Göteborgs universitetsbibliotek: Idun 1897

Idun 1897

1897:Innehåll Innehållsförteckning 1897

1897:1 Våra ministerfruar. I. Lina Boström, född Almqvist. Tora Kjellberg 1
Pärlbandet. Ulla Falk 2
Kvinnlig företagsamhet. Inge. 2
"Fruarna först!" Hanna Kamke 4
Mamma älskling. Nonny Lundberg 4
Iduns tidsfördrifstäfling. Red. af Idun 5
Systrar. "-den." 5
Kafferep. Ida 6
Valtrassel. Onkel John 6
Ur notisboken. 7
Teater och musik. 7
Iduns tidsfördrifstäfling. 8

1897:2 Våra ministerfruar. II. 9
Skaldens gamla lampa. Chicot 10
Kvinnornas utställning. 11
Middagar i societeten. Ave 11
Fashionabla bröllop. 12 På stjärnevingar. Skiss. Vera 12
Från Iduns läsekrets. 14
Våra läxor. Lara 14
Ur notisboken. 15
Teater och musik. 15
Herden och herdinnan. Elsa Lindberg 15
Tidsfördrif. 16

1897:3 Våra ministerfruar. III. 17
Prinsessan Tusensköna. Daniel Fallström 18
Skilda världar. Isa 18
Stjärnan som föll. Skiss. Mari Mihi 19
Sessans blommor. Maja B. 20
Bröder. Ilse Franke 21
Dräktreformföreningens "kjolmöte". 21
Ur notisboken. 23
Teater och musik. 23
Herden och herdinnan. (forts.) Elsa Lindberg 23
Tidsfördrif. 24

1897:4 Märtha Leth. Sveriges första kvinnliga farmaceut. 25
Vid en ung flickas jordafärd. Klas Ryberg 26
Moderns plikt mot sina döttrar beträffande giftermåls ingående. "Honni soit qui mal y pense" 27
"Je vous aime". Skiss. Alberto 28
Fröken Augusta Kundin om de korta Promenadkjolarne. 30
Konsten att servera och passa upp. Skiss. A-m. 30
Ur notisboken. 31
Teater och musik. 31
Det som "kommer" och det som "går". Skiss. Elisabeth B-m. 31
Tidsfördrif. 24

1897:5 Frida Segerdahl-Nordström. Den första skridskogångerskan i Stockholm. Hugo Samzelius 33
För kvinnan! Daniel Fallström 34
Moderns plikt mot sina döttrar beträffande giftermåls ingående. 34
Vid kaffet. Hugo Falk 35
En flickskolas femtioårsjubileum. 36
Damer på skidor. Ilse Franke 36
Konsten att servera och passa upp. Skiss. (forts. och slut) A-m. 37
Afnötta kanter. Elin L. 38
Från Iduns läsekrets. 38
Ur notisboken. 39
Teater och musik. 39
Det som "kommer" och det som "går". Skiss. (forts. och slut) Elisabeth B-m. 39
Tidsfördrif. 40

1897:6 Gurli Linder. J. N-g. 41
Hos gamla fröken. Anna Knutson 42
Moderns plikt mot sina döttrar beträffande giftermåls ingående. (forts. och slut) Fru Agnes 43
"Apotekarmedaljens frånsida". B... 44
Nobel'arnes moder. A.W.C. 44
Något om soppor. W.E. 45
Ur notisboken. 46
Teater och musik. 46
En bröllopsresa. Skiss. Vera Vinge 46
Tidsfördrif. 48

1897:7 Lillie Hegermann-Lindencrone, född Grenough. T.K. 50
Ur "Gunnars visor". Emmy Köhler 50
Moderns plikt mot sina döttrar beträffande giftermåls ingående. (Tredje pristäflingsartikeln) Soloman 51
"Författarinnan Molly Bawn". 52
"I sjunde himmelen". Isa 52
"Träume der Vergangenheit". Ett trettioårsminne från skridskobanan. Frida Segerdahl-Nordström 52
Skaldeminnen. Wilhelm Bäckman 53
Damer och idrott. 54
Från Iduns läsekrets. 54
Ur notisboken. 55
Teater och musik. 55
Drottning Blanka. Historisk skiss. Mari Mihi 55
Tidsfördrif. 56

1897:8 Josefina Holmlund. Hjalmar Cassel 57
Moderns plikt mot sina döttrar beträffande giftermåls ingående. (Fjärde pristäflingsartikeln) En svensk flicka 58
Blommor och grafvar. Ave 59
Grannar. Skiss. Sophie Linge 59
"Lyckans skärfvor". Utgången af Iduns tidsfördrifstäfling. Red. af Idun 61
Kvinnliga apotekare. Hvad vår första kvinnliga farmaceut säger om "Apotekarmedaljens frånsida". M. Leth 61
En liten "kjolvisa". J. F-lm. 62
Ur notisboken. 62
Teater och musik. 63
Drottning Blanka. Historisk skiss. (forts. och slut) Mari Mihi 63
Tidsfördrif. 64

1897:9 Emily Nonnen. Amanda Leffler 65
Hjärtetro. G.M. 66
Kvinnorna på utställningen. I. Adolf Hellander 67
"Lyran under sybordet". En minnesbild på åttioårsdagen af Anna Maria Lenngrens död. Gerda Meyerson 67
"Barnens väl". -A- 69
"Soppa på en korfsticka". En ohjälplig gourmande 70
Ur notisboken. 70
Teater och musik. 71
Jerry. Mrs Hungerford 71
Tidsfördrif. 72

1897:10 Anna Simon. (Mania Korff.) Cecilia Bååth-Holmberg 73
"Sjung, sångfågel, sjung..." Lotten von Kraemer 75
Opposition. S-e. 75
Snödroppar. Albert Eriksson 76
"Den gordiska knuten". Hur man löst "kjortelfrågan" i höga norden. A.G.N. 77
Rörelsen bland telefonisterna. 78
Ur notisboken. 79
Teater och musik. 79
De väntade. Skiss. Mania Korff (Anna Simon) 79
Tidsfördrif. 80

1897:11 Amanda Janson. Johan Nordling 81
"Som enkom för mig!..." 82
Kvinnorna på utställningen. II. Adolf Hellander 83
"Irmelin Rose". Leif 84
Ett bref. Marianne 84
Från Iduns läsekrets. 85
Soppa på soppa. 86
Ur notisboken. 86
Teater och musik. 86
Den blåa strimman. Skiss. A. Roth 87
Tidsfördrif. 88

1897:12 Helena Rensaa. (Nekrolog) L.S. 89
Hellas. En svensk kvinna 90
Att hvila. Inge 91
Törnrosblad. Wilhelm Bäckman 92
Handledning för pianister. Piccolo 92
Barnalekar. Erny 93
Från Iduns läsekrets. 94
Litteratur. 94
Ur notisboken. 94
Teater och musik. 95
"Ungdomsallvar". Skiss. Petite 95
Tidsfördrif. 96

1897:13 Marie Louise Stockman. H. W-l. 97
Kvinnorna på utställningen. III. Adolf Hellander 98
Hvad det var. Skiss. Sophie Linge 99
Guvernanterna och hemmen. En annan ungdomsvän 101
Barnalekar. (forts. och slut) Erny 101
Från Iduns läsekrets. 102
Ur notisboken. 102
Teater och musik. 102
Korseld. Torkel Berg 103
Tidsfördrif. 104

1897:14 Ika Peyron. H.G.S. 105
I blindo. Anna Knutson 106
Läxor och öfveransträngning. Hanna Kamke 107
Kvinnorna på utställningen. IV. Adolf Hellander 108
En moder. Skiss. Vera Vinge 109
Kvinnoöden och kvinnobilder. Birger Schöldström 110
Från Iduns läsekrets. 110
Ur notisboken. 111
Teater och musik. 111
Litteratur. 111
Inackorderad. Humoresk. R.E. 111
Tidsfördrif. 112

1897:15 Elisabeth Blomqvist. V. Lindman 113
Vid påsk. Vitis Idaea 114
Ett blad ur våra arbetande systrars lif. Några ord i telefonistfrågan Mathilda Roos 114
Till Linnés landsmaninnor. Amalia Fahlstedt 116
Ett frieri. Elisabeth Kuylenstierna 116
Baka, baka kaka... 117
Vår gamla prästgård. Adi 117
Ur notisboken. 118
Teater och musik. 118
Hur man gör godt. "St." 119
Tidsfördrif. 120

1897:16 Elisabet Anrep-Nordin. Robert Mörner 121
Konsten att möblera sitt hem. I. 124
Geijers maka. Birger Schöldström 125
Kvinnorna på utställningen. V. Adolf Hellander 126
Ur notisboken. 126
Teater och musik. 127
På skarsnö. En norrländsk vårbild. Laura Fitinghoff 127
Tidsfördrif. 128

1897:17 Svenska sjuksköterskor till krigsskådeplatsen. L.S. 129
Kvinnans "rättigheter". L.L. 130
För det blödande Grekland! 130
"Lossade bojor". Martha E. 131
"Uppehållsväder". Eyre 131
Den slocknande stjärnan. Mari Mihi 132
Kvinnorna på utställningen. V. (forts. och slut) Adolf Hellander 132
Iduns läkarartiklar. XIII. Lungsot. D:r T. Horney (Mörsil) 133
Från Iduns läsekrets. 134
Ur notisboken. 134
Teater och musik. 135
Syster Helena. Skiss. Vitis Idaea 135
Tidsfördrif. 136

1897:18 Johanna Brunsson. L.S. 137
Sjömanshåg. Anna Knutson 138
"Hvad jag minns om kung Oscar". Redaktionen af Idun 138
"Som markens blomster..." Inge 139
För det blödande Grekland! 140
Iduns läkarartiklar. XIII. Lungsot. (forts. och slut) D:r T. Horney (Mörsil) 133
Ur notisboken. 142
Teater och musik. 142
"Så kan det gå!" Skiss. Tyra L. 142
Tidsfördrif. 144

1897:19 Våra landshöfdingsfruar. I. Ebba Tamm, Ellen Isberg. 145
Men om? Eva Wigström (Ave) 146
Pappa som barnsköterska. Malvina Bråkenhielm 148
"Hur godt man gör". Armai 148
Mathilda von Koch. 149
Kvinnorna på utställningen. VI. Adolf Hellander 150
"Vår gamla kyrka". Adi 150
Ur notisboken. 151
Teater och musik. 151
Vissnande minnen. I. Vera Vinge 151
Tidsfördrif. 152

1897:20 Cecilia Milow. "Tante Cissy". Veritas 153
Kvinnofrågorna vid 1897 års riksdag. 154
"Som markens blomster..." (Ett genmäle)Ellen Bergström 155
I Stockholm. Små utställningsfunderingar och lite annat smått och gott. Lovisa Petterkvist 156
"Iduns salong". 157
Konsten att möblera sitt hem. II. 157
Kvinnorna på utställningen. VII. Adolf Hellander 158
För det blödande Grekland! 159
Ur notisboken. 159
Vissnande minnen. II. Vera Vinge 159
Tidsfördrif. 160

1897:21 Aurore Ingelotz. Mathilda Roos 161
I blomstergården. Charlotte Lindholm 162
Kvinnofrågorna vid 1897 års riksdag. 162
I Stockholm. Små utställningsfunderingar och lite annat smått och gott. (forts.) Lovisa Petterkvist 163
FRån våra svenska sjuksköterskor i Athen. 164
"Damernas skald". Daniel Fallström 165
Under signatur. Skiss. E-y. 165
Konsten att möblera sitt hem. (forts.) 166
Ur notisboken. 167
Vissnande minnen. III. Vera Vinge 167
Tidsfördrif. 168

1897:22 De nyförlofvade. Prinsessan Ingeborg och prins Carl. 169
Till prinsessan Ingeborg. Daniel Fallström 170
Det nyförlofvade fursteparet. 169
Nervositet i barnkammaren. Barnavän 171
Pingst. Fredrik Nycander 172
I Stockholm. Små utställningsfunderingar och lite annat smått och gott. (forts.) Lovisa Petterkvist 172
"Som markens blomster..." Ett svar Inge 174
Kvinnorna på utställningen. VIII. Adolf Hellander 174
Från Iduns läsekrets. 174
Ur notisboken. 175
Teater och musik. 175
"I minnenas tid..." Embalyros 175
Tidsfördrif. 176

1897:23 Nathalie Zahle. Caroline Thelin 177
Kungabarn. Märta Gran 178
Familjer i uniform. G.L. 179
I Stockholm. Små utställningsfunderingar och lite annat smått och gott. (forts.) Lovisa Petterkvist 179
Blomsterkort. 181
Kvinnorna på utställningen. VIII. (forts.) Adolf Hellander 181
Ur notisboken. 182
Teater och musik. 182
När Gärda hade fått plats. Ora 183
Tidsfördrif. 184

1897:24 Anna Möller. Sveriges första kvinnliga gesäll. 185
Den gamla parken. Emil Kléen 186
Raka vägen. Eva Wigström (Ave) 186
I Stockholm. Små utställningsfunderingar och lite annat smått och gott. (forts.) Lovisa Petterkvist 187
"Damernas sångare". Sven Scholander. Tora Kjellberg 189
Kvinnorna på utställningen. VIII. (forts.) Adolf Hellander 190
Ur notisboken. 191
Teater och musik. 191
Tidsfördrif. 192

1897:25 Drottning Victoria. Anna Fleetwood-Derby 193
Midsommarnatt. Leif 195
Vår skog. Adi 195
I Stockholm. Små utställningsfunderingar och lite annat smått och gott. (forts.) Lovisa Petterkvist 196
Blomsterkort. (forts. och slut) S-m. 197
Ur skuggornas värld. III. Hos Emilie Flygare-Carlén. Wilhelm Bäckman 198
Ur notisboken. 199
Teater och musik. 199
En lycklig på jorden. Erny 199
Tidsfördrif. 200

1897:26 Våra landshöfdingsfruar. II. Mathilde de la Gardi, Sofie Boström, Fredrique Lothigius. 201
Till drömmarnas ö. Ernst Högman 203
Viljekraft. Inge 203
I Stockholm. Små utställningsfunderingar och lite annat smått och gott. (forts.) Lovisa Petterkvist 204
"Hvad jag minns om kung Oscar". Red. af Idun 205
Kvinnorna på utställningen. IX. (forts.) Adolf Hellander 205
Ur notisboken. 207
Teater och musik. 207
I sol. Skiss. Agathe Lind 207
Tidsfördrif. 208

1897:27 Emilie Björnberg. Birger Schöldström 209
I sinnesförvirringens natt. Hélèn Malmqvist 210
Debet och kredit i nervernas hushållning. Mathilda Langlet 211
I Stockholm. Små utställningsfunderingar och lite annat smått och gott. (forts.) Lovisa Petterkvist 212
"Småsaker". T-s. 213
"Hvad jag minns om kung Oscar". Red. af Idun 214
Vilsna lamm. Skiss. Sophie Linge 214
Ur notisboken. 215
Teater och musik. 215
Pliktens väg. Novell. Ali 215
Tidsfördrif. 216

1897:28 Anna Kramer. S.L. 217
Kristina Nilsson. En svensk kvinna 218
Drottning Margareta. Ett fyrahundraårsminne. S.E.P. 218
Gif dem ett hem. En stockholmsfru 219
Telefonprat. Matts 220
I Stockholm. Små utställningsfunderingar och lite annat smått och gott. (forts.) Lovisa Petterkvist 221
Ur skuggornas värld. IV. Frenologen. 222
Ur notisboken. 223
Teater och musik. 223
Pliktens väg. Novell. (forts.) Ali 223
Tidsfördrif. 224

1897:29 Emilia Lindqvist. D. 225
En radikalkur. G.L. 226
Från prinsessan Ingeborgs hembygd. A. Roth 226
I Stockholm. Små utställningsfunderingar och lite annat smått och gott. (forts.) Lovisa Petterkvist 227
"Raka vägen". Ett genmäle. Skånsk folkskollärare 229
En treflig sommarhatt för - 14 öre. Frida 229
Kvinnorna på utställningen. X. Adolf Hellander 230
Ur notisboken. 231
Teater och musik. 231
Pliktens väg. Novell. (forts.) Ali 231
Tidsfördrif. 232

1897:30 Erika Tersmeden. L.S. 233
Barn. Allan Berg 234
"Om endast". 234
I Stockholm. Små utställningsfunderingar och lite annat smått och gott. (forts.) Lovisa Petterkvist 235
Från prinsessan Ingeborgs hembygd. II. A. Roth 237
Kvinnorna på utställningen. X. (forts.) Adolf Hellander 237
Några ord om sympati. Hetty Wing 238
Ur notisboken. 239
Pliktens väg. Novell. (forts.) Ali 239
Tidsfördrif. 240

1897:31 Madame Camille Flammarion. Osborne 241
Nytt vikingatåg. Lotten von Kraemer 242
I det tysta. I. Laura Fitinghoff 242
Från prinsessan Ingeborgs hembygd. III. A. Roth 244
Viktor Adler. Kvinnoutställningens ordnare. -er. 244
I Stockholm. Små utställningsfunderingar och lite annat smått och gott. (forts.) Lovisa Petterkvist 245
Ur notisboken. 247
Pliktens väg. Novell. (forts.) Ali 247
Tidsfördrif. 248

1897:32 Cathinka Guldberg. D. 249
I det tysta. II. Laura Fitinghoff 250
Från de sjukas stad. Anna Törnström 252
Vid fönstret. Agathe Lind 252
I Stockholm. Små utställningsfunderingar och lite annat smått och gott. (forts.) Lovisa Petterkvist 253
Ur notisboken. 255
Teater och musik. 255
Pliktens väg. Novell. (forts.) Ali 255
Tidsfördrif. 256

1897:33 Våra landshöfdingsfruar. III. Julia Malmborg, Elisabet de la Gardie, Sofie Palmstierna. 257
Asylen. K.B. 259
Träldomsmärke. En annan stockholmsfru 259
Kvinnorna på utställningen. XI. Adolf Hellander 259
Också ett sätt. Torkel Berg 260
I Stockholm. Små utställningsfunderingar och lite annat smått och gott. (forts.) Lovisa Petterkvist 261
Om mormors mor kunde "gå igen"...Anna v. K. 262
Ur notisboken. 262
Teater och musik. 263
Pliktens väg. Novell. (forts.) Ali 263
Tidsfördrif. 264

1897:34 Charlotte Rundgren. En guldbrud. H.F. 265
På bröllopsdagen. En svensk kvinna 266
Idealer. Ellen Bergström 266
I Stockholm. Små utställningsfunderingar och lite annat smått och gott. (forts.) Lovisa Petterkvist 267
Från Iduns läsekrets. 268
Öfver det höga berget. Karin Hallgren 268
Minna Cauer. 269
Mitt landtliga bås. Gustavus 270
Kvinnorna på utställningen. XII. Adolf Hellander 270
Ur notisboken. 271
Teater och musik. 271
Pliktens väg. Novell. (forts. och slut) Ali 272
Tidsfördrif. 272

1897:35 Charlotte Holmgren. Hilda Ohlsson-Gother 273
Du blonda dotter af mitt land...E.N. Söderberg 274
Skiljsmässa. A.M. 274
I Stockholm. Små utställningsfunderingar och lite annat smått och gott. (forts.) Lovisa Petterkvist 275
Förståelse. Adi 276
"Iduns salong och dess värdinnor. 277
Kvinnorna på utställningen. XIII. Adolf Hellander 277
Ur notisboken. 278
Teater och musik. 279
Öfver det höga berget. (forts) Karin Hallgren 279
Tidsfördrif. 280

1897:36 Amy Åkerhielm. Harald Molander 282
Kvinnokonferensen. 282
Vår första fjällkoloni. Tora Kjellberg 282
"Som hundra gånger..." Skiss. Elin Ameen 283
Zsombor Szász. Birger Schöldström 285
Kvinnorna på utställningen. XIV. Adolf Hellander 286
Från Iduns läsekrets. 287
Litteratur. 287
Ur notisboken. 287
Teater och musik. 287
Öfver det höga berget. (forts. och slut) Karin Hallgren 287

1897:37 Vid tjugofem-års-regerings-jubileet. 289
Kungahyllning. Dikt. Selma Lagerlöf 290
"Hvad jag minns om kung Oscar". 292

1897:38 Till kvinnokonferensen. Lady Aberdeen, Internationella kvinnoförbundets president. W.R.K. 301
De fosterländska högtidsdagarne. 302
Kvinnokonferensen. 303
"Ett problem" med praktisk belysning. En höstflyttningshumoresk. O.D. 303
Ur almanackans mysterier. En historia om Ebba. J. N-g. 304
En röst ur tjänarinnornas eget led. Tjänsteflicka 305
Den första förkämpen. Ett hundraårsminne. 305
Från Iduns läsekrets. 306
Ur notisboken. 306
Teater och musik. 307
När frukterna falla. Fredrik Nycander 307
Tidsfördrif. 308

1897:39 Våra landshöfdingsfruar. IV. Amélie Fagerlund, Julia Svedelius, Hanna Sparre. 309
Felslagen spådom. K.B. 311
Döende toner. Laura Fitinghoff 311
Ord och aftal. I. Eva Vigström (Ave) 311
Kvinnokonferensen. 312
"Författaren till Cousinerna". Ett hundraårsminne. K.B. 313
Ur notisboken. 315
Teater och musik. 315
Gamla Malin. Skiss. Sirius 315
Tidsfördrif. 316

1897:40 Clara Tschudi. 317 Folket, som måste lära tro på sig själft. Dagmar B-m. 318
En afbetalning. En hvardagshistoria. Emil Linders 319
I tjänarinnefrågan. F.M.C. 320
"Kungssång". Adi 320
Fru Lovisa Petterkvist skrifver: D.S. 320
Kvinnokonferensen. (forts. och slut) 321
Ord och aftal. II. Eva Vigström (Ave) 322
Från Iduns läsekrets. 322
Ur notisboken. 328
Teater och musik. 328
Gamla Malin. Skiss. (forts. och slut) Sirius 323
Tidsfördrif. 324

1897:41 Anna Hedin. Upptäcktresanden d:r Sven Hedins moder. L.S. 325
I tjänarinnefrågan. Då tjänarinnestrejken kommer. E.K. 327
Martyrer. Humoresk. Nonny Lundberg 328

Du! eller något att fundera på. Mari Mihi 328
Visor. Albert Eriksson 329
Ur skuggornas värld. V. Ett Nybomsminne. Wilhelm Bäckman 329
Ur notisboken. 330
Teater och musik. 331
Flickvänskap. Skiss. Jenny Hallin 331
Tidsfördrif. 332

1897:42 Anna Lang-Wolseley. H.V. 333
Kring aftonbrasan. Ernst Högman 334
Bosättning. Knut Stenson 334
Stor litterär pristäfling för Iduns romanbibliotek. Frithiof Hellberg 335
"Första oktober". Skiss. Daniel Fallström 336
Prat och mat. A.M. 337
I tjänarinnefrågan. "Ej blott dygdigt, utan kristligt". R.E. 337
"Blommor från Rivieran..." 338
Litteratur. 338
Ur notisboken. 338
Teater och musik. 339
Statshemligheten. Bagatell. Petrus Hedberg 339
Tidsfördrif. 340

1897:43 Sofie Lundström, född Malmberg. (Nekrolog) L.S. 341
Återglans. Daniel Fallström 343
Oron i vår tid. Ellen Bergström 343
I min barnkammare. Muriel 344
I tjänarinnefrågan. "Spänn ej bågen för högt". -g-g 344
"Postkvinnor". Några interiörer ur lifvet inom disken på ett postkontor. Adam Lux 345
Småmynt. Utan signatur 346
Ur notisboken. 346
Teater och musik. 346
Vaknad. Skiss. Lennart Hennings 347
Tidsfördrif. 348

1897:44 Våra landshöfdingsfruar. V. Julie Björkman, Elisabeth Hederstierna, Louise Ryding. 349
Gossar och skjutvapen. Ellen Bergström 351
Kvinnofrågan i Paris. Esse 351
"Postkvinnor". Några interiörer ur lifvet inom disken på ett postkontor. (forts. och slut) Adam Lux 353
I tjänarinnefrågan. 353
Ur notisboken. 354
Teater och musik. 355
En septembersaga. Mari Mihi 355
Tidsfördrif. 356

1897:45 Anna Möcklin. Adolf Hellander 357
I konstens sal. Anna Knutson 358
Om Kristliga föreningen af unga kvinnor. E.N.R. 358
Ett modernt hem. Isa 359
Kvinnoöden och kvinnobilder. Emilie Plater. Birger Schöldström 360
"Postkvinnor". Onkel Adam junior 361
Sagan om en tanke. Karl Erik Forsslund 361
Ur notisboken. 362
Teater och musik. 362
En septembersaga. (forts. och slut) Mari Mihi 363
Tidsfördrif. 364

1897:46 Elma Billing. Gurli Linder 365
Lyckans bukett. 367
"De stackars landtfruarna!" Lilly 367
"Mårtens kyckling". Laura Fitinghoff 368
En frustuga. Moster Emma 368
Till damerna. Carl Kullberg 368
Gossar och skjutvapen. P.G. H-g. 369
Sagan om en tanke. (forts. och slut) Karl Erik Forsslund 369
Ur notisboken. 370
Teater och musik. 370
Hennes allt. Skiss. Elisabeth Kuylenstierna 371
Tidsfördrif. 372

1897:47 Elsa Eschelsson. Sveriges första kvinnliga juris doktor. 373
Kvinnoklubben. Några ord med anledning af dess tioåriga tillvaro. Gerda Meyerson 374
"Postkvinnor". Hvad "postkvinnorna" själfva säga. 375
Lovisa Petterkvist hos negrerna. Lovisa 376
Gossar och skjutvapen. Ellen Bergström 377
Från Iduns läsekrets. 378
Ur notisboken. 378
Teater och musik. 379
Ottefåglar. En midvinterskiss. Torkel Berg 379
Tidsfördrif. 380

1897:48 Carola Boklund. (Nekrolog) Gurli Linder 381
Frihet och bojor. Några tankar i kvinnofrågan. Fanny Chrysander 382
Gör edra juluppköp i tid! Mathilda Roos 383
Gossar och skjutvapen. Hvad fäderna säga. 383
En strejkbryterska. Nutidsskildring. Emil Linders 384
Doktor Hagdahl. (Nekrolog) Johan Nordling 385
Från Iduns läsekrets. 386
Ur notisboken. 386
Teater och musik. 387
Ottefåglar. En midvinterskiss. (forts.) Torkel Berg 387
Tidsfördrif. 388

1897:49 Gustava Leffler, född Mittag. En åttioårs-jubilar. A-a. 389
En Lucievisa. Emil Linders 390
"Hur flickorna fingo platser". Malvina Bråkenhielm 391
Gossar och skjutvapen. Ännu ett par inlägg och några slutord. 392
Lungsotssanatorierna. R.E. 392
Från Iduns läsekrets. 393
Medlidande. Ellen Bergström 394
Om det skulle gälla!... Adelaïde Nauckhoff 394
Ur notisboken. 395
Teater och musik. 395
Ottefåglar. En midvinterskiss. (forts. och slut) Torkel Berg 395
Tidsfördrif. 396

1897:50 Julnummer Jättegranen. Carl Standberg 1
En julafton. Amanda Kerfstedt 2
Skönhet i hemmen. Ellen Key 4
Artemis. Per Hallström 5
Pappas kria. Skiss. Anna Wahlenberg 6
Tillägnan. Sigrid Elmblad 8
Romarblod. Berättelse. Selma Lagerlöf 9
Hemma hos Idun. En liten återblick och några kulissinteriörer med anledning av tidningens tioårstillvaro. 13
Julnatt 1870. En svensk kvinna 25
Hur Cendrillon ändo kom på balen. Mathilda Malling 25
Från hafvet. Daniel Fallström 28
Herr Karl Sträfsams julklappar. Eva Wigström (Ave) 29
Lilla doktorinnan. Gerda Meyerson 30
På väg förbi. Ellen Lundberg f Nyblom 33
När man är ung och är student...N.P. Ödman 34

1897:51 Våra landshöfdingsfruar. VI. Bertha Sjöcrona, Hedvig Lagerbring, Anna Husberg. 397
Fosterländsk id för kvinnor med hufvud och hjärta samt tid till övferlopps. Tora Kjellberg 399
På julaftonen. Anna Knutson 400
Iduns tioårsfest 402
Från Iduns läsekrets. 402
Ur notisboken. 403
Teater och musik. 403
Kvinnoöden och kvinnobilder. I. Thorilds "föremål". Birger Schöldström 403
Tidsfördrif. 404

1897:52 Aino Achté. Esse 405
Vid årsskiftet. Sylvester 406
"Känner du landet?" Dagmar 406
Litet om apelsiner. Bell 407
Grannlagenhet och ömtålighet. Ilse Franke 407
I hastigheten. Hugo Falk 407
Om textilt arbete under förra delen af Sveriges forntid. Nicke Nuck 409
Ur notisboken. 409
Teater och musik. 410
Kvinnoöden och kvinnobilder. Thorilds "föremål". (forts. och slut) Birger Schöldström 410
På gränsen. Fanny Chrysander 411

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen