Göteborgs universitetsbibliotek: Hertha 1929

Hertha 1929

1929:1 Statsrevisorerna kontra kvinnliga statstjänstemän. Elin Rheborg 1
Mathilda Wrede. In memoriam. Jenny af Forselles 3
Olämplig som postassistent? Mathilda Staël von Holstein 5
Lärarinnehemmet i Sigtuna 10 år. Elisabeth Åberg 10
Glimtar av franska idealister och ryska flyktingar. I. Dagny Thorvall 12
Anna Hierta-Retzius. En förgrundsfigur och mecenat. Lotten Dahlgren 14
Nya förbundsmedlemmar. 19
Fredrika-Bremer-Förbundets stipendier 1929. 20
F.-B.-F.-kretsarna. 21

1929:2 Elfrida Andrée. En pionjär. Maria Scholander-Hedlund 25
Kvinnliga poliser. I. Gertrud Törnell 30
Notisspalten. 37
Bokkrönika. 38
Nya förbundsmedlemmar. 40
Frankfurtkonferensen, 4-6 januari 1929. Naima Sahlbom 42
Tysklands ungdom inbjuder andra nationers. 45
F.-B.-F.-kretsarna. 46

1929:3 Vägen till en djupare samhällsgemenskap. Emilia Fogelklou 49
Kvinnliga poliser. II. Gertrud Törnell 55
Alica Cervin. Clara Wahlström 58
Flickornas yrkesval under debatt. 61
Nya förbundsmedlemmar. 65
Ur skärgårdskvinnornas liv. Eva von Holst f. Mörner 66
F.-B.-F.-kretsarna. 68

1929:4 Assistentproven inför regeringen. 73
Nanny von Baumgarten. Blenda Sylvan f. Grönhagen 76
Årsmötet i Gävle. 76
Statsrevisorerna och kvinnliga statstjänstemän ännu en gång. Elin Rheborg 77
Glimtar av franska idealister och ryska flyktingar. II. Dagny Thorvall 80
Muntra bilminnen och landsvägsäventyr. Elisabeth Thiel 84
Berlinkongressen. 88
Nya förbundsmedlemmar. 88
Prolog. 90
F.-B.-F.-kretsarna. 90

1929:5 Riksdagsmotioner. Karolina Widerström 97
Årsmötet i Gävle. E. K-N. 99
En kvinnlig ledare för fattigvården. G.H. von Koch 100
Victoria Benedictssons självporträtt. Hilma Borelius 102
Postassistentkurserna ännu en gång. 106
Nya förbundsmedlemmar. 107
Hälsingborgs-Fredrikornas klubblokaler. Signe Wennberg 108
Nya böcker. 111
Adelaïde Ehrnrooth. Ellen Kleman 113
F.-B.-F.-stipendierna 1929. 117
F.-B.-F.-kretsarna. 118

1929:6 F.B.F:s årsmöte i Gävle 13-14 maj 1929. Ellen Kleman 121
Förbundets upplysningsverksamhet. 128
Fredrika-Bremer-Förbundets insamlingsfond. 129
Kvinnan. Blenda Sylvan f. Grönhagen 130
I elvte timmen. Gudrun Lagenheim 132
International Council of Women's konferens i London 29 april - 8 maj. Gurli Hertzman-Ericson 134
En dam reste ensam. Signe Henschen 137
Nya förbundsmedlemmar. 141
Från bokvärlden. 141
F.-B.-F.-kretsarna. 143

1929:7 Barn och religion. Emilia Fogelklou 145
Nytt förslag till lag mot lösdriveri och sedelöst levene. Ruth Stjernstedt 148
Gerda Meyerson. Död 18 juli 1929. Karin Fjällbäck Holmgren 152
"Tunga äro de vägar människorna vandra". Hilma Borelius 154
Notisspalten. 155
Dame Millicent död. Ellen Kleman 156
Jubileumsmöte i Berlin. Axianne Thorstenson 158
Steriliseringsförslaget. Viktor Wigert 162
Från bokvärlden. 167

1929:8 Norska Kvinnors Nationalråd 25 år. Gurli Hertzman-Ericson 169
Ändringar i strafflagen i samband med den föreslagna lagstiftningen om samhällsskadlig sedeslöshet. Viktor Petrén 172
Ja, vi elsker dette landet. Gudrun Lagenheim 175
Ur en diskussion. 179
Intryck från Helsingörkongressen för ny uppfostran. I. Anna Sörensen 185
Röster som ropar. Ellen Kleman 189
F.-B.-F.-kretsarna. 191

1929:9 Två textila konstanstalter jubilera. Elisabeth Thorman 193
Den kvinnliga polisens arbete i Tyskland. Dorothee Freudenthal 196
Minnet av Emilia Broomé. Anna Kleman 202
Förbundsstyrelsen om sakkunnigebetänkandet av den 30 maj. 204
Intryck från Helsingörkongressen för ny uppfostran. II. Anna Sörensen 210
Nya böcker. 212
F.-B.-F.-kretsarna. 214

1929:10 Ungdomen och kvinnorörelsen. Brita Åkerman 217
Förslag till moderskapsskydd. Gulli Pauli 221
Handarbetet som kulturfaktor. Hanna Landberg 225
Sakkunnigebetänkandet av den 30 maj. 227
Notiser från bokvärlden. 232
F.-B.-F.-kretsarna. 236
Innehåll 1929. 239

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen