Göteborgs universitetsbibliotek: Hertha 1930

Hertha 1930

1930:1 Innehåll 1930. i
Ungdomen och kvinnorörelsen. Annie Wallentheim 1
Statens intresse för begåvade lärjungar. Gerda Martin 5
Ett apropå till en diskussion. Anita Nathorst 9
De nya döttrarna och andra "nya" - eller inte nya. Ellen Kleman 12
Fredrika Bremer bland lösdriverskorna. Lotten Dahlgren 14
Nya förbundsmedlemmar. 23
F.-B.-F.-stipendier 1930. 23
F.-B.-F.-kretsarna. 24

1930:2 Open Door International. Ingeborg Walin 27
Rosina Heikel. Finlands första kvinnliga läkare. Helena Westermarck 30
Gift kvinnas nationalitet. Mathilda Staël von Holstein 36
Ungdomen och kvinnorörelsen. Elisif Théel 38
Nya förbundsmedlemmar. 41
Astrid Stampe Feddersens minnen. Ellen Kleman 42
Mot vit slavhandel. Axianne Thorstenson 46
En furstinna. Fanny Ekenstierna 48
F.-B.-F.-kretsarna. 49

1930:3 Open Door Council och skyddslagstiftning för kvinnor. Anna Johansson-Visborg 53
Lilly Hellström. Anna Kleman 56
Ungdomliga självbekännelser. Anita Nathorst 59
Vanartslagen. Ruth Stjernstedt 62
Ett eget rum. Ellen Kleman 67
Lön efter behov eller lön efter prestation. Karin Kock 70
Nya förbundsmedlemmar. 72
F.-B.-F.-kretsarna. 73

1930:4 Drottning Victoria. Lizinka Dyrssen 79
Utsikterna på kontorsbanan just nu. Edith Lindblom 80
Haagdemonstrationen. 83
Charlotte Willerding. In memoriam. Ester Lutteman 84
S.B.K. 20 år. 87
Nya förbundsmedlemmar. 88
Från bokvärlden. 89
Förbundets skrivelse till K. Maj:t angående moderskapsskydd. 90
Eglantyne Jebb och hennes verk. Anna Kleman 94
En viktig sak. Elise Söderlund 98
F.-B.-F.-kretsarna. 99

1930:5 Hemsystrar. Anna Söderblom 105
Till Agnes Brantings minne. Elisabeth Thorman 109
Vanartslagen. 111
F.B.F:s årsmöte i Stockholm. 112
Lady Rhonddas sex punkter. E. K-n. 113
Astrid Stampe Feddersen. Anna Westergaard 115
F.B.F:s stipendier 1930. 116
Insamling för en gravvård över Oscar och Agda Montelius. 118
Margaret Howitts Fredrika-Bremerminnen. I. Ellen Kleman 119
Nya förbundsmedlemmar. 125
F.-B.-F.-kretsarna. 126

1930:6 Kring Haagkonferensen. 129
Folkskollärarinnebanan. Anna Sörensen 132
Den lägre lantbruksundervisningen. L.N.B. 136
Hinduiskornas generalförsamling. 137
Från Wienkongressen. 139
Lärarinneutbildningen vid de högre skolorna. Ester Dalström 140
Nya förbundsmedlemmar. 143
Margaret Howitts Fredrika-Bremerminnen. II. Ellen Kleman 144
C.S.A. utlyser pristävlan. 150
F.-B.-F.-kretsarna. 151

1930:7 F.B.F:s årsmöte i Stockholm. E. K-N. 153
Anna Whitlock och hennes skola. Sigrid Björklund 160
Anna Whitlock och rösträtten. Ester Brisman 164
Lönekommitténs betänkande. Berta Kôersner 167
I.C.W:s Wienkongress. Ruth Stjernstedt 171
Folkpensioneringen under revision. Anna Åbergsson 175
F.-B.-F.-kretsarna. 178

1930:8 Ett betänkligt kommittéförslag. 179
Helene Lange 9 april 1848-19 maj 1930. Ellen Kleman 182
Louise Nathorst-Böös lämnar Rimforsa. Lizinka Dyrssen 184
Ett hundraårsjubileum. Rut Claëson 186
Nya förbundsmedlemmar. 189
Två röster om kvinnorna och valrörelsen. Ester Nennes, Disa Västberg 190
F.B.F:s verksamhet 1929. 193
I.F.U.W:s rådsmöte i Prag. Naima Sahlbom 196
Moderna unga människor. Ellen Kleman 199
F.-B.-F.-kretsarna. 202

1930:9 Opinionsyttringar för moderskapshjälp. 203
Social hjälpverksamhet vid sjukhusen. Intryck från en studieresa i Amerika. Margaretha Dahlin 204
En värdefull bok om vårt bankväsen. Ebon Andersson 209
Nya förbundsmedlemmar. 210
En kvinnornas vädjan till världens statsmän. 211
Vår protest. 212
Ellen Keys liv. Ellen Kleman 213
En mohammedansk pionjär. 217
Skrivelse från F.-B.-F. 220
Från bokvärlden. 221
F.-B.-F.-kretsarna. 224

1930:10 De kontors- och affärsanställdas villkor. Edith Lindblom 227
Ett sexualproblem. Karolina Widerström 230
Deras liv och minnen. Ellen Kleman 232
Nya förbundsmedlemmar. 236
Skrivelse från F.-B.-F. 237
Från bokvärlden. 240
F.-B.-F.-kretsarna. 243

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen