Göteborgs universitetsbibliotek: Idun 1888

Idun 1888

Innehåll Innehållsförteckning 1888

1888:1 Till Iduns läsarinnor. Redaktionen 1
Ett förslag. Episod från en kaffebjudning. Ave 2
"Litet gnabb". Mathilda Langlet 3
Vårt sällskapslif. II. Clara Smitt 3
Paolo och Giovanna. 4
En koketts bekännelser. Skiss. Mia 5
Ur pressen. 5

1888:2 Iduns qvinliga porträttgalleri. Drottning Sofia, kronprinsessan Victoria och prinsessan Eugenie. 9
Fleurs sans valeur. Edvard Fredin 10
Böra barn lyda? Elna Tenow 10
Fru Elisabet. Ave 11
Syster Elsa. Johan Nordling 12
För fruntimmersverlden. 13
En koketts bekännelser. Skiss. (forts.) Mia 13

1888:3 Vårt hem. Mathilda Langlet 17
A propos pianospelning. Dolly Roon 17
Bref till tant Anna. Guido 18
Vårt sällskapslif. III. Clara Smitt 19
"Något att tänka på". V. 20
Hemma och ute. 20
Unga flickor! Lena -ck. 21
Teater och musik. 21
En koketts bekännelser. Skiss. (forts.) Mia 21

1888:4 Drägtreformen. Mathilda Langlet 25
Balen å Stockholms slott. 26
Hemma och ute. 27
En koketts bekännelser. Skiss. (forts.) Mia 27
Bilaga: Modeverlden n:r 1

1888:5 Iduns qvinliga porträttgalleri. Fröken Henrietta Munck 29
Misericordia. Johan Nordling 30
Hos fru Haraldson. Ave 30
Från mitt fönster. A-d. 31
Böra barn lyda? Genmäle. B.S. 31
Hemma och ute. 31
Qvinnors anställning i franska statens tjänst. 32
Fosterdottern. Elna Tenow 32
Bildhuggaren. C. Hrg. 34

1888:6 Hos fru Haraldson. (forts. och slut) Ave 37
Blommor i vintern. N.G. Arenander 38
Bref till tant Anna. Guido 38
Hemma och ute. 39
Vårt sällskapslif. IV. Clara Smitt 39
Fosterdottern. (forts.) Elna Tenow 40
Teater och musik. 41
En koketts bekännelser. Skiss. (forts.) Mia 41

1888:7 En tanke. Ellen Whitlock 45
"Utan ett vänligt ord". Mathilda Langlet 45
Den oärliga konkurrensen på qvinnans arbetsmarknad. Elna Tenow 46
Böra barn lyda? la S-. 47
Balförkylningar. Dolly Roon 48
Fosterdottern. (forts. och slut) Elna Tenow 48
Hemma och ute. 49
En koketts bekännelser. Skiss. (forts.) Mia 49

1888:8 Frihet och tvång. Mathilda Langlet 53
Flickor och samuppfostran. Lisa 54
Teater och musik. 54
En koketts bekännelser. Skiss. (forts.) Mia 54
Bilaga: Modeverlden n:r 2

1888:9 Inom hemmets verld. Anna Berg 57
"Utan ett vänligt ord". (forts. och slut) Mathilda Langlet 58
Hemma och ute. 58
Vårt sällskapslif. V. Clara Smitt 59
Om barns lydnad. L.V. 59
Qvinnor. Johan Nordling 60
Teater och musik. 61
En koketts bekännelser. Skiss. (forts.) Mia 61

1888:10 Aurore von Haxthausen. (Klara Kuhlmann) F. Hbg. 65
Domherrarne. Aurore von Haxthausen 66
Några ord om handarbeten. Ida E. Björklund 67
Hemma och ute. 68
Böra barn lyda? Vän af ärlighet 68
Bref till tant Anna. Guido 68
Hårets hygien. -ln- 69
En koketts bekännelser. Skiss. (forts. och slut) Mia 69

1888:11 Farbror Gösta. Ave 73
Några råd till både unga och gamla hustrur. 74
Hemma och ute. 75
Qvinnor. Johan Nordling 75
Metod. Moster Stina 76
Teater och musik. 77
En lifsuppgift. I. Ernst Lundquist 77

1888:12 Till Oscar Bernadotte och Ebba Munck. Förmälningsdagen den 15 mars 1888. N.G.
Arenander
81
Prins Oscars förmälning i Bournemouth. -s- 82
En hemlighet. Skiss. Karl Ek 83
Ordning i hemmet. C-l C-n. 84
En lifsuppgift. II. Ernst Lundquist 85

1888:13 En gammalmodig betraktelse om moderna. B.S. 89
Ett missförhållande. A-d. 89
Teater och musik. 90
En lifsuppgift. III. Ernst Lundquist 90
Bilaga: Modeverlden n:r 3

1888:14 Likställighet. Eva Wigström 93
Vår. E. Fältquist 94
Litet äktenskapspolitik. Aurelia 95
Teater och musik. 96
En lifsuppgift. IV. Ernst Lundquist 96
Från Iduns läsekrets. 98
Läkareråd. 99

1888:15 Europeiska furstinnor. Mathilda Langlet 101
Trånga skodon. Dolly Roon 102
Befordrad. Skiss. Emi 103
Teater och musik. 104
En lifsuppgift. V. Ernst Lundquist 105
Från Iduns läsekrets. 106
Läkareråd. 107

1888:16 Hemmets uppfostran. Mathilda Langlet 109
Europeiska furstinnor. (forts.) Mathilda Langlet 110
Bröllopsgåfvan. Lilly 111
Till qvinnan. -a. 112
Teater och musik. 113
En lifsuppgift. VI. Ernst Lundquist 113
Från Iduns läsekrets. 114
Läkareråd. 115

1888:17 Hemmets uppfostran. (forts.) Mathilda Langlet 117
En lifsuppgift. VII. Ernst Lundquist 118
Läkareråd. 119
Bilaga: Modeverlden n:r 4

1888:18 Hemmets uppfostran. (forts. och slut) Mathilda Langlet 121
Till mina genmälare i frågan "Böra barn lyda?" Elna Tenow 122
De senaste inläggen i qvinnofrågan. Theodora Lindblom 122
Vårfrost. Ave 123
Teater och musik. 124
En lifsuppgift. VIII. Ernst Lundquist 124
Hvad man språkade om hos "tant Anna". Paulina 126
Från Iduns läsekrets. 126
Läkareråd. 127

1888:19 Ett bidrag till äktenskapsfrågan. Ave 129
Europeiska furstinnor. II. Mathilda Langlet 130
Till mina genmälare i frågan "Böra barn lyda?" (forts.) Elna Tenow 131
De senaste inläggen i qvinnofrågan. (forts. och slut) Theodora Lindblom 131
En lifsuppgift. IX. Ernst Lundquist 132
Från Iduns läsekrets. 133
Läkareråd. 134

1888:20 Morgonbadet. -ln- 137
Europeiska furstinnor. III. Mathilda Langlet 138
Till mina genmälare i frågan "Böra barn lyda?" Elna Tenow 139
Ridande damer. Dolly Roon 139
Teater och musik. 140
En lifsuppgift. X. Ernst Lundquist 140
Från Iduns läsekrets. 141
Läkareråd. 142

1888:21 Chapeau boulanger. Daniel Fallström 145
Våra barns lekar. Mathilda Langlet 146
Bilaga: Modeverlden n:r 5

1888:22 Vill du ha din trädgård fin? Stina Q 149
Litet men välment. Anna Lena 150
Qvinnor. Porträttstudier. Johan Nordling 150
Europeiska furstinnor. (forts.) Mathilda Langlet 151
En lifsuppgift. XI. Ernst Lundquist 152
Läkareråd. 154

1888:23 Karolina Widerström. Ave 157
Ett minne. N.G. Arenander 158
Europeiska furstinnor. (forts.) Mathilda Langlet 158
Qvinnor. Porträttstudier. (forts.) Johan Nordling 159
Litteratur. 160
Ordningskärlek. Maja E. 160
En lifsuppgift. XII. Ernst Lundquist 161
Läkareråd. 163

1888:24 Till fru Elise Hwasser vid hennes afsked från scenen. Percival Lien 165
Hos den sjuke. Råd och erinringar. I. 165
Blommor i hemmet. A.N. 166
Europeiska furstinnor. (forts.) Mathilda Langlet 166
En sviken förhoppning. Karl Ek 168
En lifsuppgift. XIII. Ernst Lundquist 169
Läkareråd. 171

1888:25 På rätt hylla. Ave 173
Hos den sjuke. II. 174
En sommarbild. L. 175
Ett reseäfventyr i Norge. Hama. 176
En lifsuppgift. XIV. Ernst Lundquist 177

1888:26 Ett kapitel om äktenskap. 181
Min son. Skiss. John Johnson 182
Bilaga: Modeverlden n:r 6

1888:27 A propos kalla bad. Dolly Roon 185
På Haga. Johan Nordling 186
På resande fot. P-l. 186
Europeiska furstinnor. Drottningen af Italien. Mathilda Langlet 186
Ett spiritistiskt fenomen. 187
En god kopp té. von D. 188
Svärmor. Bref från tant Julie 188
En lifsuppgift. XV. Ernst Lundquist 189

1888:28 Drottning Carola af Sachsen. Mathilda Langlet 193
Allvarsord. Daniel Fallström 194
Fru Haraldsons gosse. Ave 194
En sockerbit. Skiss. Mathilda Langlet 195
Tjenstefolk och porslin. Viktoria 196
Hur skall frukt för konservering vara beskaffad? En. 196
Bröllop i England. 196
Rörholm. Sophus Bauditz 197
Helsovård. 196

1888:29 En nutidskonkurrens. 201
Kefir. I. -n. 202
Europeiska furstinnor. Österrikiska huset. Mathilda Langlet 203
Tre äktenskapsbud. 204
Rörholm. (forts.) Sophus Bauditz 205

1888:30 En nutidskonkurrens. Inga Schenfelt (Elsa) 209
Nyckelknippan. G.R. 210
Hvad ufven tänkte. Dolly Roon 210
Bilaga: Modeverlden n:r 7

1888:31 Viktoria Benedictsson. (Ernst Ahlgren)(Nekrolog) Elna Tenow 213
Sällskapstalanger. Ave 214
Europeiska furstinnor. Österrikiska huset. (forts.) Mathilda Langlet 215
Knif och gaffel. M.L. 215
Kefir. II. -n. 216
Två kyssar. Novellett. Hugo Klein 216

1888:32 Helsovård i barnkammaren. 221
Hvad hörer till ett ungt äkta pars bosättning? Beth 222
Bäcken och blomman. F.M.C. 223
Dagsländan. S.E. 223
Hos postmästarns. Kleopatra 224
Resultatet af Iduns tredje pristäfling. Redaktionen 224
Två kyssar. Novellett. (forts.) Hugo Klein 225

1888:33 "Det går någon öfver min graf". J.P. Wallin 229
Utan lifsmål. Ave 229
Hur skall en ung qvinna bäst utbildas till en god husmor? Silah 231
Palmodling i boningsrum. -n. 232
Hvad hörer till ett ungt äkta pars bosättning...Ebon 232
Teater och musik. 233
Två kyssar. Novellett. (forts.) Hugo Klein 234

1888:34 Utan lifsmål. (forts.) Ave 237
Hur skall en ung qvinna bäst utbildas till en god husmor? (forts.) E-t. 239
En qvinlig publicist. 239
En minnesblomma från fransk mark. 240
Teater och musik. 241
En bröllopsafton. Skiss. Octavio Beer 241

1888:35 Utan lifsmål. (forts.) Ave 245
Konsten att konversera. P.E.R. 246
Teater och musik. 246
En bröllopsafton. Skiss. (forts.) Octavio Beer 247
Bilaga: Modeverlden n:r 8

1888:36 "Tråkigheter" i hemmet. P.E.R. 249
Utan lifsmål. (forts. och slut) Ave 250
En minnesblomma från fransk mark. (forts. och slut) 251
Min väns hustru. Daniel Fallström 252
Teater och musik. 253
Carmela. Edmondo de Amicis 253

1888:37 Hvarmed skall man roa sina gäster? P.E.R. 257
Qvinnor. V. Johan Nordling 258
Dansen. I. J-n G-g. 259
Teater och musik. 260
Carmela. (forts.) Edmondo de Amicis 260
Om pumpor. Stenia 261

1888:38 Fru Haraldsons ideer. Ave 265
Fredrika-Bremer-Förbundets sjukkassa. 266
Qvinnor. Porträttstudie. Johan Nordling 267
Teater och musik. 268
Carmela. (forts.) Edmondo de Amicis 268

1888:39 Om orlofssedlar och afskedsbetyg. Laura Fitinghoff 273
Dansen. II. J-n G-g. 274
En vild idé. Dolly Roon 275
Teater och musik. 276
Carmela. (forts.) Edmondo de Amicis 276
Bilaga: Modeverlden n:r 9

1888:40 Ett föredrag af fru Haraldson. Ave 281
En vild idé. (forts. och slut) Dolly Roon 282
Ett eget bo. 283
Teater och musik. 284
Carmela. (forts. och slut) Edmondo de Amicis 285

1888:41 Hvad männen tänka om qvinnoemancipationen. P.E.R. 289
Hur'leds Stina-Lotta ändrade humör. Mathilda Langlet 290
Ytterligare några ord om orlofssedlar. Fru Anna 291
Fjärilen. Fritt efter Alphonse Doudet. Maria 292
Remonterade törnrosor. 292
Teater och musik. 293
Ett storstadsbarn. Johan Nordling 293

1888:42 Välmening. Ave 297
Hur'leds Stina-Lotta ändrade humör. (forts. och slut) Mathilda Langlet 298
Rationel kosmetik. 299
Våra döttrars verksamhet efter slutad skolkurs. 300
Sveriges Allmänna Pensionskassa. 300
Teater och musik. 301
Ett storstadsbarn. (forts.) Johan Nordling 301

1888:43 Något om att slå barn. Funderingar i uppfostringsfrågan af en ungkarl 305
Madam "Blind". F.M.C. 306
Rationel kosmetik. (forts. och slut) D:r J.B. 308
Lilla Folke. Anna 308
Dansen. III. J-n G-g. 308
Teater och musik. 309
Ett storstadsbarn. (forts.) Johan Nordling 309
Bilaga: Modeverlden n:r 10

1888:44 Fru Haraldsons andra föredrag. Ave 313
Madam "Blind". (forts. och slut) F.M.C. 314
Om barns agande. Svar till "ungkarl". A.P.L. 315
Längtan. Ett stilleben efter naturen. Charles 315
Natur och kultur. Ett sommarminne. E. Wh. 316
Teater och musik. 316
Ett storstadsbarn. (forts.) Johan Nordling 317

1888:45 Fru Haraldsons tredje föredrag. Ave 321
Ur hvardagslifvet. Skiss. L. 322
"I den gamla goda tiden". Smilo 323
Välgörenhet. Percival 324
Teater och musik. 325
Ett storstadsbarn. (forts.) Johan Nordling 325

1888:46 Ett jubileum. J. N-g. 329
En svärmor. Wilma Lindhé 330
De veta det icke sjelfva! Edelweiss 331
Om barns agande. Ytterligare ett inlägg i frågan. S. Bgr. 331
Kärlekens fysiologi. 332
Teater och musik. 333
Ett storstadsbarn. (forts.) Johan Nordling 333

1888:47 Pessimismen och qvinnorna. P.E.R. 337
Ett ord till husmödrarna. Med anledning av Laura Fitinghoffs artikel. Rose Nath. 338
En svärmor. (forts. och slut) Wilma Lindhé 338
Konsten att vara sjuk. En sjuk 340
I julklappstiden. Dolly Roon 340
Qvinnan och skolan. 340
Teater och musik. 341
Litteratur. 341
Ett storstadsbarn. (forts.) Johan Nordling 341

1888:48 Träldomsok. I. Mathilda Langlet 345
Hjerteqval. Elsa 346
Teater och musik. 347
Ett storstadsbarn. (forts.) Johan Nordling 348
Bilaga: Modeverlden n:r 11

1888:49 Ledsam tystnad. Ave 353
Träldomsok. II. Mathilda Langlet 354
Från qvinnans arbetsfält. J. N-g. 355
Några drag af Ernst Ahlgren. 355
Teater och musik. 356
Litteratur. 356
Ett storstadsbarn. (forts.) Johan Nordling 357

1888:50 Träldomsok. III. Mathilda Langlet 361
Några ord om sorgen. Elna Tenow 362
Mormors förkläde. Dotterdotter 362
Några drag af Ernst Ahlgren. (forts.) 363
Om flickors uppfostran. 363
Ett inlägg i en viktig fråga. 364
Teater och musik. 364
Litteratur. 364
Ett storstadsbarn. (forts.) Johan Nordling 365

1888:51 "Låt upp", det hviskar! Johan Nordling 369
Elsas dröm. Johan Nordling 370
Qvinnan och lifsglädjen. Ave 371
Några drag af Ernst Ahlgren. (forts. och slut) 372
O vintertid, o juletid! Halvor Grip 373
Om julklappar. 374
Henrik Ibsens senaste bok. Alvar Arfwidsson 375
Fröken Gustafvas julklapp. Mathilda Langlet 375
I qvinnofrågan. Karin 377
Julens hygieniska betydelse. (Helsovennen) 378
Julfröjd. Hibou 378
"Hvita liljan". Gertrud 379
Teater och musik. 379
Litteratur. 379
Ett storstadsbarn. (forts.) Johan Nordling 380

1888:52 Träldomsok. (forts.) Mathilda Langlet 385
I praktiskt syfte. 386
Ett storstadsbarn. (forts.) Johan Nordling 387
Bilaga: Modeverlden n:r 12

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen