Göteborgs universitetsbibliotek: Idun 1889

Idun 1889

1889:Innehåll Innehållsförteckning 1889

1889:1 Du unga år! Annie Berg 1
Krafter i det tysta. J. N-g. 1
"Det nye system". 2
Träldomsok. Mathilda Langlet 2
Resultatet af Iduns fjerde pristäfling. Redaktionen 3
Qvinnan som reformator. Fru M. Lundell 3
En afton i kvinnoklubben. Clara Smitt 4
Gastronomiska kåserier. I. En gourmet 5
Teater och musik. 5
Fröken Fine. Georg Nordensvan 6

1889:2 Sonja Kovalevski. En kvinnlig vetenskapsidkare. 9
I kras. Skymningsstämning. Julia Klingström 10
En modern qvinnosjukdom. Marta 11
Om vidskepelse och skrock. Dolly Roon 11
Arbetsdagar och hvilostunder. 12
Teater och musik. 13
Fröken Fine. (forts.) Georg Nordensvan 13

1889:3 "Mammas älskling". Johan Nordling 17
Smågossarnes uppfostran. (Till mödrar) 19
Vid skiljovägen. Ave 19
"Det var en gång -". Alvar Arfwidsson 20
Ojemn konkurrens. Lilly 20
"Mamma, hvad skola vi leka?" M.N. 21
Teater och musik. 21
Fröken Fine. (forts. och slut) Georg Nordensvan 22
Läkareråd. 23

1889:4 Sveriges första qvinliga tandläkare, Constance Elbe. J. N-g. 25
Varen sparsamma i det lilla. I. Hanna Kamke 26
Vid skiljovägen. (forts. och slut) Ave 27
En bal för kungen. Kåseri. -er. 28
Svenskt handarbete. Mathilda Langlet 29
Literatur. 29
Teater och musik. 30
En radikalkur. Elin Ameen 30
Läkareråd. 31

1889:5 Varen sparsamma i det lilla. II. Hanna Kamke 33
Hemmet eller skolan? Corinne 34
Om sqvaller. Elna Tenow 34
Hvem är den gamla damen?. En berättelse ifrån Rom. Hilda Hintze 35
Teater och musik. 36
En god stek är bordets krona. La cuisinière 37
Läkareråd. 38

1889:6 Kronprinsessan Lovisa af Danmark. Frithiof Cronhamn 41
Om sqvaller. (forts.) Elna Tenow 43
Grannens klenod. Ruth 43
Små steg mot ett stort mål. Med anledning av en slöjdutställning. J.N-g. 43
Ett ungdomsminne. -er. 44
Några ord om barnens uppfostran. Inga Schenfelt 45
Teater och musik. 45
En radikalkur. (forts.) Elin Ameen 46
Läkareråd. 47

1889:7 Kring sin egen axel. Lifsbilder. Ave 49
Husmodern och tjenarinnan. I anledning af Hanna Kamkes upprop till våra husmödrar. Albert 50
Om sqvaller. (forts. och slut) Elna Tenow 51
Varen nyttiga i hemmen! Inga Schenfelt 51
Att anlägga en hönsgård. 52
Teater och musik. 52
En radikalkur. (forts.) Elin Ameen 53
Läkareråd. 54

1889:8 Baronessan Mary Vetsera. F.S. 57
Hvad vi fordra. Tankar angående Nils Hertzbergs bok "Qvinnans kallelse och uppfostran". F.S. 58
Bref till tant Anna. Guido 58
Från qvinnans arbetsfält. Telefonisterna. J. N-g. 59
Maja på berget. Skildring ur verkligheten af H.G. 60
"Bättre" och "sämre" flickor. 61
En radikalkur. (forts.) Elin Ameen 61

1889:9 Kronprinsessan Stephanie af Österrike. 65
"Bättre" och "sämre" flickor. Elna Tenow 66
Något litet om friskgymnastik. Majken 66
Våra barnbaler. -er. 67
I skafferinyckelfrågan. Hoi 68
Teater och musik. 68
En radikalkur. (forts.) Elin Ameen 69
Läkareråd. 71

1889:10 Hanna Lindberg. 73
Vi och våra tjenarinnor. I skafferinyckelfrågan. Nina 74
Sjelfbeherskning. Sofia 74
Om dukning af bord. 75
Husmödrar emellan. Tvänne svar till "Betty" 75
Handarbetets vänner. J. N-g. 76
Teater och musik. 76
Litteraur. 76
En radikalkur. (forts.) Elin Ameen 77
Från Iduns läsekrets. 78
Läkareråd. 79

1889:11 Kring sin egen axel. Lifsbilder. II. Ave 81
Det nya huset. Annie Berg 83
Ännu en gång "skafferinyckelfrågan". Fru Anna 83
Ett fritt arbete och fri konkurrens. Hanna R. 84
En radikalkur. (forts.) Elin Ameen 85
Läkareråd. 86

1889:12 Concordia Löfving. Ave 89
Ett steg framåt. Elna Tenow 90
En timma om dagen året om. 91
Resultatet af Iduns femte pristäfling. Redaktionen 92
Mycket väsen för ingenting. Mathilda Langlet 92
Om qvinnan. Guido 94
Den nyfödde. Några bilder från forna dagar. 94
Ur småskolelärarinnans lif. Fröken Margareta 95
Gastronomiska kåserier. II. En gourmand 96
En radikalkur. (forts. och slut) Elin Ameen 96
Läkareråd. 98

1889:13 Furstemoder. Johan Nordling 101
Kring sin egen axel. Lifsbilder. III. Ave 102
Dömer icke! Annie Berg 103
Barn och penningar. K. 103
Den högre flickskolans mål. Elna Tenow 104
Teater och musik. 104
Mycket väsen för ingenting. (forts. och slut) Mathilda Langlet 104
Läkareråd. 106

1889:14 "La société". Ebba Larsson 109
Hemmet eller skolan? Sten 110
Små knoppar. E-th. 111
Husmödrar emellan. W. 111
För alla svenska mödrar. 112
Om qvinnan. (forts.) Guido 112
Teater och musik. 112
Ett storstadsbarn. II. Johan Nordling 113
Läkareråd. 114

1889:15 Eva Wigström. (Ave) 117
Må exemplen tala! Clara Romdahl 118
"Ur småskolelärarinnans lif". F.d. lärarinna 120
Teater och musik. 120
Litteratur. 120
Ett storstadsbarn. (forts.) Johan Nordling 121
Läkareråd. 123

1889:16 M:me Mercedes de Castellanos. 125
Påskdag. Johan Nordling 126
Fördomar. Mathilda Langlet 126
Våren. M.D. 127
Beatrix. Ett minne. Dolly Roon 127
En qvinlig näring. A.L.B. 129
Från våra badorter. I. En Marstrandssejour sommaren 1887. Silah 129
Gastronomiska kåserier. III. En gourmand 130
Fönsterträdgården. Något om rosodling i boningsrum. Jane 130
Teater och musik. 131
Ett storstadsbarn. (forts.) Johan Nordling 131
Från Iduns läsekrets. 132

1889:17 Prinsessan Eugenie. Johan Nordling 137
Från faderns debet. F.S. 138
Qvinnogymnastik. I. 138
Pastor Ostermanns föredrag. Några invändningar af Referenten 139
Från våra badorter. I. En Marstrandssejour sommaren 1887. (forts. och slut) Silah 140
God ton. 140
Teater och musik. 141
Ett storstadsbarn. (forts.) Johan Nordling 141
Från Iduns läsekrets. 142
Läkareråd. 142

1889:18 Vi och våra barn. J. N-g. 145
Om sällskapslif. A.L.B. 146
Från våra badorter. II. Särö saltsjöbadort. Elsie Calliau de Lisle 147
Qvinnogymnastik. II. 147
Teater och musik. 148
Ett storstadsbarn. (forts.) Johan Nordling 148
Läkareråd. 150

1889:19 Vi och våra barn. Efter Matias Skards föreläsningar. 153
Fördomar och åter fördomar. Karna 154
Förnöjsamhet. Sten. 155
Från våra badorter. II. Särö saltsjöbadort. (forts. och slut) Elsie Calliau de Lisle 155
Qvinnogymnastik. II. 156
Teater och musik. 156
Ett storstadsbarn. (forts.) Johan Nordling 157

1889:20 Agnes Hedenström. Föreståndarinna för skandinaviska sjömanshemmet i London. 161 Svärmor. Ave 162
Qvinnogymnastik. IV. 163
Får - får inte! E-th. 164
Damer som turister. 165
Ammen sjelfva edra barn! Ett ord till svenska mödrar. C. Th...n. 165
Teater och musik. 166
Ett storstadsbarn. (forts.) Johan Nordling 166

1889:21 Helene Munktell. 173
Ytligheter och ytterligheter. Mathilda Langlet 174
Ett och annat om parisiskan. Alvar Arfwidsson 176
Qvinnogymnastik. V. 176
Från våra badorter. III. Furusund. Lilly 177
Händernas vård. 178
Teater och musik. 178
Fenja - Sigurd. 179
Ett storstadsbarn. (forts.) Johan Nordling 179
"Fjerran på enslig stig." Ord af Daniel Fallström. Musik af Helene Munktell 180

1889:22 Till unga mödrar, varande eller blifvande. Elna Tenow 185
Dopseder och dopskrock. 186
En Jenny-Linds-konsert. A. Godin 187
Om maj månad och Heinrich Heine, om myggbett, svarta strumpor, sympatikurer och rullkaminer. Dolly Roon 188
Litet om kräftor. En gourmand 188
Teater och musik. 189
Ett storstadsbarn. (forts.) Johan Nordling 189

1889:23 Regina Pallin. 193
Ett underbart land. I. Ave 194
Från våra badorter. IV. Lysekil förr och nu. Blenda 195
Ett storstadsbarn. (forts.) Johan Nordling 196
Från Iduns läsekrets. 197

1889:24 Om konsten att vara gäst. 201
Ett tomrum att fylla! Några ord till uppväxande döttrar. Inga Schenfelt 202
En tête á tête. E-th. 203
Sparsamhet i det lilla. Stenia 203
I flugtiden. Min gubbe och jag 204
Ett storstadsbarn. (forts.) Johan Nordling 204

1889:25 Emilie Lundberg. Erik Thyselius 209
Ett underbart land. II. Ave 210
Princip och erotik. F.S. 211
Blad ur en "syflickas" dagbok. 212
Flickskoleläraremötet. 213
Också ett revolutionsminne. Drägter och silhuetter från den stora revolutionen. Adolf Hellander 213
Den unga flickans rum. Anna Fraenkel 214
Qvinnogymnastik. VI. 215
En tête á tête. (forts. och slut) E-th. 215
Kalla bad. B-d. 216
Ett storstadsbarn. (forts.) Johan Nordling 216
Från Iduns läsekrets. 217

1889:26 Inflytande till det goda. Några ord till systrar. 221
"Den röda jungfrun". Alvar Arfwidsson 222
Min lilla bofink. Ett barndomsminne. Gunlög 223
På resande fot. 223
Ett storstadsbarn. (forts.) Johan Nordling 225

1889:27 Ett underbart land. III. Ave 229
En lektion. 230
Litet gammalmodigt prat om huslighet. H-g. 231
Från våra badorter. V. Mössebergs kallvattenkuranstalt. G-s. 232
Ett storstadsbarn. (forts.) Johan Nordling 233

1889:28 Anna Wahlenberg-Kjerrman. J. N-g. 237
Ett ofarligt skick. Mathilda Langlet 238
Vänskap. A.L.B. 239
Tillämpad räknekonst. Ph. Brunner 239
Biodling. Fru Franziska 240
Ett storstadsbarn. (forts.) Johan Nordling 240

1889:29 Konsten i hemmet. Ida Elisabeth Björklund 245
Ett sommarhem. Fredrik Nycander 246
En komplott. Adrian 247
Om att väga barn. Elisabeth 248
Hvartill vi behöfva termometern. 248
Ett storstadsbarn. (forts. och slut) Johan Nordling 249

1889:30 Kejsarinnan Viktoria af Tyskland och hennes yngste son Oskar. 253
Ett underbart land. IV. Ave 254
Floras barn. I. Gardenia. 255
En bild ur ett sträfsamt lif. Augusta 256
Makar och omaka makar. Hugin 256
En hvardagshistoria. Laura Fitinghoff 257
Unga flickors lektyr. Maud 258
Jag eller du? Berättelse. Marie von Olfers 259

1889:31 Damerna och glasmåleriet. 265
Makar och omaka makar. (forts. och slut) Hugin 266
Floras barn. II. Liljan. 267
Barnen på sommarnöje. -er. 268
Jag eller du? Berättelse. (forts.) Marie von Olfers 268

1889:32 Emelie Flygare-Carlén. Birger Schöldström 273
Ett underbart land. V. Ave 274
Floras barn. III. Pensée. 275
Panoptikon. Scaevola 275
Ett sträfsamt lif. Mimmi 277
Jag eller du? Berättelse. (forts.) Marie von Olfers 277

1889:33 Anna Klemming. (Nekrolog) L.A.A. 281
Ett underbart land. VI. Ave 282
Något om unga flickors lektyr. Eve. 283
"Lille bror". Skiss. Mathilda Langlet 284
Konsten att äta. Thea 285
Jag eller du? Berättelse. (forts.) Marie von Olfers 285

1889:34 Små funderingar. Hoi 289
Floras barn. IV. Vallmo. 290
Äktenskap och skilsmessa. Max von Weissenthurn 291
Sirapsberedning i hemmet. 291
Teater och musik. 292
Jag eller du? Berättelse. (forts.) Marie von Olfers 292

1889:35 Madame Carnot. Alvar Arfwidsson 297
Konsten i hemmet. Dolly Roon 298
Min sommarexamen. Sven Vide 299
De fyra årstiderna som fönsterjalusier. 300
Plats för blommorna! 300
Den första konditionen. Nutidsbild. Adolf Hellander 301
Qvinnokongresserna i Paris 1889. 302
Literatur. 303
Teater och musik. 303
Jag eller du? Berättelse. (forts.) Marie von Olfers 303

1889:36 Grefvinnan Gabriele Landberg. 309
Hvad skall min pojke blifva? Elisabeth S-s. 310
Då jag tog organisten. Skiss. Hoi 311
Qvinnokongresserna i Paris 1889. Andra kongressen. 311
Dagens stora händelse. Scaevola 312
Jag eller du? Berättelse. (forts. och slut) Marie von Olfers 312

1889:37 Om qvinnans värde. I. Irma von Troll-Borostyáni 317
Floras barn. V. Rosa Théa. 318
Under toffeln. P.L. 318
Betjeningen vid bordet. 319
Teater och musik. 320
Skogsfrun. Berättelse. Ave 320

1889:38 Antoinette Trebelli. F. Hbg. 325
Om qvinnans värde. II. Irma von Troll-Borostyáni 326
Till ingen nytta! Dolly Roon 327
Frukt den bästa medicin! 328
"Det kommer från tänderna". D:r C. 328
Teater och musik. 328
Skogsfrun. Berättelse. Ave 329

1889:39 Drottning Sofia. "Sofiahemmets" skaparinna. J. N-g. 333
Skrock. Ur verkligheten. Jedward 334
Musiken i hemmet, dess bruk och missbruk. Ebon Hoi 335
För sent! Skiss. E-th. 336
Gastronomiska kåserier. IV. En gourmet 337
Om qvinnans värde. III. Irma von Troll-Borostyáni 337
Hösttankar. Ulla 338
Tvätt. I. 338
Teater och musik. 338
Skogsfrun. Berättelse (forts.) Ave 339

1889:40 Elisabeth Nyström. J. N-g. 345
Om sättet att läsa. 346
När de unga vill sätta bo. Adolf Hellander 348
Iduns panoptikon. Scaevola 348
En syförening. -ina. 349
Från Anne-Marie till Lissie. Anne-Marie 349
Teater och musik. 350
Skogsfrun. Berättelse. (forts.) Ave 350

1889:41 Ett råd af fru Haraldson. Ave 357
Requiescat! Edvard Fredin 358
Granris. Skiss. E.U. 358
Rosornas vintervård. Blomstervän 358
En qvinlig handtverkare och uppfinnare. 359
Tvätt. II. 359
Teater och musik. 360
Literatur. 360
Skogsfrun. Berättelse. (forts. och slut) Ave 360

1889:42 Mathilda Langlet. Birger Schöldström 365
Ett råd af fru Haraldsson. (forts. och slut) Ave 366
"Den vandrande juden". Blomstervän 367
Hennes pojke. A.M.C. 367
Teater och musik. 368
Vjera. Utkast. Georg Nordensvan 368
Läkareråd. 369

1889:43 Ellen Hartman. F. Hbg. 373
Två sonetter. August Toll 374
Om de ungas kärlek. Efter Matias Skards föreläsning i Stockholm den 21 oktober. J.N-g. 374
Nu är rätta tiden. Blomstervän 375
Tänk - i tid! Finska 376
Kärlekens seger. Skiss. Adolf Hellander 377
Den nya klädningen. 378
Tvätt. III. 378
Teater och musik. 378
Vjera. Utkast. (forts.) Georg Nordensvan 379

1889:44 Hanna Winge. J. N-g. 385
Unga drömmar. E.W. 386
Hvem ger vika? Fru Rose 386
Ett farligt mode. 387
Om förvaring af mat. D:r Max Vogel 387
Teater och musik. 388
Vjera. Utkast. (forts.) Georg Nordensvan 388

1889:45 Qvinnan såsom prest. F.S. 393
Friplats. Gerd 394
Vid aftonlampan. Adolf Hellander 394
Caroline Ashurst Biggs. [Nekrolog] G.K. 395
I forsen. Elsa W. 395
Iduns panoptikon. Scaevola 397
Smånotiser från qvinnoverlden. 397
Lär teckna och måla! Ludvig von Räsler 397
I gåstiden. 398
Qvinnans bref. 398
Teater och musik. 399
Literatur och konst. 399
Hvems var felet? Äktenskapsstudie. Ottar 400

1889:46 Wendela Hebbe. J. N-g. 405
Iduns hundrade nummer. En återblick. Redaktionen 406
Kanhända de dock gjorde illa! Mathilda Langlet 407
Ett bref från fru Haraldsson. Ave 407
Våra barns leksaker. Margareta Henke 408
"Frun". En qvinnostudie. Johan Nordling 408
Iduns julklappsbazar. 409
I kupéen. En dialog i qvinnofrågan. -m. 410
Koka - lagom! Kokfrun 411
Den första utstyrseln. Finskan H. 411
Hvems var felet? Äktenskapsstudie. II. Ottar 411
Från Iduns läsekrets. 412

1889:47 Markisinnan Maria de Güell. 417
Några ord om lyckliga äktenskap. Mathilda Langlet 418
"Frun". En kvinnostudie. (forts. och slut) Johan Nordling 419
Fisken i hushållet. Inga Schenfelt 420
Laura Bridgman. En märklig qvinna. 420
Iduns julklappsbazar. 421
Ett dåraktigt system. Nya bilder ur lärarinnornas lif. Mimmy 422
Smånotiser från qvinnoverlden. 422
Barnafrågor och föräldrasvar. Benedictus 422
Teater och musik. 423
Litteratur och konst. 423
Hvems var felet? Äktenskapsstudie. (forts.) Ottar 423

1889:48 Vår söndagseftermiddagsklubb. Ett finskt inlägg i "barnfrökenfrågan". M.N. 429
Liten frågvis. Sigrid Fredsberg 430
Skymning. E-th. 430
Vår julgran. H.F. 431
Frid. Adolf Hellander 432
De späda barnens diet. D:r E. Toussaint 432
Iduns julklappsbazar. 433
Teater och musik. 433
Litteratur och konst. 434
Hvems var felet? Äktenskapsstudie. (forts.) Ottar 434

1889:49 Jenny Nyström-Stoopendaal. J. N-g. 441
Iduns panoptikon. 442
Sådana segrar göra vår ruin! Ave 443
Iduns julklappsbazar. 444
Teater och musik. 445
Hvems var felet? Äktenskapsstudie. (forts.) Ottar 445

1889:50 Grefvinnan Stephanie von Platen. 453
Våra flickor i skolan. Mathilda Langlet 454
Några ord om influensa och dess behandling. D:r -d. 455
Barn. I...455
Hvad skall jag ge pappa? P. Doubberck 456
Iduns julklappsbazar. 457
Fönster och gardiner. Max Gerlach 458
Literatur. 458
Hvems var felet? Äktenskapsstudie. (forts.) Ottar 459

1889:51 Iduns medarbetarestab. [Namn och bild] 469
Gammal julhymn. Tolkad af C.V. Modin 470
Namnsdagen. Ave 470
Iduns medarbetarestab. En liten interiör. Frithiof Hellberg 471
Sne. Helena Nyblom 472
Qvinnans politiska rösträtt. Rafaël Hertzberg 473
Julafton. Elisabeth Kuylenstierna 473
Hvad damerna talade om. Skiss. Georg Nordensvan 474
Julafton bryter in. Karl Åkermark 475
Månne förgäfves? Ett litet vinterstycke. Mathilda Langlet 475
En solstråle. Hm. 476
Systrar. Johan Nordling 477
Augusti. En naturskildring. Anna Christenson 477
Qvinnovänskap. Adolf Hellander 478
Spinnvisa. Amalia Fahlstedt 479
För att glömma...Skiss. Anna Wahlenberg 479
Julseder. 481
"Ett hem". Elna Tenow 481
Bleuette. Tillegnad H. Maj:t Drottning Isabella II af Spanien. Markisinnan de Güell 482
Stockholm. Daniel Fallström 483
Iduns panoptikon. 484
Aprilmolnet. Skiss. Vilma Lindhé 484
Granen. Eline 485
En glömd författarinna. Birger Schöldström 486
Julbordet. 486
Glöm ej de fattiga! Maria 487

1889:52 Marie Sophie Schwartz. Lea 497
Idun år 1890. Redaktionen 499
Hvems var felet? Äktenskapsstudie. (forts. och slut) Ottar 499

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen