Göteborgs universitetsbibliotek: Idun

Idun

Idun har digitaliserats i sin helhet 1887-1929. För åren 1930-1963 har, av upphovsrättsliga skäl, endast innehållsförteckningarna digitaliserats.


1887  1895  1903  1911  1919  1927
1888  1896  1904  1912  1920  1928
1889  1897  1905  1913  1921  1929
1890  1898  1906  1914  1922
1891  1899  1907  1915  1923
1892  1900  1908  1916  1924
1893 1901  1909   1917  1925
1894  1902  1910  1918  1926

Innehållsförteckningar 1930-1963

1930  1936  1942  1948  1954  1960
1931  1937  1943  1949  1955  1961
1932  1938  1944  1950  1956  1962
1933  1939  1945  1951  1957  1963
1934  1940  1946  1952  1958 
1935  1941  1947  1953  1959
 
 Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen