Göteborgs universitetsbibliotek: Idun 1903

Idun 1903

1903:Innehåll Innehållsförteckning för 1903
1903:1 Det grefliga Wachtmeisterska fidelkomisset Johannishus. Adelaide Nauckhoff 1
Nyårsklockor. Anna Knutson 2
Årsskifte. Signild 2
Julafton på Sjömanshemmet i Stockholm. E-TH. 5
"En droppe mjölk". En liten bild, uppfångad i verklighetens kamera. Mathilda Langlet 6
Litteratur. 7
Den svenska sydpolsexpeditionen. Några bilder från yttersta södern. S. A-ST. 9
Från Montparnasse och Montmartre. Atelierinteriörer af Edvard Stjernström 10
En liten äktenskapsinteriör. A.D.A. 11
En högtidsstund på allmänna barnhuset. 12
Dagsregn. Ett minne från i somras. Frida Asplund 12
Teater och musik. 13
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 14
Frågor. 14
Svar. 14
Tidsfördrif. 14

1903:2 Anna Wijkander. 17
Vintersommar. Harald Jacobson 17
En krans på Elsa Finnes graf. Louise Nyström-Hamilton 18
Jul-orkanen. 21
"Vattenfröken". Berättelse. Sigurd 22
Plastik och dans som läroämne i våra flickskolor. 23
Den svenska sydpolsexpeditionen. Några bilder från yttersta södern. II. S. A-ST. 23
Den lilla slaf-flickan. En bild från Kina. Carl Nordling 24
Nyårs-revyerna 1903. 25
Erfarenheter. Fredrik Nycander 26
En rolig bok. G.L. 27
Skära, skära hafre. En trettondagshistoria. O-E. 27
Dagsregn. Ett minne från i somras. (forts. och slut) Frida Asplund 27
Teater och musik. 28
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 29
Läkareråd. 30
Frågor. 30
Svar. 30
Tidsfördrif. 30
Breflåda. 31

1903:3 K.F.U.K. och dess ordförande. Medlem i K.F.U.K. 33
Bröllopsfölje. Emil Linders 35
Biktarna och vi. En bland allmänheten 35
Reformdräktsrörelsen i Tyskland. Bref till Idun. E.B. 35
Prins Wilhelms krona. 36
Esaias Tegnér. 37
Sillen har kommit! 37
En idyll från Parc des Batignolles. Edvard Stjernström 37
Midvinter. Jungfru Edela 38
Den kvinnliga rösträtten i de Australiska staterna. Föredrag hållet inför Föreningen för kvinnans politiska rösträtt af fil. lic. Alexandra Skoglund 39
"Gamla Heidelberg". 40
Johan Eberhard Ehrenreich. Ett sekelminne. 41
Ur dagskrönikan. 42
"Gifta sig för pengar..." En skånsk bygdeskildring. Nella Norrvall 42
Teater och musik. 43
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 44
Läkareråd. 44
Svar. 44
Den tändande gnistan. En bagatell. B.J. 45
Tidsfördrif. 45
Breflåda. 46

1903:4 Emilia Retzius. Till nittio-årsdagen. -l-n. 49
De kvinnliga kontors- och butiksbiträdenas ställning. Ett önskemål. Gerda Meyerson 50
Från Montparnasse och Montmartre. Atelierinteriörer af Erik Norselius 51
Ofvan polcirkeln. Bilder från den nya mellanriksbanans terräng. I. L.A. Ahlgren 54
Den bortglömda saffransbullen. En sannsaga från julen. Snorre 55
Efteråt. Anna Berg 55
Memento Mori. A. BCD. 56
Tvänne julfester i Paris. R.E.S-M. 57
Ur notisboken. 57
Litet om barn och hygien. Nita 58
Vid stranden. Skiss. Marisqui 58
"Gifta sig för pengar..." En skånsk bygdeskildring. Nella Norrvall 59
Teater och musik. 60
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 61
Läkareråd. 61
Frågor. 62
Svar. 62
Tidsfördrif. 62
Breflåda. 63

1903:5 Anna Sjöstedt-Enjolras. (Nekrolog) Edvard Stjernström 65
Vinterafton. Elsa Ribbing 66
Små barn, bara ett litet kåseri. Mark Stern 66
Från Montparnasse och Montmartre. Atelierinteriörer af Erik Norselius 51
Ofvan polcirkeln. Bilder från den nya mellanriksbanans terräng. II. L.A. Ahlgren 67
Kvinnornas rösträttsarbete. Ann Margret Holmgren f. Tersmeden 69
Storm. Skiss. Valdemar Lindholm 70
En knippa grönt blott. Med anledning ad "Kransen på Elsa Finnes graf". C.C. 71
Stockholms fasta försvar. 71
Ur dagskrönikan. 72
Den nyaste "svenska näktergalen". L-G. 73
Bella la bella. F.L. 74
"Gifta sig för pengar..." En skånsk bygdeskildring. (forts.) Nella Norrvall 75
Teater och musik. 76
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 77
Läkareråd. 78
Frågor. 78
Svar. 78
Tidsfördrif. 78
Breflåda. 79

1903:6 Paula Lindberg. V. Peterson-Berger 81
Gåtan. Ernst Högman 81
Lifvets offerkista. Pen 82
De stora militärfesterna på Cirkus. 83
Bella la bella. (forts. och slut) F.L. 83
Hvem bär skulden? Marga 87
Finlands afgående generalpostdirektör. V. Lindman 87
Robert Dickson. (Nekrolog) 88
Postbankens nya lokaler. 89
Ur dagskrönikan. 90
En "lefver-historia". Också en sannsaga. Marisqui 90
"Gifta sig för pengar..." En skånsk bygdeskildring. (forts.) Nella Norrvall 91
Litteratur. 91
Teater och musik. 92
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 93
Läkareråd. 94
Frågor. 94
Svar. 94
Tidsfördrif. 95
Breflåda. 95

1903:7 Georg von Rosen. Claes Lundin 97
Slottet Mirabel. Sigurd P. Sigurdh 99
Några ord om sången i hemmet. Olof Bosson 99
"Asarnes intåg i Norden". 101
Inspektören. En verklighetsbild för Idun af L.- 102
Ur dagskrönikan. 103
"Gifta sig för pengar..." En skånsk bygdeskildring. (forts.) Nella Norrvall 106
Från Iduns läsekrets. 108
Teater och musik. 108
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 109
Läkareråd. 109
Frågor. 109
Svar. 109
Tidsfördrif. 109
Breflåda. 110

1903:8 På Emil Hammarlunds 50-årsdag. Fridtjuv Berg 113
Fastlagssöndag. Hjalmar Wallander 114
Frågan om mannens målsmanskap för hustrun inför riksdagen. 114
Pojkar. Alfhild Agrell 115
Alice Nordin. Johan Nordling 116
Midsommardag i Florenz. Alice Nordin 118
Mera om "barn och hygien". A-D. 119
Kurts flammor. Snorre 119
Moders rätt. 119
Helsingborg just nu. 121
Om hufvudbonadens aftagande i kyrkan. H. 123
Påvejubiléet i Rom. Astrid Ahnfelt 124
"Ute blåser sommarvind.." 126
Teater och musik. 126
Ur dagskrönikan. 128
Från Iduns läsekrets. 128
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 129
Läkareråd. 129
Frågor. 130
Svar. 130
Tidsfördrif. 130
Breflåda. 130

1903:9 Richard Berg. Tor Hedberg 133
Min sommarö i vintersnö. Daniel Fallström 134
"Svåra barn". Elisabeth Waern-Bugge 135
Den första reskofferten. Elisabeth Kuylenstierna 135
"Karolinen" och hans maka. Adelaide Nauckhoff 137
Tiggaretyper från Barcelona. Birger Mörner 138
Under Indiens sol. Några minnen från kröningshögtidligheterna i Delhi. Mathilda Hamilton 139
Veterinär och djurvän. -NM. 141
Ur dagskrönikan. 141
Till fosterlandets försvar. 142
"Gifta sig för pengar..." En skånsk bygdeskildring. (forts.) Nella Norrvall 142
Teater och musik. 143
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 144
Läkareråd. 144
Frågor. 145
Svar. 145
Tidsfördrif. 146
Breflåda. 146

1903:10 Frans Hedberg. Några ord till sjuttiofemårsdagen. 2/3 1828 - 2/3 1903. Hellen Lindgren 149
Min son. Teresia Eurèn f. Eneroth 150
Visiter. Steffen 151
Ännu några ord om skönlitteraturen i biktens form. K.H. 151
Gotthard Werner. (Nekrolog) 152
Den stora försvarsbasaren. 153
Stockholmsbilder, tecknade af en nyinflyttad. I. N.P. Ödman 154
Kvinnornas rösträttsarbete. Ann Margret Holmgren f. Tersmeden 155
Blad ur skissboken. II. På ströftåg i Roms campagna. Alice Nordin 155
Det blifvande Sturemonumentet i Uppsala. 156
Vinterbilder från Lofoten. 156
Tekla Sandberg. F. 157
"Karneval". Skiss. "Sans esprit" 157
En liten protest. John 158
"Gifta sig för pengar..." En skånsk bygdeskildring. (forts.) Nella Norrvall 159
Från Iduns läsekrets. 159
Teater och musik. 160
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 161
Läkareråd. 161
Frågor. 162
Svar. 162
Tidsfördrif. 163
Breflåda. 163

1903:11 Elina Benckert. J.A.E. 165
Fru Kerstin sjunger för junker Nils. Sten Granlund 166
Dagens brännande fråga. Gerda Meyerson 166
Höganäs. Några bilder från ett skånskt grufdistrikt. Karla Rönne 168
Våra försvinnande folkdräkter. 170
Nattvarden inför Riksdagen. 171
Bara ett litet svar. Mark Stern 171
Gustaf Ljunggren. En 80-årig litteraturhistoriker. 172
Josephine Wettergrund. "Lea". E. H-N. 172
Blad ur skissboken. III. Sirocco i Rom. Alice Nordin 172
Ett finskt konstnärspar på besök i Stockholm. J. Reuter 173
"Karneval". Skiss. (forts.) "Sans esprit" 173
"Gifta sig för pengar..." En skånsk bygdeskildring. (forts.) Nella Norrvall 174
Teater och musik. 175
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 176
Läkareråd. 176
Frågor. 177
Svar. 177
Tidsfördrif. 178
Breflåda. 178

1903:12 Två konstnärer. Ernst Högman 181
Lea. Några minnesord. Sigrid Elmblad 182
Stockholmsvår. Daniel Fallström 183
Stockholmsbilder, tecknade af en nyinflyttad. II. N.P. Ödman 184
En lönepetition från småskollärarinnorna. Anna M. Hammardahl 186
"Karneval". Skiss. (forts. och slut) "Sans esprit" 186
En hjältinne. Jane Gernandt-Claine 187
Ur dagskrönikan. 190
Lillans namnsdagspresent. URD. 190
Teater och musik. 191
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 192
Läkareråd. 192
Frågor. 192
Svar. 193
Tidsfördrif. 194
Breflåda. 194

1903:13 Henrik Ibsen som kvinnans diktare. Erik Hedén 197
Under moders träd. Harald Jacobson 198
De glömda melodierna. Commence 198
Från Montparnasse och Montmartre. Atelierinteriörer af Edvard Stjernström 200
En "Floras fest" i Västerås. 201
Fruarnas semester. G.L. 202
Mot strömmen. Dagboksanteckningar. Thora Randal 202
Ronneby Brunn. L. Ahlgren 204
Ur dagskrönikan. 205
"Gifta sig för pengar..." En skånsk bygdeskildring. (forts.) Nella Norrvall 206
Teater och musik. 207
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 208
En modern pratmakare. -ER. 208
Frågor. 209
Svar. 209
Tidsfördrif. 210
Breflåda. 210

1903:14 Också en intervju. Wilhelm Peterson-Berger 213
Progressiv beskattning. Ring 214
Ida Matton. En dekorerad svensk konstnärinna. Edvard Stjernström 216
Sveriges röda stugor. Ernst Högman 217
En amerikansk filantrop. 217
Ur dagskrönikan. 218
"Lea". Ännu en hågkomst. Alfhild Agrell 219
Magdalene Thoresen. (Nekrolog) 220
Mot strömmen. Dagboksanteckningar. (forts. och slut) Thora Randal 220
"Gifta sig för pengar..." En skånsk bygdeskildring. (forts.) Nella Norrvall 222
Teater och musik. 223
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 223

1903:15 Wilhelm Berg. John Hertz 225
Apropos "fruarnas semester". Eyvor Steen 226
En källa med lefvande vatten. Pavel Kruschevan 227
Häxor. Daniel Fallström 228
Astrid Ahnfelt. A. Haraldson 229
Ett återseende. Skiss. Jenny Löwenmark 229
En åttioårig ädling. 230
Den japanska kvinnan som maka och mor. Ida Trotzig, Tyra Brandelius 231
Huslig ekonomi. Laija 232
En radikalkur. Draba Werna 232
"Gifta sig för pengar..." En skånsk bygdeskildring. (forts.) Nella Norrvall 233
Teater och musik. 235
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 235

1903:16 "Salongen". Johan Nordling 237
Minns du? E.N. Söderberg 238
Ett fosterländskt arbete. H. 239
Den världen går förbi. Skiss. Elisabeth Kuylenstierna 239
En bröllpsdag. Alice 240
Visor och bilder. 242
Till Anna Tegnér från tacksamma Djurgårdsvänner. Den 12 mars 1903. 242
Lovisa. Helge Sandberg 243
Mormor. 244
Ur dagskrönikan. 245
"Gifta sig för pengar..." En skånsk bygdeskildring. (forts.) Nella Norrvall 246
Teater och musik. 246
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 247

1903:17 Ett guldbröllopspar. A.B.N. 249
Att gifva. Steffen 250
Stockholmsbilder, tecknade af en nyinflyttad. III. N.P. Ödman 250
Diktaren och hans hustru: af Juan Maragall. Birger Mörner 252
Henrik Wranér. Helge Sandberg 252
Bädda brudsäng. En gammaldags skånebild. Henrik Wranér 253
"Bland konstnärer". 254
"Monna Vanna" - ett drama om "kärlekens väsen". Johan Nordling 254
Göteborgs sjukhem. A. BCD. 256
Ur dagskrönikan. 257
Teater och musik. 259
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 259

1903:18 Cilluf Olsson. Elisabeth Kuylenstierna 261
Valborgsmässnatt. Sti Hög. 261
Något om Stockholms klädsömmerskor och deras arbetsförhållanden. Johanna Cassel 261
Två Valborgsmässoaftnar. Ett Uppsalaminne. S--s. 262
Mormor. (forts. och slut) A.D.A. 263
En vårbrasa. Frida Landsort 264
Blad ur skissboken. IV. I Siena. Alice Nordin 264
Sarvlaks och släkten von Born. 266
Den 9:de internationella anti-alkoholkongressen i Bremen. Bref till Idun från Alli Trygg-Hellenius 266
Ur dagskrönikan. 268
"Gifta sig för pengar..." En skånsk bygdeskildring. (forts.) Nella Norrvall 268
Litteratur. 270
Ett litet musikgeni. 270
Teater och musik. 271
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 272

1903:19 Erik Axel Karlfeldt. Ruben G:son Berg 273
Drömvisor. Jeremias i Tröstlösa 274
Blomsterinackorderingar. Eyre 274
Gavotte eller pastorale? En vår-idyll för 130 år sedan. Ulla Linder 275
"Ett hem på landet". 276
Det heliga arfvet. En berättelse från Finland. Huldi Torekell 277
Karlstad just nu! H.F. 278
Ur dagskrönikan. 280
Litteratur. 280
"Gifta sig för pengar..." En skånsk bygdeskildring. (forts.) Nella Norrvall 281
Teater och musik. 281
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 283

1903:20 Två scenartister. Ernst Högman 285
I sömmerskefrågan. A. S-HL. 286
Det heliga arfvet. En berättelse från Finland. (forts. och slut) Huldi Torekell 287
En textilutställning. 288
Soluppgång vid Stenhammar. Lotten von Kraemer 289
Hjo badanstalt. Några minnesord med anledning af dess tjugofemårsjubileum. A.H.G. 289
Ur dagskrönikan. 291
"Gifta sig för pengar..." En skånsk bygdeskildring. (forts.) Nella Norrvall 292
Litteratur. 293
Teater och musik. 294
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 294

1903:20 1/2 Två Stockholms bref. 1

1903:21 Grefven och grefvinnan Carl Wachtmeister samt fidelkommisset Vanås. Karla Rönne 297
Vår. Ellen Lundberg f. Nyblom 298
Kvinnornas rösträttsarbete. Hur långt vi hunnit. Ann Margret Holmgren f. Tersmeden 299
Deras "postillon d'amour". Vilhälm Nordin 299
Sofia kyrkas grundläggning. 301
I romantikens stad. Ett turistkåseri om Visby. Ernst Högman 302
Från Iduns läsekrets. 305
I automobilens tecken. 305
"Gifta sig för pengar..." En skånsk bygdeskildring. (forts.) Nella Norrvall 306
Teater och musik. 307
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 308

1903:22 På Carl Larssons 50-årsdag. Johan Nordling 309
Pingst. Hellen Lindgren 310
I sömmerskefrågan. III. Sömmerskefrågan nedifrån. J. R-R. 310
Brännoffret. Skiss. Elisabeth Kuylenstierna 312
En knippa violer. S-M 313
Vid arbeterskornas fest på Skansen. Gerda Meyerson 313
Ett par intryck från Sofiero. Alfred B. Nilson 314
Norska nationalteatern i Stockholm. 315
Carl Snoilsky. Daniel Fallström 315
Ur dagskrönikan. 318
Bodil Ene. Skiss. Frida Landsort 320
"Gifta sig för pengar..." En skånsk bygdeskildring. (forts.) Nella Norrvall 321
Teater och musik. 322
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 323

1903:22 1/2 Under arbetets banér. Ett besök vid Gamlestadens fabriker i Göteborg. Quidam 1

1903:23 Beatrice Harraden. S. Söderhjelm 325
Hvi födas städs så underliga drömmar? Sigurd P. Sigurdh 326
De nygifta samtala. Laura Fitinghoff 327
Sockenskomakarens stora älg. Valdemar Lindholm 328
Ur dagskrönikan. 331
Hulda Garborg och det norska bondeungdomslaget. 332
"Gymnase Ling". Ett svenskt gymnastikinstitut i Paris. Edvard Stjernström 332
Bodil Ene. Skiss. (forts.) Frida Landsort 333
Teater och musik. 336
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 336

1903:24 En finsk författarinna. (Edith Theodora Forssman) S.S. 337
Andante doloroso. Sti. Hög. 338
Kvinnorna och terminsafgifterna. Elisabeth Waern-Bugge 338
Brustna strängar. Berättelse. Aina 339
Hur det kan gå. Skiss. Helen Lindgren 340
Vadsbro kyrka i Södermanland. 342
Ur dagskrönikan. 343
Fröken Ida Mattons tvänne senaste arbeten. Edvard Stjernström 344
Bodil Ene. Skiss. (forts. och slut) Frida Landsort 344
Att dela arf pröfvar vänskap. En släkthistoria från 1700-talet efter handlingar tecknad af Maria Durling 347
Litteratur. 347
Teater och musik. 348
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 348

1903:25 I konseljen. 349
Trolleholm och dess innehafvare, grefve Carl Trolle-Bonde. Beatrice Baecklund 350
En ny kvinnoförening. 352
Fleurs de Lilas. Daniel Fallström 352
Hur det kan gå. Skiss. (forts. och slut) Helen Lindgren 352
Helsingborgsutställningen. 354
Ur dagskrönikan. 356
Flickan från Amerika. Skiss. Radscha 356
Ett besök i Rothenburg. Bref till Idun. Xela 357
Att dela arf pröfvar vänskap. En släkthistoria från 1700-talet efter handlingar (forts.) tecknad af Maria Durling 358
Teater och musik. 360
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 360

1903:26 Clara Löfgren. Ernst Högman 361
Midsommar. Fanny Chrysander 362
Kvinnorna och lifförsäkringen. Ett jättesteg framåt. 362
Grannar. Skiss. W-e. 363
Carl Arvid Klingspor. (Nekrolog) 366
Ur dagskrönikan. 366
Kärlekens gåfva. Skådespel i en akt, med tablå af Eyvor Steen 367
Einar Melling. En blind musiker. 369
Klåfingrighet. H. 369
Det svensk-danska studentmötet i Helsingborg. 370
Jubileumsutställningen i Karlstad. 370
Att dela arf pröfvar vänskap. En släkthistoria från 1700-talet efter handlingar (forts.) tecknad af Maria Durling 371
Teater och musik. 372
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 372

1903:27 Friherre Lave Beck-Friis och Bosjö-kloster. Karla Rönne 373
Hemmets rätt. Också en rättsfråga, något litet dryftad af Mathilda Langlet 375
Fontänen sjunger... Ernst Högman 376
Hvad Gud gaf slättbon. En saga för små och stora barn af Papirius 377
På kunskapens träd. Ögonblicksbilder från Stockholms folkskolors utställning. 379
Att dela arf pröfvar vänskap. En släkthistoria från 1700-talet efter handlingar (forts. och slut) tecknad af Maria Durling 380
Till polarrikets tröskel. 380
Ladufogdedottern som blev Lady. Ett minnesblad för Idun af Birger Schöldström 381
Georg Adlersparres minne. Johan Lindström-Saxon 381
Ur dagskrönikan. 382
Musik. 384
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 384

1903:28 Folkskolläraremötet. 385
"Storartade donationer". Per Gustaf 387
Sommaridyll. Snorre 388
Luffaren. Ett reseminne af Alex. Langlet 388
Sanatorier för bemedlade. Ellen Bernhardt 390
Två städer. 391
Ur dagskrönikan. 391
Sen sommar. Berättelse af Quivis 392
Stockholmsbilder tecknade af en nyinflyttad. IV. N.P. Ödman 393
Den blå flickan på andra sidan sjön. Mari Mihi 395
Teater och musik. 396
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 396

1903:28 1/2 Ett besök i Aktiebolaget Stockholms kexfabrik. Cakes 1

1903:29 Eva Ahlström. V. Lindman 397
Sommarkvällar för längesedan. Bo Bergman 397
Terepskonferenser. Laura Fitinghoff 398
Från svenska mosskulturföreningens sommarsammanträde. V. N-ff. 399
Edward Grafström. (Nekrolog) 400
De pengarne. A.D.A. 401
Ur dagskrönikan. 404
En fråga för dagen. 405
Den blå flickan på andra sidan sjön. (forts.) Mari Mihi 406
Olika synpunkter. Anna Knutson 408
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 408

1903:30 Gustaf Björklund. Samuel Fries 409
Andromeda. Sti Hög. 410
Litet student ekonomi. Några upplysningar för kvinnliga studenter, som ämna idka universitetsstudier. E. 410
Det första mötet. En liten historia i skolmötesmånaden. Henrik Wranér 411
En målarskola. Johan Nordling 412
Skogsstjärnor. Gustava Svanström 413
Ur dagskrönikan. 415
Den blå flickan på andra sidan sjön. (forts. och slut) Mari Mihi 415
Tuberkuloshem. Ann Margret Holmgern f. Tersmeden 417
En kvacksalfvarekur. Ivar Dal 417
Järtecknet. Novell. Chicot 419
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 420

1903:31 W. Rudin. N.D. 421
Ett "tankefrö". Belwa 422
Engbloms lycktor. -A- 423
Barrikadernas Paris. Ur friherrinnan Florence Bondes memoarer. 424
Skånska målare. Några intryck från sommarens konstutställning i Helsingborg. Johan Nordling 425
Ur dagskrönikan. 428
Ett fång rosor. Gammal Mor 429
Den nye krigsministern. 429
Iris. Johan Törne 429
Konturer af lifvet. Maria Rieck-Müller 429
Järtecknet. Novell. (forts.) Chicot 431
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 432

1903:32 Ett hem. Några intryck från Johannedalsuppfostringsanstalt för flickor. Ernst Högman 433
Hårdt mot hårdt. Anna Knutson 434
Osynliga makter. R.E. 435
Carin Bjelke och henner sorgekalk. Birger Schöldström 435
På cycle i Norge. I. Gerda Fahlroth 437
Norska vyer. -i- -o-. 439
Ur dagskrönikan. 439
Flirt. Skiss. Gudrun 441
Från Iduns läsekrets. 442
Den nyvalde påfven. 443
Järtecknet. Novell. (forts.) Chicot 443
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 444

1903:33 Lina Sandberg, född Sandell. J. Montelius 445
Solen sjunker. Sten Granlund 446
Att låna modersnamnet. Dagmar Bergström 446
Dolda krafter. Skiss. Sophie Linge 447
Från den gamla Upplandsbygden. Adelaide Nauckhoff 449
Svensk-norska kolonien i Paris hyllar sin generalkonsul. Edvard Stjernström 450
Ur dagskrönikan. 451
Ett gulnadt bref. Mohr Ali 452
På cycle i Norge. II. Gerda Fahlroth 452
Villospår. Breättelse. Moll 453
Teater och musik. 455
Litteratur. 455
Järtecknet. Novell. (forts. och slut) Chicot 455
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 456

1903:34 Det nyaste porträtter av H.K.H. kronprinsessan. 457
Medaljutdelning. Filip Tammelin 457
När mamma är trött. J. Vr. 458
Från Montparnasse och Montmartre. Atelierinteriörer af Edvard Stjernström 460
Ur dagskrönikan. 463
Guldmedalj. 465
Femtio år. 465
På cycle i Norge. III. Gerda Fahlroth 465
Sorgens hemlighet. Eivor 466
Villospår. Breättelse. (forts.) Moll 467
Teater och musik. 468
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 468

1903:35 "Postens vecka". 469
Inspiration. Albert Henning 470
Något om bruket af nationaldräkter. J-N. 470
På trängsel-stig. Hanna Löfgren 471
Tur och otur. Skiss. Richard Vallner 472
Wismarjubileet. 474
Ett postkontor från farfars dagar. Teodor Holm 475
Ett Ebba Brahe-minne. Intryck från i sommar. Rolf Hede 476
Ur dagskrönikan. 477
Ur slynålderns själslif. Gemma Linde 478
Villospår. Berättelse. (forts.) Moll 478
Teater och musik. 480
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 480

1903:36 Theodor Nordström. 481
Markiser. Paul Nilsson 481
Sommarkurserna i Uppsala. Olof Alström 482
Ett gammalt skrin. Malin Ödmann 483
Två dikter av Teresia Euren f. Eneroth 484
En familjefest. 484
På trängsel-stig. (forts. och slut) Hanna Löfgren 484
Turistlif i Stockholm. J.L. 486
Ur dagskrönikan. 488
Tur och otur. Skiss. (forts.) Richard Vallner 488
Villospår. Berättelse. (forts.) Moll 490
Teater och musik. 491
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 492

1903:37 Oscar Montelius. 493
Något om bref. Kate 494
När Lillegårdsfolket sålde gården sin. Historia af Gunnar Green 495
Harald Hjärne. Ruben G:son Berg 497
Kyrkoriksdagen. 498
Ur dagskrönikan. 499
Drottning Margherita på besök i Sverige. 499
En svampkännare. Alfred B. Nilsson 500
Tur och otur. Skiss. (forts. och slut) Richard Vallner 500
Ett minne. L-N B-M. 502
Villospår. Berättelse. (forts.) Moll 502
Teater och musik. 504
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 504

1903:38 Kristina Nilsson i Stockholm. 505
En kärlekshistoria. Hellen Lindgren 505
Kvinnan på apotekarbanan. Återblick på en märkesdag. 506
Morgonpromenad. Ernst Westerberg 506
Hemhagemors getter. Ett litet bidrag till den husliga ekonomiens historia. Lars Sundin 507
Efter slutadt dagsverke. Skiss. Amanda Leffler 507
Sveriges kvinnliga farmaceuter, 1897-1903. (Fotografier) 510
Oscars kyrka och dess mästare. 511
Ur dagskrönikan. 511
Hemma. Märta Sture 512
Vår klubb. Skiss från landet. Vera Hall 512
Från Iduns läsekrets. 514
Villospår. Berättelse. (forts.) Moll 514
Teater och musik. 515
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 516

1903:39 Hilda Borgström. René 516
Sången. Kantat vid O.D:s 50-års-fest af Daniel Fallström. Musik af Ivar Hedenblad. 518
O.D. Hjalmar Wallgren 519
På Skagen. Alice Nordin 520
Kronprinsen på älgjakt. 522
"Ett bo". 522
Ur dagskrönikan. 523
Stephan Sinding och hans senaste verk. Alma Weinberg 524
Efter slutadt dagsverke. Skiss. (forts. och slut) Amanda Leffler 525
En hedersman. Skildring från franska främlingslegionen. Edvard Stjernström 526
Villospår. Berättelse. (forts. och slut) Moll 527
Teater och musik. 528
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 528

1903:40 En Stockholmskännare. Thore Blanche 529
Höstlöfvet. Harald Jacobson 531
En riktig diagnos. Draba Werna 531
Några ord till Vera Hall! Med anledning af hennes skiss "Vår klubb". Marvel 532
Hos Constant Coquelin. En intervju pr automobil. Edvard Stjernström 532
"Den första utanläxan". 534
Ur dagskrönikan. 535
"Jörgen". Hasse Z. 537
Höststemningsbillede fra fjeldet. Helene Lassen 537
Teater och musik. 538
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 540

1903:41 Riksskyttens vecka. 541
Furuhäll. Amanda Kerfstedt 542
En liten solstråle. Snorre 543
Från Sabbatsbergs sjukhus horisont. D:r Israel F:son Holmgren 543
Ejnar Nielsens utställning. Ernst Högman 547
Ur dagskrönikan. 548
Diamantkorset. En ungdomsnovell af Daniel Fallström 549
Litteratur. 550
En hedersman. Skildring från franska främlingslegionen. (forts. och slut) Edvard Stjernström 550
Teater och musik. 551
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 552

1903:42 Anna Karlsohn. Ett sceniskt silfverbröllop. Adolf Lindgren 553
Två sonetter af Frida Landsort 553
Kvinnornas kök. H. af P. 554
Blott en dag. Teckning ur lifvet af Nanna Wallensteen 554
"Natthärbärget" förstådt af ryssar. René 556
"Gösta Berlings saga" i bilder. 559
Garngärde. D-a. 559
Ur dagskrönikan. 560
Litteratur. 564
Diamantkorset. En ungdomsnovell (forts.) af Daniel Fallström 561
Teater och musik. 562
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 563

1903:43 Adolf Paul. Ett besök hos den svenske diktaren i Charlottenburg. John Hertz 565
En tigare. Teresia Eurén f. Eneroth 566
Ett vackert hem. Hedvig af Petersens 566
Gamla Maja. Skiss. Ann Margret Holmgren f. Tersmeden 568
Ett och annat från Torshälla. J-N. 570
En läxa. Skiss. Eyvor Steen 571
Styrsö privata sanatorium "Solbacken". 572
Bland aeronauter och aristokrater. En reception i franska aeroklubben. Edvard Stjernström 573
Ur dagskrönikan. 574
Från Iduns läsekrets. 574
Diamantkorset. En ungdomsnovell (forts.) af Daniel Fallström 574
Teater och musik. 577
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 578

1903:44 En sextioårig skolman. 579
Ett apropos till Telegrafverkets 50-årsjubileum. 580
Skolgång och nervositet. E. 580
Två sonetter af Frida Landsort 582
En läxa. Skiss. (forts. och slut) Eyvor Steen 582
Sverige i S:t Louis. 584
Det nya posthusets invigning. 585
Hos Gustaf af Geijerstam på Allarp. Magnus Frick 586
Ur dagskrönikan. 586
En svensk kyrkofest på fransk botten. Edvard Stjernström 587
Reflektioner och idéassociationer, föranledda af Mathilda Roos' nya roman "De osynliga vägarna". Eva Fryxell 589
Diamantkorset. En ungdomsnovell (forts.) af Daniel Fallström 589
Från Iduns läsekrets. 591
Litteratur. 591
Teater och musik. 592
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 592

1903:45 En Stockholmsarkitekt. Ernst Högman 593
Emigranter. Carl Anshelm 594
Sophia-systrarna. 595
På Jonas Lie's 70-årsdag. Gottfried Kalén 595
Minna Tersmeden. Edvard Stjernström 597
"De Fries" höstutställning. E. H-N. 597
"Modern handaslöjd". T. Arne 598
Vid Schwedenstein den 6 november. D.B. 599
"Hemkonst". J. N-G. 600
Ur dagskrönikan. 600
Diamantkorset. En ungdomsnovell (forts.) af Daniel Fallström 601
Teater och musik. 603
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 604

1903:46 Moralen går före vetenskapen. Eivor 605
Ett allvarsord. Snorre 606
Sverige i S:t Louis. 606
Epilog till "En läxa", af Eyvor Steen 606
En liten titt till Askersund. Minne från i somras af N.P. Ödman 608
En P.D. Holm-utställning. 610
Ur dagskrönikan. 611
Till våra läsare! Redaktionen af Idun 612
Diamantkorset. En ungdomsnovell (forts.) af Daniel Fallström 612
Litteratur. 614
Teater och musik. 615
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 616

1903:47 Oscar Björck. 617
Du vackra värld! Ernst Högman 619
Från kvinnliga arbetsfält. 619
En liten titt till Askersund. Minne från i somras af N.P. Ödman 620
Hugo Johan Hamilton. (Nekrolog) 622
"Kvinnoklubben" i sitt nya hem. En af publiken 622
Det svenska kyrkojubileet i Paris. 623
Gustaf Frödings fond. 623
Ur dagskrönikan. 623
Apropos "skolgång och nervositet". E-G. 624
Sveriges äldsta kvinnliga telegrafister. 625
Diamantkorset. En ungdomsnovell (forts.) af Daniel Fallström 625
Från Iduns läsekrets. 627
Litteratur. 627
Teater och musik. 627
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 628

1903:48 Kronprinsessans julmarknad. 629
Tjänande systrar. Marga 630
Till Tuonela. Jonatan Reuter 631
Två svenska märkesmän. 632
En liten titt till Askersund. Minne från i somras af N.P. Ödman 632
En hushållsutställning. Bref från Köpenhamn. S.M. 634
Ur dagskrönikan. 635
Malmsjö sanatorium. A. Wide 637
I vivisektionsfrågan. Landsortsläkare 637
Från kvinnliga arbetsfält. 638
Diamantkorset. En ungdomsnovell (forts.) af Daniel Fallström 638
Handarbetets vänners utställning. Clary Hahr 639
Litteratur. 639
Teater och musik. 640
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 640
Den Nordenskjöldska sydpolsexpeditionen räddad! 641

1903:49 Tjolöholm och dess härskarinna. 643
I frågan om ungdomens nervositet. V.L. 644
Ett meddelande till Iduns läsekrets. Frithiof Hellberg 645
En småstadsidyll. Bo Bergman 645
Under Rysslands gissel. 647
Skånsk konst. Yngve von Schmidten 647
Ur dagskrönikan. 649
En liten titt till Askersund. Minne från i somras (forts. och slut) af N.P. Ödman 650
Isaak Hirsch. 650
Diamantkorset. En ungdomsnovell (forts.) af Daniel Fallström 651
Teater och musik. 652
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 653

1903:50 S.A. Arrhenius. Den förste svenske nobelpristagaren. Gilbert 655
Årets Nobelpris. 656
Barn som modedockor. Margot Willing 656
Höstskymning i Viale dei Colli. Ellen Lundberg f. Nyblom 657
Eskils biktbarn. En Knutsaga af Gustaf Ullman 657
Maria Charlotta Hagberg. (Nekrolog) Amanda Kerfstedt 659
Om hon bara vore rik... Anna Knutson 659
Björnstjerne Björnson. Årets litteräre nobelpristagare. Ruben G:son Berg 659
Finsen och ljusbehandlingen. 660
Ett besök hos forskarparet Curie i Paris. Edvard Stjernström 661
Radium och dess upptäckare. 662
Bertha von Suttner och fredssaken. 662
Diamantkorset. En ungdomsnovell (forts.) af Daniel Fallström 663
Ett 400-årsminne. 665
En skola för husmödrar. 665
Ur dagskrönikan. 666
Känsö karantänsanstalt. 667
Från Iduns läsekrets. 667
Litteratur. 667
Teater och musik. 668
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 669

1903:51 Tor Hedberg. Sven Söderman 671
Maria. Sten Granlund 673
I juletid. Gerda Meyerson 673
Från kyrkor och klostergårdar i Florens. Alice Nordin 674
Årets fredspristagare W. Randal Cremer. 675
Nobeldagen. 677
Diamantkorset. En ungdomsnovell (forts. och slut) af Daniel Fallström 677
Till mina föräldrar julen 1903. Gustaf af Geijerstam 680
Ur dagskrönikan. 680
Åter "om skolgång och nervositet". J. G-N. 681
Litteratur. 682
Teater och musik. 682
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 683

1903:52 En sällsynt familjehögtid. 685
Vid ett Uppsala-brölopp. Ernst Högman 685
"Heliga natt - stilla natt!" Ett minne af Pen 686
Fru Sophie Ekman å Stora Gubbero i Göteborg. A.B-C-D. 687
Forsen. Skiss. Elisabeth Kuylenstierna 687
Svensk textilkonst i London. Clary Hahr 689
Ett 150-årsjubileum. frimurarebarnhuset vid Kristineberg. 690
Gas och elektricitet. 691
Ur dagskrönikan. 692
I julnattens tystnad. Signild Edestrand 692
Vår medarbetarlista. 694
Teater och musik. 694
Idun 1904. 695
Köksalmanack. Redigerad af Elisabeth Östman 696

1903:Julnummer Nu går helga julen in. Alltid den ljusa stjärnan. Johan Nordling 3
Jultankar. S.A. Fries 5
Väntans tider. Snorre 7
Julens förridare. Mari Mihi 9
Hembygden. Axel Lundegård 13
Julotta. Anna Knutson 19
Omvändelse. Norrländsk julstämning. Alfhild Agrell 21
Popens öga. En julhistoria från Lais anno 1700. Esaias Collin 25
En Sylvesternatt. Skiss. Ernst Högman 28
Vid nyår. Sigrid Elmblad 38
Nyårsvaka på Hellingeby. Genrebild från 1700-talets sista decennium. Ulla Linder 40
Nu är det jul igen. Pas de quatre af Ellen Sandels 46
Olyckskamraterna. Skiss. Anna Wahlenberg 48
Tjugondag-Knut. Knut Stangenberg 53

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen