Göteborgs universitetsbibliotek: Idun 1905

Idun 1905

1905:Innehåll Innehållsförteckning för 1905
1905:1 Fredrika-Bremer-förbundets 20-årsjubileum. Lotten Dahlgren 1
Pärlor. Ellen Lundberg f. Nyblom 3
Inskränkningar. En nyårs-skiss. Sophie Linge 3
Farfarsfar och farfarsmor. Anna M. Roos 4
Nobelpriset och det provencalska museet. 8
Nordiska spelen. 8
Ur dagskrönikan. 9
Ett samvetsäktenskap. Novell. Elsa Ek 9
Teater och musik. 10
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 12

1905:2 Den nya läroverksöfverstyrelsen. 13
Lappfolket vid nykterhetskurserna i Stockholm. Anna Lindhagen 14
Nykterhets-lektionen. Wira 14
Trots. Fredrik Nycander 15
I harem. Jane Gernandt-Claine 15
Något om gamla isländska kvinnodräkter. Briet Asmundsson 17
Nyårsbal på Johannes brandstation. E-th. 18
Ur dagskrönikan. 20
Ett samvetsäktenskap. Novell. (forts.) Elsa Ek 20
Från vildmarks- och järnvägsbyggarelif. Blad ur fru Sara Stares anteckningar, hopsamlade af Maria Rieck-Müller 22
Teater och musik. 23
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 24

1905:3 Valborg Svärdström. Karl Valentin 25
Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. Ann Margret Holmgren f. Tersmeden 26
Fredrika-Bremer-förbundets 20-årsmöte. L.D. 26
"Jul-förlofningar". Steffen 28
En "öfvermänniska". Skiss. Hanna Lundholm 28
Det nya riksdagshuset. III. 29
Ur dagskrönikan. 32
Ett samvetsäktenskap. Novell. (forts.) Elsa Ek 32
Från vildmarks- och järnvägsbyggarelif. Blad ur fru Sara Stares anteckningar, hopsamlade af Maria Rieck-Müller 33
Teater och musik. 34
Nyårsrevyerna i Göteborg. X.X. 35
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 36

1905:4 Louise Nyström-Hamilton. Amalia Fahlstedt 37
Natten sjunger. Frida Landsort 38
Öfning i försakelse. A.H. 39
Tvänne bortgångna författarinnor. 39
Ett samvetsäktenskap. Novell. (forts.) Elsa Ek 40
Ett bröllop i societeten. 41
Dagskrönikan. 43
K.P. Nordlund. E.G. 45
Två dikter:
Dansande fötter. Sigrid Elmblad 45
Ensam. Fredrik Nycander 45
Från vildmarks- och järnvägsbyggarelif. Blad ur fru Sara Stares anteckningar, hopsamlade af Maria Rieck-Müller 46
Teater och musik. 47
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 48

1905:5 Per Ekström - en penselns lyriker. Ernst Högman 49
Solhymn. Gustaf Ullman 51
Londons nyaste kvinnoklubb. Briton 51
Ett samvetsäktenskap. Novell. (forts.) Elsa Ek 52
Nordiska spelens ledande män. 54
Hjalmar Stolpe. (Nekrolog) 56
Några ord om elevhemmet i Stockholm. En vän till Elevhemmet 56
Ur dagskrönikan. 56
Mera om "julförlofningarna". Två svaromål till "Steffen". 57
Från vildmarks- och järnvägsbyggarelif. Blad ur fru Sara Stares anteckningar, hopsamlade af Maria Rieck-Müller 58
Litteratur. 59
Teater och musik. 60
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 60

1905:5 1/2 Frågor. 3
Svar. 3
Tidsfördrif. 4

1905:6 Nordiska spelen i Stockholm 1905. Isjaktsegling på stora Värtan. Illuminationsfest på Nybroviken. Teckning för Idun af Paul Myrén 61
Tre unga hjältinnor. 62
Vinterdröm. Gustaf Adolf Bergström 62
Därför att jag är en kvinna. Hilda Sachs 62
En varning. Thore Blanche 63
Några råd mot förkylning. Lady Leila 63
Ett Gorki-minne. Mona Möller 64
En hyllad lärarinna. -r-r. 64
Ett samvetsäktenskap. Novell. (forts.) Elsa Ek 64
Stor-Stockholm. 66
Nordiska spelen. I. 67
Ur dagskrönikan. 71
Två jubilerande norska konstnärer. 72
Från vildmarks- och järnvägsbyggarelif. Blad ur fru Sara Stares anteckningar, hopsamlade af Maria Rieck-Müller 73
Teater och musik. 75
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 76

1905:7 Nordiska spelen i Stockholm 1905. Teckning för Idun af C. Olausson 77
Eva Rodhe. Amanda Leffler 78
Kvinnan inför riksdagen. Nya statstjänster i sikte. J.B. 78
Ungdomsklubben i Göteborg. Eva Rodhe 79
Så går det till. Vera von Kraemer 80
Kvinnovänskap. Frida Landsort 81
Ett samvetsäktenskap. Novell. (forts. och slut) Elsa Ek 81
Nordiska spelen. II. 82
En sextioårsdag. 86
Ur dagskrönikan. 87
Melly Björnberg. -r. 88
Florensstämningar. Alice Nordin 88
Från vildmarks- och järnvägsbyggarelif. Blad ur fru Sara Stares anteckningar, hopsamlade af Maria Rieck-Müller 90
Teater och musik. 91
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 92

1905:8 Vårt nya utrikesministerpar. 93
Kvinnan och den politiska rösträtten. X.X. 94
Två dikter af Fredrik Vetterlund 94
"Trogna grannar". Hilda Sachs 94
Fru kaptenskans dagbok. Jenny Löwenmark 95
Kvinnorna på den lärda vägen. Apropos den Trygger-Zetterstrandska motionen. 96
Svenska turistföreningens 20-årsjubileum. 97
En vinterfärd till Mälsåker. 97
Den danska konstutställningen i Göteborg. 99
Ur dagskrönikan. 100
Carmela. Novell. Sten Stensson 101
Christian Sinding. 102
Teater och musik. 102
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 104

1905:9 Gustaf Lewenhaupt. Ada Rydström 105
Svenskt riksdagslif. I. Utskottsvisit. Lucidor 106
Fru kaptenskans dagbok. (forts. och slut) Jenny Löwenmark 107
Två drömvisor. Frida Landsort 109
"Den hvita liljan". 109
Ett furstehem. 110
Prins Gustaf Adolfs trolofning. 111
Två parisiska "salonger". Edvard Stjernström 112
Fred mellan Ryssland och Japan! Stor gissningstäflan för Iduns abonnenter! Iduns redaktion 113
Något om "sanitetshundar". 115
Från det upproriska Baku. Ida Bäckmann 115
Gunnar Hazelius. 117
Ur dagskrönikan. 117
Märtha Ohlson. 119
Teater och musik. 119
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 120

1905:10 Bernhard Salin. 121
Den eviga sången. Rosemonde Gérard (M:mme Rostand) 122
Kvinnospråk. Pen. 122
Mareld. Dialog. Fredrik Nycander 123
Svenska kurortsföreningen. 125
De tres utställning. E. H-n. 126
Fursteförlofningen. 126
Ur dagskrönikan. 127
Från Iduns läsekrets. 129
Några tankar om träskärning. Gotthard Sundberg 129
Carmela. Novell. (forts.) Sten Stensson 130
Teater och musik. 131
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 131

1905:11 Gustaf, kronprins-regent af Sverige och Norge. (Fotografi) 133
Brödrafolkens väl. 134
Till prinsessan Margareta. Daniel Fallström 134
Svenskt riksdagslif. II. Partiväsen. 134
Kvinnoarbete. 136
En berättelse om döden. Skiss. Ulrik Celsing 136
En visit hos Aug. Hagborg. Edvard Stjernström 137
Södertälje badinrättning i ny gestalt. 139
Ur dagskrönikan. 140
De döfvas jordbruksskola. M.B. 141
Carmela. Novell. (forts.) Sten Stensson 141
Teater och musik. 143
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 143

1905:12 Fursteförlofningen i Kairo. 145
Stockholms internationella lärarinnehem. 145
De lärda kvinnornas utsikter. Hvad menar riksdagen? 146
"Anna A.". Fredrik Vetterlund 147
Hos Mor. Sten Granlund 148
En berättelse om döden. Skiss. (forts. och slut) Ulrik Celsing 148
"Ett verk i det tysta". E.H. 149
Vår akademiska utställning. 149
Ur dagskrönikan. 150
Fridhem i Lysekil. R..h. 152
Carmela. Novell. (forts.) Sten Stensson 153
Teater och musik. 154
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 155

1905:13 Hans Christian Andersen. Till 100-årsdagen 2 april 1905. Gottfried Kalén 157
Svenskt riksdagslif. III. Plenum. 158
Marskväll. Britta Mörk 159
Bjuda bort. Berättelse. Elisabeth Kuylenstierna 159
Sven Lagerberg. (Nekrolog) 161
Echegarayfesterna i Madrid vid Nobelprisets öfverlämnande. 162
Ur dagskrönikan. 163
En flyttning. Ivar Dal 165
I spårvagnen. Thore Blanche 166
Carmela. Novell. (forts.) Sten Stensson 166
Teater och musik. 167
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 168

1905:14 Annie Quiding. Alfred B. Nilsson 169
Till lyckan. Annie Quiding 170
Politisk rösträtt åt Sveriges kvinnor. 170
Skollifvet och nervositeten hos barn och ungdom. Ungdomsvän 170
Sankta Blondissima af Norga. Berättelse. Mari Mihi 171
Japanerna såsom blomsterdekoratörer. Briton 172
Professor Carl Rogborg. (Nekrolog) 174
Stockholms stora bangårdsfråga. 174
Ur dagskrönikan. 176
Prins Gustaf Adold och prinsessan Margareta på Capri. 176
Carmela. Novell. (forts.) Sten Stensson 177
Litteratur. 178
Teater och musik. 178
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 179

1905:15 Prinsessan Ingeborgs cirkusfest. 181
Ett litterärt "Örebrosällskap" och dess "ständige sekreterare". E.N. Söderberg 182
Kvinnospråk i Unionsfrågan. I. 183
Sankta Blondissima af Norga. Berättelse. (forts. och slut) Mari Mihi 184
Ur dagskrönikan. 186
Carmela. Novell. (forts.) Sten Stensson 189
Litteratur. 190
Teater och musik. 190
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 190

1905:16 Statsministerskiftet. 195
Via Dolorosa. Maria Durling 196
Anna Dahlström. Karl Gasslander 196
Skolungdom och nervositet. P.H. 196
I gamla rum. Skiss. Artur Möller 197
Människa och lejonet. Fabel. José Echegaray 198
Guvernanternas ålderdomshem. 199
Ett brödramöte. 200
Ett svenskt hem. E. H-n. 200
Klocksjöns höns- och ankgårdar. 202
Ur dagskrönikan. 203
Litteratur. 203
Carmela. Novell. (forts.) Sten Stensson 203
Teater och musik. 205
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 205

1905:17 Vegaminnet. 207
Rödjebud. Gustaf Adolf Bergström 208
Kvinnan och trädgårdsskötseln. Ingeborg Dahllöf 208
Ett besök i prinsessan Margaretas Londonhem. Bref från London till Idun. N.K. 209
En ökens saga. Mildred H. Thorburn 210
Automobilutställningen. 211
Anna von Essen. (Nekrolog) 216
Föreningen för sömmerskor 25-årsjubileum. 216
Ur dagskrönikan. 216
Från utställningen i Liège. Tage 218
Carmela. Novell. (forts.) Sten Stensson 218
Litteratur. 219
Teater och musik. 219
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 220

1905:18 En poet. Ernst Högman 221
En visa om våren. Ingegerd Camitz 222
Svenskt riksdagslif. IV. Bland senatorer och deputerade. 222
Vid opponentjubileet. Georg Nordensvan 224
Kvinnlig fäktkonst. 226
Ur dagskrönikan. 227
Ett tidningsmannajubileum. J. N-g. 227
Till Schiller-minnet. 228
Skolungdom och nervositet. 229
Carmela. Novell. (forts.) Sten Stensson 229
Teater och musik. 230
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 231

1905:19 Ett kvartssekel som kyrkoherde. 233
Gamle studentens farväl. Harald Jacobson 233
Kvinnorna och den kooperativa rörelsen. Amalia Fahlstedt 234
Baronen på Ebbarp. En historia från förra seklets midt. Esaias Collin 235
Studentvigilansen i Upsala på 1850-talet. Några anteckningar af N.P. Ödman 236
"Barnens dag" i Stockholm den 12, 13 och 14 maj 1905. 237
Pastorsombytet i svenska Parisförsamlingen. Edvard Stjernström 237
Tvänne konstverk. 238
En ståtlig revytrupp. 240
Kvinnoakademien. Redaktionen af Idun 240
Handarbetets Vänners utställning. 240
Prins Gustaf Adolf på Clarence house. 240
Carmela. Novell. (forts.) Sten Stensson 240
Litteratur. 242
Teater och musik. 242
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 243

1905:20 "Barnens dag". Claes Wirgin 245
"Pappersfröknarna". Edvard Lidforss 246
Det politiska "man". J. N-g. 246
Den långa resan. Berättelse. Gustaf af Geijerstam 247
Slafvar. Thore Blanche 249
Konstnärsförbundets minnesutställning. 249
Från utställningen i Liège. Tage 256
Ur dagskrönikan. 257
Teater och musik. 258
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 259

1905:21 En modern diktare. Alfred B. Nilsson 261
Min framtid. K.G. Ossian-Nilsson 261
Svenskt riksdagslif. V. Under högtryck. Några slutord. 262
Sex styfver. Amanda Kerfstedt 263
Skolungdom och nervositet. 264
Studentvigilansen i Upsala på 1850-talet. Några anteckningar af N.P. Ödman 264
Ett nytt bankpalats. 268
Ur dagskrönikan. 268
Pianinot. Skiss. Emma Svensson 270
Från Iduns läsekrets. 271
Teater och musik. 271
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 272

1905:22 Diktaren på Storgården. Gottfries Kalèn 273
Mödrarna och affärslifvet. Hilda Sachs 275
Sofia Olivia Bildt. (Nekrolog) Amanda Leffler 276
Sex styfver. (forts. och slut) Amanda Kerfstedt 276
En bland många. Astrid Ahnfelt 277
Ur dagskrönikan. 279
Hundutställningen. R.E.S. 281
Pianinot. Skiss. (forts.) Emma Svensson 270
Madame Charles Cahier. Edvard Stjernström 282
Teater och musik. 282
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 283

1905:23 Andriette Florén. N.V. 285
Pingst. Harald Jacobson 285
Kan våra arbeterskors ställning förbättras? Gerda Meyerson 286
"För litterära och konstnärliga förtjänster". A.W. 287
På höjden. Skiss. Maria Durling 287
Andalusiskor. Reseskiss från Spanien af Erik Dan. Bergman 288
Kvinnliga sommarresor. 289
Till minnet af två svenska stormän. 289
Ur dagskrönikan. 292
Från Iduns läsekrets. 293
Maria i Vidfjäll. En berättelse från Lappland. Vilhälm Nordin 294
Teater och musik. 295
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 296

1905:24 Hyllning för konungen vid Rosendals slott. Teckning af Hj. Eneroth 297
I Sveriges namn. 298
Sveriges sydligaste herresäte och dess härskarinna. Alfred B. Nilsson 298
Hamn. E. Walter Hülphers 300
Väntans tider. En historia ur tystnaden. Elisabeth Kuylenstierna 300
Bröllopsdagen. 302
Ur dagskrönikan. 304
Rektor Björling. 305
Maria i Vidfjäll. En berättelse från Lappland. (forts.) Vilhälm Nordin 306
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 308

1905:25 Konung Oscars sextioårsjubileum som sjöofficer. 309
Förmälningen i Windsor. 310
Kan våra arbeterskors ställning förbättras? II. Löne- och arbetsförhållanden i en del yrken. Gerda Meyerson 310
När svenska flaggan ströks. Daniel Fallström 311
Dagboksblad. Edvard Vik 312
Ur en gammal spansk visbok. Anna M. Roos 313
Riksdagshusets nya portar. 314
Prinsessan Margaretas brudklänning. 314
Våra bröllopsbilder. 315
Ur dagskrönikan. 319
I vindskupan. Skiss. Sophie Linge 321
Maria i Vidfjäll. En berättelse från Lappland. (forts. och slut) Vilhälm Nordin 322
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 324

1905:26 En kvinnlig bakteriolog. (Grace C. Frankland) Eivor 325
Grönt silke. Anna Knutson 326
Kan våra arbeterskors ställning förbättras? III. Arbeterskornas bostadsförhållanden. Gerda Meyerson 326
Tre bref. Edvard Vik 328
Småprat från Paris. Ann Margret Holmgren f. Tersmeden 330
Urtima riksdagens öppnande. 331
Vår nye ecklesiastikminister. 332
P.T. Cleve (Nekrolog) 332
Den internationella konstutställningen i Venedig. 333
Ur dagskrönikan. 333
På tioårsdagen af Esseldes död. 334
I vindskupan. (forts. och slut) Sophie Linge 334
Hvad det gamla skåpet berättade. H. Mikael 335
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 336

1905:27 Vallen och dess innehafvare. Karla Rönne 337
Mot den glimmande lyckans år. Sven Bjarne 339
Huru skall lungsotens spridning inom hemmet förhindras? 339
Sorgens afsikter. Skiss. Alice 340
Kejsar Wilhelms Sveriges-färd. 341
Det särskilda utskottet. 341
Ur dagskrönikan. 344
Ett blad ur sällskapslifvets historia. Artur Möller 344
Fröken Brite-Beate von Renner. Frida Landsort 346
Hvad det gamla skåpet berättade. (forts.) H. Mikael 346
Teater och musik. 348
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 348

1905:28 Till furstebruden. Ernst Högman 349
Hertigparets af Skåne intåg i Stockholm. 350
Samhällsmoderlighet och rösträttsintresse. Briton 350
Högsommar bland skären. Thore Blanche 351
Sorgens afsikter. Skiss. (forts. och slut) Alice 351
Huru skall lungsotens spridning inom hemmet förhindras? Hj. Tideström 353
Natt. Ellen Lundberg f. Nyblom 353
En furstlig konstnärsboning. 365
Ur dagskrönikan. 365
Den nye biskopen i Skara. 366
Ett tack från "en bland de många". Astrid Ahnfelt 366
En mönsteranstalt. Stockholms stads nya arbetsinrättning. 367
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 368

1905:29 Long. Hugo Falk 369
En visa i juli. Daniel Fallström 370
En konstnärsveteran. A.B.N. 370
Våra unioner. Ernst Atterbom 371
Under ferierna. A.H. 372
En öde gård. Skiss. (forts.) L.M. 373
Ur dagskrönikan, 376
Kalfö-Marja. En bohuslänsk kvinnotyp. Ernst Högman 376
Litteratur. 377
Hvad det gamla skåpet berättade. (forts.) H. Mikael 378
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 379

1905:30 Kejsarinnan. Eugénie. 381
Brefvet från hafvet. E. Walter Hülphers 382
Kan våra arbeterskors ställning förbättras? IV. Gerda Meyerson 382
Nathalia Florell. J.C. 383
En öde gård. Skiss. (forts. och slut) L.M. 384
Ramlösa. Anteckningar från äldre och nyare tider. Alfred B. Nilsson 385
Riksdagsmannavalet i Stockholm. 386
Det tyska eskaderbesöket i Göteborg. 386
Hertigparets af Skåne ankomst till Helsingborg och Sofiero. 387
Lycksalighetens ö. Med anledning af 50-års-dagen af skalden P.D.A. Atterboms död. Artur Möller 390
Djurskydd i sommarvärmen. 390
Från Iduns läsekrets. 390
Hvad det gamla skåpet berättade. (forts. och slut) H. Mikael 391
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 392

1905:31 Prinsessan Margareta på Sofiero. 393
Augustinatt. Daniel Fallström 393
Ur det förflutna. Mette Greger 395
Kan våra arbeterskors ställning förbättras? V. Gerda Meyerson 395
I vindstillan. Sti Hög 396
Christian Lundeberg. 398
Ur dagskrönikan. 399
Ett samlarens paradis. 400
Den gyllene stunden. Gustaf Ullman 400
En Gustaf-Adolfs-relik. 401
Hektor. En historia från Sibirien. Sergiej Jelpatievskij 402
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 403

1905:32 Den nya regeringens medlemmar. 405
"Ur svenska flottans minnen". Oscar Fredrik 406
Den nya regeringen. 406
Fosterlandssinne. Några allvarsord till Sveriges kvinnor. L-n. 406
I sista stunden. Skiss. Gustaf Ullman 406
Några blad ur en ungherres dagbok. Gottfried Kalén 408
Det tyska eskaderbesöket. 409
Ur dagskrönikan. 411
En liten konflikt. Ragnar 413
Kivik. Några anteckningar från Skånes ostkant. Helge Sandberg 413
Klubben. En moder 415
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 415

1905:33 En svensk novellist. (Gustaf Lindqvist (Mari Mihi)) Waldemar Swahn 417
Svalor i Rom. Bernhard Risberg 418
Unionsupplösningen. Ernst Atterbom 419
En nittioåring. Sigfrid Johnsson 420
Några blad ur en ungherres dagbok. (forts. och slut) Gottfried Kalén 421
Ur dagskrönikan. 424
Hektor. En historia från Sibirien. (forts.) Sergiej Jelpatievskij 425
Från Iduns läsekrets. 427
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 427

1905:34 Albert Edelfelt. (Nekrolog) E. H-N. 429
Två dikter. Vandraren. Skymning. Bo Bergman 430
Samhällsplikten och hemplikter. Sigrid Kruse 430
Kamrater. Skiss. E-A. 431
Från utgräfningarna vid Valdemarskorset. O.W. Wennersten 431
Hos Sveriges förste bondeminister. Alfred B. Nilsson 435
Sångarfesten i Chicago. 436
Hvita Bandets 4:de årsmöte. Teff. 436
Thérèse Hirsch. (Nekrolog) 437
Skollofskolonier. Thore Blanche 437
Hektor. En historia från Sibirien. (forts.) Sergiej Jelpatievskij 438
Teater och musik. 439
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 427

1905:35 En scenens stjärna. (Betty Nansen) 441
Barnet. Anders Österling 441
I en af dagens frågor. Hedvig af Petersens 442
När Aron blef en stor diktare. Efterlämnad novell af Hellen Lindgren 443
Ett svenskt diktarhem. Erik Norling 444
Ur dagskrönikan. 447
Edward Lindahl. Sigfrid Johnsson 449
På Vesuvius. Reseskiss. Ulrik Celsing 449
Hektor. En historia från Sibirien. (forts.) Sergiej Jelpatievskij 450
Teater och musik. 451
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 452

1905:36 Från unionsförhalnlingarna i Karlstad. Foto af Arvid Kjerling 453
Jag vill bygga mitt land. Elisabeth Waern-Bugge 454
Två dikter. Berguf. Furen. Martin Landahl 454
I lusthuset. Skiss. Edvard Vik 455
Övedskloster. Karla Rönne 456
Unionsförhandlingarna i Karlstad. 459
Läkaremötet. 459
"Karolinerna". E. H-n. 460
Ur dagskrönikan. 460
Gustaf och Angelita. Erik Dan Bergman 461
Från Iduns läsekrets. 462
Teater och musik. 463
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 464

1905:37 Bertha Straube. Edvard Stjernström 465
Marion. Daniel Fallström 466
"Kom, låt oss lefva för våra barn!" Jenny Velander 466
Något om Köping. En liten studie. N.P. Ödman 467
I Arkadien. Skiss. I. St. St. Lennartson 468
Köpenhamns nya rådhus. 470
"Kanton". Ambrosius 471
Folkstämning i Värmland vid konungens besök. Ida Bäckmann 472
Ur dagskrönikan. 473
Iduns fredstäflan afgjord! 473
Två män och en kvinna. En Stockholmshistoria. M.S. 474
Hektor. En historia från Sibirien. (forts. och slut) Sergiej Jelpatievskij 475
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 476

1905:38 Det nyrestaurerade Uppsala slott och dess landshöfdingepar. Mari Mihi 477
I Arkadien. Skiss. II. St. St. Lennartson 479
Något om Köping. En liten studie. (forts. och slut) N.P. Ödman 480
Skånes bröllopsgåfva till dess hertigpar. Sigfrid Johnsson 482
Ur dagskrönikan. 484
"Kom, låt oss lefva för våra barn!" (forts.) Jenny Velander 485
Två män och en kvinna. En Stockholmshistoria. (forts.) M.S. 486
Den stundande konsertsäsongen. 487
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 487

1905:39 Sven Adolf Hedin. Ernst Högman, Metta Greger 489
Ur en målares dagbok. Sigurd P. Sigurdh 491
Ryktbarhet. Thore Blanche 492
"Kom, låt oss lefva för våra barn!" (forts. och slut) Jenny Velander 492
En mor. Några dagboksanteckningar. Hanna Kamke 493
Trefaldighetskyrkan i Uppsala. Ambrosius 493
Ur dagskrönikan. 495
Två män och en kvinna. En Stockholmshistoria. (forts. och slut) M.S. 498
Teater och musik. 499
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 499

1905:40 Ett skoljubileum. OBG. 501
Korsbaneren. Gustaf Adolf Bergström 501
Det unga släktet. Ett ord för i dag. Amanda Leffler 502
Det hvita huset. Emilia Everts 502
Skola, hem och natur. Amalia Fahlstedt 504
Rådman Hermansons sista sentens. Artur Möller 505
Mälardrottningen i höststämning. Ambrosius 505
Ett landtbröllop. L.M. 507
Lisen Levisson. (Nekrolog) Amanda Leffler 508
En fasans natt. A.B.N. 508
Ur dagskrönikan. 508
Min bästa väninna. Ragnhild Prim 510
Teater och musik. 510
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 511

1905:41 Fru Anna Lamberg. Mari Mihi 513
Höst i luften. Daniel Fallström 513
Hemmet och skolan. L-N. 513
Sjuksalen n:r fem. Skiss. Maria Jouvin 514
En sommarresa på Island. Briet Asmundsson 516
Litet svampprat för Idun. --e.-- 517
Vid nittio år. 517
Ur dagskrönikan. 519
F.V.R. Areschoug. 521
En författarinna. Maria Rieck-Müller 521
Sjustjärnan. En kärlekssaga. Chicot 522
Litteratur. 523
Teater och musik. 523
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 524

1905:42 Tor Aulin. Wilhelm Petersson-Berger 525
Hvad som behöfs. Några reflexioner för Idun af Elsa Ahlström 526
Hon, som skulle varit hans hustru. Skiss. Hedvig Billing 526
En sommarresa på Island. (forts.) Briet Asmundsson 528
Axel Tallberg och hans etsarskola. Johan Nordling 529
Ur dagskrönikan. 531
Från Vasaprinsessornas ungdom. Nils Sjöberg 532
Detta lifvet. Anna Knutson 533
Domstolsscen inför vår Herre. -S-N. 533
Sjustjärnan. En kärlekssaga. (forts.) Chicot 533
Litteratur. 534
Teater och musik. 535
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 536

1905:43 Karl Staaf. Viktor Millqvist 537
Sturegatan. En Stockholmsakvarell. Ernst Högman 538
Kvinnor som arbetsgifvare och arbetstagare. Anna Hammardahl 538
Angelo. Marika Cederström (Mark Stern) 539
En annons och en protest. Red. af Idun 540
En sommarresa på Island. (forts. och slut) Briet Asmundsson 541
Unionsdramats slutakt. 543
Ur dagskrönikan. 543
"De frie". 544
Två praktfulla konstindustrialster, försålda till Ryssland. 544
Kvinnliga kontoristförbundet. En bild från det merkantila Göteborg. 545
Kvinnan och skytterörelsen. Narva 545
Sjustjärnan. En kärlekssaga. (forts.) Chicot 546
Litteratur. 547
Teater och musik. 547
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 548

1905:44 Rena färger! Daniel Fallström 549
Ett guldbröllopspar. Generalmajor och generalskan Sjöcrona. Lady Leila 550
Konung Oscar i Jönköping. 550
Fjällgubben. En politisk visa och dess poet. Birger Schöldström 550
Angelo. (forts. och slut) Marika Cederström (Mark Stern) 551
Knutstorp. Tyge Brahe och hans moder. Ett 300-årsminne. Alfred B. Nilsson 552
Henrik Schück. 555
Ur dagskrönikan. 556
På tidig visit. Elaine 557
Sjustjärnan. En kärlekssaga. (forts. och slut) Chicot 558
Teater och musik. 558
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 560

1905:45 Bertha Hübner. Gurli Linder 561
Tvänne visor om ensamhet. Fredrik Vetterlund 562
En inhemsk mission. Några ord om Norrbottens arbetsstugor. Julia Svedelius f. von Heijne 562
I sista stund. Berättelse. Amanda Kerfstedt 563
En sällsam bok. Mathilda Roos 564
Kvinnornas andelsförening Svenska hem. 565
På Axel Herman Häggs sjuttioårsdag. 565
Iduns stora litterära pristäfling. 567
Den svenska flaggans dag. 570
Till S.A. Andrées minne. 570
Ur dagskrönikan. 570
Något om revolutionsstaden Lodz och revolutionskvinnorna. Ida Bäckmann 571
En hädangången målarinna. (Josefina Holmlund) 572
Gustaf Wicklund. 572
Leonora Kristina Ulfeldt. En historisk minnesbild. Emil Larsson 573
Litteratur. 574
Teater och musik. 574
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 575

1905:46 Olof Högberg. Den nyupptäckte författaren. Olof Högberg 577
Två skärgårdsdikter. Daniel Fallström 578
En sällsam bok. (forts. och slut) Mathilda Roos 579
Aurore Lundqvist. H. V-N. 579
En förlorad operakväll. Humoresk. Arvid Axelson 580
Byråkrati. Thore Blanche 581
Den nya ministären. 582
Lundsbergs privatskola. Ivar Jonsson 583
Våra textila utställningar. 584
Flagghyllningen i landsorten. 584
Prins Wilhelm ombord på Freja. 584
Ur dagskrönikan. 586
Gustaf Adolfdagens firande bland svenskar i Köpenhamn. Bref till Idun. A. S-n. 586
Leonora Kristina Ulfeldt. En historisk minnesbild. (forts.) Emil Larsson 587
Harpisten Astrid Ydén. 588
Teater och musik. 589
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 589

1905:47 Hans Emil Larsson. F. Vetterlund 590
"Chateau d'Espagne". Helena Nyblom 592
Något om kvinnlig företagsamhet. Metta Greger 592
En pianolektion. Efterlämnad novell af Hellen Lindgren 593
Stockholms första centralkök. 595
Från en svensk zoologs Afrikafärd. 597
Ur dagskrönikan. 597
Till jungfru Anna-Lisa från fröken Malin. Ingemar 597
Leonora Kristina Ulfeldt. En historisk minnesbild. (forts.) Emil Larsson 598
Litteratur. 599
Teater och musik. 589
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 589

1905:48 Henning Berger. Bo Bergman 603
Ej många ord. Frithiof Hellberg 604
Hon. K.G. Ossian-Nilsson 605
"I mörker och dödens skugga..." Elisabeth Anrep-Nordin 605
En pianolektion. Efterlämnad novell. (forts. och slut) Hellen Lindgren 606
Ett och annat om Rydboholm. John Kruse 607
Leonora Kristina Ulfeldt. En historisk minnesbild. (forts.) Emil Larsson 610
Litteratur. 611
Teater och musik. 611
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 612
Ur dagskrönikan. 615
Blinda hönor. Elin Wägner 616
1905:49 Nobeldagen. 617
Henryk Sienkiewicz. E. Weer 617
Så länge ens själ är lefvande ung. Sigrid Elmblad 619
Var välsignad! Indisk legend. Henryk Sienkiewicz 619
Svenskhet och julgransprydnader. Laura Fitinghoff 619
Lifsfrågor. Artur Möller 620
Årets nobelpristagare. 621
Vår nya diplomati. 624
En kvinnlig biblioteksamanuens. (Valfrid Palmgren) 624
Ett stenografiskt 25-årsjubileum. 624
På invigningsfest hos Stockholms kvinnliga fäktklubb. Ida Bäckmann 625
Ur dagskrönikan. 625
Litteratur. 626
Teater och musik. 626
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 627

1905:50 Wilhelm Stenhammar. W.L. 629
Alla som en. Pen 630
Bertha von Suttner - årets fredspristagare. 631
Det går mot jul...Ellen Lundberg f. Nyblom 631
Ett besök. Edvard Vik 631
Stockholms arbetsstugor för barn. 632
Oscarsfesten i London den 1 dec. Bref till Idun med originalpennteckningar af Otto Hagborg 633
Ottilia Adelborgs femtioårsfest. Anna Wahlenberg 634
En afton hos "Sankt Erik". 635
Prisutdelningen på Nobeldagen. 638
Till Idun från "Freja". Bref från vår specielle korrespondent. P-g. 638
"Sigfrid" å Kungl. teatern. F. Hbg. 639
Litteratur. 640
Ur dagskrönikan. 642
Teater och musik. 642
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 642

1905:51 Alf Wallander. Gurli Linder 645
Böra kvinnorna ha politisk rösträtt? Fem petitioner till regeringen. J.B. 648
Midvinterfest. Anna Knutson 648
Den bästa julgåfvan. Skiss. Arvid Axelson 649
Revolutionen i Östersjöländerna. 650
Till alla Iduns läsare och vänner. Iduns redaktion 651
Grafisk konst. 651
Boden-kommittén. 652
Ur dagskrönikan. 653
Till Sveriges kvinnor! Z. 653
Det försvinnande Stockholm. 654
Konstnärliga bronser. 655
En kvinnornas förening i Malmö. 655
Ett ungdomens kärleksverk. 656
Ett besök. Edvard Vik 656
Almanack för husmödrar 1906. 657
Litteratur. 657
Ur dagskrönikan. 642
Teater och musik. 658
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 659
Breflåda. 659

1905:52 En julafton i skandinaviska sjömanshemmet i London. Eyvor Steen 661
De svenska kvinnornas rösträttsrörelse. 663
Den förlorade sonen. Harald Jacobson 663
Små glädjeämnen. Skiss. Sophie Linge 664
När Fylgia sjösattes. Ellen Lundberg f. Nyblom 667
Också ett världsrekord. Bref från Iduns Pariskorrespondent. Quo vadis 668
Ur dagskrönikan. 669
Fru Malin. Maria Rieck-Müller 669
Idun 1906. 671
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 672
1905:Julnummer Innehållsförteckning. 1
Julängeln. Anna M. Roos 3
Barnet. Berättelse af Gustaf af Geijerstam 5
Paradisfågeln. Berättelse af Amanda Kerfstedt 8
Lifvets källa. K.G. Ossian-Nilsson 12
Tjänsten. Berättelse af Henning Berger 13
Friseglaren. Berättelse af Vilma Lindhé 16
Tre dikter af Vilhelm Ekelund 19
En kvinnlig akademi. Iduns redaktion 20
Ett bref. Bo Bergman 22
Drömslottet. Daniel Fallström 25
Gärda. Berättelse af Hjalmar Söderberg 26
Slottsfrun. En berättelse af Annie Quiding 28
Farmor spelar. Sten Granlund 31
Den förlorade klockan. Skiss af Anna Wahlenberg 32
Allt är gåtor. Ellen Lundberg f. Nyblom 34

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen