Göteborgs universitetsbibliotek: Idun 1911

Idun 1911

1911:Innehåll Innehållsförteckning för 1911
1911:1 Godt nytt år! 1
Sångerna om hemmet. Oscar Stjerne 2
Årets tolf kapitel. Inför barnens framtid. Anna Elg 3
Fru Hillevis dagbok. Hillevi 5
Strängaspel. Nils Lago-Lengqvist 5
Oscar Stjerne om sitt första författarskap. Oscar Stjerna 6
"Böckernas karneval". Några ord om Iduns stora nyårspristäfling med dess många och värdefulla pris. 7
Iduns pristagarinna för året. Iduns kvinnliga akademi utser landskapsmålarinnan Charlotte Wahlström. 9
I de fosterländska minnenas hall. 10
Den svenska jordens apostel. P.J. Rösiö. Alfred Stärner 12
Åran. Elf Norrbo 14
Idun. Afsevärda utvidgningar. Intressanta nyheter. 15
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 16
Veckans pristäfling. 16
Tidsfördrif. 17
Frågor. 17
Breflåda. 18

1911:2 Vinterglädje. 21
"Den sista gamla mamsellen". Gertrud Almqvist 22
Skyar. Ellen Lundberg-Nyblom 22
Våra kvinnliga stadsfullmäktige. 23
Våra butiksbiträden. Några kritiska betraktelser. Entre-Deux 24
Blacken. O. Hj. Erilsson 24
Svenska dopnamn. A. Kjöllerström 26
Våra hem och arseniken. 27
Men icke som en ros...Legend berättad af Harald Wägner 27
Nyåret på scenen. Ariel 28
Japansk konst. E. Hedberg 29
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 32
Veckans pristäfling. 32
Tidsfördrif. 32
Maja. Novell af Lennart Lang 33

1911:3 Önskeprinsen. 37
Föreningen Svenska konstnärinnor. 38
Fru Hillevis dagbok. Hillevi 39
Fru eller fröken. 39
Hennes enda utväg. Skiss af Maj 40
Stor litterär pristäfling. Johan Nordling 41
Mästarnes möte. Mari Mihi 42
En martyr. Skiss af Hjalmar Wallander 42
Carin Ulin. Rosa Fitinghoff 43
Kvinnorna hos stadsministern. 44
I balettstjärnornas värld. 45
Blacken. (forts. och slut) O. Hj. Eriksson 46
Från Iduns läsekrets. Barnbadning på BB. Gerda 47
Från scenen och estraden. Ariel 47
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 48
Veckans pristäfling. 48
Tidsfördrif. 49
Svar. 49
Breflåda. 50

1911:4 Den första ridturen. Prins Gustaf Adolf till häst. (Fotografi) 53
Fru Thekla Hofer. En uppburen sånglärarinna. Wolodja 54
Tre dikter af Matts Magni Granström 55
Symfonien. R. Meuller 55
Storstadens afvigsidor. En vandring med en kvinnlig polis genom "the slums" i Glasgow. Ebba Theorin 56
En martyr. (forts. och slut) Hjalmar Wallander 59
Solstrålar i mörkret. 60
Handelshögskolan i Stockholm. 61
"En kvinnlig Zorn". (Ingrid Ruin) 63
"Våra butiksbiträden". 63
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 64
Veckans pristäfling. 64
Tidsfördrif. 65
Svar. 65
Breflåda. 66

1911:5 På Lunkans sjuttioårsdag. 69
Årets tolf kapitel. Svenska kvinnan i brons. Dagmar Waldner 70
Två dikter. E.N. Söderberg 72
Fru Hillevis dagbok. III. Hillevi 73
Emil Feiff. Skiss för Idun af Ludvig Nordström 74
Spalten om böckerna. Gertrud Almqvist 75
Åt solsidan. Några intryck från invigningsdagen af de Sunnerdalska hemskolorna på Säbyholm. Julie Svedelius f. von Heijne 76
Ett barnavårdsmöte. 78
Föreningen "Ljusglimt". 78
Från scenen och estraden. Ariel 79
Fiskmåsen. Skiss af Wilma Lindhé 79
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 80
Veckans pristäfling. 80
Tidsfördrif. 81
Maja. (forts.) Lennart Lang 81
Frågor. 82
Breflåda. 82

1911:6 Prins Wilhelm och prinsessan Maria. (Fotografi) 85
Vinterns stora biltäflan. 86
Kvinnan och naturskyddssaken. Naturvän 87
Iduns kokbok. 87
Vår operascens främste sångare. Ariel 88
Fiskmåsen. Skiss. (forts.) Wilma Lindhé 89
Skärpning af fädernas försörjningsplikt. 90
Sångerna om hemmet. Oscar Stjerne 90
"Svenska kvinnan i brons". E-er. 91
Vilse. Gösta af Geijerstam 91
Ett italienskt medeltidsslott med svenska förbindelser. 92
Från scenen och estraden. Ariel 93
Veckans konst. 94
Kärleksbarnet. Skiss af Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 94
"Våra butiksbiträden". 95
De två lassen. Frida Landsort 95
En författares möbelutställning. 95
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 96
Veckans pristäfling. 96
Tidsfördrif. 97
Maja. (forts.) Lennart Lang 98
Breflåda. 98

1911:7 Gustaf Fröding på dödslägret. 101
Till Gustaf Frödings minne. Ernst Högman 102
Richard Berghs Frödingstafla. 102
En skald sänkes i jorden. 102
Fru Hillevis dagbok. IV. Hillevi 103
Något om brefskrifning i flydda tider. Jenny Engelke 104
Hemlösa barn och barnlösa hem. 105
Automobiltäflingen Göteborg-Stockholm. Ulrich Salchow 10 gånger världsmästare. 106
Skidbrottet. Fredrik Nycander 107
Pennskaftens soaré. E. H-n. 107
Fiskmåsen. Skiss. (forts. och slut) Wilma Lindhé 110
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 112
Veckans pristäfling. 112
Tidsfördrif. 113
Svar. 113
Breflåda. 114

1911:8 Prins Carls 50 årsdag. 117
Skall sorgen till. Anders Österling 118
Anna Bugge-Wicksell. Ann Margret Holmgren 118
På djupet. Valdemar Lindholm 119
Tre utställningar. 121
Skolade tjänarinnor för våra hem. Ett företag af Södra K.F.U.K. Maria Rieck-Müller 122
"Svenska kvinnor i brons". 123
Från Iduns läsekrets. 123
Litteratur. 123
Tio år vid kavaletten. (Alice Nordin) E. -er. 124
Ett gammalt Stockholmshem. Gurli Linder 125
Från scenen och estraden. Ariel 126
"Musikernas vårmarknad". 127
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 128
Veckans pristäfling. 128
Tidsfördrif. 129
Svar. 129
Breflåda. 130

1911:9 Ännu engång, Wennerbergstoden. 133
Årets tolf kapitel. Veckodagarnes krona. Anna Schütz 134
Sångerna om hemmet. Oscar Stjerne 135
Hvarför? Anna Lenah Elgström 135
Kvinnan i de ryska ordspråken. E.S.W. 137
Våra starka karlar. 138
Fru Hillevis dagbok. V. Elin Wägner 139
Kvinnornas egen konstutställning. 140
Nässjös välgörarinna. (Maria Malmberg) 142
Från "den gamla goda tiden". F. H-n. 143
Evighetsmaskinen. Novellett af Birger Sjödin 143
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 144
Veckans pristäfling. 144
Tidsfördrif. 145
Maja. Novell. (forts.) Lennart Lang 145
Frågor. 146
Breflåda. 146

1911:10 Anders de Wahl som Titus Flavius. (Fotografi) 149
Något om brefskrifning under flydda tider. II. Jenny Engelke 150
Främmande landskap. Fredrik Vetterlund 151
Litteratur. 151
Besöket. Birger Mörner 152
Evighetsmaskinen. (forts.) Birger Sjödin 152
Veckans konstkrönika. 154
Pietas. 154
Flickan med apelsinen. En lustig serie på Söndagsnisses utställning. 155
I vildmarkernas morgonväkt. Några ord om Norrbotten och dess arbetsstugor. Albert Carlgren 156
Från scenen och estraden. Ariel 158
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 160
Veckans pristäfling. 160
Tidsfördrif. 161
Maja. Novell. (forts.) Lennart Lang 161
Breflåda. 162

1911:11 "Vännerna". 165
Den stora rösträttskongressen. E -er. 166
Sångerna om hemmet. V. Oscar Stjerne 166
Modets gudinna. Frida Stéenhoff 167
Barndomsminnen från Dresden. Helena Nyblom 168
Veckodagarnas krona. Kerstin Wall Norrman 170
Elsa Eschelson. 170
Fru Hillevis dagbok. VI. Elin Wägner 171
Sveriges första barnsjukhus. 172
Kvinnliga stadsfullmäktige. 174
Evighetsmaskinen. (forts.) Birger Sjödin 174
Fjällbjörk efter höststormen. E. Hedberg 175
Från scenen och estraden. Ariel 176
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 177
Veckans pristäfling. 177
Tidsfördrif. 178
Breflåda. 178

1911:12 Från kungabesöket i Rättvik. Utanför Sparrstugan. (Fotografi) 181
Pennskaftets intervju i Göteborg. E. -er. 182
Två dikter. Martin Anfält 183
Något om Jack London. "Adventure", Solomonöarna, socialism och pigeon-english. Birger Mörner 184
Ett godt skämt. Novellett från 1850-talet af Hanna Lundholm 184
Gymnaster på skidfärd. Ester Svalling 186
Kvinnorösträttens världshistoria. 186
Anna Hedenschoug. H. M-s. 187
Bebådelsen. Sykar 187
Alma Hedin. 187
Hvita dagar vid Siljan. Några bilder från de kungligas besök i Rättvik. 189
Spalten om böckerna. Gertrud Almqvist 190
Evighetsmaskinen. (forts. och slut) Birger Sjödin 191
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 192
Veckans pristäfling. 192
Tidsfördrif. 193
Svar. 193
Breflåda. 194

1911:13 Stockholms stadshus. 197
Årets tolf kapitel. "Det värsta af allt". Hanna Kamke 198
Fru Hillevis dagbok. VII. Elin Wägner 200
Den första stortingskvinnan. (Anna Rogstad) Ann Margret Holmgren f. Tersmeden 201
Ett ädelt kvinnokall. 201
Författaren till "Anselmus". E. -er. 201
Sångerna om hemmet. VI. Oscar Stjerne 202
Anselmus. En novell af Ludvig Nordström 202
Floda kolonien. Sigurd Svensson 205
Ett godt skämt. (forts. och slut) Hanna Lundholm 206
De svenska barnen i Sverige. 207
Två utställningar. 207
Från scenen och estraden. 207
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 208
Veckans pristäfling. 208
Tidsfördrif. 208
Maja. (forts.) Lennart Lang 209
Frågor. 210

1911:14 Svenska turistutställningen i Berlin. 213
Pensionat i världsstäderna. Ellen Key 214
Svenska turistutställningen i Berlin. 214
Barnen och samhället. 215
Något om brefskrifning under flydda tider. III. Jenny Engelke 216
Om kvinnor och lifförsäkring. E.-er. 217
Rösträttens första donator. (Martina Bergman-Österberg) 218
Anselmus. (forts.) Ludvig Nordström 218
Maskinernas konstnär. 220
Litteratur. 222
Tre blad ur skissboken. Nils Lago-Lengqvist 223
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 224
Veckans pristäfling. 224
Tidsfördrif. 225
Breflåda. 225

1911:15 Filipstads 300-års jubileum. 229
"Det värsta af allt!" Elin Carlsson 230
Påsk. Vile 230
Sophie Nordling. (Nekrolog) 231
Sinii. En berättelse från Kina af Carl Nordling 231
En nationalgåfva till August Strindberg. 233
"Det Stockholm som går". 233
En ny Döderhultare. 233
Ett behjärtansvärdt räddningsarbete. 233
Anselmus. (forts.) Ludvig Nordström 234
Fru Hillevis dagbok. VIII. Elin Wägner 235
En skulpturutställning. (David Edström) E. H-n. 237
Litteratur. 238
Iduns boklista. 238
Från scenen och estraden. Ariel 239
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 240
Veckans pristäfling. 240
Tidsfördrif. 241

1911:16 Birger Mörner i Paris. W. Legran 245
Ur gyllene bin. Birger Mörner 247
Hos drottning Elena. Astrid Ahnfeldt 248
Gustaf Gullberg. (Nekrolog) J. N-g. 249
"Hela Stockholms" författare. J. N-g. 249
Dyningarnas ö. Julia Svedelius, f. von Heijne 249
En remarkabel 90-åring. (Fredrique Wahlgren) 251
Svensk rococo. 252
Anselmus. (forts.) Ludvig Nordström 254
Spalten om böckerna. Gertrud Almqvist 255
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 256
Veckans pristäfling. 256
Tidsfördrif. 256
Maja. (forts.) Lennart Lang 257
Svar. 257
Breflåda. 258

1911:17 Hemma hos prins Erik. E. Hbg. 261
Kvinnan. Frida Landsort 262
Svenska veckan. 263
En nittioåring. Biskopinnan Amelie Genberg, född Toll. -R-N. 264
Valborgsmässa. Elin Hök 265
Wilma Lindhé. Ulla Grips författarinna. 265
Fru Hillevis dagbok. IX. Elin Wägner 267
Från utställningsstaden vid Tibern. Romabref från Iduns korrespondent. K. R-m. 268
Anselmus. (forts.) Ludvig Nordström 270
De unga. 270
Från scenen och estraden. Ariel 271
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 272
Veckans pristäfling. 272
Tidsfördrif. 273
Svar. 273
Breflåda. 273

1911:18 Två stockholmare. J. N-g. 277
Sångerna om hemmet. VII. Oscar Stjerne 278
Årets tolf kapitel. Staden eller villasamhället? A. Westberg 279
Svenska konungaparet i Rom. A. Westberg 280
Något om brefskrifning under flydda tider. Jenny Engelke 281
Rösträttsalliansens ledare i Stockholm. 281
Hos il Maëstro. Mari Mihi 283
Under "Svenska veckans" dagar. 283
"Svenska veckan" genom Iduns kamera. 284
Högtidsdagar i Göteborg. Den stora musikfesten i Göteborgs konserthus. Från konstutställningen på Valand. 285
Anselmus. (forts.) Ludvig Nordström 286
Från scenen och estraden. Ariel 287
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 288
Veckans pristäfling. 288
Tidsfördrif. 289
Svar. 289
Frågor. 289
Breflåda. 290

1911:19 "Hela Stockholm" på hästutställningen. 293
Våra gossar. Gerd 294
Iduns kokbok. 295
Vid lustgårdens port. Christian Günther 295
Något om brefskrifning under flydda tider. Jenny Engelke 295
En vårsalong. 296
Efraim. Gösta Adrian-Nilsson 297
Spalten om böckerna. Gertrud Almqvist 299
Iduns boklista. 299
Bilder från hästutställningen. 300
En flickpension i Moskwa. Ebba Salwén 301
Vårtextilen. 302
Anselmus. (forts.) Ludvig Nordström 302
Från scenen och estraden. Ariel 303
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 304
Veckans pristäfling. 304
Tidsfördrif. 305
Inkräktaren. 305

1911:20 Ett besök hos Lotten Dahlgren. E. -er. 309
Kvinnornas rösträtt inför första kammaren. 310
Staden eller villasamhället? Magnhild Ek 311
Sångerna om hemmet. VIII. Oscar Stjerne 311
Jane Addams. "The lady of the melting pot". Hedvig af Petersens 312
Läkedomsörter. I.S. 313
Iduns stora romanpristäfling. 313
En graf. Amalia Björck 313
Isoldes ankomst till Careol. Fransk version af Carl Sam Åsberg 314
Mödrar. Hanna Kamke 315
Prinsessan Maria på Tekninska skolan. (Fotografi) 316
Från tre utställningar. 316
Bref från Rom. K. R-m. 317
Timmermansordens 150-årsjubileum. 318
Anselmus. (forts.) Ludvig Nordström 318
Från Iduns läsekrets. "Kvinnor och lifförsäkring". 319
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 320
Veckans pristäfling. 320
Tidsfördrif. 321
Inkräktaren. (forts. och slut) H. Börje 321
Svar. 321
Breflåda. 322

1911:21 Flygveckan. 325
Sommarnöje. Herta Malmius 326
Världshistorien. Efter Anatole France af Frida Landsort 326
Vårkorrespondensen. Sigurd v. Koch 328
Mitt första författarskap. Algot Ruhe 328
Hemslöjden i Lappmarken. Maria Rieck-Müller 329
Något om nedlåtenhet och vänligt bemötande. Ulla Linder 330
Iduns festnummer. 330
Fru Hillevis dagbok. X. Elin Wägner 331
"Prosten Ranks ättlingar". Ett stämningsrikt släktmöte på Skansen. 332
Svenska utställare på årets Parissalonger. Harald Heyman 333
När "Tante Hilda" tog afsked. Adelaide Nauckhoff 334
Anselmus. (forts.) Ludvig Nordström 334
Från scenen och estraden. Ariel 335
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 336
Veckans pristäfling. 336
Tidsfördrif. 337
Oumbärlig. Skiss af Ina L. Stockenstrand 337
Svar. 337

1911:22 Barnens dag öppnas. 341
Årets tolf kapitel. I parselen. Verna Mårtensson 342
Pingstens kungason. Bertil Malmberg 343
Om kvinnor och lifförsäkring. Berta Wiman 343
En pingstfärd till Visby. 344
Konst och rösträtt. 347
Den lifliga veckan. 347
Typer ur Barnensdagvimlet. 348
Skansens vårfest. 349
Hundutställningen. 349
Något om brefskrifning under flydda tider. Jenny Engelke 350
Anselmus. (forts.) Ludvig Nordström 351
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 352
Veckans pristäfling. 352
Frågor. 353
Breflåda. 353

1911:23 Iduns kongressnummer Iduns kongressnummer med anledning af VI internationella kvinnorösträttskongressen i Stockholm 12-17 juni 1911. 357
Carrie Chapman Catt. (Fotografi) 358
Hälsning till gästerna. 359
Kvinnornas världsförbund. Elin Wägner 360
Internationella rösträttsalliansens styrelse. 361
Hur jag blef rösträttskvinna! 362
Rösträttsstandaret. Kongresskantaten. 364
Svenska delegerade vid kongressen. 365
Kongressens centralkommitté. (Fotografier) 369
De engelska kvinnornas rösträttsrörelse. Gustaf Hellström 370
Kvinnornas lösen. Rösträttssång af K.G. Ossian-Nilsson. Tonsatt för unison kör och piano af Hugo Alfvén 371
Olympe de Gouges. Ellen Hagen 374
Bemärkta rösträttskvinnor. 375
Våra porträtt. 376
Programmet. 376
Bemärkta rösträttskvinnor. 377
Rösträttskvinnan i hemmet. 378
Kongressens lokaler. 379
Magdalenas frestelse. Elin Wägner 380
Uppåt! Teresia Eurén f. Eneroth 381
Stockholmsföreningens värdskap. E.W. 382
Kvinnan och arbetet. E.W. 382
Three steps behind. E.H. 382
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 383
Veckans pristäfling. 384
Oumbärlig. (forts.) Skiss af Ina L. Stockenstrand 384
Midsommarbrasan. E. L-t. 385
Breflåda. 385

1911:24 En junidag hos Ellen Key. Elin Wägner 389
Sångerna om hemmet. IX. Oscar Stjerne 391
Ett återseende. Skiss af Gurli Hartzman-Ericson 392
Inför kvinnornas kongress. E. -er. 394
Anselmus. (forts.) Ludvig Nordström 395
Göteborgs museum på 50 årsdagen. C.L. 396
Något om brefskrifning under flydda tider. (forts.) Jenny Engelke 398
Frithiof Strömberg. (Nekrolog) 399
En söndagshistoria. Gustaf Palmquist 399
En teaterskola. A.L. E-m. 400
Från scenen och estraden. Ariel 400
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 401
Veckans pristäfling. 401
Tidsfördrif. 402
Midsommarbrasan. (forts.) E. L-t. 402
Breflåda. 402

1911:25 Ett nytt skulpturverk. E. H-n. 405
Sophie Adlersparre. Ida Trotzig 406
Mannen bad med heta ord...Ernst Högman 407
Rullskridskor. Berättelse af Gustaf Hellström 408
Två affärskvinnor. (Amanda Adler, Hulda Adler) 408
Egnahem och småbruk. 409
Våra kyrkliga konstskatter. 410
Spalten om böckerna. Gertrud Almqvist 411
Kring det gamla standaret. Bilder från kvinnokongressen. 412
Rösträttskongressens facit. Elin Wägner 414
Svensk-danska skyttetäflingen. 415
Från scenen och estraden. Ariel 415
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 416
Veckans pristäfling. 416
Tidsfördrif. 417
Midsommarbrasan. (forts.) E. L-t. 417
Svar. 418

1911:26 Bröllopet på Gunnebo. A.B. 421
Årets tolf kapitel. I naturens skola. Alma Arbman 422
Märkesmän och svensk ungdomsrörelse. Knut Hallonsten 424
Sorgblomma, glädjeärt. Edvard Blom 424
Rullskridskor. (forts. och slut) Gustaf Hellström 425
Från det unga Arvika. 427
I Engelbrekts stad. Något om Örebro och dess utställning. 428
Kröningen i London. 430
Anselmus. (forts.) Ludvig Nordström 431
En skolans veteran. Seneca 432
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 433
Veckans pristäfling. 433
Tidsfördrif. 433
Olycksbarnet. Gustaf Svensson 434
Svar. 434
Breflåda. 435

1911:27 Ett handslag öfver hafvet. 437
Den eviga striden. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 439
Sångerna om hemmet. X. Oscar Stjerne 440
Clotilda af Savoyen. Ett tragiskt kvinnoöde. Emil Svensén 441
Svenska kyrkan i Paris. Då grundstenen lades. E. -er. 442
Iduns boklista. 442
Bland all världens mejerister. Ögonblicksbilder från mejerikongressen. E. -er. 443
Från Rouen - tusenårsjubiléets stad. 444
Anselmus. (forts.) Ludvig Nordström 446
Goda husmödrar får landthemmen. 447
Bebsies dag. Anna Levertin 448
Från Iduns läsekrets. 448
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 449
Veckans pristäfling. 449
Tidsfördrif. 450
Frågor. 450

1911:28 Två dikter. Gustaf Ullman 453
Nils Forsberg. Far och son. A.B.N. 454
Kvinnan i affärsvärlden. Avance 454
På Karl Wåhlins femtioårsdag. Sigrid Elmblad 456
Den eviga striden. (forts. och slut) Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 457
Björneborgarnes marsch. Peter Norden 458
Kvinnokraft. Gertrud Almqvist 459
Som i en dröm. Bernhard Risberg 459
Födelsedagen på Eriksberg. E. -er. 460
Anselmus. (forts.) Ludvig Nordström 462
Från scenen och estraden. Ariel 464
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 465
Veckans pristäfling. 465
Tidsfördrif. 466
Olycksbarnet. (forts.) Gustaf Svensson 466
Breflåda. 466

1911:29 Från svenska konstutställningen i Rom. 469
"God kvinnor". Sigrid Platen 470
Småstaden vaknar. A.U. Bååth 471
Johannas besegrare. Elin Wägner 472
En dockutställning för "De gamlas dag". 473
Något om brefskrifning i flydda tider. (forts.) Jenny Engelke 473
Hemlösa barn och barnlösa hem. 474
En kort saga. Skiss af Sven Hof 474
Idyll och ruin. Falsterbo före och efter branden. 476
Finska jubileumsregattan. 477
Sommardagar vid Öresund. Vikens fiskläge i skåne. Helge Sandberg 478
"Vi äro musikanter allt ifrån Skåneland". Upptecknad af Helge Sandberg 479
Två sommarböcker. J.N. 479
Tolf kämper. 479
Anselmus. (forts. och slut) Ludvig Nordström 480
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 481
Veckans pristäfling. 481
Tidsfördrif. 482
Svar. 482
Breflåda. 482

1911:30 En 80-åring. (Fredrik von Essen) 485
Något om brefskrifning i flydda tider. (forts.) Jenny Engelke 486
Fru Emma Carolina Öhman, född Lemon. Maria Rieck-Müller 488
Rösträtt och barnavård. Julia Svedelius f. von Heijne 489
Turistblad. Bo Bergman 490
Sägner från fattighäradet. Gertrud Almqvist 490
Glimmingehus. En märklig medeltidsborg. Alfred B. Nilson 492
Talldungen och kjolmönstret. Ett skissboksblad från en studieresa i Härjedalen. 494
Vår första strutsfarm. 495
En kort saga. (forts. och slut) Sven Hof 495
Om...Frida Landsort 496
Från Iduns läsekrets. Något om läkarmottagning och handarbete. Rosa Fitinghoff 496
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 497
Veckans pristäfling. 497
Tidsfördrif. 497
Svar. 498
Breflåda. 498

1911:31 Våra landsmän i Amerika. En Nobeldag i Chicago. 501
Årets tolf kapitel. I giftastankar. Louise Bergh 502
Svenskarnes bok. E. H-n. 503
Två nationaldagar. Axel Erdmann 504
En 200-årig bröllopsdikt af Johan Runius 506
Freier. Fredrik Vetterlund 507
En Kristinadag vid Loka brunn. G.N. 508
"En lycklig barndom - ett ädelt lif". Elsa Rosén 509
Sägner från fattighäradet. Gertrud Almqvist 511
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 512
Veckans pristäfling. 512
Tidsfördrif. 513
Frågor. 513
Olycksbarnet. (forts.) Gustaf Svensson 514
Breflåda. 514

1911:32 Madame Bernardini-Sjoestedt. 517
William Makepeace Thackeray. Helena Nyblom 518
Färjkarlen. Maria Rieck-Müller 519
Sångerna om hemmet. XI. Oscar Stjerne 519
En 75-åring. (Marie Zethelius f. Morsing) 521
"Mitt första författarskap". Frida Landsort 521
Ett fornminnesmuseum på Svältorna. G.E. 522
Från Ivar Hallströms sista år. Anteckningar från minnet och ur hans korrespondens. 523
Serafimerlasarettets röntgeninstitution. 524
Spalten om böckerna. Gertrud Almqvist 527
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 529
Veckans pristäfling. 529
Tidsfördrif. 530
Olycksbarnet. (forts.) Gustaf Svensson 530
Breflåda. 530

1911:33 Fyrtio år i väfstolen. (Johanna Brunsson) Maria Rieck-Müller 533
Ett feriebarn. Gösta Adrian-Nilsson 534
Bröllopet å Stenkullen. 535
Ur kvinnan historia. Femina ante portas! 536
Jag väntar vid grinden åt hafvet. Anders Österling 537
Från Ivar Hallströms sista år. Anteckningar från minnet och ur hans korrespondens. (forts. och slut) W. 538
Mitt första författarskap. Hugo Öberg 539
Ny dag. Theodor Tufvesson 539
Våra damer och sporten. Ett idrottsmärke för Sveriges kvinnor? Erik Pallin 540
Spalten om böckerna. Gertrud Almqvist 542
Sägner från fattighäradet. (forts.) Gertrud Almqvist 543
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 545
Veckans pristäfling. 545
Tidsfördrif. 546
Olycksbarnet. (forts.) Gustaf Svensson 546
Breflåda. 546

1911:34 Kampen om entonnarpokalen. 549
En skånsk målarinna. (Agnes Wieslander) Adolf Anderberg 550
Kungabesöket i Östersund. R. F-n. 551
Sångerna om hemmet. XII. Oscar Stjerne 552
Ur kvinnans historia. Femina ante portas! Peter Norden 552
"Mitt första författarskap". Henning von Melsted 553
Goda och dåliga samveten. A. Walter Stenström 554
Boken. Madelon 555
Om...Frida Landsort 555
I Gullmarn och på Trampen. Ett Lysekils kåseri. Fredrik Nycander 556
De två. Rosa Nordenskjöld 558
Sägner från fattighäradet. (forts. och slut) Gertrud Almqvist 558
Från scenen och estraden. Ariel 560
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 561
Veckans pristäfling. 561
Tidsfördrif. 561
Svar. 562
Breflåda. 562

1911:35 Kristina Borg. K.G. Ossian-Nilsson 565
Uppsala. Einar Norlén 566
Årets tolf kapitel. Passar - passar inte. Anna Byström 567
Den kvinnliga idrottsmärket. Sporting girl 569
Hos stamförvanter i Schweiz. Magda Bergquist 569
Rösträttskongressens eftermäle. 570
Rosen. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 570
Det internationella kvinnoförbundet. "International Council of Women" håller möte i Stockholm den 6-12 september. Alexandra Skoglund 572
Utan framtid. Henning von Melstad 575
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 576
Veckans pristäfling. 576
Tidsfördrif. 577
Svar. 577
Frågor. 578
Breflåda. 578

1911:36 Lapparnes konstnär. Torkel Tomasson 581
Elisabeth Lönroth. Ett nytt författarnamn. Julia Svedelius f. von Heijne 582
Ett eldprof. Elisabeth Lönroth 583
Sångerna om hemmet. XIII. Oscar Stjerne 584
Anders Trulson. In memoriam. Anders Österling 585
Från utställningsstaden vid Tibern. Romabref från Iduns korrespondent. 586
Septemberdialog. Cafour 587
Lågarö hvilohem. 587
Sextio år - sextio rosor. (Frigga Carlberg) E.W. 588
Billingens turistlockelser. En minnesrik och naturskön bygd. G. Ewald 589
Brefkort från Grenna. T-e. 590
Utan framtid. (forts. och slut) Henning von Melstad 590
Från scenen och estraden. -ER. 592
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 593
Veckans pristäfling. 593
Tidsfördrif. 594
Olycksbarnet. (forts.) Gustaf Svensson 594

1911:37 Statsministern och valmännen. 597
Tre dikter. Birger Mörner 598
Kvinnliga kvinnor. Veronica Hjelm 599
Dödsfjäriln. Anna Lenah Elgström 600
Käpplingestenen. 601
Fru Hillevis dagbok. Elin Wägner 602
Det stora kvinnomötet. 604
Haf och hälsa. Några bilder från Öddö skollofskolloni. 605
Från utställningsstaden vid Tibern. Romabref från Iduns korrespondent. K. R-m. 606
Nybyggnad. 607
Konst. 607
Från scenen och estraden. 608
Litteratur. 608
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 609
Veckans pristäfling. 609
Tidsfördrif. 609
Den röda aftonkappan. Olof Bruno 610
Breflåda. 610

1911:38 Göteborgs högskola 20 år. 613
Quasi una fantasia. Johan Nordling 614
"Flickbrigaden". Ett besök hos de engelska "girl guides". -N. 616
Nybyggnad. (forts. och slut) Steffen 618
Hos Fjaestad. Oscar Stjerne 619
Rimforsa rediviva. Elsa Asklund 621
Dödsfjäriln. (forts.) Anna Lenah Elgström 622
Från scenen och estraden. 623
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 624
Veckans pristäfling. 624
Tidsfördrif. 625
Svar. 625
Breflåda. 626

1911:39 "Af jord är du kommen..." Daniel Fallström 629
Årets tolf kapitel. Den försvunne riddaren. Thérèse Bergquist 630
Dödsfjäriln. (forts.) Anna Lenah Elgström 631
Hvita Bandets alkoholisthem blir verklighet. 632
Sparsamhetsfrukosten. En pristäflan för våra husmödrar. Red. af Idun 633
Fantasier från ögonsjukhuset. Harald Johnsson 633
Inför De gamlas dag. 633
K. högre lärarinneseminariets femtioårsjubileum. Elisabet Eurén 634
Litteratur. 638
Från scenen och estraden. 639
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 640
Veckans pristäfling. 640
Tidsfördrif. 641
Den röda aftonkappan. (forts.) Olof Bruno 641
Svar. 642

1911:40 Sigfrid Siwertz. John Landquist 645
Två födelsedagar - två lifsverk i människokärlekens tjänst. (Sophie Hermansson, Amelie Nordgren) Louise Hamilton 647
Den försvunne riddaren. Ett kapitel om den manliga artighetens dekadans och kvinnans skuld däri. Ruth Witzell 648
För sista gången. Gustaf Ullman 649
Mitt första författarskap. Olof Högberg 650
Kvinnan och trädgården. Nils Sonesson 651
Zorn och Gustaf Vasaporträttet. 652
Hos Emil Sjögren. A. Blomberg & comp. 653
N.P. Ödman. 654
Fönsterflirten. Berlinerbagatell af Einar Norlén 654
Rej-Håka. Skiss af Ester Hagberg 655
Fröken Apocryphia Swärd till fru Veronica Hjelm. Med anledning af uppsatsen "Kvinnliga kvinnor" i Idun n:r 37. 556
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 657
Veckans pristäfling. 657
Tidsfördrif. 657
Frågor. 658
Breflåda. 658

1911:41 Till mästersångarens hyllning. En vädjan till alla beundrare af Arvid Ödmanns konst. Ett minnesporträtt af sångaren för Musikhistoriska museet. Red. af Idun 661
Om barnförlamningen. Thure Hellström 662
Hem. Axel Johansson 663
Amelie Geijer f. v. Heijne A.M.H. 664
Moderskydd och sexualreform. Frida Stéenhoff 664
Hvem vill sköta Iduns Tidsfördrif! Red. af Idun 665
Afskedet. Harald Wägner 665
Kära gäster. -IP. 667
Den nya regeringen. 668
Damernas utställning i Köpenhamn. Ebba Theorin 669
Vera Lindblad. (Nekrolog) 670
Spalten om böckerna. Dagmar Waldner 670
Från scenen och estraden. Ariel 671
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 672
Veckans pristäfling. 672
Tidsfördrif. 672
Två människor. Skildring ur skånska folklifvet af Karla Rönne 673
Breflåda. 674

1911:42 En nyskapelse och dess upphof. Gertrud Runcrantz 677
Kvinnorna vid Olympiska spelen. 679
"Profetissan". Birger Sjödin 679
Sångerna om hemmet. XIV. Oscar Stjerne 680
Minnesstenen öfver slaget vid Landskrona. 681
En duktig 100-åring. 682
Iduns kokbok nu fullständig. 682
De gamlas dag. 682
Ett svenskt lungsotssanatorium i Amerika. J.S. 683
De skyldiga. Cafour 683
Franska skolan. 684
Svensk linodling. G.E. 685
Ur konstkrönikan. 686
Spalten om böckerna. Gertrud Almqvist 686
Rej-Håka. (forts.) Ester Hagberg 687
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 689
Veckans pristäfling. 689
Tidsfördrif. 690
Svar. 690

1911:43 Iduns jubileumspristäfling. Resultatet. 693
Sparsamhetsfrukosten. Red. af Idun 694
Vår psalmbok i ny gestalt. E.W. 694
Kriget i Tripolis. 695
Svenskarna på "Höstsalongen" i Paris. W. Legran 696
Hemmets och kvinnans konst. E.W. 696
En hvardagshistoria. 697
Rej-Håka. (forts.) Ester Hagberg 699
Ett standardverk. E.W. 699
En ny svensk Nobelpristagare. (Allvar Gullstrand) 700
Tre folkhögskolejubileer. R. Fr-n. 701
Från scenen och estraden. Ariel 702
Spalten om böckerna. 703
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 704
Veckans pristäfling. 704
Tidsfördrif. 705
Svar. 705
Två människor. Skildring af skånska folklifvet af Karla Rönne 706
Breflåda. 706

1911:44 Wennerberg - ödet. 709
Årets tolf kapitel. Många bäckar små...Ester Lundquister 710
De tre konsternas klubb. 711
Sångerna om hemmet. XV. Oscar Stjerne 712
Mitt första författarskap. Henning Berger 713
Ida Sophia von Schulzenheim. (Nekrolog) 713
Rej-Håka. (forts. och slut) Ester Hagberg 713
Dockutställningen. 714
Spalten om böckerna. Gertrud Almqvist 715
Min ungdom teg...Jane Gernandt-Claine 715
Vanföreeländet. E.W. 716
Sparsamhetsfrukosten. 718
Villan. Elly Westin 719
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 720
Veckans pristäfling. 720
Tidsfördrif. 721
Frågor. 721
Två människor. (forts.) Karla Rönne 722
Breflåda. 722

1911:45 Ett finskt herresäte. S.L. 725
Gustaf Adolfsminnet. E.W. 726
Abonnemangsafton. Ernst Högman 727
Höstrapsodie. Algot Ruhe 728
Ödmannsinsamlingen afslutad. Red. af Idun 729
Sparsamhetsfrukosten. (Prisbelönade uppsatser) 729
Villan. (forts.) Elly Westin 730
Thegerströmutställningen. E. H-n. 733
Min väninnas hem. Greek 734
Ernst Norlind i Stockholm. E.W. 734
Litteratur. E.W. 734
Från scenen och estraden. Ariel 735
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 736
Veckans pristäfling. 737
Tidsfördrif. 737
Kvinnans likställighet. 737
Breflåda. 738

1911:46 Nobelpriset åt Mme Curie. 741
Årets litteräre Nobelpristagare. John Landquist 742
Villan. (forts.) Elly Westin 743
Du sagosamma blomstersjäl...G.P. Quist 744
Christoffer Polhem. Sveriges förste ingenjör. Carl Forsstrand 745
Bergbestigning. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 745
Mitt första författarskap. Hjalmar Söderberg 746
Nya Drottningholm. 747
Spalten om böckerna. Gertrud Almquist 750
Sparsamhetsfrukosten. Tredje prisskriften. Katincka 751
Några ord om våra barnkamrar. Gurli Hertzman-Ericson 751
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 752
Veckans pristäfling. 752
Tidsfördrif. 753
Svar. 753
Kvinnans likställighet. (forts.) Carry 754
Breflåda. 754

1911:47 En furstlig familjegrupp från Fredensborg. 757
De gula kortens husmoderskolor. Elin Wägner 758
Gamla synder. Berättelse af Hanna Söderlund 760
Helena Eldrup, Kjellbergska flickskolan i Göteborg. (Notis) 761
Gustavianska kurtisaner. John Landquist 761
En dikt af årets litteräre Nobelpristagare. 762
Den otrogne. Maurice Maeterlinck 762
En väckelse. Ur F.K.P.R:s häfder. Frigga Carlberg 762
Barnens julflagga. 762
Fru Hillevis dagbok. XII. Elin Wägner 763
Nobelpalatset. 764
Spalten om böckerna. Gertrud Almqvist 766
Från scenen och estraden. Ariel 767
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 768
Veckans pristäfling. 768
Tidsfördrif. 769
Svar. 769
Breflåda. 770

1911:48 En hafvets målare. (Lauritz Holst) Guido 773
Vid klosterruinen. Knut Barr 774
Årets tolf kapitel. Original eller kopia? Harriet Heyman 775
Carl Eldh's Gunnar Wennerbergstod till Amerika. Gammal svensk-amerikansk sångare 776
Farbror Ek. Gösta Adrian-Nilsson 776
Hypotenusa. 778
En damkvartett. 778
Mitt förslag. Bygdekvinna 779
Den nya Kungsgatan. 780
Första internationella dockkongressen. "Lingonflickan" 781
Spalten om böckerna. Gertrud Almquist 782
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 784
Veckans pristäfling. 784
Tidsfördrif. 785
Frågor. 785
Anna. Rusjes 786

1911:49 Fredrik Vetterlund. Fredrik Böök 789
Jenny Cronsioe. (Nekrolog) Frigga Carlberg 791
De brända fälten. E.W. 792
Fyra fruar och en till. Cafour 793
Spalten om böckerna. Gertrud Almqvist 793
Svensk officersfru i Persien. 794
Hennes nåds julafton. Ejnar Smith 794
Veckans konstkrönika. 796
Högra folkskolan för flickor. Hanna Kamke 797
Ungdomslitteratur. Marie Louise Gagner 798
Kvinnovapen. I anledning af hattnålsstriden. Henrika Widmark 799
Från scenen och estraden. Ariel 799
Svenska mattor. 799
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 800
Veckans pristäfling. 801
Tidsfördrif. 801
Från vildmarken. Str. 802
Breflåda. 802

1911:50 Vår celebra Nobelgäst, madame Curie. (Fotografi) 805
Den elfta Nobelfesten. 806
Fru Hillevis dagbok. XIII. Elin Wägner 806
Hennes nåds julafton. (forst. och slut) Ejnar Smith 807
Några bilder från det inre af Ryssland. Greta Ekelöf 808
Ett anti-suffragett 5 o'clock tea. -N. 810
Kvinnornas själfhjälpskassa i Göteborg. 810
Ryska kvinnoarbeten. E.W. 811
Sv. Slöjdföreningens lotteri. 811
Ensam. Helmer Bugge 811
Barnen och böckerna. E.W. 812
Spalten om böckerna. Gertrud Almqvist 814
Ungdomslitteratur. Marie Louise Gagner 815
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 816
Veckans pristäfling. 816
Tidsfördrif. 816
Min bekantskap med Emilie Carlén. Ignotus 817
Breflåda. 818

1911:julnummer O, julens natt...Jane Gernandt-Claine 1
En vintersaga. K.G. Ossian-Nilsson 2
Revolt. Minne från Malmö skola af A.U. Bååth 4
I väntan. Anders Österling 5
Den mörka trädkronan. Fredrik Vetterlund 7
Man och hustru. Ludvig Nordström 9
Ögonen. Marika Stjernstedt 10
Eld i snön. Gustaf Ullman 12
När björnen går ensam i skogen. Småroligheter i skogsfars enstöringslif af Olof Högberg 14
Zigenarbaronen. Carl Larsson i By 16
Den blå kavajkostymen. Sigfrid Siwertz 18
I mörkret. Annie Åkerhielm 20
Undan ödet. Bo Bergman 22
Hur Kerstin Falk fick bankplatsen. Anna Wahlenberg 24
Fjärilen. Hugo Öberg 26
Dröm-strömming. Gammal släktsaga berättad af Jenny Engelke 28

1911:51 Skärgårdskapellets altartafla. O.M. 821
En ångermanländsk hembygdsforskare. Birger Sjödin 822
Julsång för ett irrande hjärta. Bertil Malmberg 823
Något om dockor och dockkläder. Apropos dockutställningen i Konstnärshuset. Dagmar Josefson-Baeckström 824
Huru tallarna blefvo smyckade med ljus. Saga af Vilhälm Nordin 824
Fru Hillevis dagbok. XIV. Elin Wägner 826
En bok om barnförlamningen. Elna Tenow 827
En originell utställning. E.G. Folcker 827
Med stickel och radérnål. Grafiska sällskapets retrospektiva utställning. 828
Spalten om böckerna. Gertrud Almqvist 830
Ungdomslitteratur. Marie Louise Gagner 831
Från scenen och estraden. Ariel 831
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 832
Veckans pristäfling. 833
Tidsfördrif. 833
Svar. 833

1911:52 "Ett köpmanshus i skärgården". Frida Hjertberg 837
Hemmet på Backen. 838
Skånsk hemslöjdutställning i Köpenhamn. Thora Daugaard 838
Ärkehertiginnan af Dalarna 75 år. 839
Ensam. (forts. och slut) Helmer Bugge 839
Nyårsafton. Harry 840
En äkta svensk. Reinhold Norstedt. In memoriam. Jacobine Ring 841
Selma Lundberg. Hanna Hallberg-Norlind 842
Luise Hanson. G. BKD. 842
Litteratur. Gertrud Almqvist 843
Det besegrade ödet. Gustava Svanström 843
Från en samlares hem. 844
Husmoderskolan i Karlstad. G.H. 846
Iduns 25-årsjubileum. 848
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 849
Veckans pristäfling. 849
Tidsfördrif. 850
Svar. 850
Breflåda. 851

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen