Göteborgs universitetsbibliotek: Idun 1900

Idun 1900

1900:Innehåll Innehållsförteckning för 1900

1900:1 Sekelringningen. Ernst Högman 1
Julklappen. Anna Wahlenberg 2
Augusta Ahlströmer, född Ehrenborg. L.S. 4
En god och erfaren barnsköterska. Intresserad moder 4
Jul i barnhemmet. 5
Ibsens senaste stycke: "Når vi döde vågner". Hellen Lindgren 5
Två författarinnor på vallfärd. 7
När det nya seklet gick in. 7
Våra illustrationer. 10
"Ett kärleksverk af svenska kvinnor". Iduns redaktion 11
Teater och musik. 12
Genmäle från Stig Stigson 12
Köksalmanack. Mathiola 14
Matsedlar. L. Deutgen 14
Läkareråd. 14
Frågor. 14
Svar. 14
Tidsfördrif. 15
Breflåda. 15

1900:2 Från andra sidan rampen: Nils Personne. Fredrik Nycander 17
Kvinnornas rösträttspetition. 18
Vasaprinsessans minnesvård. Ernst Westerberg 19
Efter långa år. Elisabeth Kuylenstierna 19
I dansskolan. Birger Schöldström 22
Till amatörfotograferna inom vår läsekrets! Red. af Idun 22
En liten vrå bland bergen. En kulturbild från det gamla Stockholm. Hedvig Aurelius 23
Tre millioner nyårsbref. 24
Våra illustrationer. 25
Våra sjuksköterskors dräkt. "Färgernas vän" 26
Drömmar. Hugo Gyllander 26
Ett bref om blomstercorson i rosario. Jane Gernandt-Claine 26
Litteratur. 27
Teater och musik. 28
Köksalmanack. Mathiola 30
Svar. 30
Breflåda. 31
Läkareråd. 31

1900:3 Sverige i Paris. 33
Margaretha Lindfors. En bild från det gamla Lund. Cecilia Bååth-Holmberg 34
Fantasos. Fredrik Nycander 36
Från en vrå af det hungrande Ryssland. 36
Hufvudstadens nyaste museum. 37
Då visst du...! Pontus Holmberg 37
Efter långa år. (forts. o slut) Elisabeth Kuylenstierna 38
Vår kvinnorörelse. I. Stade 39
Ett bref om blomstercorson i rosario. (forts. o slut) Jane Gernandt-Claine 44
Våra illustrationer. 42
Litteratur. 43
Teater och musik. 43
Köksalmanack. Mathiola 46
Läkareråd. 46
Frågor. 46
Svar. 46
Något om ättika. 47
Tidsfördrif. 47
Breflåda. 47

1900:4 Prins Eugen som konstnär. Tor Hedberg 49
Tre vintervisor. E.N. Söderberg 50
Den kvinnliga dräkten. J.V-R. 50
Genom tre sekler. Nils Janson 53
Den politiske mannen för dagen. (Sixten von Friesen) 53
Mannen som inte längre var ung. Skiss. Maria Rieck-Müller 53
Hans fosterdotter. Berättelse. Valdemar 55
Förstlingar. Korrespondensstudie. Tora Kjellberg 55
En afliden mecenat. 58
Litteratur. 58
Ur dagskrönikan. 58
Teater och musik. 59
Köksalmanack. Mathiola 62
Läkareråd. 62
Svar. 62
En "sop-fråga". S-m. 62
Tidsfördrif. 63
Breflåda. 63

1900:5 Ett konstnärspar. (Dagmar och Carl Möller). Thore Blanche 65
Det första brefvet för Idun. Snorre 66
"Vår kvinnorörelse". Tomas 67
Den bleknat, solskensglansen... Ida Granqvist 68
Från Carl XIV Johans tid. E.G. Folcker 68
Carolina von Braun. 70
Vid polcirkeln. Margareta 70
S. de C. Charlotte Björnstjerna 71
Glimret. Lotten von Kraemer 73
Ur dagskrönikan. 73
Från Iduns läsekrets. 75
Teater och musik. 75
Köksalmanack. Mathiola 78
"Ett-öres-kexen". 78
Läkareråd. 78
Frågor. 78
Tidsfördrif. 79
Breflåda. 79

1900:6 Anton Niklas Sundberg (nekrolog) 81
Brasan. Harald Jacobson 82
"Vår kvinnorörelse". Hvarpå bör den närmast vara riktad? Tomas 82
Två grafvar. Theodor Lindblom 83
Idyll. Vera Hjärne 83
På forskningsfärd i den Fjärran Östern. 84
Från "vår pantsatta stad". 86
"En dam af värld" i hvardagslag. Teckning ur Stockholmslifvet. Leo 86
En konstnärsveteran. (Ferdinand Thegerström) 87
Hans fosterdotter. Berättelse. (forts.) Valdemar 87
Från en svensk författarinnas hem i tropikerna. 88
Till Ellen Key. En hälsning i seklets gryning. Sigrid Elmblad 90
Ur dagskrönikan. 90
Ett stackars litet barn. Mial 90
Litteratur. 91
Från Iduns läsekrets. 91
"Tidsfördrif". En pristäfling för gåtförfattare. Red. af Idun 91
Teater och musik. 92
Köksalmanack. Mathiola 94
Matsedlar. 94
Läkareråd. 94
Frågor. 94
Svar. 95
Tidsfördrif. 95
Breflåda. 95

1900:7 Grefven och grefvinnan Advid Posse. Johan Nordling 97
Vårens dag. Jeremias i Tröstlösa 99
En ändamålsenlig kvinnlig arbetsdräkt. J. V-R. 99
"En teaterflicka". Skiss. U-A V. 102
Från Iduns läsekrets. 103
Ur dagskrönikan. 103
Vingarna. Abda 104
En af "det gamla hedersgardet". Adolf Hellander 105
Hans fosterdotter. Berättelse. Valdemar 106
"Barnavård". 107
Teater och musik. 107
Köksalmanack. Mathiola 110
Läkareråd. 110
Frågor. 110
Svar. 110
Tidsfördrif. 111
Breflåda. 111

1900:8 "Hemmets målare". Carl Larsson. Thore Blanche 113
I sjukhemmet. Snorre 114
Styfmoderskallet. Margaretha 115
Ur skissboken. I. Snö. Mari Mihi 116
Ibsenpremièren och Gerda Lundequist. J. N-G. 117
Mosters stuga. Skildring ur allmogelifvet. Ernst Westerberg 118
Per Sjöbring. (Nekrolog) 119
Stockholm i snö. 119
Ur dagskrönikan. 122
Hans fosterdotter. Berättelse. Valdemar 122
Teater och musik. 124
Köksalmanack. Mathiola 126
Läkareråd. 126
Svar. 126
Hönsskötsel i England. Bref till Idun. Svenska i England 126
Tidsfördrif. 127
Breflåda. 127

1900:9 Hos Alma Hård af Segerstad, barnens egen tanddoktor. Tora Kjellberg 129
En fastlagshymn. E.N. Söderberg 130
Gif oss hemkärleken åter! Tomas 130
Carl Gustaf von Otter. (Nekrolog) 132
Handarbetets vänners utställningsgobeliner. Carl Larssons S:ta Birgitta. 132
Mosters stuga. Skildring ur allmogelifvet. (forts. och slut) Ernst Westerberg 133
Ur dagskrönikan. 136
Hans fosterdotter. Berättelse. Valdemar 137
Teater och musik. 139
Köksalmanack. Mathiola 142
Matsedlar. 142
Läkareråd. 142
Frågor. 142
Svar. 142
Tidsfördrif. 143
Breflåda. 143

1900:10 Ett svenskt konstnärshem i Helsingfors. Karl Flodin 145
Gif oss hemkärleken åter! (forts. och slut) Tomas 147
Vår nye minister i Berlin. (Grefve Arvid Taube) 147
"Någons älskling". G.A. 148
I musikaliska akademien. Elsa Lindberg 148
En klädkammare. E.L. 150
Ur skissboken. Mari Mihi 150
Hafvets sorgespel. 151
Två grannlandsförfattare på gästbesök. (Karl Larsen, Gunnar Heiberg) 153
Ur dagskrönikan. 154
Ett kvinnligt sjukhem. Elisabeth Kuylenstierna 155
Du härliga saga, när blir du till sanning? Adi 155
Skaffa sol åt bleka rosor! S-M. 155
Från Iduns läsekrets. 156
Köksalmanack. Mathiola 158
Läkareråd. 158
Frågor. 158
Svar. 158
Tidsfördrif. 159
Breflåda. 159

1900:11 Elof Tegnér och Källtorps prästgård. Cecilia Bååth Holmberg 161
I dräktfrågan. A.F. 163
Den engelska kvinnan och kriget. Briton 164
Vinteridylll. Till en vän i sta'n. Snorre 166 Hans fosterdotter. Berättelse för Idun af Valdemar 167
En soaré i "den gyllene ungdomens stad". 168
Ur dagskrönikan. 168
Kakelugnen. L-A. 171
Från Iduns läsekrets. 172
Teater och musik. 172
Köksalmanack. Mathiola 174
Läkareråd. 174
Frågor. 174
Svar. 174
Tidsfördrif. 175
Breflåda. 175

1900:12 Davida Afzelius. F. Hbg. 177
"Vår kvinnorörelse. "Det viktiga" och "det mindre viktiga". Adam 178
I musikaliska akademien. (forts. och slut) Elsa Lindberg 179
Ett skandinaviskt hem i Paris. Theodor Lindblom 181
I Fjärran Östern. Utdrag ur bref till hemmet under en resa i Orienten af Alex. Langlet 183
Ivar Hallström och hans nya opera. 185
Ur dagskrönikan. 185
Herden. Fredrik Nycander 186
Hans fosterdotter. Berättelse för Idun af Valdemar 186
Teater och musik. 188
Köksalmanack. Mathiola 190
Läkareråd. 190
Frågor. 190
Svar. 190
Tidsfördrif. 191
Breflåda. 191

1900:13 En statsbelönad finsk författarinna. J. Reuter 193
Irrvägar. Skiss. Rolf 194
En hälsning till damerna från herrarne. Framförd af Sven Svenske 195
Från vårt kungapars vårhem i England. 196
En titt i riksdagens första kammare. Viktor Millqvist 198
Gustaf Zander. Alfred Levertin 199
Ur dagskrönikan. 200
Interiörer från en svensk konstutställning. Amalia Fahlstedt 201
"Det nya seklets hemlighet". Utgången af Iduns stora pristäfling. 202
Resultatet af Iduns gåtpristäfling. 203
Teater och musik. 203
Från Iduns läsekrets. 204
Köksalmanack. Mathiola 206
Läkareråd. 206
Frågor. 206
Svar. 206
Tidsfördrif. 207
Breflåda. 207

1900:14 Ellen Fries. (Nekrolog) Gerda Meyerson 209
Mörkret. Skiss. Mial 210
Gustaf Åkerhielm. (Nekrolog) 211
En titt i riksdagens andra kammare. Viktor Millqvist 212
Vår förste jordbruksminister, A.T. Odelberg. 214
Stockholms första "församlingssal". 214
I Fjärran Östern. Bidrag ur bref till hemmet under en resa i Orienten af Alex. Langlet 215
Ur dagskrönikan. 216
Teater och musik. 218
Köksalmanack. Mathiola 222
Matsedlar. Vegetarianska. af fru L. Deutgen 222
Läkareråd. 222
Frågor. 222
Svar. 222
Tidsfördrif. 223
Breflåda. 223

1900:15 Hemma hos Sigurd. Thore Blanche 225
En stockholmsarbeterska om idealen. 226
På Gefledamernas basar. 228
Stina Svartling född von Hofsten. Carl Strandberg 229
Törnekronan. Harald Jacobson 229
Dagmar Werle. Skiss. Gerda Fahlroth 229
Iduns tidsfördrifstävling. Red. af Idun 231
Världsutställningens första dag. 232
Teater och musik. 235
Förklaring till siffrorna på utställningsvyerna. (Sid. 232-33) 238
Köksalmanack. Mathiola 238
Läkareråd. 238
Frågor. 238
Svar. 239
Tidsfördrif. 239
Breflåda. 239

1900:16 Agda Montelius på femtioårsdagen. Gurli Linder 241
Det lyckligaste paret. Snorre 242
Blomstermor. Skiss. Elisabeth Kuylenstierna 242
Vegadagen. Ett tjugoårsminne. 243
Hos prosten på Ör. Styrbjörn 244
Praktisk välgörenhet. Något om "F.V.O." och dess tioåriga verksamhet. Gurli Linder 245
Mekaniska dockor. En skildring ur Stockholms kvinnliga affärsvärld af Viran Testor 246
En svensk birgittinernunna i tjugonde seklet. Reseminne af Fanny Cederblad 247
Ur dagskrönikan. 249
Solmålaren i ateliern. 250
Kvinnor och olycksfallsförsäkring. Laura Fitinghoff 250
Teater och musik. 252
Köksalmanack. Mathiola 254
Läkareråd. 254
Frågor. 254
Svar. 254
Tidsfördrif. 255
Breflåda. 255

1900:17 Hos riksmarskalkens. Z.B. 257
Snöhvit. Adi 258
Kvinnorna vid Parisutställningen. T. K-N. 259
Rektor K.E. Palmgren. 259
Finsk konstslöjdutställning i tyska städer. 260
En svensk birgittinernunna i tjugonde seklet. (forts.) Fanny Cederblad 260
Kvinnor och olycksfallsförsäkring. (forts. och slut) Laura Fitinghoff 262
Mekaniska dockor. En skildring ur Stockholms kvinnliga affärsvärld (forts.) Viran Testor 263
Ur dagskrönikan. 263
Teater och musik. 266
Köksalmanack. Mathiola 270
Läkareråd. 270
Frågor. 270
Svar. 270
Tidsfördrif. 271
Breflåda. 271

1900:18 Eleonore Dickson, född Willerding. A. -R. 273
Vårflod. Harald Jacobson 274
Från "drottningflygeln" på Gripsholm. Esaias Collin 275
En svensk birgittinernunna i tjugonde seklet. (forts. och slut) Fanny Cederblad 277
Mekaniska dockor. En skildring ur Stockholms kvinnliga affärsvärld (forts. och slut) Viran Testor 279
Johanne Dybwad, dramatiska teaterns norska gäst. Per Staaf 280
Maria Lindberg ("Basen") C.R. Nyblom 281
Stockholm i vårsol. 281
Ur dagskrönikan. 283
En saga. Bo Bergman 284
Teater och musik. 284
Köksalmanack. Mathiola 290
Matsedlar. Vegetarianska af fru L. Deutgen 290
Läkareråd. 290
Frågor. 290
Svar. 290
Tidsfördrif. 291
Breflåda. 291

1900:19 Från en villa på Djursholm. Thore Blanche 293
"Man måste lära sig krypa, innan man kan gå". Tyr. 294
Den svenska zoologiska polarexpeditionen. 294
Majdrömmar. E.N. Söderberg 295
Om Vadstena adliga jungfrustift. Hanna Wijnbladh 295
I vårbrytningen. En Norrlandsbild. Laura Fitinghoff 298
Lina Sandell. 299
Bref från Paris. Johan Nordling 299
Ur dagskrönikan. 300
"Skall jag taga vara på min broder?". En gammal lärarinna 301
Den hvita mössan af civis academicus Upsaliensis. 302
Teater och musik. 303
Köksalmanack. Mathiola 306
Läkareråd. 306
Frågor. 306
Svar. 306
Tidsfördrif. 307
Breflåda. 307

1900:20 Hedvig Sofia Wennerberg. (Nekrolog) L.S. 309
Till min äldsta dotter. Gunnar Wennerberg 310
Från Riviera di Levante. Birger Mörner 310
Majkväll. Fredrik Nycander 311
Leo Tolstoi hemma hos sig. 311
Ur dagskrönikan. 314
Bref från Paris. Johan Nordling 314
Soarén för konung Oscar i London. G.H. 317
Teater och musik. 319
Köksalmanack. Mathiola 322
Läkareråd. 322
Frågor. 322
Svar. 322
Tidsfördrif. 323
Breflåda. 323

1900:21 Professor Julius Kronbergs målningar i Adolf Fredriks kyrkans kupol. Tora Kjellberg 325
Hur våren är vacker! Ida Granqvist 326
Ärkebiskopsvalet. 327
Fröken Strömborg. Skiss. E-A. 327
Ur dagskrönikan. 328
Upsalastudenternas karneval. 330
Bref från Paris. "Hur svenska stålet biter". Johan Nordling 331
Teater och musik. 334
Köksalmanack. Mathiola 338
Läkareråd. 338
Frågor. 338
Svar. 338
Tidsfördrif. 339
Breflåda. 339

1900:22 Från andra sidan rampen. August och Augusta Lindberg. Fredrik Nycander 341
Pingst. E.N. Söderberg 342
Ett mysterium. Skiss. Ellie 342
Från en idyllisk vrå af världen. Gerda Meyerson 343
Ett allvarsord till hemmets härskarinna. Martin 344
D.G. Restadius. (Nekrolog) 346
Ur dagskrönikan. 346
Hästutställningen i Paris. Annie Quiding 346
Öfvervunnen. Skiss. Lilly 346
Clara Sebell, född Leffler. En bild från det gamla Upsala. A-R. 350
Från skansens vårfest. 351
Kvinnobilder och kvinnoöden. Hvem var Charlotta Falkman? Birger Schöldström 351
Bref från Paris. Nils Forsberg och hans tafla. Johan Nordling 352
Teater och musik. 354
Köksalmanack. Mathiola 358
Matsedlar. Vegetarianska. L. Deutgen 358
Läkareråd. 358
Frågor. 358
Svar. 359
Tidsfördrif. 359
Breflåda. 359

1900:23 Från "konungarnas hotell" i Paris. Johan Nordling 361
Historien om en näsduk. Mari Mihi 362
Kvinnobilder och kvinnoöden. Hvem var Charlotta Falkman? (forts. och slut) Birger Schöldström 363
Några ögonblicksfotografier från husmoders- och arbetsskolan i Siljansnäs. A. v. D. 364
Släkt. Några reflexioner med hänsyn till familjelifvet. Frigjord släkting 365
En halfsekelsjubilar, Robert Almström. 366
Bref från Paris. Svensk konstslöjd och konstindustri. Johan Nordling 366
Gustaf Upmark. (Nekrolog) 367
N. Fr. Sander. (Nekrolog) 367
Änkor och faderlösa. Hilda Sachs 368
Ur dagskrönikan. 371
Teater och musik. 371
Köksalmanack. Mathiola 374
Läkareråd. 374
Frågor. 374
Svar. 374
Tidsfördrif. 375
Breflåda. 375

1900:24 Fursteparet i Karlsruhe. 377
Fjällväg. Skiss. Atram 378
Farväl, min ungdoms ljusa stråt! Ernst Högman 378
Ett modigt hjärta. Incognita 379
Hos de förenade rikenas minister i Paris. Johan Nordling 380
Ett medaljbelönar skulpturverk. H. 381
En hjältes graf i Skara domkyrka. 381
Guds bild. Heikki 382
Ur dagskrönikan. 383
En protest. Snorre 384
Brefkort från Paris. J. N-G. 385
Ett par rariteter ur djurvärlden. 385
Fru Andrea Gehlert-Franks. En kvinnlig missionär. Cecilia Bååth-Holmberg 386
Teater och musik. 387
Köksalmanack. Mathiola 390
Läkareråd. 390
Frågor. 390
Svar. 390
Tidsfördrif. 391
Breflåda. 391

1900:25 A.U. Bååth. A. -R. 393
Det bär hemåt. Fredrik Nycander 395
Midsommarvaka. Esaias Collin 395
Suzannes auktion. Abraham Dreyfus 396
Fru Andrea Gehlert-Franks. En kvinnlig missionär. (forts. och slut) Cecilia Bååth-Holmberg 396
K.F. Karlson. (Nekrolog) 399
Alf Björkman. (Nekrolog) 399
Bref från Paris. En Grandprixdag på Long Champs i konung Oscars närvaro. Johan Nordling 400
C.J. Landgren. 402
Ur dagskrönikan. 402
Täflan för program till en s.k. "pressens vecka". 403
Från Elyséefesten för kung Oscar. J. N-g. 404
Teater och musik. 404
Köksalmanack. Mathiola 406
Läkareråd. 406
Frågor. 406
Svar. 406
Tidsfördrif. 407
Breflåda. 407

1900:26 "Mormor på Herrestad". En bland banbryterskorna för den praktiska välgörenheten i Sverige. Adelaide Nauckhoff 409
Den kom! Helena Nyblom 410
Ondt i tummen. Pennteckning ur familjelifvet. H. 410
Bref från Paris. "Finska paviljongen". Johan Nordling 411
Postkvinnor. Percy 413
Promotionen i Helsingfors. Jonatan Reuter 413
Ur dagskrönikan. 414
Catherine Gladstone. En stor mans hustru. I.H.L. 414
Ett kärleksmöte under San Carlos arkader. Astrid Ahnfelt 415
Ett svenskt Trouville. 416
Det tryckta ordets 500-årsjubileum. 417
Lycka och olycka. Dagmar Bergström 418
Drottning Margareta. V.S. 418
Köksalmanack. Mathiola 422
Matsedlar. Vegetarianska. L. Deutgen 422
Läkareråd. 422
Frågor. 422
Svar. 422
Tidsfördrif. 423
Breflåda. 423

1900:27 Två kvinnliga finska arkitekter. J. Reuter 425
Huldror. Albert Eriksson 426
Hedersbegrepp. Ignotus 426
En pärla bland parker. 428
Från det vackra Östergötland. 428
En norrlandsjänta. En bild ur verkligheten. E. Walter Hülpers 429
Kvinnokongressen i Paris. Från "vår speciella deltagarinna". H.S. 430
En blifvande "kejsargemål". (Ättling af Gustaf Vasa) P. M.-G. 431
Studie. N.W. 431
Ur dagskrönikan. 431
Hvita mössor i Paris. Johan Nordling 432
Teater och musik. 435
Köksalmanack. Mathiola 438
Läkareråd. 438
Frågor. 438
Svar. 438
Tidsfördrif. 439
Breflåda. 439

1900:28 Ett guldbröllopspar. 441
På lustfärd. Snorre 442
Kvinnornas palats på Parisutställningen. Johan Nordling 443
Två finska tonsättare. I. Robert Kajanus. II. Jean Sibelius. K. Flodin 444
Passionsspelen i Oberammergau sommaren 1900. Fanny Cederblad 445
Fru Elsas reskamrat. Skiss. Hoc Est 447
Svensk simkonst i England. John Beer 450
Ur dagskrönikan. 451
Kärleksvisa. Lennart Hennings 451
Teater och musik. 452
Köksalmanack. Mathiola 454
Läkareråd. 454
Frågor. 454
Svar. 454
Tidsfördrif. 455
Breflåda. 455

1900:29 På "rullande trottoar" till "damernas paradis". Johan Nordling 457
En rolig bok. E.S. 459
Passionsspelen i Oberammergau sommaren 1900. (forts. och slut) Fanny Cederblad 461
Vårt nya statsråd. 463
Två sommaridyller. E.N. Söderberg 463
En historia. Anina 463
Ur dagskrönikan. 466
När "nattens drottning" blommar 466
Sommarlif på Sjöbo. Tant Barbro 466
Köksalmanack. Mathiola 470
Läkareråd. 470
Frågor. 470
Svar. 470
Insamling af medicinalväxter. 471
Tidsfördrif. 471
Breflåda. 471

1900:30 Ellen Cederström. HJ 473
En kvinnlig högskola. I.A. 474
Från konungens sommarresor. 476
Ett samtal. Skiss. Amanda Kerfstedt 477
Under gröna hvalf. Harald Jacobson 478
"The eights week" i Oxford. Torben 479
I böckernas skönhetsvärld. 480
Ruiner och rosor. En sommarbild från Margareta Leijonhufvuds borg. B.I.N. 480
Ur dagskrönikan. 481
Göteborgs lärarinnehem. Karin H. 482
De svenska segrarne vid idrottstäflingarne i Paris. 483
Sommarlif på Sjöbo. (forts. och slut) Tant Barbro 483
Köksalmanack. Mathiola 486
Läkareråd. 486
Frågor. 486
Svar. 486
Insamling af medicinalväxter. "BR" 486
Tidsfördrif. 487
Breflåda. 487

1900:31 Hos Teresina Tua. Tänkvärda ord i kvinnofrågan. Astrid Ahnfelt 489
Albert Bonnier. (Nekrolog) 490
Kvinnoutställningen i London. Hilda Sachs 490
Skärfva, Sveriges störste skeppsbyggmästares hem. Adelaide Nauckhoff 491
Två fågelpar. Skiss. Elin Afzelius 493
Konungens sommarresidens. Några rader från Marstrand. Bref från friherrinnan Siri Lejonklo till friherre Erik Lejonklo. 495
Ur dagskrönikan. 497
Ett tonfall blott. Adi 498
Köksalmanack. Mathiola 502
Matsedlar. Vegeterianska. L. Deutgen 502
Läkareråd. 502
Frågor. 502
Svar. 502
Tidsfördrif. 503
Breflåda. 503

1900:32 Grefvinnan Stefanie von Wedel och hennes hem i Rom. Astrid Ahnfelt 505
Min förste friare. Snorre 507
Den dagliga husandakten. Ida Granqvist 507
I kungamordets stad. Birger Mörner 509
På voksenkollen. Elisa Kielland 510
Sandhamnsveckan. C.G.B. 511
En gång. Adi 511
Brefkort från Sveriges yngsta stad. F.-G. 513
Ur dagskrönikan. 513
Skilsmässa. Elin Ameen 514
Köksalmanack. Mathiola 518
Läkareråd. 518
Frågor. 518
Svar. 518
Ett orientaliskt mode och dess naturalisering i Europa. 519
Tidsfördrif. 519
Breflåda. 519

1900:33 Magnus Gustaf Retzius. O.H. Dumrath 521
Också en interview. Kapten W. 523
Bref från Paris. Johan Nordling 525
Skilsmässa. Elin Ameen 526
En folkpark. 529
Ur dagskrönikan. 529
Ett gammalt minne. Pontus Holmberg 530
Teater och musik. 531
Köksalmanack. Mathiola 534
Läkareråd. 534
Frågor. 534
Svar. 534
Ett orientaliskt mode och dess naturalisering i Europa. (forts.) 535
Tidsfördrif. 535
Breflåda. 535

1900:34 Carin Scholander. Gurli Linder 537
Hemmets hygien. Laura Fitinghoff 538
En svensk bildningshärd vid Mississippi strand. E.A. Zetterstrand 539
Fröken Lillys sommarkavaljerer. I. Daniel Fallström 542
Kyrkan i Brunate. Birger Mörner 542
En amerikansk näktergal i Sverige. Miss Rebecca Mac Kenzie. 543
Skilsmässa. (forts.) Elin Ameen 543
Konungabarn. S.L. 546
Ur dagskrönikan. 546
Teater och musik. 547
Köksalmanack. Mathiola 550
Läkareråd. 550
Frågor. 550
Svar. 550
Ett orientaliskt mode och dess naturalisering i Europa. (forts.) 550
Tidsfördrif. 551
Breflåda. 551

1900:35 På Leas 70-årsdag, den 2 september 1900. Ella Rot 553
På Leas sjuttioårsdag. Ernst Högman 553
Vi och våra sömmerskor. S-M. 554
Damer som arkeologer. L...G. 555
Ytterst i hafsbandet. Saga 557
Den röda biljetten. Emilie Georges 557
Skilsmässa. (forts.) Elin Ameen 559
En skaldegraf. 560
Ur dagskrönikan. 561
Lillen sofver. E.N. Söderberg 561
Teater och musik. 561
Köksalmanack. Mathiola 566
Matsedlar. Vegetarianska. L. Deutgen 566
Läkareråd. 566
Frågor. 566
Svar. 566
Tidsfördrif. 567
Breflåda. 567

1900:36 Gustaf och Lotten Unonius. P.P. 569
En kväll i "ljusstaden". Bref från Paris. Johan Nordling 571
Fröken Lillys sommarkavaljerer. II. Daniel Fallström 573
En vädjan. Red. af Idun 574
Skilsmässa. (forts.) Elin Ameen 574
Två män för dagen. 575
Ur dagskrönikan. 578
Teater och musik. 579
Köksalmanack. Mathiola 582
Läkareråd. 582
Frågor. 582
Tyg från utställningen i Paris 1900. Moster Emma 583
Tidsfördrif. 583
Breflåda. 583

1900:37 När operachefen har mottagning. Ernst Högman 585
I herrsällskap. Steffen 586
Ett nyförlofvadt par. 587
Världens nordligaste badort. J. F-LM. 589
Astrar. Elisabeth Kuylenstierna 589
Skilsmässa. (forts. och slut) Elin Ameen 590
Från Iduns läsekrets. "Vi och våra sömmerskor". Ännu ett par inlägg. 591
Blekinge läns nye landshöfding. 592
"Jan i Seltorp". B.I.N. 592
Värdinnan i sommarhotellet. En minnesbild från Marstrand. Amanda Kerfstedt 592
Ur dagskrönikan. 594
Den dagliga husandakten. Ida Granqvist 594
Till mammor, som har små barn, och till andra mammor också. Veda 594
Teater och musik. 595
Köksalmanack. Mathiola 598
Läkareråd. 598
Frågor. 598
Svar. 598
Om dörrstängning och dörrar i allmänhet. A. K-L-N. 598
Tidsfördrif. 599
Breflåda. 599

1900:38 Vår nye statsminister. (F.W. von Otter) 601
En hädangången naturforskare, Otto Torell. (Nekrolog) 601
Hemmets tomtar. Snorre 602
"Stortvättens land". S. 602
Svenska pressens nestor. G. G-N. 603
Stockholmsbor på sommarnöje. 605
När löfven falla. Stämningsbild. L. Tillberg 606
Ett litet mönsterbad. 606
S.A. Hedlund. (Nekrolog) 607
I flyttfågelstiden. Badortsstämning. Mari Mihi 607
Ett märkligt konstfynd. 609
Ur dagskrönikan. 610
Teater och musik. 611
Köksalmanack. Mathiola 614
Läkareråd. 614
Frågor. 614
Svar. 614
I "sopfrågan". S-M. 614
Tidsfördrif. 615
Breflåda. 615

1900:39 Adelina Patti i Stockholm. 617
När bladen falla. E.N. Söderberg 617
En röst fra Norge i spörgsmålet: skandinavisk kvindeförbund. Elisa Keilland 618
Peter Wieselgren. Ett hundraårsminne. Amanda Leffler 619
I flyttfågelstiden. Badortsstämning. (forts. och slut) Mari Mihi 619
Till Antonio de Castro-Feijo. Birger Mörner 622
Fru J. Blicher Clausen. Elisabeth Kuylenstierna 622
Våra räddade landsmän från Kina. 623
Ögonblicksbilder från "sillfiskets stad". Saga 623
"I herrsällskap". L.N. 624
Ett badortsminne. C.G. 625
Ur dagskrönikan. 626
Teater och musik. 627
Köksalmanack. Mathiola 630
Läkareråd. 630
Frågor. 630
Svar. 630
"Morgonfrisk - morgontäck". Aurora 631
Tidsfördrif. 631
Breflåda. 631

1900:40 Familjen Achté. J. Reuter 633
I färgernas tid. Ellen Lundberg f. Nyblom 634
"Den stora gåfvan". Else 634
I en samlares hem. "Mimer Nid" 635
De svenska martyrerna i Kina. 637
En härd för folkupplysningen. 638
Ett badortsminne. C.C. 638
Vårsång i höstlunden. E.A. Karlfeldt 639
Nobelstiftelsens styrelse. 640
Bland blommor och dägeliga blader. John 640
För de små hemlösa i lifvet. H. 641
"Pandoras ask". Skiss. H. Mikael 643
"Vaktombyte". Redaktionen af Idun 644
Ur dagskrönikan. 644
Teater och musik. 645
Köksalmanack. Mathiola 650
Matsedlar. Vegetarianska. L. Deutgen 650
Läkareråd. 650
Frågor. 650
Svar. 650
Tidsfördrif. 651
Breflåda. 651

1900:41 Gustaf och Hanna Sjöberg. Louise Fraenckel 653
Gensvar. Ida Granqvist (Adi) 654
Genom eldhafvet. Skiss. John Hanzén 654
Hos "Sveriges Marryat". Karla Rönne 655
Tre porträtt till dagskrönikan. 657
Fröken Lillys sommarkavaljerer. III. Daniel Fallström 658
Till Sergels minne. Georg Nordensvan 658
"Pandoras ask". Skiss. (forts.) H. Mikael 659
"Hela Stockholm" genom Iduns kamera. Fotografier för Idun af A. Blomberg 660
"Fiskaresoaréerna" i Finland. Ett uppslag äfven för Sverige? J. Reuter 662
Från Idund läsekrets. 663
Ur dagskrönikan. 663
Teater och musik. 663
Köksalmanack. Mathiola 666
Läkareråd. 666
Frågor. 666
Svar. 666
Om hönsskötsel. Bien 667
Tidsfördrif. 667
Breflåda. 667

1900:42 På första tenorens 50-årsdag. (Arvid Ödmann) 669
Wilhelmina Nordström. V. Lindman 670
Vilda blommor på hösten och vintern. Rutger Sernander 671
Från vår nyaste bandel i höga nord. 672
F.T. Borgs minne. Henrik Wranér 672
Från de vanföras värld. Ernst Högman 673
Henrik Klausen berättar sagan om "fanden i nödden". 674
Hemtrefnad i jungfrukammaren. Öllegård 674
"Pandoras ask". Skiss. (forts.) H. Mikael 674
Prins Eugens vinterhem. 676
Vår språkforsknings fader. (Johan Erik Rydqvist) 676
Ur dagskrönikan. 677
Ett upprop till Sveriges mödrar. 678
En segeltur. Skiss. Torbjörn Granlund 678
Teater och musik. 679
Köksalmanack. Mathiola 682
Läkareråd. 682
Frågor. 682
Svar. 682
Skola vi försäkra våra lif? Tio frågor och tio svar. -x- 683 Tidsfördrif. 683
Breflåda. 683

1900:43 En svensk dramaturg. Ernst Högman 685
När jag var ängel. Snorre 686
Ett tremaktsförbund. 686
Georgina Nisbeth. Oscar Svahn 687
Damer till häst. 690
"Pandoras ask". Skiss. (forts.) H. Mikael 690
Ett minne från grefvens af Södermöre dagar. Litet kulturhistoria i resebrefsform af Walodja 691
Iduns utställningsfönster. 693
En segeltur. Skiss. (forts. och slut) Torbjörn Granlund 693
Ur dagskrönikan. 694
Teater och musik. 694
Köksalmanack. Mathiola 698
Läkareråd. 698
Frågor. 698
Svar. 698
Gamla föremål. L-A. 699
Tidsfördrif. 699
Breflåda. 699

1900:44 Harald Wieselgren. H.W. 701
Ett lyckoland. E.N. Söderberg 702
En uppgift för våra unga flickor. Karla Rönne 702
Namnsdagsregister till 1901 års almanack. 703
En landsmans upplefvelser på den Ostasiatiska krigsskådeplatsen med originalfotografier af W. Beer 703
En föreläserska. 705
Skaldeaftnar på Skansen. Nonny Lundberg 706
Malins nattmössa. Vera Hjärne 706
En betydelsefull 25-årsfest. 707
Bref från Lizzie i Stockholm till Märta i landsorten. Lizzie 709
"Pandoras ask". Skiss. (forts.) H. Mikael 710
F. Max-Müller. (Nekrolog) -t. 710
Namnsdagsregister till 1901 års almanack. Opaginerat blad
De ungas utställning. 711
Ur dagskrönikan. 712
Teater och musik. 713
Köksalmanack. Mathiola 716
Matsedlar. Vegetarianska. L. Deutgen 716
Läkareråd. 716
Frågor. 716
Svar. 716
Tidsfördrif. 717
Breflåda. 717

1900:45 Från de stummas värld. En 25-årsfest. Alfr. F. 719
Skandinaviskt kvinnoförbund. Läsecirklar och kvinnokorrespondens. Red. af Idun 720
Ljus i natten. Esaias Collin 720
Amour och Mårtensgäss. Nouvellette. Bibette 720
"Hela Stockholm" genom Iduns kamera. II. Fotografier för Idun af A. Blomberg 722
När Gösta Berling blef priskrönt. Ett tioårsminne. Birger Schöldström 723
"Hela Sveriges nyårsönskningslista". Redaktionen af Idun 724
En nestor bland kåsörer. 725
På "studentspex". C.G.B. 725
Ur dagskrönikan. 726
"Pandoras ask". Skiss. (forts. och slut) H. Mikael 728
Solguld. Skiss. Gemma Linde 728
Litteratur. 729
Teater och musik. 729
Köksalmanack. Mathiola 732
Läkareråd. 732
Frågor. 732
Svar. 732
Tidsfördrif. 733
Breflåda. 733

1900:46 Ett konstnärspar. J. Reuter 735
Något om kvinnor och gymnastik. G.L. 736
På Narvas dag. E.N. Söderberg 736
"Margaretaförbundet". Magda 737
Skolinackorderingar. Wallack 737
En märklig kyrokrestauration. S.W. 738
Att sörja. Gurli Linder 738
En skaldehyllning 739
Dagbräckning. Skiss. Arial 740
Ett okrönt konungapar. Hertigen och hertiginnan af Madrid. -T. 741
Hvad som göms i Centralamerikas jord. 742
Ur dagskrönikan. 742
"Gullgrufva". Min 743
I Blasenberg. H.v.W- 744
Teater och musik. 746
Köksalmanack. Mathiola 748
Läkareråd. 748
Frågor. 748
Svar. 748
Tidsfördrif. 749
Breflåda. 749

1900:47 Ett ädlingspar. Ernst Högman 751
Till Anna. En serie sonetter af Henrik Wranér 752
Sjukvård i fält. En uppgift för Sveriges kvinnor. 752
Ur "Boken om lille-bror". 753
På Eolshäll. E. P-N. 753
När "tant Claras" vård aftäcktes. Anna H-M. 754
Från vårt framtidsland i höga nord. S. F-CK. 755
Josephina Sandberg. 756
En miniatyr. Skiss. Gerda Fahlroth 756
Hvilken social ställning anvisar vår tid åt den bildade sjuksköterskan? En sjuksköterskornas vän 757
En märklig teaterpremière. Strindbergs "Till Damaskus" på Dramatiska teatern. J. N-G. 758
Ur dagskrönikan. 759
Mellansjö. Skildring från Lappland af K.A.V. Lindholm 760
Teater och musik. 761
Köksalmanack. Mathiola 764
Läkareråd. 764
Frågor. 764
Svar. 764
Tidsfördrif. 765
Breflåda. 765

1900:48 Oscar Levertin. Hjalmar Söderberg 767
Skandinavisk kvinokorrespondens. Redaktionen af Idun 769
Till Anna. En serie sonetter af Henrik Wranér 769
Industri- och slöjdutställningen i Gefle 1901. 770
Två nya landshöfdingar. 771
En skatt för fornforskningen. 771
"Moder jorden". 771
Om sömmerskeföreningar. I. I.H. 772
Ett Margareta-förbund - ett Fredkulle-förbund! Fredkulla 772
"Iduns egen fotograf". 773
Det tysta. Skiss. Jean Paul 773
Från Agnes Kjellberg-Frumerie's Parisatelier. Ella Rot 775
Mellansjö. Skildring från Lappland (forts. och slut) af K.A.V. Lindholm 775
En finsk målare. 778
Ur dagskrönikan. 778
En etikettfråga till Iduns läsarinnor. 779
Upprop. 780
Köksalmanack. Mathiola 784
Matsedlar. Vegetarianska. L. Deutgen 784
Läkareråd. 784
Frågor. 784
Svar. 784
Tidsfördrif. 785
Breflåda. 785

1900:49 En furstlig student. 787
Om sömmerskeföreningar. II. I.H. 788
Våra "arbetande systrar" ute i sällskapslifvet. Telegrafist- och telefoniststackare 788
Hos Werner Åkerman. Johan Nordling 789
President Krügers dotterdotter. En interview af Iduns Pariskorrespondent. Theodor Lindblom 792
Mirza Riza Khan, "diamantslottet" och Danicheskolan i Teheran. Elsa Lindberg 793
Vadstena 500-årsjubileum. 795
Litteratur. 796
Teater och musik. 797
Köksalmanack. Mathiola 800
Läkareråd. 800
Frågor. 800
Svar. 800
"Små gröna". S-M. 800
Tidsfördrif. 801
Breflåda. 801

1900:50 Birger Schöldström. Ernst Högman 803
Några ord om våra studentskor och om Upsala kvinnliga studentförening. S.W. 804
Maria von Zweigbergk. C.E.H. 805
"Hela Stockholm" genom Iduns kamera. III. Fotografier för Idun af A. Blomberg 806
Bakom en "trollkarls" kulisser. Daniel Fallström 807
Bref från Lizzie i Stockholm till Märta i landsorten. Lizzie 809
Till Anna. En serie sonetter af Henrik Wranér 809
Damer på ryttarfest. "Lady Garet" 810
Ur dagskrönikan. 811
Julglädje. Berättelse för Idun af Kurt Kafle 812
Teater och musik. 813
Köksalmanack. Mathiola 816
Läkareråd. 816
Frågor. 816
Svar. 816
Tidsfördrif. 817
Breflåda. 817

1900:51 Ett populärt ministerpar. 819
I julekväll. Harald Jacobson 820
Några tankar om tålamodet. E. R-Y. 821
Gotlands nye landshöfding. 821
Idun för 1901. Red. af Idun 824
Julböcker åt våra barn. Bref från Granhult. 824
Den bästa julklappen åt de unga. 824
Till Anna. En serie sonetter af Henrik Wranér 824
Julglädje. Berättelse för Idun (forts. och slut) af Fanny Chrysander (Kurt Kafle) 825
Ur dagskrönikan. 827
Litteratur. 828
Teater och musik. 829
Köksalmanack. Mathiola 832
Läkareråd. 832
Frågor. 832
Svar. 832
Tidsfördrif. 833
Breflåda. 833

1900:52 "The Y". Alli Trygg-Helenius 835
Det som varit. Pen 837
Till Anna. En serie sonetter af Henrik Wranér 837
Ur dagskrönikan. 838
Ett besök i Helsingborgs "hem för vanföra". Lisa 839
När seklet somnar. Mari Mihi 840
När svalorna komma. Fredrik Nycander 841
Iduns nyårsönskningslista. 842
Thorilds "Lisette". Birger Schöldström 843
Också en skola. Eyre 844
Från Iduns läsekrets. 844
Litteratur. 845
Teater och musik. 846
Köksalmanack. Mathiola 848
Läkareråd. 848
Frågor. 848
Svar. 848
Några råd till de teaterbesökande damerna. Gerda 848
Tidsfördrif. 849
Breflåda. 849

1900:Julnummer Till Bethlehem. Poem. Edvard Evers 1
Hemma hos sagan. Annie Quiding 2
Ljufva hem, som kärlek byggt! Poem. E.N. Söderberg 4
En predikan. Ur en samling lappberättelser. Alfhild Agrell 5
Lugnet. Poem. E.A. Karlfeldt 6
Små orsaker. Amanda Kerfstedt 7
Kunde jeg, som jeg vilde! Poem. Helena Nyblom 8
Herr Sten. Ett blad ur Sturekrönikan. Mari Mihi (Gustaf Lindqvist) 9
Gamla Kajsa. Ett blad ur en familjehistoria. Esaias Collin 10
Två ombord! Daniel Fallström 12
1800-1900. Två sekelbilder i en ram. Amalia Fahlstedt 13
Bonbons. Bagatell i en akt. Elisabeth Kuylenstierna 22
Satyren. Per Hallström 23
Vi måste... Poem. Jonatan Reuter 24
Sorgen, som icke varade längre än ned för trapporna. Skiss. Anna Wahlenberg 26
Idunvals. Ellen Sandels 28
Det hvita hemmet. Poem. Ernst Högman 31
Lille bror. Skiss. Fredrik Nycander 31
Ett litet julbref till Iduns stora läsekrets. Iduns redaktion

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen