Göteborgs universitetsbibliotek: Idun 1891

Idun 1891

1891:Innehåll Innehållsförteckning 1891

1891:1 Drottning Lovisa af Sverige och Norge. Ett tjuguårsminne. Cecilia Holmberg 1
Nyårsnatt. L.A.A. 3
Nyårsönskan. Ave 3
"Husets hjärta". 4
Zam. En konstnärshistoria. Henning Berger 5
Husmoderns räkenskaper. Wia 6
"Eucalyptus globulus". Ett reseminne. E. 6
Fågel Fenix. Berättelse. Mathilda Lönnberg 7

1891:2 Amanda Kerfstedt. Laura Fitinghoff 9
"Barnet är mannens fader." Hanna Kamke 10
Kvinnorna och fiolen. 13
En damernas riddare. Birger Schöldström 13
Drottning Lovisa av Sverige och Norge. Cecilia Holmberg f. Bååth 14
Teater och musik. 15
Fågel Fenix. Berättelse. (forts.) Mathilda Lönnberg 15

1891:3 Augusta Öhrström. 17
Slädparti. Daniel Fallström 18
Oförgätliga ord. Ett minne. Mathilda Roos 18
Guvernanten. Cecilia Milow 19
Damerna bjude upp! 20
Ur spåret. Skiss. Richard Melander 21
Leo Tolstois "Kreuzer-Sonaten". Öppet bref till "Augustus" från Ave 21
Smånotiser från kvinnovärlden. 23
Teater och musik. 23
Fågel Fenix. Berättelse. (forts.) Mathilda Lönnberg 23

1891:4 Laura Netzel. 25
Kvinnan och kreditsystemet. Inga Schenfelt 26
Morgonen. Visa vid piano. 28
Ur spåret. Skiss. (forts.) Richard Melander 30
Att imitera glasmålning. E.B. 31
Smånotiser från kvinnovärlden. 31
Teater och musik. 31
Fågel Fenix. Berättelse. (forts.) Mathilda Lönnberg 32

1891:5 Johanna Hägg. -rx. 33
I lifvets strid. Charlotte Lindholm 34
Om mässlingen och dess behandling. Doktor X 34
Från heden. Skiss. Elena 35
Litet om blomsterkultur i boningsrum. H.A. 36
Iduns panoptikon. Scaevola 36
Små ovanor. Hanna Kamke 37
Ur spåret. Skiss. (forts.) Richard Melander 37
Smånotiser från kvinnovärlden. 39
Teater och musik. 39
Fågel Fenix. Berättelse. (forts.) Mathilda Lönnberg 39

1891:6 Elna Hansson. "Lundakvinnan". Ebon Hoi 41
Hvad vi tala om borta och hemma. 42
Ett bal-intermezzo. A. Noël 43
Från antikens kvinnovärld. I. Vilh. Lundström 44
Olivia Nordqvist. 45
En praktisk skridskodräkt. 45
Lifselexir?! Laura Fittinghoff 46
Ur spåret. Skiss. (forts. och slut) Richard Melander 46
Drifning af miniatyrrosor. M. 47
Smånotiser från kvinnovärlden. 47
Teater och musik. 47
Fågel Fenix. Berättelse. (forts.) Mathilda Lönnberg 48

1891:7 Ottilia Runsten. Mathilda Roos 49
I kälkbacken. V.E. Hollander 50
Hedersskulder. Ave 51
Vår Betty. Skiss. Elin Ameen 52
Om reformer i kvinnodräkten. Gurli L-r. 52
Sonja Kowalewski. 53
Ett bal-intermezzo. (forts. och slut) A. Noël 54
Liten efterskörd. Från svenska skaldinnors blomparterr. I. Birger Schöldström 55
Smånotiser från kvinnovärlden. 55
Teater och musik. 55
Fågel Fenix. Berättelse. (forts.) Mathilda Lönnberg 56

1891:8 Drottning Elisabet af Rumänien. "Carmen Sylva". -k. 57
När barnen växa ifrån oss. Mathilda Langlet 59
Plikt? Skiss. Elena 60
Hustruns rättsliga ställning enligt nu gällande lag. J. N-g. 60
Vår Betty. skiss. (forts. och slut) Elin Ameen 61
Vissnade kransar. Aurore Lundqvist 62
Smånotiser från kvinnovärlden. 62
Teater och musik. 63
Fågel Fenix. Berättelse. (forts.) Mathilda Lönnberg 63

1891:9 Mathilda Taube. H.G.S. 64
Ett förslag i en viktig fråga. Till alla husmödrar. Axel B. 67
Fru Anna Bugge Wicksell. 67
Brudgummen. Furst D. Galitzin-Murawlin 68
F.T. Borg. Kvinnans förkämpe i svenska riksdagen. H.L.V. 69
En kopp kaffe! 70
Smånotiser från kvinnovärlden. 71
Teater och musik. 71
Fågel Fenix. Berättelse. (forts.) Mathilda Lönnberg 72

1891:10 Elisabeth Kallstenius. Stenia. 73
Den unga moderns dagbok. Stenia 75
I forna dagar. Mathilda Langlet 76
Iduns panoptikon. Scaevola 76
Linneskåpet och dess vård. Frida N.N. 77
Från antikens kvinnovärld. II. Vilh. Lundström 78
Smånotiser från kvinnovärlden. 79
Teater och musik. 79
Fågel Fenix. Berättelse. (forts.) Mathilda Lönnberg 80

1891:11 Hedda Cronius. Mathilda Roos 81
Fru Ulrika. A.N. 82
Våra hem och deras möblering. Cecilia Waern 83
I forna dagar. IV. Mathilda Langlet 85
Teresa Carrenno. 85
Linneskåpet och dess vård. (forts. och slut) Frida N.N. 86
Smånotiser från kvinnovärlden. 86
Teater och musik. 87
Fågel Fenix. Berättelse. (forts.) Mathilda Lönnberg 88

1891:12 Jenny Lind-Goldschmidt. 89
En fråga bland de många. Ave 92
En vinterpoet. Tor Hedberg 93
Ett möte af "Föreningen för hygienisk och konstnärlig klädedräkt" i London. Anna Fleetwood-Derby 94
Smånotiser från kvinnovärlden. 95
Teater och musik. 95
Fågel Fenix. Berättelse. (forts. och slut) Mathilda Lönnberg 96

1891:13 Marie Louise Vestman. Ldh. 97
Om nöjena i hemmet. Maria Nyström 98
En påskafton. Sune Folkeson 100
Modern erotik. Några bagateller i ett vidlyftigt ämne. Alvar Arfwidsson 102
Påskgröten, påskriset och påskäggen. Moster Greta 102
Smånotiser från kvinnovärlden. 103
Teater och musik. 103
En vinterpoet. (forts.) Tor Hedberg 104

1891:14 Anna Lisa Hwasser-Engelbrecht. J. N-g. 105
Friska barnkamrar. Ingrid Gullin 106
"Iduns skollofskoloni". Redaktionen 107
Från antikens kvinnovärld. III. Vilh. Lundström 107
En vinterpoet. (forts. och slut) Tor Hedberg 108
Torparen och gässen. Leo Tolstoi 110
Husmoderlig almanack. 110
Modern erotik. Några bagateller i ett vidlyftigt ämne. II. Alvar Arfwidsson 110
Teater och musik. 111
Loretos madonna. Hilda Hintze 112

1891:15 Prinsessan Louise af Danmark. 113
En mörk fläck. Ave 114
Våra hem och deras möblering. Cecilia Waern 114
En gammal dansfru. S:t Germain 116
Modern erotik. Några bagateller i ett vidlyftigt ämne. III. Alvar Arfwidsson 116
En afton i Kvinnoklubben. J. N-g. 117
Något om tidsindelning. Hanna Kamke 118
Enhvar sin egen paraplymakare. Xandra J. 118
Förgyllning och bronsering. E.B. 119
Smånotiser från kvinnovärlden. 119
Teater och musik. 119
Loretos madonna. (forts.) Hilda Hintze 120

1891:16 Velly Velander. R.B. 121
Våra "herrar" söner och "fröknar" döttrar. Ett varningens ord. Hanna Kamke 123
Liten efterskörd från svenska skaldinnors blomparterr. II. Birger Schöldström 124
Åskledare. Ib 125
Josefine Gullberg 125
"Det var en dröm". 126
Tiden är inne. Några ord om våra krukväxters omplantering. Viola 127
Smånotiser från kvinnovärlden. 127
Teater och musik. 127
Loretos madonna. (forts.) Hilda Hintze 128

1891:17 Ingeborg Petrelli. J. N-g. 129
Svarta ådror. Anna Knutson 130
Domarens löfte. Ave 130
I forna dagar. VII. Mathilda Langlet 132
"Hjälpredor". J.K. 133
"I pigflyttningen". Matte Brm 134
Teater och musik. 135
Loretos madonna. (forts.) Hilda Hintze 136

1891:18 Alice Bonthron. Amanda Leffler 137
Till Amaryllis. Fritz Östenson 138
Moderna kvinnosjukdomar. 139
Vår. Stämningsbild af John En 140
"Framtidsdräktens" basar. Anna Fleetwood-Derby 141
Husmoderlig almanack. Maj. Stenia 141
Vårkriget mot malen. D-y. 142
Smånotiser från kvinnovärlden. 142
Litteratur. 143
Teater och musik. 143
Loretos madonna. (forts.) Hilda Hintze 143

1891:19 Storfurstinnan Olga Feodorowa af Ryssland. 145
Hedda Elisabeth Bergwall. (Nekrolog) K.G.K. 146
Till kontinenten. Ett par praktiska vinkar. G. 147
Ett minne! Skiss. Albrekt Segerstedt 148
Smånotiser från kvinnovärlden. 150
Ett gifvet resultat. Skiss. Dolly Roon 150
Liten efterskörd från svenska skaldinnors blomparterr. III. Birger Schöldström 151
Loretos madonna. (forts.) Hilda Hintze 152

1891:20 Leonilda Sjöström. J. N-g. 153
Kvinnans intressen vid 1891 års riksdag. 154
Ett gifvet resultat. Skiss. (forts. och slut) Dolly Roon 155
I forna dagar. VIII. Mathilda Langlet 156
Förbiskymtande skuggor ur förra seklets kvinnovärld. I. Birger Schöldström 157
Om hem och skola. Laura Fittinghoff 157
Några praktiska vinkar för utstyrseln. R.W. 158
Mottagningsdagar. A.a.T. 159
Litteratur. 159
Teater och musik. 159
Loretos madonna. (forts.) Hilda Hintze 160

1891:21 Gustafva Nisbeth. 161
Kvinnans intressen vid 1891 års riksdag. II. 162
Et bref. Algot Sandberg 163
När barnen växa ifrån oss. Mathilda Langlet 164
Den nya tjänarinnan. Skiss. Ib 164
Kvinliga turister. Christel 166
Loretos madonna. (forts.) Hilda Hintze 167

1891:22 Josephine Varenius. F.A. Wingborg 169
En bal. Gurli 170
Umgänget med naturen. M.N. 170
Teori och praktik. Aurore Lundqvist 171
Förbiskymtande skuggor ur förra seklets kvinnovärld. II. Birger Schöldström 172
Stark såsom döden. E. 173
Husmoderlig almanack. Juni. Stenia 174
Nya moder och "magasins de nouveautés". Några anteckningar från Paris. Cecilia Waern 174
Smånotiser från kvinnovärlden. 175
Teater och musik. 175
Loretos madonna. (forts.) Hilda Hintze 176

1891:23 Selma Lagerlöf. -n-s. 177
Medan vinden blåser. -e-n. 179
En engelsk flickpension. -tz. 180
Stark såsom döden. (forts. och slut) E. 181
Att bereda fjäder och tagel till sängkläder. Reggy 182
Litteratur. 183
Teater och musik. 183
Loretos madonna. (forts.) Hilda Hintze 183

1891:24 Maria Anderson. Stiftarinnan till Mariahemmet å Restad. 185
Stanzer. Daniel Fallström 186
Vår "nervösa" tid. Mathilda Langlet 187
Inför främmande ögon. H.L. Victorin 188
Eldtrollet. Anna Wahlenberg 189
En engelsk flickpension. -tz. 190
Smånotiser från kvinnovärlden. 191
Loretos madonna. (forts. och slut) Hilda Hintze 191

1891:25 Elfrida Andrée. 193
Till de små kolonisterna å Iduns skollofskoloni. Octavio Beer 194
Damer på velociped. J.N-g. 194
Ideal. El-th. 195
Förbiskymtande skuggor ur förra seklets kvinnovärld. III. Birger Schöldström 196
Nornan. 197
Hvarför äro våra flickor så opraktiska? H.H. 197
Canituccia. Novell. Matilde Serao 198
Smånotiser från kvinnovärlden. 199
Småstadslif. C.O. Gumaelius 199

1891:26 Från utställningarna i Göteborg. I. Svensk konstslöjdutställning. 201
Landvinning. S.M. 203
På frälsningsestraden. Vilh. Lundström 204
Husmoderlig almanack. Juli. Stenia 205
Förnöjsamhet. Mathilda Langlet 205
Canituccia. Novell. (forts. och slut) Matilde Serao 206
Småstadslif. (forts.) C.O. Gumaelius 207

1891:27 Från utställningarna i Göteborg. II. "Handarbetets vänners" utställning. J. N-g. 209
Från kvinnans arbetsfält. III. G. Gullberg 211
I torget. Ina von Stockenstrand 212
Nääs. J.B. 214
Förbjuden frukt. Skiss. M...e. 214
Grefvinnan Tesins kokbok. S:t Germain 215
Småstadslif. (forts.) C.O. Gumaelius 216

1891:28 Från utställningarna i Göteborg. III. De kvinliga artisterna på "Valand". J. N-g. 217
Sommarkväll. Rudolf Svensén 220
Just nu. Ett ord i sommarvärmen till mödrar och döttrar. H.H. 220
Förbjuden frukt. Skiss. (forts.) M...e. 221
Frureformen. Direktorskan 222
Nääs. (forts. och slut) J.B. 223
Småstadslif. (forts.) C.O. Gumaelius 223
Från Iduns läsekrets. 224

1891:29 A madame Sadi Carnot. 225
På släktfåfängans altare. van Nord 226
Vindkast. Skiss. Elisabeth Kuylenstierna 227
Från kvinnans arbetsfält. IV. G. Gullberg 228
Förbjuden frukt. Skiss. (forts.) M...e. 230
"Tag arbete med dig!" Emma H-n. 231
Smånotiser från kvinnovärlden. 232
Småstadslif. (forts.) C.O. Gumaelius 232

1891:30 Henry Gréville. Clamo 233
Det gamla malboet. Ave 234
Från kvinnans arbetsfält. V. G. Gullberg 235
Hélèn Vacarescu. 236
När Siggan skulle sköta hushållet. Skiss. Alvar Sten 236
Svensk matgeografi. Karl Benzon 238
Förbjuden frukt. Skiss. (forts. och slut) M...e. 239
Smånotiser från kvinnovärlden. 239
Småstadslif. (forts.) C.O. Gumaelius 240

1891:31 Louise och Oliva Bergklint. J. F-m. 241
Barndomsintryck. H.G. 242
Våra vänner. Helena Nyblom 243
På frälsningsestraden. Vilh. Lundström 243
Förbiskymtande skuggor ur förra seklets kvinnovärld. IV. Birger Schöldström 245
Kvinnoarbetet på industriutställningen i Göteborg. Scaevola 246
Svensk matgeografi. (forts. och slut) Karl Benzon 247
Husmoderlig almanack. Augusti. Stenia 247
Smånotiser från kvinnovärlden. 247
Småstadslif. (forts.) C.O. Gumaelius 247
Från Iduns läsekrets. 248

1891:32 Agnes Kjellberg. Karl Wåhlin 249
Unga hem. A.W. 250
Vår grefvinna. Ave 251
Huru "vildarne" uppfostra sina barn. 253
Kvinnoarbetet på industriutställningen i Göteborg. II. Scaevola 253
Våra vänner. (forts.) Helena Nyblom 254
Något om dagböcker. G.Å. 255
Smånotiser från kvinnovärlden. 256
Småstadslif. (forts.) C.O. Gumaelius 256

1891:33 Ida Ericson, född Koch. 257
Fördom. Ingrid Gullin 259
Ett försäkringsbolag för kvinnor och barn. 259
Vid sanatoriet. Skiss. K.O.S. 260
Från kvinnans arbetsfält. VI. G. Gullberg 261
Smånotiser från kvinnovärlden. 263
Småstadslif. (forts. och slut) C.O. Gumaelius 263

1891:34 Zelia Trebelli. Gustaf Gullberg 265
Lifsmål. A.L.B. 267
Den gamla soffkudden. Skiss. Amy B. 268
Liten efterskörd från svenska skaldinnors blomparterr. IV. Birger Schöldsröm 269
Våra vänner. (forts.) Helena Nyblom 270
Teater och musik. 271
Vid pensionen. Channáh 217
Från Iduns läsekrets. 272

1891:35 Johanna Henrika Hallberg. 273
Öresund. Anna A. 274
Styfmödrar. Ada 274
Några fruntimmersminnen. I. Upptecknade af En gammal pennfäktare 275
Valsen. -n. 277
Husmoderlig almanack. Stenia 278
Våra vänner. (forts. och slut) Helena Nyblom 279
Vid pensionen. (forts.) Channáh 280

1891:36 Claude Vignon. (Madame Maurice Rouver) Renholm 281
Skola eller hem? M.N. 282
Vid älsklingens sjukbädd. Skiss. A. Hill 283
Apropos senaste simpromotionen för damer. H.H. 284
Löneförhöjningen. C.O.G. 285
Efterplock från industriutställningen i Göteborg. Scaevola 286
Teater och musik. 287
Smånotiser från kvinnovärlden. 287
Vid pensionen. (forts.) Channáh 288

1891:37 Drottning Margherita af Italien. J. A-st. 289
Carl Snolsky, 1841-1891. Daniel Fallström 290
Föresatser. H-s L. 290
Iduns skollofskoloni sommaren 1891. 291
Löneförhöjningen. (forts. och slut) C.O.G. 292
Efterplock från industriutställningen i Göteborg. (forts. och slut) Scaevola 291
Apropos senaste simpromotionen för damer. (forts. och slut) H.H. 294
Några anvisningar för konservering och anrättning af svamp. Fanny -g. 295
Smånotiser från kvinnovärlden. 296
Teater och musik. 296
Vid pensionen. (forts.) Channáh 296

1891:38 Claude Gérard. (Aurore Ljungstedt) Birger Schöldström 297
Några allvarsord för dagen. -l-n. 298
Styfdottern. Amanda Leffler 299
"Stämningsmänniskor". Ave 300
Ännu några ord om drottning Margherita. G-g N. 302
Hon har icke glömt det. J.C. de Dos 302
Smånotiser från kvinnovärlden. 303
Teater och musik. 303
Vid pensionen. (forts.) Channáh 304

1891:39 Lotten Seelig. Johan Nordling 305
Några tankar fån sommarnöjet. -l-n. 307
En utrednig. Ave 308
Tredje ringen. Skiss. Adolf Hellander 309
Om kvinnogymnastiken i Finland. Fack. 310
Till harsäsongen. Stenia 311
Iduns frågor, satta i rim. Snorre 311
Teater och musik. 311
Vid pensionen. (forts.) Channáh 312

1891:40 Mrs Potter-Palmer. 313
Två par. Emil Schiött 314
Från kvinnans arbetsfält. VII. G. Gullberg 314
Brännsår. Elisabeth Kuylenstierna 315
Ett skönhetsmedel. Gudrun 316
Theodor Körners brud. Birger Schöldström 316
Små bilder ur lifvet. -l-n. 317
Husmoderlig almanack. Oktober. Stenia 318
Smånotiser från kvinnovärlden. 319
Teater och musik. 319
Vid pensionen. (forts.) Channáh 319

1891:41 Den heliga Birgitta. Ellen Fries 321
Sancta Birgitta, 1391-1891. Daniel Fallström 323
Kvinnor och politik. Adolf Hellander 323
Huru ämna parisiskorna klä sig i vinter? Alvar Arfwidsson 324
Förbiskymtande skuggor ur förra seklets kvinnovärld. V. Birger Schöldström 325
Till Snorre. Anna Lisa 325
"Om kvinnogymnastiken i Finland". Gymnast 326
Vilddrufvan. John Johnson 326
Litteratur. 327
Smånotiser från kvinnovärlden. 327
Teater och musik. 327
I en vrå af världen. Cecilia Bååth-Holmberg 328

1891:42 Hedvig Charlotta Winterhjelm. Birger Schöldström 329
Iduns tvåhundrade nummer. 323
Romanen eller lifvet? Några ord i äktenskapskapitlet. Ellen Bergström (-l-n.) 331
Att dö. Wilma Lindhé 333
Skola eller hem? G.L. 335
Teater och musik. 335
I en vrå af världen. (forts.) Cecilia Bååth-Holmberg 336

1891:43 Aurore Karamzine. Matilda Bergendahl 237
Det mål, där "allt är nådt". Hilda Myhrman 338
Hester Mac Lellen. Herna 339
Från Finland. Minnen och intryck. Vilh. Lundström 340
Vilddrufvan. (forts. och slut) John Johnson 341
Svar till Anna Lisa. Snorre 342
Skona barnens ögon. 343
Smånotiser från kvinnovärlden. 343
Teater och musik. 344
I en vrå af världen. (forts.) Cecilia Bååth-Holmberg 344

1891:44 Ellen Key. Hellen Lindgren 345
Missionären. Sophie Linge 346
Modern barnets första lärarinna. J.P. Malmberg 347
Ur "Gösta Berlings saga". Selma Lagerlöf 348
I "frågefrågan". D.S. 350
Förgyllning på glas och dithörande målning. E.B. 350
Smånotiser från kvinnovärlden. 351
Teater och musik. 351
I en vrå af världen. (forts.) Cecilia Bååth-Holmberg 351

1891:45 Maria Feodorowna. Kejsarinna af Ryssland. 353
Förr och nu. Snorre 354
Modern barnets första lärarinna. (forts. och slut) J.P. Malmberg 354
Maggan. Studie från norska Lappland. Hugo Samzelius 355
En utfärd med fattiggummor. Anna Fleetwood-Derby 356
Indiskreta frågor. Adolf Hellander 357
Några fruntimmersminnen. II. Upptecknade af En gammal pennfäktare 357
Husmoderlig almanack. November. Stenia 356
Genmäle i gymnastikfrågan. Mathilda Asp (Fack.) 359
Smånotiser från kvinnovärlden. 359
Teater och musik. 359
I en vrå af världen. (forts.) Cecilia Bååth-Holmberg 360

1891:46 Helena Grafström, född Franzén. H.-k. 361
Vilja är att kunna. Ulla 362
Biblioteket i hemmet. Ellen Bergström 362
Granrismor. Amalia Fahlstedt 363
Höra våra små? 364
Iduns julklappsbazar. 364
Drottning Charlotta af Würtemburg. 365
Några fruntimmersminnen. II. (forts.) Upptecknade af En gammal pennfäktare 365
Hvarje husmor sin egen skärslipare. W. Oldenburg 366
Smånotiser från kvinnovärlden. 367
Teater och musik. 367
I en vrå af världen. (forts.) Cecilia Bååth-Holmberg 367
Från Iduns läsekrets. E.B. 368
1891:47 Anna Sandström. (Uffe). Hellen Lindgren 369
Förbi. Sophie Linge 370
En weddingtrip. Skiss. Ebba Lundstedt 371
Julklappar. Frida N.N. 372
Ett stort godt. Laura Fitinghoff 373
Iduns julklappsbazar. 374
Fåfänga och hjärtlöshet. 374
Ode till kokkonstens lof. Enia 375
Smånotiser från kvinnovärlden. 375
Teater och musik. 375
I en vrå af världen. (forts.) Cecilia Bååth-Holmberg 376

1891:48 Carolina Östberg. H.G.S. 377
Från kvinnans arbetsfält. VIII. G. Gullberg 379
Vårt gamla bord. Maria Nyström 380
Julgranar. N.K.S. 380
Något om tvätt och tvättanstalter. Mathilda Langlet 381
På frälsningsestraden. III. Wilh. Lundström 381
Bara en liten huskur. Elisabet Ström 383
Smånotiser från kvinnovärlden. 383
Teater och musik. 383
I en vrå af världen. (forts.) Cecilia Bååth-Holmberg 384

1891:49 Wilhelmina Hierta. 385
En kvinnas värld. Elena 387
Sjukbesök. Fanny Chrysander 387
Behagets gåfva. 388
Iduns julklappsbazar. 389
Vid köksspiseln. Herna 390
Husmoderlig almanack. December. Stenia 390
Barnens julglädje. En barnavän 391
Steriliserad mjölk. V. Nauckhoff 391
Teater och musik. 391
I en vrå af världen. (forts.) Cecilia Bååth-Holmberg 392

1891:50 Nicoline Luplau, född Monrad. Ave 393
"Store bror". Sophie Linge 395
Artighet. Ellen Bergström 395
Piano. Amanda Fahlstedt 396
Kvinliga telegrafister. En f.d. telegrafist 397
Sjukbesök. (forts. och slut) Fanny Chrysander 397
Iduns julklappsbazar. 398
Teater och musik. 399
I en vrå af världen. (forts.) Cecilia Bååth-Holmberg 399

1891:51 Vilma Lindhé. 401
Efter afskedet. E.N. Söderberg 402
Blind moderskärlek. 402
Från Finland. Minnen och intryck. II. Vilh. Lundström 403
En promenad i julmarknaden. 404
Iduns panoptikon. Scaevola 405
Iduns julklappsbazar. 406
Teater och musik. 407
Ny litteratur. 407
Förr och nu. Skiss. R. E-m. 408

1891:52 Julnummer Konungahusets yngste. 409
Julkväde till kvinnan. Frithiof Holmgren 410
Betlehemsstjärnan. K.A. Hagström 411
Tant Lovas juldag. Elin Ameen 411
Gamla konsulinnans julbref. Ave 414
I skogen. Kristian Winterhjelm 415
Julstök och julklappar. Mathilda Langlet 416
Den första snön. Daniel Fallström 417
Att taga och att gifva. Helena Nyblom 418
Pastorskans stora middag. Skiss. Anna Wahlenberg 419
Fågelbo. Johan Nordling 421
Martin skoflickaren. Charlotte Lindholm 422
Sommarferier. Vilma Lindhé 424
Ett intryck från Eugeniahemmet. Mathilda Roos 425
Helsning. Ernst Beckman 427
Efter femton år. Cecilia Bååth-Holmberg 427
En spelmanshistoria. Selma Lagerlöf 428
Småttingar. Amalia Fahlstedt 430
Julafton i Rom. Georg Nordensvan 431
Ett julkalas. Snorre 432
Julstämning. Elfrida Andrée 433
Vesuvius. V.E. Öman 434
Gamla mormor. Adolf Hellander 435
Till kvinnan i de svenska hemmen! Frithiof Hellberg 436

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen