Göteborgs universitetsbibliotek: Idun 1896

Idun 1896

1896:Innehåll Innehållsförteckning 1896

1896:1 Fredrika Bremer. Till trettioårsminnet. Sigrid Leijonhufvud 1
Våra döttrars framtid. I. Heribert 2
Djursholmslif. Alde 3
Kajsa Warg. Birger Schöldström 4
Vid kaffet. Hugo Falk 5
Teater och musik. 6
Eterneller. Amalia Fahlstedt 6

1896:2 Alica Tegnér. Gurli Linder 10
Svensk vinter. Ejnar 10
Våra döttrars framtid. II. Heribert 11
Att vara rik. Adelaïde Ehrnrooth 12
Blommor. Ilse Franke 12
Vid bordet. Francois Coppeé 13
"Pauvres honteux". Bien 14
Ur notisboken. 15
Teater och musik. 15
En nyårsgåfva. Erny 15

1896:3 Adelaïde Ehrnrooth. V. Lindman 17
Nyfikna barn. Erk. 18
Hvarför fruar ställa till partier. Hj. Cassel 19
Iduns läkarartiklar. VII. Om menstruationen och dess hygien. Doktor Karolina Widerström 20
Min konst. Eleonora Duse 21
Bland våra sjömän i London. Nell. 21
Från Iduns läsekrets. "Jultomtarnes" fest. Jultomte 22
Ur notisboken. 22
Teater och musik. 22
Drottning Margheritas skyddsling. Ur en målarinnas dagbok af Ludwig Salomon 23
Tidsfördrif. 24

1896:4 Hedda Andersson. Sveriges andra kvinnliga läkare. A.G.A. 25
"Missbrukad kvinnokraft". Ur Ellen Keys föredrag på Vetenskapsakademien den 17 dennes. 26
I stillhet. Skiss. A. L-d. 28
Från Iduns läsekrets. 29
När man skall hålla gästabud...Ellen Bergström 29
Kvinnoöden och kvinnobilder. Karin Du Rietz. Birger Schöldström 30
Ur notisboken. 31
Teater och musik. 31
Drottning Margheritas skyddsling. Ur en målarinnas dagbok af Ludwig Salomon 31
Tidsfördrif. 32

1896:5 Adéle Almati-Rundberg. H.V. 33
Svindlarens dotter. Anna Knutson 34
Kvinnliga örtagårdsmästare. Aug. 34
Änkesorg. Nelly Lundberg 35
Kvinnobanor. 37
Nervösa "trummare". Hugo Toll 37
Ur notisboken. 38
Teater och musik. 38
Nunna-Sigrid. Skiss. I. Fredrik Ljung 39
Tidsfördrif. 40

1896:6 Ida Nackman. G.-n. 42
Aftonvandring. Ernst Högman 42
"Noli me tangere". St. 42
Blomstergåfvor. Ave 43
Eget fördärfv. Skiss. Torkel Berg 43
När man skall hålla gästabud...II. Ellen Bergström 45
Från min småskollärarinnetid. M. E-n. 46
Ur notisboken. 47
Teater och musik. 47
Nunna-Sigrid. Skiss. II. Fredrik Ljung 47
Tidsfördrif. 48

1896:7 Hilda Blanche. En interiör från ett svenskt författarhem. Thore Blanche 49 Tre sonetter. Lotten von Kraemer 51
"Promenera och spatsera". Mathilda Langlet 51
I släde. Humoresk. Erny 52
En nutida hustomte. G.L. 52
Från min småskollärarinnetid. (forts. och slut) M. E-n. 53
En bröllopsdag i Norden för tre hundra år sedan. A.U. Bååth 54
Ur notisboken. 54
Teater och musik. 55
En liten hvardagshistoria. Sophie Linge 55
Tidsfördrif. 56

1896:8 Sofia Lundequist, född Hollander. L.S. 57
"Inackordering sökes". Ilse Franke 59
Den lilla grefvinnan. Skiss. Elsa Lindberg 59
När man skall hålla gästabud...III. Ellen Bergström 60
Beda Alms hjältebragd. E.A. S:th 61
Från Iduns läsekrets. 62
Ur notisboken. 62
Teater och musik. 62
En liten hvardagshistoria. (forts.) Sophie Linge 63
Tidsfördrif. 64

1896:9 Fredrika Wennberg. Ett "skottårsbarn". John Neander 65
Skottdagen. Fragment ur en jägarinnas memoarer. Diana 67
Flickornas bal. Ett skottårsminne. Xenia 68
Att fria. Ett skottårsàpropos. "Under signatur" 69
Odins dom eller huruledes skottdagen tillkommit. Cervus 70
Ur notisboken. 71
Teater och musik. 71
Två napp och ett bete. En skottdagshistoria. Lisa 71
Tidsfördrif. 72

1896:10 Grefvinnan Anna Douglas,född Ehrensvärd. 73
"Bed med oss , mamma!" S-m. 74
Sen vår. Skiss. Hedvig Indebetou 75
När man skall hålla gästabud...III. (forts.) Ellen Bergström 76
Från Iduns läsekrets. 77
En bröllopsdag i Norden för tre hundra år sedan. (forts.) A.U. Bååth 77
Ur notisboken. 78
Teater och musik. 78
En liten hvardagshistoria. (forts. och slut) Sophie Linge 79
Tidsfördrif. 80

1896:11 Ida Gavell, "Delsbostintan". N-t. 81
En blomma från Alger. Anna Knutson 82
Kvinnorna och 1897 års utställning. Thore Blanche 82
En gång och aldrig mer...Skiss. Mari Mihi 83
Kvinnokraft. Ellen Keys senaste föredrag. 84
En notabel trolofning. 85
En bröllopsdag i Norden för tre hundra år sedan. (forts.) A.U. Bååth 86
Ur notisboken. 87
Teater och musik. 87
Från Iduns läsekrets. 88
Tidsfördrif. 88

1896:12 Signe Mittag-Leffler, född af Lindfors. A-r. 89
Skidfärd. Nemo 90
Kvinnans kallelse. Helena Nyblom 90
Farbror Jeremias. Adda 91
När man skall hålla gästabud...IV. Ellen Bergström 92
En bröllopsdag i Norden för tre hundra år sedan. (forts. och slut) A.U. Bååth 93
Ur notisboken. 94
Teater och musik. 95
Stilleben. Novell. I. Alvide Prydz 95
Tidsfördrif. 96

1896:13 Alma Fohström. 97
"Familjens gamla flicka". Anni 98
Kvinnans kallelse. (forts.) Helena Nyblom 98
Kommer...kommer inte...Skiss. Torkel Berg 99
Olycklig kärlek. Bo. 100
I "flickhemsfrågan". Ich. 101
Kriget mot korsetten. Dräktreformföreningens tioårsmöte. 101
"Framtidsperspektiv". 101
Litet om frösådd i boningsrum. S-m. 102
Ur notisboken. 102
Teater och musik. 103
Stilleben. Novell. I. Alvide Prydz 103
Tidsfördrif. 104

1896:14 Alma Häckner. L.S. 105
Bilder ur bibeln. Två dikter af Fågel Blå 106
Bedjande mödrar. Fanny Chrysander 107
Första honoraret. En påskhistoria för Idun. Erny 107
Iduns läkarartiklar. VIII. Psykoterapi eller behandling af sjukdomar med hypnos och suggestion. Doktor Otto G. Wetterstrand 108
Kvinnoöden och kvinnobilder. Birger Schöldström 109
Litet om frösådd i boningsrum. (forts. och slut) S-m. 110
Ur notisboken. 110
Teater och musik. 110
Stilleben. Novell. (forts.) Alvide Prydz 111
Tidsfördrif. 112

1896:15 Fanny Hjelm. Claës Lundin 114
I prästgården. Lotten von Kraemer 114
Vidgad horisont. En tolftmedlem 115
Outtalade ord. Skiss. I. Agathe Lind 115
Iduns läkarartiklar. VIII. Psykoterapi eller behandling af sjukdomar med hypnos och suggestion. (forts.) Doktor Otto G. Wetterstrand 116
När man skall hålla gästabud...V. Ellen Bergström 117
Ur notisboken. 118
Litteratur. 118
Teater och musik. 119
Stilleben. Novell. (forts.) Alvide Prydz 119
Tidsfördrif. 120

1896:16 Hanna Palme född von Born. J. N-g. 122
Kvinnofrågor vid 1896 års riksdag. 123
Outtalade ord. Skiss. II. Agathe Lind 123
Om "kvinnans ställning och uppgift i samhället". 124
När man skall hålla gästabud...VI. Ellen Bergström 125
Barfota. Ett litet kapitel i hälsovård. Husmoder 125
Iduns läkarartiklar. VIII. Psykoterapi eller behandling af sjukdomar med hypnos och suggestion. (forts.) Doktor Otto G. Wetterstrand 126
Ur notisboken. 127
Teater och musik. 127
Stilleben. Novell. (forts. och slut) Alvide Prydz 127
Tidsfördrif. 128

1896:17 Pauline Ahlberg. (Nekrolog) Claës Lundin 129
Den bundna systern. Ernst Högman 131
En vändpunkt. Skiss. Mathilda Roos 131
"Missbrukad kvinnokraft". Eva Vigström 133
Kvinnofrågor vid 1896 års riksdag. (forts. och slut) 135
Ur notisboken. 135
Teater och musik. 135
Tidsfördrif. 136

1896:18 Sofia Dorothea Holmberg. En trotjänarinna. I. 137
Elevhemmet i Stockholm. Lilly Engström 138
När våren kom åter. Skiss. Homo Sum 139
Iduns läkarartiklar. VIII. Psykoterapi eller behandling af sjukdomar med hypnos och suggestion. (forts.) Doktor Otto G. Wetterstrand 141
Från Iduns läsekrets. 142
Ur notisboken. 142
Teater och musik. 142
Doktorns hustru. Skiss. Jeanne K. 143
Tidsfördrif. 144

1896:19 Till fyrahundraårsminnet. Gustaf Vasas gemåler. Ellen Fries 145
På Tynnelsö. Daniel Fallström 147
Om och i anledning af Ellen Keys senaste bok: "Kvinnopsykologi och kvinnlig logik; en studie och ett försvar". 147
Att blifva sjuksköterska. Fru Brita 149
Iduns läkarartiklar. VIII. Psykoterapi eller behandling af sjukdomar med hypnos och suggestion. (forts.) Doktor Otto G. Wetterstrand 150
Ur notisboken. 151
Teater och musik. 151
En Fidias dag. Victorien Sardou 151
Tidsfördrif. 152

1896:20 Katarina Larsson. E. S-g. 153
Vårafton. Ellen Lundberg 154
Förstämningar eller dåligt lynne? Amanda Leffler 154
I maj. Utdrag ur Lillys dagbok. Agathe Lind 154
Att blifva sjuksköterska. (forts.) Fru Brita 156
Vårstök. Bell 157
Iduns läkarartiklar. VIII. Psykoterapi eller behandling af sjukdomar med hypnos och suggestion. (forts. och slut) Doktor Otto G. Wetterstrand 157
Damernas velocipedåkning i London. Anna Fleetwood-Derby 158
Ur notisboken. 159
Teater och musik. 159
Brudfärden. Berättelse från Bohusläns skärgård. I. Johannes Sundblad 159
Tidsfördrif. 160

1896:21 Välkommen hem vår hvite Drott! Johan Nordling 162
Barnaglädje. Erny 162
På Haga. Ina Stockenstrand 163
Vårstök. II. Bell 163
Sekelslutets pingst. Theodor Lindblom 164
Att blifva sjuksköterska. Fru Brita 164
Från Iduns läsekrets. 165
Extra biträde. Skiss från Sabbatsbergs sjukhus. Lenja 166
Ur notisboken. 166
Teater och musik. 166
Brudfärden. Berättelse från Bohusläns skärgård. (forts.) Johannes Sundblad 167
Tidsfördrif. 168

1896:22 Klara Schumann. (Nekrolog) Mari Mihi 169
Florence Nightingale. Lotten von Kraemer 170
Våra söners framtid. Incognita 170
Vårstök. III. Bell 171
"Ma-bonne". Skiss. Elin Ameen 172
På rundresa. Några korta bref från fröken Eva. Georg Nordensvan 172
Karl XII och "fruntimbret i Stockholm". G.B. 170
Från Iduns läsekrets. 172
Ur notisboken. 174
Teater och musik. 175
Brudfärden. Berättelse från Bohusläns skärgård. (forts.) Johannes Sundblad 175
Tidsfördrif. 176

1896:23 Louise Reuterskiöld född Nordenfalk. Mari Mihi 177
Våra söners framtid. (forts. och slut) 178
Lindblommor och rosor. Novell. A. G-n. 179
På rundresa. Några korta bref från fröken Eva. II. Georg Nordensvan 179
"Dessa små". Några bilder ur "de bundna systrarnas" lif. Amanda Kerfstedt 180
Fröken Alexandra Gripenberg. Elizabeth Cady Stanton och kvinnosaksarbetet. Ella Rot. 181
Kvinnor och pengar. E.B. 182
Ur notisboken. 183
Teater och musik. 183
Brudfärden. Berättelse från Bohusläns skärgård. (forts.) Johannes Sundblad 183
Tidsfördrif. 184

1896:24 Mina Andrée. Nordpolsfararens moder. Hjalmar Cassel 185
Några ord om slöjd och konstslöjd. I. Mathilda Langlet 187
Lifsglädje. Maria Bolin 187
"Dessa små". Några bilder ur "de bundna systrarnas" lif. (forts.) Amanda Kerfstedt 188
En sjuksköterskas testamente. Edla 189
Från Iduns läsekrets. 190
Faster Beate-Julies marknadsminnen. En kulturbild från det gamla Vermland. 190
Ur notisboken. 191
Teater och musik. 191
Brudfärden. Berättelse från Bohusläns skärgård. (forts.) Johannes Sundblad 191
Tidsfördrif. 192

1896:25 Clara Strömberg. 193
Med silfvernyckel. Anna Knutson 194
Några ord om slöjd och konstslöjd. II. Mathilda Langlet 194
Ur Amerikas kvinnovärld. 195
Husets härskarinna. 195
"Dessa små". Några bilder ur "de bundna systrarnas" lif. (forts. och slut) Amanda Kerfstedt 196
När gatstenarne bränna...Hlgn. 197
"Iduns skollofskoloni" och "Iduns skollofskolonifond". Red. af Idun 198
Faster Beate-Julies marknadsminnen. En kulturbild från det gamla Vermland. B.J. H-n. 198
Runebergs kvinnliga anförvandter. Hellen Lindgren 198
Ur notisboken. 199
Teater och musik. 199
Oförrättadt ärende. Skiss. Wilma Lindhé 199
Tidsfördrif. 200

1896:26 Leontine Deutgen. Iduns "vegetarianska hjälpreda". Ilse Franke 201
Till min son. Edv. Hammarstedt 202
Själsstyrka utan kroppsstyrka. Hugo Toll 203
Den aktningsvärde Pilkvist. Humoresk. Efraim Rosenius 203
"Våra gamla". -e. 204
Några ord om slöjd och konstslöjd. III. Mathilda Langlet 206
Runebergs kvinnliga anförvandter. (forts.) Hellen Lindgren 206
Ur notisboken. 207
Oförrättadt ärende. Skiss. (forts.) Wilma Lindhé 207
Tidsfördrif. 208

1896:27 Agnes Ekholm. D:r Nils Ekholms maka. G.S. 209
"Pojkstreck". Ave 210
"Litet gnabb ibland". Skiss. Mathilda Langlet 211
Barnajoller. J.F. 213
I "röda salongen". Ett ungdomsminne. Linnéa 213
Runebergs kvinnliga anförvandter. (forts. och slut) Hellen Lindgren 214
Utsäde. A.M. 215
Ur notisboken. 215
Teater och musik. 215
Oförrättadt ärende. Skiss. (forts. och slut) Wilma Lindhé 216
Tidsfördrif. 216

1896:28 På sextioårsdagen. Den 9 juli 1896. Ellen Lundberg 215
Drottning Sofia af Sverige och Norge. L.S. 218
Rader från ett minnesblad. Erny 223

1896:29 Alexandra Smirnoff. V. Lindman 225
Olika synpunkter. S-m. 226
Astrid. Skiss. Gerda Meyerson 227
Harriet Beecher Stowe. En svensk kvinna 228
I "klädpenningfrågan. A-s. 228
På rundresa. Några korta bref från fröken Eva. III. Georg Nordensvan 229
Från Iduns läsekrets. 230
"En ungkarl som söker värdinna". Bescheiden 230
Ur notisboken. 231
Teater och musik. 231
I ro. Berättelse. Vera Vinge 231
Tidsfördrif. 232

1896:30 Wilhelmina Schück. -s-n. 234
Falska etiketter. Erny 234
Astrid. Skiss. (forts. och slut) Gerda Meyerson 236
På rundresa. Några korta bref från fröken Eva. (forts.) Georg Nordensvan 237
"Jungfrun". Ett kvinnligt handelsgeni. Chicot 238
Ur notisboken. 238
Teater och musik. 239
I ro. Berättelse. Vera Vinge 239
Tidsfördrif. 240

1896:31 Drottning Amelia af Portugal. Göran Björkman 241
"Professor Egen". Ave 242
Iduns läkarartiklar. IX. Några ord om nervositet och s.k. nervösa sjukdomar. Professor F. Lennmalm 243
Tre flickor på vandring. Från en turistfärd i Dalarne. 244
Ett minne. Ellen Bergström 245
I "klädpenningfrågan". 245
Teater och musik. 246
"Jungfrun". Ett kvinnligt handelsgeni. (forts. och slut) Chicot 246
Tidsfördrif. 248

1896:32 Maria Brodin. L.S. 249
"En passant". Daniel Fallström 250
Kvinnan i publicitetens tjänst. Hj. Cassel 250
Tre flickor på vandring. Från en turistfärd i Dalarne. (forts. och slut) Mabel 251
"Hoffröken". En Djurgårdsbild från 70-talet. Ebba 252
I "klädpenningfrågan". 253
Iduns läkarartiklar. IX. Några ord om nervositet och s.k. nervösa sjukdomar. (forts.) Professor F. Lennmalm 254
"Två små prinsessor". Skiss. Elsa Lindberg 255
Tidsfördrif. 256

1896:33 Amanda Maier-Röntgen. H.G.S. 257
Bara prosa! Laura Fitinghoff 259
I "klädpenningfrågan". 260
Stora systers förlofning. Skiss. Sylva 261
Iduns läkarartiklar. IX. Några ord om nervositet och s.k. nervösa sjukdomar. (forts.) Professor F. Lennmalm 262
Ur notisboken. 263
"Två små prinsessor". Skiss (forts. och slut) Elsa Lindberg 263
Tidsfördrif. 264

1896:34 Ellen Nordgren-Gulbrandson. 265
Tafatta och glömska döttrar. Johanna Kurfel 266
I "klädpenningfrågan". 268
Iduns läkarartiklar. IX. Några ord om nervositet och s.k. nervösa sjukdomar. (forts. och slut) ) Professor F. Lennmalm 270
Ur notisboken. 271
Teater och musik. 271
Förbi! Elin Sch-y. 271
Tidsfördrif. 272

1896:35 Jenny Andersson född Bourn. Amanda Leffler 273
I publicitetens tjänst. Ave 274
I "klädpenningfrågan". 275
Förbi! II. Elin Sch-y. 277
Vid kaffet. Hugo Falk 278
Ur notisboken. 279
Teater och musik. 279
I Nowo Djewitschy-Monastir. Mari Mihi 279
Tidsfördrif. 280

1896:36 Prinsessan Helena af Montenegro. 281
Öfveransträngning i skolan och hemmet. Mathilda Langlet 282
Öfver hinder. Skiss. Agathe Lind 283
Ett litet västkustbref. Betty B. 284
I "klädpenningfrågan". 284
Att sätta bo. 285
Från Iduns läsekrets. 286
Ur notisboken. 286
Teater och musik. 286
Förbi! (forts.) Elin Sch-y. 287
Tidsfördrif. 288

1896:37 Vilhelmine Holmboe-Schenström. Clamo 289
Fru Malvinas penséer. Ave 290
I "klädpenningfrågan". 291
Senhöst. Lennart Hennings 293
På rundresa. Några korta bref från fröken Eva. (forts.) Georg Nordensvan 293
Att sätta bo. (forts. och slut) A...s. 296
Ur notisboken. 297
Teater och musik. 297
Förbi! (forts. och slut) Elin Sch-y. 297
Tidsfördrif. 298

1896:38 Hedvig Holmström född Nordström. Amanda Leffler 297
Ett flickporträtt. Albert Eriksson 299
En omhuldad klenod. Erny 299
I "klädpenningfrågan". 300
Genom fyra släktled. L.S. 301
Ur notisboken. 302
Teater och musik. 302
Tatjana. Skiss. Elsa Lindberg 303
Tidsfördrif. 304

1896:39 Lina Morgenstern. Första ordförande för den nu pågående kvinnokongressen i Berlin. Augusta Guldbrand 305
Till Hösten. E.S. 306
Berätta sagor...Valborg 306
I "klädpenningfrågan". 307
Sonja Kovalevskys minne. Amalia Fahlstedt 308
På rundresa. Georg Nordensvan 309
Genom fyra släktled. L.S. 310
Ur notisboken. 311
Teater och musik. 311
Tatjana. Skiss. (forts.) Elsa Lindberg 311
Tidsfördrif. 312

1896:40 Axelina Prawitz. (Nekrolog) E.A.C. 313
Tre dikter. Birger Mörner 314
"Kvinnornas palats". Gerda Meyerson 314
Vid kaffe. Amatörfotografier. Hugo Falk 315
Ur en skiftesrik lefnadssaga. 316
I "klädpenningfrågan". De sista insändarne och Redaktionens slutord. 317
Ur notisboken. 319
Teater och musik. 319
Tatjana. Skiss. (forts.) Elsa Lindberg 319
Tidsfördrif. 320

1896:41 Charlotte Pendleton. Estelle 321
På bröllopsresa. Ernst Högman 322
"Kamelen". A.M. 322
Kvinnokongressen i Berlin. 323
Bobbie. Skiss. Lilli 323
Våra flickors skoldräkt. 324
Konsten att låta fotografera sig. Helen Stökl 325
Genom fyra släktled. (forts. och slut) L.S. 326
Ur notisboken. 326
Teater och musik. 327
A quarante ans. Hilma Angered Strandberg 327
Tatjana. Skiss. (forts. och slut) Elsa Lindberg 328
Tidsfördrif. 328

1896:42 Melanie Warberg. 329
Tack! Bess. 330
Några ord i frågan för dagen. Hj. Cassel 330
Trotjänarinnor. Reflexioner i tjänstflyttningstiden. I. Bell 330
Kvinnokongressen i Berlin. (forts. och slut) Augusta Guldbrand 331
Missuppfattningar. Skiss. Erny 332
Mitt hem och jag. Viveka Lang 333
Iduns läkarartiklar. XI. Om organismens egna skyddskrafter mot infektion (smitta). Doktor E.S. Perman 333
Ur notisboken. 334
Teater och musik. 335
A quarante ans. (forts. och slut) Hilma Angered Strandberg 335
Tidsfördrif. 336

1896:43 Hilda Lundqvist. Reinhold Winter 337
Psyke i rosenlund. Anna Knutson 338
En önskvärd reform. Ellen Bergström 339
En "sierska". Ilse Franke 339
"Smått folk". E.L. 340
Från Iduns läsekrets. 341
Trotjänarinnor. Reflexioner i tjänstflyttningstiden. II. Bell 341
Iduns läkarartiklar. XI. Om organismens egna skyddskrafter mot infektion (smitta). (forts. och slut) Doktor E.S. Perman 342
Ur notisboken. 343
Teater och musik. 343
För femtio år sedan. Ina Stockenstrand 343
Tidsfördrif. 344

1896:44 Emmy Rappe. (Nekrolog) L.S. 345
Till Grieg. Fredrik Nycander 346
Förening och afsöndring. Ave 346
En fråga af vikt för alla mödrar. 347
"Svenska kvinnornas nationalförbund" och miss Teresa Frances Wilson. 348
Ett praktexemplar. Skiss. Amalia Fahlstedt 348
"Smått folk". (forts. och slut) E.L. 349
Ur notisboken. 350
Teater och musik. 351
För femtio år sedan. (forts. och slut) Ina Stockenstrand 351
Tidsfördrif. 352

1896:45 Hilda Casselli. 353
Lutan. Ballad. Ellen Lundberg 354
"Att be om pengar..." Några synpunkter af en gift man 354
Böcker och öden. Pax 355
Esaias Tegnérs maka. Birger Schöldström 356
Själfpålagda bördor. Jenny Hallin 357
En svenska, dekorerad i Turkiet. 358
Ur notisboken. 358
Teater och musik. 359
Tacksam jordmån. Elisabeth Kuylenstierna 359

1896:46 Hedvig Lundström, född Cederborgh. L.S. 361
Till döden. Daniel Fallström 362
"Det svaga kärilet". E.L. 363
Suomessa. Esstese 364
Hustomten. Hedvig Indebetou 364
Under Ebba Brahes brudkrona. Hjalmar Cassel 365
Några reflexioner vid postluckan. -e- 366
Ur notisboken. 366
Teater och musik. 367
Vid kaffet. Amatörfotografier. Hugo Falk 367
Tidsfördrif. 368

1896:47 Prinsessan Mary Karadja, född Smith. 369
Två dikter av Mary Karadja 370
"Kungen har sagt det". 370
"Att be om pengar..." 371
Suomessa. (forts.) Esstese 372
Marie Corelli. Mari Mihi 373
Från Iduns läsekrets. 374
Ur notisboken. 374
Teater och musik. 375
Tant Amalies historia. Homo Sum 375
Tidsfördrif. 376

1896:48 Doktor Maria Folkeson. Sveriges tredje kvinnliga läkare. J. Stadling 377
"Att be om pengar..." 378
Suomessa. (forts.) Esstese 379
"Stiftsjungfrur". -e- 380
"Som en ros..." Ett blad för dagen ur lungtuberkulosens sorgesaga. Clara Romdahl 381
Iduns läkarartiklar. XII. Tändernas och munhåland hygien. Tandläkaren Albin Lenhardtson 382
Från Iduns läsekrets. 382
Ur notisboken. 383
Teater och musik. 383
Tant Amalies historia. (forts.) Homo Sum 383
Tidsfördrif. 384

1896:49 Signe Hebbe. M.J. 385
"Hvad lärer lagen?" Ave 387
Suomessa. (forts.) Esstese 388
Omaka julklappar. 389
Iduns läkarartiklar. XII. Tändernas och munhåland hygien. (forts. och slut) Tandläkaren Albin Lenhardtson 389
"Att be om pengar..." 390
Litteratur. 390
Ur notisboken. 391
Teater och musik. 391
Tant Amalies historia. (forts.) Homo Sum 391
Tidsfördrif. 392

1896:50 Esther Sidner. H.V. 393
En arbetsstuga. Lotten von Kraemer 394
Några ord om lyx i juletid. Ex. 394
En Luciesaga. Amalia Fahlstedt 395
Suomessa. (forts.) Esstese 395
På gamla dagar. "Bescheiden" 396
När de kungliga färdas å järnväg. 397
Under väntan. Fredrik Ljung 398
Ur notisboken. 398
Teater och musik. 399
Tant Amalies historia. (forts.) Homo Sum 399
Tidsfördrif. 400

1896:51 Julnummer Julhymn. Edvard Evers 401
Adam och Eva. En julberättelse. Sophie Linge 402
En vårdröm. Amanda Kerfstedt 404
Elins julrosor. L.S. 407
Stockholm. Dikt. Helena Nyblom 408
Dödt kapital. Skiss. Wilma Lindhé 409
Mor Jul. Lennart Hennings 411
"Vallfärden till Kevlaar". Berättelse af Amanda Fahlstedt 413
Det yngsta Sverige. (bilder) 416
Första april. Per Hallström 418
"Det yngsta Sverige". Red. af Idun 420
Skymningsmusik. Ernst Högman 421
Häradshöfdingens porträtt. Skiss. Anna Wahlenberg 422
Festvanor. Ellen Key 424
"Maman Blanche". Ett reseminne af Alfhild Agrell 425
En kvinnlig medlem. Af Utile Dulci, för Idun af Birger Schöldström 427
Grevinnan Iza. Daniel Fallström 429
"Fruarna, som inte ville gå på bal". Interiör af Knut Michaelson 430
Hösttankar. E.A. Melin 431
Konstnärslön. Anna Roos 432
Köksalmanack. Redigerad af Mathiola
Ur notisboken.
Teater och musik.
Ny litteratur.
Läkareråd.
Svar.
Breflåda.

1896:52 Valborg Holmlund. Hjalmar Cassel 433
Änglastämmor. E.W.A. 434
"En droppe evighet". "St." 435
I juletid. Laura Fitinghoff 435
En brefväxling. 437
Ur notisboken. 438
Tant Amalies historia. (forts. och slut) Homo Sum 439

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen