Göteborgs universitetsbibliotek: Idun 1893

Idun 1893

1893:Innehåll Innehållsförteckning 1893

1893:1 Caroline De Geer, född Wachtmeister. Johan Nordling 1
En nyårsdikt. Daniel Fallström 3
Hjärtats belefvenhet. Maria Nyström 3
Till ett nytt lif...Fanny Chrysander 4
Visiter. En betraktelse i visittider. Ivar Dal 6
I årsskiftet. 6
Teater och musik. 7
Ur notisboken. 7
En lärarinnas roman. Algot Sandberg 7
Tidsfördrif. 8

1893:2 Dagmar Sterky. H.L. Victorin 9
"Hvad ägnar hon sig åt?" Mathilda Langlet 12
Mammons brud. Anna Knutson 13
Skilda domslut. Efraim Rosenius 13
Målning i tusch och sepia. S.L. 14
Kvinnors affärer. 14
Flickvänskap. Skiss. Jane Gernandt 11 (sidnumreringen felaktig)
Teater och musik. 15
En lärarinnas roman. (forts.) Algot Sandberg15
Från Iduns läsekrets. 16
Tidsfördrif. 16

1893:3 Huldine Beamish, född Mosander. ("Edelweiss") Carl von Bergen 17
På lifvets haf. Charoltte Lindholm 19
I förlofningsdagar. L.v.D. 19
Flickvänskap. Skiss. (forts. och slut) Jane Gernandt 20
Målning i tusch och sepia. (forts. och slut) S.L. 21
På Innocence-bal. Sylvester 22
Ur notisboken. 23
Teater och musik. 23
En lärarinnas roman. (forts.) Algot Sandberg23
Tidsfördrif. 24

1893:4 Emilie Billmark Claës Lundin 25
Yrväder. Klippans son 26
"Dansa svenska". Er Florentin 27
Öfverflödig. En berättelse från Rivieran. Rust Roest 27
Till Chicago! Redaktionen 28
Vår pristäfling. Redaktionen 29
Om "Iduns julklappsbasar", filosofen Platon och det skönas idé. Ursula 29
"Maten är halfva födan". Ellen Bergström 30
Ur notisboken. 30
Teater och musik. 31
En lärarinnas roman. (forts.) Algot Sandberg 31
Tidsfördrif. 32

1893:5 Viola Swahn-Bertetti. H.G.S. 33
Svennens sång, om Margit Plenge. Adolf Strömstedt 34
Diskretion. A.L. 34
Öfverflödig. En berättelse från Rivieran. (forts. och slut) Rust Roest 35
Flickornas skolgång. En bekymrad fader 36
Byggmästar Solness. Skådespel i tre akter af Henrik Ibsen. Ett försök till tolkning af Anna Wahlenberg 36
Till Chicago! 37
En hemslöjd som kan blifva industri. H. J-n. 38
"Maten är halfva födan". (forts. och slut) Ellen Bergström 38
Ur notisboken. 39
Teater och musik. 39
Tidsfördrif. 40

1893:6 Catherine Gladstone. Axel Josephsson 41
Fritänkeri. Sigrid Elmblad 42
En landvinning - som ingen tar i besittning. H.H. 42
Lifvets prosa. Skiss. Ernst Lundquist 43
Kvinnornas världsutställning. Signe Ankarfelt 45
Vår pristäfling. 45
Det bästa åt våra barn. Hanna Kamke 45
Byggmästar Solness. Skådespel i tre akter af Henrik Ibsen. Ett försök till tolkning af Anna Wahlenberg 46
Ur notisboken. 47
Teater och musik. 47
En lärarinnas roman. (forts.) Algot Sandberg 47
Tidsfördrif. 48

1893:7 Ida Guldbrand. 49
Modellen. Anna Knutson 50
En liten gnista. "-ster". 50
Hafva vi någon "folksång"? Mathilda Langlet 51
På Mars. 52
Londonskt sällskapslif. Anna Fleetwood-Derby 53
Ebenezer. Skiss. Sophie Linge 53
Ur notisboken. 54
Teater och musik. 54
En lärarinnas roman. (forts.) Algot Sandberg 55
Från Iduns läsekrets. 55
Tidsfördrif. 56

1893:8 Vendela Andersson-Sörensen. H.G.S. 57
En episod. Emil Kléen 58
Fusk. Florentin 59
Ebenezer. Skiss. (forts. och slut) Sophie Linge 59
Socitetsskvaller. J. F-lm. 60
Folkköken i hufvudstaden. Hämtning af matportioner. K.L. 61
En reformfråga för dagen. En hattaftagare 62
Ur notisboken. 62
Teater och musik. 62
En lärarinnas roman. (forts.) Algot Sandberg 63
Från Iduns läsekrets. 64
Tidsfördrif. 64

1893:9 Peggy Hård. J.S. 65
Olika drifkrafter. Ave 68
En bok för dagen. Belzasar 69
I telefon från Mars. Fru Snorre 69
Ur notisboken. 66
Teater och musik. 66
Medan snön faller. Vilma Lindhé 67
Sällskapston. En mans ord i kvinnofrågan. 70
En lärarinnas roman. (forts.) Algot Sandberg 71
Från Iduns läsekrets. 72
Tidsfördrif. 72

1893:10 Amanda Taube. Claës Lundin 73
Kvinnornas flagga. Johan Nordling 74
Några ord om vår "Giftermålsbalk". Kata Dalström 74
Böhmiska folkbilder. I. Sigrid Elmblad 75
Förtroenden. I. D-f. 76
Ett husligt problem. Mosters tillgifne Kalle 77
Ida Wedel-Jarlsbergs stipendiefond. Efraim Rosenius 78
Ur notisboken. 78
Teater och musik. 79
En lärarinnas roman. (forts.) Algot Sandberg 79
Tidsfördrif. 80

1893:11 Amelina Sterky. Mathilda Langlet 81
Häxan. Ernst Högman 83
Ett ord i sinom tid. Ave 83
Glasbiten i ögat. E.M. 84
I "hushållspenningfrågan". Hilda -gren 85
Konstnärskap i silke. 86
Några ord om vår "Giftermålsbalk". (forts.) Kata Dalström 86
Ur notisboken. 87
Teater och musik. 87
En lärarinnas roman. (forts.) Algot Sandberg 87
Tidsfördrif. 88

1893:12 Anna Christina Cronquist. 89
"Emancipation". Julius 90
Ännu en interiör från Mars. Gurli Linder 91
Om sköldmör och valkyrior. A.U. Bååth 91
Böhmiska folkbilder. II. Sigrid Elmblad 92
I "hushållspenningfrågan". Erfaren husfader 93
Bref från en sömmerska. En sömmerska 94
Ur notisboken. 95
Teater och musik. 95
En lärarinnas roman. (forts.) Algot Sandberg 95
Tidsfördrif. 96

1893:13 Helga och Valborg Tofte. "De sönderjydske piger". Christel 97
"Varden såsom barn!" K.A. Hagström 99
Litet om flickornas skolgång i Finland. Maria Nyström 99
Under väntan. Skiss. Elisabeth Kuylenstierna 100
Var grannlaga mot de sjuka! O. 101
Om sköldmör och valkyrior. (forts.) A.U. Bååth 101
"Det är hälsosamt". 102
Ur notisboken. 103
Teater och musik. 103
En lärarinnas roman. (forts.) Algot Sandberg 103
Tidsfördrif. 104

1893:14 Tecla Åhlander. Georg Nordensvan 105
Några ord om vår "Giftermålsbalk". (forts.) Kata Dalström 106
"Det är hälsosamt". 107
Böhmiska folkbilder. III. Sigrid Elmblad 107
Nu är tiden...Redaktionen 108
Om sköldmör och valkyrior. (forts. och slut) A.U. Bååth 109
I "hushållspenningfrågan". 110
Ur notisboken. 111
Teater och musik. 111
Från Iduns läsekrets. 112
Tidsfördrif. 112

1893:15 Ida Raab. Alexis 113
Lärkan. Bernhard Risberg 114
Några ord om vår "Giftermålsbalk". (forts. och slut) Kata Dalström 114
"Det är hälsosamt". 115
Brytning. Skiss. Anna Knutson 115
Fröken-Berga. Tafla från en förgången tid. Theodor Hagberg 117
I "hushållspenningfrågan". Förtviflad husmoder 118
Ur notisboken. 118
Teater och musik. 118
En lärarinnas roman. (forts.) Algot Sandberg 118
Från Iduns läsekrets. 119
Tidsfördrif. 120

1893:16 Hildegard Werner. 121
Ett samtal. Tant Anna 122
Kvinnornas världsutställning. Signe Ankarfelt 123
Brytning. Skiss. (forts.) Anna Knutson 124
"Det är hälsosamt". 125
Möblernas tyranni. Ellen Bergström 125
En banad väg. Snorre 126
Kvinnliga trädgårdsmästare. 126
Ur notisboken. 126
Teater och musik. 127
En lärarinnas roman. (forts.) Algot Sandberg 127
Tidsfördrif. 128

1893:17 Emma Bergh, född Frosström. 129
Kvinnomöten. Mathilda Langlet 130
"Det är hälsosamt". 131
Ollis nya kläder. Jane Gernandt 132
Våren i sjukrummet. 133
Hvad man äter i Spanien. C.H.E.R-y. 134
Ur notisboken. 135
Teater och musik. 135
En lärarinnas roman. (forts.) Algot Sandberg135
Tidsfördrif. 136

1893:18 Aurora Storckenfeldt. C-. 137
Tre dikter. Hugo Gyllander 138
Nollan. "-ster". 139
"Det är hälsosamt". 139
I skuggan. Ernst Lundquist 140
"Under sitt stånd". Efraim Rosenius 141
Pastellmålning. S.L. 142
Litet språkligt om en "Ni-månad". "Ni-vän" 142
Ur notisboken. 143
Teater och musik. 143
En lärarinnas roman. (forts.) Algot Sandberg 143
Tidsfördrif. 144

1893:19 Rosina Heikel. Felix Lindberg 145
Glömd. Karl Ljungstedt 146
Ren svenska. L.H. 147
I skuggan. (forts.) Ernst Lundquist 147
Pastellmålning. (forts. och slut) S.L. 149
Kvinnor och blommor. Astrid 150
Hvad man äter i Spanien. (forts. och slut) C.H.E.R-y. 150
Ur notisboken. 151
Teater och musik. 152
Tidsfördrif. 152

1893:20 Julia Håkanson. Georg Nordensvan 153
Herkules stoder. Fredrik Nycander 155
Äkta män och hushållspengar. S.T. 155
Böhmiska folkbilder. IV. Sigrid Elmblad 157
Bevingade vänner. L.E. Björkman 157
I skuggan. (forts.) Ernst Lundquist 158
Ur notisboken. 158
Teater och musik. 159
En lärarinnas roman. (forts.) Algot Sandberg159
Tidsfördrif. 160

1893:21 Alexandra Bildt, född Keiller. Daniel Fallström 161
Andine. Anna Knutson 162
Franska sedlar och svenska. Inèz Wigert 162
Kvinnornas världsutställning. Signe Ankarfeldt 163
Hvita mössan. J. F-lm. 164
Före sommarferierna. 164
Bevingade vänner. (forts.) L.E. Björkman 165
I skuggan. (forts.) Ernst Lundquist 165
"Gif ett soligt morgonminne..." Ett upprop för Iduns skollofskoloni. -r. 166
Ur notisboken. 166
Teater och musik. 167
En lärarinnas roman. (forts.) Algot Sandberg 167
Tidsfördrif. 168

1893:22 Florence Nightingale. 169
På Capri. Daniel Fallström 171
Telefonförhållanden. 171
I skuggan. (forts. och slut) Ernst Lundquist 172
Bevingade vänner. (forts.) L.E. Björkman 173
Om tvättmaskiner och vänner i viken m.m. Mathilda Langlet 173
Kökshistoriska notiser. 174
Ur notisboken. 174
Teater och musik. 175
En lärarinnas roman. (forts.) Algot Sandberg 175
Tidsfördrif. 176

1893:23 Nanna Hoffman. Thore Blanche 177
I skogen. Tor Hedberg 178
Urartning. Ave 179
Britmässesommar. Mathilda Lönnberg 180
Värna! Max 181
Hos moderna vestaler. S.W. 181
Hvad motsatserna lära. Richard Bergström 182
Ur notisboken. 183
Teater och musik. 183
En lärarinnas roman. (forts.) Algot Sandberg 183
Från Iduns läsekrets. 184
Tidsfördrif. 184

1893:24 Signe Ankarfelt. 185
Om fotvandringar. A. K-m. 186
Kvinnornas världsutställning. 187
Solljus. Skiss. Elisabeth Kuylenstierna 188
I hushållspenningfrågan. 188
Ur notisboken. 190
Teater och musik. 190
En lärarinnas roman. (forts.) Algot Sandberg191
Från Iduns läsekrets. 191
Tidsfördrif. 192

1893:25 Erkehertiginnan Stephanie af Österrike. 193
Midsommarvaka. Fredrik Nycander 194
Val af yrke. H.G. 194
Födelsedagar. 195
Spanska flickor. C.H.E.R-y. 196
I hushållspenningfrågan. 196
En knyppel-konstnärinna. 197
Iduns skollofskoloni. 198
Om fotvandringar. (forts. och slut) A. K-m. 198
Ur notisboken. 199
En lärarinnas roman. (forts.) Algot Sandberg 199
Från Iduns läsekrets. 200
Tidsfördrif. 200

1893:26 Elpis Melena, "Kretas välgörarinna". Cecilia Bååth-Holmberg 201
Ungmor i trädgården. A.U. Bååth 203
Äktenskapsförhinder. Efraim Rosenius 203
I hushållspenningfrågan. 204
Spanska flickor. (forts.) C.H.E.R-y. 205
Till Iduns samtliga läsarinnor. 206
Ungkarl. Skiss. A. W-ff. 206
Ur notisboken. 207
En lärarinnas roman. (forts.) Algot Sandberg 207
Tidsfördrif. 208

1893:27 Vilhelmina Lundell. K.M. 209
Kvinnan som matematiker. 210
Ungkarl. Skiss. (forts.) A. W-ff. 210
Ut! Eva 211
I hushållspenningfrågan. 212
Spanska flickor. (forts.) C.H.E.R-y. 213
Ytterligar några ord om fotvandringar. Ledamot av Svenska Turistföreningen 214
Elpis Melena, "Kretas välgörarinna". (forts.) Cecilia Bååth-Holmberg 214
Ur notisboken. 215
En lärarinnas roman. (forts. och slut) Algot Sandberg215
Tidsfördrif. 216

1893:28 Virginia Larsson. E. Melén 217
Hos doktorn. Ave 218
På sällskapslifvets marknad. Florentin 220
I hushållspenningfrågan. 220
Ungkarl. Skiss. (forts.) A. W-ff. 221
Amerikanska kvinnor - doktorer. E. B-m. 222
Elpis Melena, "Kretas välgörarinna". (forts.) Cecilia Bååth-Holmberg 222
Ur notisboken. 223
Moster Lisa i Tallbo. Scaevola 223
Tidsfördrif. 224

1893:29 Ulrika Eleonora d.ä. Ellen Fries 225
Känn dig själf! 227
Damernas vecka. Adolf Hellander 227
Till den unga i hemmen. 228
I hushållspenningfrågan. 228
En klosterlegend. Ellen Flemming 229
Kvinnornas världsutställning. 230
Ur notisboken. 231
Teater och musik. 231
Elpis Melena, "Kretas välgörarinna". (forts.) Cecilia Bååth-Holmberg 231
Tidsfördrif. 232

1893:30 Ida Brander, född Reis. Felix Lindberg 233
Ammsagor. Gustaf 234
Fattigmansarfvet. O.D. 235
I hushållspenningfrågan. 235
Från Persien. Finska i Meshed 237
Tjänstebetygsböcker, ej tjänstebetyg! Maria Nyström 238
Kökshistoriska notiser. Mathilda Langlet 238
Litteratur. 239
Elpis Melena, "Kretas välgörarinna". (forts.) Cecilia Bååth-Holmberg 239
Tidsfördrif. 240

1893:31 Emelie Borgström. Charlotte Lindholm 241
Morgonridt. Edv. Hammarstedt 242
Kvinnofrågan och vetenskapen. Kate Schirmacher 242
"Bergtagen". Elin Ameen 243
Stockholms pensionatlif. C. B.-H. 244
I hushållspenningfrågan. 244
Bevingade vänner. (forts.) L.E. Björkman 246
Ur notisboken. 247
Teater och musik. 247
Elpis Melena, "Kretas välgörarinna". (forts.) Cecilia Bååth-Holmberg 247
Tidsfördrif. 248

1893:32 Madame Juliette Adam. Mari Mihi 249
Kvinnofrågan och vetenskapen. (forts.) Kate Schirmacher 250
Från västkusten. Georg Nordensvan 251
I hushållspenningfrågan. 252
"Bergtagen". (forts. och slut) Elin Ameen 253
Jungfrun som sökte herrskap. Corde 254
Stockholms pensionatlif. (forts. och slut) C. B.-H. 255
Ur notisboken. 255
Teater och musik. 255
Elpis Melena, "Kretas välgörarinna". (forts. och slut) Cecilia Bååth-Holmberg 255
Tidsfördrif. 256

1893:33 Sofia Gisberg. Claës Lundin 257
Att aga andras barn. Efraim Rosenius 259
Ättiksflaskan. Skiss. John Ölander 259
Till samtliga våra läsarinnor, särdeles deltagarinnorna i den s.k. fosterlandstäflingen. Redaktionen af Idun 260
Ett stockholmsoriginal, Anna Katarina Wallin. 261
Intryck från Betlehem. A-ï-a (Adelaide Ehrnrooth) 262
Från Iduns läsekrets. 262
Ur notisboken. 263
Teater och musik. 263
En gammal historia. Helena Nyblom 263
Tidsfördrif. 264

1893:34 Augusta Nycander. 265
Flyende sommar. E.N. Söderberg 266
"Att göra godt..." Erny 267
Den gamle vaktmästaren. Elisabeth Kuylenstierna 268
Nålpenningar. S.T. 268
Kvinnlig skönhet. 269
Intryck från Betlehem. (forts. och slut) A-ï-a (Adelaide Ehrnrooth) 270
Ur notisboken. 271
Teater och musik. 271
En gammal historia. Helena Nyblom 271
Tidsfördrif. 272

1893:35 Ärkebiskopinnan Klara Sundberg, född Koch. J. N-g. 273
Efterlämnade sånger och visor af Augusta Nycander 274
"Nyckfulla kvinnor" Ave 274
"Underkänd". Skiss. Elsa Lindberg 275
Iduns "fosterlandtäfling". Frithiof Hellberg 276
Ur en ung flickas poesialbum. Karl August Hagberg 277
Nålpenningar. (forts. och slut) S.T. 278
En förgäten svensk hjältinna. 278
Ur notisboken. 278
Teater och musik. 279
En gammal historia. Helena Nyblom 279
Tidsfördrif. 280

1893:36 Jetta Liedbeck. H.A. Ring 281
Ombord på "Sibylla". Daniel Fallström 282
"Fin de siècle". L.H. 282
En fråga för dagen. Amanda Leffler 283
"Underkänd". Skiss. (forts. och slut) Elsa Lindberg 284
Iduns skollofskoloni 1893. 285
"Att göra godt..." (forts. och slut) Erny 285
Litteratur. 286
Ur notisboken. 286
Teater och musik. 287
En gammal historia. Helena Nyblom 287
Tidsfördrif. 288

1893:37 Mathilda Leijonhufvud, född Stackelberg. L.S. 289
Efterlämnade sånger och visor af Augusta Nycander 291
Husmodersöga. Tant Ann 292
Nisse. En bild ur "konstnärslifvet". Ernst Lundquist 293
Teckning med blyerts och svartkrita. S.L. 294
Åldras. Max. 294
Från Iduns läsekrets. 294
Teater och musik. 295
Ur notisboken. 295
En gammal historia. Helena Nyblom 295
Tidsfördrif. 296

1893:38 Emma Leffler, född Leffler. A-r. 297
Tjocka. Barnhard Risberg 298
Läsning för unga flickor. Efraim Rosenius 298
Kvinnornas världsutställning. Signe Ankarfelt 299
Nisse. En bild ur "konstnärslifvet". (forts.) Ernst Lundquist 300
En bibliografisk kvinnobragd. Birger Schöldström 301
Från kvinnans arbetsfält. XII. G. Gullberg 301
Teckning med blyerts och svartkrita. (forts. och slut) S.L. 202
Ur notisboken. 302
Teater och musik. 303
En gammal historia. Helena Nyblom 303
Tidsfördrif. 304

1893:39 Sigrid Rudebeck. Amanda Leffler 305
Höstkväll på Skansen. En stockholmsbild. Anna Knutson 306
Sällskapslifvets offervääsen. 307
Nisse. En bild ur "konstnärslifvet". (forts.) Ernst Lundquist 308
Boklån. Bibliofaten L.H. 309
Också en kvinnofråga. Cecilia Bååth Holmberg 309
Termometern i hushållet. Marie H. 310
Teater och musik. 311
En gammal historia. Helena Nyblom 311
Tidsfördrif. 312

1893:40 Minna Canth. Felix Lindberg 314
Kärleksfattiga äktenskap. J. A-r. 314
På panoptikon. 315
"Motvalls käring". Efraim Rosenius 315
Från fjärran kust. Sophia Sonnichsen (Ringström) 316
Nisse. En bild ur "konstnärslifvet". (forts.) Ernst Lundquist 317
Från Iduns läsekrets. 317
Damer på bicycle. Quelq'un 318
Ur notisboken. 319
Teater och musik. 319
En gammal historia. Helena Nyblom 319
Tidsfördrif. 320

1893:41 Elsa Borg. L.S. 321
Konvalescent. Ernst Högman 323
Små tölpar och "enfants terribles". Erny 324
Nisse. En bild ur "konstnärslifvet". (forts. och slut) Ernst Lundquist 324
En svensk osed. Några ekonomiska funderingar. Ellen Bergström 325
Ur notisboken. 319
Från Iduns läsekrets. 327
Teater och musik. 327
En gammal historia. Helena Nyblom 327
Tidsfördrif. 328

1893:42 En dubbelstjärna. H.G.S. 329
Melankoli. Edv. Hammarstedt 330
Studiet af främmande språk. Pussic 331
Försvar för finsmakeriet. Efraim Rosenius 331
Pärlor. Skiss. Sophie Linge 332
Marie Antoinette. Charlotte Lindholm 333
Friherrinnan Rappes reseberättelse. A.F. 333
En svensk osed. Några ekonomiska funderingar. (forts.) Ellen Bergström 333
Ur notisboken. 334
Teater och musik. 335
En gammal historia. Helena Nyblom 335
Tidsfördrif. 336

1893:43 Anna Lundberg. Daniel Fallström 337
Motvikt. Sigrid Elmblad 339
"En kritisk dag af första ordningen". Zéro 339
Pärlor. Skiss. (forts. och slut) Sophie Linge 340
Från Iduns läsekrets. 341
En svensk osed. Några ekonomiska funderingar. (forts.) Ellen Bergström 342
Ur notisboken. 342
Teater och musik. 343
En gammal historia. Helena Nyblom 343
Tidsfördrif. 344

1893:44 Johanna von Hofsten. Sigrid Leijonhufvud 345
Återsken. Anna Knutson 346
Kvinnoarbete. Loke 346
En bal i Hôtel de Ville. Ett bref från "ryssdagarne" i Paris. Jane Gernandt 347
Sorglöshet. En liten barnstudie. Georg Nordensvan 349
Från Iduns läsekrets. 349
En svensk osed. Några ekonomiska funderingar. (forts. och slut) Ellen Bergström 349
Ur notisboken. 350
Teater och musik. 350
En gammal historia. (forts. och slut) Helena Nyblom 351
Tidsfördrif. 352

1893:45 Eva Rodhe. Fredrik Nycander 353
Frånskilda hustrur. Erik Frey 355
En rolighetsminister. Thore Blanche 355
Bröd - Lifvets staf! Max 356
Iduns julklappsbasar. 356
Kvinnoarbetet. (forts.) Loke 357
Ur notisboken. 358
Teater och musik. 359
Inskränkningar. Skiss. John Ölander 359
Tidsfördrif. 360

1893:46 Emma Linck. A. K-m. 361
Våra döttrars hemgift. E.D.M. 363
Handledning i konsten att göra vers. Efraim Rosenius 363
Iduns julklappsbasar. 364
En julfest. -n. 365
Från Iduns läsekrets. 366
Ur notisboken. 366
Teater och musik. 367
Force Majeure. Skiss. Frank Truth 367
Tidsfördrif. 368

1893:47 Märtha-Stina Schöldström, född Åberg. Mns. 369
Jätte. En kvinnoprofil. 370
"Utan ryggrad". J.K. 372
Iduns julklappsbasar. 372
"Un vrai diamant de génie". Ett par minnen om Jenny Lind. 373
Sista akten. Svenska kvinnliga pristagare. 374
Ur notisboken. 374
Teater och musik. 375
Litteratur. 375
Force Majeure. Skiss. (forts.) Frank Truth 375
Tidsfördrif. 376

1893:48 Sophie von Knorring. Nils Erdmann 377
Tomten. Anna Knutson 379
"Tidigt i säng". Hanna Kamke 379
Blommorna på modet. Jane Gernandt 380
Iduns julklappsbasar. 380
"Frånskilda hustrur". Ur tvenne bref till Erik Frey 381
Ur notisboken. 382
Teater och musik. 382
Force Majeure. Skiss. (forts. och slut) Frank Truth 383
Tidsfördrif. 384

1893:49 Therése Elffords. Gustaf Gullberg 385
Små församlingsmedlemmar. Christel 387
Stor literär pristäfling för Iduns romanbibliotek. Frithiof Hellberg 387
"Hon var för oss en gåta". Fanny Chrysander 388
Iduns julklappsbasar. 389
Konsten att servera. Margo 389
Ur notisboken. 390
Teater och musik. 391
De bruna ögonen. Skiss. Algot Sandberg 391
Tidsfördrif. 392

1893:50 Fanny Drakenberg, född Roempke. Amanda Leffler 393
Människokärlekens högtid. Mor Hanna 395
"Hon var för oss en gåta". (forts. och slut) Fanny Chrysander 395
Iduns julklappsbasar. 396
Svenska vidskepelser ur vår äldsta folkmedicin. S.H. 397
Till Fredrique Hammarstedt. Karin L. 397
Några ord om våra barns musik. Pussie 398
Ur notisboken. 398
Litteratur. 399
Teater och musik. 399
Att se på rum. A.M. 400
Tidsfördrif. 400

1893:51 Julnummer Julens stjärna. Charlotte Lindholm 402
Två systrar. Helena Nyblom 402
Förgänglighet - odödlighet. Mathilda Langlet 403
En sannsaga. Mathilda Roos 404
Glömda lekar. Lennart Hennings 405
Agnes Hedenström och hennes "gossar". Lina Berg (L.S.) 406
Under mellanakten. Jane Gernandt 407
Osjälfviskhet eller själfviskhet? Ellen Key 408
De tre. En fantasi. C.D. af Wirsén 409
Gamla mor. E.N. Söderberg 411
Strömoln. Några scener ur ett ungt äktenskap. Frans Hedberg 411
Vad var orsaken? Amanda Kerfstedt 414
Barnsligheter. Georg Nordensvan 415
En offerdag. En norsk folklifsbild. Sigrid Elmblad 416
Då och nu. Josephine Wettergrund (Lea) 418
En skald. Johan Nordling 418
I infattning. Anna Wahlenberg 419
Edisons trådar. Fredrik Nycander 421
Guldfeber. Eva Vigström (Ave) 422
Två mödrar. Alfhild Agrell 424
Barndomsminnena. Frithiof Holmgren 425
Höstsol. Wilma Lindhé 426
Vid aftonlampan. Göran Björkman 428
Hemåt! Daniel Fallström 428
En konsert. Elin Ameen 428
Tvänne visor. Per Hallström 430
Deras Krister. Elisabeth Kuylenstierna 430

1893:52 Ingeborg Westfelt-Eggertz. Alexis 433
Till det gamla och det nya året. Amalia Fahlstedt 434
Våra barns tempelbesök. Fanny Chrysander 435
Morgonsol och middagsmoln. Skiss. B. F-t. 435
Ett sjätte sinne. Ave 436
Min hushållsbok. Xantippe 437
Hatten. Kostym-kåseri. Comme il faut 438
Ur notisboken. 438
Silfverbröllop. A.M. 439
Tidsfördrif. 439

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen