Göteborgs universitetsbibliotek: Idun 1894

Idun 1894

1894:Innehåll Innehållsförteckning 1894

1894:1 Louise Posse. Lina Berg (L.S.) 1
Ny tid. Henriette Goldschmidt 3
Nyårsvisiter. Thore Blanche 4
Mamsell Barck. Richard Bergström 4
Visitkort. 5
För de smås fest. Jane Gernandt 6
Från Iduns läsekrets. Ingegerd M-n. 6
Ur notisboken. 7
Teater och musik. 7
Att vara mormor. Skiss. Wilma Lindhé 7
Tidsfördrif. 8

1894:2 Hedda Wetterbergh. Johannes Sundblad 9
I vinterkväll. Hugo Gyllander 11
Grön kurtis. Ett allvarsord till föräldrar. Lennart Hennings 11
Hvem har rätt? Klara 12
Österländsk kärlek. Adeläida Ehrnrooth (a-i-a) 12
Minnen. Maria Nyström 13
Huru franska handskar tillverkas. 14
Ett bidrag till modefrågan. 14
Ur notisboken. 14
Teater och musik. 15
Att vara mormor. Skiss. (forts. och slut) Wilma Lindhé 15
Tidsfördrif. 16

1894:3 Frida Evers, född Schwartz. 17
Husmodern. Curt Thelander 18
När inträder skolåldern för våra barn? 18
Två julfester i London. Anna Fleetwood-Derby 19
Österländsk kärlek. (forts. och slut) Adeläida Ehrnrooth (a-i-a) 19
Hudens vintervård. 21
Kronprinsessans österländska väfnader. 21
Litteratur. 21
Frigörelse. År 1915 Corde 22
Ur notisboken. 22
Teater och musik. 22
Efteråt. Ur mormors brefpåse. Sophie Linge 23
Tidsfördrif. 24

1894:4 Jane Gernandt. Georg Nordensvan 25
Salongen och lifvet. E.N. Söderberg 27
Efter helgen. Några betraktelser af barnen och julklapparne. Fredrique Werner 27
Vinter. Thore Blanche 28
Från Iduns läsekrets. 29
Frigörelse. År 1915 (forts. och slut) Corde 30
Ur notisboken. 30
Teater och musik. 31
Efteråt. Ur mormors brefpåse. Sophie Linge 31
Tidsfördrif. 32

1894:5 Vilhelmina Schöne. L.S. 33
Lies "Niobe". Lennart Hennings 34
Mera ljus. Fru Hildegard 36
Aja. Berättelse. Georg Nordensvan 36
Fru Elisa Hwasser. Daniel Fallström 37
Från Iduns läsekrets. 38
Ur notisboken. 38
Teater och musik. 38
Efteråt. Ur mormors brefpåse. (forts. och slut) Sophie Linge 39
Tidsfördrif. 40

1894:6 Maria Judit Weckman. 41
Hemtrefnad. Curt Thelander 42
Några ord om kvinnor och kvinnoarbete. I. Mathilda Langlet 43
I "damernas Idun". En afton i Nya Idun. Sigrid Elmblad 43
Huru våra sjukdomar uppstå. S.H. 44
För våra blomstervänner. Viola 46
Ur notisboken. 46
Teater och musik. 47
Litteratur. 47
Aja. Berättelse. (forts.) Georg Nordensvan 47
Tidsfördrif. 48

1894:7 Fausta Labia. H.G.S. 49
Några ord om kvinnor och kvinnoarbete. II. Mathilda Langlet 50
Hvad man dansar och hur man dansar i världen. I. Gustaf Gullberg 51
Öfver tillgångarna. Job. 52
Från Iduns läsekrets. 52
Bort med sorgpapperet! 53
För våra blomstervänner. (forts. och slut) Viola 53
Ur notisboken. 54
Teater och musik. 54
Aja. Berättelse. (forts.) Georg Nordensvan 54
Tidsfördrif. 56

1894:8 Charlotte Ekman, född Böttiger. L.S. 57
Några ord om vinnor och kvinnoarbete. III. Mathilda Langlet 59
En korsdragerska och hennes existensminimum. Anteckningar meddelade genom Esselde 60
Från operamaskeraden i Paris. Jane Gernandt-Claine 61
En nyhet af stort intresse för våra husmödrar. 62
För patience-amatörer. 62
Ur notisboken. 62
Teater och musik. 63
Aja. (forts.) Georg Nordensvan 63
Redaktionens brefväxling. 64
Tidsfördrif. 64

1894:9 Gustafva Angel. Hj. Cassel 65
Vintersyn. Hjalmar Gullberg 66
Några ord om kvinnor och kvinnoarbete. IV. Mathilda Langlet 67
En audiens hos konung Oscar II. 67
"Five o'clock tea". Cl. F. 68
Spanska hem. C.H. E. R-y. 68
Våra barns tidning. 69
Nytt Förvärf. Sin egen 70
Ur notisboken. 70
Teater och musik. 70
Aja. Berättelse. (forts.) Georg Nordensvan 71
Tidsfördrif. 72

1894:10 Hilma Zander. Anna Kockum 73
Kärlekens lofsång. Sigrid Elmblad 74
Kvinnor och stjärnor. N.V.E. Nordenmark 75
En visit i spetsfabriken. A.B. 75
En audiens hos konung Oscar II. (forts. och slut) -g. 76
Spanska hem. (forts. och slut) C.H. E. R-y. 77
För patience-amatörer. Tante Mathilda 78
Fruntimmersbref. 78
Ur notisboken. 78
Teater och musik. 79
Aja. Berättelse. (forts.) Georg Nordensvan 79
Tidsfördrif. 80

1894:11 Ida von Schulzenheim. Theodora Lindblom 81
Mot lycksalighetens öar...Anna Knutson 83
I den nya världen. Några ord om våra tjänarinnor ute och hemma. Travelling gentleman 83
Det första fröet. Ett trettiofemårs minne. 85
En kulinarisk utställning i Paris. Jane Gernandt-Claine 85
Hvad man dansar och hur man dansar i världen. II. Gustaf Gullberg 86
Ur notisboken. 86
Teater och musik. 87
Aja. Berättelse. (forts.) Georg Nordensvan 87
Tidsfördrif. 88

1894:12 Påskhelsning. C.D. af Wirsén 89
I konfirmationsdagar. Fanny Chrysander 90
Edith. Skiss. Jane Gernandt-Claine 91
Kronprinsessan Victoria. 92
Spetsar. Max. 93
Hjältinnor. 93
Ur notisboken. 94
Teater och musik. 94
Aja. Berättelse. (forts.) Georg Nordensvan 95
Tidsfördrif. 96

1894:13 Matilda Linden. A.L. 97
I sjuksalen. Anna Knutson 98
Kvinnorna och konsthistorien. 98
Olika åsikter om äktenskapet. Nylaende 99
Edith. Skiss. (forts. och slut) Jane Gernandt-Claine 99
För patience-amatörer. 100
I parti eller minut? Skånska i Småland 101
Barnets namn. 101
Från Iduns läsekrets. 102
Ur notisboken. 102
Teater och musik. 102
Aja. Berättelse. (forts.) Georg Nordensvan 103
Tidsfördrif. 104

1894:14 Constance Wachtmeister. 105
Svarta sjön. Edv. Hammarstedt 106
"Att hushålla för ungkarl..." Ellen Bergström 106
En musikalisk "At home" i London. Anna Fleetwood-Derby 107
Konung Oscar I:s grindpenning. I. L.S. 108
Våren står för dörren... Redaktionen af Idun 108
Lillian Sanderson. 109
Små spelare. 109
SIDORNA 110-111 SAKNAS

Tidsfördrif. 112

1894:15 Kerstin Cardon. Claës Lundin 113
"Sveriges Framtid". Lennart Hennings 115
Dansprogrammet. Skiss. Mari Mihi 115
Modern musikuppfostran. A. Beetschen 116
Litteratur. 117
Konung Oscar I:s grindpenning. II. L.S. 117
Tvänne konstutställningar. 118
Ur notisboken. 118
Teater och musik. 118
Den gamla goda tiden. Hedvig Indebetou (-"ster".) 119
Tidsfördrif. 120

1894:16 Karin Montin. G.P. 121
Mitt gamla täcke. Anna A. 122
Ordets ansvar. -"den." 122
Bismarck om kvinnorna 123
Under snön. Skiss. Sophie Linge 123
För de fattiga små barnen. Red. af Idun 125
Kärleksbacillen. Jonas Dugge 125
Från Iduns läsekrets. 126
Vårbref till Idun. Sophie Sonnichsen 126
Ur notisboken. 127
Teater och musik. 127
En moders bevisföring. Eugenio Sellés 127
Tidsfördrif. 128

1894:17 Tolda Alström, född Hammarström. Amanda Leffler 129
Serenad. Ernst Högman 130
Den moderna kvinnodräkten. Ett hinder för självständighet. Maria Bolin 131
Engelskorna och politiken. E. R-y. 131
Viviers & C:o. Ina Stockenstrand 132
Handarbetets Vänners vårutställning. 133
Morsgrisar. Erny 133
Från Iduns läsekrets. 134
Ur notisboken. 134
Teater och musik. 127
En moders bevisföring. (forts.) Eugenio Sellés 135
Tidsfördrif. 136

1894:18 Christina Larsson. Johannes Sundblad 137
Till min hustru. R. 139
Den moderna kvinnodräkten. Ett hinder för självständighet. (forts. och slut) Maria Bolin 139
Ett ord i vårstöksdagarna. Skånska i Småland 140
Flyktighet. Inga Schenfelt 140
För patience-amatörer. Tante Mathilda 141
Till den svenska näktergalens minne. Olivia Frigelius 141
Ur notisboken. 142
Teater och musik. 142
Kärleksbacillen. (forts.) Jonas Dugge 143
För de fattiga små barnen. Red. af Idun 144
Tidsfördrif. 144

1894:19 Ingeborg Larsson i Tullus. V. Hugo Wickström 145
Vid pingstetid. Anna Knutson 146
Handarbetets ornamentik. Några ord för dagen. Theodor Lindblom 146
Lefnadsregler. Ellen Bergström 147
Den vackraste. Skiss. Mathilda Langlet 148
Stor literär pristäfling för Iduns romanbibliotek. Frithiof Hellberg 149
Marie Sophie Schwartz. [Nekrolog] 149
Från Iduns läsekrets. 149
Ur notisboken. 150
Teater och musik. 150
Sjukhusinteriörer. Wilma Lindhé 151
Tidsfördrif. 152

1894:20 Kerstin Eisfeldt. M. 153
Skollofskolonien. Lotten von Kraemer 154
Litet tull-kunnighet för våra damer. Också en liten prenumerant 155
Modefest. Jane Gernandt-Claine 155
Där bortom. Sigrid Elmblad 156
Amerikansk giftermålssvindel. 156
Den vackraste. Skiss. (forts. och slut) Mathilda Langlet 157
Från Iduns läsekrets. 158
Ur notisboken. 158
Teater och musik. 158
Sjukhusinteriörer. (forts.) Wilma Lindhé 159
Tidsfördrif. 152

1894:21 Annie Besant. 161
"Lifvet är mer än maten". Hanna Kamke 162
Kvinnonamn. 163
Två böcker. 164
Madonna Suzon. Skiss. Ina Stockestrand 164
Intermezzo. Sigrid Elmblad 165
Ungkarlshushåll. En af de erfarna 166
Ur notisboken. 166
Teater och musik. 167
Sjukhusinteriörer. (forts. och slut) Wilma Lindhé 167
Tidsfördrif. 168

1894:22 Charlotte af Tibell. L.S. 169
Kvinnans politiska rösträtt. 171
Hvad kostar en pariserfärd? -n. 172
En sannsaga från kulisserna. Birger Schöldström 172
Skolungdom och sommarferier. Maria Nyström 172
"Spånastuga" i prostgården. En Ångermanländsk kulturbild. Laura Fittinghoff 173
En pariserdiner i maskeradkostym. Jane Gernandt-Claine 174
Ur notisboken. 174
Teater och musik. 175
"Spökeri". Skiss. Erny 175
Tidsfördrif. 176

1894:23 Betty Linderoth, född Cedergren. L.S. 177
Godsets fru. Fredrik Nycander 178
Skolungdom och sommarferier. (forts. och slut) Maria Nyström 179
Ett tack för god vakt. 180
"Spånastuga" i prostgården. En Ångermanländsk kulturbild. (forts. och slut) Laura Fittinghoff 180
Magdalena Rudenschöld. Ett hundraårsminne. Georg Nordensvan 181
Buketter under vatten. 182
Ur notisboken. 182
Teater och musik. 183
"Spökeri". Skiss. (forts. och slut) Erny 183
Tidsfördrif. 184

1894:24 Matilda Hall. [Nekrolog] Amanda Leffler 185
Nattstämning. Ellen Lundberg f. Nyblom 186
Talangen att "samtala". Ellen Bergström 187
Två konungabarn. Titania 187
Magdalena Rudenschöld. Ett hundraårsminne. (forts.) Georg Nordensvan 188
För våra damer-artister. Om teckning med kol, tusch och skrappapper. S.L. 189
Fru Aktsam. Hedda Lengauer 190
En revolution. En lösning af frågan om tjänsteflickor. 190
Ur notisboken. 191
Teater och musik. 191
En moder. En lifsbild från den nya världen. Hilma Angered Strandberg 191
Tidsfördrif. 192

1894:25 Charlotte Wahlström. Claës Lundin 193
Midsommarnattsfärd. Fredrik Nycander 194
Talangen att "samtala". (forts. och slut) Ellen Bergström 195
Moln. Sophie Linge 196
Den barnlösa. Maria Magdalena 196
Magdalena Rudenschöld. Ett hundraårsminne. (forts.) Georg Nordensvan 197
För våra damer-artister. Om teckning med kol, tusch och skrappapper. (forts. och slut) S.L. 198

Ur notisboken. 199
En moder. En lifsbild från den nya världen. (forts.) Hilma Angered Strandberg 199
Tidsfördrif. 200

1894:26 Jaquette Westin. H.V. 201
Mademoiselle Stockholm. Daniel Fallström 202
Öfveransträngning och valfrihet. 202
Magdalena Rudenschöld. Ett hundraårsminne. (forts. och slut) Georg Nordensvan 203
En hälsning till Idun från Valparaiso. Palma 204
Till kronprinsessan Lovisas ("Sessans") silfverbröllop. Iduns red. 205
Ett kapitel om tjänstefolk. Husmoder 206
En jordbrukande kvinna. I. 206
Ur notisboken. 207
Teater och musik. 207
En moder. En lifsbild från den nya världen. (forts.) Hilma Angered Strandberg 207
Tidsfördrif. 208

1894:27 Julia Beck. Claës Lundin 209
Minnenas skatt. Erny 211
"Bör kvinnan ha rösträtt?" Ett mass-möte. Anna Fleetwood Derby 211
Madame Carnot. Francois Coppée 212
Blått blod. Skiss. Jane Gernandt 213
Några blad ur Helgeandsholmens historia. Ellen Fries 214
Dåligt lynne. M.M. 214
Ur notisboken. 215
En moder. En lifsbild från den nya världen. (forts.) Hilma Angered Strandberg 215
Tidsfördrif. 216

1894:28 Eva Sars Nansen. M.H. 217
Gud i naturen. Fanny Chrysander 218
Snobberi. Lennart Hennings 219
Några blad ur Helgeandsholmens historia. (forts. och slut) Ellen Fries 220
Om väggens prydnader. Nicke Nuck 220
Blått blod. Skiss. (forts. och slut) Jane Gernandt 221
Minnenas skatt. (forts. och slut) Erny 222
Ur notisboken. 223
Teater och musik. 223
Tidsfördrif. 224

1894:29 Esther Schermanson. Fanny Chrysander 225
Flickor på fäbodvallen. Per Hallström 226
Fantasi. Adolf Hellander 226
Ett examensminne. Hm. 227
Ett afskedsbesök. Skiss. Gerda Meyerson 228
Kvinnoöden och kvinnobilder. I. En kvinnlig järnmask. Birger Schöldström 229
Damer på resa. 229
Om väggens prydnader. (forts.) Nicke Nuck 230
Ur notisboken. 231
En moder. En lifsbild från den nya världen. (forts.) Hilma Angered Strandberg 231
Tidsfördrif. 232

1894:30 Till H.K.H: Kronprinsessan Lovisa af Danmark på hennes silfverbröllopsdag den 28 juli 1894. Lea 233
Några drag ur kronprinsesan Lovisas lif. L.S. 234
Prinsessans saga. Charlotte af Tibell 243
I det nya hemlandet. 243
Kronprinsessan Lovisa som skaldinna. 244

1894:31 Prinsessan Therese af Baiern. 246
Villan. Fredrik Nycander 246
De svenska kvinnorna och rösträtten. Kata Dalström 246
Ett afskedsbesök. Skizz. Gerda Meyerson 247
Om väggens prydnader. (forts. och slut) Nicke Nuck 248
Barnteatrarne i Paris. Jane Gernandt-Claine 248
När åskan går. 250
Från Iduns läsekrets. 250
Ur notisboken. 251
En moder. En lifsbild från den nya världen. (forts.) Hilma Angered Strandberg 251
Tidsfördrif. 252

1894:32 Frances Willard. "Amerikas okrönta drottning". L.S. 253
Blyghet. Ellen Bergström 255
Ett Karlbergsminne. Mari Mihi 256
Läkarehonorar. 257
Att tvätta med luft. 258
Blomsterfunderingar på höstsidan. Erny 258
Ur notisboken. 259
En moder. En lifsbild från den nya världen. (forts. och slut) Hilma Angered Strandberg 259
Tidsfördrif. 260

1894:33 Zelia Nuttall. Johan Nordling 261
Våra flickors skoldräkt. Gurli Linder 262
Barmhärtighet. Skiss. Wilma Lindhé 263
En svamplektion. 264
Något om maten i England. Ebba Ramsey 265
Ur notisboken. 266
En odåga. Skiss. Ina Stockenstrand 267
Tidsfördrif. 268

1894:34 Mathilda von Hartmansdorff. [Nekrolog] Gustaf A. Aldén 269
Notturno. Fredrik Nycander 270
"Jag har glömt det". A.P. 270
Dofternas harmoni. Henri Coupin 271
Kvinnoöden och kvinnobilder. II. En svärmerska. Birger Schöldström 272
Något om maten i England. (forts. och slut) Ebba Ramsey 273
En svamplektion. (forts. och slut) 273
Från Iduns läsekrets. 275
Ur notisboken. 275
Teater och musik. 275
Barmhärtighet. Skiss. (forts.) Wilma Lindhé 275
Tidsfördrif. 276

1894:35 Ida Aalberg, baronessa Yxkull-Gyldenband. Harald Molander 277
Huru man förlofvar sig. Några betraktelser. Helena Nyblom 278
Xenia-institutet. Ryska tsaren och kvinnofrågan. 280
I ro. Skiss. Mari Mihi 280
Till den brutna blomman. Till fröken Märta Eketräs minne. -a- 281
En liten biförtjänst. H.C. 282
Kvinnorna på Korea. 282
Från Iduns läsekrets. 283
Döds-kyssar. Nixe 283
Ur notisboken. 283
Barmhärtighet. Skiss. (forts. och slut) Wilma Lindhé 283
Tidsfördrif. 284

1894:36 Märta Eketrä. [Nekrolog] L.S. 285
Valuta bekommen. Maria Nyström 287
Huru man förlofvar sig. Några betraktelser. (forts.) Helena Nyblom 288
Fullt förtroende. Sigrid Elmblad (Toivo) 289
Ur mitt lif i Kina. Ett minne af en svenska. 290
Ur notisboken. 290
Teater och musik. 291
Lilla finskan. Skiss. Gerda Meyerson 291
Tidsfördrif. 284

1894:37 Charlotte Schröder, född Wagner. Cecilia Bååth-Holmberg 293
Familjerådet. Juan de Dios Peza 295
"Mors händer". K.L. 295
Kvinnornas arbetsfält. 295
Öppet bref till flickor som vilja "gå frun tillhanda". Belle 296
Huru man förlofvar sig. Några betraktelser. (forts.) Helena Nyblom 297
Ur mitt lif i Kina. Ett minne af en svenska. (forts. och slut) 298
Från Iduns läsekrets. 298
Ur notisboken. 298
Teater och musik. 299
Lilla finskan. Skiss. Gerda Meyerson 299
Tidsfördrif. 300

1894:38 Jenny Meyer. [Nekrolog] F. 301
"Ett ämne". Anna A. 302
Några ord om gångsport och höstpromenader. Herbert 303
Halsbandet. Guy de Maupassant 304
Huru man förlofvar sig. Några betraktelser. (forts.) Helena Nyblom 305
Iduns skollofskoloni 1894. Carl Flensburg 306
Ur notisboken. 306
Teater och musik. 306
Lilla finskan. Skiss. (forts. och slut) Gerda Meyerson 307
Tidsfördrif. 308

1894:39 Mathilda Wieselgren. [Nekrolog] Amanda Leffler 309
Läkare och läkarearvoden. Maria Nyström 310
Ett krigsäfventyr från år 1864. Cecilia Bååth-Holmberg 311
Ett lärarinnehem. 312
Hemmets nöjen. Efter Talmage 313
Blommor från frön. S-m. 313
Huru man förlofvar sig. Några betraktelser. (forts.) Helena Nyblom 314
Ur notisboken. 314
Teater och musik. 315
Halsbandet. (forts. och slut) Guy de Maupassant 315
Tidsfördrif. 316

1894:40 Hilma Angered-Strandberg. Ellen Key 317
Septembervår. Johan Nordling 319
Arbetarhem. 319
Kuggad. Skiss. Fröken Anna 321
Litteratur. 322
Huru man förlofvar sig. Några betraktelser. (forts.) Helena Nyblom 322
Ur notisboken. 323
Teater och musik. 323
Flugorna. "-ster" 323
Tidsfördrif. 324

1894:41 Helga Hoving. Daniel Fallström 325
"Pärlan bland dagar". Ellen Bergström 327
"Eroican". Skiss. Wilma Lindhé 328
Från Iduns läsekrets. 329
Huru man förlofvar sig. Några betraktelser. (forts. och slut) Helena Nyblom 329
Ur notisboken. 330
Teater och musik. 331
Studentskan. ("Bilder aus dem Universitätsleben" von einem Grenzboten.) 331
Tidsfördrif. 332

1894:42 Tvänne "afgående" diplomatfruar. Theodor Lindblom 333
Två dikter af Antonio Feijó 334
Amerikanism i kvinnouppfostran. Georg Nordensvan 335
Höststämningar. September. Efraim Rosenius 336
Ett litet tortyrredskap. 337
Anjovis. En kulinarisk studie àpropos "anjovisjubiléet". Therèse 337
Ur notisboken. 338
Teater och musik. 339
Studentskan. ("Bilder aus dem Universitätsleben" von einem Grenzboten.) 339
Tidsfördrif. 340

1894:43 Hilda Lindgren. Anna Kockum 341
Reformer i vårt sällskapslif. 342
Kvinnoklubben. C.B. 343
En parisiska och hennes verk. Jane Gernandt-Claine 343
Gamla lappar. J.B. 344
Fru Gås. Snorre 344
Fröken eller jungfru? 345
Konstnärsdrömmar. Skiss. Elin Ameen 346
Ur notisboken. 346
Teater och musik. 347
Studentskan. ("Bilder aus dem Universitätsleben" von einem Grenzboten.) 347
Tidsfördrif. 348

1894:44 Helfrid Kinmansson. Georg Nordensvan 349
I bubblor som stigen och svinnen... Lotten von Kraemer 350
"Nutidskvinnan". Ellen Bergström 351
Hur man kan ha det i Dresden. Gerda Meyerson 352
Söndagshvila åt de tjänande. Ilse Franke 352
Rysslands blifvande kejsarinna. 353
Litteratur. 353
Teater och musik. 354
Ur notisboken. 354
Konstnärsdrömmar. Skiss. (forts. och slut) Elin Ameen 355
Tidsfördrif. 348

1894:45 Mrs May Wright Sewall. Hilma Angered-Strandberg 357
Guldkonung. Fredrik Nycander 359
Du måste! Dialog om uppfostran. Efraim Rosenius 359
Blomstervännens pröfvotid. Vinterfunderingar. S-m. 360
Doktor Karolina Widerströms nya privatklinik. Lea 360
Fröken eller jungfru? 361
En illusion. Skiss. Jane Gernandt-Claine 361
Tio julklappsidéer. 363
Konst och litteratur. 363
Ur notisboken. 363
Teater och musik. 364
Tidsfördrif. 364

1894:46 Anna Jacobson. A.R. 365
Kvinnliga ärestoder. 366
Blomstervännens pröfvotid. Vinterfunderingar. (forts. och slut) S-m. 367
Ett afsked. Thore Blanche 368
Från Iduns läsekrets. 369
Medelväg. Ännu några ord om söndagshvilan. Sara 369
Tio julklappsidéer. 370
Ur notisboken. 370
Teater och musik. 371
Kärleksbref från början af 1700-talet. E. B-m. 371
Tidsfördrif. 372

1894:47 Elisabet Krafft, född Henriques. Amanda Leffler 373
Mors visa. Amalia Fahlstedt 374
"Sociéténs" martyrer. Maria Nyström 375
En solglimt. Elisabeth Kuylenstierna 375
Ur drottning Sofias lif på Ulriksdal. -a- 376
Om ansiktets vård. Londonflicka 377
Tio julklappsidéer. 378
Ur notisboken. 378
Teater och musik. 379
Pierres fastrar. Skiss. Ina Stockenstrand 379
Tidsfördrif. 380

1894:48 "Rust Roest". (Sophie Elkan). Georg Nordensvan 381
Dagrar och skuggor. Gustaf Smith 383
Ur lifvets tragedi. Hj. Cassel 383
"Du måste". Fortsättning af en dialog om uppfostran. A.G. 384
Linneskåpets skatter. Från en visit i Borås Konstdamastväfveri. A.B. 385
Fröken eller jungfru? 385
Ur notisboken. 386
Teater och musik. 386
Pierres fastrar. Skiss. (forts. och slut) Ina Stockenstrand 387
Tidsfördrif. 388

1894:49 Gustaf-Adolfs-minnets kvinnogestalter. Ellen Fries 389
Fru Argus. Efraim Rosenius 392
Från Iduns läsekrets. 393
Julbrefsmissionen. E. R-y. 393
Ur notisboken. 394
Litteratur. 394
Teater och musik. 394
I juletid. Hedvig Indebetou 395
Tidsfördrif. 396

1894:50 Fru Kristina Larsson. P.N. 397
Idyll. Hjalmar Söderberg 398
Kvinnliga apotekare. Kvinlig elev 398
Våra barns julböcker. Lennart Hennings 399
Kejsarinnan Haruko af Japan. J.P. Velander 400
I juletid. (forts.) Hedvig Indebetou 400
Litteratur. 402
Ur notisboken. 402
Teater och musik. 402
Kärleksbref från början af 1700-talet. (forts.) E. B-m. 403
Tidsfördrif. 404

1894:51 Julnummer Julstämning. Josef Rosenius 405
Äkte? Ellen Key 406
Fint folk och inte fint folk. Skiss. Anna Wahlenberg 406
Stjärnöga. Johan Nordling 409
Ett hem under Gustavianska tiden. Georg Nordensvan 410
Också ett studium. Amanda Kerfstedt 411
Lyktan. En julberättelse. Selma Lagerlöf 412
Kraft. Sigrid Elmblad (Toivo) 415
Två gånger två är - fem! Frans Hedberg 415
När himmelen är blå. Mathilda Langlet 417
Romeo och Julia. Berättelse. Lea 418
Sönderrifna dagboksblad. Rust Roest 420
Röda liljor. Per Hallström 421
Aftonro. Cecilia Bååth-Holmberg 422
Legend. Mathilda Roos 424
Vårfröjd. Frithiof Holmgren 425
I dockteatern. Alfhild Agrell 427
Snö. Helena Nyblom 429
Öfvermakt. Vilma Lindhé 430
Stackars gamla ungkarl! Snorre 433
Burfåglar. Thore Blanche 432
En gammal herrgårdssal. Gustaf Fröding 435
På tredje klass. Ett sommarminne. Claës Lundin 435

1894:52 Fredrika Ehrenborg, född Carlqvist. Johannes Sundblad 437
"Fällor". Erny 439
Om kalenderåret. 440
Till grönsakernas historia. Axel En 441
I juletid. (forts. och slut) Hedvig Indebetou 442
Vandringsmannens och sanningens tempel. Allegori. Ellen Bergström 442
Tidsfördrif. 443
En fyrväpling. Frithiof Hellberg 444

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen