Göteborgs universitetsbibliotek: Idun 1915

Idun 1915

1915:Innehåll Innehållsförteckning för 1915
1915:1 Tre-konungamötet i Malmö år 1914. 1
Tidens allvar. Sigrid Platen 2
Vid årsskiftet. Kerstin Hed 2
Nyårsräkning. Hanna Söderlund-Hammar 3
Dagmar Möller. Iduns Kvinnliga Akademis nya ledamot. 3
Hélène Welinder. Författarinnan till "En Vasaättling". 4
"De sköflade hemmen". 4
"Iduns fria val". Iduns redaktion 5
"Iduns fria val". 1. Finansmannen. Mogens Lang 6
Idun för det nya året. Johan Nordling 6
Selma Lagerlöf i De Adertons krets. Elin Wägner 7
Trekungsmötet i Malmö. 7
Iduns pristagarinna för året. En medlerska mellan de utestängda och lifvet. (Elisabeth Anrep Nordin) 8
Trekonungamötet i Malmö 18-19 dec. 1914. 10
Samtal med mitt hjärta. 13
Från scenen och estraden. Ariel 13
Veteranen. Gustaf Ullman 14
Soldaten från Ypern. Nils Olof Sörlander 14
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 16
Frågor. 17
Greta. 17
"Amerikanar'n". Rea 18

1915:2 C.J. Elds Wennerberg-staty till Amerika. 21
Folkpsykologi i krigstider. Lydia Wahlström 22
I kamptider. Två dikter af E.N. Söderberg 23
Matilda Afzelius, 60 år den 12 januari 1915. Elisabet Skarin 24
"Iduns fria val". 2. Husmodern. Mogens Lang 25
Lärarelönenämnden och kvinnorna. Ett förslag som berör 15,000 arbetande kvinnor. Elin Wägner 26
Nyårstid. En episod från gången tid. Gunhild Palmaer 26
Slagfältens jul och nyår. 28
Sverige på San Franciscoutställningen. John Hammar 29
Kamraterna. Skiss för Idun af Erik Juel 30
En tillflykt för gamla tjänarinnor. 31
Den gamle bonden. E. Walter Hülphers 32
Från scenen och estraden. Ariel 32
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 33
"Amerikanar'n". (forts.) Rea 34
En passant. Rea 34

1915:3 En furstlig syskongrupp. (Fotografi) 37
Det heliga upproret. Ellen Key 38
"Mer än någonsin öfvertygade". Elin Wägner 39
Lifvets biograf. Främmande jord. Hedvig Svedenborg 40
Slutredovisning för Iduns insamling för de sköflade belgiska hemmen. 40
Karolinen och hans maka. Anna Troill 41
Sista lifsskedet. Fredrik Vetterlund 41
Unga hjärtan. Hildur Brettner 42
Fru Ingrid Schultzberg. 43
Några bilder från vinterkriget. 44
Skulptören på "Rungården". Ida Buergel Goodwin 45
Vänskapsvisa. Gustaf Ullman 46
Med en hemvändandes ögon. Amerikanska småiaktagelser i Sverige. Peter Norden 46
Kamraterna. (forts.) Erik Juel 47
Från scenen och estraden. Ariel 48
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 49
En passant. (forts.) Rea 50
Intermezzo från yttersta skären. P.T. H-ll. 50
Breflåda. 51

1915:4 Konung Gustaf V. Porträtt i olja af Helmer Mas-Olle. 53
Katti Anker Möller. De fattiga mödrarnas vän. Frida Stéenhoff 54
Med en hemvändandes ögon. Amerikanska småiaktagelser i Sverige. III. Peter Norden 55
"Iduns fria val". 3. Läkaren. Mogens Lang 56
Elisabeth Östmans vegetariska kurser. E.W. 56
Förädlande folknöjen. Några ord om s.k. programaftnar. Cecilia Bååth-Holmberg 57
Kung Hakes död. Dikt af Sigfrid Siwertz 58
Ännu en gång "De sköflade hemmen". Redaktionen af Idun 58
Unga hjärtan. Vid Iduns dramatiska täfling prisbelönad sällskapspjes. Hildur Brettner 59
Från jordskalfvens land. 60
Bland sårade franska hjältar. Eric Boklund 61
Staketet. Skiss af Anders Österling 62
A.T. Gellerstedt som målare. 64
Litteratur. 64
"Hjälpringen". Ett upprop till välsituerade husmödrarna. 64
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 65
Svar. 66
Intermezzo från yttersta skären. (forts.) P.T. H-ll 66
Två knappar. (Ur ett ungt äktenskaps historia) Dagmar 67

1915:5 Bland grafiska blad. En utställning hos Giöbel. 69
Herr Barkmans lustresa. Nils Wilhelm Lundh 70
Sofia Gumaelius. (Nekrolog) 71
Elin Rösiö. En reformators hustru. 72
Med en hemvändandes ögon. Amerikanska småiaktagelser i Sverige. IV. Peter Norden 72
På slottet i Karlsruhe. 73
Samtal med mitt hjärta. II. 74
Stockholmspojken. Erik Lindorm 74
Från Göteborgs musiklif. -Z. 75
En röst från England. 75
Från våra krigsfotografer. 76
Postmuseum i Stockholm. 77
"Soeur Marie Catherine". 40 år som Birgittinernunna. (Sophia Charlotta Ehrenpohl) 78
Unga hjärtan. Vid Iduns dramatiska täfling prisbelönad sällskapspjes. (forts. och slut) Hildur Brettner 79
Från scenen och estraden. Ariel 80
Ett lotteri, som bör beaktas. 80
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 81
Svar. 82

1915:6 August Strindbergs "Fadern" på Dramatiska teatern. Ariel 85
Vinster och risker. Hilma Borelius 86
Herr Barkmans lustresa. (forts. och slut) Nils Wilhelm Lundh 86
Hur kärleken fostrar. Oskar Vågman 87
Sofia Gumaelius' sista färd. 88
Med bondemännen från Nordiska Muséet till Nationalmuseum. Hedvig Svedenborg 89
Jungfrugrundet. Berättelse från Bohuslän. Fredrik Nycander 90
En ynglings visa. Axel Johansson 91
Bilder till världskriget. 92
Slumsystrarnas 25-åriga fälttåg. Carl Svenson-Graner 94
"Iduns fria val". 4. Skådespelerskan. Mogens Lang 95
Sista barnet. Martha Rydell 96
Till nästa gång. Frida Landsort 96
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 97
Frågor. 97
Två knappar. (forts.) Dagmar 98
Breflåda. 99

1915:7 I Bores hvita rike. 101
Hur kärleken fostrar. (forts. och slut) Oskar Vågman 102
Dagmar Weidenhielm. 103
Kvinnliga Kontoristförbundet i Göteborg fyllde 10 år den 19 januari. S.M. 104
Den hvita grushögen. Ett ögonvittnes skildring från jordbäfningen i Italien. Greda Helberg-Castelli 105
Mera missnöje! Något om Danmarks Elsa Törne. E.W. 107
Från scenen och estraden. Ariel 108
Birgitta i Skånelandets konst. Jenny Richter-Velander 109
Solstrålen. Ester L. 110
Vår första takskola. E.W. 111
Svägerskan. Gustaf Ullman 111
Lotterifeber. Maj 112
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 113
Redovisning. 114
Två knappar. (forts. och slut) Dagmar 114
Käringsladder. Karla Rönne 114
Breflåda. 115

1915:8 Plastisk danskonst. Ida Buergel Goodwin 117
Längst ute...Gustaf Ullman 118
Silfversmide och miniatyrkonst. E.W. 119
En kruka liljekonvaljer. Alma Falk 120
Tyngdens ande. Anna Lenah Elgström 121
"Iduns fria val". 5. Diplomaten. Mogens Lang 122
Svenska praktmöbler. 122
Prydnadssöm med symaskin. 122
Bilder från Världskriget. 123
En tyglad vildmarksjätte - Porjusforsen i statstjänst. Ernst Klein 124
Harfvalotteriet. 126
Från dagshändelsernas film. 127
Litteratur. Sven Hedins krigsbok. E. H-N. 128
Enen. Gustaf Johansson 128
En kvinnlig förgyllare. 128
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 129
Svar. 129
Sven Matsson. Folklifsbild. Linnea 130
Breflåda. 131

1915:9 Sven Hedin i sitt hem på 50-årsdagen den 19 februari. E. H-N. 133
Till Iduns läsekrets! Johan Nordling, Ernst Högman 134
Tyngdens ande. (forts.) Anna Lenah Elgström 135
Hästens "Jag anklagar". Jenny Richter Velander 136
När? Amalia Björck 137
En idyll på Söder. I donator K. Fredrik Björns trädgård. Några minnesord af E. Johanson-Thor 138
Fettisdagsbullens saga. Otto Witt 139
Karungi - finnby vid Torneälf, som fick världstrafik. Harald Wägner 140
Europas kvinnor, när skall Eder stämma höras? Lida Gustava Heymann 142
Direktörens barn och Pettersonskans ungar. Frigga Carlberg 143
Personligt mod. G. Chr. 144
Från scenen och estraden. Ariel 144
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 145
Svar. 146
Breflåda. 146

1915:10 Hertiginnan af Västergötland med sin son prins Carl. (Fotografi) 149
Humlegården. Ernst Högman 149
Tyngdens ande. (forts. och slut) Anna Lenah Elgström 150
Från täflingarna i Kronprinsessans hockeyklubb. (Fotografi) 151
Till familjerättens reformering. 152
En af Danmarks diktare om England. Annie Åkerhielm 152
Vienna Mesterton. Ella Löwegren 153
Lyckan. Skiss af Erik Norling 154
Från de blödande ländernas jättekamp. 156
Svenska koloniens ambulans i Paris. Jean de Suéde 158
Samtal med mitt hjärta. III. 159
Den stora täflingen i konståkning. (Fotografi) 160
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 161
Frågor. 161
Sven Matsson. Folklifsbild. (forts. och slut) Linnea 162
Hans sista galenskap. Lenie Hall 162
Breflåda. 163

1915:11 Victoriadagen 1915. 165
En kvinnlig studentmössa. Peter Norden 166
Natanael Beskow 50 år. G. M-N. 167
"Iduns fria val". 6. Kontorskvinnan. Mogens Lang 168
Vid ett vägskäl. Gertrud Runcrantz 169
Och ljuset har brunnit ner...! Sam Philip 170
Lifvets biograf. Egna bekymmer - och andras. Hedvig Svedenborg 170
Fredsbilder ur krigskrönikan. 171
Landstormskursen i Norrköping. 172
De undergörande strålarna. Intryck från ett besök i doktor Tage Sjögrens Röntgeninstitut. E.W. 173
"Ack, vi frysa, mor!" Gunhild Palmaer 174
Skånekvinnorna och vårt luftvapen. Hertha Odeman 175
Barnets sommar och julbrefvet. 176
Från scenen och estraden. Ariel 176
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 177
Breflåda. 178

1915:12 Ett Bernadottebröllop. 181
Sparsamhet i kristider. 1. Brödet, kaffet och penningen. Elsa Törne 182
En sköterska. Fredrik Vetterlund 183
Vid krigsutbrottet, i Åbo socken. Ludvig Nordström 185
"Mor - är du där?" Ann Margret Holmgren 187
Bilder till kriget i öster och väster. 188
Madame de Quirielle. En fransk författarinna på studiebesök i Sverige. Harald Heyman 190
Marskråkor. Hugo Öberg 191
Ett sceniskt jubileum. 191
Fyra brudar. 192
Stor litterär pristäfling för Iduns romanbibliotek. Redaktionen af Idun 192
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 193
Svar. 194

1915:13 En visit hos öfverstinnan Cederström. Gertrud Runcrantz 197
Fastlag. Hanna Söderlund-Hammar 199
Marsnatt. Hilding Wibling 200
Sveriges drottning, landets mor. Julia Svedelius 201
Tankar kring motboken. E.W. 202
Hur svensken "misshandlar" sig. "Köp rara spetsar från Arkangeland". O.H. 203
San Francisco-utställningens första akt. Ingrid Schultzberg 203
Turist vid Siljan. Rättviksintryck af Fredrik Nycander 205
"Iduns fria val". 7. Sjömannen. Mogens Lang 206
Den stumma. E. Walter Hülphers 207
Från scenen och estraden. Ariel 207
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 208
Svar. 209
Hans sista galenskap. (forts.) 210
Breflåda. 210

1915:14 Den hvita våren. Tussilago 213
Lilli Zickerman. "Svensk Hemslöjds" nu afgående ledarinna. Elisabeth Thorman 214
Svensk lifsglädje. Erik Norling 215
Tungelljus. August Grönberg 215
Som i ungdomens vår. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 216
Föräldramakt och föräldraansvar. Elsa Nyblom 217
Gamla skolan. Artur Möller 218
Passionssång. Gustava Svanström 219
Från våra krigsfotografer. 220
Vår konstindustri under kritikfärlan. Ida Buergel Goodwin 223
Från scenen och estraden. Ariel 223
Sjukvårdskurser. 223
En barnmålare. 223
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 224
Frågor. 225
Breflåda. 226

1915:15 Sveriges dag på San Franciscoutställningen. Bref från Iduns utställningskorrespondent. Ingrid Schultzberg 229
Styfmodern. V. Irgo 231
Kretsgång. Karl Joh. Rådström 232
Till hjälp för det blödande Polen. Henryk Sienkiewicz till alla kulturfolk. 233
Lifvets biograf. Det evigt kvinnliga - och manliga. Hedvig Svedenborg 234
"Svart och hvitt" och annat. 235
Ur krigets krönika. 236
En gammal bruksherrgård i Dalom. Några ord om Furudal och dess älskvärda värdinna. Johan Nordling 237
O denna våren bär Din bild. Gösta Adrian-Nilsson 238
Tankens irrfärder. Viva Bauer 238
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 240
Hans sista galenskap. (forts.) 241
En karaktär. Ebba Orstadius 241

1915:16 Automobilernas värnplikt. 245
Sparsamhet i kristider. II. Huru vi skola föda oss. Elsa Törne 246
Hur socknen fick sitt igen. P.V. Enström 247
"Pro Polonia". 249
Samtal med mitt hjärta. IV. 249
"Iduns fria val". 8. En utländska. Mogens Lang 250
Lärarinnor. Maria Almén 250
Mitt förslag. Frida Landsort 251
Från händelserna ute i världen. 252
Från scenen och estraden. Ariel 254
Litteratur. E. H-N. 255
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 256
Nygift. Fru Adèle 257
Breflåda. 258

1915:17 En svensk Birgittanunna i Rom. Gerda Hellberg-Castelli 261
Barnbalen och bröllopet. Fjodor Dostojevski 263
Bön i en orolig tid. Ernst Norlind 264
Från den javanska kulturvärlden. 265
Polen! 266
Ett tack från Belgiska regeringen. 266
"Grefvinnan på Borg". L.M. 267
En svensk målarinnas äfventyr på Shetlandsöarna. Anna Levertin 268
"En kvinnlig studentmössa". Iris 270
Omkring "Iduns fria val". 271
Iduns kvinnliga akademi. 271
40 år som danskomponist. 271
Årets första-majblomma. 271
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 272
Svar. 273
Breflåda. 274

1915:18 Kvinnornas "Ned med vapnen!" Internationella Kvinnokongressen i Haag. Den svenska delegationen. 277
Första maj 1915. Hjalmar Wallander 278
Småkapitalisten. Annie Åkerhielm 279
Då liljorna blomma. Anna Lenah Elgström 280
En riktig vårhistoria. Oscar Rydqvist 281
Professor Johan Vising. 282
Svenska sjukvårdsexpeditionen till Österrike. (Fotografi) 283
Norska taflor i Göteborg. 284
Från östan och västan. 285
Gif år Polen! 287
Vegaminnet. (Fotografi) 287
Från scenen och estraden. Ariel 287
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 288
Svar. 289
Breflåda. 290

1915:19 Vår i Bergianska trädgården. H.S. 293
Jane Addams - conciliatrix. Några ord om Hull House i Chicago och dess skaparinna. Elisabeth Krey 295
Sång i maj. Axel Johansson 296
Obruten mark. En skiss ur stockholmslifvet. Essed 297
Lifvets biograf. Odla till sommaren hvarje minsta bit jord! Hedvig Svedenborg 298
Två belönade kvinnogärningar. 298
"Sveriges" sjösättning. 299
Genève. En fridens stad i krigets tjänst. Viva Bauer 300
Från scenen och estraden. Ariel 303
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 304
Frågor. 305
Breflåda. 306

1915:20 Kvinnokongressen i Haag. 309
Ett vackert föredöme i enighet och fredsvilja. Skildringar af kongressen af Elin Wägner 310
Trots allt. 313
"Iduns fria val". 9. Konstnären. Mogens Lang 314
Majas hjärtesorg. Otto Witt 315
Konvalescens. Albert Henning 315
Ett och annat från krigsfotograferna. 316
Enleveringen. Sture Stig 318
Spalten om böckerna. Marika Stjernstedt 318
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 320
Nygift. (forts. och slut) 321
Ovädret. Olof Bruno 321

1915:21 Pingst, hänryckningens tid. (Fotografi) 325
Vårvandring. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 325
Färden genom Tyskland. Några intryck under resan till och från Haagkongressen. E.W. 327
När Margot stod brud. Daniel Fallström 327
Croquiser från Haag. E.W. 328
Derby. Alma Falk 328
Lifvets biograf. Studentskans lyckliga dar. 329
"Iduns fria val". 10. Författarinnan. Mogens Lang 330
"Våren är kommen... På sina kransar ängarna binda, himlen är blå". 331
Säsongens sista. Ariel 335
Enleveringen. (forts.) Sture Stig 335
Pärlhalsbandet. 335
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 336
Svar. 337
Ovädret. (forts.) Olof Bruno 338
Evas upplefvelse. Linnéa 338
Breflåda. 338

1915:22 Krigets motsatser. 341
Sparsamhet i kristider. III. Besparing af bränsle. Elsa Törne 342
Majdag i Djursholm. (Fotografi) 343
En engelsmans synpunkter. Marika Stjernstedt 344
Hvarför Isaura dog. Herczeg Ferencz 345
Poeterna. Halvar Hejde 345
Fru Ina Lange. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 346
"Slut opp i våra led..." Riddarflickornas sång. Johan Nordling 347
Krigare och krigsifrare. 348
Ingeborg Westfelt-Eggertz. Emil Ander 349
Hur skönt att Lefva. Stefan Johansson 350
Enleveringen. (forts. och slut) Sture Stig 350
En monumental grafvård af en kvinnlig konstnär. 351
För Polen. Red. af Idun 352
Det gamla slottets ciceron. Anna Törnquist 352
Litteratur. Marika Stjernstedt 352
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 353
Svar. 354
Breflåda. 354
1915:23 "Mens sana in corpore sano". 357
Vandraren. Sigfrid Siwertz 358
"Iduns fria val". 11. Författaren. Mogens Lang 359
Hennes odöpta barn. Esse W:dotter 359
Öfverintendenten Richard Berghs omdaningsarbete i Nationalmuseum. 360
Tre sånger till minnet och alltings förgänglighet. Henrik Ullman 361
Krigssommar. Annie Åkerhielm 362
Kriget, sedt med kvinnoögon. 362
Där det nya kriget hotar. 363
Kapplöpningarna på Lidarängen. 364
Skansens "svenska dagar". 365
Lifvets biograf. Glöm ej hämta skatterna ur skogens skattkammare. Hedvig Svedenborg 366
"Obruten mark". Husmoderföreningar - en tanke att ta vara på. Landsfru 366
Carolina Danielsson, 25 år i barnavårdsarbetets tjänst. Julia Svedelius 367
Från vårens bokmarknad. E. H-N. 367
Den gamles vår. Gustav Åström 368
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 369
Frågor. 370
Breflåda. 370

1915:24 Kvinnornas fredsombud. Elin Wägner 373
Far i Näfverkärr. En bohuslänsk runa af Fredrik Nycander 374
Amanda Kerfstedt 80 år. 375
De "Hundra dagarnas" epilog. Ett sekelminne af H.L. 375
En sydsvensk kunskapskälla. Några ord om Privata högre lärarinneseminiariet i Lund med anledning af dess 10-årsjubileum. E. Kuylenstierna-Wenster 377
Två bortgångna. 378
Spalten om böckerna. Marika Stjernstedt 378
Där fienderna i norr och söder skola mötas. 380
En jättedonation till hemmens gagn. 382
Barn, lilla barn. Henrik Forsberg 382
Lärarinnor. III. Maria Almén 382
Fru Ingeborg Wikström. 383
Sommarteater och studentsång. Ariel 383
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 384
Frågor. 385
Evas upplefvelse. (forts.) Linnéa 385
Breflåda. 386

1915:25 Den danska kvinnans segertåg. Lydia Matson-Sager 389
Tyskt och preussiskt. Några randglosor af Erik Nordling 391
En skolveteran. Elin W-ST. 392
De "Hundra dagarnas" epilog. Ett sekelminne af H.L. 392
Kafferepet i prostgården. Ett landtligt kåseri. Essed 394
En legend. Sigurd Dahllöf 395
Lärarinnor. V. Maria Almén 395
Naturteater i Stockholm och Köpenhamn. 396
De gamlas plats. Några intryck från Danviks hem. 397
Odyssevs och Nausikaa. En nutidssaga af Cecil Ray 398
Från Libau och S. Marino. 399
Litteratur. E. H-N. 400
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 400
Evas upplefvelse. (forts.) Linnéa 402
Breflåda. 402

1915:26 Midsommarnummer.
Hemma. Karl-Erik Forsslund 405
Sommarens land. Ode Balter 406
Dalarnas Skansen. 407
Viken och alfret. Hugo Öberg 408
Bergufven. Kerstin Hed 409
Edvin Hults midsommarfröjd. Hedvig Svedenborg 410
De svenska kvinnornas fredssöndag, infaller den 27 juni. 411
En bit af Tjust. Ada Rydström 411
"Kurraboken". A.S. 411
Från Tjust och drottning Ommas nejder. 412
I drottning Ommas nejder. Ezaline Boheman 414
Tre dagar i hafsbandet. Skildring af Thore Blanche 415
Gif år Polen. 416
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 417
Svar. 418
Breflåda. 418

1915:27 Kvinnornas fredssöndag. 421
Vår nya giftermålsbalk. Mathilda Staël von Holstein 422
Hembygdsfästen i bokskogen. E. K-A-W-R. 424
"Iduns fria val". 12 Den öfvergifna. Mogens Lang 425
Visan om Fingal. Gustava Svanström 425
Till Finland. Dikt af Carl Larsson i By 427
Från världskrigets skilda scener. 428
Skrattmasken. Richard Vallner 430
Ur dagskrönikan. Rösträttsmötet i Huskvarna. 431
Thyra Markstedt. Elisabeth Thorman 432
Bland tomtar och troll på Skansen. Ida Buergel Goodwin 432
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 433
Svar. 434
Frågor. 434

1915:28 Ett Karlsruhe-minne. 437
Sommardagar. Carl Svenson-Graner 438
Efter sjöstriden vid Gotland. 441
Krigsfångläger i en tysk universitetsstad. Maria Rieck-Müller 442
Skrattmasken. (forts.) Richard Vallner 443
Ljust och mörkt från världskriget. 444
Vår nya giftermålsbalk. (forts. och slut) Mathilda Staël von Holstein 446
Litteratur. E. H-N. 448
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 449
Baralisa. Ernst Jotson 450
Breflåda. 450

1915:29 Hos "solrosens" skapare. Axel Ebbe - en originell skånsk konstnärspersonlighet. Otto Lundh 453
En kärleksdikt. Artur Möller 454
Bland ryska krigsfångar i Tyskland. Douglas 455
Bebådelsen. Skiss af Viktor Myrén 456
"Iduns fria val". 13. Ämbetsmannen. Mogens Lang 457
Skeppar Olsson. Skiss af Gunnar Berndtsson 457
Emil Grandinson 458
Från dagshändelsernas film. 459
Barnasommar. Första kapitlet ur Margaretas roman. Martin Malmgren 460
Fredssöndag på Solvalla. Avi 462
På fredsmission till Petrograd. Den svenska deltagarens intryck. 463
Skrattmasken. (forts.) Richard Vallner 464
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 465
Baralisa. (forts.) Ernst Jotson 466
Klasse Gran och Svarten. Albin Widén 466

1915:30 Bröllopet på Trollenäs. 469
Från det karga Bohuslän, och det leende Bohuslän. Amalia Björck 470
Smycken. Hildur Palme 472
Wennerbergstoden i Minneapolis. 473
Gunnar Wennerberg. Karl Hellberg 473
Den rysliga villan. Gustaf Ullman 474
Fredsbilder och krigsscener. 475
Lycka. En hvardagshistoria. Maria Danell 478
Skrattmasken. (forts. och slut) Richard Vallner 479
Efraim Rosenius 60 år. 479
Filip Tammelin. 480
Ett svenskt konstnärligt arbete om Belgiens konstskatter. Marika Stjernstedt 480
Ungdom. Gideon Molin 480
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 481
Svar. 482
Breflåda. 482

1915:31 Prins Eugen 50 år. 485
Fridlysning. Annie Åkerhielm 486
"Iduns fria val". 14. Samhällsförbättrerskan. Mogens Lang 487
Binda önskegräs. Sigfrid Siwertz 488
Sommarens skyar. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 488
Ett bref. Gurli Hertzman-Ericson 490
Ögonblicksbilder ur fågellifvet. I. Två viljor. En fågelvän 491
Hellas, rococon och folksagan i svensk landskapsram. 492
Kriget. 494
En trolofning 1754. Svea Kjellman 495
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 497
Frågor. 498
Svar. 498
Breflåda. 498

1915:32 En pressens nestor. Richard Gustafsson fyller 75 år. Ernst Högman 561
"Iduns fria val". 15. Idrottsmannen. Mogens Lang 502
Guldbröllopet. Skiss af Ernst Högman 503
Prins Wilhelm i Mölle. 505
Från automatdiskerska till skulptris. Ester Henning och hennes konst. Harald Heyman 506
Bilder från krigsländerna. 508
Furstliga födelsedagar på Fridhem. 510
Operasångaren som eldare. 511
Lifvets biograf. Bakgårdsbarnens sommar. Hedvig Svedenborg 511
Ögonblicksbilder ur fågellifvet. II. Rollos andra hustru. En fågelvän 511
Göteborgs frivilliga sjukvårdskolonn. 512
Litteratur. E. H-N. 512
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 513
Svar. 514

1915:33 Bortom krigslarmet. 517
Några Fredrika Bremer-bref. Lydia Wahlström 518
På färd mot hafvet. Artur Möller 518
Pehr Thomassons byst i Ronneby. 519
En hädangången banbryterska. (Martina Bergman-Österberg) 520
Löftet. E. Schmidt 520
Kvinnan från topp till tå. Tekniska sagor för Idun af Otto Witt 522
Vandringsstafen från hemmet. Otto Lundh 523
Annonsen. Essed 523
Där kriget går fram. 524
En trolofning 1754. Svea Kjellman 526
Ond, bråd död. Hjalmar Höglund 527
"Iduns fria val". 16. Sportkvinnan. Mogens Lang 528
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 529
Klöfverdam. 530
Breflåda. 530

1915:34 Dufvan, som blef en örn. Majorskan på Ekeby och hennes dotterdotters dotter. Elin Wägner 533
I Klara. Steffen 535
En nittioåring. (Lina Husberg) -S. 536
Revy. Annie Åkerhielm 537
Ett återseende. Gustaf Ullman 537
Västerhaf. Fredrik Vetterlund 538
Kvinnan från topp till tå. 2. Spindeln. Otto Witt 538
"Iduns fria val". 17. Prästen. Mogens Lang 539
Bilder från Sandhamnsveckan. 540
De lefvande spillrorna. Erik Nyblom 541
Löftet. E. Schmidt 542
Sidenhuset efter tio år. 543
En kvinnlig modell för studentmössa. Iris 544
Gif år Polen. Redovisning. 544
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 545
Svar. 546
Breflåda. 546

1915:35 Carl Grimberg - vår populäre historieskrifvare. Julia Svedelius 549
En intressekonflikt. 550
Nordiska pedagoger på Hankö. Julia Svedelius 551
Till Fantasos. Mildred Thorburn-Busck 552
Två svenska diplomater. 553
Fjärilen. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 553
Lifvets biograf. Skörden. Hedvig Svedenborg 554
Ur veckans krönika. 555
I dag en helgedom - i morgon? 556
Krigets böljegång. Ryssarna draga bort och tyskarna draga in. 558
Höst och vår. 559
Kvinnan från topp till tå. 3. Den underliga maskinen. Otto Witt 559
Löftet. (forts.) E. Schmidt 560
Kring den första premiären. E.W. 560
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 561
Svar. 562
Klöfverdam. (forts.) 562
Breflåda. 562

1915:36 Mme Cahier har sommarlof. 565
Madame Cahier och den lilla andungen. Julia Svedelius 566
Förr och nu, sedda genom gamla ögon. Wilma Lindhé 566
Krymplingen i skulpturhallen. Artur Möller 566
En femtioårig diktare. 567
Löftet. (forts.) E. Schmidt 568
Hennes skuld. 569
Scenbilder ur världsdramat. 570
Lifvet i Belgien. Intryck från Antwerpen och Brüssel. G.H. von Koch 571
Från scenen och estraden. 575
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 576
Frågor. 577
Klöfverdam. (forts. och slut) 577
Ett hvitt ark. 578
Breflåda. 578

1915:37 Riksskyttarnes vecka. 581
Olga. Anton Tjechov 582
Jag hörde ljudet af min faders slaga... Viktor Myrén 584
Svampvännernas gille. S. von Horn 585
Slut på sommarnöjesbekymren! De hundratals fäbodstugorna åt våra sommarbarn. Nils Wilhelm Lundh 586
Uddevalla i fest. 588
Något om Örebro läns museum. Hanna Wijnbladh 589
Fru Kerstin Bohman 60 år. Astrid Setterwall 591
Hvad blommorna berättade. 591
På studieresa till Amerika. 592
Lifvets biograf. Prof utan värde. Hedvig Svedenborg 592
Harfva-lotteriet. 592
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 593
Klasse Gran och Svarten. (forts.) Albin Widén 594
Elna. Skiss af Avi 594
Breflåda. 594

1915:38 President Wilson, en fradens förkämpe. 597
Dityramb till Orust. Ane Randet 598
Hälsningen från Lifvet. Novell af Rudolf Herzog 598
En lyckad flygfärd. 599
Olof Högberg 60 år. 602
Gif åt Polen. Red. af Idun 603
Under världskrigets andra år. 604
Förr och nu, sedda genom gamla ögon. Wilma Lindhé 606
En "grande dame" i Småland. Maria Durling 607
De vägar, som vi vandrat...Henrik Ullman 607
September-teater. 607
"Iduns fria val". 18. Den glada änkan. Mogens Lang 608
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 609
Elna. (forts.) Avi 610

1915:39 Cecilia Fryxell. Gustaf Meyer 613
Från gränslandet, där kriget rasar. Resebref till Idun från Gabrielle Ringertz 615
Kristian Winterhjelm. 617
Generationernas skilsmässa. Hilda Sachs 617
Femöringen. En idyll af Anna Björkman 618
Hemlösa barn och barnlösa hem. 618
Barnens dag. 619
Våra flickor och idrotten. Några reflexioner med anledning af debatten om det kvinnliga idrottsmärket. Erik Pallin 620
Gladiolusmannen. Skiss af Walter Prichard Eaton 622
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 625
Svar. 626
Elna. (forts.) Avi 626

1915:40 Anna Oscár. En tystnad näktergal. 629
Till minnet af Anna Oscár. Henning Malm 630
Den förtrollade fågeln. Albert Henning 630
Ett besök hos Gurli Linder. Elin Wägner 631
"God plats". 632
Två sorgebud. Anna Levertin 632
Beatrice Zade - "Carolines" författarinna. E.W. 633
Det är blommor vid vägen...Nils August Flodén 633
Vårt nyaste bankpalats. Stockholms Enskilda Banks hufvudkontor vid Kungsträdgården. 634
Från krigsländerna. 635
Där allting finns och ingenting fattas. En rundvandring genom Nordiska Kompaniets jättekomplex. Devinez 638
En kvinnoindustri. Essed 642
Tre konstnärinnor. Helena Nyblom 643
Symbolskrift. Fredrik Vetterlund 644
Litteratur. E. H-N. 644
Ett kortbref om teater. Ariel 644
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 645
Svar. 646
Breflåda. 646

1915:41 Hos sagodiktaren på Björkudden. Ove Ekelund 649
Doktor Jonathan. Gustava Svanström 651
Vandrarens nattsång. 652
Något om Röda Korsets verksamhet i Öasterrike. Gabrielle Ringertz 653
Lek och dansa! Karl Joh. Rådström 654
Stockholms fjällkoloniers lotteri. 654
"Iduns fria val". 19. Den grånade. Mogens Lang 655
Fredrik Vetterlund 50 år. 655
Konsertföreningen. 655
Från min kamerajakt på Stora Karlsö. 656
Vår dagliga frukt. 658
Fyratiofem Grängesbergare. Harald Wägner 659
Knut Michaelson. (Nekrolog) 659
Stockholms-croquis af Harald Wägner 659
Kejsarörnen bland Ekeby kavaljerer. 660
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 661
Frågor. 662
Elna. (forts.) Avi 662
Breflåda. 662

1915:42 Den franska kvinnan före och under kriget. 665
Alkoholens lifsvärde. Erik Norling 666
Lifvets biograf. De som skola fostra de släkten som komma. Hedvig Svedenborg 667
Fyratiofem Grängesbergare. (forts. och slut) Harald Wägner 659
Två dikter. Henrik Forsberg 668
Resultatet af Iduns stora romanpristäfling. Iduns redaktion 669
Tuff. Historien om en hund. Axel Ahlman 669
Karl Staaff och kvinnornas medborgarrätt. Ann Margret Holmgren 671
Fyra konstnärers utställningar. 672
Konstutställningarna. 674
Kvinnan från topp till tå. 4. Ett samtal på gående fot. Otto Witt 674
"Iduns fria val". 20. Världsdamen. Mogens Lang 674
Från scenen och estraden. Ariel 675
Nya böcker. E. H-N. 676
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 677
Breflåda. 678

1915:43 "Pompadours triumf". 681
St. Pierre, dess aska och äreminne. Peter Norden 682
Två lifsgärningar. Hildur Wikblad, Emerence Carlheim-Gyllenskiöld. 684
Den kyrkliga vigseln. Annie Åkerhielm 685
Lilla Yvonne. Anna Levertin 686
Från krigsländerna. 688
Kraftverket och landsvägsbron. 690
Från scenen och estraden. Ariel 691
Så tuktas en argbigga. Skildring från Gottlands nordkant af Einar Mark 692
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 693
Svar. 694
Glasögonen. P.V. Enström 694

1915:44 Från Strindbergs Lundatid. Otto Lundh 697
Omkring "Marianne Strömmer". Hedvig Svedenborg 700
Kärleksparken. Gustaf Ullman 700
Gudens ansikte. Fredrik Nycander 701
"Iduns fria val". 21. Politikern. Mogens Lang 702
Ut. William Anderson 702
En bok om Röda Korset. 703
Från dagshändelsernas film. 704
Porslinsprinsessor och keramik. Ariel 706
August Warberg. (Nekrolog) Ariel 706
Så tuktas en argbigga. Skildring från Gottlands nordkant. (forts.) Einar Mark 706
I skottlinjen. Devinez 707
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 708
Svar. 709
Breflåda. 710

1915:45 Henrik Schück 60 år. E.N. Söderberg 713
"Iduns fria val". 22. Arftagerskan. Mogens Lang 714
På en gammal kyrkogård. A.E.W. 715
Barnet. Oskar Wågman 715
Gif åt Polen! 715
Slagornas sång. Johan Nordling 716
Svenska hem 10 år. Ordföranden berättar. Ezaline Boheman 718
Så tuktas en argbigga. Skildring från Gottlands nordkant. (forts. och slut) Einar Mark 719
Till dyrtidens bekämpande. 719
Här och där i krigsländerna. 720
Hvad författarne skrifva. E. H-N. 722
"Om belgierna nu". E.W. 723
Från scenen och estraden. Ariel 723
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 724
Frågor. 725
Breflåda. 726

1915:46 Med hjärtats adelskap. Några ord om konsulinnan Maria Ekmans lifsgärning. 729
Andante funèbre. Till minne af fru Maria Ekman. Hjalmar Wallander 730
Trollkarlens sista besvärjelse. Knud Rasmussen 730
Unga ladyn. Ebba Orstadius 731
Ett lotteri i krigstider. 732
Guds soldat. Honnör vid Elisabeth Nordenfalks bår. Soror 733
Saltsjöbadens nya samskola. 734
Grefvinnan Elvine Hamilton. 734
En ståtlig miniatyrutställning. Till förmån för "De Gamlas dag". 735
Kioto - Japans Rom. Där landets kejsare skall krönas. N.V. Hagström 736
Ett monumentalt minnesmärke öfver en kvinna. 738
Äktenskapslagen i kyrkomötet. H.W. 738
Reinhardt-spelet. 739
Nobelpristagaren i medicin för 1914. Ögonläkaren, doktor Robert Bárény. 739
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 740
Glasögonen. (forts.) P.V. Enström 742

1915:47 Annikas triumf. Gustaf Ullman 746
Den farliga svenska flaggan. Otto Witt 746
S:ta Birgittaskolan utställer. Elisabeth Thorman 747
Franzéns gåfva till Sverige. Soror 747
Tre minnesutställningar. 748
Stämning. Lula Ungewitter 749
Ord att tatueras kring handleden. Gertrud Runcrantz 749
Vetenskapsakademiens nya hem. 751
Franskt och tyskt. 752
Ett handelshus på Söder. 753
Reinhardt-kvällarna på Kgl. teatern. Ariel 754
En sida för bokvänner. E. H-N. 755
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 756
Svar. 757
Glasögonen. (forts.) P.V. Enström 758
Breflåda. 758

1915:48 Stockholms nya rådhus. 761
Hvad jag minns om Viktor Rydberg. Gustaf Meyer 763
Våra Nobelpris. 763
M. Taubes utställning för Landstormen. Nils Wilhelm Lundh 764
Novemberfärg. Artur Möller 764
Två novelletter af Emmy Gustaf-Janson 765
Krig mot kriget! 767
Anna Branting (René). 767
Ha vi gjort något för våra Landstormsmän? J. J-N. 767
Världskriget. 768
Stora Karlsö. En bok om hafvets fåglar af Bengt Berg. Jämte andra nya böcker. E. H-N. 770
Sagan om majorskan på Ekeby. Claes Bratt 771
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 772
Svar. 773
Breflåda. 773

1915:49 Idyll. Anton Tjechov 778
Tre Nobelpristagare. 778
"Iduns fria val". 23. Officeren. Mogens Lang 780
Lifvets biograf. Aktning för yrket! 780
Manlig och kvinnlig stolthet. Hedvig Svedenborg 781
Drottning Sophia. En lifsbild. Marie Louise Gagner 781
Karoline Björnson fyller åttio år. Ann Margret Holmgren 782
De händigas spalt. Midinette 783
Einar Nerman, hans Bellmansfigurer och andra taflor. Ove Ekelund 784
Glöm ej lapparna! Agne 786
Nya böcker. E. H-N. 786
Från scenen och estraden. Ariel 786
"Ro" har invigts. E.W. 787
System i hushållet. 787
En fotografiutställning. 787
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 788
Svar. 789
Frågor. 789
Breflåda. 789

1915:50 Sappho. Efter en oljemålning af Julius Kronberg 794
Julius Kronberg sextiofem år. William Anderson 794
På Frida Stéenhoffs femtioårsdag. Elin Wägner 796
Gud hjälpe alla fattiga. Helge Kjellin 796
"Gammal kärlek rostar inte". Thomas L. Masson 797
Ett praktiskt uppslag. 799
Flämtande ljus. Oscar Stjerne 799
Georg Nordensvan 60 år. E. H-N. 799
Uppsala läns hemslöjdsutställning. Elisabeth Thorman 799
Rapport. 799
Från Balkan och andra krigsländer. 800
"Som ensam kvinna vid fronten". En intervju med fru Stjernstedt å hennes fotografiutställning. E.W. 802
Litteratur-Revy. E. H-N. 802
Ungdomslitteratur. Marie Louise Gagner 803
Förteckning öfver nya böcker. 803
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 804
Frågor. 805

1915:Julnummer Innehåll.
Julmorgon i landskyrkan. Ernst Högman 1
Jökelisen. En saga från fjällen af Johan Nordling 2
Vandraren i Pompeji. Anders Österling 7
På Vierwaldstättersjön. Erik Fahlman 8
Trädgården. Sigfrid Siwertz 11
Vägarna. Runar Schildt 14
En julsaga. Henning Berger 16
Tre dikter. Bo Bergman 19
Förlofningen i Mönsterhamn. Ludvig Nordström 20
Det stora profvet. Anna Wahlenberg 22
Liten syster. Fredrik Vetterlund 25
Sankt Fransiskus i Monte Carlo. Frank Heller 26
Iduns julhälsning till sin läsekrets. Ernst Höhman 28
När artister koka julgröt. Maria Rieck-Müller 29
I blått och guld. Gustaf Ullman 31

1915:51 En furstlig familjegrupp. (Fotografi) 809
En amerikansk anka och en österrikisk medeltidsborg. Gabrielle Ringertz 810
En julfantasi. Hedvig Svedenborg 811
"Iduns fria val". 24. Fru Doktorn. Mogens Lang 812
Sophie Kjellberg. Algot Ruhe 813
Svenskarnes svar. Skildring från Marstrands belägring 1677. Fredrik Nycander 814
Tre änglar stiga med gyllne ljus. Sigurd Dahllöf 815
Litteratur-Revy. Anna Lenah Elgström 815
Vår nyaste atlantångare. 816
Krigsbilder. 817
Ungdomslitteratur. 818
Margaretahemmet. 819
Från scenen och estraden. Ariel 819
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 820

1915:52 En Luciahälsning. 825
Julpenningen. Hjalmar Wallander 826
Selma Lagerlöfs mor Elisabeth Lagerlöf död. 826
När Gustaf IV Adolf lämnade Sverige. William Anderson 827
Svenskarnes svar. Skildring från Marstrands belägring 1677. (forts. och slut) Fredrik Nycander 827
"Hemmets och kvinnans egen tidning". Red. af Idun 828
Iduns fria val. En förberedelse till täflingen. 829
Den underliga täflingen. Julberättelse. Otto Witt 829
Kärleken lider allting. Soror 830
Sårad. Teodora prinsessa af Schleswig-Holstein 830
Litteratur-Revy. E. H-N. 831
Bilder för dagen. 832
En Luciafest på Säbyholm. 833
Ungdomslitteratur. Marie Louise Gagner 834
Från scenen och estraden. Ariel 834
Iduns julhälsning till sin läsekrets. Ernst Högman 835
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 836
Svar. 837
Breflåda. 838

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen