Göteborgs universitetsbibliotek: Idun 1904

Idun 1904

f
1904: Innehåll Innehållsförteckning 1904

1904:1 Morgonrodnad öfver Stockholm. Ernst Högman 1
Kvinnlig värneplikt. E.K. 2
Gustaf Fröding. Ruben G:son Berg 3
Nyårsnatten i Sankta Maria. En fantasi af Pen 5
Ur dagskrönikan. 6
Det kvinnliga Venedigs goda ängel. Astrid Ahnfelt 9
Ett par bruns kängor. Berättelse af Esaias Collin 10
Märta Petrini. 11
En trerumslägenhet. D. Blomberg 12
Interiör. Skiss. Hellen Lindgren 12
Bolaget John Bergvall eller hur men gör en nyårsrevy. 13
Teater och musik. 14
Idun 1904. 15
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 16

1904:2 Våra sydpolsfarares hemkomst. 17
Anna Almkvist. (Nekrolog) Amalia Fahlstedt 18
Vinternattsdrömmar. E.N. Söderberg 18
I tjänarinnefrågan. Red. 18
Vid Bellosguardos Barrièra. En stämningsbild från Florens. Alice Nordin 19
Konflikten inom Handarbetets vänner. Red. 20
Interiör. Skiss. (forts. och slut) Hellen Lindgren 20
En arbetets belöning. 24
Prinsessan Mathilde. (Nekrolog) 24
Centralförbundets vinterkurser. 24
Kärlek. Berättelse för Idun af A. 24
Litteratur. J.N-g. 26
Teater och musik. 26
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 27

1904:3 Till konung Oscar på 75-årsdagen. Daniel Fallström 29
Den 21 januari 1904. 31
Fädrens arfvegods. Fanny Månsson 31
Grefve Birger Mörner. 32
Vid Bosporen. Ögonblicksbilder för Idun af Birger Mörner 32
Eva Fryxell. 33
Ur dagskrönikan. 33
En nittio-åring. (Karin Vult von Steijern) 34
Luftslott - på badstuguholmen. John Kruse 34
Ett skeppsgossehem. A. W-N. 37
En natt. Frida Landsort 38
Vi och de sörjande. M.P. 39
Kärlek. Berättelse. (forts. och slut) A. 40
Från Iduns läsekrets. 41
Teater och musik. 41
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 42

1904:4 Carl Gustaf Estlander. Jacob Ahrenberg 43
Moderna andar. Steffen 43
Notturno i grått och rödt. Gustaf Ullman 44
Utsliten. Skiss. Sophie Linge 45
"Nationaldräkts-frågan". M. J-N. 45
Ytterst vid synranden. Scaevola 46
Karl Johan Berg. Laura Fitinghoff 47
Stockholm i festdräkt. 47
En stad i lågor. 50
Ur dagskrönikan. 51
Då råd gifvas. Dagmar Bergström 51
När herrarna inte ville dansa. Skiss. Lell 51
Teater och musik. 53
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 54

1904:5 Johan Ludvig Runeberg, fosterlandskänslans skald. Wentzel Hagelstam 55
Ur diktcykeln "En länsman och en präst". Pehr J. Wallin 57
Kvinnliga ungkarlshem. Briton 57
Stor litterär pristäfling för kortare noveller och uppsatser. Redaktionen af Idun 58
Vid Bosporen. Ögonblicksbilder. (forts.) Birger Mörner 58
Sveriges utsädesförening. 59
Ur dagskrönikan. 61
Den gamla gökklockan. Skiss. Rosa Fitinghoff 62
Margareta Cecilia Karinen. Hugo Samzelius 63
De norska kadetterna i turkarnas stad. Brefkort till Idun från Konstantinopel. Cric-Cric 63
Melins stenografi i fem lektioner. 64
Runebergs-litteratur. J. N-G. 64
Prästen i Sataragunda, berättelse för Idun af Maria Jouvin 64
Teater och musik. 66
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 66

1904:6 Det norska statsministerparet. 67
På vägen genom lifvet. Frida Landsort 67
När sol går ner. Sigrid Elmblad 68
En kvinnogärning. Percy 68
Abbazia. Thore Blanche 69
Folke Wancke. V.G. Balck 70
Prästen i Sataragunda. (forts. och slut) Maria Jouvin 70
Ett besök i arbetsstugan i Hagalund. M.L. 71
Grefve C.G. Lewenhaupt på Aske. -R. 72
Inför kriget. 72
Ur dagskrönikan. 74
Paret von Grumme. De pooulära hjälparne från Aalesund. 75
Ett blomster på vägen. Tidsbild af Quid Vita 75
Melins stenografi i fem lektioner. (forts.) 76
Teater och musik. 76
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 78

1904:7 Victorine Carleson. (Nekrolog) Ada Rydström 79
På gatan. Anna M. Roos 80
Josts äpple. Hanna Wijnbladh 80
En vinterdag på en sydtysk medeltidsborg. John Hertz 81
Ett blomster på vägen. (forts. och slut) Quid Vita 82
Den norska konstutställningen. I. 83
Ur dagskrönikan. 89
Ytterst vid synranden. Scaevola 89
En liten "godtfru". Laura Fitinghoff 90
En skottdagshistoria. Eyvor Steen 90
Från Iduns läsekrets. 91
Melins stenografi i fem lektioner. (forts.) 92
Teater och musik. 92
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 94

1904:8 Ett kåseri om Elisabeth Kuylenstierna. René 95
Skymning. Märta Sture 96
Ett steg i den rätta riktningen. Laura Fitinghoff 96
En skottdagshistoria. (forts. och slut) Eyvor Steen 97
Den norska konstutställningen. II. E. H-N. 99
Kejsarstaden vid Donau. 101
Ur dagskrönikan. 102
Daniel Fallström på tourné. 104
Teater och musik. 104
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 106

1904:9 Till Adolf Lindbergs porträtt. Georg Nordensvan 107
De utestängda. Anna Wahlenberg 108
Två båtar. Mari Mihi 109
Brittiska och utländska bibelsällskapets jubileum. P.P. 110
"Damernas salong". Edvard Stjernström 112
Ur dagskrönikan. 113
En lustfärd på den hvita Siljan. 114
Vår trettonde biskop. 114
Ett steg i den rätta riktningen. (forts.) Laura Fitinghoff 114
Från Iduns läsekrets. 115
En gammal sko. Draba Werna 116
Melins stenografi i fem lektioner. (forts.) 117
Filip Tammelin. 117
Gamle klockarfar. Filip Tammelin 117
Teater och musik. 117
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 118

1904:10 Edvard Grieg. Ida Bäckmann 119
Konstnären. Vapne 120
Ett steg i den rätta riktningen. (forts. och slut) Laura Fitinghoff 120
Vid Bosporen. (forts. och slut) Birger Mörner 121
Carl Yngve Sahlin. 123
Adolf Noreen. Ruben G:son Berg 123
Veckans konst. 124
Gotland under vapen. 125
Ur dagskrönikan. 126
Till Iduns finska läsare! Redaktionen af Idun 126
"Au revoir, Carl Emil!" Ellen Idström 126
Melins stenografi i fem lektioner. (forts.) 128
Från Iduns läsekrets. 128
Teater och musik. 128
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 130

1904:11 Harriet Bosse. René 131
Två sonetter af Frida Landsort 132
Husliga anordningar i England. Apropos tjänarinnefrågan. Briton 132
Den gamla aralian. John Kruse 133
"De utestängda". Rica 134
Ett stycke barnpsykologi. Ola Hansson 135
Stockholmarnes första vårdag. 135
Ur dagskrönikan. 137
Trollsländan. Skiss. O-E. 138
Melins stenografi i fem lektioner. (forts. och slut) 139
Från Iduns läsekrets. 139
Litteratur. 139
Teater och musik. 140
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 142

1904:12 En rådhusarkitekt. Elisa Kielland 143
Tidig vår. Sti Hög 144
Fru Evas hushållspenningar. En liten ekonomisk studie för Idun af Ann Y. 144
Från Hidingebro till Klunkhyttan. Vinterbild från Nerike. Karl Nissen 146
Kejsarinnan våren. G. von Düben 147
Ett kvinnornas gymnastikinstitut. E. S-M. 147
Ur dagskrönikan. 149
På barnens sjuksal. G.O. 150
Trollsländan. Skiss. O-E. 150
Teater och musik. 153
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 153

1904:13 Karl Nordström och Christian Eriksson. Litet randtext till porträtten af Georg Nordensvan 155
Tre legender af Anna Knutson 157
Några tankar om lidandet. E. R-Y. 157
En vårskur. Skiss. Helga Thorolf 158
En kulturbärare. 160
Julius Günther. 161
Medlidande. Thore Blanche 161
En gustaviansk möbelutställning. 161
"Handarbetets vänner". 162
Svenska folkdanser i Lausanne. S.S. 162
Stockholms förnämsta yacht-varf i aska. 163
Också han... Olle 163
"Vårt försvar". Några ögonblicksbilder från en rekognosceringstur runt Stockholm. Antonius 164
Teater och musik. 165
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 165

1904:14 Peter och Betty Nansen. David Sprengel 166
"Den nya kvinnan". S--N. 169
Per spelemans visa. Anna M. Roos 170
Gumlösa kyrka. Ett grusadt medeltidstempel. A.O. Lindfors 170
Stenen i Döraberget. Skiss. Walter Hülphers 171
I gevär! 172
Konstnärsförbundets utställningar. 174
En hyllning. 174
Ur dagskrönikan. 174
Mödrar. L.B. 174
Selma Lagerlöf i Norge. Brev til Idun fra Helene Lassen 175
Från en husmor på landet. N.J. 176
Från Iduns läsekrets. 176
Teater och musik. 177
Ur lifvets komedi. Skiss. Inez Ström 177
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 178

1904:15 Sigrid Westerlind. Vox 179
Lifsfloden. Harald Jacobson 180
Då en mor skall dö. Dagmar Bergström 180
Musiken i hemmen. Alle A. 181
Vid Bosporen. Ögonblicksbilder. (forts.) Birger Mörner 182
Civiläktenskapet. 183
Två furstemöten. 184
Svenskarnes dag vid världsutställningen i S:t Louis. Gösta Lindman 185
Ur dagskrönikan. 185
Stenen i Döraberget. Skiss. (forts. och slut) Walter Hülphers 186
Ett svenskt röntgeninstitut i Santiago. Bref till Idun. Sten 188
Ur lifvets komedi. Skiss. (forts.) Inez Ström 188
Teater och musik. 188
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 190

1904:16 Adolf Hedin. Erik Thyselius 191
Kvinnornas politiska rösträtt. Adolf Hedin 192
Svenskhet i våra hem! L.I. Wahlman 194
Stockholms rådhusfråga. 196
Vårens senaste konstutställning. E. H-N. 197
Ur dagskrönikan. 198
Bronskvinnan. Frida Landsort 198
Från Iduns läsekrets. 199
Ur lifvets komedi. Skiss. (forts. och slut) Inez Ström 200
Teater och musik. 201
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 202
Kriget. 203

1904:17 Viktor Balck. Thore Blanche 205
Stilla stund. Gustaf Ullman 206
Något om spetsar. A propos den pågående spetsutställningen. C.H. 206
Vid Bosporen. Ögonblicksbilder. (forts.) Birger Mörner 207
Vårens senaste konstutställning. II. E. H-N. 208
Världsutställningen i S:t Louis. 210
Stockholms äldste borgare. 211
Bronskvinnan. (forts.) Frida Landsort 211
"Den närmaste plikten". Hanna Kamke 212
Från vildmarks och järnvägsbyggarelif. Blad ur fru Sara Stares anteckningar. I. Hopsamlade af Maria Rieck-Müller 214
Teater och musik. 215
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 216
Ur dagskrönikan. 217

1904:18 Ett silfverbröllop i Göteborg. 219
Kvinnans politiska rösträtt inför riksdagen. Carl Lindhagen 221
Majvisa. Sigrid Elmblad 221
En böneman. Skiss. Sigurd P. Sigurdh 221
Bronskvinnan. (forts.) Frida Landsort 223
Konsten i skolan. 224
Tärnö slott. Ett lyckligt hem. Gunnila von Düben 225
Ur dagskrönikan. 226
En barnsko. Utkast af Georgia Bartholin Dahlander 226
I vårluft. Skiss. Hillis 227
Litteratur. J. N-g. 228
Teater och musik. 229
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 229

1904:19 En publicistisk dubbeljubilar. Albert Andersson Edenberg 231
Castelluccio. Ellen Lundberg f. Nyblom 231
Hemmen och ungdomsglädjen. J. G-n. 232
En kvinnlig filosof. L. Lind af Hageby 233
Ett besök i Bergsmansstugan. Briton 234
Bronskvinnan. (forts.) Frida Landsort 235
Automobilkatastrofen utanför Paris. Kortbref från vår Pariskorrespondent. R.E.S. 238
Tre konstnärer. 238
Ur dagskrönikan. 238
Mamsell Brittine. Skiss. Ulla Linder 239
Teater och musik. 241
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 241

1904:20 Hugo Alfvén. Ernst Högman 243
Wien i slutet af december 1903. Hugo Alfvén 243
Tre legender. Anna Knutson 244
Från politikens gårdar. 244
De båda Ahmed. En Biskrahistoria af Anna M. Roos 245
De fattiga. Thore Blanche 247
Ett lärarinnejubileum. 247
Vårt beskickningshus i Madrid. 248
Henry Stanley. (Nekrolog) 250
Ur dagskrönikan. 250

Bronskvinnan. (forts.) Frida Landsort 251
Från Iduns läsekrets. 252
Vårvisa. Henrik Myrdal 253
Teater och musik. 253
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 253
S:t Louis-utställningens öppnande den 30:de april 1904. Gösta Lindman 255

1904:21 Johanne Meyer. Saxon 257
Tre dikter af Bo Bergman 257
Från politikens gårdar. 258
En kamp. Gerda Fahlroth 258
Fru Göranssons skandal. Steffen 260
"Det konglige Theater" i Köpenhamn. Gustav Hetsch 261
Till Skanör och Falsterbo. Pehr J. Wallin 263
Flickan som kunde baka tunnbröd. Chicot 264
Ur dagskrönikan. 265
Bronskvinnan. (forts. och slut) Frida Landsort 266
Litteratur. J. N-g. 267
Teater och musik. 267
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 267

1904:22 Louise M. Mörner. (Nekrolog) Gammal vän 269
Sommarferier. Skiss. Karla Rönne 269
Eken. Harald Jacobson 270
Onkel Adam, 1804-6 juni 1904. Gottfried Kalén 270
Den tjänande systern. 272
Ett femårsjubileum för "egna hem". Sven Åkerblom 272
En "egna-hems-visa". N.P. Ödman 273
Bertil Boys dröm. Malin Ödmann 273
Ur dagskrönikan. 276
Folkvisedanser på Skansen. Ann-Margret Holmgren, f. Tersmeden 277
S:t Knutsgillens i Skåne. A.O.L. 278
Ett nergräfdt pund. Ego 278
Från Iduns läsekrets. 278
Flickan som kunde baka tunnbröd. (forts. och slut) Chicot 278
Teater och musik. 279
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 280

1904:23 Rosa Bernhardina Forstén. 281
På balkongen. Sigurd P. Sigurdh 281
Mitt hem. Malin Ödmann 282
Vår- och höstdagjämning. Skiss. A. 282
En svensk-amerikansk skulptör. Helge Sandberg 284
Din gosse. Några reflektioner. Eyvor Steen 284
Det gamla skolhuset. Hanna Wijnbladh 285
Ur dagskrönikan. 286
Anna Edelheim. V. Lindman 288
Om de nio och nittio. Frida Landsort 288
"Til fjelds under granelien". En Uppsalahistoria. Sti Hög 289
Ut. Novell. Britta Mörk 290
Litteratur. 291
Teater och musik. 292
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 292

1904:24 Ur det förnäma Londons krönika. HLG. 293
När häggen blommar. Skiss. Anna Berg 293
Klippudden. Gustaf Ullman 294
Selma Lagerlöfs holländska öfversättarinna. Ida Bäckmann 294
Från kvinnorösträttskongressen i Berlin. J.W. 295
Sommarminnen från Sätersdalen i Norge. Helge Sandberg 296
En svensk-amerikansk skulptör. Helge Sandberg 284
Din gosse. Några reflektioner. (forts. och slut) Eyvor Steen 297
Ur dagskrönikan. 290
På andra sidan. Berättelse för Idun af Sofie Linge 300
Teater och musik. 303
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 304

1904:25 Kalmar och publicistmötet. 305
Midsommar. Knut Stangenberg 306
Skisser från S:t Louisutställningen. -g. 307
Sjötorpsfolket. Skiss. U.C. 308
Ur dagskrönikan. 312
Ut. Novell. (forts.) Britta Mörk 313
Från kvinnosakskongressen i Berlin. J.W. 315
Sveriges dag. Ernst Lindblom 316
Från Iduns läsekrets. 316
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 316

1904:26 Oscar Baeckström. Ernst Högman 317
Sommar! Daniel Fallström 318
Några allvarsord om den svenska kvinnan. Vineta 318
Sommarminnen från Sätersdalen i Norge. (forts. och slut) Helge Sandberg 319
Gentlemän. Thore Blanche 321
Ungdomsmötet i Leksand. P.P. 321
Ur dagskrönikan. 322
I lugnet. Skiss. A. 324
Skisser från S:t Louisutställningen. II. -g. 326
Ut. Novell. (forts.) Britta Mörk 327
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 328

1904:27 En uppländsk jorddrott. -a. 329
Hemmets själ. Ernst Högman 330
Minderåriga och teatern. E.N. 330
Skisser från S:t Louisutställningen. III. -g. 332
Där tiden står stilla. Lotten Ekman 333
Det ofattbara. P.G. Norberg 333
J.A. Björklund. 334
Stockholms nyaste badinrättning. 335
Josua Lindahl. W. Lindberg 335
Intryck från Hvita Bandets 3:dje årsmöte i Helsingborg. Teff 337
I lugnet. Skiss. (forts. och slut) A. 337
Ur dagskrönikan. 338
Ut. Novell. (forts.) Britta Mörk 339
Från Iduns läsekrets. 340
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 340

1904:28 "Rusthållarmor på Claestorp". (Grefvinnan Louise Lewenhaupt) S.P.S. 341
Stockholms djurskyddskontor. En viktig samhällsinrättning. 342
Julibilder. Anders Österling 342
"Svenskarnes dag" i S:t Louis. -g. 343
I det gröna gräset. Ett Biskraminne af Anna M. Roos 343
En utställning, som bör ses. Marstrandsbref till Idun. Jonas Brag 345
Ur dagskrönikan. 346
Prins Eugens nya skoltafla. 347
På skuggsidan. Skiss. Nella Norrvall 348
Hemma. Fredrik Nycander 350
Respekt och naturlighet. J. G-N. 350
Ut. Novell. (forts.) Britta Mörk 351
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 352

1904:29 Ett författarhem i Grenna. Frida Landsort 353
I nunnornas örtagård. Sigurd P. Sigurdh 355
Ensamhetens gåfvor. E. R-y. 355
I det gröna gräset. Ett Biskraminne. (forts. och slut) Anna M. Roos 356
Stockholms nya vattenverk. 359
Ett norskt "Skansen". De Sandvigska samlingarna i Lillehammer. Ernst Högman 359
Paul Krüger. Några personliga minnen för Idun af Ida Bäckmann 360
Den nye akademikern. 361
"Sylvia". Mila Hallman 361
Ur dagskrönikan. 362
En 25-årig privatskola på landsbygden. K.S. 363
Ut. Novell. (forts.) Britta Mörk 363
Från Iduns läsekrets. 364
Teater och musik. 364
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 364

1904:30 Fru Karla Thelin och Kumla barnhem. E.K. 365
Sommarvillor. Gammelmor 366
Adagio. Sti Hög 367
I den Betlehemitiska vingården. Elsa Ribbing 367
Ur dagskrönikan. 372
Galgpliggens hemlighet. En sägen från kusten. Johan Levart 373
Ut. Novell. (forts. och slut) Britta Mörk 374
Teater och musik. 375
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 376

1904:31 Skarhult. Ett skånskt herresäte. Karla Rönne 377
Ritardando. Paul Nilsson 378
Perspektiv. M. Greger 379
En främmande fågel. Huldi Torekell 379
"Odödlighetens ö". Ett litet sommarminne. F.S.S. 381
Ur dagskrönikan. 383
Den svenska slöjden i Amerika. H.S. 384
Skisser från S:t Louisutställningen. G. G-g. 384
Galgpliggens hemlighet. En sägen från kusten. (forts. och slut) Johan Levart 386
Då..nu..när...S.L. 387
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 388

1904:32 Cecilia Montgomery-Cederhielm född Nordenfeldt. J.C. von Hofsten 389
I Dalby vik. Harald Jacobson 390
Kärlek. A.-r. 390
Kronprinsessan Victorias vårdanstalt för skrofulösa barn. 391
En lycklig människa. Laura Fitinghoff 392
Svensk konstindustri i S:t Louis. G. G-g. 393
Sommarkurserna i Stockholm. 394
Mathilda Langlet. (Nekrolog) 395
Blomsterhälsning. Arthur Sjögren 395
Ur dagskrönikan. 396
Änkans son. Skiss. A. 396
Såsom genom eld. Novell. Alice Arndt 398
Praktiska kurser på Ekebyholm. Gerda Meyerson 399
Teater och musik. 399
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 400

1904:33 Kungadagar i Marstrand. 401
Högt öfver dalen. Ellen Lundberg f. Nyblom 403
Barnutflykterna i Göteborg. Dina 403
Några timmar i Åhus. Ett reseminne af N.P. Ödman 403
Änkars son. Skiss. (forts.) A. 405
Ur dagskrönikan. 407
Sommar. Frida Landsort 408
Skisser från S:t Louisutställningen. G. G-g. 409
Såsom genom eld. Novell. II. Alice Arndt 410
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 400

1904:34 En finsk bildhuggarinna. V. Lindman 413
Två sonetter. Albert Henning 413
Är kärleken allt? Pen 414
Änkars son. Skiss. (forts. och slut) A. 414
Några timmar i Åhus. Ett reseminne. (forts. och slut) N.P. Ödman 415
En folkbildningsanstalt i höga Norden. -l-n. 417
Ur dagskrönikan. 418
"Säker hand och säkert öga". 419
En kurs för inläggning af frukt och grönsaker. 420
En utställning i Siena. Alice Nordin 420
Natan Bruns historia. Berättelse af Sigrid Hampusdotter 422
Teater och musik. 423
V.E. Öman. (Nekrolog) Ernst Högman 423
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 424

1904:35 I Hvita Bandets tecken. M. Sandström 425
Kan hemtrefnaden få en fiende i centralköket? Metta Greger 426
Åter i sadeln. Sten Granlund 427
"Den höje ö". Några intryck från Bornholm. Anders Roswall 427
Rasskillnad. Thore Blanche 428
Iduns litterära pristäfling. Iduns redaktion 429
Läkarkongressen. 429
Engelska kommunalmän i Stockholm. 429
Sveriges största skytteförening och dess nyinvigda mönsterbana. 430
John Fröberg, Finspong. Ett 25-årsjubileum. G. W-M. 431
Prästmötet. 432
När Anna skulle ut att tjäna. Skiss. Sten Berg 434
Från Iduns läsekrets. 435
Teater och musik. 435
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 436

1904:36 Halmstads slott. 437
Bara en kaffetår. Hulda Brolin 438
Ett ungdomsporträtt af Mathilda Langlet. 440
Från en sörmländsk herrgård. N.J. 440
När ridån faller. Civilis 441
Nordiska läkarkongressen. 443
Katastrofen vid Liaojang. 443
Ur dagskrönikan. 444
Annie Besant. L-R. 445
Feriebarn. Olle 445
Natan Bruns historia. Berättelse. (forts.) Sigrid Hampusdotter 446
Teater och musik. 447
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 448

1904:37 En karrikatyrtecknare. Ernst Högman 449
På heden. Gustaf Adolf Bergström 451
Våra vänner luffarne. M. Vallquist 451
Upplysningar rörande olika lefnadsbanor. 452
Kalle och Topsy. En barnstudie. Jenny Hallin 453
En rysk spejerska. 454
Ur dagskrönikan. 455
En prisbelönad kvinnlig jordbrukare. (Johanna Herrlin) 456
Natan Bruns historia. Berättelse. (forts.) Sigrid Hampusdotter 456
Intryck från utställningen i Siena. II. Alice Nordin 458
Teater och musik. 459
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 460

1904:38 Ett fashionabelt bröllop. L.G.N. 461
När sommaren dog. Sigurd P. Sigurdh 461

Andras vägar. Dagmar Bergström 462
En gammal polonaise. Skiss. Mildred H. Thorburn 462
Konsten på S:t Louisutställningen. G. G-G. 464
Prins Hamlets stad. Alfred B. Nilson 465
Hanna Hvitfelt. Birger Schöldström 468
Trädgårdsutställningen i Göteborg. X. 469
Ur dagskrönikan. 469
Natan Bruns historia. Berättelse. (forts. och slut) Sigrid Hampusdotter 470
Gamle prosten. Ett barndomsminne. Ernst Westerberg 470
Från Iduns läsekrets. 471
Teater och musik. 471
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 472

1904:39 Ett folkkärt höfdingepar. E.N. Söderberg 473
Jag vill gå bort. Hellen Lindgren 474
Nya former. Metta Greger 474
Fröknarna Uhrn. Skiss. Elin Wägner 475
Carl Milles nyaste konstverk. 478
Då krigsfacklan blossar. 478
Ur dagskrönikan. 481
Det återuppståndna Kina. 483
Adelsgodset Stenhammar. J. Hulting 483
Mor och dotter emellan. H. 484
Konsten på S:t Louisutställningen. II. G. G-G. 484
En vilsegången. Frida Landsort 485
Gamle prosten. Ett barndomsminne. (forts. och slut) Ernst Westerberg 485
Från Iduns läsekrets. 486
Teater och musik. 486
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 486

1904:40 Det lysande Mukden. 487
Louisa Alcott. 488
I Stockholm. Thore Blanche 491
En höstfärd på Strömsholms kanal. Från Stockholm till Ludvika. 491
Ur dagskrönikan. 494
Morske Achilles. En historia från Skåne af Esaias Collin 495
Från Iduns läsekrets. 497
Teater och musik. 497
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 498

1904:41 Ett lärdomshem i Djursholm. Johan Nordling 499
Vi och kärleken. Elin Pålman 502
Ny stor litterär pristäfling för Iduns romanbiblitek. Frithiof Hellberg 503
En furstlig sjöofficer. 504
Hjältarne vid Magersfontein. 504
Hufvudstadens nya vattenverk. 504
En isländsk märkeskvinna. (Briet Bjarnhjedinsdottir) Ann Margret Holmgren f. Tersmeden 505
Telegrafverkets nye chef. 506
Ur dagskrönikan. 506
Mina ormbunkar. Marja 507
Ett fult streck. Red. af Idun 508
I senhöstkvällen. Em. Ess. 508
Från vildmarks och järnvägsbyggarelif. Blad ur fru Sara Stares anteckningar. II. Hopsamlade af Maria Rieck-Müller 508
Teater och musik. 509
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 510

1904:42 Ingeborg Zethelius. E.N. Söderberg 511
Drottning Dagmar. Birger Swartling 512
Förslag till reformer inom hushållsväsendt. I. Metta Greger 512
Makter. Berättelse. Ivar Dal 513
Råd till unga svenskor, som resa till Paris. Louise Lundberg-Lombard 515
Anna Stecksén. (Nekrolog) 515
Det nyrestaurerade riddarhuset. 517
Gustaf Jacob Keijser. G.L. 517
Ur dagskrönikan. 518
Sommar i Appeninerna. Ellen Lundberg f. Nyblom 519
Återseende. Dramatisk bagatell af Sigrid Kruse 520
Teater och musik. 521
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 510

1904:43 Artistparet Elmblad. Ernst Högman 523
Anna Stecksén. Några minnesord. Hanna A. 525
Min vissna ros. Harald Jacobson 525
Förslag till reformer inom hushållsväsendt. II. Metta Greger 525
En pyrrhusseger. Skiss. Georgina Bartholin-Dahlander 526
Stockholms högskola och dess 25-årsjubileum. 527
K.P. Arnoldson. 530
Ur dagskrönikan. 530
Konsul Bernhard Lang. B. 530
Något om barnavård. Hedda Andersson 530
Från vildmarks och järnvägsbyggarelif. Blad ur fru Sara Stares anteckningar. III. Hopsamlade af Maria Rieck-Müller 531
Återseende. Dramatisk bagatell. (forts. och slut) Sigrid Kruse 532
Teater och musik. 533
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 534

1904:44 Stockholms högskolas 25-årsfest på Vetenskapsakademien. Teckning af Hj. Eneroth 535
Augusta Wikström. Lady Leila 536
En kvinnlig stipendiat om smålandtbruket. 536
Gångstigen. Ernst Högman 537
En pyrrhusseger. Skiss. (forts. och slut) Georgina Bartholin-Dahlander 537
Buddisering af mjölk. 539
"De Fries", taflor. E. H-n. 540
Ur dagskrönikan. 540
Litteratur. J. N-g. 543
Goodtemplarordens 25-årsjubileum. 544
Strejk. Skiss. Atti 545
Teater och musik. 545
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 546

1904:45 Wilhelm Walldén. V. L-t. 547
Hvad de kvinnliga rösträttsföreningarna vilja. -ll- 548
"Som en brand ur elden". Skiss. Vilma Lindhé 549
En visit i Indien. Af d:r Sven Hedin. Med illustrationer efter hinduiska fotografier. 550
Ur dagskrönikan. 553
Från textilkonstens arbetsfält. 554
En akvarellutställning. E. H-n. 556
Litteratur. 555
Strejk. Skiss. (forts.) Atti 556
Teater och musik. 557
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 558

1904:46 Vårt nya riksdagshus och dess arkitekt. I. J.von H. 559
Barmhärtighet. Snorre 560
Några ord om norsk enkelhet och hvad vi kunna lära af den. Louise Helgeby 560
Gamle prostfars begrafning. Ottilia Adelborg 561
Fogelvik. Adelaide Nauckhoff 562
En visit i Indien. Af d:r Sven Hedin. Med illustrationer efter hinduiska fotografier. (forts. och slut) 563
Skatten. Sägen från Stockholms skärgård. Anna Wahlenberg 565
Gustaf Bergström. (Nekrolog) E. H-n. 568
Från vildmarks och järnvägsbyggarelif. Blad ur fru Sara Stares anteckningar. IV. Hopsamlade af Maria Rieck-Müller 568
Ur dagskrönikan. 570
Strejk. Skiss. (forts. och slut) Atti 571
Litteratur. J.N-g. 571
Teater och musik. 572
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 573

1904:47 En hyllningsadress. 575
Det gäldar man. Hjalmar Söderberg 575
Söder eller nord? Några ord om klimat och luftkurorter. S.L. 576
Två lifsgärningar. (Hanna Nilsson, Kristina Nilsson) 576
Höflighet. Thore Blanche 577
Skatten. Sägen från Stockholms skärgård. (forts. och slut) Anna Wahlenberg 577
En hjältebragd i det tysta. Pehr J. Wallin 579
De nordiska riksdagsmännens Parisfärd. 580
En finsk skulptör. 580
Ur dagskrönikan. 582
Från vildmarks och järnvägsbyggarelif. Blad ur fru Sara Stares anteckningar. V. Hopsamlade af Maria Rieck-Müller 583
Litteratur. J. N-g. 584
Teater och musik. 584
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 585

1904:48 Baron Victor Fock. En märklig lefnadsbana. Edvard Stjernström 587
Vintervisa. Sven Bjarne 588
Den lilla staden. Stephanie 588
Han var rik ändå! Skiss. Mea Culpa 589
En ökenfärd. Elsa Ribbing 590
I "höstsol". Ögonblicksbilder från Svenska teaterförbundets marknad. 594
Ur dagskrönikan. 594
Från vildmarks och järnvägsbyggarelif. Blad ur fru Sara Stares anteckningar. VI. Hopsamlade af Maria Rieck-Müller 595
Litteratur. J. N-g. 595
Teater och musik. 596
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 597

1904:49 Årets litterära Nobelpristagare. Frederi Mistral, José Echegaray. Edvard Stjernström 599
Stockholms nya slöjdinspektris. (Fanny Blomberg) 600
Söndriga leksaker. Xemo 600
En ökenfärd. (forts. och slut) Elsa Ribbing 601
Från vildmarks och järnvägsbyggarelif. Blad ur fru Sara Stares anteckningar. VI. (forts.) Hopsamlade af Maria Rieck-Müller 602
Det nya riksdagshuset. II. 604
Helgonens nattvard. Frederi Mistral 605
Årets Nobelpristagare. 605
Svenska Akademiens Birgittamedalj. 605
Den skandinaviska veckan i Paris. 608
Något om norska barn- och ungdomsböcker. M.L. 608
Generalskan Strössel. Daniel Fallström 608
Ur dagskrönikan. 610
Hvarför vi började "turista". Rosa Fitinghoff 610
"Flintskallar". G.O. Gabrielsson 611
Från Iduns läsekrets. 612
Litteratur. J. N-g. 612
Teater och musik. 612
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 614

1904:50 Nobeldagen. 615
Kvällar vid sagoboken. Bo Bergman 616
Brefvet från hans hustru. Frida Landsort 617
Prosten Stenbergs flickor. Små ögonblicksbilder från en gammaldags prästgård. Henrik Wranér 618
En mönsteranstalt. Gefle stads nya paviljong för sinnessjuka. Agda H. 619
Ur dagskrönikan. 621
En kapitalist. Thore Blanche 622
Jullängtan. Skiss. A.D.A. 622
Teater och musik. 623
Litteratur. J. N-g. 624
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 624

1904:51 Årets akademiske pristagare. K. Lg. 627
Fyra dikter af Esaias Collin 627
Hvem knackar? Malin Ödmann 628
Lovisas julhistoria. Cabriolo 629
Välgörenhetsmärket. 630
"Ambrosia". Ett blad ur studentlifvets ekonomi. J. J-n. 630
Jullängtan. Skiss. (forts. och slut) A.D.A. 631
Stockholm i julstämning. 632
Idun 1905. 633
Ett krigsmuseum i Göteborg. 634
Ur dagskrönikan. 634
Ett ungkarlshotell. 636
Gamle stadsläkaren berättar. Jenny Löwenmark 636
Från vildmarks och järnvägsbyggarelif. Blad ur fru Sara Stares anteckningar. VII. Hopsamlade af Maria Rieck-Müller 638
Barn- och ungdomslitteratur. J. N-g. 639
Teater och musik. 639
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 640

1904:52 Lydia Wahlström. Sigrid Leijonhufvud 643
Nyårsvaka. Sigurd P. Sigurdh 644
I köld och mörker. Maria Nyström 644
Svenska Akademien och den kvinnliga diktningen. 646
"Förr i världen". Pen 646
Ur dagskrönikan. 648
Julafton på Allmänna barnhuset. 648
Berättelsen om Vassja. Ur ryska lifvet. Mona Möller 650
"Nyårslycka". Skiss. F. Bojan 651
Den gamla psalmboken. B.G.B. 652
Från vildmarks och järnvägsbyggarelif. Blad ur fru Sara Stares anteckningar. VII. (forts.) Hopsamlade af Maria Rieck-Müller 652
Teater och musik. 652
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 654

1904:Julnummer Innehållsförteckning. 1
Tre gäster. En juldikt af Esaias Collin 3
Lisa Cajsa Ek. En fantasi af Märta Starnberg 4
April. En diktcykel af Oscar Levertin 8
Kyrkan i Finnerödja. En gammal sägen af Anna Knutson 10
Lycklig utan att veta det. Berättelse af Gustaf af Geijerstam 13
Offer. Berättelse af Hilma Angered Strandberg 15
Solförmörkelsen. Bo Bergman 17
Drömmen om ålderdomen. Hjalmar Söderberg 20
Strykaren. Gustaf Ullman 21
Sex. Berättelse af Elisabeth Lilljebjörn 23
En jaktsyn. E.A. Karlfeldt 25
Släkten. Berättelse af Mari Mihi 26
Villatjufven. Henning Berger 28
Spökhistorier. Annie Quiding 30
Ett reseäfventyr. Berättadt af Bernt Lie 32
Den ensamma. Anders Österling 33

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen