Göteborgs universitetsbibliotek: Idun 1890

Idun 1890

1890:Innehåll Innehållsförteckning 1890

1890:1 Fredrika Bremer. 1
Se, dagen har grytt! C.V. Modin 2
Ett arbetsfält. Eve 3
I forna dagar. I. Mathilda Langlet 4
Disig luft. Skiss. Hlgn 5
Liljekonvaljer och hyacinter. Viola 6
Ur näsdukens historia. 6
En ouppgjord räkning. Sune Folkeson 7
Från Iduns läsekrets. 8

1890:2 Agathe Backer-Gröndahl. 13
Till Finlands mödrar. Zacharias Topelius 14
"Ingen af döttrarna vill stanna i hemet". Ave 14
Farlig lek. Skiss. Elisabeth Kuylenstierna 15
"Koka med gas!" 16
En ouppgjord räkning. (forts.) Sune Folkeson 17

1890:3 Enkekejsarinnan Augusta af Tyskland. Otto Sjögren 21
Tvänne öden. Mathilda Langlet 22
Den unga hustrun i äktenskapet. 23
Om god musik och dålig musik...Ett litet kåseri för damerna. Karl Benzon 23
Xantippa. Ida Boy-Ed. 24
Iduns panoptikon. 25
Förlofvadt folk. Hans Stolte 25
Om ordningen i hushållet. 26
En ouppgjord räkning. (forts.) Sune Folkeson 27
Från Iduns läsekrets. 28

1890:4 Louise Flodin. 33
Vårt umgänge. K.A. Hagström 34
I forna dagar. II. Mathilda Langlet 35
Allt i sin rätta tid. Jenny Neumann 36
Föräldrar och barn. Lola 37
"Min dotter". Grotesk. John Johnson 38
Teater och musik. 39
En ouppgjord räkning. (forts. och slut) Sune Folkeson 39

1890:5 Lea Ahlborn. Johan Nordling 45
Ett ord. Ave 47
En vintermorgon i Paris hallar. Några studier från franska kökets förrum. Alvar Arfwidsson 48
Att hembrygga godt öl och svagdricka. Prestfrun 49
Vår söndagseftermiddagsklubb. M.N. 49
Smånotiser från kvinnovärlden. 50
Slarfherrskap. (Ur Alphonse Daudet's "Les femmes d'Artistes") 51

1890:6 Josefina Wettergrund. (Lea.) Birger Schöldström 57
Onda tungor. E.G. Feld 59
En vintermorgon i Paris hallar. Några studier från franska kökets förrum. (forts. och slut) Alvar Arfwidsson 60
Om en god och prydlig bädd. Ebon Hoi 60
Maria Mitchell. 60
Iduns månadsrevy. Otto Sjögren 61
April i febuari. Daniel F-m. 62
Teater och musik. 62
Besegrad. Elisabeth Kuylenstierna 63

1890:7 Hilda Petrini. Gunnar Haegerstolpe 69
När "mammas älskling" blifvit stor. Janne. 70
I kåsösen. Skiss. Maria Haquin 71
Bör den kvinliga äktenskapsåldern höjas? Hr F.T. Borgs motion i första kammaren. 72
Mat och matlagning. O.H.D. 72
Från läkarens mottagningsrum. Helsovännen 73
Besegrad. (forts. och slut) Elisabeth Kuylenstierna 74

1890:8 Lina Nordwall. 81
En moders bild. Fyra sånger. I. Charlotte Lindholm 82
"Tala med din hustru". J. Bayer 83
Våra hvardagsrum. 83
I forna dagar. III. Mathilda Langlet 84
Bör den kvinliga äktenskapsåldern höjas? Hr F.T. Borgs motion i första kammaren. (forts. och slut) 85
Husapotek. D:r -d. 85
Teater och musik. 86
"Bildning". En berättelse från Skåne. Jane Gernandt 86

1890:9 Dina Edling. 93
En moders bild. Fyra sånger. II. Charlotte Lindholm 94
Den unga kvinnans plikter under förlofningstiden. Nina 94
I forna dagar. III. (forts.) Mathilda Langlet 96
Om hembakning. Leonore 96
Egnar sig apotekaryrket för kvinnan? 97
Teater och musik. 98
"Bildning". En berättelse från Skåne. (forts.) Jane Gernandt 98

1890:10 Martina Bergman Österberg. Blenda 105
En moders bild. Fyra sånger. III. Charlotte Lindholm 107
Indirekte. I. Ave 107
De smås nerver. 108
I forna dagar. III. (forts. och slut) Mathilda Langlet 109
Iduns månadsrevy. 109
Våra döttrars vänskapsförbindelser. 110
"Bildning". En berättelse från Skåne. (forts.) Jane Gernandt 110

1890:11 Lotten Wennberg. Toto 117
Indirekte. I (slut från föreg. n:r.) Ave 118
Moder och smak. Helena Nyblom 119
Agathe Hithier. Pontonnié Pierre 120
Nellie Bly. 121
Ett nationalminne och en Beatriceutställning. 121
"Bildning". En berättelse från Skåne. (forts. och slut) Jane Gernandt 122

1890:12 Hilda Dalman. 129
En moders bild. Fyra sånger. IV. Charlotte Lindholm 130
Till unga mödrar, varande eller blifvande. Elna Tenow 131
Moder och smak. (forts.) Helena Nyblom 132
Om vården af burfåglar. Karin 133
Sommaridyll. Dolly Roon 133
I baltiden. Julie B. 134
Damernas dag. Ett litet kåseri från riksdagsläktarne. kusin Johan 135
Mat och matlagning. O.H.D. 136
Striden om hjärtan. Ur ett kvinnolifs historia. I. Johan Nordling 137

1890:13 Mathilda Roos. Karl Wåhlin 145
Att varna och att förekomma. 147
Moder och smak. (forts. och slut) Helena Nyblom 148
Striden om hjärtan. Ur ett kvinnolifs historia. II. Johan Nordling 149

1890:14 Hanna Hirsch, gift Pauli. Carl Larsson 157
Indirekte. II Ave 158
Sommaridyll. (forts. och slut) Dolly Roon 159
I forna dagar. IV. Mathilda Langlet 161
En liten lektion i kemi för damer. Esel 162
Iduns månadsrevy. 163
John Ericssons hustru. 164
Teater och musik. 164
Striden om hjärtan. Ur ett kvinnolifs historia. (forts.) Johan Nordling 165

1890:15 Nancy Edberg. J.N. 173
"Förlofningen är uppslagen". Vera 174
Hemlif. Lisseg 175
Några ord om hönsskötsel. Gallus 175
Vår almanack och våra namnsdagar. Karl Benzon 176
Dräktreformföreningen. 176
Författarinnan till "Onkel Toms stuga". 177
Striden om hjärtan. Ur ett kvinnolifs historia. (forts.) Johan Nordling 178
Härbärget för hem- och värnlösa kvinnor. Lea 179

1890:16 Furstinnan Johanna von Bismarck 185
Om hemstudier. L-a. 187
Iduns panoptikon. 188
Några ord om hönsskötsel. (forts. och slut) Gallus 189
Striden om hjärtan. Ur ett kvinnolifs historia. IV. (forts.) Johan Nordling 189

1890:17 I välgörenhetens tjänst. Adolf Hellander 197
Ekonomisk likställighet. H. 199
I forna dagar. V. Mathilda Langlet 200
Indirekte. III Ave 202
När våren kom. Elisabeth Kuylenstierna 202
"Tjugonde århundradet". Nyaste pariserchic. Kåseri. Richard Kaufmann 203
Hemlif. II. Lisseg 204
Mat och matlagning. III. O.H.D. 204
En liten själfhjälp vid klädsömnad. Bissan 205
Striden om hjärtan. Ur ett kvinnolifs historia. V. (forts.) Johan Nordling 206

1890:18 Anne Charlotte Leffler, duchessa di Caianello. J. N-g. 217
Om en "enkel och huslig" uppfostran. F. v. Bülow 219
Iduns månadsrevy. Otto Sjögren 219
Klädedräkten och våra barns helsa. Ln. 220
"Tjugonde århundradet". Nyaste pariserchic. Kåseri. (forts. och slut) Richard Kaufmann 221
Striden om hjärtan. Ur ett kvinnolifs historia. VI. (forts.) Johan Nordling 221

1890:19 Betty Hennings. Georg Nordensvan 229
Vår söndagseftermiddagsklubb. M.N. 231
I forna dagar. V. (forts. och slut) Mathilda Langlet 231
På dödsbädden. Skiss. Wilma indhé 232
Bäst hvarken brödlös eller rådlös. Blind höna 233
Teater och musik. 233
Striden om hjärtan. Ur ett kvinnolifs historia. (forts.) Johan Nordling 234

1890:20 Drottning Natalia af Serbien. Montmorency 241
"Iduns skollofskolloni". Några ord till damerna. Adolf Hellander 243
Indirekte. IV Ave 244
På dödsbädden. Skiss. (forts.) Wilma Lindhé 244
Dantes Beatrice. Ett 600-årsminne. 245
Bäst hvarken brödlös eller rådlös. (forts. och slut) Blind höna 246
Teater och musik. 247
Striden om hjärtan. Ur ett kvinnolifs historia. VII. Johan Nordling 247

1890:21 Charlotte Randel. G.R. P-n. 253
Hvarför han inte gifte sig. Ahrne 255
På dödsbädden. Skiss. (forts. och slut) Wilma Lindhé 256
Några ord om "handarbete". Britte 257
Smånotiser från kvinnovärlden. 257
Teater och musik. 258
Striden om hjärtan. Ur ett kvinnolifs historia. VIII. Johan Nordling 258

1890:22 Louise Fahlman. Daniel Fallström 265
Vänskap. K.A. Hagström 266
"När syrenerna blomma". Sune Folkeson 268
Kvinnans inflytande i det dagliga lifvet. 269
Iduns panoptikon. Saevola 269
Några svenska nationalrätter. Moster Greta 270
Teater och musik. 271
Striden om hjärtan. Ur ett kvinnolifs historia. VIII. (forts.) Johan Nordling 271

1890:23 Emma Sparre. J. N-g. 277
Indirekte. V Ave 278
Bad och baddräkter. Lilian 279
Iduns månadsrevy. Otto Sjögren 280
Minneskonst. Ett litet afslöjande för Iduns läsarinnor. Pq 280
Miss Dorothy Tennant. Stanleys trolofvade brud. 281
Striden om hjärtan. Ur ett kvinnolifs historia. VIII. (forts.) Johan Nordling 282

1890:24 Thora Kulle. Karl Benzon 289
Barnens plantskola. En moder 290
Indirekte. V (forts. och slut) Ave 292
Ur de svenska skaldernas kvinnogalleri. I. Birger Schöldström 292
"När syrenerna blomma". (forts. och slut) Sune Folkeson 293
Striden om hjärtan. Ur ett kvinnolifs historia. IX. Johan Nordling 295

1890:25 Hertiginnan af Dalarne. Adolf Hellander 301
Några ord om lärarinnebetyg och deras värde. L. 302
Iduns skollofskoloni. 303
Min första lärarinna. Ett minne. Helena Nyblom 303
"En hufvudsak". (Ur "Hemmet och samhället".) R.H. 304
Kalfstek. D.D. Journ. 305
Smånotiser från kvinnovärlden. 306
Striden om hjärtan. Ur ett kvinnolifs historia. X. Johan Nordling 306

1890:26 Grefvinnan Malvina De la Gardie. Adolf Hellander 313
Indirekte. VI. (sista artikeln) Ave 314
Min första lärarinna. Ett minne. (forts.) Helena Nyblom 315
Bref från kolonien. W.E.H. Lecky 316
Om strykning. Anna The-r P. 317
Iduns panoptikon. 317
Brudkransen. 318
Striden om hjärtan. Ur ett kvinnolifs historia. XI. Johan Nordling 319

1890:27 Elisabeth Löfgren. 325
Ett inkast i tjänarinnefrågan. I. Hanna Kamke 326
Min första lärarinna. Ett minne. (forts.) Helena Nyblom 327
Goda gåfvor. O-r. 328
Iduns månadsrevy. Otto Sjögren 329
Violer. Skizz. Ri 329
Striden om hjärtan. Ur ett kvinnolifs historia. XI. (forts.) Johan Nordling 330

1890:28 Sigrid Arnoldson. 337
Ett inkast i tjänarinnefrågan. II. Hanna Kamke 338
Min första lärarinna. Ett minne. (forts.) Helena Nyblom 339
Hemlif. III. Lisseg 340
Från dam-världen i Paris. I. Alvar Arfwidsson 341
Behaget och skönheten. Francois Coppé 342
Striden om hjärtan. Ur ett kvinnolifs historia. XII. Johan Nordling 343

1890:29 Hilda Wijk. Birger Schöldström 349
En viktig och grannlaga fråga. 350
Från dam-världen i Paris. II. Alvar Arfwidsson 351
Om hårets vård. 352
Min första lärarinna. Ett minne. (forts. och slut) Helena Nyblom 353
Smånotiser från kvinnovärlden. 354
Lefva... Georg Nordensvan 354
Små praktiska vinkar. Stenia 355
Striden om hjärtan. Ur ett kvinnolifs historia. XIII. Johan Nordling 355

1890:30 Exkejsarinnan Eugenie. Emil Svensén 361
Upplysningsskola för kvinnor. Ave 363
Iduns skollofskoloni. Johan Nordling 364
Iduns panoptikon. 366
Barnkammaren. Dr. P.R. Koch 366
Striden om hjärtan. Ur ett kvinnolifs historia. XIV. Johan Nordling 367

1890:31 Vilhelmina Neruda-Norman, numera gift Hallé. 373
Plats för "hushållsläran". C. B-m. 374
Från dam-världen i Paris. II. (forts.) Alvar Arfwidsson 375
Upplysningsskola för kvinnor. (forts. och slut) Ave 376
Barn och blommor. H.S. 377
Återskänkt. Skiss. Mathilda Roos 377
Huru jag indelar och använder en större kalfstek. Stenia 378
Striden om hjärtan. Ur ett kvinnolifs historia. XV. Johan Nordling 378

1890:32 Emma Fürstenhoff. Vilhelmina Gravallius 385
Lifvets driffjädrar. Max von Weissenthurn 388
I rötmånaden. Adolf Hellander 388
En salladsartikel. 389
Återskänkt. Skiss. (forts.) Mathilda Roos 390
Iduns månadsrevy. 390
Striden om hjärtan. Ur ett kvinnolifs historia. XVI. Johan Nordling 391

1890:33 Frances Cleveland. J. N-g. 397
En obligatorisk fara. I. G. 398
Iduns panoptikon. 399
Återskänkt. Skiss. (forts.) Mathilda Roos 400
"God ton". En hvardagsstudie. 400
En salladsartikel. (forts.) 401
Om böcker. 401
Striden om hjärtan. Ur ett kvinnolifs historia. XVII. Johan Nordling 402

1890:34 Emma Gurli Beronius. Max. 409
Grodan. Daniel Fallström 410
Stenografiens betydelse för damerna. D.S. 411
Iduns skollofskoloni. 412
"Oskyldigt prat". Skiss. F. von Bülow 412
Återskänkt. Skiss. (forts. och slut) Mathilda Roos 413
Striden om hjärtan. Ur ett kvinnolifs historia. XVIII. Johan Nordling 414

1890:35 Agnes Janson. 421
En obligatorisk fara. II. 422
Också ett porträttgalleri. Björn 423
Hemlif. IV. Lisseg 424
Striden om hjärtan. Ur ett kvinnolifs historia. XIX. Johan Nordling 425

1890:36 Cecilia Holmberg, född Bååth. L.A. A-m. 433
Ur svenska skaldernas kvinnogalleri. II. Birger schöldström 435
Amuletten. 435
"Talko". M.N. 436
Från dam-världen i Paris. III. (forts.) Alvar Arfwidsson 436
Hemlif. (slut från föreg. n:r.) Lisseg 437

1890:37 Emily Crawford. Sylvain 445
Klosterarbete. Anna Knutson 446
Naturliga anlag. Hz. 447
Gråa hår. Skiss. Elin Ameen 448
Jungfrun af Orleans - en lycklig äkta maka. 449
Också en art af välgörenhet. Xyx. 450
Hustomten. S-. 450
Från dam-världen i Paris. III. (forts. och slut) Alvar Arfwidsson 451
Iduns månadsrevy. 451
Om mat och matlagning. O.H.D. 452
Bort med strumpebanden. 453
Smånotiser från kvinnovärlden. 453
Striden om hjärtan. Ur ett kvinnolifs historia. XX. Johan Nordling 454

1890:38 Mary Clement Leavitt. 461
Samtalsämne. Ave 462
Om kläderna fatta eld. 463
Damer i spårvagn och omnibuss. Masque de Fer 464
Teater och musik. 465
Striden om hjärtan. Ur ett kvinnolifs historia. XX. (slut från föreg. n:r.) Johan Nordling 465

1890:39 Dagmar Thomas. Daniel Fallström 473
Förtroende. G. N-n. 474
Strödda drag. Ur Ida Welhavens föredrag i Stockholm den 16 dennes. J. N-g. 475
Hemlif. V. Lisseg 476
En mystère. XyX. 476
Från dam-världen i Paris. IV. Alvar Arfwidsson 478
Ett genmäle. 479
Teater och musik. 480
Räddad. Elena 480

1890:40 Wilhelmina Gravallius. författarinnan till "Högadahls prostgård". Birger Schöldström 489
Kvinnorna och försvarsfrågan. 490
En gammal historia. Skiss. Georg Nordensvan 491
Hvad är bildning? Ave 491
Iduns panoptikon. Scaevola 492
En "samvetsfråga". Medicinska kåserier. van Nord 493
Iduns månadsrevy. Otto Sjögren 494
Ett genmäle. En gammal tacksam elev 494
Smörgåsbordet. Olga 495
Teater och musik. 496
Räddad. (forts.) Elena 496

1890:41 Carolina Gällstedt-Kronmann. 505
Tala med din fästmö! Inga Schenfelt 506
Modernt nomadlif. Daniel F-m. 506
Vinterträdgården i hemmet. Viola 507
En gammal historia. Skiss. (slut från föreg. n:r.) Georg Nordensvan 508
Gammalt "skräp". 509
Teater och musik. 509

1890:42 Friherrinnan Ebba Åkerhielm. 517
Om frågare och frågor. Ave 518
Farbror Örn. Skiss. Anna Wahlenberg 519
Tändernas vård. B.G. 520
Min trotjänarinna. Ebon Hoi 520
Från amerikanska badorter. Amandus Riolan 521
Öfverraskningar. Johanna 522
Teater och musik. 523
Räddad. (forts. och slut) Elena 523
Från Iduns läsekrets. 524

1890:43 Alli Trygg. A.K. 533
Kvinnorna och försvarsfrågan. Ett genmäle och vårt sista ord. Ele 535
Höstslask. Ett inlägg. Didi 535
En "opponent". Justus 536
Farbror Örn. Skiss. (forts. och slut) Anna Wahlenberg 537
Hvarför? 538
Hennes arbetsfält. Amanda Leffler 539

1890:44 Amalia Arfvidson. Gammal elev 549
En gammal, gammal historia...Daniel Fallström 550
Viss procent af affärens afkastning åt arbetstagande kvinnor! Ebon Hoi 550
Några ord om lektyr. Karl Benzon 551
Den röda rosen. Mox 551
Fabriksarbete eller hemslöjd? Frida N.N. 552
"Generalskan Booth. 553
Gås. Mathilda 553
"Vårt dagliga bröd". -ng. 554
Teater och musik. 555
Hennes arbetsfält. (forts.) Amanda Leffler 556

1890:45 Georgina Sommelius-Bottero. Erik S-n. 565
Om våra rums dekorering. Cecilia Waern 566
Siesta. En stämningsbild. Elisabeth Kuylenstierna 568
Iduns julklappsbazar. 569
Iduns månadsrevy. 570
Smånotiser från kvinnovärlden. 571
Teater och musik. 571
Hennes arbetsfält. (forts.) Amanda Leffler 572

1890:46 Julia Hasden. 581
Lifsglädje. Ave 582
Bort med släpen! Ingrid Gullin 583
En dialog. D. Politzin 584
Iduns julklappsbazar. 585
Ett och annat om förfalskning af tyger. Hilda W. 586
Våra små och gummislagarne. 587
"Lyckliga barn" och "rika barn". M. Schmidt 587
Teater och musik. 588
Ett minne. Skiss. Vilma Lindhé 589

1890:47 Ellen Nordgren. H.L. Victorin 597
Ämbetet att vara husmoder. Helena Nyblom 599
Ett mål. Elena 600
Iduns julklappsbazar. 600
Revolution i klädtvätten. A. Fl-d D. 601
Iduns panoptikon. 601
Med oförtruten ifver. 602
Smånotiser från kvinnovärlden. 602
Teater och musik. 603
Hennes arbetsfält. (forts.) Amanda Leffler 603

1890:48 Emilie Risberg. H.L. Victorin 613
Ämbetet att vara husmoder. (forts.) Helena Nyblom 615
En turkisk skaldinna. 616
Iduns julklappsbazar. 616
Slutadt dagsarbete. Skiss. Elena 617
Djurskydd i hemmet. 617
Skuggor. Skiss. Niemand 618
Teater och musik. 618
Hennes arbetsfält. (forts.) Amanda Leffler 619

1890:49 Drottningarna Emma och Wilhelmina af Holland. 629
Ämbetet att vara husmoder. (forts. och slut) Helena Nyblom 630
Iduns julklappsbazar. 631
Själfhjälp, bästa hjälp. R.O. 631
Berättlse från Lappland. ffss 632
Smånotiser från kvinnovärlden. 634
Teater och musik. 634
Barnens jultillredelser. En barnavän 634

1890:50 Sofia Gumaelius. Adolf Hellander 645
Lysningsdagar. Mathilda Langlet 646
En vildfågel i bur. Skolinteriör från Frankrike. Siri Dahlerus 647
Iduns julklappsbazar. 648
Iduns panoptikon. Scaevola 649
Månadsrevyn. Emil Svensén 650
Industrien och kvinnofrågan. D.N. 650
Vår julhandel. -er. 650
Litteratur. 651
Hennes arbetsfält. (forts.) Amanda Leffler 652

1890:51 Jul. Edvard Evers 665
Julottan. K.A. Hagström 667
Ett par handskar. Berättelse. Vilma Lindhé 667
Sed och osed. Ave 669
De fångnas jul. Skiss. Mathilda Roos 670
Jag har en syster. Amanda Kerftedt 671
I gåsmarsch. Skiss. Anna Wahlenberg 672
Alperna från vaggonfönstret. Ur resedagboken. Georg Nordensvan 674
Julen på landet för 40 år sedan. Mathilda Langlet 675
Syskongranen. En julberättelse. Johan Nordling 676
Om hemmet. J.A. Annell 678
Ett besök hos Ingemann. Helena Nyblom 680
Anspråkslöshet. Adolf Hellander 681
Och om jag än reste till världenes ända... 682
Charlotte Seuerling. Birger Schöldström 683
Till Iduns läsarinnor. Redaktionen 684
Några ord om handarbete och om böcker. Cecilia Waern 684
Julen i England. Anna Fleetwood-Derby 687
Ändå! Skiss. Elisabeth Kuylenstierna 689

1890:52 Det gamla året. Charlotte Lindholm 701
Hennes arbetsfält. (forts. och slut) Amanda Leffler 702

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen