Göteborgs universitetsbibliotek: Idun 1895

Idun 1895

1895:Innehåll Innehållsförteckning 1895

1895:1 Mathilda Lönnberg. Edvard Lidforss 1
Balatmosfär. Herbert 3
Den stora boknyheten. Hellen Lindgren 4
Om nyårshälsningar och nyårskort. Mathilda Langlet 5
En prisuppgift. Redaktionen 6
Stockholms internationella lärarinnehem. 6
Ur notisboken. 7
Teater och musik. 7
Oupplösliga band. Novell. Sylvia 7
Tidsfördrif. 8

1895:2 Henrika Hagdahl. Johan Nordling 9
Den förstfödde. I. A.G. 10
En bekännelse. Jane Gernandt-Claine 11
Följderna av ett olycksfall. A.M. 12
"Fridsdufvor". Åter några ord om våra nyårskort. Laura Fitinghoff 13
Sällskapslifvet i yttersta västern. Hj. Cassel 13
Ur notisboken. 14
Teater och musik. 15
Oupplösliga band. Novell. (forts.) Sylvia 15
Tidsfördrif. 16

1895:3 Britte-Sophie Raab. Ellen Key 17
Farrar om barnuppfostran. 19
Kvinnorna och rösträttsfrågan. 19
Kvinnliga pianostämmare. 20
"Roliga historier". Sara 20
Faster Henrika. En liten hemstudie. Sophie Linge 20
Litteratur. 22
Ur notisboken. 22
Teater och musik. 22
Oupplösliga band. Novell. (forts.) Sylvia 23
Tidsfördrif. 24

1895:4 Ellen Lundberg, f. Nyblom. Daniel Fallström 25
Våra gamla. Laura Fitinghoff 27
Iduns nästa julnummer. Redaktionen 28
Astrid Naess. En kvinnlig vetenskapsresande på katedern. Fru Anna B-d. 28
Från Iduns läsekrets. 29
En bröllopsdag. Skiss. i 29
"De rysliga telefonisterna". Några bittra erfarenheter af en Kvinnlig telefonist 30
Ur notisboken. 31
Teater och musik. 31
Oupplösliga band. Novell. (forts.) Sylvia 31
Tidsfördrif. 32

1895:5 Hulda Lundberg. Ilse Franke 33
Till kvinnan! Johan Nordling 34
Hemstudier. Studiosa 34
Iduns läkarartiklar. Huden och dess vård. I. D:r Arvid Afzelius 35
Ur minnets laterna magica. E. R-y. 36
Ett nationallyte. H.C. 36
En diskussionsafton i kvinnoklubben. Kata Dalström 37
"De rysliga telefonisterna". Några bittra erfarenheter af en Kvinnlig telefonist (forts.) 38
Ur notisboken. 39
Teater och musik. 39
Oupplösliga band. Novell. (forts.) Sylvia 39
Tidsfördrif. 40

1895:6 Johanna Strömberg. Johan Nordling 41
Pjollerspråk. Också en språkfråga. Erny 43
Iduns läkarartiklar. Huden och dess vård. I. (forts.) D:r Arvid Afzelius 35
Bellmans maka. Birger Schöldström 45
"De rysliga telefonisterna". Några bittra erfarenheter af en Kvinnlig telefonist (forts. och slut) 46
Ur notisboken. 47
Teater och musik. 47
Bakom grannasmors kulisser. Z. 47
Tidsfördrif. 48

1895:7 Eva Fryxell. L.S. 49
Juridisk rådgifvare åt kvinnor. 51
Iduns läkarartiklar. Huden och dess vård. I. (forts.) D:r Arvid Afzelius 51
Straffad...? Skiss. Hermine Villinger 52
Nya Idun. 53
Ur notisboken. 54
Teater och musik. 54
Oupplösliga band. Novell. (forts.) Sylvia 55
Tidsfördrif. 56

1895:8 Alvilde Prydz. A.B. 57
Järnvägskvinnor. En studie från kvinnligt arbetsfält. F-d-f-. 59
Ur minnets laterna magica. II. E. R-y. 36
Iduns läkarartiklar. Huden och dess vård. I. (forts. och slut) D:r Arvid Afzelius 61
Från Iduns läsekrets. 62
Damernas älsklingsdryck. Något om kaffet, dess tillagning, surrogater m.m. En gammal kaffemoster 62
Ur notisboken. 63
Teater och musik. 63
Oupplösliga band. Novell. (forts.) Sylvia 63
Tidsfördrif. 64

1895:9 Marie Charlotte Modig. L.S. 65
Vid sexton år. Ina Stockenstrand 67
Våra barn och tidningsläsningen. Incognita 67
Vinter. Två bergslagshistorier. Karl Erik Forsslund 68
Kvinnofrågorna vid årets riksdag. 69
Damernas älsklingsdryck. Något om kaffet, dess tillagning, surrogater m.m. (forts. och slut) En gammal kaffemoster 70
Ur notisboken. 71
Teater och musik. 71
Oupplösliga band. Novell. (forts.) Sylvia 71
Tidsfördrif. 72

1895:10 Lotten Eklund. Anna Kockum 73
"Byta flickor". Hj. Cassel 74
Vaka. Ett litet nattstycke för Idun. Bell Grot 75
Hvilketdera önskar ni? Red. af Idun 77
Kvinnoarbetet i ämbetsverken. F. d. p-tjänsteman 77
Från Iduns läsekrets. 77
Ur notisboken. 78
Teater och musik. 79
Oupplösliga band. Novell. (forts.) Sylvia 79
Tidsfördrif. 80

1895:11 Gerda Grass. Elin Ameen 81
Systrar. Ellen Bergström 83
Också ett lidande! J.K. 83
Dufvorna. Iwan Turgenjeff 84
En rationell städning af våra boningsrum. Dixi 84
Från Iduns läsekrets. 86
Ur notisboken. 86
Teater och musik. 87
Oupplösliga band. Novell. (forts.) Sylvia 87
Tidsfördrif. 88

1895:12 Ada Negri. Sigrid Elmblad 89
Kvinnan i kyrkans tjänst. En interview med D:r Parker 91
Till Wilma Hallé. Lotten von Kraemer 92
Sägner. Hedvig Indebetou 93
Från Iduns läsekrets. 94
Ur notisboken. 94
Teater och musik. 95
Oupplösliga band. Novell. (forts.) Sylvia 95
Tidsfördrif. 96

1895:13 Tora Hwass. M.J. 97
Barn och kortspel. Erny 98
Iduns läkarartiklar. II. Om dieten vid sjukdomar i matsmältningsorganen. D:r Otto Sandberg 99
Sägner. (forts.) Hedvig Indebetou 101
Skrifva bref. Lennart Hennings 102
Från Iduns läsekrets. 102
Ur notisboken. 102
Teater och musik. 103
Oupplösliga band. Novell. (forts.) Sylvia 103
Tidsfördrif. 104

1895:14 Hildur Hallberg. L.S. 105
"Gamla familjeflickor". Elvira 106
Sägner. (forts. och slut) Hedvig Indebetou 107
Iduns läkarartiklar. II. Om dieten vid sjukdomar i matsmältningsorganen. (forts.) D:r Otto Sandberg 108
Några ord om sorgdräkten. Ellen Bergström 109
Ur notisboken. 110
Teater och musik. 110
Oupplösliga band. Novell. (forts.) Sylvia 111
Tidsfördrif. 112

1895:15 Bertha Valerius. John Rogh 113
Hvad jag vann genom fastighet. Ilse Franke 15
Rosor. O.T. 115
På utsiktsberget. E. Lisz-Blanc 116
Iduns läkarartiklar. II. Om dieten vid sjukdomar i matsmältningsorganen. (forts. och slut) D:r Otto Sandberg 117
Ädelstenarnes symbolik. P.Z. 118
Ur notisboken. 118
Teater och musik. 119
Oupplösliga band. Novell. (forts.) Sylvia 119
Tidsfördrif. 120

1895:16 Ebba Ramsay. L.S. 121
Kvinnan och lifförsäkringsidén. L-a S. 123
En vårdröm. Elisabeth Kuylenstierna 123
En visit i underjorden. Johan Nordling 124
Ur notisboken. 126
Teater och musik. 126
Oupplösliga band. Novell. (forts. och slut) Sylvia 127
Tidsfördrif. 128

1895:17 Från årets "salonger". Claës Lundin 129
Tjänareförsäkring. 131
Att skiljas... Fiore della Neve 132
En studentskeförening. 133
Familjebref och hjärteband. 133
Från Iduns läsekets. 134
Ur notisboken. 135
Teater och musik. 135
Tant Lottens norska resa. I. Vera Verle 135
Tidsfördrif. 136

1895:18 Emma Klingberg. Amanda Leffler 137
Hon och han. Ett kapitel om bildning. Efraim Rosenius 139
Från en stockholmsfru på långfärd. Betty B. 140
Stockholms äldsta hushållsskola. En 25 års fest. 141
Iduns läkarartiklar. III. Om bad- och brunnskurer. D:r Alfred Levertin 141
Ur notisboken. 142
Teater och musik. 143
Tant Lottens norska resa. (forts.) Vera Verle 143
Tidsfördrif. 144

1895:19 Emelie Nyberg. (dödsruna) K.M.B. 145
I skymningen. Sigrid Elmblad 147
Kvinnan och likbränningen. Ilse Franke 147
Fru Elise. Skiss. Reinhold Winter 147
Iduns läkarartiklar. III. Om bad- och brunnskurer. (forts.) D:r Alfred Levertin 149
Från Iduns läsekets. 150
Ur notisboken. 150
Teater och musik. 151
Tant Lottens norska resa. (forts.) Vera Verle 151
Tidsfördrif. 152

1895:20 Eliza Orzeszko. P.P. 153
Lifvets middag. Ellen Bergström 155
I drömmar. Hjalmar Söderberg 156
Iduns läkarartiklar. III. Om bad- och brunnskurer. (forts.) D:r Alfred Levertin 156
Hvad "gubben vinter" lämnar kvar. S-m. 158
Ur notisboken. 158
Teater och musik. 159
Tant Lottens norska resa. (forts.) Vera Verle 159
Tidsfördrif. 160

1895:21 Gertrud Adelborg. Amanda Kerfstedt 169
Fabriksarbeterskan. Lennart Hennings 162
Tänk först, och tala sedan! A.G. 163
Nytt lif. Ludvig Ganghofer 163
Kristus. Några ord om Anton Rubensteins andliga opera. Sigrid Elmblad 165
Iduns läkarartiklar. III. Om bad- och brunnskurer. (forts.) D:r Alfred Levertin 165
Hvad "gubben vinter" lämnar kvar. (forts. och slut) S-m. 166
Ur notisboken. 167
Teater och musik. 167
Från Iduns läsekets. 167
Tidsfördrif. 168

1895:22 Anna Norstedt. Claës Lundin 169
Pingst. Lotten von Kraemer 170
På äktenskapslotteriet. Vinster och "nitar". Moster Berta 171
Gardiner och gardintvätt. Hedvig Fuchs 171
Iduns läkarartiklar. III. Om bad- och brunnskurer. (forts.) D:r Alfred Levertin 172
Julie Petöfi. En lefnadsskiss. Birger Schöldström 173
Min hönsgård. Bien 174
Ur notisboken. 174
Teater och musik. 175
Tant Lottens norska resa. (forts.) Vera Verle 175
Tidsfördrif. 176

1895:23 Emma Sebenius. Lappska 177
Modern afgudadyrkan. Hj. Cassel 178
Från festföreställningarna i Bremen. Sigrid Elmblad 179
Det klingar... Ludvig Ganghofer 180
Ett och annat om trolofning i Norden under 15- och 1600-talen. A.U. Bååth 181
Julie Petöfi. En lefnadsskiss. (forts. och slut) Birger Schöldström 182
Ur notisboken. 183
Tant Lottens norska resa. (forts. och slut) Vera Verle 183
Tidsfördrif. 184

1895:24 Anna Boberg. Claës Lundin 185
Strandsång. Theodor Lindblom 186
Sommar i staden. E.v.P. 187
Den gamle kanonen. Reinhold Winter 187
Från en Stockholmsfru på långfärd. Betty B. 188
För unga mödrar. Husråttan 189
Ett och annat om trolofning i Norden under 15- och 1600-talen. (forts.) A.U. Bååth 189
Ur notisboken. 190
Teater och musik. 191
Ett räknetal. Skiss. Vilma Lindhé 191
Tidsfördrif. 192

1895:25 Sofi Nilsson. Brz. 193
Längtan. Anna A. 194
Kvinnorna och humorn. Efraim Rosenius 195
Reträtt. Skiss. Erny 196
Till kronprinsessan Victoria. Daniel Fallström 197
Af vikt. Redaktionen af Idun 197
Då vinet jäser. Maria Nyström 198
Ur notisboken. 196
Ett räknetal. Skiss. (forts.) Vilma Lindhé 199
Tidsfördrif. 200

1895:26 Kvinnornas utställning i Köpenhamn. 201
Sång på vattnet. Hjalmar Söderberg 202
En lifsfråga för hemmets frid. Petrus Hedberg 203
Ny vår. Sophie Linge 204
"Sommarnöje". Lisa Schröder 205
Parisiskan. Theodore Child 205
Från Iduns läsekrets. 206
Ur notisboken. 207
Ett räknetal. Skiss. (forts.) Vilma Lindhé 207
Tidsfördrif. 208

1895:27 Sophie Adlersparre, född Leijonhufvud (Esselde). (Nekrolog) 209
Om suggestion i uppfostran. Efraim Rosenius 210
Det röda skenet. Ludvig Ganghofer 212
"Smultronstudier". 213
Parisiskan. (forts. oc slut) Theodore Child 214
Litteratur. 214
Ur notisboken. 215
Ett räknetal. Skiss. (forts.) Vilma Lindhé 215
Tidsfördrif. 216

1895:28 Cathrine Tegnér. H. W-l. 217
Pigfrågan. Ave 218
Nio goda råd angående svampar och svampplockning. En gammal svampvän 219
Iduns läkarartiklar. IV. Om ryggradskrökningarnas förekomst och behandling. D:r A. Wide 220
Från Iduns läsekrets. 221
Prinsessans juveler. L.S. 221
Hjulryttarinnan. Ilse Franke 222
Ur notisboken. 223
Ett räknetal. Skiss. (forts.) Vilma Lindhé 223
Tidsfördrif. 224

1895:29 Mina Forsell. (Nekrolog) 225
Ora et labora! Lara 227
Från en Stockholmsfru på långfärd. Betty B. 227
David Thor. Skiss. Petrus Hedberg 229
"Bärstudier". II. Blåbär och hallon. 230
Ur notisboken. 230
Teater och musik. 231
Ett räknetal. Skiss. (forts. och slut) Vilma Lindhé 231
Tidsfördrif. 232

1895:30 Johanna Hedén. Gustaf Malmkvist 233
"Pretentionsannonser". Inge 235
För de små hushållskassorna. 236
Stackas örat! Populär medicinsk föreläsning. 236
"Ej så farligt, som vi göra det till". 237
"Bärstudier". II. Blåbär och hallon. (forts.) 238
Från Iduns läsekrets. 238
Ur notisboken. 239
David Thor. Skiss. (forts.) Petrus Hedberg 239
Tidsfördrif. 240

1895:31 Kristina Nilsson. Grefvinna de Casa Miranda. 241
Att narras. Incognita 243
Kvinnan och likbränningen. Per Lindell 244
Vid hemmets dörr. Skiss. Elisabeth Kuylenstierna 244
Drottningens sommarresidens. Aug 245
Stackas örat! Populär medicinsk föreläsning. (forts.) 246
Ur notisboken. 247
David Thor. Skiss. (forts.) Petrus Hedberg 247
Tidsfördrif. 248

1895:32 Det stora skolmötet. Den svenska bestyrelsens kvinnliga medlemmar. 349
"Ins blaue hinein. Anna Knutson 251
Till barnens hälsovård. Erny 251
Från vår korrespondent i Japan. 252
På sommarnöje. Elvira 253
Om uppfödandet av kycklingar. Bien 254
Utan piga. Ave 254
Teater och musik. 255
David Thor. Skiss. (forts.) Petrus Hedberg 255
Tidsfördrif. 256

1895:33 Constance Ullner. V. Lindman 257
Kvinnorna och kvinnofrågorna på skolmötet. 258
Iduns läkarartiklar. V. Om våra födoämnen. Professor Robert Tigerstedt 259
Japanska kvinnor och japanska hem. Astrid Naess 260
"Bärstudier". III. Litet om lingon. Wifvan 261
Stackas örat! Populär medicinsk föreläsning. (forts.) 262
Teater. 263
David Thor. Skiss. (forts.) Petrus Hedberg 263
Tidsfördrif. 264

1895:34 Jeanette Berglind. L.S. 265
Något om skoldramat. Lennart Hennings 267
"Dodo". Skiss. Lisa Schröder 268
Iduns läkarartiklar. V. Om våra födoämnen. (forts.) Professor Robert Tigerstedt 269
Stackas örat! Populär medicinsk föreläsning. (forts.) 270
Far. Skiss. Elin Ameen 271
Tidsfördrif. 272

1895:35 Hedda af Klercker.
L.S. 273
När "änglavakten" sviker. Erny 275
Välviljan. Sylvia 276
Iduns läkarartiklar. V. Om våra födoämnen. (forts.) Professor Robert Tigerstedt 276
Falska mynt. L.H.J. 277
Österländska skönhetstyper. Axel En 278
Ur notisboken. 279
Teater och musik. 279
Far. Skiss. (forts.) Elin Ameen 279
Tidsfördrif. 280

1895:36 Isabel Caroline Somerset. 281
Till "allas vår Lea"! En svensk kvinna 283
En vandring genom kvinnornas utställning i Köpenhamn. 283
En kvinnobild - utan bild. H. W-l. 284
Mamsell Stafvas "själfviskhet". Erny 285
Då ni annonserar om plats...Några råd af en ungkarl, som söker värdinna. 285
Iduns läkarartiklar. V. Om våra födoämnen. (forts.) Professor Robert Tigerstedt 286
Ur notisboken. 286
Teater och musik. 287
Far. Skiss. (forts.) Elin Ameen 287
Tidsfördrif. 288

1895:37 Lotten von Kraemer. En själfbiografi. Lotten von Kraemer 289
En öfverraskning. Skiss. Georges Morny 292
En vandring genom kvinnornas utställning i Köpenhamn. (forts. och slut) 293
Ur notisboken. 295
Teater och musik. 295
Far. Skiss. (forts.) Elin Ameen 295
Tidsfördrif. 296

1895:38 Emma Berg. Daniel Fallström 297
"Hvad kunna vi väl göra?" Ave 299
I frestelse. Johanna van Woude 300
Iduns läkarartiklar. V. Om våra födoämnen. (forts. och slut) Professor Robert Tigerstedt 301
Badrum i hemmen. -b-. 302
Ur notisboken. 302
Teater och musik. 303
Far. Skiss. (forts. och slut) Elin Ameen 303
Tidsfördrif. 304

1895:39 Matilda Wrede. 305 En ung moder. Ernst Högman 306
"Storskola" eller "vinkelskola"? Erk. 306
I ateliern. En äktenskapsscen. Max Hirschfeld 307
En liten visa. 307
"Om jag gjorde rätt..." V-na 308
Från Iduns läsekrets. 308
Österländska skönhetstyper. (forts. och slut) Axel En 309
Ur notisboken. 310
Teater och musik. 310
Bells hatt. 310
Tidsfördrif. 312

1895:40 Susen Emilia Rydberg. Nils Linder 313
Till professorskan Susen Rydberg. En svenska kvinna 314
Högre bildning och kvinnlighet. Hanna Kamke 315
Barn. Axel Wallengren 315
Till Viktor Rydbergs minne. Eva Fryxell 317
"Fru Misstänksam". Erny 317
Fredrika-Bremer-Förbundets sjukkassa. 318
Från Iduns läsekrets. 318
Ur notisboken. 319
Teater och musik. 319
"Min kompanjon". Olga Wohlbrück 319
Tidsfördrif. 320

1895:41 Karolina Andersson. (Nekrolog) V. 321
Rosor och törnen. Mathilda Langlet 323
Skaldens syster. Ett ungdomsminne. Francois Coppée 323
Ett råd. Bien 324
Skyldigheten att vara vacker. Efraim Rosenius 325
En försummad tjänare. 326
Ur notisboken. 327
Teater och musik. 327
Marguerite. Skiss. Ada Allen 327
Tidsfördrif. 328

1895:42 Mathilda Malling, född Kruse. 329
Eva. Lotten von Kraemer 330
Vinter i barnkammaren. Y. 331
Drottning Oda. Ina Stockenstrand 332
En liten upprättelse. Moster Johanna 333
Velocipedåkande damer och moral. J. Engell-Günther 334
Ur notisboken. 334
Teater och musik. 334
Marguerite. Skiss. (forts.) Ada Allen 335
Tidsfördrif. 336

1895:43 Vilhelmina af Tibell. (Nekrolog) L.S. 337
Sådd och skörd. En moder 339
Modeste. 340
Iduns lärarartiklar. VI. Något om gymnastik och i synnerhet sjukgymnastik. D:r Astley Levin 340
Det skönas betydelse. 341
Vid kaffet. Hugo Falk 342
Ur notisboken. 342
Teater och musik. 343
Litteratur. 343
Marguerite. Skiss. (forts. och slut) Ada Allen 343
Tidsfördrif. 344

1895:44 Frida Lindholm. Amanda Leffler 345
Barn och mörkrädsla. Erny 346
På min dotterdotters ålderdom. I. Claës Lundin 348
Bara en liten historia. 349
Det skönas betydelse. II. 349
En lycklig kvinna. Ilse Franke 350
Ur notisboken. 351
Teater och musik. 351
"Ett passande parti". Adolf Hellander 351
Tidsfördrif. 352

1895:45 Prinsessan Ebba Bernadotte. 353
Skydda vår ungdom! Till Sveriges kvinnor. Hanna Kamke 354
Drottning Eufemia. Anna Knutson 354
"Gull-Gull". Skiss. Ludvig Ganghofer 354
Vid pianot. C. 356
På min dotterdotters ålderdom. II. Claës Lundin 356
Prinsessan Maud. 357
"Den siste athenaren". En svensk kvinna 357
Från Iduns läsekrets. 357
En "hönsgummas" minnen. A.M. 358
Det skönas betydelse. III. 358
Ur notisboken. 359
Teater och musik. 359
Litteratur. 359
"Ett passande parti". (forts. och slut) Adolf Hellander 359
Tidsfördrif. 360

1895:46 Lydia Johnson. Ellen Bergström 361
Prins och prinsessa. Ernst Högman 362
Om julförberedelser och julfirande. Ln. 363
Omplanterad. Sophie Linge 363
Förflugna ord. V-na. 364
Ett kändt behof...? Bell 365
"Skönhetsmedel". 365
Om hösten. Karl Erik Forsslund 366
Ur notisboken. 366
Valkyrian. 366
Teater och musik. 367
Vid kaffet. Hugo Falk 367
Tidsfördrif. 368

1895:47 Louise Hammarström. -r-r 369
Jeanne d'Arc. Ivar Sköld 370
Ett jubelår. Ave 370
Om julförberedelser och julfirande. (forts.) Lotten Lovén 371
En tågsammanstötning. Skiss. Karl A. Tavaststierna 372
"Skönhetsmedel". (forts. och slut) 373
Det skönas betydelse. IV. 374
Ur notisboken. 374
Teater och musik. 375
Lucy Thoumaïan. En lifsbild från det förtryckta Armenien. Incognita 375
Tidsfördrif. 376

1895:48 Maria Collin. W.B. 377
Ungmövisor. Hermann von Glim 378
"Vår mamma". Kraka 378
Hvita sippor. Skiss. Nathalia Wallengren 379
Om julförberedelser och julfirande. (forts. och slut) Lotten Lovén 380
Det skönas betydelse. V. 381
Ur notisboken. 382
Teater och musik. 382
Min blinda syster. 383
Tidsfördrif. 384

1895:49 Charlotte Ramsay. "Blomman på Kinnekulle". Ellen Key 385
I smekets och kärlekens månad...Emil Kléen 386
"Tolstoyaner". Anna A. 386
Iduns läkarartiklar. VII. Några ord om uppfödandet af barn under första lefnadsåret. Med. doktor Carl Flensburg 387
Axplockning ur julkärfven. 388
Väfnad som hemslöjd. Hulda Lundin 389
Det skönas betydelse. VI. 389
Från Iduns läsekrets. 390
Ur notisboken. 390
Teater och musik. 391
Hvita sippor. Skiss. (forts.) Nathalia Wallengren 391
Tidsfördrif. 392

1895:50 Eleonora Duse. Georg Nordensvan 393
I Runebergs hem. Gustaf Lyckow 394
Släktkärlek. Adolf Hellander 395
Julidyll. Lennart Hennings 395
Iduns läkarartiklar. VII. Några ord om uppfödandet af barn under första lefnadsåret. (forts. och slut) Med. doktor Carl Flensburg 396
Det skönas betydelse. VII. 397
Ur notisboken. 398
Teater och musik. 398
Hvita sippor. Skiss. (forts. och slut) Nathalia Wallengren 399
Tidsfördrif. 400

1895:51 Julnummer Julsägen. C.D. af Wirsén 401
Gamla stilen. En julberättelse. Hedvig Indebetou 402
Veka hjärtan. Skiss. Anna Wahlenberg 404
Nordanstorm. O****. 404
Jul i skogen. Efter en folksägen. Mathilda Lönnberg 407
Hemmet i kungaborgen. Strödda anteckningar af hofpredikanten J. Vallin 409
Fjärden och ån. Ellen Lundberg f. Nyblom 425
Ett vad. Lea 426
Magdalena. Anna Knutson 427
Skymningsbrasan. Ellen Key 428
Tröst. Amanda Kerfstedt 430
Gamla Stina. En ögonblicksbild. Elin Ameen 431

1895:52 Helene Alfthan. V. Lindman 433
Hård seglats. Sigrid Elmblad 434
Sylvesterafton. St. 434
Kvinnorna och konstnärsgillet. Ett femtioårsminne. C.W.M. 435
Ur notisboken. 435
Helgsmålsklockan. Mathilda Roos 436

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen