Göteborgs universitetsbibliotek: Idun 1908

Idun 1908

1908:Innehåll Innehållsförteckning för 1908
1908:1 Hilma Söderberg. "Segerpalmens" diktarinna. Elin Wägner 1
Elsa Törnes spalt. Introduktion. 2
Nyårslöften. Elsa Törne 3
Ett knäfall och en bön till Iduns läsarinnor. Carl Larsson 3 3
En pristäflan i lefnadskonst. Red. af Idun 4
Ett remarkabelt författarjubileum. Gustaf af Geijerstam fyller 50 år. E. H-N. 4
Fjällmannen. Berättelse. Gustaf af Geijerstam 5
En högintressant autograf. Konung Oscar II:s första dikt. 6
Ett märkligt skulpturverk. Brambecks nya fredsgrupp. Alfred B. Nilson 7
Rosenhvit och rosenröd. K.G. Ossian-Nilsson 8
Ett modernt svenskt vintersanatorium. Ett besök på Mössebergs nya kuranstalt. B. Malmström 9
Bakom Operans kulisser. 10
Några skolpojks och studentminnen. Manasse 11
Sandkornet och daggdroppen. Saga af prinsessan Mary Karadja 13
Segerpalmen. Skådespel i fyra akter af Hilma Söderberg 14
Teater och musik. 14
Idun 1908. De svenska hemmens tidning. 15
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 16

1908:2 Louise Stjernström. En nyss bortgången författarinna. Ernst Högman 17
K.F.U.K:s nya Stockholmshem. 18
Ett försök att civilisera vandringsfolkets barn. Ida Bäckmann 19
Skiftessång. Sigrid Elmblad 20
Skepp som segla förbi. En historia från Österlandet af Elsa Lundberg-Dovlette 21
"Det hvita templet". Vår nya dramatiska teater just nu. 22
Rantzow. Gustaf Ullman 24
Segerpalmen. Skådespel i fyra akter. (forts.) Hilma Söderberg 26
Teater och musik. 27
Litteratur. 27
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 27

1908:3 "Det hvita templet". Prof. Björcks väggmålning till Nya Dramaten. 29
En åttioåring. En fosterdotter till Esaias Tegner. S. P-N. 30
Kvinnornas rösträttsmöte i Gefle. Jenny Velander 30
Två dikter. Sjuksköterskan. Hemfärden. Ingemar von Melsted 31
Reformatorns hem. Hvarför jag förblivit ungkarl. Petrus Eremita 31
Skepp som segla förbi. En historia från Österlandet. (forts.) Elsa Lundberg-Dovlette 33
En märklig konstutställning. 34
En textil ateljé. 36
Göthstugan på Kolmården. 36
Ett solidar-hem. Skiss. Margot W. 36
Ett textilt storverk. 38
Sagoaftnar. E-ER. 38
Segerpalmen. Skådespel i fyra akter. (forts.) Hilma Söderberg 38
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 39

1908:4 Hos Anna Maria Roos på Elgenstorp. E-ER. 41
Kvinnomakt. Astrid von Euler 42
Holger Drachmann. Sten Granlund 43
Uppvaknandet. E. Walter Hülphers 43
En industriell storman och arbetsledare. Separatorns chef fyller 60 år d. 26 jan. 45
Våra döttrars skolpalats. Sandströmska och Wallinska flickskolornas nya hem. 46
Några skolpojks- och studentminnen från Fyris strand. II. Manasse 48
"Ett vackert minne från svunnen tid..." 49
Segerpalmen. Skådespel i fyra akter. (forts.) Hilma Söderberg 49
Från scenen och estraden. Ariel 50
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 52

1908:5 Carl X Gustaf och tåget öfver Bält. Ett fosterländskt 250-årsminne. Osvald Kuylenstierna 53
Kvinnan som arbetar. Elin Wägner 56
Ett herdabref om frågoafdelningen. Frågoredaktören 57
Mitt sinne är som eken...Bernhard Risberg 57
De tre pristagarinnorna i Iduns skönhetstäfling. Red. af Idun 58
Några skolpojks- och studentminnen från Fyris strand. III. Manasse 60
Mannen, kvinnan och verket. 61
"Biffsteksfolk" och "gräsätare". Svenska vegetariska föreningens skolkökskurser. Louise Lombard 61
Edith Curmans lycka. Dorotea 62
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 63
"Gunnel". En gammal historia. Gabrielle Ringertz 65
Segerpalmen. Skådespel i fyra akter. (forts.) Hilma Söderberg 66

1908:6 Elfrida Andréen. Iduns kvinnliga Akademis stipendiat för året. Elisabeth Waern-Bugge 65
Katastrofen i Lissabon. 66
Stockholmskan. Ernst Högman 67
Den kvinnliga rösträttsfrågan vid årets riksdag. 67
Anna Larsson. Klara Jonsson 68
Våra räddningshem. Neta 68
"Gunnel". En gammal historia. (forts.) Gabrielle Ringertz 69
Carl Larssons stora väggmålning i Nationalmuseum. "Gustaf Vasas intåg i Stockholm midsommardagen 1523" nu uppsatt på sin plats. 70
Katastrofen i Lissabon. (bilder) 71
En timme hos Ellen Key. E-ER. 73
Mannen, kvinnan och verket. 74
Segerpalmen. Skådespel i fyra akter. (forts.) Hilma Söderberg 75
Från scenen och estraden. Ariel 76
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 78

1908:7 Axel Klinckowström. En lagerkrönt diktare. 79
Det gamla järnbruket. Axel Klinckowström 79
Hemtrefnad. Eugenie Sundholm 80
O denna dag. Gösta Adrian-Nilsson 81
Agnes Bäckman. (Nekrolog) Inga Odal 82
"Gunnel". En gammal historia. Gabrielle Ringertz 82
Den svenska slöjden i Indien och dess målsman. En gammal slöjdare 84
I skottlinjen. 86
Spalten om böckerna. Marika Cederström 87
Våra ungkarlar. Thore Blanche 88
Segerpalmen. Skådespel i fyra akter. (forts.) Hilma Söderberg 88
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 89

1908:8 Svensk prästfru - uppfinnare. 91
Selma Lagerlöf. Nils Holgerssons underbara resa. M.L. Gagner 92
Djupa blå. Fredrik Vetterlund 92
Madonnabilden. Ernst Lundquist 93
Det hvita templet. III. Från K. Dramatiska Teaterns invigning. 94
Inför skottdagen. 100
Segerpalmen. Skådespel i fyra akter. (forts.) Hilma Söderberg 102
Våra äktenskapslagar. 103
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 103

1908:9 Till Hans Hedbergs 80-års dag. Ett besök hos den populäre författareveteranen. E.-ER. 105
Elsa Törnes spalt. Rasförädling. Elsa Törne 106
Döda röster. Mildred Thorburn 107
En sångare och en sång. Amanda Kerfstedt 107
Veckans konst. 108
Madonnabilden. (forts.) Ernst Lundquist 109
En liten språkstund om Nynäs hafsbad. Andrea Butenschön 111
Segerpalmen. Skådespel i fyra akter. (forts.) Hilma Söderberg 112
Från scenen och estraden. Ariel 113
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 115
Svar. 116

1908:10 En svensk färglyriker. Från Fjaestad-utställningen. 117
Kvinnan som arbetar. II. Elin Wägner 118
Några skolpojks- och studentminnen från Fyris strand. III. Manasse 119
En Köpenhamnsidyll. Frida Landsort 120
Madonnabilden. (forts.) Ernst Lundquist 121
Från Roskildefestligheterna i Stockholm och Malmö. 122
En svensk husmoder. Tidsbild från Bohuslän i förra århundradet. O.C.K. 124
Mannen, kvinnan och verket. 125
Till Petrus Eremita. A.H.M. 125
I skottlinjen. 126
Segerpalmen. Skådespel i fyra akter. (forts.) Hilma Söderberg 126
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 128

1908:11 Hos Laura Fitinghoff, apropos 60-årsdagen. Elin Wägner 129
Ännu en gång våra räddningshem. Anna Höjer 130
Kantale. Fredrik Nycander 131
Kvinnligt yrkesregister och dess utgifvare. E.-ER. 132
Madonnabilden. (forts.) Ernst Lundquist 132
Stockholms Storkyrka. 133
"En afton i Valhall". Några bilder från den svenska konstnärsfesten. Cafour 135
Bildande konst. Karl Nordström-utställningen. 136
Från Iduns läsekrets. 136
Ej kvinnomakt, utan kvinnoansvar. "Tilan" 136
Segerpalmen. Skådespel i fyra akter. (forts.) Hilma Söderberg 137
Från scenen och estraden. Ariel 138
En balkväll på "Skogis". 139
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 140

1908:12 Ada Rydström och boken om Tjust. Ellen Key 141
Kvinnor och Ex Libris. Arvid Stålhane 142
Husmodersförbundet i Hälsingfors. 144
La primavera. Harald Jacobson 144
Madonnabilden. Barättelse af Ernst Lundquist 145
Första maj-blomman 1908. 145
Den engelska konstutställningen i Köpenhamn. 146
Handarbetets Vänner på Konstakademien. Mademoiselle E. 148
Spalten om böckerna. 149
I skottlinjen. Thore Blanche 149
Segerpalmen. Skådespel i fyra akter. (forts.) Hilma Söderberg 150
Föreningen "Ljusglimt". 151
På lady Hallés 70-årsdag. 151
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 151

1908:13 Ett besök på elevhemmet. E -ER. 153
Elsa Törnes spalt. Akta skogen! Elsa Törne 154
Vår pristäfling i lefnadskonst. Red. af Idun 155
Några skolpojks- och studentminnen från Fyris strand. IV. Manasse 156
Moderstankar. Teresia Euréen, f. Eneroth 157
En sommarsaga på Djurgården. Bilder från konstindustriutställningen i Stockholm 1909. 158
Ett pensionat på Kolmården. Vid Onkel Adams källa. E. 160
Damer på resa. Gabrielle Ringertz 161
Segerpalmen. Skådespel i fyra akter. (forts.) Hilma Söderberg 161
Från scenen och estraden. Ariel 162
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 164

1908:14 Ina Almén och "Svenska hem". Gurli Linder 165
Nattens gäster. Georgi Erastoff 167
Hör du bruset? Det är våren...Daniel Fallström 168
Sven Dufva. Ett hundraårsminne och en förgäten graf. Valdemar Lindholm 168
I skottlinjen. Boktjuvar. H. H-t. 169
Ett besök på Bona. Skildrat för Idun av N.P. Ödman 170
Från grift till grift. Emanuel Swedenborgs stof till Sverige. 172
Stockholmsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. 172
Spalten om böckerna. 173
Nog kunde vi. Sigrid Elmblad 173
Från Iduns läsekrets. 173
Segerpalmen. Skådespel i fyra akter. (forts.) Hilma Söderberg 174
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 175

1908:15 Eva Sack och hennes nya verksamhetsfält. Julia Svedelius f. von Heijne 177
Kärleksvisa. Sigurd Agrell 178
Några skolpojks- och studentminnen från Fyris strand. V. Manasse 178
Kärlek. Sigrid Elmblad 179
April. En liten visa att gnola om våren. Frida Landsort 180
Något om de engelska suffragetterna. Anna Palme-Dutt 181
Carl Wilhelmson västkustens målare. Otto Lundh 183
Från Iduns läsekrets. 184
Damer på resa. II. Gabrielle Ringertz 184
Där 1sta majblomman blir till. 185
Ett viktigt riksdagsbeslut. 185
Från scenen och estraden. Ariel 186
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 187

1908:16 Anders Österling som lyrisk diktare. Ernst Norlind 189
Thules slott. Anders Österling 190
Första törnekronan. Legend. Anna Knutson 191
Under helg och söcken. Laura Fitinghoff 191
Högtid i Södern. Jane Gernandt-Claine 192
Verklighetsbilder ur lapparnas lif. Lucie Kihlstedt 193
I helgdagstid. 194
S:ta Maria i Visby. Svante Vennberg 195
Tre påskdikter. Hjalmar Wallander 196
Charlotte Jungmarker. 196
Damer på resa. III. Gabrielle Ringertz 196
En bikt på omvägar. Novell. Erik Haneson 197
Ett studenthem. -D-E. 198
Vårsalongerna i Konstnärsförbundet. E. H-N. 198
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 199

1908:17 I Swedenborgs lusthus. Anna Knutson 201
Kvinnan som arbetar. III. Fabriksarbeterskan. Elin Wägner 202
I Colosseum. En stämningsbild från Rom. Fredrik Vetterlund 203
Några skolpojks- och studentminnen från Fyris strand. VI. Manasse 204
En Stockholmsbild. Thore Blanche 205
Det engelska konungabesöket. 206
Salome Herodias dotter. En dikt till premieren för dagen. Elsa Collin 207
Ögonblicksblider från S:t Petersburg. Elsa Hagéus 208
En bikt på omvägar. Novell. Erik Haneson 209
Från scenen och estraden. Ariel 210
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 212

1908:18 Harald Hjärnes sextioårsdag. Birger Swartling 213
Elsa Törnes spalt. Skönhetens makt i hemmet. Elsa Törne 214
Verklighetsbilder ur lapparnes lif. II. En "flyttnings"-dag. Lucie Kihlstedt 215
Den blinda. A. Walter Stenström 216
En minnesstod år barnens skald. 216
De engelska dagarna. 217
Vårsalongerna. II. Svenska konstnärernas förening. E. H-N. 219
Petersburg just nu. Några ögonblicksbilder för Idun. Elsa Hagéus 220
Damer på resa. IV. Andrée 220
Hemslöjdsutställningen i Arffurstens palats. -ER. 223
Fyrtio år af ett arbetslif. 223
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 223

1908:19 Otto Lindbladsbysten i Lundagård. 225
Två dikter. Nils Lago-Lengquist 226
Salomemotivet i konsten. 226
"Det blir aldrig vår!" Ellen Lundberg, f. Nyblom 228
Medborgarfesten på Skansen. Gabrielle Ringertz 232
Känslomänniskor. Hanna Lundholm 233
Spalten om böckerna. E. H-N. 234
Från scenen och estraden. Ariel 235
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 236

1908:20 De svenska dagarna i Petersburg. 237
Konstfliten i Göteborg. Sigfrid Ericson 238
Ryska kvinnor i nutidslif och nutidskonst. Georg Erastoff 239
Några skolpojks- och studentminnen från Fyris strand. VII. Manasse 240
Du är som kvällssol. Albert Henning 241
Furstebröllopet på Tsarskoje Selo II. Elsa Hagéus 242
Känslomänniskor. (forts.) Hanna Lundholm 245
Hos "de sex". E. H-n. 246
Vårens konstindustri. -ER. 247
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 247

1908:21 Professorskan Hanna Lundholm. En intressant författaredebut. E.-ER. 249
En gyllene legens. Frida Landsort 250
Ryska kvinnor i nutidslif och nutidskonst. Georg Erastoff 250
Vår holländska gäst. 251
Några erfarenheter om barfotagåendet. Louise Lombard 251
Åter ett nej till kvinnorna. 251
Fru Britas silfverstakar. Ulla Linder 252
Vår sport- och turistutställning. 253
"En sund själ i en sund kropp". Några intryck från Sydsvenska gymnastikinstitutet. E-ER. 254
På Sankt Helena. För Idun af prinsessan Mary Karadja 255
Damer på resa. VI. Gabrielle Ringertz 256
Modern tortyr. Thore Blanche 256
Känslomänniskor. (forts.) Hanna Lundholm 257
Ett intressant stockholmshus. 257
Från scenen och estraden. Ariel 258
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 260

1908:22 Till minne af Ferdinand Fagerlin. En utställning i Konstnärshuset. E. H-n. 261
Hitintill och icke vidare. E. -ER. 262
Två dikter. Hemmets vrå. Majdagen. Anders Österling 262
En hälsobringerska. G.J. 263
Fru Britas silfverstakar. (forts.) Ulla Linder 263
Elsa Törnes spalt. Reform. Elsa Törne 264
Taktik. Ture R. 265
Ärans och hjältarnas språk. Svenska 265
Till de ungas bästa. 265
Den svenska hyllningen åt Swedenborgs minnet. Siarens stoft fördes till Uppsala domkyrka. 266
Om boningsrummets arkitektur. Jacob Rhodin 267
Damer på resa. VII. Gabrielle Ringertz 269
"Gwen" och våra kläder. 269
Från Rue de la Paix till Strandvägen. Gwen 270
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 271

1908:23 Kongung Gustaf på rundresa. 273
Clara Wallmark. S. af S. 274
Vid Afrodites tempel. Jane Gernandt-Claine 275
Mot ljusa dar...Daniel Fallström 275
Under helg och söcken. II. Laura Fitinghoff 276
Barnens dag i Stockholm. 278
Från vårfesten på Skansen. 279
Hos de yngsta akademisterna. Axel Tallberg 279
Mannen och kvinnan. Ismene 280
Spalten om böckerna. 280
Familjeförsörjaren. Inga Dahl 281
Känslomänniskor. (forts.) Hanna Lundholm 282
Från scenen och estraden. Ariel 283
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 284

1908:24 "Vi och våra böcker". Något om en kvinnlig konstbokbindare. E-ER. 285
Strofer. Axel Ahlman 286
En fjärrlyssnare. Skiss. Maria Rieck-Müller 287
Från värjan till brodérnålen. Helge Sandberg 287
Ryska kvinnor i nutidslif och nutidskonst. Georg Erastoff 288
Det svenska konungaparet i Berlin och Köpenhamn. S. 290
Vår kronprinsessas Skånefärd. 292
Försommardager vid Saltsjöbaden. Kåserier. Ernst Lundquist 293
Damer på resa. VIII. Gabrielle Ringertz 294
Känslomänniskor. (forts.) Hanna Lundholm 294
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 295

1908:25 På femtioårsdagen. 297
"Gammal mamsell" - en försvunnen typ. Gertrud Runcrantz 298
Junidag. Daniel Fallström 298
Några minnets ord öfver en bortgången musiker. Bror Beckman 299
En fjärrlyssnare. Skiss. Maria Rieck-Müller 300
Ett midsommarminne. Helge Sandberg 301
Hertigparets af Södermanland intåg i Stockholm. 302
En sommardag på Tärna. E-ER. 304
Våra pristäflingar i musik och prosakonst. Redaktionen af Idun 305
Juni. En liten visa att gnola om sommaren. Frida Landsort 305
När bladet vänds. Skiss. Sigrid Elmblad 305
Märta Starnberg. Vår nya följetongs författarinna. 306
Känslomänniskor. (forts.) Hanna Lundholm 306
Från scenen och estraden. Ariel 307
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 308

1908:26 Hos Ruth Milles. Några intryck från ett atelierbesök. E-ER. 309
Några skolpojks- och studentminnen från Fyris strand. VIII. Manasse 310
På knä för sommaren! Ernst Högman 311
Några intryck från rösträttskongressen i Amsterdam. Ellen Wester 312
Under tiden. Skiss. Hulda Sylvén 313
På forcering med "Vale" - vår första svenska jagare. E. P-n. 314
Ereti Papakura. Birger Mörner 315
"Hit intill och icke vidare". Ett svar och ett gensvar. 317
Anita. Sam Philip 317
Den enformiga sorgen. Elin Wägner 317
Från Rue de la Paix till Strandvägen. Gwen 318
Känslomänniskor. (forts.) Hanna Lundholm 319
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 320

1908:27 Sverige på Olympiska Spelen. 321
Landtlig visa. Hjalmar Wallander 322
Elsa Törnes spalt. Fri kärlek och nobel kärlek. 322
En ungdomlig lärareveteran. -N. 323
Det stora skeppsbrottet. Hilma Söderberg 324
Hos hertigparet på Stenhammar 325
Sverige rundt i automobil. Erik Pallin 327
Midsommarens ungdomsmöten. 328
Några intryck från rösträttskongressen i Amsterdam. II. Ellen Wester 329
Från Iduns läsekrets. 330
En ny kandidat till världsskönhetspriset. 330
En hälsning från sagoön i öster. Alma Zetterqvist 330
Känslomänniskor. (forts.) Hanna Lundholm 331
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 332

1908:28 Lyckås och dess herre. Daniel Fallström 333
En diktare och hans hustru. (Jonas och Thomasine Lie) 334
Det stora skeppsbrottet. Hilma Söderberg 335
Från Skånes fyra hörn. Några intryck af Nils Wilhelm Lundh 336
Den fransk-engelska utställningen ich Olympiska spelen. 338 Det nyaste kungaporträttet och dess mästare, Barnhard Österman. Axel Tallberg 339
Spalten om böckerna. 340
Ärans och hjältarnas språk. Svensk 341
Känslomänniskor. (forts.) Hanna Lundholm 342
Det finländsk-svenska brödramötet. 344
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 344

1908:29 Några minuter med Bernard Shaw. E.-ER. 345
Till åminnelse. Victoria Benedictsson (Ernst Ahlgren) Axel Lundegård 346
Pauline Åkerlund. Några rader till ett porträtt. Georg Nordensvan 347
Bröderna. Skiss. E. Walter Hülphers 347
Blommornas mission. Ridli 348
Historisk-topografisk utställning i Helsingborg. Alfred B. Nilsson 349
Eslöfutställningen och konseljen på Trollenäs. 351
Konungens Skånska Eriksgata. 352
Kungabesöket på Malmö sjukhus. 353
Svenska alpinister på äfventyr i Italien. 355
Några skolpojks- och studentminnen från Fyris strand. I glad oordning upptecknade af Manasse. Knut Nyblom 356
En hundraåring. N-a. 356
Gif icke rosor, skymning...Jane Gernandt-Claine 357
Kristendom och ungdomsglädje. Tove 358
Känslomänniskor. (forts.) Hanna Lundholm 359
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 360

1908:30 Våra franska gäster. 361
Mathilda Roos. (Nekrolog) E.-ER. 362
Kvinnan som arbetar. IV. Fabriksarbeterskan. Elin Wägner 362
Profvet. Steffen 363
Sommarvisa. E.N. Söderberg 364
En trogen och god tjänarinna. E. D-g. 365
Sveriges segrar på Olympiska spelen i London. 366
Ur drömmens skissbok. Fredrik Vetterlund 368
Landsfred! 369
I väntan på döden. Thore Blanche 369
Känslomänniskor. (forts.) Hanna Lundholm 370
Från scenen och estraden. Hanna Vallströms hemlighet. Hasse Z. 370
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 372

1908:31 De franska dagarna. 373
De kvinnliga läkarnas landvinningar. 374
In pace. Anna Knutson 374
Augusta Astrup. (Nekrolog) A.L. 374
Elsa Törnes spalt. Fri kärlek och nobel kärlek. Elsa Törne 375
"Fröken Emilia" och "fröken Alma". E-ER. 376
Familjesilfret. En gammal släkthistoria af Sven Hof 376
De franska dagarna. President Fallières i Stockholm. (Bilder) 378
"Kvinnornas man". (John Wigforss) Cafour 380
Sommarintryck från Omberg. Ellen Lundberg f. Nyblom 380
Från Iduns läsekrets. 382
Känslomänniskor. (forts.) Hanna Lundholm 382
Från Rue de la Paix till Strandvägen. Gwen 383
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 384

1908:32 Vaktombytet på Hvilan. 385
Ett monument åt Sven Dufva. Valdemar Lindholm 386
"Öfverklasskvinnorna" och socialismen. Anna Wetterstrand 387
De första stanserna i Sverige. Ruben G:son Berg 387
Några skolpojks- och studentminnen från Fyris strand. X. Manasse 388
Det tyska kejsarbesöket. Ankomsten till Stockholm. 390
En svensk utpost i främmande land. Raoul Marnon 392
I skottlinjen. Thore Blanche 392
Sommarintryck från Omberg. Ellen Lundberg f. Nyblom 393
Från Iduns läsekrets. 394
Känslomänniskor. (forts.) Hanna Lundholm 395
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 396

1908:33 Lotten von Kraemer på åttioårsdagen. 397
"Lifskonst". Några tankar i själfuppfostringsfrågan. Dagmar Waldner 397
Augusti. Gösta Adrian-Nilsson 398
Ansvar. Skiss. Ruth Rosenius 398
Fru Johanna Hallberg-Norlind på 50-årsdagen. Ebba Larsson (Ebon Hoi) 400
Med glädje - till glädje. Ebba Larsson (Ebon Hoi) 400
Svenska tonsättare. Valdemar Lindholm 400
Nya afdelningar på Nordiska muséet. 402
Något om Skodsborg och d.s.k. Kelloggbehandlingen. Gust. Stjernström 403
"Ärans och hjältarnes språk" - i bluslif. Svenska 405
Sjöfåglar. Thore Blanche 405
"Under Santa Britas hand". Litet om Kristbergs kyrka och åskvädersdagen den 19 juli 1908. S-e W-r. 406
Känslomänniskor. (forts.) Hanna Lundholm 406
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 408

1908:34 Grefvinnan Wedels parasollfest. 409
En sjuttioårsdag. (Vilma Lindhe) Harald Svanberg 409
"Syster Eva". E.-ER. 410
Våra sjuksköterskor. "Syster Evas" testamente. "Syster Eva" 410
Träden stå så tysta. Ivar Conradson 411
Omkring Haraldson. Några sidor ur min badorts krönika. Ernst Högman 412
Nässlor. Frida Landsort 412
Paret på Kärleksudden. 413
"Våningen inunder". Bilder från Dramatiska teaterns nyöppnade restaurant. 414
Om boningsrummets arkitektur. Jacob Rhodin 415
Laura Fitinghoff. (Nekrolog) 416
Några skolpojks- och studentminnen från Fyris strand. XI. Manasse 417
Från Iduns läsekrets. 419
Känslomänniskor. (forts.) Hanna Lundholm 419
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 420

1908:35 Riksskyttetäflingarna i Eskilstuna. 421
Tekla Carlson, född Strömbäck. Per Henrik Lings käraste elev. Marie Louise Gagner 422
Anna Wallenberg. Agnes Branting 423
Omkring Haraldson. Några sidor ur min badorts krönika. (forts. och slut) Ernst Högman 424
Från vår utställning i Petersburg I. Alfred B. Nilsson 426
Från Iduns läsekrets. 428
Känslomänniskor. (forts.) Hanna Lundholm 429
Från scenen och estraden. Ariel 430
Från Rue de la Paix til Strandvägen. Gwen 431
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 432

1908:36 Leo Tolstoy. Gottfried Kalén 433
Elsa Törnes spalt. Fri kärlek och nobel kärlek. Elsa Törne 435
Vår utställning i Petersburg. 435
September. En liten visa att gnola om hösten. Frida Landsort 435
Vid sagans hallar. Motiv från Kullen af Nils Wilhelm Lund 436
Från vår utställning i S:t Petersburg II. 438
"De första stanserna i Sverige". Fredrik Vetterlund 440
Med anledning af "Syster Evas" testamente. En läkare 440
"Maten är halfva födan". Jonas Brag 441
Känslomänniskor. (forts.) Hanna Lundholm 442
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 443

1908:37 En svensk-amerikansk författarinna och hennes verk. 445
Gustaf. En berättelse från Kalifornien af Emma Shogren-Farman 445
Den kvinnliga rösträtten. Black Pencil 447
Mors hemlighet. Bertil Brit 448
Två Leksandsdikter af Sigurd Rudner 449
Två födelsedagar. 449
En ny utställning af Richard Hall. 450
Några skolpojks- och studentminnen från Fyris strand. XII. Manasse 452
"Maten är halfva födan". (forts.) Jonas Brag 453
Från scenen och estraden. Ariel 454
Känslomänniskor. (forts.) Hanna Lundholm 455
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 456

1908:38 Fröken Elsa Wallmark och hennes raskaniner. En ny verksamhetsgren för det landtliga hemmet. 457
Den kvinnliga rösträtten. II. Black Pencil 458
Psyke och Eros. Henning von Melsted 459
Spegeln. Sven Lidman 460
Från rymdens och viddernas atelier. Spes 461
Hos vårt kronprinspar på Sofiero. 462
Från konstindustriutställningen i Petersburg III. 463
Några skolpojks- och studentminnen från Fyris strand. XII. Manasse 464
Flickorna och nålen. E-ER. 465
Från Iduns läsekrets. 466
Claës Lundin. (Nekrolog) 466
Känslomänniskor. (forts.) Hanna Lundholm 466
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 468

1908:39 Kyrkomötet. 469"Fri kärlek och nobel kärlek". G.H. 470
Nordvästgubbarna. Bilder från fiskarlifvet af Nils Wilhelm Lundh 471
Cyrano. Bertil Gripenberg 472
Kvinnan som arbetar. V. Kvinnliga hönsodlare. Elin Wägner 473
En minnesvård öfver Ellen Sandelin. 473
Två konstutställningar. Georg Pauli. Ernst Norlind. 474
En fäbod-dans. A. Walter Stenström 476
Från scenen och estraden. "Syndafloden" på Dramaten. Ariel 477
Känslomänniskor. (forts. och slut) Hanna Lundholm 479
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 480

1908:40 På Gottskär, aftonstämning 1908. A.U. Bååth 481
En veteran i välgörenhetens tjänst. Fru Ebba Ramsay på åttioårsdagen. 482
Elsa Törnes spalt. Stordåd i det stilla. Elsa Törne 483
Mon repos. Fredrik Nycander 484
En kärlekssaga. Hugo Öberg 484
Claës Lundin och "Thora B." F. H-n. 485
Den sista kärleksfulla tanken. Några ord om konvalescenthemmet Meryt. Amanda Leffler 486
Skånska ryttarne, 1658-1908. A.B.N. 489
Några skolpojks- och studentminnen från Fyris strand. XIII. Manasse 490
Från Rue de la Paix till Strandvägen. Gwen 492
Utanför. Skiss. Hedvig Billing 493
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 494

1908:41 Vårt språk, det älskade svenska...Johan Nordling 495
Ett hvilohem. 496
"Med männen och för lander". Anna Whitlock 497
"Så länge som vi lefva här på jorden". Skånsk stämningsbild från Skansen. Helge Sandberg 497
Kaninodling - en ny förvärfsgren. Thyra Brandelius 498
En kärlekssaga. II. Hugo Öberg 498
I höstetid på lustslott och herresäten. 499
"Mellan by och säter". Några ord om Helmer MasOlle och hans konst. E.-ER. 501
Några skolpojks- och studentminnen från Fyris strand. XIII. Manasse 502
Utanför. Skiss. (forts. och slut) Hedvig Billing 502
Litteratur. 504
Tack, Manasse! ST-A. 504
Bildande konst. 504
Från scenen och estraden. Ariel 505
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 506

1908:42 I lundadamernas klubb. 507
Stämningar. Höstnatt. Japanskt träsnitt. Thorgny Wallbeck-Hallgren 508
Stockholmslif. 508
Kroppen själens tolk. Några ord om rytmisk gymnastik. Anna Behle 509
En kärlekssaga. Hugo Öberg 510
Ett halfsekelsjubileum på Skyllbergs bruk. 512
Några ögonblicksbilder från Romagna. Astrid Ahnfelt 514
Den lyckliga barndomstiden. Ett otryckt kapitel ur John Hall af Sophie Elkan 516
Från Iduns läsekrets. 517
Bildande konst. 517
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 518

1908:43 Daniel Fallströms 50-årsdag. "Den siste trubaduren". Ernst Högman 519
Två båtar i sommarnatten. Daniel Fallström 521
För de fattiga små, en storslagen donation. E.-ER. 522
"Systern". Gurli Hertzman-Ericson 523
Ett märkligt nationellt konsthantverk. Altartaflan för Gustaf Adolfskapellet i Lützen. 524
Svenska läkaresällskapet, 1808 - 25 oktober - 1908. 525
Bröllopet på Hyby. 527
I skottlinjen. 528
Den lyckliga barndomstiden. (forts.) Sophie Elkan 529
Från scenen och estraden. Ariel 530
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 532

1908:44 Under tricolorens hägn i Paraguay. En svensk upplefvelse under revolutionen. Ida Bäckmann 533
Den lyckliga barndomstiden. (forts. och slut) Sophie Elkan 535
Hvar finns du? Lydia Stille 535
Ännu ett ord om våra räddningshem. Neta 535
En natt i Albergo delle Rose. Ellen Lundberg f. Nyblom 536
Daniel Fallströms 50-årsdag. 537
Konstutställningar. 538
Från djurlifvet i höga Norden, Spetsbergsfotografen berättar. T. H-l. 541
Gwens frågobyrå. 543
Spalten om böckerna. 543
Friskt mod. Johan Danielsson 544
Mathilda Wrede. F. L-g. 544
Japansk konst. E-ER. 544
Från Rue de la Paix till Strandvägen. Gwen 545
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 546

1908:45 För hem och härd! Tre dikter af Hjalmar Wallander 547

  Den första Gustaf Adolfskyrkan i Tyskland. B.L. 548
Elsa Törnes spalt. Ett kåseri om statistik i allmänhet och hemstatistik i synnerhet. Elsa Törne 549
Folkhyfsning. 549
Några skolpojks- och studentminnen från Fyris strand. XIV. Manasse 550
Donationens hemlighet. Ett litet kapitel om Dora Krüger och sparsamhetens konst. Amanda Leffler 551
Ett intressant konstverk: "Den kvinnliga hängifvelsen" i mytologisk-allegorisk gestalt. SM. 552
Vår framtid i luften. Från en aeronautisk studieresa af Erik Pallin 553
Skalden Daniel Fallström. 554
I julklappstider. 554
Mathilda Lindström. Dixi 554
Ett finskt konstverk som brännmärkes af finska kvinnor. 555
En natt i Albergo delle Rose. (forts.) Ellen Lundberg f. Nyblom 555
Från scenen och estraden. Ariel 556
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 558

1908:46 På Selma Lagerlöfs 50-årsdag. Johan Nordling 559
Till Selma Lagerlöf. En hälsning från Gösta Berlings land. Oscar Stjerne 560
Den stora svenska författarinnan. Ruben G:son Berg 561
Femtio stämmor om Selma Lagerlöf. 562
Några timmar i Selma Lagerlöfs hem. Ett besök hos Gösta Berlings diktarinna af Ernst Högman 564
En liten Gösta Berling-topografi. Birger Schöldström 568

1908:47 Vårt konungspars engelsk-franska resa. 571
Tvenne oskiljaktiga. Amanda Leffler 572
Hvita Bandets hem. Ina Rogberg 573
Jag sitter och ser in i flamman...Jane Gernandt-Claine 573
Höstens konstslöjd. -ER 573
Ur "Gena". En kvinnoprofil af Marika Stjernstedt-Cederström 574
Ännu några stämmor om Selma Lagerlöf. 575
Ur skyttefestens blomstervärld. Några grupper från den stora basaren för "Hem och härd". 576
Olof Palme en ny dramatiker. En intressant debut på vår följetongsafdelning. 577
En kvinnosakens riddare. En prydnad för sitt län. (Filip Boström) A.M.H. 577
Hvita husets nya härskarinna. 578
Ett dubbelt 25-årsjubileum. 578
En natt i Albergo delle Rose. (forts.) Ellen Lundberg f. Nyblom 578
Några skolpojks- och studentminnen från Fyris strand. XVI. Knut M-e Nyblom 579
Från scenen och estraden. Ariel 580
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 581

1908:48 Selma Lagerlöf hyllas. E-ER. 583
Kvinnan som arbetar. VI. Kvinnorna och restaurantrörelsen. Elin Wägner 584
Paula R. Heymans. -N. 585
Den fosterländska ungdomsrörelsen. Knut Hallonstén 586
Det laddade geväret. Thorgny Wallbeck-Hallgren 587
Bacco. Harald Jacobson 587
Vårt konungapar i England. 588
Marin och landskap. Några ord om två konstnärer och deras konst. 589
Spalten om böckerna. Marika Stjernstedt Cederström 590
Flickböcker. Frances Hodgson Burnett. 590
Iduns boklista. 591
Världens gång. Ludvig Nordström 592
Från Rue de la Paix till Strandvägen. Gwen 392
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 594
En natt i Albergo delle Rose. (forts. och slut) Ellen Lundberg f. Nyblom 596

1908:49 Årets nobelpristagare. 597
Elsa Törnes spalt. Ett kåseri om statistik i allmänhet och hemstatistik i synnerhet. II. Litet solskensstatistik. Elsa Törne 598
Ett tack från Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf 599
I skottlinjen. Vår ungdom. Tore Blanche 599
Under Karlavagnen. Hilma Söderberg 600
Kvinnan som arbetar. VII. Hvita Bandets restaurantrörelse. Elin Wägner 601
Svenska konungaparets besök i Paris och Karlsruhe. 602
Karl XV stoden färdiggjuten. 603
En idrottsriksdag i hufvudstaden. 603
Edvard Rosenbergs utställning. 604
Genom eget arbete. 604
Gwens frågobyrå. 604
Världens gång. Ludvig Nordström 604
Arfvet. Dikt. Sten Granlund 605
Spalten om böckerna. Marika Stjernstedt 606
Flickböcker. Kate Douglas Wiggin. Marie Louise Gagner 606
Från scenen och estraen. Ariel 607
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 608
Prostinnan Henriette Thorman, född de Maré. E.T. 609

1908:50 Det stora Nobel-lotteriet. 611
En intervju med professor Troels-Lund. Harald Wägner 611
En intervju med professor Metchnikoff. Harald Heyman 612
Bland fabriksarbeterskor. E.-ER. 613
Narrspel. Elin Hök 614
Under Karlavagnen. Hilma Söderberg 614
"Vaksamhets" hospitz för unga flickor. -ER. 615
Stockholmslif. 615
Fru Oda Berg och hemslöjden i Kalmar län. Ett bidrag till den svenska husflitens historia. W.S. 617
Idun 1909. 618
Från scenen och estraden. Ariel 619
Svenska Nationalföreningens mot tuberkulos nya välgörenhetsmärke. 620
En omstridd fontän. 620
Spalten om böckerna. Marika Stjernstedt 620
Ungdomslitteratur. Marie Louise Gagner 621
Iduns boklista. 622
Bokförläggarne och pressen. Johan Nordling 622
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 623
Vårt julnummers artist. E.-ER. 626
Vår ungdom. 626
Hvad studentskorna självfa säga. Anna Nilsson, Ingeborg Schönmeyr 628
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 628

1908:51 Julnummer Innehållsförteckning.
Hvad julens granar susa...Ernst Högman
En bortbyting. Saga af Selma Lagerlöf
Serenad. K.G. Ossian-Nilsson
Nyckeln. Skiss. Anna Wahlenberg
Kycklingen af Jane Gernandt-Claine
Värdshuset Toggenburg. Berättelse af Gustaf af Geijerstam
Hemma till julen. Fredrik Vetterlund
God jul. Annie Åkerhielm
Passagen klar! Historiett af Gustaf Ullman
En dröm. Anna Maria Roos
Tre dagar. Elin Wägner
Klara kyrkogård. Daniel Fallström
Broder Larslund och hans välsignelserika bränvinsstöld. Olof Högberg
En landsflyktig. Frida Landsort
"Europas diplomatiska Sibylla". Mathilda Malling

1908:52 Fyrtiofem skolår. (Hilda Rundblad) E.-ER. 629
Anna Lindhagen - 50 år. M.R.M. 630
Spelmannen. Skiss. Elin Hök 630
Den heliga natten. Anna Knutson 631
Under Karlavagnen. (forts. och slut) Hilma Söderberg 632
Drottning Victorias örloggshem. 633
De frie. 634
Spalten om böckerna. Marika Stjernstedt 636
Ethel Turner. M.L. Gagner 637
Iduns boklista. 637
Fru Messels lärdomar. 637
Från scenen och estraden. Ariel 637
Från Rue de la Paix till Strandvägen. Gwen 638

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen