Göteborgs universitetsbibliotek: Idun 1898

Idun 1898

1898:Innehåll Innehållsförteckning för 1898
1898:1 Anna Hierta-Retzius. J.A. Runström 1
Dialog. Daniel Fallström 3
Ungdomsvänskap. V-na 3
"Liter guldkorn". Aster 4
Stor litterär pristäfling för Iduns romanbibliotek. Frithiof Hellberg 4
En röst ur de bortglömdas läger. Eva Wigström (Ave) 4
Vår jultomte. Maja Bernhardsdotter 5
"Hvar ä' mamma? Ur min mors dagbok. Wermeskerken Junius 5
Till frågeafdelningens habituéer. Exp. af Idun 6
De som skola göra det! Läkaredotter 6
Ur notisboken. 7
Teater och musik. 7
Faster Gina. Skiss. Tyra Floderus 7
Tidsfördrif. 8

1898:2 Thalia Schoug. Hellen Lindgren 9
En hemmets högskola. Vårt lands första kvinnliga folkhögskola. 10
Mellan morgon och afton. Skiss. Sophie Linge 11
Till Zacharias Topelius. 1818 - den 14 januari - 1898. Selma Lagerlöf 12
Barndomspoesi. På barnskaldens födelsedag. Adi 13
"Mission". Ina Stockenstrand 13
Kvällsinteriör. Rex 14
Kvinnan och landtbruket. Bien 14
Litteratur. 15
Ur notisboken. 15
Teater och musik. 15
Fröken Pettersson. Skiss. Ali 15
Tidsfördrif. 16

1898:3 Emilie Kullman. Mari Mihi 17
Où est la femme? Steffen 18
Gif akt på allarmsignalen! 18
När de fara...Adi 19
Parisiskor. Esse 19
Skaldernas kvinnor. I. Frans Mikael Franzén. Emil Linders 21
Från Iduns läsekrets. 21
Mellan morgon och afton. Skiss. (forts.) Sophie Linge 21
Ur notisboken. 22
Teater och musik. 22
Fröken Pettersson. Skiss. (forts. och slut) Ali 22
Tidsfördrif. 24

1898:4 Våra landshöfdingsfruar. VII. Augusta Crusebjörn, Sigrid Dickson, Georgine Poignant. 25
Några blad ur min dagbok. Gerda Meyerson 26
Funderingar öfver en tekopp. Bell 27
Snorres rimkrönikor. Snorre 28
Skaldernas kvinnor. II. Johan Olof Wallin. Emil Linders 28
Två bref. Skiss. H. Finne von Melsted 29
Är det klandervärdt? -g-g. 29
"En eneste gang..." Adi 30
Ur notisboken. 30
Teater och musik. 30
Mellan morgon och afton. Skiss. (forts. och slut) Sophie Linge 31
Tidsfördrif. 32

1898:5 Det unga furstehemmet. Ett besök i arffurstens palats. 33
Litet om sömmerskor och punktlighet. H. 38
Skaldernas kvinnor. III. Esaias Tegnér. Emil Linders 38
Kanske ändå...Skiss. Agathe Lind 39
Tidsfördrif. 40

1898:6 Charlotte Peterson. (Nekrolog) L.S. 41
Barnsängsvisiter. N-a. 42
Ett tack för blommor. Adi 43
Arvid Ödmann. Vid hans 25-års-jubileum som operasångare. 44
Skaldernas kvinnor. IV. Johan Ludvig Runeberg. Emil Linders 46
Från Iduns läsekrets. 46
Ur notisboken. 47
Teater och musik. 47
Gökungen i boet. Fru Sissi 47
Tidsfördrif. 48

1898:7 Evelina Fahnehielm. 49
När man är ensam och "oförstådd". Aroo 50
Skaldernas kvinnor. V. Bernhard Elia Malmström och Johan Nybom. Emil Linders 50
Drottningens blommor. E.E. 51
Ett hems möblering. E.G. Folcker 51
Vid festen för Arvid Ödmann den 14 febr. Henrika Widmark 54
Ännu några sömmerskereflexioner. T... 54
Från Iduns läsekrets. 54
Ur notisboken. 54
Teater och musik. 55
Bladguld. Skiss. Eva Wigström (Ave) 55
Tidsfördrif. 56

1898:8 Olivia Rhodin. Hugo Falk 57
En landsplåga. Verus 58
Några blad ur min dagbok. II. Gerda Meyerson 59
Snorres rimkrönikor. II. Snorre 60
Skaldernas kvinnor. VI. Vilhelm von Braun. Emil Linders 60
Den lille skrifvaren. Novell. Petra H. 61
Bort med "fruntimret"! Eva Wigström (Ave) 62
En "Läkaredotter" om vacker hy. "Läkaredotter" 62
Ur notisboken. 62
Teater och musik. 63
En saga. Laura Fitinghoff 63
Tidsfördrif. 64

1898:9 Anna Geete, född Hamilton. Helena Nyblom 65
Bikten. Daniel Fallström 67
Att rå om sig själf! En som i fulla drag njuter af frihet 67
Kavaljerstjänst. Carry 68
Svunnen lycka. Skiss. Elin Ameen 68
Skaldernas kvinnor. VII. Zacharias Topelius. Emil Linders 69
Kvinnan och landtbruket. R-t. 70
Från Iduns läsekrets. 70
Ur notisboken. 70
Teater och musik. 71
Den lille skrifvaren. Novell. (forts.) Petra H. 71
Tidsfördrif. 72

1898:10 Leonida Sjöström. (Nekrolog) 73
De som bygga på landets framtid. D--r. 74
Kvinnorna och skämttidningarna. I. Stade 74
Spel-herrar. Tant Barbro 75
Skaldernas kvinnor. VIII. Victor Rydberg. Emil Linders 75
Emil Hillberg. Georg Nordensvan 76
I piano- och pino- frågan. (Med anledning af Verus uppsats i n:r 3) 76
Då posten kommer. Adi 77
"Gökungen i boet". Sylva 77
Från Iduns läsekrets. 78
Ur notisboken. 78
Teater och musik. 79
Den lille skrifvaren. Novell. (forts.) Petra H. 79
Tidsfördrif. 80

1898:11 Laura Fitinghoff. Amanda Kerfstedt 81
Då dödsbudet kom. Mari Mihi 82
Uppfostran till osjälfviskhet. Cecilia Bååth-Holmberg 83
Till Henrik Ibsen den 20 mars 1898. Finn 84
"Mödrar emellan" Red. af Idun 84
Ett hems möblering. II. E.G. Folcker 85
Ur notisboken. 86
Teater och musik. 86
Den lille skrifvaren. Novell. (forts.) Petra H. 87
Tidsfördrif. 88

1898:12 Ester Andersson. (Nekrolog) Adelaïde Nauckhoff 89
När barnavännen dog. Gid 90
Uppfostran till osjälfviskhet. (forts. och slut) Cecilia Bååth-Holmberg 90
Topelii hem. V. Lindman 91
Skaldernas kvinnor. IX. Carl Snoilsky. Emil Linders 91
Snorres rimkrönikor. III. Snorre 92
Ett hems möblering. II. (forts.) E.G. Folcker 92
"Frid på jorden". Några ord med anledning af en insänd artikel i Idun n:r 7 "Om kvinnliga fredsföreningar". En Sveas dotter 94
Teater och musik. 94
Den lille skrifvaren. Novell. (forts. och slut) Petra H. 95
Tidsfördrif. 96

1898:13 Anna Wallenberg. Gurli Linder 97
Till Snorre! En svensk kvinna 99
Några blad ur min dagbok. III. Gerda Meyerson 99
"Mödrar emellan". Bref från Lovisa Petterkvist. 100
Några ord om kvinnor och bad. A.P. 101
Ur notisboken. 102
Teater och musik. 102
En liten pojkflicka. Skiss. M-l. 103
Tidsfördrif. 104

1898:14 Josefina Princell, född Lind. Viola 105
Skärtorsdags-kväll. E.T. 107
Något om solljus. Rakel 107
Den hjälpsamma vännen. En flyttningsdialog. Zorah 108
Om bruket af påskägg. 108
Iduns papperskorg. En svensk kvinna 109
Från Iduns läsekrets. 109
Skaldernas kvinnor. X. Carl David af Wirsén. Emil Linders 109
Ur notisboken. 110
Teater och musik. 110
Skrinlagda blommor. Amanda Kerfstedt 110
Tidsfördrif. 104

1898:15 Elisabeth Wachtmeister, född von Platen. L.S. 113
Visa. Ernst Högman 114
Om kvinnlig hemslöjd. Hedvig Holmström 114
Nu gick det an. Steffen 115
"Mödrar emellan". 116
Skaldernas kvinnor. XI. Verner von Heidenstam. Emil Linders 117
En kopp kaffe. Areo 118
Ur notisboken. 118
Teater och musik. 119
Thérèse. Skiss. Thore Blanche 119
Tidsfördrif. 120

1898:16 Maria Nilsson. Tora Kjellberg 121
I stenören. Öda 122
När vi damer firade Ibsen. Ella Rot 123
Än en gång kvinnorna och försvaret. En svensk man 124
Om kvinnlig hemslöjd. (forts.) Hedvig Holmström 125
Svar från Iduns papperskorg. Papperskorgen 125
"Mödrar emellan". 126
Ur notisboken. 127
Teater och musik. 127
Sandkorn. Ernst Lundquist 127
Tidsfördrif. 128

1898:17 Hanna Hammarström. Adolf Hellander 129
Vår. Daniel Fallström 130
Något om sann och falsk personlighet. W.R.K. 131
Segrare. Nils Lykke 131
Snorres rimkrönikor. IV. Snorre 132
Om kvinnlig hemslöjd. (forts.) Hedvig Holmström 132
"Mödrar emellan". 133
Valborgsmäss-eld. Ett barndomsminne. Fanny Chrysander 134
Ur notisboken. 135
Teater och musik. 135
Sandkorn. (forts.) Ernst Lundquist 135
Från Iduns läsekrets. 136
Tidsfördrif. 136

1898:18 Johanna Alm. En åttioårig trotjänarinna. H.D. 137
Kransen på fru Lenngrens graf. Harald Jacobson 138
Min nattvardslärare. G. 138
Om kvinnlig hemslöjd. (forts. o slut) Hedvig Holmström 138
Moder Musik. Tyra Floderus 140
Valborgsmässa. Toini Topelius 140
Kvinnoöden och kvinnobilder. Birger Schöldström 140
"Mödrar emellan". 141
Ur notisboken. 142
Teater och musik. 143
Sandkorn. (forts.) Ernst Lundquist 143
Tidsfördrif. 144

1898:19 Våra landshöfdingefruar. VIII. Margaret Bråkenhielm, Sophie Nordenfalk, Charlotte Wersäll, Elisabeth Wachtmeister. 145
Tre visor. Albert Eriksson 146
Förlofvade. Dagmar B...m. 146
Skaldernas kvinnor. XII. Oscar Levertin. Emil Linders 147
"Mödrar emellan". 147
Violer och snö. Skiss. P.S. 148
Vårbref till Idun från Paris. Anna 149
Från Iduns läsekrets. 150
Ur notisboken. 150
Teater och musik. 151
Sandkorn. (forts. o slut) Ernst Lundquist 151
Tidsfördrif. 152

1898:20 Thérèse Saxenberg (nekrolog). A.S. 153
Kvinnofrågorna vid 1898 års riksdag. I. 154
Konfirmationen och ungdomen. Eva Wigström (Ave) 155
Min gamla flygel. Adi 156
En kvinnlig gymnastikuppvisning. Gerda Meyerson 156
Vårlif på Skansen. Laura Fitinghoff 157
Skaldernas kvinnor. XIII. Gustaf Fröding. Emil Linders 157
"Mödrar emellan". 157
Ur notisboken. 158
Ett landsmansmöte. Skiss. H. 159
Tidsfördrif. 160

1898:21 Ebba Boström. Ann Margret Holmgren 161
Pingst. Hélène Malmquist 163
Konfirmationen och ungdomen. (forts. o slut) Eva Wigström (Ave) 163
Snorres rimkrönikor. 164
Ett hems möblering. III. Hvardagsrummet. E.G. Folcker 164
En "protest" och en "förklaring". Ellen Key 166
Ur notisboken. 167
Teater och musik. 167
Ett landsmansmöte. Skiss. (forts.) H. 167
Tidsfördrif. 168

1898:22 Två afgående konstnärinnor. (Helga Hoving och Ellen Hartmann) S. S-n. 169
Reslust. Adi. 171
Kvinnofrågorna vid 1898 års riksdag. II. 171
Trefaldighetskvällen. Fanny Chrysander 174
"Mödrar emellan". 174
Skaldernas kvinnor. XIV. Daniel Fallström. Emil Linders 174
Ur notisboken. 175
Teater och musik. 175
Ett landsmansmöte. Skiss. (forts. o slut) H. 175
Tidsfördrif. 176

1898:23 Rosalie Olivecrona. (nekrolog) Anna Lindhagen 177
Kvinnofrågorna vid 1898 års riksdag. III. 178
"Mödrar emellan". 179
Kungamoder. Ett sjuttiofemårsminne. Adelaïde Nauckhoff 181
En viktig uppfostringsfråga. 181
Från Iduns läsekrets. 182
Ur notisboken. 182
Teater och musik. 182
"Ett minne blott". Skiss. Helmy Rinders 183
Tidsfördrif. 184

1898:24 Astrid Cleve. Mari Mihi 183
Kvinnans sekel. Lotten von Kraemer 187
I kvinnohänder. Ett inlägg i fattigvårdsfrågan. I. Vitis Idaea 187
Gästfrihet. R.E. 188
En 100-åring. Stockholms äldsta invånarinna. Adelaïde Nauckhoff 189
En fråga för dagen. M-l. 190
Från Iduns läsekrets. 190
Ur notisboken. 191
Inga kraft. Berättelse. Agathe Lind 191
Tidsfördrif. 192

1898:25 Sigrid Millrath. Gurli Linder 193
Midsommarsång. Harald Jacobson 194
I kvinnohänder. Ett inlägg i fattigvårdsfrågan. II. Vitis Idaea 195
Snorres rimkrönikor. Snorre 196
Tystnade röster. Adi 196
En midsommardröm. Skiss. Elsa Lindberg 197
Ur notisboken. 198
Inga kraft. Berättelse. (forts.) Agathe Lind 199
Tidsfördrif. 200

1898:26 Charlotte von Schéele. Tora Kjellberg 201
Lördagskväll. Tant Barbro 202
I kvinnohänder. Ett inlägg i fattigvårdsfrågan. III. Vitis Idaea 203
Ett par ord till kvinnliga resenärer. H. 203
Bortskymda stjärnor. Skiss. Fru Sissi 204
Ur skuggornas värld. Vilhelm Bäckman 205
"Nålens dikter". Kåseri. Pen 206
Ur notisboken. 207
Inga kraft. Berättelse. (forts.) Agathe Lind 207
Tidsfördrif. 208

1898:27 Frida Stéenhoff. Ellen Key 209
Högsommarsång. Harald Jacobson 210
Några tankar om ferierna. A. Roth 211
Bref från en svensk delegerad vid K.F.U.K:s världskonferens i London. 211
Sagan om ljuset. Mari Mihi 212
Ditt namn. Emil Linders 213
Visitationskalaset. Humoresk. Petrus Hedberg 213
Ur skuggornas värld. (forts. o slut) Vilhelm Bäckman 214
Från Iduns läsekrets. 215
Ur notisboken. 215
Inga kraft. Berättelse. (forts.) Agathe Lind 215
Tidsfördrif. 216

1898:28 Augusta Wadsberg. ("Ester") Erik Sellin 217
Toffelregimente. Bo. 219
Till Erstasystrarna! En svensk kvinna 220
Ett hems möblering. IV. Salen. E.G. Folcker 220
Bref från en svensk delegerad vid K.F.U.K:s världskonferens i London. (forts.) Svensk delegerad 222
En skrifvelse. Red. af Idun 222
Ur notisboken. 223
Under oket. Hella 223
Tidsfördrif. 224

1898:29 Amelie Brandt. J.A. Bergstedt 225
När rosorna blomma. Adi. 226
I sekelslutet. E.V.A. 226
Sila mygg och svälja kameler eller professorskan och hinkarna. Chicot 228
Önskningar. Ellen Bergström 228
Dröm. Adi. 229
Spanska kvinnor. 229
Från Iduns läsekrets. 230
Ur notisboken. 230
Teater och musik. 231
Liten Inger. Berättelse från 1500-talet. Elisabeth Kuylenstierna 231
Tidsfördrif. 232

1898:30 Helen Adams Keller. 233
I sekelslutet. E.V.A. 235
"Små krukor". Jenny Hallin 235
Snorres rimkrönikor. Snorre 236
Bildade mödrar. Vox clamantis 237
Ännu en 100-åring. 237
"Poesi och unga flickor". G.v.U. 237
Kvinno-klubbarne i London. 238
Åter hemma! Adi. 238
Ur notisboken. 238
Liten Inger. Berättelse från 1500-talet. (forts. o slut) Elisabeth Kuylenstierna 239
Tidsfördrif. 240

1898:31 Wilhemina Fundin. Birger Schöldström 241
Vid västkusten. Lotten von Kraemer 243
Kvinnohjälp på apoteken. 243
A propos fruntimmersveckan. Eyre 243
Bismarck och kvinnorna. 244
Den "attesterade" korgen. Ett västkustäfventyr. Carl Walfrid 245
Kvinno-klubbarne i London. (forts. o slut) 246
Ur notisboken. 246
Helen Keller. (forts. o slut) Th. 247
Tidsfördrif. 248

1898:32 Sigrid Engström, f. Molander. A.S. 249
Ett arf. Eva Wigström (Ave) 250
En stockholmsbild. A.L. 251
Brutna förlofningar. Arla 252
Gamle notarien. Tant Barbro 252
En norsk skådespelerskas lif, skildradt af henne själf. Hellen Lindgren 253
En modern vurm. Garbielle 254
Några ord om privata bref. Ställda till kvinnan i synnerhet. ...e. 254
"För damerna". J. Stade 255
En förmiddagslur. Nils H. 255
Tidsfördrif. 256

1898:33 Louise de la Ramée. (Ouida) Mari Mihi 257
Hafvets gåfva. Ballad. Rudyard Kipling 258
Vår älskade. Karin Hallgren 259
"Binda, binda kransar". -ll. 260
En gräsänklings pinohistoria. En grå sommarstämningsbild från 1898. Henrik Wranér 261
En norsk skådespelerskas lif, skildradt af henne själf. (forts. o slut) Hellen Lindgren 262
Det vackraste. Adi 262
Ur notisboken. 263
Teater och musik. 263
Trogna vänner. Skiss. Ali 263
Tidsfördrif. 264

1898:34 Gina Krog. V. 265
Bättre fly än illa fäkta. Titti 266
Vår älskade. (forts.) Karin Hallgren 267
Snorres rimkrönikor. Snorre 268
"Tvärviggen på Peterhof". Carl Walfrid 268
Pariserkloster. I. Mark Stern 269
Från Iduns läsekrets. 270
Pressen och sensationslystnaden. Ett instämmande. A. 270
Ur notisboken. 271
Trogna vänner. Skiss. (forts. o slut) Ali 271
Tidsfördrif. 272

1898:35 Vilhelmina drottning af Nederländerna. Louise Stratenus 273
På vandring. Anna Knutson 274
Vår älskade. (forts. o slut) Karin Hallgren 274
Styfbarnen. Lilla mor 275
Hushållning i Japan. Johanne Münter 275
Pariserkloster. II. Mark Stern 276
Louise Stratenus. 277
Ännu en gång kvinnorna och "skämttidningarna". S-m. 278
Ur notisboken. 278
Teater och musik. 278
Onkel David. Skiss. Sophie Linge 279
Tidsfördrif. 280

1898:36 Amelie Unger. Quidam 281
Visa. Daniel Fallström 282
Öfveransträngning. N-a. 283
Ur en furstinnas barndomslif. Gudrun 284
Hushållning i Japan. (forts. o slut) Johanne Münter 285
Stockholmska bostäder. Några reflexioner i flyttningstiden. Bell 286
Ur notisboken. 287
Teater och musik. 287
Onkel David. Skiss. (forts. o slut) Sophie Linge 287
Tidsfördrif. 288

1898:37 Elisabeth kejsarinna af Österrike och drottning af Ungern. (nekrolog) Tora Kjellberg 289
Barnet. M. Krook 290
Goda vanor. Arla 290
Släkten Motvall. Dagmar B-n. 291
Från kröningshögtidligheterna i Holland. I. O. A-g. 292
Anna Willman. (nekrolog) Vendela Kjellson 293
Stockholmska bostäder. Några reflexioner i flyttningstiden. (forts.) Bell 293
Hon, som skulle haft Toste. Henrik Wranér 294
Ur notisboken. 295
Teater och musik. 295
"Mignon". Skiss. Hjördis 295
Tidsfördrif. 296

1898:38 Maria von Mentzer, född Marelius. Tora Kjellberg 298
Bittra ord. Jeremias i Tröstlösa 298
"Ungkarlsflickor". 299
Från kröningshögtidligheterna i Holland. II. O. A-g. 299
Vid västerhafvet. Kurt Belfrage 300
Stockholmska bostäder. Några reflexioner i flyttningstiden. (forts. o slut) Bell 302
Ur notisboken. 302
Teater och musik. 302
"Mignon". Skiss. Hjördis 303
Tidsfördrif. 304

1898:39 Randi Blehr. Ann Margret Holmgren 306
Inflytande. Christel 307
Snorres rimkrönikor. Snorre 308
Ett hems möblering. Herrns rum. E.G. Folcker 308
Från Iduns läsekrets. 310
Ur notisboken. 311
Teater och musik. 311
Gömdt i snö kommer upp i tö. Skiss. Ari 311
Tidsfördrif. 312

1898:40 Drottning Luise af Danmark. 313
Soliga dar, som flyktat, farväl!... Anna Knutson 314
"Inackorderingar". I. Stade 314
En sjuttioåring. 316
Introduktion. Elisabeth Kuylenstierna 316
Sällskapsspelet "Hushållsplanen". M.K. 317
Ur notisboken. 318
Teater och musik. 318
Gömdt i snö kommer upp i tö. Skiss. (forts. o slut) Ari 318
Tidsfördrif. 318

1898:41 Bergliot Ibsen. Ann Margret Holmgren 321
Gud välsigne! Tant Barbro 322
"Laga fardag". Bell 323
Fru Lovisa Petterkvist skrifver. 323
Kvinnoöden och kvinnobilder. Eva Loffman. Birger Schöldström 324
Huslig ekonomi. Doktor Astrid Cleves föreläsningar på Stockholms högskola. I. 325
Ur notisboken. 326
Teater och musik. 326
Lilla Sara. En bild ur lifvet. Hälla 327
Tidsfördrif. 328

1898:42 Maikki Friberg. V. Lindman 329
Den nötta ringen. Daniel Fallström 330
Från kyrkomötet. Laicus 331
Juldagen. Gustaf af Geijerstam 331
I inackorderingsfrågan. 332
När dubbelfönstren skola in. S-m. 334
Huslig ekonomi. Doktor Astrid Cleves föreläsningar på Stockholms högskola. II. 334
Ur notisboken. 334
Teater och musik. 335
Den hvita mössan. Skiss. E.L. 335
Tidsfördrif. 336

1898:43 Ida Geijer, född Anderson. Tora Kjellberg 337
Snorres rimkrönikor. Snorre 338
Selma Giöbel och den svenska konstslöjden. Amalia Fahlstedt 339
I inackorderingsfrågan. 340
Artur Hazelius. Hvad kvinnorna tacka för. Gurli Linder 341
Elisabeth-orden. 342
Huslig ekonomi. Doktor Astrid Cleves föreläsningar på Stockholms högskola. III. 342
Från Iduns läsekrets. 343
Ur notisboken. 343
Teater och musik. 343
På hemfärd. Skiss. Agathe Lind 343
Tidsfördrif. 344

1898:44 Flor Lindström. Adelaïde Nauckhoff 345
Gammalt mögel. Eva Wigström (Ave) 346
I inackorderingsfrågan. 347
Från Holland. III. Ottilia Adelborg 348
Modershänder. Ernst Högman 349
I "damernas paradis". En vandring genom K.M. Lundbergs nya affärspalats vid Stureplan. Tora Kjellberg 349
Huslig ekonomi. Doktor Astrid Cleves föreläsningar på Stockholms högskola. IV. 350
Ur notisboken. 351
Teater och musik. 351
På hemfärd. Skiss. (forts. o slut) Agathe Lind 351
Tidsfördrif. 352

1898:45 Bolette Gjör. Författarinnan "Margrethe". L.S. 353
Skiften. Sigrid Elmblad 354
Offer åt husgudarne. A.W. 355
I inackorderingsfrågan. 356
En stor nyhet. Jean Paul 356
Utgången af Iduns romanpristäfling. Redaktionen af Idun 357
Min "trike" och jag. Anna Fleetwood Derby 358
Albine Pecha. 358
Ur notisboken. 359
Teater och musik. 359
"Min man". Skiss. Elsa Lindberg 359
Tidsfördrif. 360

1898:46 Prinsessan Thyra af Danmark. Adelaïde Nauckhoff 361
Borgfröken. Anna Knutson 362
Förtrolighet mellan barn och föräldrar. Tora 362
En middag. Hälla 363
Vår pristagarinna. Gusten 364
Med gamla tiders toner...J. N-g. 364
Huslig ekonomi. Doktor Astrid Cleves föreläsningar på Stockholms högskola. V. 365
Från Iduns läsekrets. 365
Ur notisboken. 366
Teater och musik. 366
"Min man". Skiss. (forts. o slut) Elsa Lindberg 367
Tidsfördrif. 368

1898:47 Gustava von Schéele, född Ekman. Anna Kockum 369
Sol är förmer än guld. Anita 370
"Hemmadottern". R.E. 370
I inackorderingsfrågan. 371
Adelina Patti - svensk friherrinna! 372
Snorres rimkrönikor. Snorre 372
Nyttiga julbref. 373
När det lider mot aftonen. Skiss. Sophie Linge 373
Huslig ekonomi. Doktor Astrid Cleves föreläsningar på Stockholms högskola. VI. 374
Från Iduns läsekrets. 374
Ur notisboken. 374
Teater och musik. 375
I nöd och lust. Skiss. Göril 375
Tidsfördrif. 376

1898:48 Jane Hading. 377
Svanfärd. Emil Linders 378
Familjeband och familjeplikter. Tea 378
Då man är guvernant. S-m. 379
Astrids första bal. Vera Vinge 379
Två diskussionsaftnar. 381
Donationer. Steffen 381
Ur skuggornas värld. VII. Två storgubbar. Wilhelm Bäckman 381
Hvad skall man gifva i drickspengar? Resa 382
Huslig ekonomi. Doktor Astrid Cleves föreläsningar på Stockholms högskola. VII. 383
Ur notisboken. 383
När det lider mot aftonen. Skiss. (forts. o slut) Sophie Linge 383
Tidsfördrif. 384

1898:49 Anna Boberg-Scholander. "Tirfings" diktarinna. Gurli Linder 385
Förspelet till "Tirfing". Mytisk sagodikt af Anna Boberg 386
"Fullt upp att taga vara på". Fanny Chrysander 387
Ett hems möblering. VI. Sofrummet. E.G. Folcker 388
Hvad skall man gifva i drickspengar? (forts. o slut) Resa 390
Från Iduns läsekrets. 390
Ur notisboken. 390
Teater och musik. 391
Divina. En höstsaga. Johan Levart 391
Tidsfördrif. 392

1898:50 Ellen Anckarsvärd. Född 10/12 1833, död 8/12 1898. Ellen Key 393
Adventstankar. E. 395
Den 20 december. A.B. 395
Ett konstnärsjubileum. Caroline Östberg. Magnus Josephson 396
Jul och ungdomsglädje. 397
Ur notisboken. 398
Litteratur. 398
Teater och musik. 398
När julen står för dörren. En flickrumsinteriör. Göril 399
Tidsfördrif. 400

1898:51 Julnummer Ett julminne. Mathilda Roos 2
Några julbilder. Frans Hedberg 3
Spökhanden. Selma Lagerlöf 5
Stjärnelängtan. Lennart Hennings 7
Karl-Fredrik. Anna Roos 8
På floden. C.D. af Wirsén 9
Rosor. Elsa Lindberg 10
Två systrar. 13
Vår nordiska syster. Ellen Key 13
Ur norska hem. 16
Vår svenska syster. Alvhilde Prydz 17
På St Gotthardsbanan. Daniel Fallström 21
När patiencen går ut. Rust Roest 22
Mamsell Justina. Cecilia Bååth-Holmberg 26
Ingen kompromiss. Amanda Kerfstedt 29
De tre tröjorna. Anna Wahlenberg 31
Fåfäng möda. Situation. Per Staaff 33

1898:52 Prinsessan Gabriella Wiszniewska. Tora Kjellberg 401
Snorres rimkrönikor. Snorre 403
Ännu några ord om "hemmadöttrarna" från "Hemmadotterns" författarinna. 403
I nyårsnatten. 404
Jag anklagar...Visiter eller icke visiter? "En åklagare" 405
Ur skuggornas värld. VIII. Baron på Ramsjöholm. Wilhelm Bäckman 406
Ur notisboken. 406
Teater och musik. 407
Tidsfördrif. 407

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen