Göteborgs universitetsbibliotek: Idun 1910

Idun 1910

1910:Innehåll Innehållsförteckning för 1910
1910:1 Årets Idun pristagarinna. Thora Kulle. Lilli Zickerman 1
Ett nyårsbref till våra läsare. 2
Gertrud Almqvist. Iduns nya litteraturkritiker. 2
Årets tolf kapitel. Husmodern - familjens finansminister. Agnes Andersson 3
En droppe parfym. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 5
O, år som gått...Jane Gernandt-Claine 6
Ur häfdernas skattkammare. Spridda drag ur nordiskt kvinnolif under forn- och medeltiden. Hans Hildebrand 7
Från Katarina till Granada. Söderpojken som kom ut i världen och blef en ryktbar målare. Ernst Högman 8
Från vikingasvenskarnes Runö. 10
Författarhemmet i Strängnäs. Ludvig Nordström, Marika Stjernstedt 11
Hur "Stina" firade tjugondag Knut. Emmy Köhler 13
Det uppbrända testamentet. Hvem är gärningsmannen? En spännande pristäfling för alla. 14
Från scenen och estraden. Ariel 15
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 16

1910:2 Ernst Lundquist berättar om sitt. Vår prisbelönte författare. Första författarskap. Ernst Lundquist 17
Sömnen. Elsa Törne 18
En vändpunkt i Tegnérs lif. Otryckta dokument och aktstycken meddelade af D:r Karl Stjernkrantz 30
Kajornas krig. Vid restaureringen af Kärnan i Helsingborg. A.U. Bååth 22
Hos Aron Jerndahl. 23
Herr Erik. Skiss. Gustava Svanström 24
Hur "Stina" firade tjugondag Knut. (forts. och slut) Emmy Köhler 25
Två dikter af Ida Ström 26
Från scenen och estraden. Ariel 27
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 28

1910:3 Ett besök på Kroken. Ett konvalescenthem för barn. Gabrielle Ringertz 29
Kurs i kommunal kunskap för Stockholms kvinnor. Husmor på landet 31
Utkastad i världen. Amanda Kerfstedt 32
Förhistoriskt. Frida Landsort 32
Om kaffebord och annat. En skildring från Finland. Paula Messel 33
En "eliteutställning" hos Blanch's. 34
"Boston-Palace" på Djurgården. 36
Kvinnorösträttsmöte i Jönköping. 36
En vändpunkt i Tegnérs lif. Otryckta dokument och aktstycken. (forts.) Karl Stjernkrantz 36
Ett skott i dimman. Berättelse. Maria Jouvin 37
Nyårsrevyerna. Ariel 38
Ett skåp från 30-åriga kriget. 39
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 39

1910:4 Oscar Björck. Några ord på femtioårsdagen. 41
Ett "Kvinnornas hus" i Köpenhamn. När komma stockholmskorna efter? Edla af Klercker 42
Kvinnligt yrkesregister. 42
Mitt första författarskap. E. Walter Hülphers 43
Svenska dagar i Moskva. R...43
Dubbelgångaren. Ur konsul J. Simonsons efterlämnade reseanteckningar. Henning Berger 44
Kvinnoparlamentet i Jönköping. Elin Wägner 46
En vändpunkt i Tegnérs lif. Otryckta dokument och aktstycken. (forts.) Karl Stjernkrantz 48
Ett skott i dimman. Berättelse. (forts.) Maria Jouvin 49
Konstveckan. 50
Från scenen och estraden. Ariel 51
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 52

1910:5 Eva Bonniers minnesutställning. 53
Vid rådsbordet bland männen. Lia 54
Stridsäpplen. Stilett 55
Visor i dur och moll. Anders Österling 56
Dubbelgångaren. Ur konsul J. Simonsons efterlämnade reseanteckningar. (forts. och slut) Henning Berger 56
Alma Forsberg-Dalhoff. 57
Musikhistoriska muséet. 58
Det nya århundradets läkekonst. Doktor Bagges medicinska ljus och röntgeninstitutet i Göteborg. 59
Reform-matsedlar. 60
En vändpunkt i Tegnérs lif. Otryckta dokument och aktstycken. (forts.) Karl Stjernkrantz 60
Ett skott i dimman. Berättelse. (forts. och slut) Maria Jouvin 61
Från Rue de la Paix till Standvägen. Gwen 63
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 64

1910:6 Ur Nya Iduns krönika. Med anledning af tjugufemårsjubileet. Sigrid Elmblad 65
Musiken i hemmen. J. N-g. 66
Årets tolf kapitel. "Sällskap, där man har roligt". Helge Wahlgren 67
Slutredovisning för Iduns insamling till kamp mot svälten. 68
Att vara kvinna blott...Léon 69
På kungabal. Hillevi 69
Spalten om böckerna. 72
Gabriel Burmeister. Axel Tallberg 73
En vändpunkt i Tegnérs lif. Otryckta dokument och aktstycken. (forts.) Karl Stjernkrantz 73
Från scenen och estraden. Ariel 74
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 76

1910:7 Hemlösa barn och barnlösa hem. G.H. von Koch 77
Våra små skyddslingar. 79
Björnstjerne Björnson. En minnesbild. Helena Nyblom 80
Kvinnorna och stadsfullmäktigevalen. E. -ER. 81
John Börjeson in memoriam. 82
Östgötaspelen. 83
Stridsäpplen. 84
Stjärnan i lapptäcket eller när tant Tonnie dansade med kung Oscar i ullsockorna. Ett ungdomsminne af Dagmar 84
Kärlekens dröm. Sigrid Elmblad 85
Tre mästare af penseln. 86
Från det öfversvämmade Paris. 87
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 88

1910:8 Zorn. Carl Larsson 89
Femtioårsdagen. Johan Nordling 89
En kvinnosakskämpes sextioårsjubileum. (Ann Margret Holmgren f. Tersmeden) E. -ER. 92
Hemlösa barn och barnlösa hem. E. -ER. 93
Två hädangångne skolmän. Emil Hammarlund, K.E. Palmgren 93
Själfdeklaration vägen till kommunal rösträtt. 93
I skymningen. Gertrud Almqvist 93
Några konstverk af Zorn. 94
Kapplöpningarna vid Lindarängen. 97
Några tankar med anledning af "reformmatsedlar" och "växtdiet eller köttdiet". Axi 97
En vändpunkt i Tegnérs lif. Otryckta dokument och aktstycken. (forts.) Karl Stjernkrantz 98
Från scenen och estraden. Ariel 99
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 100

1910:9 Elisabeth Waern-Bugge och Växtfärgsaktiebolaget i Göteborg. E. -ER. 101
Lifvets gladiator. Daniel Fallström 101
Magnus Stenbock och Nordens äldsta karikatyrer. Ett apropå till tvåhundraårsminnet för dagen. Alfred B. Nilsson 102
Allas gäldenär. "Sällskap där man har roligt". Gwen 104
En vändpunkt i Tegnérs lif. Otryckta dokument och aktstycken. (forts.) Karl Stjernkrantz 104
Svenska turistföreningen, 1885-1910. 106
Bland syd-Amerikas rödskinn. Ett kvinnligt skönhetsgalleri från tropikerna. 107
Ett märkligt 50-årsminne. Christina Nilssons första framträdande på estraden. 109
En högtidsdag för de små. 109
Den skriftlärde. Historien om en svensk-amerikan. Algot Ruhe 110
Från Rue de la Paix till Strandvägen. Gwen 111
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 112

1910:10 Laura Löwenhielm. En af våra första kvinnliga bibliotekarier. Maria Rieck-Müller 113
200-årsminnet af slaget vid Helsingborg. 114
Anna Wallenberg. Ulla Linder 114
Årets tolf kapitel. Kvinnan och giftermålsbalken. Mathilda Staël von Holstein 115
Romans. Gösta Adrian Nilsson 117
Ryska kvinnodräkter. Några bilder från en studieresa. Elisabeth Thorman 118
En kvinnlig stadsfullmäktigekandidat. (Valfrid Palmgren) 119
Hyllningen för Ann Margret Holmgren. 120
Hemlösa barn och barnlösa hem. 120
Svenska ingenjörföreningen i Chicago. E.W.O. 121
Stridsäpplen. Sigrid Elmblad 121
Små husmorsämnen. Dockköket i kindergarten. 122
Den skriftlärde. Historien om en svensk-amerikan. (forts. och slut) Algot Ruhe 122
Från scenen och estraden. Ariel 123
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 124

1910:11 Stockholm på rullsko. 125
Ulla Boltenstern. (Nekrolog) Louise Stenbock f. Mörner 126
Hemlösa barn och barnlösa hem. G.H. von Koch 126
Ur häfdernas skattkammare. Spridda drag ur Nordiskt kvinnolif under forn- och medeltiden. II. Hans Hildebrand 127
Snö. Olof H:son Molander 127
Kvinnorna och skytterörelsen. 128
Kvinnornas kommunala möte. 129
Ur lifssorlet. Tre konturteckningar af Gustava Svanström 129
Ulricehamns nya vintersanatorium. 130
Nationalmonumentet. 131
Från en fransk flickpension. Några Parisminnen för Idun af Greta Fallstedt 132
Weckans konstutställningar. 134
Litteratur. 135
Iduns boklista. 135
Några ord om Stjärnfors. Ellen Wester 135
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 136

1910:12 Wåra kvinnliga fäktare. 137
Mor. Nils Lago-Lengquist 138
Barnens läxor. Peter Norden 138
En vildmarksförfattare. Om mig själf. O.Hj. Ericsson 139
Snöstormen. O.Hj. Ericsson 139
Åre. 142
Stridsäpplen. V. Mitt strå till stacken. Anna Lindfors 144
Från Iduns läsekrets. 144
Ett bref om folkbildningsarbetet i Norrland. Dagmar Waldner 145
Den förlorade sonen. Anna Cederlund 145
Spalten om böckerna. Gertrud Almqvist 146
Iduns boklista. 146
Adelnäs' trädgårdsskola. 146
Från scenen och estraden. Ariel 147
Svante Kede. En debuterande konstnär. 147
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 148

1910:13 Två påskdikter. Passionsnatt, Påskdag. Bertil Malmberg 149
Striden mot landsfienden. E. -ER. 150
Hemlösa barn och barnlösa hem. 150
En Selma Lagerlöfafton i Berlin. Paula R. Heymans 151
Gamla Lappar. Lucie Kihlstedt f. Ulfsparre 151
Efter solfall. Berättelse. Elisabeth Kuylenstierna Wenster 152
Brucebo och dess härskarinna. (Caroline Benedicks-Bruce) Elsa Hagéus 154
En svensk-holländsk väfskola i Haag. 156
"Sällskap, där man har roligt". Gertrud Runcrantz 157
Fru + eller -. Pax 157
Elektriciteten hemmets tjänare. -ER. 158
Kvinnlighetens makt. Novell. Elin Ameen 158
Från scenen och estraden. Ariel 159
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 160

1910:14 De två bland de nittioåtta. Våra nyvalda kvinnliga stadsfullmäktige. E. -ER. 161
Chimär. Hildur Palme 162
Stor litteraturpristäfling till hugfästande af Iduns tjugufemårsjubileum. Johan Nordling 162
Nervläkaren doktor Magnus Matell. Några ord till 50-årsdagen den 4 dennes. A.U. Bååth 163
Årets tolf kapitel. Hvarför saknar kvinnan sinne för humor? Harald Wägner 164
Skråköping väljer landstingsmän. B.O. 165
Grafvårdarna. En kyrkogårdsvandring. Hans Erea 166
På fältskjutning. 167
Mitt första författarskap. Gustaf Hellström 168
"Husmoderns fristunder". Svar till H.B. 168
Dialog på första april. Evelina Ihre 169
Kvinnlighetens makt. Novell. Elin Ameen 170
Från Rue de la Paix till Strandvägen. Gwen 171
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 172

1910:15 Furstebesök i Åre. Idrottslif på "Skutan". 173
Kampen mot snörlifvet. Några ord om dräktreformsträfvandena i Frankrike. Gurli Linder 174
Skråköping väljer landstingsmän. (forts.) B.O. 175
Om giftas...Anna Knutson 176
Om vagantlyrik och barn. Hjalmar Kylén 177
Våra barns läxläsning. Fru Fanny 177
Erik Werenskiold. Från den norska konstutställningen i Stockholm. 178
Från scenen och estraden. Ariel 179
Fru Silfverström. Ulla Linder 180
Något om centralköksrörelsen i Berlin. Alida Jakobson 181
Kvinnlighetens makt. Novell. Elin Ameen 181
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 183

1910:16 Det nya furstehemmet. 185
Skråköping väljer landstingsmän. (forts.) B.O. 187
En sjuttioåring. Louise Hamilton 188
Gif akt på Nick Carter! 188
Morgon. Hildur Palme 188
Professorskan Laura Bolméer, Fredrik af Lundblad och Esaias Tegnér. Ett beriktigande. Cecilia Bååth-Holmberg 189
Toalettlyxen på scenen. 190
I den kulörta barockens tecken. 193
Från Iduns läsekrets. Fru + eller -. Evelina Ihre 193
Spalten om böckerna. Gertrud Almqvist 194
Iduns boklista. 195
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 195

1910:17 På Agda Montelius 60-årsdag den 23 april 1910. Eira Hellberg 197
Om sexuell undervisning och uppfostran. Elisabet Eurén 198
Kvinnlighetens makt. Novell. Elin Ameen 200
Mot vår. Nils Sandström 201
Boyscoutrörelsens segertåg. De svenska "Riddarpojkarna". 202
Riddarpojkarna. Johan Nordling 205
Från scenen och estraden. Ariel 206
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 207
Fruktträden blomma. Frida Landsort 209
Årets tolf kapitel. Med rensel och vandringsstaf. Gustava Svanström 210
Ungdomsdagar. Fragment af en ofullbordad roman. Hjalmar Söderberg 212
Villabyggnad. Knut Strangenberg 215
Jenny. Waldemar Swahn 218
Drömmen om björklandet. Fredrik Wetterlund 219
Konstnärsvår. Anna Lenah Elgström 220
Stor litterär pristäfling till hugfästande af Iduns tjugufemårsjubileum. Johan Nordling 224

1910:18 Professor Lydia Wahlström. En märklig föreläsningsserie. 225
Under nya stjärnor. Algot Ruhe 226
En stor dag för våra riksdagskvinnor. Statsöfverskottets användning till fria teatrar, bad- och gymnastikhallar. 227
När vårt stadshus invigdes. 229
Vårdikter. Thorgny Wallbeck-Hallgren 230
Spalten om böckerna. Gertrud Almqvist 230
Teater. Nils Furumo 231
Från Rue de la Paix till Strandvägen. Gwen 232

1910:19 Våra amerikanska gäster. Expresident och fru Theodore Roosvelt. 233
Japan i Europa. En titt i den japansk-brittiska utställningen i London. Ebba Theorin 234
I renhetens tecken. Signe R-. 235
Riddarpojkarnes sång. Text Johan Nordling, musik Richard Norén 236
Kvinnlighetens makt. Novell. (forts.) Elin Ameen 237
Björnstjerne Björnson. Några minnesord. E. H-n. 237
Konstnärshem. Hos Carl och Dagmar Möller. 238
En banbryterska. (Johanna Hedén) 240
Konst och konsthantverk. 241
Två människor. Berättelse af Sigurd v. Koch 241
Ett skratt som tystnat. 242
Från scenen och estraden. Ariel 243
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 243

1910:20 Diktarhöfdingens sista färd. Ann Margret Holmgren f. Tersmeden 245
Efter många år. Ludvig Nordström 246
Tronskiftet i England. 247
Pingst. Ernst Högman 248
Landets frukter i kvinnornas vård. E. -ER. 249
Caroline De Geer. 249
"Tyska kindergarten". M.W. 249
Vildfåglarnas målare. 250
Expresident Roosevelt i Stockholm. 251
Mitt första författarskap. Ellen Lundberg-Nyblom 252
Stockholms första hospits. 253
Spalten om böckerna. Gertrud Almqvist 254
Iduns boklista. 254
Två kärnkvinnor. (Adel Brandt, Maria Kjellberg) Amanda Leffler 255
"De färserade tomaterna". Eko 255
Från Iduns läsekrets. "Barnens läxor". En moder 255
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 256

1910:21 Svenska jaktutställningen i Wien. 257
Ur häfdernas skattkammare. Spridda drag ur nordiskt kvinnolif under forn- och medeltiden. III. Något om den heliga Birgitta. Hans Hildebrand 258
Två af Röda Korset. Skiss. Anna Lenah Elgström 259
Majkväll. Daniel Fallström 260
Våra nyaste parkskulpturer och deras aftäckningar. 261
"Åt solsidan". Akvareller af Carl Larsson. E. -ER. 262
I Marocko. Den heliga sherifan. 264
Tegnér och Laura Bolmeer. En replik. Karl Stjernkrantz 265
Utanför. Daga 266
Från scenen och estraden. Ariel 266
Ålderdomshemmet för lappar. O. Bergqvist 267
Från Iduns läsekrets. 267
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 267

1910:22 Svenska konstnärer på Paris salonger. Harald Heyman 269
Kvinnorna och det sociala arbetet. Elin Wägner 270
Ur häfdernas skattkammare. Spridda drag ur nordiskt kvinnolif under forn- och medeltiden. III. Något om den heliga Birgitta. (forts.) Hans Hildebrand 271
En lofvande konstnär. Ernst Högman 272
Akvareller från en hamn. Albert Henning 273
"Det glada Wien", sedt genom vår flygande fotografs kamera. 274
Majkarnevalen i Uppsala. 275
Fru Pauline Viardot-Garcias. 276
Kvinnorörelsen och den sjunkande äktenskapsfrekvensen. B. Roos 276
Ett förhistoriskt sekelminne. 277
Sammanträffandet. Skiss. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 277
Ur Stockholms konstkrönika. 278
Från Rue de la Paix till Standvägen. Gwen 279
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 280

1910:23 Gustaf Ullman. Några ord om hans författarskap. Elin Wägner 281
I rosenskog. Gustaf Ullman 282
Kvinnovänskap. Gertrud Runcrantz 282
Årets tolf kapitel. Som patient hos doktor sol. Ingeborg Dahllöf 283
Passionsspelen i Oberammergau. Helena Nyblom 285
"Sjung om studentskans lyckliga dag..." 286
Ett monument åt den svenska industrien. En märklig konstnärlig pristäfling. 287
En lofvande konstnär. (forts.) Ernst Högman 288
Historien om en vårdikt. Gustaf Palmkvist 288
När man ångrar sitt ädelmod. E. -ER. 289
Gifte. Hanna Söderlund 289
Från scenen och estraden. Ariel 290
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 291

1910:24 En diktares hustru. (Emelie Topelius) Alexandra Gripenberg 293
Sorg. Skiss. Gustaf Hellström 295
Något om inredandet af ett hem. Pär Axel Olsson 296
Den flytande växtodlingsutställningen. 297
Lifförsäkringsanstalten Trygg. 298
Under Etnas eldspira. 299
Frits Thaulow. En minnesutställning. Hetty Meisner-Lundh 300
Rösträttens världskongress. E. -ER. 301
En lofvande konstnär. (forts.) Ernst Högman 301
Ännu en gång Tegnér och Bolméer. A.U. Bååth 302
Från Iduns läsekrets. 302
Från scenen och estraden. Ariel 303
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 303

1910:25 Amanda Kerfstedt. En 75-årig författarinna. 305
En "Ljusglimt" för de gamla. Maria Rieck-Müller 306
Ett betydelsefullt tioårsjubileum. 307
Sjöjungfrun. Sigurd Dahllöf 307
Hvad en födelsedag kan medföra. Amanda Kerfstedt 308
Augusta Lundin 70 år. 308
En lofvande konstnär. (forts. och slut) Ernst Högman 308
Konstakademiens vårsalong. 310
En regatta i hafsbandet. 311
Damerna och sporten. Ew. Beckman 312
Lifvet är en solig dag. Skiss. Fredrik Nycander 312
Spalten om böckerna. Gertrud Almqvist 313
Iduns boklista. 314
Kusin Claudia. Berättelse för Idun af Helena Nyblom 314
Drottningens reliefer. 315
Från scenen och estraden. Ariel 315
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 316

1910:26 Ett sångarbo bland Djurgårdsekarna. 317
Midsommarnatt. Daniel Fallström 318
"S.B.K." E. -ER. 318
Doktor sol. Ett kapitel om sommarens hälsovärden. C.L. 319
Kusin Claudia. Berättelse. (forts.) Helena Nyblom 320
Bufärdslåt. Helge Sandberg 321
Idyll och kyrklig konst. Ett midsommarbesök i Strängnäs. 322
"Cha-no-ju". Japanernas teceremoni. Ida Trotzig 324
De tyska pressmännen i Stockholm. 325
Färgerna. Ianledning af artikeln: Sörjer man med kläderna? Anna Törnström 325
Biskop Rogges tofflor. Efter en sägen från Strängnäs. Julia Svedelius 326
Från Rue de la Paix till Strandvägen. Gwen 327
Jakobs brunn. Ingan Tibell 328
En liten kvinnofråga. Frida Landsort 328
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 328

1910:27 H.K.H. kronprinsessan Margareta med sina söner prinsarna Gustaf Adolf och Sigvard samt prinsessan Ingrid. (Fotografi) 329
Den rika. Oscar Stjerne 329
Årets tolf kapitel. "Mamma hvad skall jag göra?" Mary T. Nathhorst 330
En vanlig flicka. Harold Gote 331
Ett namn i marmor. Hjalmar Kylén 332
Monumental konst. 333
Från konungens västgötafärd. 334
Ur midsommarens krönika. 335
Vår tredje kvinnliga stadsfullmäktige. (Kerstin Hesselgren) 336
Fyra generationer. St. P-m. 336
Cha-no-ju. Japanernas teceremoni. (forts. och slut) Ida Trotzig 337
Från scenen och estraden. Ariel 338
Kusin Claudia. Berättelse. (forts.) Helena Nyblom 338
Från Iduns läsekrets. "Beklaga sorgen". En som pröfvat på 340
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 340

1910:28 Hos hertigparet på Fridhem. Eira Hellberg 341
"Dessa minsta". E. -ER. 343
"Från fängelse till medborgarskap". M.S. 344
"Mamma, hvad skall jag göra?" Emy Öberg 345
Hemlösa barn och barnlösa hem. 345
Kampen om Öresund. 346
Ett kyrkligt reformationsmöte. 348
Från mina vandringsår. Då jag erhöll "the freedom of the city" i Helena, Mont. Gustave Thalberg 348
Stoden åt Gunnar Wennerberg. 349
Det svensk-amerikanska sångarbesöket. 349
Kusin Claudia. Berättelse. (forts.) Helena Nyblom 350
Från scenen och estraden. Ariel 352
Ett märkligt skåp. 352
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 352

1910:29 En svensk konstnär i Rom. Hilda Sachs 353
Skånsk textilslöjd och dess ursprung. Maria Collin 354
Mitt första författarskap. Martina Gåås' författarinna. Maria Jouvin 356
I skymningen där lunderna stå svala...Jane Gernandt-Claine 356
Strängnäs domkyrka. Vilhelmina Samuelsson 357
Ett svenskt släktjubileum. Hammarskjöldska släkten samlad kring minnesstenen. 359
Sommarlif i Borgholm. Gustaf Brandt 360
Landsortsbor. Ninni 362
Madame Jennie Norelli. Gerda H. 362
Litteratur. 363
Iduns boklista. 363
Kusin Claudia. Berättelse. (forts. och slut) Helena Nyblom 363
Svar till författarinnan af "De färserade tomaterna". Sträfsam arbeterska 364
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 364

1910:30 "Yngste rekryten". 365
Herren till Steninge. 366
Annunzia. Gösta Adrian-Nilsson 367
Bergets prinsessa. Amalia Björck 368
Nicanders barndomshem. 369
Våra asagudar som högbänksstolpar. 369
Kvinnans värnplikt. Ett kapitel om folk-kindergarten och kindergartenfolk. Eira Hellberg 370
Fosterländska sjuhundraårsminnen. 372
Flykten öfver Öresund. 373
Spalten om böckerna. Gertrud Almqvist 374
Skojarbröllopet. Från "Ismaels barns" sorglustiga ökenvandring. Olof Högberg 375
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 376

1910:31 På väg mot världsfreden. 377
Freden. Kantat vid Världsfredskongressens i Stockholm högtidliga öppnande den 1 augusti 1910. Frédéric Passy 378
En åttioåring. (Kristina Tirén) Birger Lange 379
"Villa Hult". 380
En tapper själ. Gustaf Ullman 380
Sommarkurserna i Stockholm. 381
Göteborgsregattan. 382
Mors semester. Anna Elg 385
Litteratur. M. R-M. 385
Iduns boklista. 386
Skojarbröllopet. Från "Ismaels barns" sorglustiga ökenvandring. (forts.) Olof Högberg 386
Från Rue del la Paix till Strandvägen. Gwen 387
Hemslöjdsutställningen i Sollefteå. J. A-t. 388
En förhärjande cyklon. 388
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 388

1910:32 Det Wrangelska släktmötet. 389
Årets tolf kapitel. Augusti. Huru höja vårt folks arbetsglädje? Albert Thorell 390
Öfver berg och dal. Anders Österling 391
I vaxblekeriet. Ulla Linder 392
Riksskyttetäflingen. 393
Där Skagerack går hvit...Ernst Högman 395
Svensk-nederländska föreningen i Haag. Thérèse Boon 397
"Gourmandskolan" och sättet att blifva gourmand. Märta Bygdén 397
Skojarbröllopet. Från "Ismaels barns" sorglustiga ökenvandring. (forts. och slut) Olof Högberg 398
Den gudarna älska...Signild Edestrand 399
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 400

1910:33 Stafsund. Gurli Linder 401
Huru höja vårt folks arbetsglädje? Lilli Zickerman 403
Två dikter. Harald Jacobson 403
Mitt första författarskap. Maria Rieck-Müller 404
Björnskogsfröknarna, hofleverantörer. 404
De fyrtioårigas kärlek. Berättelse af Sigurd v. Koch 405
Trollhättan. Vattenfallen och svenska statens kraftverksanläggningar. G.E. 406
Hälsans aristokrati. Några ord om en kvinnlig hälsoapostel. Gust. Stjernström 408
Riksspelmansstämman. 409
Norrlands märkligaste spelemän. Lapp-Nila, Jösse i Hjältan och Spel-Gulle. Valdemar Lindholm 410
Den gudarna älska...(forts.) Signild Edestrand 410
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 412

1910:34 Till Gustaf Fröding på 50-årsdagen den 22 augusti 1910. Selma Lagerlöf 413
Gustaf Frödings diktning. John Landquist 414
I Frödings barndomsbygd. 416
En nordisk bildningsfest. Sjutusen deltagare vid tionde Nordiska skolmötet i Stockholm. 418
Huru höja vårt folks arbetsglädje? Gustava Svanström 421
Till en Frödingssten. 421
En märklig textilutställning. 422
En nordisk bildningsfest. 422
Den gudarna älska...(forts.) Signild Edestrand 423
Florence Nightingale. (Nekrolog) 423
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 424

1910:35 Den stora eldsvådan på världsutställningen i Bryssel. (Fotografier) 425
En nyfunnen dikt af Stagnelius. Fredrik Böök 426
Månflickan. Erik Johan Stagnelius 426
Det underbara huset. Kongresskvinnor i Paris. Harald Heyman 427
Hur jag lärde känna döden. Birger Sjödin 428
En museifest i Huddiksvall. 429
Geologernas världskongress. 430
Nord-Tysklands Rothenburg. Ett besök i Goslar. Jenny Lindberger 432
Den gudarna älska...(forts. och slut) Signild Edestrand 433
Från Iduns läsekrets. 434
Från Rue de la Paix till Strandvägen. Gwen 435
Från scenen och estraden. Ariel 436
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 436

1910:36 Årets tolf kapitel. Kvinnorna under fanan. Karin Kemn 437
Hälg i fiskeläget. E. Hedberg 438
Årets tolf kapitel 1911. En vädjan till vår läsekrets! Red. af Idun 439
Bröderna Lomark på Åbord. Ludvig Nordström 440
Den sköna skolan. E. H-n. 442
En hälsning till svenska kvinnan från Amerika. 445
Sommarkurser i London. Elsa Hammarskiöld 445
I det blå. Ett luftkapitel. 446
Amestisthjärtat. Novell. Anna Maria Roos 446
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 448

1910:37 Skånes målare. Gustaf Rydberg 75 år. Alfred B. Nilsson 449
Ur häfdernas skattkammare. Spridda drag ur nordiskt kvinnolif under forn- och medeltiden. IV. Ur fru Mätta Ivarsdotters brefväxling. Hans Hildebrand 451
Skogsbranden. Carl A. Lindén 452
Mitt första författarskap. Sigfrid Siwertz 453
På frukost hos Dalli. 453
Från det nya Sundsvall. Ett norrländskt Skansen. Maria Rieck-Müller 454
I vaxblekeriet ännu en gång. Ulla Linder 456
Amestisthjärtat. Novell. (forts.) Anna Maria Roos 457
Bildande konst. 458
Från scenen och estraden. Ariel 458
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 460

1910:38 Konungen med jaktsällskap. (Fotografi) 461
En framstående svensk i Amerika. Gerda H. 462
Moderskapsförsäkring. Metta Greger 462
Ur häfdernas skattkammare. Spridda drag ur nordiskt kvinnolif under forn- och medeltiden. IV. Ur fru Mätta Ivarsdotters brefväxling. (forts. och slut) Hans Hildebrand 463
Två höstbilden. Christian Günther 464
De lupussjuka på Mariedal. 465
Kapplöpningarna på Lidarängen. 466
Under Skansens stjärnor. Parpignol 467
Vår derby-dag. 468
Hett blod. Hjalmar Höglund 469
En svensk spetsstil. 470
Amestisthjärtat. Novell. (forts. och slut) Anna Maria Roos 471
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 472

1910:39 Ett lifsverk i undervisningens tjänst. Aurore Pihl 60 år. Elisabeth Krey 473
Skolridt. K.G. Ossian-Nilsson 474
Babets kärleksbref. August Brunius 474
Det nya Göteborgstemplet. 476
Lapparnas saga om den goda och den onda kvinnans skapelse. Valdemar Lindholm 477
Flygveckan i Stockholm. Kvinnorna och aviatiken. Peter Flygare 478
Spalten om böckerna. 481I Nordiska kompaniets boningar. En charmant möbelutställning. -ER. 482
Från scenen och estraden. Ariel 483
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 484

1910:40 Tjugufem år i det godas tjänst. Skolan för vanförda i Göteborg. Wilma Lindhé 485
Årets tolf kapitel. Konsten i hemmet. Svea Olson 487
Nattfjärilar. Frida Landsort 488
Ett kapitel ur Lilas äktenskap. Marika Stjernstedt 489
De första utställningarna. 490
Ett lifsverk i Tornedalen. P.A. 493
Två minnesvårdar. 493
Spådomen. En sannsaga från våra mormödrars ungdom. Hedvig Billing 494
Från Rue de la Paix tilll Strandvägen. Gwen 495
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 496

1910:41 Mens sana in corpore sano. 497
Ett kvinnligt kulturcentrum. Kvindelig Laeseforenings nybyggnad i Köpenhamn. Ann Margret Holmgren f. Tersmeden 498
Till vårt lands kvinnor! 498
Den halländska bindslöjden. Lilli Zickerman 498
Huru skydda ogifta mödrar och deras barn? Kvinnornas diskussionsklubb ger ett uppslag. 499
De utrangerade. Steffen 500
Författaren till "En menig". (David Blomberg) 501
Den stora flygveckan. 502
Från vår höstsalong. E.H. 503
Puck. En historia för hundvänner. Märta Ekhoff 504
Solhagen. Ett hvilohem för lärarinnor. A.S. 505
Wieselgrensbysten aftäckes i Göteborg. 506
Spådomen. En sannsaga från våra mormödrars ungdom. Hedvig Billing 506
Från scenen och estraden. Ariel 507
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 508

1910:42 Fru Mathilda Jungstedt som Orfeus. Efter en målning af professor Julius Kronberg 509
Mathilda Jungstedt son Orfeus. Några ord till Julius Kronbergs tafla för Idun af Hugo Alfvén 510
När Carl Johan kom till Sverige. Ett hundraårsminne. Alfred B. Nilson 511
Jungfru Rosenhägers saga. Berättad för "pysen" af Carl Larsson i By 512
En sextioårig primo amoroso. Ariel 513
Barnens dag. 514
"Pennskaftet" och "Högerbaronen". Elin Wägner 516
Det stora Upplandskriget. 517
En västerbottnisk konstutställning. Valdemar Lindholm 517
När "Selmas skald" stod i brons. 518
Litteratur. 518
Iduns boklista. 519
Spådomen. En sannsaga från våra mormödrars ungdom. (forts.) Hedvig Billing 519
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 520

1910:43 På Carin Scholanders åttioårsdag. Gurli Linder 525
Revolutionen i Portugal. 527
Hemma. Fredrik Vetterlund 528
Två vårdar. 528
På Haga. Ode Balten 528
Konsten i hemmet. Mary T. Nathhorst 529
Dagar i Bergslaget. Några bilder från en studiefärd. Elin Wägner 530
Lotten Ekman. (Nekrolog) E.W. 533
Spådomen. En sannsaga från våra mormödrars ungdom. (forts. och slut) Hedvig Billing 534
Från vår höstsalong. II. 535
Från scenen och estraden. Ariel 535
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 536

1910:44 När statsministern gör bröllop. 537
En flickskola för fyrtio år sedan. Hilda Sachs 538
Gullskogen. Skiss. Fredrik Nycander 539
På bröllopsfärd i rymdens klara blå...Ernst Lindblom 539
Dagar i Bergslaget. Några bilder från en studiefärd. Elin Wägner 540
A. Tholander. En afliden konstnärsveteran. Alfred B. Nilson 542
Gerda och Alf Wallander. E. H-n. 543
Allt väl. Berättelse. Anna L. Elgström 544
Hemlösa barn och barnlösa hem. 545
Spalten om böckerna. Gertrud Almqvist 546
Från Rue de la Paix till Strandvägen. Gwen 547
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 548

1910:45 Höstdagarna på Tullgarn. 549
Årets tolf kapitel. I den släta ringens tecken. Elin Pålman 550
Den sjätte november. Bertil Malmberg 551
November - de gamlas månad. E. -ER. 552
Allt väl. Berättelse. (forts.) Anna L. Elgström 552
Redovisning för insamlingen till minnesvården å Sollefteå kyrkogård öfver författarinnan, fru Laura Fitinghoff. John Kruse 553
Vårt nyaste lungsotssanatorium. Det största af sitt slag i Europa. 554
Kvinnor och kläder. Ur "En krönika om adertonhundratalet" af Else Kleen 556
Ebon på 50-årsdagen. 557
Spalten om böckerna. Gertrud Almqvist 557
Från scenen och estraden. Ariel 558
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 559

1910:46 Zorns Engelbrekt. Nationalmonument! 561
De 10,000 husmödrarnas visthus. E. -ER. 562
Två dikter. Erik Lindorm 562
"Pennskaftet". Gertrud Almqvist 563
Udda och jämnt. Soledad 563
Allt väl. Berättelse. (forts. och slut) Anna L. Elgström 564
Ett svenskt diktarhem i Köpenhamn. Henning Berger berättar om sitt första författarskap. Alfred B. Nilson 566
På Rodins sjuttioårsdag. Intryck från ett besök hos mästaren i Meudon. Carl David Moselius 567
Arbetsrum. Sixten Strömbom 568
Från tysta vindskamrar. 569
En väl använd femma. Alarik 569
Från Iduns läsekrets. 570
Litteratur. 571
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 559

1910:47 Samskolan i Djursholm. 573
Hvad kan göras för att väcka bildningsintresset hos fabriksarbeterskorna? Anna-Clara Romanus 575
Mitt första författarskap. Märta Starnberg 576
Barnet. Skiss. Elsa Stenberg 577
Hod Sturemonumentets mästare. Platsen för minnesstoden - på Tunåsen eller vid Vasaborgen? E. H-n. 578
En odontologie kandidat. Berättelse för Idun af Marius 581
Jenny Husberg. (Nekrolog) 581
Fyra dagar hos Augusta Lundin. 582
Från scenen och estraden. Ariel 582
Iduns boklista. 583
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 583

1910:48 Leo Tolstoj och hans hustru. Efter en tafla av Repin. 585
Tolstoj. 586
Folkskolelärarinnornas egen hushållsskola. Eira Hellberg 586
Gåfvan till Kvindelig Laeseforening. 587
Japansk poesi. E. Hedberg 587
En konstnärskvartett. 588
På en bänk i skuggan. Signe Björklund 588
Högtidsdagar i Uppsala. 589
En Stockholmsskildrare. Erdmann-utställningen. 591
En odontologie kandidat. (forts.) Marius 592
Professor E.V. Nordlings minnesvård. 592
Spalten om böckerna. Gertrud Almqvist 593
Från Rue de la Paix till Strandvägen. Gwen 594
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 595

1910:49 Upsala stads biologiska museum. 597
Årets tolf kapitel. Svensk jul. Lotten Lovén 598
F.K.P.R:s julbod. E. -ER. 599
"Fru eller fröken?" En inbjudan till diskussion. 600
En korsdragerska. 600
En odontologie kandidat. (forts. och slut) Marius 600
Norrköpings nya rådhus. 601
Karolinska institutets 100-årsjubileum. 603
Ur veckans konstkrönika. 604
Från scenen och estraden. Ariel 605
Spalten om böckerna. Marie Louise Gagner 606
Iduns boklista. 607
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 607

1910:50 Årets Nobelpristagare. 609
Brist, fagra mun i ord ej ut! Paul Heyse 610
En bortgången forskare. (Birger Schöldström) 611
Magdalena Sjöblad. Birger Schöldström 611
Pensionsdagen. Ett apropå till de gamlas dag. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 612
Svensk jul. Ett kapitel om julförberedelser och julfirande. Lotten Lovén 613
Julius Kronberg på 60-årsdagen. Johnny Roosval 614
Hvita bandets matlagningskurser. Ett led i kampen mot alkoholismen. M. R.-M. 616
Kvinnlig stadsfullmäktige i Huskvarna. 616
Spalten om böckerna. 617
Iduns boklista. 619
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 619

1910:51 Tre slottsfruar till Trolleholm. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 621
Advent. Hanna Söderlund 623
Våra kvinnliga stadsfullmäktige. 624
"Fru eller fröken?" 625
Sofia Gumaelius. E -ER. 626
Ludvig Holmes. En luta som tystnat. Edw Anderson 626
Gustaf Rahmberg. En utställning. A.B.N. 627
F.K.P.R:s julbod öppnas. 628
Från Iduns läsekrets. 628
Spalten om böckerna. Gertrud Almqvist 629
Iduns boklista. 631
Från scenen och estraden. Ariel 631
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 631

1910: Julnummer Iduns julnummer 1910. Utgifvet af Johan Nordling 1 Innehållsförteckning. 2
Den gamla mor Jul. Oscar Stjerne 3
I vård och vako. En berättelse från i julas af Carl Larsson i By 4
Jul och nyår. En kulturhistorisk skiss om julseder och julfirande af Erik Brate 7
Nåd för rätt. Julhistoria. Gustaf Ullman 9
Julgästen. Henning Berger 12
De små julgranarna. Annie Åkerhielm 15
Tre julmotiv. Anders Österling 16
Jag står id hafvet....Jane Gernandt-Claine 17
Gammalt i världen. Ludvig Nordström 19
Stjärngossarna. Ulla Linder 20
Två vänner. Berättelse af Gustaf Hellström 23
Den fromme Erik. Marika Stjernstedt 26
På hemmet. Elf Norrbo 27

1910:52 Julotta därhemma. Maria Olofsson 633
Gör dina postar vida! Matts Magni Granström 634
En femtioåring. Zelma Lundblad 635
Mannen som aldrig firat julafton. Waldemar Svahn 635
När fru Skogh afgick. Seneca 637
En vädjan för de vanvårdade barnen. 637
Våra kvinnliga stadsfullmäktige. (med fotografier) 638
Frälsta som genom eld. E. -ER. 639
I studion. 640
Zorn på 55:an. Sam Kellin 640
Spalten om böckerna. Gertrud Almqvist 641
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 643

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen