Göteborgs universitetsbibliotek: Idun 1912

Idun 1912

1912:Innehåll Innehållsförteckning för 1912
1912:1 Carl G. Laurin. Carl Larsson 1
Det nya ansiktets författarinna. (Ester Nennes) E.W. 3
Iduns jubileums-artiklar. Patriotism. K.G. Ossian-Nilsson 4
Stor-Sigrid. Maria Rieck-Müller 5
Ett år har försjunkit...Bertil Malmberg 7
En plats vid vårt bord åt de gamla. 7
Årets Idunpris tilldelas skolkökslärarinnan Lotten Lagerstedt i Göteborg. Karolina Widerström 8
Olympiska spelen - årets nationella storbragd. Dexippos 9
Från scenen och estraden. Ariel 13
Statistik för hushållet. Peter Norden 14
Santa Teresina. Berättelse från det nutida Capri. Nils Wilhelm Lundh 15
Iduns 25-årsjubileum. 16
De förstörda vykorten. Red. af Idun 17
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 18
Tidsfördrif. 18
Frågor. 19
Breflåda. 19

1912:2 Ellen Bergman sjuttio år. Ann Margret Holmgren f. Tersmeden 21
En hälsning från Sven Hedin. Sven Hedin 22
Iduns jubileums-artiklar. Hemmet och vår tid. Annie Åkerhielm 23
Ellen Jolins utställning. 24
Assessorskan. Gustaf Ullman 24
Drömmare. Edvard Evers 25
"En plikttrogen kvinna". -s. 25
En farm på Madagaskars kust. Bref till Idun från Teres Kaudern 26
Några pressuttalanden om Idun. 27
"Gyllenhammarska trion". Till Alfhild Ljungmans minne. Elin Brandell 28
Anna Hamilton Geete och hennes senaste arbete. Ada Damm 29
Statistik för hushållet. (forts.) Peter Norden 30
Santa Teresina. Berättelse från det nutida Capri. Nils Wilhelm Lundh 32
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 33
Veckans pristäfling. 34
Tidsfördrif. 34
Min bekantskap med Emil Carlén. Ignotus 35
Breflåda. 35

1912:3 August Strindberg vid skrifbordet. (Fotografi) 37
Iduns jubileums-artiklar. Östern rör på sig. Karl Fries 39
Till August Strindberg. Ernst Högman 39
I elfte timmen. L.K.P.R:s nionde centralstyrelsemöte. Elin Wägner 40
Mitt insektshus. Hugo Öberg 41
Klara nya folkhögskola. 43
Strindbergshyllningen. 43
Johan Tiréns minnesutställning. 44
Anders Trulsons minnesutställning. E. H-n. 45
Två nya kvinnliga stadsfullmäktige. 46
En farm på Madagaskars västkust. Bref till Idun. (forts. och slut) Teres Kaudern 46
Väggmålningarna i Riksdagshuset. 47
Från scenen och estraden. Ariel 47
Santa Teresina. Berättelse från det nutida Capri. Nils Wilhelm Lundh 48
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 49
Veckans pristäfling. 49
Tidsfördrif. 50
Svar. 50

1912:4 Kronprinsessan Margareta 30 år. 53
Iduns jubileums-artiklar. Kvinnliga yrkesskolors betydelse för den kvinnliga medborgarrätten. S. F. Fries 54
Meningen? Skiss. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 55
Henriette Munck. (Nekrolog) 55
Kronprinsessans teduk. 56
Fru Hillevis dagbok. Elin Wägner 57
Spalten om böckerna. Gertrud Almqvist 58
Idun och Olympiska spelen. 59
Olympiska spelen. Där den stora världen organiseras. Sportsman 59
Duken som föreställer världen. Elin Wägner 61
Trotjänarinna i 80 år. 63
Hvad pressen säger om Idun landet rundt. 63
Santa Teresina. Berättelse från det nutida Capri. Nils Wilhelm Lundh 64
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 65
Veckans pristäfling. 66
Tidsfördrif. 66
Svar. 66
Breflåda. 67

1912:5 Valborg Svärdström-Werbeck. Sigrid Elmblad 69
Två minnen från i sommar. Fredrik Vetterlund 70
Til redaktionen af Idun! Georg Brandes 70
Iduns jubileums-artiklar. Uppfostran till själfhjälp. G.H. von Koch 71
Ett hundraårsminne. Ernst Högman 72
En flickrumstäflan. Iduns redaktion 73
En dröm. Mathilda Malling 74
Svenska basaren i Paris. 76
Före vernissagen. Elsa Hagéus 77
Veckans konst. 78
Santa Teresina. Berättelse från det nutida Capri. Nils Wilhelm Lundh 78
Från scenen och estraden. Ariel 79
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 81
Veckans pristäfling. 81
Tidsfördrif. 81
Frågor. 82

1912:6 Dagmar Thomas. (Nekrolog) H.H. 85
Du, svarta svan...Daniel Fallström 86
Herman Bang. (Nekrolog) E. H-n. 86
Iduns jubileums-artiklar. Vår tids belysning. Anna Lindhagen 87
Snöfrid vid Vessman. Hugo Öberg 88
Et litet Köpenhamnsbref. Thora Daugaard 90
Lujza Lamács-Daniel. Julia Svedelius 90
Kannstöperier i riksdagspolitik. I. Knut Barr 91
Det nya Fenixpalatset. 92
Våra simmerskor. Hur de träna för Olympiska spelen. Sportsman 93
Furstinna - skaldinna. Ett Parisminne af Wentzel Hagelstam 94
Santa Teresina. Berättelse från det nutida Capri. (forts.) Nils Wilhelm Lundh 95
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 97
Veckans pristäfling. 98
Tidsfördrif. 98

1912:7 Bryt in, vårt rikes soluppgång. E.N. Söderberg 101
Iduns jubileums-artiklar. Verkliga skäl för kvinnans rösträtt och skenbara. Vitalis Nordström 102
Laxen på sällhetens ö. Algot Ruhe 103
Brudmarschen. Ballad. Gustaf Ullman 105
En akvarellist. E. H-n. 105
Fredrika Bremer och de svenska kvinnorna. E.W. 105
Furstinna - skaldinna. Ett Parisminne. (forts. och slut) Wentzel Hagelstam 106
Damernas skidtäfling. 107
Från kvinnornas salong i Paris. Rosa Fitinghoff 107
Fru Emma Zorn och hennes verksamhet i Mora. En vacker kvinnogärning och en välförtjänt utmärkelse. Janne Romson 108
Från scenen och estraden. Ariel 110
Santa Teresina. Berättelse från det nutida Capri. (forts.) Nils Wilhelm Lundh 111
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 112
Veckans pristäfling. 113
Svar. 113

1912:8 Agnes Branting femtio år. E.W. 117
Iduns jubileums-artiklar. Frid på jorden. Mari Mihi 119
En dalkarl. Folke Friman 121
Emil Hillberg 60 år. E. H-n. 122
Selma Lagerlöfs-hyllningen i Finland. Jane Gernandt-Claine 122
Två dikter af Axel Ahlman 123
En djurvän. 123
Wilhelmsons utställning i Göteborg. 124
Hos "Handarbetets vänner". 125
Santa Teresina. Berättelse från det nutida Capri. (forts.) Nils Wilhelm Lundh 126
Där Engelbrekt föddes. Ett Engelbrektmuseum? Carl Ivan S. Wennberg 127
Litteratur. 127
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 128
Veckans pristäfling. 129
Tidsfördrif. 129
Svar. 129

1912:9 Vårts lands förste militäre aviatiker. 133
I dag gäller det. Elin Wägner 134
Yrvädersvals. Matts Magni Granström 134
Kvinnorna och fosterlandet. 134
Iduns jubileums-artiklar. Beundransvärda kvinnor. Alma Petri 135
Modellen. Rosa Nordenskjöld 136
Fru Hillevis dagbok. Tredje könet håller möte. Elin Wägner 137
Från "lejonens och rosornas land". Bref till Idun från en svensk officersfru. I. Ingrid Folke 138
Bref från Florens. Astrid Ahnfelt 139
Vår olympiatrupps vinterträning börjar. Sportsman 140
Hos Hugo Alfvén. Einar Norlén 141
Kannstöperier i riksdagspolitik. Knut Barr 142
Santa Teresina. Berättelse från det nutida Capri. (forts.) Nils Wilhelm Lundh 143
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 144
Veckans pristäfling. 145
Tidsfördrif. 145
Svar. 145
Frågor. 145

1912:10 En af de yngsta. (Anna Lenah Elgström) Elin Wägner 149
Kvinnan i hem och yrke. Bref till Idun från den tyska kvinnoutställningen i Berlin. Gregor 150
Marsvisa. Carl Larsson i By 151
En plats vid vårt bord åt de gamla. E.W. 151
Iduns jubileums-artiklar. Kvinnorna och sinnessjukvården. Frey Svenson 152
Begrafningen. Skiss. Harald Wägner 153
En Stockholmsmaskerad. Cafour 155
Santa Teresina. Berättelse från det nutida Capri. (forts.) Nils Wilhelm Lundh 155
Veckans konst. E. H-n. 156
Från scenen och estraden. Ariel 157
Santa Teresina. Berättelse från det nutida Capri. (forts. och slut) Nils Wilhelm Lundh 159
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 160
När man bryter löfte till gumman sin. Bilder ur skånska folklifvet. 161
Veckans pristäfling. 162
Tidsfördrif. 162

1912:11 Sydpolens eröfrare. 165
Iduns jubileums-artiklar. Ett önskemål. Gerda Meyerson 167
Vänskap. Skiss. Hetty Ovner 167
Den första. Anders Österling 168
Bakom Olympiska spelens kulisser. 169
Födelsedagsfotografiet. Carl Svenson-Graner 170
Från de hundratusen kappornas fabrik. E.W. 172
Verkligt och skenbart. Ett apropå. Frigga Carlberg 174
Från grufstrejkens och suffragettstridens land. 175
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 176
Veckans pristäfling. 177

1912:12 Skådespelerskan fröken Tollie Zellman. Efter en oljemålning af Louis Sparre 181
Vårfrudag. Alienus 181
Iduns jubileums-artiklar. En fix idé. Georg Nordensvan 182
En femtioåring. (Anton Blomberg) 183
Anna Bergström. M. R.-M. 183
Från "lejonens och rosornas land". Bref till Idun från en svensk officersfru. II. Ingrid Folke 184
Klockarens Joel. Berättelse för Idun af Marika Stjernstedt 186
Ett hvilohem. 187
"Hemmet för gamla". 188
"Och flickan hon går i dansen..." E.W. 189
Från årets vårsalonger. E. H-n. 190
Från scenen och estraden. Ariel 190
Lydia Grave. (Nekrolog) J. S-h. 191
Evas skapelse. Österländsk saga. Hamed 191
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 192
Veckans pristäfling. 193
Tidsfördrif. 193
Svar. 193
Breflåda. 194

1912:13 "Svenska konstnärinnor" i Lund. 197
Iduns jubileums-artiklar. Kvinnans nationella insats. Cecilia Milow 198
Klockarens Joel. Berättelse. (forts.) Marika Stjernstedt 199
Själfbetraktelser om våren. Ludvig Nordström 199
Fem dagar i filanzana. Bref från Madagaskar. Teres Kaudern 200
Tor Hedberg. 202
Ett gladt vårbudskap. E.W. 203
Ett "flickornas nummer". 203
Hemlösa barn och barnlösa hem. 203
Signe Rappe i olika gestalter på scenen. Julia Svedelius 204
Bakom Olympiska spelens kulisser. Sportsman 206
Litteratur. Harald Heyman 207
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 208
Veckans pristäfling. 209
Tidsfördrif. 209
När man bryter löfte till gumman sin. Bilder ur skånska folklifvet.. (forts.) Karla Rönne 210
Breflåda. 210

1912:14 Olympiska spelens prisdiplom. 213
Uppståndelse. Ernst Högman 213
Iduns jubileums-artiklar. Sveriges kyrkor, dess arkitektur och konstskatter. John Kruse 214
Damerna vid schackspelet. 216
Mors tro. Hjalmar Höglund 216
Den rolöse. Artur Möller 217
Kannstöperier i riksdagspolitik. III. Kring hufvudtitlarna. Knut Barr 217
Mästerkockarnes konung. Alla kockars kung och alla kungars kock. C.A. Bang 218
Klockarens Joel. Berättelse. (forts.) Marika Stjernstedt 219
Den politiska jordbäfningen i Kina. 220
Spalten om böckerna. Gertrud Almqvist 222
"Ett önskamål". En Idun-läsare 223
Från scenen och estraden. Ariel 223
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 224
Veckans pristäfling. 225
Frågor. 225
Breflåda. 226

1912:15 Prinsessan Patricia af Connaught. (Fotografi) 229
Elin Montelius och Maria Arbetsförening. I 30 år ledarinna af dess verksamhet. A-a. 229
Iduns jubileums-artiklar. Hur skola vi uppfostra våra flickor? Helena Nyblom 231
Den kungliga rösträttspropositionen. 232
Innan hon förrådde... Ett kapitel ur romanen "Sveaborg". Jane Gernandt-Claine 233
Modern och det döda barnet. Mildred Thorburn-Busck 234
C.S.A:s utbildningskurs för praktiskt socialt arbete. 235
Litteratur. 235
Vår olympiatrupps träning. Sportsman 236
Ett besök hos Karl Hultström. E. H-n. 237
Något om Eleonora Duse. Erika Jonn 238
Klockarens Joel. Berättelse. (forts.) Marika Stjernstedt 239
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 240
Veckans pristäfling. 241
Tidsfördrif. 241

1912:16 Henning Berger på 40-årsdagen. 245
Iduns jubileums-artiklar. Hemmet och naturläkekonsten. Henrik Berg 246
En gammal saga satt på vers. Karl-Erik Forsslund 247
Kvinnoviljan till medborgarrätt. E.W. 247
Herman Vedel. 248
Salong Joël. 248
En stad med idealisk stadsplan. Något för Stockholmarna att beakta. Märta Ekhoff 248
En interiörutställning. 250
En 90-åring. (Mathilda Bundsen) 250
Klockarens Joel. Berättelse. (forts. och slut) Marika Stjernstedt 250
Veckans konstkrönika. E. H-n. 253
Från scenen och estraden. Ariel 255
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 256
Veckans pristäfling. 257
Tidsfördrif. 257
Svar. 257
Breflåda. 258

1912:17 Emelie Högqvist. Ett hundraårsminne. 261
Iduns jubileums-artiklar. En hustru. Frida Landsort 262
Ordningens problem. Parisbref för Idun af Fredrik Böök 263
April. Artur Möller 265
Chr. A. Bang. 266
Moderskapsförsäkringen. Doktor Anna Klara Romanus-Alfvén kritiserar förslaget. 266
Kannstöperier i riksdagspolitik. Knut Barr 267
Valborgsmässa. Maria Olofsson 267
Knut Ekwall. (Nekrolog) 267
Inför Olympiaden. Sportsman 268
En mönsterskola i Linköping. Elsa Asklund 269
Spalten om böckerna. Gertrud Almqvist 270
"Femtio år vid teatern". (August Warberg) 271
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 272
Veckans pristäfling. 273
Svar. 273

1912:18 Flickornas nummer Iduns jubileums-artiklar. Hvad skall jag bli? Anna Gustafson-Danell 278
Strandvägsvår. Ernst Högman 279
Kunskapens träd. Marika Stjernstedt 280
Drottning Karin. Dikt af Sten Granlund 281
Flickor och böcker. Gertrud Almqvist 282
"Man fångar icke flugor med ättika". En enquête om ungkarlsskatt. 283
Ungdom och fägring. E.W. 284
Påsken på Sjöboda. Elin Wägner 287
Till Margit. Jeanna Oterdahl 291
Våra plantor. Frida Landsort 291
Den unga flickan och den gamla konsten. John Kruse 292
En studentskeroman. 294
Unga flickor i tropikerna och annorstädes. Jane Gernandt-Claine 294
Fästmöbekymmer. Gwen 296
Mellan pluggdagarne. Ett kapitel ur en studentskeroman från Uppsala af Ellen Landquist 296
Damtennis vid Olympiaden. Sportsman 298
Iduns flickrums täflan. 299
Pristagarinnorna i "Flickrumstäflingen". 300
Huru konungen fick den rätta drottningen. En gammal saga i ny dräkt af Frigga Carlberg 302
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 303
Veckans pristäfling. 304
Tidsfördrif. 304
Frågor. 305
Breflåda. 305

1912:19 Elna Tenow 50 år. Louise Hamilton 309
Vårnatt i Hellas. Bernhard Risberg 311
Iduns jubileums-artiklar. Pålitlighet. Agda Montelius 312
Elfgården i Gagnef. Anna Wettergren-Behm 312
Kvinnorna på Titanic. 314
Eremitaget. En berättelse om två människor. Ernst Blom 315
Prinsessan som kom från Österlandet. 316
Hemlöse barn och barnlösa hem. 318
Anna Lagerwall 65 år den 13 maj 1912. 318
Från scenen och estraden. Ariel 319
Litteratur. 319
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 320
Veckans pristäfling. 321
Tidsfördrif. 321
Breflåda. 322

1912:20 Hilma Angered-Strandberg och hennes nya bok. Marika Stjernstedt 325
Iduns jubileums-artiklar. Kvinnlig solidaritet. Else Kleen 327
Paris och religionen. Ur rese- och skissboken. B.O. Aurelius 328
Fåfängliga ting. Bertil Malmberg 329
Kannstöperier i riksdagspolitik. V. Arbetet hopar sig. Knut Barr 330
I barmhärtighetens hus. Anton Levedal 330
Giöbels vårutställning. 331
Då Olympiska spelen började. Sportsman 332
En bokbinderska. Elsa Ljunggren. H. 333
Eremitaget. En berättelse om två människor. (forts.) Ernst Blom 334
Anna Sahlström. H.S. 334
Från scenen och estraden. Ariel 335
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 336
Veckans pristäfling. 337
Tidsfördrif. 337
Svar. 338
Breflåda. 338

1912:21 Regeringsskiftet i Danmark. 341
Iduns jubileums-artiklar. Skada till sin själ. Ellen Key 342
En gammal pingstvisa. (Noter) Helge Sandberg 344
Kvinnorösträtten inför riksdagen. Knut Barr 345
Konvaljer. Hanna Söderlund 346
En 70-åring. Marie Louise Svanberg, född Hasselgren. Anna Kockum 347
Wennerbergsstatyns aftäckning. 347
August Strindberg. John Landquist 349
"Hvita Bandet". En storartad kvinnlig social verksamhet rundt hela landet. Föreningens ordförande och sekreterare hyllas på sina 60- och 50-årsdagar. 353
Spalten om böckerna. Gertrud Almqvist 354
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 356
Veckans pristäfling. 357
Tidsfördrif. 357
Svar. 358
Breflåda. 358

1912:22 Lotten Rönnqvist. (Nekrolog) Carin Wästberg 361
Iduns jubileums-artiklar. Auktoritetstro. Carl Larsson 363
En minnesbeta. Frida Landsort 364
Pontus Wikner och de unga. Johan Nordling 365
"Bränningarnas barn". Skiss. Gunnar Berndtsson 367
Konung Fredriks jordafärd. 368
Från Skansens vårfest. 369
Eremitaget. En berättelse om två människor. (forts.) Ernst Blom 370
Från scenen och estraden. Ariel 371
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 372
Veckans pristäfling. 373
Tidsfördrif. 373
Frågor. 374

1912:23 Ödmanporträttet. En vacker konstnärlig gåva till Musikhistoriska muséet. 377
En vårdröm. Lena Börjeson 378
Eva Upmark. Ordförande i Sv. kvinnornas nationalförbund 60 år. 378
Iduns jubileums-artiklar. Hemmens renässans. Till Ellen Key. Marika Stjernstedt 379
Svensk hemkonst. 381
Stadions invigning. E.W. 382
Kannstöperier i riksdagspolitik. Knut Barr 383
Expressionisterna. 383
Eremitaget. En berättelse om två människor. (forts.) Ernst Blom 383
Det svenska Stadion inviges. 384
Spalten om böckerna. Gertrud Almqvist 386
August Strindbergs samlade skrifter. 387
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 388
Veckans pristäfling. 389
Tidsfördrif. 389
Man skall aldrig säga aldrig. Carry 389
Breflåda. 390

1912:24 Utställningen i Halmstad. 393
Iduns jubileums-artiklar. Bygdemuséer. Karl-Erik Forsslund 395
Sånger om sommaren. Thorgny Wallbeck-Hallgren 396
Från världens nordligaste garnison. I. Dit upp. Hedvig Svedenborg 397
Något om våra trädgårdar och deras fiender. Astrid Cleve-Euler 398
Anna Whitlock 60 år. E.W. 399
Hemlösa barn och barnlösa hem. 399
Konstnärsförbundets utställning. E. H-n. 399
Gustaf-Adolf-spelen på Cirkus. 401
Den gamle som Gud hade glömt. Berättelse af Sigurd v. Koch 402
Från scenen och estraden. Ariel 403
Litteratur. Karl Wåhlin: Ernst Josephson. En minnesteckning. Carl David Moselius 403
Karl XII:s död. 403
Eremitaget. En berättelse om två människor. (forts.) Ernst Blom 404
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 405
Veckans pristäfling. 406
Tidsfördrif. 406
Svar. 406
Breflåda. 407

1912:25 Från världens nordligaste garnison. II. Midsommar. Hedvig Svedenborg 409
Ett tack från Musikhistoriska muséet. 411
Min stad. Fredrik Nycander 411
Iduns jubileums-artiklar. Själslifvets okända värld och dess utforskande. Sydney Alrutz 412
C.D. af Wirsén. (Nekrolog) E. H-n. 413
Halmstadutställningen öppnas. 414
Eremitaget. En berättelse om två människor. (forts.) Ernst Blom 415
Lingska flickor. 417
Den svenska musikfesten i Dortmund. En seger för svensk tonkonst och sång. T. 418
Ett diamantbröllopspar. 419
Olympiska nöjen. 419
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 420
Veckans pristäfling. 421
Tidsfördrif. 421
Svar. 422
Breflåda. 422

1912:26 Akademisternas 20:e årsutställning. 425
Iduns jubileums-artiklar. Svenskarna, medeltiden och Birgitta. Lydia Wahlström 426
"Från lejonens och rosornas land". Bref till Idun från svensk officersfru. III: Ingrid Folke 428
När vi voro kungar...G.P. Quist 430
Den svenska olympiatruppen. 431
Olympiska simbanans invigning. 432
Med "Sagas" unga vikingar, till Runö och Danmark. 433
En svensk-amerikansk sångerska. E. H-n. 434
Eremitaget. En berättelse om två människor. (forts.) Ernst Blom 434
Nytt välgörenhetsmärke. 435
Katastrofen vid Malmslätt. 436
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 437
Veckans pristäfling. 437
Tidsfördrif. 438
Breflåda. 438

1912:27 Spelen blåsas in. Ernst Högman 441
I skuggan af Stadion. Harald Viking 442
Iduns jubileums-artiklar. Kvinnans hemlighet. Elin Wägner 443
Kyrkstrumporna. En historia från husbehofsbränningens dagar. Hildur Brettner 444
Fanny Chrysander. (Nekrolog) 445
Bland halfapor på Madagaskar. Teres Kaudern 446
Trädgårdsglädje. Cecilia Milow 447
"En midsommarnattsdröm". Ariel 447
Olympiska spelen. Tennis, skytte, fotboll. 448
Från Olympiareataurangens invigning. 450
Muntra studentskor. -st-. 451
Eremitaget. En berättelse om två människor. (forts.) Ernst Blom 452
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 453
Veckans pristäfling. 454
Tidsfördrif. 454
Breflåda. 455

1912:28 I skuggan af Stadion. Harald Viking 457
Ett märkligt bokhandelsjubileum. C.E. Fritzes Kungl. Hofbokhandel och Bokförlagsaktiebolag fylla 75 år. 459
Dikter i Dalom. Karl-Erik Forsslund 459
Iduns jubileums-artiklar. Frukt, bär och grönsaker i de svenska hemmen hela året runt. Gustaf Lind 460
Från världens nordligaste garnison. III. På sjukhuset. Hedvig Svedenborg 461
Olympiakommitténs dinér på Royal. 463
Invigningsfesten på Stadion. 464
De kvinnliga gymnasisterna. 466
Idrotten på Stadion. 467
Länens hemslöjdsmarknad. 468
Eremitaget. En berättelse om två människor. (forts.) Ernst Blom 468
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 469
Veckans pristäfling. 470
Tidsfördrif. 470
Breflåda. 470
Kapplöpningarna på Lisarängen. 473

1912:29 Marathonsegern. 475
I skuggan af Stadion. Harald Viking 476
Olympisk kvinnoeld. Maria Rieck-Müller 477
Din mun. Bernhard Risberg 477
Iduns jubileums-artiklar. Kvinnorna och emigrationen. Ingeborg Dahllöf 478
Litet prat om resor i sommarhettan. John Kruse 479
Ur stridsvimlet på Stadion. 481
Stadionveckans glanspunkter. 482
Prisutdelningen i Stadion. 485
Våra segrare i femkamp. 485
Eremitaget. En berättelse om två människor. (forts.) Ernst Blom 486
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 487
Veckans pristäfling. 488
Tidsfördrif. 488
Breflåda. 488
Det stora sångartåget. 491
Söndagens stora afskedsfest i Stadion. (Teckning) 492
Den stora sångarfästen. (Teckning) 494

1912:30 Våra segrare i prisridning. 495
I skuggan af Stadion. Harald Viking 496
Iduns jubileums-artiklar. Mod. Rudolf Kjellén 497
Carolas val. Gustaf Ullman 498
De Olympiska spelens slutresultat. 499
De olympiska seglingarna. 500
Ett norskt uttalande om Sveriges renässans. 501
De olympiska hästtäflingarna. 502
Olympiska roddtäflingarna. 504
Nationell samling kring idrotten. 505
Spalten om böckerna. Gertrud Almqvist 506
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 507
Veckans pristäfling. 507
Tidsfördrif. 508
Svar. 508
Breflåda. 509

1912:31 Victoria. (Porträtt) 515
På drottning Victorias 50-årsdag. 516
I skogsbrynet. Oskar Hammarlund 516
Drottning Victoria som "Den heliga Elisabeth". 517
Iduns jubileums-artiklar. Post festum. Carl G. Laurin 518
En märklig kongress. 520
Soldager. Skiss. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 521
På Tullgarn och Solliden. 522
Landsflykt. Gertrud Norden 524
En hyllningsfest. 525
Eremitaget. En berättelse om två människor. (forts. och slut) Ernst Blom 525
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 527
Veckans pristäfling. 528
Tidsfördrif. 528
Frågor. 528
Breflåda. 528

1912:32 Albert Ulrik Bååth. (Nekrolog) John Landquist 531
En kvinna. Erik Lindorm 532
Iduns jubileums-artiklar. Något om bondfolkets andliga kultur. Carl Larsson i By 533
Från världens nordligaste garnison. IV. Älfven. Hedvig Svedenborg 534
Jasminernas doft. Erik Juel 536
Venetianska spetsar. Maria Collin 537
Drottning Victorias barndomshem. 538
Ett konstnärspar. Artur Möller 539
Litteratur. G.A. 540
"Haralds minne". Sveriges äldsta lungtuberkulosanstalt. 540
"Brunnen". Skisser från en badort. Carl Svenson-Graner 541
Sommarteater. 542
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 543
Veckans pristäfling. 544
Tidsfördrif. 544
Breflåda. 544

1912:33 Födelsedagsfesten på Tullgarn. 547
Iduns jubileums-artiklar. Kvinnlighetens gudomsmakter. Cecilia Bååth-Holmberg 548
Kvinnor i böcker och kvinnor i lifvet. Elin Wägner 549
Två unga svenskor på vandring öfver Jotunheimen. Görel Wiman 550
Sång under doftande träd. Bertil Malmberg 551
Bjudningen. Ett fragment ur Borgestads krönika. Harald Wägner 552
Det Geijerska släktmötet. 555
En liten rönn i Råsunda. A.F.D. 556
Den ljusa dagen. Adolf Nordgren 556
"Brunnen". Skisser från en badort. (forts.) Carl Svenson-Graner 557
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 559
Veckans pristäfling. 560
Tidsfördrif. 560
Breflåda. 560

1912:34 Prinsessan Maria med sin son prins Lennart. (Fotografi) 563
Iduns jubileums-artiklar. Infantilism. Emil Svensén 564
Blanchas död. Skiss. Gösta Adrian-Nilsson 565
Yttersta skäret. Christian Günther 566
Från "lejonens och rosornas land". Bref till Idun från en svensk officersfru. III. Några bilder från lifvet i Teheran. 566
Litteratur. 569
Ett behjärtansvärdt sommarhem. Annie Bro 569
Ett besök på "Barnens ö" i hafsbandet. 570
I skottlinjen. 572
Gamla kläder. Skiss. Soledad 572
"Brunnen". Skisser från en badort. (forts.) Carl Svenson-Graner 574
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 575
Veckans pristäfling. 576
Tidsfördrif. 576
Breflåda. 576

1912:35 Frälsningsgeneralen. Elin Wägner 579
De kämpande. Erik Lindorm 580
Iduns jubileums-artiklar. Modernt och vackert. Lilli Zickerman 581
Ett 20-års jubileum. F.d. elev 582
Caterinas brudkedja. En italiensk folklifsbild af Astrid Ahnfelt 583
Från världens nordligaste garnison. V. Ödemarkssonen. Hedvig Svedenborg 584
Sveriges första kvinnliga seminarierektor. (Augusta Westerberg) 584
De gamlas sommarhem. 585
Från utställningsfältet i Malmö. 586
En högtidsdag på Nääs. 587
"Aktiebolaget Semesterön". J.P.R. 588
"Brunnen". Skisser från en badort. (forts.) Carl Svenson-Graner 588
"Ödesrunor" - vår nya roman. 589
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 590
Veckans pristäfling. 591
Tidsfördrif. 591
Svar. 591
Frågor. 592
Breflåda. 592

1912:36 Nationalmuseums senaste förvärf. 595
Iduns jubileums-artiklar. Kvinnan och sjukvården i nutidens samhälle. Seved Ribbing 596
"En landsvägsintervju". Rosa Nordenskjöld 597
Fars syndapengar. Skiss. Maria Rieck-Müller 598
Mor. G.P. Quist 598
Från världens nordligaste garnison. VI. Med 13:de Batteriet. Hedvig Svedenborg 599
Barnförsäkring. 601
En barnens författarinna. (Johanna v. Hofsten) Stina Svartling, f. v. Hofsten 601
Det gråa garnet. Margareta Sachs 601
Från scenen och estraden. Ariel 602
"Bakom stolphärbrena". P.H. 603
"Brunnen". Skisser från en badort. (forts. och slut) Carl Svenson-Graner 604
Från Iduns läsekrets. 605
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 606
Veckans pristäfling. 607
Tidsfördrif. 607
Nunnan. Elly Westin 608
Breflåda. 608

1912:37 Från konungens höstjakter. 611
Iduns jubileums-artiklar. Ur Fredrika Bremers brefväxling. Ruben G:son Berg 612
En silfverbröllopsgåva till Idun. 614
Diktarbarnet. Torsten Wilner 615
De uppryckta. Skiss. Gertrud Runcrantz 615
Paris - Berlin - London. Olga Raphael-Linden 618
Vår modernaste husmoderskola. 619
Göran Armskölds memoarer. Oscar Wågman 620
Två svenska skulpturverk. 621
En minnesutställning. 621
God eller dålig folkläsning. 621
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 622
Veckans pristäfling. 623
Tidsfördrif. 623
Nunnan. (forts.) Elly Westin 623
Breflåda. 624

1912:38 Zorn-utställningen. 627
Iduns jubileums-artiklar. Några ord om musikkritik. Wilhelm Peterson-Berger 628
Visby. Johan Nordling 629
Från världens nordligaste garnison. VII. När männen draga ut i krig. Hedvig Svedenborg 630
Bernhard Risberg. 632
Två kosmiska kärleksvisor. Bernhard Risberg 632
"Hvad Diantha hittade på". Ida Buergel Goodwin 632
Ett landshöfdingeresidens. 634
Ett värmländskt hvilohem. Oscar Stjerne 635
Göran Armskölds memoarer. (forts.) Oscar Wågman 636
Från scenen och estraden. Ariel 637
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 638
Veckans pristäfling. 639
Tidsfördrif. 639
Svar. 641
Breflåda. 641

1912:39 En hedrad moder. 643
Iduns jubileums-artiklar. Kyrkan och hufvudstaden. 644
Barnens dag i Stadion. 645
Petter Gabriel Wickenberg. Ett sekeljubileum. Alfred B. Nilson 647
En gammal serveringsflicka. G. Adrian-Nilsson 649
Svenskarna. Amalia Björck 649
En konstnärskoloni i Arvika. 649
Norrlandskriget. Bilder och episoder från försöksmobiliseringen i Norrbotten. 651
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 654
Veckans pristäfling. 655
Tidsfördrif. 655
Svar. 656
Breflåda. 656

1912:40 Några små som genom Barnavårdsbyråns försorg blifvit räddade "i lä för stormarna". 659
Iduns jubileums-artiklar. Framtidens barnavård. Ebba Pauli 660
Lillan dansar. Oscar Stjerne 661
Hur vi arbeta. Ellen Afzelius 661
Råd och upplysningar i barnavårdsarbetet. G.H. v. Koch 663
Sol. v. K. 664
Barnaskyddsarbetets utveckling i vårt land. I. Jundell 664
"Såsom eget barn". Lars Barkman 665
Hemlösa barn och barnlösa hem. 665
I lä för stormarna. 666
Jag känner icke Cornelia. Elin Wägner 668
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 670
Veckans pristäfling. 671
Tidsfördrif. 671
Breflåda. 671
Frågor. 673

1912:41 De båda Carlarne. 675
Iduns jubileums-artiklar. Om läsning. Fredrik Böök 676
Fru Ramborg till Wijk. Ellen Hagen 677
Göran Armskölds memoarer. (forts.) Oscar Wågman 678
En man inför sin hustru, sedan hon en natt gråtit. Ignotus 679
Människorna i min sommarbygd. 680
Höstgillet. Maria Lindström 681
Från scenen och estraden. Ariel 683
Gunnar Wingård. (Nekrolog) 684
Spalten om böckerna. Gertrud Almqvist 684
Ur veckans konstkrönika. 685
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 686
Veckans pristäfling. 687
Tidsfördrif. 687
På andra sidan stranden. Lenie Hall 688
Breflåda. 688

1912:42 Den gamla färgargården. 691
Eva von Bahr. Ann Margret Holmgren f. Tersmeden 692
Iduns jubileums-artiklar. Atterboms "Carolina". Fredrik Vetterlund 693
Helena Reuterskjöld till sin älskade. Jane Gernandt-Claine 694
Höstgillet. Maria Lindström 695
Från världens nordligaste garnison. VIII. Nattskjutning vid Rödberget. Hedvig Svedenborg 696
Flygveckan. 698
En minnesutställning. 699
Litteratur. 700
Ett rop ur annonsspalterna. 700
Göran Armskölds memoarer. (forts.) Oscar Wågman 700
Göteborgs "Myror" jubilerar. 701
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 702
Veckans pristäfling. 703
Tidsfördrif. 703
Svar. 703
Breflåda. 704

1912:43 Ett nytt verk af "Två människors" mästare. 707
Iduns jubileums-artiklar. Kvinnan och religiositeten. Några aforismer. Edvard Evers 708
Anna Wahlenbergs nya bok. 710
Morgon. Gustaf Ullman 710
"Gustaf II Adolfs ungdom. 710
Praktisk vegetarianism. Några erfarenheter om pris och annat. Gwen 711
Fru Margareta. Ett 500-årsminne. Alfred B. Nilson 712
Maskinen och handen. 712
Göran Armskölds memoarer. (forts.) Oscar Wågman 712
Hem för de hemlösa. E.W. 713
Hos vår stora tragedienne. (Gerda Lundequist) Elin Wägner 714
Litteratur. 716
Det nya Veterinärinstitutet. 716
Från scenen och estraden. Ariel 717
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 718
Veckans pristäfling. 719
Tidsfördrif. 719
Svar. 719
Breflåda. 720

1912:44 Under Röda-Korsfanan. E.W. 723
Ett märkligt 50-årsjubileum. 724
Iduns jubileums-artiklar. Ur en gammal kassabok. Lotten Dahlgren 725
Vi äro soldater. Fredrik Nycander 727
Anna Preinitz. Gerda Meyerson 728
Göran Armskölds memoarer. (forts. och slut) Oscar Wågman 728
Från krigsteatern på Balkan. 730
Ett helgdagsaftonshem. E.W. 732
Svenska Hem i framåtgående. 732
Spalten om böckerna. Gertrud Almqvist 732
Greta Prozor. 733
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 734
Veckans pristäfling. 735
Tidsfördrif. 735
Frågor. 736
Breflåda. 736

1912:45 Systrarna på prästgårdstorpet. Julia Svedelius 739
Höst. Sigrid Elmblad 739
Den heliga grafven. Mari Mihi 740
Från världens nordligaste garnison. IX. En nattlig orderridt. Hedvig Svedenborg 741
En 80-årig vetenskapsman. 742
Iduns jubileums-artiklar. Malna kryddor. G. Lagerheim 743
Från Iduns läsekrets. 744
Louises giftermål. Elin Wägner 744
Inför köttnöden. Ett litet supplement till Gwens artikel om "Praktisk vegetarianism". Solidarfru och vegetarian 744
Hemmet för vanföra i Göteborg. 745
Prinsessan Marias fädernehem i Paris. R-N. 746
Vårt "Röda Kors" och kriget. Korrespondenser till Idun från öfversköterskan syster Anna Vogel 747
Veckans konst. 748
Från scenen och estraden. Ariel 749
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 750
Tidsfördrif. 751
På den andra stranden. (forts.) Lenie Hall 752
Breflåda. 752

1912:46 Venezia. Daniel Fallström 755
"Änkans oljekruka vardt aldrig tom". Jenny Velander 756
Iduns jubileums-artiklar. Hon ville "gå till teatern". Gustaf Linden 757
De svenska ambulanserna till krigsskådeplatsen. 758
En krona för ett hem. Tora Fries 759
President Woodrow Wilson. 759
Lille Louis. Anna Lenah Elgström 759
Från våra krigsfotografer. 762
Konstantinopel. "Fasornas stad". 763
Allmogeslöjd från västra Sverige. Svea Olson 764
I Haga Sophia...Maria Durling 764
Spalten om böckerna. Gertrud Almqvist 764
Ett soldathem i Boden. H. S-G. 765
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 766
Veckans pristäfling. 767
Tidsfördrif. 767
Breflåda. 768

1912:47 Sällskapet Idun 50 år. Ruben G:son Berg 771
Iduns jubileums-artiklar. Befolkningsfrågan och kvinnorätt. Gustaf F. Steffen 774
Anakronism. Artur Möller 775
Ett "kvinnornas hus" på Baltiska utställningen. E. Thn. 776
Det kvinnliga idrottsmärket. 776
Lille Louis. II. Anna Lenah Elgström 777
Kristina Gyllenstiernas dag. 778
Det danska kungabesöket. 779
Litteratur. 781
Från scenen och estraden. Ariel 781
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 782
Veckans pristäfling. 783
Tidsfördrif. 783
Breflåda. 783

1912:48 Hemmet för gamla och dess första donator. 787
Iduns jubileums-artiklar. Barnets rätt till personlighet. Natanael Beskow 788
Från världens nordligaste garnison. X. Lenahs bref. Hedvig Svedenborg 789
Ett socialhygieniskt försök i höga Norden. N.N. 791
I minnets ljus...(Vendela Hebbe) Jane Gernandt-Claine 792
En skald. G.P. Quist 792
Sommarmatsedel hela året. E.W. 793
I "höstsols" strålar. 793
I "höstsols" strålar. Några grupper och typer från Svenska teaterförbundets marknad. 794
Några ord om Hemmet för gamla. 795
Sällskapet Iduns jubileumsutställning. 795
Spalten om böckerna. Gertrud Almqvist 796
Ungdomslitteratur. Marie Louise Gagner 797
Ett inlägg i kampen mot den osunda litteraturen. J. N-G. 797
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 798
Veckans pristäfling. 799
Tidsfördrif. 799
Svar. 799
Breflåda. 800
Bilaga: Några ord om hemmet för gamla. 4 s.

1912:49 Årets litteräre Nobelpristagare. (Gerhart Hauptmann) E. H-n. 803
Nobelpriset i kemi. 804
Iduns jubileums-artiklar. Optimism. Gertrud Almqvist 805
Ida Raab. (Nekrolog) F. H-N. 806
Julklappar eller icke. Cafour 807
Tre dikter. Bertil Malmberg 807
Hemlösa barn och barmlösa hem. 807
Erik Brogren. Författaren till "Psyke". Knut Barr 808
Det ljusa leendet. G.P. Quist 808
Från Iduns läsekrets. Dina ögons ljus. Maria Strandell 809
Spalten om böckerna. Gertrud Almqvist 809
Hela världens fyrmästare. (Gustaf Dalén) 810
Ungdomslitteratur. Marie Louise Gagner 812
Från scenen och estraden. Ariel 813
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 814
Veckans pristäfling. 815
Frågor. 816

1912:50 Ebba Levertin. In memoriam. Alma Söderhjelm 819
Iduns jubileums-artiklar. Något om bönder, byalag och bonderomaner. Ludvig Nordström 820
Lucia. Hildur Brettner 821
Från våra Röda-korssystrar i Konstantinopel. Bref till Idun. Anna Vogel 823
Från världens nordligaste garnison. XI. Pistolskjutning till skidor och häst. Hedvig Svedenborg 824
Lily Bökman. E. H-n. 825
Svenska konstnärinnors höstsamkväm. Mademoiselle 825
Spalten om böckerna. Gertrud Almqvist 826
Medan brasan falnar. Carl Larsson i By 826
Genom en svensk kamera på krigsskådeplatsen. 827
Ungdomslitteratur. Marie Louise Gagner 829
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 830
Veckans pristäfling. 831
Tidsfördrif. 831
Breflåda. 831

1912:51 Midvinter. Bertil Malmberg 835
En åttioåring. (Karin Wrangel) 835
Iduns jubileums-artiklar. Ett blad ur åttiotalets reformkrönika. -T. 836
Advent. Gunhild Palmaer 838
Johannes Svanberg 60 år. E. H-n. 840
Spalten om böckerna. Gertrud Almqvist 840
Doktor Alexis Carrel. Nobelpristagare i medicin. 842
Drottningen på Capri. 842
Bland julkortsdrifvorna. 843
I Salong Joël. 844
Ungdomslitteratur. Marie Louise Gagner 844
Från scenen och estraden. Ariel 845
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 846
Veckans pristäfling. 847
Tidsfördrif. 847
Svar. 847

1912:52 Två nya tempel. 851
Iduns jubileums-artiklar. Nyårsafton. P.J. Rösjö 852
Dansen. En exponent för tidens kynne. Elsa Törne 852
Drömpaviljongen. Hjalmar Wallander 853
Från världens nordligaste garnison. XII. Jul. Hedvig Svedenborg 854
Karl XII. Carl G. Laurin 856
Om talrubbningar hos barn. E.W. 857
När tanken föddes. Märta Ekhoff 858
Arbetarnes konstutställning. 860
Skånes sista kardmakare. -st-. 860
Idun år 1913. 861
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 862
Veckans pristäfling. 863
Tidsfördrif. 863
Svar. 847

1912: Julnummer Iduns jul- och jubileumsnummer 1912. Utgifvet af Johan Nordling 1
Innehållsförteckning. 2
Molnvandring. Dikt af Verner von Heidenstam 3
Sångaren. K.G. Ossian-Nilsson 6
Vår på kyrkogården. Selma Lagerlöf 8
Minnesfesten. Fredrik Vetterlund 9
Mitt land. Amalia Björck 10
Den älskade staden. Ett blad ur Det stora Kontorets krönika. Hugo Öberg 11
Monokeln. Sven Lidman 13
Den monogame. Artur Möller 14
Mor. Anna Lenah Elgström 15
Floras vän. Anders Österling 16
Första sidorna i en roman. Anna Branting 18
Härbren. Karl-Erik Forsslund 20
En god gärning. Bo Bergman 21
Ett förtroendevotum. Sigfrid Siwertz 23
Tjugufem år Idun. En liten återblick vid det fyllda kvartseklet. 26
Iduns redaktions- och kontorspersonal under åren 1887-1912. (Fotografier) 27

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen