Göteborgs universitetsbibliotek: Idun 1907

Idun 1907

1907:Innehåll Innehållsförteckning för 1907
1907:1 Innehåll. 1907
Gerda Meyerson. En märkeskvinna på det socialfilantropiska arbetsfältet. Clara Wahlström 1
Drömmerskan. Anders Österling 2
Mera landvinning. Christel Schenström 3
Hon som var så längtsam. En liten historia från Gagnef. Anna M. Roos 3
En afton i Jerusalem. Agnès Bähr 5
Blommornas kult. Ida Trotzig 8
Extraeleven. En skolhistoria. Gustaf Ullman 9
Ett kyrkbröllop i Leksand. 10
C.V. Charleville. (Nekrolog) 12
Turistutställningen i London 1907. L.Z. 12
"Barnets rätt och värn". Louise Woods-Beckman 12
Syndabocken. Berättelse. August Strindberg 12
Teater och musik. 13
Idun 1907. Tidningens 20:de årgång. 14
Köcksalmanack. Elisabeth Östman 15

1907:2 Landtbruk- och husmoderskola för kvinnor. Ett nytt uppslag af Fredrik-Bremer-förbundet. 17
Elisabeth Berlin. 18
"Julgransplundring". Laura Fitinghoff 18
Nässlor. Frida Landsort 19
Blommornas kult. Ida Trotzig 20
Extraeleven. En skolhistoria. (forts. och slut) August Strindberg 21
"Stämningar och ljuseffekter". Axel Fahlcrantz' utställning. E. H-N. 24
"Lyceet" på Kolmården. -G.-G. 24
Johan Kindborg. 24
Syndabocken. Berättelse. August Strindberg 24
Georg Skånberg. (Nekrolog) 26
Teater och musik. 26
Köksalmanack. Elisabeth Östman 27

1907:3 Kvinnornas rösträttsmöte i Karlstad. G.P. 29
Öppet bref till "Mari Mihi" med anledning af hans senaste bok: "Studentens lyckliga dar". Knut Manasse Nyblom, Mari Mihi 30
Ett par dikter. Ernst Högman 32
Bakom operans kulisser. E. H-N. 33
En konstnärinneprofil. -ER. 35
Eldsmärket. Hermione von Preuschen 35
Från det svenska läkarhemmet i Betlehem. 36
Eliza Langéen. (Nekrolog) Gammal elev 37
Syndabocken. Berättelse. (forts.) August Strindberg 37
Teater och musik. 38
Köksalmanack. Elisabeth Östman 39

1907:4 Öfverstinnan Louise Stedt, född Edholm. En f.d. patient 41
På sjukhus utomlands. Julia Svedelius, f. von Heijne 41
Håller vår svenska sjukvård på att sjunka? Estrid Rodhe 42
Våra pristäflingar. 43
Kvinnornas kommunala valbarhet. 43
Dockorna. Skiss. Nils Wilhelm Lundh 44
Burmeisterska huset i Visby. D:r John Kruse 44
I snöfjäll och "Alpenglüh'n". Några små vinterbref från Davos. 46
Hos Emil Sjögren på Malmsjö. A.K. 47
På handtverkarnes Hindriksmässa. Cafour 47
Alfred Wahlbergs minnesutställning. 48
På landet. Thore Blanche 48
Från Iduns läsekrets. 49
Eva Martin. (Nekrolog) Gerda von Sydow 49
Syndabocken. Berättelse. (forts.) August Strindberg 50
Teater och musik. 51
Köksalmanack. Elisabeth Östman 52

1907:5 "Mormor". Amie de Famille 53
Två visor. Ellen Lundberg, f. Nyblom 54
Kvinnornas diskussionsklubb. E. -ER. 54
Omkring Wennerberg-stoden. John Börjeson 54
Londonprofiler. Elin Wägner 55
Burmeisterska huset i Visby. D:r John Kruse 56
En timme hos Otto Strandman. Cafour 58
Af den gammla stammen. Ingeborg Löfdal, Augusta Linder. (Nekrologer) 59
En Emilie Högqvist-statyett. -S.- 60
Iduns kvinnostipendium. 60
Från Iduns läsekrets. 60
Bildande konst. 61
Litteratur. 61
Syndabocken. Berättelse. (forts.) August Strindberg 61
Teater och musik. 62
Köksalmanack. Elisabeth Östman 63

1907:6 Kvinnliga Akademien och Iduns kvinnostipendium. 65
Hur senapskornet växer. En liten återblick vid Arbetsstugornas 20-årsjubileum. Hilding Gafle 66
Mannen i hemmet. Age 67
"Il faut être discret..." Sperling Hafström 67
Ett vinterstycke. Daniel Fallström 68
Burmeisterska huset i Visby. (forts. och slut) D:r John Kruse 68
Sveriges allmänna exportförening jubilerar. 72
S. de C. bygger eget barnhem. 72
I snöfjäll och "Alpenglüh'n". Några små vinterbref från Davos. II. A.K. 72
Bore på Forum Romanum. S. St. 73
Syndabocken. Berättelse. (forts.) August Strindberg 73
Teater och musik. 74
Köksalmanack. Elisabeth Östman 75

1907:7 Drömlandskap och kvinnogestalter. Cafour 77
Ur nattmörka djup. Alfhild Agrell 78
Militärfesterna å Skansen. 79
Nässlor. Frida Landsort 79
Fettisdag. Rosa Fitinghoff 79
Om andan bland sjuksköterskorna. En sjuksköterska 81
Två veteraner. Mila Hallman 81
Det sista tiondemötet. 83
I skottlinjen. Thore Blanche 84
Bildande konst. 84
Litteratur. 85
Från Iduns läsekrets. 85
Syndabocken. Berättelse. (forts.) August Strindberg 85
Teater och musik. 86
Köksalmanack. Elisabeth Östman 87

1907:8 Hjalmar Söderberg. Ett diktarporträtt. Bo Bergman 89
Betty Nansen om "Gertrud". Betty Nansen 91
Erika. Ludvig Nordström 92
Jeanne d'Arc. K.G. Ossian-Nilsson 92
En sommardröm för länge sedan. 94
Omkring Wennerberg-stoden. 96
Bildande konst. 97
Litteratur. 98
Syndabocken. Berättelse. (forts.) August Strindberg 98
Teater och musik. 99
Köksalmanack. Elisabeth Östman 100

1907:9 Cecilia Bååth-Holmberg. Några minnesord på 50-årsdagen. 101
Småskollärarinnornas ställning. E. -ER. 102
Londonprofiler. Elin Wägner 103
Elsa Törne om "Gertrud". Elsa Törne 105
Dagboksblad. Fredrik Vetterlund 105
Hos "vår svenske Rodin". 105
E.G. Boström. In memoriam. 107
I snöfjäll och "Alpenglüh'n". III. Omgifningar. A.K. 107
Kvinnans politiska rösträtt. 108
Mannen i hemmet. 108
Syndabocken. Berättelse. (forts.) August Strindberg 110
Teater och musik. 111
Köksalmanack. Elisabeth Östman 111

1907:10 Stockholms arbetsföreningar. Hanna Lundholm 113
Omkring Wennerberg-stoden. 114
I skottlinjen. Thore Blanche 114
Stockholmsbilder. N.P. Ödman 115
Mannen i hemmet. 116
Yttersta domen. E. Walter Hülphers 117
Tre målarinnor. 119
Ett intermezzo. Cafour 119
Bildande konst. 120
Värtans barnträdgård och arbetsstuga invigas. 121
Syndabocken. Berättelse. (forts.) August Strindberg 121
Teater och musik. 122
Köksalmanack. Elisabeth Östman 123

1907:11 Jenny Engelke. Ebba Nordenadler 125
Hvarför vi önska rösträtt! 126
Marsbön. Anders Österling 127
Historien om ett återfunnet manuskript. Daniel Fallström 128
Klockaren på Blidö. Saga. Daniel Fallström 128
"Manasse" skrifver. Manasse 129
Bildande konst. 129
Riksdagshuset skall smyckas. 130
I snöfjäll och "Alpenglüh'n". IV. Sportlifvet. A.K. 130
Mannen i hemmet. 132
Syndabocken. Berättelse. (forts.) August Strindberg 133
Från Iduns läsekrets. 134
Litteratur. 134
Teater och musik. 134
Köksalmanack. Elisabeth Östman 135

1907:12 Två konstnärer. Gottfried Kalén 138
Två dikter. Ignacio d'Abreu e Lima 139
"Den öfre" och "den undre världen". En ung kvinna 139
Mathilda Lönnberg. E-s. 140
Hvarför vi önska rösträtt! 140
Ett apropå till den stora löneregleringen vid statens järnvägar. Mor Annika 141
"Måttlighetsfolk" och "nykterhetsfolk". 141
En konstnärsveteran. 142
En fransk Ibsentolkarinna. 142
Ett sommarparadis. 143
"Måttlighetsfolket". Replik till hr Thore Blanche. E.H. 144
Syndabocken. Berättelse. (forts.) August Strindberg 144
"T.T". (Thalias tjänare) M-e. 145
Teater och musik. 146
Köksalmanack. Elisabeth Östman 147

1907:13 Ett solskenslif i aftonljus. Elin Wägner 149
Där målet är nådt. Svenska i Finland 150
Hvarför vi önska rösträtt! 151
Nässlor. Frida Landsort 152
Ett bref från Korfu. Jane Gernandt-Claine 152
Ferdinand Fagerlin. "Den siste Düsseldorffaren". 154
Från herregods till fjällhemman. Ett par bilder ur svenskt jordbrukslif. William Widgery Thomas 155
Mannen i hemmet. 156
Syndabocken. Berättelse. (forts.) August Strindberg 158
Köksalmanack. Elisabeth Östman 159

1907:14 Mathilde De la Gardie 1826-1907. H.P. 161
Hvarför vi önska rösträtt! 162
Londonprofiler. Elin Wägner 163
Våra stadsbostäders inredning. P. Hallman 164
I skottlinjen. Thore Blanche 165
Villan omkring "de mina". 166
Från herregods till fjällhemman. Ett par bilder ur svenskt jordbrukslif. William Widgery Thomas 167
Från Iduns läsekrets. 169
Syndabocken. Berättelse. (forts.) August Strindberg 170
Teater och musik. 171
Köksalmanack. Elisabeth Östman 172

1907:15 En norrländsk märkeskvinna. Maria Rieck-Müller 173
April. Daniel Fallström 175
Huru skola hemmen härda karaktären hos de unga, så att de tvångsfritt utveckla sig till ett nykterhetsfolk? 176
"I Vaarens by". En dansk skådespelare om Stockholm. Albrecht Schmidt 176
Bildande konst. 177
Några af Finlands nyvalda kvinnliga landtdagsmedlemmar. 178
En bortgången ädling. 180
Föreståndarinneskiftet å Fredrika-Bremerförbundet. 181
De svenska gymnasterna ha internationell kongress i Dresden. R.M. 181
En barnavän. E. -ER. 182
Litteratur. 182
Från Iduns läsekrets. 182
Teater och musik. 183
Köksalmanack. Elisabeth Östman 183
Syndabocken. Berättelse. (forts.) August Strindberg 185

1907:16 På vårsalongen. 187
"I eld bepröfvad..." En lifsbild. Helena Nyblom 188
Hvarför vi önska rösträtt! 189
Våra stadsbostäders inredning. 190
Gemensamma fördelar. Ord till husmödrar och tjänare. Eva Fryxell 191
Dagarna i Leksand. Gerda Nordling 192
Louise Fryxell. (Nekrolog) F.A. Ek 194
I skottlinjen. Thore Blanche 195
"Kronans kaka". Gamling 195
Våra unga flickor. TH-A S-E. 196
Den starkaste. Berättelse från gamla tider. Sten Stenson 196
Teater och musik. 197
Köksalmanack. Elisabeth Östman 197
Syndabocken. Berättelse. (forts.) August Strindberg 199

1907:17 Ett nytt uppslag på ungdomsrörelsens område. Marie Louise Gagner 201
Hvarför vi önska rösträtt! 203
Om en vårstorm och en olycklig kärlek. H.M. Nordlindh 204
Konstnärer. Thore Blanche 205
Sverige på sportutställningen i Berlin. 206
Ett drömspel på Svenska teatern. J. N-G. 207
Våra stadsbostäders inredning. 208
Jenny Langell. En af de många 208
Ett kinesiskt kuriosum. Apropå den blifvande etnografiska missionsutställningen. E. -ER. 209
Från Iduns läsekrets. 209
Den starkaste. Berättelse från gamla tider. (forts.) Sten Stenson 209
Litteratur. 210
Teater och musik. 211
Köksalmanack. Elisabeth Östman 211
Syndabocken. Berättelse. (forts.) August Strindberg 213

1907:18 Lisen Gyllenram. Maria Rieck-Müller 215
Ett nytt uppslag på ungdomsrörelsens område. (forts.) Marie Louise Gagner 216
Den kvinnliga rösträttsfrågan inför årets riksdag. Ann Margret Holmgren f. Tersmeden 217
Mitt juleträd. Sigrid Elmblad 218
Den starkaste. Berättelse från gamla tider. (forts.) Sten Stenson 218
En glimt af Berlin och visit i Svenska klubben. BOB. 220
Genom Värmlands finnskogar. G. Åkerhielm 221
Från Iduns läsekrets. 222
Huru skola hemmen härda karaktären hos de unga, så att de tvångsfritt utveckla sig till ett nykterhetsfolk? 223
Litteratur. 224
Teater och musik. 224
Köksalmanack. Elisabeth Östman 225
Syndabocken. Berättelse. (forts.) August Strindberg 227
Böhmens vackraste flicka. Helena Nyblom 228

1907:19 Gabriele Reuter. Sigrid Elmblad 229
Kikaren. Skiss. Gabriele Reuter 231
Två banbryterskor. Sveriges första kvinnliga byggnadsingeniörer. 232
Våra bostäders inredning. 232
Då automobilutställningen öppnades. 234
Opinionsmötet för kvinnans politiska röträtt. E. -ER. 235
Nässlor. Frida Landsort 236
En fosterländsk bilderbok. 236
Den starkaste. Berättelse från gamla tider. (forts.) Sten Stenson 237
Teater och musik. 238
Köksalmanack. Elisabeth Östman 239

1907:20 In memoriam. Hedvig Winterhjelm, Ellen Sandelin. (Nekrologer) 241
Ett möte. Sten Granlund 243
Några ord till den unga hustrun. Hanna Kamke 243
Två konstverk. 245
Mot natten. Albert Henning 245
Ålderdomshemmet för f.d. familjelärarinnor. 246
Den etnografiska missionsutställningen. E-er. 247
En kyrkokonsert. Skiss. Gustaf Ullman 248
Lösningen. Thore Blanche 249
Från det politiska slagfältet. 249
Ett Edelfeltporträtt och en finsk märkesman. 249
Den starkaste. Berättelse från gamla tider. (forts. och slut) Sten Stenson 250
Intryck från Handarbetets vänners utställning. Cafour 251
Teater och musik. 251
Köksalmanack. Elisabeth Östman 251
Herta Marks idé. Vördsamt tillägnad de ogifta. Campanula 253
Huru skola hemmen härda karaktären hos de unga, så att de tvångsfritt utveckla sig till ett nykterhetsfolk? 223

1907:21 Till blomsterfurstens minne. J.M. Hulth 255
Omkring Linné-dagen. 256
Skådespelaren och hans fru. Skiss. Vilhälm Nordin 256
Vår på Gärdet. Daniel Fallström 258
"Den fria jorden..." Wira 258
På Rörstrand. E. -ER. 259
Willumsenutställningen. E. H-N. 261
Den svenska Gustaf Adolfskyrkan i Hamburg. Bref till Idun. R.M. 262
I människokärlekens namn. 263
Barnens dag. 263
Knut Michaelson. Den nyutnämnde chefen för Nationalteatern. 264
Då björkarna slå ut om våren. Maria Holmström 264
Teater och musik. 264
Köksalmanack. Elisabeth Östman 265
Herta Marks idé. Vördsamt tillägnad de ogifta. (forts.) Campanula 267
Om grafkransar och grafvars prydande. T.S. 268

1907:22 Alfhild Cnattingius. 270
Några ord om en diktart och en bok. Erik Norling 270
Hans lilla parasit. Alfhild Agrell 271
Från Tegnérs stad. E. -ER. 272
Från Linnédagarna i Uppsala. 274
Från barnens dag. 275
Teaterfolk. Tre porträtt för dagen. Cafour 276
Kvinnorna och rösträttsreformen. Anna Grönfeldt 277
En Linnémedalj och en minneshyllning. 278
Herta Marks idé. Vördsamt tillägnad de ogifta. (forts.) Campanula 278
Köksalmanack. Elisabeth Östman 279

1907:23 Till konungen och drottningen, den sjätte juni 1907. Anna Maria Roos 281
På guldbröllopsdagen. 282
En vacker hyllningsgärd. 282
Tidsenliga bibliotek. Ett nytt fält för kvinnoarbete i folkupplysningens tjänst. Maria Rieck-Müller 282
Fördubblingens lag. Mari Mihi 283
Carl Rupert Nyblom. (Nekrolog) 285
Från Bornholm till Svensksund. Några ord om den sjökrigshistoriska utställningen. 285
Guldbröllopsdagen den 6 juni 1907. (Fotografier) 286
Från sommarens Lundautställning. 288
Vårutställningen i Konstakademien. A.T. 289
Huru skola hemmen härda karaktären hos de unga, så att de tvångsfritt utveckla sig till ett nykterhetsfolk? 289
Från Iduns läsekrets. 291
Teater och musik. 291
Köksalmanack. Elisabeth Östman 291

1907:24 Alexandra Gripenberg. En kvinnlig landtdagsrepresentant i Finland. Maria Cederschiöld 294
Lillebror. E.N. Söderberg 295
Ett förloradt rike. Elin Ameen 295
Mellan kobbar och skär. Också en skärgårdsidyll. E-N. 297
Kungliga kortègen på guldbröllpsdagen. 298
Vid invigningen af Nordiska Muséet. 299
Med våra gäster tidningsmännen. Cafour 300
Den gamle och den unge prästen. I. Elin Wägner 300
Ett märkligt femårsjubileum. Anna Grönfeldt 301
Herta Marks idé. Vördsamt tillägnad de ogifta. (forts.) Campanula 301
Teater och musik. 303
Köksalmanack. Elisabeth Östman 304

1907:25 En fursteförlofning. 305
Barnet. Bo Bergman 306
Kvinnornas rösträttsmärke. Ann Margret Holmgren f. Tersmeden 306
Bröllopsgåfvorna. Cafour 307
Norges kvinnor få rösträtt. 307
"Främlingen i St. Gallen". Dagmar Bergström 308
Ute hos Ernst Norlind. Skiss. Nils Wilhelm Lundh 309
Från vårt nationella panteon. En vandring genom Nordiska museet. P.G. Wistrand 311
De försvunna. Skiss. Anna Wahlenberg 314
Ett uppslag på ungdomsrörelsens område. Jenny Velander 315
Det första solidarhemmet. 316
En "rösträttsutflykt". Fanny Chrysander 316
Ett förloradt rike. (forts. och slut) Elin Ameen 317
Herta Marks idé. Vördsamt tillägnad de ogifta. (forts.) Campanula 318
Köksalmanack. Elisabeth Östman 319

1907:26 De förnämas artist. Något om en svensk målare i England. 321
1906, 1907 och 1908. Anna Kleman 322
Den gamle och den unge prästen. II. Elin Wägner 322
Ett besök hos en svensk småbrukare. Ulla Linder 323
Från vårt nationella panteon. En vandring genom Nordiska museet. G. Upmark 325
Ungdomsmötet på Mösseberg. 17-årig 7:1-are 328
Huru skola hemmen härda karaktären hos de unga, så att de tvångsfritt utveckla sig till ett nykterhetsfolk? 328
I skottlinjen. Thore Blanche 329
Lytets börda. Hjalmar Höglund 330
Herta Marks idé. Vördsamt tillägnad de ogifta. (forts.) Campanula 330
Köksalmanack. Elisabeth Östman 332

1907:27 Folkbildningsmötet. 333
En kvinnlig bokartist. Fröken Emmy Biberg. Thore Blanche 334
Den aftagande äktenskapsfrekvensen. Några synpunkter. Victor Larsson 334
Försommar. Nonny Lundberg 335
Ytterst vid hafvet. Nils Wilhelm Lundh 336
Från vårt nationella panteon. En vandring genom Nordiska museet. Skråafdelningen. Gustaf Upmark 338
Ett konstnärshem. Några bilder från en märklig samling. Agaton 339
Oscar Eliason. (Nekrolog) E. H-N. 340
"En samvetssak". Hilda Sachs 340
Huru skola hemmen härda karaktären hos de unga, så att de tvångsfritt utveckla sig till ett nykterhetsfolk? 341
Tykobrahedagar. Dora P. 342
Herta Marks idé. Vördsamt tillägnad de ogifta. (forts.) Campanula 343
Köksalmanack. Elisabeth Östman 344

1907:28 Wachtmeisterska släktmötet å Wanås. 345
Sanningssökaren. En Pariserskiss. Marika Cederström 346
Trettio år i skolans tjänst. (Hildur Renborg) H. SG. 348
Två dikter efter Kai Hoffmann. Anders Österling 348
I skottlinjen. Thore Blanche 349
Ännu en gång "en samvetssak". Mathilda Fryxell 349
Ida Mattons senaste arbeten. Pariser bref från en tillfällig korrespondent. Extra 349
Ett renoverat byggnadssmycke. En liten vandring just nu genom det Tessinska öfverståthållarresidenset. E. -ER. 350
Nässlor. Inventering. Frida Landsort 352
Små svampkåserier för Idun. I. T.F. 352
Lefvande och döda. Anna Lisa Hwasser 353
En mystifikation. Bagatell. Sven Finne (Astrid Wång) 353
Herta Marks idé. Vördsamt tillägnad de ogifta. (forts.) Campanula 354
Köksalmanack. Elisabeth Östman 356

1907:29 Svenska nationalförbundet i Chicago. 357
Majs författarinna. Fröken Mathilda Roos. Elin Wägner 358
Studentsångare. Ludvig Nordström 359
Marienlyst. Daniel Fallström 360
Andrées minne firas. 364
Emelie Adelaïde Hjortsberg, född Holmgren. En 90-åring. Maria Rieck-Müller 364
En bortgången patricier. (Carl Wijk) 365
Huru skola hemmen härda karaktären hos de unga, så att de tvångsfritt utveckla sig till ett nykterhetsfolk? 365
Litteratur. 366
Herta Marks idé. Vördsamt tillägnad de ogifta. (forts.) Campanula 366
Köksalmanack. Elisabeth Östman 368

1907:30 Elfte internationella kongressen mot alkoholismen. Stockholm 28 juli-3 aug. 1907. Organisationskommittén. (Fotografier) 369
I striden mot alkoholismen. Curt Wallis 370
Hvita Bandets årsmöte. 370
Flirt. Steffen (Lilly Georgii) 370
Dalby-Karin. Henning von Melsted 371
Bland dem som vändt åter till lifvet. -er. 373
Små svampkåserier för Idun. II. T.F. 373
I wigwam hos Bruno Liljefors. Ernst Högman 374
Från Iduns läsekrets. 376
Ramlösa brunn, 1707-1907. 377
Alpsjön. Harald Jacobson 378
Herta Marks idé. Vördsamt tillägnad de ogifta. (forts.) Campanula 378
Köksalmanack. Elisabeth Östman 380

1907:31 Några märkeskvinnor å den internationella antialkoholkongressen.
- Charlotte Gray. 381
- Ottilie Hoffman. Alli Trygg-Helenius 382
- Några personalia till porträtten af de kvinnliga nykterhetskämparna. 382
Skymning. E. Walter Hülphers 383
En fatalist. Gustaf Ullman 383
Ett småländskt herresäte. Karla Rönne 385
Från vårt nationella panteon. En vandring genom Nordiska museet. Bilder från grannländernas allmogeafdelningar i Nordiska museet. Edvard Hammarstedt 388
Ett 25-årsjubileum. Maria Larsson 388
Sånger som förklingat. Anna Maria Roos 389
Herta Marks idé. Vördsamt tillägnad de ogifta. (forts.) Campanula 390
Köksalmanack. Elisabeth Östman 392

1907:32 Ett hundraårsminne, 1807-8 aug.-1907. (Emilie Flygare Carlén) Göran Svenning 393
English in Sweden. B.E. 395
Pastoral. Sten Granlund 396
Ett besök på "Garland". Cafour 397
På garden party i Logården. 398
Från K.s.s.s:s jublieumsregatta. 399
Lyckoskillingen. En Pariserbild. Henning Berger 400
En färd på Bullarsjön. 402
Herta Marks idé. Vördsamt tillägnad de ogifta. (forts.) Campanula 403
Köksalmanack. Elisabeth Östman 404

1907:33 Augusta Tonning. Sigrid Kruse 405
Slifverbålen. Daniel Fallström 406
Några bilder från Kneippbyn i Vible invid Visby. Gabrielle Ringertz 407
Kärlek. Waldemar Swahn 408
Internationell skönhetstäfling. Redaktionen af Idun 410
Skönhetstäflingens förhistoria. 412
En skärgårdsholme. Thore Blanche 412
En hälsning. Alfred B. Nilsson 413
Små svampkåserier för Idun. Kantareller. T.F. 414
Herta Marks idé. Vördsamt tillägnad de ogifta. (forts.) Campanula 414
Köksalmanack. Elisabeth Östman 415

1907:34 Den italienska kvinnan. En studie för Idun af Antonio Beltramelli 417
Josef Julius Wecksell. (Nekrolog) E.N. Söderberg 419
Hvem taga initiativet? Kontorist 419
Skärgårdsminnen. Sigrid Elmblad 420
Albert Engströms. Ludvig Nordström 422
Samling! Paul Nilsson 425
Skönhetstäflingen. 425
En femtioårsdag. (Charlotte von Arbin) 425
Amor i vildmarken. En bild från fjällen. Gustaf R. Peterson 425
Herta Marks idé. Vördsamt tillägnad de ogifta. (forts.) Campanula 426
Teater och musik. 427
Köksalmanack. Elisabeth Östman 427

1907:35 Bröllopet på Herrborum. 429
Tre dikter. Kvällsvinden. Dyningar. Hafsstudie. H.M. Nordlindh 430
Kärlekens afvigsidor. Eyvor Steen 430
Svenska ingenjörsföreningen i New York firar John Ericsson. 432
Konstutställningen i Lund. Yngve von Schmidten 433
Stort intresse för skönhetstäflingen öfver hela landet. Flere af våra yppersta konstnärer som prisdomare. 435
Karl XII:s-minnet i Altranstädt. 436
Nässlor. Vi kristna. Frida Landsort 436
Till den fjärran östern. 437
Mali-Åsa. En historia från det gamla Norrland. Valdemar Lindholm 437
Herta Marks idé. Vördsamt tillägnad de ogifta. (forts.) Campanula 438
Köksalmanack. Elisabeth Östman 427

1907:36 Robert Thegerström. 441
Den hundrade! Hilda Sachs 442
Från Starnbergersjön. Marie Louise Gagner 442
Mali-Åsa. En historia från det gamla Norrland. (forts.) Valdemar Lindholm 443
David. Harald Jacobson 444
Prins Wilhelms Amerikafärd. 446
Till Sveas vackra döttrar! Fri fotografering för täflingen om skönhetspriset. Red. af Idun 448
Svenska akademiens ordboksarbete. 448
Små svampkåserier för Idun. T.F. 449
Herta Marks idé. Vördsamt tillägnad de ogifta. (forts.) Campanula 449
Från Iduns läsekrets. 451
Köksalmanack. Elisabeth Östman 451

1907:37 Schumanns "Aftonmusik" och tvååringen. John Kruse 453
En norrländsk kulturhistoriker. E.N. Söderberg 454
I solidarfrågan. Hanna Kamke 455
Från Starnbergersjön. II. Slottet Berg och Ludvig II. Marie Louise Gagner 457
Från Bruno Liljefors-utställningen. C.B.W. 458
Säterflickans farväl. Lars Lundell 460
"Kärlekens afvigsidor". En replik med anledning af Eyvor Steens artikel i Idun n:r 35. TH-A S-E. 461
Mali-Åsa. En historia från det gamla Norrland. (forts.) Valdemar Lindholm 461
Edvard Grieg. 462
Teater och musik. 463
Köksalmanack. Elisabeth Östman 463

1907:38 "Marionetternas diktare". Gottfried Kalén 465
Höstvandringar. Anders Österling 466
Ett kapitel från "Siljan". Johan Nordling 467
Ett förslag att tänka på. Madame 469
Från "barnens dag" i Göteborg. 470
På Borgeby. Pehr Johansson 471
Herta Marks idé. Vördsamt tillägnad de ogifta. (forts.) Campanula 473
Teater och musik. 474
Köksalmanack. Elisabeth Östman 463

1907:39 Anna Lindhagen och Stockholms koloniträdgårdar. Anna Kleman 477
Till ett barn. Ellen Lundberg f. Nyblom 478
Apropå "Kärlekens afvigsidor". Anne-Marie 478
Lycko-Pers förundran. Vilhälm Nordin 479
Ingelstadsgummorna på Lundautställningen. Ebon Hoi 479
Sommarintryck från Bretagne. Marika Cederström 480
Från vårt nationella panteon. En vandring genom Nordiska museet. 482
Högskoleinvigningen i Göteborg. 483
Omkring skönhetstäflingen. Cafour 484
Herta Marks idé. Vördsamt tillägnad de ogifta. (forts.) Campanula 485
Från Iduns läsekrets. 486
Teater och musik. 486
Köksalmanack. Elisabeth Östman 487

1907:40 En populär länshöfding. S.B. 489
En hälsning från Amerika. A. Wilhelm Sundelöf 490
Kärlekens afvigsidor. II. Artistdyrkan. Eyvor Steen 490
Ny stor litterär pristäfling. Johan Nordling 492
Hetsjakt. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 492
Solhemmet. 493
Några nya taflor af Zorn. 494
Från presskongressen i Bordeaux. 496
Bör kvinnan ta initiativet? En diskussion om "Herta Marks idé". En ropandes röst 496
Kvinnlig stenograf till legationen i Japan. Fröken Elin Swensson. 496
Herta Marks idé. Vördsamt tillägnad de ogifta. (forts.) Campanula 497
Små svampkåserier för Idun. T.F. 498
Storhertig Friedrich af Baden. (Nekrolog) 498
Teater och musik. 498
Köksalmanack. Elisabeth Östman 499

1907:41 Öfversten och öfverstinnan Fox. Gurli Linder 501
Två vänner. Daniel Fallström 502
En återblick på Solidarvillan. Elsa Törne 502
"Toutou" i New York. En serie bref till "Nella" utgifna och illustrerade af W. Algren. "Toutou" 503
Kärlekens afvigsidor. II. Artistdyrkan. (forts.) Eyvor Steen 504
Litteratur. 505
På Solliden. Thor Munther 506
Från Dalautställningen. 513
Från Iduns läsekrets. 514
Nässlor. Frida Landsort 514
En vacker minnesgåfva. 515
Kvinnornas själfbildningsarbete. 515
Skönhetstäflingen. 515
En gammal konstnärs unga taflor. 507
Handarbetets Vänners skolor. Lotten Dahlgren 508
En egenartad konstutställning. Hanna Lundholm 509
En frihetskamp. Berättelse. Henning von Melsted 509
Studiepianot. En reform inom musikundervisningen. 511
Teater och musik. 511
Köksalmanack. Elisabeth Östman 512

1907:42 Iduns dramatiska pristäfling. Fyra prisbelönade verk, däraf två af samma författarinna. Red. af Idun 517
Flyttning. Fredrik Vetterlund 518
Lychouska skolan. G.Ö. 519
"Kvinnorösträttens konsekvenslinjer". Signe Bergman 519
Underliga historier. Upptecknade af "Sylvia". 520
Vår första kvinnliga trädgårdsarkitekt. Ester Claesson. 522
Hos prinsessan Maria Pavlovna på Krim. Maria Wigert 523
Den första kommunalkongressen. 524
Ett besök på C.S.A:s hemarbetsutställning. E.-ER. 525
Gerda Henschen. (Nekrolog) 525
En frihetskamp. Berättelse. Henning von Melsted 525
Bör kvinnan ta initiativet? En diskussion om "Herta Marks idé". 526
En 50-åring. Alfred Berg. 527
Teater och musik. 527
Köksalmanack. Elisabeth Östman 527

1907:43 Fru Therese Boon och hennes fosterländska autografalbum. Ida Bäckman 529
Höstscherzo. Hjalmar Wallander 529
I flyttningsdager. "Vi behöfva hvarandra"! Laura Fitinghoff 530
"Toutou" i New York. En serie bref till "Nella" utgifna och illustrerade af W. Algren. Andra brefvet. "Toutou" 531
Före supén. Resonemang i en akt. E. 532
"Kvinnorösträttens konsekvenslinjer". Signe Bergman 533
Ett bröllop i Steffensgården på Runö. Alma Zetterqvist 533
Hur vi tidningsmän ha det. Några bilder från publicistklubbens nya lokal. 534
En utvandrad målare. Richard Hall och hans konst. 535
Inför lifvets gryningstimmar. E -ER. 537
En frihetskamp. Berättelse. (forts. och slut) Henning von Melsted 537
Teater och musik. 538
Köksalmanack. Elisabeth Östman 539

1907:44 Thyra Grafström, född Boklund. Lilli Zickerman 541
I flyttningsdagar. II. Laura Fitinghoff 542
Äfventyret. Elin Wägner 543
Bör kvinnan ta initiativet? En diskussion om "Herta Marks idé". 544
Om svensk grafisk konst i våra dagar. John Kruse 545
Skönhetstäflingen. En engelsk pristagarinna. 547
Magnus Huss och Husseborgs rekreationshem. R.W. 547
Spalten om böckerna. Marika Cederström 548
Barn- och ungdomslitteratur. Marie Louise Gagner 549
Bildande konst. 549
Ett besök i Fécamp. Ett turistminne. Wentzel Hagelstam 550
Teater och musik. 551
Köksalmanack. Elisabeth Östman 552

1907:45 Sjuttioåringen på Christineholm. A.G.H. 553
På Lützen-dagen. Hjalmar Wallander 554
Våra bilder härofvan. 554
En afton hos Jane Gernandt-Claine. Anna Maria Roos 555
Kvinnorna på skolbänken. E -ER. 556
Bör kvinnan ta initiativet? En diskussion om "Herta Marks idé". 556
Diakonissorna och de lidande. E -ER. 557
Bakom Operans kulisser. II. Omkring en operaföreställning. E. H-N. 558
I flyttningsdager. III. Laura Fitinghoff 560
Nässlor. Frida Landsort 561
Den rike mannen. Sigfrid Siwertz 561
Från Iduns läsekrets. 562
Vår textilkonst just nu. 563
Små svampkåserier för Idun. T.F. 563
Teater och musik. 563
Köksalmanack. Elisabeth Östman 564

1907:46 Stockholm. Dikt av Kai Hoffmann 565
Iduns kvinnostipendium för 1908. 566
Frisinnade landsföreningen och kvinnornas rösträttsfråga. 566
Sammanslutningen bland kvinnor i affärsyrket. Kvinnliga kontorist- och expeditföreningen i Stockholm. E -ER. 566
Drömlandet. Annie Åkerhielm 567
"Damernas lifräddningsbåt". "Hjäparens" högtidliga sjösättning å Löfholmsvarfvet. 569
Hemmens lönereglering. Elsa Törne: Solidar III. Maria Rieck-Müller 569
Gustaf-Adolfs minnet den 6 nov. i Lützen och Stockholm. 570
Några solglimtar från Sundborn. 571
"Toutou" i New York. En serie bref till "Nella" utgifna och illustrerade af W. Algren. Tredje brefvet. "Toutou" 572
Vaxblekargården i Eksjö. Ulla Linder 572
Spalten om böckerna. 573
Barn- och ungdomslitteratur. II. Marie Louise Gagner 574
Öddö. Fredrik Nycander 576
Namnsdagen. Ludvig Nordström 576
Intima teatern och dess skapare. 577
Bör kvinnan ta initiativet? En diskussion om "Herta Marks idé". 578
Teater och musik. 578
Köksalmanack. Elisabeth Östman 579

1907:47 Annie Frykholm. Anna Maria Roos 581
Din stämma. Bernhard Risberg 582
Kvinnornas andra stora rösträttsmöte. 582
Min gudmor. En verklighetsskildring från åttiotalet. Anna Knutson 583
Ett besök vid Rimforsa. Maria Rieck-Müller 584
Bildande konst. 585
Under svenska segerfanor. I. En liten vandring genom lifrustkammarens skatter. Osvald Kuylenstierna 587
Det tysta folket i ödenas slott. Mari Mihi 588
Var försiktig med domedagen! Cafour 589
Barn- och ungdomslitteratur. III. Pojkböcker. Marie Louise Gagner 589
Namnsdagen. (forts. och slut) Ludvig Nordström 590
Bör kvinnan ta initiativet? En diskussion om "Herta Marks idé". 591
Teater och musik. 591
Köksalmanack. Elisabeth Östman 591

1907:48 Den nyrestaurerade Klara kyrka och dess mästare Olle Hjortzberg. Axel Tallberg 593
Krucifixet. En adventsdikt. Harald Jacobson 594
Skönheten en nationalrikedom. Några reflexioner apropå Iduns skönhetstäfling. Laura Fitinghoff 595
"Toutou" i New York. En serie bref till "Nella" utgifna och illustrerade af W. Algren. Fjärde brefvet. "Toutou" 596
Maria Lundgren. E.S. 597
Min gudmor. En verklighetsskildring från åttiotalet (forts.) av Anna Knutson 597
En tidsenlig fransk statsinstitution. Några ord till dem, hvilka ämna bedrifva språkstudier i Frankrike. Gabrielle Ringertz 599
Bör kvinnan ta initiativet? En diskussion om "Herta Marks idé". 600
Spalten om böckerna. Marika Cederström 601
Barn- och ungdomslitteratur. IV. Pojkböcker. Marie Louise Gagner 601
Intima teaterns primadonna. Hos fru Magda Björling-Lindroth. Cafour 602
När gymnasisterna spela teater. 602
Gunnar Wennerberg i Svensk-Amerika. På 90:de årsdagen af Gunnar Wennerbergs födelse. 603
Från Iduns läsekrets. 603
Teater och musik. 603
Köksalmanack. Elisabeth Östman 604

1907:49 Rudyard Kipling. Några konturer för Idun af Mari Mihi 605
En minnesvård åt Jenny Lind på "den svenska näktergalens" födelsehus. 607
Barnen och biografteatern. Marie Louise Gagner 607
Kvinnoklubben jubilerar. E-ER. 608
Om "Gwen" och "Gwens bok för hemmet". Marika Cederström 609
Litteratur. 609
Kulturhistoriska museet i Lund. Ett apropå till kvartsekelfesten. 610
En jubilerande studentförening. Verdandis 25-årsfest. 612
Min gudmor. En verklighetsskildring från åttiotalet. (forts. och slut) Anna Knutson 613
Skönhetstäflingen. 613
"Toutou" i New York. En serie bref till "Nella" utgifna och illustrerade af W. Algren. Sista brefvet. "Toutou" 614
Teater och musik. 615
Köksalmanack. Elisabeth Östman 616
Nobeldagen 1907. Slut med hemlighetsmakeriet. De kommitterade besjälas av en ny anda. Pressen erhåller på förhand alla önskade upplysningar. Gunlög Ormtunga 617
Barn- och ungdomslitteratur. V. Pojkböcker. Marie Louise Gagner 618

1907:50 K.P. Arnoldson. En svensk fredskämpe och Nobelkandidat. 619
Emilia Rosenquist af Åkershult. Lärarinna i 50 år. En märklig lifsgärning. K.L. 622
Två dikter av Rudyard Kipling. Barnens återkomst. Svaret. Försvenskade för Idun af Ruben G:son Berg 623
Ett grändstycke. Hjalmar Wallander 623
"Boken som måste gripa om hjärterötterna på våra barn". Marie Louise Gagner 624
Där karaktärer fostras. Ett besök vid Åsgårds slöjd- och landtbruksskola. E. H-N. 625
Under svenska segerfanor. II. En vandring genom lifrustkammarens konstskatter. Osvald Kuylenstierna 627
Spalten om böckerna. 628
Barn- och ungdomslitteratur. VI. Nya böcker. Marie Louise Gagner 629
Folkskolekalender 1908. 629
Bör kvinnan ta initiativet? En diskussion om "Herta Marks idé". 629
Operans nye chef. 630
Teater och musik. 630
Hilda Castegren. Tjugofem år vid teatern. 630
Köksalmanack. Elisabeth Östman 631

1907:50 1/2 Oscar den andre. (Fotografi) 633
Vid kungabåren. Ernst Högman 634
Oscar den andre. (Fotografier) 635

1907:51 Tronskifte. 638
"Med folket" - "med Dig!" Sigrid Elmblad 638
Våra räddningshem. Steffen 639
Årets Nobelpristagare. 640
Det nya välgörenhetsmärket. 640
I Betlehem. Harald Jacobson 643
Smärtornas skald. Harald Jacobson. Fredrik Nycander 643
Emigrant-jul. Skiss. Erik Börje 644
Herodes gästabud. En jullegend från Österland. Anna Knutson 645
Pilgrimssång. Dikt af Anders Österling 647
Vännen Arthurs korta kärlekssaga. En Norrlandsbild för Idun af Olof Högberg 648
Johanneskyrkan i Tammerfors, en märklig tempelbyggnad. Etzel 651
Spalten om böckerna. Marika Cederström 652
Barn- och ungdomsböcker. VII. 652
Teater och musik. 653
Köksalmanack. Elisabeth Östman 655

1907:52 Ett par textila mönstertecknarinnor. (Anna Wettergren Behm, Lotten Zeinwoldt) Lilli Zickerman 657
Nässlor. Frida Landsort 658
Kvinnorna och finanskrisen. Cafour 659
Kung Oscars sista färd. 659
Bara rakt mot målet! Verklighetsbild från Skåne. Henrik Wranér 661
Sista dagarna för skönhetstäflingen. 664
Teater och musik. 665
Köksalmanack. Elisabeth Östman 665


1907:Julnummer Svenska kvinnan genom seklen. 10 bilder med text och teckningar af Carl Larsson
Förord.
Stenåldern.
Vikingatiden.
Första kristna tiden.
Sankta Brigitta.
Anno domini 1534 undir kong: Göstaffs regemente. Sankti mattie tijdh, Stockholm.
Tiden Gustavo Adolpho. Början af Gustaf III:s tid.
Fredrika Bremer.
Vår tid.

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.ub.gu.se/kvinn/digtid/07/1907/index.xml
Utskriftsdatum: 2022-08-19