Göteborgs universitetsbibliotek: Idun 1892

Idun 1892

1892:Innehåll Innehållsförteckning 1892

1892:1 Sophie Adlersparre, född Leijonhufvud (Esselde). Ellen Fries 1
"Lifvet är så kort." Mathilda Langlet 2
För alltid. Skiss af Elena 4
En i sänder. Af Ave 4
Ett möte. Utkast af Cecilia Bååth-Holmberg 5
Våra författarinnor inför Svenska akademien. I. En liten revy för Idun af H.H. 6
Kvinliga telegrafister. E. 6
Husmodelig almanack. Januari. 7
Smånotiser för kvinnovärlden. 7
Den rätta. Berättelse från landsbygden. Fanny Chrysander 8

1892:2 Amalia Lindegren. Georg Nordensvan 9
Kärlekssagan på Björkeberga. A.U. Bååth 10
En far. Maria Nyström 11
Gamla gömmor. Sophie Linge 11
"Fritt vivre". I. D-f. 12
Våra författarinnor inför Svenska akademien. II. En liten revy för Idun af H.H. 13
Ett möte. (Forts.) Utkast af Cecilia Bååth-Holmberg 14
En leksaksutställning. Anna Fleetwood-Derby 15
Smånotiser från kvinnovärlden. 15
Den rätta. Berättelse från landsbygden. (Forts.) Fanny Chrysander 16

1892:3 Hulda Lundin. 17
Stockholmska vinterbilder. Anna Knutson 19
Vrede. Isa 19
I sockenbud. Ellen Bergström 20
Våra författarinnor inför Svenska akademien. III. En liten revy för Idun af H.H. 20
Ett möte. (Forts. och slut) Utkast af Cecilia Bååth-Holmberg 21
"Sotarn kommer". M.H. 22
I barnens krets. Broder Jakob. M. 23
Smånotiser från kvinnovärlden. 23
Den rätta. Berättelse från landsbygden. (Forts.) Fanny Chrysander 24

1892:4 Alma Kjellberg. 25
Lycka. Mathilda Langlet 26
Ett litet hem. Laura Fitinghoff 26
Carl Johan Svensén. H.L. Victorin 28
Vinter. Georges de Peyrebrune 29
Misskända vänner. N.K.S. 30
Inne och ute. J.V. 30
Smånotiser för kvinnovärlden. 31
Den rätta. Berättelse från landsbygden. (Forts.) Fanny Chrysander 32

1892:5 Emanuella Carlbeck. Lea 33
Själfständighet. Några ord till de unga. Helena Nyblom 35
Kökstyranner. Maja 36
Kvinnans intressen vid den nyöppnade riksdagen. H.L. Victorin 37
Vårsådd. Ur livet. Edith Forssman 37
Fjärilen. Georges Ohnet 38
Privat sjukvård. J. D-f. 39
Den rätta. Berättelse från landsbygden. (Forts.) Fanny Chrysander 39

1892:6 Mathilda Öhman. H.W. 41
Styrelsesättet i våra hem. Ellen Bergström 41
I vimlet. Hugo Samzelius 43
Små kulturbilder. Ave 44
Om lifräntor. Oskar Lundgren 45
Vårsådd. Ur livet. (Forts.) Edith Forssman 45
Teater och musik. 47
Den rätta. Berättelse från landsbygden. (Forts.) Fanny Chrysander 47

1892:7 Vid Emelie Flygare-Carléns dödsbädd. Johan Nordling 49
Minnen ur Emelie Flygare-Carléns lif. Thore Blanche 50
Vårsådd. Ur livet. (Forts. och slut) Edith Forssman 55
Teater och musik. 56

1892:8 Lilly Cadier. O.H.D. 57
Ett farligt system. Frida N.N. 58
Frihet. Alvar Sten 60
Frågan om "kvinnans valrätt" i England. I salongerna och kyrkan. Anna Fleetwood-Derby 61
Iduns panoptikon. När damerna fria. Scaevola 61
Om lifräntor. (Forts och slut) Oskar Lundgren 62
Publicistkarnevalen i Nya Cirkus den 27 februari. 63
Smånotiser för kvinnovärlden. 63
Den rätta. Berättelse från landsbygden. (Forts.) Fanny Chrysander 64

1892:9 Två konstnärinnor. Claës Lundin 65
Fosterlandskärlek, ammad i hemmet. Adolf Hellander 66
Hvartill tjäna äktenskapsförord? Germund 67
Frihet. (Forts. och slut) Alvar Sten 68
Nanna på Sköndal. Birger Schöldström 69
Frågan "fritt vivre". Finskan H. 70
Vacker hy. M. 70
Husmoderlig almanack. Mars. 71
Den rätta. Berättelse från landsbygden. (Forts.) Fanny Chrysander 71

1892:10 Maria Fredrika Smolander. S.N. 73
I kvinnofrågan. M. 75
Arkitektens hustru. Antonio de Trueba 75
Små kulturbilder. II. Ave 76
Vid barnets sjukbädd. Hanna Kamke 77
Baby. Ny svensk diflaskapparat. D:r Carl Flensburg 78
Öppet bref till Scaevola. Ingrid Gullin 79
Teater och musik. 79
Den rätta. Berättelse från landsbygden. (Forts.) Fanny Chrysander 80

1892:11 Anna Maria Lenngren. Ellen Fries 81
Syskon. Ett kapitel ur uppfostringsläran. 83
Luftslott. Elisabeth Kuylenstierna 84
Arkitektens hustru. (Forts. och slut) Antonio de Trueba 85
Det mått, hvarmed I mäten...Ett samtal med månen. D.E.B. 86
Husmödrar emellan. Två inlägg. 87
Ur notisboken. 87
Teater och musik. 87
Den rätta. Berättelse från landsbygden. (Forts.) Fanny Chrysander 88

1892:12 Vera Hjelt. Mathilda Bergendahl 89
Hemmets "försvarsförbund". Cristel 90
Misstämning. Sophie Linge 91
Den svenska kvinnan på Chicagoutställningen. 92
Konsten att "gifva middag". Herna 93
Några drag ur svenska kvinnodräktens historia. L.G.T.T-r. 94
Det mått, hvarmed I mäten...Ett samtal med månen. (Forts. och slut) D.E.B. 94
Ur notisboken. 95
Teater och musik. 95
Den rätta. Berättelse från landsbygden. (Forts. och slut) Fanny Chrysander 96

1892:13 Eleonora Charlotta Gullbrandsson, född Strussenfelt. Birger Schöldström 97
"Din pojke". Frances E. Willard 98
Tre systrar. En sannsaga. Vilma Lindhé 99
Från kvinnans arbetsfält. Studier från Stockholms horisont. IX. G. Gullberg 100
Om en furstinnegåfva och en bit svensk konsthistoria. 101
Den svenska kvinnan på Chicagoutställningen. 102
Konsten att "gifva middag". (forts. och slut) Herna 102
Ur notisboken. 103
Idealerna. C.O. Gumaelius 104

1892:14 Béatrice Véhon-Halvorsen. H.G.S. 105
Skyddsbestämmelser för kvinnliga arbetare. Gregor 106
Minns du det ännu? Lisbeth Lindemann 108
Kvinnofåfänga. Marie 108
Myndighet åt gift kvinna. 109
Tre systrar. En sannsaga. (Forts.) Vilma Lindhé 109
Ur notisboken. 111
Teater och musik. 111
Idealerna. C.O. Gumaelius 112

1892:15 Augusta Lundin. 113
Själfbehärskning. E.Z. 114
Stackars barn! I. Ludvig Roman 115
Hvem har rätt? En fråga för våra "baldrottningar". I D-f. 116
I "damernas paradis". Paristeckningar för Idun. Alvar Arfwidsson 117
Tre systrar. En sannsaga. (Forts.) Vilma Lindhé 118
Ur notisboken. 119
Teater och musik. 119
Idealerna. (forts.) C.O. Gumaelius 120

1892:16 Constance Hultin. Ellen Key 121
Våra studentskor. Ett litet bidrag till den svenska kvinnoemancipationens historia. I. S.M. 123
Våren på landet. Thore Blanche 124
Hvarför sjunga vi ej mera. 125
Tre systrar. En sannsaga. (Forts. och slut) Vilma Lindhé 126
Ur notisboken. 127
Teater och musik. 127
Idealerna. (forts.) C.O. Gumaelius 127

1892:17 Marie Pauline Åhman. Johan Nordling 129
"Små krukor har också öron". Maria Nyström 131
Sista ackordet. Hj. 131
Våra studentskor. Ett litet bidrag till den svenska kvinnoemancipationens historia. II. S.M. 132
En krona. Kalle Lycklig 132
Ordningssinne - ej ordningsmani! 133
I "dansfrågan". G-y. 134
Ur notisboken. 134
Teater och musik. 135
Idealerna. (forts.) C.O. Gumaelius 135

1892:18 Anna Pettersson-Norrie. Daniel Fallström 137
Om anordningen af våra hem. Några synpunkter. Hugo Hörlin 139
Små kulturbilder. III. Ave 139
Våra studentskor. Ett litet bidrag till den svenska kvinnoemancipationens historia. III. S.M. 140
Hans andra hustru. Arodna 142
Ur notisboken. 143
Teater och musik. 143
Idealerna. (forts.) C.O. Gumaelius 144

1892:19 Sofia Gregoria Hayden. Signe Ankarfelt 145
Barnens sysselsättning. Ellen Bergström 146
Små kulturbilder. IV. Ave 147
När grosshandlaren förlofvade sig. Elin Ameen 148
Amelia B. Edwards. 149
Tjänstebetyg. En återupptagen fråga. Lilly 149
Husmoderlig almanack. Maj. Stenia 150
Ur notisboken. 150
Teater och musik. 151
Idealerna. (forts.) C.O. Gumaelius 151
Från Iduns läsekrets. 152

1892:20 Karolina Lindström. Axel Josephsson 153
"Huslig ekonomi". 154
I "damernas paradis". Paristeckningar för Idun. II. Alvar Arfwidsson 155
Iduns panoptikon. 156
När grosshandlaren förlofvade sig. (Forts.) Elin Ameen 157
Barnens sysselsättning. (Forts. och slut) Ellen Bergström 158
Ur notisboken. 159
Teater och musik. 159
Idealerna. (forts.) C.O. Gumaelius 160

1892:21 Maria Cederschiöld. 161
Förnöjsamt sinne. Adolf Hellander 163
Rustningar. 163
En hittills okänd ungdomsdikt af Atterbom. Bernhard Risberg 164
Kvinnlig simkonst. Ett blad ur dess svenska historia. H.H. 165
När grosshandlaren förlofvade sig. (Forts.) Elin Ameen 166
Ur notisboken. 167
Teater och musik. 167
Idealerna. (forts.) C.O. Gumaelius 168

1892:22 Drottning Louise af Danmark. 169
Den barnlösa. K-a. 170
Min herre och man. Thesi Bohrn 170
Från lidandets och barmhärtighetens värld. Några Stockholmsbilder. Cecilia Bååth-Holmberg 171
En rösträttsförenings-soaré. Anna Fleetwood-Derby 172
Iduns panoptikon. 173
När grosshandlaren förlofvade sig. (Forts.) Elin Ameen 174
Kvinnlig simkonst. Ett blad ur dess svenska historia. (Forts. och slut) H.H. 174
Ur notisboken. 175
Teater och musik. 176
Idealerna. (forts.) C.O. Gumaelius 176

1892:23 Hertiginnan Anne d'Uzès. Alvar Arfwidsson 177
Ferier och öfveransträngning. H.L. Victorin 179
Från lidandets och barmhärtighetens värld. Några Stockholmsbilder. I. Cecilia Bååth-Holmberg 180
Om konsten att packa. H.F. 181
När grosshandlaren förlofvade sig. (Forts. och slut) Elin Ameen 182
Husmoderlig almanack. Juni. Stenia 183
Ur notisboken. 183
Teater och musik. 183
Idealerna. (forts.) C.O. Gumaelius 184

1892:24 Amy Segerstedt. Inèz Wigert 185
Den bildade kvinnans aflöning. I. D-f. 186
Från lidandets och barmhärtighetens värld. Några Stockholmsbilder. I. (Forts.) Cecilia Bååth-Holmberg 187
Lof! Elsa Lindberg 188
"Gamla fröknar". Reflektioner. Helena Nyblom 189
Våra svenska bär. 190
Ur notisboken. 191
Idealerna. (forts.) C.O. Gumaelius 191

1892:25 Thorborg Rappe. E.K. 193
Sabbatshvila. Ave 195
"Utan hjärta". En miniatyrbild. Hlgn. 196
Svenska folkskolans halfsekelsjubileum. H.V. 197
Iduns skollofskoloni. 198
"Gamla fröknar". Reflektioner. (forts.) Helena Nyblom 198
Ur notisboken. 199
Teater och musik. 199
Idealerna. (forts. och slut) C.O. Gumaelius 199

1892:26 Emilie Hacksell. Hertha 201
Vikten af en god början. Maina 202
I "damernas paradis". Paristeckningar för Idun. III. Alvar Arfwidsson 204
Midsommarbild från vestkusten. Elin Ameen 205
"Gamla fröknar". Reflektioner. (forts.) Helena Nyblom 205
Iduns panoptikon. 206
Ur notisboken. 207
I solsken. Utkast. Jane Gernandt 207

1892:27 Storhertiginnan Louise af Baden. 209
Vikten af en god början. (Forts. och slut) Maina 210
"Det re'n är sent". 211
Från lidandets och barmhärtighetens värld. Några Stockholmsbilder. II. Cecilia Bååth-Holmberg 212
Grön vinter. Scaevola 213
"Gamla fröknar". Reflektioner. (forts. och slut) Helena Nyblom 214
Husmoderlig almanack. Juli. Stenia 215
Ur notisboken. 215
Valeria. Novell. I.S. Turgenjeff 215

1892:28 Jane Mabel Macfie. Johan Nordling 217
Kvinnliga jurister. En revy. 219
Sen lycka. Anna Knutson 220
Damer som amatörfotografer. S.L. 221
Från lidandets och barmhärtighetens värld. Några Stockholmsbilder. II. (Forts.) Cecilia Bååth-Holmberg 222
Ur notisboken. 223
Valeria. Novell. (Forts.) I.S. Turgenjeff 223

1892:29 Bertha von Suttner. 225 Genom "bakporten". Fru Hildegard 227
På femtiotalet. Adolf Hellander 227
Vår presentbudget. Marie Landman 228
I valet. H-s L. 228
Sen lycka. (forts. och slut) Anna Knutson 229
Kvinnornas världsutställning. Signe Ankarfelt 230
Iduns panoptikon. 230
Ur notisboken. 231
Valeria. Novell. (Forts.) I.S. Turgenjeff 232

1892:30 Augusta Björkenstam, född von Schwerin. Gelo 233
De hemlösa. Ett ord till svenska mödrar. En moder 235
Hvem liknar han? Julius Weil 235
"Du får lof att hushålla". Mathilda Langlet 236
Några timmar på Skansen. Tant Ulrika 237
Fru Emmas nyckelknippa. Skiss. John Ölander 238
Från lidandets och barmhärtighetens värld. Några Stockholmsbilder. III. Cecilia Bååth-Holmberg 238
Ur notisboken. 239
Valeria. Novell. (Forts.) I.S. Turgenjeff 240

1892:31 Lotten Dorsch. Georg Nordensvan 241
Barnträdgårdar. Cristel 243
Helgelse. O.J. Bierbaum 244
Mot aftonen. Jacobine Ring 245
Från lidandets och barmhärtighetens värld. Några Stockholmsbilder. III. (Forts.) Cecilia Bååth-Holmberg 245
Från Neapel. Aurore von Qvanten 246
Ur notisboken. 247
Familjen på Annedal. Novell. Amy Palm 248

1892:32 Camilla Collet. Winterhjelm 250
Aga. Steffen 250
Onsdagssoiréen. En Marstrandsskiss. Mari Mihi 251
Uppfostra vi våra barn till själfständighet? Mathilda Langlet 252
Glöm ej blomstermissionen! E. R-y. 253
Om s.k. giftermålsannonser. Eva 254
Från Neapel. (Forts. och slut) Aurore von Qvanten 254
Från lidandets och barmhärtighetens värld. Några Stockholmsbilder. IV. (Forts.) Cecilia Bååth-Holmberg 255
Husmoderlig almanack. Augusti. 255
Ur notisboken. 256
Familjen på Annedal. Novell. (Forts.) Amy Palm 256

1892:33 Victorine Hägg. K.P. 257
Utåt gatan. Ave 258
Om advokater, advokatyr och Jules Simon. Scaevola 259
Damernas egen te-affär i London. Anna Fleetwood-Derby 260
Om giftermålsannonser. 260
I "Printemps" och "Louvre". Paristeckningar för Idun. Alvar Arfwidsson 261
Från lidandets och barmhärtighetens värld. Några Stockholmsbilder. IV. (Forts.) Cecilia Bååth-Holmberg 262
Ur notisboken. 263
Familjen på Annedal. Novell. (Forts.) Amy Palm 263
Från Iduns läsekrets. 264

1892:34 Nataly von Eschstruth. 265
Täfling i tjänstebetygsfrågan. 266
Ett kinkigt uppdrag. Skiss. Laura Fitinghoff 267
Om giftermålsannonser. 268
Från lidandets och barmhärtighetens värld. Några Stockholmsbilder. IV. (Forts. och slut) Cecilia Bååth-Holmberg 269
Iduns panoptikon. 270
Ur notisboken. 271
Familjen på Annedal. Novell. (Forts.) Amy Palm 271

1892:35 Frederique Hammarstedt, född Unge. M.M. 273
Hemmet och skolan. D:r J. Hulting 274
"Vår gata". Skiss. Georg Nordensvan 275
Mot koleran. 277
Några ord om oljemålning. S.L. 278
I en finsk bondgård. Ett vandringsminne. Vilh. Lundström 278
Ur notisboken. 279
Teater och musik. 279
Familjen på Annedal. Novell. (Forts.) Amy Palm 280

1892:36 Hilda Petersson, född Böös. Sveriges första glasetserska. Birger Schöldström 281
"Rå med dig". Ellen Bergström 283
En hemlighet. En skildring ur lifvet. S-g. 284
Kvinnornas världsutställning. Signe Ankarfelt 284
Gömda skatter - och försvunna. I. Renholm 285
Iduns skollofskoloni. Sommaren 1892. 285
Några ord om oljemålning. (Forts. och slut) S.L. 286
Sena middagsmål. H. Stolze 287
Husmoderlig almanack. September. Stenia 287
Ur notisboken. 287
Familjen på Annedal. Novell. (Forts.) Amy Palm 288

1892:37 Sigrid Elmblad, (Toivo).Birger Schöldström 289
Vårt modersmål. Adolf Hellander 291
Att skiljas...A. Noël 291
Från kvinnans arbetsfält. Studier från Stockholms horisont. X. G. Gullberg 292
Genom förnöjsamhetens glasögon. M.N. 293
Hyacinter för vinterträdgården. Blomstervän 293
Till botten? Skiss. Frou-Frou 294
Ur notisboken. 295
Familjen på Annedal. Novell. (Forts.) Amy Palm 295

1892:38 Cosima Wagner. 297
Bort med giftermålsannonserna! A.R. 299
Sport. Nutidsbild. Ave 299
Om prydandet af våra hem. I. Clementine von Braunmühl 300
Kärlek oc karantän. En sannfärdig historia för dagen. Renholm 301
Ett underbarn. Ivar Dal 302
Ur notisboken. 303
Familjen på Annedal. Novell. (Forts.) Amy Palm 304

1892:39 Fredrika Limnell. Hellen Lindgren 305
Respektera idividualiteten! Hanna Kamke 307
Att skiljas...Ring 308
Sport. Nutidsbild. (Forts. och slut) Ave 309
Om prydandet af våra hem. II. Clementine von Braunmühl 310
Ur notisboken. 311
Teater och musik. 311
Familjen på Annedal. Novell. (Forts.) Amy Palm 311

1892:40 Bertha Tammelin. Adolf Hellander 313
Hemlängtan. Ett utkast. Vilh. Lundström 314
Lexor. Skiss. Elsa Lindberg 315
Modersmål och barnajoller. En gammal far 317
Iduns panoptikon. 317
Från sakens "andra sida". C.M. 318
Ur notisboken. 319
Familjen på Annedal. Novell. (Forts.) Amy Palm 320

1892:41 Marie Röhl. 321
Konstens genius. Till Marie Röhl. Richard Bergström 322
Kvinnligheten och de akademiska studierna. M. Schmidt 323
Rivaler. Skiss. Vilma Lindhé 323
Barnens teaterbesök. G. Falke 324
Ur en moders dagbok. Inga Schenfelt 325
Den venstra handen. Jenny O. 326
Husmoderlig almanack. Oktober. Stenia 326
Lamporna och des skötsel. C.B. 326
Ur notisboken. 327
Familjen på Annedal. Novell. (Forts.) Amy Palm 328

1892:42 Isabella af Castilien. Emil Svensén 329
Rikedom. Adolf Hellender 331
Rivaler. Skiss. (Forts.) Vilma Lindhé 331
"Backfischens" rätt att vara till. En allvarlig betraktelse. Efraim Rosenius 333
Akvarellmålning. S.L. 333
Vid sjukbädden. Fr. Müller 334
Ur notisboken. 335
Teater och musik. 335
Familjen på Annedal. Novell. (Forts.) Amy Palm 336

1892:43 Alfhild Agrell. Hellen Lindgren 337
Hjärteäfventyr. Ett litet samtal, för mödrar att begrunda. Thesi Bohrn 339
Måla eller icke måla...Georg Nordensvan 340
Rivaler. Skiss. (Forts. och slut) Vilma Lindhé 342
Ur notisboken. 343
Teater och musik. 343
Familjen på Annedal. Novell. (Forts.) Amy Palm 344

1892:44 Elise Hwasser. Georg Nordensvan 345
Kvinnan och söndagen. 347
Giftermålsagenter. Herr agent Ström. I. Ave 347
Anne Charlotte Leffler di Cajanello. (Dödsruna) Hellen Lindgren 349
Bref från landet. D.S. 350
Från farmors ungdom. Claës Lundin 351
Från kvinnornas arbetsfält. Studier från Stockholms horisont. Konstnärinnor. XI. G. Gullberg 351

1892:45 Från svenska damkomitén för Chicagoutställningen. Ellen Ankarsvärd, Thorborg Rappe 353
Att skrifva dagbok. Efraim Rosenius 354
Värdinnan. Mina 355
Blommor. Helena Nyblom 356
Från veliocipeden. Alf. 357
Ur notisboken. 358
Vid sjukbädden. (Forts. och slut) Fr. Müller 359
Teater och musik. 359
Bara en bonne. Cecilia Bååth-Holmberg 360

1892:46 Wilhelmina Strandberg. H.L. Victorin 361
Med egna ögon! Laura Fittinghoff 363
Blott för roskull. Sigrid Elmblad (Toivo) 363
Skol-skvaller. J. F-lm. 364
Blommor. (Forts.) Helena Nyblom 365
Iduns julklappsbasar. 365
Från farmors ungdom. II. Claës Lundin 366
Husmoderlig almanack. November. Stenia 367
Ur notisboken. 367
Teater och musik. 367
Bara en bonne. (Forts. och slut) Cecilia Bååth-Holmberg 368

1892:47 Sophie Hermansson. H.H. 369
Gifermålsagenter. Herr agent Ström. II. Ave 371
Sonja Kovalevsky. A.C. Leffler-Cajanello 372
Iduns julklappsbasar. 373
Att skrifva dagbok. Johanne 374
Blommor. (Forts.) Helena Nyblom 374
Ur notisboken. 375
Teater och musik. 375
Efterskörd. Berättelse. Vilma Lindhé 375
Från Iduns läsekrets. 376

1892:48 Augusta Wästfelt. E.F. 377
I "skvallerfrågan". Florentin 378
Från farmors ungdom. III. Claës Lundin 379
Om pianoklink. Efraim Rosenius 380
De svenska kvinnornas Chicagoutställning. 381
Mormors vantar. Cristel 381
Iduns julklappsbasar. 382
Blommor. (Forts.) Helena Nyblom 382
Ur notisboken. 383
Teater och musik. 383
Efterskörd. Berättelse. (Forts.) Vilma Lindhé 384

1892:49 Carolina Harrison. Signe Ankarfelt 385
Arbetsbrist. Mathilda Langlet 386
Gifermålsagenter. Sockenskräddaren. III. Ave 387
"Glädjebringare". Mathilda Roos 387
Julfrid. Maja Bernhardsdotter 388
På Börsen. En vandring genom utställningen och basaren till förmån för de svenska kvinnornas Chicagoutställning. Ruskin 389
Svenska villan och dess mästare. 392
Iduns julklappsbasar. 392
Från farmors ungdom. IV. Claës Lundin 393
Husmoderlig almanack. December. Stenia 394
Blommor. (Forts. och slut) Helena Nyblom 394
Ur notisboken. 394
Teater och musik. 395
Efterskörd. Berättelse. (Forts.) Vilma Lindhé 395

1892:50 Två målarinnor. Ellen Jolin och Emma Löwstädt-Chadwick. Claës Lundin 397
Kvinnliga eröfringar. 398
Gifermål. Marianna 399
Kom och köp! Belzasar 401
Att bekänna sin ålder. Tant Ann 401
Iduns julklappsbasar. 401
Husmodern och drickspengarne. Vera 402
Ur notisboken. 402
Teater och musik. 403
Litteratur. 403
Efterskörd. Berättelse. (Forts.) Vilma Lindhé 404

1892:51 Julsång. Anna Knutson 405
Smittstoff. Ave 406
Då svanerna kommo. Skiss. Selma Lagerlöf 407
När löfven falla. Mathilda Langlet 410
Kamrerns änka. Elin Ameen 411
Bakläxan. Skiss. Anna Wahlenberg 412
Nattrocken. Berättelse. Mathilda Roos 415
Den gamlas jul. Lea 417
Barnafrid. Ellen Key 418
På en järnvägsresa. Amanda Kerfstedt 419
En liten tafvla. Georg Nordensvan 420
Dorrit. I. Johan Nordling 421
En kvinnobild från 1700-talet Ellen Bergström 423
Omvändelse. Sigrid Elmblad (Toivo) 424
Såpbubblor. Helena Nyblom 425
Ett sommarhem. Verklighetsskildring från Norge. Wilma Lindhé 427
Små orsaker. Skiss. Ernst Lundquist 429
I gamla hemmet. En julbild. Snorre 431
En bröllopsresa. Cecilia Bååth-Holmberg 432
I kapellet. Vilh. Lundström 434
Vår svenska fana. 435

1892:52 Amelie Wiedberg. 437
Kuli-konkurrens bland kvinnorna. Efraim Rosenius 440
Julstämning. Maria Nyström 440
Slakt på landet. H. 441
I julmarknaden. -er. 441
Från farmors ungdom. V. Claës Lundin 442
Ur notisboken. 4443
Teater och musik. 443
Efterskörd. Berättelse. (Forts.) Vilma Lindhé 443

1892:53 Torka tårarne! Gurli Linder 445 Från farmors ungdom. VI. Claës Lundin 446
Apropos. "Kärlekssagan på Björkeberga". Georg Nordensvan 447 Efterskörd. Berättelse. (Forts. och slut) Vilma Lindhé 448

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen