Göteborgs universitetsbibliotek: Idun

Idun

Idun har digitaliserats i sin helhet 1887-1929. För åren 1930-1963 har, av upphovsrättsliga skäl, endast innehållsförteckningarna digitaliserats.

Innehållsförteckning
1887  1895  1903  1911  1919  1927
1888  1896  1904  1912  1920  1928
1889  1897  1905  1913  1921  1929
1890  1898  1906  1914  1922
1891  1899  1907  1915  1923
1892  1900  1908  1916  1924
1893 1901  1909   1917  1925
1894  1902  1910  1918  1926

Innehållsförteckningar 1930-1963

1930  1936  1942  1948  1954  1960
1931  1937  1943  1949  1955  1961
1932  1938  1944  1950  1956  1962
1933  1939  1945  1951  1957  1963
1934  1940  1946  1952  1958 
1935  1941  1947  1953  1959

Om Idun

Veckotidningen Idun grundades 1887 av Frithiof Hellberg som var redaktör och ansvarig utgivare. Tidningen hade inledningsvis en tydlig inriktning mot kvinnorna i hemmet.
Kring sekelskiftet ändrar Idun inriktning från att vara en praktisk veckotidning för husmodern till att innehålla mer kulturella nyheter och material om kvinno- och rösträttsfrågor. Från den tidigare betoningen på kvinnans roll i hemmet blev kvinnans roll i samhället och kulturen allt viktigare.
Elin Wägner kom att spela en betydande roll för tidningen decennierna efter sekelskiftet. Under åren 1907-1916 var hon redaktionssekreterare och skrev artiklar och reportage, köpte in material, redigerade och publicerade tidningstexter. 1911 hölls två stora rösträttskongresser i Stockholm som hon då rapporterade från.
Idun utgavs fram till 1963, då den slogs ihop med Vecko-Journalen och fram till 1968 var namnet Idun-Veckojournalen. Därefter blev den Månadsjournalen fram till 2002, då den lades ner.

Redaktörer:
Frithiof Hellberg (1904-1906:49)
Johan Nordling (1906:50-1915:9)
Ernst Högman (1915:10-1922)
Ebba Theorin (1923:1-1924:31)
Eva Hökerberg [född Bergström, första gången gift Nyblom] (1924:32-1962)
Ria Wägner (1963)

Portalen Äldre svenska kvinnotidskrifter

I portalen Äldre svenska kvinnotidskrifter kan du läsa mer om framväxten av kvinnotidskrifter i Europa och Sverige.

Till portalen Äldre svenska kvinnotidskrifter

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen