmina af Holland med sin dotter prinsessan Juliana. (Fotografi) 105
Fru Björk. Berättelse af Fanny Alving 106
Till en glömd Apollo-byst. Hjalmar Lundgren 108
Afviga och räta. Sy-Linas intryck af svenskt nutidslif i familjekretsar och annorstädes. III. 109
Ett konstnärspar. 110
Frida Hjertberg 50 år. Marie Louise Gagner 111
Obligatoriska hemvårdskurser? Inbjudan till diskussion om Moderata Kvinnoförbundets förslag. Red. af Idun 111
Under Indiens himmel. Intryck från en resa i Tagores land. Fia Öhman 112
Bland europeiska suveräner. 114
Stockholmska sport- och vinterbilder. 116
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 117
Breflåda. 118

1916:8 Marschen till Durazzo, Albaniens hufvudstad. 121
Sex tyska författarinnor. Studier ur den moderna skönlitteraturen. I. Marie von Ebner-Eschenbach. Beatrice Zade 122
Bildhuggaren. Marie von Ebner-Eschenbach 124
En kvinna på predikstolen. (Ida Granqvist) 125
Professor Verner Söderhjelm. Oscar Levertins minnestecknare häktad af ryska myndigheter. John Landquist 126
Ode till Tystnadens genia. Einar Ekstrand 126
En lärarinna i sin prydno. (Inèz Wigert) 127
Ur krigskrönikan. 128
Vår landstorm i fält. 129
På bröllopsresa till indianerna. Ester Bolinder 130
Den lille trumpetaren. Novell af Holger Johanson 131
Från scenen och estraden. Ariel 132
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 133
Svar. 134
Stadsbor på landet. 134
Breflåda. 134

1916:9 Under Indiens himmel. IV. Fia Öhman 137
Strindbergsminnen. Hur "Mäster Olofs" författare sökte bevisa, att jorden icke är rund. Gulli Malmström-Ohmann 140
En gammal menuett. Skiss af Tyra MacFie 141
En afskedssång af den tyske skalden Gustav Falke. Per Levin 141
Leendet. Nils August Flodén 142
Gymnastikdirektör Anna Carlström. 143
"Obligatoriska hemvårdskurser?" 143
Fornfynden på Sturkö. 143
Bilder till krigskrönikan. 144
Den lille trumpetaren. (Forts. och slut) Holger Johanson 146
Älskvärdt och nästvist kring dagens "on dit". E.W. 147
Från scenen och estraden. Ariel 147
Litteratur. E. H-n. 148
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 149
Svar. 150

1916:10 Två mästersångerskor på vår operascen. Madame Charles Cahier som Carmen. Madame Andrejewa Skilondz som Lakmé. 153
Tappra kamrater. Fragment af ett kapitel ur en snart utkommande bok: "Frankrikes själ". Minnen och intryck af Marika Stjernstedt 154
Afviga och räta. Sy-Linas intryck af svenskt nutidslif i familjekretsar och annorstädes. IV. 156
En släktens gård. Hilding Wibling 157
Röda korset i östgötabygd. En mönsterutställning under ledning af grefvinnan Trolle. Erik Norling 158
Sorgfanan. Berättelse från Marstrands belägring 1677. Fredrik Nycander 159
"Landstorm och skytte" - sport och snö. 160
Älskvärdt och nästvist kring dagens "on dit". Cymbeline 163
Två utställningar. 163
Ofvan stridsvimlet. Romain Rollands nya bok. 164
Från scenen och estraden. Ariel 164
Gif åt Polen! Redovisning. 164
"Lars' syster." Redovisning. 164
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 165
Frågor. 166
Breflåda. 166

1916:11 Där svensk konst skall bo. Liljewalchs konsthall och dess retrospektiva utställning. N.G. Wollin 169
Emma Öhman. M.P. 172
Anna Saxon. Louise Lombard 172
Almanackorna. Karl Scheffler 173
Afviga och räta. Sy-Linas intryck af svenskt nutidslif i familjekretsar och annorstädes. V. 174
Ur världskrigets bilderalbum. 176
Åre - veckan. 178
På årsdagen af strumpgåfvan. 179
Frostfjärliar. Hugo Öberg 179
Husmoderns önskelista. II. Några små trefliga och praktiska nyheter för linneskåpet. Midinètte 180
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 181
Frågor. 181
Breflåda. 182

1916:12 Ministermötet i Köpenhamn. 185
Den eviga skolfrågan. Gurli Linder 186
Snapshots från Haparanda just nu. Hildur Brettner 187
Lykta dörrar. Hanna Söderlund-Hammar 188
Högre syften. Ernst Högman 189
Kvinnornas krigsyrken. 190
Lady Mary Murray om stämningen i England. E.W. 190
Ur sportens och vinterns krönika. 192
Fru Karins tårar. Edit Ahrenlöf 194
Ebba Orstadius' utställning. -N. 195
Från scenen och estraden. Ariel 196
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 197
En liten historia som kunnat hända på skottdagen 1916. (Forts.) F.I. 198
Breflåda. 198

1916:13 Författarinnan till "Drottningen". (Anna Wahlenberg) Elin Wägner 201
De gamla och de unga. Annie Åkerhielm 202
Resultatet af pristäflingen "Iduns fria val". Red. af Idun 203
Ann-Maries upptäckt. Artur Möller 204
En miljongåfva till den matematiska vetenskapens fromma. 207
"Obligatoriska hemvårdskurser?" 207
Ett och annat från krigsländerna. 208
Augusta Lindberg 50 år. 210
Armén som kvinnornas arbetsgifvare. 210
Fyren. Henrik Ullman 210
Fädernas arf. Maria Jouvin 211
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 212
Svar. 213
Breflåda. 213

1916:14 Olof Krumlinde. En 60-årig skånekonstnär. A.B.N. 217
Bakom skärmen. Arkadi Avertjenko 218
Dr Valfrid Palmgren, lektor vid Köpenhamns universitet. E.W. 220
Eskimôs. En Grönlandsskildring af Ossian Elgström 221
Den "nyaste" svenska folkdräkten. John Hellman 223
Under Indiens himmel. V. Genom Kashmir. Fia Öhamn 225
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 228
Svar. 229
En liten historia som kunnat hända på skottdagen 1916. (Forts.) F.I. 230

1916:15 Vestergrens hörn. Fanny Alving 234
Om mormorsmor återvände. Gertrud Runcrantz 235
Från scenen och estraden. Ariel 237
Fädernas arf. (Forts.) Maria Jouvin 238
En Wienmode-utställning hos Nordiska Kompaniet. Iris 239
En diktboks första sida. Henrik Forsberg 239
En påskfärd till Karesuando - "Tystnadens by". Julia Svedelius 240
Snö. Lena Börjeson 243
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 244
Frågor. 245
En liten historia som kunnat hända på skottdagen 1916. (Forts.) F.I. 246
Breflåda. 246

1916:16 Ryttarfesten i Kristianstad. H. S-G. 249
Mor och son. Skiss af Teresia Eurén 250
Till kvinnan. Helge Kjellin 251
Afviga och räta. Sy-Linas intryck af svenskt nutidslif i familjekretsar och annorstädes. VI. 252
Räddning ur isvak. Erik Bergvall 253
Fädernas arf. (Forts. och slut) Maria Jouvin 254
Shakespeare och kvinnorna. August Brunius 255
Några Shakespearegestalter på den svenska scenen. 256
Husmoderns önskelista. III. Österrikiskt och ungerskt konsthandtverk. Midinette 258
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 259
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 260
En liten historia som kunnat hända på skottdagen 1916. (Forts.) F.I. 261
Breflåda. 261

1916:17 Prins Carl och prinsessan Ingeborg samt deras nykonfirmerade dotter, prinsessan Margaretha, i sin konfirmationsdräkt. (Fotografi) 265
Den moderna husmodern och hennes praktiska uppgifter. Gertrud och Peter Norden 266
En påskmelodi. Hjalmar Wallander 267
En fridens påskdag. Ossian Elgström 268
En själföfvervinnelsens påskafton. Hildur Brettner 269
"Obligatoriska hemvårdskurser?" 271
Carl Magnus Petri, in memoriam. Laura Petri 271
Gud - de dårars beskyddare. En påskfantasi af anno 1681. Hildegard Löfbladh 271
I krigets spår. 272
Färgkonst och skulptur. 273
Litteratur. 274
Från scenen och estraden. Ariel 275
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 276
Svar. 277

1916:18 Ett par vårens förstlingar af modernaste snitt. (Fotografi) 281
Snöstormen. Novell af Alexander Pusjkin 282
Klingen, vårens harpor och cymbaler...Bertil Malmberg 283
Den moderna husmodern och hennes praktiska uppgifter. (Forts.) Gertrud och Peter Norden 284
En norsk märkeskvinna ur tiden. (Gina Krog) 285
"Ett par vårens förstlingar af modernaste snitt". 285
M:me Richet vid fronten. Anna Levertin 286
Det senaste Karlfeldtporträttet. 286
"Svart och hvitt". 287
Under Indiens himmel. Intryck från en resa i Tagores land. V. Fia Öhman 289
I offertid. Gustaf Ullman 291
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 292
Svar. 293
I ensamhet. Augusta Berger 294
Breflåda. 294

1916:19 Wennerbergstodens aftäckning. 297
De öfveransträngda bankkvinnorna. Elisabeth Krey 298
Mor. Greta Scheike 298
Sex tyska författarinnor. Studier ur den moderna skönlitteraturen. II. Isolde Kurz Beatrice Zade 299
Den stilla drottningen. Isolde Kurz 300
Feriebarn sommaren 1916. 301
Snöstormen. (Forts. och slut) Alexander Pusjkin 302
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 303
Spetsknyppling. Vadstenaortens hemindustri. 303
Ur vårens och dagens lif. 304
Fråga mig om allt - för Stockholms trädgårdskolonister. 306
Från scenen och estraden. Ariel 306
Fredsfyrväpplingen. 306
Älskvärdt och näsvist kring dagens "on dit". 306
Böckerna om kriget. E. H-n. 307
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 308
Frågor. 309

1916:20 Uppsala studentkår hälsar vårens ankomst å Slottsbacken Valborgsmässoaftonen. 313
Slatin den oförvägne. En hjältesaga ur verkligheten. Mari Mihi 314
Tidig kristen konst i Sverige. 315
Vore jag mångmiljonär. Annie Åkerhielm 316
Undervåningen. Artur Möller 317
"Fred" - en maning till kvinnorna. 318
Ur dagskrönikan. 319
Norsk scenkonst och norsk studentsång i Stockholm. 320
En 85-åring. (Engla Nordling) Ester Edquist 322
Husmoderns önskelista. 322
De norska gästerna i Stockholm. 323
Från scenen och estraden. Ariel 323
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 324
Frågor. 325
Breflåda. 325

1916:21 Hos Maria Schildknecht. Elisabeth Krey 329
Backstugan. Västkusthistoria af Fredrik Nycander 330
Den moderna husmodern och hennes praktiska uppgifter. Gertrud och Peter Norden 331
Improvisation. Otto Lundh 332
Afviga och räta. Sy-Linas intryck af svenskt nutidslif i familjekretsar och annorstädes. VII. 333
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 334
Ett apropå i balkongsmyckningens tid. Lucitandum 335
Konstnärsförbundets utställning. Nils G. Wollin 336
Älskvärdt och näsvist kring dagens "on dit". Lang 338
Slatin den oförvägne. En hjältesaga ur verkligheten. Mari Mihi 339
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 340
I ensamhet. (Forts.) Augusta Berger 341
Breflåda. 341

1916:22 De norska studentskorna i Stockholm. (Fotografier) 345
Caroline Dietrichson. Ett kvartsekel som lärarinna i italienska. Hanna Wijnbladh 346
Den moderna husmodern och hennes praktiska uppgifter. Gertrud och Peter Norden 346
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 348
Ödemarkens spöke. En bild ur två unga människors lif. Julia Svedelius 348
Infernos lusteldar. Teresia Eurén 349
När Sofi i Bakomtorpet inte ville flöja med sin tid. Hedvig Svedenborg 349
En kvinnlig donator. (Caroline Wijk) 350
Eveline Wennérus. Louise Lombard 350
"Kvinnoporträtt till dagskrönikan". Red. af Idun 350
30 år i den svenska flickskolans tjänst. 350
Bilder till dagskrönikan. 351
Den stora vårfloden. 352
"Svenskar från förra seklet". E.W. 354
Inkonsekvens. Några reflexioner vid de minstas uppfostran. Karin Stawelius 354
Slatin den oförvägne. En hjältesaga ur verkligheten. (Forts.) Mari Mihi 355
Från scenen och estraden. Ariel 355
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 356

1916:23 Ett furstligt 35-årsminne med anledning af den stundande Gustafsdagen. (Fotografi) 361
De tysta offren. Skiss af Viva Bauer 362
G.T. Wallén, en vidtberest konstnär. 363
Majsolsöndag. Hjalmar Wallander 365
"Kvinnoporträtt till dagskrönikan". Red. af Idun 365
Ät af jordens frukter! Några ord om Svenska Vegetariska Sommarpensionatet å Kolmården. 366
Slatin den oförvägne. En hjältesaga ur verkligheten. (Forts.) Mari Mihi 366
Porträtt till dagskrönikan. 366
Här och där i landet. 368
En gammal historia. Anna Björkman 370
Litteratur. 370
Parktanten, en ny social institution. 371
Storkyrkans dolda skatter. 371
Från scenen och estraden. Ariel 371
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 372
Svar. 372
I ensamhet. (Forts.) Augusta Berger 374

1916:24 Årets promotionshögtid i Uppsala. 377
Från död till död. Skiss af Gustaf Collijn 378
Hedda Arosenius. M.H. 379
Damen i fönstret. Anders Österling 380
Tyskland och dess dagliga bröd. Annie Åkerhielm 380
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 381
Slatin den oförvägne. En hjältesaga ur verkligheten. (Forts. och slut) Mari Mihi 382
En femtioåring. (Alfred B. Nilson) 383
Bland Riksmuséets invånare. 384
Ur dagens lif...385
En revyförfattarinna ur societeten. Elisabeth Krey 386
Riksmuséet öppnar sina portar. 386
Det bildade biträdet. Fru Lang 386
Älskvärdt och näsvist kring dagens "on dit". Blek af Nosen 387
Från scenen och estraden. Ariel 387
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 388
Frågor. 389

1916:25 Hans Larssons "Hemmabyarna". En anmälan af Anders Österling 393
"De öfveransträngda bankkvinnorna". Allmänheten uttalar sig. 395
Natt på jorden. Pär Lagerkvist 395
En vårkonsert. Gustava Svanström 396
Den svenska flaggans dag firas i Mönsterås och Jönköping. 397
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 398
Afviga och räta. Sy-Linas intryck af svenskt nutidslif i familjekretsar och annorstädes. VIII. 399
Svenska flaggans dag i Stockholm. 400
Iduns skönhetsinstitut. En ny afdelning, som införes i juli. 402
Från omdaningen af Nationalmuseum. 402
Mannens målsmanskap. Hvarför en ändring behöfs i den blifvande äktenskapslagstiftningen. 402
Från scenen och estraden. Ariel 403
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 404
Frågor. 405
Ann Marie Gutte och Stina Lind. Ingrid G. 405
Breflåda. 406

1916:26 Efter midsommarvakan. Efter en oljemålning af Georg Pauli. 409
Den moderna husmodern och hennes praktiska uppgifter. III. Husmoder och tjänare. Gertrud och Peter Norden 410
Två låtar. Karl-Erik Forsslund 411
Mamma Rut. Skiss af Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 412
Angelina Widell, 90 år den 27 juni 1916. Alma Forsberg-Dalhoff 413
Henrik Kellgren in memoriam. 414
Den underbara blomman. Novell af Ejnar Smith 415
"Efter midsommarvakan". 415
I midsommartider. Sådana de borde vara. 416
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 418
En 80-årig konstväfverska. Bengta Eskilsson i Lund. 418
Älskvärdt och nästvist kring dagens "on dit". Bazil 419
Skaffa kläder åt Barnavårdsbyråns småttingar! 419
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 420
Ann Marie Gutte och Stina Lind. (Forts.) Ingrid G. 421

1916:27 De som vänta...Maud 425
Rösträttskvinnornas fjärde sommarting. N. K-Ger. 427
Den moderna husmodern och hennes praktiska uppgifter. III. Husmoder och tjänare. (Forts.) Gertrud och Peter Norden 427
Bilder för dagen. 428
"Hamlet" på Kronborgs slott. Alfred B. Nilson 429
Maria Cederschiöld, 60 år den 29 juni. 430
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 430
Afviga och räta. Sy-Linas intryck af svenskt nutidslif i familjekretsar och annorstädes. 431
Under Indiens himmel. Intryck från en resa i Tangores land. Fia Öhman 432
Den underbara blomman. (Forts.) Ejnar Smith 435
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 437
Svar. 438

1916:28 Chefsbytet vid kustflottan. 441
Löjtnanternas Beda. En studie af Ulla Linder 442
Louise Fahlman, 60 år den 30 juni. 443
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 445
Svenska spelen. Erik Pallin 446
En sommarstuga år Stockholms kvinnliga kontorister. 447
Den moderna husmodern och hennes praktiska uppgifter. III. Husmoder och tjänare. (Forts.) Gertrud och Peter Norden 447
Glädje och gamman i sommardagar. 448
Litteratur. 450
En vädjan till hemmen på landet. 451
"Majorskan på Ekeby". Ännu ett meningsutbyte. Folke Sandelin, Claes Bratt 451
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 453
Iduns skönhetsinstitut. 454
Breflåda. 454
Svar. 455
Veckans pristäfling. 455
Iduns tidsfördrif. 455

1916:29 Svenska spelen öppnas. 457
Bulgariens drottning. Ett par blad ur reseboken af Eira Hellberg 458
De hvita nätternas pilgrim. Fredrik Vetterlund 459
Församlingens fattiggård. Magdalena Scharff 459
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 460
Hjärtats lif. Gustaf Ullman 460
En 50-åring, Jenny Richter-Velander. 461
Kvinnornas världsfredsarbete. 462
Sara Samuelssons handarbetsskola i Göteborg. S.E. 463
Bilder för dagen. 464
Svenska spelen. 465
Den underbara blomman. (Forts.) Ejnar Smith 466
Fadern och barnet. Hjalmar Wallander 466
Fridhemsgården. E.W. 467
Litteratur. E. H-n. 468
Från Iduns läsekrets. 468
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 469
Svar. 469
Frågor. 470
Veckans pristäfling. 471

1916:30 Kvinnorna vid Svenska spelen. 473
Altartaflan. Erik Norling 474
Sven Söderman, 50 år. E. H-n. 476
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 476
Prolog af godsägaren fröken Eva Fröberg, Husby säteri, Södermanland, föredragen vid Svenska kvinnornas fjärde allmänna rösträttsmöte i Strengnäs 17-18 juni 1916. 477
Litteratur. 478
Sommarbåten. Historia från västkusten af Fredrik Nycander 479
Bilder från Svenska spelen. 480
Älskvärdt och nästvist kring dagens "on dit". Riksbibliotekets förfall. Mogens Lang 483
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 484
Frågor. 485
Syster Inga. 485
Breflåda. 485
Veckans pristäfling. 485
Iduns tidsfördrif. 485

1916:31 Dagens svenska "näktergalar" i Amerika. 489
Lizinka Dyrssen. 491
Den underbara blomman. Novell af Ejnar Smith 491
Från de kungligas sommarvistelse. 493
Mon amie. T. Kamp 493
Ur husmoderns önskelista. VI. Husgerådssaker för sommarnöjet. Midinette 495
Erinran. Gustav Åström 495
Under Indiens himmel. Intryck från en resa i Tagores land. Fia Öhman 496
Från Iduns läsekrets. 499
Fruntimmer och affärer. Bref från fru Lindblad till hennes son. Jenny Richter-Velander 500
De svenska kvinnorna och kontorsarbetet. Utlands-svensk 500
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 501
Svar. 502
Breflåda. 502
Veckans pristäfling. 502
Iduns tidsfördrif. 502

1916:32 Professor Seved Ribbings hem. E. K-a-W-r. 505
Afviga och räta. Sy-Linas intryck af svenskt nutidslif i familjekretsar och annorstädes. X. 507
Artisten Karl Nordströms mor 97 år. 508
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 509
Mor. Ove Eklund 509
Den gamla pendylen. Gustaf Ullman 510
Från det förhärjande ovädret öfver Stockholm. 510
Från "Skånes Skansen och Nordiska museum". Några bilder från Kulturhistoriska muséet i Lund. Otto Lundh 511
"Ljusglimts" stiftarinna död. (Augusta Ludwig) 514
Älskvärdt och nästvist kring dagens "on dit". Svar till de knorrande om Bildade biträden. Signe 514
Från Iduns läsekrets. 515
Ny husmodersskola utanför Stockholm. 515
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 516
Svar. 516
Frågor. 517
Veckans pristäfling. 518
Iduns tidsfördrif. 518

1916:33 En högtidsdag på Fridhem. 521
"Konungens ankus". Hugo Öberg 522
Barnet på två år. Hjalmar Wallander 522
Löwenadlerska gåfvan till Nationalmuseum. Nils G. Wollin 524
Den praktiska husmodern och hennes praktiska uppgifter. Gertrud och Peter Norden 525
Apelryd. En mönsterskola i trädgårdsskötsel. Sigrid Platen 526
För freden! Vid ingången af det tredje krigsåret. 527
Under Indiens himmel. Intryck från en resa i Tagores land. Fia Öhman 528
Fängenhällarnas barnkoloni invigd. 531
Den underbara blomman. (Forts.) Ejnar Smith 531
Från scenen och estraden. Eth. K. 532
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 532
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 533
Breflåda. 534
Veckans pristäfling. 534
Iduns tidsfördrif. 534

1916:34 Anna Hierta-Retzius 75 år. 537
Mirrans triumf. En liten sommarhistoria af Hildur Brettner 539
Afviga och räta. Sy-Linas intryck af svenskt nutidslif i familjekretsar och annorstädes. XI. 540
Augusti. Gustav Åström 542
Den underbara blomman. (Forts.) Ejnar Smith 542
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 543
Ett gammalt celebert malmöhem. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 544
Frukttorkning och buljongkokning i Stockholms Centralsaluhall. 547
Från scenen och estraden. Eth. K. 547
Från Iduns läsekrets. 547
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 548
Svar. 549
Veckans pristäfling. 550
Iduns tidsfördrif. 550

1916:35 I en modern fotografiateljé. Uno Falkengrens studio i Nordiska Kompaniet. Elisabeth Krey 553
Det goda skall förblifva. Axel Johansson 554
Vänskap mellan män och kvinnor. Var det vanligare förr? Hilda Sachs 555
Sex tyska författarinnor. Studier ur den moderna skönlitteraturen. III. Helene Böhlau. (Fru al Raschid Bey) Beatrice Zade 556
En afton i lågornas hus. Helene Böhlaus 558
Från Sandhamnsveckan. 559
Under Indiens himmel. Intryck från en resa i Tagores land. Fia Öhamn 560
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 563
Den underbara blomman. (Forts.) Ejnar Smith 563
Utbildning för socialt arbete. 563
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 564
Svar. 565
Syster Inga. (Forts.) 566
Breflåda. 566
Veckans pristäfling. 566
Iduns tidsfördrif. 566

1916:36 Prins Eugens "Örgården" vid Vettern. 569
Kopparormen. Novell af Axel Ahlman 570
Två dikter. E.N. Söderberg 571
Den praktiska husmodern och hennes praktiska uppgifter. IV. Hushållspengar. Gertrud och Peter Norden 574
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 574
Den första kvinnan i svensk filantropisk institution. 575
Hos en storindustriens höfding. 576
Generalkonsul Olof Söderbergs Baggås på Saltsjöbaden. 577
Den underbara blomman. (Forts.) Ejnar Smith 578
Från scenen och estraden. Eth. K., Ariel 579
Tre aktuella handböcker. 579
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 580
Frågor. 580
Breflåda. 581
Veckans pristäfling. 582
Iduns tidsfördrif. 582

1916:37 Lifvets fullhet. Teresia Eurén 585
En kvinnlig landtbrukare på västkusten. Några bilder från fröken Henrika Widmarks egendom Lingatan i Bohuslän. Viva Bauer 586
Adagio. Artur Möller 587
Den underbara blomman. (Forts. och slut) Ejnar Smith 588
Borgholms 100-årsjubileum. 589
Den arbetslöse. Gustaf Lindwall 590
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 591
Bilder för dagen från när och fjärran. 592
De gamlas dags sommarhem på Tyresö. 594
Ur husmoderns önskelista. VII. Sval och lätt sommarmat. Midinette 594
Från scenen och estraden. Ariel 595
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 595
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 596
Syster Inga. (Forts. och slut) 597
Breflåda. 597
Veckans pristäfling. 598
Iduns tidsfördrif. 598

1916:38 Höstens första taflor och skulpturer. 601
Afviga och räta. Sy-Linas intryck af svenskt nutidslif i familjekretsar och annorstädes. XII. 602
Signe Taube, f. Wennerberg. Elin Brandell 605
Mrs Frances Maule Björkman. Elisabeth Krey 605
Soldater bakom fronten. Annie Åkerhielm 606
Sigrid Rudebeck. En banbryterska bland kvinnliga pedagoger. 606
En ofri. Elsa Dahlén 607
Sill och sommar i Fiskebäckskil. 608
Bland internerade krigare i Schweiz. Viva Bauer 609
En vacker bröllopsakt. 611
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 612
Då Lars Petter skulle vittna. F. J-n. 612
Breflåda. 613
Veckans pristäfling. 613
Iduns tidsfördrif. 613

1916:39 Höstastrar. Ane Randel 617
Den moderna husmodern och hennes praktiska uppgifter. V. Martas köksbekymmer. Gertrud och Peter Norden 618
En intressant pristäfling för Djurgårdsvillor. 620
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 620
Eros ute på förbjuden mark. Maria Rieck-Müller 621
Språkets jungfru. Fredrik Nycander 623
Röhsska muséet i Göteborg. 624
Högskolejubiléet i Göteborg. 625
Ann-Margret och hennes vän Klas. Ann-Margrets mamma 626
Professorns inackodering. Gustaf Ullman 627
Barnens dag nalkas. 627
Älskvärdt och näsvist kring dagens "on dit". Bazil 628
Från scenen och estraden. 628
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 629
Svar. 630
Veckans pristäfling. 630
Iduns tidsfördrif. 630

1916:40 Några ord till bilden. 633
Min vän Fabian. Ulla Linder 634
En kvinnlig bokbindare. (Anna Ericsson) 636
Svenska mattor. 637
Den moderna husmodern och hennes praktiska uppgifter. V. Martas köksbekymmer. (Forts.) Gertrud och Peter Norden 638
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 638
Barnens dag. 639
Våra damer till sjöss i med och motvind. Erik Pallin 640
"Lättare än luft". Jörgen Block 643
Från scenen och estraden. Ariel 643
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 644
Svar. 645
Veckans pristäfling. 646
Iduns tidsfördrif. 646

1916:41 Skansen-nummer.
Skansenstämning. 649
Skansen och dess skapare. Sigurd Kämpe 650
Nordiska Muséets styresmän från 1901. 651
Bland landsmålare och bondspelmän på Skansen. G.S. N-G. 656
Den förstummade rösten. Elisabeth Krey 659
Skansens framtidsdrömmar. 659
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 660
Svar. 661
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 661
Frågor. 661
Breflåda. 661
Veckans pristäfling. 662
Iduns tidsfördrif. 662

1916:42 "Barnavård" i sitt nya hem. 665
Cirkushästen. Skiss af Erik Juel 666
Den moderna husmodern och hennes praktiska uppgifter. V. Martas köksbekymmer. (Forts. och slut) Gertrud och Peter Norden 667
Stor novellpristäfling för Iduns 30:de årgång. Red. af Idun 667
Afviga och räta. Sy-Linas intryck af svenskt nutidslif i familjekretsar och annorstädes. XIII. 668
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 668
Två nygifta par. 669
Birgittas dag de svenska kvinnornas rösträttsdag. 670
Det första kvinnliga idrottsmärket utdeladt. 670
Pokalen. David Linde 670
Den Skottsbergska Stillahafsexpeditionen. 671
Nordens fåglar. Torsten Fogelqvist 671
Den stora upplandsmanövern. 673
I dyrtid och krigstid. 674
Från scenen och estraden. Ariel 675
Senaste boknyheter. 675
Åbylotteriet. 675
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 676
Frågor. 677
Breflåda. 677
Veckans pristäfling. 677

1916:43 Skeppet. Hj. Lundgren 681
Kommunens mest vanlottade tjänare. Elisabeth Krey 682
Tak öfver hufvudet. Hur Malmö stad afhjälper sin bostadsbrist. E. K.-W. 683
Framstående guldsmedsaffär i nya lokaler. 684
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 684
Skelett-Valle. Artur Möller 685
Iduns kvinnliga akademi. 686
Den fulländade. Mogens Lang 686
Den franska kvinnan under kriget. Studie af Elsa Lindberg-Dovlette 687
Veckans fashionabla bröllop. 690
Back-Olas kärlek. En sannsaga från norr, upptecknad af Julia Svedelius 691
Litteratur. E- H-N. 691
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 692
Svar. 692
Då Lars Petter skulle vittna. (Forts.) 693
Breflåda. 693
Veckans pristäfling. 694
Iduns tidsfördrif. 694

1916:44 Ett Uppsala-hem. Hos professor Tycho Tullberg ute och inne. Teresia Eurén 697
Änkans söner. Skiss af Per Edman 700
Göteborgs tio teaterdonatorer. 701
Veckans fashionabla bröllop. 702
Pennskaftens matlagningskurs. Eth. K. 703
Det vackra Söderköping. Sommarbilder vid vinterns tröskel. 704
En sida om böcker. E. H-n. 706
En idealistisk kvinnas memoarer. (Malvida von Meysenbug) Eth. K. 706
Från scenen och estraden. 707
Misstaget. En studie af Ove Eklund 707
Så vill du farit. Axel Johansson 707
Från Iduns läsekrets. 707
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 708
Då Lars Petter skulle vittna. (Forts. och slut) 708
Törne. Gurli Hede 709
Breflåda. 709
Veckans pristäfling. 709
Iduns tidsfördrif. 709
Påhäng. Ur småstadslifvet. Majken Lind 710

1916:45 Fru Julia Håkanson, 30 år vid scenen. Elisabeth Krey 713
Till broder birfilaren. Wallbeck-Hallgren 714
Jordens undergång. Erik Norling 714
Belgiens barn - mänsklighetens barn. En vädjan till vår läsekrets. 716
Den franska kvinnan under kriget. (Forts.) Elsa Lindberg-Dovlette 716
Trollhätte kanals invigning. 719
Ur hufvudstadens teaterkrönika. 720
Stor novellpristäfling för Iduns 30:de årgång. 722
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 723
Terese Kaudern - en vidtberest fru. 723
Mycket smör af litet smör. Ingrid Samzelius-Lejdström 724
Iduns skönhetsinstitut. Fru Skönhetsdoktorn 724
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 725
Frågor. 725
Breflåda. 726
Veckans pristäfling. 726
Iduns tidsfördrif. 726

1916:46 Ett offer för sin moderskärlek. (Elizabeth Laurin) 729
Nuet och framtiden. Elin Wägner 730
Jag längtar hem. Pär Lagerkvist 730
Matteo. Friedrich Hebbel 731
Konstindustri och hemslöjd. 732
Gertrud Rodhe. De sinnessjukes första kurator. Elise Adelsköld 734
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. EW. B-N. 734
En utställning af handtryckta tyger. Nils G. Wollin 735
Litteratur. M. R.-M. 735
Svenska handarbetsböcker. 735
Finska konstutställningen. 736
Ett under. Gunhild Palmaer 739
Om hundra år. Axel Johansson 739
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 740
Påhäng. Ur småstadslifvet. (Forts.) Majken Lind 741
Trådarna. Skiss af Jeanna 741
Veckans pristäfling. 742
Iduns tidsfördrif. 742

1916:47 Den franska kvinnan under kriget. Studie af Elsa Lindberg-Dovlette 745
Belgiens barn - en vädjan till Iduns läsare. 747
Två duktiga flickor. 747
De litterära Nobelprisen 1915-1916. Hos Romain Rollands svenska öfversättarinna. 748
En historisk kvinnokonferens. 749
Två dikter af Bertil Malmberg 749
Den utvalde. Gustaf Ullman 749
Afviga och räta. Sy-Linas intryck af svenskt nutidslif i familjekretsar och annorstädes. XIV. 750
Dikt och verklighet på film. De Hasselbladska inspelningarna i Göteborg. Gabrielle Ringertz 751
Warschau - det nya konungariket Polens hufvudstad. 755
Porträttminiatyrer. 756
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 756
Från scenen och estraden. Ariel 756
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 757
Svar. 758
Veckans pristäfling. 758
Iduns tidsfördrif. 758

1916:48 Fyra decennier hos Thalia. Eth. K. 761
Nils Personnes 40-års-jubileum. Ariel 762
En stund i Edvard Berggrens ateljé. Med anledning af konstnärens 40-årsdag. Ernst Högman 763
Från skuggan. Hans Törnell 763
Litteratur-revy. I. 765
Två herrars tjänstepiga. En karaktärsstudie. Hildegard Löfbladh 766
Våra kvinnliga journalister i dagspressen. Elisabeth Krey 768
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 771
Garbo Falk och Einar Nerman. Eth. K. 771
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 772
Svar. 773
Trådarna. (Forts.) Jeanna 774
Breflåda. 774
Veckans pristäfling. 774
Iduns tidsfördrif. 774

1916:49 Hos Ossian Elgström, "Moderna eskimåers" författare. Elisabeth Krey 777
Den moderna husmodern och hennes praktiska uppgifter. VI. Slutord. Gertrud och Peter Norden 778
Till August Lindbergs minne. Oskar Malmgren 779
Glöm ej Lapparna! Ålderdomshemmet för fattiga lappar, Arjeplog 780
En hjältes likfärd. Bertil Malmberg 780
Släktklenoden. Novell af Anna Wahlenberg 781
Litteratur-revy II. E. H-n. 783
Kejsarskiftet i dubbelmonarkien. 784
Svenska journalistföreningens första kongress. 785
Nya ordstäf. Fredrik Nycander 785
Afviga och räta. Sy-Linas intryck af svenskt nutidslif i familjekretsar och annorstädes. XIV. 786
Redovisning för Iduns insamling för "Fredskronan". 787
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 788
Frågor. 789
Breflåda. 789
Veckans pristäfling. 790

1916:50 Hjälpsystrarna - en kvinnlig värnplikt. 793
Barnahjärtat. Anna Lenah Elgström 794
Skola kvinnorna kapitulera inför världskriget? Anna Kleman 795
En af våra holländska vänner. Juris doktor Emmy V. Sanders. Eth. K. 796
En vinternatt. Gustaf Ullman 797
Idun fyller 30 år 1917. Ernst Högman 798
"Vår första kvinnliga". (Karolina Widerström) 799
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 799
Litteratur-revy III. 799
Barn- och ungdomslitteratur. Folksagosamlingar. Marie Louise Gagner 802
Martin Eden. Sjömannen som skrev sig till världsrykte. Artur Möller 803
Julglädje åt vår kustbevakning. 803
Andra dragningen i musikernas lotteri. 803
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 804
Breflåda. 805
Veckans pristäfling. 805

1916:51 Sex tyska författarinnor. Studier ur den moderna skönlitteraturen. IV. Clara Viebig. Beatrice Zade 809
Ryggbaljan. Novell af Clara Viebig 811
Litteratur-revy IV. 814
Kvinnoporträtt till dagskrönikan. 814
Kejsarbegrafningen i Wien. 815
Madeira under krigets bann. 816
Gösta Berlings-bilder af Einar Nerman. 817
Barn- och ungdomslitteratur. Moderna sagor. Jultidningar och julkalendrar. Marie Louise Gagner 818
En gammal spets - ett stycke kvinnoöde och en kulturbild. Sigrid Lidströmer 818
Älskvärdt och nästvist kring dagens "on dit". Blek af Nosen 819
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 820
Veckans pristäfling. 821

1916:Julnummer Helg hvila. Carl Larsson i By 1
Magister Frykstedt. Selma Lagerlöf 2
Emanuels hjärta. Johan Nordling 4
Kvinnornas själstillstånd under världskriget. Ellen Key 9
Fyra förnumstiga bref. Elin Wägner 12
Idun fyller 30 år 1917. Några förtroliga ord härom till vår läsekrets. Ernst Högman 14
Drottning Victorias "Solliden". 15
Ett hus vid gränsen. Marika Stjernstedt 18
Den blinde og kröblingen. Sven Lange 19
Parad- och salutdagen. Sigfrid Siwertz 21
En af mitt hjärtas visor. Fanny Alving 23
Mor solen. Bo Bergman 24
Göthildas roman. Hildur Brettner 26
Anatolius Söderlunds jul. Novell af Harald Wägner 28

1916:52 För freden. 825
Hemma till jul. Nils-Magnus Folcke 826
Den trognaste. En julnovell af Per Edman 826
Kåtornas folk. Ester Blenda Nordströms lappbok. Ernst Klein 829
Barn- och ungdomslitteratur. Bilderböcker, sagor m.m. Marie Louise Gagner 830
Familjen Stockholms julsaga. 832
På bröllopsresa till indianerna. Ester Bolinder 834
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 836
Veckans pristäfling. 837

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen