Göteborgs universitetsbibliotek: Idun 1909

Idun 1909

1909:Innehåll Innehållsförteckning för 1909
1909:1 Alfhild Agrell. Iduns kvinnliga akademis stipendiat för året. 1
Iduns Kvinnliga Akademi. 2
Om Puttes anmärkningar med mera. Några ord till mödrar. Jan Ersson 2
Den brustna himlen. En gammal historia. Gustava Svanström 3
Ett sammanträde i Kvinnliga akademien. 5
Nyårsvaka. Sten Granlund 7
Det nya årets nationella storbragd. Konstindustriutställningen, Stockholm 1909. E. -ER 8
Mitt första författarskap. Annie Åkerhielm 12
Det starka och det sköna. Waldeck 13
Hos "Gulds" författarinna. Elin Wägner 14
Från scenen och estraden. 14
Idun 1909. 15
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 16

1909:2 Fru Sophie Muhl till Hellerup. 17
Tröstlöshetens stad. Fredrik Vetterlund 18
Elsa Törnes spalt. Litet hemstatistik. Elsa Törne 19
Nätternas bref. Ett fragment ur "De dödas bok". Anna Lenah Elgström 20
En norrlandsmålare. E. H-n. 22
Vid femtio år. 24
I stället för kärlek. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 24
Den stora jordbäfningen i syd-Italien. 26
Från scenen och estraden. Ariel 27
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 28

1909:3 August Strindberg. Till sextioårsdagen. Johan Mortensen 29
Vinter vid hafvet. Dikt. Anders Öserling 31
Några intryck från Barnavård. E. -ER. 32
Kvinnoriksdagen i Örebro. 32
"Stockholmskan". En intressant pristäfling för svenska konstnärer. 33
Åter hemma! (Sven Hedin) E. -ER. 34
Öppet bref till mina unga döttrar. Svea 36
En replik till fru Cecilia Bååth-Holmberg. Cosmopolite 36
Iduns kvinnostipendium. 37
Bildande konst. 37
I stället för kärlek. (forts. och slut) Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 38
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 40

1909:4 Eva Fryxell på 80-årsdagen. E.W. 41
När forntid och nutid hyllade Anna Whitlock. E. -ER. 42
Galathea. Ett kvinnoporträtt. Daniel Fallström 42
Fulvia. Skiss. Ernst Lundquist 43
Sven Hedins mottagande. 44
Våra bostonvalsers komponist. E. -ER. 44
Det förlösande ordet. "Järnmasken" 44
Kvinnliga konstnärslaget. Cafour 45
Sverige i Berlin. Vår beskickning. Gerda Marcus 47
Två punkter. 48
Iduns kvinnostipendium. 48
Ingenjören. Amanda Kerfstedt 49
En hemmets uppfinnare. 49
Från scenen och estraden. Ariel 50
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 52

1909:5 Amalia Kuylenstierna. (Nekrolog) 53
Moralen på förfall? Metta Greger 53
Ännu en gång: Hvems är skulden? Cecilia Bååth-Holmberg 54
Messine. Alfhild Agrell 55
Mitt första äktenskapliga bekymmer. Olle 55
Hjälp hjälpredan! En pristäfling för våra praktiska damer. 56
Fulvia. Skiss. (forts.) Ernst Lundquist 56
Mitt första författarskap. "Le brav général" och gymnasisten. Ett skolpojksminne af Mari Mihi 57
"Där Nord och Söder mötas". Grand Hôtel Royal och dess skapare. 58
Från utställningen af allmogekonst i Berlin. Elisabeth Thorman 60
Litteratur. 61
Iduns boklista. 61
Ett femtioårsjubileum. B. H-m. 61
Strindbergsjubileet på scenen. Ariel 62
Från Rue de la Paix till Strandvägen. Gwen 63
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 52

1909:6 Sydtysk konst i Stockholm. E. H-n. 65
Elsa Törnes spalt. Nationella dygder och svagheter. Elsa Törne 67
En vandrare. Ellen Lundberg född Nyblom 68
"Stockholmskan". Pristäfling. 69
Första drabbningen. Interiör. Ina L. Stockenstrand 69
Nordiska spelen, Stockholm 1909. De ledande männen. 70
Gammal och ny moral. Elin Wägner 72
Fulvia. Skiss. (forts.) Ernst Lundquist 72
Inför "Nordiska spelen". 73
Det starka och det sköna. Waldeck 75
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 52
Rösträttsreformens regering. Herman A. Ring 77

1909:7 Nordiska spelen. 81
Elsa Törnes spalt. Nationella dygder och svagheter. II. Elsa Törne 82
Agda Behling. (Nekrolog) R.W. 83
Kärlek och pengar. Ingan Tibell 83
Fulvia. Skiss. (forts. och slut) Ernst Lundquist 85
Nordiska spelen. 86
"Olles bekymmer". 89
Bildande konst. 90
En hundraåring. 90
Iduns boklista. 90
Från scenen och estraden. Ariel 91
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 92

1909:8 Linjer och symboler. Några ord om Thyra Kleen och hennes konst. Elin Wägner 93
Det undermedvetna. Tyra Kleen 96
En sjuttioåring. 97
Lagskydd åt vårt språk! 97
Nordiska spelen. Sista dagarna. 98
Ljusning. 100
"Gammal och ny moral". E.W. 100
Mitt första författarskap. Harold Gote (Frida Stéenhoff) 101
Sångaren och vinet. Bertil Malmberg 102
Från scenen och estraden. Ariel 103
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 104

1909:9 Från Belgien och Holland. En diktcykel för Idun af C.D. af Wirsén 105
Värnlösas vänner. Ett vackert initiativ. E. -ER. 106
En porträttmålare. 107
En vård på Laura Fitinghoffs graf! 107
Det undermedvetna. II. Tyra Kleen 107
Från Iduns läsekrets. 108
Våra järnvägsmäns belefvenhet. En stationsföreståndare 108
Iduns opera-pristäfling. Ny inbjudning. 109
Stockholm i sol och månsken. Två konstnärers nya taflor. 110
När Fylgia passerade linien. -x.- 111
Som agnar för vinden. En berättelse från jordbäfningslandet. Astrid Ahnfelt 112
Gwens frågobyrå. 114
Från Rue de la Paix till Strandvägen. Gwen 115
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 116

1909:10 Ett konstnärsbröllop. (Karin Wedel och Henning Berger) 117
Adèle Ljunggren, född Ehrensvärd. Lady Leila 118
"Den rätta boken i den rätta stunden". (Behandlar Valfrid Palmgrens bok "Bibliotek och folkuppfostran") Marie-Louise Gagner 118
Mitt första författarskap. Gustaf Ullman 119
Epilog. Gertrud Almqvist 120
Elsa Borg. (Nekrolog) 121
Hur vi skola roa oss på sommarens Stockholmsutställningen. E. -ER. 122
Som agnar för vinden. En berättelse från jordbäfningslandet. (forts.) Astrid Ahnfelt 124
Från scenen och estraden. Ariel 126
Ett par intressanta konstverk. 127
Det starka och det sköna. Waldeck 127
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 128

1909:11 Hemma hos Zorn. 129
Våra landsmän i Amerika. 132
Svenska landskap. En diktcykel af Hjalmar Wallander 132
"Tant Lotten". En afhållen 70-åring. En f.d. elev 133
En skandinavisk jättebankett i Amerika. 134
Som agnar för vinden. En berättelse från jordbäfningslandet. (forts.) Astrid Ahnfelt 136
Ur veckans konstkrönika. W. von Gegerfelt och "De unga". E. H-n. 138
Gustaf af Geijerstam. (Nekrolog) 138
Spalten om böckerna. Marika Stjernstedt 139
För små artister. Klara Jonsson 139
Ett praktiskt husbibliotek. 139
Iduns boklistan. 140
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 140

1909:12 Henriette Munck 90 år. E. -ER. 141
Olga Kullgren. Amanda Leffler 142
"Hemtrefnad" öppnar sina portar. E. -ER. 142
Sång till hembygdens kvinna. Dikt af Johannes Heüman 143
Från en spansk karneval...David Sprengel 144
Från Iduns läsekrets. 145
"Carolina von Vegesacks minne". Amanda Kerfstedt 146
Gösta Berling på scenen. 147
Ida v. Schulzenheim. En djurmålarinna. Annie Åkerhielm 148
Axel Sjöbergs utställning. 148
Som agnar för vinden. En berättelse från jordbäfningslandet. (forts.) Astrid Ahnfelt 149
I skottlinjen. "Gammal och ny moral" och - den allra nyaste moralen. 150
Från scenen och estraden. Ariel 151
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 152

1909:13 Hafsbandets målare. (Axel Sjöberg) Ernst Högman 153
Posthumt. Birger Mörner 154
Kvinnan som arbetar. Kontorister och stenografer. Elin Wägner 155
Kvinnan och automobilen. 156
Ett sagofjäll. Skiss för Idun af Janrik Bromé 157
En kvinnlig postmästare. (Carolina Charlier) 157
Kungadagar i Dalom. 158
Mitt första författarskap. Jane Gernandt-Claine 160
Lärarinnehemmet i Hägerstad. Tjustbo 160
Som agnar för vinden. En berättelse från jordbäfningslandet. (forts.) Astrid Ahnfelt 161
Från Rue de la Paix till Strandvägen. Gwen 163
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 164

1909:14 Jeremias i Tröstlösa. S.N. 165
Jag älskar alla dessa ting, som samlats...Harald Johnsson 166
Kvinnorösträtten och första kammaren. E. -ER. 166
Friskt vågadt - hälften vunnet. E. R-m. 167
En liten soldat. Nils Wilhelm Lundh 169
Några intressanta byggnadsverk till dagskrönikan. 170
Från våra äldsta kulturbygder. Mauritzberg. And. Westergren 172
Stockholms nyaste bankpalats. 172
Som agnar för vinden. En berättelse från jordbäfningslandet. (forts.) Astrid Ahnfelt 173
Från scenen och estraden. Ariel 175
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 176

1909:15 Stina Quint. Några ord på en märkeskvinnas 50-årsdag. E -ER. 177
Elsa Törnes spalt. I myggsvärmens tecken. Elsa Törne 178
Och Kristus log...Skiss af Gerda M. Giöbel 179
Passionens ros. En påskdikt af Hildur Palme 179
Boksträfvernas vårfest. Ariel 180
Kvinnorösträtten och andra kammaren. E. -ER. 181
Hindås. Några bilder från Göteborgs idrottsplats. A.U. Bååth 182
Spalten om böckerna. 184
Som agnar för vinden. En berättelse från jordbäfningslandet. (forts.) Astrid Ahnfelt 185
Det starka och det sköna. Waldeck 187
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 188

1909:16 Två dikter af E.N. Söderberg 189
Hilma Andersson. E. -ER. 189
Elsa Törnes spalt. I myggsvärmens tecken. II. Elsa Törne 190
En vård på Laura Fitinghoffs graf! 191
Mitt första författarskap. Fredrik Nycander 191
"L'Abri de la Fillette". En svensk barnkrubba i Paris. 192
Iduns Barnens-Dags-nummer. Red. af Idun 192
Kulturmänniskor. Elsa Alkman 192
Från vårens konstutställningar i Köpenhamn. Johan Nordling 194
Som agnar för vinden. En berättelse från jordbäfningslandet. (forts.) Astrid Ahnfelt 196
Från scenen och estraden. Ariel 198
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 199

1909:17 Ett enastående kvinnoverk. Hvita Bandets nya Värtarestaurang. 201
Bör uppfostran i hemmet vara väsentligen olika för gosse och flicka? Hanna Kamke 202
En liten bulgar. Walter Sparr-Hofstedt 203
Den stora kvinnokongressen i London. Idun sänder egen korrespondent. 204
Gamla Stafva. Några minnen från ett stockholmskt apoteks-hushåll på 1850-70-talet. Eva Upmark 204
Konstnärsförbundets vårutställningar. 206
Ivar Arosenius. En svensk renässanskonstnär. E. H-n. 207
Hjälpredans pristäfling. Resultatet. 208
Som agnar för vinden. En berättelse från jordbäfningslandet. (forts.) Astrid Ahnfelt 208
Från Rue de la Paix till Strandvägen. Gwen 210
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 211

1909:18 Karl XV:s ryttarstod på Leijonslätten å Djurgården. (Teckning) 213
Första-maj-blomman och dess upptäckarinna. (Beda Hallberg) 214
Kvinnans politiska rösträtt inför riksdagen. 214
Första skörden. Några ord vid afslutningen af Rimforsa landthushållningsskolas första lärarinnekurs. Maria Rieck-Müller 214
Glimtar ur den gamla goda tiden på en ö i Joniska hafvet. Jane Gernandt Claine 215
Mitt första författarskap. Ulla Linder 216
Nattvardsbarnen. Gösta Adrian-Nilsson 216
Jägmästarbostället. Skiss af Augusta Berger 217
Idun på Stockholmsutställningen. 217
En porträtt målarinna. (Astrid Kjellberg-Juel) 218
Från scenen och estraden. Ariel 219
David Lorenz Beyers minnesvård. 220
Spalten om böckerna. Marika Stjernstedt 221
Iduns boklista. 221
Som agnar för vinden. En berättelse från jordbäfningslandet. (forts.) Astrid Ahnfelt 222
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 223

1909:19 "Grefvinnan på Uddarp". (Charlotte Dücker. Waldemar Swahn 225
Vårskymningen. Anders Österling 226
En fackskola för hembiträden. M. R-m. 226
Då det skulle lysa. Efterlämnad berättelse af Laura Fitinghoff 227
Från kvinnokongressen i London. Bref från Iduns specielle korrespondent. (Elin Wägner) 228
Svenska näktergalar i Tyskland. 230
"När täckelset föll..." 231
Som agnar för vinden. En berättelse från jordbäfningslandet. (forts.) Astrid Ahnfelt 232
"Stockholmskan". Den af Idun anordnade pristäflingen. Redaktionen af Idun 233
Ur veckans konstkrönika. 234
Det starka och det sköna. Waldeck 235
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 235

1909:20 Iduns Barnens dag-nummer.
Till våra läsare. 237
En hälsning från furstebarnen. 237
"Barnens dag". Frans v. Schéele 238
Hvar sådden faller. 239
Mitt första författarskap. Anna Maria Roos 240
Vårlöken. Ord och musik af Anna Maria Roos 241
Pysar. Gustaf Ullman 242
Min lille gosse. K.G. Ossian-Nilsson 243
Moderslyckan. 244
Ur barnens värld. Ett urval skrifter från Iduns barnens-dag-pristäfling. 246

1909:21 Fru Augusta Sjögren. En de lidandes vän. N.G.M. 255
Från kvinnokongressen i London. Bref från Iduns specielle korrespondent. Elin Wägner 256
Svenska landskap. II. Södermanland. En diktcykel af Hjalmar Wallander 257
Ur barnens värld. (forts.) 258
Trotjänare. Julia Svedelius f. von Heijne 260
Hvita Bandets Slottskogsrestaurang i Göteborg. O.B.D. Ahnfelt 260
Den engelska konstutställningen. 261
Spalten om böckerna. Marika Stjernstedt 262
Elsa Borgs minne. 262
Iduns Barnens Dag-nummer. 262
Som agnar för vinden. En berättelse från jordbäfningslandet. (forts.) Astrid Ahnfelt 263
Från scenen och estraden. Ariel 264
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 265

1909:22 Vårt nya ministerpar. 267
Nardusflaskan. Gustava Svanström 267
Barnens dag. 268
En hyllning för "Sabbatsbergarnes" husmoder. Estrid Rodhe 268
Jens Christian och Alicia. Berättelse för Idun af Mathilda Malling 269
Politiska karikatyrer af V. Bergdahl 270
Den manliga hållningen. Intryck från kvinnorösträttskongressen. Elin Wägner 270
En 60-årig kvinnlig kemist. Louise Hammarström och hennes laboratorium. -r-r-. 271
Stockholms stadshus. 273
Som agnar för vinden. En berättelse från jordbäfningslandet. (forts.) Astrid Ahnfelt 274
Spalten om böckerna. Marika Stjernstedt 275
Från Rue de la Paix till Strandvägen. Gwen 276
Iduns boklista. 277
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 277

1909:23 Den 4 juni 1909. 279
Den hvita staden. Ernst Högman 280
En rationell och nationell kvinnodräkt. Märta Jörgensen 280
Idun och utställningen. 281
"Syster Gertrud". (Gertrud Kylander) 281
Ur barnens värld. Från Iduns pristäfling. 282
Riksskyttetäflingarnas hjälte. G. Thomaeus 283
Allmänna svenska utställningen för konstindustri o konsthandtverk, Stockholm 1909. 284
Mitt första författarskap. Ludvig Nordström 286
Som agnar för vinden. En berättelse från jordbäfningslandet. (forts.) Astrid Ahnfelt 286
Ur veckans konstkrönika. 288
Från scenen och estraden. Ariel 289
Från Iduns läsekrets. En svensk ångare till sjös den 23 maj 1909. X. 289
Litteratur. 289
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 289

1909:24 Garden party't i Riddarhusträdgården. 291
Elsa Törnes spalt. I myggsvärmens tecken. III. Elsa Törne 292
Vår stora utställningsbild. 293
Ett farligt papper. Skiss af Algot Ruhe 293
Ett nödrop. Bohuslänska 295
Då portarna öppnades. 296
Hillevis ströftåg på utställningen. Hillevi 298
De svenska kvinnornas första allmänna rösträttsmöte. 298
Som agnar för vinden. En berättelse från jordbäfningslandet. (forts. och slut) Astrid Ahnfelt 299
Ur barnens värld. Från Iduns pristäfling. 300
Spalten om böckerna. R. Wieselgren 301
Iduns boklista. 301
Det starka och det sköna. Waldeck 302
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 302

1909:25 Prinsessan Marie och prins Lennart. (Fotografi) 303
Elsa Törnes spalt. I myggsvärmens tecken. III. (forts.) Elsa Törne 303
När viljan pröfvas. En midsommarberättelse från den gamla goda tiden. Elsa Stenberg 305
O, natt af vingad ilning...Jane Gernandt-Claine 306
Patriotism. Gwen 307
De små på Lillgården. -ER. 307
Hos Gottfrid Kallstenius. 308
Hillevis ströftåg på utställningen. Hillevi 309
Kvinnan. En otryckt dikt af Erik Johan Stagnelius. R.G.B. 310
Kvinnan. Erik Johan Stagnelius 311
En skönhetstäfling i Jockmock. 311
Också en diktare. Frida Landsort 312
Ur barnens värld. Från Iduns pristäfling. 313
Från scenen och estraden. Arial 314
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 314

1909:26 Det ryska kejsarbesöket. 315
Drottning Kristina. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 316
Också en diktare. (forts.) Frida Landsort 317
Svenska landskap. III. Bohuslän. En diktcykel af Hjalmar Wallander 317
Mitt första författarskap. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 318
Rösträtt för kvinnor! E. -ER. 319
Hillevis ströftåg på utställningen. Hillevi 320
"Kung Orre" eller "Lunkan" som husägare. Jonas Brag 323
Ivar Hedenblad. En Uppsalasångens märkesman. 324
Från Rue de la Paix till Strandvägen. Gwen 325
En konstnär från Medelpad. 326
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 326

1909:27 Verner von Heidenstam 50 år den 6 juli. 327
Lifsberusningens och svenskhetens skald. Johan Mortensen 328
Ett tack för min ungdoms älsklingsbok. Till Verner von Heidenstam. Gustaf Ullman 329
I kolt och äfventyrsmantel. E. -ER. 330
Diktern på Naddö. Några erinringar från ett besök hos Verner von Heidenstam. Ernst Högman 332
Vårt första barnsanatorium. E. -ER. 335
Det ryska kejsarbesöket. 336
Klockan tre. Novellett af Fredrik Nycander 337
Två dikter. A. Walter Stenström 337
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 338

1909:28 K.F.U.K:s sommarkonferens. 339
Elsa Törnes spalt. I myggsvärmens tecken. III. (forts.) Elsa Törne 340
En textilatelje i Vadstena. 341
Också en diktare. (forts. och slut) Frida Landsort 341
Svensk konst på årets Parissalonger. Wentzel Hagelstam 343
Hillevis ströftåg på utställningen. Hillevi 345
Ur barnens värld. Från Iduns pristäfling. 347
Svenska landskap. IV. Västergötland. En diktcykel af Hjalmar Wallander 348
Det starka och det sköna. Waldeck 349
Prinsessan Marias sommarmarknad i Flen. 350
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 350

1909:29 Malmöhus läns nya landshöfdingspar. 351
En nationell kvinnodräkt. 352
Rösträttsbrefkort. 352
Mathilda Fryxell. 353
Med Iduns rosor till Naddö. E. -ER. 353
Mitt första författarskap. Nils Wilhelm Lundh 354
A march sung by the men of Dalecarlia when walking homefrom the summerwork in the fields. Hildegaard Wieselgren efter E.A. Karlfeldt 355
De eviga pilgrimmerna. Mari Mihi 355
Vår port mot kontinenten. 356
Tuberkuloskonferensen. 357
Hillevis ströftåg på utställningen. Hillevi 358
Bröllopet å Söderö. 360
Ur barnens värld. Från Iduns pristäfling. 360
I skottlinjen. "Vederbörande" och pressen. 361
Slutkörd. Berättelse af Sigrid Elmblad 361
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 362

1909:30 Guldbröllopsparet på Kaflås. 363
"Sveriges första trädgårdsstad". En framtidsdröm. Gust. Stjernström 364
Svenska landskap. V. Ångermanland. En diktcykel af Hjalmar Wallander 365
En stunds samspråk med Snoilsky. Laura Fitinghoff 366
Iduns kvinnostipendium. Förslag till kandidater för nästa år. 366
Slutkörd. (forts. och slut) Sigrid Elmblad 366
"Gefle brinner!" Ett 40-årsminne. Daniel Fallström 367
Sångarmötet i Stockholm den 17-18 juli 1909. 368
Hillevis ströftåg på utställningen. Hillevi 369
Ur barnens värld. Från Iduns pristäfling. 371
Spalten om böckerna. Marika Stjernstedt 372
Iduns boklista. 373
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 374

1909:31 Det franska besöket i Stockholm. 375
"Sveriges första trädgårdsstad". En framtidsdröm. (forts. och slut) Gust. Stjernström 376
Två dikter af Ellen Lundberg 377
Flickan med det dåliga ryktet. Ludvig Nordström 378
Historien om en gammal visa. Gösta Geijer 379
Från sommarens konstutställning. 380
Hillevis ströftåg på utställningen. Hillevi 381
Spalten om böckerna. M.S. 382
Gwens frågobyrå. 382
Sverige i Amsterdam. Bref till Idun af Eira Hellberg 383
Mitt första författarskap. Wilma Lindhé 383
Från Rue de la Paix till Strandvägen. Gwen 385
Bildande konst. 386
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 386

1909:32 "Sjömännens grefvinna". (Lotten Hamilton) Ebba Salwén 387
Allvarstider. 388
Den hvita villan. Anders Österling 388
Svärmor. Hanna Kamke 389
Mitt första författarskap. (forts. och slut) Wilma Lindhé 390
Ur barnens värld. Från Iduns pristäfling. 391
Från sommarens konstutställning. II. 392
Hillevis ströftåg på utställningen. Hillevi 393
Lycka. Alma Weinberg 395
Operett-teatern. Vår "nyaste" scen. 397
Det starka och det sköna. Waldeck 397
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 398

1909:33 Hjalmar Höglund. En norrländsk novellist. E.N. Söderberg 399
Mitt land! Johannes Heüman 400
Sagan om Säfsjön. Thor Högdahl 401
Höbärgning. Hanna Söderlund 403
Prästgårdsflickorna i Björskog. E. -ER. 404
Hillevis ströftåg på utställningen. Hillevi 405
Ur barnens värld. Från Iduns pristäfling. 407
Svenska slott och herresäten. 408
Lytets börda. Hjalmar Höglund 409
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 410

1909:34 Storstrejken. 411
Bilder till storstrejkens historia. 414

1909:35 Hushållskonferensen i Sorö. L.N. 419
Kvinnorna vädja! 419
Sagan om Säfsjön. Thor Högdahl 420
Hillevis ströftåg på utställningen. Hillevi 421
Arrheniusinstitutet. 423
Lytets börda. Hjalmar Höglund 424
En minnesvård åt "behagens skald". 424

1909:36 De 7,000 lampornas kväll. 427
Uppsvensk september. Fredrik Vetterlund 427
Elsa Törnes spalt. På skönhetens väg. Elsa Törne 428
Lugna vatten. Signe Ryde 428
Tre Uppsalamålare. E. H-n. 430
Från Rue de la Paix till Strandvägen. Gwen 431
Det starka och det sköna. Waldeck 431
Lytets börda. (forts.) Hjalmar Höglund 432

1909:37 Svenska idrottsutställningen i Petersburg. 433
Ett guldbröllopspar. I.H. 434
En rationell och nationell kvinnodräkt. II. B. Högtidsdräkten. (forts.) Märta Jörgensen 434
Pelle Molin och det ångermanländska lynnet. Ludvig Nordström 435
Svenska landskap. VI. Lappland. En diktcykel af Hjalmar Wallander 436
Ur barnens värld. Från Iduns pristäfling. 437
Samhällsstridens afveckling. 438
En mondän porträttutställning. 439
Skeppsbrottet. Anna Lenah Elgström 440
Lytets börda. (forts.) Hjalmar Höglund 441
Från scenen och estraden. Ariel 443
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 444

1909:38 En märklig donation. En million stiftelse för arbetets söner. 445
Hur skörden bärgas i storstrejkstider...Eva 446
Pelle Molin och det ångermanländska lynnet. Ludvig Nordström 447
Vilse! Pelle Molin 448
Bland Floras barn på trädgårdsutställningen. 449
Rymdernas och jordens eröfrare. 450
De arbetstrogna. 452
Kvinnorna och den sociala striden. 452
Den stora dockan. Soledad 453
Lytets börda. (forts.) Hjalmar Höglund 454
Bildande konst. 455
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 456

1909:39 Om de bara visste! Eira Hellberg 457
Till kamp mot svälten! Red. af Idun 459
Mitt första författarskap. Mathilda Malling 460
Lytets börda. (forts.) Hjalmar Höglund 461
En skånsk målare och lyriker. (Per Gummeson) 462
Senhöst. Per Gummeson 462
Bland alptinnar och afgrunder. En svensk alpinist bestiger Europas farligaste berg. 463
Brefvet som aldrig nådd honom...Mari Mihi 464
Tre dikter. Amalia Björck 466
Désirée Adlercreutz. Grande dame och affärskvinna. E. -ER. 466
Från scenen och estraden. Ariel 467
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 468

1909:40 Det svensk-engelska kyrkomötet i Uppsala. 469
Elsa Törnes spalt. Idoghet. Elsa Törne 470
Till kamp mot svälten! Eira Hellberg 470
Räddningen. Andrée 471
Där kärleksfulla händer verka. E. -ER. 472
Svenska landskap. VII. Småland. En diktcykel af Hjalmar Wallander 473
Ur barnens värld. Från Iduns pristäfling. 473
Från bataljdagarna i Norrland. 474
Våra flickor. Några synpunkter och förslag. Hanna Kamke 476
Mellan stjärnskotten. Skiss. Gustava Svanström 477
En nittioåring. 478
Lytets börda. (forts.) Hjalmar Höglund 478
Från Rue de la Paix till Standvägen. Gwen 479
Det starka och det sköna. Waldeck 480
Tidsfördrif. 480

1909:41 På svensk jord vid Betlehem. E. -ER. 481
Till kamp mot svälten! Red. af Idun 482
Boningsrummets arkitektur och hemlifvet. Stämningsbilder från skilda tider. Jacob Rhodin 483
Köpenhamn. Daniel Fallström 484
Ett tjugufemårsjubileum. 485
Romerska modeller. Ingrid Aminoff 485
En kvinnlig bokbindare. (Alma Sundborg) 485
Vårt tillämnade rådhus. 486
En akvarellmålare. 486
På nejonögonfiske i Elfkarlebyfallen. Några reseintryck upptecknade för Idun af Jonas Brag 487
Barnens dag på utställningen. Ida Lamm 489
Lytets börda. (forts.) Hjalmar Höglund 490
Spalten om böckerna. Marika Stjernstedt 491
Iduns boklista. 491
Gwens frågobyrå. 491
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 492

1909:42 Högste befälhavaren, kompanichefen och "yngste löjtnanten". 493
Barnhärberget på Sätravik. 494
Ur hvalens saga. 495
Från ett kvinnornas paradis. Elin Wägner 496
Vid Charons färja. Nils Wilhelm Lundh 497
"Hos Sven Luthagen". Johan Nordling 498
"Antarktis hjärta". 500
Lytets börda. (forts.) Hjalmar Höglund 501
Från scenen och estraden. Ariel 502
Veckans konst. 503
Till kamp mot svälten! 503
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 504

1909:43 Bland miljadörer och "skyskrapor". En svensk dams intryck af New York-societeten. Anna Hall f. von Mühlenfels 505
Till kamp mot svälten! Eira Hellberg 507
Svenska landskap. VIII. Skåne. En diktcykel af Hjalmar Wallander 507
Våra flickor. Några synpunkter och förslag. II. Hanna Kamke 507
En historia om två lapphundar. Skiss. Waldemar Swahn 509
Med radérnål och pensel. 510
I doktor Westerlunds Enköping. E. -ER. 511
Svenska hems tredje år. 513
Genom eget arbete. 513
Lytets börda. (forts.) Hjalmar Höglund 513
En plikttrogen kvartett. -T 514
Till kamp mot svälten! 515
Litteratur. 515
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 516

1909:44 Skånskt och italienskt. Justus Lundegård utställer i Stockholm. 517
Den 150:de! Ann Margret Holmgren f. Tersmeden 518
En historia om två lapphundar. Skiss. (forts. och slut) Waldemar Swahn 519
Bland miljadörer och "skyskrapor". En svensk dams intryck af New York-societeten. Anna Hall f. von Mühlenfels 520
"Årets tolf kapitel". Inbjudning till pristäfling. Redaktionen af Idun 521
En trotjänarinna. Evelina L-n. 521
När konstgjutaren jubilerade. 522
Till kamp mor svälten! Eira Hellberg 523
"Elf Norrbo". En historia om Pinn-Kalle'n som blef författare. Maria Rieck-Müller 524
Lytets börda. (forts.) Hjalmar Höglund 525
Från scenen och estraden. Ariel 526
Från Rue de la Paix till Strandvägen. Gwen 527
Det starka och det sköna. Waldeck 528
Veckans pristäfling. 528
Tidsfördrif. 528

1909:45 Stockholmskan. Resultatet af Iduns konstnärliga pristäfling. Utställning till förmån för kampen mot svälten. 529
Till Teresina. Af Holger Drachmann 530
En ny aera för kvinnliga kontorist- och expeditföreningen. Egen lokal och ett gåfvobref på 225,000 kr. 531
Elsa Törnes spalt. Lyx och nöd och lifvets nödtorft. Elsa Törne 532
Svensk jord åt svenska arbetare. 533
Hvad diakonissorna berättade. Vi stå inför svåra tider. E-ER. 533
På vegetariankongress. Louise Lombard 533
All världens kvinnor i Amerika. Några minnen från kongressen i toronto af Ellen von Platen 534
Bildande konst. 536
Spalten om böckerna. Marika Stjernstedt 536
"Slumrande miljoner". En reformering af vår matsedel. Peter Norden 537
Iduns boklista. 538
Lytets börda. (forts.) Hjalmar Höglund 538
"Kvinnliga stadsfullmäktige". Ann Margret Holmgren f. Tersmeden 539
Till kamp mot svälten! 539
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 540

1909:46 Konstnärssyskonen från Storängen. (Gunnar och Lena Börjeson) Ernst Högman 541
"Ett hjärtas rop". En tendensskildring. E. H-n. 543
"Doktorns torsdagsmiddag". 544
När syrsorna tystna. Anders Österling 544
I rökhytten. En skiss om stockholmskan. Dan 544
Mitt författarskap. Marika Stjernstedt 545
Lillie Landgren och Torshälls trädgårdsskola. Hetty Meisner-Lundh 546
Nationens dyrbaraste egendom. 548
Från scenen och estraden. Ariel 548
Från Iduns läsekrets. 549
Lytets börda. (forts.) Hjalmar Höglund 549
Två utställningar. 551
Till kamp mot svälten! 551
Gwens frågobyrå. 551
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 552

1909:47 Prins Oscar Bernadotte. Hyllad på 50-årsdagen. 553
"Ljus i mörker". Eira Hellberg 554
En skatt till kokerska. Hvar man kan få en. 554
Japanerna och trädgårdens kult. Ida Trotzig 555
"Slumrande miljoner". En reformerad allmogematsedel som borgerlig svensk normalmatsedel. Alarik 557
Wennerbergsmonumentet. 558
Bland Chicagos svenskar. C. Stockenberg 559
Angelica. En fantasi för Idun af Gösta Adrian-Nilsson 560
Spalten om böckerna. Marika Stjernstedt 561
Iduns boklista. 562
Från scenen och estraden. Ariel 563
Till kamp mot svälten! 564
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 564
Lytets börda. (forts.) Hjalmar Höglund 565

1909:48 En märklig gåfva till vårt Nationalgalleri. Tizians Heliga Birgitta på Pradomuseet. 567
Alma Langhoff. En finsk skolveteran. V. Lindman 568
På resa. Frida Landsort 568
Svenska allmogehem. 568
Boningsrummets arkitektur och hemlifvet. Jacob Rhodin 569
Hon som begrät Marie Antoinette. Erika Jonn 570
Sex kvinnliga konsthandtverkare. Elin Wägner 572
"Årets tolf kapitel". Inbjudning till pristäfling. Redaktionen af Idun 574
Litteratur. 574
Flygande holländaren. Skiss. Sigurd von Koch 575
P.S. Kröyer. Skagenkonstnären. 576
Tre dikter av Yngve von Schmidten 576
Från Rue de la Paix till Strandvägen. Gwen 577
Till kamp mot svälten! 578
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 578
Lytets börda. (forts.) Hjalmar Höglund 579

1909:49 Ellen Key på 60-årsdagen. 581
Europeiska stämmor om Ellen Key. Uttalanden för Idun af Georg Brandes, Eugen Diederichs, Maxim Gorkij, Maurice Maeterlinck, Paul Margueritte, Ada Negri, Vitalis Norström, Alvilde Prydz, Gabrielle Reuter, Rainer Maria Rilke, Gustaf F. Steffen, Verner Söderhjelm. 582
Stockholms högskola i eget hem. Åtta hedersdoktorer promoverades vid invigningen. A.I. Lindhagen 587
Unga hjärtan, unga händer. Ett nytt verksamhetsfält för Röda Korset. Julia Svedelius 588
Storhet. Fredrik Nycander 589
Den bittra natten. 589
Till kamp mot svälten! 590
Iduns boklista. 590
Från scenen och estraden. Ariel 591
Från Iduns läsekrets. 592
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 592
Lytets börda. (forts.) Hjalmar Höglund 593
Lär känna ditt fosterland! 594
Julglädje åt de unga. 594
Spalten om böckerna. 593 1/2

1909:50 Nobelpriset år Selma Lagerlöf. 595
Årets Nobelpristagare. 596
Skalden och hans hustru. Två dikter af Helena Nyblom 597
När Selma Lagerlöf fick Idunpriset. Anna-Clara Romanus 598
Alida Rossander. Ann Margret Holmgren f. Tersmeden 599
I julklappsbekymrens dagar. Något om F.V.O:s försäljning. E -ER. 599
Selma Lagerlöfs härstamning. En genealogisk studie för Idun af Carl Lagerlöf 600
Karl XII:s skriftbok. En märklig handskrift i Köpenhamns Kungl. bibliotek. Alfred B. Nilson 601
En rationell och nationell kvinnodräkt. Märta Jörgensen 602
Spalten om böckerna. Marika Stjernstedt 603
Undomslitteratur. M.L. Gagner 604
Iduns boklista. 605
Ur veckans konstkrönika. 605
Maeterlinck om Ellen Key. 605
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 608

1909:51 Heliga tre konungars hymner. Bertil Malmberg 609
Trofast och förnöjsam. En julsaga af Nils Wilhelm Lundh 610
Pelles och Lisas julklappsköp. Elsa Beskow 611
Två kulturella högtider. 613
Den underbara kikaren. Elin Wägner 613
Det yngsta Sveriges konstnärinna. (Elsa Beskow) 615
Karl XII:s skriftbok. En märklig handskrift i Köpenhamns Kungl. bibliotek. (forts.) Alfred B. Nilson 616
Jul och nyårshälsningar. 616
Spalten om böckerna. 617
Iduns boklista. 618
Julen nalkas. "Gubbar" med text af Waldeck 618
Från scenen och estraden. Ariel 619
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 620

1909:52 Ett trettioårsjubileum. Vår första plymfabrik. E. -ER. 621
Elsa Törnes spalt. Bilder och nyårsfrågor. Elsa Törne 622
På julafton. Carl Wilhelm Tydén 622
"Bort mod de evige Sange". En minnesbild från Skagen. Alma Forsberg-Dalhoff 623
Iduns kvinnliga akademi utväljer pristagaren för 1910. 623
Lytets börda. (forts. och slut) Hjalmar Höglund 624
Till kamp mot svälten! 625
Tronskiftet i Belgien. 625
"Noblesse oblige". Nobelkommittén och pressen. Johan Nordling 625
Kvinnonas fest för Selma Lagerlöf. E. -ER. 626
Spalten om böckerna. 628
Iduns boklista. 629
Karl XII:s skriftbok. En märklig handskrift i Köpenhamns Kungl. bibliotek. (forts. och slut) Alfred B. Nilson 629
Från Rue de la Paix till Strandvägen. Gwen 630
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 631

1909:Julnummer "Stockholmskan". 1
Innehållsförteckning. 2
Ett litet förord och ett prisdomarprotokoll. Redaktionen af Idun 3
Stockholmskan. Dikt af Sten Granlund 4
Tre små historier om Stockholmskan. Sigfrid Siwertz 6
Ett kåseri om Stockholmskan. Celestin 10
Force majeure. Stockholmsskiss. Elin Wägner 14
Stockholmskan på gatan, hemma, borta. 16
Medaljongen. Ur en ung stockholmskas minnesbok. Bo Bergman 20
En öfverrumpling. Skiss ur Stockholmskans värld. Ernst Högman 23
Det unga Sveriges sida, om Stockholmskan. 28
"Gwen" om Stockholmskan. Gwen 29

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen