Göteborgs universitetsbibliotek: Idun 1906

Idun 1906


1906:Innehåll Innehållsförteckning 1906

1906:1 "Den stora vreden" och dess författare. Olof Högberg 1
Vakan. En nyårsdikt. Anders Österling 3
År 1906. E.D. Heüman 3
"Hvarför skola kvinnorna vänta?" Briton 4
Fredrique Charlotte. En nyårsstämning från svunna dagar. Elsa Stenberg 4
En fursteboning. 7
En nyårsbön. 8
Ur dagskrönikan. 8
Fabian Wendts hustru. Berättelse af Ellen Kleman 9
L'escalade. Ett minne från Genève. Gabriella Nordenskjöld 10
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 11
Idun 1906. 12

1906:2 Vår yngsta prinsessa. 13
Leonard Magnus Waern. Gurli Linder 13
Kvinnoakademien och Iduns kvinnostipendium. 14
Rättvisa. Elsa Ahlström 15
Det sista verket. Skiss. Steffen 15
Uniformer. Thore Blanche 16
Bulldoggarnas drottning. Mrs Phyllis Grunhut. Birger Mörner 17
"A hobby of an Englishwoman". Phyllis Grunhut 17
I rivierans sol. 18
Ur dagskrönikan. 20
Wilhelmina Rolander. Henrik Wranér 20
På tåget. 20
När det töar...Emilia Fogelklou 21
Fabian Wendts hustru. Berättelse. (forts.) Ellen Kleman 21
Teater och musik. 23
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 24

1906:3 Elsa Borg. 25
Tre dikter. Reskamraten. Bönhörelse. Diktaren. Henrik von Melsted 25
Kvinnoriksdagen i Norrköping. J.B. 26
Själavård. Veris 26
Minnesfesten. Hanna Lundholm 27
Från krigsskådeplatsen. Bref från en öfverste till hans maka under danska kriget 1864 samt Preussisk-Österrikiska kriget 1866. Bertha von Suttner 28
En finsk konstnärinna. Elin Danielson-Gambogi. E. A-N. 29
Mötet för skolkökslärarinnor. Ingeborg Walin 30
Ur dagskrönikan. 32
Från Iduns läsekrets. 34
Fabian Wendts hustru. Berättelse. (forts.) Ellen Kleman 34
Teater och musik. 35
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 36

1906:4 Till Mozartjubileet. 1756-27 jan.-1906. Wilhelm Peterson-Berger 37
Selma Lagerlöf och den kvinnliga rösträttsrörelsen. 38
Från krigsskådeplatsen. Bref från en öfverste till hans maka under danska kriget 1864 samt Preussisk-Österrikiska kriget 1866. (forts.) Bertha von Suttner 39
Till Idun från "Freja". Bref från vår skepielle korrespondent. II. P-g. 40
Ett tidningsjubileum. 41
Balen på slottet. 44
Frankrikes nye statschef. 44
Det första automobilbröllopet i Paris. 44
Ur dagskrönikan. 44
Dina ögon. Nonny Lundberg 45
Fabian Wendts hustru. Berättelse. (forts.) Ellen Kleman 45
Teater och musik. 47
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 48

1906:5 Behöfva vi social kunskap? Gerda Meyerson 49
Sorg i bygden. Snorre 51
Lögnen. Tre kapitel ur lifvet. Johannes Uddin 51
Från krigsskådeplatsen. Bref från en öfverste till hans maka under danska kriget 1864 samt Preussisk-Österrikiska kriget 1866. (forts. och slut) Bertha von Suttner 53
Från karolinernas dagar. 53
En minnesruna. Kvinnlig elev 54
En kvinnlig ögonläkare. 56
Vår ryktbare matematiske gäst. 56
Den kvinnliga rösträttsrörelsen. 57
"Den stora vreden". 57
Christian IX. (Nekrolog) 57
Ur dagskrönikan. 58
Liciums utställning. G.L. 58
Fabian Wendts hustru. Berättelse. (forts.) Ellen Kleman 58
Teater och musik. 59
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 60

1906:6 Det danska konungaparet. 61
Kvinnans ställning inom telegrafverket. Riksdagen har ordet. J.B. 62
En landsmaninna från "Svarta staden". Ida Bäckmann 62
Två dikter. Stormsignal. Strandsyn. Gustaf Ullman 63
Intill yttersta skärfven. En berättelse från revolutionsdagarne i Baku. Jane Gernandt-Claine 63
Jul i Betlehem. I. Elsa Ribbing 64
Kristinehamns praktiska skola. 65
Från Göteborgs museum. 67
Vårt svenska järn. 67
Kritiken om "Den stora vreden". 68
Ur dagskrönikan. 69
Från Iduns läsekrets. 69
Fabian Wendts hustru. Berättelse. (forts.) Ellen Kleman 70
Teater och musik. 71
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 72

1906:7 En kungastaty och dess skapare. E. H-N. 73
Hvita, vackra vinter...Daniel Fallström 74
Georg Brandes. 74
Intill yttersta skärfven. En berättelse från revolutionsdagarne i Baku. (forts.) Jane Gernandt-Claine 75
Jul i Betlehem. II. Elsa Ribbing 76
Zuloaga-utställningen. 77
Ur dagskrönikan. 80
Kritiken om "Den stora vreden". 80
I barnets århundrade. H. 80
Från Iduns läsekrets. 81
Barnuppfostran. Waldeck 81
Fabian Wendts hustru. Berättelse. (forts.) Ellen Kleman 81
Teater och musik. 83
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 84

1906:8 Den första svenska museimannamötet. John Kruse 85
Kvinnorna och "statens kaka". J.B. 86
Taktlöshet. Thore Blanche 86
Folkhögskolekurserna kring Siljan. Gustaf Ankarcrona 87
Intill yttersta skärfven. En berättelse från revolutionsdagarne i Baku. (forts. och slut) Jane Gernandt-Claine 88
Ur dagskrönikan. 92
August Palme. Ett skådespelarjubileum. Commentator 93
Kritiken om "Den stora vreden". 93
Fabian Wendts hustru. Berättelse. (forts.) Ellen Kleman 94
Teater och musik. 96
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 96

1906:9 Iduns tusende nummer. [97] 98
En duktig kvinna. Paul Hellström 98
Där sjunger en fjärran stämma. Sten Granlund 99
I Röda korsets tecken. Eva Upmark 100
Skådespelerskans son. Skiss. Maria Rieck-Müller 101
En Stockholmsutställning. 102
Två stora pristäflingar för svenska dramatiska författare och kompositörer. Red. af Idun 103
Vår nye minister i London. 106
Konung Oscars resa. 106
Riksdagsbilder. Knut Barr 106
Kvinnornas masspetition. A.B. 107
Ett tidningsjubileum. 108
Ur dagskrönikan. 108
Ur Sveriges första kindergartens historia. Adelaide Nauckhoff 109
Kritiken om "Den stora vreden". 110
Fabian Wendts hustru. Berättelse. (forts.) Ellen Kleman 110
Teater och musik. 112
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 112

1906:10 Sigrid Blomberg. Gurli Linders 113
Ett besök på Fredrika Bremer-förbundets sjuksköterskebyrå. 114
Ställ flaggan. Så jag ser den...! Daniel Fallström 115
Stora världen. Skiss. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 115
"Afrikas indianer". Yngve Sjöstedt 116
Blixt fotografi från Uppsalabalen. Saltator 120
Riksdagsbilder. Knut Barr 120
"Handarbetets Vänner" har flyttat. 120
Kritiken om "Den stora vreden". 120
En trofast vän till Sverige. B. Sm. 121
Ur dagskrönikan. 121
Från Iduns läsekrets. 122
Fra vildmarken. Kvirin 122
Fabian Wendts hustru. Berättelse. (forts.) Ellen Kleman 122
Teater och musik. 123
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 124

1906:11 Wilhelmina Löfholm 1836 8/3 1906. E.G. 125
Den rena. Martin Landahl 125
Stora världen. Skiss. (forts. och slut) Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 126
Eget hem för arbetande bildade kvinnor. 127
"Om nästa julnummer". En liten enquète och en dito pristäfling. Red. af Idun 128
Luleå gammelstad. Julia Svedelius f. von Heijne 128
Ett furstligt isjaktparti. 130
Några Djurgårdsvillor. 131
Några Andersenska sagor i konstbroderi. 133
Vårt nyaste tempel. Sofiakyrkan invigdes. 134
Riksdagsbilder. IV. Knut Barr 134
Ur dagskrönikan. 135
En lyckad och lysande fest. 136
"Noblesse oblige". Dramatisk skiss från slutet af 1700-talet. Mary de Geer, född Erskine 136
Teater och musik. 137
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 138

1906:12 En nationell bokskatt. E. Apelqvist 139
När ridån går ner...E. H-N. 141
Visor af Wilhelm Ekelund 141
Stockholmsbarn. Thore Blanche 141
"Då skall man spara". Huglek 142
Två "egna hem" byggare. J. N-g. 142
Stockholms nyaste badhus. Dusch 145
Riksdagsbilder. V. Knut Barr 145
Harald Wiesekgren. E. H-N. 146
Det svåraste. Steffen 146
Från Iduns läsekrets. 147
Fabian Wendts hustru. Berättelse. (forts.) Ellen Kleman 148
Teater och musik. 148
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 150

1906:13 "Stormor i Halland". Några bilder från en halländsk herrgård. En sommargäst 151
Snödroppen. Harald Jacobson 152
Ett samlingsrop till svenska kvinnor. Maria Rieck-Müller 152
"För tapperhet i fält..." Martha Mell. 153
Faren ungdom. Daniel Fallström 155
Arbetets fasor... 156
En bemärkt författarinna. J.N. 156
Från Shakespeeares stad. Karin Cagney 157
Constance Ullners 50-års-dag. V. Lindman 158
Ett 40-årsjubileum. K.M. 158
Uppfostran till skönhet. I.S. 159
Från Iduns läsekrets. 159
Fabian Wendts hustru. Berättelse. (forts.) Ellen Kleman 159
Teater och musik. 161
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 162

1906:14 Ebba Malmborg, född Anrep. In memoriam. Birger Mörner 162
Gamla melodier. Ellen Lundberg f. Nyblom 163
Vårt svåraste nationallyte. V.L. 164
Herr och fru Holger Nyman hafva äran...skildring af Ernst Högman 165
Ett blad ur Uppsalasångens historia. Till Aug. Forssmans 60-årsdag. Emil Nilsson 166
Nya konstverk. E-t. 167
Två artisthem på landet. E. H-N. 168
Vår utrikesrepresentation. Ett banbrytande reformförslag. Diplomat 169
En 70 årig politiker och publicist. D:r Carl Herslow. S.J. 170
En kvinnobankett. 171
Riksdagsbilder. VI. 171
Kritiken om "Den stora vreden". 172
Fabian Wendts hustru. Berättelse. (forts.) Ellen Kleman 172
Gammal kyrka. Albert Henning 173
Teater och musik. 173
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 174

1906:15 En stund hos Astrid Torsell. Ernst Högman 175
Sanning. E. R-Y. 176
Fem legender af Anna Knutson 177
Herr och fru Holger Nyman hafva äran...skildring. (forts.) Ernst Högman 178
Påsk i Rom. Laura Fitinghoff 179
Två gamla Stockholmshus. 181
Litet om sommarens utställningsstad. I. X-N. 181
Riksdagsbilder. VII. Knut Barr 182
En lifsgärning. (Charlotte Larson) K.A.F. 183
Josefine Varenius. (Nekrolog) 183
Från Iduns läsekrets. 184
Litteratur och konst. 184
Teater och musik. 184
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 186

1906:16 Utställningen på Konstakademien. E. H-N. 187
Sista natten. Daniel Fallström 188
Egen härd är guld värd. Stina Svartling, f. von Hofsten 188
Herr och fru Holger Nyman hafva äran...skildring. (forts. och slut) Ernst Högman 189
Litet om sommarens utställningsstad. II. X-N. 190
Ett celebert besök. 194
Sophie Ottosdotter. Berättelse om ett kvinnoöde. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 194
Teater och musik. 197
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 197

1906:17 En ny svensk prins. 199
Hemlösa lärarinnor. En fader 200
Den döde. Fredrik Vetterlund 200
Vårbräckning. Martin Landahl 200
Näbbar och klor. Ett halft dussin snapshots. I. The laughing water 203
Två jättekatastrofer. 203
Våra kinesiska gäster. 206
Ett eget hem åt K.F.U.K. 206
Sophie Ottosdotter. Berättelse om ett kvinnoöde. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 206
Litteratur och konst. J. N-g. 208
Teater och musik. 208
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 209

1906:18 De Olympiska spelen i Atén. (Fotografier) 211
Den svenska gymnastiken på klassisk grund. 212
En moders bref. 212
Allt detta. K.G. Ossian-Nilsson 212
Bara en tallgren. Skiss. Rosa Fitinghoff 213
Näbbar och klor. Ett halft dussin snapshots. II. The laughing water 213
Svampkåserier för Idun af T.F. 214
Ett svenskt privatgalleri. E. H-N. 215
På hemslöjdens vårexposition. Barbro 218
Den sociala utställningen. 218
Riksdagsbilder. VIII. Knut Barr 219
Ett sjungande folk. 219
En danskonstens prästinna. 220
Från Iduns läsekrets. 220
Teater och musik. 220
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 222

1906:19 Konung Oscar i Paris. (Fotografier) 223
En lördagskväll i maj...Jane Gernandt-Claine 224
Ogifta mödrar. Gerda Meyerson 224
Den sociala utställningen. 225
Kvinnor på Gröna gatan. Hilma Angered-Strandberg 226
"En strimma af löftets land". Kvinnliga massmöten i Göteborg. F.C. 227
Näbbar och klor. Ett halft dussin snapshots. III. The laughing water 227
Den svenska idrottens triumfer i Athen. 230
Studenterna för rösträtten! 230
Riksdagsbilder. IX. Knut Barr 230
Två konstutställninger. E. H-N. 231
Sofia-kyrkans altarskrudar. 233
Litteratur. Kritiken om "Den stora vreden". 233
Teater och musik. 233
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 234
Sophie Ottosdotter. Berättelse om ett kvinnoöde. (forts.) Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 235

1906:20 Konst- och industriutställningens i Norrköping 1906, förvaltningsutskott. 237
Litet om sommarens utställningsstad. X-N. 238
Finlands första kvinnliga universitetslärare. Fröken Alma Söderhjelm. J.B. 241
Våra Athenfarare. 241
Rösträttsfrågan i riksdagen. 241
Kvinnor på Gröna gatan. (forts.) Hilma Angered-Strandberg 244
Näbbar och klor. Ett halft dussin snapshots. IV. The laughing water 245
Bland möbler och textilkonst. E. H-n. 246
Riksdagsbilder. Knut Barr 246
Teater och musik. 247
Från Iduns läsekrets. 247
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 248
Sophie Ottosdotter. Berättelse om ett kvinnoöde. (forts.) Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 249

1906:21 Augusta Borg. Till 80-årsdagen. Louise Nyström-Hamilton 251
Barnens dag. 253
En vårdröm. Sten Granlund 253
Majnatt. Hjalmar Söderberg 253
Anders Zorn i Paris. E. H-n. 254
Kvinnor på Gröna gatan. (forts.) Hilma Angered-Strandberg 255
"Raska flickor". No name 258
Näbbar och klor. Ett halft dussin snapshots. V. The laughing water 258
Riksdagsbilder. XI. Knut Barr 259
Sophie Ottosdotter. Berättelse om ett kvinnoöde. (forts.) Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 260
Teater och musik. 261
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 262

1906:22 Ottilia Fernander. Fanny Chrysander 263
Sommarland. Fredrik Nycander 264
Henrik Ibsen. (Nekrolog) E. H-n. 264
Några bilder och intryck från Stockholms äldsta flickskola. En f.d. lärjunge 264
Sexton-tjugu-tjugunio. Urval ur en korrespondens. Anna Petri 266
Näbbar och klor. Ett halft dussin snapshots. VI. The laughing water 266
"Iduns julnummerpristäfling". Red. af Idun 267
Barnens dag. 268
Några ord om vår afdelning för frågor och svar. Red. af Idun 270
Riksdagsbilder. XII. Knut Barr 270
Iduns utställningsfönster. 270
Då Zornutställningen öppnades. 270
Från Iduns läsekrets. 271
Sophie Ottosdotter. Berättelse om ett kvinnoöde. (forts.) Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 272
Teater och musik. 273
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 274

1906:23 Sång! Daniel Fallström 275
Hvart pekar kvinnofrågans utveckling? V.L. 275
I sommardagar. Skiss. Amanda Kerfstedt 276
Den nya ministären. 277
Korpral Fröjds gökklocka. En historiett från 1813. Thor Högdahl 277
Gustaf Vasakyrkan. 279
Iduns utställningsfönster. 282
Norrköpingsutställningen. 282
En finsk konstnär af meijsel och sax. Laura Fitinghoff 282
Sophie Ottosdotter. Berättelse om ett kvinnoöde. (forts.) Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 284
Teater och musik. 285
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 286

1906:24 En tysk officersuppvaktning för kronprinsen. 287
Paul Nilsson och några ord om den militära kyrkoordningen. Arial 287
Två dikter af Anders Österling 288
Sommarmoral. Zapad 289
Bror och syster. Ivar Serling 289
Från en brunnsort vid Värmlandsgränsen. Ett reseminne. N.P. Ödman 290
Från Norrköpingsutställningen. 292
Kvinnans politiska rösträtt. Våra finska systrar vid målet. 294
En sextioårsjubilar, Bernhard Lundstedt. Viktor Millqvist 294
En svensk hyllningsfest i London. En deltagare 294
Attentatet i Madrid. 295
Ett bref. Anna Maja 296
Från Idund läsekrets. 296
Sophie Ottosdotter. Berättelse om ett kvinnoöde. (forts.) Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 296
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 298

1906:25 Ett bröllop i stora världen. 299
Midsommareld. Ernst Högman 300
Löften och glömska. Spes 300
Revolutionen på Tuhuai. Anna Maria Roos 300
Sommarintryck från medelhafvet. Ellen Lundberg f. Nyblom 302
Hvad man icke vill höra. Thore Blanche 303
Furstedopet. 304
Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund - ett tioårsjubileum. Ivar Thulin 306
En konstnärlig minnesgåfva. 307
En femtioårsdag. 307
Några intryck från Ås folkhögskola. Märta Starnberg 308
Sophie Ottosdotter. Berättelse om ett kvinnoöde. (forts.) Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 309
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 310

1906:26 De engelska furstegästerna och vårt yngsta hof på Drottningholm. A. Blomberg foto 311
Tre sommarvisor. Anders Österling 312
Förenklad välgörenhet. S:t Just 312
Revolutionen på Tuhuai. (forts. och slut) Anna Maria Roos 313
Sommarintryck från medelhafvet. Ellen Lundberg f. Nyblom 314
Otto Hesselbom. En förbisedd svensk konstnär. Ernst Högman 315
Det engelska journalistbesöket. 318
Munken som kunde se tonerna sjunga. Mildred Thorburn 318
En skolresa. 319
En ung man. Frida Landsort 319
Till S.A. Hedlunds minne. 320
Sophie Ottosdotter. Berättelse om ett kvinnoöde. (forts.) Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 320
Teater och musik. 321
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 322

1906:27 Drottning Sofia. (Fotografi) 323
På drottning Sofias 70-årsdag. En svensk kvinna 324
Siesta. Ellen Lundberg f. Nyblom 324
Hvad tjänar det till? Ett inlägg i en nationell lifsfråga. Janus 324
Munken som kunde se tonerna sjunga. (forts. och slut) Mildred Thorburn 325
En kvinnlig maskiningeniör. (Ragnhild Nyberg) O. 326
Norrköpingsutställningen. 326
Näbbar och klor. Ännu ett halfdussin snapshots. I. The laughing water 326
Norrköping i fest. 329
Våra engelska gäster. 330
Ett nordiskt bibliotek i Paris. Peter Norden 330
Barnkammarfolket. Dagmar Bergström 330
Sophie Ottosdotter. Berättelse om ett kvinnoöde. (forts.) Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 332
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 334

1906:28 Trehundraårsminnet af Rembrandts födelse. 1606-15 juli-1906. John Kruse 335
Svensk diktning år svenskarne. Erik Norling 338
Ropar-Lisas karl. En historia från Dalarne. Thor Högdahl 339
Från täljstensens bygd. Maria Rieck-Müller 342
Carin Moberg. (Nekrolog) 344
Sophie Ottosdotter. Berättelse om ett kvinnoöde. (forts.) Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 344
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 346

1906:29 Från sommarens konstutställning. J. N-G. 347
Alkemisten. Bernhard Risberg 348
Emy Meyer. Amalia Fahlstedt 348
Näbbar och klor. Ännu ett halfdussin snapshots. II. The laughing water 349
"Renhet". Maria Rieck-Müller 350
Hvad man vill höra. Thore Blanche 352
En jättebrand. 352
Från ett af våra äldsta herresäten. N.E. 353
En fosterländsk minnesfest. 354
Hilda Rosman. Till sjuttioårsdagen. -N. 355
"Doktorinnan". Ur det förflutna. Metta Greger 355
Sophie Ottosdotter. Berättelse om ett kvinnoöde. (forts.) Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 356
Teater och musik. 357
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 358

1906:30 En kvinnlig globetrotter. (Eva af Winklerfelt) 359
Är kroppsaga förkastligt? 360
Två sonetter. Esaias Collin 361
Barnbarnet. Anna Nordenström-Erikson 361
Marie Hooglandt. En Djurgårdsidyll från Bellmans tid. Maria Jouvin 362
Näbbar och klor. Ännu ett halfdussin snapshots. III. The laughing water 363
En freskomålare i arbete. 364
Från konstutställningen i Norrköping. J. N-G. 365
Ett Almqvistminne. 366
Jungfrun af Orléans. En historisk skiss af Hellen Lindgren (efterlämnadt manuskript) 366
Byrålådan. Ett kapitel ur en äktenskapssaga. Lilly 367
Kyrklig konst i Göteborg. Elisabeth Bastholm 368
Sophie Ottosdotter. Berättelse om ett kvinnoöde. (forts.) Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 368
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 370

1906:31 Näsby slott och dess ägare. Laura Fitinghoff 371
Världskvinnokongressen i Köpenhamn. 372
Helgd. Artur Möller 372
Glömma, glömma, det är lösen. Sten Granlund 373
Marie Hooglandt. En Djurgårdsidyll från Bellmans tid. (forts.) Maria Jouvin 374
Litet från Nürnberg. Karl Nissen 375
Vindragarelagets 300-årsjubileum. 378
Gymnastikdirektör Theodor Bergquist och den svenska gymnastiken i utlandet. -n. 378
Ett kungsminne från Västmanland. Sang Hage 379
Näbbar och klor. Ännu ett halfdussin snapshots. IV. The laughing water 379
Sophie Ottosdotter. Berättelse om ett kvinnoöde. (forts.) Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 380
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 382

1906:32 Ehrensvärd och Sveaborg. 383
Två dikter af Peter Norden 384
Min grannfru och jag. Hulda Sylvén 385
Marie Hooglandt. En Djurgårdsidyll från Bellmans tid. (forts.) Maria Jouvin 386
Bland främlingar. Ett sommarminne från Schweitz. Marie Louise Gagner 387
Från konstutställningen i Norrköping. 388
Iduns romanbibliotek. Red. af Idun 390
Ett litet bref från Stubbarp och Arlid. Helge Sandberg 390
Småskollärarinnornas sommarhvila. En af de tolf 391
Näbbar och klor. Ännu ett halfdussin snapshots. V. The laughing water 391
Sophie Ottosdotter. Berättelse om ett kvinnoöde. (forts.) Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 392
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 393

1906:33 Hvad kvinnoenergi kan uträtta. En storartad 10-årsutveckling. J.B. 395
Sommarelegi. Sven Lidman 396
Min grannfru och jag. (forts. och slut) Hulda Sylvén 396
Ett litet sommarbref. Din gammla Betty B. 398
Marie Hooglandt. En Djurgårdsidyll från Bellmans tid. (forts. och slut) Maria Jouvin 398
Från "Sveriges vackraste järnvägsstation". Vera Vik 399
Den internationella kvinnliga rösträttsalliansens möte i Köpenhamn 6-11 aug. 1906. Ellen Sandelin 401
Från Göteborgs första spädbarnskrubba. 403
Näbbar och klor. Ännu ett halfdussin snapshots. VI. The laughing water 403
Sophie Ottosdotter. Berättelse om ett kvinnoöde. (forts.) Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 404
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 405

1906:34 På Sven Anderssons 60-årsdag. John 407
En lyra i skuggan. Amanda Kerfstedt 408
Tre dikter af Louise Mossberg 408
Gökmammor. M.N. 409
Räddad. E. Walter Hülphers 410
Norham hall. Ett kvinnligt "college" i Oxford. Svenska 411
Kronprinsessans Solliden. 412
Den internationella kvinnliga rösträttsalliansens möte i Köpenhamn 6-11 aug. 1906. II. Ellen Sandelin 413
De yttersta skären. Thore Blanche 415
Sophie Ottosdotter. Berättelse om ett kvinnoöde. (forts. och slut) Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 416
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 417

1906:35 En konstnärinnas sommarhem. Ett besök hos Eva Bonnier på Dalarö. Snapshot 419
Ålderdomshemmet för f.d. familjelärarinnor. 421
Don Filip V. K.G. Ossian-Nilsson 421
Hélène Orzeska. Edvard Vik 422
Den svenska riksskyttetäflingen i Stockholm 1906. 426
Från småskollärarinnornas hvilohem. 426
En blomstermålarinna. En intresserad 426
Karin Månsdotter på Finsta. Kletus 427
Skogen. Maria Rieck-Müller 427
Erik-Jansare. En kulturbild af Chicot 428
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 429

1906:36 Elisabeth von Friesen. En vän 431
Höststämning. Sigrid Elmblad 432
Bland schweizare. Marie Louise Gagner 432
Några erinringar från Pelle Molins sista år. Janrik Bromé 433
I själtiden. Skiss från Bottenhafvet. Ludvig Nordström 434
Heleneborgs galleri. 435
Vår frågoafdelning. 438
Program för Iduns pristäflingar för svenska dramatiska författare och kompositörer. Redaktionen af Idun 438
August Lindberg, 60 år. 439
Från Iduns läsekrets. 439
Från vårt första sommartrafmeeting. Dala 440
Erik-Jansare. En kulturbild. (forts.) Chicot 440
Teater och musik. 441
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 442

1906:37 Konstnärsfest. J. N-G. 443
Hon som en syn af tjusning stodo. Anders Österling 444
Kronovall och dess härskarpar. Karla Rönne 444
Drömmen om ett hem. Alf Moen 446
Emigration. Thore Blanche 447
I själtiden. Skiss från Bottenhafvet. (forts. och slut) Ludvig Nordström 447
Våra franska gäster. 450
Fröken Jaquette Virgin. En nittioåring. Amanda Leffler 450
Svensk konstindustri. 451
Erik-Jansare. En kulturbild. (forts.) Chicot 451
Teater och musik. 452
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 453

1906:38 D.D.K.K.H.H. kronprinsen och kronprinsessan af Sverige. (Fotografi) 455
Landsfest. 456
Två dikter af Sten Lidman 456
Något om mödrars ålderdom. Metta Greger 456
Den lilla staden. Blyertsskiss. Gurli Hertzman-Ericson 457
Anna Charlotta Andersson. (Nekrolog) 458
En drottnings barndomshem. (Margareta Leijonhufvud) G.N. 458
Oscar Matthiesens "rytterbillede". G. S-Th. 460
"Gamla friherrinnan". 461
Fru A.M. Holmgren vid Rösträttsalliansens möte i Köpenhamn. Ellen Sandelin m.fl. 462
Helge Åkerhielm. (Nekrolog) 462
Något om rosor. S. 463
Ödesbud. Skiss. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 463
Erik-Jansare. En kulturbild. (forts. och slut) Chicot 464
Teater och musik. 465
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 465

1906:39 Thora Maria Berling, född Nilsson, 80 år den 1 oktober 1906. E.W. 467
Hösthymn. Emma Svensson 467
"Dolda krafter". Elisabeth Åberg 468
Då sol går ned. Sigrid Elmblad 468
"Drömmen om ett hem". En "Gunnels" tankar med anledning af Alf Moens uppsats i Idun n:r 37. Gunnel 470
Claës Herman Rundgren. (Nekrolog) 470
Ödesbud. Skiss. (forts. och slut) Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 470
Oscar Levertin. (Nekrolog) 471
Zorn-utställningen. 472
Högtidligheterna i Karlsruhe. 474
August Bondeson. (Nekrolog) 475
Litteratur. 475
På Rieseboda gård. Hedvig Billing 475
Teater och musik. 476
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 477

1906:40 Silfverbröllopsdagarna i Stockholm. 479
Holger Drachmann, sextio år. Gottfried Kalén 480
Den 1 oktober. Mikael 481
Mainau. E. R-y. 482
En idrottens glansdag. 484
Såd på nyodlad mark. Julia Svedelius f. von Heijne 486
Etappsjukhuset i Linköping. 487
Diktarsorg...Erik Norling 488
På Rieseboda gård. (forts.) Hedvig Billing 488
Teater och musik. 489
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 490

1906:41 Bland guld och gröna skogar. En femtioårig Stockholmsbank och dess grundläggare. E. H-N. 491
Kvinnorösträttens landvinningar. Signe Bergman 493
Fanny Nordström, född Lagergréen. Mari Mihi 494
Behållning. Skiss. Artur Möller 494
A.T. Gellerstedt, 70 år. Fredrik Vetterlund 495
Visa. A.T.G. 496
När Konstnärsklubben jubilerar. 497
C.L. om Konstnärsklubben. Carl Larsson 498
Konstslöjdutställningen i Kristianstad. G. L-DH. 498
Fattigvårdskongressen. 499
Kronprinsparets silfverbröllopsgåvor. 500
Adolf Hellander. 500
Wilhelm Liljeborg. 501
Alfred Wahlberg. Claës Lundin 501
Sensommardagar på Runö, den fornåldriga svenska församlingen i Rigabukten. Alma Zetterqvist 502
Hittebarnet. Skiss. M. Anholm 504
På Rieseboda gård. (forts. och slut) Hedvig Billing 504
Teater och musik. 505
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 506

1906:42 Hos Drachmann på Skagen. Daniel Fallström 507
Vår första fattigvårdskongress. Gerda Meyerson 508
Gladiolus. Holger Drachmann 509
Höst. Jane Gernandt-Claine 510
Åbo stads historiska museum. V. Lindman 511
Eugenie Steinmetz. E.A.C. 511
Ivar Hallströms grafvård. 513
Folkteatern i ny gestalt. 513
De nyutnämnde landshöfdingarne. 514
"Sigurd". (Alfred Hedenstierna. Nekrolog) 514
En vacker lifsgärning. (Ebba Holm f. Flach) 515
Vid Trollhättan. Maria Durling 515
Hittebarnet. Skiss. (forts.och slut)M. Anholm 515
Adelaïde Ristori. 517
Teater och musik. 517
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 518

1906:43 Riksbanken på Helgeandsholmen. 519
Amelie Nordgren. 520
Tre dikter af Vilhälm Nordin. 520
I höstskymningen. P.S. 521
Konstnärer. Thore Blanche 522
Björkmöbelns renässans. 522
Det gamla bödelssvärdet. Efterlämnadt manuskript. Sigurd P. Sigurdh 523
Hedda Frejdenfelt. (Nekrolog) K.W. 527
En historia i bref. Elsa Bergh 527
Teater och musik. 528
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 529

1906:44 E.N. Söderberg. Ett diktarporträtt. Fredrik Vetterlund 531
Intermezzo. Skiss. Hanna Lundholm 534
Nils Forsberg och hans tillämnade utställning. 535
Om de finska kvinnornas rösträttsseger. 538
"Progressus". 538
Gustaf Adolfsstatyn. 539
"De Fries" tavlor. 539
En gärning på "Grubbens". -A-O. 539
Dotter till Gylleboda. Skiss. Anna Knutson 539
En historia i bref. (forts. och slut) Elsa Bergh 540
Teater och musik. 541
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 542

1906:45 Signe Rappe. En svensk operasångerska i Tyskland. 543
"Kains land" och dess diktare. 543
Kains land. Ludvig Nordström 544
Höstseglats. Ludvig Nordström 544
På krigsstråt. Eva-Maria D. 544
Svenska hem - ett årsbarn. Greta Stare 545
En filial. Thore Blanche 546
Två märkliga nybyggnader. 547
Anshelm Schultzberg. G.H.E. 547
Gustaf Adolfs-dagen. 549
Skaldemötet på Naddö. Sten Drewsen 550
Två jubilerande professorer. 551
Litteratur. J. N-g. 552
Teater och musik. 553
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 553

1906:46 Från kronprinsessan Victorias Ölandshem. 555
Några ord om Oscar Byström och kyrkomusikens renässans. Mathilda Roos 557
Dotter till Gylleboda. Skiss. (forts. och slut) Anna Knutson 558
"Civil och militär". 559
Vid Lützen. Sigrid Elmblad 562
Fritz Thaulow. 563
Höstens textila uppvisningar. 563
En ny svensk smörmaskin. 563
Från Iduns läsekrets. 564
Ett löfte. Anna Lisa Andersson 564
Teater och musik. 565
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 566

1906:47 Olof Hammarsten. G.N. 567
Två dikter af Bo Bergman 567
Några ord om Oscar Byström och kyrkomusikens renässans. (forts. och slut) Mathilda Roos 568
Tjänarinnorna och fackskolefrågan. Maria Rieck-Müller 568
Kronolotsen. Hilma Angered Strandberg 570
Sällsynt utmärkelse åt svensk kvinna. 571
Wilhelmina Schück. (Nekrolog) 571
Den svenska läkarekårens nya Stockholmshem. 571
Den nya teatern vid Vasagatan. 573
Några bilder ur landsortens dagskrönika. 574
Ett löfte. (forts.) Anna Lisa Andersson 575
Från Iduns läsekrets. 576
Teater och musik. 576
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 577

1906:48 Kerstin Hård af Segerstad. Anna Maria Roos 579
Landvinning. En husfru 580
Svensk kärlek. Frida Landsort 580
Alvar målares gyllene fru. En skiss från det gamla Visby. Ulla Linder 581
Fru Anna Boberg - Lofotens målarinna. 582
Ett svenskt järnvägsjubileum. 583
Söndagspromenad. Thore Blanche 583
Ernst Josephson. (Nekrolog) E. H-N. 583
Esaias Collin. (Nekrolog) 586
Oförgätligt. Esaias Collin 586
En märklig kvinna af folket. (Johanna Svensson) En f.d. elev 586
S:t Eriksbron. 586
Ett löfte. (forts.) Anna Lisa Andersson 587
Från Iduns läsekrets. 588
Teater och musik. 588
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 589

1906:49 Frithiof Hellberg. (Nekrolog) Johan Nordling 591
Några dikter af Giosué Carducci 592
En förmiddagsvisit hos hertigparet af Västergötland. 594
Alvar målares gyllene fru. En skiss från det gamla Visby. (forts. och slut) Ulla Linder 594
Karolina Widerström femtio år. Sigrid Björklund 596
Årets nobelpristagare. 596
Oscar Andersson. (Nekrolog) 597
Statsbanornas 50-årsjubileum. 598
Konung Oscar I:s minne. Ett 30-årsjubileum. 598
Litteratur. J. N-g. 599
Teater och musik. 600
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 601
Viktor Andrén 50 år. Georg Nordensvan 603
Förenklad pianoskola. För Idun af August Strindberg 604
Idun 1907. Tidningens 20:de årgång. 605

1906:50 William Blair-Bruce. F. den 8/10 1839, d. den 17/11 1906. W-STEN 607
Till Frithiof Hellbergs minne den 7 december 1906. Ernst Högman 608
Frithiof Hellbergs jordafärd. 608
Till Iduns läsare! Johan Nordling 609
Ett "gif akt!" Helmy Rinders 609
Ocker. Thore Blanche 609
Ett löfte. (forts.) Anna Lisa Andersson 610
Till minnet. Epsilon 611
"Esperanza". En betydelsefull växtodlingsanstalt. K.O.T. 611
Sveriges nordligaste "Mjölkdroppe". J.L. 612
Luciadagen på Skansen. 613
Sverige på Lyceum club. 613
"Till strid mot draken"! 614
Nobeldagen. 614
Efter nordosten. En bild från Norrbottensskären. Vilhelm Björkhagen 614
Från Iduns läsekrets. 615
Litteratur. 616
Teater och musik. 616
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 617

1906:51 Ärkehertiginnan af Dalarne. På 70-årsdagen. 619
Masspetitionen. Ann Margret Holmgren f. Tersmeden 622
En viktig kvinnornas lönefråga. 622
Genrebild. Nonny Lundberg 623
Jul. Astrid Wång 623
Bonnierfonden. Georg Nordensvan 624
Sveriges postmuseum. 626
En modern fana. 626
Ett löfte. (forts. och slut) Anna Lisa Andersson 626
Litteratur. 628
Teater och musik. 628
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 629

1906:52 Öfverlämnandet af priset. 631
Clars Forssander. (Nekrolog) Ulla Linder 631
Parken. Ballad. Luca 632
Kvinnan tale i församlingen! V.L. 632
Borta! En skiss från ett finskläge. Efterlämnadt manuskript af Sigurd P. Sigurdh 633
I detta årets sista nummer. 635
Cilla Bank. Erika Jonn 635
Ett nytt offer för tempelrestaureringen. 636
Professor Börjeson - 70 år. 636
Från Stockholms fattigmanshem. G. Asplund 637
Interiörer från Nådeby. Upptecknad af Ljung 639
Teater och musik. 640
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 641

1906:Julnummer Innehållsförteckning. 1
Moderskärlekens arf. E.N. Söderberg 3
En melodi ur julsorlet. Ernst Högman 4
Lapptäcket. Bo Bergman 7
En storbonde. A.U. Bååth 9
Tyst jul. Maria Jouvin 10
Julotta. Johannes Linnman 12
Det lyckliga misstaget. Per Hallström 14
Lampan. Henning Berger 18
Själf, men ingen annan. Anna Wahlenberg 19
Aladdin och Nureddin. K.G. Ossian-Nilsson 20
En vandrare. Nils Wilhelm Lundh 23
Till en liten prinsessa. Sven Lidman 26
Syrenerna eller ingeniör Bexells julafton. Jane Gernandt Claine 27
Solgång. E. Walter Hülphers 28
Ett julminne. Sten Granlund 29
Talets gåfva. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 30
Väntans tider. Valse lente. Johan Nordling 32

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen