Göteborgs universitetsbibliotek: Idun 1913

Idun 1913

1913:Innehåll Innehållsförteckning för 1913
1913:1 Under vintergatan. Ernst Högman 1
Svenskt kyrkolif. Betingelser för en kyrklig renässans. B.O. Aurelius 2
Selma Lagerlöfs nya bok. Gertrud Almquist 3
Glöggen. Elin Wägner 3
Våra hem. Varen konstnärer - men med förstånd! En liten inledning af Sigge Almén 4
Trettondagen. Einar Norlén 6
Adjunktens mor. Erik Juel 6
En högtidsafton i Svenska akademien. E. H-n. 7
Årets Idunpris åt Agnes Lagerstedt. 8
Landskrona inför jubileet, 1413-1913. 12
Böra kvinnorna vara nöjda med den föreslagna ålderdoms- och invaliditetsförsäkringen? Gertrud af Klintberg 13
En svensk kvinnas miljondonation till den svenska skönlitteraturens befrämjande. (Lotten von Kraemer) 14
Idun år 1913. Johan Nordling 15
Hur fästet blef taget. Berättelse af Helena Nyblom 15
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 16
Frågor. 17

1913:2 Omkring Fredrika Bremer. En skandinavisk föreläsningsserie för en Fredrika Bremerstaty. 21
Omkring Fredrika Bremer. 22
Purpurtråden. Oscar Stjerne 22
Ett besök hos Olof Högberg. Olof Traung 23
Sveriges första yrkesinspektris. (Kerstin Hesselgren) 24
En domedagspredikan. En 1850-tals-historia från en liten stad. Ernst Blom 25
Hushållsreformer. E.W. 26
Hemlösa barn och barnlösa hem. 26
Sommardagar i Persien. Ingrid Folke 27
Vårt nya barnbördshus. 28
Ur nyårsrevyerna. 29
En originell nyårshälsning. 30
Böra kvinnorna vara nöjda med den föreslagna ålderdoms- och invaliditetsförsäkringen? (Forts. och slut) Gertrud af Klintberg 31
Hur fästet blef taget. (Forts.) Helena Nyblom 31
Från vår musikhandelsvärld. 32
Från scenen och estraden. Ariel 32
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 33
På den andra stranden. (Forts.) Lenie Hall 34
Med gåfvor och gengåfvor...Karla Rönne 34

1913:3 Två jubilerande författarinnor. (Sophie Elkan, Amalia Fahlstedt) M. R-m. 37
Kvinnornas riksdag. Elin Wägner 38
Hur skulle det vara...Steffen 39
Borgfrun. Jane Gernandt-Claine 39
Sommardagar i Persien. (Forts. och slut) Ingrid Folke 40
Den blinde. Carl Svenson-Graner 42
25 år på Rådans barnhem. En vacker fest vid fyllda 50. 44
Våra Röda-Kors-systrars jul i Konstantinopel. Anna Vogel 45
Det nya chefsparet på Nääs. K. J-n. 46
Hur fästet blef taget. (Forts.) Helena Nyblom 47
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 48
Med gåfvor och gengåfvor...(Forts.) Karla Rönne 49
Breflåda. 50

1913:4 Den nye akademikern. Professor Henrik Schück. 53
Svenskt kyrkolif. Prästen och den allmänna tidningsdiskussionen. H.E. Hallberg 54
Den svarta pricken. Fredrik Vetterlund 55
Framtidssången. E.N. Söderberg 56
En parisroman med en svensk hjältinna. Elsa G. Nordin 57
En staty åt Fredrika Bremer. 57
Skall byggnadsstilen alldeles urarta å landsbygden? Från en resa i Dalarne. Anna Lindhagen 58
Det nya franska presidentparet. 59
Genom en svensk kamera på krigsskådeplatsen. 60
Litteratur. Harald Heyman 62
Moderna tafvelpris. Några anteckningar af Georg Nordensvan 62
Från scenen och estraden. Ariel 63
Hur fästet blef taget. (Forts.) Helena Nyblom 63
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 64
Svar. 66
Breflåda. 66

1913:5 Iduns hederspris vid nordiska spelen. 69
Skall byggnadsstilen alldeles urarta å landsbygden? Från en resa i Dalarne. Anna Lindhagen 70
En fosterländsk gärning. 71
Jul på Teneriffa. Nils Wilhelm Lundh 72
Elin Brandell. En kvinnlig stipendiat. E.W. 73
Dramat på Svenska Stenarna. Sigurd v. Koch 73
"Gudarnes hemligheter". Mary Karadja 75
Kvinnornas enighet. E.W. 75
Landtbruksakademiens 100-årsfest. 76
Moderna klosterarbeten. 77
En hemmets bok. G.L. 78
"Silhuetter från Sverige". E.W. 78
Hur fästet blef taget. (Forts.) Helena Nyblom 78
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 80
Svar. 81
Frågor. 82
Breflåda. 82

1913:6 Fru Bricken Gyllenhammar och Bollnäs hemslöjdsförening. Elisabeth Thorman 85
"Nordiska Spelen". Hjalmar Wallander 86
Ett mirakel. Hjalmar Höglund 87
Svenskt kyrkolif. "Prästseminarium". S.A. Fries 88
I fastlagstider. Ett i viss mån kulinariskt kåseri af Bob 89
Hvita Bandets alkoholisthem. E.W. 90
Hur fästet blef taget. (Forts. och slut) Helena Nyblom 91
Hans Hildebrand. (Nekrolog) 91
Nordiska spelens män. 92
Kronprinsparet i Göteborg och Hindås. 93
En tyska på stålsko. 94
En strimma af hafvet. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 95
Från scenen och estraden. Ariel 95
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 96
Skalden och hans skyddsling. Wilhelm Gernandt 97
Breflåda. 98

1913:7 Iskarnevalen i Stadion. 101
Ungdom och idrott. Några synpunkter med anledning af Nordiska Spelen. C. Svedelius 102
Skyttefesten. Matts Magni Granström 103
Oscar Stjerne 40 år. 104
Lycklig skalden...Oscar Stjerne 104
Afrika i Stockholm. 105
Gustaf de Laval. (Nekrolog) 106
Röstpliktsvägran. Ellen Key 106
Thorsten Petre. 107
Iskarnevalen i Stadion. 107
Nordiska Spelen - första dagarne. 108
Veckans konst. 110
De försvunna brefven. Novell af Maria Jouvin 111
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 112
Skalden och hans skyddsling. (Forts.) Wilhelm Gernandt 113
Breflåda. 115

1913:8 Prinsessan Marias hockeyklubb. 117
Den svenska kyrkan i Sydafrika. Julia Svedelius 118
Kvinnorna och hushållningssällskapen. Stina Swartling 119
Till den sexåriga vid skrifbordet. O. Wågman 119
Ur "mosters" minnesalbum. Cecilia Bååth-Holmberg 120
"Nattugglan". Gustaf Ullman 121
Mottagning. Rosa Fitinghoff 122
Göteborgs "Oldmyra". Fru Emma Hodgson 80 år. 122
De försvunna brefven. (Forts.) Maria Jouvin 122
Amelie Petterson. (Nekrolog) Fanny Petterson 123
Nordiska Spelen. 124
Nordiska Spelen. 126
Den unge poeten och den gamle. P.-T. Hansell 126
Från Idund läsekrets. 126
Från scenen och estraden. Ariel 127
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 128
Svar. 129
Skalden och hans skyddsling. (Forts.) Wilhelm Gernandt 131
Breflåda. 131

1913:9 Riksskulptören Sven Anderson. L. 133
Helig jord. Viktor Myrén 134
Våra hem. Modern stil. Sigge Almén 134
Augusta Berger. 136
De turkiska kvinnorna och kriget. Bref till Idun af Hilda Ullin-Berggren 137
Fyra turkiska kärleksdikter. 137
Fru Louise Frumerie 60 år. Astrid Gullstrand 138
Ett hem för ensamställda mödrar. H.S. 138
Litteratur. 138
Från Iduns läsekrets. 138
Anna Hamilton-Geete. (Nekrolog) 139
Tant Mellén. Berättelse af Aivva Uppström 139
Den stora automobiltäflingen. 140
Åreveckan 1913. Passepartout 141
De försvunna brefven. (Forts. och slut) Maria Jouvin 143
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 144
Skalden och hans skyddsling. (Forts.) Wilhelm Gernandt 147
Breflåda. 147

1913:10 På Carl Curmans 80-årsdag. Gurli Linder 149
Till Sancta Teresa. Jane Gernandt-Claine 151
Två villkor för politisk kvinnorösträtt. Hilding Barkman 152
Maria Rieck-Müller 50 år. Hilda Sachs 153
När vi stormade vulkanen. Hugo Öberg 153
Den ledsamma badbaljan. Jenny Velander 155
"Julius Caesar" på Stockholmsscenen. 157
Vårt sjövapen. 158
Genom tystnadens mur. G.P. Quist 158
I samma gård från vaggan till grafven. Y.H. 158
Tant Mellén. Aivva Uppström 159
Från scenen och estraden. Ariel 160
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 161
Frågor. 162
Breflåda. 163

1913:11 Hos författaren till "Jefta". Ernst Högman 165
Martina von Schwerin om Fredrika Bremer. För Idun af professor E. Wrangel 167
Äktenskap och rösträtt. Ett genmäle af Hilda Sachs 168
Ebba Halldin. 169
Under badsäsongen. Verklighetsbild just nu. Julia Svedelius 169
Litet om "Glunten". Ada Damm 170
Gamla väfnadsnamn. Maria Collin 171
Den gula döden. Dikt al fresco af Fredrik Vetterlund 171
En svartkonstnär. E. H-n. 172
"Ljusglimtständstickor". M. L-g. 174
En romantisk historia. Sigurd v. Koch 174
Tafvel- och möbelkonst. H.S. 175
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 176
Öfverlistad. Karla Rönne 177
Breflåda. 178

1913:12 Girl-scouterna hålla riksmöte. 181
Svenskt kyrkolif. Något om utsikter och önskemål för det svenska kyrkohistoriska forskningsarbetet. Hjalmar Holmquist 183
En askonsdagsmaskerad i en småstad. Hedvig Svedenborg 184
Påsksång. Hjalmar Wallander 184
Martina von Schwerin om Fredrika Bremer. (Forts.) E. Wrangel 185
Fru Ragnhild. Skiss för Idun af Laura 186
Friherrinnan Ellen Cederström åter på tiljan. 187
Selma Lagerlöfs Mårbacka. 188
Litteratur. 190
Ett vigselrum. 190
Från scenen och estraden. Ariel 190
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 192
Svar. 193
Breflåda. 194

1913:13 En furstlig silfverbröllopsfest. 197
Lefnadskonst. Hanna Kamke 198
Tronskiftet i Grekland. 198
Uppbrott. Erik Lindorm 199
Martina von Schwerin om Fredrika Bremer. (Forts. och slut) E. Wrangel 200
Forskaren hyllas. 201
Svenska konstnärinnors lotteri. 202
Ojämna tag och jämna...Barbro 202
En mansålder som svensk industriman. C.F. Lundström nittio år. 203
En utdöende hemslöjd. -ST-. 203
Centrala hjälpbyrån för frigifna. 203
Axel Borg folklifsskildraren och älgmålaren. Hanna Wijnbladh 204
En spetskurs. 206
Fru Ragnhild. (Forts.) Laura 206
Från Iduns läsekrets. 207
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 208
Svar. 209
Öfverlistad. (Forts.) Karla Rönne 210
Breflåda. 210

1913:14 Två små vårryttare. 213
Våra hem. Hvardagsrum. Sigge Almén 214
Återblick. Artur Möller 216
"Gubben gick". Novell af Georg Nordensvan 216
Konturer från kvinnorörelsen i Italien. Herman Gummerhus 217
Fru Ragnhild. (Forts.) Laura 219
Scoutflickornas riksmöte. 219
"Från Nova Semblas fjäll till Ceylons brända dalar. Riksmuseets etnografiska utställning i Konstakademien. 220
Spalten om böckerna. Marika Stjernstedt 222
Från scenen och estraden. Ariel 223
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 224
Frågor. 225
Öfverlistad. (Forts.) Karla Rönne 225
När hafvet tager. Verklighetsbild från Bohuslän. Molly 226
Breflåda. 226

1913:15 Vår första grafiska vårsalong. E. H-n. 229
Svenskt kyrkolif. Kyrkliga förhållanden och önskemål i Öfre Norrland. O. Bergqvist 230
Vårsång. Gösta Adrian-Nilsson 231
Konturer från kvinnorörelsen i Italien. (Forts. och slut) Herman Gummerhus 231
Och dock...! Skiss af Artur Möller 233
Vår modeafdelning. 233
Ernst Norlind som guldsmed. E.W. 234
Vårveckor. Skiss af Sigrid Böklin 234
Till försvaret för sin heder. 235
En sydsvensk bildningshärd. Önnestads folkhögskola. 236
En rolig ritkurs. 238
Från Iduns läsekrets. 238
En kolorist. 238
"Stacken". Gust. Stjernström 238
Fru Ragnhild. (Forts. och slut) Laura 239
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 240
Fjällflickan. Skiss af Signe Johansson 241

1913:16 "Stormyrtösen" på scenen. 245
Frilufts- och idrottslif för alla. Gust. Stjernström 246
Mor Cilla i Arild. J.S. 248
Ormar, som jag känt. Birger Mörner 248
Kvinnorna begära rösträtt. E.W. 249
Vårveckor. (Forts. och slut) Sigrid Böklin 249
Två Medelhafsdikter. Ida Bergling 251
Familjeafton. Hedvig Svedenborg 251
Slottet på silfverklippan. 252
Litteratur. 254
En fäktklubbssoaré i Göteborg. A. B-C-D. 254
Min vän från ungdomsåren. Axel Johansson 254
Från scenen och estraden. Ariel 255
Dansk konst i Göteborg. 255
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 256
Svar. 257
Breflåda. 258

1913:17 En storslagen kvinnostiftelse. V-N. 261
Från min fönstersmyg. Öfverflöd och brist. Annie Åkerhielm 263
Kanariska bilder. För Idun af Wilhelm Lundh 264
Valborgsmässa. Dramatisk skiss. Dick Bergman 266
En intressant och dyrbar bok. 267
Svenska kyrkan i Paris. Konung Gustaf bevistar invigningen. 268
Hemslöjdsvillan i Djursholm. 269
Veckans konst. -N. 270
Sven Klingas postsparbanksbok. 270
Gåsodling. Stina Swartling 270
Trotjänare. Berättelse af Maria Durling 271
En automobilkyrka. 271
För de gamla... 271
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 272
Svar. 273
Breflåda. 273

1913:18 Flicka och fjäril. Oscar Stjerne 277
Vårt eget. E.W. 278
Nomaden med hvita mössan. Gust. Z. Hedenström 279
Majblommans saga. Hedvig Svedenborg 280
Trotjänare. (Forts. och slut) Maria Durling 280
I Röda Korsets tecken. 281
Tekniska sagor. Otto Witt 282
Hos de gamla döfstumma. 282
Spalten om böckerna. Marika Stjernstedt 283
Den svenska gymnastikens 100års fest. 284
En scoutbok. 286
Från scenen och estraden. Ariel 287
Damernas fäktklubb. 287
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 288
Svar. 289
Frågor. 289
Fjällflickan. (Forts.) Skiss af Signe Johansson 290
Breflåda. 290

1913:19 Håll marken helig! Johan Nordling 293
Svenskt kyrkolif. Några intryck från våra kristligt-kyrkliga möten. J. Norrby 294
Kanariska bilder. II. För Idun af Wilhelm Lundh 295
Cecilia Malmgren, f. Sjögren. Anna S-M. 297
Göteborgs "Hemtrefnad". 298
Ropen från den undre världen. Artur Möller 299
Hertiginnan af Connaught. 299
Kortsystem för hushållet. 299
Vårflyttning i Lappland. 300
Kullaberg - "Nordens Capri". 301
En minnesutställning i Malmö. O. L-DH. 302
Hemtrefnadskommittén. Clara Romdahl 302
Stadsfullmäktig. Berättelse af Signhild Edestrand 303
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 304
Fjällflicken. (Forts.) Signe Johansson 305
Breflåda. 305

1913:20 Från vårsalongerna. 309
Våra hem. Studie- och läsrum. Sigge Almén 310
Kanariska bilder. (Forts. och slut). För Idun af Wilhelm Lundh 312
Stadsfullmäktig. (Forts. och slut) Signhild Edestrand 314
Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden. 316
En kyrkoinvigning och en 60-årsdag. 317
En kvinnlig landtbrukare. A.S. 317
Spalten om böckerna. Marika Stjernstedt 318
Från scenen och estraden. Ariel 319
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 320
Fjällflickan. (Forts.) Signe Johansson 320
Breflåda. 322

1913:21 Carl Larssonnummer Iduns Carl Larssonnummer. Utgifvet i anledning af konstnärens 60-årsdag den 28 maj 1913.
Innehållsförteckning. 326
Carl Larsson som målare. Carl G. Laurin 327
Carl Larsson som etsare. Axel L. Romdahl 328
Till Carl Larsson på 60-årsdagen. Ernst Högman 329
Carl Larsson som hembyggare. August Brunius 330
Carl Larsson som skrifvare. Georg Nordensvan 331
Hela Sverige gratulerar. 332
Barndopet i Sundborn. Carl Larsson 336
Oliver och björkar. En hälsning från södern. John Kruse 337
Ett bref från fru Karin. Gamla Karin 338
Carl Larsson som textilkonstnär. 338
Hos Carl Larsson i Sundborn. Johan Nordling 339
Till fru Karin Larsson. Elin Wägner 344
Carl Larssons bokägaremärken. 344
Carl Larsson inför utlandet. Thorsten Laurin 345
Carl Larsson i Gréz. Georg Pauli 347
Skolhushållet i Falun. 348
Carl Larsson som skämttecknare och gratulant. 349
Carl Larsson i Göteborg. Aron Jonason 350
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 351
Fjällflickan. (Forts.) Signe Johansson 351
Svar. 352

1913:22 Småland. Waldemar Bülow 357
Hos Ola Hansson i Meudon. Victor Hellström 358
Det kvinnliga idrottsmärket inför förverkligandet. 359
Mamsell Grolanders skatt. En episod från sjuttiotalets smittkoppepidemi i Stockholm. Hedvig Svedenborg 359
Ormar som jag känt. II. Birger Mörner 360
Spalten om böckerna. Marika Stjernstedt 361
"Interiörer från Uppenbarelsekyrkan". 362
F.V.O:s slöjdafdelning. 362
Två utställningar. 363
Tekniska sagor. II. Otto Witt 363
Utställningsstaden vid Öresund. Några bilder från det jubilerande Landskrona. 364
Skådespelarnes riksdag. Ariel 365
Från scenen och estraden. Ariel 367
Vid skaldegrafven. 367
Från Iduns läsekrets. 367
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 368
Fjällflickan. (Forts.) Signe Johansson 368
Svar. 369
Breflåda. 370

1913:23 Vår första kvinnliga advokat. Jur. kand. Märta Björnbom inför domarbordet. E.W. 373
Gullregn. Fredrik Nycander 374
En återblick på årets riksdag. Knut Barr 374
Från min fönstersmyg. Några ord om vreden. Annie Åkerhielm 375
I väntan på döden. Helge Kjellin 376
Tekniska sagor. III. Otto Witt 377
Den lilla lappboken. Ann-Mari 378
L.K.P.R. under 1912. 378
En banbryterska. (Ellen Fries) E.W. 379
Landskronautställningen. 379
Konung Gustaf i Köpenhamn. 381
Litteratur. E. H-N. 382
En dotter till Ling. (Vendla Dahl, f. Ling) W. Rudin 382
Från Iduns läsekrets. 383
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 384
Olyckskameran. Erik Arnes 385
Frågor. 385
Breflåda. 386

1913:24 Vägen till hafvet. Den nya Lysekilsbanan. 389
Lifvets friskaste sång. Daniel Fallström 389
Svenskt kyrkolif. Hvilken betydelse anser ni, att den s.k. schartauanska rörelsen i vårt land ännu äger för bevarandet af svenskt fromhetslif? Carl S. Lindblad 391
Kon. Historiett af Einar Norlén 392
Harald Jacobson. (Nekrolog) 393
Lustvandring. Harald Jacobson 393
Hemlösa barn och barnlösa hem. 393
Aglaë och hennes dotter. Jane Gernandt-Claine 394
Fem små resebref. I. På väg till Egypten. Hamed 395
Från Iduns läsekrets. 395
Marinmuseet. 396
Rösträttens världskongress i Budapest. 397
En dotter till Ling. (Forts. och slut) W. Rudin 398
Från scenen och estraden. Ariel 399
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 400
Olyckskameran. (Forts.) Erik Arnes 401

1913:25 Flickscouternas fältmanöver. E.W. 405
Den hvita eskadern. Ernst Högman 407
En lärarinnegärning. (Julia Staaff) Elin Rydberg 408
Timglaset. En midsommarberättelse af Ruth Almén 409
Fem små resebref. II. Alexandria. Hamed 410
Rösträttssegrar. 411
Hudiksvall - den norrländska utställningsstaden. Vale 411
"Athens själ" på Visingsö. 413
Aglaë och hennes dotter. (Forts. och slut) Jane Gernandt-Claine 414
Kvinnovärde. Skiss af Soledad 416
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 417
Svar. 418
Breflåda. 418

1913:26 "Engelbrekt Engelbrektsson" på Skansen. 421
Ur snörlifvets historia. Hilda Sachs 422
Kindergarten. Ett verksamhetsfält för unga kvinnor. Teresia Eurén 422
Fem små resebref. III. Kairo. Hamed 424
Sofia Olofsson. En jubilerande kvinnlig bokhandlare. Mila Hallman 425
Kvinnovärde. (Forts. och slut) Soledad 425
En vacker tanke. Sperans 427
Elin Améen. 427
Regeringsjubiléet i Berlin. 428
"Kvinnornas hus" på Baltiska utställningen. E.W. 429
Vendetta. Novellett af Ernst Lundquist 430
Ditt rum. Albert Henning 431
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 433
Olyckskameran. (Forts.) Erik Arnes 433
För hennes minne. Carl Fr. P-n. 434
Svar. 434

1913:27 Den italienska kungabesöket. 437
Rösträttens världskongress i Budapest. Bref från Iduns korrespondent. Hilda Sachs 438
Burfågelsång. Frida Landsort 439
Som fartyg i tjocka. Jenny Velander 439
Två kvinnliga medaljörer. (Oda Berg, Mary Schlytern) 440
Hennes käraste gäst. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 441
En ny monumentalväggmålning. G. Pauli 443
Hjalmar Norrström 60 år. 444
Midsommartinget i Visby. 445
En luftens segerherre. Paperassier 446
Den förtrollade trädgården. En historia från 90-talets Stockholm. Hjalmar Wallander 447
Fem små resebref. IV. Alger. Hamed 448
"Småbarnshem". 448
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 449
Frågor. 450

1913:28 Adolf Ulrik Wertmüller. Danaë och guldregnet. Oljemålning. 453
På Själlands nordspets. Ett sommarkåseri af Erik Norling 454
Tre dikter. Gustaf Ullman 456
Svenskt Kyrkolif. Kyrkan och missionen. Axel Ihrmark 457
Författarinnan till "Ett tappert hjärta". 458
Boknytt. 458
Till "De gamlas dag". E.W. 458
Carl Johansmuséet på Rosendals slott. E.W. 459
Italienska kungaparets Stockholmsbesök. 460
Två dikter. Gunnel Björklid 462
Den förtrollade trädgården. En historia från 90-talets Stockholm. (Forts.) Hjalmar Wallander 463
Festspelen i Säter. 464
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 465
För hennes minne. (Forts.) Carl Fr. P-n. 465
Breflåda. 467

1913:29 Högsommer. Ernst Högman 469
De tre systrarna. Artur Möller 470
Waldemar Rudin 80 år. Bengt Aurelius 471
Kvinnorna och nykterheten. 471
"Mamsell Anna". Vilhelmina Samuelsson 472
Döden. Helge Wahlgren 473
Den svensk-ryska bilfärden genom Sverige. 475
Forntro i nutiden. 475
Från våra fågelfamiljers egnahem. 476
En trädgårdsfest hos prins Eugen. 478
Den förtrollade trädgården. En historia från 90-talets Stockholm. (Forts. och slut) Hjalmar Wallander 478
Förr i världen. Minnen från lefnadssättet på 1850-talet, upptecknade af Hedvig Indebetou 480
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 481
Fattiga föräldrar. Gustaf Svensson 482
Breflåda. 482

1913:30 Två skådespelerskor och deras tusculum. 485
Eriksberg. Daniel Fallström 487
Ferieresor. Hedvig Svedenborg 487
Siljansborg och dess furstliga gäst. 489
Drömmarna och det andra lifvet. Signe Lagerlöw 490
English manners på dansk botten. Några badortsbilder af Artur Möller 491
Romerska kejsarinneporträtt. Johan Bergman 492
"Haf förbarmande med krymplingen!" Red. af Idun 494
Fem små resebref. V. Lissabon och Cintra. Hamed 495
Åskådningsundervisning. Skiss af Einar Norlén 496
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 497
Svar. 498
Breflåda. 498

1913:31 Högsäsong på Särö. 501
Bildade kvinnor i fattigvården. Elin Wägner 502
Från min fönstersmyg. Raja Yoga på Visingsö. Annie Åkerhielm 503
Ferieresor. Hedvig Svedenborg 504
Ett bröllop inom teatervärlden. 506
I konserveringstiden. Våra husmödrars småfiender. Nils Sonesson 506
Högsommarro. Fredrik Vetterlund 507
Hemlösa barn och barnlösa hem. 507
Baltiska utställningen. 508
Svensk friluftsteater. Daniel F-M. 510
Förr i världen. Minnen från lefnadssättet på 1850-talet. (Forts.) Hedvig Indebetou 511
Göteborgsregattan. 511
Litteratur. 512
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 513
Fattiga föräldrar. Gustaf Svensson 514
Svar. 514
Breflåda. 514

1913:32 Nya skatter i Naionalmuseum. 517
Gamla vägar. Axel Johansson 518
Svenskt kyrkolif. Kyrkans sociala förpliktelser i vår tid. Oskar Hedberg 518
Sally Högström - 50 år. 519
Min du var. Axel Johansson 520
Syringa och konvalj. Saga af Ode Balten 520
I åskväderstider. 521
En silhuett. 522
Adelborg. Uva Ursi 522
Thérèse Schüssler. F. d. brunnsgäst 523
Romanäs sanatorium. En idealanstalt för lungsjuka vid Sommens natursköna strand. Maria Rieck-Müller 524
I konserveringstiden. Våra husmödrars småfiender. (Forts. och slut) Nils Sonesson 526
Litteratur. 527
Förr i världen. Minnen från lefnadssättet på 1850-talet. (Forts.) Hedvig Indebetou 528
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 529
Frågor. 530

1913:33 Christina Nilssonnummer Iduns Christina Nilsson nummer. 533
Hur Stina i Snugge blef diva i Paris och en strålande stjärna på två kontinenter. En saga ur lifvet. Elin Wägner 534
Till Christina Nilsson. Jane Gernandt-Claine 535
Christina Nilsson på Gårdsby. 540
Christina Nilssons hem i Paris och Menton. 543
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 545
Fattiga föräldrar. (Forts.) Gustaf Svensson 546
Breflåda. 546

1913:34 E. Walter Hülphers. Författare till "Carolus Rex", det första Stadionskådespelet, hvars premiär inträffar i dessa dagar. Maria Rieck-Müller 549
Ödesryttaren. E. Walter Hülphers 550
Svensk isolering. Erik Norling 551
Barnasommar. Martin Malmgren 552
En 80-åring. (Anna Hagelbäck) 553
Ett minne från Runö. Virginie Kantzow 554
Maggi. En liten historia af Carl Svenson-Graner 555
Ur veckans bilderbok. 556
Från Visby just nu. Märta Ekhoff 557
I skottlinjen. 558
Förr i världen. Minnen från lefnadssättet på 1850-talet. (Forts.) Hedvig Indebetou 558
Adelborg. (Forts.) Uva Ursi 560
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 561
Fattiga föräldrar. (Forts.) Gustaf Svensson 561
Svar. 562
Breflåda. 562

1913:35 Höstvarsel. Einar Norlén 565
Carmen vid rorkulten. 565
Våra hem. Matsalar. Sigge Almén 566
Ferieresor. Lustiga hjulet. Hedvig Svedenborg 568
Stockholmspromenad. Jonas Brag 569
Tekniska sagor. Blyertspennan. Otto Witt 570
En trotjänsrinna. (Emma Lundqvist) 571
Carolus Rex. J. N-G. 571
Ur veckans bilderbok. 573
Förr i världen. Minnen från lefnadssättet på 1850-talet. (Forts. och slut) Hedvig Indebetou 574
Ett interessant praktverk. 575
Adelborg. (Forts. och slut) Uva Ursi 575
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 577
Svar. 578

1913:36 I Ångermanlands skärgård. K.N. 581
Från min fönstersmyg. Det lilla folket i det stora landet. Annie Åkerhielm 583
Augusta Barthelson. En pigg och glad åttioåring. A.L. 584
Rysk vers. A.K. Tolstoi 584
En omvändelse. Gustava Svanström 585
Tekniska sagor. Siaren. Otto Witt 586
Per Torndahl och hans konst. Gustaf Ullman 587
Hur pesthärdarna oskadliggöras. 588
Ur veckans bilderbok. 589
Spalten om böckerna. Marika Stjernstedt 590
I sommartid. Siri Malm 591
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 592
Frågor. 593
Breflåda. 593

1913:37 Två märkesdagar i vår teaterhistoria. E. H-N. 597
Svenskt kyrolif. Hvilka krafter ställer vår moderna tid på kyrklig omvårdnad om militären? Gustaf Malmberg 599
K.F.U.K:s sommarkurs. Sigrid Netzel 600
Vännen Lappo. En hundhistoria. Rosa Fitinghoff 601
I sommartid. (Forts. och slut) Siri Malm 602
Hur minnet af befrielsekriget 1813 firades af Vendes regemente den 6 sept. 1913. 603
Sommarminnen från Tallbacken. Gerda Meyerson 605
Från scenen och estraden. Ariel 606
Konstsäsongens premiärer. E. H-N. 607
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 608
Fattiga föräldrar. (Forts.) Gustaf Svensson 609

1913:38 Studentsången Studentsången. Festnummer af Idun. Utgifvet till allmänna sångens i Uppsala 100-årsjubileum. 613
Hundra år af Uppsalasång. 614
Några anförare för Uppsalasången 1813-1913. Gottfrid Kallstenius 615
"Allmänna sångens" stora dag i Uppsala. Ett litet minne från 1880-talet. Knut Nyblom 616
Ett minne från studenttåget till Kristiania 1852. C.R. Nyblom 619
Sången. Ur Daniel Fallströms kantat vid sällskapet O. D:s 50-årsjubileum. 620
En utflykt med "Allmänna Sången". Manasse 622
Hvita mössor i Paris. Johan Nordling 623
Oscar Apri. Otto Ulmgren 624
Litteratur. 624
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 625
Svar. 625
Breflåda. 626

1913:39 Sångarjubiléet i Uppsala. 629
Om solljuset ur medicinsk synpunkt. Nils G. Marén 630
Gustaf Janson. 631
En 70-åring. (Jenny Berg) 631
Helga Wisbeck. Pratk. läkare. Elin Wägner 632
September. Steffen 634
Deras bröllopsdag. Thorgny Wallbeck-Hallgren 635
Barnens dag. 635
Ur veckans bilderbok. 636
Spalten om böckerna. Marika Stjernstedt 638
Från scenen och estraden. Ariel 639
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 640
Svar. 641

1913:40 Knut Ander. En märklig minnesutställning. 645
Ruth Kock. En svensk gymnastikinspektris i Chile. Jenny Richter-Velander 646
Skrattets land. Torsten Wilner 646
Ur en rösträttskvinnas dagbok. Anna Lenah Elgström 647
Tiga eller tala? En historia för dagen af Cecil Ray 649
Fru Ebba Ramsay 85 år. 650
Norrlandskriget. 651
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 656
Frågor. 657
Breflåda. 658

1913:41 En man till en kvinna. Bo Bergman 661
Generalskan Anna Brändström. Några minnesord. E. H-N. 661
Från min fönstersmyg. Annie Åkerhielm 662
Amelie Cederschiöld, född Sterky. K.A. 663
Den förspillda faran. Artur Möller 663
Vår nya följetong. 664
De gamlas dag. De gamlas dags förening 665
På stora trumman...En liten räkneuppgift. Steffen 665
Tekniska sagor. Råttan och fången. Otto Witt 665
I skottlinjen. 666
Modern sina barns lärarinna. Mary T. Nathhorst 667
Far, hvart flyga svanorna hän? Ludvig Holstein 667
Ett besök vid Kristinehamns praktiska skola. Carolus 668
Från Montparnasse till Södra bergen. Anna Levertin 669
Från scenen och estraden. Ariel 670
Tystnadens torn. En historia från Bombay. Axel Ideström 671
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 672
En liten stötesten. Tiro 672
En historia från bruket. Signe Engström 673

1913:42 På Ezaline Bohemans femtioårsdag. Elin Wägner 677
Svenskt kyrkolif. En reformtanke i fråga om religionsundervisningen. Clemens Åhfeldt 678
Om Thorönsborg. 679
Vindens sång. Carl Larsson i By 679
Förhållandet. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 679
Fredrika Bremer och erotiken. Ett bidrag till hennes karaktäristik. Lydia Wahlström 681
Sverige inför Italien. Fulgenzio Bruni 682
Våra hem. Sängkamrar. Sigge Almén 683
Ur en "skolpojksmammas" dagbok. Signild Edestrand 685
Litteratur. 687
Från konstutställningarna. E. H-N. 687
Tystnadens torn. En historia från Bombay. (Forts.) Axel Ideström 687
Baltiska utställningen och kvinnorna. 688
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 689
En historia från bruket. Signe Engström 690

1913:43 En bokkonstnärinna. (Greta Sellberg) 693
Mannens trångmål. Erik Norling 694
Kvinnornas försakelsedag. Ann Margret Holmgren f. Tersmeden 696
Kvinnoprofiler. Hjalmar Wallander 696
Barnförlamningens angrepp - människokärlekens svar. E.W. 697
En senhöstnatt. Gösta af Geijerstam 698
Fredrika Bremer och erotiken. Ett bidrag till hennes karaktäristik. (Forts. och slut) Lydia Wahlström 698
"Det nya Årsta". Centralkommittén bildad för kvinnornas hus å Baltiska utställningen. 700
"Buena Vista". Ett märkligt privatmuseum. Harald Muchardt 701
Sverige inför Italien. II. Fulgenzio Bruni 702
Tystnadens torn. En historia från Bombay. (Forts.) Axel Ideström 703
Från scenen och estraden. Ariel 704
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 705
Svar. 706
Breflåda. 707

1913:44 Kvinnorna och Baltiska utställningen. 709
"Jag städs vill dig tjäna..." 710
Höstens sång. Kerstin Hed 710
Sällskapet på terrassen. Mari Mihi 711
Hennes infall. Jane Gernandt-Claine 712
Om dualismen i nutidens kvinnofostran. Anna Elg 713
Tystnadens torn. En historia från Bombay. (Forts.) Axel Ideström 714
Norrbottensgumman i väfstolen. August Nordström 715
Sofia Husmoderskola. 716
En storslagen textilutställning. O. L-dh. 717
Spalten om böckerna. Marika Stjernstedt 718
Från scenen och estraden. Ariel 719
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 720
Svar. 720
Frågor. 722
Breflåda. 722

1913:45 Inför Marika Stjernstedts nya bok: Alma Wittfogels rykte. Sigrid Elmblad 725
Två dikter af Gustaf Ullman 726
Mannens trångmål - och kvinnans. Gertrud Runcrantz 727
Räddningen. Skiss för Idun af Einar Norlén 728
Den stora författarinnan. Hildur Nilsson 730
Lilly Engström sjuttio år. Dagmar Lauritzen 731
Mina första-klassister. Dag 731
Svea Lifgardes jubileum 732
Kronprinsessan Margaretas vårdanstalt för tuberkulösa barn. Essage 733
Spalten om böckerna. Marika Stjernstedt 734
Om dualismen i nutidens kvinnofostran. Anna Elg 713
Tystnadens torn. En historia från Bombay. (Forts.) Axel Ideström 735
Från Iduns läsekrets. 735
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 736
En historia från bruket. (Forts.) Signe Engström 737

1913:46 Professor Evert Wrangel 50 år. Fredrik Vetterlund 741
Rösträttsfågeln. Ann Margret Holmgren f. Tersmeden 742
Årängsåns sång. Carl Larsson i By 743
Det kvinnliga idrottsmärket färdigt! 744
Förnyelse. En november-historia från 1880-talet. Gunhild Palmaer 744
Skönhetsvård i Stockholm. 745
Ett eget rum. 746
Brefvet. Hildur Nilsson 746
Spalten om böckerna. Marika Stjernstedt 747
En kvinna - en krona. 748
Sannt och sagor. E. H-N. 749
Tystnadens torn. En historia från Bombay. (Forts.) Axel Ideström 750
Från scenen och estraden. Ariel 751
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 752
En historia från bruket. (Forts.) Signe Engström 753

1913:47 Rabindranath Tagore. Några intryck af årets litteräre Nobelpristagare. Karin Karling 757
Alma Broström. (Nekrolog) O.M. 758
Svenskt kyrkolif. Om den kyrkliga ungdomsrörelsen. A.J. Holmbäck 759
Mannens trångmål - och kvinnans. Louise, s.b.k. 760
PS och svar. Erik Norling 760
Evigheten. En novell från kriget. Nils Lago-Lengquist 761
"De gamlas dag". En intressant utställning. 762
Kvinnorna och Baltiska utställningen. 763
Tystnadens torn. En historia från Bombay. (Forts.) Axel Ideström 763
Sorgebudet från Eriksberg. 764
Spalten om böckerna. 767
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 768
Svar. 769
Breflåda. 770

1913:48 Svenska konstnärinnor i Wien. Gunnar Broman 773
Sång vid solnedgången. Leon Larsson 774
Från min fönstersmyg. Historiemålningen. Annie Åkerhielm 775
"Åt Häcklefjäll": Albert Engströms Islandsbok. Knut Barr 776
Tystnadens torn. En historia från Bombay. (Forts. och slut) Axel Ideström 776
Midvintersblot. 777
Silhuetter. Hildur Nilsson 778
"Akademisternas" egna hem. 778
Spalten om böckerna. Marika Stiernstedt, E. H-N. 779
Storhertiginnan Luise af Baden 75 år den 3 december. 779
Från slottet till grafven. 780
Från söder och nord. 781
Ungdomslitteratur. Marie Louise Gagner 782
Från scenen och estraden. Ariel 783
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 784
Svar. 785
Breflåda. 786

1913:49 Fredrik Böök. Herman Söderberg 789
Våra hem. Mera om sängkamrar. Sigge Almén 791
Helena Nyblom 70 år. 791
Til Sverrig. Helena Nyblom 793
En juldag för femhundra år sedan. Amelie Gulnac 793
Åttio år "till Abraham". 794
Ärkebiskop J.A. Ekman. 795
Litteratur. 795
Årets vetenskapliga Nobelpristagare. 796
Birkagården. E.W. 797
Spalten om böckerna. Marika Stjernstedt, J. N-G., E. H-N. 798
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 800
Frågor. 801

1913:50 Hvad man ännu kan ge lifvet vid 90 år. (Marie Louise Raab) Ellen Key 805
En mesallians. Hildur Brettner 806
Svenskt kyrkolif. Den kyrkliga diakonien. John Melander 808
Nina Widell. (Nekrolog) G. L-M. 809
Fredrika Bremers andra mission. Elin Wägner 810
Tänk på lapparna till julen! Agne 810
Spalten om böckerna. Marika Stjernstedt 811
Silhuettecknaren John Leksell. 813
Ungdomslitteratur. Marie Louise Gagner 815
Från scenen och estraden. Ariel 815
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 816
En historia från bruket. (Forts.) Signe Engström 817
Svar. 817
Breflåda. 818

1913:Julnummer Stockholms jul - förr och nu.
Så lys, min stad... Bertil Malmberg 1
Corydalis nobilis. Hugo Öberg 2
Änkan Linarssons stora lycka. Skiss af Marika Stjernstedt 4
I mästarens spår. Artur Möller 6
En ny julmänniska. Waldemar Swahn 8
Stockholm. K.G. Ossian-Nilsson 9
Julen i Stockholm för 100 år sedan. Carl Forsstrand 12
Första fjätet. Henning Berger 13
Morgonstaden. Erik Lindorm 16
Midnattsskyar. Bo Bergman 17
Underbarnet. Gustaf Ullman 18
När man inte är gift...Elin Wägner 20
Tant Jacquette. Georg Nordensvan 23
Födelsedagsbarnet. Sven Lidman 24
Svanen. Anna Wahlenberg 27
1913:51 Axel Ebbe: "Lättare än luften". 821
En juldag för femhundra år sedan. Skildring från Kalmarunionens dagar. Amelie Gulnac 821
Två fredspristagare. 822
En man med själfaktning skrifver. 823
Fru Cornelius' julmiddag. Mila Hallman 823
Rösträttsföreningen som husägare. 825
Ett konstnärligt skåp. 825
Katarinadagen. Anna Levertin 826
Svensk möbelkonst i Ryssland. 826
Spalten om böckerna. Marika Stjernstedt 827
Sånger om julen. Matts Magni Granström 828
Vår modernaste samskola. E.W. 829
Äkta spetsar. Ottilia Adelborg 830
Ungdomslitteratur. Marie Louise Gagner 830
Svenska Nationalföreningens mot tuberkulos Jul- och Nyårsmärke 1913-1914. 831
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 832
Svar. 833
Breflåda. 834

1913:52 "La grande mode" i Stockholm. 837
En juldag för femhundra år sedan. Skildring från Kalmarunionens dagar. Amelie Gulnac 838
Nyårsvaka. Astrid Ahnfelt 839
Du, vinter. Fredrik Vetterlund 840
Från scenen och estraden. Ariel 841
Kvinnorna och Baltiska utställningen. E.W. 842
Spalten om böckerna. Marika Stjernstedt 842
En lifslång tjänst. (Sofia Albertina Nilsson) Annie Åkerhielm 843
Julafton på barnkyrkogården. Maj 843
Bland Folkungsminnen. Braheskatter. Erik Norling 844
Idun 1914. 847
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman-Sundstrand 848
En historia från bruket. (Forts.) Signe Engström 849
Svar. 849
Breflåda. 850

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen