Göteborgs universitetsbibliotek: Idun 1899

Idun 1899

1899:Innehåll Innehållsförteckning för 1899
1899:1 Konung Oscar II Frimurareordens beskyddare och högste styrande mästare. F. Hbg. 1
Iduns nyårshälsning. Frans Hedberg 2
Modersmakt. 2
Med kronprinsessan till södern. I. 3
Julotta i Vadstena restaurerade klosterkyrka. Erik Sellin 3
Annie Quiding. Iduns pristagarinna. 4
Tirfing. 5
Önskeljusen. En nyårsberättelse af Elisabeth Kuylenstierna 5

1899:2 Elisabeth Keyser. En hädangången konstnärinna. H.A. Ring 1
Nyårsdröm. Daniel Fallström 2
Konvenans. Öda 2
"Vandraren". En fantasi. St. 3
Valet. Skiss. Mark Stern 3
Med kronprinsessan till södern. II. 5
Ett Upsalaoriginal. 5
Konsten att göra inköp. 5
En jätteadress. 60 000 kvinnliga deltagare. 6
S:t Britas kyrka. Erik Sellin 6
Ur notisboken. 7
Teater och musik. 7

1899:3 I konstnärernas nya hem. Carl Larsson 1
Vid aftontoaletten. -h. 2
Ouppfyllda drömmar. A.H.G. 2
"Sko, sko liten fot". -E- 2
Harmoni. Stämningsbild af Helmy Rinders 3
Knut Amlöf. Ett minnesblad. Adolf Hellander 3
Norrsken. Skiss. "Lille David" 4
Yvette Guilbert, Pariservarieténs mest lysande stjärna. 6
"Förlåt mig!" S-M. 7
Teater och musik. 7
Ur notisboken. 7

1899:4 Augusta de Maré. Christel 1
Hembygden. Fanny Chrysander 1
Kvinnokärleken i den moderna diktningen. V.A. 1
En sjuksköterskas minnen. I. Upptecknade för Idun af Gerda Wigström 2
Mitt barn. En pennteckning för Idun af Blanka 3
Vaxholms hotell i grus och aska. 4
Kvinnoöden och kvinnobilder: Cendrillon. Birger Schöldström 4
Axel Dickson. 5
Bönboken. Skiss. Tyra L. 6
"De lekte, de spelte guldtärning". En sporthistoria. Eva Wigström (Ave) 6
Ur notisboken. 7

1899:5 En änka som icke är änka. Ett porträtt till dagskrönikan. Theodor Lindblom 1
Uppkomlingar. Tomas 2
Nytt på Skansen: Hornborgastugan. 3
Med kronprinsessan till södern. III. 4
Ett kvinnoansikte. Dikt. Ernst Högman 5
En bild från "Forum Romanum" - i Stockholm. 5
Prins Georg, Kretas nye guvernör, och hans residens. 5
Ett bröllop med hinder. Blad ur en småstadskrönika. Tant Karin 6
"De lekte, de spelte guldtärning". En sporthistoria. (forts.) Eva Wigström (Ave) 7
Ur notisboken. 7
Teater och musik. 7

1899:6 Marika Stjernstedt. (Mark Stern) Mari Mihi 1
Min skrifbordshylla. Adi 2
Utsäde. Helmy Rinders 2
"Flottans prins". Ett litet minnesblad på konung Oscars sjuttioårsdag. Adelaide Nauckhoff 3
"En sinnebild af Stockholmsutställningen". 4
August Strindberg. 4
Katastrofen vid Airolo. 5
Det snöar i Sverige. Skiss. Hjördis 5
"De lekte, de spelte guldtärning". En sporthistoria. (forts. och slut) Eva Wigström (Ave) 6
Ur notisboken. 7
Teater och musik. 7

1899:7 Kungl. teaterns stora foyer. 1
"Förtrolighet emot hvar man". Öda 2
Ett uppvaknande. Skiss. Helen Nyblom 2
Hvad Almlöf tänkte om sitt namn. Ur ett autografalbum meddelat Idun. Knut Almlöf 3
Baron Cederströms på Craig-y-Nos. 4
Bismarcks mausoleum. 4
En sjuksköterskas minnen. II. Upptecknade för Idun af Gerda Wigström 5
"Våra telefonsystrar". Biped 6
Eldsvåda i en amerikansk "skyskrapare". 6
Ur notisboken. 7
Teater och musik. 7

1899:8 Grefvinnan Clara Bonde af Björnö, född Rålamb. Adelaide Nauckhoff 1
Mormors rum. Anna Berg 2
Öfverblick. A.N. 2
Den som hade det ändå! Skiss. Ernst Högman 2
Fredsadressen. A. L-N. 3
En kvinnornas skald. Adolf Hellander 4
Utom all fara. Skiss. Torbjörn Granlund 4
Våra illustrationer. 5
Luthers maka. 400:e årsdagen af Katharina von Boras födelse. 6
En sinnrik svensk uppfinning. 6
Teater och musik. 7

1899:9 Glädje i hemmen! Sam. 1
En februarivisa. Anna Berg 2
I flickornas rum. Skiss. Hjördis 2
En porträttutställning. 3
Carl Flensburg. H. M:t konungens läkare. 4
Med kronprinsessan till södern. IV. 4
Konungens sjuksköterska. 5
En sjuksköterskas minnen. III. Upptecknade för Idun af Gerda Wigström 5
"När änglarna gråta". "Ycko" 6
Knäckebröd som salongsprydnad. Cécile Gohl 6
Teater och musik. 7
Ur notisboken. 7

1899:10 Zelma Berg, oldfru på Gripsholms slott. L.S. 1
"Så kan det gå". Snorre 2
I kindergarten. 2
Ett hofbröllop. 3
Ludvig Josephson. Adolf Hellander 4
Från Helsingfors. Ett litet resebref till Idun från Elsa Lindberg 5
Änkefru Henry. 6
"Hundra geishor". J. N-g. 6
Ur notisboken. 6
Teater och musik. 7

1899:11 Konungen på Saltsjöbaden. 1
Bref från en f.d. fästmö till en gift väninna. Din Helga 2
Madame Pattis och baron Cederströms bröllop. Anna Fleetwood-Derby 2
C.E. Casparsson. 3
Ett arbetarpalats i hufvudstaden. 4
Knäckebröd som salongsprydnad. (forts. och slut) Cécile Gohl 5
Lifslust. Anna Knutson 6
Litteratur. 6
Ur notisboken. 7
Teater och musik. 7

1899:12 Hildegard Thorell. Johan Nordling 1
Ett hem för arbeterskor. Ur ett föredrag inför "studenter och arbetare" af Gerda Meyerson 2
Om "skönhetens betydelse". 3
Den sista valsen. Daniel Fallström 3
Stockholmskt vinterlif. 4
Vedervärdigheter. Skiss. Vera Vinge 4
Våra illustrationer. 5
Ur notisboken. 6
Teater och musik. 6

1899:13 I kronprinsens lawn-tennis-klubb. 1
Stigande lärkor. Ernst Högman 1
Den spirande kronan. Skiss. Thyra 2
Våra barns näsor. "En af Sveriges mödrar" 3
"General Sven". 3
John Ericssons stod i Stockholm. 4
Sverige i Kongo. Axel Svinhufvud 4
Vedervärdigheter. Skiss. (forts. och slut) Vera Vinge 6

1899:14 Adèlaïde Lewenhaupt, född Sparre. A. R-M. 1
Svar till f.d. fästmö. Din Sigrid 2
I det blå. Albert Eriksson 3
En sjuksköterskas minnen. IV. Upptecknade för Idun af Gerda Wigström 3
"För att finna Andrée". 4
Kommers. Skiss. Torkel Berg 4
Våra illustrationer. 6
Skönhet för alla. Demokratia 6
Ur notisboken. 7
Teater och musik. 7

1899:15 Hod Gustaf Fredrikson. Daniel Fallström 1
President Felix Faure. 2
Slutet? I. Stade 3
Ekoröster. Skiss. Elisabeth Kuylenstierna 3
Med kronprinsessan till södern. V. 5
Iduns julnummer pristäfling. 6
Dvärgalåt. Skiss. Dagmar B-m. 6
Ur notisboken. 7

1899:16 I borgerskapets änkehus. Tora Kjellberg 1
Slädfärd. Lennart Hennings 2
Om boklån och bokföreningar. H. 2
Kvinnoöden och kvinnobilder: de gamla i "fäderneborgen". Birger Schöldström 3
Kärlek liknar. 4
Från en stilla vrå. Min lilla sömmerska. Else Terwelen 4
Våra illustrationer. 5
Dvärgalåt. Skiss. (forts. och slut) Dagmar B-m. 6
Teater och musik. 7
Ur notisboken. 7

1899:17 Ett hem. "Hallwylska palatset". Gurli Linder 1
"Linien". 3
Likvagnskusken. Snorre 4
Sigurd Ribbing. 5
En pristagarinne-tro och "kungens lapp". 5
Sjuklingar och deras omgifning. Erny 6
"Janne stackare". Skiss. Cecilia Milow 6
Ur notisboken. 7
Teater och musik. 7

1899:18 En bildhuggarinna. Sigrid Blomberg. J. N-g. 1
Hon är så trött. Med anledning af bazaren för sömmerskor. L.S. 2
Våra tilltalsord. Eva Wigström (Ave) 2
Hos farmor. Mial 3
Våra illustrationer. 4
Sjuklingar och deras omgifning. (forts. och slut) Erny 5
"Janne stackare". Skiss. (forts.) Cecilia Milow 6
Teater och musik. 7

1899:19 Konungen i Biarritz. 1
Skymningsbrasan. Adi 2
Väntanstider. Skiss. Ystabel 2
Ack, mina nerver! I-a. 3
En sjuksköterskas minnen. V. Upptecknade för Idun af Gerda Wigström 3
Våra illustrationer. 5
Barndomsvänner. Adi 5
"Janne stackare". Skiss. (forts. och slut) Cecilia Milow 6
Ur notisboken. 7

1899:20 Kronprinsessan i Rom. För Idun af friherre Carl Bildt, de förenade rikenas minister i Rom. 1
Ett Victoria-nummer. 6
Vid lateranen. C.D. af Wirsén 7

1899:21 Utställningen af konungens porträtt. 1
På Topelii dödsdag, den 12 mars. Adi 2
Den första striden. En verklighetsbild. Dir. 2
"I det lyckliga Biarritz". Några stämningsbilder af Theodor Lindblom 3
Våra illustrationer. 5
Ett frieri. Torbjörn Granlund 5
Ur notisboken. 6
Teater och musik. 7

1899:22 Ida Wikner. Laura Fitinghoff 1
Rannsakning. Ringa Elbe 2
Hvad vinden berättade för den gamla frun. Signild 2
En landssorg i blommor. 4
Våra illustrationer. 4
En martyr. Skiss. Bengta 5
Huru det går till, när en kunglig person aflägger besök hos påfven. Idun meddeladt af ett ögonvittne. 6
Från Iduns läsekrets. 7
Ur notisboken. 7

1899:23 Bazar de charité. 1
"Väntanstider". Incognita 2
Stockholms polismästare. 4
Fångna prinsessor. Litet om aristokratisk kvinnouppfostran i Krakau. E. Weer 4
En martyr. Skiss. (forts.) Bengta 6
Ur notisboken. 7
Teater och musik. 7

1899:24 Mina Jägerström. L.S. 1
I Finlands vår. Lars Lunell 2
"Väntanstider". III. Thyra 2
Judarnas påsk. Gerda Meyerson 3
Våra illustrationer. 4
Andrées efterspanare amanuensen Fredrik Martin. 5
Ett föredrag om Finland. 5
Ur notisboken. 7

1899:25 På allmänna barnhuset. Adelaide Nauckhoff 1
"Utopier". Också en "läkarfråga". Helmy Rinders 2
Litet skvaller. Snorre 4
Våra illustrationer. 5
En martyr. Skiss. (forts. och slut) Bengta 5
Ur notisboken. 7
Teater och musik. 7

1899:26 Prostinnan Nora Pöyhönen. O. Tamm 1
Uppstånden är han vorden! Helene Malmquist 2
Hemkänsla. Adi 2
Internationella kvinnokongressen i London 1899. 3
En sjuksköterskas minnen. VI. Upptecknade för Idun af Gerda Wigström 3
Våra illustrationer. 4
En svensk soaré i London. Anna Fleetwood-Derby 4
I fjällkolonien. 5
Vintergrönan från Husaby. Amanda Leffler 5
Litteratur. 6
Teater och musik. 6

1899:27 Kronprinsen-regenten i sittande konselj. 1
Blommor. Adi 2
"Väntanstider". Bytingen 2
Vanan. Novell. Thore Blanche 2
Vårt ministerpar i Rom. Sam Wide 4
Huru en piga hade det för 60 år sedan. "Rångummans skildring, upptecknad för Idun af Fanny Chrysander 5
Kärlek, som kan vänta, lefver än...Esaias Collin 7
Teater och musik. 7

1899:28 Ellen von Bahr. Ann Margret Holmgren f. Tersmeden 1
Mitt paradis. Fredrik Bohm 2
Moloksoffer. Torn 2
En tonernas skald. Ernst Högman 3
I ungkarlarnes klubb. 4
Vanan. Novell. (forts. och slut) Thore Blanche 4
Lilian Eldée. 5
Huru en piga hade det för 60 år sedan. (forts. och slut) Fanny Chrysander 6
"Väntanstider". 6
Teater och musik. 7

1899:29 Ett svenskt Wörishofen. Borgs kneippvattenkuranstalt. Lara 1
Väntanstider. 3
Figurer ur skissboken af Rafael 3
En hädangången fosterlandsvän. 5
Teater och musik. 5
Ur notisboken. 6

1899:30 Selma Jacobsson Norayr. 1
Från konung Oscars vistelse i Biarritz. 1
Ett svenskt landskap. Ernst Högman 2
Kvinnliga örtagårdsmästare. Maria Bolin 2
"Valdemarsskatten". 3
Från journalistkongressen i Rom. 4
Flyttningsdag. Skiss. Sara Schwartz 5
Från Iduns läsekrets. 7

1899:31 Från Biarritz' vår. 1
Som syrsan. Laura Fitinghoff 2
"Väntanstider". 2
En kvinnornas präst. 3
Violer. skiss. Amy Palm 3
Våra illustrationer. 4
Flyttningsdag. Skiss. (forts.) Sara Schwartz 5
Teater och musik. 6
Ur notisboken. 7

1899:32 Kvinnoporträtt från det moderna Frankrike. Madame Severine. Theodor Lindblom 1
Flyttningsdag. Skiss. (forts. och slut) Sara Schwartz 2
Ett tioårsminne. Den första prinsessan af huset Bernadotte. Adelaide Nauckhoff 3
Våra illustrationer. 4
Ett velocipedkåseri. Vélo 5
Från Iduns läsekrets. 6
Ur notisboken. 6
Teater och musik. 7

1899:33 Två utställningar. 1
Ur leken. Carl Strandberg 2
Ett mönsterrum för billighet och smak. Amalia Fahlstedt 2
Kvinnoporträtt från det moderna Frankrike. Madame Severine. (forts. och slut) Theodor Lindblom 3
Hos prinsessan Karadja. 4
Teater och musik. 6

1899:34 Thyra Grafström, född Boklund. A. v. D. 1
Valborgsmässa. Ragnar Kock 2
Viljesvaghet. 2
En saga. För Idun af prinsessan Karadja 2
En sjuksköterskas minnen. VII. Upptecknade för Idun af Gerda Wigström 3
En "musikalisk stat". 4
När drottningen sitter ordförande. 5
Några bilder från hästutställningen. 6
Den blifvande Sten Sturestoden i Upsala. 6
Tro. Skiss. Tiro 7
Stockholms nations tvåhundrafemtioårsjubileum. 8
Den lille konungen i det lilla konungariket. 9
Litteratur. 9
Ur notisboken. 9
Från Iduns läsekrets. 9
Hopp och längtan. A.H. 10
Teater och musik. 10

1899:35 Från andra sidan rampen: Anders de Wahl. Ernst Högman 1
Gamla Anna. Snorre 3
Damskrifbordet. 3
Staden ofvan polcirkeln. Norrbottning 4
Sverige på fredskonferensen. 4
Tro. Skiss. Tiro 5
Teater och musik. 6

1899:36 Anna Nordman. Airam 1
Kärlek är en ädelsten. Emil Linders 1
Figurer ur skissboken. II. Rafael 1
Vårblommor. -x. 2
Några ord om fotvandring i allmänhet och i Norge i synnerhet. Myran 3
På konstnärsförbundets utställning. Majken 3
Våra illustrationer. 4
I unga år. Adi 4
Holt Ryde på Vallö berättar. Skiss. Mari Mihi 4
Ur notisboken. 7
Teater och musik. 7

1899:37 Från Anna Fleetwood-Derbys hem. Några bilder från Hertfordshire i England. Anna Fleetwood-Derby 1
Vårbild 1899. Fanny Chrysander 2
Kvinnlig osjälfständighet. I. Stade 2
Några ord om fotvandring i allmänhet och i Norge i synnerhet. (forts. och slut) Myran 3
Holt Ryde på Vallö berättar. Skiss. (forts. och slut) Mari Mihi 4
Våra illustrationer. 4
Teater och musik. 5
Ur notisboken. 6

1899:38 Anna Zetterberg. 1
Vårsång till en frejdad samtida skriftställarinna. Lotten von Kraemer 2
Den moderna diktningens kvinnotyp. V.A. 2
Från undangömd dal. A 2
Den hvita hvalen. En saga från hafvet af Gustaf Uddgren 3
En märkesdag i vår odlings historia. 4
Bagateller. Skizz. Mial 4
Litteratur. 5
Våra illustrationer. 5
Teater och musik. 6
Ur notisboken. 6

1899:39 Från kontinentalbanans invigning. 1
Tre visor. Albert Eriksson 2
Kardborrar. Eva Wigström (Ave) 2
Silhuetter. Ur Georg Ameens efterlämnade anteckningar. Tre samtida författarinnor. I. Fredrika Bremer. 3
Bagateller. Skizz. (forts. och slut) Mial 4
Våra illustrationer. 5
Från Iduns läsekrets. 5

1899:40 Emilia Broomé, född Lothigius. Tora Kjellberg 1
Han är kommen som förlossar...Harald Jacobson 2
Kvinnofrågorna vid årets riksdag. 2
Sveriges äldsta innevånarinna. 3
Ett uppvaknande. Mimi Tdh 3
Våra illustrationer. 5
Från Iduns läsekrets. 6
Ur notisboken. 6
Teater och musik. 7

1899:41 Ett lidandets hem. Konturteckning från Stockholms epidemisjukhus. E.H. 1
Föräldrafåfänga. Barbro 3
Att fråga och att svara. 3
Tvänne mödrar. Skiss. Sofie Linge 4
Våra illustrationer. 5
Från en still vrå. Mamsell Brun. Else Terwelen 5
Ur notisboken. 7
Teater och musik. 7

1899:42 Hanna Theorell. L.S. 1
Barndomshemmet. Anna Berg 2
Om böcker och läsning. A. Roth 2
Vid Julias graf. Reseminne af Carl Valfrid 3
Våra illustrationer. 4
Tvänne mödrar. Skiss. (forts. och slut) Sofie Linge 4
En praktisk nyhet för damvärlden. 5
Stridiga viljor. Skildring af Ernst Högman 6
Ur notisboken. 7

1899:43 Det andra nordiska akademikermötet. 1
Ja, kom til Norge! Elisa Kielland 2
Vid den husliga härden. Snorre 2
"Sköldmön". En skärgårdsbild från i vår. Sven Ljung 3
Dansande studenter. 3
Våra illustrationer. 4
Stridiga viljor. Ernst Högman 5
Ur notisboken. 7

1899:44 Våra danska teatergäster. P.S. 1
Majnatt. E.N. Söderberg 1
Till hemmen i skog, på äng, vid sjö! W. 2
Lovisa Petterkvist i Europa. Resebref för Idun. Bref I. Lovisa Petterkvist 2
Våra illustrationer. 4
Stridiga viljor. (forts.) Ernst Högman 5
Ur notisboken. 6
Teater och musik. 7

1899:45 Från Svenska diakonissanstaltens femtioårsfest. Teckning för Idun af Tycho Ödberg 1
"Försakelsens systrar". 1
Den vägen, som David vandrade. Karin Hallgren 2
En sjuksköterskas minnen. VIII. Upptecknade för Idun af Gerda Wigström 3
Från Iduns läsekrets. 3
Våra polarfarare. 4
Två pristagarinnor. 5
Stridiga viljor. (forts.) Ernst Högman 5
Ur notisboken. 6

1899:46 I vårtid på Skansen. 1
"Ja, vi elsker..." Adi 2
Ett bref "mellan drabbningarna". Mial 2
"Det största af allt". Hanna Kamke 3
Från Iduns läsekrets. 3
Kvinnliga ärestoder. 4
Bröd efter vikt. Lennart Hennings 4
Våra illustrationer. 5
Stridiga viljor. (forts.) Ernst Högman 5
Ur notisboken. 6
Teater och musik. 7

1899:47 Anna Billing. Gurli Linder 1
Orsakerna till "dålig hållning" hos barn och ungdom. Hilmer Gillqvist 2
Lovisa Petterkvist i Europa. Resebref för Idun. Bref II. Lovisa Petterkvist 3
Nobel-stiftelsens utredningsmän. 5
Våra illustrationer. 5
Stridiga viljor. (forts.) Ernst Högman 5
På bokeliden. Sylvester 6
Ur notisboken. 6
Teater och musik. 7

1899:48 Vårt nya Röntgeninstitut. 1
Död. Nonny Lundberg 2
Orsakerna till "dålig hållning" hos barn och ungdom. (forts. och slut) Hilmer Gillqvist 2
Kassörskan. Skiss. Thore Blanche 3
Från nunnekrigets slagfält. 4
Silhuetter. Ur Georg Ameens efterlämnade anteckningar. Tre samtida författarinnor. II. Sophie von Knorring. 5
Våra illustrationer. 6
Stridiga viljor. (forts. och slut) Ernst Högman 6

1899:49 Ett furstepars sommarhem. 1
Medan sommaren blommar. I.H. 2
Silhuetter. Ur Georg Ameens efterlämnade anteckningar. Tre samtida författarinnor. III. Emilie Flygare-Carlén. 3
"Kuggad". Skiss. M.R. 4
"Kvinnliga ärestoder". Adi 6
Teater och musik. 6
Våra illustrationer. 7
Ur notisboken. 7

1899:50 Sveriges delegerade vid kvinnokongressen i London. 1
Midsommar. Harald Jacobson 1
Våra tobaksarbeterskor. J.W. 2
Midsommarnatt. Laura Fitinghoff 3
I väfskolan. Fanny Chrysander 3
Våra illustrationer. 5
Två visor af Albert Eriksson 6
Vår och höst. Skiss. Hjördis 6
Teater och musik. 6

1899:51 Det första nordiska pressmötet. 1
Ett eden. E.N. Söderberg 2
Akta skogen! S-M. 2
Lovisa Petterkvist i Europa. Resebref för Idun. Bref III. Lovisa Petterkvist 2
I Zacharias Topelius' hembygd. K.J. Hagfors 4
Kvinnliga uppfinnare. Några anteckningar af K.B. 5
En seger. Skiss. Hjördis 6
Det syntes ej ett segel...Albert Eriksson 7
Ur notisboken. 7

1899:52 "Handelsman Johanna". 1
Dikter af Swinburne. Fritt öfversatta af Sigrid Elmblad 2
Förspilld tid. Tankar af Embalyros 2
"Skepp, som mötas i natten". -K-. 3
Våra illustrationer. 3
En idyll. Sten Ljung 4
Mot målet. Skiss. Elisabeth Kuylenstierna 6
Ur notisboken. 7
Teater och musik. 7

1899:53 Prins Eugens sommarbostad vid Alvastra. 1
Dikter af Swinburne. II. Fritt öfversatta af Sigrid Elmblad 2
Ordning i hemmet. Isa 2
Lovisa Petterkvist i Europa. Resebref för Idun. Bref IV. Lovisa Petterkvist 2
Våra illustrationer. 4
"Det". Mimi T-DH. 5
Våra tobaksarbeterskor. C.F.H. 6
Mot målet. Skiss. Elisabeth Kuylenstierna 6

1899:54 Svenska utställarinnor på årets Parissalonger. Theodor Lindblom 1
Dikter af Swinburne. III. Fritt öfversatta af Sigrid Elmblad 2
Hårda sinnen. Adolf Hellander 3
En sjuksköterskas minnen. IX. Upptecknade för Idun af Gerda Wigström 3
Våra illustrationer. 4
Våra tobaksarbeterskor. II. O. 5
Mot målet. Skiss. (forts.) Elisabeth Kuylenstierna 6
Teater och musik. 7
Ur notisboken. 7

1899:55 Från prinsessan Margaretas dop: döpelseakten å Parkudden. Originalteckning af V. Andrén 1
Prinsessan Margaretas dop. 2
Bland fjällen. Snorre 2
Den internationella kvinnokongressen i London. Ellen von Platen 2
Första allmänna djurskyddsmötet i Finland. V. Lindman 4
Våra illustrationer. 4
Mot målet. Skiss. (forts. och slut) Elisabeth Kuylenstierna 5
Prinsessan Margaretas "128 anor". Ett enastående stamträd. P.M.G. 6

1899:56 Anna M. Roos. Tora Kjellberg 1
Dikter af Swinburne. IV. Fritt öfversatta af Sigrid Elmblad 2
Ett barndomsminne. Amanda Kerfstedt 3
Våra illustrationer. 6
En hägring. Elisabeth Kuylenstierna 6

1899:57 Dikter af Swinburne. V. Fritt öfversatta af Sigrid Elmblad 1
Godt lynne. Bien 2
Lovisa Petterkvist i Europa. Resebref för Idun. Bref VI. Lovisa Petterkvist 2
"Kvinnliga ärestoder". L-s L-ll 3
I Katarina. En vandring genom Stockholms pitoreskaste stadsdel. Emil Linders 4
Missförstånd. Skiss. Sibylla 5
Våra illustrationer. 7
Ur notisboken. 7

1899:58 Gerfvinnan Mina Bonde, född Lewenhaupt. Adelaide Nauckhoff 1
Fången. Emil Linders 2
Mor och dotter. Ur kvinnans värld. Bien 2
Lovisa Petterkvist i Europa. Resebref för Idun. Bref VII. Lovisa Petterkvist 3
Katastrofen i Sollefteå. Laura Fitinghoff 3
Våra illustrationer. 4
På perrongen. Skiss. Fridulf 5
"Våra tobaksarbeterskor". III. S-g. 5
Ur notisboken. 6
"Syster" Eva. Skiss. Sofie Linge 6

1899:59 Hos Mirza Riza Khan, Persiens minister vid det svenska hofvet. Elsa Lindberg 1
Liten pilt. Birger Swartling 3
Lina Blombergs bröllop. Pennteckning för Idun af Ring 4
Våra illustrationer. 6
"Syster" Eva. Skiss. (forts.) Sofie Linge 7
Ur notisboken. 7
Teater och musik. 7

1899:60 Louise Heurlin. 1
Bruten. Adi 1
Den internationella kvinnokongressen i London. Ellen v. Platen 2
Figurer ur skissboken. III. Rafael 3
Våra illustrationer. 4
"Våra tobaksarbeterskor". IV. J.W. 5
Under väntan. Skiss. Sylva 5
"Syster" Eva. Skiss. (forts.) Sofie Linge 7
Ur notisboken. 7

1899:61 Hos M:me Louise Reuterskjöld. Ett besök i svensk-norska ministerhemmet i Petersburg skildradt för Idun af Elsa Lindberg 1
En eld som ej slocknar. Dagmar B-m. 3
I det gamla Bamberg. En resebild för Idun af Annie Quiding 3
Våra illustrationer. 5
Under väntan. Skiss. (forts.) Sylva 6
"Syster" Eva. Skiss. (forts.) Sofie Linge 6
Från Iduns läsekrets. 7
Ur notisboken. 7

1899:62 Louise Rudin, född Maule. L.S. 1
Lucie. Efter A. de Musset. Edv. Hammarstedt 2
Det kan ju hända...-H. 3
I det gamla Bamberg. (forts. och slut) Annie Quiding 3
Våra illustrationer. 6
"Syster" Eva. Skiss. (forts. och slut) Sofie Linge 7

1899:63 Ett sommarkåseri om Stockholms parker. Ernst Högman 1
Ett sommarhem. Stranger 3
En liten historia. Torbjörn Granlund 6

1899:64 Eugenie Claëson. G.F. 1
Vaktparaden. Harald Jacobson 1
Den nya hjälpredan. Eva Wigström (Ave) 2
Från Värmlands finnskogar. 3
"Klaken". Nils Keyland 4
Våra illustrationer. 5
"Fru afundsjuk". Alma B-g. 6
Nils Stange. Helmy Rinders 6
Ur notisboken. 7

1899:65 Amerikanska mångmillionärskor inom den europeiska aristokratien. 1
Min aftonklocka. Esaias Collin 2
Olika sparsamhet. Bien 2
Figurer ur skissboken. IV. Rafael 2
Reseäfventyr! Redaktionen 3
Några bilder från vårt lands största vattenfabrik. 3
I stilla familjer. Humoresk. R.E. 4
En konstnär i stål. 5
Våra illustrationer. 5
Nils Stange. (forts.) Helmy Rinders 6
Ur notisboken. 7
Teater och musik. 7

1899:66 Prinsessan Margareta. 1
Kvinnans pånyttfödelse. Ilse Franke 1
Den sommar, som aldrig kom. Adi 2
Mellan danserna. Skiss. E.L. 2
Min färd efter eno pigo. En nutidsbild. Fru Greta 2
Axel Cronholm. 3
Nådhammars konvalescent- och hvilohem. 3
Ångermanland. Laura Fitinghoff 4
Våra illustrationer. 6
Nils Stange. (forts.) Helmy Rinders 7

1899:67 På prins Eugens Tyresö. 1
Torka. Harald Jacobson 2
Kvinnor och konststudier. Sten Jung 2
En sommartripp. Amanda Kerfstedt 2
Kvinnoöden och kvinnobilder: Ungerska frihetshjältinnor. Birger Schöldström 3
Våra illustrationer. 6
Nils Stange. (forts.) Helmy Rinders 6
Ur notisboken. 7

1899:68 Efter ett besök hos Bertha von Suttner. Ann Margret Holmgren f. Tersmeden 1
Stackars Jonas. Snorre 2
Från Goethes barndomshem. Tora Kjellberg 3
Erik Bögh. 4
"För mer än hundra år sen..." Radering med text af Pen 4
När järnvägsmännen hålla möte. F. 7
Våra illustrationer. 7
Teater och musik. 7

1899:69 Från H.M. drottningens sommarbostad Skinnarböl. 1
De gamla. Bo Bergman 2
Kvinnan och den sociala frågan. I. Stade 2
Hennes konstnär. Ina L. Stockenstrand 3
Drömmar. Jeremias i Tröstlösa 5
Nils Stange. (forts.) Helmy Rinders 6

1899:70 Augusta Pipping. 1
Den gamle magistern. V. Lindman 2
När barnet kommer in. Victor Hugo 2
Några sätt att blifva "obotligt sjuk". S.H. 3
Ett silfverbröllopspar. 3
Våra illustrationer. 5
Hatten. Ett gymnasistminne. Carl Walfrid 5
Teater och musik. 7
Ur notisboken. 7

1899:71 På gästbesök hos Henrik Ibsen. Laura Fitinghoff 1
Konstnärlig möbelindustri. 2
Hafvet. Västkustbild för Idun af Amanda Kerfstedt 2
Herr Halfdan. Skiss. Mark Stern 3
Nils Stange. (forts. och slut) Helmy Rinders 7
Våra illustrationer. 7

1899:72 Kristina Borg. Thure Nyberg 1
Älfkungen. Ballad af Wolfgang von Goethe 2
Hafvet. Västkustbild. (forts.) Amanda Kerfstedt 2
Från kungadagarne i Marstrand. 4
Våra illustrationer. 4
Eftersommar. Skiss. Dagmar Nord 4
Nationalteatern. Ann Margret Holmgren f. Tersmeden 6
Teater och musik. 7

1899:73 Konungens harjakt på Hven. Pehr J. Wallin 1
Från Sveriges första kvinnliga trädgårdsskola. C.S. 2
Hafvet. Västkustbild. (forts. och slut) Amanda Kerfstedt 2
Stor litterär pristäfling. Red. af Idun 3
Eftersommar. Skiss. (forts.) Dagmar Nord 4
Hedvig Winterhjelm. Jacqueline 6
Nationalteatern. II. Ann Margret Holmgren f. Tersmeden 6
Ur notisboken. 7

1899:74 En furstlig familjegrupp från Skinnarböl. 1
Den gamla valsen. Snorre 1
"Som en ljuf fläkt... Louise Fraenckel 2
Från en kvinnlig arkeolog. G.P. 3
Våra illustrationer. 4
Sveriges första automatrestaurant. 5
Vid drottning Louises kista. Pen 5
Ur notisboken. 7
Teater och musik. 7

1899:75 Kejsar Wilhelm på svensk jaktstråt. 1
Hvilket är ditt älskligsstudium? L.B. 1
För en tidig frostnatt...2
Vid pianot. J. N-g. 3
Eftersommar. Skiss. (forts. och slut) Dagmar Nord 3
I sagolandet på Skansen. 4
En seger för kvinnoarbetet i Karlskrona. 5
Från Iduns läsekrets. 6
Skilda vägar. Isa 6
Ur notisboken. 7
Teater och musik. 7

1899:76 Katherine Tingley och det "universella broderskapet". 1
Dvärgafunder. Emil Schiött 2
Lärarinnehustrur. H.I.N. 3
När dödsängeln gick vilse. Röda damen 3
"Reseäfventyr". 3
En dag i fält. Pehr J. Wallin 4
Dömd! Adi 5
Skilda vägar. (forts.) Isa 6
Ur notisboken. 7

1899:77 Hos Emil Sjögren. Wilhelm Peterson-Berger 1
Där de gula bladen falla. Harald Jacobson 2
Unga flickor och romanläsning. Fru K. 2
Medeltidsbilder. A.L. 3
"The college girl". Rachel Johnson 3
Från antarctics färd. 5
Våra illustrationer. 5
Skilda vägar. (forts. och slut) Isa 6
Vid hvilken ålder slå männen mest an på kvinnorna? 6
Teater och musik. 7

1899:78 Från kejsarjakterna i Skåne. 1
"Gammal i huset". Karins fröken 1
En natt. Fredrik Nycander 2
Ellen Moubert. Erik 2
Hufvudsak och bisak. Bien 4
Ett jubileum i toner. 5
Våra illustrationer. 5
En enleveringshistoria från forna dagar. Mari Mihi 6
Ur notisboken. 7

1899:79 Något om "kvindelig leseforening". Elisabeth Kuylenstierna 1
En bröllopsdikt. Daniel Fallström 2
En ungersk kärlekssaga. Birger Schöldström 2
Figurer ur skissboken. V. Rafael 3
Ett sekelminne. Lundabo 4
Våra illustrationer. 4
Medeltidsbilder. II. A.L. 5
En enleveringshistoria från forna dagar. (forts. och slut) Mari Mihi 6
Teater och musik. 7

1899:80 Fredrique Paijkull. J.S. 1
Var svensk! Klippans son 2
Mor fritt vivre. Eva Wigström (Ave) 2
Sandviks nya kyrka. C.O. Carlsson 3
"Karin på berget". Jon 4
Våra illustrationer. 5
Från Iduns läsekrets. 6
Teater och musik. 7

1899:81 Anna Wahlenberg i hvardagslag. René 1
Andlig skandinavism. Adi 2
Nordisk enhet. Ett ord med anledning af en fråga för dagen. 2
På vedskuta till Åland; tre bref till en bekanting. 3
En drottning bland blommor. 4
Våra illustrationer. 5
Medeltidsbilder. III. A.L. 6
Teater och musik. 7
Ur notisboken. 7

1899:82 Karin Åhlin. L.S. 1
Brefdufvan. Björn Cederberg 2
Från skuldernas konto. E.H. 2
På vedskuta till Åland; tre bref till en bekanting. 2
Efdemie. Ett reseminne af J.v. H. 3
Våra illustrationer. 4
Ett afsked. Studie af Elsa Lindberg 5
Teater och musik. 6

1899:83 Aulinska kvartetten. 1
Kommissioner. Snorre 1
Flickvänskap. Dog 2
En sjuksköterskas minnen. X. Upptecknade för Idun af Gerda Wigström 2
På vedskuta till Åland; tre bref till en bekanting. 3
Utför forsen. Skiss. Maria Rieck-Müller 3
Våra illustrationer. 4
Parisiska luftseglare. Theodor Lindblom 5
Ett afsked. (forts.) Elsa Lindberg 6
Ur notisboken. 7

1899:84 Doktor Westerlunds sextioårsjubileum. Arne 1
I gamla hjulspår. Några små höstbetraktelser af Adolf Hellander 3
Vår nye utrikesminister. 4
Ett afsked. (forts. och slut) Elsa Lindberg 4
Teater och musik. 6

1899:85 Edvard Grieg. 1
"Sangerhilsen". Adi 1
Kvinnofrågan och kulturströmningarna. Ett bidrag till kvinnoemancipationens historia. I.A. Davidsson 2
Det lilla fina barnet. Mark Stern 2
När Idun fotograferade Strindbergs "Gustaf Vasa". Scapin 3
Våra illustrationer. 5
Oktobervisa. Jean 6
Emot kärleken. Skiss. R.E. 6
Teater och musik. 7
Ur notisboken. 7

1899:86 Från ett artistbo på Söder. Ernst Högman 1
Ett återseende. E.N. Söderberg 2
Kvinnofrågan och kulturströmningarna. Ett bidrag till kvinnoemancipationens historia. (forts.) I.A. Davidsson 2
"Den gamla bokhandlerskan". Knut Tersmeden 3
Ett ångestskri. Skiss. Neaga 3
Våra illustrationer. 6
Teater och musik. 7

1899:87 Prinsessan Anna. Ett historiskt kvinnoporträtt. E. Wrangel 1
Kvinnofrågan och kulturströmningarna. Ett bidrag till kvinnoemancipationens historia. (forts.) I.A. Davidsson 3
Vår nye krigsminister. 4
Ett 50-årsjubileum. Sjöofficerssällskapet i Stockholm. 4
Hemmet för arbeterskor. 5
Våra illustrationer. 5
En dröm var sekelordet. Lars Lundell 6
Sköflad lycka. En bild ur verkligheten. Adolf Hellander 6
Från Iduns läsekrets. 7
Teater och musik. 7

1899:88 Wilhelmina Fahlcrantz, född Valerius. E.A.B. 1
Kvinnofrågan och kulturströmningarna. Ett bidrag till kvinnoemancipationens historia. (forts.) I.A. Davidsson 2
"När Betty och jag första gången voro i Paris". Uppteckning ur minnet efter Knut Almlöf af Anna Wahlanberg 2
Våra landsmanninor på krigsskådeplatsen i Sydafrika. 4
Våra illustrationer. 5
Gammelherrarnes kommers. Bref till Idun från Tora Kjellberg 5
Teater och musik. 7
Ur notisboken. 7

1899:89 I Säters sköna dal. Scaevola 1
Våra kvinnliga telegrafister. 3
Dita. Ett sommarminne upptecknadt af Johan Jacob 3
Chopin och kvinnorna. Några erinringar med anledning af 50-årsdagen af hans död. 3
Lützens koral. E.N. Söderberg 4
De svenska hemmen skola förskönas. 4
Våra illustrationer. 5
Kvinnofrågan och kulturströmningarna. Ett bidrag till kvinnoemancipationens historia. (forts.) I.A. Davidsson 6
Från Iduns läsekrets. 7
Teater och musik. 7

1899:90 Hos "René". (Anna Branting) Daniel Fallström 1
Hvad skulle han svara? "Olle" 2
Chopin och kvinnorna. Några erinringar med anledning af 50-årsdagen af hans död. (forts. och slut) G. Gerhard 3
Ett finskt-svenskt 250-årsminne. Adelaide Nauckhoff 4
Månlandskapets målarinna. 5
Våra illustrationer. 5
Den svenska kolonien i "nationernas stad". Theodor Lindblom 6
Teater och musik. 7
Ur notisboken. 7

1899:91 Alfhilda Bååth, född Lundblad. Amanda Leffler 1
Gråväder. Snorre 3
Småskolelärarinnornas sak. 3
Kungsstugan i Örebro. Ett minne från femtonhundratalet. Hanna Wijnbladh 3
På lediga stunder. Gotthard Sundblad 4
Där chrysanthemum blommar. 4
Historien om en höna. Maria Rieck-Müller 5
Kvinnofrågan och kulturströmningarna. Ett bidrag till kvinnoemancipationens historia. (forts. och slut) I.A. Davidsson 6
Du gröna stig...Tempus 7
Ur notisboken. 7
Teater och musik. 7

1899:92 Svarta taflan i barnkammaren. J.VR. 1
Gyllene regler för hemmet. B. G-N. 2
Mitt gamla porträtt. Gustaf Leijon 2
För billigt pris. Vera Hjärne 3
En nationalfest. V. Lindman 3
Engelska sjuksköterskor på väg till Sydafrika. 5
Ögonblicksbilder. Elin Ameen 5
Teater och musik. 7
Ur notisboken. 7

1899:93 Gustaf af Geijerstam. Hellen Lindgren 1
En ropandes röst. Dagmar Nord 3
Ögonblicksbilder. (forts.) Elin Ameen 3
Våra illustrationer. 5
Hvad skulle han svara? S-M. 6
Teater och musik. 6

1899:94 Ett guldbröllopspar. Gurli Linder 1
Hvita syrener. Maria Rieck-Müller 3
"Småttingarnas skola". Mark Stern 3
Våra illustrationer. 5
Teater och musik. 7

1899:95 Handarbetets Vänners 25-årsjubileum. 1
Några namn ur Handarbetets Vänners annaler. G. L-R. 3
Ögonblicksbilder. (forts.) Elin Ameen 3
En folktidnings tioårsjubileum. 4
Våra illustrationer. 4
Studentsång! 4
Hvad skulle han svara? Jeanette 4
"Reseäfventyr". 4
Sverige i Amerika. Några bilder från en 50-årig amerikansk stad af Helge Sandberg 5
Teater och musik. 7

1899:96 Från andra sidan rampen: Tekla Åhlander. Ernst Högman 1
Sångens vår. E.N. Söderberg 2
Handarbetets Vänners utställning. E.G. Folcker 2
Ett sekelbarn. Knut Tersmeden 6
Våra illustrationer. 6
Litteratur. J. N-g. 6

1899:97 Augusta Atterbom, född Tigerschiöld. Amanda Leffler 1
Småskolelärarinnornas sak. X. 3
Erik XIV i dikten. I. Georg Nordensvan 3
Figurer ur skissboken. VI. Rafael 4
När inträffar sekelskiftet? J. Nicolaisen 5
Våra illustrationer. 6
Teater och musik. 6

1899:98 N.P. Ödman. Hugo Victorin 1
Ett gammalt ballejon. Elisabeth Kuylenstierna 2
Erik XIV i dikten. II. Georg Nordensvan 3
En "husmoderskola". 5
Utgången af Iduns stora litterära pristäfling. Red. af Idun 5
Mounet-Sully. Vår franske "gäst". 5
Våra illustrationer. 6
Teater och musik. 6

1899:99/100 Heine och kvinnorna. Några erinringar med anledning af sekeldagen af skaldens födelse. 1
Julstök. L-A. 2
"Hvar står det svenska barnet?" Svenska i England 3
Julrosor. Skiss. Hedvig Indebetou 3
En pennans man bortgången. 4
I de sjuka barnans palats. E.H. 5
Våra illustrationer. 6
Iduns julnummer. 6
Goda råd äro billiga. Ellen Whitlock 6
Sofia-systern. C.R. 7
Från Iduns läsekrets. 7
Hvad skulle han svara? F.M.C. 7
Ungdomens kärste julklapp. 7
Teater och musik. 8
"Och ändå..."Elna" 9

1899:101/102 Julminnen. E.N. Söderberg 1
Jullof. Skiss. Elin Torgersson 2
Till Lovisa Petterkvists porträtt. Ernst Högman 4
Vid seklets afton. Eva Wigströn (Ave) 5
Lille Daniels testamente. Sofie Linge 7
"Ett kärleksverk af svenska kvinnor". Iduns redaktion 8
Hos "de odödliga". LKT 8
Mor juletid det lider. Harald Jacobson 10
En kvinnlig komponist. Wilma Lindhé 11
Våra illustrationer.13
Ur notisboken. 13
Köksalmanack. Redigerad af Mathiola 14
Läkareråd. 14
Frågor. 14
Svar. 14
Tidsfördrif. 15
Breflåda. 15

1899:103/104 En lagerkrönt skaldinna. 1
Långdans. Adi 1
En död läkarinna. Amanda Leffler 1
En detaljfråga i den stora frågan hemmets ekonomi. Tomtenisse 2
En hälsning. Anna Berg 3
Ett "studentspex" i Upsala. X. 5
Ett barndomsminne. Snorre 6
Lyckans hugskott. Skiss. Neaga 6
Vinterförtjänst för fattiga barn. Br. 7
Om träbränning och furumålning. H. 8
Våra illustrationer.8
Nils Wilhelm Amlöf ett 100-årsminne. Björn Cederberg 9
Tacksam hågkomst. Viktor A. 10
Olga Marajewnas kjol. Gallus 10
Lillebror. Lennart Hennings 11
Teater och musik. 12
Köksalmanack. Redigerad af Mathiola 14
Läkareråd. 14
Frågor. 14
Svar. 14
Tidsfördrif. 15
Breflåda. 15

1899:Julnummer Från samhällets höjder. 1
Sveriges adel. Helena Nyblom 3
Från Stockholms "stora värld". Marika Stjernstedt (Mark Stern) 6
Aristikratpalats i hufvudstaden. 10
En bal i utrikesministerhotellet. Marika Stjernstedt 11
Från svenska slott. Marika Stjernstedt 17
Svenska adelsnamn i utlandet och vice versa. Paul de Lyes 19
Något om heraldik. Adam Lewenhaupt 28
Några svenska "armes parlantes". 30
Idrotten inom societeten. S. Hermelin 31

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen