Göteborgs universitetsbibliotek: Idun 1914

Idun 1914

1914:Innehåll Innehållsförteckning för 1914
1914:1 Högberga. En svensk konstmecenats hem på Lidingö. 1
Tolf sånger till Sverige. 4
Iduns pristagarinna för året. Selma Giöbel. Lilli Zickerman 6
Nyårsbalen. Ulla Linder 7
Det enda nödvändiga. 9
Resultatet af vår fosterländska dikttäfling. Red. af Idun 9
Baltiska utställningen inför det stora året. Otto Lundh 10
"Nya Sveriges" författarinna. (Aivva Uppström) 13
En glimt från det förflutna. Skiss af Hedvig Billing 13
Den 20 december 1913 - en betydelsefull årshögtidsdag för Svenska Akademien. 15
Idun 1914. 16
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 16
Frågor. 17

1914:2 Änkedrottning Sofia. [Fotografi] 21
Till änkedrottning Sofias minne. 22
Den hvita drottningen. Carmen Sylvia sjuttio år. Mari Mihi 23
Darras' saga. Hugo Öberg 24
Alexandra Gripenberg. 25
Ett stordåd i det obemärkta. C.G. Nyblom 26
Heliga ensamhet...Ignotus 26
Axel Förnemans väggmålningar i Andra kammaren. 27
Stockholm i nyårssnö. 28
Från scenen och estraden. Ariel 29
Tolf sånger till Sverige. 30
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 33
Svar. 34
Breflåda. 34

1914:3 Mathilda Malling 50 år. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 37
Mitt år. Hjalmar Söderberg 39
Klicken och ligan. En serie Stockholmsskildringar från Norrmalm under 1800-talets sista kvartsekel. Hedvig Svedenborg 40
Rösträttskvinnorna hålla ting. 43
Änkedrottning Sofias sista färd. 44
Spökhuset. Skiss af Mathilda Malling 46
Litteratur. J.T. 46
Från Iduns läsekrets. 46
Johan Unman. En bortgången Stockholmskännare. 47
En minnesutställning i Artillerimuséet. 47
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 48
Storfrämmande. 49
Breflåda. 50

1914:4 En djurpsykolog med pensel och penna. (Rosa Nordenskjöld) E.W. 53
Ett minne från vår änkedrottnings kröning. Skildradt i bref från författarinnan Sophie Adlersparre ("Esselde") 54
Inom det nya Årstas murar. E.W. 55
Två pessimistiska sagor. Artur Möller 56
Ett besök vid den svenska småbarnsskolan i Jerusalem. H. v. Feilitzen 57
En ung sjömans visa. Gustaf Johansson 57
Något om tiggarsocieteten i Stockholm. Ludvig Nordström 58
Prostinnan Anna Grape 65 år. H.E.W. 59
Hemlösa barn och barnlösa hem. 59
Då riksdagen öppnades. 59
Ett nationalverk. 59
Fru Harriets dilemma. Skiss af Harald Wägner 59
"Med folket för fosterlandet". Riksdagens högtidliga öppnande på Rikssalen den 16 jan. 1914. 60
Mästaren och sökaren. (Axel Gallén) 61
Från Iduns läsekrets. 62
Från scenen och estraden. Ariel 63
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 64
Svar. 65
Breflåda. 66

1914:5 Framtidslandet. Oscar Stjerne 69
Gerda Planting-Gyllenbåga. Karin Karling 69
Från min fönstersmyg. Historiska romaner. Annie Åkerhielm 70
Klicken och ligan. En serie Stockholmsskildringar från Norrmalm under 1800-talets sista kvartsekel. II. Hedvig Svedenborg 71
Något om tiggarsocieteten i Stockholm. (Forts. och slut) Ludvig Nordström 73
Fru Harriets dilemma. (Forts. och slut) Harald Wägner 74
Stockholms "Sacré coeur", Engelbrektskyrkans högtidliga invigning den 26 januari 1914. 76
Olika synpunkter. Skiss af Hedvig Billing 78
Från scenen och estraden. Ariel 79
Litteratur och musik. 79
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 80
Svar. 81
Breflåda. 82

1914:6 Se, alla berg och dalar. Johan Nordling 85
Bondetåget 1914. Ernst Högman 86
Hvad har Sveriges folk att försvara - och förlora? Elsa Törne 87
Sveriges bönder. I. Sveriges historia. Lydia Wahlström 89
Tornet. Berättelsen om ett bondetåg. Carl Svenson-Graner 91
Bönderna väntas. Ett litet randkåseri under rustningsdagarne. 92
Bref till en död. Af Carl Larsson i By 95
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 96
Hvad hon sade åt vår Herre. I. Lindhe 97
Frågor. 98
Breflåda. 98

1914:7 Konungen talar till Bondetåget. 101
Bönderna gå till kungen. Intryck från vägkanten. 102
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 112
Hvad hon sade åt vår Herre. (Forts. och slut) I. Lindhe 113
Flickan på biografen. S. André 113
Breflåda. 114

1914:8 Pelle Ekström 70 år. William Anderson 117
Motionsfloden på Iduns bord. Jure Suffragii Praeditus 120
Räknemästaren. E. Walter Hülphers 121
Ännu en vädjan från Årsta-kommittén. 122
Två konstutställningar. 122
Klicken och ligan. En serie Stockholmsskildringar från Norrmalm under 1800-talets sista kvartsekel. III. Hedvig Svedenborg 122
Den nya regeringen. 124
Studenternas hyllning till konungen. 125
Kinesisk konst. 126
Olika synpunkter. Skiss af Hedvig Billing 126
Modern borddukning. 127
Från scenen och estraden. Ariel 128
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 129
Svar. 130
Breflåda. 130

1914:9 Våra nya statsrådinnor. 133
Det tveeggade svärdet. Ur en själfförsörjande mors lif. Mary T. Nathhorst 135
Iduns marspristäflan. 135
Gamla broderier på nya kläder. Gwen 137
Hos mor. Fredrik Nycander 138
Percy F. Luck. 138
Sveriges enda kvinnliga skorstensfejare. 139
Frans Suell-statyn i Malmö och dess skapare. H-dh 139
Johan Tobias Sergel. Ett hundraårsminne. 140
Kyrklig konst. Bengt Aurelius 141
Mormors Mariadag. Gunhild Palmaer 142
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 144
Svar. 145
Breflåda. 146

1914:10 Ekmanska hvilohemmet i Hjertum. Hedda Key-Rassmussen 149
Sol, som rider högt igen...Fredrik Vetterlund 151
Våra hem. Färgen. Sigge Almén 151
Tor Aulin. 154
På Måsön. Maria Rieck-Müller 154
Norsk konst. 155
Pontus Lanner. Olof Högberg 155
Från det räddade Kullaberg. 156
Malmö museum och Malmöhus slott. Otto Lundh 157
Från scenen och estraden. Ariel 159
En barnkonsert. 159
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 160
Flickan på biografen. (Forts.) S. André 160
Frågor. 161
Breflåda. 162

1914:11 Drottningen hyllas. 165
Kvinnorna inför valet. Maria Rieck-Müller 167
På härberget. Artur Möller 167
Sju noveller om de "själfförsörjande". I. Masshären. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 167
En svensk hjältinna. (Helena Ohlson) 169
Alice Tegnét 50 år. Astrid Gullstrand 170
Godheten, glädjen och lyckan. Ode Balten 171
Stockholmskorna bilda skytteförening. 171
"Tapperhetens öde..." 172
Träsnittets renässans. 173
Klicken och ligan. En serie Stockholmsskildringar från Norrmalm under 1800-talets sista kvartsekel. IV. Hedvig Svedenborg 174
Från Iduns läsekrets. 175
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 176
N:r 8. Skildring från skånska slätten. Tora Strand 177

1914:12 Ödemarksdiktare och djurpsykolog, Bengt Berg. Waldemar Swahn 181
Tre sonetter till min döda syster. "Store-Bror" 182
Från min fönstersmyg. Politiska fantasier. Annie Åkerhielm 183
En ädel kvinnas gärning. Elin Wägner 184
Sju noveller om de "själfförsörjande". II. Elin Kronas gärning. Axel Ahlman 184
Stockholms landtegendomsnämnds första kvinnliga sekreterare. E.W. 186
Iduns kvinnliga akademi. 186
Något om det nya Årsta just nu. 187
Hemlösa barn och barnlösa hem. 187
Stockholmsflickan i guldgräfvarlandet. Ett ovanligt 10-årsjubileum. Hjalmar Gustafson 188
Det stora skådespelet på Stockholmsscenen. 189
Carolines kärleksaffärer. Kathleen Norris 190
Wallanderutställning. 191
Från scenen och estraden. Ariel 192
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 193
Breflåda. 194

1914:13 Marja - den värmländska skogssångerskan. Eskil Sundström 197
Montessori-system. En revolution inom den pedagogiska vetenskapen. C.A. Bang 200
Klicken och ligan. En serie Stockholmsskildringar från Norrmalm under 1800-talets sista kvartsekel. V. Hedvig Svedenborg 201
August Blanche och hans far. Ett nyupptäckt dokument. Thore Blanche 203
Ur kulissvärldens skapelsehistoria. 204
Ett besök hos Knut Jern. J.N. 205
Carolines kärleksaffärer. (Forts.) Kathleen Norris 206
En originell fönstergardin. 206
Litteratur. 207
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 208
Svar. 209
Breflåda. 210

1914:14 Vid lägerelden. Bertel Gripenberg 213
Anteckningar från en kort resa till Finland. Marika Stjernstedt 214
Har Finlands svenska litteratur en framtid? Arvid Mörner 218
Stockholmsaccenten. Skiss för Idun af Ture Janson 218
En enslig nejd. Joel Rundt 219
Från det moderna Helsingfors. Ur Finlands unga konst. 220
Finländska diktare. En intervju med d:r Holger Nohrström 222
Finskt måleri och skulptur. Signe Tandefelt 223
Tempelnatt. Hjalmar Procopé 223
Krigarämnen. Sigrid Backman 224
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 225
Frågor. 226

1914:15 "Kvinnornas flaggvecka". En svensk flagga i hvarje svenskt hem! Iduns redaktion 229
Hvad tänker den svenska kvinnan? Sigrid Platen 230
Sju noveller om de "själfförsörjande". III. En moder. Amanda Fahlstedt 231
Helfrid af Wetterstedt. (Nekrolog) Bertha Hübner 232
Vår apriltäfling. Iduns redaktion 233
Om konsten. Prisbelönadt kåseri af Helge Wahlgren 233
Tre kvinnliga medaljörer. Carl Lagerlöf 234
Carolines kärleksaffärer. (Forts. och slut) Kathleen Norris 234
Österrikiska konstnärinnor. Gunnar Broman 235
"Akademiskt bildade kvinnor". En återblick och en 10-årsfest. 237
Spalten om böckerna. 238
Två utställningar. 239
Från scenen och estraden. Ariel 239
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 240
N:r 8. Skildring från skånska slätten. Tora Strand 241
Breflåda. 242

1914:16 En fashionabel damklubb. 245
Klicken och ligan. En serie Stockholmsskildringar från Norrmalm under 1800-talets sista kvartsekel. (Forts.) Hedvig Svedenborg 246
A.T. Gellerstedt. (Nekrolog) 248
"Kvinnans rätta plats". I. Arbetsfördelningen. Greta Tholander 248
April. Gustav Åström 250
"Öfversten". E.W. 250
Fjärran Anna Lenah Elgström 250
"Kvinnornas flaggvecka". 251
Konst och hvardagslif. Julia Svedelius 252
En liten pristagare från Lappland. 254
Textilkonst i gamla dagar. 255
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 256
En lappmarkshistoria. A.G. 257

1914:17 En fosterländsk 30-års fest. 261
Våra hem. Sigge Almén 262
Grafvar. Torsten Wilner 263
Ett svenskt-engelskt societetsbröllop mot historisk bakgrund. 264
Sju noveller om de "själfförsörjande". Anna i Löfåsen. Märta Starnberg 265
Småprat i skymningen. Prisbelönadt kåseri af Algot G. Werin 266
En vacker donation. 266
"Kvinnornas flaggvecka". 267
Myter och sagor från Lappland. 268
Vår äldste fornforskare och Dynge slottsruin. Gustaf Bolinder 269
Fjärran. (Forts.) Anna Lenah Elgström 270
Från scenen och estraden. Ariel 271
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 272
Svar. 273
Breflåda. 274

1914:18 Sällskapet Lifbojen i Göteborg. Signe Lagerlöw 277
"Kvinnorna och landet". 278
Kvinnor och kläder. Prisbelönad uppsats af Alma Velander-Philip 279
Nämndemansmor i Trollhult. 280
Anna Borgström 50 år. Frida Hjertberg 280
Lilla verandafrun. En försommarsaga. Märta Ekhoff 280
Carl Eldhs Gunnar Wennerbergs-staty till Amerika. 281
Idrottsgeneralen hyllas. 282
Sju noveller om de "själfförsörjande". V. Kamraten. Ester Nanna Nilsson 282
Gunnar G:son Wennerberg. 283
Hans Ekegårdh. En svensk konstmålare med framtid i Paris. Wentzel Hagelstam 283
Det är våren. Oscar Stjerne 284
Min Evinrude. -ng. 286
Fjärran. (Forts.) Anna Lenah Elgström 286
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 288
Frågor. 289
Svar. 290
Breflåda. 290

1914:19 Våren i Stockholm. 293
Thora Williamson. Anna Törnström 294
"Schwedische Gymnastik". Den svenska kvinnliga gymnastikföreningen i Berlin. Reg. 295
Besvärjelse. Gustaf Ullman 295
Vårtextilen. Liciums tioårsjubileum. 296
"Kvinnornas flaggvecka". 297
Stora gatans löjtnant. Ove Ekelund 297
Fjärran. (Forts.) Anna Lenah Elgström 298
Gerda Fryckberg. (Nekrolog) A.S. 299
Vår i Köpenhamn. Daniel Fallström 300
Från scenen och estraden. Ariel 303
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 304
En Lappmarkshistoria. A.G. 304
Breflåda. 306

1914:20 Malmö ledande män. 309
Kvinnorna i vapen. 310
Stor litterär pristäfling för Iduns romanbibliotek. Johan Nordling 311
Sju noveller om de "själfförsörjande". VI. Monikas lifsuppgift. Gurli Hertzman-Ericson 311
Spalten om böckerna. Marika Stjernstedt 313
I Malmö - sommarens utställningsstad. Otto Lundh 314
Klicken och ligan. En serie Stockholmsskildringar från Norrmalm under 1800-talets sista kvartsekel. VII. Familjelif. Hedvig Svedenborg 318
Från scenen och estraden. Ariel 319
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 320
Amor i hattasken. Gunnar Malmberg 321

1914:21 Tornet. K.G. Ossian-Nilsson 325
Baltiska dagar. O.L-dh. 326
Baltiska utställningen. Axel Ahlman 328
Baltiska utställningens högtidliga invigning den 15 maj 1914. 333
Baltiska utställningen i Malmö 1914. 334
Från de kungliga gästernas rundvandring på utställningsområdet. 336
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 339
Svar. 340
Breflåda. 342

1914:22 Inför afgörandet. 345
K.F.U.K. i Sverige och världskonferensen i Stockholm. Rikard Fris 346
Studenternas Uppsala. Birger Brosa 347
I majsolens glans. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 349
Nathan Söderblom. Svea rikes nye ärkebiskop. 350
En epilog. Albert Henning 351
Kristianstads 300-årsjubileum. 351
En hoffest hos Erik XIV. 353
"Kvinnornas flaggvecka". 354
Sverige på Leipzigutställningen. 354
En möbelutställning. 354
Sju noveller om "själfförsörjande". VII. I andras hus. Signe Björklund 355
Jenny Engelke. (Nekrolog) 355
Från scenen och estraden. Ariel 356
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 357
En gammal, evigt ny historia. 357

1914:23 Två uppsaliensiska jubilarer. E.N. Söderberg 361
En åttiofemåring. Fröken Elise Lagerlöf. C.L. 362
Två dikter. G.P. Quist 363
Elisabeth v. Bahr. Ann Margret Holmgren, f. Tersmeden 363
Från Valdenserdalarna. Ebba Ramsay 364
Sarkofagen. Sentimentala blad ur en resedagbok. Gwen 366
Baltiska dagar. O. L-dh. 367
Göteborgs "Barnens ö". 368
Jubileumsutställningen i Kristiania. Sofie Voss 369
Litteratur. 370
Sju noveller om "de själfförsörjande". VII. I andras hus. Signe Björklund 371
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 372
Frågor. 373
En gammal, evigt ny historia. (Forts.) 373
Breflåda. 374

1914:24 Selma Lagerlöf i Svenska skademien. 377
Kampen för kunskap. Något om den svenska flickskolans historia. E.W. 378
Ett minne. Filip Tammelin 378
Från Valdenserdalarna. Ebba Ramsay 379
Klicken och ligan. En serie Stockholmsskildringar från Norrmalm under 1800-talets sista kvartsekel. VIII. Lif och död. Hedvig Svedenborg 380
De blindas förening. 382
Hemmets skönhet på Baltiska utställningen. Benvenuto 383
"Baltiska spelen". 384
"Kvinnorna och landet". Eira Hellberg 385
Spalten om böckerna. Marika Stjernstedt 387
En blind om de blinda och en blind öfversättarinna. Edit Almen 387
Från scenen och estraden. Ariel 388
Sju noveller om "de själfförsörjande". VII. I andras hus. (Forts.) Signe Björklund 388
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 389
En gammal, evigt ny historia. 389

1914:25 Iduns Årsta-nummer.
Seklernas saga. En dikt af Sigrid Elmblad 393
Minnenas Årsta och nutidens. 394
Husesyn på Årsta. 395
Lagbanden. 397
Arbetets döttrar. 397
Fredrika Bremer-förbundets utställning. 399
Kvinnan som samhällsläkare. 399
Fredrikas utopia. 401
Årstas framtid. 402
Röster om Årsta. 402
Dagar på Årsta. 403
Det 2:dra Nordiska kvinnosaksmötet. 403
De svenska kvinnornas första stafettlöpning. 404
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 405
Svar. 406
Breflåda. 406

1914:26 Marie Louise Berg. Till sextioårsdagen. 409
Emellan en våg och en våg. Frank Heller 410
En suffraget vid engelska hofvet. Mary Karadja 411
Den yngsta flaggsömmerskan. 412
En norsk Gösta Berling. Artur Möller 412
Varfsvakten. E. Franzén 413
Svenska kvinnor från skilda verksamhetsområden. 413
En idrottens märkesdag. 414
Jubileumslandtbruksmötet i Malmö. 416
Från det skånska jordbrukets stora festdagar. Benvenuto 418
Litet prat om frieri. Glitt 418
Sju noveller om "de själfförsörjande". VII. I andras hus. (Forts.) Signe Björklund 419
Social utbildningskurs anordnad af C.S.A. 420
Från scenen och estraden. Ariel 420
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 421
Svar. 422

1914:27 Samling kring "Årsta-klubben". E.W. 425
Sommarvisor. Bertil Malmberg 427
Från min fönstersmyg. Annie Åkerhielm 428
Klicken och ligan. En serie Stockholmsskildringar från Norrmalm under 1800-talets sista kvartsekel. IX. Gina vill ut. Hedvig Svedenborg 429
"Sveriges natur". E. H-n. 431
En imponerande opinionsyttring. 431
Blodsdramat i Sarajevo. 432
Riksskyttetäflingarna i Malmö. 433
Bilder ur "Svenskt hemlif". Resultatet af vår julipristäfling. 434
Längs hemslöjdsgatan på Baltiskan. I. Västerbotten och Jämtland. Benvenuto 434
"Cecilia" och hennes kunder. Ava 435
Från Iduns läsekrets. 435
Sju noveller om "de själfförsörjande". VII. I andras hus. (Forts. och slut) Signe Björklund 435
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 437
Frågor. 438

1914:28 En sorgesam cypress. (Pastiche) Hj. Lundgren 441
Margaret Morris, hennes teater och hennes konst. Ida Buergel Goodwin 442
Kvinnan och kroppskulturen. Gunnar Frostell 443
"Sommarnöjet". Skiss för Idun af Petrus Hedberg 445
Utlängan, Östersjöfararnas trogna vän. Willhelm Anderson 446
En frihetsbror. E. Franzén 447
Baltiska spelen. 447
Baltiska spelen. Första veckan. 448
Längs hemslöjdsgatan på Baltiskan. II. Ångermanland, Medelpad, Gästrikland och Helsingland. Benvenuto 450
Eros i målbrottet. Artur Möller 451
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 453
En gammal, evigt ny historia. (Forts.) 454
Breflåda. 454

1914:29 Till Karlfeldts 50-årsdag. Karl-Erik Forsslund 457
Fall, sommarskur, och föd på nytt! Johan Nordling 458
Ett memento. Gertrud Runcrantz 459
Marino faliero. Ett drömspel från Venezia. Ernst Didring 460
Hembygdens vård och vanvård. 463
Baltiska spelens senare del. 464
Baltiska hästtäflingarne. 465
Baltiska spelen. 466
Amerikabrefvet. Rudolf Wendbladh 466
Längs hemslöjdsgatan på Baltiskan. III. Dalarna, Värmland, Närke, Östergötland, Småland. Benvenuto 467
Eros i målbrottet. (Forts.) Artur Möller 468
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 469
En gammal, evigt ny historia. (Forts.) 469
Brudtäcket. P.V. Enström 470
Breflåda. 470

1914:30 Vår franske gäst: pesident Raymond Poincaré. 473
Något om nativitetsproblemet. Annie Åkerhielm 473
Tio år. Fredrik Vetterlund 474
Loppiosjön och ingången till Dantes helvete. John Kruse 475
Klicken och ligan. En serie Stockholmsskildringar från Norrmalm under 1800-talets sista kvartsekel. X. Felix hemlighet. Hedvig Svedenborg 476
Några nätter vid ett sjukhus i Londons East-End. Elsa Wallin 478
Ett besök på Rockelstad. 480
Vrigstad, den allra yngsta af våra Småländska badorter. Ulla Linder 481
Litteratur. 482
Arvid Ödmann. (Nekrolog) 482
Längs hemslöjdsgatan på Baltiskan. IV. Skåne. Benvenuto 482
Eros i målbrottet. Artur Möller 483
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 485
Svar. 486
Breflåda. 486

1914:31 President Poincaré vid konung Gustafs sida...(Fotografi) 489
Elisabeth Wachtmeisters 80-årsdag. 490
Kostern gå till hafs...Ernst Högman 491
Barnens bokhylla. 491
Lapska låtar och trollsånger. Yorrick 492
"Skorpan". En berättelse från grufvan. Walfrid Nohrborg 494
"Qvinnan och dess bestämmelse för hundra år sedan". E.W. 495
Från Poseidons kommandobrygga den 21 juli 1914. Jenny Richter Velander 497
Frankrikes president i Stockholm. 498
Iduns augustipristäflan. 498
Längs hemslöjdsgatan på Baltiskan.V. Halland, Blekinge. Den gamla hemslöjden på permanenta landtbruksutställningen. Benvenuto 499
Kvinnan i alkoven. Jeanette Lee 499
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 501
Svar. 502

1914:32 Världskrigets främste. 505
Sverige och kriget. 506
Kvinnorna mobilisera. Röda korset och Kvinnornas landstormsförening arbeta under högtryck. 506
Klicken och ligan. En serie Stockholmsskildringar från Norrmalm under 1800-talets sista kvartsekel. (Forts.) Hedvig Svedenborg 507
Strandvarsel. Gustaf Ullman 507
Final. Richard Vallnes 508
Vegetariska kurser i Elisabeth Östmans husmodersskola. 509
De gamla och de sjuka på sommarnöje. E.W. 510
Till Sveriges kvinnor! Jenny Richter Velander 511
I mobiliseringens timmar. Från världskriget. 512
Lyx och komfort på Baltiska utställningen. I. Benvenuto 514
Kvinnan i alkoven. (Forts.) Jeanette Lee 514
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 516
Frågor. 516
Svar. 517
Brudtäcket. (Forts.) P.V. Enström 518
Bondens hustru. P.V. Enström 518
Hans och hennes resa till landet. L. Hall 518

1914:33 Där kvinnorna rusta. 521
Kvinnornas uppbåd. 522
En skånsk landstormsman. Alfred B. Nilson 523
En frestelse. Hugo Öberg 523
Samlad låga. Johan Nordling 524
Ur krigskrönikan. 526
I de ryska flyktingarnas Stockholm. 528
I krigsberedskap. 530
Kvinnan i alkoven. (Forts.) Jeanette Lee 531
Sigge Almén. (Nekrolog) 532
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 533
Hans och hennes resa till landet. (Forts.) L. Hall 533
Breflåda. 534

1914:34 Slottsfrun på Torup. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 537
Det stora allvaret. Ernst Högman 539
Kvinnorösträtten just nu. 539
Före världskriget. 540
Ut i kriget. Carl Larsson i By 541
Gamla melodier. Axel Johansson 542
När kallelsen kom. Ester Lundquister 542
Från skilda håll. 543
En dröm om kriget. Hilding Barkman 547
De släckta ljusen. En skymningsnovell af Nils Lago-Lengquist 548
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 549
Svar. 549
Hans och hennes resa till landet. (Forts.) L. Hall 550
Veckans pristäfling. 550
Iduns tidsfördrif. 550

1914:35 Belgiens konungafamilj. 553
Författarinnan "Betty". (Betty Janson) Berta Hultén 554
Aspö. En Blekingeö under orostider. William Anderson 555
Ett misstroendevotum. E.W. 556
En prinsessa. Hillewi Paulin-Montelin 556
Pius X. (Nekrolog) 558
Bönedag i Leksand. 559
Bilder till världskriget. 560
Solförmörkelsen. M. R-M. 562
Ordet och gärningen. Elise A. 563
Kvinnan i alkoven. (Forts.) Jeanette Lee 563
En furstlig matgumma i flydda dagar. Karl Benzon 564
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 565
Svar. 565
Med händerna i kors. Karla Rönne 566
Veckans pristäfling. 566
Iduns tidsfördrif. 566

1914:36 Anna Sandström 60 år. E.W. 569
Göteborgs kvinnors försvarsarbete. 570
Klicken och ligan. En serie Stockholmsskildringar från Norrmalm under 1800-talets sista kvartsekel. (Forts.) Hedvig Svedenborg 571
Kronprinsessan Margaretas Centralråd. 571
Resultatet af Iduns septembertäfling. 572
Vår solidaritetsplikt. E.W. 573
Samlad låga. Ord af Johan Nordling (Noter) 574
Landstorm och marin. 575
Bilder till världskriget. 576
Våra käcka landstormsmän. 578
Spalten om böckerna. Marika Stjernstedt 579
Hvad jag begär. Carl Hasselgren 579
Ett bibliotek, som flyttat. Greta Ekelöf 580
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 581
Frågor. 582
Med händerna i kors. (Forts.) Karla Rönne 582
Veckans pristäfling. 582
Iduns tidsfördrif. 582

1914:37 Signe Kolthoff. Några rader till porträttet af Daniel Fallström 585
Kvinnornas uppbåd. 586
Sådant träd - sådan frukt. Ernst Högman 587
En "doktorinna" för 50 år sedan. Några drag ur jungfru Åhrbergs lif. F.G. 589
Stormringning. Sigrid Elmblad 590
Till krigskrönikan. 592
Kvinnan i alkoven. (Forts.) Jeanette Lee 594
Liksom under fransk-tyska kriget. 596
Lyx och komfort på Baltiska utställningen. II. Benvenuto 596
Stockholms teatrar. Ariel 596
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 597
Grusgropen och grinden. Petrus Hedberg 597
Breflåda. 598
Veckans pristäfling. 598
Iduns tidsfördrif. 598

1914:38 Världskriget. 601
Mas-Olles utställning å Valand i Göteborg. -z. 602
Fotvandringen. Blyerts af Ludvig Nordström 603
Landstormen i yttersta skären. Ordonnans 605
Krigslyrik 1870-71. Karl Benzon 606
Vid mötesvägen. Signatur 607
Bilder till världskriget. 608
Klicken och ligan. En serie Stockholmsskildringar från Norrmalm under 1800-talets sista kvartsekel. (Forts.) Hedvig Svedenborg 610
Åt min kärlek evighet! Sigge Almén 611
Från scenen och estraden. Ariel 612
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 613
Veckans pristäfling. 614
Svar. 614

1914:39 Till Ebba Snoilskys 70-årsdag. G.L. 617
Till Sveriges ungdom. Prolog vid den fosterländska ungdomsfesten på Skansen. Sten Granlund 618
Kriget. Annie Åkerhielm 618
Bref från Berlin. Berta Hultén 620
Kvinnan i alkoven. (Forts. och slut) Jeanette Lee 621
"Blomsterthé. Hildur Brettner 623
Bilder till världskriget. 624
Kriget i karikatyren. 626
"Dunungen". Selma Lagerlöf debuterar som dramatisk författarinna. Mottager på scenen publikens hyllning. Ariel 627
Svenska konstnärinnor på Baltiska utställningen. Otto Lundh 627
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 629
Svar. 629
Veckans pristäfling. 630

1914:40 Förintad af den ryska armén i Ostpreussen...(Teckning) 633
Ryttaren. Erik Brogren 634
En reformering af sorgdräkten. Hilda Sachs 634
Höst vid hafvet. Elin Wägner 635
Lisa och hennes skyddslingar. Jenny Richter Velander 636
En liten finsk Madame de Maintenon. Jane Gernandt-Claine 637
På vandrarestråt. Från Göteborgsk horisont. Daniel Berg 639
Ellen Hallerström. H. H-t. 639
I Paris under areoplanen och en hemfärd i krigstid. Constance von Scheven 640
Det röda korset. Gösta Adrian-Nilsson 642
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 644
Svar. 644
Frågor. 645
Breflåda. 645
Veckans pristäfling. 646
Iduns tidsfördrif. 646

1914:41 Två diktaranleten. 649
Alf Wallander! (Nekrolog) 650
Är världsfredstanken nu för alltid död? Nils G. Marén 650
Från middag till midnatt på Baltiskans sista söndag. H. S-g. 651
Iduns kvinnliga akademi. Förslag angående ny ledamot. 652
Min vän ryskan. Ett Parisminne från krigsutbrottets dagar. Mattis Antoni 652
Två nya byggnadsverk i Göteborg. 653
En liten finsk Madame de Maintenon. (Forts. och slut) Jane Gernandt-Claine 654
"Vår svenska marseljäs". Landstormssång. Johan Nordling 655
Ett besök hos vår svenska Carmen. Till Matilda Jungstedt på 50 årsdagen 13/10 1914. Ernst Högman 656
I sommarhvardagslag hos fru Jungstedt. Sif. 659
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 661
Frågor. 662
Veckans pristäfling. 662
Iduns tidsfördrif. 662
Grusgropen och grinden. Petrus Hedberg 662
Breflåda. 663

1914:42 Tyske kronprinsen på sitt franska hufvudkvarter. 665
I ödestimman. E.N. Söderberg 666
Jag protesterar! Clara Viebig 667
Stor litterär pristäfling för Iduns romanbibliotek. Johan Nordling 668
Klicken och ligan. En serie Stockholmsskildringar från Norrmalm under 1800-talets sista kvartsekel. (Forts.) Hedvig Svedenborg 668
Werner Landgren. (Nekrolog) 670
Konstsäsong i krigstid. 671
Där krigsfacklan flammar. Bilder från fronten af olika krigstecknare. 672
Litteratur. 675
Tolf seminarister på fotvandring. Signe Wikander 675
Från scenen och estraden. 676
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 677
Grusgropen och grinden. (Forts.) Petrus Hedberg 678
Gif oss enkelhet! (Ett ord till våra blifvande unga fruar) Helmy Rinders 678
Breflåda. 679

1914:43 Kvinnorna och kriget. En bland tusen. Gurli Hertzman-Ericson 681
Hvad säga kvinnorna? Elin Wägner 683
Aufruf an die deutshen Frauen in Schweden. 684
Ett lofvärdt uppslag. 684
Ett klappande hjärtas krigsalmanack. Amalia Björck 684
De sköflade hemmen. Marika Stjernstedt 685
Flyktingar i Sverige. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 686
Kvinnodräkten i sorgetider. Metta Greger 687
Syner ur fjärran. Talia 687
Kvinnonas landstormstjänst. Hedvig Svedenborg 687
Mellan drabbningarne. 688
Från striderna om Antwerpen. 689
Från striderna om Warschau. 690
Tolf seminarister på fotvandring. (Forts. och slut) Signe Wikander 691
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 693
Svar. 693
Breflåda. 694

1914:44 En celeber förlofning. 697
Strumpan. En dialog af Elin Wägner 698
Världskrig. Carl Larsson i By 698
Husmodern i allvarstider. Maria Fahlberg 699
Klicken och ligan. En serie Stockholmsskildringar från Norrmalm under 1800-talets sista kvartsekel. (Forts.) Hedvig Svedenborg 700
Kungl. Maj:t belönar kvinnligt samhällsarbete. 701
Septemberstilla stodo skyarna...Otto Lundh 702
Årstaklubben. 702
Hos 70-åringen på Ådalen. fru Hilda Ahnfelt 70 år. 702
Lapplådan. 702
Örebrokvinnornas nykterhetsdemonstration. 703
Spalten om böckerna. Marika Stjernstedt 703
I förskingringen. 704
Tyska kvinnor i krigstid. Cecilia Bååth-Holmberg 705
Litteratur. Marika Stjernstedt 706
Magfrågan på krigsfot. 707
Från scenen och estraden. 708
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 709
Svar. 709
Ett sommarminne. 710
Breflåda. 711

1914:45 Gustaf II Adolf efter ett kopparstick af Fr. de Widt. 713
På Gustaf Adolfsdagen 1914. E.N. Söderberg 714
Hjälteminnets makt. Cecilia Bååth-Holmberg 715
Den skorrande tonen. S.Å. 717
Åter De Gamlas Dag. 717
Iduns insamling för de sköflade belgiska hemmen. Ett vackert föredöme ifrån Danmark. Vi svenskar borde väl icke vara sämre. Redaktionen af Idun 718
Anatema. Svea Kjellman 719
Vår vakt på Kullaberg. 720
Slagfältens barmhärtighetssystrar. 721
Ur Kinaforskarens skattkammare. 722
Klicken och ligan. En serie Stockholmsskildringar från Norrmalm under 1800-talets sista kvartsekel. (Forts. och slut) Hedvig Svedenborg 722
I "de allierades led". 723
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 725
Frågor. 725
Martas bekymmer. Ernst Jotson 726
Breflåda. 727

1914:46 Ärkebiskopsinvigningen i Uppsala. 729
Korallrefvet. Något om insamlingen för de sköflade hemmen i Belgien. Marika Stjernstedt 731
Två dikter af Ola Hansson 732
Sofia Gisberg 60 år den 16 dennes. Ett lif i konsthandtverkets tjänst. E.W. 732
Lilla svenskan. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 733
"De sköflade hemmen". 734
Husmodern i allvarstider. Maria Fahlberg 734
Thyra Grafströms 50-årsdag. 735
Spalten om böckerna. Marika Stjernstedt 735
Världsbranden breder ut sig. Från krigsskådeplatsen i Flandern. 736
Sista manuskriptet. Krig och matsedel. Ett kulinariskt kåseri af Bob 738
"Svenska musikens fader". 739
Från scenen och estraden. 739
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 740
Martas bekymmer. (Forts.) Ernst Jotson 741
Breflåda. 742

1914:47 Dalahertiginnans frånfälle. 745
November. Mildred Thorburn-Busck 746
Komministerhemmet i Kvillinge. M. C-dt. 747
Husmodern i allvarstider. (Forts. och slut) Maria Fahlberg 747
Barnens julbref. 749
I rosens doft. En landstormshistoria af Anders Eje 749
Emdens hjältesaga. 751
"De sköflade hemmen". 751
Julgåfvor till landstormsmännen. 751
Från väst- och östfront. Den pansrade näfven på hafvet. 752
Spalten om böckerna. Marika Stjernstedt 754
Från striderna om Tsingtau. 755
Problemet Blom. Nutidsepisod. Gunhild Palmaer 756
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 757
Svar. 757
Martas bekymmer. (Forts.) Ernst Jotson 758
Breflåda. 759

1914:48 Agnes Frumerie och hennes "gubbar". Konstnärinnan förbereder en utställning i hemlandet. 761
Från min fönstersmyg. De gamlas plats. Annie Åkerhielm 762
Ett svenskt kvinnoöde. Maria Aurora Königsmarck. Marika Stjernstedt 763
Änkans son. Elisabet Lönroth 764
Ett ungdomsporträtt af hertiginnan af Dalarne. 765
Porträttet af fru H. Några aforismer om konst, kritik, publik. Artur Möller 766
Gustav Sundbärg. 767
Krigets idyller. Lützen den 6 november 1914. 768
"De sköflade hemmen". 770
Mitt första möte. Hedvig Svedenborg 771
Litteratur. 771
Färgkonst och skulptur. 772
Konstslöjd. 772
Från scenen och estraden. Ariel 772
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 773
Frågor. 773
Greta. J.B. 774
Breflåda. 774

1914:49 Grefvinnan Elvira Dela Gardie. Malmöhus läns "Första dam" och Baltiska utställningens värdinna. En skånska 777
"En tysk moders bref på vers". Cecilia Bååth-Holmberg 778
De tyska kvinnornas "krigshjälpstjänst". Ett föredöme för svenska kvinnor. Bref från Göttingen. Maria Rieck-Müller 779
Karl XII. Lars Lunell 781
Hvad Röda Korsets kvinnoförening hunnit med. 781
Kejsaren af Portugallien. Selma Lagerlöfs nya bok. Marika Stjernstedt 782
Vår musikpristäfling. Iduns redaktion 783
"Iduns flaggvecka". Det ekonomiska resultatet. Ett vackert tillskott till fosterlandets försvar. 783
Från striderna i Flandern och Polen. 784
Hamlet på "Dramaten". 785
Karin Egnér. Ingeborg Henriksson 786
Med Zenta och Pajas, från Karlskrona till Helsingborg. 786
"De sköflade hemmen". 787
Jon på Brännan. En berättelse från Norrbotten. Olof Högberg 788
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 789
Greta. (Forts.) J.B. 790
Breflåda. 791

1914:50 Genom kunglig kamera. 793
Jon på Brännan. En berättelse från Norrbotten. (Forts. och slut) Olof Högberg 794
Två storstadstaflor. Gunnar Cederschiöld 796
"De sköflade hemmen". Marika Stjernstedt 796
Spalten om böckerna. Marika Stjernstedt 797
De hemlösa. Oscar Stjerne 798
Litterära profiler, kritiker och minnen. E. H-n. 798
Adèle Kamm. Marie Louise Gagner 799
Iduns flaggvecka än en gång. 799
Inför vinterfälttåget. 800
Skånska konstutställningar. Otto Lundh 801
För fyrtio år sedan. Emil Grandinson 802
Idun 1915. Johan Nordling 804
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 805
Svar. 806
Breflåda. 806

1914:51 En afton hos Malla Silfverstolpe. 809
Två körer. Steffen 810
Fredrika Bremerförbundet 30 år. 810
En ny konstsalong. 811
En Luciafest. 811
Köp svenska varor! Hedvig Svedenborg 811
Barnens julbref. 812
"De sköflade hemmen." 812
Ett recept. G-moll 813
Spalten om böckerna. Marika Stjernstedt 815
Göteborgskvinnor i vapen. 816
Tiningstäcken till landstormen. 816
Från våra krigsfotografer. 817
Barn- och ungdomslitteratur. Marie Louise Gagner 818
Från scenen och estraden. Ariel 819
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 820
Svar. 821
Veckans pristäfling. 822

1914:52 Julnummer Svensk bygdejul. 1
Innehållsförteckning. 2
Min barndoms jul. E.N. Söderberg 3
En gammal herrgård. En julhistoria från Skåne af K.G. Ossian-Nilsson 4
Erik Sandströms omvändelse. En historia från Blekinge. William Andersson 6
Ett redigt fruntimmer. En smålandshistoria af Carl Svenson Graner 7
"Elfstrik". En gotlandsskildring af John Hellman 8
"Båten och kvinnan". En historia från Bohuslän af Einar Smith 9
En historia från Norrgården. Julbild från Västergötland. Karl Nilsson 12
Andarna på Ekö. En julhistoria rån Östergötland. Hjalmar Lundgren 13
Max' frieri. En sörmländsk herrgårdshistoria. Mari Mihi 15
En Värmlandssägen. Selma Lagerlöf 17
Bössan. En historia från Roslagen. Albert Engström 19
En julhistoria från Dalarna. Karl-Erik Forsslund 20
Storfolk! Sägen och historia från gammal Medelpadsbygd. Maria Rieck-Müller 23
Kristin. En historia från Ångermanland. Ludvig Nordström 25
Lapparnas jul förr och nu. Ossian Engsröm 27
Där gränsvakten spejar. Elf Norrbo 28
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 30

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen