Göteborgs universitetsbibliotek: Idun 1901

Idun 1901

1901:Innehåll Innehållsförteckning för 1901
1901:1 Florence Bonde. (Nekrolog) 1
Nyår. Ellen Lundberg f. Nyblom 2
Staden på berget. Mathilda Fryxell 2
Bernt Lie. 3
Finsk konst. J. Reuter 4
"Släkt". En episod ur en postfrökens tillvaro. Sigurd 5
Till Sveriges kvinnor! H-S. 7
Gamla sagor. Pontus Holmberg 7
En celeber fruntimmersläkare. 8
Ett sceniskt artistpar. 9
Ur dagskrönikan. 9
Skandinavisk kvinnokorrespondens. 10
Ifrån själens djup. Skiss. Hedvig Indebetou 10
Teater och musik. 11
Köksalmanack. 12
Läkareråd. 12
Frågor. 12
Svar. 13
Krukväxter, passande för odling i boningsrum, och deras behandling. Viola 13
Tidsfördrif. 14
Breflåda. 15

1901:2 Familjen von Ehrenheim och Grönsö slott. Adelaide Nauckhoff 17
"Hela Stockholm" genom Iduns kamera. IV. Fotografier för Idun af A. Blomberg 20
Eva Wigström (Ave). (Nekrolog) J. N-g. 21
Stjärngossarna. Daniel Fallström 22
Norrländska taflor. Valter E. Hülphers 22
Bildade sjuksköterskor i hospitalsvård. Svar på ett bref. Gerda Meyerson 23
Oscar Alin. (Nekrolog) 24
Ur dagskrönikan. 25
Sophus Schandorph. 25
Ett sjukhem vid hafvet. 25
En kokkonstutställning. Brefkort till Idun. Kajsa Varg 26
Efter många år. H. Mikael 26
Från Iduns läsekrets. 27
Teater och musik. 27
Köksalmanack. 28
Läkareråd. 28
Frågor. 28
Svar. 29
Läkaren. Novell. Gerhard von Amynthor 30
Tidsfördrif. 30
Breflåda. 31

1901:3 Gabrielle Ringertz. 33
Vid målet. Snorre 34
I "svenska paviljongen". Några utställningsminnen af Gabrielle Ringertz 34
"En god idé!". Storartad pristäfling för alla. Redaktionen af Idun 35
En solfjädersutställning. 36
I en svensk furstinnas hem i Wien. 37
Två dikter. Kung Håkans vakt. Himlastormaren. Philipp zu Eulenburg 37
Finnes det en modern stil? Gotth. Sundberg 38
Vårväder. Berättelse. I. Eva Wigström (Ave) 39
"Den svenska hortikulturens Luther". Anders Roswall 40
Efter många år. Berättelse. (forts.) H. Mikael 42
Teater och musik. 43
Köksalmanack. 44
Läkareråd. 44
Frågor. 45
Svar. 45
Läkaren. Novell. (forts.) Gerhard von Amynthor 46
Tidsfördrif. 46
Breflåda. 47

1901:4 På Carl Fredrik Lundqvists sextioårsdag. Knut Manasse Nyblom 49
Trohet. Lotten von Kraemer 51
Också "en föresats". En förargad familjefader 51
Bref från en svensk arkeolog. Sam Wide 52
Vårväder. Berättelse. II. Eva Wigström (Ave) 54
Finnes det en modern stil? (forts. och slut) Gotth. Sundberg 54
Lars Johan Hierta. Ett hundraårsminne. 55
Drottning Victoria. (Nekrolog) 57
Ur dagskrönikan. 57
I "svenska paviljongen". Några utställningsminnen. (forts.) Gabrielle Ringertz 58
Bref från Lizzie i Stockholm till Märta i landsorten. Vännen Lizzie 59
Teater och musik. 59
Från Iduns läsekrets. 59
Köksalmanack. 60
Läkareråd. 60
Frågor. 60
Svar. 61
Tidsfördrif. 62
Breflåda. 63

1901:5 Familjen Ehrensvärd på Tosterup. 65
Skidfärd. Finn 66
Kvinnor som läkare. 66
I "svenska paviljongen". Några utställningsminnen. (forts. och slut) Gabrielle Ringertz 67
Från "kronprinsessans egen basar". 68
Vårväder. Berättelse. III. Eva Wigström (Ave) 70
Adolf Fredrik Lindblad. Ett hundraårsminne. Mari Mihi 70
Madame Charlotte. En parisisk kvinnobild af Theodor Lindblom 71
Efter många år. Berättelse. (forts.) H. Mikael 73
Världens härskarinnor. 75
Ur dagskrönikan. 76
En sextioårig skådespelare. Ernst Högman 76
Guiseppe Verdi. (Nekrolog) 77
Några ord till arbetande systrar. Pen 77
K.F.U.K. i Göteborg. A-R. 78
En runa. V. Lindman 78
Teater och musik. 79
Köksalmanack. 80
Läkareråd. 80
Frågor. 81
Svar. 81
Läkaren. Novell. Gerhard von Amynthor 81
Tidsfördrif. 82
Breflåda. 83

1901:6 Porträttet för dagen af kronprinsessan Victoria. 85
Kvarnstenen. Harald Jacobson 86
På tröskeln till "barnets århundrade". H.Ö. 86
Norrländska taflor. II. Valter Hülphers 87
En vädjan från de kvinnliga läkarne. 87
En högtidlig kyrkoceremoni. 88
Hos Sveriges äldste målare. (John Arsenius) Mari Mihi 88
Afsked till min pensel. John Arsenius 90
Eva Söderman. (Nekrolog) E. P-N. 91
Ännu några ord om "den nya stilen". Axel Lindegren 91
Ur dagskrönikan. 92
Efter många år. (forts.) H. Mikael 93
Ett finskt konstnärspar. K. Flodin 95
Herman Bang föreläser. 96
Teater och musik. 96
Köksalmanack. 96
Läkareråd. 96
Frågor. 97
Svar. 97
Tidsfördrif. 98
Breflåda. 99

1901:7 Nordiska spelen och deras ledande män. 101
Kristin. Snorre 102
På tröskeln till "barnets århundrade". (forts.) H.Ö. 102
Nordiska spelen i Stockholm. 104, 108
Albert och Lisa Ranft. Ett teaterjubileum. Ernst Högman 105
Brev fra svigermor. Helene Lassen 106
Efter många år. Berättelse. (forts.) H. Mikael 107
Ur dagskrönikan. 109
Svenska turistföreningens "byråfröken". Christel 110
Från Iduns läsekrets. 110
Teater och musik. 111
Köksalmanack. 112
Läkareråd. 112
Frågor. 113
Svar. 113
Läkaren. Novell. (forts.) Gerhard von Amynthor 114
Tidsfördrif. 114
Breflåda. 115

1901:8 Sveriges kvinnliga läkare. (Fotografier) 117
Våra kvinnliga läkare. 118
Kan den nuvarande formen för nattvardens utdelande anses hälsovådlig, och hvad bör i så fall åtgöras för denna vådas aflägsnande? 118
Hos gubben och gumman. Carl L-N. 120
Blott icke hoppet. Skiss. Vivi Ankarcrona 120
Nordiska spelen. (Fotografier) 121, 125, 128
Dagny. Daniel Fallström 122
På tröskeln till "barnets århundrade". H.Ö. 123
Ur dagskrönikan. 126
Nordiska spelen. 129
Ett par små barndomsminnen. Eva Söderman 129
De kvinnliga läkarne och de offentliga läkarebefattningarne. 130
Teater och musik. 131
Köksalmanack. 132
Läkareråd. 132
Frågor. 133
Svar. 133
Tidsfördrif. 134
Breflåda. 135

1901:9 I "Röda korsets" tecken. 137
Kan den nuvarande formen för nattvardens utdelande anses hälsovådlig, och hvad bör i så fall åtgöras för denna vådas aflägsnande? 138
En hotellchef i stor stil. 140
Norrländska taflor. 4. Valter Hülphers 141
Historien om ett hjärta. Xela 142
På dödens tysta tempelgårdar. Birger Mörner 143
Två hjältinnor vid de Nordiska spelen. 145
A.H.E. Fock. En banbrytare för kvinnorna sak. (Nekrolog) 145
Ur dagskrönikan. 146
Efter många år. Berättelse. (forts.) H. Mikael 146
Teater och musik. 147
Köksalmanack. 148
Läkareråd. 148
Frågor. 149
Svar. 149
Tidsfördrif. 150
Breflåda. 151

1901:10 Geijers barndomshem. 153
In memoriam. Edvard Hammarstedt 154
Kan den nuvarande formen för nattvardens utdelande anses hälsovådlig, och hvad bör i så fall åtgöras för denna vådas aflägsnande? 154
"Hela Stockholm" genom Iduns kamera. V. Fotografier för Idun af A. Blomberg 153
Julia Strömberg. Clara Löfgren 158
Från hjärta till hjärta. Kvinnobref från förr och nu. Gabrielle Ringertz 158
"Spökhuset". Skiss. Malin Ödmann 159
Två kvinnor som donerat 450 millioner kronor till amerikanska universitet. 160
Det skall blotas i B.V:s salar. I.B. 160
Ur dagskrönikan. 161
"Se, tindrande stjärnorna stråla" Birger Schöldström 162
Efter många år. Berättelse. (forts.) H. Mikael 163
Teater och musik. 163
Köksalmanack. 164
Läkareråd. 164
Frågor. 165
Svar. 165
Tidsfördrif. 166
Breflåda. 167

1901:11 Carl David af Wirsén. Daniel Fallström 169
Skridskofest. Henrik Wranér 171
Mors födelsedag. Mor 171
När våra bronsmän gjutas. 172
Från danska paletter. E. H-N. 172
Vår "Ariel". Pen 174
Efter många år. Berättelse. (forts. och slut) H. Mikael 174
Ur dagskrönikan. 176
Från Iduns läsekrets. 178
Teater och musik. 178
Köksalmanack. 180
Läkareråd. 180
Frågor. 181
Svar. 181
Tidsfördrif. 182

1901:12 Tre kvinnliga redaktörer. (Anna Böe, Marie Jörstad, Maria Anholm) 185
Tvänne svenska skildrare af det egna hemmet. I. John Kruse 187
Solö. Daniel Fallström 188
"Hur man gör godt". 188
Vårens konstutställningar. I. E. H-N. 189
Jeanette Jacobsson. 189
"Educazione". M. Anholm 190
Lilla Lisa. En stämningsbild från höga Norden. Adelaide Nauckhoff 190
Hvad bör man läsa? Några anteckningar för Idun. Jag 191
Kom ut, min vän, att leka! Fredrik Nycander 191
Figurer ur skissboken. Rafael 191
Ur dagskrönikan. 192
Ett finskt silfverbröllopspar. J. Reuter 192
Jehovahs vilja. En berättelse från det gamla Babel. Sigrid 193
Litteratur. J. N-G. 195
Teater och musik. 195
Ett besök i Örebro kexfabrik. Silex 196
Köksalmanack. 197
Läkareråd. 198
Frågor. 198
Svar. 198
Tidsfördrif. 198
Breflåda. 199

1901:13 Geskel Saloman. På åttio-årsdagen. Cecilia Bååth-Holmberg 201
Vårens konstutställningar. II. E. H-n. 204
Tvänne svenska skildrare af det egna hemmet. II. John Kruse 205
"Men kärleken, ser du..." Alma Cleve 206
Solsken. Snorre 207
Jenny Roos. Ett litet minnesblad. Birger Schöldström 207
Ur dagskrönikan. 208
Prinsessan och björnen. Mari Mihi 209
"Så roar mig att måla". Edv. Hammarstedt 210
Teater och musik. 211
Köksalmanack. 212
Frågor. 212
Svar. 213
Läkaren. Novell. (forts.) Gerhard von Amynthor 213
Tidsfördrif. 214
Breflåda. 215

1901:14 Svenskt musiklif i Paris. Johan Nordling 217
Påskhymn. E.N. Söderberg 219
Skulder. Gerda Meyerson 219
Engelska ambassaden. 220
"Hela Stockholm" genom Iduns kamera. VI. Fotografier för Idun af A. Blomberg 221
På svenskt "at home" i London. Ett brefkort med pennteckningar från Iduns Londonkorrespondent. John Beer 223
Ett nationshem i det nya seklets Upsala. Å.E. 224
Ett hjälteminne. 225
Ur dagskrönikan. 225
Vid sömmen. L-A. 226
Teater och musik. 227
Köksalmanack. 228
Läkareråd. 228
Frågor. 229
Svar. 229
Läkaren. Novell. (forts.) Gerhard von Amynthor 230
Tidsfördrif. 230
Breflåda. 231

1901:15 Daniel Fallström. På en bemärkelsedag. Johan Nordling 233
Bland nutidskvinnor. Skiss. Gudrun Wide 235
August Strindbergs "Påsk". J. N-G. 236
"Det unga Sverige". 237
Sveriges största grotta. 237
En framtidssyn. Ernst Westerberg 238
Skulder. (forts. och slut) Gerda Meyerson 238
Hvem vet? Skiss. Johan Jakob 239
Ur dagskrönikan. 239
Kvinnoklubbar i Paris och London. Hilda Sachs 241
Ett kapitel ur en skalds historia. Vermio 242
Teater och musik. 242
Köksalmanack. 243
Läkareråd. 243
Frågor. 243
Svar. 244
Läkaren. Novell. (forts. och slut) Gerhard von Amynthor 244
Tidsfördrif. 245
Breflåda. 246

1901:16 Björnson i nattrock. Theodor Lindblom 249
Våra flickors framtid. Hanna Kamke 251
Tre gamla Stockholms-prästgårdar. Fritz 251
Ivar Hallström. (Nekrolog) 252
Ekenäs och dess väfskola. J. Reuter 253
Islossning. Vårstämning af Rafael 253
Moll. Helena Nyblom 254
Kvinnofrid. -N.- 254
Ett kapitel ur en skalds historia. (forts.) Vermio 255
Ur dagskrönikan. 256
Kvinnornas lif i Bosnien-Herzegovina. Marie Léra 257
Litteratur. 258
Teater och musik. 259
Köksalmanack. 260
Läkareråd. 260
Frågor. 260
Svar. 261
Tidsfördrif. 262
Breflåda. 263

1901:17 En minnesblomma på Charlotte af Tibells bår. Ebba Ramsay 265
Fattigkvarterets barn. E.N. Söderberg 265
Våra flickors framtid. (forts. och slut) Hanna Kamke 266
Till småfåglarnas skydd. Ellen von Platen 267
Hos en sjuttioåring. J. N-G. 267
Fru Mare. Skiss från Dalmatien af Karin Jensen 268
"Pressens vecka". 270
Ett kapitel ur en skalds historia. (forts.) Vermio 271
Ur dagskrönikan. 274
Teater och musik. 275
Köksalmanack. 276
Läkareråd. 277
Tidsfördrif. 277
Breflåda. 277

1901:18 När prinsessan Märta döptes. 281
Valborgsmässa. E.N. Söderberg 282
Ett bref om "herrn i huset". Théa 282
En söndag i Fiumicino. Resebref. Annie Quiding 283
Hos karolinernas målare. Ernst Högman 284
Vårfesten å rådhuset i Malmö. 285
"Från barn till yngling". Ett ord till mödrar och uppfostrare. D:r Ellen Sandelin 286
I det tysta. 286
Nordens kvinnoförbund. 286
Ett kapitel ur en skalds historia. (forts.) Vermio 287
Pressens maj-karneval. 288
Ur dagskrönikan. 288
"Kvinnobref från förr och nu". En pristäflan. Red. af Idun 290
Från de textila arbetshärdarna. 290
Teater och musik. 291
Ett strå till "stacken". 292
Köksalmanack. 292
Läkareråd. 293
Frågor. 293
Svar. 293
Tidsfördrif. 293
Breflåda. 294

1901:19 Verner von Heidenstam. Hellen Lindgren 297
Svar på en fråga. Ignota 299
Sängkammarinteriörer. Laura Fitinghoff 299
Kvinnobref. Lajla 302
Ur mörkret. Skiss. Elisabeth Kuylenstierna 302
Kvinnornas lif i Bosnien-Herzegovina. Marie Léra 304
Ella von Düben. (Nekrolog) 306
Ett kapitel ur en skalds historia. (forts. och slut) Vermio 307
1 maj i Uppsala. Ver 308
Sträckande vildsvanor. Till en målning af Bruno Liljefors. Esaias Collin 309
Knaperbacken. En liten skapelsehistoria. Ernst Westerberg 309
Ur dagskrönikan. 310
Teater och musik. 310
Köksalmanack. 310
Läkareråd. 311
Frågor. 311
Svar. 312
Tidsfördrif. 312
Breflåda. 313

1901:20 Gunnar Wennerberg. Ett blad ur min minnesbok. N.P. Ödman 317
Drottningen i Honnef. 320
Till Gunnar Wennerberg. Lotten von Kraemer 320
Klädlogevisiter under mellanakterna. 321
"Som man är klädd..." Observator 322
Litet brefprat från Italien. Betty B. 322
En bagatell. Mark Stern 323
Litteratur. 326
Ur dagskrönikan. 326
Köksalmanack. 327
Läkareråd. 328
Frågor. 328
Svar. 328
Tidsfördrif. 328
Breflåda. 329

1901:21 De ledande damerna i pressens vecka. 333
Hemmet och ungdomen. R.E. 334
Ungsommar. E.A. Karlfeldt 334
Clara Tschudi om Stockholm. Bref till Idun. Clara Tschudi 335
Albert Edelfelt. Theodor Lindblom 335
På väg till sanningen. Signild 338
Något om barn och bordsskick. Gemma Linde 339
Från försvarsbataljen i kamrarne. 340
Knaperbacken. En liten skapelsehistoria. (forts.) Ernst Westerberg 341
En målarskolas 25-årsjubileum. 342
Ur dagskrönikan. 344
Pingst. B.M. 344
Litteratur. 345
Teater och musik. 346
Köksalmanack. 346
Frågor. 346
Svar. 347
Tidsfördrif. 348
Breflåda. 349

1901:22 I ett författarhem på Tomteboda. Johan Nordling 353
Drottning-Lill. Steffen 355
Pressens vecka. 355
Kortspelande damer. Ess 358
Violer. Elisabeth Kuylenstierna 358
Artur Hazelius. (Nekrolog) 359
Mössebergs kuranstalt. W. 359
Om Tekniska skolan i Stockholm. H. W-DH. 360
Våra dramatiska gäster. 361
Tre sånger af Esaias Collin 361
Medicinalstryelsens utlåtande i den kvinnliga läkarfrågan. 362
Damerna och amatörfotografien. S.E.W. 362
Knaperbacken. En liten skapelsehistoria. (forts. och slut) Ernst Westerberg 363
Teater och musik. 363
Köksalmanack. 364
Läkareråd. 364
Frågor. 365
Svar. 366
Tidsfördrif. 366
Breflåda. 367

1901:23 Artur Hazelius. Edvard Hammarstedt 369
Sorgset ringa klockorna på Skansen. E.N. Söderberg 371
Pressens vecka. 371
Några vinkar till matmödrar. 372
Konturer ur lifvet. I. Maria Rieck-Müller 374
Stämningar från Skansen. Helena Nyblom 375
Vår nye sjöminister. 376
Ur dagskrönikan. 376
Från Iduns läsekrets. 377
En ros, bagatell i en akt af Sophie Linge 378
Teater och musik. 378
Köksalmanack. 379
Läkareråd. 379
Frågor. 379
Svar. 380
En styfmoders hämnd. Thorsten 380
Tidsfördrif. 382
Breflåda. 382

1901:24 Den stora Gefleutställningen och dess ledande män. 385
Josepha Ahnfelt. Karla Rönne 386
Kaprifolen. Lennart Hennings 387
Farväl! Laura Fitinghoff 388
"Skandinavisk kvinnokorrespondens". Neaga 389
Från "den sista athenarens" land. Resebref. Annie Quiding 390
Grindslanten. Anna M. Roos 391
En vacker framgång för den svenska konstindustrien i Berlin. 392
Internationella hotellägarekongressen. 392
Ur dagskrönikan. 393
En ros, bagatell i en akt (forts.) af Sophie Linge 394
Teater och musik. 395
Köksalmanack. 395
Frågor. 395
Svar. 395
En styfmoders hämnd. (forts. och slut) Thorsten 396
Tidsfördrif. 397
Breflåda. 398

1901:25 Ett folkhögskolepar. Vid Tärna folkhögskolas 25-årsdag. Sanfrid Welin 401
Högsommar på Skeppsholmen. Ernst Westerberg 403
Flickskolemötet. 403
Ett adligt bröllop. 404
Nie slags blomster. En skånsk midsommarhistoria från 1870-talet. I Bengalisk belysning af Henrik Wranér 406
Från "den sista athenarens" land. Resebref. (forts. och slut) Annie Quiding 407
Industriutställningen i Gefle. F. HBG. 409
Haf är hälsa. 409
Ur dagskrönikan. 410
Två dikter ur världslitteraturen. Tolkade för Idun af Birger Mörner 410
S.k. kedjebref. 410
En ros, bagatell i en akt (forts. och slut) af Sophie Linge 411
Köksalmanack. 412
Läkareråd. 412
Frågor. 412
Svar. 413
Tidsfördrif. 414
Breflåda. 415

1901:26 Statsminister Blehrs silfverbröllop. Ann Margret Holmgren f. Tersmeden 417
Artur Hazelius minne. 419
Ett par små skor. Snorre 419
Sundsvall i fågelperspektiv. 420
"Hela Stockholm" genom Iduns kamera. VII. Fotografier för Idun af A. Blomberg 421
Flickvänskap. Ingognita 422
Litet reseprat från Italien. II. Betty B. 423
Ur dagskrönikan. 425
Ödmjukhet. E. R-Y. 426
"Gamla Maja". Teckning ur lifvet af Malvina Bråkenhielm 426
Köksalmanack. 428
Frågor. 428
Svar. 429
Tidsfördrif. 430
Breflåda. 431

1901:27 Hofvet å Rosendal. 433
Återseende. Valdemar Lindholm 434
Hälsolära i flickskolorna. Hvad säga mödrarna? 435
Stöttepinnen. Episod ur sjukhuslifvet. E. R-Y. 435
Ernst Skarstedt. En svensk-amerikansk litteraturkritiker, nybyggare och naturfilosof. Helge Sandberg 438
Kvinnoslöjden på Gefleutställningen. I. J. N-G. 441
Ur dagskrönikan. 443
Teater och musik. 443
Köksalmanack. 444
Läkareråd. 444
Frågor. 444
Svar. 445
Tidsfördrif. 446
Breflåda. 447

1901:28 Sommarlif på Parkudden. 449
Emily Spök, född v. Vegesack. Den första svenska kvinnan som tagit läkarexamen. Gunilla v. Düben 450
Ett hem. Skiss. E. Walter Hülphers 451
"De i luften sväfvande klostern". Brefkort från Thessalien. Sam Wide 453
När tingen tala. Gabrielle Ringertz 453
Häggen. F.L. 455
"Styfmor!" S-M. 455
Kvinnoslöjden på Gefleutställningen. II. J. N-G. 456
Ett arbetarnes hedersgarde. E.G. Geijer 457
Efterföljansvärt exempel. 458
Ur dagskrönikan. 458
Tjufskytte. Skiss. Bibette 458
Teater och musik. 459
Köksalmanack. 460
Till den svenska husmodern. Frigga Carlberg 460
Läkareråd. 461
Frågor. 461
Svar. 461
Tidsfördrif. 462
Breflåda. 463

1901:29 Hilda Keyser, f. Almstedt. Brita 465
Notturno. Ola Hansson 466
Sol och vind. Sven Svenske 467
Badorten Mariehamn på Åland. J. Reuter 467
Italienska giftermål. Skiss. Astrid Ahnfelt 468
Ett försvar för skvallret. Tomas 470
I Margaretas minnesbok. Hilda Sachs 471
Hudiksvalls hushållsskola. L. 471
Ur dagskrönikan. 472
Tjufskytte. Skiss. (forts. och slut) Bibette 473
Köksalmanack. 476
Frågor. 476
Svar. 477
På lediga stunder. Lell 478
Tidsfördrif. 478
Breflåda. 479

1901:30 Jonas och Thomasine Lie. Af Iduns Pariskorrespondent. Theodor Lindblom 481
Några interiörer från vårt Riddarhus. Adelaide Nauckhoff 483
"Hela Stockholm" genom Iduns kamera. VIII. Fotografier för Idun af A. Blomberg 485
Hälsolära i flickskolorna. Barnens talan. 486
Lillen vaknar. E.N. Söderberg 487
Barnens Mårten. Saul Turdus 487
Bland norska högfjäll. S. F-CK. 488
Johan Nordenfalk. (Nekrolog) 489
På fältmanöver. Ver. 489
Ur dagskrönikan. 490
Prostinnan Lodins medicinlåda. Marisqui 490
Teater och musik. 491
Köksalmanack. 492
Läkareråd. 492
Frågor. 492
Svar. 493
Sista milstolpen. Ade 493
Tidsfördrif. 494
Breflåda. 495

1901:31 Ett guldbröllopspar. 497
Fäboflickan. Sten Granlund 498
Samförstånd. Helmy Rinders 499
Charlotte Björnstjerna. (Nekrolog) Gudmor 500
Ur dagskrönikan. 501
Ett kvinnoöde. Hjördis 502
De kulturhistoriska spelen i Visby. Gabrielle Ringertz 503
Ett monument öfver en svensk i Würzburg. 505
Från Iduns läsekrets. 506
Prostinnan Lodins medicinlåda. (forts. och slut) Marisqui 506
Köksalmanack. 508
Läkareråd. 508
Frågor. 508
Svar. 509
Sista milstolpen. (forts. och slut) Ade 509
Tidsfördrif. 510
Breflåda. 511

1901:32 Från guldbrölloppet på Tureholm. 513
Kvinnorna och fredsarbetet. Bref från fredsmötet i Skien. Ann Margret Holmgren f. Tersmeden 514
Ditt namn. Daniel Fallström 515
Utanför. Elisabeth Kuylenstierna 515
Två sjömanna prinsar. 516
Det var flödande sol...Esaias Collin 518
Hans Forssell. (Nekrolog) 518
Hälsolära i flickskolorna. II. Arbetets dotter 518
Assessorskan Gjörvell. Birger Schöldström 519
Kejsarinnan Fredrik. (Nekrolog) 520
Guldbröllpet på Tureholm. Arwid Wester 520
"Där vaxljusen brinna". Ellen Forsberg 522
Köksalmanack. 524
Läkareråd. 524
Frågor. 524
Svar. 525
Tidsfördrif. 526
Breflåda. 527

1901:33 På 100-årsdagen av Fredrika Bremers födelse. 529
Hälsolära i flickskolorna. III. Arial 530
På Årsta. Ett Fredrika-Bremer-minne. Lotten von Kraemer 530
Ett litet dalahem. Laura Fitinghoff 531
A.E. Nordenskiöld. (Nekrolog) 532
Gråhårsgossar. Oliver Wendell Holmers 532
Med kungen i "världens ände". Ett litet Trosabref till Idun. Turist 533
En sorg. L. Tillberg 534
Lyckoslott. Hustru 534
Från Iduns läsekrets. 535
I badortsturnéernas dagar. 535
Wagnerfestspelens 25-årsjubileum. 535
Ur dagskröniken. 536
Ytteråns badort i Jämtland. N. W-N. 537
Till den för våra husläkare så ömmande prenumeranten! Tacksam patient 538
Köksalmanack. 539
Läkareråd. 539
Frågor. 539
Svar. 540
Tidsfördrif. 541
Breflåda. 542

1901:34 En finsk-svensk konstnär. E. H-N. 545
Hälsolära i flickskolorna. IV. Allvar 546
Hafskuranstalten för skrofulösa barn å Styrsö. P. Silfverskiöld 547
Guds vilda fåglar. F.L. 548
En sångarhyllning år Sveriges populäraste lektor. 548
När fröken Sara Ros hyrde veliociped. Ett sommarminne. Nonny L. 550
Om barnfröknar och dem, som "gå frun tillhanda". Syster Ingrid 551
Ur dagskrönikan. 552
Brytningar. Berättelse. Signild 553
Biblioteket. Fredrik Nycander 555
Teater och musik. 555
Köksalmanack. 556
Läkareråd. 556
Frågor. 556
Svar. 557
Tidsfördrif. 558
Breflåda. 559

1901:35 Från hertiginnans af Dalarna sommarresidens. 561
Hänsyn. I. Stade 562
Vandringsman. Hjalmar Wallander 563
Hven och Tycho Braheminnena. Pehr J. Wallin 563
Vid åttio år. 565
"Kokett". Skiss. U-A V. 566
En satiriker. 567
Hälsolära i flickskolorna. V. Maria f.d. folkskolelärarinna 567
Ur dagskrönikan. 567
Tistlar. Harald Jacobson 570
Från Iduns läsekrets. 570
Brytningar. Berättelse. (forts. och slut) Signild 570
Köksalmanack. 571
Frågor. 571
Svar. 572
Tidsfördrif. 574
Breflåda. 574

1901:36 Carl Snoilsky. Bo Bergman 577
Vid Gunnar Wennerbergs graf. Harald Jacobson 579
Något om en sund utveckling. Sigrid Kruse 579
Den japanska kvinnan. Ida Trotzig, Thyra Brandelius 580
Konturer ur lifvet. II. Maria Rieck-Müller 582
Richard Andersson. H.H. 582
Det uppvaknande Vimmerby. Anders Roswall 583
Ur dagskrönikan. 584
Bland västerhafvets skär. A. F-CK. 585
Gift. En vardagshistoria. Unge Andersson 585
Teater och musik. 586
Köksalmanack. 587
Läkareråd. 587
Frågor. 587
Svar. 588
Tidsfördrif. 589
Breflåda. 590

1901:37 Lilly Bäckström. -m. 593
Romantik. Daniel Fallström 593
Hälsolära i flickskolorna. VI. Fra en norsk mor. Elisa Kielland 594
En ruinfest. Gabrielle Ringertz 595
Från prins Georgs ö. Sam Wide 596
Pliktkärlek. Skiss. Hjördis 597
En bataljmålare. 600
En märkesdag för den svenska flickskolan. 600
Ur dagskrönikan. 600
Gift. En vardagshistoria. (forts. och slut) Unge Andersson 601
Teater och musik. 602
Köksalmanack. 603
Läkareråd. 603
Frågor. 603
Svar. 604
Tidsfördrif. 605
Breflåda. 606

1901:38 Louise Fraenckel. G.L. 609
Barnmorska eller jordemoder? A.B. 610
Heligröd. Vilhelm Nordin 611
"Hela Uppsala" genom Iduns kamera. Fotografier för Idun af Ver. 612
Den i dagarne aftäckta Uppbostenen. 613
Ett "Mälarparadis". 613
Skall en mor vara martyr för sina barn? Steffen 614
Åtta Vasaättlingar. P. M-G. 615
Barnförevisningar. H. 615
Det lider mot höst... Ellen Lundberg f. Nyblom 615
Emanuela Carlbeck. (Nekrolog) 617
Ur dagskrönikan. 617
"Prinsessan". Skiss. H. Mikael 618
Teater och musik. 618
Köksalmanack. 619
Läkareråd. 619
Frågor. 619
Svar. 620
Tidsfördrif. 621
Breflåda. 622

1901:39 En bekant gosse". Fru Kerstin 626
Kungadagarna i sydsverige. 625, 627
Ad astra. K.G. Ossian-Nilsson 627
En penningens märkesman. 628
I skånska nejder. -n. 628
Hälsolära i flickskolorna. VII. W.R.K. 630
"Prinsessan". Skiss. (forts.) H. Mikael 630
Ur dagskrönikan. 631
Olof Wijk. (Nekrolog) 633
En utställning af orientaliska mattor och väfnader. 634
Litteratur. 634
I veten ej. Pontus Holmberg 634
Teater och musik. 634
Köksalmanack. 635
Läkareråd. 635
Frågor. 636
Svar. 636
Tidsfördrif. 637
Breflåda. 638

1901:40 Alexandra Edelfelt. Jac. Ahrenberg 641
Den största kvinnosaken. Ågot Gjems Selmer 642
De fattigas tankar. Hildur Ekström 642
Framåt! Skiss. Neaga 643
"Hela Stockholm" genom Iduns kamera. IX. Fotografier för Idun af Carmen 645
"Gif dem ett rum!" Lisa Schröder 647
Charlotte Wiehe-Bérény. Elisabeth Kuylenstierna 647
"Nordens kvinnoförbund". 647
"Frändskapens lag". 647
Ett besök hos "Bosebos ryktbaraste son". Hj. L-n. 648
Ur dagskrönikan. 649
Måsarna kring Drott. 650
"Prinsessan". Skiss. (forts.) H. Mikael 650
Teater och musik. 650
Köksalmanack. 651
Läkareråd. 651
Frågor. 652
Svar. 652
Tidsfördrif. 653
Breflåda. 654

1901:41 Karl Warburg. J.A. Runström 657
"Att gå frun tillhanda". Hur våra flickor ha det och få det i främmande hem. I. Ann Y. 659
Professor Hoffa, de lamas och de lyttas vän. Birger Mörner 660
Konturer af lifvet. III. Maria Rieck-Müller 661
En svensk Grès-konstnär i Paris. Theodor Lindblom 662
"Prinsessan". Skiss. (forts.) H. Mikael 663
Från Bullaren. Svea E-TH. 664
Ur dagskrönikan. 664
Miss Minnie Tracey. 665
Teater och musik. 665
Köksalmanack. 666
Läkareråd. 667
Frågor. 667
Svar. 667
Tidsfördrif. 668
Breflåda. 669

1901:42 Grefvinnan Julie Trolle-Bonde. Laura Fitinghoff 673
Oktoberfägring. Albert Henning 674
Kunskap om barnavård. Gerda Meyerson 674
"Ett modernt hem". E.G. Folcker 675
Unga finskor och svenskor! 675
Från "kronprinsessans väfskola". Hanna Wijnbladh 677
Hälsolära i flickskolorna. VIII. Helena 678
Då mor gick bort. St.St. Lennartson 679
Fru Ågot Gjems Selmer. 679
"Hela Uppsala" genom Iduns kamera. Fotografier för Idun af Ver. 680
Ur dagskrönikan. 681
"Prinsessan". Skiss. (forts.) H. Mikael 682
Teater och musik. 682
Köksalmanack. 683
Läkareråd. 683
Frågor. 684
Svar. 684
Tidsfördrif. 685
Breflåda. 686

1901:43 August Malmström. (Nekrolog) 689
Kvinnlig värnplikt. Ella Rot 690
För andras lycka. Steffen 690
Klädlogevisiter under mellanakterna. Några ögonblicksfotografier från Stockholmsteatrarna. II. 693
Elisabeth Hallonblad. V. Lindman 694
"Prinsessan". Skiss. (forts.) H. Mikael 694
Den japanska kvinnan. II. Giftermål och skilsmässa. Ida Trotzig, Thyra Brandelius 696
En betydelsefull familjefest. 697
Ur dagskrönikan. 697
Hinden. Jeremias i Tröstlösa 698
Litteratur. 698
Från Iduns läsekrets. 698
Teater och musik. 699
Köksalmanack. 699
Läkareråd. 699
Frågor. 700
Svar. 700
Tidsfördrif. 701
Breflåda. 702

1901:44 Hos en bondehöfding. Juvenalis 705
I spiketunnan. Hildur Ekström 706
"Kärlekens och fridens band". S-M. 707
En svensk rival till Marconi. Helge Sandberg 707
Linnéan i oktober. Curre 708
"Att gå frun tillhanda". Hur våra flickor ha det och få det i främmande hem. II. Bojan 710
I ny jordmån. Skiss. Bien 710
En afgående trafikchef. 711
Från "prinsessan Eugenies ö". Några anteckningar ur en svensk furstinnas lif och lifsgärning. I. Gabrielle Ringertz 711
Ur dagskrönikan. 713
"Prinsessan". Skiss. (forts.) H. Mikael 714
Teater och musik. 715
Köksalmanack. 716
Läkareråd. 716
Frågor. 717
Svar. 717
Tidsfördrif. 718
Breflåda. 719

1901:45 Några timmar med John Börjeson. Daniel Fallström 721
Barn och badortslif. Lell 723
Föreningen för svensk hemslöjd och Lilli Zickerman 724
Elsa Lindberg. Johan Nordling 726
Fredrika Bremer-minnet. 727
Blåst. E. Walters Hülphers 727
"Prinsessan". Skiss. (forts. och slut) H. Mikael 727
Drottninghuset. En bild från de gamlas värld. 729
Ur dagskrönikan. 729
Från Iduns läsekrets. 730
Teater och musik. 730
Köksalmanack. 731
Läkareråd. 731
Frågor. 732
Svar. 732
Tidsfördrif. 733
Breflåda. 734

1901:46 Till Per Hallströms porträtt. Georg Nordensvan 737
En främling. F.L. 739
Handarbetets vänner i Berlin. Agnes Branting 740
En spiritistisk seance hos prinsessan Karadja. Gabrielle Ringertz 741
"Hela Sveriges nyårsönskningslista". Red. af Idun 742
En medaljbelönad kvinnlig konstväfverska. 743
Takt mot de döfva. Ajno 743
Stenbocksminnen vid Helsingborg. 743
Ur dagskrönikan. 744
I ny jordmån. (forts. och slut) 745
Litteratur. 746
Teater och musik. 747
Köksalmanack. 748
Frågor. 748
Svar. 749
Tidsfördrif. 750
Breflåda. 751

1901:47 "Bråvalla slag". 753
Amerikanska hem och svenska. 754
"Att gå frun tillhanda". Snorre 755
På Nils Personnes 25-årsdag. Georg Nordensvan 757
Huskvarnaverken och deras chef. 758
På studentbal. Ann Margret Holmgren, f. Tersmeden 759
Litteratur. 759
Från "prinsessan Eugenies ö". Några anteckningar ur en svensk furstinnas lif och lifsgärning. II. Gabrielle Ringertz 759
Mathilda Hamilton och "den indiska utställningen". 761
Ur dagskrönikan. 762
En sommarkomedi. I 4 akter och en sluttablå. R.E. 762
Teater och musik. 763
Köksalmanack. 763
Läkareråd. 763
Frågor. 764
Svar. 764
Mexikanska seder. Dess kvinnor, giftermål och hemlif. 765
Tidsfördrif. 766
Breflåda. 766

1901:48 Sigrid Beck-Friis. F. H-N. 769
Advent. Harald Jacobson 769
Från "prinsessan Eugenies ö". Några anteckningar ur en svensk furstinnas lif och lifsgärning. III. Gabrielle Ringertz 770
Amerikanska hem och svenska. (forts. och slut) W.R.K. 771
Ett märkligt konstverk. 772
Flickornas rum. 772
Nordens första fabriksinspektris. (Annette Wedel) Amalia Fahlstedt 773
Bronsbruden. Ett karnavalsminne. Alfhild Agrell 774
Axel Elmlund. Ernst Högman 775
I örlogsflottans stad. 775
Västernorrlans läns nya höfding. 777
Från Iduns läsekrets. 778
Litteratur. 778
Teater och musik. 779
Köksalmanack. 780
Läkareråd. 780
Frågor. 780
Svar. 781
Mexikanska seder. Dess kvinnor, giftermål och hemlif. (forts.) 781
Tidsfördrif. 782
Breflåda. 783

1901:49 Grefvinnan Wachtmeister och Kulla-Gunnarstorp. 785
Indifferentism. Pen 786
Karl XI och syskolan. Kulturhistorisk skiss. Mila Hallman 787
Gamla Evas muddar. Skiss. Tyra L. 787
Förklädet. Praktiskt kåseri. Hero Max 790
Bronsbruden. Ett karnavalsminne. (forts.) Alfhild Agrell 790
Vid törnrosskolans graf. 791
Hafsbandets målare. E. H-n. 792
De tre nyvalda i Svenska akademien. 793
Litteratur. 793
Teater och musik. 794
Köksalmanack. 795
Läkareråd. 795
Frågor. 796
Svar. 796
Mexikanska seder. Dess kvinnor, giftermål och hemlif. Amrita (forts.) 796
Tidsfördrif. 796
Breflåda. 798

1901:50 Sully Prudhomme. Nobelstiftelsens litteräre pristagare. Göran Björkman 801
Ändtligen allena! Af Sully Prudhomme. Göran Björkman 802
Göthilda Fürstenberg. (Nekrolog) 803
Två politiska porträtt för dagen. 804
Den stora Malmöbasaren. 804
Stenbocks stöd och Stenbocks ättlingar. 805
Luciamorgon. Marisqui 806
Ett långt lif. (Charlotta Margareta Schotte)(Nekrolog) 808
Hos Bukowskis. J. N-G. 808
Bronsbruden. Ett karnavalsminne. (forts.) Alfhild Agrell 809
Nobelstiftelsens första prisutdelning. 809
Ur dagskrönikan. 812
Teater och musik. 812
Köksalmanack. 814
Läkareråd. 814
Frågor. 814
Svar. 815
Mexikanska seder. Dess kvinnor, giftermål och hemlif. Amrita (forts. och slut) 816
Tidsfördrif. 817
Breflåda. 817

1901:51 Hjalmar Norrström. L.A. Ahlgren 821
Jul. Eivor 822
Julklockor. A.W. Sundelöf 823
En juldag på Ceylon. Ebba Harding 823
Då mitt lif togs. 824
Extravaganser. Skiss. Sophie Linge 826
De vilsegångna små. Red. af Idun 827
Beethovens månskenssonat i färger. 828
Axel Oxenstiernas kyrka. 828
Ur dagskrönika. 828
Bronsbruden. Ett karnavalsminne. (forts. och slut) Alfhild Agrell 829
Litteratur. 830
Teater och musik. 830
Köksalmanack. 831
Frågor. 831
Svar. 833
Tidsfördrif. 833
Breflåda. 834

1901:52 Ett öfverståthållareskifte. Thore Blanche 837
Ebba Brahes visa. Hildur Ekström 838
Bjudningar. N-A. 838
Svaret. Skiss. Ingri Stigen 839
"Hela Uppsala" genom Iduns kamera. Fotografier för Idun af Ver. 841
Maria Säfström. 842
Chrysanthemum. Skiss. Lell 842
Ur dagskrönikan. 844
Iduns nyårsönskninglista. Ett Godt nytt år önskas vänner och bekanta. 845
Vid nyårsklockors klang. Neaga 845
Att åldras vackert. Gabrielle Ringertz 846
Svenska akademiens Fredrika-Bremer-medalj. 847
Från Iduns läsekrets. 847
Teater och musik. 847
Köksalmanack. 848
Läkareråd. 848
Frågor. 849
Svar. 849
Försök själf! Else 849
Tidsfördrif. 850
Breflåda. 851

1901:Julnummer "Titt-ut". Akvarell af Carl Larsson. Frithiof Hellberg
Den heliga natten. 1
Sagan om söndag. 2
"Klart" till - lyckans land! 3
Kanske. 5
Syster Olives historia. 6
Nummer 39. Epilog i en akt. 9
Kräftkalaset. 13
Kusinerna. 16
La longue fille de la Suède. 23
En historia om det som aldrig händt. 26
Där kärleken går fram. 29
I kölden. 29
Goda vänner. 30


Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen