Göteborgs universitetsbibliotek: Idun 1887

Idun 1887

1887 profn:r 1 Idun. Octavio Beer 1
Qvinlig älskvärdhet. 2
Vårt sällskapslif. Clara Smitt 2
Bref till tant Anna. Guido 3
Luther om qvinnorna. 3
Fru Caroline. Galar 4
På ett hår när. Novellett. 4

1887 profn:r 2 Till Iduns läsarinnor! Redaktionen 1
Julgåfvor. Oscar Guldbrand 2
Julpligter och julfröjd. Guido 2
En liten julhistoria. Mathilda Langlet 2
"Hvad vi göra för andra, det göra vi för oss sjelfva". --nn-. 3
Frun tar inte emot! Anna Fromm 3
Hemmets medicin. 4
Hans majestät utestängd. 4
På ett hår när. Novellett. 5
Till våra husmödrar! Redaktionen 5
Tvätten. Malla 5
Brydg. Ingeborg 6
Bakning. M.K. 6
Köket. M.K. 6
Fönsterträdgården. 6
Husdjuren. 6
Breflåda. 6

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen